Horoskop na období 19. 3. - 25. 3. 2018

Dnes v 8:30 | Petra Nel |  Horoskop

Boj nebo mír

V horoskopu z minulého týdne jsou popisovány aspekty, které ještě působí, proto je nyní nebudu opakovat.
Zásadní věcí tohoto týdne je jarní rovnodennost 20. 3. v 17, 16 hodin. Slunce vstupuje do znamení Berana a začíná nový cyklus přírody. Víte, z čeho vycházejí vlastnosti slunečních znamení? Z moudrosti přírody a jejího projevu v daném období. Narozený člověk je odrazem přírody v určitém období. Sluneční znamení ukazuje na energii potenciálu člověka, se kterým zachází.

Slunce má v každém období jinou energii. Když pozorujete Slunce během celého roku, zjistíte, že jeho vyzařování se mění podle ročního období. Stejně tak my lidé odrážíme slunce v nás. Uvědomte si, jak se nám změní nálada, když Slunce vysvitne. Slunce je zhmotněné vyzářené světlo Kristova vědomí. Světlo existuje! Stejně tak i v nás je jiskra Světla - Slunce. V horoskopu to je zviditelněno slunečním znamením, které ukazuje energii - kvalitu přírody v daném okamžiku. Stejně jako je Slunce středem sluneční soustavy a ostatní planety putují v určitých oběžných drahách kolem něj, tak i vaše sluneční znamení je středem vaší bytosti. Slunce je seberealizace, vědomí sama sebe, cesta za světlem, k jasnosti a pochopení sama sebe. Lidé někdy berou sluneční znamení jako dogma, že to, co symbolizují, tak je a nelze to změnit. Místo toho je třeba se naučit se svou sluneční energií zacházet, rozvíjet ji, aby vedla k sebepoznání a ke svému Mistrovství. K poznání sama sebe, kým jsem.

Jaký je potenciál člověka. Schopnost pracovat se svou energií. Často se odvoláváme na znamení: "Když já jsem Beran, tak jsem tvrdohlavý a mám na to právo!" Tak omlouváme své některé vlastnosti místo toho, abychom se zamysleli, proč mám (má Beran) v sobě tvrdohlavost. K čemu slouží tato schopnost? Možná k tomu, že je potřeba projít a prosadit se ve spící a zmrzlé zemi. Musí mít v sobě velké množství energie rozhodnutí jít vpřed, i když podmínky k tomu nejsou příznivé. Záměr je projít! Jít vpřed! Když pochopím podstatu tvrdohlavosti Berana, správně ji použiji ve správném okamžiku, tak se z tvrdohlavosti stane odvážný zápal k vývoji. Schopnost vůdcovství. Z jádra Berana se projeví moudrá síla projevení a zaktivování nového cyklu vývoje. To je pravý úkol Beranů. Takto bychom mohli vnímat i téma jeho agresivity a vzteku, které jsou ve skutečnosti jeho vnitřní oheň - náboj. Když se používá nevědomě, tak se tato síla projeví ve vzteku, vznětlivosti a agresivitě, protože vnitřní oheň je tak silný, že Berana zahltí v podobě agrese či vzteku. Nebo někteří Berani ho raději v sobě zadusí a tím přitahují agresivitu zvenku.

V době působení Berana budete puzeni k novým počátkům, rozhodnutím a aktivitám. Přichází energie ze zemského jádra k probuzení. Zacházejte proto s touto energií co nejmoudřeji.
Jarní rovnodennost dle aspektů je v boji, v napětí, které vychází ze strachu. Mars vládce Berana stojí v Kozorohu, v dynamickém aspektu na Slunce a téma boje a agresivity bude hodně zviditelňováno.
Tvrdohlavost a bezohledné prosazení na úkor druhých. Tato pozice vede k soupeření, k touze po vítězství a druhého zničit.
Objeví se velká podrážděnost, napětí a tlak zvenku, který vede k hádkám a nedorozuměním. V nevědomí jsme pocitově v prožitku ohrožení, potlačení individuality a omezování. Naším úkolem je naučit se zacházet s pocitem ohrožení, agresivity a boje.

Luna v Býku v harmonickém aspektu na planety v Kozorohu ukazuje, že nám pomůže selský rozum, praktičnost a reálnost. Jako když dobrý hospodář ví, co má v určité době zasadit a nejde "hlavou proti zdi", ale využívá moudrost a podmínky přírody. Nejde bojem, ale jde v souladu s moudrostí, aby jeho "úroda" přinesla hmotné výsledky. Nenechávejte se proto unášet osobními vášněmi, ale mějte na paměti vyšší zájem. Pokud budeme chtít prosadit jen své, snadno se půjde do boje a konfliktu, který nic nepřinese. Když budeme mít na paměti společný zájem, naleznete vhodné řešení pro obě strany.
Merkur v konjunkci s Venuší v Beranu je v kvadratuře na Pluta v Kozorohu. Myšlenky podléhají negativnímu nastavení, manipulaci a různým hrám. Dotěrné negativní myšlenky, které vás budou znejišťovat, je důležité nerozvíjet. Nechat je projít a nevěnovat jim pozornost. Vždy do mysli vložit svou důvěru - "jsem pod ochranou a ať se projeví má moudrost".
Merkur se stane retrográdní 23. 3. - 15. 4. a naše mysl bude vedena více do nitra. Přemítání, navracení se do minulosti, k dořešení postoje sám k sobě. Nedostává se nám trpělivosti a často proto kvůli impulzivnímu myšlení dochází k chybným závěrům, které nyní můžeme uvidět a opravit.

Mars v Kozorohu se dostává do konjunkce se Saturnem 21. 3. - 17. 4., což je velká síla houževnatosti, cílevědomosti, systematičnosti a sebe disciplíny. Nebezpečím je tvrdost a bezohlednost při dosahování svých cílů.
Tato konjunkce bude v disharmonickém aspektu na Slunce do 8. 4. a bude zviditelňována naše sebe disciplína, zodpovědnost, bojovnost a strach. Jak dokážeme být sami sebou, důvěřovat sami sobě a projevit moudrost svého Jáství.
Budeme hodně vedeni do hmoty, těla, praktických záležitostí, pracovitosti a výkonu. Vše s mírou, Poslouchejte tělo, které bude signalizovat únavu, že je potřeby odpočinek a opustit výkon - musím.
Přeji vám krásnou jarní rovnodennost a pravou (sluneční) nohou vykročte, moji milí.
S láskou a vděčností Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz
 

Moudrý příběh o odpuštění

Neděle v 20:41 | https://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra


Jedna žena právě zemřela. Přišla za ní Smrt. Když ji žena uviděla, usmála se na ni a řekla, že je připravena.
- Na co jsi připravena? - ptala se Smrt.
- Přeci aby si mě Bůh vzal k sobě, na nebesa, do ráje! - odpověděla jí žena.
- A jak si přišla na to, že by tě Bůh měl vzít k sobě? - ptala se Smrt překvapeně.
- Jak by mě mohl nevzít k sobě? Trpěla jsem tolik, že jsem si zasloužila pokoj a mír a Boží lásku - odpovídá žena.
- A čím jsi tolik trpěla? - ptala se Smrt.

- Když jsem byla ještě malá, rodiče ke mně nebyli vůbec spravedliví a vždycky mě nevinně trestali. Bili mě, nutili stát v koutě na hanbě, křičeli na mě, jako bych byla provedla něco strašného. Když jsem pak chodila do školy, spolužáci mi taky jenom ubližovali, bili mě a ponižovali. Potom jsem se vdala, ale můj muž pil a věčně mě podváděl. Děti mě duševně úplně zničily a nakonec mi nepřišly ani na pohřeb. Dokud jsem ještě chodila do práce, šéf na mě stále jen křičel, zadržoval mi výplatu a nutil chodit do práce i ve svém volnu. Nakonec mě vyhodil a ani mi nezaplatil. Sousedi mě za zády pomlouvali a vymýšleli si o mě, že jsem lehká ženská. Jednou mě přepadl nějaký zlosyn, znásilnil mě a okradl.
- A co jsi dobrého udělala v životě ty sama? - vyptávala se ženy Smrt.
- Vždycky jsem ke všem byla laskavá, do kostela jsem chodila, modlila se, o všechny jsem se starala, vždycky jsem všechno táhla sama. Zakusila jsem na tomhle světě tolik bolesti, jako snad sám Kristus… zasloužila jsem si ráj........
- No dobrá… - odpověděla Smrt - rozumím.

Život bez potíží

Sobota v 0:32 | facebook.com/citatypsanezivotem.cz |  Citáty a Moudra
 


ANITA MOORJANI - Kdybych někdy musela sestavit soubor principů duchovní cesty k uzdravení

Čtvrtek v 9:06 | Anita Moorjani |  Citáty a Moudra
( zdroj obrázku: www.lucieernestova.com )

Vždycky myslete na to, abyste se nevzdávali své síly - raději se spojte se svou velkolepostí. Pokud jde o nalezení vlastní cesty, ta je u každého člověka odlišná. Nabízím jediné obecné řešení, a to milovat bezpodmínečně sám sebe a nebát se být sám sebou. To je nejdůležitější lekce, kterou jsem z (NDE - zážitek blízké smrti) získala, a opravdu cítím, že kdybych toto věděla odjakživa, vůbec bych rakovinu nedostala. Když jsme sami k sobě upřímní, stáváme se nástrojem pravdy na planetě. Vzhledem k tomu, že jsme všichni propojení, dotýkáme se životů lidí kolem sebe a oni se zase dotýkají dalších. Naší jedinou povinností je být láskou, kterou jsme, a umožnit, aby k nám odpovědi na naše otázky přicházely z vlastního nitra způsobem, který je pro nás nejvhodnější. A nakonec - nedokážu snad ani dost zdůraznit, jak je důležité užívat si života a nebrat ani sebe, ani život příliš vážně.

Jedna z největších chyb mnoha tradičních duchovních systémů tkví v tom, že nás nutí brát život příliš seriózně. Jak víte, děsím se vytváření doktrín, ale kdybych někdy musela sestavit soubor principů duchovní cesty k uzdravení, bylo by na prvním místě co nejčastěji se každý den smát a smát se hlavně sám sobě. To je podle mě důležitější než jakákoli modlitba, meditace, zpěv manter nebo změna stravy. Každodenní problémy nikdy nejsou tak hrozné, když na ně nahlížíme s humorem a láskou.

V současné době informačních technologií jsme neustále bombardováni novými zprávami. Žijeme v éře stresu a strachu, a jak se snažíme ochránit se před všemi těmi zdánlivými hrozbami, zapomínáme se radovat a věnovat se tomu, co máme ve svém nitru. Náš život je naše modlitba. Je to náš dar vesmíru a vzpomínky, které tu na nás zbudou, až jednou odejdeme, budou poselstvím našim milovaným. Kvůli sobě samým i kvůli všem lidem kolem sebe bychom měli být šťastní a šířit kolem sebe radost. Jestliže jdeme životem s humorem a s vědomím, že jsme láska, máme velký náskok. Přidejte k tomu krabici čokoládových bonbonů a máte recept na výhru. Přeji vám hodně radosti při uvědomování si vlastní velkoleposti a jejím neohroženém vyjadřování ve světě.

Namasté
Anita Moorjani
( úryvek z knihy: ANITA MOORJANI - MUSELA JSEM ZEMŘÍT )

Kryon v Madridu 2 - Tři návrhy pro změnu Vědomí

Čtvrtek v 8:28 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Opět jsme dospěli k závěru dne (semináře). Věci, které dnes byly předneseny, byly předány v integritě a s láskou - hudba, informace… to vše se týká volby lidstva. Tématem dne je posun a v tomto krátkém závěru vám představím malou sérii návrhů. Jsou to věci, které jsme již říkali dříve, ale já chci, abyste je slyšeli ve vašem vlastním jazyce. Chci, abyste je slyšeli prostřednictvím mluveného slova a aby to nebylo pro nikoho jiného než pro vás. Mluvím především k těm, kteří jsou v této místnosti. Ano, později to budou poslouchat i jiní, ale tohle je pro vás. Jsem si vědom toho, kdo zde sedí. Vím o vašich záležitostech, o problémech, které si s sebou nesete. Vím o těch, kteří jsou zde a doufají, že se věci změní. Už jsem vám řekl dříve, že jsem si vědom léčitelů, kteří zde sedí a také těch, kdož jsou zapojeni do nádherné ezoterické práce. Já vím, kdo jste, drazí - ti, kteří pomáhají druhým lidem. Ti, kdo mají soucit pro lidstvo. To je stará duše. Mám nějaké návrhy a ty nejsou jednoduché, obzvláště ten první.

Chci, abyste se na moment vrátili ve svém životě. Kdy jste se poprvé učili o ezoterice Boha, o energii, o tom, jakých věci jste schopni? A od koho jste se to naučili? Mohlo to být od vašich rodičů, anebo možná od někoho jiného, od někoho, koho milujete a respektujete až dodnes. To oni vám to ukázali. Anebo jste se to možná naučili z nějaké knížky a tuto knížku si dokonce stále taháte s sebou, nebo alespoň víte, kde je. To proto, že vám pomohla začít dělat to, co děláte. Mohli byste to dokonce nazvat pravidly lásky. Meditace. To, jak postupovat soucitným způsobem… Tohle je těžké: Budete muset být ochotni a skutečně dokázat všechno toto pustit, protože tahle nová energie to všechno zcela přepíše. A je mnoho těch, kteří jednoduše nebudou schopni to udělat, pokud o tom opravdu, opravdu nebudou přemýšlet. Chtěli byste se naučit něco, co pro vás bude cenné? Něco, co se učíte každý den? Jestli se věci změní a vy budete potřebovat odhodit určité oblasti - znalosti, postupy a paradigmata - je to skoro jako byste zradili ty, kteří vás to všechno naučili. Někteří z těch, kteří vás učili, už jsou pryč. Odešli již před mnoha lety. A jestliže se změníte, bude to totéž, jako byste je zradili. A říkáte: "Nemohu to udělat, tohle mě naučila má matka! To mi řekl můj otec. To mě naučil můj učitel." A najednou je Země jiná............

Horoskop na období 12. 3. - 18. 3. 2018

11. března 2018 v 20:00 | Petra Nel |  Horoskop

Završení

Slunce v harmonickém aspektu na Jupitera zesiluje své působení. Jupiter se 8. 3. stal retrográdní, objeví se tak situace, které nás budou vracet do minulosti, tam kde jsme něco nedokončili a nepochopili. Týká se to především pochopení, poznání a porozumění. Jupiter je "zástupce" pravdy, víry, důvěry a oduševnělosti. Podporuje růst, expanzi a požaduje vývoj, pak štědře odměňuje. V tomto týdnu se proto projeví, co jste v minulosti nepochopili, kde jste promarnili příležitost a kde jste nevěřili. Jupiter stojí ve Štíru, jde o proměnu a transformaci své pravdy, víry a poznání sebe sama v té nejhlubší podstatě. Uvidět svá slabá místa, přijmout je, pochopit a proměnit. Díky zpětnému pohledu a pochopení můžete udělat pohyb vpřed, může přijít odměna a projevení štěstěny. Jupiter zůstává retrográdní až do července a působení bude tedy více obrácené do nitra.

Slunce je v kvadratuře na Marse, to je aspekt boje, nepokoje a plýtvání energie. Snadno se dostaneme do ega. Harmonický aspekt s Jupiterem a neharmonický aspekt Marse na Slunce ukazuje, že se budeme pohybovat mezi egem - bojem - soudem (Mars) a moudrostí - velkorysostí (Jupiter). Co v nás zvítězí, boj nebo moudrost? Pokud to bude strana boje, tak se vám to objeví jako hádky, soudy, kritika, vztek, zloba, nespokojenost, pocity neuznání a neocenění. Pokud ve vás převládne energie Jupitera - s moudrým pohledem se povznesete nad situaci a s velkorysostí vším projdete. Okolnosti vám budou nápomocny a můžete vnímat pomoc a požehnání.

Mars je v kvadratuře s Chironem a mužský princip se dotýká své energie boje, vzteku, agrese, vůle, sebestřednosti a prosazení. Velkou výzvou je bezmoc. Pokud mužský princip v sobě nemá zpracované důvěry v sebe, používá svou energii destruktivně, k boji, dokazování a soupeření. Potřebuje druhého zničit, nad ním zvítězit anebo uteče a nechá vše za sebou. Jsou dva základní principy mužské polarity, Dobyvatel - válečník nebo Budovatel - ochránce. Muži jsou v této době s tímto velmi konfrontováni.

Merkur v konjunkci s Venuší v Beranu v kvadratuře na Saturna ukazuje na sklon k pesimismu. Opatrně na negativní myšlenky, pocity nedostatku a zaměření pozornosti na starosti. Nedaří se v komunikaci a ve vztazích. Určité naděje se ukážou nereálné, nebo lépe řečeno, kde jsme měli růžové brýle, tam se ukáže realita. Kde jsme měli pocit, že dostaneme pochopení a lásku, tam cítíme velký nedostatek. Zvenku nic nedostanete, pokud to necítíte uvnitř sebe, k sobě.
Merkur vytvoří kvadraturu s Černou lunou 15. - 17. 3., pozor na své myšlenky a svá slova. Pochybnosti o své moudrosti, schopnosti něco pochopit. Negativní myšlenky a komunikace. Můžete být slovy druhého zraněni či někoho slovem ranit. Negativní projekce - očekávání, mylné informace a záměrné lži. Manipulace s informacemi a vynášení strachu přes média.
Následně se dostane Venuše do kvadratury s Černou lunou 17. - 20. 3., což přinese téma lásky, vztahů, sebe přijetí, odmítnutí a závislostí. Objeví se téma zrady a podvodu. Objeví se neovladatelné touhy a osudová setkání. Buďte velmi opatrní. Je to pokušení a přichází vás vyzkoušet, jak dokážete být sami sebou, jaký máte vztah sami k sobě a jak se necháte ovládat okolím.

Novoluní nastává 17. 3. ve 14. 11 hodin ve znamení Ryb v konjunkci s Chironem. Novoluní vždy aktivuje nové téma, které nás provází do dalšího novoluní. Toto téma na každého působí jinak. Jako když v rádiu hrají písničku, v každém rozezní jiné emoce, představy, vzpomínky, podle jeho charakteru a zkušeností. Stejně tak působí energie, která nás obklopuje a pro všechny je stejná, jen u každého vyvolá něco jiného. Je to silné novoluní vzhledem k tomu, že je ve znamení na konci zvěrokruhu. Dokončuje se nám tak jeden přírodní - rostlinný cyklus, který můžeme nazvat "tlení". Působení Chirona dává novoluní mystickou sílu, která nás povede do hlubin vlastního nevědomí a jeho tajemství. Vynesou se zranění a dary, které mají počátek až u Adama a Evy v ráji. Lidem, kteří jsou hodně otevření a těm, kteří jsou před probuzením svého vědomí Já, se objeví zranění osobnosti, pochybnosti o sobě, pocity opuštěnosti a oddělení, které se mohou rozpustit do důležitého pochopení. Až do velmi silného zvláštního prožitku.

Novoluní je na sabiánském symbolu: "ÚPLNĚK SKLIZNĚ" ZALÉVÁ SVĚTLEM JASNOU PODZIMNÍ OBLOHU. Klíčová myšlenka: Světlo naplnění, žehnající dobře vykonané práci. Tento symbol nám přináší zprávu, že nastal čas sklidit, co jsme nejen zaseli, ale i vypěstovali - nebo co se vypěstovat nepodařilo.
31. 3. nastane úplněk tohoto novoluní a bude zviditelněna - zhmotněna sklizeň našeho života, v rovině hmoty, emocí, idejí a víry. Projeví se, nakolik jsme zralými a moudrými jedinci.
Při aspektech Černé luny a Merkura s Venuší je výzvou nepropadnout egu, chtěním, závislostem a potřebě si vzít to, co vám nepatří. Je důležité zůstat v důvěře a oddanosti, že to, co k vám patří, přijde "samo od sebe", z vyšší vůle spravedlnosti.
Mars 17. 3. po 18. hodině vstupuje do znamení Kozoroha. Vůle je zaměřená na výkon, má dostatek trpělivosti, systematičnosti a houževnatosti.

Slunce je v konjunkci s Chironem 15. - 22. 3., léčení Já, charakteru, sebe přijetí, sebepoznání a své seberealizace. Objeví se živé sny, které jsou léčivé.
Lidé, kteří jsou ve svém středu, vědomě ve svém centru bytosti mohou prožívat intenzivní léčivou energii, která je spojena s Kristovým vědomím. Objevuje se nasměrování a schopnost nastoupit službu. Být ve službě Světla a lásky. Kde je hodně zanesení, tak tato konjunkce vynese bolest a zranění, zviditelní, čím člověk trpí. Objeví se proto i hodně zraněných a nemocných lidí, kteří potřebují nabídnout pomocnou ruku. Člověk v bolesti ale může snadněji propadnout egu a nabízená pomoc může být odmítnuta. Vyvarujte se proto záchranářství za každou cenu. Buďte otevření a zůstávejte pouze v nabídce. Lidé zranění a bolaví se nejvíce bojí Světla, které osvětluje jejich bolest, která je z jejich pohledu potom ještě větší.

Čeká nás mysteriózní týden plný emocí a intenzivních zážitků. Zároveň pokušení ega strhnout člověka do strachu a marnosti. Po celou dobu do 31. 3. působí Černá luna v harmonii s Neptunem. Je snazší přístup ke svému vyššímu Já - moudrému Já - k Duchu. Působí božské vědomí, objevují se zázraky, milosti a odpuštění. Přichází to cestou "samo od sebe" a v lehkosti. Jsou to odměny za pokorné přijetí v realitě, za soucit a schopnost cítit v sobě větší bytost, než je vaše malé já - osobnost. Zesiluje se vnímavost, citlivost, intuice, vhledy, živé sny, znamení a inspirace. Schopnost odevzdat se. Tady platí: "Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane." Prozřetelnost zná vaši další cestu, proto jste okolnostmi směřováni tam, kde je to pro vaše dobro. I když vy to třeba chcete jinak. Důvěřujte, pokud zasáhnete egem, vše zkomplikujete. Přichází hodně podpory a pomoci.
Přeji Vám, ať ve vás důvěra a láska převáží.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Úžasný


Jeshua - Semínka celistvosti uvnitř Vás si přejí vyklíčit

8. března 2018 v 0:07 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu, abych s vámi dnes oslavoval. Ctím vaše duše a vidím ve vás všech velkolepost. Přišli jste sem do Egypta, abyste se znovu spojili s hlubší částí své duše. Je to vaše vyšší bytí, vaše vyšší vědomí, které hledáte, abyste ho vyjádřili a zprostředkovali Zemi. Není žádná náhoda, že jste zde právě v tomto čase, protože existuje touha, toužení ve vašem srdci spojit se s tím, kým skutečně jste. Často se cítíte zlomení či nekompletní. Jako byste neměli plný přístup ke svému vnitřnímu vědění a své tvořivé síle. Vzpomínáte si někde hluboko, jaké to bylo mít tuto tvořivou sílu a toto vnitřní vědění a proto ho stále hledáte.

V dnešním světě jste díky výchově a vzdělávání, které přijímáte, od svého vnitřního já odvráceni. Rozvinuli jste osobnost, která je zaměřená převážně na vnější svět a společnost. Vy jste však probuzené duše a nejste schopni plně zapomenout na to, kým ve skutečnosti jste. Proto se uvnitř cítíte rozpolcení a většina z vás to cítila již od dětství. Abyste plně vstoupili do skutečného já, potřebujete se osvobodit nebo se vzdálit od sebe sama, od mnoha představ, které jste se naučili. Potřebujete učinit krok zpět nebo se rozloučit se způsoby, ve kterých jste vyrůstali. Často se necítíte dobře s druhem vzdělání, které jste přijali nebo s pracemi, které vykonáváte. Část vaší duše, která vás volá vás vede pryč od běžných způsobů přemýšlení, od lidské společnosti. Tak se zdá, že volání vaší duše vás vede do prostoru osamělosti a separace. Chcete být vyživováni druhem energie a vibrace, která se zdá být v tomto světě nedostupná. Když vstoupíte do tohoto prostoru osamělosti, který je ve vašem životě časem nevyhnutelný, jste hluboce vyzýváni. Přesto je tento prostor samoty, pocitů odlišení od hlavního proudu vědomí branou do vědomí jiné úrovně.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s částí vás samých, která se necítí dobře, která nesouzní s realitou, v které jste. Vnímejte, jak se cítíte nepochopení, jak jste během svého života postrádali uznání druhých lidí. Vnímejte svou vlastní samotu. Často jste se snažili s touto samotou bojovat a hledali odpovědi uvnitř světa. Nyní vás žádám, abyste byli plně přítomní a uvědomili si svoji osamělost v sobě. Běžte dovnitř svým vědomím a vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte smutek ve svém srdci z vašeho odpojení od jednoty, celku. Existuje část vás, kterou můžete nazvat svým vnitřním dítětem, které se cítí uvnitř této reality neuvěřitelně ztracené a zmatené. Je velmi důležité, abyste toto dítě znali a spojili se s ním. Spojte se tedy s ním a vnímejte uvnitř svého těla, kde se nachází.....................

Abraham - Řiďte se impulsy jako děti

7. března 2018 v 16:51 | Esther Hicks |  Channeling

Tuto interakci jsme si velmi užili. Cítíme, že vaše vibrační frekvence se posunula. Cítíme mnohem větší rezonanci mezi vámi a vaším vnitřním bytím. V důsledku toho se ve vašem životě určité věci změní. Ihned si toho všimnete. Jak si spojíte změnu své vibrace se změnou, která se odehraje ve vašem životě, pak budete žít novým způsobem. Přistupujte k tomu hravě. Není na tom nic těžkého. Chceme, abyste ke všemu přistupovali lehčeji. Toužíme, abyste z dnešní konverzace cítili jednoduchost vesmírných zákonů.

A jednoduchost vašeho systému vedení a to, jak je vám k dispozici. Něco jako novou hračku. Esther svému vnukovi koupila obří auto na dálkové ovládání. Byli v Utahu a on se nemohl dočkat, jak si s autem bude hrát ve sněhu, protože s ním chtěl jezdit ve sněhu, po kamenech a zažít s ním různé věci. Jednoho dne, asi v 10 hodin večer, Lukova máma se ptá: Viděla jsi Luka? Esther na to: Není tady. Je tam? Je nahoře?
Doma ho nemohli najít. Jeho boty byly také pryč, jeho rukavice taky, bunda taky a auto také. Ihned věděli, že je venku v 10 večer při teplotě -3 stupňů, a že si hraje s tím svým autem. Tak šli za ním ven, vánoční světla svítila na sníh, a on si velmi užíval hraní si se svou novou hračkou.

Učil se nové věci, učil se to auto kontrolovat… nikdy předtím si s ničím nehrál ve sněhu. Nepotřeboval, aby ho někdo pozoroval, aby někdo věděl, že tam je, od nikoho nic nepotřeboval… byl jen sám se svým autem a bavil se. S tímto jste přišli do tohoto života. Nepotřebovali jste, aby vám máma říkala: "Nechoď ven do zimy! Nepotřebovali jste, aby vám babička říkala: "Je už večer, počkej na ráno." Namísto toho se jen řídil svým blahem a to přejeme i vám. Když Esther a Tracy šli za ním ven do sněhu, objevili nejblaženější, nejmagičtější moment jejich života. Pro ně to bylo také něco nového. Kdo si hraje ve sněhu v noci a zimě?

Lidé, kteří se řídí svým blahem… Někdy to, co chcete, je na místech, která jste si z irelevantních důvodů zablokovali. Když se dostanete do souladu a harmonie, a jste ochotní se řídit impulsem jako nemoudré děti, kdy jste ochotní se řídit impulsem namísto logikou a rozumem, když jste ochotní se řídit impulsem s rizikem, že si způsobíte potíže u těch, kteří od vás chtějí opak, když budete ochotní se řídit svým blaženým impulsem, objevíte magii… ve sněhu nebo kdekoliv, kde budete. Vaše vnitřní bytí o vás všechno ví. Vše. Vaše vnitřní bytí ví, kde jsou věci, které budete mít nejvíce rádi, a jak blízko k vám jsou.
A neustále vás pobízí k dalšímu kousku a kroku, ne protože jedna věc je nezbytná, abyste se dostali k další, ale protože tento krok je příjemný. Jak najdete krok, který je příjemný, tak další vám bude snadněji k dispozici. To je to, co lidé mají nejvíce potíže od nás uslyšet, protože je to téměř opak toho, co jste se učili a snažili uplatňovat většinu svého života, Pokud z toho máte dobrý pocit, je to dobré.

Řiďte se dobrým pocitem a stabilizujte se v něm a sledujte řadu dobrých nápadů a dobrých výsledků a dobrých uvědomění a dobrých manifestací, ze kterých se budete cítit dobře, které se ve vašem životě odvinou. Pak buďte připraveni na ty, kteří moc nechápou, jak to funguje, že vás budou trochu kritizovat, protože vy budete žít kouzelný životě a oni nebudou chápat, proč jste neustále šťastní a věci vám vždy vychází. Kousek po kousku jim pomůžete pochopit, že takoví jste. Že na tohle jste přišli. Rozhodli jste se realizovat život, ze kterého máte dobrý pocit. Rozhodli jste se dovolit životu, který vás chce, aby vás měl. Rozhodli jste se dovolit dobře pociťujícímu životu, aby vás měl. Je zde pro vás spousta lásky.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Nové akášické vzpomínky

7. března 2018 v 16:46 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channelingy druhého dne obsahují vždy energii, která první den ještě není přítomna. A velmi často jsou i poselství jiná, jak tomu bude i v tomto případě. V této skupině jste spolu strávili hodně hodin a studovali něco neuvěřitelného: jak si ve svém vlastním životě a srdci vytvořit symbiotický vztah mezi částmi, z kterých vzniká soudržnost (koherence). A v tom teď budeme pokračovat. Tento channeling je pro vás v této místnosti, i když jej později uslyší i ostatní. Avšak toto je přítomnost a proto se můžete zaposlouchat do něčeho, co je určeno pro vás.
V oblasti ezoteriky s channelingy, jasnovidectvím, léčením, s tím vším, co jste, v co věříte a na čem pracujete, existují věci, které znějí pravdivě. A dnes večer bych chtěl k těmto pravdivým věcem přidat něco, abyste si zodpověděli otázku: "Kdo skutečně jsem?" Drazí, musíte ustoupit stranou. Je to cvičení koncentrace.

Rád bych, abyste na chvíli ustoupili stranou, od všech svých myšlenek o tom, kdo jste, co je skutečné a co bude následovat. To jediné, čím teď právě jste, je člověk sedící na židli.A všechno to ostatní - radosti, starosti, časové plány - prostě odložte stranou. Zakrátko si to zas můžete vzít zpátky. Rád bych, abyste se jen na chvíli vznášeli ve svém vědomí. Vím, kdo jste, a přál bych si, abych vám mohl předat to, co vidím a cítím. Možná to v tomto prostoru, který jste si pro sebe vytvořili, i uvidíte. Jako první, staré duše, bych vám chtěl sdělit něco, co možná trochu tušíte. Jste všichni vzájemně spojeni, spřízněni. Staré duše, které prožily tucty, stovky nebo dokonce i tisíce životů, potkávaly na své cestě také jiné staré duše. Není to tak těžké pochopit, možná jste už dřív nějakým způsobem žili spolu, přestože jste vstoupili do této místnosti a odejdete z ní, a už se třeba nikdy nepotkáte, nepoznáte bratra nebo sestru, nebo ty, kteří padli vedle vás ve válce, nebo ty, kteří vám pomáhali při porodu vašeho dítěte. Vidíte, přicházíte a odcházíte jako jedna rodina starých duší, a nádherný plán mezi vámi je takový, že až nastane čas, uvědomíte si to..........


Kryon - Marshmallow Messages – Únor 2018

6. března 2018 v 8:08 | Lee Carroll |  Channeling

KRYON MMM 07. 02. 2018 - STÁT SE MULTIDIMENZIONÁLNÍMI
Energie na Zemi se mění pro vás! Právě teď máte větší schopnost pokročit ve světle než kdykoli dřív. Nyní je vám dostupná schopnost (připraveni?) stát se multidimenzionálními.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova živého channelingu "Stát se multidimenzionálními"


KRYON MMM 19. 02. 2018 - JÁ JSEM
Pokud je Bůh skutečně Bůh, pak je Bůh živý coby Stvořitel, coby JÁ JSEM, nikoli JÁ BYL! JÁ JSEM znamená přítomného (současného) Boha, nikoli minulého. Představuje Boha se současnými, nádhernými a láskyplnými informacemi. Není to Bůh z knihy napsané před tisíci lety. Drazí, v knize je historie! Bůh je živý ve vás!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk


KRYON MMM 26. 02. 2018 - CO TO ZNAMENÁ?
Stále máte 24 párů [chromozomů], ale jeden z nich není viditelný, tak jako není viditelná ani gravitace nebo magnetické pole. Tento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může skutečně ovlivnit pohyb elektronu v kvantovém poli.
Co to tedy pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost sami sebe dostat z lineárního myšlení, z toho, co vás vždy vedlo přímo do války a disfunkce! Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří na to, abyste pochopili, kdo skutečně jste. To se nyní mění.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu

Zdroj: https://www.facebook.com/kryoncesky

LORNA BYRNE - SÍLA ODPUŠTĚNÍ JE V NÁS

6. března 2018 v 7:39 | LORNA BYRNE |  Duchovní růst

Nedávno jsem dávala na facebook příspěvek o důležitosti odpuštění a mnoho lidí mi k němu napsalo, že neví, jak má odpustit.

Možná hledáte nějaký specifický návod, zkoušíte třeba stokrát za sebou napsat, že chcete odpustit, a přesto to nefunguje. Nejdůležitější věc, kterou si všichni musíte uvědomit, je že v sobě máte sílu rozhodnout se pro odpuštění. Tím, že se rozhodnete někomu odpustit, uzdravíte část zranění, které ve vás je.
Nejtěžší je odpustit například, když někdo ve vaší rodině byl zavražděn - to je něco strašného a odpustit něco takového je opravdu těžké. Ale menší věci se odpouštějí snadněji - nejdou srovnávat s událostí, při které bylo zabito dítě nebo někdo zemřel při útoku.

Myslíme si, že nemůžeme někomu odpustit, protože ten někdo se třeba opil na oslavě a začal si něco s naším partnerem nebo na nás byl někdo ošklivý a my mu to máme za zlé. Možná že šéf, soused, kamarád nebo nějaký příbuzný něco řekl a my si namluvíme, že nám ten člověk něco udělal, ale ve většině případů nám nic neudělal.
Jednoduché věci ve vás mohou probudit nenávist. Váš soused sebere kus papíru na vašem dvorku a vy ho za to začnete nenávidět nebo chodí na zahradu kouřit a vám přijde, že by to dělat neměl.

Váš strážný anděl se vás pokouší přimět k tomu, abyste změnili názor. Zeptejte se sami sebe, proč toho daného člověka nemáte rádi. Musí tam být nějaký důvod, třeba že vás ten člověk zranil nebo něco řekl nebo jste s ním měli střet. Odpusťte mu ten střet, možná jste si oba velmi podobní, a tak si navzájem vadíte?
Také můžete na někoho žárlit, možná že někdo umí něco lépe než vy, a tak toho člověka začnete nesnášet, ale pamatujte na to, že vy dokážete dělat věci svým vlastním způsobem, který je jedinečný a důležitý.
Bohužel nám někdy přijde těžké zapomenout na nějakou maličkost, protože nemáme nic jiného, na co bychom se mohli soustředit. Lidem to dává pocit, že se v jejich životech něco děje, ale ve skutečnosti je to jen blokuje od toho, aby se mohli posouvat kupředu. Je možné být naštvaný na něco, co vám někdo udělal, ale zároveň nebýt naštvaný na toho člověka, který to udělal. Maličkosti vás v životě mohou přimět k tomu, abyste nenáviděli, a ničit vám život, ale nestojí to za to, život je příliš krátký....................

Horoskop na období 5. 3. - 11. 3. 2018

6. března 2018 v 7:33 | Petra Nel |  Horoskop

Doznívají aspekty z minulého týdne. Slunce je v konjunkci s Neptunem - silné působení světla k vynesení iluzí, klamů a nejasností se posouvá do harmonického aspektu k Plutu 5. - 15. 3.. Síla vůle, odhodlání a schopnosti proměny. Dostáváme podporu. V druhé polovině týdně Slunce vytváří aspekt k Jupiteru 7. - 20. 3., objeví se optimismus, štěstěna a vývoj. Jupiter je štěstěna a přináší hladký průběh tam, kde to drhlo. Důležitá je důvěra a víra, protože když věříte, víte že vše dopadne dobře. Projevení spravedlnosti. Jupiter je ve znamení Štíra a rozhýbává transformační proces skrze odkrývání podsvětí, sklepení a temnot. Manipulace, moc, peníze a sexualita.

Mars v harmonickém aspektu na Urana 1. - 17. 3. je energie velmi úderná, je přímá, rychlá, odvážná a vůle má zde velkou sílu a moc. Přichází velmi silná energie pravdy a svobody, která je zviditelňována, a hlavně také schopnost reagovat přímo a radikálně, pokud je něco v nepořádku. V lidech se probouzí potřeba reagovat a projevit svou pravdu. Jít a konat, projevení a zastání se pravdy, čestnosti, morálky a soudnosti. Začíná to, co vygraduje v dubnu 2018. Společenská dění ukazují na absurdity a naprostou nestydatost. Proč? Jak dlouho necháme si lhát a líbit si absurdity od toho, kdo nám vládne a my tomu jen přihlížíme? Právě mocenská struktura bude zviditelňována, osvětlena v pravdě a co je již uzrálé, bude odhaleno. Spravedlnost bude působit, můžeme říci, že božská spravedlnost začne "pracovat". Ona tady vždy je, ale je nám ponechána svobodná vůle. A když pohár přeteče, svobodná vůle a konání člověka bude "překontrolováno" vesmírnou spravedlností. Účty se začnou skládat. Kdo svou svobodnou vůli použil se záměrem "čistým", bude odměněn, kdo pro svůj zisk, bude platit.

Merkur a Venuše přechází 6. 3. do znamení Berana, dostáváme nový impulz a zároveň je to pohyb vpřed v projevení. Tato konjunkce vytvoří neharmonický aspekt k Saturnu 7. - 17. 3., je zde nebezpečí, že mysl a pohodlí v nás dostane strach se projevit. Blokování projevení svých myšlenek, názorů a hodnot. Sklon k pesimismu, a především tíze bytí. Ale pozor!! Jak jsem již psala - o velké podpoře Světla a pravdy, probuzení skutečnosti, schopnosti vidět pravdivou realitu!, toto je jen reakce k zamezení - strachem, tlakem.

Můžete si to představit jako projekční plátno, kde je vám předváděna realita, jenže to plátno se roztrhne velkou silou větru. Za roztrženým plátnem se ukáže skutečná realita. Vidíte, že na projekčním plátně byla realita změněna. Stejně se toto děje v nás. Máme nějaké mínění o sobě, a nyní se tato vytvořená iluze svým vědomím roztrhne. Nahlédneme tak za plátno a uvidíme pravdu o sobě. Buď se chopíte příležitosti a projdete za to plátno anebo ho budete rychle zašívat, aby se vrátila stará pravda. O to se bude snažit naše ego. Bude se snažit skrze myšlenky popřít nové poznané, vymluvit se nebo prostě odmítnout. Zde pracuje vaše svobodná vůle, protože pouze vy se rozhodujete, co s tím uděláte. Možná zjistíte, že se nelze vrátit do starého života, vědomí, přesvědčení, když poznáte něco hlubšího, pravdivějšího a více naplňujícího. Nastane i určité vyhrožování a zastrašování uvnitř nás.

Ten, kdo se v nesouhlasu projeví společensky, bude mocenským principem zastrašován a omezován. Pokud nechceme uvnitř sebe vidět pravdu, když jsme v iluzi, stejně tak nechceme vidět pravdu kolem sebe. Proč? Protože v opačném případě se v nás objevuje pocit, že je třeba něco s tím udělat, už bychom nemohli žít ve spánku nevědomosti. Je potřeba překročit svou komfortní zónu. Jít pravdivě, přímo a s důvěrou vpřed. Ten, kdo má čistý záměr a koná pro blaho celku, je pod ochranou. Pokud se necháme zastrašit, zase se vše zamete pod koberec. Vnější události ukazují, jak jsme na tom vnitřně. Pokud nejsme ochotni řešit problém uvnitř sebe a tvrdíme, že raději nic nechceme vědět a především změnit, tak se to projeví i ve společnosti. Až tady bude dostatek lidí, kteří budou ochotni udělat změnu, projeví se revoluce ve vnějším světě.

8. 3. Slunce v kvadratuře s Marsem - je aspektem bojovnosti, hádek, nepokojů a nespokojenosti. Dynamika aspektu vede k důraznosti a k soudům. Vyvarujte se soudit a hodnotit sebe či druhé. Můžete cítit tlak, napětí, podrážděnost a agresivitu.
Opět připomínám, jak jsem psala na začátku tohoto textu, máme dostatek pozitivních aspektů k podpoře nás, našeho vědomí a vývoje společnosti, proto osobní - egoistické zájmy odsuňte a do popředí dejte vyšší zájem - ať se koná pro blaho všech. Vždy je důležitý záměr, s jakým záměrem vstupujete do konání. To je vědomé používání své vůle.
Přeji klidný a bdělý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Naše nebeské děti, aneb léto s Maruškou

4. března 2018 v 15:34 | Anežka Maříková. |  Ostatní
Ráda bych se podělila s našim příběhem, neboť v době, kdy mi bylo nejhůř, jsem podobné příběhy vyhledávala. Byli mi povzbuzením, že Bůh nás v žádné situaci neopouští. Kéž by se i náš příběh stal pro někoho oporou.
Jsme velká rodina. Máme 7 dětí - Tomáše (19), Anežku (17), Kristýnu (12), Barunku (9), Lucinku (6), Dominika a Marii Růženku. A právě příběh našich dvou nejmladších dětí bych chtěla vyprávět.

Když jsem otěhotněla s Dominičkem, radost naše i dětí byla obrovská. Jelikož mě už bylo 40 let, poslala mě paní doktorka na prvotrimestrální screening. Na vyšetření jsem šla ve 11 t.t. a lékař mě přivítal velmi nelaskavým konstatováním. "Jste ročník 1974 a čekáte 6. dítě?" Cítila jsem se hrozně a říkala jsem se, však něco vydržím. Vyšetření probíhalo tiše a dlouho v nepříjemné atmosféře.

Po vyšetření lékař dlouho nic neříkal a pak pronesl větu, na kterou nikdy nezapomenu: "Vypadá to na nějakou vzácnější genetickou vadu, nehrejte si ženská na hrdinku a jděte na potrat, jinak se vám ta vaše rodinka rozpadne". Sebrala jsem papíry a nějak jsem se vypotácela z ordinace. Tu bolest, strach a lítost nelze popsat. Zavolala jsem manželovi. Hned věděl, že musí přijet, abychom tuto bolestnou zprávu nějak zpracovali a dokázali ji oznámit dětem. V tu chvíli bylo pro mě moc hezké slyšet od něho slova ujištění: "Neboj, budeme mít všichni tohle děťátko moc rádi, ať je jakékoliv, nějak to společně zvládneme." Večer jsme tuto smutnou zprávu oznámili dětem. Děti byly smutné a zaražené, ale potom se k tomu postavily s rozhodným řešením: "Budeme se za naše miminko modlit, Pán Bůh může přece udělat zázrak." Byl před námi víkend. Byla jsem zatížená obrovským strachem. Poprosili jsme naši širokou rodinu a přátelé o modlitbu. Velice se mi tím ulevilo, byla přede mnou naděje, že přece není nic ztraceno.

V pondělí jsem šla s písemnou zprávou o vyšetření k paní doktorce. To, co mě oznámila mě úplně ochromilo: "Vada vašeho miminka není slučitelná se životem. Vaše miminko zemře buď během těhotenství nebo bezprostředně po porodu". Na tuhle variantu jsem nebyla připravená. Pomalu jsem se vyrovnávala s postiženým dítětem, ale se smrtí miminka po porodu jsem nepočítala. Zase jsem se nějak vypotácela z ordinace a dojela domů. Obestřela mě neskutečná hrůza. Moje dítě zemře po porodu! Nemohla jsem to unést. Porod jsem byla vždy schopná vydržet jen pro tu krásnou vyhlídku na naše nádherné miminko.
Manžel se snažil mě psychicky držet, jak jen mohl. Modlili jsme se velmi intenzivně už před početím našeho dítěte. Nyní jsme modlitbu ještě zintenzivnili. Oblíbili jsme si různé novény. Nejvíce mě v té době pomáhala novéna Odevzdanosti, novéna k manželům Martinovým a růženec. Jen při modlitbě jsem se cítila klidná a odevzdaná.
Jsem učitelka a v té době jsem učila ve škole, kde nebyla vůbec dobrá atmosféra. Neuměla jsem si představit, že bych tady zvládla tuto těžkou životní situaci. Rozhodla jsem se tedy, že dám výpověď a prožiji své těhotenství co nejvíce doma mimo lidi............................

Abraham - Kontrolování manifestací

4. března 2018 v 9:09 | Esther Hicks |  Channeling


Sedíte v místnosti s doktorem a on vám dává diagnózu, kterou nechcete slyšet. Víte, co si myslí. Je to dobrá chvíle, se zeptat: Co si myslíte? Příšerná chvíle… protože on vám chce říct, co si myslí. Ale to, co si myslí, nic neznamená… nemá to nic společného s vaším vortexem. Nemá to nic společného s tím, co tvoříte. Takže se ho zeptat, co si myslí… tím si sám způsobíte potíže. O čem tedy s doktorem budete mluvit? Máte děti? Slyšel jsem na zahradě štěkat psa, když jsem s vámi byl na telefonu… máte psa?
Můžu vidět fotku vašeho psa? Máte toho dnes hodně? Jinými slovy… držte se mimo téma. Pokud si jste jistý, že nedostanete odpověď, kterou chcete slyšet. Jak uděláte svou vortexovou práci, dobrovolně vám řekne, co chcete slyšet. Chápete, co tím chceme říct? Vše je takové.

Můžete kontrolovat každou manifestaci… můžete kontrolovat zpětnou vazbu od každé osoby, můžete kontrolovat zpětnou vazbu od vesmíru, od všeho. Vesmír vám dodává ne realitu… není žádná statistika nebo realita, která by pro vás něco znamenala. Vesmír vám dodává jedinou věc… to, co chcete, do té míry, do jaké to umožníte. Nejste rád, že to víte? Nezačínáte cítit sílu toho, kým jste.
Můžete kontrolovat vše… není nic, co by bylo mimo vaši schopnost kontrolovat Nemyslíme násilně kontrolovat, ale kontrolovat ve smyslu ladění své vibrace na frekvenci, na které můžete získat manifestační zpětnou vazbu toho, co chcete. Na co jste se ptal? Jak dlouho to potrvá? Chcete to říct jinak? Jelikož nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, jelikož si jsem jistý, že se tam nakonec dostanu, moje otázka je: Souhlasíte se mnou, že se tam nakonec dostanu?

Host: Souhlasíte?

Abraham: Nejste jedinou výjimkou v celém vesmíru. Rozhodně.
O tom není pochyb. Když po nás moc chcete, abychom vám to řekli, protože to chcete slyšet, tak nehledě na to, co říkáme, vy to stále neslyšíte. Víte, že neexistuje na světě dostatek ujištění pro někoho, kdo nevěří? A neexistuje dostatek negativní zpětné vazby, která by vám zabránila získat cokoliv, čemu věříte. Je tak vzrušující sledovat, jak se lidem rozsvítí.. překvapuje je to. Vidět je, jak něčemu nevěří, a pak spatřit úsvit jejich víry. Obsype vás husí kůže, jak si uvědomíte, dostal mě… promítá vše, co si myslí, na všechny ostatní, co zná, ale on právě dostal mě v mém jedinečném souladu se Zdrojem a mé schopnosti být, dělat nebo mít cokoliv, co chci. Postupně uslyšíte mnohem více. Dobrá chvíle na přestávku.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )


Reinkarnace ?

3. března 2018 v 0:47 | speedbum.com |  Humor

Abraham - Je to hotové! ( Téma: Vztah )

27. února 2018 v 22:23 | Esther Hicks |  Channeling


Téma: Vztah. Téma: Muž, kterého si přitahuji. Téma: Moje životní zkušenost s touto osobou a jak se dáme dohromady, budeme nadále růst. Téma: Je to hotové. Začněte tady a mluvte o tom. Když říkáte "Je to možné," ve skutečnosti říkáte: "Vím, že to může být, ale není to," to je vibrace, která za tím tvrzením stojí. Chceme, abyste se k tomu postavila s tím, že je to hotové. Je v pořádku říct, že je to hotové, i když se to ještě nematerializovalo, ale není v pořádku říct: "Je to hotové a nemůžu to najít." Když říkáte: "Chci si to přitáhnout," to zní, že je to někde jinde, než kde se nacházím.
Když říkáte: Moje vyšší já se už stalo tímto vztahem, a mně stačí se jen sladit s tou vibrací… cítíte, jak je to odlišné, než říct: Někde tam venku je partner a nemohu ho najít. Potřebuji ho někde najít. Jakou seznamku mám použít? Vím, že ten člověk je někde venku, ale nemohu… Když pochopíte, že je to už hotové… udělala jste veškerou práci. Je to tam, je to hotové, je to kompletní. Jak si to uvědomíte, tak to k vám přijde rychle, ale dokud to vnímáte jako ztracené nebo nekompletní, tak máte jiné očekávání a nedovolíte si to přijmout.

Pokud se zaměříte na přítomnost svého partnera namísto jeho absenci, zaměřte se na přítomnost peněz, o které jste požádala namísto na absenci peněz. Přijměte, že je to hotové, a pak dělejte, co můžete, abyste se s tím sladila. Vnímejte, jak je to mnohem snazší. Je to hotové. Práci jsem udělala. Žiji život, potkala jsem lidi, dala jsem vzniku touhám, zažila jsem dost věcí, abych věděla, co nechci, tak vím, co chci, více jsem se sladila s tím, kým jsem, vím, kdo jsem, jako bytost energie Zdroje. Jsem připravená být příjemcem této věci, kterou jsem si už vytvořila. Moji prací je dovolit si přijmout to, co je už hotové. Je to už hotové.

Přistupujte k tomu takto… je to hotové. Pokud je něco hotové, nemáte k tomu jiný přístup, než když to není hotové? Když to není hotové… "Kam mám jít? S kým mám mluvit? Co mám dělat? Jak se mám cítit? Co mám říkat?" Když je to hotové, je to hotové. Je to hotové, je to hotové… co to znamená? Když je to hotové, nemusíte se více snažit. Jen s očekáváním sledujete, jak se to ve vašem životě odvine. Je to hotové. Když se vy lidi setkáte, většina z vás je na jiném místě v odlišný čas, a tak většina vašich vztahů je o tom, co to je, ne o tom, čím je v tuto danou chvíli. Cítíte to? Je to hotové. Je to hotové. Jak se ti daří v tom vztahu? - Skvěle. Jaký je? Báječný. Jaký je to pocit? Zdraví. Humor. Naplnění. Uspokojení. Jakmile začnete rezonovat v tom, jaký je to pocit, mít skutečně dobrý vztah, ukáže se v plné manifestaci. Dokud to neuděláte, nemanifestuje se. Musíte si stabilně udržet vibraci toho, co chcete.

Neděláme si srandu… je to hotové. Shromáždili jste data, stanovili si záměr, a je to lahodné a báječné. Jen se s tím musíte vibračně sladit. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, jak jste v tom vztahu. Jaký je to pocit, v něm být? Když se ho snažíte vidět, a nevidíte ho, vibrujete na frekvenci nedostatku. Zaměřte se na to, co víte. Jaký z tohoto vztahu máte pocit? Co je v něm pro vás? Proč si chcete plně manifestovat tuto vibrační věc, kterou jste si už vytvořila? Proč chcete, aby rozkvetla do něčeho, co dokážete vnímat svými smysly?

Konverzace je báječná s někým, kdo je na stejné vlně. I když jsme žili odlišné životy, je to, jako bychom dospěli stejných závěrů. Cítím, jak vesmír zorganizoval naše setkání. Jsme pro sebe dokonalí. Je báječné, být v tomto vztahu s vědomím své síly, a jak vesmírné síly nás daly dohromady. Miluji to. Miluji tuto konverzaci… miluji být s tebou v místnosti. Miluji být s tebou v místnosti… miluji vědění, že později budeme spolu. Miluji vědění, že nesejde na tom, když nejsme… miluji pocit úplnosti. Musíte najít takovou rezonanci, že o tom budete myslet, že to budete předstírat, představovat si to, vyžívat si tu lahodnost toho, cítit hotovost toho, tím, že budete mluvit o dobré práci, kterou jste udělala. Dovolte si být příjemcem své dobré práce.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )

Kryon - Lidská duše – 2. část

27. února 2018 v 22:14 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR 30. dubna 2016

Lidská duše 4 - Uvědomění duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci pohovořit o uvědomění duše. Po tom všem, co jsme říkali, vnímáte ji? Uvědomění duše směřuje od člověka k duši, protože ve vás je vědomí, které vám umožňuje uvědomovat si něco, vnímat. Je to něco, co ve vás říká, že toho musí být víc: "Vím to, je to něco krásného, mírumilovného, co doslova volá a je tady." Někteří si to uvědomují, ale mají pocit, že je to něco, kvůli čemu je třeba přepnout spínač, aby pro to nastal správný čas. Když jste (včera) opustili toto místo a jeli domů, zmizelo to. Mimochodem, je to něco, co vás učili. Je to předsudek, který vychází ze způsobu, jakým žijete: máte čas pro jídlo, čas pro uctívání a čas pro práci. A tak jste tady a přepnete spínač, protože je v pořádku takto vnímat duši. Někteří z vás si však uvědomují, že by to mohlo trvat pořád. Jaký to koncept, že by se tento pocit, který si teď uvědomujete, mohl pokračovat i v běžné konverzaci, na cestách, během jídla. Už to tak vnímáte?

Na této planetě je nová energie, která oslovuje mnoho lidí. Nikdy je nenajdete v místnosti, jako je tato, aby poslouchali channeling, ale možná mají svou duchovní zkušenost, kterou nikdo nevidí. Stávají se mírumilovnějšími, radostnějšími, uvolňují se, žijí déle. A nemají ani ponětí, proč - že se propojili s něčím, co je božské a krásné. Duši nebo vyšší já lze metaforicky přirovnat k vodovodnímu kohoutku uvnitř vás, který je třeba otočit, aktivovat, pevně stisknout se záměrem otevřít jej a když to uděláte, pod tlakem to do vás začne proudit a vy nemusíte už nic dalšího dělat, jen být vědomý se záměrem, že je to přesně to, co chcete. Tohle vám nebylo vštípeno. Pro mnohé je tento kohoutek zrezivělý. Pro některé tam žádný kohoutek nemůže existovat, ani tam nikdy nebyl. Je to záležitost svobodné volby, drazí, ale v nové energii to už začínají odhalovat zejména staré duše. Někteří trochu pootočí kohoutkem, aby zjistili, co to je, a uvědomí si, že je to dobré. Jakou představu o tom máte právě teď? Mohlo by to být něco mnohem většího? Nemůže vás to jen změnit, ale udělat vás lepšími. Už jsme vám dříve říkali, že lidská duše je ve vašem nitru. Je ve vaší DNA. A to znamená, že nemůžete oddělit své zdraví od radosti. Až začnete otáčet kohoutkem, začnete si víc uvědomovat, co tam je. Každá buňka vašeho těla bude vědět, co jste udělali. Začnou se dít věci, týkající se vašeho fyzického těla, které jste nepovažovali za možné: tolik problémů, které jste během života řešili, návyky, kterých jste se chtěli zbavit, nebo věci, které jste tolik let dělali určitým způsobem, a tvrdili jste, že není možné je změnit. Až si začnete uvědomovat, že máte multidimenzionální duši, ty návyky prostě zmizí. Je možné po tolika letech změnit biologii uvnitř vás? Odpověď zní: Ano. A nemusí to být zrovna zázračné.......................

Živoucí láska a dětí

27. února 2018 v 9:54 | Ken Keyes, jr |  Duchovní růst


Dítě může být na vaší cestě k vyššímu vědomí skvělým učitelem. Může vám stále ukazovat, co to znamená žít ve svém tady a teď, dříve než se proudu vědomí dotkne racionální mysl. Je zcela schopno své vědomí spontánně upřít ke každé nové situaci. Když mu odepřete něco, co chce, zapojí zřejmě ego a bude plakat. O minutu později však již opět věnuje pozornost svému tady a teď, raduje se a směje. Vědomí dítěte se tedy situací nezmocňuje a neničí je svou racionální myslí. V dětech se velmi citlivě zrcadlí vaše úroveň vědomí. Jsou-Ii obklopeni klidnými a milujícími lidm i, vyzařují po většinu času klid a srdečnost. Pokud jsou okolo nich lidé uštvaní, lhostejní a autoritativní, odrazí se takové napětí a neklid velmi rychle i v jejich chování. Dosažená úroveň vědomí určuje váš svět. Jestliže je naplněn strachem a úzkostí, vtáhnete do něj i ty ve vašem okolí, kteří se pohybuj í na úrovních nižšího vědomí.

Pohybujete-I i se převážně na úrovni Centra moci, bude kterékoliv dítě, s nimiž jste neustále ve styku, zapleteno do vašich chladných, subjektoobjektových manipulací. Pokud však budou vaše reakce vyjadřovat pozornost a přijetí dítěte jako jednotlivce, odrazí se to i v jeho vědomí. Vaše dítě je formováno vaší myslí. Pokud je vnímáte jako nešikovné, skutečně se stane nešikovným. Díváte-Ii se na ně jako na přítěž, opravdu se pro vás přítěží stane. Věrně zachytí dojmy a hodnocení, jejichž prostřednictvím je vnímáte, a ty pak sehrají důležitou rol i v jeho reakcích na vás. Lidé, kteří jsou s malým dítětem často ve styku, ovlivňují povahu a sílu jeho budoucích návyků. Ty bude toto dítě, bude-Ii chtít dosáhnout vyššího vědomí, později muset povýšit na úroveň přednostních cílů. Jestliže jsou dítěti nablízku velmi autoritativní lidé, bude se velká část jeho energie vázat na Centrum moci. Po dosažení dospělosti bude považovat moc za klíč ke štěstí.

Toto dítě bylo poznamenáno chladnou, subjekto-objektovou manipulací: "Sklapni, bud' zticha a dělej přesně to, co ti říkám." Bude mít pocit, že štěstí přímo souvisí s mírou osobní moci a prestiže, kterou je možno využít k ovládání lidí a situací v životě. Pro dítě, které je naopak obklopeno uvolněnými lidmi vyššího vědomí (pohlížejícími na jeho potřeby, jako by to byly jejich vlastní), bude růst snažší. V dospělosti bude jeho životní styl typický svým volným plynutím se situacemi jeho tady a teď. Hluboko ve svém nitru bude vědět, že láska a rozšířené vědomí mu vždy poskytnou vše, co potřebuje k štěstí. Dr. Haim Ginott říká: "Způsob, jakým na děti normálně mluvíme je dohání k šílenství - obviňován í a zostuzování, kázání a moralizování, zesměšňování a znevažování, vyhrožování, podplácení, hodnocení, škatulkování." Všimněte si, jak se vy sami cítíte, mluví-Ii na vás lidé takto hrubým a dualistickým způsobem. Svá odcizující slova plná kritiky můžeme nahradit jazykem první osoby. Místo: "jseš lhář a nedá se ti věřit," řeknete: "Nelíbí se mi, že se nemohu spolehnout na to, co řekneš - potom spolu můžeme jen stěží něco dělat." Hovoříte pouze o svých pocitech právě tady a teď. Nevytahujete znovu staré a nehrozíte budoucím i tresty.

Vyhnete se tak znevažujícím pseudoanalýzám povahy dítěte založeným na návykových požadavcích vašeho ega. jak využíváte zkušeností života s dítětem pro svůj růst k vyššímu vědomí? Dítě vám může pomoci uvědomit si, co to vlastně je "nevybavená" mysl. Po narození se nesnaží situace racionálně promýšlet. Žije zcela právě tady a teď. V malém dítěti můžete rozeznat některé (ale jistě ne všechny) vlastnosti vyššího vědomí. je obvykle velmi vnímavé a postřeh ne skutečné pocity a vibrace lidí okolo. Nervový systém dětí je naprogramován pro pláč a jiné emocionální chování, které je schopno ovládnout vědomí dospělých v doslechu, a oni si uvědomují jeho potřeby. jakožto souputníci na cestě k vyššímu vědomí bychom své role dospělých měl i vidět v lásce a službě každému dítěti . To mu pomůže rychle přeorientovat své emocionální jednání a řídit se programem, který dovolí vyhovět jeho potřebám s láskou a rozšířeným vědomím.

( úryvek z knihy: Ken Keyes, jr. - Kniha vyššího vědomí )

Horoskop na období 26. 2. - 4. 3. 2018

26. února 2018 v 18:13 | Petra Nel |  Horoskop

Požehnán či zatracen
Stále zůstává kvadratura Venuše a Marse z minulého týdne. Venuše se v týdnu spojí s Merkurem a též vytvoří disharmonický aspekt k Marsu, což zvětší náchylnost na hádky a neklid v mysli. Příznivá konstelace Pluta na Venuši a Merkura podpoří schopnost proměnit své myšlenky. Je zde velká síla myšlenky, která vede ke zhmotnění, pozor tedy na to, co si přejete. Harmonický aspekt Jupitera přináší požehnání, štěstěnu a naději. Najde se řešení v partnerských nedorozuměních, v mužsko-ženských principech. Ochota a dobrá vůle najít společnou řeč. K tomu se připojuje 28. 2. - 3. 3. Slunce v harmonickém aspektu na Černou lunu. Síla vědomí se projevuje, síla charisma a osobnosti může příznivě ovlivnit dění. Projeví se vaše skutečná podstata, zviditelní se pravda vašeho Já. Pokud jste poznali sami sebe, tak se projeví vaše vědomé Já a pokud jsou lidé zavření, projeví se jejich ego. Budete tak vědět, s kým máte ve skutečnosti tu čest, a proto si v tomto týdnu neberte nic osobně. Pozorujte a buďte bdělí. Jednejte pravdivě, důrazně - pevně, čistě, jasně a laskavě.
Pokud jste udělali někde "chybu", tak se s pochopením omluvte. Když se člověk umí omluvit, je to známkou jeho schopnosti sebereflexe a především, že má svědomí. S vědomím! Tento člověk je při uvědomění si své "chyby" v kontaktu se svým vědomím sama sebe ve své čistotě a dochází k prozření závoje a prožití pokory.

Úplněk nastává 2. 3. v 1: 51 hodin a zviditelňuje se téma novoluní. Působení již bude silné 1. 3., Luna v Panně v opozici na Slunce v konjunkci s Neptunem ukazuje na propojení praktičnosti a kritického pohledu na pocitové záležitosti. Slunce v konjunkci s Neptunem v Rybách symbolizuje ztracení se ve svých pocitech, přecitlivělosti, fantaziích a iluzích. Touto konjunkcí se zesiluje vnímavost a možnost propojení s vyšším Já. Pokud je ale člověk v rovině nevědomí sám sebe, zesílí hry ega, které vytvářejí falešný obraz o sobě, o druhých a podporují domněnky a očekávání. Kritická a velmi střízlivá Luna v Panně má pomoci si všímat podstatných detailů, které vám řeknou, jaká je skutečná pravda. Za člověka mluví činy, ne slova, ne to, co o sobě říká. Panna pomáhá vidět jasně a konkrétní jednání. Luna v harmonických aspektech na Saturna a Černou lunu podporuje zodpovědnost a přijetí důsledků svých činů. Zesílí se sklon ke lhaní, zastírání, mlžení, záměrné vytváření tajemství, objeví se ztráty, krádeže a podvody.

Pokud žijete v pravdě a jste si vědomi sami sebe, vždy se "náhodou" uděje něco, co vám ukáže pravdu a je vám pomoženo. Lidé, kteří jsou pravdiví k sobě a k druhým, žijí pod ochranou prozřetelnosti, protože pravda je silnější energie než hry, lži a chtění ega. Podle toho, v jaké rovině žijeme, se tato konjunkce Slunce s Neptunem projeví. Hry ega, které vytvoří ještě více zmatků a klamů, vyjdou na světlo - prozradí se. Na vyšší rovině dochází k propojení se svou moudrostí, vedením a ke spojení s Božským vědomím. Můžete vnímat intenzivní spojení s něčím, co vás přesahuje, co je nepopsatelné, blažené, často se dostáváte do vděčnosti a dojetí. Prozřetelnost zasahuje a tam, kde to není v pořádku, uvede vše na správné místo. Kde jsou nejasnosti a tajemství, tak budou odhaleny a přiznány. Bude to velké poučení, že lhát se nemá, protože tím ze sebe děláte jen nedůvěry hodného člověka. Ego má potřebu chtít uznání, ocenění, hodnotu, lásku a používá k tomu jakékoliv prostředky, ale nyní mu může dojít, že takto to nemůže nikdy získat, ale spíše ještě více ztratit.
Zároveň se zesiluje vliv alkoholu, drog a léků. Někteří budou volit alkohol, aby se nemuseli vyrovnat se svými negativními emocemi, lítostí či vztekem. Objeví se skandály a omyly.

Působení konjunkce je 25. 2. - 13. 3. a vrchol této síly je 1. - 7. 3.. V době působení konjunkce se můžete dostat do pocitu, kdy nejsou jasné hranice a jste duchem nepřítomní, což bude náročné na praktické záležitosti. Objeví se silné léčivé a jasnovidné sny. Můžete využít tuto energii na intenzivní meditace a terapie. Ve spojení s Černou lunou je vše zesíleno a můžeme říci, že se dějí osudové události.
Sbírání důsledků svých předešlých činů, jak pozitivních - požehnání, tak splácení svých "dluhů", kdy budeme muset věci napravovat. Budeme potřebovat hodně odpočívat, protože tělo bude velmi unavené.

V polovině týdne začne zesilovat harmonický aspekt Marse s Uranem 1. 3. - 17. 3. a události začnou mít spád! Venuše v konjunkci s Merkurem se dostanou do konjunkce s Chironem v Rybách 3. 3. - 7.3., bude probíhat intenzivní léčení hlubokých emočních zranění. Harmonický aspekt od Jupitera podpoří harmonizaci citů, mysli a vztahů. Vyplavou bolesti, o kterých jste ani netušili, že je v sobě máte. Týkají se lásky, vztahu sami k sobě, vztahů k druhým, k Bohu. Emočně, hodnotově a myšlenkově jsme na konci zvěrokruhu a prožitek pocitu osamělosti, opuštění a ztráty vede k odevzdání se a puštění všeho. Jsem sám a zároveň se všemi. V kontaktu s Chironem se dostáváme ke svému nevyléčitelnému zranění a jeho přijetím nám může být branou k zasvěcení. Sebepřijetí a odpuštění sám sobě je cesta léčení a odevzdání se.
Požehnání štěstěnou, hojností a moudrostí. Do cíle dojdeme s pocitem naplnění, optimismem a nadějí. V tomto týdnu je pro nás připravena bohatost a hojnost příležitostí, pochopení, vyléčení a štěstěny. Každý spravedlivě dostane svůj díl, jak s tím naložíte, je vaše svobodná vůle!
Ať vás provází láska a vděčnost. S láskou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Další články


Kam dál