Jeshua - Porozumění jazyku těla

11. února 2019 v 8:44 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe
Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu a hluboce vás všechny miluji.
Vnímejte mou lásku - je to naprosté přijímání toho, kým jste. Nemusíte přede mnou cokoli skrývat. Jste zraněnými anděly a já jsem dnes zde, abych se dotkl každého z vás, neboť toto je čas léčení. Věci se nakonec začínají měnit, ale pro změnu věcí na hluboké vnitřní úrovni se musíte ponořit do temnoty. Musíte oslovit hluboká zranění, která vám byla způsobena a pojďme to udělat nyní.

Představte si, že držíte pochodeň světla. Dokážete ji držet? Dokážete přijmout, že jste nositeli světla? Jedna z největších tragédií, kterou vidím, že se odehrává ve vašich životech, je ta, že si své vlastní světlo neuvědomujete. Díváte se mimo sebe, vzhlížíte k autoritám, k lidem, kteří vědí - hledáte vedení mimo sebe. Já tu však nejsem, abych vám nabídl tento druh vedení, jsem tu, abych vás vedl zevnitř. Musíte se znovu seznámit se svým vlastním světlem.

Tolik jste si zvykli na to činit se malými a nevýznamnými, že vás nyní žádám, abyste znovu drželi tuto pochodeň světla ve své představě a vnímali kvality tohoto světla. Vnímejte, jak má na vás toto světlo léčivý vliv. Ze všeho léčení, které můžete přijmout, je tohle ten nejmocnější léčebný nástroj - znovu se spojit se svým vlastním vnitřním světlem.
Tragédie na Zemi, historie násilí a válek, které tato planeta zná, jsou všechny kvůli faktu, že se lidé odpojili od svého vlastního světla, od svého vlastního pocitu pro správné a špatné, od své vlastní intuice. Stali jste se kořistí strachu, stále hledající mimo sebe jistotu a to musí nyní skončit. Když nový věk vstoupí na tuto planetu, musí to být prostřednictvím lidí, kteří dokáží přijmout své vlastní světlo a žít s ním.

Jak tedy pouštíte strach, hlasy falešné autority, které k vám přichází zvenčí? Když se ujímáte tohoto procesu osvobozování, jdete proti těmto energiím dlouhé historie a jste tak průkopníci a revolucionáři. Když jsem byl na Zemi, zasadil jsem semínka pro tuto revoluci a vy jste nositeli těchto semínek, která mají v tomto čase přijít k životu.
Sprchujte se světlem z vaší pochodně. Představte si, že tohle světlo vstupuje do celého vašeho těla. Toto světla pochází od vaší duše a bude vám připomínat, že nejste jen bytost z masa a kostí, ale že sestupujete na Zemi z jiné říše. Nyní vnímejte tuto říši, neboť je Vaším Domovem, přijímejte tuto energii Domova. Vnímejte energie vašich průvodců a andělů blízko vás, neboť jsou vskutku jen na dech od vás. Chtějí vás pozvednout z tíhy, hustoty Země a ze všeho nejvíc vás chtějí pozvednout z pasti strachu.......................

 

Abraham - Jak se zbavit pocitu viny a hanby

6. února 2019 v 18:35 | Esther Hicks |  Channeling

Abraham-Hicks: Ještě něco?
Host: Ano. Miluju ten zapálený pocit při sportu…
AH: Ano.
Host:… hlavní sporty, to je skvělý pocit. Miluju sledovat, když můj oblíbený tým vyhraje mistrovství.
AH: Ano.
Host: Skvělý pocit. A miluju…
AH: Milujete jejich protivníky, kteří jim pomáhají zaměřit se na mistrovství?
Host: Ehm. … Vím, že to… pomáhá, ale já… Ano, člověk chce… aby prohráli. /smích/ Fandím Flames a viděl jsem chlápka, co šel s hlavou /?/ Oilers, to je hokejový tým, a tyhle věci jsme ještě… Nechci se do toho moc zamotávat, taky mám rád, když jsem sexuálně vzrušený, takže mám rády všechny tyhle věci.
Co ale nemám rád, je pocit viny a zahanbení kvůli tomu, že miluju hokej, přestože pro někoho je to barbarský sport. Nebo že miluju sexuální prožitky, které se někomu můžou i nemusí zamlouvat. Hudbu, která se někomu líbí a někomu ne, a kvůli tomu, nevím proč, se tolik zabývám tím, co si o tom myslí ostatní.

Ale chci se umět zbavit té viny a zahanbení, a myslel jsem, že nejlepší cesta, jak to udělat, je probudit v sobě pocit moci a potom /ty pocity/ můžou samy zmizet - nebo naopak se snažit promýšlet svůj postoj ke všemu.
AH: No, něco na tom je, když se dostatečně zaměříte na svou touhu, takže je tam silná hybná síla. Protože vaše touha, obzvlášť, pokud je to silná touha, silná touha, na kterou se často zaměřujete, bude převládat a ponese se. Ale my chceme mluvit o tom, co se týká té viny a zahanbení.
Chceme mluvit o tom, jak se staráte o to, co si druzí myslí. Chceme, abyste se znovu vrátil ke svému vlastnímu vnitřnímu vedení, ve spojení s nímž nikdy nepocítíte vinu ani zahanbení. Pocítíte POUZE svou sílu a nadšení a lásku a vděčnost. O čem tedy jsou tyhle starosti o to, jak na vás druzí reagují?

Už jsme se o tom zmínili dříve, ale jde o to, že se spíš snažíte zabývat se tím ve formě slov či chování, než abyste si hned na /samém/ začátku nastavili dobrý vibrační základ. Musíte z toho už předem emočně vystoupit, musíte z toho už předem vibračně vystoupit. Protože, když je to vibračně nevyvážené, tak si budete přitahovat další důkazy vibrační nerovnováhy.
Řekněme, že stojíte ve svém NYNÍ. A je vám opravdu dobře. V místnosti je spousta lidí, byl jste vibračně vybrán z velké skupiny - díky energii, která z vás vychází. Síla vaší touhy v poměru u k vašemu odporu byla v natolik dobré rovnováze, že jste se rozsvítil tak, že jsme vás z toho velkého davu mohli snadno vybrat ..............

Plody úsilí

6. února 2019 v 8:45 | Anthony de Mello |  Citáty a Moudra

Když se Mistra ptali, zda ho nikdy neskličovalo to, jak málo plodů zjevně přinášelo jeho úsilí, vyprávěl příběh o hlemýždi, který jednoho chladného větrného dne na sklonku jara začal lézt na třešeň. Vrabci na sousedním stromě se na jeho účet ohromně bavili. Posléze to jeden nevydržel a řekl: "Hej, hlupáku, copak nevíš, že na tom stromě žádné
třešně nejsou?"
Ten malý chlapík - aniž by se zastavoval - odpověděl: "No, až se dostanu nahoru, tak tam budou."

( úryvek z knihy: Anthony de Mello - O Cestě)
 


Slova papeže Františka - šokovala hlavně Duku a Vlka

4. února 2019 v 14:00 |  Ostatní

Co si myslíte kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neseberete. Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční, bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá, jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově a šťastně žít!

Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství! A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženských keců, té nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách.

S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen. Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem, příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen, své vždy udělá.

Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony.
To, co Vám říkám, není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!

Převzato z http://www.hnutisocialneslabych.cz

Horoskop na období 4. 2. - 10. 2. 2019

4. února 2019 v 8:38 | Petra Nel |  Horoskop


Před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Sedím u zapáleného krbu a dívám se na zasněženou zahradu čerstvě napadlého sněhu. Vše je tak čisté, bílé a beze stop, dokud někdo nevstoupí. Pak zůstanou stopy kroků toho, kdo vstoupil do sněhu.I tak je to s námi. Občas vstupujeme do čisté energie, dostáváme čistý papír a záleží na nás, jaké stopy po nás zůstanou. Jaký příběh napíšeme na bílý papír, jakou hru rozehrajeme. Vodnářská energie se dá přirovnat čistému napadlému sněhu. Uran vládce Vodnáře je vyšší vědomí, univerzální zákony a pravda, které občas sestoupí na zem. Na zemi je to čistota, ryzost, potenciál. Je to nová energie, nápad, vize, sen, ideál. Když člověk vstoupí a chopí se této energie, tohoto potenciálu, rozehrává hru a záleží, jaký člověk se toho chopí. Podle toho se neutrální potenciál využije. Vědomější a čistý člověk plný ctností využije potenciál jinak než člověk, který je plně zanesený svými iluzemi, bolestmi, strachy a chtěním naplnit své osobní požadavky.

Kdybychom žili tak, že se vše viditelně projeví jako stopy v čerstvě napadaném sněhu, tak by každá myšlenka, pocit a čin byly viditelnými, tak zřetelně viditelnými. Chovali bychom se jinak? A věřte, že se to děje. V našem svědomí. A čím více čisté svědomí máte, tím méně vám dovolí dělat a prožívat v zaneseném vibračním poli.
Čeká nás důležité období, můžeme říci osudové období, které ovlivní naši budoucnost. Pamatujte na čerstvě napadlý sníh a vaše rozhodnutí, činy, pocity, které se otisknou a zůstanou viditelné, než jednou zase vše dostanete do neutrality.
Merkur v konjunkci s Černou lunou ve Vodnáři 2. - 6. 2. a následně Slunce v konjunkci s Černou lunou ve Vodnáři 5. - 13. 2., která je v harmonickém aspektu na Jupitera. A konjunkce Marse a Urana v Beranu 4. - 15. 2. a další aspekty ukazují na významnost této doby. Je to doba plná osudových "náhod", příležitostí, rozhodnutí a změn, které nám vstoupí do života.

Vezmeme to postupně: Merkur s Černou lunou ovlivňuje mysl, sílu myšlenky a slov. Snadno spadneme do negativních myšlenek, pesimismu a hledání problémů i tam, kde nejsou. Velmi důležitá je tady objektivnost a nadhled. Pozor na vypočítavost, lži, podvody a vztahovačnost. Pozor na určitou jedovatost slov. Merkur je následně harmonicky spojen s Marsem a Uranem, což by mělo pomoci k překonání nástrah, "poťouchlostí", nezdarů, kdy člověk může přestat věřit sobě, své šikovnosti.

Slunce s Černou lunou ovlivní vnímání sebe sama, já. Uvědomění, kdo jsem. Černá luna je strážkyně karmy, jejího naplnění a vyrovnání. Vždy proto zviditelní, co ponižujeme - odmítáme - čeho se nevážíme a co povyšujeme, přeceňujeme a nadřazujeme. Dotkneme se svých citlivých míst, svého ega, své pravdy, ideí a své budoucnosti. Vodnář je o originalitě, individualismu, ale zároveň symbolizuje i skupinu - bratrství, podřídit se vyšším zájmům a pracovat pro blaho všech, myslet na blaho skupiny, překročit své osobní zájmy.

Ano, v tento čas je důležité překročit své osobní zájmy, které jsou spojeny s nižší rovinou, sobectvím.
Objeví se karmický vítr - události, kteří rozvíří někdy absurdní situace a okolnosti, aby mohla být naplněna karma. Vyrovnání. Někde zaplatíme a někde získáme, vše je spravedlivé. Vliv je oběma směry. Zákon spravedlnosti se projeví. Jak můžeme vystoupit ze zákonu karmy, která působí jen v určitém stavu bytí? Vysvobození je Milost, soucítění a odpuštění. Ať se děje cokoliv, je potřeba se dostat k pocitu soucítění (k sobě, k druhým). Tím vytváříme jinou reakci na situaci než dříve. Naše reakce vytváří buď harmonii nebo neharmonii. A pokud neharmonii, tak nám to nedá pokoj, dokud vše nenavrátíme do harmonie. V čem je naše síla? Je v naší reakci, teď a tady. Jsme tvůrci dalších okolností svého života.

V této době je možné projít bodem zlomu, projít branou do "jiného světa" svého života.
Přichází k nám čistá esence, nová událost, kterou zažíváme poprvé a máme možnost ji hned uchopit správně, harmonicky, bez zatížení soudu - povýšení či ponížení.
Právě to, že nyní zareagujete jinak, je nová zkušenost - poznání - schopnost, kterou aplikujete do svého já.
Co když jde o to, abyste si uvědomili a uznali, že jste dítě Světla, božství, lásky. Tím necháte do sebe vstoupit pouze pocity a myšlenky, které jsou spojeny jen s láskou, světlem, božstvím a vaše konání je tím ovlivněno.
Slunce je v harmonii na Jupitera (do 17. 2.) - planetu štěstí, hojnosti a vývoje. Vnímám velké požehnání v této osudové době, kdy mohou být sbírány pozitivní důsledky. Přichází štěstěna, aby zasáhla a ovlivnila situaci. Důvěra, že váš život je požehnán, přitahuje silnější působení štěstěny.

Mars v konjunkci s Marsem v Beranu je silná elektrizující energie, energie rychlosti, odvážnosti. Opatrně na zbrklost a nečekané reakce. Okolnosti jsou velmi rychlé, každým okamžikem se vše mění, je vytvářen chaos a zmatek. Stres se zvyšuje díky rychlosti změn. Roste napětí, podrážděnost a neklid. Objeví se nespavost a přetížení nervové soustavy. Je větší sklon k nehodám, úrazům a opatrně na ostré předměty. Na cestách se objeví více nehod, které budou převážně z nepozornosti a nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Technické potíže se projeví přes poruchy, výpadky a spálení.
Na druhé straně to vede k tomu, aby se řešily pouze podstatné věci. Nezabývat se zbytečnostmi a neprodlužovat vše svou nerozhodností. Jasnost, rychlost, síla, odvaha a přímost, jsou dary této konstelace. Rychle se můžete vypořádat s minulostí, s tím, co dlouho nešlo vyřešit, co jste nedokázali změnit. Teď je to jak blesk z čistého nebe a vše je jinak. Jde to jinak.
Prochází se branou osvobození, jak v sobě, tak k druhým i ke svému Matrixu - příběhu.

Novoluní, které nastává 4. 2. ve 22: 04 hodin na sabiánském symbolu: "Velký businessman za svým stole". Klíčová myšlenka: Schopnost organizovat nejrůznější aspekty projektu zahrnujícího a ovlivňujícího velké množství lidí.
Novoluním začíná cyklus, kdy je důležité překročit své malé já, své mentální vzorce pochybností a strachu. Je ve vás něco většího a schopnějšího, co lze rozvinout. Věřte a milujte, myslete na to, že jsme jedním. Služba, ať je vše pro dobro všech zúčastněných. Myslete na zájem celku, rodiny, přátel, pracovního kolektivu, povyšte to nad své osobní zájmy.
Přeji Vám týden požehnaný láskou a milostí. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým. Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

AA Michael - Zlepšování své moci manifestovat

31. ledna 2019 v 8:37 | Ronna Herman |  Channeling

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny leden 2019*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, jak jdete cestou zpátky do říší vyšších dimenzí bytí známých jako Řeka života, nebo někdy jako Duhový most vesmírného vědomí, vibrační vzorce ve vás i kolem vás se neustále mění. To vyústí ve stále se zvětšující rozpuk vědomí, kdy se filtry, kterými se díváte na svůj svět reality a struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, neustále nahrazují vyšším pravdami, které dávají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v interakci vám budou vždy zpátky odrážet druhy víry a očekávání, které jste přijali za svou pravdu.

V bolestivé nebo ohlupující situaci vždy existují pokroucené a nerovnovážné druhy víry a závaží, které vás drží uvězněné ve falešné iluzorní realitě. Druhy víry, které ovládají mnoho z vašich každodenních akcí a reakcí se pomalu rozpouští a jsou nahrazovány koncepcemi, které vám samotným dávají moc, které pomalu akceptujete jako svou novou verzi - vizi - reality.
Jste v procesu rozpuku vědomé pozornosti Sebe a rozvíjíte si více zaměřenou a hlubší vědomou pozornost vnímání ostatních, se kterými jste v interakci, a říší nacházejících se za vaší současnou možností vidět. Často jste slyšeli rčení "vše je iluze". To ale neznamená, že všechno, co bylo vytvořeno ve fyzické říši bytí není pevné, nemá strukturu nebo není definované. Každá úroveň bytí v tomto Vesmíru se pro ty, kteří v ní sídlí, zdá opravdová, jako se vám zdá opravdový váš pozemský domov. Stvořitel a Jeho vše-obsahující vliv jsou jisto jistě reální tak, jako my.

Iluze je vaše vnímání světa a reality, které vidíte přes filtry svých vlastních, vámi vytvořených druhů víry, struktur, druhů tabu a omezení, které jste zakódovali do své podvědomé mysli a které jste přijali jako pravdu. Každý vidí svět a každodenní události přes závoj svých vlastních druhů víry a změněných úrovní vědomí. Proto mnozí z vás vidí všechno přes filtr negativity, zatímco o-Svíce/Světle-né Duše zažívají život přes filtr lásky a ne-odsuzování.
Během těchto časů zrychlené transformace zažíváte jak uvnitř, tak okolo sebe velké změny. Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují, a tím umožňují přístup k subjektivní, sebeomezující informaci, kterou potřebujete uvolnit, a k pokrouceným koncepcím, které potřebujete vyléčit, abyste se vrátili do vnitřní rovnováhy, když se snažíte znovu potvrdit mistrovství Sebe. Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matice (matrix) podvědomého, vědomého a nadvědomého, jsou v procesu splynutí a návratu do jednotného stavu nad- nebo makro-vědomí. Rčení: "jak to bylo na počátku, tak to bude znovu" se vztahuje k transformačnímu procesu, procesu přeměny, který lidstvo nyní zažívá.....................

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2018 - leden 2019

31. ledna 2019 v 8:33 | Lee Carroll |  Channeling
07. 01. 2019 - NEJSTARŠÍ VĚDA
Magnetismus, buněčná chemie, životní otisky a karmické atributy jsou součástí studia magnetismu a gravitačních atributů vašeho slunečního systému. Lidské osobnostní typy se odvíjejí na základě systému, který byl vytvořen tak, abyste vy, jediný lidský druh, měli mezi sebou velké rozdíly, se kterými si musíte poradit! Přesto tato nejstarší věda na planetě vyvolává u vědců na tomto kontinentě [Severní Amerika] obracení očí v sloup. Nadejde doba, drazí, kdy bude astrologie pro vaše mainstreamové vědce důvěryhodná.
~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Osm - Překročení milníku -
14. 01. 2019 - TEĎ? NEBO TEĎ
Posluchači, vnímáte toto jako teď? Většina z vás řekne ano. Čtenáři, vnímáte to i vy jako teď? Čtenáři také odpoví ano. Kdo má tedy pravdu? Které teď to je? Poukazujeme na to, že my všichni jsme zde společně a vždy tomu tak bylo. Pokud dokážete pochopit tento koncept, pak není takový problém pochopit, že vedle vás jsou všechny energie těch, kteří kdy žili!
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Devět - Nové začátky -
21. 01. 2019 - VĚDOMÍ INDIVIDUALITY
Celou planetou, a týká se to i zemí, které to nechtějí uznat, se valí vědomí individuality. Lidské bytosti se probouzejí z temnoty a říkají: "Já jsem zvláštní; já jsem jedinečný; není nikdo jako já. Budu přemýšlet tak, jak chci." Je to všude. Svrhlo to už několik vlád a svrhne jich to ještě víc… to vám říkáme na rovinu.
~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset - Nové uspořádání -
24. 12. 2018 - VIDÍM VÁS
V předchozích sděleních jsme vám předali některé informace o rodině - tím máme na mysli lidské bytosti na Zemi i duchovní bytosti, které vidím v každém z vás. I v této chvíli, v této energii, vidím v každém z vás tuto bytost. Jedním z důvodů, proč má můj partner během tohoto komunikačního procesu zavřené oči, je to, že by ho to jinak až příliš rozrušovalo. Mé oči jsou otevřené a já vidím, kdo jste.
~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ Kryonovy Knihy Sedm - Dopisy z domova -
28. 01. 2019 - NĚCO PRO VÁS? ............


Anthony de Mello - Tak akorát

29. ledna 2019 v 9:18 | Anthony de Mello |  Citáty a Moudra

Cestující nastoupil do vlaku na New York a povídá průvodčímu, že by rád vystoupil ve Fordhamu. "V sobotu ve Fordhamu nestavíme," informoval ho průvodčí, "ale poradím vám. Jak při průjezdu Fordhamem zpomalíme, otevřu vám dveře a vy vyskočíte. Dávejte pozor, musíte chvíli utíkat souběžně s vlakem, jinak se natlučete."

Ve Fordhamu se dveře otevřely, cestující vyskočil a utíkal podél vlaku. Druhý průvodčí, když ho viděl, otevřel další dveře a vtáhl ho dovnitř, zatímco vlak nabíral rychlost. "Vy máte ale kliku," povídá ten druhý průvodčí. "Tenhle vlak v sobotu ve Fordhamu nezastavuje!"
Jak můžete ostatním prokázat službu? Neplést se jim do cesty. Je nutné umět konat, a je nutné umět nechat věcem volný průběh.

***
Když se Buddha vydal na svojí duchovní pouť, cvičil se v mnohém odříkání. jednoho dne náhodou míjeli strom, pod kterým Buddha seděl a rozjímal, dva hudebníci. Jeden povídá druhému. "Nenapínej struny na kytaře příliš, jinak prasknou. Ani je neměj příliš volné, jinak nebudou znít. Musíš je napnout tak akorát."

Tato slova zasáhla Buddhu tak mocně, že změnila celý jeho přístup k duchovnu. Byl přesvědčen, že patřila jemu. Od té chvíle se vzdal veškeré přísnosti a dal se na cestu, která byla schůdná a snadná, na cestu umírněnosti.
A skutečně, jeho přístup k osvícení se nazývá Střední cesta.

( úryvek z knihy: Anthony de Mello - O Cestě)

Abraham - Jak získat zpět EX milence

27. ledna 2019 v 21:13 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Jste tady! Objevila jsem vás doslova včera! /aplaus/ Tohle jsou moje poznámky z dneška a z videí, která jsem viděla včera, a pak jsem šla na váš facebook a vy jste zrovna měli přijet. Řekla jsem si, Panebože, to jsem si musela přivolat…
AH: "Musela jsem být nastavená na přijímání."
Host: Ano!
AH: "Musela jsem být nastavená na přijímání."
Host: Ano! Ano, ano, ano, jsem tak vděčná! A děkuji všem, kdo tu jsou!
AH: Je vděčná. /smích/
Host: Cením si toho. Cením si toho a celá se třesu. A myslím, že každý, kdo měl odvahu sem přijít, ti, kdo … no, všichni dneska tady děkujeme za učení.
AH: Tady nejde o odvahu.
Host: Já se právě teď třesu.
AH: Odvaha se velmi liší od nadšení. Odvaha se velmi liší od vášně. Odvaha je překonání něčeho a to, co se snažíte překonat, je zaseknuté ve vašem vibračním úložišti.
Host: Aha.

AH: Víme, že jste tu nová, budeme srozumitelnější.
Host: Děkuji! Já prostě jen nemůžu uvěřit, že ještě včera jsem… ale pojďme tedy k věci.
AH: Dobře. Váš čas je u konce… /smích/
Host: Ne!
AH: Užili jsme si tenhle rozhovor…
Host: To snad ne… tak jo. Jsem tu… snažím se soustředit… Studuji pránické léčení a Zákon přitažlivosti a podobné věci a také jsem věřící. Nedávno jsem prošla rozchodem a bylo to těžké, chodila jsem s ním čtyři roky a před dvěma měsíci jsme se rozešli. A jde o to, že vím, že nelze si někoho přitáhnout zpět, protože není možné ovládat, co ten člověk dělá. Nemůžete řídit jeho svět.
AH: Že nemůžete řídit jeho svět, neznamená, že ho nemůžete přitáhnout zpátky.
Host: Hmmm!
AH: Ale víra, že potřebujete jeho svět ovládat, vám zabrání získat, co chcete.
Host: Aha............................

Vezměte nás k vašemu vůdci ! ...

26. ledna 2019 v 10:26 | Dan Piraro

Anthony de Mello - O správném typu sobectví

24. ledna 2019 v 9:45 | Anthony de Mello |  Duchovní růst

Chcete-li se doopravdy probudit, nejdřív ze všeho musíte pochopit, že ve skutečnosti se vlastně vůbec probudit nechcete. První krok na cestě k probuzení znamená být k sobě upřímný a přiznat si, že se vám do toho nijak zvlášť nechce. Že vlastně nechcete být šťastní. Existuje test, kterým si to snadno prověříte. Netrvá déle než minutu. Můžete zavřít oči nebo je můžete nechat otevřené. To není důležité. Pomyslete na někoho, koho velmi milujete, někoho, kdo je vám velmi blízký, kdo je vám drahý, a v duchu tomuto člověku řekněte: "Je mi přednější být šťastný než být s tebou." A uvidíte, co
se stane. "Je mi přednější být šťastný než být s tebou. Kdybych si měl vybrat, tak bych si rozhodně vybral být šťastný." Kolik z vás při těch slovech mělo pocit, že jste sobečtí? Asi hodně z vás.

Vidíte, jak jsme zmanipulovaní? Vidíte, jak jsme zmanipulovaní, abychom si mysleli: "Jak jenom můžu být tak sobecký?" Ale kdo je tady vlastně sobecký? Představte si, že vám někdo říká: "Jak můžeš být tak sobecký a vybrat si namísto mě své štěstí?" Neměli byste sto chutí mu říct: "To teda promiň, ale jak můžeš ty být tak sobecký a požadovat, abych si
namísto svého štěstí vybral tebe?!"

Jedna žena mi kdysi vyprávěla, že když byla dítě, její bratranec jezuita vedl v Milwaukee u jezuitů exercicie. Každou přednášku zahajoval slovy: "Zkouška lásky je oběť a měřítko lásky je nesobeckost." No to je skvělé! Zeptal jsem se jí: "Vy byste po mně chtěla, abych vás miloval za cenu svého vlastního štěstí?"
"Ano," odpověděla. No to je tedy pěkné! Ó, jak krásné by to bylo. Ona by milovala mě za cenu svého vlastního štěstí a já bych miloval ji za cenu svého vlastního štěstí. Takže výsledkem jsou hned dva nešťastní lidé, ale AŤ ŽIJE LÁSKA!

( úryvek z knihy: Anthony de Mello - Bdělost )

Kryon - Nové pojednání o lásce

24. ledna 2019 v 8:58 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Calgary, Kanada 25. listopadu 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci pokračovat tam, kde jsme dřív přestali. Jste v místnosti, ve které je toho mnohem víc, než byste si mysleli. Je naplněna něčím, čemu říkáte "ezoterické". Už jsme vám říkali, že jednoho dne se objeví vynálezy, které vám umožní vidět nečekané věci a že pak vědci budou muset přepsat definici života. Potom pochopíte, že tady existují - nikoliv mimozemské, ale přímo tady na planetě - reakce v multidimenzionalitě, které lze popsat jen jako inteligentní. A na určité úrovni si uvědomíte, že ve skutečnosti nejste sami a že je tady toho víc, než jste si kdy mysleli. Tyto vynálezy budou ve fyzice, což vám umožní vidět věci, které jsou částečně kvantové. A to pak povede k dalším vynálezům a objevům. Je to přirozená cesta, drazí, protože to je vývoj vědění. Věci, které objevíte, které studujete a které si v současné době uvědomujete, jsou skutečné a pravdivé.

Rád bych prodiskutoval něco důležitého. Už jsem vám dříve sdělil, že Kryon není žádná entita. Tohle slovo se týká energetické skupiny, která k vám pravidelně mluví a má pro vás tatáž poselství z druhé strany závoje. To je pro každého člověka velmi těžké pochopit, dokonce i pro vás samotné, kteří říkáte, že chápete, že tu je něco, co neexistuje ve vaší realitě, a tak si o tom vytváříte pouhé domněnky. Mluvím skrze svého partnera, protože to je způsob, jakým Duch mluví k lidem. Vždy to tak bylo, ve všech posvátných písmech, která tímto způsobem napsali lidé, abyste pochopili, že mezi člověkem a Bohem uvnitř existuje partnerský vztah. Takže byste mohli říci, že reprezentuji část vás, a možná to cítíte, souzníte s tím, rozpoznáváte to, a proto to takto přijímáte.

Chci o něčem promluvit a předat vám vysvětlující parafrázi jednoho biblického verše. Verš pochází z nové části Bible a byl napsán jedním apoštolem. Někteří z vás jej možná poznáte, jiní ne - poskytnu vám jen náznak, přepis. Tady je: "I kdybych byl slavný, i kdybych byl možná králem nebo správcem země, možná dokonce faraonem, ale neměl lásku, byl bych jen hlukem ve větru, z něhož nezůstane nic, až odejdu." Toto písmo hovoří o síle lásky, způsobem, jaký byste neočekávali, který předstihl svou dobu. Ten, kdo jej napsal, cítil ve svých buňkách Boží lásku způsobem, který mohl být pouze božský a ne lidský. Dalo by se říct, že hořel pro Boha, miloval to, co cítil a byl v jednotě se vším. Věděl, kdo je. Ale hlavně věděl, co je láska. Jaké je vaše vnímání lásky? Chci zopakovat několik věcí, které jsem sdělil už dříve, než o tom začneme diskutovat.

Láska není pochopena a ve vašem jazyce máte pro to jen jedno slovo. Není pochopena, protože je mnohoznačná a používá se pro tolik situací a parametrů. V některých jazycích se pro lásku užívá až třináct slov (!!). Láska může zahrnovat tolik: může být láskou k vašemu dítěti, k vašim rodičům, k vašemu partnerovi, k přátelům nebo domácímu zvířeti, k Zemi, ke Gaie, ke stromům. Právě jsem vám uvedl mnoho druhů lásky. A pak existuje neformální láska, například: "Miluju, když se stane to nebo ono. Miluju zmrzlinu. Miluju život." Existuje tolik forem, pro které můžete použít slovo "láska". A proto se pokusíme v naší krátké diskusi najít definici lásky. .....................

Abraham - Jsem závislá na jídle, co s tím?

23. ledna 2019 v 8:45 | Esther Hicks |  Channeling


Host: Dobré ráno.
AH: Ano, to je.
Host: Chci se zeptat na závislosti, konkrétně … jak využít … tento celý … systém, který, jak jsem zjistila, mi opravdu funguje, pokud jde o finance a pokud jde o štěstí. Ale vidím spoustu lidí, kteří bojují se závislostmi a já sama si připadám závislá na jídle a mám s tím problém a ráda bych věděla, jak to /mohu/ využít v tomto případě.
AH: Jsme rádi, že o tom můžeme mluvit z pohledu této nové analogie Vortexu tvoření. Protože díky tomu bude pro vás snazší pochopit všechno, pokud dokážete porozumět těmto dvěma aspektům vás samých.
První, co chceme říci, je, že všechno, co lidé dělají- bez ohledu na to, co to je - dělají proto, že si myslí, že jim bude lépe, když to budou dělat. My víme, že je mnoho lidí, kteří by s tím nesouhlasili, ale vy všichni se snažíte zlepšit si svůj pocit, a tak všechno, co každý dělá, dělá proto, že se chce cítit lépe, a myslí si, že tohle by mohlo pomoci - ať už je to cokoli.
Takže - se děje to, že lidé dělají spoustu věcí ve snaze naplnit tu prázdnotu, /kterou cítí/ když nejsou ve Vortexu.
Jinými slovy, když nejste ve Vortexu, nejste v souladu s tím, kdo jste, a místo jasného myšlení jste zmatení, nebo místo pocitu vitality a života cítíte letargii. Místo pocitu vlastní hodnoty si připadáte nejistí a bezcenní. Místo pocitu vlastní moci často cítíte bezmoc.

Takže z místa mimo Vortex máte tendenci věřit, že aby se věci hýbaly, musíte něco udělat. Pak jsou tu všechny možné způsoby chování, které - vy nejenže si svým myšlením život zhoršujete, /ale/ jsou to jediné myšlenky a chování, ke kterým máte přístup. Protože Zákon přitažlivosti říká, že podobné je přitahováno podobným.
Takže když jste mimo Vortex, řekněme s pocitem zahlcení nebo s pocitem, že nemáte dost času … všechno je o rovnováze - když utrácíte víc peněz, než vyděláte, tak se dostáváte z rovnováhy a cítíte díky tomu napětí.
Když vydechujete víc vzduchu, než nadechujete, tak velice rychle tu nerovnováhu pocítíte. Když nejste ve Vortexu, když jste mimo Vortex, je to nerovnováha. Například, když máte víc práce, nebo to tak vnímáte /že máte víc práce/, než času na to ji udělat, tak jste v nerovnováze.

Řekněme, že jste v nerovnováze a že dlouhodobě cítíte že je toho na vás moc. To je pocit, který nejčastěji ukazuje na vaši disharmonii. Když ten pocit, že je toho na vás moc, a zároveň stav mimo Vortex trvá dlouhodobě, tak to, co vás napadá, že máte udělat, tomu odpovídá. A tak to vypadá jako dobrý nápad sníst právě tohle.
A co je na tom zajímavé, je to, že neexistují konkrétní jídla - my nemáme v úmyslu vzít všechny druhy jídla, které jsou na téhle planetě k nalezení a říct vám, která z nich jsou ve Vortexu, a která jsou nevortexová. Protože takhle to není. Ale když vy jste mimo Vortex, tak to, co VNÍMÁTE jako nevortexové jídlo, vás přitahuje.

Takže podstatou věci je, že když nejste ve Vortexu, tak vás přitahuje to, co považujete za nevhodné. Není to tak, že /to jídlo/ JE nebo NENÍ /vortexové/, ale /přitahuje vás to, co/ za /vortexové/ POVAŽUJETE.
Takže vaše činy a vaše slova a vaše chování jen zhoršují vaše nebytí ve Vortexu, což je zajímavé, protože vy vážíte víc, než si přejete, a tak vysíláte raketu touhy, abyste byli štíhlejší nebo vitálnější nebo zdatnější nebo abyste měli pevnější svaly.
A tak si to všechno ukládáte do Vortexu, jenže protože stojíte mimo Vortex, tak teď doslova dostáváte inspiraci k opačné akci. Vidíte, kam se dostáváme?

Protože všechno se sobě rovná a vzájemně si sobě odpovídá. Právě tolik toho, co chcete, je i na druhém konci té tyče - stejný a odpovídající opak toho /co chcete/. Takže čím víc chcete být fit, a čím víc cítíte, že nejste, tím víc zůstáváte mimo Vortex a tím více vás přitahují věci, které jen upevňují tuhle vaši manifestaci.
Vydržte, během dne vám tohle všechno začne dávat větší smysl - Vortex začne být pro vás pochopitelnější. Prostě na začátku přijměte fakt, že existují myšlenky vortexové: "Jsem dobrý, jsem toho hoden." A jsou myšlenky nevortexové: "Nejsem tak dobrý, nejsem toho hoden." Vortexové myšlenky: "Jsem fit a vitální a žiju a jsem čilý."

A nevortexové myšlenky: "Nevypadám dobře, jsem moc tlustá, nejsem zdravá, necítím se dobře." Jinými slovy - jsou vortexové a nevortexové myšlenky. Takže… Vše, co prožíváte, cokoli si manifestujete, je ukazatelem toho, kde se nacházíte v těchto oblastech. Takže můžete být ve Vortexu například v oblasti vztahů nebo v oblasti financí a /zároveň/ mimo Vortex v oblastech jako například vaše fyzické tělo.

A Zákon přitažlivosti reaguje na to, kde jste. Takže cílem je dostat se jakýmkoli způsobem do Vortexu, a když potom máte ty nevortexové myšlenky, tak vás to vyhodí ven. A tak se dostanete zase do Vortexu, jakoukoli cestou, a pak dostanete ty nevortexové myšlenky, a ono vás to vyhodí ven.
A vy se jakoukoli cestou /opět/ dostanete do Vortexu, až nakonec, když dostatečně chcete být ve Vortexu a dostatečně se chcete cítit dobře, zatímco myslíte na něco - jakoukoli věc, tak můžete změnit vibraci vaší bytosti. Změníte svou vibraci. A tím, jak změníte svou vibraci, tak nyní … vám přicházejí na mysl jiné věci.

Je možné, že ode dneška za šest měsíců budete ve Vortexu tak naladěni na to, kým jste, a /zároveň/ budete jíst všechny ty věci, které původně pro vás byly nevortexovými jídly. Protože nejde o to, co jíte, ale je to ten vibrační vztah, který udává tón vašeho metabolismu, vašich svalů, vaší vitality, vašeho skutečného blahobytu.
Jinými slovy - všechny nemoci jsou vlastně odpor, který kladete tomu, kým /ve skutečnosti/ jste. A všechny negativní emoce představují odpor vůči tomu, kým jste. Kdyby vás život nenutil se stát tím /kým jste/, tak nejít /za tím/ by vám nedělalo potíže. Ale když se díky svému životu stáváte tím /kým jste/, tak když se tomu bráníte, máte potíže.

Překlad: Verah27 2019 / https://abraham-hicks.cz

Horoskop na období 21. 1. - 27. 1. 2019

21. ledna 2019 v 21:01 | Petra Nel |  Horoskop

Nastolení hranic egu
Jak jsem již psala v horoskopu minulého týdne, hned nad ránem v pondělí 21. 1. v 6:20 hodin proběhlo úplné zatmění Luny. Slunce ve Vodnáři zastínilo Lunu ve Lvu. Je možné "odpojit" minulost, starý příběh, opakující se situace. "Pupeční šňůra k minulosti je přestřižena." Emoční restart. Slunce zviditelňuje jasný směr, uvědomění si, možnost nové cesty odpoutané od minulosti a emočního ega. Nebezpečím je, že necítíme nadšení svého srdce. Slunce ve Vodnáři je spojené s vyšší moudrostí, nadhledem a objektivitou, ale extrémní prosazení Slunce může vést až bez-citnému rozhodnutí. Cestu světla, rozhodnutí, nové vize, naplním jen tehdy, když tomu věřím ve svém srdci.

Ještě stále působí aspekt z minulého týdne, který již bude od středy slábnout a do konce týdne by měl být uvolněn. Slunce v kvadratuře s Uranem symbolizuje hektickou dobu plnou změn, rychlosti a chaosu. Napětí a neklid vede k nesoustředěnosti a podrážděnosti. Opatrně především na cestách, nepozornost povede k větší nehodovosti. Zároveň se objeví častější technické poruchy, problémy s mobily a internetem. Náš nervový systém je přetížen a tím snadněji podléháme stresu. Objeví se nespavost, podrážděnost a výkyvy nálad.

Pomalu začneme více vnímat mysl, logiku, protože Merkur se přibližuje ke Slunci a vytvoří konjunkci. Merkur 24. 1. vstoupí do znamení Vodnáře a konjunkce zesílí. Z těžkopádné energie přejde Merkur do lehkovážné energie. Můžeme vnímat i určitý zlom energie. Vodnářské energii vládne Uran, který je vyšší oktávou Merkura - mysli. Proto je konjunkce Slunce a Merkura ve Vodnáři velmi pozitivní, otevřená, optimistická, svobodná a nezatížená. Hledají se nové možnosti a formy, které jsou inspirované ideou, posunem v před, změnou a novým poznáním. Během této doby se bude dařit duševní práci, vzdělávání, komunikaci, psaní, obchodům a novým projektům. Tyto pozitivní energie konjunkce můžeme využívat do 2. 2.
Kvadratura Marse a Saturna do 2. 2., která brzdí, ukazuje na překážky a zastavování, nás bude držet při zemi. Jde o hranice a mantinely. Objeví se těžkosti, které nás zastaví, přinutí vše přehodnotit a hlavně rozhodnout, jaké kroky se udělají dál. Je potřeba vůli, rozhodnost, konání používat s rozmyslem, s moudrostí a systematicky. Již nám není dovoleno plýtvat energií a překračovat hranice zodpovědnosti, slušnosti, respektu, pro své osobní zájmy, prosazování svého sobeckého chtění.

Jeshua - Hluboce se před sebou skloňte

21. ledna 2019 v 20:58 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, nádherné lidské děti,
já jsem Jeshua, váš bratr a přítel. Jsem s vámi. Držím vás za ruku. Taktéž jsem absolvoval cestu, na které se nacházíte, a znám hloubky zoufalství, intenzivního smutku a nostalgii po Domově. Znám vás zevnitř, neboť jste mými milovanými, mojí rodinou. Tady a teď vás vítám.

Jste nositeli posvátného poselství: šířit na Zemi světlo Nebes a pocity lásky k Domovu. A ze všeho nejdřív k sobě, a tak rozjasněte zevnitř své břímě láskou, jemností a pokorou k sobě samým. Jste žádáni, abyste hluboce poklekli před sebou samými, abyste zde dali formu světlu své duše. Dokážete tak učinit? Můžete si dát ruce před své srdce ve velmi dobře známém orientálním pozdravu (Namasté: "Klaním se ti") a poklonit se sami sobě. Proč vás o to žádám? Neboť se sami sobě často a s radostí neklaníte.

Sklonit se před sebou znamená zcela se přijmout takoví, jací nyní jste - být naprosto sami sebou a vše ostatní nechat s jedním jemným výdechem jít. Být zcela v přítomnosti značí skutečnou pokoru, ale to není vše. V této pokoře, v pokleknutí k sobě samým, leží důvěra, že uvnitř vás leží dokonalé semínko bytí, které nechce nic jiného než se jen otevřít, kvést a růst. Co toto semínko bytí vyživuje, co mu pomůže rozpuknout do květu a růstu? Je to vaše tichá pozornost, vaše ocenění a péče, která toto semínko bytí sytí ze všeho nejvíc.

Učiňte krok zpět a vnímejte, jak ohromná a mimořádná bytost jste. Pojďte k němu vnitřně s obdivem, jako když přicházíte k něčemu nádherně drahocennému. Můžete ho vnímat jako dítě nebo jako semínko rostliny nebo možná vidíte soubor barev nebo energií, ale to, co ve skutečnosti vidíte, je bytí duše, kterým jste.

Duše se postupně probouzí prostřednictvím rozsáhlého proudění času a prostoru. Z duše proudí různé prameny, které se dotýkají a navštěvují Zemi, a tím jsou vaše inkarnace. Z každé jedné inkarnace duše uvnitř sebe něco přibírá: zkušenosti, poznání, moudrost, ale také bolest a nepochopení a musí tohle vše snést. Duše se nachází v neustálém procesu transformace, růstu, kterým se obohacuje. Semeno klíčí a to, co z něj vyráží, je zázrak, bytost krásy a nádhery, která roste nekonečně do vesmíru. ......................

Jeshua - Strážci brány

18. ledna 2019 v 8:16 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua ben Joseph prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, dnes jsem zde s radostí a potěšením a zahrnuji svým vřelým uvítáním vás všechny. Naše setkání je důležité. Nejde pouze o výklad, kde budete naslouchat slovům, ale má zdejší přítomnost prolínající se s vaší vytváří energetický prostor, jenž napomáhá ukotvení Světla v Zemi.

Vy jste strážci brány ke Světlu. Vy jste na Zemi těmi, kteří otevřou bránu k většímu množství Světla, ke Světlu Nové éry. Starý svět postupně umírá. Staré struktury moci a vědomí založeného na egu ztratily svou sílu a pozvolna se potápí na dno oceánu. Povstane nová společnost, nový způsob bytí založený na lásce a na hodnotách srdce.

Všichni jste významnou částí této transformace. Někdy si ani dost neuvědomujete, jak úzce jste propojeni s tímto transformačním procesem. Forma vašeho přispění se taktéž liší od toho, co si často pod tím pojmem představujete. Během tohoto přechodu od starého k novému jste to vy sami, vaše vlastní energetické tělo, co se mění. K fyzickému tělu, v němž pobýváte, jste navíc též sbírkou energie, z části znatelnou a z části nepostřehnutelnou. Jste samotným chodícím zdrojem energie. Každý z vás osobně vyzařuje určitou vibraci, energetické pole, které má vliv na okolní prostředí, často si toho ani nejste vědomi. Právě toto vyzařování či energetické pole je určujícím faktorem ve všem, co se okolo vás děje, ve všech věcech, jež přitahujete do svého života. Můžete tomu též říkat "stav bytí". A zrovna tento stav bytí umožňuje, aby došlo ke změnám Země. Protože, pokud mnoho skupin či jednotlivců změní a zdokonalí své energetické pole, přivábí tím k Zemi jinou energetickou realitu. To je globální přechod, ke kterému dochází nyní a který začíná v jednotlivci.

Samozřejmě je kolem Země mnoho sfér - astrální a duchovní říše - jež jsou ochotné vám pomoci uskutečnit tuto transformaci, toto osvícení. Ale vy jste strážci brány. Vy jste těmi, kdo na Zemi otevře bránu ke Světlu. Pokud se tato brána neotevře, Světlo nemůže být zakotveno na Zemi. Proto je tak důležité v sebe věřit, vědět a vnitřně cítit, že odvádíte přesně tu práci, kvůli které jste na Zemi přišli.

Všichni z vás pracují na vnitřní úrovni, aby dosáhli duchovní transformace ve svém bytí. A právě proto jste sem přišli: vnitřně pracovat na zvýšení své vibrace ve světě, který není vždy ve shodě s vašimi nejčistšími záměry, a někdy jim přímo vzdoruje. Jste pracovníky Světla, jste pionýry Nové éry. Z lásky a harmonie dáte život Nové éře ve svém vlastním srdci. Touto cestou, prostřednictvím oné vnitřní práce přivábíte hmotnou realitu, jež je mnohem krásnější a láskyplnější, než byla po dlouhé věky.................

Pohádka o radosti

17. ledna 2019 v 3:58 |  Pro pohlazení dušičky


Jedna pohádka je přímo o radosti. Jmenuje se "O dobromyslném Honzíkovi", ve sbírce bratří Grimmů pak "Jak Honza měnil, až vyměnil". Honza dostane odměnou za svou sedmiletou službu hroudu zlata. Po cestě potká jezdce na koni a osloví ho:

"'Ano, milý pane, našinec je na tom hůř než vy. Vy na svém oři, já pěšky. Za celý svůj život jsem zatím nikdy neseděl v sedle; při všem, co je mi drahé, jízda na koni musí být nádherná věc!'
'Ano, můj synu,' odpověděl mu jezdec,, 'ale mohli bychom si to vyměnit. Dej mi svou hroudu zlata a já ti za ni dám svého koně.'

'Ale s radostí,' zvolal Honzík, poskočil si a tleskl do dlaní. Nechybělo mnoho a vrhl by se radostí kolem krku nejen rytíři, ale i koni. Oba pocestní se rozešli s radostí a potěšením."
Honzík mění dál: koně za krávu, krávu za vepře a vepře za husu. A pokaždé se těší z povedené výměny. Nakonec vymění s brusičem nůžek husu za tři brousky. A když dostane žízeň, položí brousky na roubení studny. Určitě už tušíte, že spadnou rovnou do vody.

"A co na to náš Honzík? Klekl a v slzách děkoval Pánu Bohu, že mu prokázal i to jediné, co mu ještě chybělo ke štěstí. 'Jakože je Bůh nade mnou, dodneška nechodil po světě šťastnější člověk než já!' Tak pravil a bez těžkých brusných kamenů se s radostnou myslí ubíral k domovu."
Zdánlivě hloupý Honzík je přece nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Při každé příležitosti se dovede znovu radovat. Pohádka samozřejmě nepostrádá notnou dávku ironie. Při četbě vyvolává s poutníčkem, který nakonec o všechno přijde, soucit nebo škodolibost.

Můžeme ale sledovat ještě i jinou rovinu. Možná, že název pohádky "O dobromyslném Honzíkovi" přece jen vystihuje podstatu titulní postavy. Možná, že je Honza ve skutečnosti opravdovým znalcem umění žít.
Zlato samo o sobě nedokáže člověku přinést štěstí. Je symbolem bohatství a majetku. Příliš mnoho majetku může vést k tomu, že jím člověk bude posedlý. Honzík vyměnil zlato za koně. Ten symbolizuje sílu, sebevědomí a úspěch. Také to všechno dokáže naplnit člověka radostí pouze zpočátku. Po nějaké době se radost vytratí. Kráva je symbolem plodnosti. Přinášíme-li svým životem plody, je na místě radovat se. Jenže i plody jednou pominou.

Vepř je obrazem povrchního požitku, husa pak symbolizuje labužnickou rozkoš. To obojí může vést k radosti. Jenže si nemůžeme po celý čas jen užívat, nemůžeme si pořád jen pochutnávat. Honza nakonec vyměnil husu za brousky. Ty jsou symbolem smysluplné práce, která člověka baví a zároveň mu přináší obživu. Práce může být zdrojem radosti. Ale ani samotná práce a úspěch nemohou být zdrojem života.

Může se zdát až podivné, že je Honza nejšťastnější právě v okamžiku, kdy ztratil úplně všechno. Co je ale teď příčinou jeho radosti? Je zcela svobodný. Už ho nic nezatěžuje. Žije naplno přítomným okamžikem. Za zdánlivě pošetilým jednáním se skrývá poučení, které se snaží vést čtenáře s humorem k poznání pravého štěstí a trvalé radosti.
Jenom ten se dokáže opravdu radovat, kdo se dokáže radovat z vlastního bytí, z daného okamžiku, ze své svobody, ze života, z doušku chladné vody nebo z čistého vzduchu a pak se radostně vrací domů. Jistě to neznamená pouze návrat k mamince, ale v konečném důsledku věčný domov. Na cestu do věčného domova k Bohu si s sebou nevezmeme vůbec nic. Půjdeme-li ale svobodně a radostně, nalezli jsme zdroj radosti pravé a nepomíjející.

Z knihy Anselma Grüna "Jak znovu nalézt radost". Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Zdorj: https://www.magazinzdravi.cz

Abraham - Nejlepší způsob jak se přeprogramovat

17. ledna 2019 v 1:04 |  Channeling

Abraham-Hicks: Líbí se vám, jak se ve vás neustále rodí nová přání/preference?
Publikum: Ano.
AH: Líbí se vám, když víte, že Vesmír je zcela připraven plně vám manifestovat, zprůchodnit, naplnit, dosáhnout - uvidět, uslyšet, ucítit, ochutnat, dotknout se čehokoliv, co jste díky svému životu definovali jako to, co chcete? Líbí se vám, že to víte?
Publikum: Ano!
AH: Kéž byste tomu věřili… Takže, jestliže tato časoprostorová realita má prostředky k tomu, aby vám pomohla rozeznat nějakou touhu, tak potom tato časoprostorová realita a vše, co je v ní zahrnuto, má schopnost poskytnout vám, ukázat vám, nabídnout vám zřetelnou stopu, cestu, kterou musíte rozpoznat jako cestu nejmenšího odporu.
Cestu, stabilní, odvíjející se, lahodnou, pohodlnou, zábavnou, která se vine a kroutí a zatáčí, je dobrodružná a radostná, plná uspokojení, naplňující cesta. Někdy si myslíme, že vás brzdí to, že byste se tam rádi dostali rychle a přímo: "Prostě mě tam dostaňte, protože tady jsem nešťastný."

A tady jde o to, že se nemůžete dostat támhle, kde budete strašně šťastní, odsud, kde jste nešťastní. Protože ten nešťastný tady má vaši pozornost a díky své pozornosti vysíláte určitou vibraci, a pokud ta vibrace, kterou vysíláte, neodpovídá místu, kam se chcete dostat, tak se tam nedostanete.
Ta cesta se odvíjí dál a my všichni, kdo vás známe, kteří víme, kdo jste a o co žádáte, kdo víme, čím jste se už vibračně stali… Víte, my chápeme, jak kontrasty života způsobují, že zjišťujete detaily o tom, kdo jste a co chcete, kde chcete být, jak se chcete cítit, jak chcete žít - to vše víme.

A naše pozornost, pozornost vaší vnitřní bytosti, pozornost všeho, co je nefyzické, ta pozornost - pokud chcete - čehosi, co stále říkáte a ani nevíte, co to znamená - síly, které jsou, energie, která tvoří světy, tato pozornost, tato přívětivá, milující Energie, Síla, která vás podporuje, pozdvihá vás, zná vás a hlavně ví, kde přesně právě tady a právě teď stojíte ve vztahu k tomu, kým jste se už stali… Přišli jste do tohoto těla - ale nepřišlo vaše celé Já, /jen/ ta část toho Vědomí, toho Vědomí, kterým jste - jedna část Vědomí, kterým jste, se zaměřila sem do tohoto fyzického těla.

Ale ta větší část toho Vědomí, kterým jste, zůstává nefyzicky zaměřena v tom stabilním místě, kde není žádný odpor. Takže když díky životu víte, co nechcete, díky čemuž vystřelujete rakety touhy po tom, co chcete, tak ta větší část vašeho Já, je v tom všem zapojená. Jinými slovy v procesu rozluštění toho, kdo jsem a kam jdu, má Zdroj prsty ve všech událostech.
Takže vy vystřelujete ty rakety a vibračně se tím stáváte - a důvodem, na který chceme poukázat, proč se tím vibračně stáváte je: protože všechno je nejprve vibrace předtím, než se to zhmotní. Předtím, než něco může být interpretováno vašimi fyzickými smysly, je vše vibrace ............................

Kryon ve Florencii - 1

16. ledna 2019 v 8:54 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat ve Florencii, Itálie, 5. května 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Možná, že někteří z vás ještě neviděli, že by se lidská bytost dokázala tak rychle přepnout téměř do jiné dimenze, ale tak to je. Odpověď zní, že BŮH JE UVNITŘ, Bůh je uvnitř. Každý Mistr, který kdy chodil po této planetě, to říkal. I ten, který byl oslavován v tomto městě, to také říkal: "Vy všichni jste syny Božími." Je zde vztah, kterému pravděpodobně nerozumíte… všichni si zasloužíte zde být. Není žádná náhoda, že jste zde.

Je mnoho věcí, o kterých bych vám chtěl povědět, protože vím, kdo tu je. Drazí, říkám to s takovou láskou… Je to jako když rozpoznáte člena své rodiny - vím, kdo tu je. Já jsem z druhé strany závoje, hovořím skrze lidskou bytost. Uvědomujete si, že veškerá písma byla napsána právě tímto způsobem? Když je člověk požehnán láskou z druhé strany závoje, začne psát, je hluboce napojen. Proto jsou některé posvátné spisy jako poezie a jsou tak překrásné. Dalo by se říci, že byly channelovány… to je Bůh uvnitř. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak tohle je skutečný příběh Stvoření, jste kouskem Tvořivého Zdroje a to je důvod, proč říkáme, že máte svobodnou volbu. Od nejstarších systémů máte takzvané vysvětlení DUALITY skrze vaše vědomí a přemýšlíte o místech nahoře i dole a to je vaše svobodná volba.

Drazí, důvodem proč jsem zde, důvodem pro poselství od Kryona je to, že se vědomí na této planetě posouvá. Pokud by to vaši praprarodiče mohli nyní vidět, tak by vám řekli, jak je to nyní odlišné. Pokud se zeptáte sebe sama, co vlastně svět chce - svět a nejen někteří lidé - pak bude silně převládající odpovědí: MÍR - aby už nenastala ani jediná válka. Byla doba na této planetě, kdy ta odpověď byla velmi odlišná. Fakt je, že po většinu vaší historie byla velmi odlišná, ale ne nyní. A to je důvodem, proč s vámi hovoříme o věcech, o kterých s vámi mluvíme teď, v poselství pro Italy.
Chci, abyste použili zdravý selský rozum. U většiny věcí na planetě se zdá, že se dějí náhodně, ale ne tady. Máte tu více než obvyklý podíl krásných věcí, umění, vědy, medicíny, astronomie, sochařství - a to vše na jednom místě. Itálie je hlavním městem designu světa. Připadá vám to jako náhoda? ...............


Další články


Kam dál