Září 2011

Ho´oponopono

13. září 2011 v 8:05 Duchovní růst

Ho´oponopono - cesta k příjmutí odpovědnosti


Ho'oponopono je prastará havajská metoda vnitřního očištění toxických energií. Touto toxickou energií může být cokoliv, co způsobuje neharmonické myšlenky nebo pocity. Vždy, když v sobě pocítíme nepohodu způsobenou ať už vnitřní, vnější nebo prostě jen neznámou příčinou, tak si můžeme být jisti, že v nás právě koluje tato toxická energie. Ta otravuje náš pohled na svět. Cítíme se pak nevrlí, špatně se adaptujeme na změny, které jsou nám z vnějšku předkládány, nesouhlasíme a bojujeme se vším, co se nám nelíbí až do doby, kdy to definitivně vzdáme, rezignujeme a buď se necháme s bolestí vláčet osudem nebo se staneme apatičtí. Copak z toho není nějaká cesta ven? Přes všechny naše snahy, velké úsilí, pozitivní mysl atd. věci nejdou podle plánu! Proč to opět dopadlo, tak jako vždycky!?
Je těžké přijmout takovou myšlenku, že všechno okolo nás jsme si stvořili právě my? Že my jsme Ti velcí tvůrci, kteří vytvořili vše co nás obklopuje, včetně všech těch věcí, proti kterým tak neúnavně bojujeme! Já jsem si přeci nevybral/a život v chudobě, nechci a nikdy jsem nechtěl/a být nemocný/á. Jak můžu já za to, že můj partner je někdo úplně jiný než se zpočátku zdál být, nebo že mě v práci šikanují?! O ocenění si leda tak můžu nechat zdát ve svých sci-fi fantasiích, peníze se mě vyhýbají jako čert kříži a štěstí...tak to je vážně jen ta muška zlatá, kterou jsem už pěkných pár let neviděl/a ani prolétnout okolo. Takže ten, kdo mi bude vyprávět o tom, že já sám/a jsem si tohle celé vytvořil/a, tak jsme připravený/á mu pěkně od plic říct, co si o tom všem myslím.
Všechny tyto argumenty, které jsou připravený zadupat nás hluboko do země jsou naprosto pochopitelné, protože je velmi těžké, ale také velmi dospělé přiznat si, že i my jsme se podílely na situaci, ve které se teď nacházíme. Že i my z ni neseme svůj díl zodpovědnosti. Uff, zodpovědnost. To slovo na člověka padá jak balvan z mrakodrapu, ale sami někde uvnitř cítíme, že je na tom kus pravdy.

V životě člověka procházíme ve vztahu k zodpovědnosti několika stádii:

První je stádium, kdy se cítíme být obětí. Podobáme se dítěti, které je vydáno napospas vůli nebo nevůli svých rodičů: "Postav se tady, hezky stůj!" Můžeme proti tomu protestovat, můžeme nesouhlasit, ale vždy nám rodič více nebo méně příjemným způsobem naznačí, že jakékoliv protesty jsou zbytečné. A tak rezignujeme. V takovémto stádiu je právě život v roli našeho rodiče, který nedává šanci. Prostě nás postaví do situace a my ji musíme ustát ať už se nám to líbí nebo ne. Žádné naše volání ani stěžování není vyslyšeno a nám nezbývá podle všeho nic jiného než rezignovat a smířit se s tím: "Však já si zvyknu".
Někdy se ale v životě stane něco, co už prostě nelze ustát. Už si nejde jednoduše zvyknout! Začneme přehodnocovat, cítíme, že se musí NĚCO ZMĚNIT. Tak můžeme dojít k druhému stádiu, ve kterém se považujeme za tvůrce svého života. Řekneme si: "Ano, já jsem ten, který je v této situaci a já jsem se do ní nějakým způsobem dostal. Když už jsem se dostal sem, tak mám tu sílu se taky z ní dostat ven. Já jsem ten, kdo svůj život teď musí vzít do ruky a jednat." Jsme dítě, které dospívá. Už se nebojí dělat věci tak jak cítí. Pokud se setká s nevůlí, tak už nedovolí aby na něj měla takový vliv. Zažijeme možná euforii z volnosti a věci se začnou dařit. Problém je v tom, že pokud už víme co chceme od života, tak si mnohdy nedokážeme udržet dostatečnou energii v tom, abychom to dosáhli. Není to totiž tak jednoduché. Často si situace vyžaduje změnu od základu a vše se nemusí podařit napoprvé. Tak se může stát, že nás okolí i náš vnitřní kritik opět vrátí do stádia číslo jedna, jen ještě o něco více flustrované.
Ve třetím stádiu se, jak praví ho'oponopono, stáváme nástroji Boží Prozřetelnosti. Náš vývoj se dostane do fáze, kdy začneme věřit svému vnitřnímu vedení a neotřesitelně ho následujeme a umožníme, aby se začaly dít zázraky v našem životě. Přestaneme mít potřebu věci kontrolovat a plně se odevzdáte přítomnému okamžiku. Abychom vůbec dokázali proniknout k tomu, co nám toto vedení vlastně sděluje, slouží právě technika Ho'oponopoo. V neustálém procesu vnitřního čištění podvědomí rozpouštíme disharmonii a odstraňujeme vnitřní bolesti a programy, které tam v průběhu naší cesty životem byly z různých důvodů zasunuty, a které nám později brání k dosažení tužeb, zdraví, bohatství, lásky nebo čehokoliv jiného.

Technikou Ho'oponopono uvolníme energii, která je v disharmoniích blokovaná.

Uvolněním tohoto bloku, ozdravením bolestivého místa na duší můžeme předejít nemoci nebo dokonce navrátit zdravím tam, kde bylo dlouhodobou energetickou nerovnováhou poškozeno. Vše negativní je nahrazeno čistým prouděním lásky. Jak nás učí tato havajská technika, tak problémy, se kterými se setkáváme nejsou zde, aby nám způsobily utrpení, ale aby nám poskytly příležitost něco pochopit. Nejsou ničím jiným než opakováním vzpomínek z minulosti, které jsou tu znovu a znovu proto, abychom se na ně podívali očima lásky, pochopili je a na základě tohoto pochopení jednali. To vše vyžaduje obrovský vnitřní růst a k vnitřnímu růstu dále spěje. Stáváme se zdatnější a odolnější nejen po stránce psychické, ale fyzické. Chceme-li něco změnit, pak je třeba zaměřit se dovnitř, nikoliv ven. Používáním ho'oponopono, tedy neustálým pročisťováním a přijmutím zodpovědnosti za vše, co se nám děje necháme lásku, aby zneutralizovala všechnu negativní energii, která je ve spojení s určitým místem, osobou nebo věcmi. Několika jednoduchými očistnými větami můžeme přispět k ozdravení a léčení problémů nejen fyzických, ale také psychického rázu. Otevírají nás hluboké vnitřní změně, která prozařuje i na povrch. Propustíme bolesti už mnohokrát přebolené prosbou lásky, aby vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce a vzpomínky, které se zhmotnily ať v ten nebo onen problém.
To zní sice hezky, ale možná až moc jednoduše. Jak to může fungovat? V principu ho'oponopono se přepokládá, že každý z nás má ve svém nitru jakousi Božskou jiskru, ale můžeme si pod tímto pojmem také představit nejčistší lásku, světlo nebo jednoduše čistou životní energii. Ta k nám promlouvá, nabádá nás a vede směrem k plnému naplnění a prožití svého života. Důsledkem požadavků okolí, vlastních nezdarů a prožitých bolestí je však tento hlas z nitra přehlušen hlasy právě těchto minulých vzpomínek, které převezmou vládu nad naším životem a nad jeho směrováním. My se odchýlíme od svého původního životního plánu. To vede k utrpení z nenaplnění. Naším úkolem na cestě ozdravení vlastního nitra i svého fyzického zdraví je proto všímat si problematických zážitků na úrovni jak fyzické, mentální i emocionální a jakmile je zaznamenáme, tak je okamžitě začít čistit. Samotné čistění se skládá z opakování čtyř jednoduchých vět, které vedou k odpuštění a k obnovení plynutí lásky.
Tyto čtyři věty se říkají právě tomu nejčistšímu uvnitř vás. Ta láska ve Vás však není to, co Vám odpouští, ta je dokonale milující a nezná vinu, ani odpuštění. Říkáte to abyste odpustili Vy sami sobě, protože jste to Vy sami, kdo říká kdy a za co se máte cítit provinile. Mnohdy jsou však samotné příčiny důsledků skryté v nevědomí a my nevidíme, že se například za naší nemocí skrývá nějaký pocit viny. Můžeme ji přesto však zneutralizovat a vyčistit, aniž bychom pátrali po jejich kořenech. tyto čtyři věty zní:

OMLOUVÁM SE.

ODPUSŤ MI, PROSÍM.

MILUJI TĚ.

DĚKUJI.

Slovy "Omlouvám se, Odpust mi" uznáváte a přijímáte zodpovědnost za to, že se něco (a nemusíte přesně vědět co) dostalo do Vašeho systému mysl-tělo. Slovem "Prosím" prosíte lásku, aby Vám pomohla odpustit sobě samému. A konečně slovem " Miluji Tě" rozproudíte zablokovanou energii a obnovíte proudění lásky a slovem "Děkuji" vyjadřujete vděčnost za to, že se problém vyřeší.
Použijte tyto čtyři věty ho'oponopono pokaždé, když cítíte ve svém nitru stav bez lásky, bolest, vztek, nesouhlas s děním okolo, odsuzování sebe nebo druhých a všechny další druhy disharmonií. Používejte je vždy, když se setkáte s problémem ve svém fyzickém světě, při všech překážkách a omezení, které Vám brání dosáhnout toho, co jste si přáli. Neznamená to, že zmizí všechny překážky vnějšího světa, ale zmizí překážky a omezení z Vašeho vnitřního světa. To Vám umožní spojení s Vaším nitrem a nelezení dokonalého řešení.
Stejně tak, jako se vnitřní problém podepíše na fyzickém zdraví až za nějakou dobu, tak samozřejmě také zpětná náprava do stavu harmonie si vyžádá určitý čas. Je to však práce nejen na Vašem fyzickém zdraví, ale také na Vašem duševním a duchovním rozvoji. To vám pomůže nastolit takovou rovnováhu, která se promítne na Vašem dokonalém fyzickém i psychickém zdraví i do budoucna. Proto je tu ho'oponopono, který nás učí převzetí zodpovědnosti za náš život a pomáhá nám nebýt oběť situací, ale znovu se propojit se svým pramenem Božství uvnitř a navrátit nás tím rovně, čistě a plnohodnotně zpět k plnému prožití našeho života. Nebojujte, není s kým. Odpusťte si vše, co bylo, pociťujte lásku k sami sobě a nechte se unášet dál proudem života!
(převzato ze stránek www.prostor42.cz)

Modlitba optimisty

13. září 2011 v 8:01 Pro pohlazení dušičky
MODLITBA OPTIMISTY
Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě,
protože to znamená, že mám přátele.

Děkuji za daně, které musím platit,
protože znamenají, že mám práci.

Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat,
za rýny, které volají po vyčištění a údržbě,
protože to znamená, že mám dům.

Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné,
protože to znamená, že mám co jíst.

Děkuji za stín, který mne stále provází při práci,
protože to znamená, že máme slunce.

Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku,
protože to znamená, že máme svobodu slova.

Děkuji za velký účet za topení,
protože to znamená. že je nám teplo.

Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele a dráždí mne svým děsným zpěvem,
protože to znamená, že slyším.

Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení,
protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko.

Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno,
protože to znamená že žiji.

Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne,
protože to znamená, že jsem mohl být aktivní.


Kryon - Vítejte v jednotě!

6. září 2011 v 13:55 Channeling

Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické služby. Jaká radost být v tomto vznešeném kruhu přátel. Poctivě probuzené, božské bytosti, které o tom ovšem stále ještě pochybují. Jsi si jistý, že víš, kdo jsi? Pochybuješ o tom, že je pro tebe vše možné, když to chceš pouze z hloubky svého srdce? Pak nás nechej ponořit se ještě trochu hlouběji do tvého srdce, do tvého Božského bytí a podívat se, co pro tebe a tvé pozemské bytí můžeme udělat. Dovol mi nyní položit mou ruku na tvé srdce. Chci ti s radostí být nablízku, abys mohl pocítit jaké to je, ponořit se do jednoty. Jsem kousek domova, reprezentuji jednotu. Vnímej ji ve svém srdci. Umíš vycítit sladkost, lásku, nádheru domova? Rád bych ti v tomto poselství zprostředkoval pocit sounáležitosti. Ten pocit bezpečí, kdy se ti nemůže nic stát - to bych ti chtěl zprostředkovat. Vnímej. Umíš se úplně pustit do toho, být milován? Tento channelling možná neosloví čtenáře, kteří chtějí získat nové vědění a chtěli by tím uspokojit nižší mentální úroveň. My se jen víc chceme ponořit do pocitu tvé a mé vlastní Božskosti. To je totiž za jedno. A to bláznivé na tom je, že je ti přístupné každé vědění. A ještě napínavější je: Nepřichází to čtením a studováním informací, kombinováním a tím získávaných znalostí. Když jsme úzce spojeni a ponořeni do jednoty, pak víme všechno. Možná jsi to již taky zjistil, když podnikáš duchovní cesty, hluboce medituješ nebo jsi spojený ve svým Vyšším Já. Někdy se nevynořují žádné další otázky. Jsou odpovídány, protože jsou všudy přítomné. Kromě toho zjistíš, že jsou všechny otázky pozemské. Vznikají z ega, tvého osobnostního já. To chce pořád vědět a kombinovat. Chce všechno katalogizovat, uspořádat a zabezpečit a potřebuje uspokojení.
To pole jednoty nepotřebuje, neboť je to vše na vyšší úrovni. Je to vše, co je. Když jsi jako nyní - uvnitř - tím způsobem, kterým jsi toho dosáhl, pak cítíš: Jsi kompletní, nepotřebuješ se nic víc učit nebo studovat. Není to překrásná zpráva a poznání? Jsme z pramene všeho bytí. Nové rozpínání Země a lidstva s sebou přináší, že na Zemi proudí stále více velmi vysoké energie. A to kromě jiného přináší, že se můžete ponořit do božské jednoty, pole jednoty, aniž by jste hledali silová místečka, jednoduše se ponoříte tam, kde jste.

Kryon – Poslání Nosiče Zápalek

3. září 2011 v 16:39 Channeling
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Jako častokrát, i dnes přede mnou sedí staré duše. Každá z nich má svá vlastní specifika - charakteristické vlastnosti - které jsou spirituální stejně jako pozemské. Náleží to k dualitě a ta vypovídá o roce, ve kterém se nacházíte - o roce 2011.Pokud se podíváme na čísla roku 2011, již jsme o tom hovořili dříve, získáme energii dvojky a jedenáctky. Dvojka reprezentuje vaší dualitu; jedenáctka je osvícení. Můžeme tedy říci, že 2011 je rokem "osvícení duality". Pokud tato čísla sečteme, získáme čtyřku, která představuje stavbu a Gaiu. Takže je to rok, který přináší velké lekce a to jak pro skupiny, tak i jednotlivce.
Hlubší významem zkoušek je rozvinout soucit. Pokud se Země stane více soucitnou jakýmkoli způsobem, pak se skutečná spirituální vibrace planety zvýší a to je cílem. Takže staré duše v této místnosti mají cíl, pro který sem přišly. Není to pouze BÝT, není to jen řešit problémy, zatímco jsou tady. A o tom budu hovořit.