Duben 2011

Jeshua

30. dubna 2011 v 10:10 Channeling


Jeshua - Kámen, Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

Mí drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?
Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co jest. Když jste ve Světle, když jste oním Světlem, cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součást většího celku a cítíte, že jste hluboce schraňováni uvnitř této nekonečné sítě žijícího vědomí. Světlo je vaše spojení s Jedním.
Světlo je od přírody beztvaré. Není závislé na jakékoli hmotné formě. Je osvobozené od omezení času a prostoru. V tomto okamžiku nejste hmotnou formou, kterou obývá vaše vědomí. Nejste tělem, nejste masem a krví, ze kterých je tělo vyrobeno, nejste ani pohlavím, ani charakteristikami, které patří vaší současné osobnosti. Jsou vaší součástí, ale vy jste mnohem víc. Vy jste jejich zdrojem, jejich božským tvůrcem.
Vaše nekonečná duše přebývala v mnoha různých životních formách a zakusila ohromný počet životů v celém vesmíru. Tyto zkušenosti vás obohatily způsoby, které si ještě nepřipouštíte. Vaše někdy svízelná cesta inkarnace není nic menšího než způsob, kterým se Bůh rozšiřuje. Vaše cesta formami je smysluplná, neboť umožňuje veškerému stvoření expandovat a rozrůstat se novými a obohacujícími způsoby.

Motýlí měsíc

29. dubna 2011 v 9:08 Channeling

Poselství od Motýlího Měsíce - Síla přítomného okamžiku


Hovořím hlasem ve vibracích něhy a lásky, obracím se k celému lidstvu, ať již mi jednotlivci naslouchají, či nikoli. Má energie se šíří ke každé duši na Zemi, ať už věříte čemukoli či jakkoli chápete vaši realitu. Mé největší přání je, aby se všichni spojili v radosti a štěstí a také v lásce; právě z tohoto důvodu posílám své láskyplné vibrace všem bez výjimky.
Existence přijímání je silným zážitkem, který může proměnit vědomí člověka, jeho jednání a pozemskou realitu. Konec konců cvičení přijímání je cvičením duchovního rozvoje, protože abychom se mohli sjednotit se Stvořitelem, je nezbytné přijetí Jeho energie. Jestliže vidíte svou cestu duchovního probouzení jako pokračující proces přijímání Stvořitele, pak začnete objevovat plněji sebe, svou realitu a vše, čím je Stvořitel. Přijímání je možné praktikovat mnoha způsoby, ale když se zaměříme na přijímání Stvořitelova světla, lásky a moudrosti, pak jsme si vytvořili pro sebe cestu, která je pravdivá a nakonec nás dovede k završení sjednocení se Stvořitelovou duší. Přijetí znamená rozpoznat, připustit, uznat, pochopit a uvěřit. Může to také znamenat souhlasit, vzít, přisvědčit, přijmout a poklonit se. Je důležité toto vše cvičit se zaměřením se pouze na Stvořitele; tehdy začínáte odhalovat přítomnost Stvořitele, ale nejen v nebi nebo ve vesmíru, také v každém člověku, ve světě přírody, v situacích a v sobě.

Salusa 22/4

23. dubna 2011 v 21:55 Channeling

Salusa, 22. apríl, 2011
Teraz, keď ste pochopili, že máte obrovskú moc, vidíme začiatky mnohých hnutí, ktoré vás nasmerujú k zmenám v spôsobe vládnutia. Vládnuce vrstvy sa dlho báli vášho kolektívneho zámeru zmeniť veci podľa vašich predstáv. Bolo to zjavné počas mnohých rokov, kedy boli dokonca aj pokojné demonštrácie potláčané. Dnes ste konečne dospeli k záveru, že ak nebudete konať sami, neuvidíte naplnenie vašich požiadaviek. Mier je pre vás vysokou prioritou po dlhú dobu, ale temní to ignorovali a používali vojny na udržanie vás na uzde. Pohár vašej trpezlivosti pretiekol a úroveň vášho vedomia je taká, že energia zasahuje ľudí, ktorí sa nachádzajú v bode zlomu. Niečo sa musí stať veľmi skoro a s našou podporou sa musia skončiť vojny. V budúcnosti nie je miesto pre také energie a určite ani vo vysokých vibráciách a pravdou je, že v nich nedokážu existovať. S peniazmi a energiou vyhodenými na vojnu, môžete mať šťastný a spokojný svet plný ľudí žijúcich v bezpečí a zdieľajúcich bohatstvo. Takáto existencia bude čoskoro vašou realitou, pretože čistením sa odstraňujú nižšie energie, ktoré živili vojnové monštrum.

Jaroslav Dušek - Kameny..

23. dubna 2011 v 9:25 Pro pohlazení dušičky


Saša Amia Zezulová

21. dubna 2011 v 21:48 ChannelingSaša Amia Zezulová, 18. apríl, 2011

Milovaní naši pracovníci Svetla,
prihovárame sa vám opäť cez Amiu, dcéru Svetla. Táto správa je výnimočná a sú v nej nakódované najnovšie vibrácie dopadajúce na Matku Zem. Na Matke Zem, v jej vnútri a srdci sa udiali zázraky. Stredou 13.4.2011 bol na Matke Zem daný pokyn na ukončenie projektu Duality. Projekt Duality dosiahol vrchol a jeho ďalšie pokračovanie by už nič nové neprinieslo.
Milovaní naši, zároveň s dopadajúcim Svetlom bez výnimky bolo na Matke Zemi ukotvené plné vedomie Jednoty/5D. Ešte nejakú dobu bude možné prestupovať u neprebudených pracovníkov Svetla cez dvere medzi dimenziami (z 3D do 5D). Máte ešte trochu času na vedomé rozhodnutie o vašej ďalšej existencii a smerovaní.
Milovaní naši, už nie je čas váhať a pracovať na svojom Vzostupe a očiste osobnej karmy len v rámci "voľného" času. Uvedomte si to a z osobnej očisty si urobte hlavný pracovný pomer - práca na 24 hodín denne. Bez prestania je "nutné" liečiť svoje srdce a vzťahy odpustením, precítiť a uvedomiť si čoho sa ešte bojíte a kde sú vaše osobné záťaže, ktoré vám bránia lietať.
Milovaní, nie je to nič nereálne, stať sa v krátkej dobe v súlade s plánom svojej duše Majstrovskou bytosťou tu na Zemi. Očistou osobnej karmy prechádzate zasväteniami a navyšovaním vibrácií neprestajne každým dňom - cieľom a výsledkom očisty sú vibrácie rovnateľné sa Majstrovskej bytosti tu na Matke Zemi. Dosiahnutie Vzostupu, teda stavu Jednoty v 5D je reálne a nie je to nič abstraktné, stačí sa len vedome rozhodnúť.

Salusa 15/4

18. dubna 2011 v 22:07 Channeling


Salusa, 15. apríl, 2011


Bolo by celkom prirodzené nazývať tento rok rokom výsledkov, pretože všetka práca, ktorú ste vykonali, sa premení na výsledky. Získali ste množstvo skúseností počas mnohých životov a úroveň vášho vedomia vzrástla. Teraz ste dospeli k príležitosti získania ešte vyššej úrovne, keďže sa pripravujete na Vzostup. Ďalším kľúčovým dňom bude 11.11.2011, kedy sa niektorí z vás stanú citlivejšími na energie vôkol vás. Niektorým sa aktivujú telepatické schopnosti a zistíte, že môžete komunikovať s ľuďmi aj so zvieratami. Rok 2012 bude rokom zavŕšenia a vaše osobné schopnosti budú rásť a v čase Vzostupu budete pripravení stať sa Galaktickými Bytosťami. To predstavuje veľký skok dopredu z miesta, kde sa nachádzate teraz a spolu s ním sa vaše telá na báze uhlíka zmenia na kryštalické.
Deje sa veľa vecí, ktoré zaistia vašu pripravenosť na Vzostup. Ste vnímaní ako veľmi špeciálne Bytosti, ktoré boli ochotné opustiť krásu vyšších dimenzií. Stratili ste a potom ste opäť našli sami seba a svoje spojenie s Bohom. Ak sa vám to podarilo, vaše skúsenosti vám umožnili vyvinúť sa oveľa rýchlejšie a mohli ste využiť svoje znalosti na pomoc ostatným dušiam, ktoré túžia vstúpiť do vyšších dimenzií. Prijali ste túto výzvu z lásky k Bohu a túžby slúžiť ostatným. To je celkom prirodzené a v našom prípade je služba poskytovaná prostredníctvom aktivít Galaktickej Federácie. Podľa toho, na akej úrovni vývoja sa nachádzate a aké schopnosti ste si rozvinuli, sa môžete pripojiť k rôznym skupinám a koncilom. Život bude mimoriadne radostný a bude plný nekonečných príležitostí venovať sa svojim záujmom. Ak ste napríklad umelec, budete sa naďalej venovať umeniu. Ale bude to pre vás oveľa napĺňajúcejšie, pretože budete schopní zapojiť svoje tvorivé sily. Všetko je doslova živé a bude na vás reagovať.

Kuthumi - andělé ohně

14. dubna 2011 v 21:54 Channeling

Mistr Kuthumi Agrippa - Andělé ohně

Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych vás pozdravil a přinesl vám požehnání transformace, vzkříšení, inspirace a povznesení. Zdravím vás, milovaní. A je to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme s vámi setkat, protože vás stále nosíme v srdci Krista a bezpečně v náruči Boha. Drazí, jak jste si již vědomi, Matka Země volá na všechny strážce a všechny ty, kteří jsou spojeni s procesem uvědomění si božského povolání, k službě. Projekt The Lightweaver Angel vznikl z důvodu podpory Matky Země a kvůli spojení se základními stránkami skupinového aspektu božské povahy světa, ve kterém žijete. Po mnoho let mluvíme o změnách, kterých jste nyní svědky. Teď, když to nastalo, je důležité, abyste si procvičili to, co jste se naučili. Byl vám přidělen tento úkol, protože jste byli stvořeni, abyste to uskutečnili, a proto je vaše cesta součástí této posvátné transformace.

Moudro

10. dubna 2011 v 21:12 Duchovní růst

Omraam Michael Aivanhov:
Zpočátku působí člověk svou vnitřní prací, meditací a čistotou na své vlastní buňky, a poté se jeho práce na sobě samém odráží také navenek a ovlivňuje jeho okolí. Pokud tento zákon neznáte, nemůžete nikdy uskutečnit něco opravdového, neboť všechno musí být nejprve uspořádáno v nitru, dříve než se to může realizovat na fyzické úrovni.


Salusa 8/4

10. dubna 2011 v 12:27 Channeling

Salusa, 8. apríl, 2011


Nevzdávajte sa v tejto pokročilej fáze Vzostupu. Chaos má svoj dôvod a všetko, čo sa deje, je súčasťou rozsiahleho čistenia, ktoré je plne pod kontrolou. Nie je zaujímavé, že z pokusov temných zastaviť váš vývoj, vzišla príležitosť pre presný opak? Nevedomky zabezpečujú podmienky, ktoré vyžadujú čistenie Zeme. Keďže vieme o ich plánoch, vždy sme hľadali možnosť, ako ich obrátiť v náš prospech. Niekedy ich akcie nemali žiaden iný účel než ten, že vám mali ukázať, že ak bude ich postup zastavený, budete čeliť ešte väčším katastrofám. Tieto udalosti sú budíčkom pre Ľudstvo, aby začalo používať svoju moc, ktorou môže zmeniť kurz svojej budúcnosti. Ak ste v pozícii, z ktorej môžete ovplyvňovať to, čo sa deje, ste nabádaní, aby ste konali. Niektorí z vás sú to z konkrétneho dôvodu a budú inšpirovaní k tomu, aby použili svoje schopnosti zodpovedajúcim spôsobom.

Arkturiáni - 2.část

9. dubna 2011 v 10:38 Channeling

Arkturiáni - Paralelné reality časť 2, Vesmírne more

Čtvrtek v 19:54 | Bára | ChannelingArkturiáni - Paralelné reality časť 2, Vesmírne more

Drahí pozemšťania, my sme Arkturiáni a budeme spolu pokračovať na našej ceste. Radi by sme vám opäť pripomenuli, že každý z vás pokračuje vo svojom prebúdzaní do svojho JA v piatej dimenzii, spomeniete si na svoj život "medzi" smrťou a narodením, ďalšie reality tretej dimenzie a budete žiť vo vyššej dimenzii. Tieto reality sa odohrávajú všetky v jednom okamihu, v jedinom TERAZ. Preto nie sú žiadne predošlé životy - sú to paralelné životy.
Vaša odrazová realita k piatej dimenzii vám pomôže aklimatizovať sa na rozšírenú realitu v okamihu vášho vzostupu. Vyjadrenie vášho Multidimenzionálneho JA piatej dimenzie funguje súčasne s vyjadrením vášho JA v tretej dimenzii. Tento koncept, v ktorom sa "všetko deje TU a TERAZ," je možné pochopiť iba Multidimenzionálnym Operačným Systémom. Preto uvoľnite svoje pripútanie k lineárnemu časom zviazanému mysleniu, aby ste mohli lepšie pochopiť spôsob, akým paralelné svety na seba navzájom pôsobia v obrovskom Vesmírnom mori mnohých frekvencií.
Ak niekto z vás plával napríklad v mori viete, že pri plávaní prechádzate cez oblasti s oveľa studenšou alebo teplejšou vodou. Cítite teplo alebo chlad na svojom tele, ale neviete prečo je teplota odlišná. Rovnaké je to aj vo Vesmírnom mori. Keď vaše vedomie/Svetelné telo pláva Vesmírnym morom, rôzne paralelné reality sa prelínajú, prekrývajú a koexistujú. Vy tiež nevidíte tieto odlišné reality, ale CÍTITE ich rovnako, ako cítite rozličné teploty vody. Preto ako náhle začnete vo Vesmírnom mori plávať vedome, čo často robíte "nevedome" počas spánku, budete schopní navštíviť veľa rôznych paralelných realít.

Kryon - rok 2011

2. dubna 2011 v 22:20 Channeling


Kryon - 2011 a dále

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Toto je první zaznamenaný Kryonův channeling v roce 2011. V těchto chvílích vám chci dát přehled o numerologických aspektech uplynulého roku [2010], a pak toho ve kterém se nacházíte [2011]. Pak zajdu ještě dál, abych vysvětlil některé anomálie, které vidíte a projdeme si, co jsem vám o tom všem řekl před 22 lety. Pak bych vám chtěl uvést, jaké možnosti vidíme pro naší planetu, a to v blízké i daleké budoucnosti.
Právě jste vyšli z roku 2010. Postupně se čísla pohybují dopředu lineárním způsobem, ale mají také kolem sebe energii. A proto Vás prosíme, abyste se podívali na tuto energii, která je numerologicky relevantní k vaší situaci. Numerologie vám dává přehled o energii, která je zobrazena v číslech roku. Nedá vám to absolutní empirickou energii, která vyžaduje akci. Numerologie byla vytvořena s cílem pomoci lidem pochopit energii, která je v určitou chvíli s nimi. Je to jedna z nejstarších věd na planetě a já mého partnera žádám, aby ji pochopil a učil. To může být jednoduché a může to být složité. Může to dokonce jít tak daleko, že se bude jednat o kvantovou numerologii čísel o číslech.

Salusa 1/4

2. dubna 2011 v 22:17 ChannelingSalusa, 1. apríl, 2011

Dovoľte láske viesť vás za každých okolností a nerobte žiadne výnimky, pretože každá duša reaguje na túto mocnú energiu. U niektorých duší to môže trvať dlhšie, ale nakoniec ich to pozdvihne. Ľudia sa niekedy zvyknú dívať zvrchu na tých, ktorí si nedokázali nájsť svoje miesto na svete. A pritom tí, ktorí zablúdili potrebujú všetku pomoc, aby našli svoje skutočné ja. Nastal čas na odpúšťanie a skoncovanie so súdením. Všetci z vás prešli aj takými obdobiami pri ceste cez temnotu, ale napokon ste našli správnu cestu. Stále viac ľudí sa bude prebúdzať do príležitosti, ktorú toto úžasne obdobie ponúka a s pomocou budú schopní odpustiť sami sebe a začať odznova. V najhlbšom zákutí žiadna duša netúži po úplnom odstrihnutí sa od Svetla, ale temnota dokáže byť zdrvujúca. Bez predsudkov a so všetkou láskou dokážete zhromaždiť a poslať svoju najvyššiu energiu tým, ktorí sa dopúšťajú kriminálnych činov. Ak to môžete urobiť, bude to jedným z najväčších činov, ktoré menia svet.