Prosinec 2010

PF 2011

31. prosince 2010 v 10:28 Ostatní
Přeji nám všem Nebe na Zemi, jsme tvůrci své reality.
Mohu Ti říct, "namaluj Ráj", ale pastelky držíš v ruce Ty!
Začni třeba tou zlatou a namaluj píseň, kterou Tvé Srdce zpívá
Wan
PF 2011

Nalezeno dávné město vyzařující radiaci z atomového výbuchu

31. prosince 2010 v 7:08 Záhady kolem nás
Starodávné indické město
Radiace je i dnes intenzivní, oblast je velmi nebezpečná
Silná vrstva radioaktivního popela pokrývá tři čtverečné míle oblasti nacházející se v indickém Radžasthánu, deset mil západně od města Jodhpur. Toto místo, kde se stavělo sídliště, nyní zkoumají vědci.

Již nějakou dobu se vědělo, že v místě výstavby se vyskytl vysoký počet vrozených vad a rakoviny. Měřící přístroje zaznamenaly tak vysokou úroveň radiace, že indická vláda nechala celou oblast uzavřít policejním kordónem. Vědci zde pod povrchem objevili dávné město, jež bylo před 8000-12000 lety zasaženo atomovým výbuchem, který zničil většinu budov a zabil kolem půl milionu lidí. Jeden z výzkumníků odhaduje, že jaderná bomba byla na úrovni bomb svržených v roce 1945 na Japonsko.

Slavný epos Mahábhárata jasně popisuje katastrofický výbuch, který otřásl celou pevninou: .....

Kryon – Akašický systém

31. prosince 2010 v 7:07 | Lee Carroll |  Channeling
kryon 2
S cílem napomoci jasnějšímu porozumění čtenáře byl tento chanelling upraven (Leem a Kryonem). Živý přenos s sebou nese navíc energii jako prostředek komunikace, kterou tištěný text postrádá. Užijte si tedy tuto vylepšenou zprávu předanou v Syrakúzách v září 2010.

Pozdravení všem drahým, já jsem Kryon a mám na starosti magnetickou službu. Mistrové říkají přísloví: "Je-li to dobré pro mne, je to dobré pro moji duši." Říkají to také v těžkých časech, v časech frustrujících či před smrtí. A to proto, že se zaměřují na jednu věc a na jednu skutečnost - a sice, že láska Boha uvnitř nás tvoří lásku samotnou. Již jsme o tom mnohokrát mluvili v dřívějších chanellinzích. Říkali jsme, že se jedná o tajemství mistrovství. Dostat se na místo, kde jsi spokojen s tím, co je uvnitř tebe, což je Bůh, a nechat všechny další věci okolo tebe, aby se pomalu rozvíjely přiměřeně tomu, jak se učíš, co dělat se svým životem. Nerozhoduj se dopředu, kam kráčíš anebo co budeš dělat......

Cesta projasnění - Poselství Archanděla Uriela

30. prosince 2010 v 7:07 | Jennifer Hoffman |  Channeling
Jennifer Hoffman AA Uriel
Vhledy k Vzestupu - Poselství Archanděla Uriela
Prostřednictvím Jennifer Hoffman (prosinec 2010)

Protilékem na pochybnosti je průzračnost, projasnění, světlo porozumění, které osvětlí temná zákoutí našeho života, takže cestu před sebou uvidíme v jasném světle a bez překážek. Projasnění je odpovědí na všechny naše otázky, věděním, které rozpouští veškerý strach a spolu s ním přichází svoboda nezatíženě se pohybovat vpřed. Projasnění však přichází tehdy, když za ně zaplatíte přijetím, propouštěním, odpuštěním a tím, že vstoupíte do své vlastní síly. Zatímco nám projasnění pomůže rozřešit všechny naše problémy, zároveň od nás také mnoho vyžaduje - co se týče toho, jak nazíráme sami na sebe a na druhé, zda jsme spojení s naším porozuměním prostřednictvím ega nebo ducha a také toho, jak moc si je přejeme. Někdy je snazší bloudit v temnotách než mocně vstoupit do svého vlastního světla......

Vánoce na Novém Zélandě

30. prosince 2010 v 7:03 | http://www.coolfreeimages.net/ |  Humor
Vánoce na Novém Zélandě

Novoroční přání

29. prosince 2010 v 7:11 | MisaBells / http://www.bez-hranic.cz |  Pro pohlazení dušičky
Novoroční přání

V pokoji malého bytu sedí na posteli maminka s dcerou. Jako každý večer přichází chvíle, která patří pohádkám a pak... Co se děje poté, kdy holčička usne a maminka jde sama spát? Proč je vůbec sama?
"Maminko, povíš mi pohádku?" zaškemrala moje dcera a já se usmála.
"A jakou by si chtěla?" vyzvídám v naději, že snad dnes bude chtít jinou, než jako obvykle.
"Sen každé holky, prosím." Pohladila jsem ji po vlasech a tiše zasténala. Tenhle příběh jsem jí vyprávěla prvně před rokem, když nám došly příběhy o princeznách a králích. Knihy byly dočtené a ona už nechtěla poslouchat o Šípkové Růžence, nebo Sněhurce…
Z poslední naděje jsem vytáhla tento příběh. Kdybych tehdy věděla, že se k tomu upne, možná bych i váhala.
"A nechtěla by si slyšet o Popelce?" Dcerka zavrtěla urputně hlavou a se spokojeným úsměvem, že vyhrála, se stočila ve své postýlce do klubíčka.
"Mami, tak povídej už," naléhala. Rezignovaně jsem se nadechla.
"Tak poslouchej, jaký byl sen každé holky." .....

Obávané vynálezy

29. prosince 2010 v 7:07 Ostatní
Obávané vynálezy

První signál, že s naší fyzikou cosi není v pořádku, se objevil již počátkem šedesátých let 20. století: šlo o obyčejného brouka. Kdy tento hmyz vědci důkladně prozkoumali, ukázalo se, že povrch jeho křídel a rychlost, jakou se pohybuje, nevytváří dostatečnou aerodynamickou sílu, aby mohl létat. Brouk však zřejmě neznal fyziku a létal dál. Vše ukazuje na to, že nehodlá poslouchat akademiky. Není sám.

Stále častěji se ozývají odvážlivci vymýšlející zařízení, jejichž podstata fungování se příčí všem zásadám současné fyziky a popírá svou existencí argumenty největších vědeckých autorit. Americký inženýr Howard Johnson, autor mnoha nových významných a "vědecky pochybných" vynálezů, majitel několika patentů, jednoho dne sešel z vědecké cesty a stal se disidentem ve světě fyziky. Navzdory všem názorům o beznadějnosti svého řízení "proti všem a proti" zdravému rozumu "sestrojil motor, který může pracovat bez napájení zvenčí. Když se poprvé objevil na patentovém úřadě s modelem motoru a kompletní dokumentací, dozvěděl se od tamních úředníků, že Patentový úřad Spojených států není místem, kde by se chtěli zabývat perpetum mobile.....

Vzpomínky malých dětí

28. prosince 2010 v 7:07 | Jiří Palka |  Ostatní
Vzpomínky malých dětí
Třetí druh důkazů o převtělování nám poskytují lidé, kteří se na své minulé životy pamatují bez hypnózy. Nejčastěji se s tím setkáváme u dětí do 8 nebo 10 let. U dospělých zcela ojediněle. A ti mlčí, aby je okolí neprohlásilo za blázny. Některé dítě začne vypravovat o minulosti ihned, jakmile začne mluvit. V Evropě a v Americe je rodiče zpravidla pokárají, že si vymýšlí a aby nemluvilo hlouposti. Tím je zakřiknou. Dítě pochopí, že o tomhle by nemělo mluvit a v pozdějších létech vzpomínky se ztratí.
V Indii a jinde je tomu jinak. Tam se převtělování pokládá za samozřejmé. Rodiče dítěti naslouchají s vážností. Jsou případy, kdy dítě vypravovalo, že je někdo v minulém životě zabil a rodiče to dají k soudu. Pak zde máme případ převtělování doložený soudně. Jako např. tento:
Chlapec jménem Ravi Šankar se narodil v r. 1951 v indickém distriktu Kanauj. Mezi druhým a třetím rokem života začal vypravovat, že se ve skutečnosti jmenuje Munna Prasad a že je synem holiče z distriktu Čipatti. Během let vypravoval více a více podrobností o svém minulém životě. Znal jména všech členů své bývalé rodiny a jména sousedů. Tvrdil, že když mu bylo 6 let, dva příbuzní ho odlákali do opuštěné zahrady, kde ho zabili tím, že mu prořízli hrdlo břitvou. Oddělili hlavu od těla a zahrabali je na různých místech. Když se chlapec ten den nevrátil domů, začali rodiče po něm pátrat. Hlásili to rovněž policii. Ta našla řadu svědků, že chlapec se svými příbuznými někam odcházeli. Ti dva tvrdili, že se s ním po chvíli rozešli a že nevědí, co se mohlo stát. Nebylo možno jim cokoli dokázat......


Kryon – Energetické vědomí

27. prosince 2010 v 7:07 | Lee Carroll |  Channeling
kryon 2

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Kyvadlo reality se zhouplo opět do mého kouta a je tam prvek jisté nedůvěry. Ve skupině starých duší, je tomu vždy tak. Říkají, že je to příliš jednoduché - příliš snadno se to dá zfalšovat. Tak my Vám to říkáme ještě před zahájením této diskuze: je to o lásce. Vždy to bylo a vždy bude. Není to taková láska, jak si myslíte, ale je to síla ve vesmíru, kterou rozpoznali, viděli a identifikovali i vaši astronomové. Říkají tomu inteligentní design.
Mají pravdu, protože vesmír sám je předpojatý. Je předpojatý ve vytváření života, je předpojatý v lásce. Ve všem je vědomý důvod, a astronomové, vědci, fyzikové chtějí vidět ve všech věcech kompletní a úplnou neutralitu, ale nenachází ji. Není to legrační, že jste dali svou vlastní představu o "logice vědecké metody" úplně do všeho co očekáváte, že ve vesmíru uvidíte? Když vám toto očekávání studium vesmíru nesplní, nezpochybňujete metodu, ale údaje! To nám připadá legrační!
Chceme hovořit o některých věcech které jste objevili a také o některých, které již vidíte, ale nevyhodnotili jste je správně. Síla, kterou začínáte získávat, si vyžaduje pochopení energií, které jsou kolem vás, a které jste nikdy správně neidentifikovali. Chcete vidět mnoho věcí jako energii, zatímco se jedná o "energetické informace." Takže tohle je jeden z prvních multidimenzionálních channellingů ze sérií, které mohou trvat dlouhou dobu a které vám lepším způsobem začnou vysvětlovat koncepce, které byly nepochopeny anebo nebyly vůbec vysvětleny....

Nová stanice planety Země

26. prosince 2010 v 7:07 | Elisabeth Haich / Selvarajan Yesudian |  Duchovní růst
Nová stanice planety Země
Začnu tím, že vás požádám, abyste mě laskavě následovali na malou exkurzi do vesmíru. Představme si, že jsme v nekonečné prázdnotě vesmíru. Nemáme žádné tělo. Jsme pouhým okem, které se může dívat nerušeně všemi směry. Neexistuje zde nahoře či dole, dopředu či dozadu. Není tu žádný bod, od kterého bychom mohli vůbec vnímat nějaký směr. Jen prázdnota… prázdnota… temno… a ticho!
V této prázdné nicotě se z ničeho nic objeví v dálce malá světelná tečka, která pomalu roste, zatímco ji pozorujeme. Pomaličku se stává tak velkou, že jsme schopni si všimnout, že se jedná o kouli, která se točí kolem své osy a přibližuje se k nám dechberoucí rychlostí. Ta koule se stále zvětšuje, až nabude gigantických rozměrů a prosviští kolem nás… a pak znovu zmizí v temné prázdnotě......

Duchovní partner aneb setkání s naším dvojpaprskem

25. prosince 2010 v 7:07 | Zdenka Blechová |  Duchovní růst
Duchovní partner

Tak jako Luna a Slunce setkali se, i naše duše našly se…, spojily se.

Dvě srdce nyní tvoří pár,važme si lásky, toť Vesmíru dar.

Dvě slunce srdcí pro ostatní svítí,line se záře a vůně převzácného kvítí.

Dvě světla silnější než jedno,navzájem uzdravit a splynout v jedno.

Dvojhvězdou Vesmíru jednou se stanem,ostatním ukazovat cestu, zářit nepřestanem.


Zamilovanost nebo láska?

Zamilovanost má za následek slepotu, hluchotu, nemohoucnost. Člověk onemocní, protože nevidí nic jiného, než partnera, neslyší sám sebe, ale jen druhého a bez druhého není schopen života. Jsi mojí součástí. Člověk v zamilovanosti jedná spíše hlavou, chce toho druhého vlastnit, bojí se o své štěstí. Takže člověk si myslí v zamilovanosti, že jedná srdcem, ale je to jen rozum. Člověk ve strachu o toho druhého zde žije utrpení.......

Dar Lásky ...

24. prosince 2010 v 17:28 | Gloria Wendroff |  Ostatní
Dar lásky


Pokud můžete oslavit jeden předvečer roku, můžete oslavovat i dvakrát ročně, nebo desetkrát, nebo 365 krát za rok. Vy. Vás mám na mysli vás.  Vaše srdce. Vaše bytí. Vaše přání.

Dovolte svému srdci stát se Ježíškem. Jezdit na sobech po zemi a sněhu stejně jako po pouští. Padat dolů do komínů lidských srdcí.

Zanechat svůj dar lásky a pokračovat!.


Hvězdička

24. prosince 2010 v 7:03 Ostatní
jezulatko

Hvězdička stříbrná dopadla na zem
a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká
jaká má tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce
přináší stromeček, přináší Vánoce.

Milý Ježíšku ...

24. prosince 2010 v 7:03 | Wan |  Humor
MIlý Ježíšku

LÉČIVÉ ÚČINKY ZELENINY A OVOCE

23. prosince 2010 v 10:50 | Dr. Vojtěch Vojtíšek |  Zdraví
LÉČIVÉ ÚČINKY OVOCE A ZELENINY
ČESNEK

Účinky :
Povzbuzuje imunitní buňky k rychlejšímu dělení a vyšší aktivitě. Má protibakteriální účinky a po staletí se využívá jako lék proti rýmě, při zánětu krku, kašli a dýchacích potížích. Napomáhá vykašlávání. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Podporuje volný průtok krve. Snižuje vysoký krevní tlak. Snižuje hladinu cukru v krvi. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2 a C.
Množství :
Aspoň jeden stroužek denně. Účinek 1-2 strstroužků česneku denně na zdravotní stav srdce je zjevný po několika týdnech. Používá sa v kloktadlech a čajích. Při bolestech kloubů se nanáší přímo na kůži. Vatový tampón napuštěný česnekovým olejem a vložený do ucha je starý lék proti zánětu.

BROKOLICE

Účinky :
Aktivizuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů a nervů. Snižuje riziko vzniku rakoviny. Má vysoký obsah antioxidačního betakarotenu a vitamínů C a E. Je bohatým zdrojem kyseliny listové a železa.
Množství :
Jezte jednou týdně 20 dkg v páře povařené brokolice s česnekem. Asi 1-3 dávky brokolice po 170 g týdně mohou výrazně snížit riziko rakoviny. Brokolice snižuje vstřebávání jódu, proto lidé , kteří jedí brokolici víc jak 2-3x týdně, by měli konzumovat potraviny s vyšším obsahem jódu.......

Necháte se okusovat larvami?

23. prosince 2010 v 10:22 | Milan Koukal |  Zdraví
Necháte se okusovat larvami
Je to šok: Začíná vám odumírat noha, objeví se zlověstný kus mrtvé tkáně. Známá antibiotika už nezabírají. Ani chirurgové neznají jiné řešení než končetinu amputovat. Poslední nadějí se stávají larvy zvláštních much. Souhlasíte, protože už jinou šanci nevidíte!

Z malého kontejneru se na sterilní gázu o rozměrech 10 x 10 cm pomocí fyziologického roztoku vyplaví asi 300 larviček některého z druhů dvoukřídlého hmyzu, které se k tomuto účelu používají, dlouhých cca 1,2 mm.

Stačí jim jen pár dnů
Gázu odborníci přiloží na ránu a při okrajích hermeticky zajistí, aby larvy nemohly unikat do okolí. Larvy máte v ráně jen tři až čtyři dny, kdy - podle svého prahu bolesti - můžete cítit svědění, mít stále větší pocit, že se v ráně cosi hýbe. Potom  ošetřující lékař vlhkou gázu sejme. Nevěříte svým očím - rána je zcela vyčištěna, mrtvou tkáň larvičky zlikvidovaly! Přitom se jejich objem zvětší až desetinásobně........

Dva poutníci

22. prosince 2010 v 7:07 | Bruno Ferrero / Příběhy pro potěchu duše |  Pro pohlazení dušičky
Příběhy pro potěchu duše

Dva poutníci se šplhali po uzounké cestičce. Až dosud museli odolávat náporům ledového větru, ale teď se rozpoutala přímo sněhová bouře. Sněhové vločky prudce vířily a narážely do skal. Oba poutníci jen velmi ztěžka postupovali dál. Dobře věděli, že když včas nedojdou, ztratí se ve sněhové záplavě.
Zatímco jim srdce tlouklo až v krku a oči měli oslepené stále novými poryvy sněhové vánice, jejich cesta vedla po okraji hluboké propasti. Vtom zaslechli volání. Někdo spadl do propasti, nemohl se hýbat a volal o pomoc.
První poutník se obrátil ke svému druhovi a řekl: "To je osud. Ten člověk je odsouzen k smrti. Musíme si pospíšit, abychom neskončili jako on." A zrychlil chůzi. Musel se sklonit skoro až k zemi a čelit tak náporům silného větru........

Na plovárně s Raymondem Moodym

22. prosince 2010 v 7:03 | zasláno e-mailem Evík |  Duchovní růst
Raymond Moody hl

Velmi zajímavý rozhovor s Raymondem Moody, vřele doporučuji.
KLIKNI:Dr. Raymond MOODY
(*30. června 1944, Portedale, Georgia, USA)
Je vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, kterému se věnuje již od 60. let minulého století a který pojmenoval zážitek blízkosti smrti. V současné době vede soukromý výzkumný institute Dr. John Dee Memorial Theater of the Mind, který se zabývá zkoumáním změněného stavu vědomí. Dr. Moody získal univerzitní vzdělání v oblasti psychologie, filozofie a medicíny. Pracoval jako universitní profesor (Univ. of Georgia, Univ. of Nevada) a jako forenzní psychiatr (Státní nemocnice Georgia).
R.Moody je ženatý a s manželka Cheryl vychovávají 2 adoptované děti (syn Carter, dcera CarolAnne). Dr. Moody žije v Alabamě, USA.