Březen 2012

Kryon - Jak je to s osvícením

27. března 2012 v 8:03 Channeling


Poselství Kryona přijala Barbara Bessen v březnu 2011

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak jsem tu zas. Uběhl měsíc a ty jsi opět pootočil kormidlem svého života. Nebo jsi šel přímou cestou, aniž bys upadl do pasti vzorců myšlenek a chování, minulých zážitků, které jsou v tobě uloženy? To je cíl, jít novou cestou bez nakupeného odpadu, bez starých otisků. Je to proces, ve kterém se právě nacházíš. Jde skutečně o silnou transformaci. Stále pokračuje, i když jsi v tomto procesu zapojen již léta. Nyní jde spíš o jemné dolaďování směrem k tomu, kým skutečně jsi, božské bytosti, jež sbírá zkušenosti na Zemi. Hovoříme o tom již mnoho let.
Jsem jedním z učitelů nové doby, pro Novou energii, která nyní transformuje Zemi a umožňuje lidem poznávat se a měnit. "Člověk míní, pánbůh mění," říká jedno vaše přísloví, které s oblibou používáte. Často jste byli přesvědčeni, že jde převážně o pasivní přístup, že Bůh vezme všechno do svých rukou a vám stačí jen čekat, až do vašeho života přijde něco mimořádného. Pak to může vyznít, že "Bůh to tak chtěl". To je však špatně pochopená svobodná vůle. Jste to vy, kdo říká, jak to bude dál, vy rozhodujete od té doby, co pobýváte tady na Zemi. V této nové době doporučujeme, abys naslouchal svému tichému vnitřnímu hlasu, sídlícímu v Posvátném vyšším srdci, jenž ti chce sdělit, jaká je přímá cesta k transformaci a vzestupu.
V posledním channelingu (Přejít přes most - Kryon, únor 2011, pozn. překl.) jsme ti doporučili cvičení, kterým se můžeš intenzivně spojit s archandělem Michaelem.

Kryon - Přejít přes most

27. března 2012 v 8:01 Channeling


přijala Barbara Bessen v únoru 2011

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je to vzrušující doba, že?
Nic není tak, jak bývalo dřív, vše, co již neodpovídá Božské pravdě, se rozpouští. Možná by ses chtěl zeptat: "Co je to Božská pravda?" Božská pravda je nekonečná jednota. Vše, co existuje, je Jedno, neexistuje žádné oddělení. Vše patří k sobě, je to jako jedna velká buňka, neoddělitelný celek. Tento celek žije v harmonii. Neexistují žádné hádky, spory, vykořisťování, vymezování, žádná šikana, jen láska. Existuje jen Božská láska. Nic jiného tam nemá místo. Teď se možná ptáš: "Proč je tady na Zemi kolem toho takové divadlo? Proč jsou tady tak rozdílné životní podmínky? Proč existují chudí a bohatí? Proč musí lidé hladovět?" Je to experiment, moji drazí. Velký experiment, se kterým jsi souhlasil a s tebou pochopitelně mnoho dalších duší. Zvláštní výběr padnul právě na toto časové období a tuto inkarnaci. Mnoho duší chtělo být při tom, jak se Země posouvá na novou úroveň a novou oběžnou dráhu ve sluneční soustavě a galaxii. Bylo to tvé přání, aby ses vyprofiloval, vybrousil, vyhladil a vyleštil, jako když sochař dokončuje své dílo. Zbývá ještě něco vypilovat, propracovat jemné detaily.