Březen 2011

Světelná medicína

29. března 2011 v 21:29 Channeling

Světelná Medicína

Ochrana a Léčení před Radiačním Znečištěním, Neurotoxiny, Bakteriemi a Viry.
Vzkaz od Hathorů pro Planetu skrze Toma Kenyona
Po zemětřesení na Novém Zélandu, následovaném zemětřesením v Japonsku je jasné, že jste vstoupili do komplexnější fáze Vrcholu Chaosu.
Rádi bychom vám předali metodu ochrany a léčení radiačního znečištění stejně jako jiných fyzických stavů.
Nazýváme to Léčení Světlem (Světelná Medicína).

Samozřejmě se to vztahuje k událostem, které probíhají v Japonsku, ale jak se projevují změny na Zemi, můžete čelit i dalším podobným výzvám ve vaší blízké budoucnosti i na jiných místech tohoto světa.
Tato metoda vám pomůže s obojím - ochranou i léčením sebe sama od projevů - nejen radioaktivity, ale i neurotoxinů a mutujících forem bakterií a virů. Z naší perspektivy můžete ve vaší blízké budoucnosti očekávat jejich nárůst.
Tato metoda vyvolává spojení s vaší Božskou Duší, vaším BA. Tato akce je spojena s říšemi světla, které jsou vaší součástí.
Vše, co ve vašem Kosmu existuje, může být viděno jako působení či energetické vyjádření světla - dokonce i vaše nejhrubší formy hmoty jsou ve své podstatě tvořeny světlem.

Kryon - shrnutí roku 2010 3.část

26. března 2011 v 8:45 ChannelingKryon-ohlédnutí se za rokem 2010-III.


První věcí, která se děje je, že částečně tají ledovcové příkrovy na severu i jihu - ne všechny, ale velká část. Co to způsobuje je, že se tvoří vodní hladina, která nutí stoupat oceány o několik centimetrů a nově se stanovuje hmotnost vody na planetě. To přerozděluje hmotnost od pólů [koncentrace ledu nahoře a dole] k rovnoměrnější hmotnosti na zemské kůře. Toto přerozdělení potom stlačuje zemskou kůru v nových směrech a výsledkem jsou zemětřesení a sopečná aktivita.
K něčemu takovému v tomto roce došlo, že? Někteří lidé, kteří se dívají na zemětřesení a sopky říkají:"Udělali jsme něco strašného. Gaia nás trestá." Sklenice je napůl plná, že? Je to pouze tím, že Lidstvo nechápe, že je to Zemí, která se vylaďuje na Lidské vědomí.
A teď, tento vodní cyklus se uskutečňuje dříve než měl! Vy jste to načasování urychlili, protože jste zrychlili samotný čas. Proto prosím ty staré duše, které sedí přede mnou, a které teď čtou a poslouchají: Necítili jste časový nárůst? Zrychlil se! Protože vaše trojrozměrné hodiny odškrtly stejné množství času, multidimenzionální hodiny ve vás běží velmi rychle. A Gaia je součástí multidimenzionálních hodin. Zrychluje se spolu s vámi, že? Takže můžete říci (a budete mít pravdu) že Lidstvo mění podnebí!
Takže to, co nazýváte globálním oteplováním je pravým opakem. Nakonec to uvidíte jako globální ochlazování. Sledujte příští rok [2011] co se děje s vaší zimou, protože cyklus již probíhá. Jen tak pro zábavu, běžte po ulici až bude sněžit více než by mělo a křičte, "globální oteplování, globální oteplování" [smích]
Takže to je to, co se děje s Gaiou právě teď, a říkám vám, že co se stane s Gaiou příště, drahý Člověče, záleží jen na tobě.
Dovolte mi, abych vám řekl o vašem nejnovějším vědeckém objevu. S objevy to je tak; byly zde vždy a čekaly, až je uvidíte a objevíte, ale pro vás jsou nové. Nicméně, když to teď prozrazuji, vzpomínáte si, že jsem o tom mluvil?
Vědci dnes dokážou každou hodinu změřit magnetismus planety. To, čemu byste říkali magnetický oběh mřížky Země, se liší podle síly. Také se liší místo od místa. To všechno má svůj důvod, ale poprvé ve Vesmíru a na Zemi, máte k dispozici měřící metodu, kterou můžete tento oběh hodinu po hodině změřit.

Kryon - shrnutí roku 2010 2.část

26. března 2011 v 8:44 ChannelingKryon-ohlédnutí se za rokem 2010-II.


Tato země fungovala stejným způsobem, ve stejném systému více než 200 let. Jistě, trochu jste měnili pravidla, ale v podstatě to bylo pořád stejné a bylo to založené na chamtivosti. Byl to systém, kde se bohatí pomalu stávali více bohatými a chudí chudšími. Toto není hodnocení, to je fakt. Tento systém pracoval ve staré energii a i tak to byl dobrý systém, protože i ti uprostřed žili dobrý život, lepší než v jiných zemích. Ale najednou se, drahá Lidská Bytosti, díváš na novou energii, která prostě nemůže udržovat staré cesty a způsoby; Dokonce i základní ekonomika se musí změnit. Proto se finanční systémy vystavěné na staré energii rozpadly. Nové vědomí je nepodporuje a tak se rozpadly. Chyby minulosti se zkumulovaly v to, čemu říkáte recese.
Lidé říkají:"Jaká katastrofa!", ale Duch říká: "Blahopřejeme vám, protože reformujete základní pravidla toho, co chcete. Rozhodujete se mimo rozměr všeho toho, co kdy bylo před tím v této zemi uděláno." To, co od této chvíle uděláte, je katalyzátor, číslo tři. Kterým směrem to vezmete? Jak bude ten nový systém vypadat, až se znovu vzchopíte (a vy se určitě vzchopíte)? Dolar se vrátí. Tato země může změnit finanční systém, politický systém a samotné paradigma kapitalismu téměř přes noc. Vaše země je jedna z těch, které to mohou udělat, a jediná z nich je takto velká. Takže, jaký model představíte na zemi příště? Co třeba model, který bude pracovat s větší integritou pokud jde o velké peníze? To je to, co se teď děje.
Budou tací, co zde budou sedět a uvidí sklenici jen napůl plnou, protože sčítají všechny ty negativní věci a nechápou, o čem tato nová energie je, ani jak to odůvodňuje/vysvětluje Duch. Severní Amerika byla vždy vzorem pro jednotu. Vždy jste sloužili jako vzor pro větší integritu vlády. A teď jste právě jen znovu změnili způsob, jakým věci fungují. Kolik z vás je sto si v době, které říkáte Štědrý večer, sednout a mít odvahu prohlásit: "Díky Bohu za recesi. Děkuji ti, Duchu, za to, že nás takto semíláš, protože ať jdeme kamkoli, je katalytický rok a tento rok staví scénu/dějiště pro opětovné zotavení a sílu?"


Kryon - shrnutí roku 2010 1.část

26. března 2011 v 8:42 Channeling

Kryon - Ohlédnutí za rokem 2010

Toto poselství bylo předáno živě v texaském Dallasu,
v sobotu 11.prosince 2010
Tento channelling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace - na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v texaském Dallasu v prosinci 2010.
Zdravím vás, moji drazí,
jsem Kryon z Magnetické Služby. Skutečně, toto je zpráva z té strany opony, která je vaším domovem. Vaše tvořivá energie je zde dnes večer přítomna, ale vy jste ve 3D a vše, co vidíte, je muž s nezvyklým jménem, rovnajícím se číslu 11 (Kryonova numerologie), který na pódiu reprezentuje andělskou energii a mluví k vám jakoby z druhé strany vaší reality. Takže, co s tím udělá vaše tří-dimenzionální mysl? Máte pocit, že před sebou vidíte, řekněme, oponu? Vidíte muže, který proniká touto oponou? Představujete si mnohovrstevnatou realitu, kde vy jste na jednom místě a Kryon na jiném? Nabídnu vám teď kvantový úhel pohledu, protože se zdá, že k vám mluvím skrze toho muže s mikrofonem. Ale to není to místo, ze kterého přicházím, neboť já se nacházím v portálu zvaném Lidská Bytost, a přitom jsem všude.

Salusa 21/3

21. března 2011 v 21:31 ChannelingSalusa, 21. marec, 2011

Udalosti spejú k nevyhnutným zmenám, ktoré naplnia vašu budúcnosť. Toto obdobie nie je ľahké, ale vy ste vedeli, že bude súčasťou vašich skúseností. Vaša viera vo výsledok vychádza z viery v nás a v Stvoriteľa a v mnohé vyššie Bytosti, ktoré vás sprevádzajú počas vašich životov. Viete, že to nemôže nič zmeniť a tí, ktorí túžia vzostúpiť vzostúpia. Na rozdiel od predošlých období s rovnakou možnosťou si teraz môžete byť istí, že sa Vzostup udeje. Bolo to veľmi starostlivo naplánované a pôjde o impozantnú udalosť, ku ktorej dochádza veľmi zriedka. Čakali ste na to veľmi dlho, ale ste ušetrení od vedomých spomienok na predošlé príležitosti vzostúpiť. V životných plánoch čas nie je lineárny, všetko sa deje v jedinom Teraz. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sú Jedno a vy sa môžete presunúť do ktoréhokoľvek okamihu. Budúcnosť je plná možností, kvôli čomu môžete niekedy poznať jej viaceré verzie. Napokon ste to vy, kto pritiahne jednu z nich, ktorá naplní vízie vytvorené vašim vedomím.

Poselství od vzestoupených mistrů, 2. část

18. března 2011 v 20:23 ChannelingPoselství od Vzestoupených Mistrů - Být k službám, 2.část

Milované duše na Zemi,
posíláme vám nyní svou bezpodmínečnou lásku a požehnání a přistupujeme k vám s oddaností, abychom vám pomohli ve službě ve vaší současné realitě. Být k službám znamená být nápomocný ostatním i Stvořiteli, zatímco jste ve svých současných pozicích své existence na Zemi. Máte obrovskou sílu a jednoho dne zjistíte, že vaše světlo, záměr a milující energie mohou snadno vytvořit změnu, řešit problémy a přivést energie či situace do rovnováhy. Předstupujeme před vás, abychom s vámi sdíleli svou moudrost a uvědomění, že nyní je čas věřit v sebe sama, že můžete být opravdu užiteční Zemi a celému lidstvu.
Existuje silný důvod pro to, že jste na Zemi právě nyní a tím je vyzařování a ukotvení světla Stvořitele. Země vibruje nižší rychlostí, potřebuje osobu s podobnou vibrací - někoho s fyzickým tělem, kdo přefiltruje či ukotví energie do atmosféry Země. Je také důležité uvědomit si, že světlo uvnitř vašeho fyzického bytí je transformačním světlem Stvořitele - když vyzařuje, může přeměnit vibrace atmosféry kolem vás, takže umožní projev vyšších vibrací Stvořitelova světla a lásky. Jste zásadní "kotvou" či bodem tvoření na Zemi. My, Vzestoupení Mistři a Stvořitel, vás budeme vždy podporovat, milovat a provázet, ale tvorba reality, kterou zažíváte, pochází z vašeho bytí, mysli a energetických systémů. Jste malířským štětcem, který tvaruje a vyjadřuje vaší realitu takovou, jakou ji chcete mít. Vaše energie jsou spojeny s celým lidstvem; společně jako skupina malujete realitu, kterou si přejete zažít jako civilizace Země. Tvoření předchozích generací vaše tvoření také ovlivňuje a může buď omezit či osvobodit realitu, kterou vy a lidstvo tvoříte právě teď.

Poselství od vzestoupených mistrů, 1. část

18. března 2011 v 20:21 ChannelingPoselství od Vzestoupených Mistrů - Být k službám, 1.část

Nejmilovanější a nejcennější duše na Zemi, vzdáváme vám svou úctu za to, čím jste, a za vše co je oním Stvořitelem ve vás. Klaníme se vám za vaši oddanost a obětavost, za to, že procházíte temnotou, abyste se stali zase jednou světlem. Chápeme, že to, čím teď při učení se na Zemi procházíte, je možná tvrdé a bolestivé, možná se i stupňuje, když se cítíte tak osamělí a neschopní pokračovat, ale prosím vězte, že vás velmi milujeme. My, Vzestoupení Mistři, známe každý krok cesty domů, kterou procházíte, a naše láska je s vámi při každém vašem ušlém kroku. Známe vás jako svého přítele a nikdy vás ani kohokoliv jiného na Zemi neopustíme, jsme zde, abychom vás kolébali, když jste skleslí, a radovali se spolu s vámi, když se projevuje štěstěna.
Opravdu vám vzdáváme svou úctu za život, který žijete na Zemi, a přejeme si, abyste věděli, že jsme zde pro vás, ať už je vaše zkušenost jakákoliv, milujeme vás a absolutně podporujeme. Zapamatujte si, že vždy můžete nalézt světlo Stvořitele uvnitř sebe, ale není-li to možné, potom můžete nalézt lásku Stvořitele v nás a my budeme sdílet své světlo spolu s vámi, jako bychom vám nabízeli pochodeň naděje, dokud se nenaučíte zářit nebo zesílit plamen a paprsky svého světla.

Salusa 11/3

12. března 2011 v 11:32 ChannelingSalusa, 11. marec, 2011

Vesmír čaká na to, že sa stanete Galaktickými Bytosťami, na čo ste boli pripravovaní. Pokým budete mať túžbu postúpiť do vyšších dimenzií, dosiahnete to bez ťažkostí. Všetko, čo potrebujete, je v procese prípravy a je to veľká súhra energií, ktoré prichádzajú až z Centrálneho Slnka. Vyvíjate úsilie, aby ste pritiahli vyššie energie a tie k vám s veľkou pravdepodobnosťou dorazia. Dôkazy už existujú, pretože niektoré duše sú si vedomé toho, že ich vedomie podstatne stúplo. Tento rok prinesie mnoho príležitostí pre tých, ktorí si želajú prispieť k zabezpečeniu mieru na Zemi alebo podieľať sa na obnove Matky Zeme do pôvodného stavu. Vieme, že mnohí z vás túžia pomôcť a uisťujeme vás, že vaše ponuky nezostanú nepovšimnuté.
Veľmi povzbudivé je vaše zhodnotenie situácie, v ktorej sa teraz nachádzate. Je to búrka pred pokojom a táto situácia vyžaduje, aby čo najviac z vás pozeralo cez ňu dopredu a nespúšťalo zo zreteľa cieľ. Rozptýlení je veľa a temní neodstúpia, pokým nedostanú ultimátum. Buď rezignujú, keď budú o to požiadaní, alebo sa dostanú do neudržateľnej situácie, kedy nebudú mať na výber. Každá duša bude musieť v nejakej fáze čeliť zhodnoteniu svojich činov, ale my netrestáme nikoho a umožníme vyššej moci vysporiadať sa so zločinmi spáchanými proti Ľudskej rase. Všetko o vás je známe a nikoho neoklamete o tom, čo ste urobili. Dokonca aj vaše zámery sú známe a aj všetky myšlienky, ktoré ste kedy mali.

Ukázka karet

11. března 2011 v 16:43 Zdraví
Hovoří Zdeňka Blechová:

Přináším vám ukázku z mých karet Zdraví - karty obsahují 50 orgánů, které k nám hovoří, 5 let máme čas na změnu postoje, pak se nemoc objeví na těle fyzicky - více o kartách a objednávky v mém e-shopu http://cajovnakavarnarelax.webnode.cz/produkty-1/
Hlava
Bolí tě hlava, máš časté migrény, nebo jiné problémy? Nemyslíš na sebe a příliš upínáš pozornost k druhým. Snažíš se jim vycházet vstříc na úkor sebe a jsi nyní zahlcena pochybnostmi, zda to vše vůbec má smysl. Zda se ti to vrátí. Trápíš se tím, že ti nikdo nerozumí a ty přitom chápeš všechny okolo sebe. Ale vždyť ty je vůbec nechápeš, je to jen tvůj rozum, že si to myslíš. Myslíš si, že si koupíš jejich lásku a přitom oni nepotřebují tvoji lásku, je to jen tvoje potřeba být nápomocna a přitom strádat sama. Přestaň se starat a dopřej si více odpočinku. Nech starosti těm, kterým patří. Zbytečně si sama ubližuješ a přitom ostatní po tobě opravdu nic nechtějí. Když si to budeš uvědomovat, budeš se cítit volněji a tvé napětí se uvolní. Hlava přestane bolet. Trpíš syndromem nápomoci. Prospěje ti ranní rosa, doušek čerstvé šťávy z pomeranče nebo jahod, srovnat svoji mysl v přírodě a také bublání potůčku.
Mantra: Uvědomuji si své možnosti a následuji je. Netrápím se tím, že jsem málo potřebná

Chodidla
Značí růst. Pokud nerosteš ve svém poznání a stojíš na místě, tvá chodidla tě upozorňují, že se jim to nelíbí. Už se konečně rozhoupej a začni něco dělat. Chodidla chtějí směr a vědět kudy dál. Nedokážeš se rozhodnout a to je horší než se rozhodnout. Pokud se rozhodneš, bude to vždy správným směrem. Jen to musíš dokázat. Tvá chodidla tě o to naléhavě žádají. Nechtějí strádat na duchu, chtějí růst. Prospěje ti pobyt v horách i na sluníčku. To vše ti dá nový náboj a sílu se rozhodnout. Je dobré si chodidla masírovat denně kostivalovou mastí, zpevní je to. Můžeš jim dodat vláhu např. ranní rosou nebo brouzdáním v potoce. I chůze po nerovném terénu blahodárně prospívá. Potřebují prokrvit jakýmkoliv způsobem. Vhodnou bylinkou je rozmarýn
Mantra: Vím, kam jdu a následuji svůj vnitřní hlas, nebojím se rozhodnutí a činím tak, jak cítím

Mistr Ježíš – Nech to být

11. března 2011 v 14:13 ChannelingMistr Ježíš - Nech to být

Mí drazí a nejmilovanější bratři a sestry, já jsem Mistr Ježíš a přicházím k vám s mimořádnou moudrostí, kterou doufám vstřebáte, přijmete a uznáte jako pravdu. Sdílím s vámi tu nejhlubší radost a potěšení z možnosti být nyní s vámi v tak nádherném propojení.
Spojení s energií Tvůrce, zejména když je to v propojení s ostatními, je to největší z požehnání a umožňuje fantastický růst. My všichni máme moc rozšiřovat společně světlo Stvořitele tak velkolepě, že světlo bude vše, co vidíme, dýcháme, slyšíme a cítíme. Pokud vidíme a chápeme Stvořitele v sobě samých a uznáme ho v druhých, pak držíme zrcadla jeden druhému k porozumění velikosti Stvořitele.
My v podstatě odrážíme světlo Stvořitele tam a zpět, ven do atmosféry, umožňujíce mu vybudovat tu nejnádhernější enegii. Každý člověk jedná jako zrcadlo a vyzařuje světlo Stvořitele tak plně a mocně. Dokonce i když se soustředíte do sebe sama, odrážíte světlo, protože ono se přirozeně šíří z pravdy, kterou obsahujete. Já zde stojím jako zrcadlo pro vás, dívejte se nebo se hluboce prociťujte do mé energie a uvidíte se tak krásnými, čistými a milujícími. Vždy vidím sebe a mou pravdu v těch, se kterými pracuji na Zemi, neboť pátrám po přítomnosti Stvořitele a vždy ho nacházím v každém z vás. My všichni jsme Stvořitel na Zemi, a tak můžeme působit jako odrazy světla.

Konvenční pár versus duchovní pár

10. března 2011 v 22:27 Duchovní růstKonvenční pár versus duchovní pár


Všichni v sobě nosíme touhu po spojení s osobou opačného pohlaví v dokonalém vytříbeném svazku. Některým se to podaří napoprvé, jiní uspějí po mnoha neúspěšných pokusech a někteří stále takové spojení hledají. Není třeba mít obavy, protože jak praví jedno odvěké přísloví: "Každý má svou druhou polovinu". Dříve nebo později budete se svou milou nebo se svým milým prožívat radost ze vznešených aspektů lásky, podle toho, jak rychle si dokážete uvědomovat Skutečnost.
Nutností na cestě k čisté milenecké lásce je porozumět našim obvyklým chybám, kterých se dopouštíme v "běžném" či "konvenčním" páru. Takovýto vztah je od počátku často odsouzen k nezdaru. Tím, že si budeme své chyby více uvědomovat, můžeme časem vytvořit dokonalé pouto lásky, založené na těch nejvyšších ideálech. Pro inspiraci zde předkládáme jedno z možných srovnání dvou druhů vztahu: konvenčního a duchovního…

AA Michael

7. března 2011 v 15:09 ChannelingArchanděl Michael - Roztáhněte svá křídla a vzneste se

Drazí,
nastal čas, kdy si každý z vás musí zvolit, zda chce moudře využít svůj čas. Váš čas ve třetí/čtvrté dimenzi se tak zrychluje, že musíte v každém okamžiku volit jak získat z každé příležitosti, která je vám nabídnuta, co nejvíce. Jak využijete této neobyčejné příležitosti na nanebevstoupení? Jak byste se rozhodli využít své vlohy a nadání pro naplnění vašeho božského poslání? V každém jednotlivém okamžiku si můžete zvolit svou realitu, a můžete si zvolit, které své talenty a která nadání budete sdílet se svými bratry a sestrami. Můžete si zvolit, kolik ze svého božského poslání každý den naplníte a kolik z něj naplníte v tomto životě. Máte volbu. My vás žádáme, abyste roztáhli svá křídla a vzlétli, drazí. Žádáme vás, abyste vykročili ze své zóny bezpečí a abyste nás poprosili o pomoc ve vašem úsilí. Pamatujte, abyste získali naši pomoc, musíte pracovat pro nejvyšší dobro, s čistými úmysly ve vašich posvátných srdcích.
Žádáme vás, abyste překročili svůj strach, drazí. Strach oslabuje, ochromuje a neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Žádáme vás, abyste vstoupili do svého matrixu, tak, jak jsme vás to naučili, a konkrétně se zaměřili na osvobození se od strachu. Rozšiřte svůj matrix a chtějte vidět skvrny, temná místa, která jsou strachem. Ve jménu božské přítomnosti Já jsem, si představte fialový plamen a transmutujte tento strach. Představte si fialový plamen, který bude sledovat váš strach až k jeho zdroji a přemění jej. Udržujte tento plamen, dokud svůj matrix nevyčistíte v přítomném okamžiku. Potom naplňte sebe sama Božským světlem a přesně správným množstvím vyšších aspektů prvních sedmi paprsků pokoje a milosrdenství a vyvolejte paprsky osm až dvanáct. Dělejte to každý den, drazí, a zjistíte, že jste proměněni a budete se pohybovat vpřed v klidu a milosrdenství, a protože jste prosili o klid a milosrdenství, zjistíte, že bez námahy vystoupíte z vaší bezpečné zóny.Sheldan Nidle 1/3

3. března 2011 v 7:01 ChannelingSheldan Nidle, 1. marec, 2011

4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik
Selamat Jarin! Gaia zvyšuje počet varovných signálov pre ľudí, ktoré oznamujú, že nastal čas pre masívnu transformáciu nariadenú Nebom. Tí, ktorí sa stále snažia udržať pri moci, boli tiež informovaní o tom, že Nebo si želá, aby sa tieto zmeny uskutočnili okamžite! V dôsledku toho sme poučili našich spojencov a diplomatický personál, že žiadne ďalšie zdržanie už nie je vhodné. Medzi tým naši spojenci tvrdo pracujú na dokončení zostávajúcich úloh a my sme uskutočnili sériu udalostí, ktorými sme urýchlili dokončenie všetkých úloh. Tieto operácie sa stretnú v bode na časovej osi, ktorý bol určený Nebom. Zaviazali sme sa k týmto zmenám a upozornili sme rôzne vlády, že nebudeme tolerovať súčasný stav, ako náhle dosiahneme tieto dátumy. Naša technologická výhoda bola dostatočne preukázaná týmto režimom, aby bolo jasné, že to myslíme vážne.
Varovanie vzdorujúcim vládam je sprevádzané ďalším dôkazom našich schopností vo forme zneškodnenia ich mnohých tajných technológií a čím viac sa blížime ku konečnému dátumu, tým viac takýchto technológií zneškodníme. Ďalej sme "vzali" mnohých vodcov a informovali sme ich o tom, že niektoré naše žiadosti vyžadujú okamžité splnenie. Použili sme základné opatrenia na zdôraznenie týchto bodov, pretože sa musíme dostať cez skutočnosť, že niektoré možnosti sú ďaleko za chápaním temných.

Salusa 28/2

1. března 2011 v 22:17 Channeling

Salusa, 28. február, 2011

Pohľad na Blízky východ v súčasnosti nie je pekný a mnoho duší tak túži priniesť mier to tejto oblasti, že pri tom riskujú svoje životy. Uisťujeme vás, že podvedome vedia, že sa rozhodli urobiť to a ich obeť ich vyzdvihne do Svetla. Našťastie ich obeť nebude márna a temní budú zahnaní jedným alebo druhým spôsobom. Nejakú dobu bolo zjavné, že sa nepokoje budú stupňovať až pokým nespôsobia ich pád. Akonáhle bude moc ľudí považovaná za schopnú dosiahnuť zmenu veľkého rozsahu, nebude sa žiadna vláda cítiť bezpečne. Svetlo zvyšuje rýchlosť po celú dobu a čoskoro dosiahne ciele, po ktorých ľudia túžia. Máte teda všetky dôvody na to, aby ste sa naďalej vytrvalo usilovali o celkové víťazstvo.
Sme v pokušení povedať vám, že máte očakávať iba jednu vec v jednom okamihu, ale dokončuje sa množstvo udalostí naraz. Takže je celkom možné, že dôjde k celému radu udalostí v relatívne krátkom čase. Veci sa menia a vy zažijete rok plný prekvapení, ktoré viac než len vykompenzujú tie nežiaduce. Samozrejme prídu aj otrasy a to je cena za vašu slobodu. Sústreďujte sa na prínos zmien a prijmite fakt, že nemôžu prísť bez zásadných vplyvov na vaše životy. Dozeráme na vás a aktívne vám pomáhame, aby sme vám uľahčili situáciu.

Hilarion

1. března 2011 v 7:46 ChannelingHilarion, 27. február - 5. marec, 2011

Milovaní pracovníci Světla,
V tomto novém týdnu budou dokončeny mnohé projekty a záležitosti, do kterých jste byli ponořeni po mnoho měsíců. Procházeli jste mnoha náročnými situacemi, které vynesly na světlo to nejlepší co ve vás je, a to, s čím jste na těchto tématech pracovali. Každý úkol mezi lidmi přináší lepší výsledky než jste si přáli a neodděluje vás od sebe navzájem. To je velmi povzbudivé znamení pro ještě větší dobro, které přijde.
Ke konci týdne bude větší výlev intenzivních energií a když jejich vliv zasáhne Zemi, budou se tyto projevovat jako časté emocionální výbuchy. Těm, kteří dělali vnitřní práci, se to pravděpodobně promítne do silných tvůrčích impulsů, takže budete pracovat na svých vrozených schopnostech, jako je umění, psaní, sochařství, vaření, pletení a tak dále, cokoliv vám dává radost. Pro ty, kteří se jen probouzejí, nebo kteří na sobě nepracovali to bude náročnější, pokud si budou chtít zachovat emocionální klid a vyrovnanost.
Většina z vás se intenzivně zarovnává vertikálně ve smyslu duchovního růstu tím, že se zaměřujete na přítomnou chvíli, uznávajíc, že "teď " je jediný okamžik, který právě existuje, a že "tady", kde právě jste, je tím jediným místem. To je poněkud obtížná představa jak uspořádat myšlenky, protože většina z vás je zvyklá uvažovat z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti a zdá se být těžké zúžit vaše vnímání na "ted" - na což byste se měli zaměřit. Jako u všeho, co je nové, to bude vyžadovat další úsilí, než se projeví určitá úroveň komfortu.
Kamkoliv se podíváte, lidé a skupiny lidí v komunitách se všichni začínají zaměřovat na myšlenku sjednocení v lásce, ve vzájemné spolupráci, na hledání mírového řešení problémů, které jsou před nimi a jasně se rozhodují pro mír, pro spolupráci za společným cílem a pro vyšší dobro všech. To je hnutí, které se teprve začíná projevovat, ale bude sílit a bude výraznější, jak bude tento rok postupovat.