Srpen 2013

Smutek má svůj půvab

31. srpna 2013 v 7:31 | Osho ( Života, láska, smích a světlo ) |  Duchovní růst


Mistr Hilarion 24.8. - 31.8. 2013

27. srpna 2013 v 19:44 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,


jak se planeta přesouvá do vyšší dimenze a oktávy, život na ní se překotně mění. To důvěrně známé už nefunguje jako dřív a projevují se ty záležitosti, které dříve nefungovaly. Ti, kdo drželi ve svých srdcích vizi míru a dobré vůle, teď vidí, jak se tyto kvality odrážejí zpětně mnoha různými způsoby v jejich každodenních životech. Ti, kdo změnili svůj způsob bytí na tiché žehnání druhým, začínají sami na oplátku dostávat požehnání. Dobro a laskavost, které jsou neodmyslitelnou a vrozenou součástí lidských srdcí, začínají nacházet odezvu ve vzájemném působení a komunikaci s ostatními. Jak lidé stále více otvírají svá srdce a odhazují své staré vzorce chování, pomocí nichž svá srdce chránili před zraněními, září pravá krása každé duše jasněji. Každá duše odkrývá vyšší kvality své božské esence.


Díky tomu, že v lidstvu probíhají tyto změny, dostávají se ke slovu nové cesty vzájemné spolupráce a komunikace. Lidé celého světa jsou už unavení ze všech těch ochranných vrstev a krunýřů, které museli stavět mezi sebe a ostatní, aby sami sebe ochránili. Lidé celého světa chtějí prostě žít s druhými v míru a harmonii a s průzračnými úmysly. Každá duše touží po takovém spojení, jež přináší pouze to nejvyšší a největší dobro pro všechny. Každý si začíná přát, aby žil způsobem, který uznává božské aspekty jeho i lidí kolem, tak, aby každý jednotlivec mohl začít vyjadřovat/projevovat své dary, talenty a svůj potenciál v ovzduší přijetí a podpory. Snižuje se vliv nižších instinktů staré dimenze na každého z vás a tím sílí mnohem láskyplnější způsob chování, který bude mít dalekosáhlý vliv na následující generace.


Hilarion - 18.8. 2013 - 25.8. 2013

21. srpna 2013 v 11:52 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Poselství pro týden 18.8. 2013 - 25.8. 2013

Milovaní,

k Zemi proudí silnější energie a lidé po celém světě se probouzejí a začínají si uvědomovat svou schopnost vytvářet dobro na své planetě. Mnozí se účastní celosvětové pozornosti na léčení obyvatel Země a obnovu jejich sil. Tito účastníci si zdaleka neuvědomují, jakou mají tyto jejich iniciativy sílu dobra a že jsou hromadně podporovány energiemi vyšších říší. Tam, kde je více lidí pospolu, dva či více, tam jsme také a pomáháme vám zefektivňovat vaše úsilí. Vaše milující záměry rozvoje sil dobra na tomto světě se neminou účinkem. Vše, co děláte, je zaznamenáváno a podporováno a dovoluje Andělům, kteří vás obklopují, aby pracovali pro nejvyšší dobro všech, což činí s největší radostí.

Všimněte si, a to je důležité, že inspirace, které vám přicházejí a podle nichž jednáte, jsou přímými zprávami těch "z výšin" a přicházejí atmosférou coby "semínka myšlenek", které jsou následně přijímány vnímavými lidmi, a jak víte, semena musí být zasazena a živena, aby vyrostla v nádherné projevy Stvořitelova Světla. Každé semínko, které je osázeno s láskou, se stává živoucím dědictvím, silou energie, která dosahuje dále, než vaše vlastní planetární hranice a dotýká se všech stvoření, aby je léčilo a žehnalo jim a působilo se záměrem najít jednotu.Síla Lásky je ta nejmocnější síla veškerého tvoření a nikdy neuděláte chybu, když na ní budete s láskou reagovat. Láska plodí lásku a v celém Vesmíru udává tón radosti, míru a harmonie.


Nyní se děje mnoho úžasných zázraků díky tomu, že lidstvo svým prostřednictvím i nadále vyjadřuje a projevuje Stvořitelovu lásku.O těchto zázracích se však nikdy nedozvíte z médií, nicméně to nijak nesnižuje zázrak sám a zvyšuje se tím impuls pro pozitivní změnu na planetě. Rozhlédněte se kolem a všímejte si více metamorfóz probíhajících uvnitř lidské společnosti. Musíte však prozkoumat své možnosti a možná najdete spoustu událostí, které jsou ve svých důsledcích a přínosech ohromující. Slovo "zázrak" znamená ve fyzickém světě efektní jev nebo neobyčejnou událost, která předčí všechny známé lidské či přírodní síly a je jí připisován nadpřirozený původ. To zjistíte sami a bude vás to inspirovat, abyste našli ještě více takových zázraků.


Tyto události vám mají ukázat, že když bude lidstvo ochotno překročit své limity běžného vnímání, otevře se jejich vědomí celý nový svět.To se pak stane katalyzátorem pro větší změny v kolektivním vědomí na vaší planetě a ukáže vám to, že to, co ovlivňuje jednoho člověka, skutečně ovlivňuje úplně všechny, a to je to, čemu se říká kolektivní vědomí. To je důvod, proč mnozí z vás nevzdávají své úsilí o zvýšení vědomí lidstva na vyšší úroveň, protože vy víte, že v určitém bodě se ve vás zapne Světlo. To se právě rychle uskutečňuje zde na Zemi.

V následujících několika měsících budete moci spatřit mnoho zázraků v událostech vašeho světa.Uvědomte si, Drazí, že VY jste ti tvůrci a hnací síla, která umožňuje, aby se tyto události realizovaly. Blížíte se věku zázraků a kouzel, udržujte si svou vizi obrovského zlepšení ve vnitřním a vnějším fungování vašeho světa přinášejícího na Zemi novou realitu jednoty, rovnosti a svobody pro všechny. Radujte se a buďte vděční během těchto změn a udržujte si tuto frekvenci.

Do příštího týdne...


JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Učte své rodiče

21. srpna 2013 v 11:49 | Pamela Kribbe |  Channeling

Učte své rodiče


Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi. Vašim fyzickým očím nejsem viditelný, neboť k vám přicházím z vnitřního prostoru, přímo ze srdce. Pociťte mou přítomnost.

Všechny vás jednotlivě zdravím. Pociťte, jak se má energie v této místnosti pohybuje. Pociťte mé přijetí, jako já přijímám to vaše. Jsme přátelé, jsme jako kořeny stejného stromu. Našim společným cílem je hluboce zakořenit do této Země, abychom stvořili krásný a silný strom, který bude poskytovat přístřeší a stín druhým.

Oslavuji s vámi tento den a mé srdce to naplňuje radostí. Jsme rodina, spirituální rodina, která přesahuje věky a není závislá na čase a prostoru. Vždy, když tak potřebujete učinit, můžete proniknout do našeho společného zdroje, našich společných kořenů, neboť já znám a vnímám, že pro vás může být život na Zemi osamělý. Vidím však také vaši odvahu a hluboce vás za to miluji.


Přijetí

18. srpna 2013 v 18:50 | Wan |  Duchovní růst

Proč bychom měli bezvýhradně přijímat ?


"Klíčem k nejmocnější síle vesmíru je přijetí. Jen díky němu se vědomí
(duch) může osvobodit ze zajetí hmoty". Eckhart Tolle
Mnoho duchovně hledajících se snaží praktikovat Přijímání, ale ne vždy do hloubky chápou, jakým způsobem jim dualitní systém odpovídá na jejich snahy a proč vůbec praktikovat bezvýhradné Přijetí?
Jsme ponořeni v systému, který je DUALITNÍ a je DOKONALÝ, dokonale nám vrací vyslané energie, zhmotňuje naše názory, postoje atd. Takže to, s čím se v životě setkáváme, je NÁŠ výtvor. Když se nám nelíbí vzniklá situace a odmítáme ji, odmítáme svůj vlastní výtvor a přicházíme tak o možnost situaci LÉČIT.
Zamysleme se nad slovy drahého Jeshui z channellingů od Pamely Kribbe :
"K tomu, abyste skutečně započali léčivý proces, musíte říci ano všemu: bolesti, nepohodlí, úzkosti, nejistotě a hněvu. Musíte se tomu podívat do očí, spřátelit se s tím a otevřít tomu svoji náruč. Přichází to k vám k vyléčení. Není to nic, co byste měli odstranit z cesty jak nejrychleji je to možné. Není to shoda okolností, která nyní vstoupila do vašeho života."
Přijetí je první krok, je v něm obsaženo hlubší pochopení zákona přitahujících se protikladů. Pokud je ve vás jakékoliv téma v nerovnováze, přitáhnete si z vnější reality situaci, která vám umožní pochopit daný vzorec a tím uvést vzorec do celistvého - rovnovážného stavu. Když toho dosáhnete, okolní realita tak pro vás
bude v tomto směru neutrální = pokud jste například měli problém s tím, že vás občas někdo kritizoval, po pochopení a integraci tohoto vzorce k vám realita přestane posílat kritiky J. Je ovšem potřeba počítat s tím, že i přes naši čistou snahu se s problémem porvat nějaký čas trvá, než všechny námi vyslané bumerangy přiletí zpět.

Peníze jsou úžasným vynálezem

15. srpna 2013 v 14:30 | Osho / E. Tolle


Vytvořit bohatství není snadná práce. Henry Ford by měl být opěvován zrovna tak jako velcí hudební skladatelé, slavní spisovatelé a básníci vlastně ještě víc, protože za jeho peníze by se daly koupit všechna poezie a všechna hudba a všechny sochy na světě. Peníze nejsou nic jiného než vědecký způsob výměny věcí. Než lidé vynalezli peníze, měli velké potíže. Všude na světě fungoval výměnný obchod. Máte třeba krávu, a chcete koně. Musíte důkladně hledat, než najdete někoho, kdo má koně, ale chce se ho zbavit, a zároveň chce krávu. Je to opravdu těžké! Možná najdete někoho, kdo má koně, ale krávu nepotřebuje. Anebo najdete někoho, kdo chce koupit vaši krávu, ale nemá koně.

Tak tomu bylo před tím, než člověk vynalezl peníze. Samozřejmě že lidé museli být chudí: nemohli nic prodávat ani kupovat. Bylo to hrozně těžké. Peníze to nesmírně usnadnily. Ten, kdo chce prodat krávu, nemusí hledat někoho, kdo chce prodat koně. Může prostě prodat svou krávu, vzít peníze a najít někoho, kdo chce prodat koně, ale nemá zájem o krávu. Peníze se staly prostředkem výměny; výměnný obchod zanikl. Peníze prokázaly lidstvu ohromnou službu a protože lidé mohli prodávat a kupovat, přirozeně se stávali čím dál bohatšími.


Buď si jistý ...

15. srpna 2013 v 7:41 | B.Mohr |  Citáty a Moudra

Buď si jistý, že život Ti předkládá jenom takové úkoly, které dokážeš zvládnout.
Máš-li velké problémy,znamená to, že máš v sobě také velkou sílu, abys tyto
problémy vyřešil.Bezpodmínečná láska k sobě samému tuto sílu rozvíjí.

Mistr Hilarion - 11.8. - 18.8. 2013

13. srpna 2013 v 12:36 | Marlene Swetlishoff
Pondělí, 12 Srpen 2013 22:17
Milovaní,
jak procházíte vašimi dny, vězte, že sloužíte vyššímu účelu, který pro vás není vždy snadno rozpoznatelný. Každý z vás vibruje na vyšší úrovni než většina lidstva v této době a to občas působí uvnitř vašeho lidství zmatek či nejistotu ohledně vašeho vytrvalého postupu na cestě. Když se v současné době díváte na svět objektivem zpravodajství v médiích, zdá se vám, že svět a lidé v něm úplně zešíleli. Je to způsobené rozpadající se strukturou starých paradigmat a váš záměr na udržování míru a harmonie uvnitř vás a v oblasti vašeho energetického vlivu pomáhá vytvářet realitu Nové Země v okamžicích právě teď. To, na co se zaměřujeme, se stává realitou, vytvářenou právě teď. Ti, kdo ovlivňují každodenní zpravodajství v médiích, to také vědí, a proto se informace a příběhy ve zprávách neustále, znovu a znovu, opakují. Proto každému milovanému Paprsku Světla radíme, aby si každou zprávu vyslechl pouze jednou, ne opakovaně.

Buďte stále sami sebou, přítomní v každém okamžiku, a dovolte svým vyšším aspektům, aby se dále integrovaly do vaší lidské formy. Tímto způsobem dosáhnete mnohé a když se všichni podíváte na svůj život jen před šesti měsíci, uvidíte, jaký jste udělali neuvěřitelný pokrok, zvlášť pokud jde o váš vlastní růst a potenciál. Máte nyní schopnost být ve svém životě pozorovatelem i tím, kdo koná a to vede každého z vás k větším vhledům a odkrývání navyklých/zaběhnutých vzorců chování, které potřebují určité vylepšení nebo změnu přístupu. Tím, že toto děláte, uvolnili jste a uvolňujete mnoho programů nesloužících pro vaše nejvyšší dobro a to pozitivně působí také na lidi, které milujete a vytváří to pozitivní změnu v každém z nich.

Také to usnadňuje a podněcuje potřebu růstu u těchto lidí a někteří tento impuls odmítají a chovají se konfliktně, což vede k jejich oddělení/separaci. Stůjte pevně na svém a nechte kosmické energie, ať dělají svou transformační práci. Je žádoucí, abyste k některým svým milovaným projevili větší trpělivost a soucit. Uvědomujeme si, že je těžké nereagovat na ty, ktěří se brání cestě lásky a jednoty, jen vězte a věřte, že přijde doba, již nepříliš vzdálená, kdy se to změní. Vyšší frekvence přicházející do atmosféry Země vytvoří transformaci v těchto jedincích a cesta vpřed se stane pro každého z vás snazší a jasnější.

Mnoho lidí na Zemi cítí v současné době účinky vyšších energií a jak víte, při absorbování vyššího Světla se u každého jedince ukáže to, co není v rezonanci s vyšší frekvencí. Je důležité, aby tito jedinci měli možnost vyjádřit emoce a myšlenky, které se v nich vynoří a abyste si to, co říkají a dělají, nebrali osobně. Toto nazýváme láskyplným odstupem/nestranností. Dejte jim svou lásku a soucit, ale nedovolte jejich projekcím, aby vstoupily do vašeho aurického pole. Tímto způsobem můžete udělat velkou službu, protože se stáváte příkladem lidství vyjadřujícího své Božství, což bude nakonec napodobovat všechno lidstvo na celé planetě.

Tak, jak všichni pokračujete v uvolňování a odevzdávání všeho, co brání vaší cestě do vyšších dimenzí, přijde čas, kdy polarity, které udržovaly lidstvo v konfliktu po mnoho věků, začnou postupně mizet. Proces růstu potřebuje čas a trpělivost, aby duše každé osoby nasbírala své lekce a vhledy a zakusila je v úplnosti svého ztělesněného fyzického života v nižších dimenzích a aby dostala přednost nová cesta fyzického ztělesnění ve vyšších dimenzích. Až tento okamžik nastane, bude radostný pro všechny.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - 4.8. - 11.8.2013

6. srpna 2013 v 19:10 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
Jste žádáni zůstat ve svém středu a klidní, ať se ve světě kolem vás objeví cokoli. Vše se odvíjí zrychleným způsobem, aby mohlo být na planetě probuzeno tak mnoho lidí, jak je možné. Probuzení nastává nejčastěji, když je odhaleno něco, co nebylo předtím známo, což otřese základy, na kterých lidé stavěli své životy. Rozvibruje to vzory, které jsou okolo Země a okolo každého jejího obyvatele a otevírá zvážení jiných možností, než byly dosud brány v potaz. Jít do svého vnitřního prostoru pomáhá v tomto čase jednotlivcům zůstat stabilní a v harmonii. Trávení tolika času, jak je jen možné, venku mezi stromy, rostlinami, ptačím štěbetáním a v blízkosti vody pomůže uzemnit se a udržet čakrový systém ve zdravé rovnováze.

Ti, kteří vykonávají svá duchovní cvičení a své disciplíny na každodenní, pravidelné bázi zjišťují, že proplouvají proudy vysoké energie s vitalitou a nadšením. Jakékoli tvrdohlavé blokády v lidském operačním systému mohou být mnohem snadněji uvolněny. Lidské vědomí je v procesu opouštění všeho, co věznilo a spoutávalo lidstvo, aby zůstávalo navždy trčet ve světě polarity. Děje se tak, aby byly možné nové začátky a rozpoznány nové hranice. Řečeno z vyšší perspektivy: toto uvolňování a opouštění otevře váš svět novému průzkumu individuálního a planetárního potenciálu. Lidstvo je v procesu znovu objevování své vlastní velikosti a velkoleposti.

Mnoho z vás se nedávno cítilo unaveně a podrážděně. To je také součást projevů probouzení a objevuje se to u všech lidí. Když se to děje, je důležité být laskavý a soucitný k sobě a k druhým, kteří se nachází v poli vašeho vlivu. Je třeba si uvědomit, že probouzení a aktivace našeho systému DNA a následné dopady je něco, čemu se nelze vyhnout a co je třeba vydržet. Odpouštějte si, když zažíváte náhlé výbuchy a chvíle nestálosti, které jakoby z vás vystřelovaly spolu s pochybnostmi, že jste sešli ze své cesty. Není tomu tak, Drazí. Je to pouze růst na vaší spirituální cestě, kdy se rozpomínáte a aktivujete svůj větší potenciál.

Jděte opatrně a pozorně a používejte svého rozlišování a vnitřního vedení jako pomocníků na cestě. Žádejte Anděly, aby vám pomohli s tím, čím je pro vás obtížné projít. Existuje mnoho nezaměstnaných andělů obklopujících každé místo a každý prostor, kteří by milovali sloužit lidstvu v těchto časech změny. Vše, co potřebujete, je POŽÁDAT a vyslovit ze srdce svou prosbu. Když zažíváte obtížné chvíle, požádejte Anděly, aby pozvedli vašeho ducha, a budete překvapeni pocity obnovení a důvěry, které zažijete. Každá lidská bytost na planetě má v očích andělů cenu, v jejich vědomí není žádné posuzování prožitků, které každého člověka potkávají v jeho životě. Pracuje u nich pouze nepodmíněná láska.

Hovořte s neviditelnými bytostmi, které vás obklopují, i pokud nejste schopni je vidět nebo cítit jejich přítomnost. Buďte ujištěni, že vaše komunikace s nimi je oceňována a je na ni reagováno. Vždy vás vidí a slyší. Byli byste ohromeni z pouhého počtu milujících a ochotných bytostí, které slouží lidstvu a vaší planetě. Nemohou za vás vyřešit všechny vaše problémy, protože by to bylo narušení práva svobodné vůle, která vám zajišťuje být vlastníkem své zkušenosti, aby mohlo docházet k růstu a expanzi duše. Ale mohou - a také tak činí! - pomoci lidem, kteří žádají ve svých denních výzvách nejvyšší možný výsledek a nejvyšší dobro pro všechny.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.