Červenec 2011

Duálne bytosti v jednote

31. července 2011 v 0:44 Pro pohlazení dušičky
Photobucket

od uživatele Posolstva Z Nebies dne 30. červenec 2011 v 13:53
Je veľmi veľa názvov a mien, pre duálne duše, ktoré sú v samej podstate jedná a tá istá bytosť, tu na Zemi rozdelená do dvoch polarít sveta. A každá polarita má v podstate ďalšiu pod polaritu. Bytosti, ktoré sa môžu nazývať duchovný partneri, alebo spriaznené duše, ktoré sú tu s nami, a boli po celý ten čas na Zemi. Duše s ktorými sme zdielali našu realitu v tých najrôznejších podobách, činoch alebo skutkoch. Duše ktoré nám pomáhali sa dostať k sebe samotným, tak ako aj mi sme pomáhali im. V samej podstate každý jeden z Vás je Bohom, jedinečným stvoriteľom, plným lásky, ktorý prišiel tu na Zem prejaviť svoju veľkosť a múdrosť, aby mohol stúpiť do tejto reality , musel sa rozdeliť na viacero časti. Najhlavnejšie dve časti, ako mužsky a žensky princíp, tak ako aj každý princíp mal ďalšie rozdelenia, ktoré nás po cely ten čas sprevádzali a aj budú sprevádzať. Skrz každého z Vás sa díva Boh! Ani netušíte ako ste všetci poprepájaný a zosúladený... vy všetci ste jedna a tá istá bytosť, aj keď sa Vám zdá že jeden pochádza z tej alebo onej časti vesmíru. V samej podstate je to aj pravdou, pretože každý z Vás je kúskom veľkého organizmu. Ale spať k dnešným dnom.
V tomto poslednom období nadišiel ten najvýnimočnejší čas , všetkých časov, na ktorý tak veľa z Vás čakalo, keď sa obe polovičky priťahujú spať jedna k druhej, a prinavrácajú sa spať domov, tam kde vždy patrili a budú patriť. Oni sú ten celok jednoty. Dnes by som sa s Vami rada podelila o to ako to je.

Tento rok 2011 je veľmi bohatý na znovu objavenie duálnych duší, pred koncom času.
Aj keď toto znovuobjavenie je to najdrahocennejšie po čom Vaše duše dychtia, je dôležité poznamenať, že toto spojenie je úplne iné, než očakávate. Toto spojenie je nadovšetky Vaše doterajšie skúsenosti. Nedá a ani sa to nebude dať s ničím doteraz prežitým porovnať. Toto spojenie sa stáva iba raz za život, a to na konci času. Nášho času, prinavrátenia sa spať k nám samotným.

AA Michael - Proces vzestupu

26. července 2011 v 15:01 Channeling

PROCES VZESTUPU - Poselství od Archanděla Michaela, Červenec 2011

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nejprve bychom Vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Na vašem současném stupni vývoje je vzestup fyzického těla možný jen pro několik málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli cestu pro vzestup lidstva vstříc dalšímu stupni vyššího vědomí. Milovaný Jeshua spolu s mnohými velkými avatary a s andělskou říší připravili půdu a zaseli Vesmírná Semínka Světla Stvořitele v přípravě na tento velkolepý proces.

Abyste byli schopni se v této chvíli povznést ve svém fyzickém těle, museli byste již téměř dokončit transformaci svého fyzického těla do frekvencí Božího Světla a pozvednout harmonii Písně své Duše do nejvyšších úrovní páté dimenze a výše. Domnívat se, že je možné během jednoho života přeměnit hustotu fyzického těla třetí či čtvrté dimenze ve Světelnou schránku páté dimenze, je jen zbožné přání.

Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte, co je potřeba, tedy Pevné Částice Světla, aby byla aktivována Semínka vzestupu, která byla na Zemi zaseta před více než dvěma tisíci let. Lidstvo je nyní ve fázi očisty, ve fázi přípravy na mnohem větší rozšíření vědomí. Tento proces se šíří po celé Zemi, zasahuje stále více Duší a tím se dále zrychluje.

Ve stávající fázi vývojových změn jsou fyzická těla uchazečů/učedníků na Cestě naplňována transformující silou Světla Stvořitele. Probouzejí se buňky jejich vyššího vědomí a šíří se na základě alchymických vzorců transformace. V této chvíli očišťujete své Aurické Pole od velkého množství negativních/pokřivených vzorců vibračních frekvencí, které vaše Aurické Pole zastíraly a ve vaší tělesné schránce tak zdůrazňovaly všechny nedostatky.

Vaše buněčné tělo je zaneseno toxiny, kterých se musíte buď zbavit, nebo je zjemnit a pročistit, abyste mohli znovu přijímat harmonické frekvence své mnohaúrovňové tělesné stavby.

Kryon - vše o roce 2011

26. července 2011 v 14:58 Channeling


Zdravím vás, drazí, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby. Je zde základní skupina - mnoho starých duší. Ne všichni, co zde sedí, jsou staré duše, ale většina ano. Starou duší označujeme lidskou bytost, která byla na Zemi znova a znova v mnoha podobách, které nazýváte inkarnací. Uvnitř sebe, jak zde sedíte na této židli, to víte. Protože víte, jak věci fungují. Uvnitř cítíte, že jste moudrou Lidskou Bytostí.
Takže znovu oslovujeme to, co označujeme jako "innate" (vrozené). Innate je buněčná inteligence, kterou máte v sobě, avšak často se zdá být od vás oddělená - tato část vás zná. Innate je to, v co věříte, když se rozhodnete dělat věci jako je kineziologie. Innate je to, co žije v poli vaší DNA, je inteligentní. Innate je to, co k vám hovoří a říká: "Už jsi zde byl předtím." Takže pokud se rozhodnete vyzkoušet sebe sama právě teď a zeptáte se: "Byl jsem tu už předtím? Je něco z toho pravda?", Innate vám dá pocit, poznání, radost a vy pocítíte, že se nemůžete mýlit. To jsou potvrzení přicházející zevnitř, která říkají: "Ano, jsi součástí většího plánu, o kterém nevíš, dokud jsi zde. Pomáhal jsi vytvořit stav a události na této planetě, o kterých vědomí lidstva po tisíciletí jen snilo - a tady teď jsi."
Jak zde sedíš, jsi na místě učení. Jsi na místě, kde se chceš více dozvědět o energii, která přichází; na této židli jsi, abys prošel tímto děním, které bylo vytvořeno jako příležitost k učení. Jeden hovoří k mnoha, mnoho hovoří k jednomu a to hodně vypovídá o Duchu; o tom kdo a proč je zde. Jen velmi málo z vás je tu za zábavou. Jsme si vědomi toho, kdo sem přišel jen kvůli těm, co sedí vedle něj. Jsme si také vědomi naslouchajících Šamanů. Jsme si vědomi starých duší, Lemurijců - některých z Tibetu a některých z Indie.
Dívám se na moudrost, která je tu a to je přesně to, o čem je dnešní sdílení… nasycení se moudrostí, staré duše. Abych vás mohl nasytit moudrostí, nemohu vám dát jednoduchou stravu. Takže to zkomplikujeme a to je to, proč jste sem přišli, ne? Budeme dnes mluvit o systémech a nesystémech. Budeme hovořit o významu věcí a připomeneme vám dávnou historii. Budeme dnes velmi esoteričtí. [Kryon se usmívá]

Kryon - Čas zázraků

23. července 2011 v 9:18 Channeling

Milí přátelé buďte pozdraveni, já jsem KRYON z magnetické služby!
Semkněme se na chvíli trošku blíže. Je to tak správně? Jsem blízko u tebe, abych ti sdělil: nestrachuj se! Neměj strach, v tomto čase bohatém na události. Buď zcela sám v sobě. Z tohoto, tvého vlastního středu bys měl od této chvíle kráčet svým životem. A nech mně, abych ti zprostředkoval: mnohé není tak, jak se zdá. To, co Vám servírují média je záludné, neboť to svádí k chybným spekulacím a především k tomu, abyste byli ve strachu. Někdy také vzhledem k tomu, že jsou nadále předávány nedostatečné nebo chybné informace. Často je to záměrné. Strach je absence lásky a má v tomto čase mnoho síly, neboť je stále znovu přiživován. Kdo je ve strachu, neguje své vlastní božství.
Co je strach?
Sevření, které pochází ze zkušeností z minulosti. Pokud byste nevěděli, jak se cítí, radioaktivně znečištěný nebo ten kdo byl ve válce, neznali byste tyto emoce, a proto byste na toto nemohli reagovat. "Jaké je to být válečnický? Co jsou zbraně? Jak na nás působí? Jak to, že existuje vůbec válka? Co je účinkem atomové energie?"
To by byly otázky, které bys kladl, neboť je bys je osvětloval bez emocí a předsudků.
Ale ty nejsi osvobozen od zážitků. Každá buňka v tobě ví, jak se žije v zamořeném prostředí, v časech války a žalu, neboť ty sám jsi to někdy zažil, nebo jsi to vycítil z kolektivního Vědomí. Tyto řádky, tato energie, kterou ti nyní posílám, je od toho osvobozena, ona jednoduše je. Já tě právě nyní zaplavuji, v tomto momentu života, přívalem božské energie. Má ti pomoci k tomu, abys byl neutrálním, v tomto čase plném událostí. Je to velmi důležité, neboť to ještě více a jasněji rozzařuje tvé vlastní světlo a ty jsi tak osvobozen od starých prožitků.
Milí přátelé, čirost a rozvaha, to je nyní to správné. Měli byste být sami v sobě a stále si opakovat: "To co platí, je božská láska. Tato láska, která vše léčí a narovnává a zázraky, které mohou zacelit opravdové rány."

Jeshua - Pracovník světla

20. července 2011 v 20:50 Channeling

Jeshua - Cesta Pracovníka Světla

Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Všechny vás dnes zdravím a jsem s vámi úzce spojen mým srdcem. Jsme hluboce spřízněni a existuje úroveň, na které jsme jedním. To jedno, absolutní vědomí, které nás sjednocuje, může být vnímáno jako energie svobody, tvořivosti, laskavosti a radosti. To je váš skutečný původ a domov. Nyní jste se manifestovali v tělesné formě, jež je umístěna v čase a prostoru, existuje však mnohem víc, kým jste.
Žádám vás, abyste nyní pocítili toto ohromné a neomezené vědomí, kterého jste součástí. Pociťte Boha uvnitř a pociťte, jak jednoduchá tato energie je. Bůh není na vrcholu nějaké hierarchie, ze které se na vás dívá. Bůh je proud energie, která protéká vším: skrze vás, skrze všechny žijící bytosti na Zemi a dokonce skrze to, co se zdá být ve vašem hmotném prostředí neživou věcí. Bůh je všude.
Bůh není omezen formami. Bůh je ryzí, tvořivé vědomí spojené s hmotnými formami v čase a prostoru, aby zakoušel nesčetnými způsoby život. Nyní pociťte, kým jste v tomto ohromném božském proudu: jedna jiskra světla uvnitř oceánu živoucího vědomí, avšak nezničitelná jiskra, která poskytuje jedinečný přínos celku. Pociťte nezničitelnou sílu uvnitř vás, je tam navždy. Vy jste součástí Boha.
Vaše vědomí je božsky kreativní. Vy jste si svou životní cestu a zkušenosti zvolili. Třebaže ji jako člověk často necítíte, hluboko uvnitř vás je kreativní síla, která plánuje jisté klíčové události ve vašem životě a přitahuje zkušenosti, kterými si přejete projít, abyste pochopili, rostli a rozvíjeli se. V zásadě nejste nikdy obětí tohoto světa. V jádru toho, kým jste, jste nikdy nebyli doopravdy bezmocní či zničení. Neboť v tomto jádru je jiskra Boha, která říká "ano" zkušenostem, kterými procházíte ve své tělesné formě a která ví, že jste schopni se z těchto zkušeností učit, aby se vaše vědomí ještě více rozšířilo a bylo soucitnější.

Féva 15/7

17. července 2011 v 20:08 Channeling
Posolstvo človeku - 16.7.2011
Tunel času a jeho púť
Tunel a čas. Dve slová, dva pojmy vzájomne sa zlučujúce cestou evolúcie. Jej významom. Prechod, prelet, prekĺznutie i vznášanie sa jej časom plným hviezd, súhvezdí, galaxií a sĺnc. Vaše nevynímajúc - berúc ho so sebou, aby stále svietilo nad Vašou hlavou tak ako na prvopočiatku. Verte, že Slnko a jeho lúče sú dve vibrácie v jednej. Slnko ako kapacita vesmíru svojou silou žiarenia a jeho lúč svietiaci jeho žiarením až k Vám, sadiac do Zeme a do Vás energiu, vitalitu života zlúčením žiarenia svojho a nového. Dva pojmy v jednej svetelnej sile - každá so svojou vibráciou svetla. Zemskou a mimozemskou.
Častokrát sa zahľadíte do Slnka a miesia sa Vám pred očami farby farebnosti Zeme. Mnohokrát pre toto svetlo nevidíte svetlo iné. Jemné, trblietajúce sa, iskriace iným uhlom jeho lomu. Sú to vibrácie prúdiace k Vašej Zemi novou farebnosťou dávajúcou inú energiu, ktorú potrebujete k tomu, aby ste pochopili mnoho vecí a javov doteraz nepochopiteľných a neuchopiteľných. Vieme, že Váš zrak to všetko nedokáže, pretože kĺže v inom svetelnom uhle. Je to zákon Vášho sveta, ktorý ho nepustí do uhlu ďalšieho. Vaše Slnko silnie. Naberá novú energiu, stáva sa väčšie, odvážnejšie, žiarivejšie, aby Vám pomohlo svojím lúčom premiestniť telo a premietnuť Zem. Vyňať jej tieň z útrob hmoty, odľahčiť, presvietiť, presunúť.

Permakultura

16. července 2011 v 21:44 Zdraví
Permakultúra
(Permanentná kultúra)

ČO JE PERMAKULTÚRA?
Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest.
Jej dizajny už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo všetkých typoch klimatických podmienok a kultúr, a dajú sa aplikovať na všetky sféry ľudskej činnosti.

DEFINÍCIA PERMAKULTÚRY
Niekto definoval permakultúru ako systém na navrhovanie jedlých ekosystémov.
Technicky založení ľudia ju môžu definovať ako "software" pre trvalo udržateľný život, kde "hardware" sú naše ľudské telá.
Sú aj takí čo tvrdia, že je to zatiaľ najlepší komplexný balík praktických techník pre slušný a zdravý život na Zemi, aký má ľudstvo v tejto chvíli k dispozícii.

NA ČOM JE TO ZALOŽENÉ?
Skutočným základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Táto etika sa dá rozdeliť do troch oblastí:

1. Starostlivosť o Zem, t.j. všetko živé aj neživé, čo sa na Zemi nachádza;

2. Starostlivosť o ľudí, teda o zabezpečenie našich základných životných potrieb;

3. Využívanie nášho voľného času a prebytkov na účely starostlivosti o Zem a ľudí.

Okrem toho permakultúra uznáva vnútornú vrodenú hodnotu všetkých vecí bez ohľadu na to, či sa nám ľuďom zdajú užitočné, alebo nie.
Z tejto etiky potom vyplýva, že navrhujeme naše ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využívame poznatky tradičných udržateľných kultúr aj moderných vied, ako aj nové overené objavy a skúsenosti, včítane našich vlastných.

Salusa 15/7

16. července 2011 v 21:42 Channeling


Odporúčame vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vašej dennej tlači a ďalšiemu spravodajstvu, pretože v nich dochádza ku zmene prístupu a začínajú sa objavovať pravdivé správy. Ale ešte nejaký čas budú obsahovať aj polopravdy. Dochádza k tomu, že vyššie vibrácie zvyšujú úroveň vášho vedomia a to posilňuje vašu potrebu odhaliť pravdu. Odvážne duše, ktoré odkrývajú pravdu, vyvolávajú hnev temných, pretože vytŕčajú z davu a sú pripravení niesť následky. Môžeme vás uistiť, že budú mať našu ochranu. Potrebujeme, aby ste neustále tlačili na odhalenie pravdy a získavali si podporu, pokým ľudia nebudú dostatočne silní a bude nemožné ich naďalej ignorovať.
Je pochopiteľné, že v prostredí duality sa dajú očakávať situácie, ktoré ponúkajú príležitosť na zneužívanie ľudí. Avšak s rastom Svetla sa temné energie strácajú a už nemajú taký efekt ako kedysi. Vďaka tomu máte lepšiu príležitosť vykonávať dôležitú prácu, pri ktorej budete podporení prílevom ďalšieho Svetla. Niekedy dostanete pomoc v podobe, ktorú nazývate užitočnou náhodou a neviete, že sme sa v nej angažovali my. Pre nás sú to samozrejme relatívne malé veci a zväčša sa sústreďujeme na dôležitejšie udalosti.
Dokážeme inšpirovať ľudí nápadmi alebo informáciami, ktoré vložíme do ich podvedomia a oni majú pocit, že ide o ich vlastné myšlienky. Temní sa tiež pokúšajú ovplyvniť vaše mysle, ale konkrétne nasmerované je to iba v prípade, že s vami jednajú osobne.

Kryon

14. července 2011 v 8:28 ChannelingKryon - Kvantový faktor - fyzika s postojem!

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Poselství dnešního večera je stejné jako minulý večer, a závisí na rozhodnutí mého partnera, co se později dostane na zvukový přepis - poprvé jsem mu předal poselství minulý večer, aby mu rozuměl a nebyl dnes překvapen. Vzejde z toho větší pochopení a větší moudrost, protože věci, které si přejeme dnes večer prezentovat, jsou pro některé z vás nové.
Budeme se věnovat předpokladu, o kterém jsme takto detailně dříve nehovořili, takže to možná bude znít neuvěřitelně. Je to předpoklad, který má co do činění s fyzikou, ale také má něco společného s vámi. Je to předpoklad, který má co dělat s energií toho, že tu nyní sedíte.
Před několika okamžiky, když jsme otevřeli dveře, jsme se ptali, "hraje ten člověk sedící na židli, komedii?" (mluví o Leeově channellingu). Ptali jsme se z toho důvodu, abyste rozlišovali a poznali pravdu, protože je zde poselství, které půjde až na dřeň reality. Je zde poselství, které bude pro některé z vás neuvěřitelné, a proto vám sdělíme i praktickou část. Vyplníme je trochu i vaší vědou - tím trojrozměrným aspektem, který vyjasní věci, které by se mohly zdát neuvěřitelné. Předkládáme vám to, co jednoho dne vaši vědci uvidí, ale co někteří z nich začínají vidět už dnes. Zatím ještě plně nerozumí, co to může znamenat, nebo jak to funguje, či co je to nejpodstatnější. Ale nemůžete popřít, že je to tady. A abychom to představili důkladně, předložíme vám to po částech a postupně.
Přehled
Zde je předpoklad: Až otevřete dveře pochopení tomu, co je ve vaší vědě kvantové, objevíte nový druh fyziky, který je vždy shovívavý ve svých vlastnostech. To znamená, že se chystáte otevřít dveře a podívat se na něco, co není lineární a co je zaujaté - zaujatě shovívavé. Je možné, že ve fyzice je skutečná energie, která je zaujatě shovívavá? To opravdu nedává žádný smysl, protože fyzika má být systémem zákonitostí, vztahů, a ne systémem s jakýmkoliv typem vědomí.
Hádanka, kterou máte před sebou, je mnohovrstevná, ale ten nejdůležitější předpoklad je, že kvantový svět má asi další dodatečné vlastnosti, které jsou za tímto "souborem pravidel." Jak by mohl být "systém" zaujatý? Bude se to jevit jako věda, ale nejde o vědu, jakou očekáváte. Chceme vám poskytnout tuto informaci, protože je to ve shodě s tvořivou energii, kterou znáte z praxe, drahé Lidské Bytosti.

Reiki

8. července 2011 v 9:35 Úvahy

Tohle mě vysloveně zaujalo, tak vkládám.

Jiří Novák Vloženo 21.10.2010

Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Proč někteří lidé začali vnímat, že jim systém Reiki škodí?

Shodou okolností jsem teď během září 2010 pomáhal čtyřem lidem, kteří se na základě našich doporučení na webových stránkách novaduchovnicesta.cz rozhodli začít cvičit Pět Tibeťanů a navíc zásadně změnili své stravovací návyky. Dostali se tím sami na vzestup a rozhodli se požádat nás o zrušení zasvěcení do různých stupňů léčebného systému Reiki. Příznaky jejich ovládnutí byly u všech téměř stejné. Temná manipulující struktura zavěšená zezadu na čakry 1B, 2B, 3B nebo 2B, 3B, 4B (k vysvětlení významu čaker na jednotlivých úrovních viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka). Struktura obdobná odsávací digestoři v kuchyňských linkách, tato však současně funguje i jako manipulující a ovládající prvek. Navíc uvnitř jejich bytosti v místě, kde sídlí vnitřní Já, byl vetřelec - obvykle temná duchovní část člověka, který je do systému zasvětil. A z tohoto místa skrytě řídil jejich napojení na celý systém, jejich podřízenost a využívání jejich osobní tvořivé síly. V tuto chvíli je jedno, jestli ten člověk o tom ví nebo neví.

Další dobrý důvod, proč být na vzestupu ve Světle

Proč mne o to tito lidé požádali? Protože tím, že začali pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, dostali se duchovně na vzestup ve Světle. A začali sami vnímat, že systém Reiki, do kterého byli dříve zasvěceni, na nich nějakým způsobem parazituje. Začali si uvědomovat nepříjemné pocity plynoucí obvykle od člověka, který je do systému zasvětil, a kterému vícekrát dovolili, aby na ně energeticky působil. A to je další dobrý důvod, proč pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, proč být na světelném vzestupu. Pak totiž všechny tyto ovládací mechanismy, které má člověk na sobě, začínají vyplouvat na povrch a bytost na vzestupu má přirozenou šanci především je rozpoznat, poté se jich zbavit a definitivně je dostat ze sebe ven. Navíc člověk na vzestupu má šanci poznat a pochopit pravou podstatu určitých léčebných zákroků, které v dobré víře nechal dříve na sebe působit.
Způsob napojení na člověka naznačuje, odkud takový systém čerpá energii. Buď si bere energii přímo z životní jiskry člověka, která se nachází v oblasti srdce (4. čakra). Nebo odsává část další nejcennější energie člověka, plodivé reprodukční síly schopné tvořit nový život, kterou odebírá ze žláz produkujících vedle této plodivé síly i hmotné zárodečné buňky (2. čakra).

Zneužívání nakupené tvořivé síly mnoha bytostí

Řekli vám při zasvěcení Reiki pravdu o tom, že osobní síla každého z vás bude využívána při každé léčebné akci, kterou bude provádět někdo jiný a zejména váš zasvěcovatel? Pokud by vám to řekli, celý systém by se dal označit jako "kolektivní léčebný systém", ve kterém mnoho lidí dobrovolně dává k dispozici své energie, aby je kdokoliv další mohl k čemukoliv podle vlastní vůle používat. Oni to však při zasvěcení nikomu neřekli. Pak ovšem nejde o nic jiného, než o masovou manipulaci a gigantické zneužívání. O vytvoření léčebné síly určitého systému tím, že systém parazituje bez vědomí účastníků na nejcennějších energiích možná stovek tisíců lidí, kteří byli za úplatu k tomuto systému připojeni.

Féva 5.7.2011

6. července 2011 v 0:02 Channeling


Vlnenie časov - vlnením svetla, 5.7.2011

Gigantickou svetelnou vlnou lásky zaplavujúcou každého z Vás, ako i Zem - matku Gaiu. Stojacou a čakajúcou na prahu znovuzrodenia. Držiacou svoje deti za ruky, aby im ukázala cestu pohľadom vpred. Zrakom natáčajúcim sa k miestu stvorenia. K stredu galaxie. K množstvu hviezd a planét obalených závojom času vlniacim sa vôkol.
Svetlo a čas, dve figurujúce veličiny týchto čias, sú závojom poprepletané a hladiac cez tento závoj sa pozerajú na planéty a hviezdy, na stálice a obežnice. Vyberajúc ich ako zrelé ovocie a vysielajúc k nim svoje lúče a šípy svetelného času splynutia. Svetlo obaľujúce, zahaľujúce každého kto ho vedomím vidí a spoznáva.
Čas dimenzií, čas zvratov, čas nanebovstupovania. Závojnatka plávajúca svojím príbehom života. Hladiaca vláknami času každého, kto sa k nej priblíži a uvidí jej TVAR.
Ste tu, prítomní, samozvaní a bdelí, ostražito sledujúc čo sa bude diať. Aké zmeny nastanú, čo prinesie čas. Vám i druhým. Vašim blízkym, ktorých bezhranične milujete a obávate sa o nich. Nemusíte sa ničoho báť. Vy dospelí i deti, ktoré ešte držíte za ruku a ktoré nekonečne ľúbite. Pozrite im do očí. Čo tam vidíte ? Múdrosť, šťastie, lásku. To ich čaká. Rovnakou mierou aj Vás. Všetkých, ktorí chcete, chápete, rozumiete a vnímate prichádzajúce zmeny. Telom hmotným i telom duševným. Obomi parametrami Vášho Ja.
Ste tu, aby ste zažili. Zapamätali si tento čas na Zemi a mohli rozprávať svojim potomkom o nádhernej fúzii neba so Zemou. O spojení a splynutí dvoch časov, dvoch jeho vrstiev. Sledujúc každý moment tohto diania. Máte na to, aby ste to zvládli. Máte dosť síl aj energie. I keď sa Vám to v poslednom čase tak nejaví. Máte dosť múdrosti, aby ste našli smer a cieľ. Dostatok lásky v srdci k objatiu toho čo prichádza v podobe svetla. A verte, že prenikajúc doň, vychádzajúc z tmy, ktorá bude predchádzať, uzriete niečo čo ste vo svojom živote nevideli. Nádheru farieb jemne žiarivých tónov spektra vesmíru. Záplavu lásky a citu voči sebe navzájom, energetickú vibráciu nadpozemska nesúcu Vás parabolou vlny tam, kam túžite. Do času nového. Cez otvorené okno neba, preklopený čas, skĺznete na nové miesto svojho života. A budete vedieť, že svet za Vami Vám nedával právo žiť tak, ako ste chceli a túžili. Že nebol predstavou skutočného šťastia. Mnohí ste to cítili, vedeli a spoznali. Realitu 3. dimenzie. A rozdiel ? Rozdiel je v tom, že sa "zobudíte" a uzriete svet v ktorom ste kedysi žili a tak veľmi Vám chýbal, keď ste potrebovali, museli žiť na inom mieste času, aby ste pomohli očistiť, utriediť, zosúladiť starý svet a mohol tak vstúpiť do novej brány času.
Sme blízko. Verte, že sledujeme, vidíme všetko čo sa deje a Vám javí ako zlé. Ale nie je to tak. To čo vidíte Vy na Zemi je síce ťažké pre každého z Vás, ale nutné. Bezpodmienečne potrebné, aby mohla prísť chvíľa, kedy sa brána otvorí a vpustí Vás dnu. Do svojej náruče.

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 8. časť

2. července 2011 v 9:21 ChannelingKapitola dvacátá první
Předpovědi pro Evropu
Francie
Vzhledem ke skutečnosti, že většinu Francie pokrývají zemědělské oblasti, nalezneme chamtivost a korupci především ve velkých městech. Pro lidi žijící prostším životem budou přechodové roky snazší než pro ty, kteří žijí ve městech, a to hlavně proto, že jsou již nyní plně soběstační.
Nový portál, který se otevře v roce 2012 v moři poblíž Marseilles, silně změní vědomí celých mas, které se začnou otevírat novému duchovnímu pochopení. Ti, kteří budou žít na venkově, otevřou svá srdce těm, kteří budou muset odejít z měst.
Matka Marie je nádherným vesmírným andělem, sídlícím v Lurdách. Její vliv bude na tomto místě mnohem silnější a všemi směry se odtud rozšíří léčení.
Tato země začne spolupracovat se svými sousedy a dokáže si přitom zachovat svoji jedinečnost.
Německo
Ze země je třeba odstranit temnotu válek, takže zde dojde k nečekaným změná podnebí, které promění to staré. Vina, která je zadržována v kolektivním vědomí Německa, bude kompletně do roku 2012 očištěna. Pak bude moci Německo zaujmout svoji pozici jako šíp k osvícení. Tisíce zralých a moudrých duší si vybraly, že se sem od konce druhé světové války narodí, jednak kvůli zmírnění karmy, jednak kvůli tomu, aby pomohly tuto zemi vést k osvícení a vzestupu.
Ve stromech se Schwarzwaldu se skrývá mnoho moudrosti, což Německu napomůže během změn k ukotvení a udržení světla.
Vyroste zde mnoho komunit páté dimenze a po roce 2032 tu vzniknou zlatá města.
Itálie a Vatikán
V Itálii je mnoho krásy, což je důvodem, proč si ji k narození zvolilo tolik renesančních sochařů a umělců. Podstatně zde zvýšili frekvenci, a to pomohlo udržet Itálii ve světle.

Feva

2. července 2011 v 9:19 Channeling

Archanděl Michael – Časově zakódované posuny

1. července 2011 v 16:40 Channeling

Archanděl Michael - Časově zakódované posuny a překalibrování srdce planety na kosmické světelné frekvence

Milovaná Rodino Světla, na jaké jste to cestě v této době, když cestujete ve stroji času do nové reality a nové časové osy Země. Ano, mnozí z vás si uvědomují, že to, čemu říkáte "život" na Zemi je pouhým pohybem skrze Čas a Prostor, které se podílejí na probíhajícím příběhu Evoluce. Jste nekonečné Bytosti Světla a na této planetě Zemi můžete zakusit časoprostor tak, že budete cestovat skrze Hvězdné Brány a světelné trajektorie, které zastupují rozdílné úrovně zkušeností, kterým říkáme "Světelné Dimenze".
V červnu letošního roku vstupujete do Hlavního Časového Kódu Posunu, který uvolní a odstraní staré časové kódy a nahradí je časovými kódy nové reality, které potom uvede do rovnováhy během překalibrace planetárního srdce na kosmické světelné vibrace. To se stane před a během úplného zatmění měsíce 15. června a bude směřovat ke slunovratu 21. června.
Úplné zatmění měsíce a překalibrace posvátných míst a uzlových bodů mřížky srdce planety
Milovaní, při minulé rovnodennosti, v prosinci roku 2010, se Země posunula na novou časovou osu pro pátý rozměr. V období posledních šesti měsíců se Země usadila ve svých nových frekvencích a své nové trajektorii, která ji propojuje s bránou času roku 2012. Ale v současnosti, a začalo to se zatměním měsíce, bude planetární srdce překalibrováno kosmickými frekvencemi světla prostřednictvím časového kódu posunu, který se zaměří na dva body planetární mřížky - komplex Stonehenge v Anglii a Gizu v Egyptě.