Červen 2013

Strach

14. června 2013 v 12:12 | Barbara Marciniak - POSLOVÉ ÚSVITU
To, s čím se setkáváte a čeho se bojíte, jste vy. A tak když se soustředíte na příběh dobra a zla a snažíte se v něm vyznat, vše, co si potřebujete uvědomit, je, že hrajete proti jinému aspektu sebe sama, který vám dovoluje hrát ze svého úhlu pohledu.

Říkáme vám velmi otevřeně, že strach bude ve vašem evolučním procesu vždy hrát jistou roli, tak si na něj zvykněte. Nemějte pocit, že strach je špatný. Když podlehnete svému strachu a propadnete se do něj, pak musíte procházet jeho cyklem a prožít všechno, co cítíte, abyste ho mohli překonat. Začněte si říkat: "Transmutuji ten strach. Pochopím, že je součástí plánu. Pochopím, že mi může posloužit."

Nezapomínejte, že vaše moc a vaše schopnost vytvářet realitu svou vůlí končí tam, kde začíná váš strach.

B Ř Í M Ě M I N U L O S T I

6. června 2013 v 12:41 | ECKHART TOLLE - NOVÁ ZEMĚ |  Duchovní růst

Neschopnost nebo spíše nechuť mysli opustit minulost je krásně
vidět na příběhu dvou zenových mnichů, Tanzana a Ekida, kteří
putovali zemí v období dešťů. Většina cest byla pokrytá velkou vrstvou
bahna. Poblíž jedné vesnice potkali mladou ženu, jež se snažila přejít
přes rozblácenou cestu tak, aby si neušpinila své hedvábné kimono.
Tanzan ji vzal do náruče a přenesl ji na druhou stranu.
Pak oba mniši pokračovali beze slova v cestě. O pět hodin později,
když se blížili ke svému chrámu, to už Ekido nevydržel a zeptal se Tanzana:
"Proč jsi přenesl tu ženu přes cestu? Tohle přeci mniši nedělají!"

"Já jsem ji odložil před několika hodinami," odvětil mu Tanzan, "ale
vypadá to, že tyji v sobě neseš ještě teď..."