Září 2010

Co se děje v poslední době s Měsícem?

30. září 2010 v 7:17 | www.osud.cz |  Ostatní
Co se děje v poslední době s Měsícem

Někteří z vás, kteří jste ještě nesklonili hlavu a stále ještě sledujete oblohu, nám hlásíte v posledních dnech zcela zvláštní anomálie s Měsícem.

    * vychází na zcela rozličných místech, posunutých ze dne na den o mnoho stupňů.. jeden ze čtenářů dokonce hlásí, že jeden den vycházel na severní obloze, druhý den na jižní
    * během své pouti podivně poskakuje, najednou se posune o velký kus nebe
    * v plném úplňku se nacházel plných 3-4 dny (viz také na článek Měsíc již třetí den stále v úplňku! )
    * modravé kolo kolem Měsíce (to by mělo být způsobeno "uzavřením" atmosféry elitami, nepropouští žádné záření (nebo jen částečně) z vnějšího kosmu
    * oranžový Měsíc (to může být způsobeno tímtéž) ....

30.9.2010

30. září 2010 v 7:07 | Osho / Ma-Cu |  Citáty a Moudra
Moudra a citáty
Buddha je osamoceným zastáncem naprosté svobody. Bez svobody nemůže
znát člověk svoje nejzazší tajemství. Když je spoután, nemůže hýbat svými křídly v nebi a nemůže se dostat do 'zásvětí' (pozn. př. dostat se za vědomí sebe sama). Každé náboženství spoutává lidi, držíce je pod svojí kontrolou, a nedovoluje
jim, aby byli svými původními bytostmi, ale naopak jim dává osobní
formy a masky - a tomu ti náboženští zvěstové říkají náboženské vzdělání.
Buddha ti nedá žádné náboženské vzdělání. Chce na tobě, abys byl jednoduše
sám sebou, ať to je cokoliv. To je tvé náboženství - být sám sebou. Žádný člověk nemiloval svobodu tak mnoho. Žádný člověk nemiloval lidstvo tak mnoho.
Nepřijal by následovníky z jednoduchého důvodu, že přijmout následovníka
znamená zničení jeho důstojnosti. Přijal pouze sympatizátory (spolucestující).
Jeho poslední prohlášení těsně před smrtí bylo: "Kdybych někdy přišel zpět, přijdu
jako váš přítel." Majtréja znamená přítel.


29.9.2010

29. září 2010 v 7:17 | Barbara Marciniak |  Citáty a Moudra
Moudra a citáty
Tím, že nesete světlo ve svém těle, přinášíte frekvenci na tuto planetu a daná frekvence nese informaci. Frekvence světla obsahuje historii vaší identity a historii vašeho konkrétního vědomí. Jak jsme již řekli, toto vědomí bylo rozptýleno z vaší databáze neboli buněčné struktury, protože ti, kdo přišli, aby byli vašimi bohy, vás nemohli ovládat, pokud jste měli stejné schopnosti jako oni. A tak provedli biogenetický experiment a mutaci, která byla nazvána "Pádem". Stalo se to tehdy, kdy převládla nevědomost lidského rodu. Provedli velké množství různých experimentů, což trvalo velmi dlouhou dobu.

Loupežné přepadení ... a Panna Marie

29. září 2010 v 7:07 | Pierre Lefévre Bruno Perrinet / Nevšední příběhy |  Pro pohlazení dušičky
Příběhy pro potěchu duše

Jean-Claude Dague je osmačtyřicetiletý muž s pronikavým pohledem, který má schopnost mimořádně poutavě líčit svá dobrodružství. Svého času byl filmovým producentem a řídil malou filmovou společnost se šesti zaměstnanci. Produkoval filmy, které měly jakýstakýs úspěch. Mluvilo se o nich dokonce i v televizi i v rozhlase, ale to nestačilo. Na výrobu filmů jsou potřeba v každém případě peníze. A ty mu chyběly. Bral si půjčky, ale banky mu poskytovaly stále méně úvěrů, až mu nakonec přestaly půjčovat docela. Hrozil mu bankrot. Všecko, co za ty roky vybudoval, se mělo zhroutit. A ti, kteří mu důvěřovali, to znamená jeho zaměstnanci, měli zůstat bez práce. Vypravuje: ....

Zděšení

29. září 2010 v 7:01 | Pierre Lefévre Bruno Perrinet |  Humor
Humor


Mladý automechanik přijde na onen svět a stěžuje si svatému Petrovi:
"Musel jsem zemřít tak mladý?"
"Říkáte mladý? Mám tady přehled odpracovaných hodin, které jste si nechal zaplatit svými zákazníky...a podle toho by vám muselo být už nejmíň sto let!"

Jsem vaše minulost, vydáte se mým směrem?

28. září 2010 v 7:19 | Jennifer Hoffman |  Channeling
Jennifer Hoffman AA uriel

Jsem vaše minulost, vydáte se mým směrem? Aneb energetický bumerang
Vím, že jsem včera rozeslala svůj článek k vhledům k Vzestupu, ale byla jsem vedena, abych dnes poslala tento další, protože v posledních 48 hodinách jsem prožila něco, co je součástí energetického posunu, který nyní zažíváme a který souvisí s dnešní podzimní rovnodenností a s úplňkem, který nastane 23.9. Je to energetický bumerang, který nám bude ukazovat, co se stane, když zauvažujeme nad návratem zpět do minulosti. Tak si tedy ukažme ten zajímavý, dramatický příběh.

Před pár lety jsem se potkala s někým, koho budu nazývat David. Od našeho prvního setkání, ke kterému došlo "náhodou" (ačkoli víme, že žádné náhody neexistují) jsem věděla, že tento vztah byl pro mě nějakým způsobem velmi důležitý. Po naší první schůzce v restauraci jsem cítila, že je na něm něco zvláštního, avšak chtěla jsem vědět, co se z toho vyvine. A získala jsem vhled do jednoho velmi důležitého minulého života, který jsem s ním prožila a který jsem potřebovala uzdravit. Avšak v následujích měsících mi dramatičnost, intenzita a často až naprostá absurdnost a komičnost v jeho jednání daly na srozuměnou, že pro mě není tou pravou osobou. A tak jsem tento vztah ukončila....


28.9.20010

28. září 2010 v 7:07 | Marlo Morgan ( Poselství od protinožců ) |  Citáty a Moudra
sova
Tihle lidé říkají, že jsou na zemi od počátku věků. Je vědecky dokázáno, že domorodci obývají australský kontinent už nejméně padesát tisíc let. Je úžasné, že po takové době nezničili lesy, neotrávili vodu, neohrozili živočišné druhy ani nijak jinak neznečistili životní prostředí, a přitom se jim dostává přístřeší a tolik jídla, kolik jen potřebují. Hodně se smějí a málo pláčou. Žijí dlouho, produktivně a zdravě a odcházejí z tohoto světa s plným vědomím své spirituality.

Magnetické Emoce

27. září 2010 v 7:07 | Steve Rother |  Channeling
Magnetické Emoce

 Vaše slunce začíná ožívat, je zde nový cyklus , který se dal do pohybu. Buďte si vědomi skutečnosti, že když jdete ven a cítíte slunce, je to více než jen teplo, záření gama a X-paprsky, které vysílá.
Jedná se o kompilaci magnetické, světelné energie a vaše vystavení se jejímu vlivu v příštím roce a půl, může mít přímý dopad na vaše emoce. Toto magnetické záření zasáhne člověka emocionálně - a to velmi silně.

Sledujte, co se stane s vašimi emocemi, o 76 hodin později, když vypukne sluneční erupce....

27.9.20010

27. září 2010 v 7:01 | Abdrushin |  Citáty a Moudra
Moudra a citáty
Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom vyloučil.
Jakmile však směle používá veškerých schopností, které v něm dřímají v očekávání jeho zavolání, jako výzbroje ke vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, které chtějí zkřížiti mu cestu, aby ho z ní odchýlily. Proto probuďte se! Jen v přesvědčení je pravá víra. Ku přesvědčení však dochází se jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním!

Stůjte v divuplném stvoření svého Boha jako živoucí!

KOZY - charitativní projekt

26. září 2010 v 18:23 Ostatní
Sledováním tohoto videa můžete každý den dělat dobrý skutek! Pokud do 5.12. získá více než 1 000 000 zhlédnutí a vyhraje v soutěži "Milion za milion" stovky lidí v chudých zemích se za vyhrané peníze dočkají pomoci! Pošlete toto video dál, všem svým známým společně se můžeme pokusit udělat svět alespoň o trochu lepším... Poznámka: Peníze, za které by se dalo nakoupit 555 koz budou věnovány do projektu "obživa", za kterým stojí Člověk v tísni. Kozy jsou spíše pro ilustraci, co vše se dá za peníze pořídit.


26.9.2010

26. září 2010 v 7:07 | Osho / Zápisky Ztřeštěnce |  Ostatní
Moudra a citáty
Kdyby mohl Ježíš slyšet svoje slova, která například pronesl na kříži,
v moderní angličtině, nejspíš by se začal tlouct do hlavy. Na kříži řekl:
"Otče, odpusť těmto lidem" - myslel lidi, kteří ho ukřižovali - "protože
nevědí, co dělají." (Anglicky: Father, forgive these people, because they
know not what they are doing.) Ale já si jsem naprosto jasně vědom toho,
že kdyby Ježíš slyšel tuto anglickou verzi svých slov, neřekl by to. Ježíš
hovořil v aramejštině, což je jazyk, kterým dosud mluví několik málo
lidí na Východě. Gurdjieff se setkal s těmito několika málo lidmi a vše,
co Gurdjieff řekl o Ježíši, není to, co pochází z moderního anglického
překladu Nového zákona, ale co pochází z doslechu od těchto pár lidí. Od
těchto lidí vyslechl příběhy. Tyto příběhy byly předávány ústní formou.
Aramejština je primitivní jazyk. Proto také má svou dojímavost, krásu,
kterou může mít pouze les, ale nikdy ne viktoriánská anglická zahrada,
která tuto přirozenou krásu nikdy mít nemůže. Jak smutný je pohled na
prořezané a sestřihané keře, zarovnané podle jedné vzorové velikosti.

Himalájský pták

25. září 2010 v 7:17 | Pierre Lefévre Bruno Perrinet |  Ostatní
Himalájský pták

Následující krátkou příhodu nám vypravovala Alice Van Berchem:
"V roce 1921 vypukl v jednom himalájském lese požár. Zatímco většina lidí se ho pokoušela uhasit, někteří stáli a se zakloněnými hlavami se zaujatě dívali do koruny jednoho stromu. Uprostřed hořících větví bylo hnízdo plné ptáčat.
Nad hnízdem poletovala zoufale jejich matka.
Jak rádi bychom ta mláďata zachránili, ale bylo to nemožné. Oheň byl příliš prudký, aby se k nim mohl někdo přiblížit! Stála jsem tam a dívala se, stejně bezmocná jako všichni ostatní. Zakrátko začalo hořet i hnízdo. Myslela jsem si, že ptačí matka odletí. Ale nestalo se tak. Naopak, vrhla se do plamenů a roztáhla nad svými mláďaty křídla, aby je ochránila. V mžiku se stala obětí své lásky a shořela na popel. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděla. Byla jsem užaslá. Pochopila jsem, že jsem vlastně právě spatřila Lásku. Nekonečnou lásku!! A najednou jsem si uvědomila, že když je tak malé stvoření schopné takové oběti, o kolik musí být větší láska a obětavost Stvořitele! Ze stejně nekonečné lásky opustil nebesa a vzal na sebe lidskou podobu, aby obětoval svůj život za naše hříchy, a tak nás zachránil."


V čirém Já

25. září 2010 v 7:07 | Lakshmana a Sárada/Davidem Godman |  Duchovní růst
V čirém Já

Z K U Š E N O S T " J Á "
Saradamma opakovaně zdůrazňovala, že "Já" není možno popsat slovy, ale při
mnoha příležitostech se snažila popsat nepopsatelné. První odstavec této
kapitoly napsala v Telugu pouhých deset dní po realizaci "Já". Je to velice
krásný popis džňáninovy realizace božského "Já".
Sáradamma: "Když jsem po realizaci "Já" otevřela oči, uvnitř i vně panoval
mír. Věděla jsem, že jsem "Já", a když říkám slovo "Já", tímto "Já" míním to Božské "Já".
I když jsem se dívala kolem, ve skutečnosti jsem se vlastně nedívala. Přesto, že
jsem slyšela, ve skutečnosti jsem nic neslyšela. I když jsem mluvila, tak ve skutečnosti jsem nemluvila.
Když jsem se probouzela, tak jsem se vlastně neprobouzela a když jsem
spala, ve skutečnosti jsem nespala. Spánek, bdění i sny byly přítomny, ale
božského "Já" se nijak nedotýkaly. Cokoliv jsem dělala, bylo bez konatele.
Není zde žádné prohřešení ani svatost, žádný spánek ani bdění, přetrvává
pouze stav trvalého samádhi. Ať dělám cokoliv, jsem pořád ve stavu sahadža
samádhi....

Vyženu Matku Terezu, ale pod jednou podmínkou ....

24. září 2010 v 7:06 | Pierre Lefévre Bruno Perrinet / Nevšední příběhy |  Citáty a Moudra
Moudra a citáty
Chrám bohyně Kálí v Kalkatě se stal skutečným hnízdem zlodějů, narkomanů a prostitutek. Nedaleko odtud pečovala Matka Tereza o opuštěné a na ulici umírající ubožáky. Úřady jí na to nakonec přidělily právě tento starý chrám.
Když se to lidé dověděli, začali na městském úřadě protestovat:
"Nějaká cizinka chce obrátit chudáky na křesťanskou víru! Požadujeme, aby byla odtamtud vyhnána!"
"Jenom klid, jenom klid!" odpověděl komisař, "dobrá, slibuji vám, že ji vyzvu, aby odešla."
Když přišel do chrámu bohyně Kálí, zamířil si to přímo k Matce Tereze. Vedle ní ležel nemocný z kterého se šířil nesnesitelný zápach. Komisařovi se z toho udělalo špatně. Naklonil se k pacientovi. Při pohledu na tu hrůzu jen polkl: z ran umírajícího vylézali červi! Matka na rány opatrně přikládala obklady manganistanu draselného. Obrátila se ke komisaři:
"Jestli se chcete zvlášť na něco podívat, můžu jít s vámi."
"Ne, chci si to tady prohlédnout sám," odpověděl otřesen. Nechte mě samotného!"
Po návratu z chrámu řekl těm, kteří řeholnici obviňovali:
"Slíbil jsem vám, že tu ženu pošlu z naší čtvrtě pryč. Dobře, udělám to, ale pod jednou podmínkou: že vaše matky a sestry budou dělat to, co dělá ona. V tom případě ji vyženu!"
Od toho dne už nikdo nechtěl, aby Matka Tereza odešla.


Vyhýbejte se geneticky upraveným potravinám

24. září 2010 v 6:06 | Jeffrey M. Smith |  Zdraví
Vyhýbejte se geneticky upraveným potravinám

Říkají nám to jak lékaři, tak zvířata
Farmář se šklebil, když návštěvníkovi říkal: "Sleduj to!" Zavolal na svá prasata, která zběsile běžela k němu na krmení. Ale když nabral zrní a hodil ho na zem, prasata k tomu přičichla a pak vzhlédla na farmáře se zmateným očekáváním. Farmář pak nabral zrní z jiného pytle a hodil ho poblíž prasatům, která se k němu seběhla a rychle ho sežrala.
Farmář řekl: "To první zrní je geneticky upravené. Nedotknou se toho."
Nejsou to jen prasata, která se zříkají geneticky upravených organismů (GMO). V Jižní Africe kuřata Strilli Oppenheimer nežerou geneticky upravenou kukuřici. Většina buvolů v Haryana v Indii odmítá granule ze semen bavlníku vyrobené z GM bavlny. Husy migrující přes Illinois se pásly pouze na částech sojového pole, kde nebyly GMO. Když měli na výběr, tak losi, vysoká, mývalové a krysy ti všichni se vyhýbali GMO. A dokonce i během nejchladnějších dnů iowské zimy veverky, které pravidelně chroupají přírodní zrniny, se odmítly dotknout GM druhů.
Jeden skeptický farmář, který se o veverkách dočetl, chtěl vidět na vlastní oči, jestli je to pravda. Koupil pytel GM kukuřice a pytel přírodní a nechal je ve své garáži do zimy. Ale když si pro pytle zašel, myši udělaly ten experiment za něj. Prožraly se do pytle s přírodní kukuřicí a sežraly ho; GM klasy byly nedotčené.....

Průchod soutěskou

23. září 2010 v 7:17 | Jennifer Hoffman |  Channeling
Jennifer Hoffman AA uriel

Poselství Archanděla Uriela Channeluje Jennifer Hoffman

Posun je čas, kdy se naše vědomí pohybuje ze třetí dimenze do vyšších dimenzí zkušenosti. V průběhu této zkušenosti přibývá v našem životě synchronicit - o něco žádáme a ono se to objevuje. Avšak tento proces manifestace neplyne vždy hladce a přání něco změnit není vždy bezprostředně následováno novou a lepší alternativou. Někdy dochází k trhlině v plynulém proudu mezi přáním a jeho uskutečněním a my musíme přežít uvíznutí v této trhlině, soutěsce předtím než k nám přijde to, co si přejeme. Zatímco jsme v této soutěsce, zdají se být veškeré činnosti a proudění zastavené a my se cítíme "uvíznutí" a neschopní pohybu. Anebo to vypadá, že je nám bráno mnohem víc než k nám přichází. Tato soutěska je mostem mezi plány vědomí. Protože žijeme v lineárním, třídimenzionálním světě, nazíráme proces pohybu mezi dimenzemi z lineární úrovně. Avšak tyto dimenze existují v odlišné perspektivě. První tři dimenze se nacházejí v jednom plánu a čtvrtá, pátá a šestá dimenze existují v jiném, odděleném plánu. A most mezi těmito dvěma plány je tato "soutěska, trhlina". Jiná taková "trhlina" existuje mezi sedmou, osmou a devátou dimenzí a mezi dimenzí desátou, jedenáctou a dvanáctou....

Je na odvrácené straně Měsíce vrak kosmické lodi Valixi z Atlantidy?

23. září 2010 v 6:22 Ostatní
Kosmická loď Valixi


Identifikace neznámého objektu na odvrácené straně měsíce, který byl nasnímání během utajovanou mise Apollo 20.

Je pravděpodobné, že se mi podařilo identifikovat tu nejméně tříkilometrovou mateřskou kosmickou loď a dvě menší kilometrové trojúhelníkové, které jsou vedle a jejich základnu na odvrácené straně Měsíce a možná jsem zjistil i příčinu, že proč jsou tak poškozené a havarované. K těmto novým poznatkům jsem došel díky kolegovi "Dinamo14", od kterého jsem dostal odkaz na jeden článek, který zde samozřejmě také uvedu. Tento dopis jsem četl již v roce 2007, ale tehdy jsem tomu velmi nevěřil a nebral jsem to vážně. Teď už ale tuším, že autor dopisu možná nebyl až tak daleko od pravdy s tím, že si myslel, že to byla Vimana. Moje zjištění totiž nasvědčují, že byl těsně vedle a ty Vimany s tím mají co do činění. Ten obrovský vrak kosmické lodi má tvaru doutníku a podobá se  ponorce:

V tomto článku je mimo jiné psáno i toto: "... Létající stroje Valixi měly být ve tvaru doutníku a měly schopnost manévrovat jako pod vodou, tak ve vzduchu. ..."

ŠIŘTE SVÉ SVĚTLO * SDÍLEJTE SVOU VIZI

22. září 2010 v 7:19 | Ronna Herman / AA Michael |  Channeling

Poselství od Archanděla Michaela - Září 2010
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, v této době zrychlené transformace a chaotických změn se z ras, náboženství a kultur ve světě vytvořily dvě hlavní odlišné skupiny. Z našeho širšího pohledu z vyšších sfér jsou tyto dvě frakce velmi dobře rozeznatelné. Ti, kdo mají důvěru v budoucnost a všemi možnými způsoby usilují o lepší svět pro sebe i pro ostatní, mají aury, které září nádherným Světlem, rozšiřují se v nekonečných kruzích a tím ovlivňují všechno a všechny okolo. Mnozí z vás nyní zesilují a ochraňují tok Božského Světla, které potřebuje na Zemi zdroj ukotvení. Jak jsme již mnohokrát řekli, mocné, přeměňující Světlo celého spektra je energií Posvátného Ohně, kterou Země a lidstvo potřebují k dokončení přeměny z hutné širokospektrální duality nižších dimenzí směrem ke Světelnosti a neomezené svobodě vyšší čtvrté a páté dimenze....