Říjen 2013

Kryon - Vše o sebeúctě (1. díl )

31. října 2013 v 7:49 | Lee Carroll |  Channeling


Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v rámci semináře v Del Mar v Kalifornii, 30. srpna 2003

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, milovaní, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby.

Dnes jste slyšeli o proroctvích uzdravení a začátcích objevů vaší skutečné síly na této planetě. Takže, co si přesně myslíte, že je vaše úloha? Co si myslíte o entitách, které jsou s vámi nyní v této místnosti - o těch, které jsou interdimenzionální a které nemůžete vidět? Byly tu celý den, víte? A jaká si myslíte, že je naše role tady? Mnoho z nás přišlo před třemi dny, protože jsme očekávali, drahé Lidské Bytosti, že tu budete. Jakou si myslíte, že zde hrajeme roli?
Odpovím vám: Pláčeme radostí! To je naše role. Protože vidíme, jak se rovnováha na planetě začíná přesouvat od toho, kde byla po eony let, k tomu, co vidí jen ti, co čtou novou energii - a o tom budeme mluvit. Je to nové paradigma - lidstvo začíná být vnitřně silnější až do té míry, kvůli které sem přišlo. Jinými slovy, mnoho z vás právě začíná cítit, že se energie planety slaďuje s vaší, místo aby tyto energie bojovaly… to je něco, v co jste pouze doufali od doby, kdy jste se narodili.
Mnozí již oblékli plášť Ducha. Nyní mluvíme i o učitelích, kteří dnes přednášeli (Dr. Eric Pearl a Peggy Phoenix Dubro). Oba milují Ducha. Oba jsou tak zaměření na to, co jsme jim dali, že věnují jen malý čas něčemu jinému než učení. Mají plášť Ducha a vidí lidstvo jinak než vy. Vidí ty, kteří mohou být obohacení a povolaní. Nesoudí vás, vzájemně se neposuzují, protože chápou integritu a záměr srdce. A tak se nestalo náhodou, že v tento den se tito dva silní léčitelé sešli spolu ve stejné místnosti s Yaweem (Dr. Todd Ovokaitys). (Podívejte se na channeling z Mt. Shasta pro více informací o tom, co to znamená*.)

Více o DNA

Takže budeme znovu mluvit o DNA. Abychom to udělali správně, musíme mluvit o její části, které není těžké rozumět. Je to "ve vaší tváři". Budeme mluvit jasněji, více učení o základních informacích, které jste připraveni slyšet.


Během posledních tří nebo čtyř přenosů jsme vám dali jména dvou ze tří vrstev DNA, se kterými jste pracovali a studovali je. Dosud jsme vám nepředali tuto informaci o vrstvě tři. Zeptejte se léčitelů, kteří dnes prezentovali své posvátné informace: "Kolik existuje vrstev?" Jejich odpověď? "Dvanáct." Samozřejmě! Dali jsme vám stejnou informaci. Taky jsme vás učili, jak jsou tyto vrstvy organizovány. Řekli jsme vám, že to nejsou vlákna, ale spíše vrstvy. Řekli jsme vám, že ze všech 12 je jen jedna ve vaší dimenzionalitě, ale ještě jsme vám neřekli její jméno.


Kryon - Vše o sebeúctě ( 2. díl )

31. října 2013 v 7:47 | Lee Carroll |  Channeling
Tvoření vyrovnané sebeúcty
Jak byste chtěli vzít tuto nerovnováhu a uvést ji na pravou míru? A co takhle vzít ji a vyrovnat? Je to možné, a vyzýváme vás, abyste začali. Zde je sedm atributů, které vám s tím mohou pomoci. Některé z nich jsou jednoduché, jiné těžké, některé mají jednoduché vysvětlení, jiné ne. Některé znějí příliš zjednodušeně. "No, to jsem věděl," můžete říct. A já se vás proto ptám: "Tak proč to tedy neděláte?"

Tady je sedm atributů, u kterých zaručujeme, že když je budete všechny pravidelně praktikovat, zvýšíte své andělské vědomí a zajistíte si vyrovnanou sebeúctu.

1. Buďte tvořiví

První je: Dělejte něco kreativního! Možná řekněte: "Nemám absolutně nic, co by bylo kreativní.". Ano, máte. Vy všichni. Kolik z vás zkoušelo channelovat? A možná říkáte: "No, nemyslím si, že to chci dělat." Proč to nezkusíte, když jste sami? Proč to nezkusíte na papíře? Proč nevidíte, co vám vaše buňky a vaše Vyšší Já chtějí říct, když to necháte plynout? Můžete být šokovaní a překvapení. Nemusíte nikomu ukazovat, co umíte, nikdy.
Když děláte kreativní věci, berete svou božskou část a vyléváte ji do své dualitní části, a je zajímavé sledovat světlo, které se tam rozline. Dělejte něco kreativního. Možná nepovažujete sami sebe za zpěváka, tak místo toho napište melodii. Nechte někoho jiného, aby ji zazpíval. Možná nejste malíř? Stejně malujte. Nechte dítě malovat obrázky tak, jak jste je malovali, když jste byli děti. Dělejte něco kreativního. To je číslo jedna. Zní to příliš jednoduše, že? Sledujte, jak se tyto věci přelévají do jiné, když se číslo jedna stane číslem sedm. Kruh atributů, které vám nyní dávám, bude daleko hlubší, než se nyní zdá. Kreativita pro vás udělá něco, co téměř nic jiného nemůže. Klepe na dveře Božského Já a začíná uplatňovat ty vaše části, které potřebují být probuzeny.

2. Pomáhejte ostatním

Aúúú to bolí ...

30. října 2013 v 19:21 | http://www.christianfunnypictures.com |  Humor

Marie Magdalena - Změny dimenzí ve vašem těle

30. října 2013 v 9:26 | Natalie Glasson |  ChannelingPoselství Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson 26. 8. 2013


Přistupuji k vám se zdrojem lásky mé duše, abych uctila vaše božské a posvátné bytí i vše, co je vaší pravdou, a to, co jako pravdu rozeznáváte ve svém nitru a v mé přítomnosti. Vaše božská pravda a posvátné já jsou všude a můžete je rozeznat v každém člověku. Nikdy nejste sami a nejste ani odděleni od Stvořitele, neboť nejen že vidíte aspekt Stvořitele sami v sobě, ale můžete jej rozpoznat všude okolo sebe. Toto poznání a tato blízkost podněcuje větší porozumění a prožití jednoty, dokonce i v realitě, kde převažuje oddělenost. Když si uvědomíte a vidíte jednotu, tedy když v sobě i ve všem ostatním rozpoznáte Stvořitele, dovolíte si zažít vysoký stupeň probuzení a důležité propojení se Stvořitelem. Proces a prožitek spojení se Stvořitelem vám napomůže projít zasvěcením na mnohých úrovních, dimenzionálními změnami, probuzeními a fázemi, kdy se budete zbavovat starých energetických vzorců.Tím si konečně uvědomíte, že jste pochodní světla.


V této nové době jste vy i vaše duše dali svolení svému tělu a celému bytí, aby se plně probudily a prožily záři, sílu, lásku a světlo vašeho bytí a božského já. To znamená, že dovolujete Stvořiteli více se přiblížit a stát se ve vašem bytí plně přítomným. Stvořitel se proto objevuje ve vašem bytí, aby se mohl plně projevit ve vás i okolo vás, ve všech aspektech vašeho tvoření. Tím, že jste lépe přijali přítomnost Stvořitele a dali sami sobě svolení se probudit, necháváte celé své bytí, ale především tělo, vstoupit do mocného procesu změny, uvolnění a aktivace. Vaše tělo i vaše energetická těla začnou uvolňovat již nepotřebné energie, vzorce a postoje, jako by to byly staré vrstvy kůže, které vám již neslouží. Ve vaší duši i ve vašem těle se odehrávají výrazné alchymické změny a probuzení a vy otevíráte svůj energetický systém vibracím a energiím Stvořitele. Alchymie a transformace přináší vašemu tělu božskou sílu, zdraví a naladění se na Stvořitele. Světelné částice se nejen tvoří, ale přímo ve vašem těle vybuchují a tím zesilují přítomnost světla. Z vaší duše a její paměti vyvěrají energetické kódy, které ve vás probouzí mnohé dovednosti, schopnosti a vědomí. Toho můžete dosáhnout, když se budete procházet po silových energetických bodech nebo po stezkách na této Zemi, které jsou známé vaší duši. Do vašeho těla a energetických těl se neustále uvolňují vibrační kódy, které přinášejí další duchovní poznání a zesilují ve vašem nitru vibrace lásky, pravdy, světla a moudrosti. Díky veškeré této uvolněné energii vyplave na povrch vše, co vám již neslouží, ať již emocionální, mentální, nebo fyzické, abyste mohli projít očištěním a uzdravením.


Mistr Hilarion - 28.10. - 3.11. 2013

30. října 2013 v 9:18 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,

ve světě kolem vás se stále děje plno věcí, které vás rozptylují, a vyžadují a odvádějí vaši pozornost a soustředění. Je velmi snadné nechat se chytit do her polarizovaného světa, a pro Nositele Světla je důležité, aby toto ustáli. Už máte mnoho zkušeností s tím, že titulky ve vašich zpravodajských médiích vznikají pouze s cílem ovlivňovat mínění lidí a vytvářet stoupence toho, co hlásají. Nezapomínejte, že to, kam vložíte své myšlenky a záměry, se také vzápětí manifestuje. Doporučujeme, abyste své myšlenky a záměry vkládali do toho, co chcete ve svém osobním světě zažívat a ne do toho, co se ve vyšších frekvencích rozpouští a rozpadá. Stará světová paradigmata už nefungují, i přes horečnaté úsilí, které se je snaží vrátit zpět.


Toto poselství vás žádá, abyste se s velkým odhodláním a záměrem a svým individuálním způsobem soustředěně snažili o vyzařování/šíření svého světla. Vizualizujte si planetu obklopenou zlatě bílým světlem vyzařujícím do vesmíru. Představte si své vlastní světlo, jak s vekou láskou a intenzitou vyzařuje a rozšiřuje se do sféry vašeho vlivu. Lidstvo jako celek se musí posunout za své vlastní individuální zájmy směrem k tomu, co je pro vyšší dobro všech. Začněte se sami sebe ptát, co by v situacích, které se vám dějí, udělalo vaše Vyšší nebo Kristovské Já. Musíte BÝT světlem, a pokud se vám stane, že v situacích, které jsou pro vás osobní výzvou, místo láskyplné reakce sklouznete do reflexivního reagování, odpusťte sobě a ostatním a pokračujte ve svých každodenních aktivitách. Každá chvíle je pro vás příležitostí dát se opět dohromady a obnovit své soustředění/záměr na vaši roli Nositele Světla.


Probíhající změny vyžadují pružnost, přizpůsobivost a propouštění předchozích očekávání, jež už nejsou na cestě, kterou jste si vybrali, použitelná a životaschopná. Musíte udělat, co nejvíc můžete, abyste na ní stáli pevně. Denně vás od ní odvádí různá pokušení a tak vám může pomoci, když si sepíšete své cíle a denní plán coby Nositele Světla na této planetě, abyste se k nim mohli vracet a obnovit svůj záměr, když bude vaše cesta zastřená nebo v mlze. Energie stále urychlují probouzení lidstva do nového vnímání a náhledů, což v lidech vytváří počáteční nesoulad. Tento nesoulad vzniká tím, jak probuzení do pravdy o životě na Zemi, tak, jak byl, proniká do vědomí lidí. Probouzení přináší zpočátku určité rozpaky a obtíže, ale nakonec každého jednotlivce osvobodí, dostane přes závoj iluzí minulosti a ukáže, jak se věci ve světě doopravdy měly a mají.


Zásadním tématem při vašem posunu do dalšího měsíce, je váš záměr oddaný Světlu. Tímto děláte víc, než můžete vědomě poznat a porozumět, ale buďte ujištěni, že vaše vyšší aspekty jsou si plně vědomy této potřeby. Všichni se učíte, jak být mistři života na této planetě, tím, že s denní oddaností a záměrem používáte své myšlenky, slova a činy. Aby se kdokoli stal mistrem čehokoli, musí být v tomto svém úsilí vytrvalý a důsledný. Máte k dispozici všechny nástroje a vše, co po vás žádáme, je abyste věděli a chápali, že takto měníte svůj svět, pro sebe a vaše milované.


Síly Světla tohoto světa dělají svou práci nenápadně a to, jak přispívají pro vyšší dobro všech, není téměř uznáno a oceněno. Pracují v anonymitě, aby mohli svou práci dělat bez většího odporu těch, kdo by konali proti nim. Svými činy a oddaností jsou katalyzátory, díky kterým přichází do světa více světla a to zažíná a umožňuje osvobození od pout, jež držela lidstvo jako rukojmí v nižších vibracích tohoto světa už příliš dlouho. Každá snaha každého Nositele Světla je zesílena těmi z vyšších říší a dimenzí. Ve svém úsilí přivést planetu a lidstvo do vyšších dimenzí nejste nikdy sami. Je to společná práce, která je vždy z této roviny podpořena.


Do příštího týdne…


Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Lorna Byrne - ARCHANDĚL MICHAEL NÁS VŠECHNY BRÁNÍ

29. října 2013 v 13:29 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

Lorna Byrne - NEWSLETTER - ZÁŘÍ 2013
svátek archanděla Michaela


ARCHANDĚL MICHAEL NÁS VŠECHNY BRÁNÍPřed pár měsíci jsem jela jako spolujezdec v autě, když jsme zastavili na červenou u hlavního trestního soudu v Dublinu. Viděla jsem ženu, které bylo něco přes padesát, jak jde po schodech k hlavnímu vchodu této budovy. Byli při ní tři andělé a její strážný anděl, kterého jsem viděla jako světlo asi tři kroky za ní. Ti andělé byli ohromní a shýbali se nad ní; jejich oblečení bylo bílé, ale skrze tuto bílou jsem viděla prosvítat další barvy. Každou chvíli natáhli ruce, aby jí pomohli a podepřeli. Bylo to, jako bych to viděla vše zpomaleně, její kroky se zdály tak pomalé a těžké. Viděla jsem, jak od ní stoupají modlitební andělé v neuvěřitelném vodopádu andělů, kteří padají vzhůru, přímo do nebe. Jeden anděl u ní se ke mě otočil a řekl mi beze slov, že ta žena si dělá velké starosti. Při tom, jak šla, se modlila a modlitební andělé zesilovali její modlitbu, jak to dělají se všemi našemi modlitbami.


Jakmile se přiblížila ke dveřím hlavní budovy, objevil se vedle ní archanděl Michael. Vypadal jako pohledný muž ve středních letech a byl oblečen v krásném tmavém obleku, takže vypadal jako normální člověk, ale já viděla tu záři, která z něj vycházela. Zeptal se mě, jak jsem ho poznala. Poznala jsem ho, jako byste poznali vy nějakého člena své rodiny v davu. Otočil se na mě a usmál, když s tou ženou vcházel do dveří soudu. Vím, že ta žena požádala archanděla Michaela o pomoc.


Archanděl Michael přijde za člověkem, když je zavolán, a zdrží se třeba jen na krátký moment. Může být u více lidí zároveň, a přesto nikdy neopustit trůn Boží. Neumím vysvětlit, jak on a jiní archandělé dokáží být na více místech zároveň.


Horoskop od 28.10. do 3.11.2013

29. října 2013 v 7:41 | Petra Nel |  OstatníREVIZE STRUKTUR

V prvních dnech týdne stále působí aspekt Slunce s Neptunem - viz minulý týden. Slunce se dostává do trigonu s Chironem v Rybách a objevuje se naše zranění, které lze vyléčit pouze odpuštěním jak sobě tak druhým. Vyrovnat se s minulostí a uzavřít ji. Merkur se stal retrográdní a vrátil se do konjunkce se Saturnem: udělat revizi. Co je a co není uzavřené nejen na úrovni mysli, ale i na úrovni emocí. Slunce se dostává do konjunkce s Dračí hlavou, která podporuje proměnu a nadále vytváří konjunkci se Saturnem a právě Merkurem a vyvrcholí to novoluním, kdy tato velká konjunkce bude doplněna Lunou - právě v době dušiček. Čekají nás velmi zásadní dva týdny, kdy je možné udělat přehodnocení, opuštění starých struktur, prohlédnutí omezení, které jsme si vytvořili a udělat si ve svém životě pořádek. Vyhodit vše, co již nepotřebujete, nebo obdarovat druhé, kterým to ještě může sloužit. Pustit do života to, co jste odmítali, soudili, pokud to k vám patří.


Týká se to hmoty, věcí, které vás obklopují. Je potřeba udělat pořádek. Planeta Saturn nenechá nic náhodě a postaví se každému, aby přijal svou zodpovědnost ve svém životě. Proto se může objevit tíživý pocit, že život je náročný, těžký a samá povinnost. Zároveň tato velká konjunkce má i velmi pozitivní stránku. Vše, co se děje, jde sice pomalu a možná trochu těžkopádně, ale zato jde to do hloubky a tím musíte být k sobě pravdiví. Tento čas budete prožívat podle toho, jak máte zvládnutou svou zodpovědnost, skromnost, pokoru a zralost ve svém životě. Zároveň se projeví váš vztah k autoritě. Někdo se v této době dokáže postavit výzvám a projeví svou schopnost zralosti a zodpovědnosti. Někdo se může pod tíhou úkolů zhroutit. Velmi silně se objeví mocenský prvek a sklony k manipulaci. Silné obsazení Štíra podporuje podezíravost, zarputilost, pesimismus, skepsi a zášť.

Tato velká konjunkce je harmonicky podpořena Plutem a Marsem, v horoskopu to vytváří luk s nataženým šípem, kde právě tato velká konjunkce je na hrotu šípu. Pokud vám bylo v minulém týdnu odhaleno tajemství či jste si prožili něco nového, dovolte si jít do nejistoty, jděte skrze strach, omezení starých zkušeností a nechte padnout staré struktury, aby mohly být vytvořené jiné - pravdivější - ucelenější.

Mě minulý týden bylo odhaleno velké tajemství a až nastane ten správný čas, odhalím ho i vám.


Někteří se na mě budete zlobit, odmítat, nevěřit mi, některým se uleví a konečně pochopí zbytek pravdy o sobě, někteří se budou radovat, protože někde to v sobě tušil, někteří budou moci ze svého života něco opustit. Zatím než vyjevím to, co je tady známo dávno, ale bylo zapomenuto, a nyní nastal čas, aby zase bylo projeveno, důvěřujte, že vše je jinak, než se na první pohled jeví. Proto je zbytečné se nechat omezovat přesvědčením, že něco nesmíte, nebo že něco musíte. A jděte do všeho s láskou, srdcem.

Milost z minulého týdne měla uvést vše na své místo, tam kde jste mimo svou cestu, mělo vás přivézt na tu správnou. Záleží, jak jste naslouchali a opustili svou vůli, protože ta vás vede k té nejnižší energii - k utrpení. Pokud vás vede vaše vůle mysl - ego, zůstáváte stále dole a nemůžete se pohnout z místa i několik desítek let. Když pustíte svou vůli a dokážete upřímně říci: ,,Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň, Pane- (Prozřetelnosti, Universe,…).", pak začne být konáno ve váš prospěch a od bolesti se dostanete k lehkosti.

Přišel čas, kdy je potřeba strhnout staré nefunkční struktury a vše, co se bude chtít postavit na těchto nefunkčních strukturách, se velmi brzo rozpadne.


3.11. nastává novoluní ve Štíru v konjunkci s Dračí hlavou, Merkurem a Saturnem. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: Oficiální ples na ambasádě. Klíčová myšlenka: Skupinové vědomí kvetoucí na nejvyšším stupni kulturní provázanosti mezi představiteli elity vládnoucí třídy.

Zde je vidět téma moci, autority, zodpovědnosti a také téma pocitu bezmoci, že nemůže člověk samotný ovlivnit chování toho, co drží moc nad druhými. Nakolik jsme vládnoucí sami sobě a svému životu, a kde žijeme postoj oběti?

Přeji vám požehnaný.


Petra Nel

PS: Připravuji článek "Progres horoskopu České republiky". Naplnila se má slova z Promluv - září 2013 a z přednášky na Kruhu ZeMě o volbách a podíváme se na další vývoj.

www.astrologiepetranel.cz

Solara - Surf Report na říjen 2013

24. října 2013 v 9:16 Duchovní růst

Nová Krajina říše Diamantu Neviditelného je TOTÁLNĚ NOVÁ REALITA, naprosto odlišná od toho, co jsme znali před ní. Je ohromující. Je zázračná. A je zde, NYNÍ…
Abychom se naplno usadili v Nové Krajině, musíme se stát totálně novými, neotřelými bytostmi. Je to víc než odevzdání traumat, zranění srdce a vyčichlých vzorců minulosti. Je to rozdrobení těchto částí minulosti na prach. Je to hořící kus papíru, kdy slova na něm napsaná zmizela a nejsou již žádné staré příběhy ke čtení.

Neznamená to, že se musíme zbavit všeho, co se stalo v minulosti. Mnoho z toho dokážeme začlenit do ZDE a NYNÍ jako vlákna svého bytí. Vše z toho, co bylo, dokážeme pozvednout na Novou Rovinu Pravdivosti. Když jsme ve společnosti starých přátel, známých a rodiny, můžeme být Ti Kdo Jsme Teď, a ne Ti, Kterými Nás Očekávají Být.
K zabydlení na Nové Úrovni se potřebujeme zcela přesunout ze starých nastavení mysli a na dualitě založeného chování. Když to neděláme, můžeme být zaplaveni mohutným tahem odlivu, který představuje dualita. Proto jsme prováděli tolik uvolňování a uzavírání. Jsme jako horkovzdušné balony, které odložily balast, aby mohly vyletět výše.

Vše musí být buďto uvolněno a odloženo nebo pozvednuto na Novou Úroveň.

Způsob této nové roviny je klíčem k tomu, jak se dostat do správných pozic. Je plně zakotven v rozšířeném ZDE a NYNÍ. Rezonuje to se "SPRÁVNÝ ČAS - SPRÁVNÉ MÍSTO" a s věděním, že VŠECHNO JE V POŘÁDKU. Nová Rovina je naprosto nová frekvence, která dalece přesahuje to, co jsme znali předtím. Je to Ultra, Ultra Větší Realita! Když vstoupíme do Nové Úrovně, spouští se úplná rekalibrace našich bytostí.


Fyzické tělo a Nová realita

23. října 2013 v 16:20 | Celia Fenn |  Channeling
Jak nastanou hluboké posuny, vaše fyzické tělo zahájí proces přizpůsobení se nové realitě a mřížce vyššího vědomí. K dispozici jsou zde zahrnuty dva procesy. Prvním z nich je velmi hluboké čištění a odhazování něčeho, co je těžké, toxické, nízké frekvence a omezuje vás a ostatní. Můžete si všimnout, že vaše tělo hledá změny ve stravě, cvičení, spánku a způsobech projevu. Tento proces "prosvětlení" je nezbytný pro další krok, kdy tělo začne "dýchat světlo" buňkami.

Proces dýchání "světla" je buněčný proces, a nastane spontánně v buňkách, kdy tělo je na dostatečně vysoké frekvenci a připraveno k přepnutí. V tomto bodě, bude tělo čerpat asi 50 procent svých živin skrze světlo intracelulární syntézou, a asi 50 procent fyzickou výživou.

Rádi bychom řekli, že tento posun nastane, pouze pokud tělo je čisté, uzemněné a v souladu se světelným tělem. Je to spontánní evoluce a dochází k tomu, když jste připraveni. V tomto okamžiku se stáváte "zářící", jakmile začnete vyzařovat světlo a energii z vašich buněk. Jedná se o první úroveň Posunu ze staré, na bázi uhlíku založené fyzické formě na novou krystalickou formu založenou na světle..
Milovaní, žádáme vás, aby jste se nepokoušeli vynutit tento proces, ale naslouchali svému tělu a tomu, co potřebuje. Pokud nejste připraveni na Posun, budete ještě dále potřebovat tradiční způsoby výživy, dokud vaše tělo nebude připraveno. Dokonce i po posunu, budete muset sledovat vaši nutriční a energetickou hladinu, aby jste zajistili, že vaše tělo udržuje svůj nový model energetiky a zářivosti.
Jakmile jste provedli přechod, zjistíte, že je velmi těžké být v těsné blízkosti s lidmi a v prostředí, které jsou toxické a znečištěné. Vaše nová energetická struktura je projektovaná pro Novou Zemi a chce čistý vzduch, světlo a výživné jídlo, a světlem naplněné a harmonické prostředí.

Tento posun fyzicko / Energetického fungování budete také cítil na emocionální a mentální úrovni. Vaše emocionální a duševní energie může být na chvíli nestabilní a pohybovat se poměrně zeširoka, jak váš systém integruje akcelerující světelné energie cestující přes nervovou soustavu a přináší oheň do hormonálního systému a mozkových buněk. V některých situacích můžete reagovat velmi prudce a se silnými emocemi. Jen vím, že to bude chvíli trvat, než se přizpůsobíte zrychlení ve vašem systému. Milovaná Rodina, ukazovali jsme vám, jak se uzemnit do Čakry Hvězdy Země a centra Země, jak se sladit s Kosmickým Srdcem. To je zásadní každodenní praxe, jak integrovat světelné dýchání a zrychlení světelných impulsů v nervovém systému. Po dokončení tohoto procesu budete cítit zarovnání k novému pocitu sebe a své pravomoci jako Mistra Světla. Budete mít větší důvěru ve své schopnosti projevovat hojnost skrze práci s Božským Světlem a tvarování do spolu-tvoření s Božským Zdrojem.

Část channelingu: Celia Fenn -Energie Nové Země 10. 2013. Pro http://aliastro.blog.cz/ přeložil Wan.

Tip na film - Temple Grandinová

23. října 2013 v 8:38 Ostatní

Biografické drama HBO vypráví o pozoruhodné ženě, u níž byl v dětství diagnostikován autismus. Temple Grandinová však dokázala překonat osudové překážky a stala se z ní vědkyně, spisovatelka, ochránkyně zvířat a průkopnice vzdělávání autistů. V hlavní roli Claire Danesová.

Ke staženi: http://uloz.to/xa2Dgs2/temple-grandinova-2010-cz-dabing-avi

* ( Většina lidí si musí chvíli zvykat na její znervozňující chování, ale pevně věřím, že vás film obohatí )

Co se stalo se všemi mými přáteli?

23. října 2013 v 8:34 | Jennifer Hoffman |  Duchovní růst
Otázka na Jennifer Hoffman:

Jsem přátelská, je se mnou snadné vyjít, je se mnou legrace a ještě před šesti lety jsem měla spoustu přátel, s nimiž jsem ráda trávila čas. Pak, úplně náhle, jsem začala o přátele přicházet a nemám už nikoho, s kým bych chtěla trávit čas. Kolem mne je spousta lidí, ale není mezi nimi nikdo, komu bych věřila dost na to, abych s ním sdílela důvěrné věci, ačkoliv si mnozí vylévají své srdce u mne. Jsem velmi osamělá a chci mít dobré přátele, kteří mne mají rádi, váží si mne a respektují mne. Jenže pokaždé, když se vůči druhým otevřu, dveře se mi zabouchnou přímo před nosem, nebo mne začnou využívat. Hodně se to podobá tomu, co jsem zažila se svou rodinou - takové ,,tam a zase zpátky", a neschopnost důvěřovat jim. Co mohu učinit pro to, abych do svého života pozvala nová přátelství a měla znovu blízké přátele?


Odpověď:

Vím, že být ponechána takto sama vyvolává pocit osamělosti a že když jste změnila svou energii, přišla jste o přátele, kteří se nezměnili stejným způsobem. Znamená to, že všechna vaše blízká přátelství, jichž jste si považovala, vypovídala něco o vás a roli, kterou jste hrála v jejich životech. Jako léčitel nebo ten, kdo udržuje pro léčení prostor, jste k sobě přitahovala lidi, jimž jste mohla pomoci. Stále máte lidi, jimž můžete pomáhat, avšak začala jste si uvědomovat, že celá situace je nevyvážená - vy jste tu pro ně, ale ne oni pro vás. Což je skvělé a vy jste nyní připravena učinit další krok.

Tento příští krok zahrnuje několik věcí včetně lásky k sobě, důvěry a přijetí. Lásky k sobě proto, abyste sama sebe milovala dost na to, abyste též přitahovala láskyplné lidi, kteří mají, co vám dát, a vy víte, že si zasloužíte získat lásku a spojení s nimi. Důvěra je součástí lásky k sobě, ale souvisí také s propuštěním minulosti.Naučila jste se od své rodiny, že nemůžete věřit lidem, u nichž ,,se předpokládá", že vás milují, a pokud je to pravda, tak jak byste měla být schopna věřit lidem, kteří vás milují jen proto, že chtějí, a neexistuje pro ně v tom směru žádná povinnost nebo závazek?Jestliže se naučíte důvěřovat, že lidé vás budou milovat čistě proto, že chtějí, a jste ochotna tuto lásku přijmout, můžete najít nová přátelství, po nichž toužíte.


Mistr Hilarion 20.10. - 27.10. 2013

23. října 2013 v 8:29 | Marlene Swetlishoff |  Duchovní růst

Mistr Hilarion Poselství pro týden 20.10. 2013 - 27.10. 2013


Milovaní,

podívejte se na sebe do zrcadla a uvidíte, že vaše fyzická těla se transformují. Z výrazu vaší tváře svítí tlumená zář a něco nepopsatelného, co lidé kolem vás vnímají. A toto se bude dít častěji, jak úspěšně odevzdáváte své staré programy a přesvědčení. Když je uvolníte, do vašeho lidského operačního systému přichází více světla, které je zde integrováno. Mnoho z vás, kamkoli jdete, je obklopeno velkým polem světla a třebaže ho lidé nevnímají, je toto vaše neustále se rozšiřující pole vítaným požehnáním pro všechny v dosahu.

Víme, že není snadné postavit se sami za sebe a potvrdit svou odpovědnost za vše, co se stalo ve vašich životech a tleskáme vaší odvaze a ochotě, které jste každý z vás projevili, když se z hloubi vás samých vynořily staré vzorce a přesvědčení. Pamatujte si tuto důležitou pravdu - jste světlo a přišli jste, abyste sloužili tím, že jste světlem. Každý z vás je předsunutou výspou božství a občas bylo a je těžké tento osamělý úkol snést. Vaši nejbližší, s kterými se potkáváte denně, jsou duše, které souhlasily s tím, že budou v těchto časech hrát roli katalyzátorů, což při pokračujícím vzestupném procesu pomáhá zažehnout další úroveň uvolnění a introspekce.

Tyto role jsou vzájemnou dohodou a jejím cílem je, aby u každého nastalo uvolnění všeho, co ho drží zpátky od rozpomenutí se na jeho pravou podobu coby dítěte božího. Před těmito jedinci i před vámi je stále ještě spousta učení a růstu a nejlépe vám to všem ulehčí pokorný postoj v pozici učitele i studenta. Někdy jste učiteli a někdy studenty a díky tomuto procesu se děje růst a porozumění, a hlavním výstupem je pak prohloubení porozumění, soucitu a empatie. Duch využívá každou příležitost, aby ukázal další vývoj kvalit milující duše.

Staré světové paradigma zanechalo svůj otisk na každé lidské bytosti a každý na této planetě nyní usiluje o to, aby se zvedl nad tato omezení do větší jednoty svých individuálních aspektů a aby tak v kolektivním vědomí lidstva mohlo dojít k většímu sjednocení. Předlohy pro tento proces byly ukotveny a jejich pozitivní vliv prostupuje systémem krystalické mřížky obklopující vaši planetu. Krystalická mřížka je ohromná komunikační síť, která nyní ovlivňuje myšlenkové vzorce každé jednotlivé osoby na Zemi a její moc a vliv roste a rozšiřuje se. Každý má schopnost se na tuto síť naladit a přidat jí na účinnosti a vlivu.


Tento obrovský komunikační systém je nyní připraven, aby byl dále používán každým člověkem na planetě. Praktikování vašich denních cvičení/postupů, kterými přivádíte více světla do svého bytí a zvyšujete svou osobní vibrační a frekvenční úroveň má vliv na celou tuto globální síť, která vašim spoluobyvatelům umožňuje najít svou cestu zpět k jejich božskému spojení, což dále navyšuje a posiluje účinnost celého globálního systému krystalické mřížky. Tyto linie světla a energie kolem vaší planety mohou být dále rozvíjeny a zesilovány silou pozitivních a prospěšných myšlenek a záměrů, vzývání a modliteb každé osoby na Zemi. Je dobré, aby se každý ujistil, že jeho příspěvek do nového systému mřížky zlepšuje život pro všechny.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

BÝT BLÁZEN ZNAMENÁ BÝT ZDRAVÝ

22. října 2013 v 8:50 | Osho

Náš svět přece zná ty nádherné blázny; všichni velcí lidé byli vlastně vždycky trošku blázniví - totiž
jejich okolí Je za takové považovalo. Jejich bláznovství spočívalo v tom, že se netrápili, nežili v
úzkostech, nebáli se smrti a nezatěžovali se maličkostmi. Žili plně a intenzivně, a díky této celistvostí a síle vykvetl jejich život jako nádherný květ - byli plní vůně, lásky, života a smíchu. , Takové věci budou ale jistě vadit miliónům lidí kolem vás. Nebudou se moci smířit s myšlenkou, že se vám povedlo něco, co oni nedokázali; budou se proto všemožně snažit vás trápit. Budou vás odsuzovat a tím se snažit srazit vás na kolena - zkazit vám tanec, vzít vám radost - tak abyste se mohli vrátit zpátky do klece.
Musíte sebrat veškerou odvahu, a když vám budou lidé říkat, že jste blázni, mějte z toho radost.
Odpovídejte jim: "Máte úplnou pravdu, na tomhle světě mohou jen blázni být šťastní a plní radosti. Já jsem si zvolil bláznivost s její radostí, blaženým tancem; vy jste si zase vybrali rozumnost a její bídu, trýzeň a peklo - naše volby jsou různé. Buďte si tedy rozumní a ponechte si své utrpení; mně ale ponechte mou pošetilost. Nebuďte tím dotčeni; ani já se necítím být uražený - na světě je tolik rozumných lidí, ale mě to neuráží."

Bude to jen otázka času... Velice brzy, jen co se lidé smíří s tím, že jste blázni, přestanou vás obtěžovat; a vy pak budete moci vejít do jasu svého původního bytí - budete moci odhodit všechnu faleš. Celá naše výchova způsobuje rozštěpení mysli. Svému okolí, společnosti, celému světu musíme ukazovat nějakou tvář -a nemusí to být ani naše skutečná tvář; vlastně to naše pravá tvář být nesmí. My musíme nastavovat tvář, která se lidem líbí, kterou dokážou ocenit, která je pro ne přijatelná jejich ideologiím a tradicím - a svou pravou tvář si musíme ponechat pro sebe.
Tento rozpor se stává nepřekonatelným, protože mezi lidmi trávíme většinu svého času, setkáváme se s nimi na každém kroku, jednáme s nimi - jen velmi zřídka býváme opravdu sami. A tak se
pochopitelně stává naše maska víc a víc součástí našeho já na úkor naší pravé přirozenosti.
A společnost vytváří v každém z nás strach - strach z odmítnutí, strach, že se nám bude někdo smát, strach ze ztráty vážnosti, strach z toho, co by tomu řekli lidé. Jsme nuceni přizpůsobovat se všem těm nevidomým a nevědomým lidem, nesmíme být sami sebou - to je dosud hlavní tradice všude na světě: nikomu není dovoleno, aby byl sám sebou.
Kdykoli jsme ve společnosti druhé osoby, staráme se míň o sebe; spíš nám jde o to, jaký si ten druhý o nás udělá názor.


Horoskop od 21.10. do 27.10.2013

21. října 2013 v 8:13 | Petra NelOd Ježíše ke Kristu. Od bolesti k blaženosti.


Slunce 23. 10. vstupuje do znamení Štíra a vytváří harmonický aspekt s Neptunem. Čeká nás velmi silný, emocionálně intenzivní týden, plný zázraků a milostí.

Neptun podporuje zesílení intuice, snů, obrazotvornosti a inspirace. V tomto týdnu naslouchejte intuici, snům a vizím. Práce andělů v auře člověka bude zásadní, budou přinášet nové vize, vnuknutí a záleží na vás, nakolik jste vnímaví, abyste vše rozeznali. Pokud se to nedostane do vašeho vědomí, vaše duše zprávu zachytí a nějakou cestou onu zprávu - inspiraci dostane do vaší mysli. Vy můžete umocnit "práci" andělů - jemnohmotného světa - jejich pozváním do svého života. Požádejte o pomoc, o řešení. Jen si nepřejte, jak se to má stát. Otevřete se andělské pomoci. Nechť se to stane tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné ku prospěchu.

Pokud budete mít pocit, že máte někomu zavolat, udělejte to. Stanou se milá setkání, která budou až neuvěřitelně "náhodná". Dostavíte se tam, kde máte být ve správný čas, aby vás právě potkal takový člověk, který vám přinese nějakou zprávu. I vy se můžete stát nástrojem anděla.


Mars, který vytváří harmonický aspekt na Pluta, přináší sílu ducha, odvahu a schopnost jít si za svým cílem: ne pro sebe, ale že se to tak má naplnit. Někdy se můžete opravdu cítit, že jste nástrojem. Skrze vás se bude konat, až se sami budete divit.

Mars v aspektech na Dračí hlavu a ocas podpoří vývoj, pohnutí se vpřed všeho, co stagnovalo. Merkur je stále, jako minulý týden, v harmonii s Jupiterem - optimistická mysl a otevřenost.

Vše poplyne jako klidná řeka, která má v sobě sílu, a která stále plyne dál. Žádné stagnace. Pokud ve svém životě jdete proti proudu svého "osudu", tak v tomto týdnu si vás síla pevné vody otočí a nasměruje na správný směr. Slunce ve Štíru je cílevědomé, jde až na dřeň, odhalí každé tajemství a využije každý potenciál, který v sobě máte. Pomůže vám naplnit vaší cestu.

A v tomto týdnu se konají volby. Tak je zaručeno, že je to "řízeno", proto výsledek má důležitý hlubší duchovní smysl, aby bylo naplněno a následně v roce 2014 mohlo být změněno.


Podle Rudolfa Steinera (Exkurze do oblasti Markova evangelia, přednáška z 13. května 1911): ,,Do jisté míry dnes žijeme v přechodu, než budeme opět stát na začátku další šestiset-leté kulturní vlny, kdy do vývoje opět vstoupí něco nového…"

Lidstvo prochází mimo jiné i 600-letými kulturními cykly, které vždy předznamenávají nový umělecký směr, kulturu a lidské hodnoty. Lidé budou vyžadovat nové hodnoty. A právě rok 2014 je začátek nové kulturního vlny.

Je v nás silně aktivováno Kristovo vědomí, ono je tady stále. Jen jsou v nás v této době rozezvučeny struny, které Kristovo vědomí může "zhatit". Záleží jen na nás samotných, nakolik otevřeme svá srdce a necháme ho do nás vstoupit. Načerpejte, co nejvíce můžete, protože následně nás čeká náročných 14 dní.

Přeji vám mystický týden plný zázraků a milostí.


Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

Léčení probíhá právě teď!

19. října 2013 v 19:13 | Barbara Bessen |  Channeling


Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2013


Pozdrav Vás Bůh, milí přátelé, Já jsem Saint Germain. A kdo jsi ty? Dobrá otázka, že? Kdo opravdu jsi? Mám tím na mysli tvou skutečnou esenci.

Na chvíli se pohodlně usaď a plně se na sebe soustřeď. Myslíš si, že tvá skutečná hluboká Božská přítomnost Já jsem, tvé Vyšší já, může být nemocná? Uvažuj o tom chvíli. Tvé srdce ti sdělí, že na vyšší frekvenci nemůžeš být nemocný. Správné poznání! Nemoce a rozmrzelost, deprese a výkyvy nálad patří k životu v dualitě. Snahou všech lidí je existovat bez těchto atributů duality. Nikdo netouží po tom vypadávat z normy; každý si přirozeně chce naplno užívat život bez rušivých faktorů.

Ale existuje vůbec skutečné zdraví? Existují lidé, kteří nikdy neonemocní, kteří kráčejí životem v plném zdraví? Dobrá otázka. Hm, co na to říká tvé srdce? Existují takoví lidé? Samozřejmě existují, ale vyskytují se jen vzácně. Většinou jsou to tací, kteří spočívají ve svém středu a jsou sami se sebou hluboce propojeni.

Pak existuje i něco takového jako jsou dobré geny, jak se tomu obecně říká. Neboli dědičnost - na základě genetické informace z DNA, která způsobuje, že člověk zdědil dobrý imunitní systém. Jeho rodiče a většinou i ostatní předkové měli relativně stabilní imunitní systém, jejich buňky ještě obsahovaly relativně jasné informace božského modrotisku. Jenže takový člověk se sice narodí do současné inkarnace bez genetického zatížení, ale stejně si přináší ranec určitých úkolů, témat a otisků, které si tu má zpracovat.


Nemoc je vypadnutím z éterického božského modrotisku. To, že člověk vypadává z tohoto modrotisku, způsobují různé okolnosti a zážitky. Způsobují to zážitky, které rezonují se vzorci chování a otisky z minulých životů.

Udělej si chvíli čas, popřemýšlej o tom a podívej se z tohoto úhlu na svůj život, udělej si takovou malou retrospektivu své současné inkarnace. Rád ti při tom pomohu. Proběhne to velmi krátce a bude to jako film tvého dosavadního života s nejdůležitějšími zkušenostmi a zážitky týkajícími se chorob, nemocí a dalších rušivých vlivů. Udělej si teď na to čas. Budeš překvapen, co všechno uvidíš, co všechno vyplave na povrch. Podíval ses na to? Dobrá, tak teď můžeme přistoupit k jednomu experimentu.Osm posunů k osvícení – část 1

17. října 2013 v 19:37 | Lee Carroll |  Channeling


Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

http://kryon.com/k_channel07_Mexico_01.html , přeložila Martina Mangová


Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby. Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik - je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, nebo? Ne. Jedná se o božský podíl ve vás, který sám je aktivován od člověka k člověku. Dokonce lidé, kteří nevěří na boha, nemohou nic změnit na skutečnosti, že to tak je. Nemusíte také věřit na ledviny a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu to, co se momentálně děje akceptovat nebo ne. Jste zcela svobodní a duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás - svobodná vůle.


Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.


Byl jsem tady, ve větru porodu, v energii vašeho příchodu. Na jednom interdimenzionálním místě neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3-dimenzionálním prostoru řeknete, "Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví." Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na jinou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.


Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s nějakými pravidly Boha. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají do činění jen s jednou jedinou věcí a to je neuvěřitelná láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje. Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou "Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma." Jsou. To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?


Osm posunů k osvícení – část 2

17. října 2013 v 19:36 | Lee Carroll |  Channeling

Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

http://kryon.com/k_channel07_Mexico_01.html , přeložila Martina Mangová


Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.


Mnozí se ptali, "Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?" A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit jakoby nějaký muž mluvil nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste ve vás měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy. Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.


Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary ... dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas - to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituelně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.


Můj milý člověče, ja řeknu dokonce ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý/á, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ano. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vás zadržuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).


Abraham Hicks - Věci které je třeba dělat každý den

16. října 2013 v 9:22 Channeling
Pokud bychom my byli ve vašich fyzických tělech, rozhodli bychom se být líní . Snažíme se najít to pravé slovo . Na chvíli bychom byli líní, protože když si dovolíte být líní, dovolíte vašemu směrovacího polu , aby vyplnilo vše, co jste si už vybrali a vložili do svého víru ( vibrace ) .

Slovo " lenost " má nepěkný vedlejší význam, viďte ? To kvůli tomu , že lidé se srovnávají s druhými lidmi na základě chybného předpokladu kterým je : " Čím víc děláte, tím máte větší hodnotu " . A toto je ten nejchybnější předpoklad ze všech.

Rádi bychom vám nyní řekli předpoklad , který je základem vašeho vesmíru : " Čím lépe se cítíte , tím více si umožňujete " Vy si zasloužíte všechno - přišli jste do této reality jako bytosti , které si zaslouží všechno, se silným a jasným záměrem , ale pomíchaly jste to s druhými. Určovaly jste, co je pro vás důležité. Ne jen ve vašich očích, ale i v očích druhých lidí. Zahrnuli jste do vašeho víru ( vibrací) blaho množství jiných lidí, v některých případech dokonce blaho vědomí davu, nebo blaho komunity , nebo blaho rodiny, ale zahrnuli jste do vašeho víru vibrací blaho o moho větší, než jen vaše samotné. A je nezbytné, abyste se zaměřili v první řadě na vaše vlastní blaho, abyste mohli být produktivní advokáti pro štěstí kohokoliv jiného. Jinými slovy , nemůžete dát, nemůžete rozšířit, nemůžete zdůrazňovat, nemůžete vyzvedávat, nemůžete pomáhat, pokud nic z toho necítíte. Což znamená, že pokud chcete být nesobecký a užitečný pro každého, koho znáte, tak nejprve musíte zjistit, jak být užitečný pro vás samotné.


To znamená najít si více času a být laskavý sám k sobě, víc privátního času, více času, kde se netrápíte minulostí, více času, kde vám druzí neříkají, co máte dělat, více času, kde uspokojujete své vlastní záměry po věcech po kterých toužíte. Pokud bychom byli ve vašich fyzických tělech a někdo by nás o něco požádal, zastavili bychom ho v půlce této žádosti, kompletně bychom ji zhodnotili a řekli bychom jim : "Je to moje upřímná touha, splňují tento požadavek a očekávám, že je budu schopen splnit , protože jsem v tomto vztahu s vámi a vy to ode mě požadujete - zaměstnavatel, nebo rodič, nebo přítel, nebo dítě, nebo kdokoliv to je .

Očekávám , že budu schopen tento požadavek splnit, jen do toho musím vložit jednu svou prioritu. Splním pro Vás tento požadavek , pokud nejprve splním klid a lehkost pro sebe v tomto procesu. "

Opravdu chceme , abyste nad tímto zamyslely. Na jedné z předchozích plaveb se Esther ujistila , že všichni obdrželi " klidný " knoflík - každý dostal jeden. A Esther nedávno našla krabici plnou knoflíků v podkroví a tak je rozdala po celém domě protože chtěla rozšířit ideu lehkosti ve věcech, nikoli jejich těžkost . Nechce opravňovat blaho, které k ní proudí poukazováním na to, jak těžce pracuje ve vztazích k druhým, ale chce zdůraznit blaho, které k ní proudí, tím, že pamatuje na vibrační seskupení, které dosahuje .


Jen Božská láska platí

15. října 2013 v 15:55 | Barbara Bessen |  Channeling

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, září 2013

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Přicházím k Vám na perutích lásky. Ne, nikoli jako galantní muž plný šarmu, jak si mne někteří z vás rádi představují.

I když je možné, že se pár příležitostí během mého života, kdy jsem působil jako hrabě de Saint Germain, vyskytlo, kdy to tak mohlo vypadat. Ale věřte mi, už tehdy jsem měl bránu k duchovnímu světu natolik otevřenou, že mi pozemské radosti nepřipadaly důležitější než úkol, který mi byl svěřen. Tím však nechci nijak vystupovat proti pozemským radostem tělesné lásky, něžnostem a flirtům. Mají vskutku svůj smysl, dodávají sílu a božské nápady i všem lidem, kteří se ocitnou v blízkosti zamilované dvojice. To nejdůležitější však je, že jakmile se skrz zamilování otevře alespoň na malou skulinku kanál k všeobjímající Lásce, začnou k buňkám zamilovaných proudit interdimenzionální informace. Požehnaný je ten, kdo tuto skulinu otevírá víc a zvídavě zkoumá vyšší světy!

Dnes jsem přišel, abych pohovořil o Božské lásce. Na úrovni, na které se nyní nacházím a kde s mnoha dalšími podporuji blaho Země, neexistuje pozemská láska v té formě, po jaké toužíte a v jaké ji praktikujete. Tady už nemáme pozemská těla. Prožíváme lásku ve formě vyšší extáze, kterou můžete vnímat i vy, když se zcela otevřete. Ale i pak to dokážete jen v omezeném rozsahu, přestože současná doba je pro to příhodná zrychlujícím se a rozšiřujícím procesem (transformace). Čistý záměr, vycházející ze srdce způsobuje, že se skulina k božství zvětšuje, takže se extáze božské prvotní myšlenky stále víc přibližuje a může být i částečně prožívána. Uměním je vnášet tuto skulinu a tuto extázi do každodenního života.