Červenec 2010

31.7. 2010

31. července 2010 v 15:44 | E. Tolle |  Citáty a Moudra

Ve skutečnosti svou mysl neužíváte špatně - obvykle ji totiž neužíváte vůbec.
Vaše mysl užívá Vás. A to je nemoc. Věříte, že jste svou myslí. To je ovšem
klam. Váš nástroj Vás začal ovládat. 


St. Germain - Být sám sebou

31. července 2010 v 13:31 | Barbara Bessen |  Channeling
sam sebou
St. Germain prostřednictvím Barbary Bessen


Pozdrav Bůh, milí přátelé. Ano, jsem to já, Saint Germain. Bylo mi dovoleno, abych tento měsíc vytvořil channeling místo Kryona. Nebo mám spíš říct, že jsem se trochu vnutil? Kdepak, KRYONA jsem neodstrčil, to bych si nedovolil. Hmm (usmívá se), já jsem, i v těchto kruzích známý pro svou mírnou hlučnost a dotěrnost. Vlastně do bytí neustále vnáším trochu lidského prvku. A nedělám to proto, že bych mé naučené pozemské vzorce dosud netransformoval. Kdepak, baví mě to, vše tak okořením špetkou humoru. Měl bys svůj život na této překrásné planetě Zemi promísit velkou špetkou božího humoru, všechno je pak jednodušší. Vím o čem mluvím. Všechny ty hluboké rány, které sis svými lidskými tragédiemi přivodil, jsou částí hry, kterou Země hraje. Vím, že to víš, ale ty na to stále a znovu zapomínáš, stejně jako zapomínáš na to, že jsi božský. Pojďme si jednou na tvůj pozemský život posvítit a podívejme se na něj pohledem Boha. Vidím tě jako velkou duši, která se rozhodla zakusit dobrodružství jménem Člověk. Je mnoho duší, které sbírají všemožné zkušenosti. I já jsem takovou duší. Ale ne všechny volí hluboké zkušenosti duality. Možností, jak poznat sám sebe, je nekonečně mnoho....

Afirmace

31. července 2010 v 11:40 Užitečné Afirmace
Milky way

> Prosím a žádám mé milované Vyšší Já, abych byl každodenně a v zájmu svého nejvyššího blaha - propojen s vůlí vašeho Božího Já, a též, aby mně sloup zlatobílého Světla obklopoval trvale a v každém okamžiku, když vycházím ven do světa 3./4. dimenze

> Já nyní podřizuji své Ego vedení svého Vyššího Já a skrze naše spojené úsilí budeme od tohoto  okamžiku dále tvořit jen krásu, harmonii a rovnováhu uvnitř i okolo nás.

> Mé vědomí je ve stavu absolutně volného dávání i příjímání

> Ke každé bytosti přistupuji v úctě a lásce jako k rovnocennému partnerovi

> Zbavuji se všech starých názoru a přesvědčení, které mi již neslouží a neprospívají

> Zbavuji se potřeby kohokoliv nebo cokoliv posuzovat, odsuzovat, ovládat a kontrolovat


Kryonovy Engramy = paměťové stopy

Každý den, si vytvořte v mysli engramy.  Engramy jsou myšlenky, které zůstávají v paměti jako energie
Tyto engramy jsou více než jen prázdné vizualizace. Engramy jsou posvátné energetické myšlenkové-skupiny. Jak je vytvoříme? Použijte paměť ! Zlepšete, co jste viděli, nebo zažili. Takže vtiskněte tuto radost do sebe na základě modelu, který je skutečný, jak si to pamatujete. Všichni jste byli mladí.
Takže vtiskněte tuto vzpomínku vitality do vaší mysli !
Tyto engramy ve Vás nakonec vytvoří novou realitu, která Vás  pomalu vytáhne ze 4-D a posune o trochu výš.

Dělení začalo - Co je Vzestup?

30. července 2010 v 16:33 | Langa |  Channeling

Zeme
Milovaní Bratři a Sestry Země, dělení začalo.

Gaia vstoupila do 8 mé fáze přeměny; nyní je v bodě ze kterého není návratu.

Rozdělení bylo zahájeno na třídimenzionální úrovni, a skupiny frekvencí přítomné na vaší rovině existence jsou přeskupované.

Odteď uvidíte mnohé znamení rozdělení a přeskupováníl projevující se ve vaší realitě. Společnosti se rozdělí, přátelé se přestanou vídat, rodiny se odloučí, skupiny se rozdělí atd.. A současně budete svědky absolutního opaku; spojíte se s novými skupinami, budete se cítit blíž než kdykoliv předtím ke svým milovaným, rodině a přátelům.

Tato změna není pozitivní ani negativní. Je existenciální. Toto je přirozený krok v procesu hromadného vzestupu....

Jak voní Bůh?

30. července 2010 v 15:42 Pro pohlazení dušičky
vanesa

Jak voní Bůh?

Krátce po narození bratříčka, prosila malá Saša  rodiče, aby ji nechali samotnou s miminkem.
Rodiče měli strach, že jak většina čtyřletých dětí žárlí na svého bratříčka a tak se báli, že by mu mohla ublížit.
Nic však nenasvědčovalo tomu, že by Saša žárlila. Velmi citlivě se starala o svého mladšího sourozence a stále náléhavěji prosila rodiče, aby ji dovolili zůstat osamotě s bráškou. Rodiče se tedy dohodli, že to  malé pečovatelce dovolí.
Když se to Saška dozvěděla byla široko daleko tím nejšťastnějším dítětem. Hned šla do pokoje kde malý spal a zavřela  za sebou dveře. Ale i přes její snahu se dveře nedomkly, takže do pokoje bylo dostatečně vidět. Zvědaví rodiče pozorně sledovali, co se bude dít. Saška potichounku došla k postýlce sourozence sklonila se blizoučko k jeho tvářičce a šeptla:

"Maličký, pověz mi,  jak voní Bůh? Já to začínám zapomínat..... "


Dříve než zavolají, já odpovím

30. července 2010 v 12:13 Pro pohlazení dušičky
devcatko

Dříve než zavolají, já odpovím


"Jednou večer jsem pomáhala jisté ženě při porodu v našem porodním oddělení. Přestože jsme dělali co jsme mohli, žena zemřela a zůstalo po ní slabé, nedonošené miminko a dvouletá uplakaná holčička. Bylo těžké udržet novorozence naživu, protože jsme neměli elektřinu ani inkubátor. Přestože jsme se nacházeli na rovníku, noci byly často chladné a vál studený vítr. Asistentka odešla pro poslední ohřívací láhev, kterou jsme ještě měli, abychom mohli udržovat děťátko v teple. Za chvíli se však vrátila naprosto zoufalá - láhev praskla. "Co se dá dělat," řekla jsem jí, "tak se s ním alespoň drž co nejblíže u ohně a chraň ho před větrem."

Druhý den ráno jsme se modlili se sirotky. Řekla jsem jim o děťátku, které se narodilo, dvouleté holčičce, která zůstala bez maminky, i o rozbité ohřívací láhvi. A pak jsme se modlili. Ruth (10 let), se s neuvěřitelnou přímočarostí, typickou pro africké děti, modlila asi takto: "Prosím, Bože, pošli nám ohřívací láhev. Zítra už ale bude pozdě, Bože, protože miminko do té doby umře. Takže nám ji pošli dneska odpoledne." ....

Solara - Vzestup Jedné Bytosti ...

30. července 2010 v 11:34 Channeling
východ slunce


Solara - Vzestup Jedné Bytosti


V květnu 2004 Aktivace 6. Brány zcela převrátila Vstup do 11:11. Byla odhalena nová 11:11 Vize. A je velmi silná...
Před Aktivací 6. Brány Vstup rezonoval pouze pod číslem 11. Jedenáctka je Mistrovské Číslo, které reprezentuje UKOTVENÍ NOVÉHO. A to je samozřejmě to, o co mnoho z nás činilo již velmi dlouhou dobu. Usazovali jsme Nové, které je Jednotou, do kalcifikované hustoty duality.
Tento proces nás ovlivnil na každé možné úrovni, dotkl se všeho od planetárního bití až k nejintimnějšímu osobnímu Já. Často to bylo těžkým břemenem plným extrémních výzev. Přesto jsme vytrvali, protože jsme věděli, že čas vlády duality je téměř u konce a že Jednota musí být plně ukotvena. Věděli jsme, že na tom může záviset naše úplné přežití.
Větší Realita je tam, kde Jednota sídlí a vzrůstá. Vyšší Realita byla vložena do našeho starého systému reality zaleženého na dualitě. Až jsme konečně vytvořili Souběžnou Zónu, kde Jednota a Dualita koexistovaly v paralelních realitách. Tato Souběžná Zóna byla zesilována a rozšiřovala se až dosud, kdy obsahuje minulost a budoucnost vetkanou do přítomnosti.
Nyní jsme se dostali ke kritické křižovatce, na které se musíme rozhodnout, kterou cestou budeme pokračovat. Pokud si přejeme jít hlouběji do Větší Reality, k Jednotě, pak musíme svá Bytí posunout na zcela novou úroveň.
Touto novou úrovní je Jedna Bytost. Jednoduše řečeno, naše Jedna Bytost je jedním živým, organickém bytím --- MY JAKO JEDNO. Vše je součástí Jednoho, jak už víme. A přesto je stále mnoho nedorozumění ohledně toho, co znamená být součástí Jedné Bytosti.
Právě teď je vše o vědomé volbě být součástí naší Jedné Bytosti. Vidět každého z nás jako Paprsek Jedné Hvězdy. Všichni jsme Jedním. Já jsem Solara Jednoho. Ty jsi  _____ Jednoho....

Pro příznivce Tzolkin kalendáře ...

30. července 2010 v 11:09 | Barbara Hand Clow |  Duchovní růst
Tzolkin


Pro příznivce Tzolkin kalendáře ...

Pro příznivce Tzolkin kalendáře - od 22. června začíná 260-denní cyklus, během kterého máme přístup k osobní svobodě překonáním osobních nedostatků, a poté začíná poslední kolo v březnu 2011 - to je cyklus osvícení.

Nové formy v naší mysli,které byly aktivovány v průběhu jara, vibrují v mlhách Platonia (viz Alchymie Devíti rozměrů), a letos v létě, je čas, je našim prostřednictvím přenést do hmotného světa.

Nikdy jsem neviděla nic podobně divokého, kreativního a takto zformovanou kosmickou astrologii, jako v průběhu této letní sezóny (stejně jako cykly synchronicity Tzolkin).

Nicméně, jako každý velký evoluční skok (např. renesanční, se kterým nyní rezonujeme v jeho raných etapách !), musíme nést bolesti smrti starých forem, jak světlo roste.

Graf Slunovratu 2010 obsahuje nejvíce zlověstné, náročné, a silné zprávy, které jsem kdy viděla v nějakém sezónní horoskopu - a zapamatujte si, její vliv drží celou cestu až do podzimní rovnodennosti!

To jsou časy, které jsou výzvou pro naše duše, ale nemám žádné pochybnosti o tom, že
síla/velikost se objeví.

(úryvek z článku : http://www.handclow2012.com )
( Pro http://aliastro.blog.cz přeložil Wan )


Vítám Vás na stránkách věnovaných věcem duchovním

29. července 2010 v 19:42 Úvod
Lišta uvod

Vítejte přátelé !

zveme Vás na plavbu touto webovou lodičkou do vod duchovního světa, do přístavů srdce.
Každý z nás jsme také takovou malou bárkou brázdící někdy klidné, jindy bouřlivé vody života.
Na svých palubách a v podpalubí sebou vezeme tajuplné truhlice plné třpytivých drahokamů,
ale také těžkých kamenů, které nepropouští světlo.
Nechť tyto stránky pomohou Vaší lodce upřesnit směr blíže k území, kde přebývá Váš vnitřní Alchymista a s jeho pomocí transmutujete ony tížívé kameny v zářivé démanty.
Wan