Květen 2011

Přesun

31. května 2011 v 20:50 Channeling
powerrofcreation
Další fáze indigově-křišťálového přechodu začíná!
Přechod plánovaný na duben již probíhá. Archanděl Michael mne požádal, abych napsala krátký článek, který by pomohl těm z vás, kteří cítíte nové vlny energie, přicházející na planetu a způsobující změny a posuny ve vědomí. Mnohokrát děkuji také Davidovi, který mi, jako vždy, pomohl formulovat tyto myšlenky do slovních konceptů.
Dosáhli jsme v historii doby, kdy kalendáře a koncept času a prostoru, jak jsme vždy znali, končí. Egyptský a mayský kalendář v naší době končí a rodíme se do nové koncepce času a prostoru.
Toto přepnutí bylo původně v mayském systému naplánováno na rok 2012, ale kvůli příchodu velkého počtu křišťálových dětí na planetu a rychlému přechodu na křišťálové vědomí u mnoha dospělých, je nyní kolektivní vědomí planety Země připraveno na posun.
Je to posun do nového způsobu bytí - nového druhu vědomí, které je nyní připraveno zrodit se či vynořit mezi námi, v příštím lunárním cyklu. To je něco, co je třeba oslavit! Skutečné vynoření se kristovského či křišťálového dítěte v lidském vědomí.
Lineární čas: Pohyb po časové linii dolů (ve třetí dimenzi)
Po mnoho tisíc let pracovali lidé s lineárním či trojrozměrným časem.
To znamená pohyb po časové linii dolů, od zrození ke smrti. Na cestě po této časové linii člověk nashromáždí materiální statky a majetek, který vytváří bezpečnost, kterou lidé cítí, že v životě potřebují. Tato bezpečnost je proti víře v chudobu, nedostatek a vzácnost, a trávíme velkou část svého života tím, že zajišťujeme, že se nás tyto věci nikdy nedotknou. V podstatě většina z rozsáhlých systémů, které řídí náš život - bankovnictví, obchod a finance - jsou poháněny právě emocemi strachu souvisejícími s vírou, že jak se pohybuje po časové linii z minulosti do nejisté budoucnost, dochází ke katastrofám.

Kryon – Nevíte jak skáče žába

25. května 2011 v 20:48 Channeling


Kryon - Nevíte jak skáče žába
Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Jsem v místě, které nazýváte Tucson - a říkám to posluchačům a čtenářům. Protože vnímám, že jsou nyní jejich uši a jejich oči se mnou v kvantovém stavu a o tom chci s vámi mluvit - o kvantovosti Boha, o problematice duchovní logiky. Protože to, co se nedávno stalo v tomto městě, může být pro mnohé nepochopitelné (střelba na politickém shromáždění v Tucsonu před dvěma týdny).
Lidé chtějí odpovědi a existuje mnoho odpovědí z mnoha míst, které nesplňují očekávání, a toto může být dokonce jedna z nich. Zdůvodnění existence Boha vám všem uniká, protože pro věci, které zažíváte, neexistují žádné lineární důvody. Není to naplánované, protože neexistuje žádné předurčení. Neexistovala žádná jistota, že v ten den osmého ledna dojde k těmto událostem (v Tusconu - pozn. překl.). Existují pouze možnosti.
Takže, pokud byste měli mysl Boha, měli byste úroveň, kterou bychom pojmenovali kvantová logika, která je daleko větší, než cokoliv, co si můžete představit. Je to něco, co žádný člověk nebude nikdy schopen pochopit, neboť je to mysl Boha. Avšak, lidé v sobě nesou Boží zdroj a také energií Stvořitele. Takže někdy, jen někdy, jste schopni najít vysvětlení, které se nemusí vejít do logiky vaší reality, ale na určité úrovni chápete správnost všeho, i když nemáte mysl Boha. Mezi tím, co jste pochopili, a tím co znáte, cosi chybí. Jde to dokonce i nad rámec vaší intuice. Pro nás je vaše realita - tak jak ji vidíme v kvantovém stavu - sérií možností, které jsou všechny spojeny, a dějí se najednou. Nitky, které je spojují, jsou svobodné volby, a ty nejsou známy, ale jsou pouze vrstvami možností.

Diana Cooper: Budíček, 2.část

23. května 2011 v 8:19 Duchovní růst

Diana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 2. časť


Kapitola třetí
Rok 2012
Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti.

Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu.
Co se bude dít, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.
Ti ve třetí dimenzi
Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu mohli být.

Diana Cooper: Budíček, 1.část

23. května 2011 v 8:17 Duchovní růstDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 1. časť
Kapitola první
Dávná proroctví pro rok 2012
Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem.
Dne 21. prosince 2012 končí 260 000 letý cyklus
Toto datum představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260 000 lety. Trvalo 10 000 let ho naplánovat a připravit a éra Atlantidy trvala 240 000 let. I když se kontinent zhroutil před 10 000 lety, jsme stále pod jeho vlivem, a to až do konce roku 2012.
Cílem Atlantidy bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodné vůle a udržet si přitom spojení se Zdrojem. V tomto období byly i jiné kontinenty osídleny lidskými bytostmi, ale ty nebyly součástí tohoto konkrétního projektu. Závěrečné a páté desetitisícileté období bylo řízeným experimentem, během něhož vznikl Zlatý věk Atlantidy, jenž trval 1 500 let. Toto období je předmětem mé knihy Objevování Atlantidy (Discover Atlantis). Posvátným úkolem je přnést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy, a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celý svět.

Kryon

18. května 2011 v 20:14 ChannelingKryon - Shrnutí
Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Jsou tací, kteří řeknou, že to bude té Lidské Bytosti na židli trvat delší dobu, než asimiluje energii, která byla Duchem. Říkají, že to potrvá dlouho, než tato energie obestře jeho tělo a zaplaví je energií, která se nápadně podobá Vyššímu Já. A my vám říkáme, že právě takto to v této nové energii funguje. Právě se na to díváte.
Existuje staré paradigma linearity, které říká, že se v určitou dobu klaníte a modlíte a v určitou dobu se bavíte. To je ale škatulkující Bůh, viďte? Co kdybyste vždy měli k dispozici to, co je Vyšší Já připraveno spustit? Co kdybyste to stále nosili s sebou na tak vysoké úrovni, že by se to stalo vámi? Každé slovo, které byste řekli, by vyšlo přímo z něj. Po každé, když by na vás pohlédla Lidská Bytost, tak by ve vašich očích spatřila soucit s ní… soucit s tím, který se s vámi hádá, s tím, který na vás volá vaším jménem, soucit s autoritou, kterou nemáte rádi. Jak by se vám líbilo dokázat, podívat se na ně a jako první věc pocítit soucit, a následně se zbavit všeho, co probíhá emocionálně? Takže, když sedím na židli tak dávám svému partnerovi pokyny, aby měl se všemi soucit, a to mi dovoluje okamžitě vstoupit. A tady jsem.
Je zvykem, že když sedím na tomto místě [v Gaithersburgu], připravím shrnutí toho, co se děje na planetě. Proto se budu držet této tradice. Něco z toho, co se vám chystám sdělit a probrat teď s vámi, jsem říkal již dříve, a nedávno to bylo na jiných kontinentech. Něco jsem říkal i na tomto kontinentu. Teď ale provedeme shrnutí způsobem, jakým jsme to ještě nikdy dříve neudělali, takže si je můžete společně vyslechnout.
Mluvíme jazykem lásky. Říkáme vám věci, které se dějí z naší perspektivy, a upozorňujeme vás na to, co znamenají. Ale ve všem, co se vám chystám říci, budeme zdůrazňovat jedno: Všechno, co se děje na planetě, se děje pomalu. Musíte začít přemýšlet a pozorovat ve skupinách generací a ne jednoduše rok za rokem. Drahá stará duše, užívej tu moudrost, kterou jsi nashromáždila za tu dlouhou dobu, co jsi na planetě hned teď, abys lépe porozuměla tomuto poselství. Pochop, že čas musí plynout, když už kvůli ničemu jinému tak kvůli budoucím dětem, které nemají stejné vědomí jako jejich rodiče. Proto se díváš na to, co se týká celých generací, ale děje se to před tvýma očima.

Andělé na Zemi

16. května 2011 v 13:23 Channeling
KAGAYA EarthLight
Země skrze Pamelu Kribbe

Sladké lidské dítě,
Já jsem hlas Země. Znám tě odjakživa. Tvůj každičký krok je mnou pociťován a potvrzen. Na nejhlubší úrovni jsme jedno. Existuje jedno vědomí, které zahaluje nás oba. Toto vědomí je velkolepé a nepopsatelné. Je to Duch Boha. Je záhadné a zároveň hluboce důvěrně známé. Uvnitř rukou tohoto kreativního Vědomí je zahalena hra naší soudržnosti. Společně hrajeme hru: jsme partneři ve vztahu, který se vyvíjel v průběhu času. Tento vztah je nyní připraven k transformaci. Vstupujeme do nové éry. Ale nejprve ti řeknu něco víc o počátku tohoto procesu naší společné součinnosti. Je odlišný od toho, co jsi možná čekalo.
Při našem prvním společném příchodu jste ještě nebyli lidmi. Neměli jste ještě fyzická těla. Neinkarnovali jste se na Zemi. Byli jste andělé. A ne jen tak ledajací andělé! Patřili jste do rodiny andělů, která plánovala dláždit cestu novému dobrodružství ve vesmíru. O čem toto dobrodružství bylo? Řeknu to zjednodušeně. Ve vesmíru je zákon, že podobné přitahuje podobné. Například, když na Zemi umřete, automaticky jste přitahováni do oblasti ve spirituálním světě, která odráží váš stav vědomí. Vaše prostředí přímo odráží to, jak se uvnitř cítíte. Existuje tu jednota mezi vnitřním a vnějším. Ve spirituálním světě jsou říše světla a říše relativní temnoty. Tyto říše jsou oddělené. Tohle však pro Zemi neplatí, nebo to tak alespoň vypadá. Na Zemi je přítomno mnoho různých druhů vědomí společně a vzájemně se ovlivňují. Je zde ohromná různorodost, a proto je Země jako obrovský kotel různých říší vědomí.

Eckhart Tolle Jsme určeni k probuzení?

12. května 2011 v 21:37 Duchovní růst

Eckhart Tolle
Jsme určeni k probuzení?
Z přednášky zveřejněné na ET TV, květen 2011.
Otázka: Ahoj Eckharte. Jestliže je cílem vesmíru, aby se forma probudila, nebo aby se vědomí stalo vědomým samo sebe, proč je to tak vzácný jev? Vypadá to spíše, jako že jsme že jsme určeni k tomu, abychom se neprobudili.
Eckhart (velmi nadšeně): OK, děkuji.

Jak říkáte, vypadá to, jako bychom byli určeni k neprobuzení. (Ne vy osobně.) Ale není to pravda. Jste určeni k probuzení. Stejně tak jako žalud, který spadne na zem, je určen k tomu, aby se stal dubem. A každá malá cibulka, kterou teď dáte do země, je určena k tomu, aby se stala na jaře krásnou květinou. Ale ne hned teď, protože v tomto světě, kde za světem formy leží vědomí, a samo sebe vyjadřuje nesčetnými dočasnými formami, tedy v tomto světě se vyvíjí v čase. Existuje i v jiném světě, bezčasovém. Ale v tomto světě platí čas.
Vesmír se vyvíjí od stavu jednoty do stavu mnohosti. I na této planetě je evoluce vědomí. Formy se stávají složitějšími, když se vědomí přesunuje do mnoha životných forem. Postupně dochází k rozkvětu vědomí ve vesmíru. A vy jste toho součástí. A děje se to podobně jako s tím semenem, ten proces se rozvíjí v čase. Je tady paradox.

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

11. května 2011 v 21:35 Channeling


Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti


Země skrze Pamelu Kribbe
Drazí přátelé,
Já jsem hlas Země. Zdravím vás všechny v radosti. Vaše přítomnost a otevřenost směrem ke mně hřeje mé srdce. Toužím se s vámi spojit. Máme se rozvíjet společně a pospolu jít cestou k jinému, novému světu.
Ráda bych vás vzala zpět k samotnému původu našeho společného spojení a spolupráce. Jsem živoucí bytost. Jsem vědomá bytost, která vás zde na planetě přijala ve velmi prastarých časech. Byla jsem přístupná vašemu příchodu sem na Zemi a chtěla se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Vy nejste ze Země, pocházíte z hvězd. Nesete uvnitř světlo, které je pro Zemi a pro všechny zdejší říše přírody nové a inspirující. Dovolte mi to vysvětlit.
Jako planeta vstřebávám světlo z vnějšku. Světlo slunce mě zahřívá a pomáhá mi zrodit na planetě život. Jsem inspirována obrovskou silou slunce a potřebuji ji, abych vytvořila a udržovala fyzický život na svém povrchu. Slunce je hvězda. Vy jste představitelé slunce. Nesete hvězdné světlo uvnitř své duše a přinášíte toto světlo Zemi, když se tu narodíte.

Jaký byl smysl tohoto světla sestupujícího na Zemi? Jaký byl záměr za vaším příchodem? Jste zde, abyste přinesli mně a všem říším přírody světlo vědomí. Jste zde, abyste nás probudili k vnitřnímu životu. Zatímco mi slunce pomáhá vytvářet a udržovat fyzický život na Zemi, vaše hvězdné světlo mi pomáhá vyvíjet se na vnitřní úrovni, růst ve vědomí.

Vzhled potravy versus orgány

11. května 2011 v 21:31 Zdraví


Vzhled potravy versus orgány
Úžasný pohled do minulosti civilizací byl potvrzený moderní vědou o výživě. Ukazuje se, že to, co bylo jednou nazvané "Doktrína znamení", bylo neuvěřitelně správné. Potvrzuje se , že každá potrava má vzhled, kterým se podobá tělesnému orgánu nebo má psychologickou funkci a tento vzor se chová jako signál nebo znamení, jaký užitek z potravy má konzument.

Plátek mrkve vypadá jako lidské oko. Zornička, duhovka a paprskovité linky vypadají jako lidské oko...a skutečně dnešní věda dokazuje, že mrkev zvyšuje cirkulaci krve v oku a funkci očí.

Rajské jablíčko má čtyři komory a je červené. Srdce je také červené a má čtyři komory. Všechny výzkumy dokazují, že rajčata jsou ta pravá potrava pro srdce a krev.

Hrozny visí ve shluku, který má tvar srdce. Každý hrozen vypadá jako krevní buňka a všechny dnešní výzkumy ukazují, že hrozny jsou nesmírně vitalizující potrava pro srdce a krev.

AA Michael

7. května 2011 v 9:07 ChannelingArchanděl Michael - Věčný koloběh, který nemá konce
Moji drazí,
všechno se děje podle božského projektu, podle božího plánu. Z vašeho výhodného místa na pozemských pláních se vám to možná tak nejeví. Prosíme vás, zapřísaháme vás, abyste zůstali soustředěni na lásku vašeho posvátného srdce. Tady se dějí zázraky, drazí. V posvátném srdci se nalézáte v klidném bodě všeho stvoření. Vy jste tím ústředním bodem, jste počátkem, koncem, Alfou i Omegou, věčným koloběhem, který nemá konce. O tom mluvíme, když vás prosíme, abyste zůstali v lásce svého posvátného srdce. Přetéká zázraky, stojíte v proudu Řeky Života. Oprostěte se od deformací třetího rozměru, od negativity, a pomalu se pohybující stoky třetího a čtvrtého rozměru, které jsou jako lepkavá síť, která vám překáží v poznání toho, kdo jste a brání vám v radostném uskutečnění vašich nejvroucnějších přání, která nosíte v hloubi svého posvátného srdce.
Už je to za vámi, moji drazí, již jste tu stoku a síť plnou negativity, která vás obklopovala, pročistili až k místu, kde se nalézá vaše čistá stezka, kde se rodí vaše dílo pro nejvyšší dobro vaše a nejvyšší dobro všech. Teď moji drazí nastal čas, abyste se naučili jak tvořit, abyste se naučili, jak si podržet myšlenkovou formu, dokud ji nedovedete k uskutečnění.