Abraham - Jak mluvit sám se sebou

Dnes v 18:32 | Esther Hicks |  Channeling

Host:Má první otázka je tato: Během toho jak procházím v životě kontrastem, potřebuji najít cestu jak mluvit sám se sebou v těchto chvílích. Vzpomínám si, že jste jednou mluvili s mužem, kterému jste dávali příklad. Mluvili jste o dětech a dělení koláče. Nepamatuji si přesně kde jste to řekli. Řekli jste: Svět vám dává 2 volby. Buď budete tyran nebo rohožka. A já souhlasím, že ani jedno není optimální. Nechci lidi kolem srážet a bojovat s nimi. Ale také, když se mnou jednají tak, že se se mi to nelíbí, mám chuť jim říct: Hej, počkej chvíli. A jak toho mám docílit bez toho, aniž bych se naštval. A tak podobně.
AH:Zopakujte nám vaše slova z papíru, co jste si napsal.
Host:Jak k sobě mohu mluvit, aniž bych byl naštvaný a agresivní.
AH:Důvod, proč jsme po vás chtěli, abyste zopakoval svá slova je ten, že vám chceme říci toto: Vždy sami se sebou hovoříte vibračně. A celý vesmír odpovídá na tuto vibraci, ať už je jakákoliv. Takže my bychom se nesnažili mluvit slovy, kterým lidé možná nebudou rozumět nebo je špatně pochopí. Místo toho bychom pracovali na zlepšení svého vibračního tónu. A nechali bychom vesmírné síly, aby zařídily vše potřebné.

Máte neobyčejného přítele a manažera v tomto Zákoně přitažlivosti, který odpovídá na vaše vibrace. Pokaždé. A nikdo a nic nemůže jít proti tomuto proudu. Lidé mluví o "své síle vlivu" ať už v širším pojetí nebo v pojetí kdy dvě osoby si stojí tváří v tvář. A my vám na to říkáme: Volíte vždy vibračně. Ne fyzicky skrze svá slova. Takže je to o tom dostat se tak do souladu se svou touhou, že vám jí vesmír doručí, ať si kdokoliv cokoliv myslí nebo dělá. Je to o sladění se se svou touhou.
Protože, jak vidíte. Tím, že zažíváte zkušenosti a jste vystavování okolnostem, z čehož se rodí čisté touhy. A vy potom, místo toho abyste věnovali svou pozornost vibrační harmonii této své touhy, začnete vždy pozorovat to co je. A tím se dostáváte do vibrační shody s věcí, kterou jste vůbec nechtěli. A tím, že jste ve vibrační shodě s věcí, kterou nechcete, vesmír vám nemůže doručit tu, kterou chcete. Ach my víme, že je to legrace o tom povídat. Víme, že rádi vyjadřujete své pocity. Ale chtěli bychom pro vás stanovit jedno pravidlo: Budu vždy mluvit tolik, kolik jsem inspirován mluvit........
 

Abraham -Rozbitý vztah se ženou – co s tím?

Dnes v 18:25 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Ahoj Abrahame, věděl jsem že mě dnes zavoláš. Já…
AH: Jsme hotoví. /smích/
Host: Potřebuji od vás radu a také vaše vedení. Jsem v tom nováček. Před 6ti týdny mě opustila žena. A pár týdnů potom mi kamarád představil film Tajemství a to bylo příhodné, protože jsem šel hlouběji do vašeho učení, vaší práce Estheřina a Jerryho. A mám tuto otázku: Miluji svou ženu a byl jsem velmi kritický a negativní a…
AH: Takže, stejně jako váš přítel před chvílí, kdy jsme mluvili o tom, že lidé někdy vyhledávají spánek, aby si ulevili, hledají tím Soulad. A někteří lidé hledají Soulad v oddělení. Protože občas je jednodušší dostat se pryč od toho, co považujete za zdroj vaší negativní emoce.
Host: Ano, a já jsem zjistil a objevil, že dostat se do Vortexu bude pro mě ta nejlepší cesta jak přestat být negativní a zkouším to takhle praktikovat. Ale má otázka je tato: Hledám nějakou naději občas když jsem ve Vortexu tak to úplně vidím, jenže to co je se pak ke mně dostane a… A jsem prostě… Žena odešla a neřekla ani slovo. Mně ani dcerám. Vůbec nic, prostě odešla. Prostě měsíc byla úplně mimo, nedala o sobě vědět.
AH: No, ale ona spíš hledala nějaký bod zlomu. Jinýmy slovy: Bez toho, aniž by to řekla slovy. Její touha cítit se dobře byla tak silná, že se jí to zdálo jako otázka přežití. Když člověk udělá něco takhle dramatického, je to opravdu věc spojená s bojem o přežití a hledáním Souladu. Takže když se dáte trochu do klidu a zkusíte jí dát prospěch z té pochybnosti, zjemníte tím odpor a tím jak ji obviňujete, což děláte právě tady a teď… Jinými slovy: hrabete se v tom a docela rozumíme proč. ..............................

AA Michael - Povznesení vaší osobní božské esence

Dnes v 18:20 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím skrze Ronnu 08-2018 - RONNA / POSVÁTNÝ PÍSAŘ


Milovaní mistři, Stvořitelův dech je palivem existence, a vy jste plamenem, který živí. Je důležité, abyste pochopili, že rozvíjíte své individuální SLUNEČNÍ PAPRSKY, které jsou odrazem vaší vlastní Božské Esence. Lidský intelektuálně myšlenkový proces se musí rozvinout za hranice jazykového omezení. Je zde ohromné bohatství informací, které čekají lidstvo skrze inspiraci. Musíte rozvinout své intuitivní schopnosti, abyste obdrželi moudrost Božského Blueprintu pro Věk Vodnáře, který je teď PAPRSKOVĚ-vysílán (orig. RAY-diate z/podle radiate = vyzařován - pozm.př.) z našeho Otce/Matky Boha skrze Dvanáct Galaktických Paprsků kosmického vědomí. Nepřijde to odnikud z vnějšku, Vyvře to ve vaší vlastní Posvátné Mysli a Posvátném Srdci. Musíte se natáhnout a uchopit to, protože to nesestoupí dolů do výparů Pozemských plání a nebude vás to hledat.

Vyzrálá duchovnost není nějaká nevědomá zkušenost. Musíte rozvinout jakousi sebe-udržující se Božskost, jejíž pomocí neustále dýcháte bohatý Pránický Dech Života//Diamantové částice Stvořitelovy Esence, abyste mohli obdržet duchovní potravu z Řeky Života skrze Osmou Čakru, vaši Duchovní Hvězdu. Posilující Dech Věčnosti otevírá stezku vedoucí k multidimenzionálním úrovním Stvořitelova vědomí. Musíte rozšířit svou vnitřní perspektivu spolu s tím, jak postupně měníte svou cestu/mód myšlení a přijímání. Duch Stvořitele nemůže být izolovaný. Duch prostupuje všechno, co existuje na té nebo oné úrovni. Musíte rozšířit své vědomí, abyste obsáhli velikost Stvořitele.

Jste připraveni přijmout skutečnost, že Srdeční Centrum našeho Otce/Matky Boha je bodem soustředění a základem všech náboženství? Není to nějaké dogma, pověrčivost, pravidla a omezení, ale láska, síla a dokonalost, které mají za výsledek schopnost utvářet a radovat se ze světa krásy, rovnováhy a harmonie. Když se ve vás začnou manifestovat mysl a srdce Boha, stanete se Aspektem Kolektivního Mesiáše. To je tvořivé naplnění vašeho osudu.
Jste jiskrou Stvořitele - projevenou Božskou Fasetou vědomí - Klidným Bodem v rámci Stvoření. Buď obohacujete svět, ve kterém žijete nebo jej pomáháte znečistit. Jak jasný a teplý je váš Posvátný Oheň? Plápolá jasně a zahřívá srdce ostatních? Nebo je to nanicovatý plamínek, který není dost silný ani na to, aby zahřál vaše vlastní srdce? "Chladné srdce" není pojem spojovaný s pravým Nositelem Božského Světla. Můžete cestovat zeměmi stínů s těmi, kteří je pomáhali stvořit, nebo můžete kráčet s potěšením v záři Božského Světla...............
 


Kryon v Portu - 2

Dnes v 18:18 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je poslední poselství pro Portugalsko, protože můj partner brzy toto místo opustí. Rád bych trochu pohovořil o této oblasti a kultuře. Za malý moment. Nejprve bych chtěl znovu-oživit energii, kterou jsme měli před několika okamžiky, abychom se naladili na způsob "porozumění", přijetí, dovolení si, tak, abyste si vyslechli tyto informace s laskavostí a srdcem. Jsou to "dobré" informace.
Drazí, v minulosti ve staré energii, nemělo lidské vědomí "fakta", která má dnes. Také zde byl atribut zapomnění v rámci Akáši. A tím myslím to, že dříve ještě nebyl takový vývoj vědomí, kdy by došlo k rozpomenutí se na to, čím si vědomí prošlo. A opravdu, to tajemství moudrosti je v zapamatování si zkušeností. Ale pokud máte celou kulturu nebo společnost, která si nepamatuje svoji zkušenost, je to téměř jako u dětí, jež začínají znovu a znovu a znovu. Můžete tak vidět, kam to může lidstvo vést, když se skutečněneučilo ze svých "instinktů". A tak to může pokračovat z generace na generaci a tak dále, a pokračovat v tom, že lidé opakují pořád dokola stále tytéž chyby.

Co vám tedy přináší nová energie? Bude představovat větší evoluci toho atributu. Jinými slovy, začnete si pomalu vzpomínat. Už jsme vám toto "učení" dříve předali a poprosil jsem mého partnera, aby jej vyučoval. Co to opravdu může znamenat, když budete konečně mít "Akášu" své kultury, která se začne rozpomínat, čím vším si prošla? Aby vytvořila stabilitu a eleganci moudrosti, jež lidstvo dosud nemělo. Když se podíváte do historie, je to válka za válkou. Až tak daleko, kam můžete dojít, se lidstvo rozhodlo válčit jeden proti druhému a to i přesto, že tím nikdy nic nevyřešilo. Ani jedinkrát. Jen to jednoduše nastartovalo další války. A drazí, to vše proto, že jste si nepamatovali svoji Akášu.
Je velmi zajímavé, co nyní věda začíná vidět, protože nyní postupně vědci objevují, že lidské vědomí doslova představuje fyziku. Začínají ji měřit. Ne tak na jednotlivých lidech, ale na hromadných událostech, kdy miliony lidí zažívají stejnou věc, přičemž bylo zaznamenáno, že dokonce dochází k posunu v magnetickém poli Země. Toto není ezoterika, ale věda......................


Anita Moorjani - Vesmír dává smysl

10. srpna 2018 v 21:42 | Anita Moorjani |  Duchovní růst

Vesmír dává smysl! uvědomila jsem si. Konečně tomu rozumím - už vím, proč jsem měla rakovinu! Byla jsem v tu chvíli natolik ohromená kouzlem okamžiku, že jsem se nemohla zabývat příčinou své nemoci, ale brzy se jí budu věnovat hlouběji. Zřejmě jsem také pochopila, proč jsem vůbec do tohoto života vstoupila - poznala jsem pravý smysl svého života.
Jak to, že tomu všemu najednou rozumím? divila jsem se. Kdo mi ty informace dává? Je to Bůh? Kršna? Buddha? Ježíš? A pak mě zaplavilo poznání, že Bůh není bytost, ale je to stav bytí... a já jsem teď tímto stavem bytí!

Viděla jsem svůj život složitě vpletený do všeho, co jsem dosud poznala. Moje zkušenost byla jako nit vetkaná do obrovských a neuvěřitelně barevných obrazů nekonečné tapiserie. Všechny ostatní nitě a barvy představovaly mé vztahy a zahrnovaly veškeré životy, kterých jsem se byť i jen dotkla. Byly tam nitě zastupující mou matku, mého otce, bratra, manžela i všechny ostatní, kteří se kdy objevili v mém životě, ať už byl náš vztah dobrý nebo špatný.
Je to možné? Tady je dokonce nit za Billyho, který mě jako dítě šikanoval!

Všechna setkání byla vetkaná a společně vytvářela látku, která byla souhrnem mého života až do té chvíle. Já sama jsem byla jen jedním vláknem, ale zároveň i součástí celého konečného obrazu.V tu chvíli jsem pochopila, že dlužím sama sobě, všem lidem, které jsem kdy potkala, i životu samotnému, abych byla vyjádřením své jedinečné esence, své unikátní podstaty. Pokud jsem se pokoušela být někým nebo něčím jiným, nebyla jsem tím lepší - jen mě to ochuzovalo o mé opravdové já! Bránilo to ostatním, aby mě zažívali takovou, jaká jsem, a mně to bránilo hodnověrně s nimi komunikovat.

Když nejsem sama sebou, ochuzuji vesmír i o to, čím jsem sem přišla být a co jsem přišla vyjádřit. ......

Kryon v Portu - 1

9. srpna 2018 v 8:17 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Drazí, zastavme na malou chvíli. Dovolte si pocítit tu energii v místnosti. Minulou noc byla tato místnost tmavá, dlouho předtím, než jste se ukázali. A já vám něco povím. Už zde bylo velké množství "duší", které očekávaly, že zde budete sedět na židlích. Můžete tomu uvěřit?
Rád bych vám položil pár otázek o Bohu. Jak velký je Bůh? A vy můžete říci: "Obrovský, větší než cokoli, větší než vesmír, Stvořitel vesmíru." A přesto známe vaše jména. Drazí, jsou zde tací, kteří věděli, že přijdete. Můžete jim říkat "průvodci", nebo dokonce andělé, pokud si to přejete, někteří z nich vás doprovázejí celým životem a vy nikdy nemusíte připustit jejich přítomnost. Někteří z vás dokonce ani nevěří, že existují. A oni kráčí vedle vás. Nikdy jste si je neuvědomili, protože možná nevěříte na ezoteriku. A přesto vás obklopují s láskou Boha.

Rád bych tento proces blíže identifikoval. Svobodná volba. Nikdy se vám sami neukáží, individuálně, tak jak to udělali v případě Lucie (viz předchozí poselství - pozn. překl.). A tak tedy máte úplnou svobodnou volbu věřit, či nikoliv. Svobodnou volbu věřit, zda toto poselství je skutečné, anebo není. Je to téměř, jako by existovaly dva světy, tady na židli - vaše židle a moje. Jsou zde někteří, kteří o energii vědí a vidí na pódiu barvy. Někteří "malovali" energii okolo Kryona, protože je tak jasná pro jejich oči. Je to podobné. Pamatujete na zázrak se synem (Boha)? Kolik lidí se ukázalo, aby to viděli a každý z nich to viděl jinak. Někteří viděli, co se stalo, a jiní ne, a někteří si byli dost jistí tím, co viděli. A o tom je svobodná volba.
Drazí, znovu hovořím ke starým duším, k těm zde v místnosti. Jste Bohu známí a také Bohem milováni. Někteří se ptali: "Jak Bůh vidí člověka?" Je to těžké zodpovědět, protože pro to dosud nemáte žádná slova. Je ale možné použit jedno (slovo): "Velkolepé." "Proč by to tak mělo být? Jsme jen lidé," můžete říci. A je to proto, že něco ještě nevíte, něco, co představuje další otázku...................


Rozpoznání ...

8. srpna 2018 v 8:09 | Anthony de Mello / Minutová moudrost |  Citáty a Moudra

Když Mistr zestárnul a zeslábl, žáci žadonili, aby neumíral. Řekl jim: Kdybych neodešel, jak byste kdy prohlédli?
Co nám zabrání v tom, abychom prohlédli, když tu s námi zůstaneš?
Mistr však neodpovídal.
Když už byl okamžik jeho smrti blízko, zeptali se:
Co je to, co uvidíme, až odejdeš?
Mistrovi zasvítil v očích plamínek a pravil:
Všechno, co jsem dělal, bylo, že jsem seděl na břehu řeky a rozdával říční vodu. Doufám, že až odejdu, všimnete si řeky.

Abraham - Žijeme v čase probuzení

7. srpna 2018 v 8:11 | Esther Hicks |  Channeling


AH: Žijete v přední linii myšlenky, kde každá myšlenka, která kdy existovala vrcholí a vyjadřuje sama sebe dále a dále. Toto je přední linie, toho, co nazýváte Zdroj. A přímo tady, v přední linii se energie pohybuje rychle, protože biliony vás, kteří nyní žijí a žádají, což děláte, že ano? Život způsobuje, že žádáte. Život vás nutí žádat, žádat, žádat a žádat.
A víte, že pokaždé kdy žádáte, pokaždé když jste v situaci kde nechcete být a vyzařuje z vás touha, tak v ten samý moment Zdrojová energie odpovídá. Začíná ladit okolnosti a události. A proud energie se začíná pohybovat skrze neviditelný Vortex, který tvoří světy a energie se pohybuje rychle a neustále směrem k naplnění všeho o co jste žádali.
Otázka zní: Držíte vy tu správnou rychlost s tímto proudem energie? A obzvlášť v těchto dnech vám chceme říci: Protože energie se pohybuje tak rychle, tak jestliže se trošku odchýlíte od souladu s ní, výsledek se ukáže velmi rychle. Je to tak, že ano? Jinými slovy: Dáváte větší pozor v autě, které jede 200 km rychlostí, než v autě, které jede 20 km rychlostí. A když ve 200 km rychlosti narazíte do stromu? Daleko větší problém, než když pojedete 20 km rychlostí a vrazíte do stromu. No, přátelé vítejte v autech, které jezdí 200 km/hod.

Jinými slovy: Toto je doba rychlé energie. Tohle je čas probuzení. Toto je čas, kdy si konečně uvědomujete co děláte s energií. Nesmíte být tak ledabylí v myšlení v prostředí, kde se energie prohybuje tak rychle! Věnujte pozornost svým myšlenkám! Ale, tohle vás dožene k šílenství. Věnovat pozornost myšlenkám a monitorovat je? Vždyť ani nedokážete kontrolovat své děti! Monitorování myšlenek je beznadějné. Tak je nemonitorujte.
Jen vnímejte své pocity. A stanovte si cíl, že se chcete cítit dobře. A že začnete používat sílu své mysli a svou schopnost zaměřovat se k nalezení myšlenek, které vám budou příjemné více, více a více. Spousta z vás ale již k tomuhle závěru dávno došla. Slyšeli jsme vaše novoroční předsevzetí. Spousta z vás je odhodlaná přemýšlet více záměrně. Být víc záměrní. Zaměřovat se více na věci, které chcete.

Ale co je na tom trošku zrádné, je že když jste uprostřed toho co nechcete a není možné si jen tak hodit pytel na hlavu nebo jen tak utéct z práce nebo se vytrhnout ze svého vztahu nebo poslat své děti do dětského domova… Jinými slovy: Nemůžete se vytrhnout z místa kde teď jste. Protože tam je vaše pozornost. A chtěli bychom, abyste na těchto setkáních došli k závěru, že budete věnovat prostředí svého nyní menší pozornost a začnete věnovat větší pozornost tomu co chcete, kam jdete a jak se cítíte..........................


Když se Vás pak nějaký moudrý chlapík jako Abraham později zeptá

5. srpna 2018 v 9:48 | Esther Hicks |  Channeling


Takže, když se Vás pak nějaký moudrý chlapík jako Abraham později zeptá, " Tak, jaká je dominantní
vibrace Vašeho těla? " Řeknete: " Cítím se dobře. Stojím nohama pevně na zemi . Moje mysl je jasná.
Jsem nadšený/á . Cítím dobrodružství. Miluji své tělo. Slouží mi tak dobře. Jsem vyrovnaný/á, sebevědomý/á, krásný/á, odvážný/á a horlivý/á. Cítím se být připraven/a."
"No a jak se cítíte ohledně peněz?"
"Cítím se fantasticky. Jsem si jistý/á . Cítím se naplněný/á . Cítím se neomezen.
A my se zeptáme: "A jaký je Váš život?"
A vy řeknete: "Můj život je skvělý, nikdy nekončící, neustále se vyvíjí."
A zeptáme se: "No a jací jsou lidé ve Vašem okolí? "
"Jsou milí. Jsou tak rozmanití a přinášejí mi tolik radosti, vybírám si z nich aspekty, které mi poslouží při vytváření mého statusu tady a teď."
"A jaký je teď Váš rodinný život?"
"Ach, je skvělý! Mám rodinu po celém světě. Moje rodina pochází ze všech ras a zahrnuje všechny lidské povahy. Moje rodina přichází podle zákona přitažlivosti."
"A jak vypadá Váš okruh přátel?"
"Jsou stejně neomezení jako já. Jsou horliví a naplnění. "
"No a co život na planetě Zemi?"
"Je to fantastické. Nikdy to nebylo lepší."
"A jak jste na tom s penězi?"
"Je to skvělé a vše, co chci, mám kdykoliv na dosah ruky."
"Jak pracuje Vaše mysl? "
"No je to úžasné! Pokud chci něco vědět, stačí se jen soustředit a informace přijde."
"Jak se cítíte?"
"Jsem intuitivní a horlivý/á . Jsem svobodný/á … "
"A co Vaše osobnost?"
"Jsem vtipný a zábavný člověk. Život vnímám jako plný zábavy a fantazie."
"A jak funguje Vaše představivost?"
"Je nekonečná. Když setrvávám v mém tady a teď, mohu se donekonečna bavit nápady a věcmi, o kterých přemýšlím."
"Co pro Vás znamená televize?"
"Co?"
"Víte, televize, ta věc, kterou lidé sledují."
"Nepotřebuji stimulaci zvenčí. Moje vlastní životní zkušenost mi přináší vše, co potřebuji. A jsem v tak dokonalém vibračním spojení, že tu a tam dostanu impuls pro zapnutí televizoru a to, co tam vidím, jen posiluje myšlenku, kterou jsem se právě zabýval/a . Ale nesedím před televizí nekonečné hodiny
doufajíc, že tam půjde něco hodnotného, co bude stát za to. Pokud jsem inspirován/á k zapnutí televize, tak to udělám a vybírám si z ní jen prospěšné věci, stejně jako to dělám v každodenním
životě."

Ach.Nacházíte se v nejúžasnějším postavení tvůrce, jaké jen známe - v prostoru velkého kontrastu s obrovským potenciálem pro příjemný zážitek. Je to přesně takové, jak jste si mysleli. A tak jste tady a děláte uvážené rozhodnutí nabídnout svou vibraci cílevědomě. A my vám slibujeme, že pak budete žít nekonečně šťastně.


Abe - Portland , OR 7-13-02 [ Útrţky z " Abraham 's 5/11/02 Silver Spring " , MD : ]
Úrývek z KNIHY - ZMĚŇIT SVŮJ ŽIVOT ZA 30 DNÍ

"Praktikujte scénář, ze kterého máte dobrý pocit … scénář, ze kterého máte dobrý pocit … scénář, ze kterého máte dobrý pocit . A nevšímejte si realitu, realita je jen krátký okamţik v čase, který se neustále opakuje."
Všechny citace jsou chráněné autorským právem Abraham-Hicks Publications.
Navštivte oficiální stránky: www.abraham-hicks.com/
Abraham-Hicks Publications P.O. Box 690070 San Antonio, TX 78269

Překlad: Petra Šarmová
Originálně přeloženo a vydáno na www.Rozkvest.cz. Šíření článku je možné pouze v nezkrácené a neupravené podobě včetně této poznámky a se všemi aktivními odkazy. Díky

Abraham - Vícenásobný partnerský vztah

2. srpna 2018 v 20:55 | Esther Hicks

HOST: Je tak vzrušující tu být. Mám takovou radost, je obrovská. Má otázka perfektně zapadá do tohoto prostředí bratrské lásky. A ta otázka je: Když se lidé rozhodnou žít ve vícenásobném partnerském vztahu, má pro ně být víc důležité starat se o zejména vlastní Vortex?
AH: Vždy.
HOST: Nebo se starat spíš o ten celek?
AH: No tak můžete si zvolit jen jedno. Když preferujete vztah, který máte se svým vlastním bytím, pak užíváte tuto páku pozitivní energie. A pak máte jasnost a načasování. A jedině tak máte něco, co můžete dát svému celku nebo komukoliv o kom zde mluvíte. Někdy se děje jedna věc. A patří do podmínečného lidského prostředí. Vy se přes to ale dostáváte, tak jak to tu neustále rozebíráme.
Ale zde je to co se děje a proč: Jste tu v tomhle fyzickém těle a sledujete co se děje kolem vás. A i když cítíte emoce, které vám sdělují že je zde vaše druhá část, od které se možná občas vzdalujete ve chvílích svého nesouladu, tak si většina lidí myslí, že to je prostě součást života. Takže to neřešíte, tento svůj vztah s vnitřní bytostí, protože jste ztratili schopnost se sobecky starat o to, jak se cítíte. Byli jste vytrénováni okolím abyste ho dávali na první místo!
Takže lidstvo se postupem času a liší se to v různých kulturách a také v různých dobách, ale ten hlavní trend který tam je, že se snažíte přibližovat a náležet k sobě navzájem, protože ti druzí jsou pro vás více hmatatelnější, než váš neviditelný Vortex, což musí být pěkně otravné. Velmi, občas opravdu ano. A v těchto svých pokusech náležet jeden druhému, chcete aby vás ten druhý chápal. A tak ve snaze, abyste byli pochopeni, protože vy chcete tolik moc abyste byli pochopeni, přizpůsobujete svou vlastní frekvenci, abyste byli pochopeni. A pokaždé kdy přizpůsobíte svou frekvenci, abyste byli pochopeni…

Úplně na začátku jsme dnes mluvili o tom, že když jste šťastní celou dobu a jsou věci, které jsou kolem vás a které tak šťastné nejsou, pak vás okolí může označit za blázna. Jak můžeš být šťastný v takových podmínkách? A ve snaze, aby si nemysleli, že jste se zbláznili se s nimi začnete zaměřovat na ty špatné věci a stoprocentně se začnete cítit stejně jako oni, což způsobí, že oni se začnou cítit lépe. Vy se už nebudete cítit dobře, ale budete se cítit být jimi více pochopeni.
A to je ta hlavní věc, kterou si musíte rozhodnout: Na kroku 1 vždy záleží, protože bez této interakce a bez této touhy v kontrastní situaci ztrácíte napojení na svou úplnost. Jinými slovy: Pokud jste nezažili odpojení, jak můžete vědět že chcete být online? Vše je nějaká forma relativity. Je to tak? Nemůžete se bez té zkušenosti správně zaměřovat. Nezabývejte se ale tolik krokem číslo 1. Nechcete strávit celý život plácáním se v detailech kroku č.1. Takže, jakmile získáte koncept a jakmile se opravdu rozhodnete že chcete sobecky nejen pro sebe, ale hlavně pro zajištění všech o které se staráte, že chcete inklinovat ke své vlastní frekvenci. Že se na ní chcete naladit, že chcete svou úplnost. Abyste měli dobré načasování a ty nejlepší možnosti....................

Práce

2. srpna 2018 v 8:32 | Paul Tsongas |  Humor

Kryon - Série odhalení 2017 - 6. část „Omývání nohou“

1. srpna 2018 v 9:08 | Lee Carroll |  Channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Velká část obřadu dnes proběhne v tichosti. Ale nejprve pár slov - začneme tím, co vidíte. Drahá stará duše, není to poprvé, co vám omýváme nohy. Je to symbolické. Je to pocta a v tomto konkrétním případě je to pocta Ducha vůči vám. Je tu zastoupena nepřekonatelná, neuvěřitelná a nepochopitelná krása Ducha, která sděluje: "Tohle jsou naše pocity vůči vám, protože děláte tuto práci. Odložte na okamžik všechen zmatek, strach, obavy a nechte si omýt nohy." Rád bych, abyste vnímali, co dokážete vnímat, tu poctu a lásku, symboliku toho, co se děje. Chtěl bych vás požádat, abyste se podívali na těch osm lidí (kteří byli pozváni na pódium k obřadu omývání nohou - pozn. překl.). Je toho tady hodně k vidění. Chtěl bych, abyste se podívali za lidský zevnějšek a spatřili všechno to, co jsme vám v těchto dnech představili. Co vidíte? Hned o tom budeme mluvit. Ale ti, kteří tu sedí - opravdu, skutečně - jsou těmi, kteří omývají nohy těm, kdo jsou na jevišti. A to je symbolika toho. Nejen, že máte andělské průvodce, kteří představují Velký Centrální Zdroj, jenž omývá lidem nohy, ale i ty, kteří tu sedí, dělají totéž. Je to sezení věnované poctě, je to sezení lásky.

A těch osm lidí (na pódiu)? Energie spojená s osmičkou znamená v mnoha systémech na planetě hojnost. A proto se podíváme na to, čeho je tady hojnost - soucitu, soudržnosti, upřímné lásky, pochopení, ocenění. Pocity, které jdou nad rámec lidství do oblasti, která je tak čistá, že na ničem jiném nezáleží než na tomto okamžiku, na který můžete vzpomínat celý život, pokud budete chtít, na dobu, kdy jste tu seděli, a samotný Velký Tvůrce vám omýval nohy.

Ve skupině starých duší, jako je tato, existuje tolik životních cest, tolik osobností. Někteří z vás jsou plaší, nesmělí. Jsou tu tací, kteří by byli nejraději, aby ten zážitek na pódiu byl co nejkratší. Rychle pryč z pódia, rychle dolů z pódia. Prosím vás, abyste to pro tuto chvíli odložili. Uvolněte se všemu, co tady je, jen pro tuto chvíli, a nechte se uctívat. Je typické, že jednou z posledních věcí, které má stará duše ráda, je to, když se na ni upíná pozornost. Chce dávat a ne přijímat. Netouží po tom, aby si jí někdo tolik všímal. Chtěla by sedět v koutku a jen rozdávat světlo. Ale na chvíli, jenom pár okamžiků, neuškodí, když se na chvíli uvolníte a odpočinete si. Prostě jen buďte. Dovolte, aby to vámi protékalo a postupovalo. Jen prostě buďte, aniž byste o tom příliš přemýšleli, aniž byste byli nervózní ...................

Horoskop na období 30. 7. - 26. 8. 2018

1. srpna 2018 v 8:36 | Petra Nel |  Horoskop

V tomto týdnu vrcholí kvadratura retrográdního Marse k Uranu, který jsem podrobně popisovala v horoskopu od 16. 7. 2018. Lidé hodně podléhají podrážděnosti. Okolnosti jsou pod velkým hektickým tlakem a snadným podléháním stresu. Můžete vnímat velký třes uvnitř sebe, aniž byste k tomu měli reálný důvod. O to nesnadnější je si to vysvětlit.
Energie změny, osvobozování a zásadních rozhodnutí se projeví v partnerství. Venuše je 4. 8. - 9. 8. v harmonii s Černou lunou. Následně Venuše vytvoří harmonický aspekt s Marsem, kdy je podpořeno tvoření, jiskření, počátek či oživení lásky. Ženský a mužský princip je základ stvoření - Venuše a Mars, a ve spojení s Černou lunou je podpořena možnost využívat silnou energii, která vychází až z podstaty vesmíru. Je to veliká síla tvoření, které vychází z harmonického působení obou principů. Můžete si zažívat to, co jste ještě nikdy nezažili, necítili. Ženský princip může zažít podstatu lásky a pochopení síly této lásky. Mužský princip projde prožitkem silné touhy po spojení s láskou ženy. Vzájemný magnetismus působí, aby bylo stvořeno. Jeden bez druhého nemůže tvořit třetí princip.

Když umíme využívat svou druhou polaritu v sobě, umíme být kreativní, tvořiví a radostní. Čas přeje lásce, tvořivosti, umění, užívání si života a radosti. Energie Marse a Urana se využije k rozhodnutí a jasnosti, co chcete žít v partnerství.
Slunce se dostává 5. 8. - 12. 8. do konjunkce s retrográdním Merkurem ve Lvu a máme sklon dramatizovat a kalkulovat. Hodně bude rozbouřena mysl, kdy je větší tendence tlačit a vynucovat si. Když dáte přednost citům, uvidíte, že vše, co vám mysl našeptává jako problém, se vyřeší. Pokud byste podlehli pouze logice, mohli byste přijít o zajímavou příležitost.
Muži si procházejí velmi důležitým obdobím, 7. 8. - 21. 8. a budou zkoušeni, jestli jsou ve své síle, pevnosti, vůli a směřování. Silná touha a vášeň, kterou muži budou pociťovat, muže směřuje, aby dostali více síly a odvahy překonat i nemožné!

Moji milí,
prošli jsme náročným obdobím. Přichází srpen a dostáváme se do měsíce rovnováhy. Pro mne přichází odpočinek v horách, a proto vás s horoskopy opustím. Během srpna nás čeká několik změn. Je potřeba, abychom byli připraveni na to, že jsme učeni být v přítomnosti, tady a teď. Změny přicházejí a pokud jsme v přijetí, že jsme v době probíhajícího procesu, tak dokážeme reagovat na nečekané změny s klidem a uvědoměním, že je to v této chvílí součástí našeho života. Jsme vedeni ke své přirozenosti, pravdivosti a žití v přítomnosti.

Mějte v sobě silnou víru a důvěru ve Vesmírné zákony. Vesmír dělá vše tak, že jste stále pod ochranou. Buďte pozorní ke znamením, naslouchejte své intuici a snům. Můžete si pomoci afirmací: "Ať má mysl je naplněna Moudrostí a Světlem, ať v mém srdci panuje Mír a láska, ať všechno mé konání je vedeno Láskou a Světlem. Skrze mne se projevuje božské vědomí. Děkuji. Staniž se."

Podle Mistra Petra Danova 19. 8. nastává Nový duchovní rok. Slavnost Bílého bratrstva v horách každoročně tvoří meditaci pro Matku zemi, lidstvo, aby se rozlilo mezi lidi více Lásky a Míru a propojilo se Nebe ze Zemí.
Postačí se propojit ve svém srdci a mysli, s Býlími Mistry bratrstva. Být součástí lidí dobré vůle. Jsem ve spojení s vámi a pošlu vám v tento čas požehnání energie Světla a Lásky z tohoto setkání a magického místa.
S láskou a vděčností, Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová. Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz


S mým ex ..

30. července 2018 v 1:06 |  Humor


Abraham - Ještě více o Vortexu

27. července 2018 v 0:03 | Esther Hicks |  Channeling

Nadpis: Běžte do Vortexu.
AH: Takže, k čemu vás skutečně nabádáme je abyste akceptovali, tuhle vibrační realitu. Děláte to? Víte, že je realita a ještě vibrační realita? Víte, že vibrační realita předchází skutečnou realitu? Jinými slovy: Vše existuje nejdřív ve vibrační podobě před tím, než se to celé zmanifestuje. A v tomto tvořivém Vortexu jsou shromážděny všechny věci, které chcete a čekají tam na vás.
Pečují zde o ně zdroje, které tvoří světy. Jsou tam pro vás. Pro vás, dokud neucítíte jeho blízkost. Takže, dnes budeme hovořit o tom, jak se dostat do Vortexu. V pondělí nám konečně vydají knihu. S názvem: Běžte do Vortexu. Jerry a Esther jsou z toho šílení, že vám jí prostě nemůžou dát rovnou do ruky, protože zjistili, že opravdu dělá svou práci hodně dobře. A víte jaké je její tajemství? Na CD hraje zvláštní hudba, která je neobyčejná ve svém tempu. A chce po vás, abyste hledali tempo dýchání, které se s ní sladí. A právě proto, že je nezvyklá ve svém tempu. Je to jako jeden - dva - tři silné nádechy a pak pět výdechů.

Ne to co si myslíte, že děláte. Často to děláte ve spánku. Ale ne to co myslíte že děláte. Tři silné nádechy a pět krátkých výdechů. Tohle vyžaduje tolik pozornosti, že prostě nemáte čas přemýšlet nad těmi myšlenkami plnými obav. Takže, pouze tím, že se soustředíte na hudbu, která hraje vás dostane na místo s menším odporem a pak na pozadí k vám promlouváme. Všechno co Zdroj ve vás ví, o všem na čem vám záleží. Teď Tohle je pomůcka, která vás dostane do Vortexu. Nepotřebujete ji. Jediné co potřebujete vědět je, že tu Vortex je dostat se do něj.
A potřebujete poznat, že jste v něm a dělat to častěji. A jakmile jste ve Vortexu, pomáhá když si všímáte, která myšlenka vás z něj vyhodila a v budoucnosti se jí vyhnout. Myšlením myšlenek, které vám pomohou dosáhnout vaší frekvence. Chceme vám pomoci si uvědomit, že většina vaší snahy, kterou vydáváte - snaha meditovat, snaha zaměřovat se, snaha dosáhnout cílů, snaha činit svět kolem vás lepším, vaše osobní nebo fyzické světy, dělat je prostě lepší. Tolik snahy, kterou vydáváte pochází z vaší horlivé pozornosti, kterou věnujete věcem, které nechcete! Většina snahy, kterou má většina lidí a kterou většina z vás zná......................

Anastasia - Manželka Bohyně

26. července 2018 v 12:07 | Vladimír Megre |  Duchovní růst

Pomocí vlastní mysli může jeden člověk zapůsobit na druhého. O tom svědčí starodávná vyprávění a pověsti. Poslechněte si, co o lidské mysli vyprávěl Anastasiin dědeček. Ještě před půldruhým tisícem let existovali lidé, kteří chápali vlastnosti a sílu energie lidské mysli, vypráví o tom také pověsti. "Chceš, povím ti jednu z nich ?"
"Ano."
"Přeložím ji ze starodávného jazyka do současného a předměty, jež se v ní uváděly dříve, zaměním na současné, aby podstata byla srozumitelnější. Jenom mi řekni, co nejčastěji dělají dnešní muži, kteří už jsou několik let ženatí ? Co dělají, když se vrací domů ?"
"No, mnozí, pokud nepijí, sedají si u televize, čtou noviny, dívají se na televizi. Mohou jít vynést odpadky, jestli je o to požádají manželky." "A ženy ?" "Ženy, to je jasné co - připravují v kuchyni večeři, potom myjí nádobí."
"Jasně. Bude to jednoduché předělat starodávnou pověst na současný způsob."

"Žili na světě obyčejní manželé. Manželka se jmenovala Jelena, manžel - Ivan. Manžel se vracel z práce, sedal si do křesla u televize, četl noviny. Jeho manželka Jelena připravovala večeři. Podávala mu ji a bručela, že nic pořádného doma
nedělá, vydělává málo peněz... Manželčino bručení Ivana znervózňovalo. Ale neodpovídal jí hrubostí, pouze si pro sebe myslel: ,Sama je šmudla neupravená a ještě mě poučuje. Když jsem se oženil, byla úplně jiná - krásná, laskavá.'
Jednou, když bručící manželka požádala, aby Ivan vynesl odpadky, neochotně se odtrhl od televize a šel ven. Vraceje se, zastavil se u dveří domu a v myšlenkách se obrátil na Boha:
,Bože můj, Bože můj ! Nevydařil se mi život. Copak mám celý svůj život strávit s takovou bručivou a nehezkou manželkou ? Vždyť to není život, ale stálé trápení.' A najednou Ivan slyšel tichý Boží hlas:
,Mohl bych ti s tvým neštěstím pomoct, můj synu: dát ti za manželku krásnou bohyni, ale když sousedé uvidí náhlé změny v tvém osudu, budou velice ohromení. .............

Solara - FRAGMENT REPORTU NA ČERVENEC 2018 - CHŮZE NOVÝMI OPRAVDOVÝMI KROKY

25. července 2018 v 14:14 | Solara |  Channeling

Červenec začíná čerstvým výbojem energie z Větrů Změny, jak vstupujeme do druhé poloviny roku 2018. Nyní se všechno nepředstavitelnými způsoby naskládá DO LINIE. Je zde pocit naléhavosti se konečně sladit s Pravým Místem a Pravým Účelem. Nyní zjišťujeme, že není na co čekat, že není už co posouvat na později. Nyní jsme připraveni kráčet Pravými Kroky!

Během minulých dvou měsíců byly části nás poháněny hlouběji do Nové Reality, zatímco ostatní naše části stále ještě sídlí ve staré realitě. Je to podobné tomu, jako když se stěhujeme přes celý svět a část naší rodiny už žije na novém místě, zatímco zbytek nás zůstává stále na starém místě. A má za úkol svázat volné konce, zbavit se starého nábytku, sbalit poslední věci a vyčistit staré obydlí, abychom se znovu mohli setkat s těmi z nás, kteří již žijí v naší nové krajině.
Zatímco se to tak děje, můžeme si připadat do široka nataženi jako otevřený vějíř. Teď musíme najít způsob, jak znovu sjednotit své bytosti na naprosto nové úrovni. Musíme celou svou bytost přesunout do Nové Reality. Červencový důraz je na "Ukončení starého, osvobození se pro Nové." Tento měsíc se připravujeme udělat masivní posun, který začne na naprostém počátku srpna.

Červenec je měsíc, kdy musíme být nanejvýš opatrní na to, do čeho vkládáme svou energii. Potřebujeme používat svou konečně vybroušenou soudnost, k rozlišení toho, co dovolíme, aby nás ovlivňovalo. Pokud se sladíme s Novou Realitou, je zde silná možnost hlavních průlomů. Kvantové Skoky a nádherné nové možnosti. Ale když zůstaneme zaháknuti v dualitě, můžeme jít vlastně zpátky..
Po celý červenec se budeme ptát sami sebe, "KAM ODSUD JDEME?". Tento měsíc nám představuje zásadní změny, které nás ovlivní nejen po zbytek roku, ale o mnoho déle.

*** Můžeme zůstat ve STEJNÉM VLAKU na STARÉ CESTĚ a pokračovat jako obvykle se STEJNÝMI LIDMI a se STEJNÝMI ZAVAZADLY, Ano, pokud to uděláme, možná nás to nevezme tam, kam čekáme, že dojdeme. Můžeme si myslet, že cestujeme svým obvyklým směrem, ale klidně můžeme skončit někde, kam nechceme jít. Náš vlak se může ztratit v nekonečném tunelu nebo může dokonce vykolejit. Nebo můžeme jednoduše dojet na konec staré cesty a zjistit, že jsme ztratili svou cestu. Život, který dobře známe, nebude pokračovat tak, jak bychom chtěli. Dualita se všude kolem nás rozpadá a vytváří spoustu zmatku a trosek. Staré cesty nás nedovedou do očekávaného cíle. To proto, že jsou tu nové podmínky, které vše ovlivňují. Tyto nové proměnlivosti brání našim starým cestám, a přitom nás tlačí k tomu, abychom udělali změny a nečekané objížďky.

*** Můžeme ZMĚNIT CESTU a vědomě zvolit, že půjdeme novým směrem. Ale pokud stále cestujeme STEJNÝM VLAKEM se STEJNÝMI LIDMI a se STEJNÝMI ZAVAZADLY, budeme mít nějaké nové zkušenosti, ale nedojdeme tak daleko, jak čekáme, že dojdeme. Protože budeme cestovat do nových směrů, ale ne svým PRAVÝM SMĚREM. A stále si poneseme své staré emocionální zbytky, omezené druhy víry a staré chování.To vše musí být hozeno přes palubu, pokud se opravdu chceme přesunout za dualitu.
*** NEBO, můžeme ZMĚNIT VLAKY a CESTOVAT NOVÝMI CESTAMI! Zde jsou nekonečné možnosti. Proto opouštíme dualitu a jdeme hlouběji do Nové Reality. Budeme cestovat se směsí nových lidí a s některými z těch, které už známe. Budeme mít jiná zavazadla a v nich nové věci, jako nástroje na náš nábytek, stejně jako zvláštní dotykové kameny opravdovosti. A s konečnou platnosti půjdeme svým Pravým Směrem.

Život je vzácný a je důležité, abychom nejednali tak, jako bychom tu měli nekonečně mnoho času. Co kdyby někdo z nás v příštích pěti letech zemřel? Co byste změnili ve svém životě? Co byste dělali jinak? Co byste spěchali udělat? Co potřebujete nechat jít nebo uzdravit? A kdyby vám zbýval jen rok, jaké by byly vaše priority?
Toto je rok VYBER SI TO NEBO TO ZTRAŤ! Naše myšlenky a akce stále více tvoří naši realitu a pokud nevezmeme na vědomí a neobejmeme to, co opravdu chceme, může to zmizet. Hluboko v sobě víme, co dělat, ale můžeme prolomit své staré podmínění, své omezené okolnosti, svůj falešný pocit bezpečí, své omezené druhy víry a své staré strachy a pochyby? Čas ukáže a co se zhmotní teď nám dává klíče.

Nečekejme na později, abychom udělali věci, které potřebujeme udělat. Nebo věci, které nejvíce chceme udělat. Nečekejme s tím, abychom vyjádřili svou Lásku a Podporu těm, kteří nám jsou drazí. Nečekejme na později, abychom změnili své současné priority na své OPRAVDOVÉ PRIORITY. Nečekejme na později abychom se sladili se svým Pravým Účelem a sloužili lidstvu. Čas čekání je pryč. Nečekejme už ani okamžik a UDĚLEJME TO TEĎ!
• • • ∆ • • • ∆ • • • ∆ • • • ∆ • • •


Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ČERVENCOVÉHO REPORTU. Solařiny reporty a týdenní DOPLNĚNÍ jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado:

Kryon - Série odhalení 2017 - 5. část „Propouštění a změny“

25. července 2018 v 8:34 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 26. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Toto je pátý channeling. Drazí, mluvíme o tom, čím procházejí staré duše. Už jsme mluvili o posunu. Proto jsme tady. Pokoušíme se odhalovat věci, kterými procházíte, věci, kterými pravděpodobně projdete, věci, kterými procházejí ostatní kolem vás. To je přechod z jednoho věku do druhého. Mluvili jsme o přechodu ze staré energie do nové.
Existuje pro to mnoho metafor. Energie je skutečně energií celého lidstva. Byly vytvořeny potenciály pro přechod lidského bytí ze starého paradigmatu do nového. Pokud jste vyšli ze staré energie, a ta se eony let prostě neměnila, a pak se najednou, během několika málo let, začíná vytvářet nové paradigma existence - můžete si to představit jako vlakovou nehodu. O tom chceme teď s vámi mluvit. Staré duše, každý z vás je jiný a každý budete jinak reagovat na tento přechod. A je velmi obtížné vytvořit jedno poselství, které by bylo platné pro všechny. To není možné.

Před víc než deseti lety byla napsána Kryonova kniha 5. Šlo o cestu jednoho muže zemí se sedmi anděly, nazvanou Cesta domů. Řekli jsme vám, že tato kniha je novelou, příběhem. Žádné jiné srovnatelné příběhy tu nebyly. A v tomto příběhu jsme vám vyprávěli, že absolutně všechno, co hrdina Michael Thomas prožil, to všechno je metaforou pro něco jiného. Vyzývali jsme vás, abyste tu knihu četli se zapojením intuice. Neřekl jsem vám, že celá kniha je příběhem jednoho muže a jeho posunu (transformace jeho vědomí), tím, čím musel projít, aby se ta krásná stará duše, která byla velmi spokojená a šťastná taková, jaká je, vyvinula do nové osvícené duše, která zcela a plně pochopila, kdo je. A všechny ty věci, které se v knize odehrávají, jedna po druhé, byly předvojem informací, vědění a moudrosti o posunu. Jednou z nejtěžších věcí, kterou Michael Thomas musel projít, byl okamžik, kdy se musel vzdát svých "zavazadel"...................

Další články


Kam dál