Inelia Benz: Jsi Čaroděj/ka? – ukázka

Čtvrtek v 15:09 | Inelia Benz |  Duchovní růst

Milí přátelé, chystáme k vydání historicky první český překlad knih Inelie Benz. Jako první jsme zvolili knihu "Jsi Čaroděj/ka?" V současné době probíhá kampaň na hithit.cz (najdete ji zde:https://www.hithit.com/cs/project/4022/jsi-carodej-ka ). Do 7.listopadu 2017 lze koupit a podpořit tisk knihy skrze Hit hit. Po tomto datu bude kniha vytištěna a měla by jít do distribuce. Můžete si ji také objednat přes email: monika@zlatykvet.cz. Pokud vybereme financí více, použijeme finance na tisk další knihy, o které aktuálně s Inelií jednáme. Děkujeme za vaši podporu, velmi si jí vážíme!!!

ÚVOD
MOJE CESTA - MŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH
I.
Nejhorší, co se může přihodit osobě s mimosmyslovým vnímáním, s pozorovacími schopnostmi intenzivnějšími než u "normálních" občanů a s hledající myslí, příliš aktivní pro pohodlí lidí v jejím okolí, je žít v nevědomosti o svém stavu. Pokud se tak stane, mohou tyto osoby v nejhorším případě skončit za zdmi psychiatrické léčebny s pocitem zmatku, nepochopení a depresí. Stávají se také snadnou kořistí sekt a manipulátorů.
Před několika lety jsem navštívila muže hospitalizovaného v psychiatrické léčebně. Lékaři mu diagnostikovali depresivní poruchu. Zatímco jsme spolu rozmlouvali ve společenské místnosti, pocítila jsem za sebou něčí přítomnost. Otočila jsem se a spatřila mladou, krásnou ženu. Mohlo jí být tak devatenáct let. Byla v místnosti v doprovodu několika dalších pacientů. Mluvili a kouřili, minuli nás a posadili se kousek od nás.

Zatímco jsem pozorovala tuto dívku, můj kamarád podotkl: "Ubohé dítě, myslí si, že je Čarodějka."
Odpověděla jsem: "Pokud si to myslí, tak nejspíš Čarodějka je".
Kamarád se na mě nejprve zmateně podíval, a pak se rozesmál: "Mýlíš se, Inelie! To dítě je blázen, ztratilo rozum, má o kolečko víc, jestli víš, co tím myslím."
Věděla jsem naprosto přesně, co tím myslí. A to se stalo na přelomu nového tisíciletí.
Dívka vyrostla jako my všichni v rodině a společnosti, která zcela ignorovala podstatu jejího daru. V jiné době, na jiném místě, by se stala léčitelkou, šamankou, medicínskou ženou, médiem, hrdinkou - nebo by také mohla být upálena na hra-nici.

Když jsem se do léčebny následující víkend vrátila, dívka seděla na schodišti a řekla: "Čekala jsem na tebe. Věděla jsem, že dnes přijdeš. Viděla jsem tě minulý týden, jak mluvíš se svým kamarádem. Jen jsem ti chtěla říct, že jsi tou nejkrásnější osobou, kterou jsem v životě viděla".
"Vím, kdo jsi," dodala. "Jsi anděl, co přišel z nebe, aby mi pomohl."
"Ne", řekla jsem. "Jsem stejná jako ty. Jsme stejné." V tu chvíli se lehce odsunula stranou. Společně jsme pocítily, jak můj přítel přemýšlí, kde jsem...................
 

Abraham Hicks – Jak dosáhnout své vysněné váhy a těla?

Středa v 15:10 |  Channeling


Host: Souvisí to s tím, co říkala ona. Pokud chcete být štíhlá a ptáte se "Proč" a zaměřujete se na štíhlost, ale pak se podíváte do zrcadla a…

Abraham: Chcete tedy více času věnovat zaměřování se na vizi než do zrcadla fyzické reality. Lidé říkají: Abrahame, musím čelit realitě! Tím myslí: "Musím vytáhnout hlavu z písku a uznat, co je." My na to: Pokud budete stále uznávat, co je, nic se nemůže změnit, než jaké to je. Říkáme: Uznejte, co je, abyste zjistili, co chcete, nechte kontrast toho, co je, vám pomoct zjistit, co chcete, a pak svou pozornost nasměrujte na to, co chcete. Pokud se vám nelíbí, co vidíte v zrcadle, nedívejte se do zrcadla. Neděláme si srandu.
Dívejte se do zrcadla jen od hlavy nahoru nebo od chodidel dolů.

Host: Skvělý nápad.

Abraham: Povíme vám něco o vašich fyzických tělech. Souvisí to s vaším tématem fyzického vzhledu a fyzického zdraví. Málo z vás jste se ve svém dětství naučili své tělo oceňovat. Protože jste byli ihned zaškatulkováni. Říkali vám: Nemá dost vlasů. Nemá dost zubů. Příliš velká, příliš malá. Ihned vás začali srovnávat s ostatními, jakoby jeden standard byl lepší než jiný, když nikdo stejný jako vy neexistuje. Jako malé dívky si říkáte: Nelíbí se mi můj vzhled. Kéž bych měla tvoje… tvoje nohy. Tvůj pas. Tvou pěknou pokožku.

Ale jak říkáte: "Kéž bych měla tvoje…", ve skutečnosti říkáte: "Nelíbí se mi moje." Mladí muži chtějí být silnější, rychlejší nebo větší… Jak se srovnáváte, vytváříte si vzorce nedostatku z toho, jaký máte ze sebe pocit. Pokud byste se dokázala začít dívat s oceněním ke svému skvělému fyzickému tělu, byla byste ohromena, jak moc byste se ve všech ohledech posunula dopředu. Když jíte jídlo, oceňte svou schopnost žvýkat. Oceňte trávicí systém. Oceňte metabolismus. Není metabolismus úžasný systém?

Že jste schopni jíst různé věci a vaše tělo je dokáže vstřebat a využít, co potřebuje, a přeměnit je do buněk masa, krve a kostí, a efektivně vyloučit to, co není potřebné nebo chtěné? Nejste ohromeni z úžasného fyzického těla, ve kterém proudí vaše nefyzická energie? Jak si začnete všímat zručnosti svých prstů… není skvělé, že jste schopní brát do rukou malé nebo velké věci? Nejste ohromeni z toho, jak jste schopni se zaměřovat a vidět? Můžete něco vidět zblízka nebo něco daleko........................

Kryon - Rozšířené dary

Úterý v 22:12 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: "Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?" Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle - a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru - to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem "innate". Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku.

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané "INNATE". Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako "inteligentní tělo". Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet..........................

 


Zenový mistr a vlasy

Úterý v 17:05 | Původní zenové příběhy |  Citáty a Moudra


Němec Achim Seidl, který vydal zkrácené znění kóanové sbírky Pi-jen-lu, píše:
"Když jsem se poprvé odebral do kláštera Rinzai, stanovil mi zenový mistr podmínku,
že se zařadím do života kláštera jako každý jiný, jako prostý mnich.
Souhlasil jsem a s úklonou jsem řekl, že si hned nechám vystříhat a vyholit pleš,
jak je to zvykem. Mistr se na chvíli zamyslel a dal mi pak pokyn, že mohu nechat vlasy tak,
jak jsou.

Po několika týdnech přijel docent z Oxfordu a hodlal také strávit nějaký čas v klášteře.
Při přijímací ceremonii se mladý docent v zásadě sice chtěl zařadit,
jen vlasy si chtěl nechat, protože prý brzy bude přednášet v cizině.
Mistr se usmál a rozhodl: "Buď půjdou vaše vlasy okamžitě dolů, nebo vás nechám vyprovodit."
S dušeným hněvem Angličan poukázal na mou vlasatou hlavu.
Mistr jen mávl rukou a řekl jako mimochodem: "Tomu na vlasech nezáleželo."

Netrapte se tím, že nejste osvíceni.

Pondělí v 8:52 | Osho |  Citáty a Moudra


Dógen je zcela jedinečný. Říká: "Svoje buddhovství si buď uvědomujete, nebo neuvědomujete. Netrapte se tím. Až přijde ten správný čas, to správné období, rozkvetete v buddhu." Prostě čekejte, čekejte moudře, čekejte bez touhy, užívejte si čekání, učiňte samo čekání blaženým tichem. A ať je vaše zrození jakékoli, musí vykvést. Nikdo nemůže bránit ptáku v letu, nikdo nemůže bránit kukačce kukat, nikdo nemůže bránit růži, aby vykvetla.

Kdo by mohl bránit vám stát se buddhou? Nikdo jiný za to není odpovědný než vy sami. A pokud se pták nebo ryba poté, co dokonale poznali oblohu či vodu, pokusí skrze ně proniknout, nenaleznou cestu, po které lze jít, ani místo, kterého lze dosáhnout. Pokud vejdete do svého vnitřního světa, vnitřního nebe, nenajdete žádnou cestu ani žádný konec.
Naleznete věčnou věčnost, pouť bez začátku a bez konce… nesmrtelnost, která vás změní okamžitě, bez úsilí, bez askeze, bez sebetrýzně. Už jste to, co chcete být, schází jen maličkost. Probudit se! V probuzení jste buddha.
Ve spánku buddhou sice zůstáváte, ale nejste si toho vědomi. Jakmile se člověk stane buddhou, ví, že i kdokoli jiný je buddha. Některý spí, jiný chrápe, a další běhá za ženami nebo dělá jiné pitomosti. Ale buddha je buddha. A když kouříte cigaretu, neznamená to, že jste ztratili svoji podstatu, ukazuje to jen to, že spíte, nic jiného.

( úryvek z knihy: OSHO - Zenový mistr Dógen )

Horoskop na období 16. 10. - 22. 10. 2017

Pondělí v 8:43 | Petra Nel |  Horoskop


Turbulence
Slunce v opozici s Uranem v tomto týdnu vrcholí. Zmatek a chaos proto kolem vás graduje. Vnitřní neklid je velký, protože energie Urana je velmi silná. Je to nová kvalita energie, která byla zaktivována v minulém týdnu. Můžeme cítit vnitřní napětí, neklid a rozvibrování. Tato energie má vyšší vibrace, proto na ni můžeme reagovat vnitřním napětím a neklidem. Pocit, že se něco musí stát. Je to, jako když jdete na první rande, první den do školy, do nové práce, prostě nevíte, co vás tam čeká. Jste nervózní. Poprvé prožijete to, co jste nikdy neprožili. Společensky to bude týden velmi bouřlivý. Lidé budou jednat velmi afektovaně, popudlivě a absurdně. V přírodě se také tlak projeví a mohou se objevit další zemětřesení a hurikány.

Merkur 17. 10. přestupuje do Štíra do konjunkce s Jupiterem. Sejdeme více do hlubin sebe sama. Mysl může "ztěžknout", ale konjunkce s Jupiterem přinese zmoudření a pochopení svých vnitřních temných, negativních procesů. Když jim porozumíme a podíváme se na ně optimisticky, uvědomíme si, že pracují pro naše dobro. Opatrně na živení a zveličování negativních myšlenek, pesimismu a touhy se pomstít. To by bylo uvíznutí v negativní polaritě Jupitera - zveličování a nesoudnost.
Mars je v opozici na Chirona a v kvadratuře na Saturna a také v kvadratuře na Černou lunu 14. - 22. 10. Ego, vůle, mužský princip, tělo je pod velkým tlakem. Tady opravdu velmi záleží nakolik má člověk zvládnuté ego, sobectví, agresivitu a sexualitu. V nižší formě se to může projevit jako zvýšená kriminální činnost a násilí. Největší krutosti je bohužel schopen právě člověk.

Je důležité umět stát ve své síle, postavit se za sebe, za druhé. Nepropadat mocenskému principu zasahovat do svobodné vůle druhého, ale zároveň si nenechat ubližovat a zasahovat do svého prostoru. Tady je nutné se vymezit! Muži mají nyní o něco těžší pozici, protože budou velmi konfrontováni s Bojovníkem ve svém nitru. Jak správně používat svou mužskou sílu? Co to je mužská síla? Ženy se budou dotýkat svého strachu z mužské fyzické síly, agrese a zneužití.

Opozice Chirona přichází na podporu léčení mužské síly, mužského principu. Síla vůle, kterou je možné doplnit soucitem a ohleduplností. Přepadnutí do příliš velkých emocí by přineslo postoj oběti, která naprosto devastuje mužskou sílu. Hledání hranice bojovníka - ochránce. V ženách probíhá léčení jejich vnitřního muže.
Novoluní ve Vahách nastává 19. 10. kolem 21. hodiny na sabiánském symbolu: Letadlo stoupá vysoko k jasnému nebi. Klíčová myšlenka: Vědomí schopné přesáhnout konflikty a tlaky osobního života.

Toto novoluní je v harmonickém aspektu na Černou lunu a v opozici s Uranem. Tímto se ještě zvýrazní osudové změny, chaos a osvobození. Ať chcete nebo nechcete, udějí se ve vás procesy, které jsou zásadní pro změny vaší budoucnosti. Přijdou zásadní situace, impulzy, nápady a vize, které povedou k rozhodnutí. Harmonický vliv Černé luny ve Střelci povede k prožitkům uvědomění si své pravdy, víry a naděje. Čemu věřím a na čem svůj život stavím. Je to důležitý zlom života. Svobodnou vůli máte pouze v tom, jak reagujete na to, co k vám přichází do života. Vyhněte se soudu, co je dobré nebo špatné! Respektujte různorodost možností, ale vy si volte, co chcete žít, jaká je vaše pravda a podle toho konejte. Když přestanete hodnotit okolí, ale i sebe, začnete být zodpovědní za své rozhodnutí a budete volit, čemu dáváte pozornost a energii, tím přestanete roztáčet kola své karmy negativních situací, které máte ve svém životě stále dokola.

Po celý říjen působí Černá luna v harmonii s Uranem, což znamená, že vše se má dostat do PRAVDY. Tím se dostáváme do osvobození se. Energie Urana je velmi rychlá a radikální, vede k nalezení jiných ještě nepoznaných možností, způsobů, cest. Nové možnosti a řešení se projeví.
Venuše přestoupila již do znamení Vah, kde je ve svém znamení. Venuše (láska, hodnoty, ženský archetyp) je ve své síle, ve svém potenciálu naplnit harmonii a rovnováhu.

Mars 22. 10. vstupuje do znamení Vah, což ukazuje na hledání rovnováhy a oboustranného vítězství. Mars je ve Vahách v pádu - oslabení. Mars - bojovník a znamení Vah - harmonie, mír, jsou v rozporu. Mars se nemůže projevit přirozeně. Hledá správné použité své vůdčí energie v zájmu celku.
Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. hned krátce po půlnoci a na toto se podrobněji podíváme příští týden. Slunce se každým dnem přibližuje k planetě Jupiter a vytváří konjunkci, která se v plné síle naplní v příštím týdnu. Přesto již tento týden všechny události vedou k procesu změny, která povede k růstu a k pozitivnímu naplnění.
Přeji vám bdělý a láskyplný týden. S láskou Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Abraham Hicks – Šťastný bez peněz?

13. října 2017 v 8:52 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Zdravím Abrahame. Jen vám chci poděkovat. Užívám si jízdu tohle dnešní ráno. Jsem na úžasné cestě. A mnozí z nás podle mě také. Zažívám v životě něco, o čem bych chtěl něco vědět. Praktikuji vaše učení už asi 10 let. Jsem poradce. Lidé, kteří za mnou chodí… já jsem neustále šťastnější, a lidé, kteří za mnou chodí do poradny, se stávají šťastnější a bohatší. A já se stávám jen šťastnější.

Publikum: (Smích)

Host: Ta druhá věc, kterou chci znát…

Abraham: Věříte, že máte touhu po větší prosperitě?

Host: To se zdá jako přítěž.

Abraham: Tak vidíte. Udělal jste to pro nás velmi snadné… Chtěli jsme poukázat na to, že i když můžete mít touhu po větší prosperitě, pokud ta prosperita vám nechodí snadno, bezpochyby máte nějaké myšlenky, které té prosperitě odporují. Jako: "Není slušné mít prosperitu. Není duchovní. Je to příliš práce na udržování. Zahltila by mi život. Omezilo by mi to svobodu." Nebo to všechno dohromady.

Host: Máte pravdu.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

AA Michael - HLEDÁNÍ MÍRU ZEVNITŘ

12. října 2017 v 7:55 | Ronna Herman |  Channeling

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2017* RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, je čas udělat inventuru toho, co si myslíte, a inventuru emocionální energie, kterou na vaší planetě během těchto dní plných konfliktu, vřavy a stresu vysíláte. Ředíte nebo pokrucujete harmonickou auru, kterou jste kolem sebe vytvořili, tím že si dovolíte nechat se chytit do zmatku mylných výtvorů a destrukce, který na planetě Zemi v této době probíhá? Jste pohrouženi do scénářů, které jsou vám stále znovu a znovu prezentovány prostřednictvím televize, rádia a novin? Dovolili jste si být znovu vtaženi zpátky do hustoty iluzorního negativního prostředí? Jestli je vaší odpovědí na kteroukoli z těchto otázek ano, živíte zmatené vibrace světové situace svou energií, místo toho abyste přidávali svou Lásku/své Světlo/svou Moc k Lásce/Světlu /Moci ostatních misionářů míru na světě. Budete stát na straně těch, jejichž největší touhou je přinášet mírumilovné řešení pro největší prospěch všech nebo se bez záměru slaďujete s těmi, kteří si přejí znovu obnovit oddělenost, utrpení a nadvládu?

Nemyslíme tím, že byste neměli být informováni o tom, co se ve světě děje, ale že nyní, více než kdy předtím, se musíte povznést nad to, co se objevuje, a připojit se k nám, pozorovatelům dění z vyššího úhlu pohledu, z úhlu pohledu, kde není správné a špatné cesty, jen různých stínů pravdy a různých motivů, kde žádná rasa, země nebo náboženství nejsou naprosto v právu, spravedliví a bez viny, ani nejsou naprosto špatní. Pamatujte, každý a každá duše na Zemi v sobě nese Jiskru Andělského. Musíte zůstat vystředěni, ponechat střed své bytosti ve svém srdci, naladěni na své Vyšší Já s vědomím inspirovaným Duchem, aby vaše akce a rozhodnutí byly vždy v souladu s Božským plánem. Pak, milovaní, budete stát v řadách spravedlivých, jejichž největší touhou je vrátit Zemi a lidstvo do opravdového stavu míru a vzájemného bytí v prostředí, kde jako nejvyšší vládce vládne náš Bůh Otec/Matka.......................

Kryon - Z temnoty ke světlu

11. října 2017 v 8:53 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Buffalu, New York 24. června 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií "aha!". Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.
Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili - a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti - a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: "Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?" Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.
Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě? ........

Horoskop na období 9. - 15. 10. 2017

10. října 2017 v 14:11 | Petra Nel |  Horoskop

Osvobození
Slunce v konjunkci s Merkurem se dostává do opozice s Uranem. Čeká nás čas plný zvratů, překvapení, chaosu a změny názorů. Zrychlí se tok událostí. Otevírá se přístup k propojení nižší a vyšší mysli, což přinese prohlédnutí. Bude to ale spíše šokem a nečekaně. Najednou se objeví informace, události, které vám změní váš úhel pohledu. Objeví se nervozita, a hlavně nesoustředěnost a nespavost. Příliv energie bude tak silný, že to můžeme přirovnat k zásahu elektrikou. Tím nastane chaos. Máme nastavené své programy, podle kterých jednáme, aniž bychom si to uvědomili. Schopnost sebereflexe a pochopení souvislostí pomáhá vymanit se z nevědomých programů. Nastane proto chaos a zmatek, který vede k osvobození a zvednutí svých vibrací. Být svobodnější, pravdivější a přirozený. Toto se bude dít do 22. 10.

Slunce a Merkur je v harmonickém aspektu na Saturna a Černou lunu, což předznamenává, že tento vývoj vede ke zralosti, k poznání své pravdy. Přijmutí své zodpovědnosti za svůj život a vystoupení z her, kde si něco dokazujeme, zaplňujeme nebo se zavděčujeme. Máme šanci si prožít svou pravou podstatu, své božské Já, které prostoupí naše nevědomé programy a prozřeme. To nám otevře novou cestu.

Bude se vám zdát, že se děje událost za událostí, že nestíháte reagovat. Změna bude střídat změnu a nic si nebudete moci domluvit, na nic se spolehnout. Velmi opatrní buďte na cestách. Přinese to velmi nestandartní chování lidí, sklon k prchlivosti, radikálnosti a extrémnosti. Riskování a bezohlednost se zviditelní na silnicích nehodami z nepozornosti a rychlé jízdy.

Konjunkce Venuše s Marsem je v kvadratuře se Saturnem. Ve vztazích se objevují těžkosti, nepochopení. Kvadratura symbolizuje zrání v citech, lásce, ve své vůli a tvořivosti. Těžkosti se objevují proto, aby byla prověřena zralost, pevnost lásky a vůle. Je potřeba přistupovat pokorně a zodpovědně ke vztahům. Především přijmout 50 % své zodpovědnosti za vše, co se ve vztahu děje. Když jsme zodpovědní za sebe, tak je snadnější nalézt řešení.
Vše, co je ve vztahu nestabilní a nezralé, se v této době zviditelní, abychom byli nuceni to řešit a dojít ke zralosti a zmoudření.

Venuše je v kvadratuře na Černou lunu 10. - 14. 10. Projeví se závislost či odmítnutí. Velká touha po lásce povede k nesvobodě, k častým zraněním a zklamáním. Jedinou lásku, kterou máme, je ta naše. Ženy budou více přecitlivělé, podrážděné a nespokojené. Bude se jich neharmonie ve vztahu a ve vztahu sama k sobě velmi dotýkat. Ve skutečnosti podle toho, jaký máme vztah sami k sobě, takový máme vztah s druhými. Muži budou citliví na ženskou negativitu a jejich nevyrovnané emocionální projevy budou pro ně nepřijatelné. Ženy mužům zrcadlí nepřijetí vlastních negativních emocí, pokud to muže dráždí.

Pak se následně dostane Mars do kvadratury s Černou lunou 14. - 22. 10., kdy se objeví agrese, vztek, hněv, vzdor a chtíč. Pudová složka dostane nadvládu a pokud muži nemají zvládnutou sexualitu, může je pud či agresivita ovládnout. Muži v této době budou podráždění a snadno vejdou do boje. Ego se zesílí a objeví se více sobeckosti. Ženy budou vnímat, co nedokážou na svém vnitřním muži přijmout, protože jim to muži venku odzrcadlí.
Jak kvadratura Saturna, tak Černé luny jsou známkou zkoušky, nakolik jsme v harmonii sami se sebou a se svým druhým pólem v sobě. Jak umíme zacházet s polaritou, se ženským a mužským principem. Jak a co tvoříme.
Jupiter 10. 10. vstoupil do znamení Štíra k tomu je napsán speciální článek. http://www.astrologiepetranel.cz/jupiter-ve-stiru-10-10-2017-8-11-2018/

Přeji Vám mírumilovný týden. S láskou Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Chci tvého koně za každou cenu

9. října 2017 v 8:26 | José Carlos Bermejo |  Citáty a Moudra

Nikomu radši nepomáhám, nechci naletět

Chci tvého koně za každou cenu

Muž jménem Abdul vlastnil nejkrásnějšího koně ve městě Isfahánu. Kromě koně nic jiného neměl a miloval ho jako vlastní dítě. Staral se o něj od hříbátka, hrál si s ním, naučil ho cválat a hledat v poušti vodu. Bylo to tak nádherné zvíře, že po něm zatoužil Izák. Nabízel za něj stáda koz, několik krav, nejlepší koberce ze svého obchodu, a dokonce i drahokam. Abdul však pokaždé odmítl koně prodat.
"Copak nechápeš? Jako bys mě žádal, abych ti prodal vlastního bratra."

Musím poskytnout pomoc člověku v nouzi?

Když Izák viděl, že koně nezíská za peníze, vymyslel plán: oblékl se do hadrů a potřel se blátem a hnojem. Věděl, že Abdul každé ráno jezdí na koni několik mil ke studni pro vodu, a tak si lehl na okraj cesty, jako nějaký ubožák. Když uslyšel dusot Abdulova koně, rozkřičel se:
"Pomoc! Pomoc!"
Andul se zastavil a ihned sesedl z koně, aby chudákovi pomohl.
"Dobrý muži, co se ti stalo?"
Izák si skryl tvář a zanaříkal:
"Jsem nebohý poutník na cestě do Jeruzaléma. Přepadli mě lupiči a obrali mě o vše, co jsem měl. Pomoz mi!"
"Neměj strach, uklidnil ho Abdul. Vysadím tě na hřbet koně a dopravím tě do města. Tam tě vyléčí."
Když domluvil, vzal do náruče falešného poutníka a opatrně jej posadil na hřbet koně. Než Abdul stačil nasednout, Izák zatáhl za otěže a začal s koněm cválat.

Síla špatných zkušeností

"Počkej, Izáku, počkej chvíli!"
"Co chceš?" zeptal se podvodník. "Kůň je teď můj."
"Souhlasím, odveď si ho. Jenom tě prosím, abys každému, kdo se tě zeptá, jak jsi k němu přišel, na oplátku neprozradil, jak jsi mě podvedl."
"A proč? Bojíš se, že se ti vysmějí?"
"Ne," odpověděl Abdul. "Ale jestli jim řekneš, jakým způsobem jsi mi ho sebral, tak se může stát, že až potkají u cesty nějakého chudáka, neodváží se zastavit a pomoci mu."
Někdo říká, že když Izák uslyšel Abdulova slova, pustil otěže a posadil na hřbet krásného koně jeho skutečného majitele. Společně se pak na něm vrátili do Isfahánu.

Náměty k zamyšlení:
1. Když se z šíření špatných zpráv stane zvyk, může to způsobit více škody než užitku.
2. Smýšlet o druhém špatně může zničit solidaritu. Je možné, že se tak děje v nějaké oblasti mého života.
3. Je možné, že jsem na základě špatných zkušeností ztratil důvěru, kterou by bylo dobré obnovit.

( úryvek z knihy: José Carlos Bermejo - Příběhy pro uzdravení duše )
Převzato z webu: http://www.vira.cz/


Jeshua - Obrazy nehodnosti

8. října 2017 v 15:19 | Pamela Kribbe |  Channeling


Jeshua prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přišel jsem, abych Vám připomněl, kdo jste, abych vám připomněl vaši sílu a velikost. Jste nevyčerpatelným zdrojem Světla, které se neustále obnovuje, roste a rozšiřuje. Jste hojný proud božské energie. Chci vás touto energií naplnit a žádám vás, abyste jí umožnili plně proudit do vaší mysli, vašeho těla, vašeho celého života tak, aby se mohla na Zemi vyjádřit sama energie duše.

Vyzývám vás, abyste propustili staré a falešné obrazy nehodnosti. Rád bych k vám dnes hovořil o sebeúctě a seberealizaci, o tom, odvážit se vystoupit a důvěřovat ohni, který nesete uvnitř. Tento oheň je vaším Světlem. Chce tady a teď jasně zářit. Každý z vás však přijal mnoho falešných informací o tom, kdo je, a o tom, kdo by měl být, a tak nastalo oslabení vaší spirituální síly, vaší originality, vaší jedinečnosti. V tomto čase se v rozvoji lidstva osvobozují nové spirituální síly, a to se může zcela a opravdově odehrát jen prostřednictvím lidí, kteří na Zemi nyní žijí. Prostřednictvím vás se rodí nová doba a energie, a to může nastat jedině hluboce zakořeněným způsobem, kdy zcela přijmete svou vlastní hodnotu.

Muži i ženy byli společností uvedeni v omyl prostřednictvím tradic a vzdělávacích procesů, takže obrazy hříchu, hanby a viny se nadále drží a žijí uvnitř vás všech. Život je znázorňován jako boj, abyste projevili sami sebe a bojovali o přežití. V této tradici je jen velmi omezená forma mužské energie považována v životě za nezbytnou a tato pozice leží v podstatě na kolísavých základech strachu a potřeby kontroly. Tato forma mužské energie taktéž po staletí dominuje spiritualitě. Křesťanskou spiritualitu začali prostřednictvím Církve ovládat muži, a proto ztratila spojení se svým původem. Jste tu, abyste obnovili Kristovskou energii s jejím původem. Obnovili její živoucí srdce uvnitř sebe, abyste ji zrodili a předali ostatním.........

U Nebeské Brány

6. října 2017 v 8:27 | Vladimir Líbal |  Humor

Abraham Hicks – Moc mluvíte

5. října 2017 v 8:14 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling

Abraham: Zde je něco, o čem stojí za to mluvit. Chceme vám to říct jemně. Moc mluvíte. Mezi sebou. Komunikujete příliš. Neumožňujete si ani mít šanci slyšet své vnitřní bytí. Esther nedávno měla spoustu různých věcí. Navštívila ji rodina, která se chtěla každou chvíli bavit… a bavila. Když je Esther odvezla na letiště, a jak odjížděla, ruce ji začaly takto třepat… věděla, že je to Jerry, a ten říkal: "Konečně sama, konečně sama." Konečně příležitost se dostat k vlastním myšlenkám, kompletně se obnovit, být konečně vším, čím jste.

Ne aby to zrcadlil někdo jiný. Naladit se a pak za druhými jít. Nečekat na jejich odraz, abyste zjistili, kým jste. Esther sledovala děti a dospělé kolem stolu… všichni byli na mobilu. Byli na snapchatu, instagramu, psali zprávy… A nikdo neposlouchal své vnitřní bytí! Poslouchali se navzájem… mluvíme o světě, ne jen Estheřině rodině. Mluvíme obecně o světě, kde tak zoufale chcete mezi sebou komunikovat, že nemáte možnost uslyšet, co vám říká vaše vnitřní bytí o tom všem. Na vašem místě bychom se odpoutali… čas od času… většinu času… mobil bychom dali na letecký režim a kontrolovali bychom ho možná tak jednou za hodinu.

Ostatním bychom řekli, aby své zdroje nehledali u vás. Umístili bychom je do pozice, ve které by se mohli napojit na vlastní zdroj. Pro sebe bychom trvali na tom, že se napojíme na ty zdroje, a že si budeme svět užívat. Spousta lidí tak zoufale chce mezi sebou komunikovat, a to je skvělé, pokud to pochází z inspirace, ale pokud komunikujete k zaplnění prázdnoty, než abyste zaplnili prázdnotu souladem a pak komunikovali, bude to rozhozené. Cítíte to? Nezvoní vám mobil každou minutu až příliš? Chápete?

Host: Ano. Chápu to. Věci, které mě trápily, mě trápily, jak jsem byl odpojený, a jak jsem teď ve větším souladu, ani nechápu, proč mě trápily. Oceňuji to. Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2017

4. října 2017 v 8:10 | Solara |  Channeling


Srpnové extrémně mocné Úplné zatmění Slunce přineslo mocné zrychlení. Mnozí z nás zažili mohutný příliv Pravé Čisté Lásky a Jednoty a v tu samou dobu byly aktivovány kódy Nové Reality, které otevřely dveře rozsáhlému Novému Prostoru, o kterém jsme nikdy netušili, že existuje.
Jak se Slunce a Měsíc sladily, postavily do jedné linie, energie AN zesílila a my jsme byli rozšířeni a přenastaveni. Nýty, které nás dlouho držely připnuté k dualitě, jeden po druhém odpadly, dokud jsme nezažili nový pocit rozšířené celistvosti. S tímto uvolněním přišlo i hlubší probuzení.
Po srpnovém Zatmění jsme opravdu doufali, že září bude klidný měsíc s tolik potřebným vstřebáváním a začleňováním. Místo toho se mnozí z nás setkali v různých oblastech svého života se sérií silných Červených Světel. Tato Červená Světla nás přivedla do stavu naprosté a úplně nečekané nečinnosti.

Červená Světla, která zažíváme, nejsou brzdou. Umožňují nám úplně předělat své vzorce a cesty svých životů na tu Nejpravdivější možnou cestu. Když jsme zastaveni Červenými Světly můžeme cítit, že jsem někde v Meziprostoru, což není ani TADY ani TAM. To způsobuje, že se cítíme výrazně rozšíření a bez formy. Cítíme se jako ryba bez vody, nejsme si jistí, kde jsme nebo jak v tomto neobvyklém prostředí dýchat. Některé oblasti našich životů, o kterých víme, jak je dělat dobře, mohou najednou zmizet. Věci, na které se normálně můžeme spolehnout, najednou nefungují.
Někteří z nás jsou velmi zkoušeni a procházejí velkými výzvami. Jako mnoho hurikánů, potop, zemětřesení a požárů po celém světě, můžeme i my být uprostřed Mega DOKONALÉ BOUŘE. Červená Světla nenastávají proto, že děláme něco "špatně". Není to neštěstí. Často se může zdát, že procházíme nekonečným kurzem potíží, ale z nějakého důvodu to necítíme beznadějně. Je to jen součást masívního RESETU/NOVÉHO NASTAVENÍ, které zažíváme. Proto prostě potřebujeme tato Červená Světla přijmou jako to, co potřebujeme a neodporovat jim.........

Kryon - Věci, které v noci nahánějí strach

4. října 2017 v 8:07 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří se ptají, jaké to je, když Duch sestoupí a navštíví vás a zda se můžete setkávat se Stvořitelem, aniž byste se v tom procesu "rozpustili, zrušili". Jeden na jednoho, jen ty a Bůh, jaké by to bylo? A odpověď zní: "Bylo by to takové, jak vás to učíme - je to vaše právo a privilegium." Právě teď je na této planetě energie, kterou mnozí očekávali a skrz kterou můžete ve svém nitru přijímat větší část Boha než kdykoli předtím.A zatímco jej přijímáte, začíná se váš život měnit.

Drazí, vědomí, které pracuje na sobě, je nakažlivé. Když se vydáte na cestu, při které se začnete víc učit o tom, co máte ve svém nitru - jak můžete žít s radostí a bez strachu - když se na ni vydáte, pak je to jako trénování svalů. Máte z toho dobrý pocit a chcete pokračovat, protože se dostavují výsledky. Ti, kteří začínají ve svém nitru nacházet Boha a víc se o něm dozvídat, začínají hned získávat výsledky. Neboť to je důvod, proč jste tady. Nejde o "změnu boje", ale je to doslova to, kvůli čemu tady jste. Je to připraveno a čeká na to, abyste si to prozkoumali. Někteří řekli: "Kryone, mluvíš metafyzicky, ezotericky… jak to vypadá prakticky, co mám dělat?" Drazí, nemohu to nijak definovat, protože jste všichni tak jedineční. Proto nemohu říct, jak bude toto setkání "tebe se sebou samým" pro každého z vás vypadat a jak bude tento proces sebepoznávání probíhat. A chci vám také sdělit pravdu, že někteří z vás o tom nemají ani ponětí a nikdy to nedělali. Právě teď se učíte, že je to možné. A o tom bych rád mluvil.

Boj se obrací dovnitř (do nitra)
Probíhá boj a pokračuje dál. Boj mezi temnotou a světlem na této planetě vždy existoval. Nyní se však začíná měnit a posouvat ve prospěch světla. Proto se mohou objevovat divoké karty, proto se děje tolik matoucích a neočekávaných věcí. Je to boj mezi světlem a temnotou, ve kterém se nakonec pomalu projeví světlo. Avšak zatímco temnota na planetě prohrává, vidí přesto ještě jednu možnost: obrací se k vám. Drazí, jste staré duše, a jak jsme vám už říkali, trpíte pocitem, že máte nízkou hodnotu. Jste právě tak zralí na to, aby k vám temnota mohla přijít a říct: "Nejsi nic, jsi nula". A to takovým způsobem, jakému věříte. Tato bitva na planetě se začíná obracet dovnitř (do nitra.) Přestože temnota prohrává, není tak hloupá a ví, ževždycky pochybujete. Jednoho dne už stará duše taková nebude, ale teď je právě v této bitvě, která se časem vyřeší....................


Bolest ve tvém srdci

3. října 2017 v 19:05 | Luule Viilma |  Duchovní růst


Dítě je sumárním vyjádřením otce a matky, ať to uznáme či nikoli. Matčina mysl vymezuje svět dítěte, jinými slovy formuje celkový postoj k životu. Otcova mysl vytváří materiální svět dítěte, dokud dítě není schopno vytvářet si materiální svět samo. S postojem vytvořeným matkou může dítě žít až do konce svých dní, pokud ho životní peripetie nedonutí, aby své názory změnil. Jednoduše řečeno, muž dělá to, co chce žena. Pokud se přání ženy stává přáním muže, je to špatné. Možná mně chcete dokázat opak, protože když jste byli dětmi, s Vašimi rodiči bylo všechno jinak a ve Vaší vlastní rodině rovněž.

Radím Vám, abyste nikdy nespěchali se vstupem do sporu, když je potřeba něco dokázat, neboť spor je soubojem názorů. Názory má člověk do té doby, dokud nepochopí podstatu věci. Při sporech je to jako při volejbalu, kdy na hřišti je tolik míčů, kolik je hráčů. Podstatou každého míče je hloupost. Osvobodíte-li své přání, přestanete být sebevědomí a začnete si důvěřovat. Protistrana to ucítí a oba pochopíte podstatu věci.

ROZVÁŽNOST HLEDÁ VYŠŠÍ PRAVDU.
ROZUM HLEDÁ PRAVDU.

Rozumný a inteligentní člověk od nepěkného sporu ustoupí a řekne při tom přibližně následující: "Promiňte, ale připadá mi, že nemáte pravdu." A právě ve slově "připadá mi" je háček. "Připadat" patří do oblasti smyslového vnímání. Smyslové orgány, jejichž pomocí vnímáme materiální svět, předávají právě ty materiální zkušenosti, které se nám vštípily do paměti již kdysi dávno. To je však nesprávné. Správné je, že život sestává z duchovní a fyzické stránky, přičemž duch udává směr, duše vymezuje a fyzické tělo na tomto základě vytváří fyzický svět.

Myšlenka na získání vyrovnanosti uvádí duši v nadšení, realizace této myšlenky ji však podrobuje zkoušce. Vnější pozlátko materiálního života představuje čertovsky těžkou zkoušku pro jakoukoli lidskou duši. Prohlubuje se a zhoršuje spolu se zvyšováním úrovně materiálního blahobytu, pokud duchovní úroveň při tom zůstává jako dřív. Stačí jen, aby se duše chytila na udičku materiálního blahobytu a začne její smrtelná agónie. Duše je jako ryba, která se chytila na návnadu.

( úryvek z knihy: Luule Viilma - BOLEST VE TVÉM SRDCI )

Otázka, která rozesmála Matku Terezu

3. října 2017 v 14:59 | Renzo Allegri |  Duchovní růst
obrázek zdroj: http://farnost-veseli.cz


"Máte strach ze smrti?" zeptal jsem se.

Má otázka Matku Terezu překvapila.
Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.

"Ne, vůbec," prohlásila. "Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?"

Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím. Mezitím jsem dosnídal. Matka Tereza sklidila nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus, který předtím rozprostřela. Ve dveřích se objevila mladá sestra a Matka jí tác podala. "Tak a teď se můžeme vrátit k rozhovoru, který jsme posledně přerušili," řekla.

Já jsem vzkříšení a život.Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít, praví Ježíš.
(Bible Jan 11,25)

( úryvek z knihy : Renzo Allegri - Matka chudých )
Pževzato z http://www.vira.cz

Horoskop na období 2. 10. - 8. 10. 2017

2. října 2017 v 7:22 | Petra Nel |  Horoskop

Jít cestou pravdy
Slunce v konjunkci s Merkurem, která se přibližuje do kvadratury s Plutem značí, že tento týden je o komunikaci, potřebě sdílet, sbírat informace a vyhodnocovat. Tato konjunkce je ve Vahách, je to tedy o hledání harmonie, souladu a možného vysvětlení nedorozumění. Schopnost naslouchat druhým a nechat na sebe působit jiný úhel pohledu. Potřebujeme více cítit, že nám druzí rozumějí, chápou nás, dokonce potřebujeme souhlas druhého. Mít pocit sounáležitosti a stejného názoru. Dobře se nám o všem mluví, protože je podpořena komunikace a snadné vyjádření svých myšlenek a pocitů. Od 4. 10. se konjunkce dostává do disharmonického aspekt s Plutem. Tím se projeví mocenský princip a zároveň možnost podívat se hluboko do svých nevědomých zápisů. Objevíme v sobě stín, tajemství, příčinu, čím si nevědomě bráníme.

Mít v sobě soulad vnitřního naplnění a úspěch ve vnějším světě. Konjunkce Venuše a Marse se dostává do harmonického aspektu s Plutem, kdy se objevuje síla lásky a vůle. Láska se prožívá intenzivně, vášnivě a hluboce. Mars - vůle, rozhodnost dostává na osudovosti a jasném záměru. Proto by kvadratura mezi Plutem a Sluncem s Merkurem měla být snadno rozpuštěna, pokud zůstaneme v síle citu, lásky a rozhodnosti. V mysli by se mohly objevit pochybnosti a hledání problémů, které neexistují. Také nedůvěra, že nic nemůže být jednoduché. Konjunkce Venuše - ženský princip a Marse - mužský princip je velká síla tvořivosti, která je prazákladem celého stvoření.

Žena je přirozeně spojena se svými pocity, s láskou a umí s tímto i lépe zacházet. Co ji chybí je vůle a schopnost dávat do formy, určit si jasný cíl. V tom ji pomáhá mužský princip - rozhodnout se. Muž je přirozeně spojen s odvahou a seberealizací. Ví, za čím jde. Co mužskému principu chybí je umět zacházet s city. Když se muž zamiluje a otevře své srdce, žena by měla o srdce svého muže pečovat a chránit lásku svého muže, protože v té chvíli je muž nejvíce zranitelný a zároveň nejvíce silný. Síla lásky mu dává schopnost překročit své stíny, svá omezení a zasvětit své konání něčemu většímu, smysluplnějšímu.

Když muž má zlomené srdce může ho vyléčit pouze žena - ženský princip. My ženy (ženský princip) máme schopnost léčit své emoce, své zlomené srdce, a tedy i schopnost léčit zlomené srdce muže. Muž by měl na druhé straně milovat, chránit a pečovat o svou ženu. Žena by se měla cítit být mužem milovaná, kdy jsou respektovány její city a cítit se bezpečně i fyzicky. Když se žena cítí milovaná, otevře své srdce a předá veškeré své bohatství, které se v ženském srdci skrývá. Tím naplňuje mužské srdce.
V druhé polovině týdne začne působit kvadratura od Saturna (5. - 12. 10.), Nenechte se zaskočit strachem, či zpomalením ve svém tvoření. Jen se po vás chce, abyste nic neuspěchali. Objeví se fyzická únava a je potřeba více odpočívat. Imunita je oslabena.

Úplněk nastává 5. 10. ve 20: 40 hodin, Slunce je ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Lunou v Beranu. Zviditelní se téma novoluní, které nastalo v Panně 20. 9. na sabiánském symbolu: "Plešatý muž se chápe moci." Klíčová myšlenka: Čirá, nekompromisní síla osobnosti v dobách, kdy je nutno se rozhodnout. Slunce v konjunkci s Merkurem ukazuje na projevení svých myšlenek, záměrů a pocitů. V disharmonickém aspektu na Pluta jsou zviditelňované nevědomé principy, které nás nutí jednat, rozhodovat se. Právě o úplňku se může projevit to, co sami před sebou "tajíte".
Černá luna ve Střelci se dostává do harmonického aspektu s Uranem v Beranu a působí po dobu celého října. Projevení své pravdy, víry a individuality. Je to aspekt PRAVDY, změn, rozhodnutí, rychlosti, svobody, individuality a vyšší moudrosti. Naplní se, co se naplnit má, a proto vám někdy bude změněno. Náhlé, nečekané situace. Je proto důležité být otevření, bdělí, abyste mohli reagovat na znamení a nové příležitosti, které vám vstoupí do života.

Opusťte své představy, jak vše má být, protože jinak propásnete šanci, která k vám přichází z vyšší vůle a vy ji potřebujete. Jděte cestou změny, opusťte svou komfortní zónu a vstupte do země nepoznané. Čekají nás překvapení. Tento aspekt také symbolizuje svobodu. Ukáže se, jestli jste na svobodě závislí nebo ji odmítáte a spadáte do dalších závislostí. Či ji máte již přirozeně ukotvenou v sobě. Ten, kdo je závislý na své svobodě, není ochoten vstoupit do spolupráce, vztahu s druhým. Nechce se vzdát své svobody. Ve skutečnosti není svobodný, protože je závislý na své svobodě. Svoboda je být sám sebou.

Tento aspekt zasahuje do času voleb. Kladla jsem si otázku, jak je možné, že jsou voleny stále ty samé strany, i když je tolik jiných možností? Proč? Tento rok by to mělo být jinak, dejte přednost novému, nezkaženému. Důvěřujte své intuici. Dokud sami nezačneme dělat něco jinak, nemůže změna nastat.
Otevřete se novým možnostem. Jděte cestou nepoznanou, ta vás může osvobodit od starých zajetých kolejí a otevře nové obohacení. Celý říjen je v podpoře udělat zásadní změnu ve svém životě.
Přeji Vám týden plný lásky. S láskou Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Kryon - Marshmallow Messages – Září 2017

1. října 2017 v 9:17 | Lee Carroll |  Channeling

KRYON MMM 05. 09. 2017 - STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ
Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlem, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset - Nové uspořádání

KRYON MMM 11. 09. 2017 - JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU
Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova živého channelingu z června 2017

KRYON MMM 18. 09. 2017 - BUĎTE MAJÁKEM
Místoč abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu "teď". Když vidíte kruh "Já jsem to já jsem", chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Stav Země"

KRYON MMM 26. 09. 2017 - VĚŘTE TOMU
Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. A nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Přechod od temnoty ke světlu"

Další články


Kam dál