Září 2013

Mysl je určitý mechanizmus -pořád dokola přežvykuje tytéž vědomosti

30. září 2013 v 11:20 | Osho |  Duchovní růst

Jednou se náhodně potkaly dvě anglické dámy z vyšší společnosti na nákupech v Londýně. Jedna si všimla, že ta druhá je těhotná, a řekla: "Má milá, to je ale překvapení! Zřejmě jste se nedávno vdala?" Druhá žena odpověděla: "Ano. Mám skvělého muže, je důstojníkem v Africe." První žena se zhrozila: "V Africe? Ale má milá, copak tam nejsou všichni černí?"
"Kdepak, černí jsou jenom ti, kteří mají nižší hodnost." První žena zvolala: "Ach, má drahá, jak moderní!"

V tomto smyslu existuje současná mysl neboli moderní myšlení. Jinak žádná současná mysl neexistuje. Móda se mění; pokud to berete ve vztahu k módě, pak tu jsou nepopiratelné změny. Ale ve své podstatě je mysl pouze stará. Mysl jako taková je stará, a proto neexistuje moderní myšlení; a i to nejmodemější myšlení náleží minulosti.

Člověk, který opravdu žije, je tady a teď. Nežije na základě minulosti, nežije ani pro budoucnost; žije jen v dané chvíli, žije jen pro přítomný okamžik. Tato chvíle je vším. Je spontánní; a tato spontánnost je vůní nemysli. Mysl se opakuje, mysl se pořád pohybuje v kruhu.

Mysl je určitý mechanizmus: krmíte ji vědomostmi, a ona pak tyto vědomosti opakuje. Pořád dokola přežvykuje tytéž vědomosti. Nemysl je čistota, jasnost, nevinnost. Nemysl je pravým způsobem, jak žít, pravým způsobem, jak znát, pravým způsobem, jak být. Intelekt je něco pseudo, něco umělého: je náhražkou inteligence. Inteligence je něčím úplně jiným tím opravdovým. Člověk, který opravdu žije, je tady a teď. Nežije na základě minulosti, nežije ani pro budoucnost; žije jen v dané chvíli, žije jen pro přítomný okamžik. Tato chvíle je vším.


Horoskop na období od 30.9. do 6.10.2013

30. září 2013 v 10:49 | Petra Nel |  OstatníAby mohla přijít změna, musí být dostatečně nalakováno, aby byl způsoben průlom.

Slunce ve Vahách se dostává do opozice s Uranem a do kvadratury s Plutem. Uran symbolizuje energii, rozhýbání energie, nastolení chaosu nečekanými událostmi. Změny, technické poruchy. Aby mohla nastat změna, musí nastat nalakování, prasknutí a potřebný chaos. Už toho budete mít tak "plné zuby", že uděláte razantní kroky. Proto v tomto týdnu na nic nespoléhejte, nic si neplánujte a buďte dostatečně otevření a přizpůsobiví v dané chvíli. Sice se nebude nic moci naplánovat, ale zase se objeví překvapivě nová řešení, inovace, nové cesty a uvědomění. Přesto buďte bdělí, protože byste mohli z vaničky vylít s vodou i dítě.

Konečně se věci rozhýbou k nějakému řešení, i když ne tak jak jste si představovali. Nečekané situace vás mohou vyhodit ze starých zajetých kolejí a starých postojů vašeho chování. A o to právě jde.


Revoluce, touha po osvobození a velká touha po změně. Ve společnosti se objeví nepokoje a vůbec zviditelňování odporu, vzdoru, rebelie, nekonvenčních přístupů a touhy po změně. Zviditelněny budou velmi svobodomyslné individuality, vědci, umělci. Uran přináší netrpělivost, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost, nespavost, náladovost a skon k hysterii. Velmi opatrní buďte na silnicích.

Opozice s Plutem je aspekt mocenského principu, který se stále chce držet své moci ovládáni. Uvnitř nitra se objeví temná síla, která bude našeptávat, že na to nemáte, bude destruktivně podkopávat vaši sebedůvěru, abyste se nevymanili z jeho moci - strachu! Na druhé straně se objeví i lidé, kteří budou překypovat mírou sebedůvěry, která již bude hraničit s arogancí, nadřazeností, bezohledností a pocitem, že si může dovolit vše. Jen aby dosáhl svého zisku, půjdou přes "mrtvoly".
Obě tyto polarity se budou objevovat jak v našem nitru, tak je uvidíme i kolem sebe. Dle našeho individuálního charakteru nás více zaměstná nedůvěra v sebe nebo přehnaná sebestřednost. Ve skutečnosti prožíváte jednu polaritu a to ji máme všichni (je to přirozená součást lidské přirozenosti), jen záleží v jaké intenzitě. Zároveň v sobě máte "schovaný" i druhý opačný projev.

Kdy budou respektovat mé hranice?

30. září 2013 v 10:35 | Jennifer Hoffman |  Duchovní růst

Kdy budou respektovat mé hranice?


Otázka na Jennifer Hoffman:


Vždy jsem se ke všem lidem, a zvláště ke své rodině, ve svém životě chovala nekonfliktně. Po letech, kdy jsem se snažila udržet emocionální rovnováhu tím, že jsem ze sebe nechala dělat obětního beránka, snažila se být milá, podporovat je a nikdy si nestěžovat, vstoupila jsem teď do své plné síly a nastavila pevné hranice, kdy se odmítám nechat zatahovat do rodinných dramat a do situace, kdy si musím vybrat jednu ze stran. Od té doby se zdá, že různí členové rodiny jsou rozhodnutí tyto hranice překračovat a pokoušejí se mne vtáhnout do dramat, která záměrně vytvářejí. Nevím, co mám dělat, tedy kromě toho, že bych s nimi přestala úplně mluvit. Existuje nějaké jiné řešení, dělám něco špatně a proč se tak vytrvale snaží mne do těch dramat zatáhnout, když já si přeji s nimi mít láskyplný, klidný vztah? Jedná se tu o nějakou dohodu duší a mohu učinit něco pro to, abych to změnila?


Odpověď:

Jakmile změníme způsob, jak navazujeme vztahy, jak se v nich chováme a jak komunikujeme s druhými, předkládáme jim pozvání, aby se oni k nám připojili v našem novém energetickém prostoru. Někdy přijmou, jindy nikoliv. Pro vaši rodinu je pohodlnější komunikovat s vámi na té úrovni, která se líbí jim, což je úroveň dramat a neshod. Takto vám mohou odebírat energii. Když s vámi musí komunikovat tím novým způsobem, musí změnit způsob energetické výměny a musí být ochotni vám energii dávat, namísto aby vám ji odčerpávali. Je jim to nepříjemné, je to pro ně neznámé, a právě proto se odmítají k vám ve vašem novém energetickém prostoru připojit a stále se snaží vás přimět, abyste to dělali jejich způsobem.

Jde tu o dohodu duší a týká se toho, jak vy udržíte svou energii tváří v tvář tak velkému odporu. Pro ně je vaše přítomnost výzvou, aby byli láskyplnější, laskavější a více vás i sebe navzájem podporovali, a vy jste ochotna je to naučit. Avšak oni nyní nemají zájem se to od vás naučit. Vaše rodina vám tu nedává na výběr příliš mnoho možností, buď to budete dělat jejich způsobem nebo vůbec ne. Není to osobní, oni jen nechápou hodnotu klidných, láskyplných vztahů s ohledem na to, jakým způsobem provádějí energetickou výměnu s druhými lidmi. Pro ně představuje tento druh vztahů příliš mnoho práce, protože se jich mají účastnit na rovině dávání namísto toho, aby od ostatních energii stále jen brali.


Vymezením hranic jste provedla správnou věc, jen vězte, že ačkoliv vám to dodává pocit síly, ostatní se kvůli tomu mohou cítit bezmocní, a proto budou vzdorovat. Neočekávejte, že se jim vaše hranice budou líbit nebo že je budou respektovat. Nemusí to dělat. Ale vy sama své hranice respektovat musíte. Vnímáte-li odpor, neznamená to, že se mýlíte nebo že vaše hranice jsou něco špatného.

Máte dvě možnosti: Vzdáte se svých hranic a necháte jejich drama znovu vstoupit do svého života. Nebo nepohnutě a pevně vytrváte a budete udržovat příchozí energii soustředěnou kolem toho, co ve svém životě chcete.

Dovolila jste různým lidem, aby se k vám chovali, jak se jim zachce, a teď si musí zvyknout na tento nový druh existence. Zvyknou si anebo nezvyknou, a dokud vy máte jasno ohledně toho, jaké si přejete jednání lidí kolem sebe, oni si nakonec uvědomí, že pokud chtějí s vámi být jakkoliv ve spojení, musí to být v rámci klidného, láskyplného vztahu - nebo žádné spojení nebude.

A zapamatujte si mou oblíbenou afirmaci: ,,Všichni v mém životě mne milují,respektují a váží si mne."


Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com


(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)27. 9. 2013


Co mi řekl břečťan ?

27. září 2013 v 11:55 Video

Už dlouho jsme tady neměli Malou Babičku, přeji hezké pokoukání :-))


Saint Germain - Spřízněné duše

26. září 2013 v 18:43 | Natalie Glasson |  ChannelingOd mistra Saint Germaina přijala Natalie Glasson 3. 8. 2013


Mnohé pozdravy milovaným duším vtěleným na Zemi; vysílám svou vibraci lásky, transformace a božské kouzlo, aby podpořily hluboké a pronikavé probuzení, které nastává ve vašem bytí. Já jsem Mistr Saint Germain, Nanebevzatý mistr a nástroj vyjádření Stvořitelova vědomí a světla. Vězte, prosím, že jsem tu jako podpůrná energie s mnoha dušemi a mistry na vnitřních rovinách, abychom byli k službám a vedli vás na vaší neskutečně kouzelné cestě na Zemi. Na Zemi a do vašeho bytí proudí tolik lásky a jestliže jí to dovolíte, zavine vás do těch nejposvátnějších, božských a důvěrně známých vibrací lásky a tak se není čeho bát nebo čím se znepokojovat. Když si dovolíte otevřít se božskému světlu Stvořitele, což znamená přijmout toto světlo, vše automaticky poplyne, jakoby sladěno vaší duší a Stvořitelem k vaší radosti.


Mnoho lidí na Zemi nyní přijímá do svého bytí a reality vysoké frekvence světla; to aktivuje osvícené vědomí, porozumění a hlubší uskutečnění pravdy. Jak padají hranice oddělenosti, svět mimo Zemi odkrývá mnoho závojů, které si každá duše vytvořila. Jedním z největších uvědomění, která se nyní rodí, je schopnost rozpoznat jednotu vědomí mezi každou lidskou bytostí na Zemi i duší na vnitřních rovinách. S každou kapkou světla, kterou ve svém bytí rozpoznáte a s každou částečkou vědomí, kterou jste tvořeni, dosahujete hlubší jednoty se Stvořitelem. Touha po prožívání Stvořitele, který je vaší pravdou a původní podstatou a vtělení Stvořitele do vašeho bytí bez ega, bloků a omezení, obrovsky roste. Splynutí s aspekty, energetickou vibrací a vědomím Stvořitele se stává přirozenou zkušeností, kterou vyhledáváte každý den a kterou si přejete rozvíjet na základě propojení, které jste již rozpoznali jako Stvořitele. Můžete vyhledávat lidi s podobným způsobem myšlení, samotu meditace či okamžiky, které pozvedají vašeho ducha, ale s každým okamžikem, kdy věříte, že vyhledáváte takováto drobná spojení a zkušenosti se Stvořitelem, vlastně toužíte po jednotě se Stvořitelem. Na tomto si máte uvědomit, že vše, čím jste, je božská bytost ve své současné inkarnaci a nechat vše plynout, abyste získali pravdivou zkušenost života na Zemi, jakožto Stvořitel, který se pohybuje úrovněmi integrace Stvořitele. Integrace Stvořitele symbolizuje, že vy a Stvořitel spoluvytváříte každý okamžik a zážitek své reality, aby se vše stupňovalo až k božskému spojení v jednotě.


Kryon - Rekalibrace Sebe – 1. část

26. září 2013 v 10:38 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl předán v Newport News, Virginia, 28. dubna 2012

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Na tomto místě je energie bezpečí. A všechno, co dnes bude v tomto poselství následovat, se týká Lidských Bytostí, Starých Duší, které poslouchají a musí souhlasit s věcmi, které doslova mění paradigma jejich reality. A tak je tento den plný příkladů toho, jak myslet jinak. Předáváme vám poselství za poselstvím, počínaje tím prvním v letošním roce, o tom, jak se věci změnily. Prosíme vás, abyste se podívali na něco, co nazýváme "rekalibrací" všech věcí.


Právě teď s vámi mluvím lineárně, abyste zažili to, co můj partner obdržel v průběhu let, kdy intuitivně předával věci, které jsem musel říkat, a přitom stál stranou. Vy stále máte tento filtr, protože dokud je channeling výsledkem duchovnosti prostřednictvím Lidské Bytosti, stále existuje filtr Lidské Bytosti… kultura, jazyk, myšlenkové procesy. Součástí channelingu je naučit se ustoupit stranou a dovolit jej. Nikdy nešlo o ovládnutí. Bylo by to něco, čemu říkáte ovládnutí, ale tak to není. Jedná se o láskyplné splynutí za účelem předání informací, energie a komunikace. A já vám to říkám, protože lekce, které vám teď dáváme, jsou obtížné na komunikaci. Jestliže jste nezažili jistý druh reality, potom je těžké o této realitě hovořit. A přece to dnes udělám.Předávám zde poselství, které je ve dvou částech, ale každé z nich je samo o sobě úplné. Řekl jsem svému partnerovi, aby spojil obě části dohromady, aby se ti, kteří se účastní buď části jedna, nebo dvě, mohli podílet na obou. Proto toto poselství bude kompletní, a to zítřejší stejně tak. Ale když spojíte obě dohromady, mají větší význam než jen jako součet jejich částí. A toto je třetí jazyk v akci. V tomto příběhu je víc než samotná slova, která říkám. Přichází to z energie, která je tu teď přítomna, a my vás vyzýváme, abyste ji vnímali i teď, když k vám mluvím. Tyto věci jsou bezvýznamné bez síly Boží lásky, která na vás spočívá. Bůh je tvořen vámi, když zde nejste, a všemi těmi ve vesmíru, kteří vědí, kdo jsou. Bůh není individuální energie, Bůh je "polévkou" božskosti. Je těžké popsat komukoli ve 3D jeho existenci způsobem, který je přijatelný pro trojrozměrnou mysl. Pohybuje se v této místnosti mezi vámi, způsobem dokazujícím, že je skutečný. Jestliže máte vědomí otevřené takovýmto věcem, moji drazí, potom již rozumíte, že vaše tělo rozeznává, co se právě děje. Jestliže jste sem přišli kvůli léčení, to zde nastane a nebude to ode mě nebo od muže na této židli nebo zjevení po mé pravici. Přijde to od vás, božskost ve vašem nitru je vyladěna na novou energii, moji drazí. Ta božskost uvnitř vás ví, co se děje na planetě, drahé staré duše, které jste čekaly na tuto chvíli.


Mistr Hilarion - 21.9. - 28.9. 2013

25. září 2013 v 9:31 | Marlene Swetlishoff


Milovaní,


atmosféra těchto dní je plná očekávání, toužíte po tom, aby se přímo před vašima očima objevilo něco vyššího, co vám potvrdí změny, které uvnitř vás proběhly. Drazí, říkáme vám, nahlédněte do svého nitra - protože ty největší změny, které se odehrály a budou dále odehrávat, probíhají v lidském vědomí. Bylo už mnoho takových okamžiků, v kterých jste prožili vhled, odhalení skrytého a potvrzení vaší cesty. Je dobré, abyste si více všímali změn ve vašich myšlenkových procesech a dokázali tak pochopit nesmírný rozsah toho, co se právě teď děje v srdcích všech lidí. Všechny vnější události na naší planetě jsou prostoupeny novou energií a tato nová energie představuje posun směrem k jednotě všech věcí a všech cest. Lidstvo začíná zjišťovat, že tento svět je vskutku malý.


Do vědomí lidí začíná pronikat, jak moc je pro každého jednotlivce důležité vybrat si a postavit se za všechno, co je správné a dobré. Toto poznání nese každý člověk neodmyslitelně ve svém srdci a ve své duši. Všechno, co je třeba udělat, je vznést svůj nárok na vyšší rovinu bytí a cesta před každým člověkem se projasní, vše pokřivené se narovná, každé úskalí překonáte jakoby kouzlem. Je nezbytné, aby každý člověk začínal svůj den tím, že se propojí se Světlem a pak několikrát za den věnoval pár okamžiků tomu, aby tento svůj záměr potvrdil. Tak posílíte svou motivaci k tomu, abyste dále kráčeli po cestě Světla. Vyslovte tyto afirmace nahlas, je-li to možné, s plnou vahou svého uvědomění, protože tak se zpevňuje vaše propojení se Světlem. Stále kolem sebe vnímejte velký sloup Světla a vězte, že kráčíte v míru a bezpečí.


Neste své Světlo, drazí, kdykoli uslyšíte, jak vaše zpravodajství vysílá do éteru zprávy o pochmurných událostech, zkáze a záhubě. Připomeňte si, že je to pouhá iluze a utvrďte se v tom, že neposkytnete těmto myšlenkám a vizím svou tvořivou energii. Vždy se soustřeďte na Světlo, kterým jste a které nesete. Toto Světlo zvýšilo svůj jas a svou intenzitu víc, než si dovedete představit a toto Světlo je tím, co manifestujete/vyzařujete do světa kolem vás. Nemusíte nikomu nic dokazovat, protože víte, kdo jste a to stačí. Usilujte o to, abyste do svého aurického pole a srdce přiváděli více vaší Božské esence. Schopnost lidského srdce rozšířit svou kapacitu je obrovská a to je také váš úkol pro několik nových měsíců. Věřte ve svou vlastní schopnost tvořit ty změny, které si ve svém světě přejete, stačí prostě BÝT Světlem, kterým jste.


Buďte ve svých mírových záměrech neochvějní a jednejte s ostatními s největší laskavostí a úctou. Vzpomeňte si, jaké to bylo pro vás během vašeho probouzení se a jak mocné energie je třeba vstřebat a plně integrovat. To je to, co nyní vaše sestry a vaši bratři, všichni vaši milovaní, prožívají a potřebují vaši trpělivost, podporu a povzbuzení. Potřebují váš mírumilovný klid a vaši důvěru, že vše je dobré. Potřebují vědět, že procesem, kterým oni sami procházejí, musí projít na Zemi každý a že to dokážou.


Byli jste pro toto vyškoleni, když jste mohutně bojovali, abyste zdolali všechna pokušení duality v této rovině existence. Složili jste závěrečné zkoušky a nyní je čas použít svou moudrost a své zkušenosti, abyste pomohli lidem kolem vás měnit jejich životy a projít úskalími. Budou vás poznávat a vyhledávat podle vašeho Světla, kterým jste. Buďte v těchto časech připraveni sloužit Božskému jakýmkoli způsobem, kterým budete povoláni. Udělejte si čas na to, abyste byli tišší a klidní a naslouchejte hlasu svého vyššího Já, které se přesouvá na místo u kormidla, a následujte jeho pobídky. Věřte, že ve vašem nitru se nachází největší poznání a moudrost, že tam vždy ležely ukryté v hloubkách vašeho bytí pro právě tyto časy a dovolte svému nádhernému Světlu zářit!

Do příštího týdne...JÁ JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti, www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Záznam živého vysílání s E. Tollem a O. Winfrey

24. září 2013 v 20:09 Duchovní růst
První část záznamu živého internetového vysílání Oprah Winfreyové s Eckhartem Tollem o jeho knize - Nová Země - Probouzení Vašeho smyslu Života.


Duchovní příčiny nemocí (1)

24. září 2013 v 9:22 Zdraví
Návod k pochopení duchovních příčin nemocí
Žádný jednotlivec není schopen objektivně posoudit své pohnutky a dopady svého chování na celé existující živé a neživé okolí. V každém z nás je jako deformační činitel usazeno ego, které se stalo oněmi brýlemi mámení, které nám deformují vnímání Pravdy kolem sebe. Zejména je tomu tak u duchovních příčin nemocí. Naše ego nám vsugerovává, že tak, jak my vidíme objektivní realitu, tak ji vidí ostatní. To, co my vidíme myslíme a cítíme, to je celá skutečnost. Ve skutečnosti vnímáme a cítíme jen to, co vnímat chceme. Tato subjektivita je v nás tolik zakotvena, že vylučuje vidět vlastní duchovní příčinu nemoci, jež nás postihla a přijmout nemoc jako korigující fenomén našeho života.
Dospějme tedy k tomuto poznání přes pozorování duchovních příčin nemocí ostatních! Pokud budeme pozorovat ostatní, řekneme si, že všechno, co je zde uvedené, je na 100% pravda. Pokud budeme hodnotit sebe, řekneme si, že zrovna v této kapitole se autoři mýlí! Buďme k sobě upřímní!
-
Zhoubné nádory, rakovina

"Pohleďme na lidské tělo. Je to celek složený z milionů buněk, z nichž každá plní svou funkci ve vztahu k celku. Činnost jednotlivých buněk je řízena vibracemi zářivých těl duše, duševních obalů. Působením karcinogenních látek a radioaktivního záření se nepřetržitě stává, že některá z buněk je zasažena, přestává vykonávat svoji funkci pro celek, ale neztrácí schopnost života a množení. Přestává reagovat na jemné řídící signály ze záření duše, začíná existovat sama pro sebe v prostředí, které je jí pouze živnou půdou. Vzniká rakovinná buňka. Každý organizmus je však vybaven mechanizmem na udržování a obnovování své rovnováhy. Proto u zdravých lidí jsou nahodile vzniklé nádorové buňky (i voperované) ihned zničeny imunitní soustavou. Proč však není zvrhlá buňka pozřena také v těle nemocných? Protože celek, duše člověka, ztratil schopnost prostřednictvím regulačních mechanizmů zvrhlé buňky odstranit. Odtud zdánlivě nepochopitelný jev: lékaři odstraní všechny zvrhlé buňky, ale nádorové bujení se objeví za čas jinde.
Naše doba je poznamenána bezohlednou expanzí a prosazováním vlastních zájmů ve všech oblastech. V životním prostředí, ve společnosti, v rodině, v sexualitě. Jednotlivci bez ohledu na cokoliv prosazují svoji vůli, zájmy, představy. Vše ostatní staví do role živné půdy pro jejich parazitaci a expanzi. Vnitřní argumentace se vibračně shoduje s vibrací rakovinných buněk: hlavně ať se daří mně, zásobování celku životadárnými energiemi ať dělají ti "hloupí", kteří ještě pro celek pracují. Ochota komunikovat s celkem odumřela. Není zájem na sousedovi, partnerovi, potomkovi. Jedinec se odtrhl od celku a stal se jednobuněčníkem uskutečňujícím svou svobodu. Rozhodování ducha rakovinářů v některé oblasti bytí je: "Urvi pro sebe, co můžeš! Nehas, co tě nepálí! Není jiný cíl než vlastní růst a pokrok. Po mně a naší rodině potopa." Lidé, kteří onemocní rakovinou, jsou sami rakovinou v některé oblasti bytí.
Duše nemocných rakovinou dostávají z vyzařování Toho, který tento hmotný svět vyzařováním udržuje, energii všelásky. Sobecky ji zadržují, až se její nadbytek v místě zadržení zvrhá v sebelásku jednotlivých buněk. Nekonečná láska se v místě nadměrného egoismu zvrhá podle vibrace podvědomí na nekonečnou sebelásku jednotlivých buněk. Také imunitní soustava se naučila od duše "pronajímatele" těla: "Co tě nepálí, nehas". Vyjímku tvoří ten, kdo vnitřně propadl Luciferovu principu, odpoutal se i od regulačního mechanismu a rakovinu nedostane. Stane se "úspěšným zdravým darebákem" - viz příslušná kapitola v knize "Duchovní příčiny nemocí". Z hlediska věčnosti, jakkoliv se to zdá protismyslné a kruté, je rakovina projevem Boží lásky k lidskému duchu, neboť jej zachraňuje pro věčnost.

Duchovní příčiny nemocí (2)

24. září 2013 v 9:22 Zdraví
Nemoci ledvin a močového ústrojí

Hlavní funkcí ledvin a močového ústrojí v hmotném těle je udržování složení krve a tím vnitřního životního prostředí vylučováním nadbytečných a nepotřebných látek. Proudění krve v celku (organismu) symbolizuje tok života společnosti, soupatřičnost, společenství. Odtud u všech národů se říká: "pokrevní bratr, hlas krve (kmene, společnosti)". Není myšlen genetický základ, ale pocit stejné pospolitosti. Společenský život je vlastně koloběhem krve ve větším celku.
Aby bylo snazší nekonfliktně spolunažívat, přátelit se, je nutné projevit snahu po pružnosti (vodě). Ta odplaví vše, co by sblížení překáželo. Vztahy se projasní. Proto lidé ve všech kulturách ve společnosti pijí! Voda je symbolem přizpůsobivosti, flexibility, schopnosti kompromisu. Toho všeho je třeba ve společnosti (také východní medicína spojuje ledviny se symbolem vody).
Nemoci ledvin signalizují poruchu lidského spolunažívání, nemocný má špatný přístup k životu ve společnosti, k bližním. Nejčastěji nedovede "zapomenout" prošlé věci, odpouštět. Neustále je připomíná a oživuje. Pak jeho ledviny ztratí schopnost vylučovat přežité a opotřebované!
V případech vysoké náladovosti ve společnosti, šokových proměn chování, spojených se sarkasmem a agresivitou, je stejně energeticky šokována činnost ledvin, což má za následek porušení stability rozpustnosti soli v moči. Objeví se kameny. Proto musí nemocní na ledviny pít a pít, tj. vyplavovat, a učit se od vody pružnosti.
Hlavní duchovní příčiny:
Ledviny - neschopnost rozeznat dobré a zlé ve vztazích mezi lidmi, neochota zbavit se starého a přežitého v mezilidských vztazích, neochota odpustit, pichlavá agresivita k lidem.
Močový měchýř - strach v souvislosti se stykem s lidmi.

Diabetes - cukrovka

Je mnohostranné a tajemné onemocnění, v současné době pomalu a jistě se rozšiřující, jehož zevním projevem je výpadek činnosti Langerhansových ostrůvků ve slinivce bez zjištěného důvodu (produkce inzulínu).
Pátráme-li po duchovní příčině tohoto výpadku, musíme obrátit pozornost na společné povahové vlastnosti lidí, cukrovkou onemocnělých. Prvním nápadně rozšířeným znakem diabetiků jsou úzké rty, signalizující přemíru kritického rozumu nad pozitivní citovostí. Dalším znakem je hluboko v nitru osobnosti zakotvený pocit mrzutosti až kyselosti, který činí konverzaci nepříjemnou. Při pohledu na vnitřní těla duše prostřednictvím automatické kresby můžeme na mentálním těle spatřit zvýrazněnou rozumovost, v emocionálním těle je jeho střed srdce "opancéřován" obalem, který jej chrání před "zahřátím", neboli před srdečností. Astrální tělo již jen provádí výsledek těchto nerovnováh do celé endokrinní soustavy, takže můžeme pozorovat negativní ovlivnění hypofýzy, štítné žlázy, pohlavních žláz a nadledvinek, spojených s 1. (zemní) čakrou.
V zásadě se vyskytují dva typy cukrovky - vrozený a ten, který si člověk přivodí v průběhu života.
Vrozený je duchovní léčbou prakticky neovlivnitelný, neboť je projevem karmy - rozhodnutí Božího.

Úrovně spojení s duší

23. září 2013 v 14:19 | Pamela Kribbe |  ChannelingJeshua prostřednictvím Pamely

Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


Drazí přátelé, já jsem Jeshua, zdravím vás ze svého srdce. Jsme tu společně a tím mám na mysli, že zatímco tu sedíme, dochází ke slučování energií. Představte si, že se váš nejvyšší a nejkrásnější aspekt vzájemně poznává s druhými a díky tomuto poznání se mnohonásobně zvyšuje. Často v druhých vidíte jejich krásu, jejich vnitřní bohatství a zjemňování mnohem jasněji, než vidíte tyto kvality u sebe. Tím, že si všímáte druhého a jste si ho vědomí, dáváte mu ujištění a víru v sebe sama.


Nyní si dejte toto uznání navzájem. Nechejte ho proudit, nechť se děje, nechť je jím vaše duše dojatá. Kdykoli je vaše duše dojatá, sestupuje na Zemi plněji. Když jste ve chvíli uznání, inspirace a dojetí vnitřně pohnuti, vaše duše sestupuje plněji do těla, neboť se cítí na Zemi více vítána a doma. Odehrává se souhra mezi vámi a vaší duší.

Kdo jste vzhledem ke své duši "vy"? Ptám se na tuto otázku, neboť tento vztah je často nejasně pochopen. Někteří z vás považují duši za něco, co je mimo vás - někde daleko a nad vámi. Pak se můžete cítit jako bezvýznamná bytost, která chce různé druhy věcí, a zažíváte svou duši jako sílu vně sebe, která může - v případě nutnosti - zasahovat ve vašem zájmu, zároveň však také vnímáte, že jste více či méně v milosti své duše.


Vy však nejste vně své duše a vaše duše není mimo vás. Duše - vaše duše - je uvnitř vás, zde na tomto místě stejně jako kdekoli, kam jdete - vy jste součástí své duše. A ačkoli je vaše duše také součástí vás, "vy" nejste svou celistvou duší, "vy" nejste obdobou své duše. Ve vás je inkarnována část vaší duše. Žije a pohybuje se ve vás. Je tu však také část, která sem, tak říkajíc, docela "nezapadá" - část, která je v pozadí. Tato představa by se dala vyjádřit také z pozemského pohledu jako část, která je příliš ohromná, než aby mohla být obsažena v pozemském těle a osobnosti.

Mezi vámi a vaší duší tudíž existuje souhra, ačkoli jste zároveň jedno a totéž. Jste stejné esence a nejste od sebe oddělení. Souhra mezi vámi a vaší duší je o tom, jak moc přijmete energii své duše do života na Zemi. Je to příležitostná jiskra inspirace, je to ochutnání rozšířeného vědomí? Nebo umožníte duši, aby pronikla hlouběji a plněji a realizovala vaši pozemskou existenci zásadním a bezprostřední způsobem?


Je to proces, ve kterém se nyní nacházíte: jít ještě hlouběji. Je to proces splynutí s duší prostřednictvím naprostého odevzdání se jejímu proudu. Budete tak nuceni učinit vy a nikdo jiný. Je to volba, kterou činíte vy: jednat na základě toho, co vás duše pudí udělat nebo čím být. A kdy se tak rozhodnete učinit? Toto rozhodnutí můžete učinit v okamžiku, kdy si uvědomíte, že je to naprosto nezbytné, že je to pro vás jediný možný způsob. Často tomu předchází období, ve kterém stěží nasloucháte hlasu své duše. Snažili jste se tak činit sami, ze své hlavy, z panujících představ, které k vám přišly zvnějšku: z vnějšího tlaku a strachu. Bylo mnoho důvodů, proč jste své duši nenaslouchali, což způsobilo to, že jste se tomuto hlasu odcizili, a tak se pro vás stal cizincem.


Kudy nám utíká naše životní síla?

22. září 2013 v 17:10 | Anamel |  Úvahy

Je až neuvěřitelné, kolikrát denně poskytujeme svá těla někomu jinému - nátlaku jiných lidí, jejich představě o realitě... Nejčastěji to dělají dospělí dětem (Jdi umýt nádobí, vynes koš, udělej si úkoly) - namísto dialogu je zde autorita bez možnosti volby.
Posloucháním rozkazů se otevřou energetické dráhy, které nás udržují celý život v jakémsi neviditelném otroctví. Tyto "rozkazy" nemusí být ani vysloveny, někdy je energie osoby tak nátlaková, že nás jednoduše podvědomě donutí dělat úkony, aniž bychom rozpoznali, že to nejsme my, kdo je chce vykonat. Jedinou ochranou je znalost svých hranic a přijetí sebe sama.

Kam vedou energetická vlákna našich těl? K šéfům, bývalým šéfům, k milencům, exmilencům, k přátelům, členům rodiny, komukoliv, komu jsme dali právo čerpat z nás naši sílu - vezměte si tuto svou sílu zpět od všech těch, kterým ustupujete sami proti sobě, kteří vás stále mají ve své moci. Potřebujete teď všechnu svou sílu pro sebe, pro svůj plán duše. Za to jste nyní zodpovědní, ne za vývoj kohokoliv jiného.
Je jednoduché odstřihnout se od neznámého člověka nebo člověka, který se k nám dostal skrze emoci vzteku, ale jako pomáhající duše se nyní musíme odseknout i od těch, kteří se na nás napojili skrze naši lítost, skrze náklonnost, skrze snahu pomoci (ať už vědomě na fyzické úrovni či podvědomě právě energeticky) - od našich rodičů, dětí, přátel v nouzi…Srdce nás povede, co v které situaci dělat, méně mluvte, více pozorujte, vnímejte sebe sama a pak teprve konejte... Jestliže nebudeme mít sílu naplnit svůj život, komu tím pomůžeme?
V odpuštění a přijetí se osvobozuji od energetických upírů svých bližních, odstřihávám všechna tato vlákna, která vedou z mého podbřišku a pupku, kde se skrývá centrum mé životní síly, i ta vlákna, která vedou z mých ramenou, kam jsem si neprávem uložil/a břemena druhých. Beru si svou sílu zpět.

Královský dar

20. září 2013 v 21:43 Citáty a Moudra

Druhým královským darem Lásky je automatické vzájemné léčení poruch rozvodů
životní energie (meridiánů) v hmotném těle. Milenci jsou si vzájemně léčiteli.
Dokonalý vztah vede ke zdraví a dlouhověkosti

V jádru je ještě něco dalšího

18. září 2013 v 11:46 | Jennifer Hoffman |  Duchovní růstJennifer Hoffman

Dlouho jsem měla podezření, že mám nějaké velice intenzivní problémy spojené s minulými životy a související s uvězněním, spoutáním, pronásledováním, mučením, souzením, a s utrpením vyplývajícím z nespravedlnosti, moci, ztrpčování života a ovládání. Netušila jsem však - dokud se u mne nedávno neobjevily zdravotní obtíže, které mne donutily pohlédnout hluboko do vlastního nitra ve snaze najít nějaké vodítko k těmto problémům a pochopit - jak daleko sahají a v jakém rozsahu jsem svůj život žila skrze ně.

Poslední tři roky zaznamenávám tento trend i při koučinku klientů, protože jsem schopná vždy vystopovat problémy tohoto života až k traumatům z minulých životů a ukázat jim, jakým způsobem mohou dosáhnout vyléčení, jestliže proniknou k onomu často těžko postižitelnému jádru, neboť záležitosti z minulých životů se obvykle vynořují ve spojitosti se složitými a vysilujícími životními problémy.

V mém případě… nebudu se tu pouštět do detailů, nicméně kratší verze zní, že jsem byla pro své politické názory ve francouzské kobce, připoutána okovy ke zdi. V jiném (vyhlížel jako starověký Sumer) jsem byla mocnou učitelkou, která byla uvězněna těmi, jež měla vyučovat, byla pronásledována, vězněna a nakonec popravena za to, že odmítla mlčet o svém přesvědčení. V obou životech zmíněná osoba (já) byla připoutána okovy kolem kotníků a zemřela utopením, což oboje dnes patří k mým výrazným karmickým tématům.

Meditace o smrtelnosti hmotných forem

18. září 2013 v 11:43 | ECKHART TOLLE |  Duchovní růst


JEDNÍM Z NEJÚČINNĚJŠÍCH DUCHOVNÍCH CVIČENÍ je hluboká meditace o smrtelnosti hmotných forem včetně vaší vlastní. Takové meditaci se říká: umřete, ještě než umřete.

Představujte si, jak se vaše tělesná forma pomalu rozpouští, jak přestává existovat. Nakonec přijde okamžik, kdy přestanou existovat také všechny myšlenkové formy. Nicméně vy tu stále jste - vaše božská přítomnost, zářivá a bdělá.

Nic skutečného nikdy neumírá - umírají jen formy a představy.
Na této hluboké úrovni se soucit stává léčením v nejširším smyslu. Váš léčivý vliv je založen především na vašem bytí, nikoli na vaší činnosti. Každý, s kým se setkáte, bude vědomě či nevědomě ovlivněn vaší přítomností a hlubokým klidem, který z vás vyzařuje.

Jestliže žijete plně v přítomném okamžiku a lidé kolem vás projevují nevědomé chování, necítíte potřebu reagovat a proto jejich chování nedáváte žádnou realitu. Váš klid je tak nesmírný a hluboký, že v něm zmizí veškerý neklid, jako by nikdy neexistoval. To je konec karmického cyklu akce a reakce.

Váš hluboký klid vnímají i zvířata, stromy a květiny a reagují na něj. Učíte všechny tvory tím, že demonstrujete Boží klid.

Stanete se "světlem světa", vyzařuje z vás čisté vědomí a tím odstraňujete utrpení na úrovni příčiny. Odstraňujete ze světa veškeré nevědomí.

( úryvek z knihy - ECKHART TOLLE : MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - PRACOVNÍ KNIHA )

Kryon - Intuice, průvodci a andělé

17. září 2013 v 19:08 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Sacramento, Kalifornie

v neděli, 3. července 2011.


Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.


Mému partnerovi trvalo dlouho, než pochopil proces, jehož jste teď svědky (channeling). Určitým způsobem musíte projít tímto procesem, protože i během krátkého cvičení, které jste právě dokončili, vezmete to, co je první intuitivní myšlenka, a přeložíte ji, jak nejlépe dovedete do lineárního konceptu, věty, skupiny slov nebo jediného slova. Často jsou to metafory - je to běžné. Je to skládanka, kterou musíte složit, obraz, který je třeba interpretovat. I slova, která vám nedávají smysl, mohou něco znamenat v jiných jazycích. To je velmi, velmi běžné.


Možná jste si všimli, že když Duch mluví k lidem, mluví k jednomu po druhém. Přestože je toto poselství předáváno skupině, není určené skupině jako celku - je určené každému jedinci zvlášť. Je to spojení toho, co je kvantové, metaforické, je to takzvaný třetí jazyk. Tímto třetím jazykem je intuice, která reaguje na signál, přejete-li si, na komunikaci, kterou jste se rozhodli slyšet v této místnosti. Nemám na mysli zvuk, ale fakt, že jste záměrně naladěni. Proto má každý channeling atribut více než jedné komunikace. Někteří uslyší stejná slova a ucítí stejné energie a odejdou s pocitem, že se nic nestalo. Další lidská bytost sedící vedle nich naopak obdrží léčení, o které prosila.


Nejedná se tedy nikdy o skupinovou energii. Proto mluvím ke každému z vás zvlášť. Je to složité. Naladíte se na slova, vaše logická mysl rozumí linearitě větné skladby a zároveň jsou vám intuitivně předávány další myšlenky.....


Mistr Hilarion - 15.9. - 22.9. 2013

17. září 2013 v 18:52 | Marlene Swetlishoff |  Duchovní růst

Milovaní,


V tomto měsíci zaznamenáváme, že dosahujete pokroků, když uvolňujete mnoho vzorců myšlení, které vás držely zpět a bránily vám v posunu do nových výhledů a začátků. Volejte nás, abychom vám pomohli v propouštění těchto vzorů z vašeho vědomí a buněk těla. Udělejte z toho svůj denní zvyk. Žádejte nás tak dlouho, dokud nebude splněn váš cíl osvobození od těchto vzorců. Vězte, že jsme vždy po vašem boku a přinášíme rovnováhu, balanc a vyhasnutí nesourodých energií. Jsou to staré energie, které potřebují být nyní rozpuštěny. Opravdu chceme, abyste nás žádali o pomoc v těchto výzvách, protože čím dříve od nich budete osvobozeni, tím dříve můžete přijmout a plně integrovat vyšší energie a své světlo.


Těmito akcemi očišťujete mnoho neladu a disharmonie také ze širšího kolektivního pole, což umožní větší části lidstva se probudit a osvobodit od starých způsobů vnímání a iluzí, které neslouží vyvíjející se duši. Jak je na Zemi ukotvováno stále více světla, stoupá síla Světla, která může být použita pro vytvoření nových řešení a začátků. Proces vzestupu do vyšších stavů vědomí, při kterém procházíme čtvrtou dimenzí, se nyní přesunul do své závěrečné fáze. Zvyšuje se tím intenzita myšlenkových vzorců a emocí, které se vylévají ze všech jednotlivců. Pro pracovníky světla to znamená uvědomit si, jak důležité je stále pevně držet světlo během těchto chaotických energetických proudů.


Staňte se vědomějšími, co se týká měsíčních fází a božských pohybů na nebi. Je zde mnoho k poznání a učení a můžete tyto síly používat, aby vám pomohly pohnout se vpřed ve správný čas. Toto praktikování bude důležitější, až zkušenost lineárního času projde radikálními změnami. Pozorováním cyklů byli starověcí lidé schopni zůstat vyladěni na síly Vesmíru a uměli dosáhnout za svět, který obývali. Postupně se stane klíčové naučit se tomuto umění a sladit se s energetickými cykly, které se objevují. Je to další z důvodů, proč je prospěšné trávit velké množství času venku v přírodě. Srovnávají se tak vnitřní cykly každého člověka s většími cykly.


Když se naučíte navigovat v nové realitě, budete více v míru a v kontaktu se svým zdrojem a středem. Budete přirozeně vědět, jaký je krok, který následuje a který potřebujete udělat. Také se otevřou duchovní schopnosti a dary každého člověka, které zůstávaly v nečinnosti po mnoho cyklů. Tyto vnitřní poklady čekají na objevení, jakmile bude přeměněn nános odpadů starého paradigmatu. Dostat se na úroveň větších kvalit duše, které se dostávají na povrch, aby byly rozpoznány a využity a obdařily silou a zplnomocnily každého jednotlivce i širší celek lidstva, vyžaduje motivaci, záměr a vytrvalost. Když začnou být tyto dary a schopnosti využívány pro obohacení a rozmnožení nádhery života pro všechny duše, na individuální i kolektivní rovině bude dosahováno velkých pokroků.


Je na místě, aby každý člověk pravdivě poznal sebe a byl k sobě pravdivý, protože co může být dobré a správné pro jednoho, nemusí být dobré pro jiného. Každá duše je na jedinečné výpravě. Jak se spojí se svou Nadduší a se svou skupinou duší, na světě bude manifestováno mnoho zázraků tvoření. Každá duše má krásné, jedinečné dary, které může přidat do kolektivní zkušenosti. Uvědomte si prosím, že vaše milující přítomnost zde v průběhu těchto časů je potřebná, protože umocňuje pozitivní zkušenost pro všechny.
Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na období od 16.9.2013 do 22.9.2013

17. září 2013 v 18:48 | Petra Nel |  OstatníPříroda je Živoucí kniha moudrosti Života


Venuše symbolizuje Bohyni - Matku zemi, tvořitelku života, krásu, harmonii a Lásku. Být si vědom své jedinečnosti ve velkém celku božského stvoření. Setkání a prožití přírody přirozeně probouzí v člověku bytí celistvosti. Uvědoměním si své "malé" jedinečnosti ve velkém celku Života - tím se propojuji s energií vyššího záměru tvoření a jsem veden. Pracuji pro celek.


Od 9. 9. Merkur je ve znamení Vah a během pátku 13. 9. vytvořil Velký kříž (vliv do 18.9.), neharmonické aspekty s Plutem, Uranem, Jupiterem a Černou Lunou. Během tohoto aspektu bude velmi těžká komunikace, objeví se nedorozumění, pomluvy a domněnky. Pokud se k vám dostane nějaká informace, především si ji ověřte. Dejte si pozor na domněnky. Raději se jděte zeptat přímo člověka, kterého se vše týká! Bude vznikat hodně manipulace mysli. Sami buďte opatrní na to, co a komu říkáte. Proto je velmi důležité v této době být pravdivý, otevřený a ptát se, pokud něco nevím nebo mi není jasné. Promluvte si z očí do očí, jedině tak se vyhnete falešným, zavádějícím a překrouceným informacím. V médiích se objeví spoustu spekulací, pochybností a "falešných" informací. Vaše mysl bude pod "palbou" negativního myšlení, pesimismu a strachu. Uvidíte kolem sebe jen to špatné. Mysl je nástroj ega. "Samo od sebe" se objeví obtěžující negativní myšlenky. Můžete si pomoci, když se na chvíli zastavíte, zavřete oči a své mysli na hlas řeknete:
" Do každé mé myšlenky vstupuje světlo." A toto prohlášení podpoříte obrazovou představou světla - Slunce…

Tento týden je velmi zásadní v pohledu našich hodnot. Podle toho, jaké hodnoty upřednostníme, jaké je máme, to se odrazí v naší budoucnosti. Z kolektivního hlediska to velmi ovlivní vývoj na Zemi. A nyní je to na lidech, jak a co projevíme, žijeme a upřednostníme. Čemu dáme skutečnou hodnotu v našem životě.


Nemoc a zdraví

17. září 2013 v 15:59 | Pamela Kribbe |  Channeling
Předchozí článek o Placebu, stejně jako další články o zdraví, by neměly zůstat nepodpořeny Jeshuovou moudrostí, pak už zůstává na čtenáři, aby správně propojil nitky souvislostí a obraz se tak stával více celistvým ....


Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, srdečně vás vítám a posílám vám všechnu svoji lásku. Všechny vás tak vroucně miluji. Moje láska k vám není jen univerzální, ale má taktéž osobní nádech, neboť jsem mnohé z vás znal, když jsem žil mezi vámi na Zemi.
Jsem Jeshua. Žil jsem na Zemi jako Ježíš a byl jsem mezi lidmi, abych dosvědčil lásku, která je nám všem dostupná ze Zdroje, který leží uvnitř nás samých. Nyní nadešel čas, abyste převzali pochodeň vy. Jste semínka, která dnes kvetou. To je úmysl znovuzrození Krista. Já, člověk, který kdysi žil na Zemi, nejsem tím, jenž je vázán k návratu; universální síla Kristovské energie se nyní rodí uvnitř vás. Těší mě, že vás mohu podporovat v tomto procesu tím, že jsem takto s vámi.
Na začátku tohoto sezení, se mě Pamela a Gerrit zeptali, o kterých tématech bych dnes rád hovořil a já jsem jim řekl: "Na tom nezáleží, chci být jen s nimi." Jednoduše se chci s vámi spojit svojí energií a připomenout vám vaši vlastní velikost. Mým jediným úmyslem v šíření své energie vám je, abyste uvnitř pocítili plamen jasnosti, plamen vaší pravdy. To je podstata Kristovské energie. Byl jsem raným nosičem tohoto plamene, ale nyní je čas, abyste pochodeň dál nesli vy. Je důležité, abyste uznali, kým uvnitř jste. Nesete tento plamen s sebou a musíte si uvědomit, že nadešel čas, abyste ji ukázali světu, neboť svět na to čeká. Toto je čas pro transformaci, čas velkých změn, který ukazuje mnoho tváří - temné i světlé. Dozrál čas pro lidi, kteří mají širší rozhled, kteří mohou sledovat všechny projevy temna a světla z klidného a pokojného stavu mysli a kteří jsou schopni být přítomni v lásce bez souzení.
Dnes budu mluvit o nemoci a zdraví. Ale pamatujte: mým hlavním zájmem je, abyste pocítili, že jsem zde, abych vás nechal pocítit, že jste mi rovnocenní a že já jsem rovnocenný vám. Jsme jedním, neseme zvláštní Světelnou energii a usilujeme po dlouhou dobu, po mnoho životů, abychom uzemnili tuto energii a ukotvili ji na Zemi. To je vaše práce. To je vaše poslání.

Nadešel čas, abyste mě propustili jako někoho, ke komu vzhlížíte. Jsem váš bratr a přítel, žádný mistr, kterého byste měli následovat. Chci vás obklopit energiemi lásky a pravdy. To je vše, co mohu dělat. Nyní je na vás, abyste se postavili sami za sebe a nechali Světlo svých pochodní zářit.
Nemoc a zdraví - to je téma, které vstupuje dřív nebo později do životů všech lidí. Nejdřív bych rád pohovořil o tom, co nemoc ve skutečnosti je. Všechny nemoci mají spirituální původ. Vysvětlím to tím, že učiním rozdíl mezi různými těly, které máte. Kromě fyzického těla, které je očividné, vlastníte taktéž emocionální tělo, mentální tělo a také něco, co můžete nazvat spirituálním tělem.
Nemoc začíná obvykle v emocionálním těle. Odtud se určité bloky usadí ve fyzickém těle na hmotné úrovni. Často se podílejí na vývoji emocionálních bloků, a tudíž na projevení nemoci, přesvědčení mentálního těla. Hovořím o hluboce zakořeněných přesvědčeních či způsobech myšlení. Často se tato přesvědčení týkají toho, co je pro vás dobré a špatné.