Abraham - Jak napravit současný vztah?

Včera v 8:42 | Esther Hicks |  Channeling

Host: To, co si chci manifestovat, mám to v představě…
Abraham: Povězte nám, co si chcete manifestovat.
Host: Chci si manifestovat lepší vztah se svým manželem. Můj problém… Nedovedu si ho představit tak, jak bych chtěla, aby byl.
Abraham: Proto chceme, abyste šla do vortexu.
Host: Dobře, takže… Mohu si představit, co chci, ale nedovedu si ho představit, že tím je. Asi se bojím jít do vortexu a představit si ten vztah, a že on už tam nebude.
Abraham: Chápeme to, ale vy takovou jeho verzi tam stejně nechcete mít. Ne, nechci. Právě jste nám řekla: Vytvořila jsem si vysněnou verzi vztahu, a když se dívám zpět na svou realitu, tyto verze spolu neladí. "Ale bojím, že když budu zaměřená na svoji vysněnou realitu, tak to zmizí." My na to: Ano, a to chcete.
Host: Nechci, aby on zmizel.
Abraham: O tom nemluvíme… Vidíte, jak lpíte na manifestaci? O tom přesně mluvíme. Současná manifestace je ve vaší vibraci aktivnější, než to, co máte ve vortexu. Bojím se, že můj manžel půjde pryč, pokud zůstanu ve vortexu s tím, co skutečně chci. Poslechněte si ten konflikt, který ve vás probíhá. Chci tohle, nechci tohle, ale bojím se… některé části toho chci. My na to: Pokud se zaměříte… spousta toho, co on nabízí, je ve vašem vortexu. Pokud se zaměříte na to, po čem toužíte, vesmír vám pak dodá to, po čem toužíte.
Něco vám názorně ukážeme. Bude se vám to líbit. Řekněme, že váš manžel má 10 převládajících vlastností, osobnostních rysů. Řekněme, že dvě z těch vlastností… jedna z nich je příjemná. A řekněme, že devět z nich je odporných. Nechtěných. Těch devět nepříjemných vlastností vás přimělo vložit jejich opačnou do svého vortexu. "Nechci tohle, chci místo toho tohle." ........................
 

Horoskop na období 15. 1. - 21. 1. 2018

Pondělí v 19:26 | Petra Nel |  Horoskop

V tomto týdnu nastává konjunkce Merkura s Černou lunou do 19. 1. a je potřeba dávat si pozor na své myšlenky a slova. Necháváme se velmi ovlivnit a mysl má tendenci vše vidět černěji, než ve skutečnosti je. Hledání problémů nebo spíše zaměření pozornosti na problémy a tím pak nevidíme i to dobré. Když vás popadnou neodbytné negativní myšlenky, nechte je projít jako chodce před svým domem. Nezastavujte chodce, nechte ho jen projít.

Tato konjunkce vede i k potřebě mlčet, nechuti mluvit, něco vysvětlovat. Někdy je lepší mlčet, než si v sobě uděláte jasno. V této době můžeme mít pocit, že naše rozhodnutí jsou zásadní a osudová. Nepřeceňujte své myšlenky, svá rozhodnutí a zároveň je neponižujte, že nejsou důležitá. Realita je taková, jaká je a je to pravda tohoto okamžiku.
Slunce v konjunkci s Venuší v kvadratuře na Urana symbolizuje schopnost opustit staré zvyklosti, reakce. Rychlost událostí a vytvořený chaos povede k ráznému a rychlému rozhodnutí. Tak a dost! A tím můžete udělat rychlé změny. Doba je to velmi rychlá, hektická a chaotická. To vše vede k tomu, abyste těžké a někdy zkostnatělé energie (energie Kozoroha) mohli rozbořit. Přijdou nečekané změny a v tomto týdnu je potřeba počítat s tím, že vše bude jinak. Náhlá rozhodnutí a změny jsou v naprostém v pořádku. Konjunkce Slunce a Venuše je v harmonickém aspektu na Marse, a to dává schopnost situace zvládnout a realizovat svá rozhodnutí. Přichází příliv energie, odhodlání a akce!

Novoluní nastává 17. 1. ve 3:17 hodin - Slunce v konjunkci s Lunou, Venuší a tato trojkonjunkce je v disharmonickém aspektu na Urana a v harmonickém aspektu na Marse a Jupitera.
Sabiánský symbol, na kterém stojí novoluní ukazuje: Poutníci stoupají po strmých schodech, které vedou ke svatyni na hoře. Klíčová myšlenka: Vzestup individualizovaného vědomí k tomu nejvyššímu, čeho dosáhli duchovní vůdci příslušné kultury. Dobývání vrcholu!

Potřeba odhodit vše staré, zatěžující a nepodstatné věci, očekávání, programy. Zaměření se a skrze osvobození se od staré struktury, můžeme dosáhnout svého vlastního vrcholu v sobě a ve svém životě. Může přežít, a u vás zůstane jen to, co je v čisté lásce, to, co milujete. To je to, co k vám přirozeně patří. Tak, aby impulz a zhmotnění vytvořily lásku, harmonii, vyrovnání, přijetí. Aby vědomí a nevědomí se propojila v záměru Lásky a harmonie. Aby spojení Slunce - muže a Luny - ženy bylo spojeno Láskou - láskou, která nelpí, nevlastní. Láskou, kterou nosíte v srdci a tím to k vám patří, je to vaší součástí. To vám nikdo nemůže vzít. Vše ostatní nechte být, odevzdej, pusťte: Jestli to k vám patří, přijde to samo. Vydejte se ke svému vrcholu, vrcholu Lásky k sobě.

Do doby úplňku 31. 1. v 14:26 hodin, kdy v lednu nastává druhý úplněk, se naplní, ukáže, co je ve vašem životě v Lásce, co je vaší podstatou a co k vám neoddělitelně patří. Jak jste schopni tvořit, plodit a zhmotňovat ve své realitě. Požehnaný čas k naplnění.
Chiron v harmonickém aspektu na Marse, Slunce, Venuše symbolizuje léčení vůle, ega, odvahy, mužské síly. Mohou se objevit mystické prožitky skrze přijetí svého ega, vůle a soudu. Prochází léčením city, prožívání a vztahy. Přijetí sama sebe a své seberealizace.

Venuše nad ránem 18. 1. vstupuje do znamení Vodnáře a láska dostává větší svobodu a rozlet. Venuše shodí těžké okovy Kozoroha a rozlétne se do života. Následně Slunce vstoupí do Vodnáře v brzkých ranních hodinách 20. 1. Ucítíme úlevu, odlehčení a uvidíme nové možnost a řešení. Slunce stále vytváří konjunkci s Venuší, toužíme po harmonii, kráse a lásce. Potřebujeme si pustit více radosti do života. Důvěřovat, že láska existuje a uvědomovat si ji v sobě. Co dělám s radostí a hravostí? Kde konám z povinnosti a bez radosti?
Přeji Vám bohatý a požehnaný týden. S láskou Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Tehdy se znovu rozzáří naše dvojhvězdy

Neděle v 21:42 | Amorah Quan Yin |  Pro pohlazení dušičky

Ach, ušlechtilý Muži, co jen vidíš když na mě hledíš očima touhy a žádosti ? Očima, které mě zahrnují vášnivým žárem: horoucím chtěním. Očima říkajícíma: "Musím tě mít." Očima, jež naléhavě prosí, či očima, které touží. Očima, které říkají: "Už tak dlouho jsem byl sám." Ach, ušlechtilý Muži, nedívej se na mne takovýma očima. Pohlédni jimi do zrcadla. V něm nalezneš útěchu. A spatříš-li dobyvatele, rytíře, či vyhladovělého muže řekni mu, ať odloží svůj válečný meč své brnění a svůj štít: řekni mu, že válka už skončila. Poté mu polož ruce na ramena a pohlédni mu do očí. A když odloží svůj štít a meč svlékne své brnění a setře si slzy a nazve tě svým bratrem pak, ušlechtilý Muži, smíš přijít ke mně s očima zářícíma světlem své duše které ve mně dokážou uvidět Světlo a esenci mého Já jsem. Spatřím-li v tvých očích lásku a úctu tvůj pohled ti opětuji. Jestliže však uvidím zoufalství anebo chlípnost či potřebu ovládat a vlastnit slibuji ti že své oči odvrátím. Ach, ušlechtilý Muži, jak mě můžeš obdarovat ? Jako malý chlapec, jenž trhá květiny matce a poté za ní nadšeně běží, aby jej pochválila ?

Obdaruješ mě proto, abys mi ukázal jak jsi milý a pozorný ? Jak umíš být štědrý ? Abys na mě zapůsobil svým šarmem ?
Získal si mou lásku a odměnu ? Dáváš mi to, co myslíš, že si přeji v naději na prominutí a slitování že budeš hoden veškeré mé pozornosti a lásky ? Ach, ušlechtilý Muži předej tyto dary svému kouzelnému dítěti které, celé opuštěné a vystrašené čeká ve tvé zahradě. Neboť ono potřebuje tvou péči a přítomnost. Vezmi je do náručí. Kolébej je. Pohlaď je. Zahrň je svojí láskou. A buď upřímný. Ach, když ti usne v náručí něžně je polož a vyjdi po schodech do mé světnice. A když spatříš Světlo mé duše a Krásu, kterou jsem a budeš mě chtít poctít květinou básní, sladkým slůvkem či polibkem pak mi dávej s opravdovostí bez potřeby se vytahovat bez očekávání a doufání v odměnu, ale s tichou důstojností s jakou se skloníš ke sladce vonící květině či v tichém úžasu sleduješ západ Slunce.

Ach, ušlechtilý Muži prosím, nevkládej na mne břemeno své vlastní ceny nepřikládej mi moc dávat či ničit tvou radost
tvé srdce, tvůj obraz a tvoji hodnotu. Neboť taková zodpovědnost mě příliš zatěžuje. Jdi hledat svůj klid a své vlastní štěstí vlastní sebeúctu a lásku. Najdi ji u Boha a Bohyně; najdi ji v květinách a stromech najdi ji ve větru a v zapadajícím Slunci. A poté je vezmi s sebou a poděl se o ně se mnou. Nedělej ze mne smysl ¨ svého života či příčinu své smrti- neříkej, že můj souhlas je zdrojem tvé síly; že v mém doteku je tvoje spása; že v mých očích poznáváš sebe
neboť bych tebou začala pohrdat a ty bys mě nesnášel a měl mi to za zlé. O takovou moc, kterou bys mi tím dal
já opravdu nestojím. Přinejlepším by mohla utišit mé pochybnosti a dát mi pocit, že jsem pro tebe důležitá hodnotná a že mě potřebuješ - a naplnila by mě Falešným pocitem smyslu - avšak jen prchavě. Uvěznil bys mě daleko od pociťování
své vlastní Podstaty od Pravdy mé duše od Bohyně, kterou jsem a od mé skutečné Síly a Světla.

Zcela určitě bys mě tím zmrzačil - a obdivoval mě svýma očima které skrývají tvou osamělost a potřebnost; tvé dary, žadonící o uznání tvá slova chvály, za nimiž se skrývá tvá beznaděj. Ach, ušlechtilý Muži dokud bude tvé dítě
pokojně spát ve tvé zahradě a dokud bude mít rytíř odložený svůj meč a štít i své brnění pak, a jedině tehdy,
vystup po mých schodech. A pouze tehdy ti vyjdu vstříc. Když se ti v očích lásky jasně rozzáří tvá duše spatříš záři i v mých očích a poté ti opětuji tvůj pohled. Když dáváš ze srdce a tvá slova nejsou chvástáním když víš, kdo jsi
i beze mne pak tě budu moci svobodně přijmout a plně ti dát svoji lásku. Neboť tehdy poznáme, že ani jeden z nás
nemůže být zničen. A zažijeme odevzdání, které mohou poznat pouze dva kteří se nejdříve odevzdali sami sobě
- své vlastní vnitřní Kráse moudrosti a Božské Podstatě. Tehdy se, bok po boku, znovu rozzáří naše dvojhvězdy
a jejich Světlo se propojí.

( úryvek z knihy: Amorah Quan Yin - Vývoj lidstva očima Plejáďanů )
 


Inelia Benz - k aktuálnímu dění

Pátek v 9:13 | Inelia Benz |  Ostatní

Původní název: Noční nepokoje - Co se děje s naším svobodným a jasným rokem 2018?
Máte v těchto dnech nezvykle intenzivní noční můry, opakující se či nutkavé nízkofrekvenční myšlenk v noci či brzy ráno, trpíte nespavostí? Když jsem se dívala na rok 2018, viděla jsem čistý a jasný rok, ve kterém se můžeme pohnout a být součástí nového paradigmatu bez odporu a těžkostí. Rok 2017 nám dal spoustu času a příležitostí se učit, jak toto nové paradigma ztělesnit, jasně zářit a zůstat v integritě.Učit se, jak vyjadřovat naši nejvyšší frekvenci v emoční, fyzické, energetické a duchovní formě. Jestliže jsme ovšem tuto svoji integritu a potenciál v roce 2017 opustili, potom jsme zažívali různé těžkosti.

V tomto roce 2018 bude stále více jednotlivců ve svých každodenních životech skutečně žít své přirozené vysokofrekvenční já - a bude to pro nás snadnější a jasnější. Jsme nastaveni k větší pružnosti a větší, rychlejší a snadnější schopnosti manifestovat, co skutečně chceme. A tak to funguje. Je to začátek námi vědomě zvolené zkušenosti fyzické reality.
Avšak v posledních pár dnech na začátku roku 2018 byl noční čas mnoha lidí doslova bombardován extrémně nízkofrekvenčními myšlenkami, pocity a vibracemi. To způsobuje nedostatek spánku bez zdánlivě rozumného důvodu, zvýšenou ostražitost, noční můry, strachy a negativní myšlenky při ulehnutí, ve spánku nebo po probuzení. Když se na to dívám, vím, že to způsobuje mnoha jedincům těžkosti a nedostatek energie, nedostatek každodenní vitality a pocit "už je to tady zase". Někdo se může divit, proč zase padá dolů na dno, po vší té práci, kterou pečlivě udělal - po zpracovávání bloků a zvědomování životních rozhodnutí na základě svobodné volby.

Takže: NEJSTE TO VY.
Tyto energie skutečně nejste vy. Jde o mocný pokus zastánců a obhájců nízkofrekvenční reality na naší planetě získat nás pro jejich realitu. Je to uměle vytvořené a manipulované a cílem jsou naše fyzická těla, naše mysli a naše energetická těla.
Minulou noc, když jsem cítila, že nízkofrekvenční proud zase začíná, Larry (Ineliin snoubenec) se rozhodl pustit potichu na pozadí ve smyčce vysokofrekvenční hudbu. Vybral album Craiga Pruesse "Sacred Chants of Devi" ( viz. např. https://www.youtube.com/watch?v=LiB9t2DMpug ) Negativní frekvence se rozptýlily a zmizely.To je vemi silný ukazatel, že naše noční boje jsou skutečně stvořeny umělými frekvencemi - šířenými mikrovln(k)ami, sonary a jinými technologiemi po celé planetě.

Jakmile pochopíme, co se děje, a nevnímáme to jako naše vlastní selhání a osobní chybu, nebo si už nemyslíme, že jenom my jsme cílem útoku, můžeme udělat opatření, abychom účinek nízkých frekvencí minimalizovali.Řekněte o tom i druhým lidem: zeptejte se jich, zda v minulém týdnu spali normálně, jak se cítí na začátku tohoto nového roku… Jestliže se cítí špatně, pošlete jim tento článek. Čím více z nás bude vědomými a znalými toho, co se děje, tím spíše zůstaneme na námi zvolené cestě.
Ve dne si pouštějte vysokofrekvenční hudbu, meditujte, cvičte. Buďte se svým tělem, ujistěte se, že má dostatek vody, zdravou a výživnou stravu, kterou má rádo. Běžte se projít, zaplavejte si, dělejte, co vaše tělo miluje. Dvacet minut dělejte cvičení "Spojení s tělem" z kursu Ascension101. Nechte vaše tělo k vám promlouvat. Nesnažte se věci hned napravovat, jednoduše vnímejte, co vaše tělo vyjadřuje, a řekněte mu, že na tom pracujete.

Nedělejte si starosti s nočními zážitky, nepřemílejte je zprava zleva, ale spíše si užívejte každého okamžiku dne a děkujte všemu, co vás podporuje. Poděkujte i za vzduch, který dýcháte! Jestliže trpíte nespavostí, lehněte se na postel, vypněte světla a předstírejte, že spíte. Uvolněte své tělo, nehýbejte se, sevřete ruce jemně do pěstí s palcem zakrytým prsty v dlani. Předstíráním spánku a celkovým zklidněním tělu umožníte odpočinek - tělo "neví", že ve skutečnosti nespíte.
Vytvořte si "šťastné místo". Jde o denní snění, při kterém si sama sebe představujte na svém oblíbeném místě na planetě. Nemusí to být někde, kde jste skutečně byli. Můžete sedět na vrcholku hory a sledovat západ nebo východ Slunce, můžete se vyhřívat na rozpálené tropické pláži, můžete se procházet po lese. Když se vaše mysl začne chytat do nízkofrekvenčních situací a problémů, donuťte se "jít" na toto své šťastné místo.
Během dne věnujte svůj čas svým novým projektům a vysokofrekvenčním plánům na tento rok. A buďte s lidmi, které milujete!
V RadostiLásceSvětle,

Foto: jedno z mých mnoha šťastných míst - naše zahrada v létě…

Inelia a tým
Zdroj:
https://ascension101.com/en/home/free-articles/130-january-2018/739-night-disturbances-what-happened-to-our-free-and-clear-2018.html
Převzato z webu: http://www.oheladom.cz

Abraham Hicks – Vnímejte celkový obraz

10. ledna 2018 v 15:54 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Být tím, kým jsme… říkáte, že jsme v přední linii a je nás menšina. Slyšela jsem, jak jste v některých nahrávkách mluvili o posunu, kterým na úrovni vědomí procházíme s naší planetou.

Abraham: V přední linii nikdy není plno, že?

Host: Ne.

Abraham: Proč si myslíte, že v přední linii nikdy není dav? Když je vám vesmír schopný dodat cokoliv, co si dokážete představit, není zábavné říct: Co mohu jedinečného si představit? Co mohu dělat, být, mít nebo cítit, co je ještě lepší, než kdokoliv jiný kdy zažil? Proto v přední linii není dav. Protože všichni vždy směřujeme ven. Jsme podporování vším, co nás předchází, a vše, co se děje nyní, dává zrodu nové touze, která nás táhne dopředu k novému. Je spousta lidí, kteří se dívají na to, co je, že je to nutí zůstat v současném stavu bytí déle.
Chtěli jsme to zmínit, protože jste kolem toho chodila a chceme říct, že jediné místo, kde budete uspokojeni, je v přední linii… nikdy nebudete šťastní v realitě, na které se všichni shodnou, a jen ji opakují. Nepřišli jste sem jako historici… přišli jste jako tvůrci nového. Tam se nachází veškeré naplnění a uspokojení. Zbytek je jen opakování.

Host: Abych se dostala k jádru utišení pocitu… chodím už asi tři a půl roku do Anonymních alkoholiků, a mám problém s tím, se ztotožnit s tím: "Jsem alkoholička". Samotný program o 12 krocích mi velmi pomohl vyrovnat svůj život…

Abraham: Než abyste se dívala na detaily… podívejte se na celkový příklad. a představte si všechny lidi, kteří vás v tom programu obklopují, kteří nabízí důkaz, který chcete žít. Žijí vylepšený život, udržují svou střízlivost, kterou všichni říkají, že chtějí… než abyste se zaměřovala na detaily, na kterých bychom my i vy mohli trochu hledat mouchy, zaměřte se na celek a utište se tím, že řeknete: "Cítím se lépe. Celkově se cítím lépe, že jsem se zde účastnila. Byla to berlička, kterou jsem potřebovala.
Bylo to pro mě tehdy vibračně přístupné. Je dokonalé, že to ke mně přišlo, a chválím se za to, že jsem si to umožnila přijmout." Mám strach, že když se nebudu držet lidí v programu a sponzorů… když tam chodím, vidím ty rozdíly a poslouchám, jak většina vypráví své staré příběhy, jak hodně pili, apod. Takže ten strach chcete trochu utišit. Začala jste říkat: Tehdy to pro mě bylo dokonalé a je to dokonalé pro spoustu těchto lidí. Vždy mi to bude k dispozici. Tak jako jsem se vzdala drogy a našla rovnováhu, nyní se mohu vzdát této drogy a najít vlastní rovnováhu, protože ve skutečnosti chci cítit vlastní sílu.

Jinými slovy, spousta věcí, které v tom programu říkají… i když vás pobízí, abyste přiznala své selhání tím, že řeknete: "Jsem alkoholička," nebo "Jsem zotavující se alkoholička," my bychom řekli: "Jsem zotavující se vysílatel odporu." "Učím se uvolňovat odpor. Jsem zotavující se umožňovatelka." Jen najděte jiná slova. Jak byli Esther a Jerry spolu teprve krátce, stáli vedle sebe a poslouchali, jak někdo zpívá národní hymnu, a Esther si nejprve myslela, že Jerry nezná slova písně, a pak si uvědomila, že si vymýšlí vlastní slova, protože některé části se mu nelíbily, tak si vymyslel vlastní slova. To já dělám při modlitbě. Jen si vymyslíte vlastní slova.
Nechcete dělat vlny a říkat: "Tento program je špatný," protože má velkou hodnotu a pro vás měl taky. Každopádně se můžete posouvat dál. Neřekla jste: "Stanu se alkoholičkou a pak se stanu trvalým členem Anonymních alkoholiků." To jste neřekla.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Evoluce lidské duše

10. ledna 2018 v 0:05 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě, 23. května 2015


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý - pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. Každý jednotlivý anděl se odlišuje od jiného, má jméno, jinou tvář, dokonce je chcete i počítat.

Chcete tedy přiřadit Bohu to, co máte vy a ne to, co má Bůh. Chápeme, že je to pro vás těžké, když vám to vykládáme způsobem, jakým to vnímáme my. Drazí, je pro vás těžké pochopit něco, co jste nikdy neviděli, abyste uznali elegantní systém, s jakým nemáte žádné zkušenosti. A tak jste určitým způsobem předpojatí nebo uvízlí v tom, co znáte, a to, co neznáte, si nedokážete představit ani v to uvěřit. Proto je pro vás Bůh jednou entitou, proto je Bůh oddělen od lidstva atd. atd. Co vám dnes chceme předat, je elegantní, komplexní a pokročilé. Jsem moc rád, že vám to mohu předat, protože tyto informace vám nemohly být předány ve staré energii. Ach, mohli jsme vám je předat, ale vy byste je nedokázali pochopit, chyběl by vám aha moment. Nedokázali byste rozpoznat eleganci a laskavost systému, jako to dokážete dnes.

Teď informace pro ty, kteří budou toto poselství poslouchat nebo číst později. Sedím před Kanaďany a to se promítne do tohoto poselství, jak za okamžik uvidíte. Vycházíme z předpokladu víry, že některé věci jsou určitým způsobem zvláštně duchovní a takové zůstanou navždy. Pokud tady existuje nějaký axiom Boha nebo pravidlo božské energie, je to pravidlo navždy. Stává se posvátným - kdo je Bůh, jakým způsobem pracuje Duch. Zvykněte si na to a berte to tak.

Uvedu teď ten rozdíl (proč vám mohu předat toto poselství až teď - pozn. překl.). Tento zvláštní rozdíl spočívá zcela a úplně v nové energii. Znovu zopakuji - a už jsem to říkal předtím, ale vy to potřebujete slyšet - že si to nijak neprotiřečí s tím, co bude následovat dál. Bůh je stejný, jaký byl včera, jaký je dnes a jaký bude navždy. Avšak vztah lidské bytosti se stále mění, proto se mění i vaše vnímání Boha. A nejen to, i systém Boha ve vás se mění. Všechno to souvisí s člověkem, ne s Duchem. Proto bych rád, abyste to pochopili dřív, než začneme...............

Kampaň

9. ledna 2018 v 8:31 | Miroslav Kemel |  Humor

Horoskop na období 8. 1. - 14. 1. 2018

8. ledna 2018 v 14:35 | Petra Nel |  Horoskop


Odstředivá síla
V počátku týdne vrcholí zásadní konjunkce Slunce, Venuše, Pluta v Kozorohu (do 13. 1.). Procházíme dobou bouřlivých emocí, které vedou do sklepení, kde jsou schované potlačené emoce. Procházíme bolestí, prázdnotou, možná necitlivělostí, ztrátou pocitu radosti a naplnění. Kde je to vše, co mi činilo radost a spokojenost? Stojíte v prázdnu a tmě. Halooó, je tady někdo? Procházíme emocionální, hodnotovou, vztahovou "smrtí", vše bolestivé, zatěžující má shořet na popel. Máte pocit, že tyto bolestivé emoce tak dobře znáte, jste znova u nich. Zase jsem tady! Na stejném místě! Jak to? Nic se nezměnilo a tolik jsem toho vykonal! Může se proto objevit pocit zoufalství. Ano, jsi na stejném místě se stejnou bolestí, vidíš ji a můžeš ji jen uznat. Vím o tobě, jsi součástí mého nastavení. Jsi ale už v jiném postavení vůči svým bolestem, stojíš zde svobodně a pozoruješ své emoce a niterné procesy. Ano, a tím je můžeš proměnit. Máš svobodnou volbu, jak na ně zareaguješ a jak vědomě změníš své chování. Nemusíš padat do bolesti a propadat ji, můžeš ji vidět, uznat a zareagovat jinak. Objeví se pocity žárlivosti, lpění, vlastnění, touhy mít vše pod kontrolou a na druhé straně pocit prázdnoty. Procházíme zralostí v oblasti citů.

Příznivá konstelace od Jupitera a Marse ve Štíru dává podporu ke schopnosti - v prázdnotě a bolesti objevit nové impulzy a dojít k harmonii. V prázdnotě a bolesti se rodí něco nového, hlubšího a ryzího. Konjunkce Marse a Jupitera vrcholí a podporuje příliv energie, tvoření a pohybu vpřed. Nezůstane kámen na kameni.
Merkur vstupuje do Kozoroha 11. 1. a vytváří konjunkci se Saturnem. Mysl dostane více zemité energie praktičnosti, trpělivosti a rozvahy. Více se zklidníme a dokážeme přemýšlet s větší moudrostí a zralostí. Dokážeme zvolit strategii nebo spíše schopnost, jak dosáhnout cíle. Praktické konání krok za krokem, aby se došlo k cíli. Můžete cítit hodně povinností a nechat se zahltit strachem, pokud nemáte v sobě dostatek víry a přijatou zodpovědnost. Pokud se někde vyhýbáte zodpovědnosti, dožene vás. O víkendu pomalu začne působit konjunkce s Černou lunou, a proto buďte opatrní na svá slova. Držte svou mysl v bdělosti a optimismu.

Silné obsazení ve znamení Kozoroha, kde je Slunce, Venuše, Saturn, Pluto, Merkur, Černá luna, je náročné postavení a můžete vnímat velkou únavu. Objevují se bolesti těla, vyčerpanost, oslabenost fyzické odolnosti. Tělo, které je energeticky nejhmotnější, a proto nejpomalejší, prochází procesem procedění a tím vytlačením zápisů v buňkách. Což je velmi náročný proces, který přináší velkou zátěž pro tělo. Je dobré proto hodně odpočívat a spát.
Slunce s Venuší se vzdalují od Pluta, více se zviditelňuje harmonie a láska. Tato konjunkce se dostává do harmonického sextilu s Chironem, kdy projdeme léčením lásky v sobě a léčením vztahů, 11. 1. - 17.1. Můžete prožít hluboké stavy lásky, sebe přijetí, pochopení sama sebe a díky tomu i druhých. Sebe přijetí se v lásce a v harmonii.

Konjunkce ještě přichází 10. 1. - 20. 1. do kvadratury s Uranem, objeví se hodně zvratů a změn. Proběhnou rychlé turbulence rozhodnutí, emocí a velkých extrémů. Můžete mít pocit, že během týdne se vše obrátí na ruby. Roztříští se na tisíc kousků, vytvoří se chaos a zmatek, že nebudete vědět, ani jak se jmenujete. Rychlost změn a událostí nestihnete pozorovat, natož na to nějak reagovat. Na ničem nelpěte a pozorujte běh věcí se schopností pozorovatele, který cítí uvnitř sebe pevnost, jistotu a víru, že vše se děje pro vaše dobro. Věřím!!! Zůstane jen zdravé jádro a vše ostatní bude rozbořeno, zničeno, odděleno od jádra.
Harmonické působení Jupitera, planety štěstí a hojnosti, podporuje pozitivní vývoj. Mars dodává odvahu a sílu procesem projít. Konjunkce početí - Jupiter v harmonii se Sluncem a Venuší, přináší počátek zrodu nového v našem nitru.
Přeji Vám plodný a tvořivý týden. S láskou NelVelice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

O ŠATECH

8. ledna 2018 v 9:52 | Kahlil Gibran |  Citáty a Moudra


A pak tkadlena řekla, Promluv k nám o šatech.
A on odpověděl těmito slovy:
Vaše šaty skrývají mnoho z vaší krásy, a přesto neskryjí to, co krásné není.
A přestože ve svém oblečení hledáte svobodu soukromí, můžete v něm namísto toho nalézt brnění a řetězy.
Vaše kůže by se měla více setkávat se sluncem a větrem a méně s látkou šatu,
neboť dech života je ve slunečním světle a ruka života je ve větru.
Někteří z vás říkají, "To severní vítr utkal šaty, které nosíme."
A já říkám, Ano, byl to severní vítr, ale stud byl jeho osnovou a ochablost svalů byla jeho nití.
A když svou práci dokonal, jeho smích se rozléhal lesem.
Nezapomínejte., že cudnost je štítem proti nečistému pohledu.
A jakmile už nebude nic nečistého, čím jiným bude cudnost než usazeninou a nánosem v mysli?
A nezapomínejte, že země je šťastna, když cítí vaše bosá chodidla, a vítr si touží pohrávat s vašimi vlasy.

( úryvek z knihy: Kahlil Gibran - Prorok )


TRANSFORMACE UTRPENÍ VE VĚDOMÍ

5. ledna 2018 v 9:39 | ECKHART TOLLE |  Citáty a Moudra

Vědomá pozornost přerušuje spojení mezi vaším emočním tělem a vašimi myšlenkovými procesy a vede k transformaci bolesti ve vědomí. Jako by se bolest stala palivem pro plamen vašeho vědomí, které okamžitě začne hořet jasněji.
To je ezoterický smysl starobylého umění alchymie: transformace obecného kovu ve zlato, transformace utrpení ve vědomí. Rozpor ve vašem nitru je odstraněn a vy jste opět celiství. Vaším úkolem je nezpůsobovat další bolest.
SOUSTŘEĎTE SVOU POZORNOST NA POCITY VE SVÉM NITRU. Uvědomte si, že vaše pocity tvoří vaše emoční tělo. Přijměte je. Nepřemýšlejte o nich - nedovolte, aby se pocity změnily v myšlení. Neanalyzujte je. Neztotožňujte se s nimi. Zůstaňte objektivními pozorovateli všeho, co se děje ve vašem nitru.
Uvědomujte si nejen emoční bolest, ale také "mlčenlivého pozorovatele". V tom spočívá moc přítomného okamžiku, moc vaší vlastní vědomé přítomnosti.


( úryvek z knihy: ECKHART TOLLE MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - PRACOVNÍ KNIHA )


Kryon - Marshmallow Messages – Prosinec 2017

2. ledna 2018 v 8:25 | Lee Carroll |  ChannelingKRYON MMM 26. 12. 2017 - NOVÁ ENERGIE
Fyzika Země je ohromující. Vaše realita se mění a vaše budoucnost je i nadále nepopsaným listem. Téměř každý měsíc je revidována na základě toho, co zde děláte. Zázraky fyzického těla a fyzické planety jsou příklady přeměny. Není to žádné kouzlo - způsobuje to duchovní moudrost a obyčejná fyzika. I nadále čerpáte z Kosmické mřížky a vytváříte NOVOU energii pro planetu - a to mění vaše budoucí potenciály.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Sedm - Dopisy z Domova

KRYON MMM18. 12. 2017 - MĚJTE TRPĚLIVOST
Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože ty atributy, které ji krmily, už nejsou životaschopné. Systémy, které měly rysy nedostatku integrity a chamtivosti, se začnou hroutit. Nejprve budou ovlivněny některé části planety a ostatní budou následovat. Nicméně se zhroutí, protože světlo vítězí. Jak si vedete osobně? Jaké to bude, až po tisících let temnoty vstoupíte do světla? Které ze zvyků, které vás udržují v temnotě, si nesete do této nové éry?
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Z temnoty do světla"

KRYON MMM 11. 12. 2017 - ŘEŠENÍ
Řešení často přichází, když se konečně uvolníte v daném problému.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova živého channelingu "Velký únik"
KRYON MMM 04. 12. 2017 - SPONTÁNNÍ UZDRAVENÍ
Spontánní, automatické uzdravení od nemoci je skutečné a přichází z místa v biologii, které se nachází v úplně každém člověku. Lidská logika je často legrační. Někteří tvrdí: "Ach, to je placebo efekt! To je všechno." Dobrá, ale co je tedy placebo efekt? Je to lidské vědomí, které vyvolá uzdravení skrze očekávání. A jsme u toho!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

( https://www.facebook.com/kryoncesky )

Solara - Fragment reportu na prosinec 2017 - Nalezení svého Bodu vstupu do roku 2018

1. ledna 2018 v 11:09 | Solara |  Channeling

Prosinec začíná tím, že do našich životů přichází mnoho prvků z nesčetných směrů. Je co dělat, až příliš, včetně toho, co bychom opravdu rádi dělali. Ovlivňuje nás také velké množství energií. Můžeme se cítit, jako bychom byli otočeni do mnoha směrů a nevěděli, co dělat dál. Víří kolem nás nejrůznější spodní proudy, všechny najednou, a spouštějí celé spektrum emocí.

Když procházíme přes prosincový most do roku 2018, začíná být jasné, že si s sebou nemůžeme vzít své staré sny a touhy, protože to, co se chystá odkrýt v tomto novém roce daleko přesahuje to, co si právě teď dokážeme představit. Už nepotřebujeme, aby nás omezovaly a určovaly naše staré touhy. Pokud jsme plně v Rozšířeném TADY a TEĎ, naše kroky budou opravdové a všechny věci, které k nám opravdu patří se přirozeně objeví ve svůj pravý čas.
Snažit se zhmotnit své pravé sny a přitom stále žít v dualitě, to se nikdy nepovede a nestane. Místo toho nás to oddělí od naší Pravé Cesty a drží nás to stranou od žití našeho Pravého Života. Pokud budeme dál prohledávat svůj dobře známý svět a snažit se v něm nalézt naplnění svých snů, nikdy ho tam nenajdeme. Pokud sami sebe omezujeme na to, co je v pravděpodobných realitách lineární krajiny duality, uvidíme jen pokračování toho, co už tu je. Pokud se díváme na své životy přes upatlané brýle duality, neuvidíme nic nového, jenom to staré. Neuvidíme nádherné možnosti, které jsou všude kolem nás.

Nejdůležitější věc je začít žít své životy, jako bychom už byli v Opravdových Životech. I když nemáme partnera a nějakého chceme, můžeme ztělesňovat lásku stále, s každým, koho potkáme. Můžeme žít Opravdový Život, kdekoli jsme. Můžeme obydlet Novou Realitu, i když žijeme uprostřed duality.
Deset měsíců jsme cestovali čínským rokem Ohnivého Kohouta / Fénixe, prošli jsme intenzivním Ohněm Přeměny. Až do čínského Nového Roku 16. února 2018 nám bude energie Ohnivého kohouta / Fénixe dál dávat cítit svou přítomnost stále silnějším Voláním po Probuzení lidstva......................

Radostné svátky a požehnaný nový rok

31. prosince 2017 v 19:26 | Malba Jiří Petr |  Ostatní


Generace nových dětí

29. prosince 2017 v 8:59 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás

Paul Dong a Thomas Raffill ve své knize Čínští sen­zibilové uvádějí zajímavé informace o generaci nových dětí v Číně, jež se vyznačuje nadpřirozenými schop­nosti. Chlapec, který se narodil v roce 1974, viděl ušima. Oficiální čínské zdroje uvádějí, že když se těmto dětem zavážou oči, vidí ušima, nosem, jazykem, podpažím, dlaněmi nebo chodidly. O ruských dětech s podob­nými schopnostmi bude pojednáno dále. Podívejme se na některé krásné příběhy dětí s neobvyklými schop­nostmi (možná to můžeme říci opačně, s obvyklými schopnostmi!).

Paul Dong uvádí následující případ, který se stal vícekrát. V přednáškovém sále se shromáž­dilo více než 1 000 lidí a každý při vstupu do místnosti dostal poupě růže. Když všichni usedli a v sále nastalo ticho, doprostřed pódia, obličejem směrem do sálu, se postavilo malé čínské děvčátko. Stačilo jedno mách­nutí její ruky a poupata růží se před zraky udiveného publika rozevírala do překrásných květů.

Více než 5 000 dětí převedlo publiku podobné fenomény. Vědci je následně prozkoumali, ale nedokázali je vysvětlit. Dítě vzalo z poličky uzavřenou skleněnou lahvičku s tabletkami, například vitaminy Najednou
se tabletky začaly přes sklo sypat na stůl. V naší knize Velký přechod jsme popisovali podobný fenomén,
které předvedl Čian Baošen, čínský Uri Heller, jeden z nejvlivnějších senzibilů na světě. V roce 1998 se ukázalo, že tyto jevy už vlastně fe­nomény nejsou.

Chtěli bychom sdělit jednu méně příjemnou věc, a sice, že naše společnost nebyla připravena tyto děti pochopit. Lékaři, vychovatelé a učitelé je považovali za složité jedince, kteří nejsou schopni dlouhodobější koncentrace. Ukázalo, že problém není v dětech, ale ve vzdělávacím systému, podle nějž nebylo možné ta­kovéto děti učit. Ve škole se jednoduše nudily, protože byly mnohem rychlejší, snadněji pochopily výklad a ob­sah předávaných informací. Vychovatelé i učitelé se této nové podivné generaci dětí rovněž obtížně přizpůsobo­vali. Je důležité, aby se dítě mohlo učit to, co je pro něho skutečně zajímavé, neboť jen tak lze rozpoznat jeho bleskové reakce a schopnosti.

Nesmíme zapomenout ani na to, že tyto děti jsou schopny číst myšlenky svých rodičů a vědí vše, o čem přemýšlejí. Většina lidí pociťuje, že život na naší planetě se začíná kulminovat v projevech něčeho nového a neobvyklého, co nemusí být dostupné naší obvyklé představivosti. Člověk se stále mění a každým okamžikem vytváříme novou kolektivní realitu, neboť naše myšlenky, pocity a činy jsou mnohem aktivnější, než si můžeme předsta­vit. Co to znamená pro svět? K čemu vlastně dochází?

Unikátní poznatky se po celá tisíciletí uchovávaly v taj­nosti. Duchovní a knězi různých náboženství a kultů
byli ochotni obětovat své životy za to, aby se svět nedo­věděl ani o jednom tajném dokumentu nebo některých
jejich poznatcích. Na konci 20. století se víko tajemství odklopilo a téměř všechny duchovní skupiny na světě
otevřely současně své archivy. V každém knihkupectví je možné najít informace, které byly po celá staletí za­
mčené na sedm zámků a bedlivě ochraňovány. Proč k něčemu takovému dochází? Důležitější je otázka, proč k tomu nedošlo například před sto nebo tisíci lety nebo proč se to nestane až za sto či tisíc let, ale odehrává se to právě teď?


( úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Velký převrat )

Dnes si udělám úžasný den !

28. prosince 2017 v 12:36 | Lucie Ernestová / www-lucieernestova.com |  Užitečné Afirmace

Abraham Hicks – Zásadní chyba při snaze si něco manifestovat

28. prosince 2017 v 12:26 | Esther Hicks |  Channeling


Možná nejste tak spojen s tím, jak se cítíte, tak jak si myslíte. Nebo… možná máte nějakou hlubší touhu, kterou jste ještě plně nezjistila. Možná vás čeká víc, co máte identifikovat jako svou touhu. Protože jste uvážlivý a vybíravý. To je dobrá věc. Jak si mohu zabránit chodit na "hon na čarodějnice", buď mám to, co mám,nebo to nemám… Pokud můžete chvíli nechat podmínky stranou, zejména když máte takový pocit, a zaměříte se na to, abyste se cítil dobře, a zaměřil se na věci, ze kterých se cítíte dobře…

Nejsnadněji to pochopíte takto… To, co hází klacky pod nohy lidem více než cokoliv jiného, je to, že se nechcete odpoutat od žádání. V žádání si jste vědomi, že se to ještě nestalo. Chci tuto věc, co nemám, chci tuto věc, co nemám. S tím přestaňte. Požádali jste a bylo to náležitě zaznamenáno, bylo to vytvořeno, bylo vám to dáno a vodítka vám chodí. Přestaňte si všímat, že to ještě není hotové. Zaměřte se na jiné věci.

Pokud hodně chcete něco, co vážně chcete, aby přišlo, požádejte o nějaké jiné věci, protože jak stáhnete pozornost z té velké věci, tak se stane. To je velmi dobrý trik. Jak poznáte, že to děláte? Budete se u toho cítit dobře. Negativní emoce máte jedině tehdy, když děláte to, co vaši vibraci snižuje. Není hezké to vědět?
Negativní emoce jsou vždy přítomné, když děláte to, co vaši vibraci snižuje Když cítíte negativní emoci, řekněte: Mám negativní emoci a dělám něco, co snižuje moji vibraci, což mi brání být ve stavu přijímání, tak nemohu sledovat vodítka k tomu, co chci. Oceňování je skvělý stav umožňování přirozené hybné síle toho, kým jste, aby proudila. Pomohlo to?

Host: Ano. Takže když se přestanu zaměřovat na nepřítomnost partnerského vztahu, tak se objeví.
Abraham: Protože je ve vašem vortexu a už se stal, a vaše pozornost na to, co se neděje, neumožní tomu, co se už stalo, aby se uskutečnilo, ..............

Přítel

28. prosince 2017 v 8:43 | https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

Další články


Kam dál