Srpen 2011

Féva 24/8

26. srpna 2011 v 7:15 Channeling

Ľudská, človečenská láska - 24.8.2011

Ja som tu... Počujete ma? Vidíte? A chcem ísť po inej ceste ako doteraz. Dovidieť ďalej, doďaleka.... Docítiť všetko čo doteraz nebolo možné. A povedať... Dopovedať, že svet je plný nádeje a lásky. Je plný objatí a milujúcich slov a túži a tvorí a chce aj ďalej . Spoločnou cestou vesmírom. Chce vidieť stráne, lúky iné ako doteraz. Chce hladiť po tvári a niesť svoju radosť a šťastie všetkým a všetkých navzájom. Spoločne v jednom náručí plnom snov, ktoré sa stávajú realitou. Dnes, zajtra i pozajtra. V pavúčej sieti lásky, ktorá všetkých spája svetlom. Svetelný vesmír, svetelný svet a v ňom žijúci ľudia i tí, ktorí ešte zostávajú skrytí, nepoznaní, ale túžiaci tiež. Tak ako ja, Ty, my všetci. V súznení, v súzvuku vlásočníc lásky pretkaných každým telom šifrou vesmíru. Jedinečne spájajúcou každého s každým a nesúcou posolstvo. Nesúcou dar. Dar lásky.
Vkladáme Vám ho do dlaní, do srdca.

Channelers

19. srpna 2011 v 15:15 Channeling

Dnes bychom vám rádi představili pár channelerů - lidí, kteří přijímají sdělení z opačné strany závoje a tlumočí je pro nás do našeho světa.
Kliknutím na jméno se dostanete přímo na jejich oficialní stránky a můžete shlédnout například videa z channelování..

Natalie Glasson channeluje nejčastěji Saint Germaina, Kuthumi, Serapis BeyRonna Herman - Archanděl MichaelMichelle Manders-Eloff - Kuthumi, Marie MagdalenaPamela Kribbe - Jeshua, Matka Země, Matka MarieMichelle Coutant - Sananda, Archanděl Michael
Celie Fenn - Archanděl MichaelLee Carroll - Kryon


Matka Marie

19. srpna 2011 v 15:04 Channeling

Jakým nanebevzestoupeným mistrem chcete být? Od Matky Marie

Channelováno přes Natalie Glasson dne 8. 8. 2011

Moji milovaní na Zemi, přicházím k vám se svou objímající a stále plynoucí láskou. Na mé vlně lásky vám posílám jednu otázku a doufám, že ona umožní, aby se vaše mysl dále rozšiřovala a aby osvícení proudilo jako zlatavá tekutina do vašeho vědomí. Osvícení je podobné hojivému balzámu - čím více si uvědomíme svou energii, návyky, postoje a bytí, tím snazší je pro nás zcela vyléčit sama sebe a splynout se Stvořitelem. Je to moje největší přání pro duše, které jsou v současné době manifestovány na Zemi, aby dosáhly úplného a absolutního vyléčení ve všech úrovních, oblastech a aspektech jejich bytostí. To je možné a hojení probíhá právě teď. Věřte a vězte, že je to pravda a oceníte výsledky tohoto léčebného procesu.

Otázka, kterou vám chci dát, je, "Jakým vzestoupeným mistrem se chcete stát? Je to jednoduchá otázka, přestože vím, že není pokládána příliš často.

AA Michael - Jste odvážné duše

19. srpna 2011 v 15:01 Channeling

Poselství od Archanděla Michaela, srpen 2011

Milovaní mistři, nejprve nám dovolte, abychom vás uklidnili. Proces vzestupu pro vás není ničím novým, v minulosti už jste jím několikrát úspěšně prošli. Všichni jste mistry nejvyššího řádu, jinak byste nebyli vybráni jako Hvězdná Semínka, ukazující Cestu ve vývoji, kterým teď Země a lidstvo prochází a který nemá obdoby. Jste považováni za odborníky a během svých vesmírných cest jste již mnohokrát prokázali svou mistrovskou schopnost spolutvoření.
Pro každou novou zkušenost ve fyzickém vědomí jsou vám dána nová pravidla, nové poslání a nové rozmanité překážky, které máte překonat. Chceme, abyste pochopili, že ti z vás, kdo vykročili jako způsobilí Služebníci Světa, již získali v tomto Vesmíru a jeho četných Pod-vesmírech mnohé zkušenosti. Od chvíle, kdy se tento Vesmír začal roztahovat, byla vybraná Hvězdná Semínka přenesena z jiných časových pásem a Pod-vesmírů, aby dohlížela a pomáhala při jedinečných plánech, vytvořených výhradně pro lidstvo a další formy života. Prvotním Božským Posláním těchto výjimečných skupin Hvězdných Semínek je vést ty, kteří jsou připraveni projít vývojem na další stupeň rozšířeného vědomí, čímž se završí nekonečně mnoho cyklů a Božích plánů.
Proces spolutvoření je na fyzické úrovni projevení velice náročný. K tomu, aby někdo vyšel za dobrodružstvím do neznáma, nechal si do své paměti umístit závoj zapomnění a započal pozemskou zkušenost v širokém spektru Světla a Stínu, je třeba veliké odvahy. Vaše dovednosti a vaše skutečná identita byly ukryty do vašeho Svatého Srdce a vaší Svaté Mysli a často nebyly viditelné, dokud jste se nezačali později během života probouzet a odpovídat na výzvy svého Vyššího Já.

AA Michael - Nová energie

19. srpna 2011 v 14:56

Nová energie ochrany Archanděla Michaela Přijala Natalie Glasson 15.srpna 2011

Posílám vlny milující andělské lásky, aby se přes vás přelily jako třpytící se kouzelný prach. Jsem Archanděl Michael a opravdu s nesmírnou radostí sesílám svou lásku, energii, světlo a moudrost, aby se spojily s vaší energií.

Na Zemi se nyní děje tolik pozitivních změn. My ve vnitřních sférách vidíme, že světlo na Zemi se stává každým dnem jasnějším. Je to díky vaší koncentraci a oddanosti. Vážíme si vás za to a posíláme vám své díky. Všímáme si, že se také zvyšuje andělská přítomnost na Zemi; je to tím, že si stále více lidí začíná uvědomovat energie andělských bytostí i to, jak jsme ochotni a schopni pomáhat jejich realitě. Vždy jsme byly nezištné, obětavé světelné bytosti, které provázely a pomáhaly lidstvu, ale je mnohem obtížnější pomáhat lidem, kteří si naší přítomnosti nejsou vědomi. Bdělé uvědomování si andělských průvodců zesílilo a v současnosti nás volá lidstvo na pomoc ve velkém množství. Vlévá to do našich duší velikou lásku a radost a je to znamení, že můžeme s lidstvem pracovat novým komplexním způsobem, tam kde naše přítomnost umožňuje lidstvu a království andělů stát se bližšími světlu Stvořitele. Je velice důležité zvát andělské bytosti do vaší reality, aby vám pomáhaly a provázely vás, stejně tak jako vzývat anděly, aby pomohli Zemi; Již pouhá přítomnost většího množství andělských bytostí na Zemi, které byly pozvány lidstvem, zvyšuje světelný kvocient Země. Jsme jeden jako druhý a zde je tolik energie a lásky, že ji můžeme s vámi sdílet. Popisují nás jako bytosti obětavé služby, ale my vidíme vaše duše také takové, my všichni pracujeme na tom, abychom byli skutečně spojeni s duší Stvořitele.

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA13. časť

6. srpna 2011 v 22:20 Channeling
Kapitola třicátá první
Technologie do roku 2032
Lidé se mě často ptají, jestli roku 2032 ještě budou na světě mobilní telefony a televize. Co se stane s internetem? Budou tu auta?
Do roku 2032 v sobě většina lidí ukotví svých dvanáct čaker a duševně a duchovně se otevře některým ze svých geneticky zakódovaných schopností. Lidé spolu budou běžně komunikovat telepaticky nebo budou alespoň natolik vyladěni jeden na druhého, že telefony nebudou nezbytné. Přesto však někteří komunikovat prostřednictvím telefonu nepřestanou a budou používat některé z těch frekvenčních pásů, které škodí včelám, delfínům a velrybám. Nebude to však už tolik rozšířené a v takové míře. Lidé si také začnou být více vědomi škod, jež způsobují určité vlnové délky, takže se jim začnou vyhýbat.
Budou mít lidé televizi? Možná snad někde na půdách nebo zapomenuté někde v kůlně. Technologie se posunou a nikdo již televize nebude chtít. Podobně jako když se dneska někoho zeptáte, zda má ještě gramofon.
Internet se stále bude používat, i když v mnohem promyšlenější podobě, než jak ho známe dneska, neboť bude založen na duchovních technologiích, jako tomu bylo ve Zlaté Atlantidě. Vlnové pásy budou mít mnohem vyšší frekvenci a budou přinášet pouze pozitivní a inspirující materiály a informace. Protože většina populace bude žít v páté dimenzi, skončí zájem o typy přenosů, které se přenášejí dnes.
Duchovní technologie
Na jednu stranu bude život docela jednoduchý a přirozený. A na druhou stranu tu vznikne úžasná technologie, o jaké se nám dnes ani nezdá. Úplně všechno bude na mnohem vyšší frekvenci, což si nedokážeme představit. Andělé již dávno přislíbili, že se lidstvu zviditelní. Učinili tak tím, že vnukli vědcům s otevřenou myslí nápad k vytvoření digitálních kamer na frekvencích, s nimiž duchovní říše dokážou spolupracovat. Andělé pak mohli svoje frekvence snížit natolik, že jejich světelná těla mohla být zachycena na filmu. Výsledkem je výskyt světelných kruhů, které způsobily velký rozruch, když si lidé začali uvědomovat, že to jsou andělé. Stejným způsobem bude vědomě či nevědomě stále více vědců dostávat přístup k informacím z ducha a rozvíjet je ve prospěch lidstva.
Subatomární fyzika již poznala, že myšlenky experimentátora ovlivňují výsledek experimentu, ale to je pouze špička celého ledovce. Brzy fyzikové zjistí, že soustředěnou myšlenkou, především když bude spolupracovat množství lidí vycvičených k řízení myšlenek, lze zhmotňovat fyzické předměty. Jako lidé páté dimenze budou mít všichni rozvinutou vyšší mysl a zkoncentrují se na tvoření pro nejvyšší dobro všech, takže tím dojde k významné změně v chápání a používání našich sil. Až se znovu otevřeme svému plnému potenciálu, budeme schopni vytvářet neobyčejné a prospěšné věci.
Krystalové technologie se rozvinou mnohem dál, než je využití křemíkových čipů v počítačích, takže krystaly začnou být zase programovány na pomoc lidstvu.

Hilarion

2. srpna 2011 v 9:01

31. júl - 6. august 2011

Milovaní,
život na Zemské úrovni se začíná ještě více zrychlovat. Odehraje se mnoho událostí, které se nám budou zdát podivuhodné a těžko uvěřitelné. Ve chvíli kdy tyto jevy nastanou, zůstaňte vyrovnaní a v míru a to po celou dobu. Jakmile se dimenze začnou soustřeďovat a přibližovat se do své těsné blízkosti, budete ve svých srdcích zažívat pocity radosti a očekávání a začne ve vás klíčit vědomí přicházející svobody.
Nyní je čas, abyste pokročili do další úrovně, která je o sebe-zodpovědnosti a sebe-ovládání. Zaměřte se zcela na to, po čem toužíte, aby se projevovalo a utvářelo ve vašich životech a vašem Světě. Nedovolte aby vás cokoli odvedlo od tohoto záměru. Následující týdny a měsíce budou časem příležitostí k velkým krokům vpřed ve vašem duchovním vývoji, k dosažení vlastního Mistrovského Já a časem začátku vašeho růstu, jež bude zahrnovat daleko větší schopnosti a nadání než bylo možné kdykoliv předtím. Každý z vás je schopný konat velké věci a to takové, o kterých jste dříve mohli jen snít.
Jak postupujete, jste si vědomi, že jakmile přijmete svou vlastní sílu a svrchovanost, vytváříte si možnost volby, jež je pro nejvyšší dobro všech. Každý pozitivní a soustředěný úkon, který vykonáte, se po všech stránkách počítá ve všezahrnujícím plánu věcí a toto konání pak bude pro vás prospěšné, abyste mohli sami stvořit novou hru, plnou radosti, nekonečného dobra a zdraví prospěšných schopností. Věřte v laskavost a velikost svých bližních a udržte tuto vizi s veškerou silou, kterou nastřádáte a to denně, nezávisle na tom co se kolem vás děje.
Nyní máte před sebou velký úkol, Milovaní. Je třeba rozdrtit okruh hluboce zakotvených negativních myšlenkových forem, které se utvořily jako pole nízké hustoty energie, která obklopuje Zemi.