Červen 2011


Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 7. časť

21. června 2011 v 6:19 ChannelingDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 7. časť
Kapitola třináctá
Očista planety

Průběžně v historii byly části naší planety očišťovány od negativní energie, a to v obdobích, kdy se tu vyvíjelo něco nového s vyšší frekvencí. Nejčistšími místy vždycky byla ta, kde dlouho ležel led a sníh. Než se objevila Zlatá Atlantida, byla doba ledová, která zemi očistila. Existují předpovědi, že v následujících 300 letech doba ledová opět nastane.
Na základě současného vědomí začne do roku 2017 Matka Země hlavní očistný program, jímž ze sebe svrhne veškerou negativitu fyzických i emocionálních jedů, které jsme do ní jako lidstvo uložili.
Mezi lety 2012 a 2032 budou muset být všechna temná místa na celé planetě očištěna, protože Země potřebuje zvýšit svoji frekvenci a povznést se, aby opět ve vesmíru zaujala své skutečné místo. Čím více světla my jako lidstvo přineseme Zemi vlastním prostřednictvím, tím méně očisty bude zapotřebí. Máme sílu změnit veškeré okolnosti k tomu, aby přesun proběhl co nejšetrněji.
Voda má vlastnosti vesmírného čištění a byla vybrána, aby očistila New Orleans - místo, kde Země zadržovala bolest, zlost a strach z otroctví. V tomto případě záplavy v srpnu 2005 byly rovněž připomínkou, že v očích Boha jsme si všichni rovni.
Když probíhá očista, vnímáme destrukci jako strašlivou. Ale otevírá srdce všem.
Lidé začnou hledat místo kulturních rozdílů společnou lidskost.
Dříve válčící země budou naplněny soucítěním vůči svým sousedům a nabídnou pomoc pro větší dobro všech. Mezinárodní hranice se uvolní a lidé začnou více spolupracovat a učit se jeden druhého lépe chápat.

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 6. časť

17. června 2011 v 20:21 ChannelingDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 6. časť
Kapitola jedenáctá
Světová ekonomika
Již dlouhou dobu je světový finanční systém jako prohnilý trám. Když ti, kdo na něm seděli, spadli, snažili se zpátky vyškrábat na ten trouchnivějící, místo aby hledali nový a zdravý.
V roce 2007 začala probíhat krize bank a úvěrů, kdy se banky počaly hroutit a podniky se ocitaly v kolapsu. Celý systém založený na chamtivosti, hazardu, korupci a utiskování nemajetných již pokračovat nemohl. Přesně v souladu s časovou linií v předpovědích mayského kalendáře začala celá ekonomická struktura upadat.
V následujících dvaceti letech bude koncept půjčování neexistujících peněz a účtování úvěrů pokládán za bezostyšně arogantní a zkorumpovaný. Princip chudých a bohatých se stane nepředstavitelným. Nebudou existovat žádné banky ani peněžní instituce.
Banky, finanční instituce a mnoho podniků nejsou napojeny na nejvyšší dobro, a musí se přizpůsobit, aby vyhovovaly novému paradigmatu.
Ekonomiky kolabují z toho důvodu, že duchovní frekvence planety vzrostla a staré a nové způsoby fungování už nejsou v součinnosti. Aby se zesynchronizovaly, musí se světová ekonomika začít pohybovat na rychlejší frekvenci, čili jinými slovy musí se stát poctivější, otevřenější, čestnější a průhlednější.
Starý systém se bude i nadále stále víc hroutit, dokud ho plně nenahradí ekonomická struktura založená na spravedlnosti a bezúhonnosti. Pak také po roce 2032 přestanou mít peníze smysl.
Nadbytečnost neboli nezaměstnanost
Pokud něčí práce nedovoluje projevení jeho nebo její nejvyšší pravdy, jejich duše ho ze staré profese nebo zaměstnání vyžene. To se nyní odehrává masově, což se děje průběžně se zvyšováním jejich frekvence a hroutící se ekonomikou. Nic se však neděje náhodou a nadbytečnost či nezaměstnanost je budíčkem pro všechny zúčastněné, jenž je volá k hledání živobytí, které je propojeno s jejich duší a přinese jim satisfakci. Ti, kdo pozvednou svoji frekvenci a vyladí se na vyšší energie, najdou práci své duše, která k nim automaticky přijde v souladu se zákonem přitažlivosti.
Do roku 2032 se ocitne většina těch, kdo budou žít v komunitách páté dimenze, v zaměstnání respektujícím jejich schopnosti a talenty. A poprvé od doby Zlaté Atlantidy zakusí většina lidí uspokojení duše v běžném každodenním životě.

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 5. časť

17. června 2011 v 20:19 ChannelingDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 5. časť
Kapitola devátá
Dvanáct čaker vzestupu
Otevření dvanácti čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností. Představuje nezbytnou přípravu na rok 2012, abyste byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou.
Ve zlatém období Atlantidy jsme měli dvanáct čaker, které nesly mnohem více světla a moudrosti než máme v současnosti. Až se otevřou, začne se nám aktivovat dvanáct vláken DNA. Ta obsahují latentní úžasné duchovní a spirituální dary, které vyčkávají se svým návratem na chvíli, až se probudíme a otevřeme a aktivujeme dvanáct čaker. Proto je tak důležité je pochopit a znovu s nimi začít pracovat.
Zemská hvězda
Na zemskou hvězdu dohlíží archanděl Sandalfon. Máte ji přibližně 30 cm pod nohama a je černo-bílá (jako jin-jang). Zde je uchováván veškerý váš potenciál pro tento život, podobně jako jsou uchovávána semena v zemi. Archanděl Sandalfon je vyživuje a je vaší povinností mu v tom pomáhat. Pokaždé, když šlápnete na zem bosou nohou nebo se procházíte v přírodě, napomáháte této čakře k rozvoji. Přitom se také rozrůstají semena vašich božských možností.
Kromě toho je zemská hvězda rovněř základem vašeho duchovního růstu. Protože nemůžete stoupat výš, než nakolik kopete v zemi, je důležité tuto čakru stabilizovat. Existují dva vesmírní andělé, kteří energii tohoto centra přenášejí do nitra Země, a tak ji ukotvují. Je to Roquiel, který je černý, a jeho ženský Božský doplněk je Gersisa, která je šedivá a obývá Dutou Zemi. Ukotvují energii zemské hvězdy do nitra Země. Oba tito vesmírní andělé jsou nyní velice aktivní a pomáhají nám budovat pevné duchovní základy.
Když jsou všechny vaše čakry připravené, včetně dvanácté, iniciuje se hvězdná brána neboli vaše zemská čakra. Jenom poté můžete svoji hvězdnou bránu prozářit a plně otevřít.

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 4. časť

17. června 2011 v 20:18 ChannelingDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 4. časť
Kapitola sedmá
Vesmírné portály otevírající se v roce 2012
Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Některé z nich jenom podřimují a jsou připraveny procitnout možná již předtím. Další se probudí o něco později. Ale všechny budou mít ve chvíli, kdy se jejich vysokofrekvenční světlo rozšíří, velký vliv na přilehlé oblasti i na celý svět.
Existuje třicet tři těchto vesmírných portálů, které přinášejí kristovské světlo, světla dvanácti plamenů a stříbrný paprsek Božského ženství.
Představte si strom s kmenem procházejícím středem Země. Nahoře větve dosahují k planetám a hvězdám a propojují se s nimi. Dole se kořeny rozprostírají Zemí ke konkrétním místům. Jsou to vesmírné dráhy (tzv. leylines).
Světlo dvanácti paprsků spolu se stříbrným plamenem prochází z vesmíru větvemi a kmenem a pak se rozprostírá každým z kořenů k portálům, které jsou připraveny se otevřít. Odtamtud prýští jako fontána, aby zavlažila zemi a její lid Božským světlem. Tato představa pomůže energetizovat proces přípravy planety na vesmírný okamžik v roce 2012.
V současné době se otevírají i další, menší portály, kde jsou menhiry, posvátná místa nebo místa s přírodními krásami. Ty však většinou nejsou nositeli kristovského světla, jako je to u 33 vesmírných portálů.
33 VESMÍRNÝCH PORTÁLŮ

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 3. časť

17. června 2011 v 20:16 ChannelingDiana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 3. časť
Kapitola pátá
Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne jedenáct minut po jedenácté hodině.
11.11. je mistrovské číslo, které vyznačuje začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. 11.11. bylo zavedeno jako energie v kolektivním vědomí před dávnými věky, ještě před Atlantidou a Lemurií, a vždy uvádí do pohybu něco nového.
Tento první vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 11. listopadu 2011. Bude to doba oslavy.
V této době máme oslavovat svůj úspěch k tomuto datu a představovat si, jak to bude nádherné v roce 2012.
Druhý tento vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 21. prosince 2012.
11 hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamžikem, kdy planetu zaplaví velké světlo a kdy se budou dít zázraky, probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Posun bude energetický, takže pokud očekáváte kataklyzma, patrně se vám uleví, když nenastane, a pokud se těšíte na okamžité osvícení, budete zřejmě zklamáni. Následující možnosti vyplývající z tohoto okamžiku budou nezměrné a citliví lidé je pocítí.
Co dělat při kosmickém okamžiku
Lord Melchizedek, který je patronem Školy Diany Cooper, nám předal poselství, že celý svět nyní potřebuje začít vytvářet energii pro tento vesmírný okamžik. Řekl, že nejúčinnějším způsobem, jak se lidé mohou připravit, je modlitba, po níž následuje 11 minutové "ÓM" a minuta ticha. Modlitbu vize, kterou nám poskytl, najdete na straně 34.

Panna Maria naše pomocnice v nesnázích

15. června 2011 v 20:23 Duchovní růstPanna Maria naše pomocnice v nesnázích
Dnes v 6:42 | Marie Blankytná | Meditace
Toto sdělení bylo převzato z jiných stránek. Naše meditace - modlitba k Panně Marii může být doprovázena vizuálním dojmem z uveřejněného videa. Může nám pomoci k lepšímu ladění na správné vibrace.
V tomto emailu je popsán další nádherný úkon. Úkon pro utišení fyzického i mentálního chaosu včetně neutralizace účinku "geofyzikálních zbraní".
Je to Úkon spojení s Pannou Marií (Kristem v ženském principu).

V hloubce svého srdce se spojím s Pannou Marií a společně s jejími pažemi spojím svoje paže tak, že dlaně vytvářejí květ lilie a paže její stvol.
Uvědomím si zářící zlatou korunu na hlavě Marie a skutečnost, že paprsek zlaté záře z této koruny (vítězství) propojuje moje dlaně nahoře obloučkem od prstů, Zlatý spojující pruh (paprsek). ze zlatého proužku - po celé jeho délce vychází směrem vzhůru neslyšně tichounce mocný nádherný proud svaté bílé čisté energie jako tišící harmonizující vodopád. Tato Božská energie, která je jedním z elementů rajské prahmoty, tiší a neutralizuje veškerý chaos a rovněž ho nastavuje pro vývoj energeticky a vibračně pozitivním směrem. Pomáhá jako prevence i před povodněmi a jinými přírodními katastrofami.

Obraz úkonů najdeš na stránce Amezdas - mystická podoba.
www.amezdas.cz

Mistři Kuthumi a Serapis Bey – Urychlení energie

15. června 2011 v 20:10 ChannelingMistři Kuthumi a Serapis Bey - Urychlení energie
Vřele vás vítáme, teď, kdy k vám vysíláme naše propojená vědomí a záměr jednotné komunikace s vámi. My, Mistr Kuthumi a Mistr Serapis Bey, přebýváme nyní společně v Ašramu učitelů světa ve skryté vnitřní rovině, shromážděni a podporováni mnoha Nanebevzatými Mistry, kteří zasvětili svou energii pomoci Zemi. Naším záměrem je přiblížit se vám skrze naši lásku, ale také vám připomenout procesy, které nyní na Zemi probíhají a jak můžete zaměřit svou pozornost, abyste se vyladili na tyto procesy a zajistili, že váš vzestup bude pokračovat lehce a dokonale.
Především bychom si přáli, abyste věděli, že máte podporu Nanebevzetých Mistrů, jsme tu pro vás kdykoli nás potřebujete a jsme vždy otevřeni ukotvení hlubší lásky, světla či osvícení do vašeho bytí či reality. Chápeme, že nyní se na Zemi objevuje mnoho změn, jak uvnitř vašeho bytí, tak také energeticky i fyzicky pro lidstvo jako celek. Změny se odehrávají také ve skrytých rovinách. Mnoho Nanebevzetých mistrů je nyní žádáno, aby se účastnili shromáždění vedených Kosmickými Bytostmi ve skrytých rovinách, aby bylo zajištěno, že všichni Nanebevzetí Mistři zůstanou vyrovnaní a stabilní ve svých energetických polích i v duši. Skrytými rovinami proplouvají intenzivní vysoké vibrační vlny světla; některé se ukotvují v Zemi, zatímco jiné se ukotvují v planetách Stvořitelova vesmíru. Dokonce i my, Nanebevzetí Mistři, potřebujeme podporu, abychom prošli změnami, které přicházejí. Kosmičtí Mistři nás učí, jak se vyrovnat se změnami, zatímco přijímáme mnoho nové moudrosti a vhledů do naší vlastní energie, tak abychom mohli pozvednout energii našich vibrací a samozřejmě být lépe ku pomoci lidem na Zemi. Musíme říci, že je to pro nás velmi vzrušující pokračovat v učení, objevování a sjednocovat se se Stvořitelem tak zrychleným způsobem. My, stejně jako vy, když jste bombardováni informacemi od Kosmických Bytostí, které jsou vedeny Stvořitelem, také potřebujeme čas zpracovat a pochopit změny, které probíhají. Díky tomu možná cítíte, že když se obrátíte na Nanebevzatého Mistra, který vás vede, prociťujete jeho energii s větší intenzitou, než jste obvykle zažívali. Prosím, nenechte se tím vyplašit, ale my, Nanebevzetí Mistři, se stáváme zářivějšími majáky světla, tak jako vy.

Matthew

12. června 2011 v 19:08 Channeling
Matthew Ward: channelingové sdělení na červen 2011.
Zapsala Suzanne Ward. Překlad: OrgoNet.
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=136&z=2
Obsah:
Práh Zlatého věku se blíží; důvody pro brzký příchod vesmírné rodiny; účinky vysokých a nízkých frekvencí, rady pro pomoc při potížích; duchovní perspektivy temných na této planetě; masívní exodus během vzestupu Země nebude; účast pracovníků světla na transformaci světa.

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici se hlásí Matthew. I ti nejoddanější pracovníci světla mají občasné chvíle pochyb, že vše tak dlouho slibované bude úspěšně dokončeno během měsíců, které zbývají do doby, než Země dosáhne prahu svého Zlatého věku. Je to pochopitelné. Vy máte jako referenční rámec pro reálný odhad času mezi počátkem velkých změn a stabilizací pouze svou historii.

2.Ale toto je doba, kdy odhalení a transformace probíhají tak velkou rychlostí a v tak velkém rozsahu, jak se dosud v universální historii nikdy nestalo. Opět vás ujišťujeme, že veškerá temnota z vašeho světa do konce kalendářního roku 2012 bude pryč. Navíc, protože je vše v režimu akcelerace, bude lineární čas den za dnem ubíhat rychleji, a příštích osmnáct měsíců vašeho kalendáře bude přicházet a odcházet rychleji než minulých osmnáct.

3.To, co vnímáte jako čas, je energie v pohybu, a jak Země pokračuje ve své cestě ke čtvrté hustotě, bude vstupovat do vyšších a světlejších energetických úrovní, protože se blíží ke kontinuu, kdy vše, co vy vnímáte jako minulost, přítomnost a budoucnost, je série současně probíhajících událostí. V této chvíli si tuto realitu nemůžete představit, ale poznáte ji, jak budete získávat duchovní jasnost a pochopení univerzálních zákonů. Ach, jaké nádherné poznání a zážitky vás čekají!

Poselství Mistrů Kuthumi-Agrippy a Máří Magdaleny

7. června 2011 v 23:19 Channeling
Aktivace energií z 12. 4. 2011 v Jihoafrické republice
Poselství Mistrů Kuthumi-Agrippy a Máří Magdaleny přijala Michelle Eloff
Předmluva:
Vítejte. Pohodlně se prosím usaďte a několikrát se zhluboka nadechněte. Zcela vydechněte, nechte vyjít všechen vzduch ze svých plic. Napojte se na Matku Zemi a dýchejte zhluboka. Znovu se zhluboka nadechněte a zcela vydechněte. Děkuji, že jste se rozhodli být tu dnes s námi.

Poprvé byla Michelle přivedena k Adamovu kalendáři1 v roce 1999 a tehdy přijala tyto informace. Nyní, o 12 let později, jsou tyto informace upraveny a znovu zveřejněny, aby tím byl završen dvanáctiletý cyklus.

V týdnu kolem 11. listopadu 2011 bude skupina Lightweaver v Jihoafrické republice pořádat seminář 99 Desek Hvězdných Kódů a vy jste zváni, abyste se připojili. 99 Desek Hvězdných Kódů navazuje na nejvyšší zdroje DNA, Světlo a Lásku. Každá deska je kód, který obsahuje posvátný symbol, napojený na krystaly a svět minerálů a aktivující božský otisk vaší božské ozvěny skrze matrici duchovní hierarchie Matky/Otce Boha. Protože krystalický svět a svět minerálů ztělesňují karmické otisky Země a lidstva, je nám nyní dána nová a ojedinělá příležitost pročistit koloběh ničení a zneužívání a umožnit lidstvu vstoupit na novou cestu stvoření tím, že odemkneme časové kódy minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

V roce 1999 byla na Zemi poprvé ukotvena část tohoto kódu a tohoto světla. Nyní je čas, aby byly ukotveny i vyšší dimenze tohoto posvátného zakódovaného jazyka. Desky jsou určeny k probuzení moudrého opravdového Já, aby byly podpořeny změny, které nám Matka Země v současnosti ukazuje. Každá Duše na Zemi má klíč, pasující k časovému zámku, který nyní již může být aktivován. Strážci Kódů byli tedy povoláni, aby objevili hvězdné kódy v sobě a spojili se dohromady za účelem odemknutí kolektivního časového zámku. S každým světelným paprskem, který pronikne kolektivním vědomím, může hustotou kolektivní iluze proniknout i vznešený jazyk světla.

Celkem existuje 11 časových zámků, které budou odemčeny 11. Listopadu 2011. Tyto gargantuovské, časově uzamčené brány byly dosud uchovány ve štítech hvězdného světla v samém srdci Adamova kalendáře. Tyto aktivace umožní, aby se četné dimenze řeči nebe i země spojily na nové frekvenční úrovni a byly uvolněny skrze ty, kterým byl tento úkol zadán.

Svým způsobem se nám nabízí možnost přenastavit matrici Iluminátů a tím poskytnout lidstvu zcela čistý štít. Toho lze však dosáhnout jen díky vědomým lidem jako jste vy, kdo přijímáte svou předem určenou roli. Dějiny Atlantidy se znovu přehrávají, a my si musíme stále uvědomovat, že vysoké hierarchie Ducha, Pravdy a Světla dodržely své slovo, stojí teď po našem boku a pomáhají nám zajistit, aby byla aktivována nová šablona.

Bytosti tří Světů Osvícení se ve velkém počtu shromáždily, aby nám pomohly provést tento mocný očistný plán. Bytosti, jež mají za úkol nám pomoci, přichází v rozmanitých podobách, abychom díky nim pochopili množství podob života.

Získáním božské přirozenosti, která existuje ve všech rovinách života, může být vytvořena stezka, po které může dle své volby kráčet kdokoli další. Tato možnost výběru je dostupná díky prostředkům a postupům, které nabízí 99 symbolů, minerálů, drahokamů a otisků. Každá z těchto desek slouží jako klíč, který ve vás probouzí mnoho úrovní vědomí, viditelných i neviditelných, které jsou vám nyní z celé šíře života dostupné.

Výprava za Deskami Hvězdných Kódů není pro ty, jejichž srdcím chybí vytrvalost. Tato cesta osvícení zachází hodně do hloubky a ukazuje vám mnohé dimenze vašeho Já, které se odrážejí v různých dimenzích života a ovlivňují prožitky a zkušenosti lidstva. Účastníci našeho kurzu dostanou příležitost od základů změnit svůj život prostřednictvím očištění a ozdravení. Vaše tělo bude jakýmsi vodičem, skrze který budou tyto posvátné kódy ukotveny. Vaše osobní osvobození napomůže otevření časových zámků, které jsou zmíněny výše. Způsobem, který byste si dříve jen těžko představili, vyzkoušíte svou roli strážce nebe i země.

Obdržíte také kódy Světelných krystalů, díky nimž budete moci své kódy předávat dále těm, kteří budou připraveni přijmout toto nádherné osvobození Světlem.

To, co se o sobě dozvíte, vás osvobodí způsobem, který si zatím neumíte představit. V průběhu sedmi intenzivních dnů se naučíte tvořit silnější pouto s Duchem a hierarchiemi, které sledují váš vývoj. Bylo vám slíbeno, že tento čas přijde. Cítíte, jak vaše míra osvícení a vědění postupně roste - a toto je pro vás potvrzení, že přišel váš čas a můžete začít plnit svoje poslání.

Jako část příprav na listopadové otevírání časových zámků se Michelle a další odhodlaní jihoafričtí světlonoši vydali k Adamovu kalendáři a okolním troskám, aby se zúčastnili několika aktivací. Ty jsme samozřejmě nahráli a rádi bychom se s vámi o ně podělili.
Poselství Mistra Kuthumi - Agrippy
Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám na paprscích Lásky a Moudrosti, abych přivítal každého z vás a dal vám požehnání v podobě změny, osvícení, nového směru a skupinové podpory. Zdravím vás, milovaní.

Scházíme se dnes s vámi s velikou radostí a potěšením v našich srdcích. Každého z vás bereme do bezpečí srdce Krista a rukou Božích.

Setkání, které se dnes uskuteční, je v souladu s posvátnou podstatou Boží ozvěny, která vychází ze srdečních čaker našeho Otce/Matky Boha. Starodávní strážci tohoto místa vás zde vítají a toto setkání oslavují, neboť se již blíží doba, kdy budou moci být uvolněny kódy uložené zde i na dalších místech, se kterými se budete propojovat.

V měsíci listopadu proběhne aktivace a propojení se samotnou podstatou vyššího vědomí a moudra Matky Země.
To vám také přinese možnost proniknout k vyššímu vědomí a moudrosti vaší Duše i skupin Duší, které se v této konkrétní době budou scházet. Důvodem, proč jste byli svoláni, abyste se vrátili na tato místa, je že vám známé energie Mojžíše, krále Šalomouna a mnoha dalších starověkých králů se ve velkém počtu shromáždí a přinesou vám starobylé klíče k vyšší moudrosti. Tyto klíče jsou zakódovány do Desek Hvězdných Kódů, které v původní podobě již někteří z vás poznali a které se nyní mění za účelem podpory mocné přeměny vědomí lidstva.


V okolí posvátných míst se nyní vytváří silné světelné štíty, aby mohli nositelé Světla volně přijímat řeč Světla.
Tato uvolněná energie není určena pouze dospělým, ale přijímají ji také děti. Ty totiž ponesou kódy, které budou uvolněny až v pozdějších fázích duchovního vývoje a přeměny lidstva.


Mocný otisk Matky Země prochází transformací a vy všichni jste toho součástí. Alexandr Veliký byl přenesen do sféry zlatavé Podstaty plynoucí Lásky. Tím byly otevřeny posvátné komnaty skrývající 99 klíčů k hvězdným sférám skrze svět Dračích Králů, Dračích Královen a Dračích Mistrů. Všichni již znáte energie, které vám přinášíme.

Nyní sem přistupují Lord Metatron, Lord Maitreya a Lord Melchizedek. Přizvali k sobě niternou energii Alexandra Velikého, Apollóna a Dia, Herkula, Athény a Afrodity. Zveme do tohoto kruhu St. Germaina s 55 vesmírnými plameny. Každého z vás doprovází a posiluje váš mistrovský průvodce.

Starodávní strážci tohoto posvátného místa žádají vaše svolení, aby mohli spojit vaše energie se starodávnými kódy tohoto starodávného jazyka a moudrosti, které jsou uloženy v krystalických tepnách těla Matky Země. Archanděl Michael, Velitel Aštar, Lord Hilarion, Lady Nada, Bohyně Ištar a Inanna přicházejí a staví se do posvátných kruhů, zesilujících působení sfér, kterými právě procházíte v rámci svého zasvěcení, ke kterému jste byli povoláni.

Přichází Mistr Ješua, Lord El Morya, Lord Merlin, Lady Guinevere, Jezabel a Máří Magdalena. Přichází Starodávní, sledují tok energií a s vaším svolením spojí vaše energie s energiemi otisku vyšších sfér. Tyto energie se nyní šíří do Adamova kalendáře a zahrnují celou oblast Kaapsehoop2. Původní otisk, zlatý otisk a platinový otisk vyšších sfér moudrosti jsou nyní aktivovány a každý z vás se na tom podílí. Proto se zhluboka nadechněte, zcela vydechněte a uvědomujte si živly kolem sebe: vítr, zemi; vítejte, ohni a vodo. Vítr změny vám přináší vhodné příležitosti. Voda vám přinese očištění, živel ohně zase potřebné odhodlání a píli. Živel země vás pak doslova bude uzemňovat. Tyto energie se nyní šíří do celé zdejší zeměpisné oblasti a propojují se s Portálem plynoucí lásky v šesté dimenzi.

Soustřeďte se na své třetí oko. Prociťte, jak vám touto čakrou pulzuje energie. Alexandr Veliký vstupuje nyní do středu tohoto kruhu a drží v rukou nádherný disk ze zlata a platiny. Do tohoto disku je vsazeno dvanáct posvátných drahokamů, z nichž každý je propojený s určitou částí Kola Života. Tyto drahokamy odpovídají dvanácti krokům vzestupu, dvanácti nástrojům transformace, dvanácti měsícům vašeho roku, dvanácti cestám k osudu, dvanácti komnatám uvnitř Hádova světa, kterými musíte projít a které vás propustí do dvanácti vznešených paláců tvořících dvanáct svatých nebeských zámků.

Alexandr Veliký přináší období velikých změn a slouží jako ochránce při zrození prvních Platinových dětí. Dvě z nich, jedno mužského a jedno ženského pohlaví, se již narodily. Během silného toku těchto přicházejících energií tyto platinové paprsky harmonicky spojují všechny z vás s božskou inteligencí Posvátné Matky a božským jednáním Posvátného Otce.

Proto se prosím fyzicky uvolněte a dovolte Starodávným poskytnout vám energii, kterou v tuto chvíli potřebujete ke svému vlastnímu ozdravení a propojení s klíči vědomí a klíči osvícení. Spojíte se také s posvátnými kódy, které pomohou lidstvu si uvědomit, proč je nyní čas rychlejší než lidská mysl. Zdá se, že vše se teď děje rychleji. Je to proto, že mnohé části lidské osobnosti zatím nebyly schopny se přizpůsobit a vyrovnat se s rychlostí toku a změn okolních energií. Dojem zrychlujícího se času je způsoben mocnými, posilňujícími a stále se měnícími energiemi, které k vám přichází. Procházíte obdobím revoluce a evoluce.

Přistupují k vám Sluneční Archandělé. S vaším svolením vám do čakry třetího oka a do srdeční čakry vloží vznešený zlatý krystal. Tyto krystaly vytvořili Alexandr Veliký, Apollón, Herkules a Zeus. Jejich energie umožňují výraznou změnu, kterou nyní lidstvo potřebuje.

V tuto chvíli se roztáčí mužský zdroj energie. Tato energie prýští z hloubi Země i ze středu Otce Nebe. Vdechujte tuto mužskou sílu do svého těla a dovolte jí, aby přirozeně protékala vašimi čakrami a otevřela před vámi cestu.

Lord Maitreya se nyní ptá, zda jste připraveni a ochotni v této fázi svého života učinit kroky, které vás přivedou ještě blíže k vaší roli pracovníka Světla, abyste mohli splétat paprsky svatého vědomí, i navenek prožívat pravdu svého pravého Já a dávat temné části sebe sama lásku, sílu a světlo, které potřebuje, stejně tak jako dostatek moudrosti a pozornosti, aby se tato vaše část mohla povznést nad to, co ji dosud oslabovalo, aby mohla konečně vykročit do Světla. Tím budete i vy sami moci pojmout mnohem větší množství Světla.

St. Germain na každého z vás nechává působit 55 plamenů, které mají schopnost zažehnout hlubší vnitřní vědění, co je třeba v tomto životě udělat, abyste se mohli posunout dál a zcela jistě věděli, že jste v jednotě se Světlem a že váš stín, přestože vás stále následuje, vám pomůže se osvobodit.

Nyní přistupují Apollón a Alexandr Veliký. Mají v rukou posvátné oleje k pomazání. Jedním je kadidlo a druhým ylang ylang. Apollón umisťuje olej na vaši korunní čakru a Alexandr Veliký do místa vašeho třetího oka. Představujte si, jak tyto oleje vaše čakry pročišťují a uvolňují z nich nashromážděnou energii. Dejte prostor příležitostem, které k vám přicházejí.

Posvátné oleje a 55 plamenů vám společně přináší možnost projít ozdravným procesem, který působí do hloubky hustoty falešných systémů víry a přesvědčení, jež vás dělily od mnohých částí vašeho Já. Tyto nejstarší části vás samých hledají, jak se osvobodit, hledají Světlo, vaši lásku, vaši pomoc a vaše uznání. Jsou to části, které jsou zraněné, které jste v minulosti zavrhli. Přijměte tyto své části na tomto místě, kde může dojít k vyléčení.

Starodávní obyvatelé těchto posvátných krajů otevírají brány do míst, kde hlouběji pochopíte Světlo a Temno, Nebe a Zemi a konečné spojení Boží rozdělenosti, polarity a duality. Právě toto je posvátná lekce, které se vám dostane skrze mocná učení a energie aktivace 11-11-11. Během měsíce listopadu musí lidstvo tuto lekci pochopit. Je to lekce duality, polarit, mužského a ženského aspektu - a skrze pochopení bude moci lidstvo přijmout energie Trojjediného Boha a Bohyně ve svém Já: Otce, Matku a Dítě. Tyto tři roviny vědomí umožňují lidem vyplout na božskou duchovní cestu a prožít hluboce osvobozující dobrodružství objevování hlubších částí vlastní Duše a vlastního vědomí, čímž se otevře prostor pro hlubší vztah s duchovní podstatou planetárních bytostí, které vás provázejí.

Starodávní obyvatelé se radují z návratu Pracovníků Světla, jako jste vy. Přišli jste totiž, protože jste připraveni. Přišli jste, protože máte odhodlání. A takovéto energie dláždí cestu směrem k budoucnosti, aby se lidé mohli opětovně spojit se starými tradicemi těch, kdo původně pracovali s duchovní podstatou Vesmíru a Země a rozuměli řeči společného působení živlů a všech součástí Stvoření. Toto je třeba mít na paměti. Toto umožňuje návrat k vnitřním smyslům.

Lord Melchizedek teď ve vašem srdci aktivuje geometrickou mandalu.
Je to posvátný portál do osobní dimenze vašeho jedinečného otisku. Díky tomu budete moci nalézat odpovědi na své otázky a odhalíte mocné Světlo ve svém nitru. Síla vaší intuice bude stále růst. Ovšem vaším úkolem je poslouchat ji, věnovat jí pozornost.


Tyto božské energie budou dále sílit a my je budeme postupně ukotvovat v Adamově Kalendáři. Budou se zde moci zcela propojit a podpořit přípravy na události, ke kterým dojde v měsíci listopadu.

Palác míru na vás čeká. Dimenze plynoucí Lásky je kolem vás. Zůstaňte na pár chvil ztišeni a dovolte těmto energiím usadit se ve vašem těle. Část vašeho ducha se již přesunula k Adamovu kalendáři a čeká tam na vás. Právě tam dokončíme dnešní aktivaci.

Děkujeme, že jste se tu s námi dnes sešli. Bytosti tohoto místa se vám s vděčností uklánějí a každému z vás věnují darem posvátný kámen. Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte a přivolejte své vědomí zpět do svého fyzického těla. Dovolte svému tělu, aby procítilo tyto energie, které byly vyslány k vám i ke všem bytostem, které budou přítomny další části aktivace.

Jděte nyní v pokoji a věřte, že jste obdrželi vše, co jste obdržet měli. Bylo pro nás ctí provést aktivaci na této první úrovni. Nechť vás stále vede světlo vaší pravdy.

Já jsem Kuthumi-Agrippa. Adonai.
Poselství Máří Magdaleny

Já jsem Máří Magdalena, zdravím vás a vítám vás v Boží přítomnosti na tomto posvátném místě. Vítejte.

Uplynulo mnoho cyklů evoluce a nyní nadešel čas, aby díky starým bytostem byly spojeny ty Duše, které souhlasily, že se stanou pilíři a budou ukotvovat posvátný jazyk Matky Otce Boha, který vyzařuje hvězdnými paprsky Vesmíru. Znovu budou zažehnuty božské kódy v nitru těla Matky Země a posvátné kódy, které byly uložené na tomto posvátném místě po dlouhé věky.

Na tomto místě ukotvujeme ženskou energii, božskou inteligenci Posvátné Matky, posvátné ženství, díky němuž bude budoucímu Stvoření dána síla vyživujících energií. Božská Vesmírná Matka podává své ruce všem, kteří hledají její pomoc a ochranu. Tyto kódy náleží dětem vašeho světa. Je čas, aby byla probuzena semínka v nitru průvodců těchto dětí. Samy děti znovu nalézají spojení s klíči, které otevírají dveře do vnitřní sféry božských vesmírných energií. Jsou to posvátné kódy, které projevují řeč Světla.

99 Desek Hvězdných Kódů má krystalickou podstatu. Tyto kódy byly poprvé aktivovány před dvanácti lety. V tento zlomový okamžik, tato energie znovu vyplouvá na povrch, neboť její vibrace již mohou být přijaty. Proto je mnoho Pracovníků Světla povoláno ze všech koutů světa, aby se spojili na tomto místě. Právě zde mohou duality vašeho světa zcela splynout a stát se jediným božským projevem spojeného mužského a ženského principu.

V budoucnu se mnoho lidí rozhodne propojit své světlo s vyššími aspekty sebe samých skrze proces porozumění božskému manželství, vlastnostem posvátného manželství a jednotě četných aspektů duality osobnosti, a budou toto projevovat ve vnějším světě. Důvodem, proč já Máří Magdalena zde před vámi stojím a předávám vám toto poselství, je, že posvátné ženství musí být přijato stejně tak, jako bylo přijato posvátné mužství. Přestože obojí bylo v minulosti zneužíváno, nesmí být těmto aspektům dáván pozemský význam a chápání mužství a ženství. Musí dojít k vnitřnímu porozumění mužskému a ženskému principu ve vás.

Připravujeme se také na velmi významnou oslavu, kdy božský ženský a mužský princip, Trojjediný Bůh a Bohyně nechají splynout svoje světlo. Toho bude docíleno řadou velkolepých nebeských aktivací, které se budou střídat s aktivacemi pozemskými. To posune hybnou sílu energií proudících z nebes na zem a ze země do nebes, na úplně jinou úroveň projevení a proudění. Všem, kdo jsou ochotni otevřít svá srdce, oči i uši, bude spojení božského mužství a ženství skrze Trojjediného Boha a Bohyni odhalovat skutečnou podstatu Lásky, neboť Láska umožňuje vývoj a přináší sílu projít změnami, které znamenají růst pro silné Vůdce Světla, aby projevili svoji moc a svoji pravdu; aby vyzařovali Světlo.

Dnes také tvoříme prostor, aby se četné roviny, četné vrstvy matrice iluze, často nazývané matrice iluminátů, nadále hroutily. Nemějte strach z těchto změn. Nemějte strach. K těmto procesům bude docházet skrze opozici k dalším vládám, další a další vůdci lživého světa budou sraženi na kolena. Po návratu z Ruska3 jsme řekli, že moc bude navrácena lidu. Toho jste v dnešní době svědky. Také jste ale svědky těch, kteří nechápou povahu moci. Nechápou odpovědnost, která je spojena se skutečnou svobodou. Proto jsou energie, které dnes ukotvujeme v přípravě na měsíc listopad, výzvou pro všechny, aby se snažili porozumět skutečnému významu osvobození, skutečnému významu svobody a schopnosti přenechat kontrolu vyšším aspektům sebe sama - částem sebe sama, které jsou osvícené, které znají pravdu.

Všichni jste byli na toto místo povoláni, protože jste strážci.
To víte již z dřívějška. Toto posvátné místo je spojováno s božskou vesmírnou ozvěnou všemocných vlastností skutečné moci, svobody a lásky. Díky tomu budete moci kráčet po cestě jako Vůdci Světla a neztratíte se. Proces rozpomínání se na to, kým skutečně jste, je vždy obtížný, neboť jste nuceni vzdát se těch částí sebe sama, které udržují při životě vládnoucí systém iluzí. Všechny falešné systémy víry, všechny části vás samých, které jsou uvězněné v iluzích, vyživují matrici iluze. Otisk osvícení je proto posilňován tím, že budete osvíceni ve smyslu víry v sebe samé, čistého spojení s těmi, které milujete, jednoty s vašimi potomky, s přáteli a dalšími blízkými členy vaší skupiny Duší. Vy, kdo jste zde přítomni, tvoříte skupinu Duší. Přišli jste sem splnit zvláštní úkol. Každý z vás nese božský kód, který je tímto navrácen tomuto místu v přípravě na měsíc listopad. Tato energie se dále šíří do míst Portálu plynoucí lásky v šesté dimenzi. Požádali jsme osobu přijímající toto poselství, aby se k portálu brzy vrátila a mohla s námi provést další aktivace. Energie budou nadále růst. Všichni se toho budete účastnit. Důvěřujte proto božským dějům a zásadám v přírodě; povedou vás a budou vás inspirovat.


Nyní k nám přichází božští mistři vznešené Vesmírné Rady, jejich energie vás obklopuje a přijímá vás do posvátné ozvěny, která aktivuje tyto kódy. Posvátná ozvěna se šíří tímto posvátným místem a okolím. V těchto místech je ukotveno ohromné světlo a je jedním z nejposvátnějších a nejstarších míst na vašem světě. Energie obsažené v těchto kamenech byly využívány mnoha starodávnými kulturami i bytostmi jiných dimenzí k zakódování a tudíž k ochraně Matky Země. Návrat Starobylých bytostí zároveň zasévá semínko do lůna ženy, která tuto energii zhmotní ve svém těle a porodí dítě, které bude nositelem starobylého otisku. Tuto energii jsme nyní aktivovali, aby každý z vás mohl přijmout léčení a podporu při hledání energií, se kterými se máte spojit. Budete se moci lépe vyrovnat s energiemi nadcházejících měsíců v přípravě na vlnu vzestupu v měsíci listopadu.

Ještě je třeba mnoho učinit i sdílet s ostatními. Ve správnou chvíli dostanete vhodné informace, nyní si však pouze dovolte vstřebat tyto energie a propojte se s moudrostí tohoto posvátného kraje. Dovolte Starobylým bytostem, aby vás vedly a připomněly vám, kdo jste a co jste sem přišli učinit.

Božské manželství, o kterém jsme hovořili, přinese lidstvu osvobození na mnoha úrovních. Ty části jednotlivých Duší, které byly zachyceny v pasti zavádějící a podmíněné lásky, budou osvobozeny. Náhradou bude návrat ke skutečné podstatě vzájemného spojení. Proto oslavujte a buďte v míru. Můžete se těšit na mnoho dobrého. Je také třeba provést mnoho příprav, vy jste ovšem bezpochyby schopni jimi projít.

Děkujeme za Vaši přítomnost, za vaši účast, trpělivost a vytrvalost. Zámek míru vám nabízí svůj nádherný purpur a budete se vznášet na zlatých křídlech, dokud nepřijde čas přejít do dimenze poznání a osvícení.

Já jsem Máří Magdalena, má láska je s vámi. Budeme oslavovat společně s vámi. Au revoir.
Poselství Mistra Kuthumi - Agrippy

Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám s krátkým poselstvím. Chci vám všem připomenout, jak silné je vaše vnitřní světlo a jak významný je důvod, proč jste se zde shromáždili. Jak dobře víte, posvátná místa neobsahují pouze silnou pozitivní energii. Mnozí nečistí často přicházejí na posvátné místo, aby se pokusili uzavřít jeho strukturu a zabránit toku Světla. Vy jste zde dnes přítomni, abyste se podíleli na uvolňování temných energií, které zde byly uloženy. Pilíře světla v okolní zemi, obsahující posvátné kódy, se nyní mohou roztočit. Mohou být znovu nabity a oživeny, aby energie již plně proudila, až se zde znovu přijdete propojit v měsíci listopadu.

Toto je vskutku zásadní, neboť Afrika ztělesňuje jeden z nejdůležitějších aspektů starověké moudrosti v rámci kolektivního vědomí. Matka Afrika představuje na vaší planetě božskou inteligenci posvátného ženství a obsahuje nejmocnější, jak by někteří řekli nejsvětější a nejposvátnější klíče a kódy na vaší planetě. Původní kódy byly ukotveny na africkém kontinentu. A toto je jedno z takových míst.

Připravte se na mnohé změny. Vězte však, že tyto změny budou pozitivní. Co nejčastěji se odvažte poddat toku života a snažte se hledat útočiště v přírodě. Vy, kdo žijete v uspěchaných městech, časem zjistíte, že je pro vás stále těžší snášet intenzitu přítomných překotných energií. Rychlost proudění těchto negativních energií na vás bude mít silný vliv. A Shawne, jen pro tvou informaci, toto je jeden z důvodů, proč je pro Michelle obtížné vyrovnat se se vším, co s ní děláme, a zároveň se silným vlivem města, ve kterém žijete. Je životně důležité, abyste se častěji spojovali s přírodou. A platí to pro ty z vás, kteří si na to dosud nenašli čas: právě v přírodě můžete znovu oživit svou energii. Město je jako obrovský upír, který z vás saje energii. Ve městech je nyní více znatelná přítomnost strachu. Jeho intenzita pak vyčerpává citlivé pracovníky Světla, jakými jste právě vy.

Rozumíte tomu všichni? Čím jste citlivější, tím náchylnější jste k tomu, nechat se vyvést z rovnováhy negativními vlivy. Jinými slovy vaše citlivost na negativní vibrace roste stejně jako citlivost na vibrace vyšší. Mějte toto na paměti, drahocenní. Pamatujte, že je to důležitá součást příprav. A znovu vás ujišťujeme: můžete se těšit na spoustu velkých změn. Budete překvapeni, kam až stihnete dojít do konce tohoto roku.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, král Slunečních Archandělů, vládce zlatého paprsku Lásky a Moudrosti. Má láska a má požehnání jsou s vámi a my všichni, všechny zde přítomné světelné bytosti, budeme stále s vámi až do chvíle vašeho návratu. My jsme Světlo. Vy jste Světlo. Jsme Jedno. Adonai.

Poznámky - vysvětlivky:
1 - Adam´s Calendar je označení pro komplex pozůstatků sídlišť a posvátných míst, rozkládající se na ploše několika tisíc čtverečních kilometrů na hranici Jihoafrické republiky a Keni, který je některými zdroji označovaný za nejstarší na světě. Název odvozen podle původního kalendáře, který se zde nachází (pozn. překl.).
2 - Menší město v Jihoafrické republice.
3 - Cesta skupiny vedené Michelle Eloff do Ruska v létě 2010.

©Michelle Eloff, Jižní Afrika
Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Serapis Bey

6. června 2011 v 20:46 ChannelingSerapis Bey - Vytvořte si vlastní průvodcovské světlo

S velkým potěšením jsem byl požádán, abych ještě jednou předstoupil a předal vám svou moudrost a energii s úmyslem pomoci vašemu duchovnímu rozvoji. Já jsem Mistr Serapis Bey. V tomto povídání chci promluvit o metodě a účelu vytvoření si vašeho vlastního průvodcovského světla.
Každý člověk na světě má své vlastní průvodcovské světlo, je v něm esence samotného Stvořitele. Je to vševědoucí zdroj světla, který může nabídnout nesmírně důležitou moudrost a může vás kormidlovat správným směrem, i když máte pocit, že jste zcela slepí k cestě, kterou máte před sebou. Vaše průvodcovské světlo je podobné lampě, kterou si stále nesete s sebou a ta lampa svítí jasně i v těch nejtemnějších časech. Průvodcovské světlo se nedá rozeznat, ani poskvrnit - představuje aspekt pravdy Stvořitele, který si nesete s sebou. Kdybyste měli fyzicky nést v ruce lampu, kamkoli jdete, byli byste si té lampy velmi dobře vědomi a nepřetržitě byste na ni byli zaměřeni, ale protože vaše průvodcovské světlo není lampa, kterou fyzicky držíte, ale je to zdroj světla ve vašem bytí, je velmi běžné zapomínat na jeho přítomnost.
V titulku tohoto povídání jsem užil slova "vytvořte si", což naznačuje, že člověk musí projevit, vytvořit či zhotovit své průvodcovské světlo. Do určité míry je to pravda, protože ve vaší realitě vytváříte či vyrábíte vše a tak proces duchovního růstu a sebeuvědomování vypadá, jako byste vytvářeli či projevovali nové aspekty sebe sama, spíše než se rozpomínali či stávali vědomými. Tvoření pro mě symbolizuje to, že dáváte svou energii a záměr do situace nebo myšlenky, takže když říkám tvořit, myslím tím vložit energii a záměr.

Amia duben

5. června 2011 v 9:32 Channeling
18. apríl 2011, Bratislava

Milovaní naši pracovníci Svetla,
prihovárame sa vám opäť cez Amiu, dcéru Svetla. Táto správa je výnimočná a sú v nej nakódované najnovšie vibrácie dopadajúce na Matku Zem. Na Matke Zem v jej vnútri a Srdci sa udiali zázraky. Stredou 13.4.2011 bol na Matke Zem daný pokyn na ukončenie projektu Duality. Projekt Duality dosiahol vrchol a jeho ďalšie pokračovanie by už nič nové neprinieslo.

Milovaní naši, zároveň s dopadajúcim Svetlom bolo na Matke Zem ukotvené plné vedomie Jednoty 5D. Ešte nejakú dobu bude možné prestupovať neprebudeným pracovníkom Svetla cez dvere medzi dimenziami z 3D do 5D. Máte ešte trochu času na vedomé rozhodnutie o vašej ďalšej existencii a smerovaní.

Milovaní naši, už nie je čas váhať a pracovať na svojom Vzostupe a očiste osobnej karmy len v rámci "voľného" času. Uvedomte si to a z osobnej očisty si urobte hlavný pracovný pomer, prácu 24 hodín denne. Bez prestania je "nutné" liečiť svoje Srdce a vzťahy odpustením, precítiť a uvedomiť si, čoho sa ešte bojíte a kde sú vaše osobné záťaže, ktoré vám bránia lietať.