Listopad 2011

O Channelingu ( VODÍTKO K ROZLIŠOVÁNÍ )

15. listopadu 2011 v 9:28 | Lee Carroll |  Channeling
Věřím, že nebude ke škodě, si oživit pár moudrých rad Kryona, tato vodítka lze použít nejen pro informace z channelingu.
O channelingu ...
Lee Carroll www.kryon.com
Chtěl bych využít tuto příležitost a hovořit o channelingu. Často bývá mylně chápán jako něco strašidelného a nechvalně známého a vsadím se, že máte mnohé přátele, kterým byste nikdy nevyprávěli, že jste si např. prohlíželi tuto webové stránky.
Definice channelingu: Posvátná povzbuzujíci, podněcující slova (nebo energie) Boha, jak jsou předávána lidmi lidem.

Tato definice říká, čím channeling skutečně JE. Z toho vyplývá, že byla původně chanelována nejen většina posvátných spisů planety (všechna náboženství), ale také mnoho umění a hudby! Channelování je zcela běžné, ale jako hodně jiných - znovu se v éře New Age objevujících - procesech, bývá obklopeno podezřelým stigmatem. Bůh nenapsal Bibli... lidé tak učinili pod Božskou inspirací.
Jsme zvyklí na to, že nám předávají informace Bohem "oficiálně autorizovaní" muži a ženy, ne obyčejní lidé. Proto vidíme v této éře New Age, ve které se začíná projevovat původní úmysl New Age Mitra Lásky, jak stále více "obyčejných lidí" předává informace Boha.
Dokonce i v naší vlastní kultuře akceptujeme dopisy prostého člověka svým přátelům v různých městech posvátné země... jako svatá slova Boha! (Tak bylo napsáno mnohé v Novém zákoně Bible.) Přemýšlejte o tom. To je channeling!
Věříme, že Bůh nepřestal před 2000 lety hovořit k lidem. Věřit, že Bůh komunikaci ukončil, znamená popírat vlastní božství nebo připisovat minulosti obzvláštní posvátnost, nebýt si dostatečně hoden/hodna se vidět součástí Božského pokračujícího plánu k osvícené Zemi. Jste hodni neustálé komunikace s Bohem... co já učím je ve skutečnosti VAŠÍ součástí!
Avšak existuje něco, co s channelingem souvisí ...
Zodpovědnost!
Každý může být kanálem a duch v tomto ohledu není soukromým vlastnictvím. Duch je tady pro všechny lidi. V nás všech existuje nadání a tato schopnost být kanálem. Jako u mnoha jiných věcí znamená ZÁMĚR člověka vše. Ne každý channeling probíhá s ČISTÝM ZÁMĚREM. Z tohoto důvodu je mnohé opravdové a mnohé ne... a VY byste měli být schopni při NASLOUCHÁNÍ nebo při ČTENÍ poznat rozdíl. Přichází to opravdu od Ducha (spirit)?

V těchto dnech z mnoha mužů a žen vyvěrají slova a oni je nazývají "inspirovanými"... někteří i na stránkách jako jsou tyto. Jak byste mohli sami poznat, jestli je to skutečné nebo ne? Neboť neexistuje žádná organizace, která by vám řekla, co je OK a co ne. (Nemáte z toho radost?)

Zodpovědnost PRAVÉHO KANÁLU je OBROVSKÁ. Posvátná, posvěcená informace může změnit život! Egocentrické informace sledující vlastní prospěch a řízené strachem mohou zmást a zastavit spirituální růst osoby. Jak byste mohli rozpoznat rozdíl? Kryon nám říká, že v sobě máme sílu rozlišování a že jsme schopni "cítit" rozdíl.


Pohled na věci, které se kolem nás dějí

13. listopadu 2011 v 14:06 | Denisa Vaňková |  Úvahy
poslední dobou mě to vede k tomu, abych napsala svůj pohled na věci,
které se kolem nás dějí. Poselství od Jeshuy prostřednictvím Pamely a
Gerrita jsem od prvního okamžiku vnímala jako "pravou cestu". Cítila
jsem v nich to, co v každém z nás je. Cítila jsem jejich pravdivost, lásku
a hloubku, kterou při čtení srdcem cítíte. Poselství mi od prvního
okamžiku byla jasná, neboť jen potvrzovala to, co jsem cítila. Věděla
jsem, že Ježíš pojatý církví a tradicemi je někdo jiný. V hloubi duše jsem
cítila jeho "obyčejnost", lidskost a jeho smutek nad zbožným uctíváním.
Když se ke mně dostala tato poselství, vše do sebe krásně zapadlo.

Vnitřní cesta, cesta k sobě sama je vždy těžší a někdy i trnitou cestou.
Když se však na ni člověk vydá, začnou se dít "zázraky", když otevře své
srdce, začne pociťovat všemožné nuance života. To, proč vnímám tato
poselství jako "opravdová" a "skutečná" je proto, že mluví právě o
lidství, o životě tady na Zemi, o tom, jak přijmout sami sebe včetně
temných stránek, o tom, jak si užívat života, jak vychutnávat život, jak
pochopit a rozhodnout se být sám sebou a tím dojít zmiňovaného
Kristovství.

V těchto poselstvích necítíte útěk do jiných sfér, dimenzí, světů - tato
poselství nám pomáhají žít tady na Zemi, žít šťastný a radostný život na
Zemi naplněný láskou, hojností a štěstím. A k tomu, abychom tak mohli
učinit, je jen a jen potřeba nás samotných. Naučit se naslouchat svému
srdci, své duši, objevit svou vlastní jedinečnou cestu a kráčet po ní
s vírou. Pro každého je ta cesta jiná a každá je stejně důležitá. Tato
poselství nám pomáhají najít víru v sebe sama, učí nás naslouchat své
duši, svým pocitům a svému srdci. Nejsou vedením, které je třeba
následovat a dělat přesně popsané postupy, abychom dosáhli toho či
onoho. Jsou inspirací, nikoli dogmatem, vytváří svobodný prostor,
respektují a tolerují naše cítění a vnímání, nestraší nás tím, co bychom
měli nebo neměli dělat a stejně tak nedávají prostor pro pocit
nadřazenosti, pakliže je čteme skutečně srdcem. Je z nich cítit pokora,
lidskost a přijetí všeho, co jest.

Rozhodla jsem se napsat tyto řádky proto, že je mi úzko z toho, jak se
duchovno stalo za poslední roky velmi moderní. Každý den přilétá
nepřeberné množství poselství, stále přibývá lidí, co se označují za
vůdce, za mistry, za ty, co vědí, za ty, které je třeba následovat, za ty,
kteří kráčí do x-té dimenze. Proč bychom měli žít tady na nádherné
planetě Zemi jako lidi, kdyby jediným cílem mělo být dostat se co
nejrychleji mimo ni či mimo naše lidství? Pro mě znamenalo duchovno
vždy ŽIVOT! Nikoli to, zda má někdo nadpřirozené schopnosti a zda umí
to či ono. Pokud je člověk skutečně "mistrem svého života" nemá
potřebu o tom přesvědčovat ostatní, nemá potřebu se s někým hádat a
vysvětlovat. Takoví lidé většinou žijí v klidu a pokoře, v míru s ostatními

a především sami se sebou. Takoví lidé prostě a jednoduše ŽIJÍ bez
potřeby útěku do vyšších sfér. Jeshua tak činil také.

Na druhou stranu vše, co se děje, je tak, jak má být. Duchovno se stalo
moderní a je třeba, aby si všichni prošli oběma jeho póly, oběma
stranami téže mince. Někdy však máme tendenci chytnout se do pasti
tak silně, že je třeba nějakého popostrčení.

Cítím, že mám napsat, abyste zkusili vše, co k vám přichází vnímat
srdcem. Pokud k vám dorazí poselství od jakéhokoli nanebevzatého
mistra či archanděla, zkuste vnímat srdcem, zda je to pro vás to pravé a
zda z tohoto poselství skutečně danou bytost cítíte. Některá poselství
jsou tak složitá, že ani srdcem vnímat nejdou. Většina rozšiřovaných
poselství v sobě sice nese nějaké obecně známé moudro, nicméně
dotýká se pouze naší mysli. Zprostředkovávat poselství může dle mého
pouze člověk, který je čistý a který nemá potřebu jakékoli zásluhy,
manipulace a uznání za své schopnosti. Takový člověk je schopen
přijmout skutečnou energii průvodců a pomocníků a nezkresleně ji
interpretovat dál. A upřímně, myslím, že takové lidi si skuteční
nanebevzatí mistři či archandělé vybírají.

Cítím, že mám napsat také to, abyste se víc než na všechna tato
poselství zaměřili sami na sebe, na svůj život, na to, abyste vnímali, co
se s vámi děje uvnitř a šli SVOU VLASTNÍ CESTOU, kterou znáte jen vy
sami a nikdo jiný. Všechna ta poselství vás mohou snadno z vaší
jedinečné cesty svézt.

Stejně tak je velmi snadné chytit se do pastí ega. Je jasné, že egu se líbí
příslib krásné, zázračné budoucnosti, příslib toho, že vyvolení se stanou
mistry a budou cestovat prostorem a časem, že budou konat zázraky a
tvořit na základě pouhé myšlenky, že vyvolení jsme právě my, protože
tato poselství čteme, protože následujeme vše, co je v nich obsažené -
pocit důležitosti narůstá. O to víc, když jsme názoru, že Ti, co podle
našeho soudu "nevědí", skončí v zapomnění. Proč by tomu tak mělo být?

Všichni jsme si prošli nespočtem životů a nespočtem životů si ještě
projdeme. Proč by duše, které jsou velmi mladé a potřebují velké
množství životů k tomu, aby probudily svá pravá já, měly být nějakým
způsobem znevažovány a neměly by mít možnost projít si tím, čím si
prochází každý z nás? Proč by naopak staré duše měly být jedinými
znalci života a vesmíru? Na úrovni duší jsme si všichni rovni. Navzájem
se učíme, navzájem se inspirujeme a pomáháme si. Nikdo není výš a
nikdo není níž. Celé je to stále jen a jen o nás samotných. Není třeba
následovat "mistra", jediné, co je třeba, je následovat svoji duši,
poslouchat své srdce a s vírou se vydat po vlastní cestě. Nikdo jiný
nemůže vědět, co bychom měli dělat, kam bychom se měli ubírat, víme
to jen my sami. Pakliže se otevřeme ŽIVOTU, nalezneme odpovědi

v čemkoli, co nás potká, v jakémkoli člověku, se kterým se setkáme. Jen
my sami si tvoříme svůj život a vybíráme si, kam se bude ubírat.

Snad Vás tímto inspiruji k tomu, abyste zkusili nalézt cestu k sobě
prostřednictvím SEBE. Abyste věci, které k vám přichází "filtrovali" skrze
své srdce a nikoli mysl, abyste našli dostatek síly vydat se dovnitř
namísto ven a abyste se nechali tím, co je kolem vás a co k vám přichází
pouze inspirovat a konečná volba byla na vás a Z VÁS.

O tom celém je život a o tom jsou právě Jeshuova poselství. Jsou
inspirací na vaší cestě, jsou inspirací k tomu, abyste byli sami sebou,
jsou inspirací ke svobodě a přijímání. Nebudou Vám slibovat zázraky na
počkání, nebudou Vám slibovat získání nadpřirozených schopností,
pakliže si však zvolíte cestu srdce a pokory, budou vám věrným
společníkem, útěchou a inspirací k tomu, abyste neztratili víru v sebe
sama a pochopili. Abyste věřili tomu, co cítíte v hloubi své duše,
navzdory okolí a navzdory všem informacím, které k vám proudí a které
se vám snaží vtisknout svoji vůli.

Je mi útěchou, že pro Vás mohu překládat a vytvářet stránky
s Jeshuovými poselstvími a tím dát každému možnost podpory na
opravdové cestě k sobě sama a předat ohromnou sílu lásky, která
z těchto slov plyne.

Napadá mě otázka: "Jaký je první obrázek, který se vám vybaví při
pomyšlení na Ježíše, Jeshuu?"

Řekla bych, že to o Vás samotných řekne mnohé. My všichni máme
Kristovství v sobě a tím, jak vnímáme Jeshuu, toto Kristovství uvnitř
sebe vnímáme. Vidíme ho jako mistra Ježíše, před kterým je třeba se
pokořit? Vidíme ho jako přítele, jako obyčejného člověka s velkým
srdcem a ohromnou pokorou?

Chceme se stát Tím Mistrem Ježíšem nebo chceme být tím nenápadným,
skromným a pokorným člověkem, který rozdává lásku, radost a útěchu?
Být mistrem, být tím, koho lidé následují a konat zázraky se zdá být vždy
lákavější.

Věřte, že mistrem se stáváte ve chvíli, kdy o tom nemáte sebemenší
tušení, ve chvíli, kdy zvládáte každodenní život tady na Zemi, ve chvíli,
kdy jste v souladu sami se sebou a se svou duší. Právě v těchto chvílích
konáte zázraky, právě v těchto chvílích jste schopni uzdravit srdce
druhých. Nejsou to zázraky, kterými ohromujeme druhé, nejsou to
zázraky, kdy dokážeme létat, cestovat dimenzemi, mluvit se všemožnými
bytostmi. Zázraky konáme tehdy, když jsme sami sebou, konáme je svou
přítomností, svým úsměvem, vřelým slovem a srdečným objetím.

Tohle skutečně stačí k tomu, aby byl svět lepší, aby náš život byl lepší a
abychom umožnili naší planetě uzdravit se a žít s ní ve
vzájemné bezpodmínečné lásce.

Všichni se jednoho dne vrátíme zpět domů do jednoty, nyní je však čas
na to, abychom dokázali ŽÍT na planetě ZEMI a probudili zde lásku,
soucit a harmonii. Je čas na to, abychom umožnili Zemi dostat se do
vyšších vibrací a to tak, že otevřeme své srdce, své vědomí a budeme
věřit své vlastní cestě duše, která nás do vyšších vibrací vede taktéž.

Buďme lidmi, mějme soucit, mějme otevřená srdce a pojďme cestou
sebepoznání, upřímnosti a přirozenosti. Buďme tím, kým ve skutečnosti
jsme, protože takoví jsme potřeba.

S láskou,

Denisa

7.11.2011, Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

11-11-11: Aktivace kódů Zdroje

9. listopadu 2011 v 8:35 Channeling

,,Začali bychom tímto: Gratulujeme! Oficiálně jste na odletové dráze k nové Zemi." (Plejádská nejvyšší rada - dále PNR)

Očekávání

Tak jsme tady… na pokraji dlouho očekávaného ukončení Mayského kalendáře, prastarého a přesného strážce ,,času" 16,4 miliard let vývoje vědomí. Po celé planetě se odehrává tolik toho, co má podpořit vynoření nového evolučního cyklu, avšak událostí, která ve mně opravdu vyvolává vzrušení, je obřadní pouť Mayských Starších, kteří ponesou třináct křišťálových lebek z jednoho pobřeží USA na druhé, a vyvrcholí to (nanejvýš posvátným) Mayským obřadem krystalové lebky (cesta začne zítra, 27.10.11, na Manhattanu, a skončí 11.11.11 v Los Angeles).
Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s významem křišťálových lebek, Cal Garrison říká:
"… tyto prastaré artefakty prý obsahují informace o historii naší planety a budoucnosti lidstva. Vytesány z krystalu křišťálu, a jiných krystalů jako jadeit, tyto lebky generují energetické pole, které aktivuje lidské vědomí způsobem, jenž rozšiřuje naše vnímání skutečnosti. Konec konců jsou manifestací Ducha v podobě, která nyní pomáhá změnit magnetickou frekvenci Matky Země. Jakmile jsou Duchové Lebek obřadně probuzeni, prastará moudrost, vědění, jež bylo v krystalické matrici uchováváno celé věky, vstoupí do sjednoceného pole a naplní kolektivní vědomí veškerými znalostmi o všem, co se stalo na planetě za posledních 26 tisíc let a snad ještě dříve."
Už samotná myšlenka, že tyto posvátné energie se spojují méně než 60 mil ode mne, je hodně zvláštní… do té míry, že když se na to naladím, rozdrnčí se mi všechny buňky v těle niterným, těžko zkrotitelným vzrušením. Což je zvláštní, protože stěží chápu důsledky toho všeho.
A pokud přemýšlíte, co to bude znamenat pro nás… nuže, Plejáďané říkají, že těm, ,,kteří ukazují cestu" a kteří mají naplno vstoupit do svých božských rolí a záměrů ve fázi ,,aktivní služby", bude trvat asi 2 týdny, než včlení ve vší jasnosti porozumění, co to pro ně znamená…. a tak jedno až sedm století bude význam tohoto evolučního skoku trávit planeta jako celek. Čas mezi nynějškem a bránou 11:11 je plný potenciálů a naše vědomá účast na tomto posvátném putování je velice mocná, a můžeme ji pocítit skutečně hmatatelně prostřednictvím modlitby, meditace, vizualizace… nebo - vážně - už jen tím, že o tom budeme přemýšlet.
Jednu věc už víme… no, tedy dvě věci: 1/ naše fyzická těla stále ještě nepochopila, že nyní potřebujeme, aby zaujala své pozice… a 2/ energie toho, co přijde, pulzuje tak intenzivně, že můžeme skrze závoj doslova cítit rodící se důkazy. Naše nové/pravé životy jsou nám již tak blízko, že je to až mučivé… Pokud se na to naladíte, je to pocit jako na Štědrý večer… až na to, že to také může být onen Štědrý večer, který jste jako dítě strávili s chřipkou…
Máme určitou představu o tom, jaké dárky nás čekají, ale jistě to nevíme…. A proto to vzrušení. Jednoznačně jsme sepsali seznam svých přání… pravděpodobně mnohokrát… ale ti neviditelní říkají, že i naše přání blednou před tím, co nás čeká.
,,My, stejně jako vy, cítíme pulzující energie konvergence, které narůstají ve vaší sféře, a jsme velmi potěšeni tím, co všichni z vás, strážců nové Země, zažijí sami v sobě a čeho se stanou u sebe navzájem svědky." -PNR

Hilarion

7. listopadu 2011 v 8:26 Channeling

Hilarion, 6. - 13. november 2011

Milovaní.
Nyní se posouváte výš než kterýkoliv jiný energetický týden a je velmi důležité, aby jste během tohoto období zůstali uzemnění. Bude pro vás velmi prospěšné být v kontaktu se samotnou podstatou rodiny stromů a pobývat v Přírodě. Také vám pomohou koupele v teplé vodě s příměsí síranu hořečnatého či s mořskou solí udržet své aurické pole v dobrém stavu. A samozřejmě, tím nejdůležitějším stále zůstává, udržovat své myšlenky a záměry na vaší nejvyšší vizi sebe sama a vašeho Světa, neboť to, na co se zaměříte, stvoří Novou Zemi Prvotního Světla, jež se projeví na Zemi. Buďte tady a teď a zodpovědní tak jako ti, kteří jsou tohoto jevu spolutvůrci.

Přecházíte do vyšších dimenzí Lásky, což následně bude mít různým způsobem vliv na každého jedince, ale zcela určitě půjde o hluboce pocítěnou zkušenost. Starosti a znepokojení, které byly neseny v srdcích Všech, budou rozpuštěny, vděčně propouštějíce poslední zbytky třídimenzionálního vědomí, a tak budete moci postoupit do nového vyššího stupně jednoty se svými Andělskými Já, aby měly co největší účinek uvnitř každého z vás a tím na vaše každodenní životy. Z tohoto místa uvědomění a vědomí se dostaví zplnomocnění ke spolupráci a spolutvoření nové Země, právě té, na níž se Všeobecné vědomí může stát naší realitou.

Archanděl Metatron

3. listopadu 2011 v 14:50 Channeling

Energetické vlnové přechody

Poselství od Archanděla Metatrona

Přijala Natalia Glasson, 22. 10. 2011
Z království andělů se skrze mé bytí a srdce rozšiřuje hojnost lásky; přáli bychom si, abyste věděli, že vás bezpodmínečně milujeme. Jsme tu pro vás stále a pomůžeme vám se vstřebáváním všech nezbytných energií, aby pokročil váš duchovní růst. Na Zemi probíhají energetické změny, ale hlavní pozornost je zaměřena na duchovní pokrok lidstva. Nyní je čas, abyste postoupili až za hranici toho, o čem se domníváte, že je pro vás možné, abyste si dovolili vstoupit do pravdy o svém bytí, energii a důvodu k existenci. Největší dar, který bychom si přáli, aby lidstvo v této době přijalo, je zrychlený duchovní růst, vědomí, pochopení a citlivost; chceme vás povzbudit, abyste udělali další krok vpřed a umožnili tak odhalení nových duchovních lekcí. Někteří z vás již po nějakou dobu pociťují rozšiřování svých energií, zatímco jiní se cítí zaseknutí a nehybní, jak energie 11-11-11 vstupuje na Zemi. Každý člověk obdrží množství energie, která ho posune vpřed na jeho duchovní cestě.
Tak jako tomu bylo s dalšími energetickými vlnami, které jsme již dříve ukotvili v Zemi, energetická vlna 11-11-11 bude mít takové kvality světla a učení, abyste je přijali a integrovali, což pomůže úplnějšímu přijetí a začlenění Stvořitelova světla. Účelem každé energetické vlny je pomoci vám propojit se se Stvořitelem na hlubší úrovni, porozumět více Stvořitelově energii a přijmout za své nové aspekty Stvořitelova světla. Stvořitel přitahuje pozornost lidstva i duší ve vnitřních rovinách k určitým kvalitám, které jsou nejvíce vhodné k ukotvení a pomohou všem prožít hlubší jednotu s Ním. Přijetím učení a kvalit každé z energetických vln, které jsou ukotvovány v Zemi, můžeme zažít sami sebe, jak se rozvíjíme jako Stvořitelův aspekt na Zemi. Energetická vlna 08-08-08 hovořila o ukotvování lásky na Zemi a v lidských duších, byl to v růstu lidstva významný bod obratu. Na lásku se vždy zaměřovali mnozí, nyní jsme viděli, jak mnohem větší množství lidí otevřelo svá srdce lásce Stvořitele i lásce, kterou uchovávali ve svém bytí. 08-08-08 bylo velkou aktivací lásky a mnohým lidem se opravdu rozbřesklo, že láska je zapotřebí, aby vyléčili své životy i Zemi a zároveň pochopili, že láska je jedinou skutečnou pravdou. Díky velkému množství lidí, kteří se probudili a upřeli svou pozornost na lásku a s podporou těch, kteří si tuto pravdu stále pamatovali, jsme viděli, že energetická vlna 08-08-08 přinesla energii hojnosti. Učení spočívalo v přijetí energie hojnosti, která je ukryta v lásce, přijímání a ukotvování hojnosti ve vaší realitě. Energie hojnosti se ukotvila v době, kdy na se Zemi objevil velký finanční chaos, ale byla to pro mnohé obrovská lekce, aby pochopili, že si mohou vytvořit vlastní hojnost ve svých životech, za pomoci přijetí energie a kvality hojnosti. Dokonce ještě dnes mnozí usilují o přijetí energie hojnosti, protože vzorce toho čemu věříme, se také musí změnit, aby se síla hojnosti mohla manifestovat. Je důležité si uvědomit, že energie hojnosti už na Zemi pomohla mnohým, protože pozvedla a znásobila jejich pocity lásky a jejich duchovní postup. Kvalita hojnosti byla zaměřena na rozvoj a posilování vašich manifestačních schopností a byla také ukotvena jako oživující energie, která se stane základem pro další energetické vlny, které budou ukotvovány. V té době bylo ukotveno učení o pocitech vlastní sebehodnoty a toho, že si zasloužíme lásku a hojnost, aby toto pomohlo lidstvu rozpustit strachy a omezení spojené s těmito kvalitami a otevřít energie lidstva, aby mohlo zažívat další kvality a učení.
Energetické vlny zakotvené z 08-08-08 mají velkou důležitost, protože jsou spojeny s novým cyklem od 2012 dále. Každá vlna je vlastně aspektem energie roku 2012 ukotvující se do Země. Po určité době bylo dosaženo toho, že se lidstvo může skutečně naučit integrovat přechod roku 2012 a porozumět mu.