Říjen 2011

Archanděl Michael – Cesta k pravdě

18. října 2011 v 18:03


Je mým přáním sdílet s vámi příběh, abych v tomto čase vašeho růstu vyjádřil své vedení a moudrost.
Krásná, mocná a zářívá duše se manifestuje na Zemi jako fyzické tělo. Pojmenujeme si tuto duši Josef a necháme ji vzít na sebe mužskou podobu. Josef je nyní zcela dospělý člověk, již mnoho času strávil objevováním a poznáváním světa, který existuje na Zemi. Světlo, které bylo při jeho narození tak jasné, stále zůstává, ale Josef už si není tohoto aspektu svého bytí vědom; jeho mysl a aura se zaplnily jinými myšlenkami, touhami a rozptýlením. Josef cítí, že v jeho životě něco chybí, po něčem touží, ale neumí identifikovat, co je to, co mu tolik chybí. Cítí ve svém nitru smutek, i když je šťastný a vše se zdá být v pořádku.

Josef se rozhodne, že musí sám sobě dovolit uniknout a vydat se na cestu; neví kam půjde či co bude dělat, ale svoboda mu dává pocit veselosti a vzrušení. Rozhodne se, že i když chce cestovat, půjde všude pěšky, aby byl odkázán jen sám na sebe. Josef začne balit nějaká zavazadla a aniž by věděl, jak dlouho bude pryč nebo kam půjde, balí si mnoho oblečení, nástrojů, které mu pomohou přežít a dokonce i knihy, aby se na cestě zabavil. Opustí domov obtěžkán zavazadly, ale jejich váhu necítí, jeho nadšení ho pohání vpřed a vědomí, že bude všechny ty věci potřebovat, dovoluje, že mu zavazadla připadají neskutečně lehká. Jde a poskakuje si; není si jist, kam vlastně jde, ale je rozhodnut být tvůrčí.

Jeshua - Kámen

15. října 2011 v 10:39 | Pamela Kribbe |  ChannelingMí drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?

Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co jest. Když jste ve Světle, když jste oním Světlem, cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součást většího celku a cítíte, že jste hluboce schraňováni uvnitř této nekonečné sítě žijícího vědomí. Světlo je vaše spojení s Jedním.

Světlo je od přírody beztvaré. Není závislé na jakékoli hmotné formě. Je osvobozené od omezení času a prostoru. V tomto okamžiku nejste hmotnou formou, kterou obývá vaše vědomí. Nejste tělem, nejste masem a krví, ze kterých je tělo vyrobeno, nejste ani pohlavím, ani charakteristikami, které patří vaší současné osobnosti. Jsou vaší součástí, ale vy jste mnohem víc. Vy jste jejich zdrojem, jejich božským tvůrcem.

Vaše nekonečná duše přebývala v mnoha různých životních formách a zakusila ohromný počet životů v celém vesmíru. Tyto zkušenosti vás obohatily způsoby, které si ještě nepřipouštíte. Vaše někdy svízelná cesta inkarnace není nic menšího než způsob, kterým se Bůh rozšiřuje. Vaše cesta formami je smysluplná, neboť umožňuje veškerému stvoření expandovat a rozrůstat se novými a obohacujícími způsoby.

Vím, že to často takto necítíte. Můžete být přemoženi nedostatkem světla a spojení se Zemí. Vím. Jsem zde, abych podnítil záblesk vzpomínky ve vaší duši. Když si vzpomenete na to, kým skutečně jste, uvědomíte si, že vaše božské jádro je stále celistvé a nepoškozené - navzdory všemu, čím jste prošli. Vědomí celistvosti vám může poskytnout pocit úlevy nebo dokonce extáze. Je to tehdy, když víte, že narážíte na pravdu.
Vzpomínáte si na pravdu, kým jste: božskou duší s nekonečnými možnostmi. Jsem zde, abych vám připomněl, kdo jste, a inspiroval vás, abyste přinesli toto uvědomění do svého každodenního života.

Neexistuje žádný skutečný rozdíl mezi vaším lidským já a božským já. Vaše božské Já není někde jinde. Není především umístěno v čase a prostoru. Když se s ním chcete spojit právě nyní, můžete tak učinit, když na chvíli odstoupíte od problémů, které neléhají na vaši mysl a emoce. Představte si, jak se vaše vědomí rozpíná, ustupuje od těchto problémů a vstupuje do prostoru otevřeného vědomí. Uvnitř tohoto místa neexistuje potřeba nebo chtění, je zde pouhé bytí. Může se zdát, že tohle vám nepomůže vyřešit jakýkoli problém ve vašem životě, ale já vás pobízím, abyste to jednoduše zkusili. Dokážete změnit své vědomí a pouze pozorovat sebe sama klidným a nezaujatým způsobem? Dokážete být sami se sebou bez hodnocení či překážení? Zjistíte, že když tak činíte, jste klidní a uvolněnější. Když vás vaše emoce, myšlenky nebo fyzické pocity vytahují z tohoto klidného místa, nezoufejte. Nechejte je být. Pozorujte, co se stane. Časem zjistíte, že vstup do tohoto místa tichého vědomí je mocným nástrojem k rozvzpomenutí si, kým jste.

Kryon – Polidšťování Boha

13. října 2011 v 21:59 ChannelingZdravím vás, moji milovaní, jsem Kryon z Magnetické Služby. Jsem opět zde, s poselstvím o vnímání. Posun, který nyní na této planetě probíhá, se týká vás. Týká se komunikace. Všechno ve vás volá na vaše Vyšší Já, které zůstává nedefinovatelné, jednoduše jej nelze definovat ve třech rozměrech. Proto je často špatně pochopeno. Je načase, abyste si vyslechli toto poselství, i když bude obsahovat části a pasáže, kterým možná nebudete rozumět. Ten box, ve kterém jste uzavřeni, je box pro přežití ve třech rozměrech. Je to všechno co znáte. Proto budete opírat o všechno, co vidíte a činit svá rozhodnutí pouze na základě toho, co si myslíte, že znáte. Ve skutečnosti je pro vás nemožné opírat se o to, o čem si myslíte, že to neznáte - a přesto vás prosíme, abyste se o to pokusili.Lidstvo má problém přemýšlet o jevech vztahujících se k vícerozměrnému prostoru. Vystoupíte-li z paradigmatu, ve kterém jste se narodili a z reality, ve které jste dosud přežívali, bude vás to mást. Jak vás potom můžeme žádat, abyste přemýšleli způsobem, který je mimo toho, co znáte nebo jste zažili?

Energie na této planetě se mění. Možná byste mohli říci, že v krabici na nářadí, kterou mají Pracovníci světla k dispozici, přibyly další nástroje. Proto je tato nová sada klíčem ke schopnostem dělat to, co říkám, že je nyní možné, a začít přemýšlet multidimenzionálním způsobem dokonce i bez znalosti toho, že to je to, co děláte. Víte, část nástrojové sady je nová pomoc. Začíná to zvýšenou intuicí, staré duše.

Dovolte nám proto začít ujištěním, prohlášením o snaze o porozumění. Ať už sedíte před Duchem ve skupině jako je tato, nebo sami a posloucháte nebo čtete, požádejte o zpřístupnění moudrosti: "Drahý Duchu, pomoz mi pochopit na multidimenzionální úrovni pojmy, které jsou předkládány." Protože jestliže dokážete rozšířit svou moudrost, zlepší se i komunikace mezi oběma stranami závoje.

Polidšťování Boha

Chystám se dát název tomuto channellingu, aby to nemusel udělat můj partner. Nepojmenovávám je pokaždé, protože dávání nálepek je činnost, která je vlastní 3D realitě. Ve vaší realitě chcete mít nálepku pro poselství, které se chystáte vyslechnout. Proto vám ji poskytnu, pouze jako jakousi ukázku černobílého myšlení. Ten název bude znít "Polidšťování Boha".

Můj partner sedí na židli. Trvalo 22 let, než vám představil mé abstraktní myšlenky. Přestože jsou tyto abstraktní myšlenky z druhé strany závoje přítomny i v každém Člověku, jsou přítomny ve vašem Vyšším Já, nejsou snadno přístupné. Je to proto, že existují v multidimenzionálním stavu a nemají k Člověku žádný vztah. Proto to mému partneru zabralo 22 let, než se naučil lineárně převádět abstrakce do řetězce slov, předložených v jazyce, kterému budete rozumět.

Tři smějící se svatí

13. října 2011 v 21:56 | neznámý |  Humor

Tři smějící se svatí


Slyšel jsem vyprávět o třech čínských mysticích. Nikdo neví, jak se jmenovali. Byli známí jen jako "Tři smějící se svatí", protože nikdy nic jiného nedělali; jen se pořád smáli... Šli od města k městu a smáli se... Zastavili se na tržišti a od srdce se smáli. Všichni trhovci je obklopili. Všichni lidé kolem k nim přicházeli, obchody se zavíraly a zákazníci zapomněli, proč sem vlastně přišli. Tihle tři lidé byli opravdu nádherní - smáli se, až se za břicho popadali.


A pak se to stalo nakažlivým a začali se smát všichni. Celé tržiště se smálo. Změnila se tak jeho podstata. A kdyby ty tři někdo požádal: "Řekněte nám něco," odpověděli by: "Nemáme vám co říct. Prostě se smějeme a měníme podstatu." Ještě před chvílí bylo tržiště místem, kde lidé přemýšleli jen o penězích - toužili po penězích, byli chamtiví, peníze byli ve středu jejich pozornosti - a najednou sem přišli ti tři blázni a začali se smát, a změnili tak podstatu celého místa.

Teď už nikdo neobchodoval. Lidé zapomněli, že sem přišli nakupovat a prodávat. Nikdo se netrápil hamižností. Lidé se smáli a tančili kolem těch tří bláznů. Na chvilku se jim otevřel nový svět.


Ti tři putovali po celé Číně, od místa k místu, od vesnice k vesnici a pomáhali lidem se smát. Smutní lidé, rozzlobení lidé, hamižníci i žárlivci: všichni se s nimi naučili smát. A mnozí z nich si uvědomili, oč jde - člověk se může proměnit.

A pak, v jedné vesnici se stalo, že jeden z těch tří zemřel. Vesničané se shromáždili a říkali si: "Teď nastanou nesnáze. Teď uvidíme, jestli se budou smát. Zemřel jim přítel, budou ho muset oplakávat." Ale když ti dva přicházeli, tančili, smáli se, oslavovali i smrt. Vesničané si říkali: "Co je moc, to je moc. To se nehodí. Když zemře člověk, není uctivé se smát a tancovat."


Oni jim však odpověděli: "Vy nevíte, co se stalo! Všichni tři jsme se vždycky přeli o to, kdo z nás umře jako první. A on vyhrál; porazil nás. Celý život jsme se smáli s ním. Jak bychom ho teď mohli vyprovodit na jeho poslední cestu něčím jiným? Musíme se smát, musíme se radovat, musíme oslavovat. To je jediné možné rozloučení s člověkem, který se celý svůj život smál. A když se nebudeme smát my, bude se smát on nám a bude si myslet: >>Vy blázni! Tak už jste se zase chytili do pasti?

Smích je věčný, život je věčný, oslava pokračuje. Herci se mění, ale drama trvá. Vlny se mění, ale oceán je tu stále. Vy se smějete, přestanete, ale začne se smát někdo jiný, protože smích je tu pořád. Jednou oslavujete vy, podruhé někdo jiný, ale oslavování zůstává. Existence je nepřetržitá, je to kontinuum; ani na chvilku není přerušena. Ale vesničané tomu nerozuměli, a tak se toho dne smát nedokázali.


Potom mělo být tělo spáleno a vesničané řekli: "Vykoupeme ho, jak to předepisují naše obřady."

Oba přátelé však odmítli: "Ne, náš přítel nám řekl: Nevykonávejte žádné obřady, ponechte mi můj šat a nekoupejte mě. Položte mě na hranici tak jak jsem. Musíme ho tedy uposlechnout."


A pak došlo najednou k velké události. Když položili tělo na hranici, starý muž provedl svůj poslední trik. Měl totiž v šatech uschované velké množství prskavek a najednou z toho byl ohňostroj!

Teď se začali smát i vesničané. Ti dva blázni tančili a celá vesnice s nimi. To nebyla smrt, to byl nový život.

Žádná smrt není smrtí, protože každá smrt otevírá nový vstup - je to počátek. Život nemá konce, je tu vždycky nový začátek, vzkříšení.


Pokud změníte svůj smutek na oslavení, pak budete také schopni změnit svou smrt ve vzkříšení. Učte se tedy tomu umění, dokud je čas. Nepřipusťte, aby smrt přišla dřív, než jste se naučili tajemné alchymii proměny obyčejných kovů v ušlechtilé. Umíte-li změnit smutek, umíte změnit i smrt. Budete-li oslavovat bez podmínek, až přijde smrt, budete se moci smát, budete moci oslavovat, budete šťastní. A pokud umíte oslavovat, smrt vás nemůže zabít. Naopak, to spíš vy zabijete smrt. Ale začněte už, pokuste se o to. Nemáte co ztratit. Lidé ale bývají tak hloupí, že i když není co ztratit, o nic se nepokusí. Řekněte mi, co se tu dá ztratit?

Převzato z FB od uživatele Životní moudrost


Fragment ze surfreportu od Solary na říjen 2011: Kola v soukolí se otáčejí

13. října 2011 v 21:50 | Solara |  Channeling

V zóně resetu
Žít skutečné životy jako Praví Celiství
Znamená zcela RESETOVAT veškeré dosavadní poznání.
Tyto změny jsou tak hluboké, jako kdybychom se ocitli na nové planetě.
Mění se to, co kolem sebe vidíme.
Mění se to, co cítíme.
Mění se to, jak myslíme.
Mění se to, jak jednáme s ostatními.
Mění se to, co prožíváme.
Mění se to, co děláme a to mění to, jak děláme věci.
Mění se to , jak milujeme. Mění se to, jak žijeme.
Mění se to, co víme.
Od aktivace 10.Brány silně cítíme, že se něco děje v měřítku tak obrovském, že to nelze vidět v celé jeho velikosti. Kola roztáčejí soukolí masivního rozsahu.
Zářijový RESET nás uvolnil ze starých základů a osvobodil z míst kde jsme byli nejvíc uvízlí. Minuli jsme bod KDE UŽ NENÍ CESTY ZPĚT a od toho okamžiku víme, že už se nemůžeme vrátit k tomu JAK VĚCI BÝVALY. Kola v soukolí se dala do pohybu. A nyní se otáčí na vícero úrovních. Během druhé poloviny září jsme začali integrovat změny způsobené RESETEM na vnitřní úrovni.
V říjnu procházíme chodbou mezi zářijovým RESETEM a ještě větším RESETEM, který se objeví 11.listopadu 2011 (11/11/11). V říjnu nastane čas pro začlenění a realizaci zásadních změn, které uvedl zářijový RESET do všech aspektů našeho každodenního života. Učíme se zcela nové způsoby ve všem, co děláme. Nehledáme a nesnažíme se, aby se věci děly. Místo toho zůstáváme široce otevřeni a umožňujeme všemu, aby zaklaplo na místo v rámci svého dokonalého načasování. Celou naší bytostí se vrháme do akce. To nám pomáhá připravit se na ještě větší RESET , který nás čeká v listopadu.
V říjnu budeme pokračovat v třídění našeho vnějšího života i vnitřního bytí, abychom odstranili vše co už dosloužilo a co je nepravdivé. Zároveň budeme prozkoumávat Novou Krajinu, abychom viděli co v ní je. Po celou tuto dobu bude přicházet nespočetné množství nových elementů. Naše Skutečné Životy se začnou rozvíjet přímo před námi.
Do našich životů vletěl Vítr změn a všechno rozfoukal. Jěště nevíme co nám zůstane a co odvane navždy pryč. Mnozí z nás ještě neví, kam nás vítr zavane.
Nevíme ani to, co budeme dělat tam, kam nás zavane. To je jeden z důvodů, proč musíme zůstat široce otevřeni a spontánní. Může se stát cokoliv, kdykoliv.
Změna může příjít ze všech směrů. A to NEČEKANÉ je všude kolem nás.

"Hledání Světelného intelektu"

10. října 2011 v 21:27 | Ronna Herman |  Channeling

"Hledání Světelného intelektu" ( vyňatek z chanellingu)
Ronna Herman

Snažně vás prosíme, abyste opustili svůj starý, negativní, vybudovaný pohled na smrt. Smrt není konec.
Mohlo by to být přirovnáno k dokončení projektu a začátku nového, podivuhodného dobrodružství.

Milovaní, nyní je čas pro vás, zobrazit vaše nové rafinované spolutvořitelské schopnosti, pro lidstvo a Zemi, potřebují vaši lásku / Světlo více, než kdy jindy.

Negativní vibrační vzorce strachu, hněvu a zoufalství chrlí úžasnou rychlostí do frekvenčního pásma astrální roviny masy vědomí, které obklopuje Zemi.

Je čím dál obtížnější pro průměrného člověka, aby denně zůstával v pozitivním módu s představou jasné, radostné budoucnosti.
Jste uprostřed doby velkých změn, na které se Hvězdná semena připravovala v mnoha minulých životech.
Opět vám říkáme, že jako světový server, kterým jste, máte schopnost neutralizovat negativní myšlenkové formy tisíce lidí, kteří fungují v omezeném prostředí třetí / čtvrté dimenze.

Toxické myšlenky jsou jako kyselina a postupně kontaminují miliardy buněk v těle, což vede k nemoci, těžkostem a nakonec smrti.

Uvolňování starých, toxických energií často vytváří příznaky podobné chřipce.

Strach, hněv a smutek jsou egem inspirované a budou nahrazeny radostí a štěstím duše, jakmile získáte přístup do vyšších sfér harmonie a čistoty.

Musíte se přesunout do souladu se Světlem / životní Linií osudu pro Zemi a lidstvo.

Musíte být schopni metabolizovat Světlo.
Vaše buňky musí být schopny rozpoznat a využít světlo jako důležitý zdroj energie.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

(Pro www.Aliastro.cz přeložil Wan )Co to je????

10. října 2011 v 10:52 Záhady kolem nás1. Přejděte na Google Maps

2. Zadejte 47.110579,9.225768

3. klikněte na zelenou šipku, pak na Street View

4. potom 2x posunout nahoru a 2x doleva


Feva - 8.10.2011

10. října 2011 v 10:45 Channeling

Zázraky sa dejú ...

.....každú chvíľu, len Vy ich vnímate iným pohľadom. Mnohí z Vás si neuvedomujú, že Váš svet sa mení. Ale mnohí už vedia a túžia ho vidieť. Celý, celučičký nový. Vynovený trblietavým leskom lásky.
Zastav sa človek a zahľaď sa do diali. Čo tam vidíš ? Len oblohu ? Len mraky ? Nie. Je tam aj niečo iné. Choď hlbšie pohľadom a zbadáš to svetlo. Je blízko. Je tak blízko pri Tebe a Ty ho nevidíš. Nevnímaš krúžiace prstence svetla, ktoré sa črtajú dávajúc Ti na vedomie, že svetlo prichádza. Zhmotnené do tisícov mrakov. Je tam v ich vnútri a Ty ho nevidíš, pretože stále si zvyknutý hľadať niečo iné. Iný tvar, iné rozmery. Tak skús sa pozrieť lepšie. Je tam sila lásky prichádzajúca Ti v ústrety, aby si sa jej mohol dotknúť sám a pochopil. Je to zázrak stvorený pre Teba. Zázrak prijatý Tvojím srdcom toľkokrát pochybujúcim.
Svetlo tvorí realitu. I tú Tvoju, terajšiu. Svetlo ako základ všetkého čo je, čo vidíš, vnímaš svojím zrakom. Je i Tvojou hmotou reality v ktorej teraz žiješ. Pretože čas je síce len jeden, ale delený na časti vedomia. Podľa toho do ktorej časti patríš - i vidíš. Teraz je už skutočnosť iná. Už si sa rozhodol, už vieš ktorá je Tvoja cesta.

Arkturiáni – Interdimenzionálna komunikácia

8. října 2011 v 16:11

Pozdravujeme vás,

Opäť sa stretávame v našom Arkturiánskom Koridore. Vďaka mnohým našim spoločným interdimenzionálnym cestám ste sa naučili začleniť náš Koridor do vášho vedomia. Postupne ste si prestali náš Koridor predstavovať ako niečo od vás vzdialené. Namiesto toho viete, že je súčasťou vášho stále sa rozširujúceho multidimenzionálneho vedomia. A preto by sme vás radi oboznámili s mnohými kvalitami vášho Multidimenzionálneho Vedomia. Najskôr vám povieme o vašej vnútornej schopnosti komunikovať interdimenzionálne.Aby ste si vedeli utvoriť jasný obraz, dáme vám mapu dimenzií reality. Nezabúdajte na to, že vy všetci ste Multidimenzionálne Bytosti, ktoré súčasne existujú na mnohých frekvenciách bytia. Navyše mnohé vyjadrenia vášho JA existujú v JEDINOM okamihu JEDNÉHO. Iba v tretej, štvrtej a na prahu piatej dimenzie vnímate seba ako formu, ktorá sa zdá byť oddelená od ostatných. Od strednej štvrtej dimenzie si spomínate na to, že všetko živé je spojené, ako samostatné kvapky vo Vesmírnom oceáne a môžete ľahko sledovať molekuly života, ktoré vás spájajú.

Interdimenzionálna mapa

Keďže začínate vedome komunikovať s realitami vyšších dimenzií a cestovať do nich je dôležité, aby ste mali prehľad v tom, koľko frekvencií reality existuje:
Dimenzie
Dvanásta a jedenásta dimenzia sú Hviezdni, Galaktickí a Vesmírni Elohim.
Desiata a deviata dimenzia sú Slneční Elohim.
Ôsma dimenzia je Planetárny Logos.
Siedma dimenzia je Nadduša.
Šiesta dimenzia je Božský Matrix pre nižšie svety.
Piata dimenzia predstavuje návrat Multidimenzionálneho Vedomia.
Štvrtá dimenzia predstavuje Auru fyzickej Zeme/Svet snov.
Prvé tri dimenzie predstavujú Fyzický Svet.

Feva 6/10/2011

8. října 2011 v 16:07 Channeling
PDFTiskEmail

Prekryštalizovanie človeka do novej formy - Si brána - 6.10.2011

Kozmická brána - mnohokrát opisovaná Vašou kinematografiou a literatúrou - zámerne vkladaná do vedomia človeka, je bránou do novoveku ľudskej populácie.
Je to kryštalická sieť lomu časov. Vášho a prichádzajúceho. Je pozvánkou do neba, nebootvárajúcou cestou prijatia všetkého čo s novým časom a jeho vrstvou súvisí. Zviditeľňujúca sa kruhová brána poskladaná z úlomkov spektra novej Zeme. Prekódovávajúca každého kto nastaví dlaň jej novému svetlu.
Svetlo tvorí, ale aj mení. Zarovnáva pôvodné úhly buniek a atómov do nového tvaru. Trieštením, menením pôvodného na nové. Je to signatúra kozmu. Zmes inej polarizácie, kedy prienikom torzných polí k Vám prichádza nová suspenzia - kryštalická. Jej tvar, jej jemnohmotnosť, jej kombinácia prvkov, predstavuje nový svet. Jeho farby a priesvitnosť. Sú to kryštálové polia otvárajúce cestu do sveta nového, bezpolaritného. Cez čakrálny kanál Vašej Zeme a súčasne cez čakrálny kanál človeka. Osvietením ľudského a zemského tela. Krížením pólov, cez ktoré žiarenie preniká, sa nad pólmi vytvára iné svetlo. Niečo ako polárna žiara.
Svetlo prenikajúce k Zemi je zmesou fotónov. Zväzkami lúčov nesúcich informáciu vkladanú do vedomia, do genetickej pamäti populácie, odkódovávajúc jednotlivé stupne pamäti dešifrovaním cez väzby tachyónov. Tachyóny sú zhluky energie, ktorá prúdi neustále vesmírom a odovzdáva kódy bunkám, ktoré väzbou na ňu otvárajú spirituálny kanál človeka ako podstatnej súčasti evolučného procesu. Bunky a ich jadrá sú tak cielene aktivované zmesou žiarenia dopadajúceho na Zem a prebúdzajúceho v človeku človeka novej doby. Aktivovaním celého jeho čakrálneho systému cez časovú bránu.
Kremíková súčasť tela človeka akoby rozkvitá množením žiarenia. Bunka sa "otvára" a zmes prvkov dopadajúcich na Zem reštrukturalizuje kryštalickú mriežku jeho tela. Je to nachystaná matrica človeka kozmického, hviezdneho. Príprava na jeho nový časový fraktál. Osvietením, ožiarením jeho tela do hĺbky bunečných jadier sa človek stáva aktivovanou bytosťou pripravenou na štart do novoveku cez bránu času.

Feva 7/10/2011

8. října 2011 v 16:05 Channeling
PDFTiskEmail

Ja som Féva - 7.10.2011

Ja, Féva, predstaviteľka svetelnej rady Plejád, nositeľka svetelného lúča - ako symbolu univerzálnej bezpodmienečnej lásky - vyslaná na Zem ako zástupca planét predstavujúcich najvyššiu vibráciu lásky, dávam týmto pokyn k aktivácii svetelnej arktickej brány nachádzajúcej sa nad severným zemským pólom a zjednotenej so všetkými svetovými bránami. V prepojení na univerzálny čakrálny kanál, na vedomie kozmu, na symbiózu svetla všetkých, ktorí toto vedomie nesú a ním tvoria.
Ja som svetlo a svetlom nesiem a chránim Zem za pomoci všetkých bytostí, ktoré sú v blízkosti Zeme a na Zem vyslané.
Odomykám kľúčom lásky svojho srdca svetelnú bránu. Aktivujem posolstvom vyslaným na Zem všetko a všetkých, ktorí s vedomím najvyššej lásky súvisia.
Aktivujem svetelným lúčom svojho srdca, bytostí svetla: bezpodmienečnosť lásky, prosperitu, zviditeľnenie sa. Za účelom pomoci Zemi a ľuďom, ktorí jednotu so svetlom predstavujú.
Ja, ako predstaviteľka rady Plejád, členka rodiny galaktickej únie, členka svetelných rád univerza, sa stávam súčasťou nanebovstupovania. Držiac za ruku všetkých, ktorí odchádzajú so mnou na miesto novej Zeme.
Vstupujem ako prvá do svetelnej brány, aktivujúc jej kryštál kryštálom svojho srdca. Otváram cestu, chrániac všetkých svojím telom, náručou, objatím. Vstupujem prvá, odchádzam posledná. Zatvárajúc za sebou a všetkými vzostupujúcimi svetelnú bránu.
Ja som a tvorím kryštálom svojho srdca novú svetelnú kryštalickú realitu.
Týmto okamihom začína postupné vkladanie kryštálikov sŕdc bytostí svetla na Zem vyslaných ako i tých, ktorí predstavujú vedomie previbrovávajúce do vyššej vrstvy vedomia. Tieto kryštáliky sú vkladané do svetelnej brány. Všetci, ktorí predstavujú tieto kryštály tak vytvoria kryštalickú pečať nanebovstupovania. Brána sa rozsvieti jednotnou silou lásky.
S láskou Féva
Ilona Pálušová

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Gregg Braden

2. října 2011 v 7:37 Úvahy

Gregg Braden

Gregg Braden je vědcem, který podle slov některých svých kolegů "sbližuje vědu a tajemno", "je jedním z největších vizionářů naší doby", "dokáže otevřít okno porozumění velké záhady existen­ce". Co si o takovém člověku myslet ve skutečnosti? Je jedním z renomovaných vědců, který spolupracoval na vzniku dokumen­tárního filmu Nostradamus 2012.
Od sedmdesátých let 20. století se podílel na vývoji počítačů, v poslední periodě studené války se dokonce stal vývojářem počítačových systému pro seniory. Více než dvě desítky let žije dobrodružným životem - slézá vysoké hory a pátrá po malých vesničkách neznámých civilizací, hledá ztracené texty a proroctví a snaží se odhalit mnohá tajemství minulosti.
Je autorem mnoha knih, které byly přeloženy do 17 jazyků a vyšly téměř ve třicítce zemí. Také se velmi zajímá o geologii, jako jeden z prvních si všiml, že zemské póly se posouvají a dochází ke změnám magnetického pole Země. Tvrdí, že nás možná v nejbližších letech čeká přepólování Země, takové, k jakému došlo před 10 000 - 12 000 lety.
Něco takového jako přepólování by bylo pro lidstvo událostí naprosto neznámé povahy, nedá se tedy říct, co přesně bychom měli očekávat. Předpokládá se negativní působení na elektronické přístroje a veškerá zařízení, která fungují na základě komunikace přes satelity. Předpokládá se jisté ovlivnění živých organismů, především těch, které magnetické pole využívají pro svou orientaci. A možná se také předpokládá, že dojde k velkým změnám v lidském myšlení a v základech kolektivního vědomí. Braden naznačuje, že naše vědomí je bezprostředně spojeno s planetou Zemí. (Jako důkaz uvádí jména některých astronautů, kteří fyzické odloučení od Země vnímali velmi citlivě. Po návratu u nich prý došlo k významným změnám v chování a řada z nich se začala hlouběji zajímat o duchovní nauky či esoteriku.)
Jak významný je podle Bradena rok 2012? Říká, že jde o skutečně magický rok. Poukazuje na něj nejen mayská kultura, ale také některé prameny ve starém Egyptě či v křesťanské Bibli. Roku 2012 se však nemáme nijak obávat! Přijdou velké změny a mnoho proroctví se naplní, lidstvo možná dosáhne "velkého pochopení".
Gregg Braden o roku 2012 a přepólování Země

V současné době existuje již velmi mnoho indikátorů, které naznačují, že Země a s ní pochopitelně celá Sluneční soustava procházejí velmi radikálními změnami, které se před tím, v doposud zaznamenané lidské historii, nikdy nevyskytovaly. Nacházíme se v unikátním procesu změn na makrokosmické i mikrokosmické úrovni. Každý vnímavý a všímavý člověk by neměl být vůči těmto procesům pasivní. V rovině své vlastní individuality by měl zaujmout aktivní postoj, protože jedině tak bude mít šanci harmonicky koexistovat s událostmi nastávajícími.
Greg Braden je vědec a badatel, který je jedním z nejvíce uznávaných výzkumníků, co se týče posunu zemských pólů. Již v sedmdesátých letech minulého století, když pracoval pro ropné společnosti, si všiml, že magnetismus Země je nejslabší za posledních 2000 let.

Jak harmonizovat..

2. října 2011 v 7:27 Duchovní růst
Jak harmonizovat dělání a bytí v každodenním životě?

Eckhart Tolle:

"Otázka z každodenního života - to jsou velmi užitečné otázky pro všechny, a v zásadě tohle chtějí vědět všichni: "Jak vytváříte rovnováhu mezi prostým bytím od okamžiku k okamžiku s tím, že musíte vydělávat na živobytí a platit účty? To je pro mě jediná obtížná část."


Ano, jinými slovy, jak vyrovnáváte nebo spojujete bytí a dělání? Protože jinak můžete zažít přítomnost, jenom když sedíte absolutně v klidu a nejste ničím rušeni. To je také dobré, aspoň ji máte tehdy. Ale to není dost. Takže, jak správně říkáte - ta otázka je velmi dobrá - jak to slaďujete s placením účtů a aktivitou v denním životě, jak můžete mít onu bdělost v denních aktivitách, a neztrácet se v dělání?

Každé cvičení, o němž teď budeme mluvit, předpokládá, že je ve vás aspoň minimum přítomnosti, protože bez toho nemůžete cvičit. Pokud je ve vás v každé situaci aspoň minimální přítomnost, pak je tu něco, co můžete dělat. Minimum přítomnosti, nebo bdělosti, znamená, že nejste totálně ztraceni, ale přinejhorším máte bdělost alespoň na začátku činnosti, takže nejste naprosto utopeni tak, abyste se v ní ztratili. To obyčejně znamená, že budoucnost se stane důležitější než současný okamžik. To znamená, že se ztrácíte v dělání. To je dobrý indikátor. Budoucí okamžik se stává důležitějším než tento okamžik. S tím byste měli něco dělat.