Horoskop na období 17. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Dnes v 0:25 | Petra Nel |  Horoskop

Čas plný příslibů

Nastávají dny, kdy je každoročně hektické období a nyní se to v horoskopu zviditelňuje skrze aspekt Slunce v dynamickém aspektu na Marse. Může to vést k fyzické vyčerpanosti, k plýtvání energie, ke ztrátám a snadným výbuchům vzteku či lítosti. Tento aspekt skončí 27. 12. Máme zde ale další a velmi podporující aspekty, které pomalu budou přicházet.

Jupiter v konjunkci s Merkurem (do 27. 12.) přináší optimistickou mysl,bujné myšlenky a fantazii. Můžeme jasně a zřetelně vidět, o co jde. Vidět své vlastní postoje a chování jako na projekčním plátně. Dokážeme si z toho udělat legraci a zasmát se sami sobě. Někdy budete vtipné situace přitahovat jako magnet. Některé situace budou jak z filmu s bláznivou komedií. Buďte opatrní na pohlcení myšlenek, a především na domněnky a očekávání.Nyní je mysl tak rozpínavá, že nezná meze, vidí jen nekonečné možnosti. Ve své mysli můžete prožít cokoliv, jak pozitivní,tak negativní, a vůbec to nemusí být spojené s realitou.Uvědomujte si proto možnosti mysli, ale také buďte bdělí,abyste svým myšlenkám příliš nepodléhali, i když realita je úplně jiná.

Slunce v harmonickém aspektu na Urana 15. - 26. 12. podporuje nové podněty, rozhodnutí, nové možnosti a změny. Člověk snadno dospěje k rozhodnutí, co chce a co ne. Je to doba nové inspirace, otevřenosti a pravdivosti. Tento aspekt působí při zimním slunovratu, který nastává 21. 12. po 23. hodině. Síla slunovratu je tak posílena Uranem a může dojít k průlomu.

Následující den 22. 12. nastane v 18 hodin 48 minut úplněk. Harmonické aspekty Venuše na Saturna (do 26. 12.) a následně na Neptuna (do 28. 12.)a Pluta (19. 12. - 4. 1), přináší téma lásky, vztahů,naplněnosti a harmonie. Venuše vytváří kvadraturu s Černou lunou (20. - 27. 12.) a objeví se témata odmítnutí, žárlivosti,uvědomění - již nemiluji. Během těchto dní se ukáží vztahy v pravém světle. Ukáže se, kam vás touha táhne a kde se cítíte nenaplnění. Venuše začne vytvářet 26. 12. harmonický aspekt s Marsem. Nastává harmonie a plné projevení tvořivého aspektu mužského a ženského principu.

Dalšími aspekty jsou Uran na karmické body a léčivá konjunkce Marse s Chironem v Rybách. Vše z ega se má rozpustit a navrátit do oceánu jednoty, aby mohl začít nový počátek, kdy 1. 1. Mars -vůle, rozhodnost a ego vstoupí do nového cyklu.
Slunce v konjunkci se Saturnem a v harmonickém aspektu na Neptuna podporuje, abychom stáli pevně nohama na zemi a hlavou byli spojeni s nebem.

Podle aspektů je vidět, že tento čas je velmi plodný a do Štědrého dne nás potká spousta událostí. Aspekty jsou převážně harmonické a vedou k posunutí vpřed. Během Vánoc máme dostatek času na sebe, své blízké a na přemýšlení o své budoucnosti. V tomto roce, na konci starého a počátku nového roku, jde více než minulé Silvestry především o uzavření jedné etapy, ukončení a naplnění. Rozhodnutí nového.

Nebudu tady popisovat, co byste mohli cítit a vnímat, abych vám nevkládala do vaší mysli, co by mělo přijít. Mysl je nyní velmi vnímavá k fantaziím a představám, co by se vše mohlo stát. Buďte proto stále v přítomném okamžiku, teď a tady. Prožívejte přítomnost v plné pozornosti, protože tam leží vaše největší síla.

Užívejte si čas se svými blízkými a buďte vděční za vše, co máte. Děkuji Vám za vaši přízeň a důvěru.

Přeji Vám požehnaný rok 2019, ať vaše mysl je naplněna optimismem, ať vaše srdce je plné lásky a vaše vůle je pevná.
S láskou Petra Nel

P.S.: Mé nové články naleznete také v časopise, které nyní vycházejí : Ve hvězdách - Co nám přináší rok 2019, v časopise Rituals velký rozhovor - Dotknout se duše a na Slovensku naleznete článek v časopise Vitalita.
https://www.astrologiepetranel.cz
 

Naladit se na své nekonečné já

Včera v 9:39 | Anita Moorjani |  Duchovní růst

Jestliže jsme energetické bytosti neoddělitelné od vesmírné životní síly, nepotřebujeme žádný vnější systém, aby za nás rozhodoval nebo nám radil, jak si můžeme zvýšit nebo snížit energii. Všichni jsme jedineční, takže nikdo nemůže vytvořit univerzální pravidlo o tom, co je pro nás správné. Nicméně mnoho organizovaných duchovních systémů a náboženství se o to očividně snaží. Když se jednou ustanoví nějaká struktura, pak se očekává, že všichni se budou řídit stejnými zásadami. Kdo se rozhodne tak nečinit, je posuzován negativně, a proto organizovaná náboženství lidi rozdělují a vytvářejí spory a
sváry, místo aby vytvářela jednotu, kterou se těmito pravidly ve skutečnosti snaží nastolit. Jestliže se vydáme cestou náboženství, rozhodně to neznamená, že se automaticky zbavíme strachu a přestaneme odsuzovat nebo diskriminovat ostatní. Avšak vydat se na osobní duchovní cestu znamená následovat pobídky vlastního nitra a naladit se na nekonečné já, kterým v jádru všichni jsme.

Že jsou organizované systémy omylné a chybné, spatříme na první pohled, když přejdeme od jednoho k jinému. Indický a čínský duchovní a léčitelský systém si navzájem naprosto odporují. Hinduisté věří, že jíst maso zvířat je hřích, zatímco Číňané věří, že nejíst maso je nezdravé. Podobné je to s indickým systémem zvaným vástu, který má stejný účel jako čínské feng-šuej, ale je s jeho pravidly v příkrém rozporu. Cítila jsem se tak ztracená, když každá autorita prosazovala něco, co bylo v rozporu se všemi ostatními! Jestliže nevíte, které pravidlo použít, může to ve vás vyvolat spoustu strachu - nebo přinejmenším úzkost, že uděláte něco špatně.

Takže nakonec mě zkušenost NDE (NDE - zážitek blízké smrti) přivedla zpátky k sobě samé. Myslím, že tohle je ta nejsilnější myšlenka, platná pro každého z nás: uvědomit si, že jsme tady, abychom objevili a ocenili svou vlastní individuální cestu. Je jedno, jestli se zřekneme materiálního světa a budeme dvacet let meditovat na vrcholku hory, nebo vybudujeme bohatou mezinárodní společnost, která zaměstná a uživí tisíce lidí. Můžeme chodit do chrámu nebo do kostela, můžeme sedět na pláži, popíjet margaritu a spolu s milovaným člověkem sledovat západ slunce, nebo se procházet parkem a pochutnávat si na zmrzlině. Kteroukoli cestu si zvolíme, bude pro nás ta pravá a žádná z možností není více nebo méně duchovní než ty ostatní.

Neříkám, že jsem proti organizovanému náboženství, jsem však skeptická vůči každému poselství, které vede k vydělování, sporům a zabíjení, k nimž v tomto světě dochází ve jménu náboženství, zatímco ve skutečnosti všichni tvoříme jednotu - všichni jsme jen fazety jednoho a téhož Celku. Lidské bytosti jsou tak rozdílné, že někomu se daří lépe v organizovaném náboženství nebo na organizované duchovní cestě a jinému nikoli. Když prostě žijeme způsobem, který nám vyhovuje, umožňuje nám vyjádřit svou kreativitu a dovolí nám vidět vlastní velkolepost, potom je to to nejlepší, co můžeme dělat.
Obhajovat jakoukoli možnost nebo doktrínu jako jedinou pravdivou by sloužilo jen k omezení toho, kdo jsme a proč jsme tady.

Abychom zůstali ve spojení se svou velkolepostí, opravdu nemusíme na ničem "pracovat" - nemusíme se řídit žádným dogmatem nebo podstupovat určité rituály. Pokud chceme a těší nás to, pak to dělat můžeme, ale není to nutné. Když se budeme řídit tím, co nám napovídá naše nitro, najdeme to, co je pro nás správné, včetně metodologie, kterou máme při hledání použít. Zda jsme na správné cestě, poznáme podle pocitu, že jsme v centru své lásky, aniž soudíme sebe nebo kohokoli jiného, a svou opravdovou velkolepost rozpoznáme v rámci nekonečného Celku.

( úryvek z knihy: Anita Moorjani - Musela jsem zemřít )

Abraham - Ohněte vesmír svou vůlí

Čtvrtek v 22:58 | Esther Hicks |  Channeling

AH: Toto je kooperující vesmír. Tohle je spolupracující vesmír. Vesmír ví, kdo jsem a co chci. A Vesmír ví, a teď budeme trošku konkrétní, možná až moc konkrétní. Vesmír ví, kdo jsem a co chci ve vztahu ke všem tématům a dokonce i k tomuto tématu partnerství. Vesmír ví kdo jsem a co chci.

Vesmír sleduje mou expanzi a evoluci. Vesmír ví přesně, kde jsem. Vesmír ví, zda dodržuji sliby, které jsem dal sám sobě. Jsem připraven si přivést partnera? Jsem opravdu v Souladu se svou skutečnou touhou? Protože pokud jsem opravdu v Souladu se svou skutečnou touhou, pak jsem připraven, aby mi Vesmír tuto skutečnou touhu dodal. Ale, pokud nejsem tak docela připraven, potom ve skutečnosti nechci, aby Vesmír mou touhu dodal, přestože vím, že mi jí Vesmír dodá.
Protože, Zákon přitažlivosti brání tomu, aby se to stalo. Takže, přijde ke mně člověk, který není tak úplně ten pravý, protože já nejsem zatím úplně v Souladu se svou vlastní touhou. Mám více příležitostí pracovat na chybách, mám více příležitostí, objevit kým opravdu jsem. Více příležitosti nestarat se o to, co si o mě myslí okolí. Více příležitostí vysílat energii k ostatním a nebýt tak napjatý, jak na ní ostatní lidé reagují.

Připravuji se na to být připraven. A až budu připravený, objeví se důkazy že jsem. Oceňuji, jak mi Vesmír dodává naprosto přesnou kopii, toho, co vibračně dělám. Takovou, kterou můžu vidět, která mě může zranit, díky čemuž zažiji zklamání, od kterého se odrazím a vystřelím raketu touhy, abych mohl znovu začít být více a více konkrétní z místa úplného začátku, z místa prvopočáteční obecnosti. Takže, teď tu uděláme velmi silné prohlášení: Odtud se tam nedostanete. Zůstaňte s námi.
Odtud se tam nedostanete, nemůžete získat manifestaci něčeho, k čemu máte tolik odporu. Takhle se tam nedostanete. Zůstaňte s námi ještě chvilku. Tohle vám moc často neříkáme, protože většinou říkáme: Můžete být, dělat nebo mít cokoliv. Ale říkáme vám tohle protože chceme, abyste si trochu vybrousila své dovednosti v tvoření, protože jste na to připravená. Odtud se tam ale nedostanete ...................
 


Kryon - Jak jste staří

Středa v 7:36 | Lee Carroll |  Channeling

Jak jste staří (1. část Kryonova channelingu v Kanadě) Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, Kanada,, 7. dubna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Vím, kde jsem. Vím, kdo je tady. Mnozí z vás si to poslechnou později. Mluvím teď o těch, kteří jsou právě teď přítomni v této místnosti. Někteří z vás si velice dobře uvědomují energii, kterou s sebou přináším. Chci vám o této energii povědět a chtěl bych vám také povědět o vás. Děláme to už léta. A léta už vám říkám, že z tohoto jeviště se neprojektuje žádná energie. Je to pozvání, které vnímáte, hluboce cítíte, abyste se znovu spojili se Zdrojem všeho, co je. A tento Zdroj je přesně tím, kdo vás sem přivedl, kdo stvořil planetu, kdo je ve vašem srdci a ve vaší duši. Opětovné spojení s tímto Zdrojem vás přivádí na ezoterické místo, které bylo na této planetě vždy známo. V minulosti se někteří na těchto místech dostávali do euforie a nazývali je "modlitbou", "meditací", místem, kde můžete nahlížet do svého nitra. Objevili spojení s krásou všeho, co je. Toto je pozvání, které právě teď sedí na židli, a které se vám přenáší prostřednictvím hlasu mého partnera a také prostřednictvím třetího jazyka. To je metafora pro energii, která se přenáší a je sotva zřetelná, je to pozvání, které šeptem říká: "Chci, aby ses rozpomněl. Rád bych, aby ses rozpomněl na něco hlubokého, co má pro vás všechny velký význam: KDO JSI. Ta část KDO JSI je často zcela ignorována, zapomenuta nebo nepochopena." Budeme o tom mluvit později.

Ale chci, aby se toto mimořádné poselství soustředilo na jednu věc, na vaši přiměřenost. Vím, kdo je tady. Povím vám teď o stovkách z vás, kteří tady jste přítomni, alespoň dvě stovky. Znám všechny vaše životní cesty, protože jste spojeni se stejným Zdrojem jako já. Vím, čím jste si prošli, protože vaše duše je propojena se stejným Zdrojem jako já. Znám zkoušky, kterými jste prošli. Vím, kdy pláčete o samotě. Vím, kdy se tak smějete, až se za břicho popadáte. Je to krásné, protože jste spojeni se Zdrojem. Vím o situacích, jimiž se právě teď zabýváte. Vím o starostech a trápeních, se kterými jste sem přišli. Vím, kdo je tady. Znám vaše frustrace, protože nejsou osamocené. Sdílíte je se svou duší, se Stvořitelem, stejným Zdrojem, z něhož všichni pocházíme. Uvědomujete si rozsáhlost plánu, který se tu předkládá?

Otázka: Jste tu "náhodou"? Slýcháte odpověď od těch, kteří učí ezoteriku: "Samozřejmě že ne, vždy existuje plán." Ach, ale drazí, vím o ještě jiném argumentu, zatímco tu sedíte, říkáte: "No, svět kolem mě se zdá být jiný, trochu nepohodlný, nejistý. Jsem nejistý, protože věci nejsou takové, jaké bývaly. Mé tělo se cítí jinak. Své přátele vnímám jinak. Vztah s mým partnerem vnímám jinak. Co se to děje? V jistém smyslu se zdá, jako bychom sklouzávali zpět do starší, úzkostné doby. Vidím to v médiích, není to příjemné. Cítím se jinak. Je to opravdu tak, jak by to mělo být?" ..........


Každý aspekt uvnitř nás potřebuje pochopení a soucit

11. prosince 2018 v 9:06 | Fordova Debbie |  Duchovní růst

Nedávno jsem jela do Colorada, abych tam vedla seminář pro manželský pár, Mika a Marilyn, a jejich marketingovou společnost. Když jsem přijela k nim domů, šli jsme spolu s jejich dětmi do restaurace na rychlý oběd, abychom probrali práci s uvolňováním emocí. Při obědě jsme vedli báječnou debatu o životě ve světě, kde
bychom všichni uznávali, že každý z nás v sobě nese otisk celého světa. Mike a Marilyn už se seznámili s holografickou teorií a byli nadšeni. Ale když jsme po obědě nastupovali do auta, Mike se ke mně obrátil: "Ale ještě je několik věcí, o nichž vím, že jimi nejsem." Nebyla jsem překvapená; často se to stává poté, co někdo souhlasí, že je
vším. I mně se to koneckonců stalo. Zeptala jsem se: "Co nejsi?" Mike odpověděl: "Nejsem idiot." Podívala jsem se do zpětného zrcátka, v němž se Mike díval přímo na mne, a odpověděla: "Jestli jsi všechno, pak jsi i idiot." V autě nastalo mrtvé ticho. Mikeova žena i děti na mne nevěřícně hleděli.

Pověděla jsem Mikeovi, že je idiot, pak mi Mike začal vykládat o všech idiotech, které znal, a že se nepodobá
žádnému z nich. O lidech, které popisoval, se vyjadřoval tak emotivně, že jsem pochopila, že je to pro něj velmi závažné téma. Jeli jsme dál, chvíli trvalo, než Mike vyčerpal svůj repertoár historek o idiotech. Nakonec jsem se ho zeptala: "Provedl jsi někdy něco, co by mohl udělat idiot?" Uvažoval nad mou otázkou a rychle odpověděl ano, ale dál mi vykládal, že nemohu srovnávat to, co udělal on, s tím, co prováděli idioti, které znal. Ti ostatní byli opravdu velcí idioti.
Odpověděla jsem, že psychologie nemůže rozlišovat mezi malým idiotem a velkým idiotem - idiot je prostě idiot. Protože slovo "idiot" bylo pro něj tak závažné, zeptala jsem se Mikea, jestli si nemyslí, že by to mohl být signál, který mu něco naznačuje. Není třeba říkat, že to byla dlouhá cesta.

Konečně jsem Mikea požádala, aby uvážil můj názor, že idiocie je nějaký jeho aspekt, který v určité chvíli zavrhl a teď by měl příležitost jej získat. Jak by mohl být všechno, až na idiota? A co je vlastně špatného na tom, být idiotem? Zeptala jsem se jeho ženy a dětí, jestli by někomu z nich vadilo, kdybych ho nazvala idiotem. Nikdo jiný v tom
neviděl nic zlého. Zeptala jsem se, jestli někdo z nich má nějakou špatnou zkušenost s idiotem. Nikdo neměl. Když jsme dojeli k jejich domu, všichni jsme se nabalili, abychom mohli vystoupit z auta. Venku bylo osmnáct pod nulou. Nikdy jsem ještě nezažila tak chladné počasí, takže jsem jen stála jako omámená, klepala jsem se a čekala,
až mi odemknou dveře. Uběhlo několik minut, Mike se hrabal v kapsách a pak prohledal auto. Nakonec se na nás podíval a pronesl: "Myslím, že jsem zabouchl dveře a zapomněl klíče doma." Po chvilce ticha jsem se zeptala: "Jaký typ člověka si zabouchne dveře v osmnáctistupňovém mrazu?" Všichni jsme unisono zaječeli: "Idiot!"

Mike se rozesmál a nakonec Marilyn našla své klíče a pustila nás dovnitř. Zase jednou mi v práci pomohl vesmír.
Když jsme se zahřáli, posadila jsem se s Mikem, abychom zjistili, jestli dokáže určit, kdy se rozhodl, že nebude idiotem. Vzpomněl si, jak provedl jako dítě něco hloupého a ostatní se mu za to vysmáli. Tehdy si přísahal, že už nikdy nic takového nepřipustí. Zavřel si tu místnost ve svém hradu, protože si myslel, že je špatná. Jak výstižně říká Gunther Bernard: "Rozhodujeme se zapomenout, kdo jsme, a pak zapomenout, že jsme zapomněli."

Aspekty, které jsou před námi skryté, jako idiocie před Mikem, mají na naši současnou skutečnost zvlášť silný vliv. Mají svůj vlastní život a vždycky se pokoušejí získat naši pozornost, aby byly přijaty a zařazeny do našeho celého já. Mike do svého života neustále vtahoval idioty, takže mohl znovu prožívat tento svůj nežádoucí aspekt. Nedokázal najít soucit se svými chybami, takže se na lidi, kteří dělali chyby, díval jako na idioty. Protože nenáviděl tento svůj aspekt,
nenáviděl každého se stejnou vadou. To mělo vliv na to, jak zacházel se spolupracovníky. Jeho zaměstnanci ho považovali za obtížného a někdy iracionálního.

Naznačila jsem Mikeovi, že tento jeho odmítaný aspekt, který nazývá "idiotem", mu může přinést dar. Přiměla jsem ho zavřít oči a povědět mi první slovo, které ho napadlo, když jsem se zeptala, jaký dar může přinést, když bude idiot? Odpověděl "odhodlanost". Protože Mike nechtěl být považován za idiota, pracoval velmi tvrdě ve škole a stal se úspěšným studentem. Šel na univerzitu a pokračoval, až získal titul magistra a začal pracovat jako účetní. Dál tvrdě pracoval, aby byl
ve svém oboru vždy na špici, a sledoval domácí i světové události jako každý vzdělaný člověk. Byl trochu šokovaný tím, co jsem mu říkala. Ukázala jsem mu, že jestli mu "idiot" dal tolik v jeho rozhodnutí dostat se tam, kam v životě dospěl, neměl by být ochotný odpustit a uvítat tento svůj aspekt? S trochou váhání odpověděl, že by chtěl, i když bude potřebovat trochu víc času, aby náš hovor strávil.

Příštího dne se Mike zdál mladší a energičtější. Pořád ještě si nebyl jistý, jestli přijetí a milování aspektu, který nazýval "idiot", je ta pravá věc, kterou má udělat, protože strávil téměř čtyřicet let svého života tím, zeji popíral. Ale po dalším dlouhém rozhovoru si dokázal uvědomit, že když tento svůj aspekt nepřijímal, přitahoval do svého
života spoustu lidí, kteří se chovali jako idioti. Vysvětlila jsem mu, že to je duchovní zákon - že vesmír nás vždy vede zpět k tomu, abychom uvítali celistvost sebe sama. Přitahujeme kohokoliv a cokoliv, co potřebujeme k odrazu svých aspektů, které jsme zapomněli. Každý aspekt uvnitř nás potřebuje pochopení a soucit. Když nejsme ochotni si je věnovat, jak můžeme očekávat, že nám je věnuje svět?

Jací jsme my, takový je i vesmír. Láska k sobě musí prosáknout a živit každou rovinu naší bytosti. Jsou mezi námi ti, kteří milují své vnitřní já, ale nedokážou se na svůj zevnějšek podívat do zrcadla déle než minutu. Jiní lidé utrácejí všechen svůj čas a peníze na své vnější já a končí tím, že nenávidí to, co je uvnitř. Nastal čas vynést na světlo celé
vaše já, abyste se mohli rozhodnout vědomě posunout každou oblast svého života, vnitřní i vnější. Je čas stát se idolem sebe sama. Každá část vaší bytosti má něco, co vám může věnovat. Když budete milovat a vítat celé své já, budete opravdu schopni milovat a vítat nás všechny.

( úryvek z knihy: Fordova Debbie - Temná stránka hledačů světla )

Vánoční příběh - Děvčátko se sirkami

8. prosince 2018 v 9:34 | Hans Christian Andersen |  Pro pohlazení dušičky
O chudé dívence, která o silvestrovské mrazivé noci uvidí krásné věci ve světle sirekKryon - Kdo jste

5. prosince 2018 v 13:17 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado 14. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět můj partner ustupuje stranou a to, co následuje je nová informace. Toto poselství bude zkombinováno s informacemi, které vám předávám více než dvě desetiletí, ale nyní to je naprosto nová fáze poznání.

Rok 2018 je podle tibetské numerologie mistrovské číslo. Po sečtení dává dohromady jedenáctku, a významem tohoto čísla je OSVÍCENÍ. Takže to je jako umožnit tomuto roku stát se tím, kdy se v mnoha myslích udělá jasno v tom, co se skutečně děje s planetou. Dnes vám předám velmi ezoterickou, ale hlubokou informaci, která hovoří o vás a o tom, kdo jste. Mluví o novém paradigmatu lidské bytosti.

Studium dnešního víkendu bylo jak vědecké tak i ezoterické. Ti, kdo jsou v tomto publiku, obdrželi něco, co většina ne - kombinaci energií. Je to kombinace vědy a toho, čemu říkáte duchovnost, což potom zastře celé studium takovým způsobem, že se někteří musí ptát: "Jaký je mezi nimi skutečný rozdíl?" Takže to řeknu ještě jednou: Jestliže věříte, že Bůh nebo Tvořivý Zdroj stvořili planetu, potom ten Tvořivý Zdroj musí logicky být mistrem fyziky. Vše, na co se díváte a co studujete, je dílem nějakého inteligentního vnějšího zdroje a tudíž vaše věda je studiem toho, co udělal tento Tvořivý Zdroj.

Musíte začít chápat, že mezi vědou a duchovností je víc než jen překrytí. Je to vlastně stejné studium. Je to jakési znamení této doby, že v rámci vaší reality, dokonce i ti nejracionálnější lidé často říkají: "Vidíme nějaký druh inteligence ve vesmíru, který nás všechny ovlivňuje. Nerozumíme tomu, jak funguje, a nevíme proč, ale musí tam být, kvůli logice toho, co teď pozorujeme." Toto prohlášení odkazuje ke starší představě, že všechno stvořila nahodilost a náhoda, a přece se dnes zdá, že něco takového není možné. Také to dává novou naléhavost otázce: Kdo ve skutečnosti jste? ................

Horoskop na období 3. 12. - 9. 12. 2018

4. prosince 2018 v 11:48 | Petra Nel |  Horoskop

Poselství
v tento týden horoskop napíši trochu jinak. Proč? Není mi dovoleno napsat stejnou formou. Včerejší pokus popsání aspektů prostě nešel a vysvětlování aspektů ztrácelo smysl. A vše je provázané, takže tomuto i hvězdné konstelace nasvědčují, a i mé prožitky za poslední dny tomu přispívají.

Po 25 hodinové meditaci se mi změnil svět. Takto nadneseně bych to mohla napsat. Být v přítomnosti mého Mistra a dalších 90 meditujících lidí, kteří jsou v hlubokém ponoření do Ticha, byl silný zážitek. Síla Ticha a vnitřního míru je opravdu velká a ráda bych tuto sílu vnitřního míru a ticha přenesla i na Vás. Abyste se dotkli své vnitřní síly, svého míru, který dokáže změnit váš osud, váš příběh a váš okolní svět. Dotknutí se své božské bytosti v sobě, která tvoří svůj život a svůj svět prostřednictvím svého prožívání. To, že je možné v okamžiku vystoupit "z osudu" a opustit bolestivé situace ega. Vnímala jsem, jak se otevřel světelný portál k lidem, kteří se otevírají a ztišují své myšlenky.

Otevírají se možnosti nalézt v sobě smíření, mír a plně se mu odevzdat. Tam může vstoupit Milost. Milost rozpouští karmu - zápisy příčiny a důsledku. Působením energie, kterou si můžete představit jako proudící pomoc od Božské Matky či maminky, která miluje své dítě bez podmínek. Když vidí své dítě po narození, ten čistý božský zázrak stvoření. Tak veliká láska je k nám lidem cítěna. Jsme milováni v této chvíli takoví, jací jsme, a tak velmi podporováni a hýčkáni. Jen stačí se této milosti a lásce otevřít. V tomto čase a čase následujícím máme možnost jako lidstvo překliknout do jiné roviny vědomí a odpojit se od formy závislostí a strachu. Stará forma světa končí.

Novoluní, která nastává 7. 12. je na sabiánském symbolu: Mořští rackové poletují kolem lodí, čekají potravu.
Zviditelní se nám, kde žijeme v závislosti, v iluzi, v sebeklamu a nejasnostech. Závoj je sundáván, abychom odhalili tajemství, na která jsme již připraveni. Skrze silné a živé sny, které pomohou léčit, rozpouštět a zvědomovat. Postačí poděkovat a požádat o pochopení. Ať pochopení přijde, pokud má přijít. Jinak postačí - "Děkuji". Objeví se mystické zážitky, znamení a omyly, které jsou vedeny vyšší vůlí. V této době je vůle silně spojena s vyšší vůlí a ego, mysl, mají omezenou moc. Můžete mít pocit, že je vám něco zamezeno. Nemůžete to udělat, i když byste chtěli. Bude vypínána mysl, paměť a občas i tělo. Je potřeba hodně odpočívat. Vyvarujte se domněnek. Pokud něčemu nerozumíte, zeptej se přímo.
Udržujte se v jasnosti a přímosti. Kéž jste k sobě milostiví, kéž jste milostiví i ke všemu, co prožíváte. Prožijte milost a odpuštění sami sobě.

Děkuj všem, kteří se připojili k meditaci. Cítila a vnímala jsem vás. Nejvíce vás bylo připojeno o půlnoci a moc mě vaše přítomnost potěšila. Vnímala jsem sílu propojení, i když jsme se třeba nikdy osobně nesetkali. Jsme jeden život, součást všeho.
Ať vás provází váš vnitřní mír, vaše vnitřní síla, která dokáže tvořit laskavý svět.
S hlubokou úctou, vděčností a s Láskou Petra Nel, moji milovaní.


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Abraham - Jak působí hormony v ženském těle

4. prosince 2018 v 8:35 | Esther Hicks |  Channeling

AH: Osvěžili jste se? Dobře. Co teď?
Host: Děkuji. V první řadě za to, že jste v mém životě. Jsem vděčná za vše, co se děje. Moje otázka ve skutečnosti … souvisí s tím být v ženské kůži, s tou emocionální částí, jíž nás zaplavuje či ovlivňuje naše biologická podstata, tam je oblast, kde jsem nejrozkolísanější.
AH: Přidejte ještě něco.
Host: Bývám citlivější, vyhazuje mě to z hybné síly, kterou mám - ve své podstatě jsem myslím člověk, který povznáší…
AH: Takže vy si myslíte, že vaše biologie, hormony…
Host: Omlouvám se… /smích/
AH: Oni je mají také… /smích/ … (ty hormony) brání vašemu zaměřování?
Host: Ehm… mění ho. Určitě, ano. Já… jsem rozkolísaná.
AH: Řekla byste, že jste někdy byla důsledně v režimu přijímání?
Host: A…ano.
AH: A teď jste méně důsledně v přijímacím režimu?
Host: Ne, proplouvám tím a věci jsou skvělé a potom dosáhnu toho úžasného věku, kde se to mění, a tak nevím, jestli mě to dělá trochu citlivější, nebo…

AH: Chceme, abyste si opravdu vyslechla tohle - je obtížnější to uslyšet v případě, jako je tenhle, ale i tak to můžete slyšet. Toto je na zákoně založené prohlášení, které má sílu, a chceme tím začít: vibrace je podstatou všeho.
A když získáte kontrolu nad tím, co vibračně vyzařujete, tak máte kontrolu nad vším. Většina lidí něco prožívá a reagují na to. Místo toho, aby záměrně vyzařovali vibraci, která způsobuje, že zážitky reagují na ně.
A tohle jsme měli na mysli předtím, když jsme mluvili o tom, že pokud víte, že jste v režimu přijímání - což znamená, že jste v dobré náladě, což znamená, že víte, že se cítíte výborně - a pak se necháte vést nápady, které díky tomu přicházejí, tak se ukáže, že ty nápady byly skvělé....................

Pamela Kribbe - Tři děti

4. prosince 2018 v 8:23 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely
Jsem Matka Země a jsem mezi vámi. Jsem země pod vašimi chodidly. Jsem překypujícím sluncem, které září na stromy, rostliny, květiny a všechny elementy kolem vás. Jsem však také v této místnosti, v tomto místě. Vnímejte mě a k mému zachycení použijte obraz. Vnímejte mě jako ženu uvnitř tohoto prostoru, i když nezáleží na tom, jakou formu mi dáte. Vezměte první obraz, který k vám přijde, kde cítíte: "To je ona, to je Matka Země."
Žádám vás, abyste vnímali moji radost, mé potěšení. V mé duši žije radost, kterou bych s vámi chtěla sdílet. Navzdory všemu, co se na mě a uvnitř mě - Zemi děje, v mém srdci je láska a radost. Vím, že existuje velký plán, že vše nekonečně plyne větším způsobem, a vím, že život je dobrý a spravedlivý. Je krásný takový, jaký je.

Ráda bych vás vzala ke spojení s touto základní radostí, kterou můžete cítit také uvnitř sebe: "Můj život je dobrý. Navzdory výšinám a pádům, které se objevují, navzdory těmto těžkým chvílím, jsem stále živá!" Život skrze vás proudí a jak vámi proudí? Během těchto dvou dnů jsme mluvili o mužském a ženském, o proudu dávání a přijímání, o rozdílech mezi tím být s druhými a být se sebou. Objevili jsme, jak těžké je plně přijmout sami sebe, abyste dostali to, co skutečně potřebujete jak od druhých, tak od sebe. Tak moc popíráte sebe sama a začínáte si to uvědomovat. Přijímání je ženskou energií a ve vaší schopnosti přijímat existuje jistý blok, ve schopnosti být otevřeni a vnímaví k tomu, co k vám chce přijít od vesmíru, kosmu, světa, druhých lidí a také od sebe sama: vaší vlastní krásy a moudrosti.

Dnes bych ráda hovořila o části vašeho těla, kde je uložena největší bolest. S touto bolestí přichází neschopnost opravdu přijímat, hluboce přijmout sami sebe a stát skutečně "na svých vlastních nohách." Touto oblastí, je oblast vašeho břicha. Běžte tam nyní svým vědomím. Představte si, že je vaše vědomí šípem pozornosti a sestupte ze své hlavy skrze svou páteř do svého pasu a dokonce ještě hlouběji až dosáhnete oblasti pánve. Naplňte celé břicho energií svého vědomí. Vnímejte, zda dokážete cítit svůj podbřišek lehkým a jemným dechem. Nechejte svůj dech sestoupit do vašeho břicha a tam vnímejte svou vlastní sílu. Vnímejte, jak vás vaše břicho spojuje se Zemí.

Svým způsobem je nejnižším místem vašeho těla to, kde se vaše nejhlubší emoce samé odkrývají, a tak na něj zaměřte svou pozornost. Vězte, že zde můžete být přesně takoví, jací jste - všechny aspekty vás jsou přijímány. Vaše břicho je vlastně dutinou a pánev je jako mísa, která přijímá - nádoba - a já vás dnes zvu, abyste se tam setkali s částmi sebe sama, které se vám sami ukazují, a přijímali je jako děti. Ve vás jsou tyhle děti stále živé, jsou emocionálními spontánními částmi, které vám patří.........................


AA Michael - * Moc a majestát prvků *

2. prosince 2018 v 20:27 | Ronna Herman |  Channeling

* Archanděl Michael prostřednictvím Ronny listopad 2018 *
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, porozumět prvkům OHNĚ, VZDUCHU, VODY A ZEMĚ, což jsou jedinečné komponenty, Tváře nebo-li Prvky povahy našeho Boha Otce/Matky pro zkušenost tohoto Podvesmíru, je životně důležité, když hledáte větší moudrost a snažíte se potvrdit své Mistrovství Sebe, Svého Já. Existují čtyři hlavní Prvky, které jsou ukotvené v systému těla původní lidské formy, aby pomáhaly realizaci a mistrovství vlastního Já prostřednictvím záření PAPRSKŮ velkých Archandělů, prostřednictvím záření dvanácti Paprsků Božího Vědomí z Esence Jádra Srdce našeho Boha Otce/Matky.
* Éterické tělo a Já Duše jsou naladěny na Prvek VESMÍRNÉHO OHNĚ a živí se jím.
* Mentální tělo rezonuje Prvkem VZDUCHU/ÉTERU a získává z něj energii.
* Emocionální tělo je naladěno a ovlivněno Prvkem VODY.

* Fyzické tělo je ukotveno Prvkem ZEMĚ a je na něj naladěno po celou dobu cestování Duše v říších hustoty, nejdříve Čtvrtými dimenzemi.
Kvality, vlastnosti a ctnosti Sedmi paprsků Božího vědomí pro tuto Sluneční soustavu byly umístěny ve Sférách Světla. Tyto sféry, známé jako čakry, byly navrženy tak, aby se točily velikou rychlostí, takže vypadají jako točící se kužely Světla zářící z přední a zadní strany fyzického těla. Proto neustále vyzařujete ven do světa formy frekvence Světla. Moc vibračních vzorců, stejně jako frekvenční úroveň harmonie, kterou projektujete, budou ovlivňovat, jestli budete zažívat radost, mír a hojnost nebo omezení, stres a nesoulad. Každá živá buňka ve vašem těle je kondenzátor, který skladuje vzpomínky a energetické vzorce, které vydáváte. Proto byste mohli říct, že existuje zvláštní energetický vzorec nenávisti a energetický vzorec lásky, a tak dál v různých stupních, v závislosti na moci, síle a stabilnosti energie, kterou vydáváte.

Když začínáte svou cestu vzestupu zpátky do říší Světla, postupně ztrácíte hustotu své fyzické loďky - ne nutně tělesnou hmotu, ale vaše tělesná forma začíná rezonovat s vyššími a vyššími frekvencemi Světla.
Ještě nikdy nekráčelo po Zemi mezi masami lidí tolik mistrů Světla. Mnohým drahým duším byla dána možnost opustit planetu a pokračovat ve své práci / ve svém poslání z Nebeských Světelných Měst Šesté dimenze nebo pokračovat ve své službě lidstvu v rámci pozemského prostředí, které si zvolili. Přejeme si, abyste všichni věděli, že jsme opravdu potěšeni z těch z vás, Nositelů Světla, kteří stabilně kráčíte hustým údolím plným stínů, abyste tvořili cestu Světla pro ty, kteří vás budou následovat..................................

Práce s vlastním stínem

30. listopadu 2018 v 8:31 | Debbie Fordova |  Duchovní růst

Nosíme v sobě všechny vlastnosti a jejich opaky, všechny lidské emoce a impulzy. Musíme odkrýt, uznat a přivítat všechno to, co jsme, dobré i špatné, temné i světlé, silné i slabé, upřímné i neupřímné. Jestli věříte, že jste slabí, pak musíte vyhledat protiklad a najít svou sílu. Jestli jste ovládáni strachem, musíte jít dál a najít odvahu. Pokud jste obětí, najděte v sobě násilníka. Je vaším základním právem být celý: mít všechno. Chce to jen posun ve vašem vnímání, otevření
vašeho srdce. Když dokážete říci: "Já jsem tohle," nad tím nejhlubším, nejtemnějším aspektem sebe sama, pak můžete dosáhnout opravdového osvícení.

Dokud nedokážeme plně přivítat tmu, nedokážeme přivítat ani světlo. Slyšela jsem kohosi prohlásit, že práce se stínem je cestou válečníka srdce. Vede nás na nová místa v našem vědomí, kde musíme otevřít svá srdce celému svému já a
všemu lidskému. Na nedávném semináři se jedna žena s pláčem zvedla. Jmenovala se Audrey. Trpěla strašlivou bolestí. Měla hrozné myšlenky, jak přiznala, a styděla se s nimi svěřit, protože potom bychom všichni věděli, že je opravdu zlá. Po dlouhé diskusi konečně přiznala, že nenávidí svou dceru. Byla tak rozrušená, že jsem sotva slyšela, co říká. Tiše znovu a znovu opakovala: "Nenávidím svou dceru." Všichni přítomní na ni hleděli, někteří soucitně, někteří zděšeně.

Nějakou dobu jsem s Audrey pracovala, vysvětlovala jí, že jestli to, co cítí, je nenávist, pak je to v pořádku. Potřebovala přijmout nenávist, kterou k dceři cítila. Zeptala jsem se, kolik lidí v místnosti má děti. Téměř všichni zvedli ruku. Požádala jsem je, aby zavřeli oči a pokusili se vzpomenout si, kdy cítili ke svým dětem nenávist. Každý našel nejméně jednu vzpomínku, kdy nenávist cítil. Pak jsem je přiměla, aby si představili, jaký dar jim mohla nenávist poskytnout. Někteří mluvili o duševním zdraví, jiní o lásce, další o uvolnění emocí. Všichni si uvědomili, že nad samotným citem nemají žádnou moc. Dokonce i když nechtějí nenávist cítit, někdy ji cítí.

Uvědomění si, že není sama, pomohlo Audrey, aby dokázala cítitnenávist bez odsuzování. Vysvětlila jsem, že všichni potřebujeme poznat nenávist, abychom poznali lásku, a že nenávist má svou moc jedině tehdy, když je potlačována či popírána. Zeptala jsem se Audrey, co by se stalo, kdyby uvítala své nenávistné pocity, a počkala, jaká požehnání jí přinesou, místo aby je potlačovala. Pořád ještě se tvářila zahanbeně, hlavu měla sklopenou, proto jsem jí vyprávěla
jeden příběh.

Jednoho dne si dva chlapci, dvojčata, vyšli se svým dědečkem na výlet. Procházeli se lesem a došli ke staré stáji. Když vstoupili dovnitř, aby ji prozkoumali, jeden z chlapců okamžitě začal naříkat: "Dědo, pojď odsud. Ta stáj smrdí koňskou močí." Zůstal stát hned u dveří, vzteklý, protože měl nové boty ušpiněné od močůvky. Než mohl starý muž odpovědět, všiml si, jak druhý vnuk šťastně probíhá stání. "Co hledáš?" zavolal na něj. "Proč máš takovou radost?" Chlapec vzhlédl
a odpověděl: "Když je tady všude koňská moč, musí tu někde být poník."

V místnosti bylo ticho. Audreyin obličej zářil. Začínala vidět dar své nenávisti - poníka - v tomto svém aspektu. Ten posun vnímání umožnil uvolnit negativní energii, kterou v sobě nosila řadu let. Audrey pochopila, že její nenávistné pocity byly obranným mechanismem, který chránil hranice kolem lidí, které milovala. I když jí tato nenávist působila ohromnou bolest, byl to také katalyzátor pro duchovní cestu a popud k hledání vlastní vnitřní pravdy. A mělo přijít ještě víc zlata.
Dva týdny po kurzu zavolala Audrey její dcera. Audrey se ve vztahu k sobě cítila dobře, takže se rozhodla riskovat a pověděla své dceři, jak se cítila v posledních několika letech.

Vysvětlila jí, jak se na semináři naučila přivítat své nenávistné pocity. Když domluvila, její dcera se rozplakala. Plakala a plakala, odtékaly z ní roky bolesti a prázdnoty a vyjadřovaly všechnu nenávist, kterou cítila k matce. Když se uklidnila, požádala matku, aby se sešly na oběd. Když pak seděly jedna proti druhé, konečně cítily to zvláštní spojení, které bývá mezi matkou a dcerou, a slíbily si, že od té chvíle si budou svěřovat všechny emoce, aby už je nic nemohlo rozdělit.

( úryvek z knihy: Fordova Debbie - Temná stránka hledačů světla )

Vánoční vzkaz od Abrahama

28. listopadu 2018 v 8:30 | Esther Hicks |  Channeling


Host: Vánoce mi připadají jako takové období zmatku… venku jsou všechny možné sekty a chtějí pomáhat a já myslím na jednoho černocha, který žil v naprosto strašných podmínkách a lidi mu chodili pomáhat tak trochu proti jeho vůli … a já přemýšlím o tom, že si tu svou situaci vybral - ale přitáhl si tyto lidi, aby mu pomohli se z ní dostat, nebo jsou to jen… lidi, kteří vstoupili do jeho reality a snaží se ji změnit?
AH: Odpověď na to byste zjistila pouze, pokud byste mohla sledovat jeho a emoci, která z něj vyzařuje. Pokud ho jejich interakce pozvedá, tak je to naplnění něčeho, co chtěl. Pokud ho jejich interakce štve, tak to není v souladu s tím, co chce, ale možná v souladu s tím, co chtějí oni, a tak spíš on je možná postavou v jejich hře, než že by oni byli postavami v jeho hře. Je tohle to, v čem spočívá váš zmatek?
Host: Částečně a… zajímalo by mě, jak vlastně Vánoce… vánoční příběh a to všechno, v čem jsme všichni byli vychováni… Já sama zjišťuji, že se na to dívám úplně jinak, i když jsem tomu nikdy tak moc nepodlehla, ale zjišťuji, že se na to dívám úplně jinak.

AH: No, s Vánoci je spojena spousta historek; ta převažující, kterou slýcháme, je o malém kulatém mužíčkovi v červeném obleku s dlouhými bílými vousy, který žije na Severním pólu a má skřítky a soby a nosí dárky - to je převažující vánoční příběh, který se tu hojně vypráví. Většina lidí má na mysli tenhle. Pokud mluvíte o vánočním příběhu, který vypráví o narození Ježíška, ten se tak často neříká, přestože je starší. O kterém tady chcete mluvit?
Host: Nejsem si jistá. Řekla bych, že to sama prožívám trochu… to protože moji přátelé se toho účastní - chození do kostela, vánoční oslavy, neposkvrněné početí, pomoc…pomoc druhým v tomto čase a… já stojím v pozadí a dívám se na to jinýma očima…

AH: My, když pozorujeme pocity a emoce, které se vyskytují v tomto období, tak velmi zřetelně vidíme, že je to doba nedostatku. V této době víc lidí z řady důvodů pociťuje negativní emoce.
Hlavní důvod je, že jsou… je to doba dávání dárků, což znamená, že je to doba utrácení peněz. A protože peníze jsou oblast, kde už tak je veliký důraz na nedostatek, rozdmýchává to tu starou známou obavu z nedostatku peněz.
Pozornost vůči tomu většímu důvodu, pozornost vůči Kristovu příběhu, pozornost vůči povznášení druhých - tohle ten pocit tak nějak utlumuje. Jinými slovy, je to rozptýlení či odvedení pozornosti od toho, z čeho nemáte dobrý pocit, a v tomto ohledu si myslíme, že je to velmi dobrá věc ......................

Lorna Byrne Praha Hybernia 17. 11. 2018

27. listopadu 2018 v 23:08 | Lorna Byrne CZECH |  Video
Záznam přednášky Lorny Byrne. Moderuje a tlumočí Jan Menděl. www.andelevmychvlasech.cz


Horoskop na období 26. 11. - 2. 12. 2018

26. listopadu 2018 v 23:36 | Petra Nel |  Horoskop

Tichá mysl je branou srdce
V tomto týdnu pokračuje velmi pozitivní konjunkce Jupitera a Slunce již popisovaná minulý týden. K této konjunkci se přidává retrográdní Merkur a projde opačným směrem než jde Slunce a Jupiter. Je to stejné, jako když jdou naproti dva lidé, projdou kolem sebe a každý pokračuje svým směrem dál. Jdou tak stále opačným směrem. Merkur - mysl může být zásadně v rozporu s optimistickým vědomím. Merkur se vrací někam zpátky, ke starým příběhům, situacím a k mentálním vzorcům. Působení Slunce, Merkura a Jupitera v konjunkci je do 30. 11. Je to opakování nějakého příběhu (situace), který byl vytvořen mentální formou a byl mylně pochopen. Teď se k němu navracíme. Konjunkce je v kvadratuře na Marse a tím se zesiluje vnitřní neklid, nervozita, nesoustředěnost a roztříštěnost.

I když Slunce (vědomí já) a Jupiter (možnosti, prožívání) směřují na vnější svět, tak obrácením pozornosti dovnitř může dojít k důležitému pochopení a poznání.
Retrográdní Merkur se 1. 12. vrátí do znamení Štíra, kde zůstane do 6. 12. Z určité roztříštěnosti se ponoříme do hluboké a intenzivní energie. Snadněji zaměříme pozornost na podstatné a můžeme odhalit kořen "problému", podstatu věci, o co jde.
V tomto týdnu je velmi důležité, kam zaměříme pozornost a čemu budeme podléhat ve své mysli.
Mars vytváří konjunkci s Neptunem v Rybách, což ukazuje na zvýšenou fantazii, obrazotvornost, která ale může být spojena s falešnými domněnkami a iluzemi. Fyzické tělo bude velmi unavené.

Objeví se silné živé sny. Opatrně na podvodníky a zloděje, budou velmi aktivní. Vůle, rozhodnost a směřování je zastřeno. Pocit, že je vše neuchopitelné a nejasné. Také možnost ztráty směru, pokud je vaše vůle spojena pouze s egem. Pokud jste "ve službě" a vaše vůle je vedena vyšší moudrostí, božským vědomím, tak mohou přicházet silné impulzy mystických prožitků a jasných vhledů, kam máte směřovat a co se má naplnit. Budete vědět, kdy a co máte udělat.
Je potřeba být v bdělosti a rozlišovat. Konjunkce Slunce a Jupitera ukazuje na záměr růstu a expanze. Dostáváme podněty, které mají vést k růstu, aby se náš vývoj dostal dál. Můžeme mít pocit - může to i vypadat, že jsme k tomu nuceni. Objeví se příležitosti, které buď využijme nebo promarníme.

Venuše ve Vahách prochází opozicí s Uranem a v neděli 2. 12. vstoupí do Štíra. Ukončuje se bouřlivý proces změn v citech.
Je to doba, která vede k projevení vyššího záměru vašeho života, k projevení smyslu vašeho života. Co je podstatou ve vaší cestě. Je to o možnosti růstu a expanze, pokud máte dostatek odvahy a víry.
Štěstěna stojí při nás. Buď ji rozpoznáme a využijeme nebo budeme čekat ještě na něco "lepšího", protože to, co se nám nyní nabízí, je pro nás málo......................

Inkarnovaný průvodce Owa

26. listopadu 2018 v 9:06 | Michael Newton, PhD.

Osmnáctý případ

Tento případ je příkladem působení inkarnováného průvodce. Jmenuje se Owa a má zkušenosti a schopnosti oddaného učitele, které jsou uváděny právě v předchozím případě. Jeho první působení v úloze učitele se zřejmě týká přímé péče o subjekt v osmnáctém případě a jeho metody zjevně zůstávají stejné. Když má klientka poznala poslední inkarnaci svého průvodce, byla doslova omráčená.
V její minulosti se Owa objevil jako průvodce zhruba v roce 50 př. Kristem. Popsala ho jako starého muže žijícího v židovské osadě obsazené římskými vojáky. Osmnáctý případ byl tehdy inkarnován v mladou dívku, jejíž rodiče zahynuli při nájezdu Římanů proti místním disidentům. Hovořila o scénách ze svého života služky v taverně, kde ji majitel bil a občas ji znásilňovali římští zákazníci. Zemřela na vyčerpání, zoufalství a nedostatek péče v šestadvaceti letech. Její podvědomí se o starém muži z vesnice vyjádřilo takto: "Pracovala jsem ve dne v noci zničená bolestí a ponižováním. Byla to jediná osoba, která ke mně byla laskavá - učila mně důvěře v sebe samu. Důvěře v něco vyššího a jemnějšího, než byli krutí lidé
kolem mě.

Později ve stavu nadvědomí uváděla podrobnosti z jiných těžkých životů, v nichž se Owa objevoval jako důvěrný přítel, jednou dokonce jako její bratr. V tomto stavu viděla, že tito lidé mají stejnou identitu, kterou mohla pojmenovat Owa - byl to její průvodce. V mnoha jejích životech se Owa neobjevil nebo se jen mihl v okamžiku, kdy potřebovala pomoc. Nečekaně jsem sejí zeptal, zdaje Owa v její blízkosti v tomto životě. Po chvilce zaváhání se začala nekontrolovatelně třást. Vyhrkly jí slzy a ona plakala a pozorovala obrazy ve své mysli.
Ach, Bože! Věděla jsem to! Věděla jsem, že je na něm něco zvláštního!
Na kom?
Na mém synovi! Owa je můj syn Brandon!
Váš syn je skutečně Owa?

Ano, je! (Pláče a směje se zároveň.) Já jsem to věděla! Cítila jsem to od chvíle, kdy se mi narodil - bylo to něco nesmírně blízké a známé, bylo to víc než jen bezmocně batole!
Co jsi věděla, když se narodil? Nebylo to nic určitého-cítila jsem to "jen " v sobě. Bylo to něco víc než jen vzrušení matky ph prvním porodu. Cítila jsem, že přišel, aby mi pomohl, víš? Je to úžasné, je to pravda, je to on! (Uklidňoval jsem ji, protože jak se vzrušeně pohybovala, mohla spadnout z lehátka.)
Pročje tady Owa jako tvůj syn Brandon? ............................

Trochu inak s Adelou: Bruce Lipton - epigenetik

24. listopadu 2018 v 4:35 | Woodootube |  Video
"Jaký by byl váš život, kdybyste se dozvěděli, že jste mnohem silnější, než jste si kdykoli představovali?"
"Renesance ve vědě vytváří skutečnou revoluci, dokonce tak radikální, že mění svět."Že já blbec tenkrát ..

22. listopadu 2018 v 2:41 | Miroslav Kemel |  Humor

Kryon v Torontu – 3. část

22. listopadu 2018 v 2:28 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 18. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci pokračovat v tématu (Kryon má na mysli 2. channeling z Toronta nazvaný Nevíte, co nevíte ze 17. února 2018 - pozn. překl.). Adironnda, Jeshua, Kryon, my všichni jsme jedno. Nejenže přicházíme ze stejného Zdroje, ale jsme partneři v soucitu. Důvodem, proč existuje channeling, který teď posloucháte, není v tom, abychom na někoho zapůsobili, nebo aby ti, kteří si jej poslechnou později, mohli slyšet něco zvláštního. Závisí to na úhlu pohledu pozorovatele. Důvodem pro existenci tohoto channelingu je to, abyste zjistili něco, co většina lidí neví - že na druhé straně závoje, což je místo, které je pro většinu lidí tajemné, je láska a že k vám proudí skrz ten závoj. Proudí skrz závoj. A závoj, o němž mluvíme, je to, co neznáte, co vás udržuje oddělené od poznání toho, co nazýváme Tvořivým zdrojem a co mnozí nazývají Bohem. A znovu opakuji, Bůh nemá žádné lidské vlastnosti. Vytvoření tohoto vesmíru, této galaxie, samotné duše, které v sobě máte, není součástí dysfunkční lidské přirozenosti, jakou máte, na jejímž základě jste si vykonstruovali svou představu Boha. Místo toho je to čistota - taková čistota, jakou si ani nedokážete představit.

Všichni tu právě teď sedíte v místnosti. Ti, kteří to budou poslouchat později, v této místnosti nejsou. Mluvím tedy o těch tady v místnosti. Všichni máte něco společného. Všichni, včetně těch, kteří možná přišli náhodou. Máte to, co je energie, nebo pole, pokud chcete, majestátnost toho, co se nazývá Merkaba. Každý z vás je obklopen tímto vzorcem, který jednoho dne bude viditelný. Pokud byste tento vzorec mohli vidět, ukázal by se nejprve jako něco nelineárního, mimo člověka. Někteří lidé dokáží číst Merkabu a říkají, že to je okno, ne nutně do zdraví člověka, ani do vědomí člověka, ale okno do vaší duše. To je to, co nese světlo vědomí Stvořitele, protkané vaším jménem. Proto vidíme, jak jste drahocenní. Nevidíme vás tak, jak se vidíte vy sami. A to je zajímavé téma, že? Jak vidíte sami sebe? Jeshua řekl: "Já vás znám." Já také. I já vím, kdo je tady. A to není vědění, které chce rozrušit vaše nitro, ale je to krásné poznání ve vědomí lásky, protože vidím propojení duší a Merkab, když sedíte vedle sebe. Vidím potenciály, sílu....................


Další články


Kam dál