Únor 2013

Skupinová práce, učení a učitelé

26. února 2013 v 8:13 | E. Tolle / Osho

Skupinová práce vám také pomůže zesílit světlo vědomé přítomnosti. Skupina lidí ve stavu vědomé přítomnosti vytváří kolektivní energetické pole nesmírné intenzity. Nejenže povznáší vědomí každého člena skupiny, ale také pomáhá osvobodit kolektivní vědomí lidstva od nadvlády mysli. To činí stav vědomé přítomnosti dostupnější všem lidem. Pokud však alespoň jeden člen skupiny není schopen udržet energii tohoto stavu vědomí, egoická mysl se může snadno prosadit a "sabotovat" práci celé skupiny. Ačkoli je skupinová práce neocenitelná, sama o sobě nestačí a nesmíte se na ni spoléhat.


"Nesmíte spoléhat ani na učitele nebo mistra, kromě přechodného období, kdy se učíte praktikovat vědomou přítomnost."

( E. Tolle - Moc přítomného okamžiku )

ZEN ŘÍKÁ: považuj všechna velká slova a učení za své nejhorší nepřátele. Vyhýbej se jim, protože musíš najít svůj vlastní pramen.
Nesmíš být následovníkem, imitátorem. Musíš být originálním jedincem; musíš najít své nejvnitřnější jádro, bez návodu, bez pomoci svatých knih. Je temná noc, ale svým intenzivním ohněm zvídavosti musíš dojít k úsvitu.
Každý, kdo zahořel touto intenzívní zvídavostí, našel úsvit. Ostatní jenom věří. Ti, kdo věří, nejsou nábožní, svou vírou se jen vyhýbají velkému náboženskému dobrodružství.

( Osho Zen: Turning In Kapitola 10 )


Skuteční spirituální učitelé neučí co dělat a nedělat jako například "nejíst maso" či "meditovat dvě hodiny denně". Opravdový učitel ví, že je to vše o nalezení "své vlastní pravdy" a o hluboké komunikaci se sebou samým. Učitelé mohou naznačit, co pomohlo jim na jejich cestě, ale nebudou to obracet v pravidlo či dogma.

( Jeshua - Odevzdání se a kontrola )

Úvaha

4. února 2013 v 18:13 | Wan |  Duchovní růst
Jeshua říkal: "Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou
dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i
vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem."

Elita Temných je složena z vysoce inteligentních jedinců a tomu odpovídají
i prostředky, které používají. Ti lidé vědí, co se děje, koneckonců i
učení Ježíšovo bylo upraveno velice rafinovaným způsobem. Ten, kdo to dělal,
znal, jak pracují duchovní principy a jemné úpravy v Bibli pracují
podobně, jako recept v kuchařce, kde jsou samé dobré ingredience a přece
je nám z toho tak nějak těžko...jaká výhoda pro ně! Pracovníci světla
jsou strategicky rozmístěni po celém světě, jak tedy snížit jejich vyzařování,
jak zabránit, aby změnili svět? Není nic jednoduššího, než jim to
poskytnout v tom, po čem prahnou ...v duchovních informacích. Bible, změněná v
základech, pracovala hlavně na principu vyvolání VINY.

Současné proudy ukazují na vytvoření co největší euforie směrem k Vzestupu s upnutím
pozornosti k datu 2012. Výsledné zklamání, frustrace a pocit marnosti je pak
přímo úměrný vzniklé euforii.

Je potřeba si také uvědomit, že tvůrčí energie pracovníka světla je
mnohonásobně větší, než neprobuzeného. Takže jaké světlo a v jaké
intenzitě asi vyzařuje zklamaný, frustrovaný a marností nasáklý Maják,
stojící na břehu rozbouřeného moře?
Nemohl jsem si nevšimnout, kolik krásných dušiček v posledních týdnech
ztlumilo svit své lampičky.

E. Tolle sem nepřišel náhodou a jeho hlavní poseství je Tady a Teď, ne rok
2012, ne Vzestup v nějaké budoucnosti, ale přijetí přítomného okamžiku. To je
mocný transformační nástroj. Nedívat se tolik ven, ale do sebe ... "staň
se tou Představou, kterou chceš vidět kolem sebe" jak Tolle píše.
Není možné měnit svou realitu bez toho, že bychom nepřijali přítomný
okamžik. Proč? Protože se na tom, co kolem sebe vidíme, jako Tvůrci
podílíme. A opět : nic není špatné, nic není dobré.

Když příjmáme, důvěřujeme, vedeni jemnými signály svého nitra procházíme
údolím stínů a vydržíme, pak bez ohledu na chaos venku, budeme ve vlastní
bublině reality a budeme překvapeni, jaký klid a mír jsme nastolili ve
SVÉM vlastním mikrovesmíru. Až nás bude dost, tyto bubliny se propojí a
kolem Země vznikne Nová Realita.

Studujme energii dítěte, je v tom velké kouzlo.

A ještě k Vzestupu ...

4. února 2013 v 12:15 Channeling

Možná někomu z vás pomůže k doplnění vzestupové mozaiky těchto několik úryvků z channelingů:

( Jim Self - Házení energie ( Throwing Energy )

Před mnoha lety, když poprvé začali mé rozhovory s archanděly a
nanebevzatými mistry, mi mistr Kuthumi řekl: "Chcete-li vzestoupit a
zůstat v páté dimenzi, musíte zvládnout každou myšlenku, každou emoci, a
každý svůj čin. Každý okamžik. "Opatrně, a s velkým respektem (a žádné
grimasy nebo oči v sloup ), odpověděl jsem," No, vypadá to, že do páté
dimenze v dohledné nevstoupím . "Kuthumi se usmál a řekl:" Uvidíme.

( Lauren Corgo - Příchod univerzální LÁSKY )

Zdá se mi důležité na tomto místě poznamenat, že v protikladu k tomu, čemu
někteří věří, není biologický vzestup jednorázovou záležitostí… jde o
pokračující, déletrvající sérii pročišťujících vln energie Zdroje
....nezapomínejte, že každičká buňka v našem biologickém systému, a DNA v
těchto buňkách obsažená, se zásadním způsobem mění, aby se přizpůsobila
programům naší nové úrovně… což je jen dlouhá formulace sdělení, že k
přeměně ve fyzickém světě je zapotřebí času a prostoru… Prostě je to jen
fyzika.

Bohužel je toto postupné dění právě tím, co nám má umožnit, abychom
prostřednictvím vzestupu do 5D mohli vzít s sebou svá těla". Nepochybně je
fyzická smrt možná rychlejší cestou, ale k tomu jsme se nezavázali. Jedeme
do nebes pomalým osobním vlakem… se spoustou zastávek.

Tento evoluční proces, jemuž říkáme VZESTUP je procesem nanejvýš
biologickým, a proto ve svých příspěvcích vytrvale zaměřuji pozornost na
naše těla. Plejáďané dodávají, že tato mylná koncepce je přiživována těmi,
kteří si myslí, že vzestup je jen a pouze duchovní záležitostí

a na konec Kryon ( Časté otázky od ne pracovníků světla )

Myslíte si, že se to stane snadno a že k tomu dojde přes noc? Tohle je
první rok (2012) a vy jste dostali dalších 18 let, abyste zasévali semena
a další dvě generace, které budou sledovat, jak to funguje. Takovým
způsobem funguje lidské vědomí. Je pomalé, ale vy jste netrpěliví. Proto
taky v současnosti existuje tolik neštěstí. Je to stará energie
netrpělivosti, nedorozumění, chtění okamžitého potěšení a dupání nohama,
když si myslíte, že by vám měl Bůh pomoci. Když se tak nestane způsobem,
jakým si myslíte, že by to měl udělat, říkáte, "vždyť jsem to věděl, že mi
nepomůže."