Únor 2012

Když vás drtí problémy ...

22. února 2012 v 11:58 Ostatní
V životě nás může potkat ledacos, kladivo osudu uhodí a nás pak je, jak úděl příjmeme, jaký postoj zvolíme...
a o tom je následující video, doporučuji zhlédnout do konce:


Ježíš a Marie Magdalena: Partneři v hieros gamos

18. února 2012 v 14:44 | Joan Borysenko |  Duchovní růst


Jošua, židovský chlapec, jehož budou později Řekové nazývat Ježíš, byl velmi citlivý, náchylný k extatickým snům a vlnám mystických vidění, na svůj věk přemoudřelý. Jeho extatické stavy a zvláštní schopnosti děsily prostý venkovský lid. Nebyl školen ani v rabínské teologii, ani v halaše, v židovských zákonech morálního a etického chování, ale věděl víc než učenci, kteří v synagoze probírali ty nejjemnější nuance židovského učení. jeho hebrejština byla bezchybná, ač jedinými jazyky, které se kdy učil, byly aramejština a arabština.
Aramejština byla v Judeji, kde se Jošua narodil, rozšířeným jazykem. S výjimkou oněch let, kdy ho rodiče vzali do Alexandrie, aby unikl vražednému ediktu římského císaře Heroda, podle kterého měly být zabity všechny děti mužského pohlaví do dvou let, strávil v Judeji také celý svůj život. Jošuova matka Miriam ( Význam jména Miriam :základem jména je židovské mry-ja(m) s významem "milovaná od boha Jahva", v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie) ráda vyprávěla příběh o tom, jak se jí její dvanáctiletý syn ztratil v davu a jak ho nalezla v chrámu, kde udivoval učence svými vědomostmi. Byl zvláštní dítě, sedával o samotě a hlasem, který byl melodičtější než vzdychání pouštního větru skrze větve cedrů, si zpíval staré posvátné písně. Z jeho sladkých rtů často zaznívaly i verše z Písně písní. Měl zavřené oči a jeho dlouhé řasy se rýsovaly na jeho snědé tváři. jemný jako píšťalka z rákosu se jeho hlásek nesl vesnicí: " Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska..., lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. "

2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

6. února 2012 v 19:30 Channeling

Nadchází rok 2012, což zvyšuje naléhavost této zprávy, protože nám všem doslova utíká čas. Jednoduše řečeno, myšlení, na které jsme si zvykli a chování, které známe z našeho rozměru, bude pryč. Každý se nyní přesouvá do čtvrté dimenze myšlení, chování, cítění a následně do páté dimenze vědomí a zkušeností.
Nicméně, většina lidí na této planetě na tento posun není připravena. I přesto to může být krásný, a příjemný čas. Stačí pár základních informací o tom, co tato změna přináší a co jsou vlastně ony dimenze. Každý z Vás má tu schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k těmto vyšším sférám ladně a radostně.
Pokud nevíte, co jsou dimenze, pak věřte, že nejste sami. Většina z Vás hraje hru s názvem Třetí dimenze, aniž by u sebe měla Knihu pravidel, která vysvětluje, proč tu hru vlastně hrajeme a o co v ní jde. Tento článek poskytuje tyto základní, chybějicí pravidla. Vysvětluje, co je třetí, čtvrtá a pátá dimenze a proč je důležité si o nich povídat právě teď.
Pokud pochopíte strukturu těchto dimenzí, můžete se skrze ně pohybovat s lehkostí a plynule procházet tímto posunem. Beze strachu, námahy, napětí a úzkosti, která plyne z Vašich každodenních životů.

Kryon - Přesun moudrosti

6. února 2012 v 19:25 Channeling

Zdravím, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. Proces byl zahájen - a mluvili jsme o tom již mnohokrát. Informace, kterou vám chci dát, byla již jednou předána. Ale nepředal ji Kryon a nebyla předána ve španělštině, takže nyní vám sdělíme shrnutí - což nepotrvá dlouho. Je důležité, abyste to slyšeli a aby to slyšeli i druzí, aby všichni pochopili, co to všechno znamená.
Tato informace nebyla předána komplexně a proto může být snadno pochopena nesprávně. Je to informace, která se vztahuje k vaší oblasti (Peru) a je esoterická. Tak začněme.
Opakování
Předpověď velkého posunu
Na planetě probíhá velký posun a jedná se o pomalý, hluboký posun lidského vědomí. Před 22 lety jsme vám o tom řekli v prvním záznamu "Kryon, Kniha I". Část Kryonovy energie byla vytvořena za tím účelem, aby vám dala pochopení, informaci a lásku o věcech a k věcem, které jsou na planetě nové. Toto je jedna z nich. Přestože je nová, není nečekaná.
Před 22 léty jsme začali mluvit o pohybu, který se kolem vás odehrává. A dnes vám bylo ukázáno, jak byla celá záležitost přepsána a zaznamenána (již dříve, během tohoto setkání). Řekli jsme, že Kundalíní planety je v pohybu. Nikdy nepoužíváme slovo had, ale nyní tak učiníme. Bylo to staré proroctví, ale nejednalo se o proroctví těch, kteří jsou zde. A ti, kteří toto uslyší by měli vědět, že mluvím z Peru.


Ego

6. února 2012 v 10:00 | Lee Carroll |  Citáty a Moudra
Není zvláštní, že jed se stává léčivou substancí, když je přidána láska? Tak je to s egem.
Kryon

Polévka života

1. února 2012 v 8:42 Úvahy
Jako se každá polévka skládá z několika ingrediencí - celer, mrkvička, bramborky, máslo, pepř atd...stejně tak i život. Děťátka, práce, partner, dovolená, odpočinek, stresy...
A člověk má tendenci zabývat se v mysli z celé této polévky života zejména tím těžkým: svými stresy a problémy..a neuvědomuje si, že stejně jako samostatný pepř je na jazyku nepříjemný, ale v konečném efektu polévky je skvělý, tak i ty problémy a lekce patří do ingrediencí života. A bez nich by polévka života nebyla celistvá, dokonalá.
A tak v tu chvíli, kdy zrovna máme na jazyku "chuť pepře" vzpomeňme si, že máme ve svém životě i krásné věci - zdraví, milujícího partnera, prima děti, koníčky, přátele a s tím vším se pepř smísí, přestane být tak dominantně výrazný a my poznáme, jak byl pro celkový výsledek našeho života užitečný.
Že jsme uvařili dobrou polévku života....
Eva M.