Únor 2011

Fotonová energie

28. února 2011 v 17:36 Channeling
Fotonová energie

Fotonová energie je nový silný zdroj energie, který nahradí elektřinu v novém miléniu. Je to bezplatný zdroj energie, na který si nikdo nemůže vytvořit monopol. Jeho vnější okraj (pás) již zasáhl naši atmosféru a ovlivňuje nejen Zemi, ale mnoho planet v naší Sluneční soustavě. Fotonová energie je světelná energie, a proniká na Zemi ve vlnách. Dokáže prodloužit lidský život, protože opět sladí lidské tělo se světelným tělem. Fotonová energie vibruje na velmi vysoké frekvenci a dává sílu k okamžitému projevu myšlenky.
Proto je nezbytné, abychom si udrželi jasnost a čistotu našich myšlenek pomocímeditace, bytí v přítomnosti a zaměřením pozornosti do svého srdce. V určitém významu, Velký posun ve vědomí je posun Matky Země a jejích obyvatel do sféry fotonové energie na dalších 2.000 let.

Salusa 25/2

25. února 2011 v 21:49 Channeling

Salusa, 25. február, 2011

Súčasné udalosti na Blízkom východe vyžadujú, aby ste zachovali pokoj a nepridávali sa k citovému zmätku, ktoré vyvolali. Máte výhodu, že viete, že ľudia získajú späť svoju slobodu, takže môžete pomôcť tým, že budete šíriť svetlo do postihnutých oblastí. Pokojná energia, ktorá nesie energiu lásky má úžasný upokojujúci efekt na všetko navôkol. Hnev a nenávisť živia energie, ktoré podnecujú problémy, ktorých ste svedkami. Keď ste už došli tak ďaleko, nie je čas váhať alebo sa báť následkov, pretože už viete, že vaše víťazstvo nad temnými je zaistené.
Následky nepokojov budú do určitej miery pôsobiť vo všetkých krajinách a vďaka tomu si autority dobre rozmyslia, čo urobia. Vedia rovnako dobre ako vy, že staré spôsoby už melú z posledného, ale otáľajú s podporou nového spôsobu myslenia, ktoré volá po úplnej zmene zo starej na novú paradigmu. Aj tak ale nemôžu zabrániť tomu, aby sa nové spôsoby prejavili a vaše energie im pomáhajú šíriť sa, takže sa už nedajú poprieť. Čoskoro musí byť fakt o Vzostupe všeobecne známy a to samotné prinesie veľkú mieru pokoja na svet. Tento poznatok bude spojený s vedomím, že váš život je nekonečný, takže všetci ľudia budú vedieť o svojej nesmrteľnosti. To ich povzbudí k tomu, aby sa pozreli za ich súčasné životy, ktoré strávili v presvedčení, že nemajú budúcnosť a padnú do hlbín zúfalstva.

Salusa 23/2

25. února 2011 v 7:14 Channeling

Salusa, 23. február, 2011

Nepredstavujte si, že budúce úlohy budú ľahké, pretože už teraz je tu veľa zmätku a nie každý vie o tom, prečo dochádza k čisteniu. Blízky východ vstupuje do obdobia nestability, ktoré potrvá pokým nebude jasná cesta. Avšak jedna vec je jasná a to, že už nie je možný návrat k starým spôsobom diktátorstva. Ľudia sa vyjadrili a ich hlasy bolo možné počuť po celom svete. Vytvárajú energiu zmeny, ktorá zaistí, že sa im navrátia ich práva. Naša prítomnosť prináša ochranu tým, ktorí sa ukázali byť novými vodcami a nesú pochodeň slobody. Toto všetko je predzvesťou úplného návratu vašej nezávislosti.
Ste na začiatku obdobia veľkej aktivity a počas tohto roka bude jasný začiatok konca. Vidíme veľa možností, ktoré naplnia sľuby, ktoré vám boli dané. Pokrok musí pokračovať až do roku 2012. Je našou spoločnou povinnosťou zaistiť, že bezpečne dosiahnete Vzostup. Nezáleží na tom, ako vnímate súčasné udalosti, nič nezabráni tomu, čo bolo naplánované pred dávnymi vekmi. Vstupujete do najvzrušujúcejšieho obdobia vašich životov a ak to dokážete takto vnímať, cesta bude pre vás oveľa ľahšia. Na tento čas ste sa pripravovali celé veky a do vašej histórie sa to zapíše ako Veľké Prebudenie Človeka.

2012

24. února 2011 v 7:54 Úvahy
Co se tedy stane v roce 2012?

Stane se to, co nikdo nečeká: Nestane se vůbec nic. Tedy alespoň pro vnímání běžného člověka, který zde, v rovině 3D zůstane. Dál zde bude žít stejný život, dál zde bude mít všechno, co k němu potřebuje, dál zde budou přítomni i všichni lidé, které zná a má rád. Neboť jeho projekce světa a života, jaké je v tuto chvíli schopen, se nezmění.

Pouze ti, kteří dojdou k tomu, že v rovině 3D už nasbírali všechny potřebné zkušenosti, přesunou své vědomí do nového světa. A ten si budou projektovat podle svých představ. A to okamžitě. Pokud tam budou potřebovat pro své štěstí například i své děti, jejich projekce je tam zkrátka dodá. Budou tam.

Ti, kteří zůstanou svým vědomím nadále ve 3D, budou si zde dále projektovat i své okolí, tedy třeba i ty, jejichž hlavní vědomí už bude dávno v 5D. Takže pro všechny, kdo tu zůstanou, se z jejich pohledu nezmění vůbec nic.

Salusa 21/2

21. února 2011 v 23:05 Channeling
Salusa

Salusa, 21. február, 2011

Nedovoľte nikomu, aby vás zviedol z vašej cesty a buďte rozhodní a odhodlaní dosiahnuť to, o čom viete, že je vašim životným plánom. Táto inkarnácia je najdôležitejšia zo všetkých, ktoré ste prežili v poslednej dobe. Dopracovali ste sa k nej s cieľom vzostúpiť. Ak máte pocit, že ešte máte ďaleko k úspechu uvedomte si, že ešte stále prechádzate cez karmické situácie a učíte sa svoje lekcie. Ale ako sa koniec cyklu blíži, stále sa môžete snažiť byť súčasťou Vzostupu a začleniť ho do svojho života. Buďte si istí, že keď raz vyjadríte svoj zámer urobiť to, bude vám poskytnutá mimoriadna pomoc. Ak to urobíte, dostanete príležitosť opustiť staré spôsoby a stať sa slobodnou dušou neovplyvňovanou prítomnosťou nižších energií. Nikdy nebudete ľutovať opustenie tejto dimenzie, pretože to nie je vaša skutočná realita a má ďaleko od tých, z ktorých ste prišli.
Ako ste si už všimli, zmeny sa začali prejavovať v krajinách, kde dochádzalo k útlaku obyvateľstva. Nemyslite si, že keď vy žijete v modernej spoločnosti, nie sú potrebné žiadne zmeny, pretože sme hovorili o tom, čo je nevyhnutné pre to, aby ste sa opäť stali nezávislými Bytosťami. Život by mal a mohol byť oveľa lepším, než aký je teraz. Vždy bol dostatok bohatstva a zdrojov pre všetkých na šťastný život v hojnosti. Nie je taký preto, že ste boli úmyselne držaní v stave nedostatku. Opísať vaše postavenie ako otroctvo nie je vôbec pritiahnuté za vlasy, okrem toho, že si ľudia neuvedomujú, že nie sú slobodní.

Skrytá fáze transformace

21. února 2011 v 15:10 Duchovní růst
Skrytá fáze transformace


Z událostí a dění posledního období je již zcela zřejmé, že čas duchovní přípravy dávno skončil a zřetelně přichází doba velkých změn. A že se změny budou rodit v bolestech je patrné z celosvětového dění, z událostí každého dne. Tlak na lidstvo sílí. Určité části světa sužuji útrapy, bolest a bída, jaké si jen stěží dokážeme představit. U nás zatím vše probíhá méně dramaticky, zatím jde převážně jen o majetek, stát funguje a pomoc přichází. Je co jíst a pít, lékařská péče je zajištěna. To je však jen začátek.

Ilustrační obrázek
Situace v rodinách se komplikuje. Mnoho našich blízkých není schopno se s narůstajícím tlakem vypořádat, utíkají do nemocí nebo předčasně umírají. Vztahy jsou podrobovány těžkým zkouškám. Nejednou se projeví věci, které jsme si dosud neuvědomovali a kterých jsme si nevšímali. Jistoty se hroutí. Najít a udržet si dobré zaměstnání je stále těžší. Situace na leckterých pracovištích připomíná válečnou vřavu. Intrikuje se, pomlouvá a donáší, ve snaze zajistit si postavení. To v nás, co bylo dlouho potlačováno, se najednou ocitá venku. Někteří reagují zvýšenou agresivitou, která je patrná zejména na silnicích. Jiní obracejí negativní emoce proti sobě a upadají do depresí a apatie.Ekologické vyčištění Země

21. února 2011 v 9:52 Channeling

Je rozhodnutí mimozemského výboru o ekologickém vyčištění v roce 2015 předehrou pro ráj na Zemi v roce 2025?


Je rozhodnutí mimozemského výboru o ekologickém vyčištění v roce 2015 předehrou pro "ráj na Zemi" v roce 2025?

umělkyně Francisca Blazquez

(Redakce: přinášíme vám trochu kontroverzní materiál od další z řady údajných kontaktérů, názor si vytvořte sami.)

V rozhovoru s Alfredem Webrem 27.12. 2010 španělské autorka a umělkyně Francisca Blazquez prozradila svou předpověď. Ohlašované ekologické vyčištění Země Galaktickou osvícenou jednotou vědomí kolem roku 2015 je součástí přípravy na přistání osvícené jednoty vědomí v roce 2023 a na vznik objektivních podmínek pro "ráj na Zemi" v roce 2025. Např. i S. Fulham mluvil o tom, že Galaktický vládní výbor (vedený bytostmi z Alfa Centauri, Plejád, Síria a dalších civilizací) se rozhodl zasáhnout svou technologií, aby vyčistil pozemskou atmosféru předtím, než na Zemi dojde ke kolapsu, tak jak se to stalo na mnoha jiných planetách podobných té naší.

Širší vesmírný plán
Paní Blazquezová naznačuje, že tyto informace jí byly předány skrze interdimenzionální komunikaci. Její informace - ukáže se, zda jsou pravdivé - umisťují předem domluvené ekologické vyčištění Galaktickým vládním výborem v roce 2015 do širšího vesmírného, multidimenzionálního plánu.
V tomto širším kontextu je mimozemský zásah jedním z komponentů plánu jak usnadnit pozemskému lidstvu celkový přístup k "osvícení jednotou vědomí" kolem roku 2023.

Salusa 18/2

19. února 2011 v 15:17 Channeling

Salusa

Salusa, 18. február, 2011

Stále sa k vám viac približujeme, ale nemusíte si toho byť vedomí, pretože sme stále zahalení neviditeľnosťou. Aké vzrušujúce to bude, keď budeme môcť konečne otvorene vykonávať naše aktivity na Zemi a mimo nej. Zatiaľ musíme čakať, pokým nebude prostredie a obloha bezpečné a zbavené všetkých útokov na nás. Toto nie je možné vyriešiť veľmi rýchlo, pretože to vyžaduje príkazy od ľudí z najvyšších pozícií, ktoré zaistia našu bezpečnosť. Neznamená to, že by sme naozaj niečo riskovali, ale nemôžeme pracovať v atmosfére napätia a zlovôle. Celú dobu sa zdržiavame akejkoľvek konfrontácie a prijímame iba také opatrenia, ktoré nás ochránia pred útokmi. Nebudeme používať naše pokročilé technológie proti ľuďom, ale iba na našu ochranu. Galaktická Federácia je mierová organizácia, ktorá podporuje mier a spoluprácu medzi civilizáciami.
Váš Vesmír bol jedným z tých, ktoré boli neustále sužované vojnami, dokonca najzničujúcejšími galaktickými vojnami. Keď majú zbrane moc zničiť celú planétu viete, že ste dosiahli vážnu úroveň deštrukcie. Vaši vedci testujú atómové bomby bez toho, aby mali skutočné vedomosti o následkoch a bez toho, aby vedeli, že to môže mať spúšťací efekt. V časoch Atlantídy ľudia tiež odsunuli opatrnosť nabok a zničili veľkú civilizáciu a celý kontinent. Mnohí z vás, ktorí ste teraz inkarnovaní, ste žili aj vtedy a vaša prítomnosť má zabrániť ďalšej katastrofe. Úroveň vedomia, ktorú ste dosiahli, nám dovoľuje reagovať a zastaviť ďalšiu vážnu hrozbu pre Zem a vy viete, sa to už stalo počas minulého storočia. Keď ste zistili, ako rozbiť atóm, bolo jasné, že bude nasledovať takýto vývoj, ale my sme nemohli obmedzovať vašu slobodu v objavovaní.
Vaša slobodná vôľa je požehnaním aj príťažou a všetko závisí iba na tom, ako ju použijete. Prostredníctvom svojich rozhodnutí ste formovali svoju spoločnosť a jej zákony a samozrejme aj vytvorili všetko, čo vás obklopuje. Naďalej používate svoju slobodnú vôľu, ale uvedomili ste si, že staré spôsoby majú svoje nedostatky a tak hľadáte zmenu. Vyjadrili ste sa a vaše sny sa prejavia a my zaistíme, aby sa všetko dokončilo tak, ako to bolo naplánované. V skutočnosti sa Vzostupom neposuniete iba do Nového veku, ale aj do Zlatého Veku. Musíte tam byť, aby ste mohli oceniť, čo všetko to znamená a predčí to všetko, čo si teraz dokážete predstaviť. Áno, z času na čas vám povieme, čo máte očakávať, ale slová nedokážu primerane opísať krásu a harmóniu, ktorá vás očakáva.

Salusa 16/2

18. února 2011 v 14:47 Channeling
Salusa

Salusa, 16. február, 2011

Veci sa hýbu tak rýchlo, že takmer každý deň môžete vidieť znamenia zmien, ktoré prichádzajú. Vidíte tiež ako kolektívne vedomie silnie a stáva sa silou dobra. Temní strácajú svoj vplyv, takže sa Svetlo stáva mocnejším a nie je možné ho už utlmiť. Takže sa môžete tešiť na ďalšie reformovanie vašej spoločnosti. Vzorec vývoja nebude nejakú dobu jasný, ale sledujte, kto je za ním a budete mať istotu. Našich spojencov sú tisíce a sú to Pracovníci Svetla, ktorí neustále pracujú na tom, aby priniesli Svetlo na Zem. Tento impulz prebudí mnohých ďalších z driemot a spôsobí ďalšie spájanie ľudí pri dosahovaní výsledkov. Každý môže prispieť svojim dielom tak, že pošle Svetlo na Zem, ktoré bude použité pre dobro všetkých. Čím viac z vás to bude robiť, tým rýchlejšie sa bude zväčšovať Svetlo.
Drahí, všetci máte nejakú rolu v živote a všetci máte niečo, čím môžete prispieť k pozdvihnutiu ostatných. Buďte spokojní s tým, že robíte to, čo ste schopní robiť a netrápte sa ak máte pocit, že je to málo oproti tomu, čo robia ostatní. Kvantita nie je taká dôležitá ako kvalita, takže robte to, čo dokážete najlepšie. Vôbec nemusíte dávať nič materiálne, skôr máme na mysli vľúdne slovo alebo milý úsmev, ktorý venujete ľuďom, s ktorými sa stretnete. Verte nám, že máte dosť dôvodov na úsmev, pretože vaše nádeje a sny o prekrásnej a pokojnej existencii sa naplnia. Neplytvajte svojim časom ani energiou na negativitu, ktorá sa vyskytuje okolo vás, pretože tá bude premenená pomaly, ale iste.

Archanděl Michael – HARMONICKÉ SPOJENÍ: VSTŘÍC VELKÉMU VÝVOJOVÉMU SKOKU

18. února 2011 v 13:21 Channeling
d

Archanděl Michael - HARMONICKÉ SPOJENÍ: VSTŘÍC VELKÉMU VÝVOJOVÉMU SKOKU

Milovaná Rodino Světla, na vaší Zemi se právě nyní odehrávají veliké změny. Struktura a vliv staré Mřížky se hroutí a místo toho je aktivována Nová Zemská Mřížka Páté dimenze. Opravdu, přestože se toto na první pohled může jevit jako nestabilita a zmatek, při pohledu více do hloubky zjistíte, že je to vše jen součástí změn a transformací, o kterých jsme v uplynulých měsících a letech mluvili. A znovu říkáme: nebojte se. Vězte, že když procházíte těmito změnami, vše je v Božím Pořádku. Budete moci neustále přijímat úplnou podporu Boží Lásky.
Milovaní, při procesu Evoluce se Tvořivá Energie Ducha projevuje ve Hmotných Sférách Existence. Tento proces probíhá dlouhodobě a Stvoření se jeho vlivem stává složitějším a nádhernějším v Nekonečném Láskyplném Projevení. Stejně tak je i váš osobní vývoj Nekonečným Projevením Lásky a měli byste k němu přistupovat s radostí a ne se strachem či obavami. Skutečně, Milovaní, až budete čelit vlnám nejistoty ze strany "nevědomých" lidí, kteří zatím nedošli k probuzení, nezřídka se setkáte se strachem. Ale tento strach a obavy nepřijímejte za vlastní. Jak jsme vám již v minulosti ukázali, zůstaňte ukotveni v Energii svého Svatého Srdce a udržujte si v sobě rovnováhu Lásky a Míru. Vše je v Pořádku.
A protože mnozí z vás budou pociťovat "příznaky" energetických posunů, chtěli bychom vám nyní přiblížit naše vnímání a chápání těchto procesů ve vašem Bytí a vašich Tělech. Galaxie v tuto chvíli směřuje k tomu, co nazýváme "Harmonické Spojení". To znamená, že veškeré rozdílné Úrovně a Dimenze Světla se sbližují do Harmonického Spojení Světla a Zvuku, které odráží vnitřní celistvost Božího Světla. To vytváří ty nejnádhernější Nebeské Tóny a Podtóny znějící po celé Galaxii, která se postupně spojuje s druhou částí svého Dvojplamene, Galaxií Androméda, a poté se spojí s Vesmírným Srdcem Veškerého Stvoření a Světla.

Alexandra Amia Zezulova, 15. február, 2011

17. února 2011 v 9:08 Duchovní růst
devcatko

Alexandra Amia Zezulova, 15. február, 2011

Milovaní naši pracovníci Svetla,
zázraky sa dejú každým okamihom, boli uvoľnené a prežiarené základné bloky a všetky balíky programov ega. Na vás je teraz už len pozorovanie ako pyramída hier ega padá a končí všetko staré. Doba vyžaduje aktívne ticho cez srdce. Denne sa uzemňujte do 5D a nechajte cez seba plynúť všetko čo je. Netreba mať otázky. Len sa sústreďte na seba a liečte v sebe všetko čo vás bolí a tlačí.
Milovaní naši pozemskí anjeli, odkazy od nás sú neustále plné prosieb o očistu a nebude to ani teraz inak. Odpúšťajte … sebe, blízkym, všetkým. Všetko máte v očistných textoch (anjelska.sk) Klbko karmických vzťahov má byť u každého z vás čím skôr uvoľnené a vypustené, už nie je dôvod držať sa 3D karmy, keď máte Tu a Teraz otvorené dvere do 5D reality, vzťahov a hojnosti ako takej. Vieme … pre mnohých vás je predstava, že to všetko "utrpenie" môže skončiť tu a teraz, takmer nepredstaviteľná, denné drámy a hry ega, ktoré vás stále držia v hlave a strachoch sú niekedy ako nevyriešiteľná záhada, ale vravíme vám. Už je koniec, vystúpte z kruhu konštelácií, z potreby hrania hier. Otvorte sa sami sebe a vypustite všetky drámy. Len otvorenosťou k sebe sa otvoríte Všetkému čo Je.

Salusa 14/2

15. února 2011 v 22:09 Channeling
Salusa

Salusa, 14. február, 2011

Prešli ste dlhú cestu svojej evolúcie, kým ste dosiahli tento bod v čase. Tento cyklus bol jedným z tých, počas ktorých ste sa dotkli temnoty, ale aj napriek tomu ste našli cestu späť ku Svetlu. Nemusíte si spomínať na všetko, čím ste prešli, ale ak by ste to urobili, uvedomili by ste si, aký mimoriadny úspech ste dosiahli. Ešte nie ste za vodou, ako sa hovorí, ale s lepším pochopením, čo vás čaká do Vzostupu, sa s tým môžete úspešne vysporiadať.
Tí, ktorí majú pozitívny prístup, vnímajú problémy ako príležitosti posunúť sa do novej éry mieru a spolupráce. Je to otázka viery v tých, ktorí majú vyššie vibrácie a prišli sem, aby hovorili o tom, ako môžete urobiť kvantový skok. Žiadajú vás o podporu a čím viac ľudí bude rozmýšľať pozitívne, tým ľahšie sa budú napĺňať vaše túžby. Dokonca nie je potrebné ani to, aby ste poznali odpovede, stačí ak viete o energii zámeru, ktorý vysielate. Keď dosiahnete určitú úroveň kritického množstva, nastane manifestácia takých rozmerov, že bude nezastaviteľná. V skutočnosti začínate práve teraz vidieť výsledky, ktoré sa prejavujú a tie vytvárajú lepšie podmienky pre udalosti, ako je Odhalenie.

Emoce a buňky

15. února 2011 v 22:01 Záhady kolem nás
Uvolněte místo zázrakům

Naše emoce přímo ovlivňují naši DNA


Výňatek z knihy "Matrix - božský zdroj" od Gregga Bradena - popis pokusu číslo 2:

Výzkum nad jakoukoli pochybnost prokázal, že emoce mají přímý vliv na způsob fungování buněk v těle. V průběhu 90. let 20. století zkoumali vědci pracující pro americkou armádu, zda vliv našich pocitů na živé buňky, zejména na DNA, přetrvává, i když již nejsou součástí těla. Jinak řečeno, chtěli přijít na to, zda po odebrání vzorku tkání na ně mají emoce stále vliv - ať už pozitivní, či negativní.

Podle obecně vžitého názoru by jej mít neměly. Proč bychom měli něco podobného očekávat? Vraťme se znovu k Michelson-Morleyho pokusu z roku 1887, jehož výsledky, jak se věřilo, prokázaly, že "někde tam" není nic, co by "něco" na světě spojovalo s "něčím" jiným. V souladu s tradičním uvažováním platí, že jakmile se jednou z člověka odebere tkáň, kůže, orgány či kosti, neměla by již mezi těmito částmi těla existovat žádná spojitost. Tento pokus nám však ukazuje, že se ve skutečnosti děje něco zcela jiného.

Časopis Advances uveřejnil roku 1993 studii informující o pokusech provedených americkou armádou kvůli zjištění, zda spojení mezi emocemi a DNA pokračuje i poté, co byly odděleny, a pokud ano, tak na jak velkou vzdalenost. Badatelé začali shromážděním vzorku tkáně a DNA z ústní dutiny dobrovolníka. Vzorek byl oddělen a přenesen do jiné místnosti v téže budově. Tam začali zkoumat jev, o němž moderní věda soudí, že by neměl nastat. Ve speciálně navržené komoře byla DNA elektricky změřena, aby se zjistilo, zda reaguje na emoce osoby, z níž pochází, nacházející se v místnosti vzdálené několik desítek metrů.

Salusa 11/2

13. února 2011 v 0:06 Channeling
Salusa

Salusa, 11. február, 2011

Udalosti naberajú na rýchlosti a bez pochýb nadchádzajú príležitosti na pokrok. Ukázali sme temným naše odhodlanie začať naše aktivity, čo bude viesť k udalostiam, ktoré budú signalizovať začiatok zmien, ktoré vyčistia cestu pre nás a našich spojencov. Oni vedia, že to myslíme vážne a už viac nebudeme objektom ich zasahovania. S postupom času sme stále silnejší a miera prekážok, s ktorými sa stretávame, sa znižuje. Boj o moc je takmer pri konci a my presadzujeme náš zámer prejaviť sa otvorenejšie. Úroveň vedomia stále rastie a to tiež nám pomáha, pretože sa tým viac z vás prebudí k pravde. Temní vám už nemôžu naďalej zakrývať oči, pretože ste sa stali múdrejšími a chápete, čo robia. Výsmechom voči vám počas posledného storočia je, že toľko mladých ľudí zomrelo alebo bolo zranených v boji. Tvrdili im, že bojujú za svoju krajinu, ale v skutočnosti bola väčšina vojen vymyslených a falošne vyvolaných kvôli zisku. Tmaví zdecimovali obyvateľstvo Zeme, aj ako súčasť ich plánu zredukovať populáciu na počet, ktorý by mohli ľahšie ovládať.

Salusa - Mimořádná zpráva!

12. února 2011 v 14:18 Channeling
Salusa

Salusa - mimoriadna správa

Toto je ten moment, toto je správny čas pre začiatok…
Všetko je teraz v správnej pozícii a my už čakáme iba na pokyn od Stvoriteľa, aby sme mohli zahájiť otvorený a priamy kontakt s ľudstvom.
Nebojte sa našej prítomnosti, pretože my tu už dávno sme a vy ste si to ani nevšimli, ale teraz sa otvorene ukážeme svetu takí, akí sme.
Robili sme to takto, pretože bolo nevyhnutné, aby táto informácia vyšla v rôznych jazykoch v rovnakom čase.
Moji drahí, moji pozemskí Bratia a Sestry, nachádzame sa v rozhodujúcom okamihu, v bode zvratu, toto nie je hra a my potrebujeme vašu spoluprácu v najvyššej možnej miere.
Budete vyzvaní v najnaliehavejších chvíľach a jediné, čo musíte urobiť, je odpovedať a urobiť to, na čom ste sa dohodli v rámci tohto plánu, v tomto okamihu.
Tí, ktorí si toho ešte nie sú vedomí a pracovali na dosiahnutí toho, budú okamžite aktivovaní v správnom okamihu, keď budú povolaní.
To je dôvod prečo ste neustále pracovali s nami počas posledných dní.
Nič sa nedeje náhodou, všetko sa deje s konkrétnych príčin, takže iba tí, ktorí boli vybratí a tí, ktorí počuli volanie svojho srdca to cítia a odpovedajú. Takže si môžete byť istí, že v správnom čase bude všetko odhalené a vy budete vedieť, čo ste prišli vykonať v určitom momente. A budete vedieť aj to, čo ste prišli vykonať sem, na planétu Zem.
Posielam vrúcne pozdravy celému Ľudstvu na Zemi.
Prijala: SaräAmma, 9.2.2011
pre stránku vzostup.sk preložila danuša

Salusa 9/2

11. února 2011 v 0:23 Channeling
Salusa

Salusa, 9. február, 2011

Množstvo aktivity po celom svete signalizuje, že zmeny sú v pohybe. Prebúdzanie zasiahlo ľudí, ktorí nemajú žiaden priamy záujem, ani žiadne vedomosti o Vzostupe, ale prišli na to, že je niečo zle už dlhú dobu a ak sa má Ľudstvo posunúť dopredu, musia nastať zmeny. Kolektívne vedomie sa náhle rozpína a presúva do Svetla, čo inšpiruje ľudí pracovať pre dobro všetkých. Chápu, že je potrebné odstrániť bariéry medzi ľuďmi, ktoré boli často vytvorené nezmyselne. Je vidieť, že ľudia majú potrebu spájať sa, vďaka čomu sa dá oveľa viac dosiahnuť. Vlády tomu predchádzali často vojenskými zásahmi, pretože sa boja sily, ktorej by museli čeliť. Často sme hovorili o sile ľudí, ktorá rastie tým rýchlejšie, čím viac ľudí sa pridá.
S našou prítomnosťou, aj keby si neboli plne vedomí toho, čo sa deje, vplývajú energie na planéte na mnohých ľudí, ktorí vedia, že ich povinnosťou je konať. Akonáhle sa spoja, uvidíte začiatok opatrení, ktoré motivujú ľudí v pozíciách moci. Energie zmeny sú nezastaviteľné a nie je možné ich viac odkladať. Prezident Obama je muž, ktorého teraz potrebujete, pretože pozná svoju rolu. Pozorne počúvajte jeho slová, keď hovorí k tým, ktorí sú duchovne uvedomelí a ak dokážu rozpoznať ich skutočný význam budú vedieť, čo prichádza. Amerika bola vždy v roli svetového lídra, ale čoskoro naplní svoje skutočné sľuby a vyvedie vás von z temnoty. Pochopiteľne pred tým musia prebehnúť zmeny. Keď sa to stane, otvorí sa cesta, po ktorej pôjdete rýchlo dopredu.

Sheldan Nidle 8/2

10. února 2011 v 7:48 Channeling
d

Sheldan Nidle, 8. február, 2011

9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik
Dratzo! Sme späť! Veľa sa stalo a my prichádzame v najkritickejšom okamihu počas transformácie vás a vašej reality. Veľké finále zúčtovania je v plnom prúde a keď bude táto operácia dokončená, dorazí celosvetová hojnosť a začnú sa tak potrebné vládne zmeny. Tieto zmeny sú posledné, ktoré musia nastať prv ako dôjde k odhaleniu UFO! V dôsledku toho pracujeme veľmi tvrdo, aby sme ich čím skôr uskutočnili tak, ako nám to stanovilo Nebo. Lord Surea začne rad akcií, ktoré spôsobia transformáciu v realite vašej slnečnej sústavy, pričom už aj dnes sú tieto zmeny zjavné vďaka neobvyklej aktivite na Slnku a v celej sústave. A napriek tomu sú tieto zmeny len náznakom toho, čo má Nebo v pláne - vaša realita sa zmení z bipolárnej s obmedzeným vedomím na monopolárnu s plným vedomím. Na konci bude vaša slnečná sústava úplne iná, ako ju poznáte dnes.

Salusa 7/2

8. února 2011 v 23:23 Channeling
Salusa

Salusa, 7. február, 2011

Prebúdzanie ľudí rastie exponenciálne a to vám zaručuje, že sa už nikdy nevrátite ku starým spôsobom. Aj kolektívne vedomie už pomáha ostatným prebudiť sa a s tým prichádza aj lepšie pochopenie toho, čo sa deje. Ľudia si uvedomujú, že udalosti vedú k obrovským zmenám, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej fázy evolúcie. Po dlhý čas vedieme našich spojencov, pretože ich časť pri prípravách je najdôležitejšia. Priebeh je namáhavý, ale to sa dalo očakávať, pretože temní sa zo všetkých síl držia svojej moci. Môže sa zdať, že teraz je všetko jeden veľký zmätok, ale vzíde z neho príležitosť predstaviť vám všetky výhody, ktoré vám boli sľúbené.
Pochopiteľne je veľa verzií toho, čo sa bude diať v blízkej budúcnosti a sú aj také zdroje, ktoré vám prinášajú nepravdivé informácie nie len preto, aby vás zmiatli, ale aj preto, aby vyvolali strach z budúcnosti. Žiadame vás, aby ste zostali pokojní a nasledovali svoju intuíciu. Zostaňte sústredení a vyžarujte lúč Svetla zo svojho srdca všade, kam idete a tým pozdvihujte ľudí okolo vás, ktorí budú mať prospech z vašej prítomnosti. Negatívne emócie iba vyživujú veci, ktoré vás hnevajú, zatiaľ čo Svetlo ich oberá o silu. Pripomíname vám, že súboj medzi Svetlom a temnotou sa deje na vyšších úrovniach. Výsledné energie vplývajú na každého na Zemi a s prevažujúcim Svetlom vo vás budete k sebe priťahovať ešte viac Svetla. Čím viac je ho ukotveného na Zemi, tým viac sa zmenšuje dopad zmien na vás.

Malachit

8. února 2011 v 7:55 Ostatní
r

Vlastnosti
Malachit je kameň obdarený veľkou mocou, ale súčasne patrí medzi kryštály, s ktorými je potrebné zaobchádzať veľmi opatrne. Najvhodnejšie je používať ho pod dohľadom kvalifikovaného liečiteľa, ktorý má s uzdravovaním pomocou kryštálov skúsenosti. Je jedovatý malo by sa pracovať iba s jeho vyleštenou formou. Nikdy nevdychujte jeho prach. Keď sa užíva ako elixír, aplikuje sa iba zvonka. Druhou možnosťou je pri príprave elixíru postupovať nepriamou metódou.
Malachit zosilňuje kladné aj záporne energie. Uzemňuje duchovné energie do pôdy. Niektorí ľudia veria, že sa malachit zatiaľ vyvíja a neskôr sa stane jedným z najvýznamnejších liečivých kameňov nového milénia.
Malachit je ale už dnes dôležitým ochranným kameňom. Ľahko pohlcuje negatívne energie a znečisťujúce látky, ktoré odoberá priamo z atmosféry alebo ľudského tela. Pred použitím i po ňom by sa mal vyčistiť tak, že ho necháme na slnku položený na kuse krištáľu. (nikdy nepoužívajte soľ, lebo by poškodila jeho povrch.)
Malachit vstrebáva znečistenie plutóniom a chráni pred žiarením každého druhu. Mal by ho mať doma každý, kto žije v blízkosti jadrovej elektrárne alebo zdroja prírodnej rádioaktivity. Tiež čistí elektromagnetické znečistenie a lieči zemské energie. Je pevným putom spojený s prírodnými a božskými silami.


Arkturiánský koridor 4. část

7. února 2011 v 0:38 Channeling
Arkturiánsky koridor

Arkturiánsky koridor časť IV - Návrat

Šťastný Nový rok 2011!
Tento rok bude rokom plným udalostí, pretože v tomto roku začnete vy VŠETCI svoj osobný a planetárny proces Vzostupu. Preto sme štvrtú časť Arkturiánskeho koridoru nazvali Návrat.
Vydáte sa naspäť do piatej dimenzie nie iba rozpamätaním sa na tú realitu, ale aj spomenutím si na VÁS rezonujúcich s tou konkrétnou realitou piatej dimenzie. Keď si spomeniete na to, že ste to VY, bude to prvým krokom vášho návratu Domov. Rezonujete s nespočtom paralelných realít piatej dimenzie a tiež aj s nespočtom realít tretej a štvrtej dimenzie. Rozdiel je v tom, že keď znova získate svoju rezonanciu s piatou dimenziou, začnete sa rozpamätávať na nespočet realít v tejto frekvencii vyjadrenia.
Aby sa predišlo pocitu zahltenia a zmätku z toľkých možných realít, vytvorili ste si odrazovú realitu. Každý z vás má odrazový mostík do života v piatej dimenzii, na ktorý vstúpite pri vzostupe. Čoskoro si mnohí z vás začnú spomínať na túto odrazovú realitu a navštevovať ju vo svojich snoch a meditáciách.
Tajomstvo nie je v spomenutí si na všetko.
Tajomstvo je, že všetko, na čo si spomínate je SKUTOČNÉ!