Listopad 2013

Barbara Bessen - Jasnost a moudrost srdce

30. listopadu 2013 v 18:27 | Barbara Bessen |  Channeling
Konfucius prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2013

Hlásím se vám z jasných vyšších úrovní moudrosti. Jsem Konfucius. Divíte se, že o mně slyšíte skrz Barbaru? Jsem ten, kdo je skrz ni vždy přítomen při každém channelingu.

Když se nějaká entita z našich řad ohlásí s poselstvím a předáním energie, pak to nikdy není jediná instance, nýbrž celá skupina. Jsme známí také pod názvem "Velké bílé bratrstvo". Někteří z vás by možná namítli, že to je už staré společenství, které tu sloužilo za dřívějších dob temna. My však v této formaci, v tomto společenství stále působíme. I když se doba vnějškově jeví jako modernější, pravda i moudrost vesmíru zůstává pořád taková, jaká vždy byla, stálá a neměnná. Jsme pořád ve službě a někteří z nás si vzali za svůj cíl, že budou pokračovat ve vlastním vývoji a sbírat nové zkušenosti až tehdy, až učební planeta Země a poslední hledající bytosti naleznou svou cestu, resp. opustí tuto školu.

Škola pozemské duality se nyní bude pomalu uzavírat. Je to jako kdyby všichni, kteří chtějí složit závěrečné zkoušky, zahájili studium v posledním ročníku. Ti ostatní, kteří ještě do posledního ročníku nepostoupili, si vyhledají nové školy, nová místa pro své působení. Pevně jsme si předsevzali, že každému, kdo vystrkuje tykadla z duality do hlubšího bytí, nabídneme pomocnou ruku, poskytneme ochranný doprovod a pomoc při důležitých problémech, jež nyní vyvstávají. Zejména tehdy, když to vypadá, jakoby se Země topila ve válkách, nebezpečných situacích a nejistotě. Strach, hněv, bezmoc, nepochopení a obviňování těch, kteří jsou u moci, visí ve vzduchu jako mlžný opar a zamořuje jasný výhled do budoucna i na život jako takový. Jakoby něco zakalovalo výhled a bránilo jasnému pohledu........


R A D O S T

29. listopadu 2013 v 8:21 | ECKHART TOLLE - Nová Země |  Duchovní růst

Klid a mír provázející odevzdanou činnost se ve chvíli, kdy z ní začnete mít radost, často změní v pocit živosti. Radost je druhou modalitou osvíceného konání. Na nové zemi nahradí radost chtění jako hlavní motivující sílu lidského konání. Chtění vzniká na základě iluze ega, že existuje odděleně od zbytku vesmíru, i od síly stojící za veškerým stvořením. Skrze radost se s ní můžete naopak spojit. Jakmile se přestanete soustředit na minulost a budoucnost a učiníte ústředním bodem svého života přítomný okamžik, vaše schopnost radovat se z toho, co děláte -a s tím i kvalita vašeho života - se výrazně zvýší. Radost je dynamickým projevem Bytí. Když si tvůrčí energie vesmíru uvědomí sama sebe, projeví se jako radost. Nemusíte tedy čekat na nic "smysluplného", abyste si mohli začít užívat to, co děláte. Radost je dostatečně smysluplná sama o sobě. Čekání na to, až jednou konečně začnete "žít", plyne z jedné z nejrozšířenějších iluzí nevědomí. Expanze, růst a pozitivní náboj mohou do vašeho života přijít až tehdy, když dokážete ocenit to, co už máte a co děláte právě teď, místo abyste stále čekali na něco lepšího. K tomu, abyste měli radost z toho, co děláte, nepotřebujete svolení své mysli. Ta má vždy spoustu námitek, proč to nejde. "Teď ne," bude se snažit bránit. "Copak nevidíš, kolik mám práce? Na tohle nemám čas. Možná zítra..." Jenže zítra bude tvrdit to samé........

Kdo je vlastně ten chudý a kdo ten bohatý ?

28. listopadu 2013 v 18:40 | LENKA VAŇKOVÁ |  Úvahy
A opět, ani už nevím po kolikáté, narážím v cestopisných článcích na to, co krásně vystihla autorka otázkou: kdo je vlastně ten chudý a kdo ten bohatý ? ...

Cesta Masajskou stepí je opravdu nezapomenutelný zážitek. Je neuvěřitelné, jak jsou tady lidé přátelští. Čím chudší, tím přátelštější, to už mám z cest odpozorováno (ovšem pouze v neturistických oblastech). Nejinak je tomu tady. Chtě nechtě se zamýšlím nad světem, ve kterém žiju, a nad tím, kterým právě projíždím. Jsou úplně jiné. U nás sice mají lidé po materiální stránce vše, na co si vzpomenou. Otázkou ale zůstává, kdo je vlastně ten chudý a kdo ten bohatý.

( úryvek z článku - Na motorce za Masaji/ časopis Koktejl 2013 / 07 - 08)

Neúspěch? Ne! Jen dočasné zdržení

28. listopadu 2013 v 17:44 | Dottie Waltersová - Slepičí polévka pro duši |  Pro pohlazení dušičky
Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, je vlastní genialitě.
Lao-c'
Kdybyste se teď mohli přijet podívat do mé kanceláře v Kalifornii, viděli byste, že mám jednu stěnu místnosti obloženou nádherným starodávným španělským kachlem a u ní že stojí mahagonový barový pult s devíti stoličkami potaženými kůží (jako bývaly ve starých dragstorech). Že je to neobvyklé? To je pravda. Ale kdyby ty stoličky mohly mluvit, vyprávěly by vám příběh o dni, kdy jsem skoro ztratila naději a všechno vzdala.

Stalo se to v období recese po druhé světové válce, když byl nedostatek pracovních míst. Kovboj Bob, můj muž, koupil maličkou čistírnu, na kterou si vypůjčil. Měli jsme dvě roztomilé malé děti, prostorný dům, auto a platili jsme všechny běžné pravidelné poplatky. A pak se všechno nějak zvrtlo. Neměli jsme peníze ani na živobytí, ani na nic jiného.

Říkala jsem si, že nemám žádné zvláštní nadání, nemám kvalifikaci ani titul. Neměla jsem o sobě valné mínění. Ale vzpomněla jsem si na jednoho člověka, který si o mně kdysi myslel, že něco přece jen umím - na svou učitelku angličtiny z Alhambra High School. Vnukla mi, abych se věnovala novinařině, a jmenovala mě reklamní ředitelkou a šéfredaktorkou školního časopisu. Napadlo mě: "Kdybych teď mohla psát sloupek ,Nákupy bez horečky' pro místní noviny, třeba bych vydělala dost peněz na zaplacení bytu."
Neměla jsem auto ani člověka, který by mi mohl pohlídat děti. A tak jsem své dětí tlačila před sebou na rozhrkané dětském sporťáku s velkým polštářem přivázaným na opěradle. V jednom kuse mu padalo kolečko, ale pokaždé jsem ho zachytila podpatkem a jeli jsme dál. Umínila jsem si, že mé děti nesmějí přijít o domov, jak se to v dětství často stávalo mně.
Ale v novinách pro mne žádnou práci neměli. Recese. Tak jsem dostala nápad. Zeptala jsem se, jestli bych mohla koupit za velkoobchodní cenu prostor pro reklamu a pak ji prodávat jednotlivým firmám jako svůj sloupek "Nákupy bez
horečky". Souhlasili, i když mi později přiznali, že mi dávali tak týden, než mě úplně vyřídí tahání důkladně naložené a
rozpadající se dětské sedačky po venkovských silnicích. Ale to se spletli......

Jsem zvědavý ...

28. listopadu 2013 v 13:06 | www.ekklesia.co.uk |  Humor

Mistr Hilarion - 24.11. - 30.11. 2013

28. listopadu 2013 v 6:03 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
Jak se noříte do vln probíhajících změn, myšleno energeticky, učíte se směřovat a tvořit konečné výsledky a výstupy větší rychlostí než kdy dřív. To od vás vyžaduje určitou kontemplaci, díky které vidíte a chápete sami sebe jako tvůrce všeho, co se děje ve vašem světě. Tato doba je velkolepou příležitostí k projevení/manifestaci všeho, o co jste usilovali ve svých individuálních a kolektivních životech. To vyžaduje, abyste propustili omezení, která vám brání v pohybu vpřed. Je vás mnoho, kdo společně pracujete na jiných rovinách existence, abyste přivedli změny na svou fyzickou planetu a do svých osobních světů.

Všechno to, co se právě děje, vyžaduje vaše zapojení, aby se to mohlo projevit na Zemi. Od této chvíle je potřeba vaše píle. Chápeme, že velmi mnoho z vás pociťuje účinky zvýšených energií a že je těžké brát to s nadhledem, ale zdůrazňujeme, jak je důležité, abyste udržovali své soustředění, zatímco nalézáte rovnováhu mezi polaritami božského ženství a božského mužství. Mnoho vláken osobního předurčení se blíží naplnění a mnoho z nich je ve fázi dokončení. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kdo je stále s vámi a vězte, že tito lidé jsou schopní ve zvýšených energiích pracovat s vámi v souladu. Jejich role ve vašem životě je důležitá, jinak by už vedle vás nebyli......


Kryon - Marshmallow Messages – listopad 2013

27. listopadu 2013 v 8:03 | Lee Carroll |  Channeling
Kryon - "Marshmallow Messages" - listopad 2013

05.11.2013 - ŽÁDNÝ SOUD

Skládanka vašeho života je o tom, do jaké míry dokážete přijmout tuto pravdu, že jste součástí Stvořitele. Jak dalece ve svém životě dokážete otevřít kvantové dveře, abyste tuto pravdu uviděli? Tento atribut určuje, jak moc osvícenými se v průběhu tohoto života stanete.
Poslouchejte: Není to o tom, kolik znalostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale o tom, nakolik si dovolíte tomu uvěřit.
Na této planetě je mnoho starých duší, které prošly úžasným množstvím duchovního učení, přesto se v tomto bodě svého života nechtějí dotknout té "duchovní nádoby" ve svém nitru. To je svobodná volba lidské bytosti, o které hovoříme.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- Kryonův živý channeling "Tři větry" - únor 2013 -

11.11.2013 - POTĚŠIT BOHA

Chci, abyste něco pochopili: Bůh nemá lidské emoce. Bůh nesedí a nedoufá v něco, ani si nepřeje, abyste udělali toto nebo tamto. Bůh je tvořivý zdroj vesmíru a vy jste součástí tohoto Boha. Proto "potěšit Boha" znamená milovat sebe natolik, abyste byli součást Boží celistvosti....

Píseň srdce ...

26. listopadu 2013 v 7:52 | Patty Hansenová - Slepičí polévka pro duši |  Pro pohlazení dušičky

Kdysi dávno žil jeden skvělý muž, který se oženil s dívkou svých snů. Z jejich lásky se narodila holčička. Byla čiperná
a veselá a onen skvělý muž ji měl moc rád. Když byla ještě hodně malá, zdvihal ji do výšky, broukal jí a zpíval a tancoval
s ní po místnosti se slovy: "Mám tě moc rád, moje malá."
Když holčička vyrůstala, onen skvělý muž ji k sobě vždycky přitiskl a řekl jí: "Mám tě moc rád, moje malá." A holčička
našpulila pusu: "Já už nejsem žádná malá holčička." Muž se tomu zasmál a řekl: "Ale pro mě budeš moje malá pořád."
Holčička, která už vůbec nebyla malá, odešla z domova a vydala se do světa. Poznala lépe sebe i onoho muže. Poznala,
že je opravdu skvělý a silný, protože teď jeho silné stránky viděla sama. Jednou z nich bylo, že dokázal projevovat
lásku své rodině. Kamkoli se holčička vydala, všude jí onen muž zavolal a řekl jí: "Mám tě moc rád, moje malá."
Jednoho dne v bytě oné holčičky, která už vůbec nebyla malá, zazvonil telefon. Se skvělým mužem bylo zle. Ranila ho
mrtvice. Má afázii, vysvětlili holčičce. Nemůže mluvit. A nebyli si ani jisti, jestli rozumí, co mu lidé říkají. Nemůže se
smát ani usmívat, chodit, objímat, tancovat nebo říct holčičce, která už vůbec nebyla malá, zeji má moc rád
A tak šla k lůžku, na kterém ležel onen skvělý muž. Když ho uviděla v nemocničním pokoji, vypadal malý a vůbec se
nezdál silný. Díval se na ni a pokoušel se něco říct, ale nešlo mu to.
Holčička udělala to jediné, co mohla. Vylezla si na postel vedle skvělého muže a z očí jí tekly slzy. Natáhla ruce kolem
nehybných ramen svého otce.

Položila mu hlavu na prsa a myslí se jí honila spousta věcí. Vzpomínky na ty krásné časy, které spolu strávili, jak se s
ním vždycky cítila v bezpečí a jak jí bylo dobře. Trápila ji ztráta, se kterou se bude muset vyrovnat, stýskalo se jí po
slovech, kterými ji vždycky utěšoval.
A pak uslyšela, jak mu bije srdce. Srdce, které bylo vždycky plné oné melodie a slov, která jí tak chyběla. Srdce bilo
vytrvale dál a nedbalo na poškození ostatních částí těla. A jak na něm měla položenou hlavu, stalo se kouzlo. Uslyšela
to, co potřebovala slyšet. Jeho srdce bilo do rytmu slov, která už jeho ústa nedokázala vyslovit...
Mám tě moc rád Mám tě moc rád Mám tě moc rád Moje malá Moje malá Moje malá
A to jí stačilo.

Patty Hansenová

Horoskop od 25.11. do 1.12.2013

25. listopadu 2013 v 8:20 | Petra Nel |  Ostatní


VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍSlunce se pomalu odpoutává od aspektu Neptuna, nejasností, pasivních až apatických pocitů. Stále se na úrovni nevědomí dějí hluboké a zásadní proměny. Silnějším aspektem v tomto týdnu je Slunce v trigonu s Uranem. Otevírá se nová cesta, nové poznání, vědomí. Začíná vše plynout v rychlosti, svobodě a lehkosti. Uran podporuje změnu, daleké cesty, nové projekty, nové plány, pravdu, vize, spontánnost a svobodu. Otevírá se nové uvědomění, rychlý úsudek, prožití nové pravdy, které promění v budoucnosti vaši realitu. Nyní se to ukazuje v oblasti impulsu nových vizí. Objeví se více odvahy, optimismu, přímosti a svobody.

I když může Merkur v konjunkci se Saturnem ve Štíru podněcovat pesimismus a tíhu života, jak se projevilo minulý týden, tak právě aspekt Slunce a Urana odlehčí a uvolní více naděje. A konjunkce bude využita více prakticky a systematicky.

Silné spojení konjunkce Merkura a Saturna s harmonickým aspektem Jupitera s Černou Lunou, která symbolizuje zkoušku víry, důvěry a pravdy. Budeme si klást otázku: "Jaký to má smysl? Čemu vlastně věřím?" Objeví se pochybnosti, abyste si mohli uvědomit, čemu věříte. Díky těmto aspektům se upevní vaše víra, důvěra a uvědomění si podstatného: to, co pro vás má hodnotu a smysl. Bez důvěry a víry ztrácí člověk pocit bezpečí a smysl. ,,Víra Tvá Tě uzdraví." Je zde přítomna harmonie mezi stabilitou a růstem. Hmotný i duchovní růst.


Vše, co se začne a bude konat, má pevný a stabilní základ. Dobře půjdou obchody s nemovitostmi, opravy nemovitostí, investice peněz a zakládání nového. Merkur v harmonii s Černou Lunou a Jupiterem dává sílu myšlenky, slova, víry a důvěry. Na počátku byla myšlenka, pak slovo…. Vše, začíná impulsem v mysli, myšlenkou….


Venuše v trigonu s Marsem podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.


Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své "moci". Láska a přijetí sama sebe. Přijetí toho, jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání - ať uvnitř sama sebe nebo zvenku - přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy - v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

1.12. nastává první adventní neděle. Advent má být o rozjímání, obrácení pozornosti k sobě, do svého nitra a pomalu se připravit na přichod zrození nového.Luna ve Štíru v tento den symbolizuje hluboký, emocionálně intenzivní den plný důvěry a naplnění.


Přeji vám krásný týden a adventní čas.


Petra Nel Smolová

LORNA BYRNE - NEWSLETTER - LISTOPAD 2013

24. listopadu 2013 v 19:42 | LORNA BYRNE |  Duchovní růst
KDYŽ BUDETE NASLOUCHAT SVÉMU STRÁŽNÉMU ANDĚLOVI, VÁŠ ŽIVOT BUDE MNOHEM JEDNODUŠŠÍ


Andělé mi říkají, že vám mám pomoci lépe pochopit, jak velký dopad může mít na váš život a životy lidí kolem vás to, že budete naslouchat svému andělovi strážnému.


Před několika týdny jsem byla v Dublinu a měla jsem namířeno do Bewleys, mé oblíbené kavárny. Vešla jsem dovnitř, ale bylo tam dost plno. Když jsem se rozhlížela a hledala místo, uviděla jsem anděla Hosuse, jak stojí u vchodu. Měla jsem radost z toho, že ho vidím, ale hned jsem byla trochu smutná, když mi řekl, že potřebuje, abych byla někde jinde. Neřekl mi kde, jen odkráčel po Grafton Street a zdálo se, že zmizel v davu. Už jsem si myslela, že jsem ho ztratila, když jsem dorazila do jedné boční ulice a uslyšela, jak volá moje jméno. Hosus stál před jednou kavárnou.


Beze slov jsem se ho zeptala, jestli je to to místo, kam mám jít. Pokynul mi, že ano. Zatlačila jsem na dveře, abych je otevřela, a Hosus vešel dovnitř, prošel kolem mě a sedl si ke stolu. Mě pozdravila servírka a zavedla mě ke stolu, u kterého už Hosus seděl. Usmála jsem se - ta servírka naslouchala andělům. Sedla jsem si k tomu stolu a Hosus mi řekl, že mi ukáže, jak je důležité naslouchat andělům.


Když jsem čekala, až mi přinesou kávu, vešli do restaurace tři mladé ženy kolem 25 let a sedly si ke stolu kousek ode mě. Hosus ukázal na jinou ženu, která seděla sama u vedlejšího stolu, a řekl mi, že to je jejich kolegyně, že všechny pracují ve stejné kanceláři.


Světlo strážného anděla se na chviličku otevřelo za každou ze tří mladých žen a já viděla tři nádherné stříbrné a zlaté anděly, jak se nahýbají nad dívkami a šeptají jim do ucha.......


Házení svatozáří

23. listopadu 2013 v 19:52 Humor

Cítíme-li vinu

22. listopadu 2013 v 20:04 | Jame Roberts - Sethovy promluvy |  Citáty a Moudra

Cítíme-li vinu, stává se pro nás realitou a musíme ji řešit. Vytváříme si mnoho viny bezdůvodně. Každá činnost se zdá být zločinem. Člověk, který nenávidí zlo, jej vlastně vytváří. Pokud někoho nenávidíme, pak nás tato nenávist k onomu člověku váže, dokud se ji nezbavíme.

Andělský spam filtr :-)))

21. listopadu 2013 v 13:53 | reverendfun.com |  Humor

Solara - FRAGMENT SOLAŘINY ZPRÁVY NA LISTOPAD 2013

21. listopadu 2013 v 7:58 | Solara |  Channeling

Solara - FRAGMENT SOLAŘINY ZPRÁVY NA LISTOPAD 2013~ A MU´A V POHYBU ~


´A MU´A: Jděte vpřed svým správným směrem...v jazyce Rapa Nui


Pokud již cestujeme po jasné dráze do naší Nové Krajiny, budeme se v listopadu hrnout vpřed po Rychlé Cestě a zažijeme přitom spoustu průlomů. Toto bude platit zvláště po 10. listopadu, potom, kdy Merkur půjde přímo (Merkur byl v době od 21.10. do 11.11. retrográní, tj. z pohledu ze Země jakoby putoval proti svému směru - pozn. překl.), když vstoupíme do módu Úplňku.


Součástí pohybu vpřed je odhození všech prvků, které si nemůžeme vzít s sebou. A Mu´a v pohybu je velmi podporující v tom, aby nám pomohla uvolnit z našich životů jakákoli omezující chování a prvky, které již jsou po "datu expirace". Pokud jsme stále nepravdiví k sobě nebo k ostatním, pak narůstá tlak až na hranici, kterou již nelze tolerovat, a nakonec to musíme nechat odejít a udělat posun.


Někteří lidé budou zažívat dokonce dramatické vyhození nebo obrácení, pryč od vnímání, které již neplatí a které je udržovalo zavřené v omezeních toho, čemu věřili. To jim může přinést vlnu svobody vůle, o které nikdy nevěděli, že ji mají.


Listopad nám přináší nespočet Zelených Světel. To je přesně to, co nejvíce potřebujeme, neboť toho je tento měsíc potřeba hodně udělat. Některé dlouhodobé projekty nyní přinesou ovoce. Jakmile je zde jednou úspěšný výstup, nebude moc času oslavovat s balónky a šampaňským, neboť další vlna projektů okamžitě vyplní nyní prázdné místo po tom, čeho jsme právě dosáhli.


Mistr Hilarion -17.11. - 24.11. 2013

20. listopadu 2013 v 12:28 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
Po týdnech se přibližuje zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli. V průběhu času, který do nich zbývá, nastane v srdcích lidstva mnoho pohybu, jak budou přijímat silné paprsky světla z kosmu. Mnoho srdcí bude transformováno vibracemi lásky v tomto mnohotvárném světle bílé barvy a jiných barev. Do slunovratu je důležité v sobě pevně držet světlo a zachovávat rovnováhu a soustředění.

V každodenním průběhu si všimněte myšlenek a pocitů, které proudí do vašeho vědomí. Některé z nich nejsou součástí vašeho životního proudu, ale spíše toho od lidí okolo vás. Je dobré začít každý den vyčištěním svého energetického pole. Když se vydáte za aktivitami svého života, uvědomíte si, kdy divné myšlenky a pocity vstupují do vašeho pole, a budete schopni rozlišit, kdy přicházejí od druhých. V těchto momentech si představte Fialový plamen, jak plane a očišťuje tyto myšlenky a pocity, a posílejte je do Velkého Centrálního Slunce, aby byly přeměněny na světlo. Mnozí z vás jste příliš citliví na energie druhých a také na energie Země, a potřebovali byste pravidelně trénovat sebeochranu a čištění svého pole. Vysoké energie mnohým z vás přináší potřebu dlouhých období odpočinku a spánku. Uvědomte si, že se toho mnoho děje na jiných úrovních vašeho bytí. Není s vámi tedy nic v nepořádku. Dovolte si tato období odpočinku, když se objeví.

Ti z vás, kteří pravidelně navštěvují tyto stránky, jsou nositelé světla, kteří jsou aktivní v procesu vzestupu na této planetě. Vyžaduje to zapojení a účast na mnoha úkolech na dalších rovinách bytí. Vaše milující aktivita a práce je v tomto čase velmi oceňována a vysoce potřebná. Jste ti, kteří chtějí pravdivě pomáhat planetě a všem živým formám na ní a v ní. Když takto pracujete, podílíte se na svých galaktických iniciacích.

Najděte si čas vyjádřit vděčnost svým galaktickým bratrům a sestrám za jejich podporu, dobrou vůli a vibrační povznesení, které dávají hravě a nezištně. Propojte se s jejich energiemi, když jsou vedle vás, a prociťte si radost a smích v jejich energetickém vyzařování. Je to stav bytí, do kterého se všichni přesouváte; cestujete uličkami vědomí k vyššímu způsobu bytí a vyjádření. Dovolte, aby byla váha mnoha tisíciletí zkušeností v dualitě sundána z vašich ramen a nechejte se kolébat vibracemi lásky Božské Matky, které přicházejí ve stále mocnějších proudech, dokud ve vás nezůstane pouze světlo.

Přihlásili jste se k tomu ještě předtím, než jste vůbec poprvé vkročili na tuto planetu. Všechny vaše zkušenosti v jakýchkoli situacích duality vás přivedly do tohoto klíčového bodu transformace a k výpravě zpět ke Zdroji, odkud jste před mnoha eony věků vyšli. Je to vpravdě radostný čas a nadcházející věk Země a lidstva. Jediné, co je nyní požadováno, je pokračovat neochvějně v udržování záměru, že tato mise bude dokončena. Prorazili jste stezku, aby ostatní mohli cestovat snadněji a bezpečněji, ve větších počtech, než jste si kdy představovali.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


AA Michael - Nevyhnutelnost změny a hluboké snění s Gaiou…Nové společenství Světla

20. listopadu 2013 v 8:32
Nové pozemské energie


Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, říjen 2013


Milovaná Rodino Světla, uplynulo několik intenzivních a bouřlivých měsíců od červencového Planetárního Nového roku a přílivu Nového Světla skrz Hvězdnou bránu v červenci a srpnu. Tyto energetické posuny přinesly Změnu na velmi hluboké úrovni.


Tato změna je nevyhnutelná, protože je součástí procesu Života a Evoluce. Když se v prosinci 2011 (takto skutečně v originále) Země přesunula do páté dimenze, setřásla svá rigidní omezení staré trojrozměrné mřížky a dovolila sama sobě opět se spojit s nádherným tokem Božského Světla ze Srdce Kosmu. To znamená, že každá živá bytost na planetě Zemi byla také rekalibrovaná na tuto novou frekvenci akcelerované Změny.


Změna je nevyhnutelná. Je součástí procesu Života a Růstu. Je to otevírání se poupat na jaře a opadávání listů na podzim. Jsou to první zelené výhonky ve sněhu a bohatost letní sklizně. Vše má svůj okamžik v Čase, v Bohatosti a Rozkvětu fyzického života.


Ale i mimo tyto přirozené zákonitosti Růstu a Změny na Zemi, probíhají změny také na velmi hluboké úrovni Vědomí a Stvoření. Nové světelné kódy, které vstupují skrze portály Hvězdné brány, akcelerují a aktivují energie na atomární a subatomární úrovni, které budeme nazývat "Božské Částice." Tyto nano částice jsou Božskou Kosmickou Inteligencí, která je promítá do fyzické reality. Spolu s tím, jak se tyto částice vyvíjejí a mění, tak také zahajují změnu na všech úrovních Stvoření.


Takže, moji milovaní, řekli jsme, že Změna se odehrává nejprve na velmi hluboké úrovni ve Tkanivu Stvoření a v Kolektivním Vědomí Země. Ale tuto Změnu pocítíte také ve svých Fyzických Tělech a ve své Kolektivní Zkušenosti jako společenství.


Fyzické tělo a Nová Realita


Jakmile dojde k hlubokému posunu, vaše Fyzické Tělo zahájí proces adaptace na Novou Realitu a Mřížky Vyššího Vědomí. To zahrnuje dva procesy. Tím prvním je velmi hluboké čištění a odhození všeho, co je těžké, s nízkou frekvencí, toxické a omezující pro vás a ostatní. Možná si uvědomujete, že vaše tělo vyhledává změny ve stravovacích, cvičebních a spánkových vzorcích a způsobech vyjádření. Tento proces "pročištění" je nezbytný pro další krok, ve kterém tělo začíná "dýchat světlo" v buňkách.


Tento proces "dýchání světla" je buněčným procesem a probíhá spontánně v buňkách, když tělo je na dostatečně vysoké frekvenci a připraveno se přepnout. V tomto bodě bude tělo čerpat asi 50 procent své výživy ze světla při procesu mezibuněčné syntézy, a přibližně 50 procent z fyzické výživy.


Řekněme například, že tento posun může nastat jen tehdy, když je tělo čisté, uzemněno a vyladěno se světelným tělem. Je to spontánní evoluce a dojde k ní, když jste připraveni. V tomto bodě se stáváte "Zářivým Jedincem", protože jste začali vyzařovat světlo a energii z vašich buněk. Toto je první stupeň posunu ze staré, na uhlíku založené fyzické formy do nové, na křišťálovém světle založené formě.


Matka Tereza o Hladu

19. listopadu 2013 v 10:51 | zasláno e-mailem |  Citáty a Moudra

Křečci to křesťanství nikdy nepochopili

19. listopadu 2013 v 8:39 | www.cirkevnimajetek.cz/soutěž Bratr Paleček |  Humor

Horoskop od 18.11. do 24.11.2013

18. listopadu 2013 v 8:21 | Petra Nel


Neviditelné nitky nevědomí

Slunce prochází posledními stupni Štíra a 22.11. vstupuje do znamení Střelce. Slunce se odpoutává od Jupitera a vytváří neharmonický aspekt k Neptunu, který symbolizuje pasivitu, přecitlivělost, nejasnosti a zklamání. Nastává týden klidu až apatie. Je to tak v pořádku, potřebují se rozpustit falešné představy, iluze a očekávání. Ukáže se vše, co není pravdivé, aby se další týden mohla otevřít nová vize, nová cesta.

Venuše v Kozorohu v kvadratuře - dynamický aspekt s Uranem 10.11.-23.11. ukazuje na zásadní změny v lásce a v hodnotách. Venuše se dostává do konjunkce s Plutem ve stejném čase jako nastává kvadratura s Uranem. Láska, radost, hodnoty, hmota procházejí přerodem. Něco starého v nás zemře a zrodí se nové. Měli bychom se odpoutat od bolesti. Pluto podporuje vynesení z podvědomí vše bolestivé, co kdy bylo zasunuto, odmítnuto, popřeno, nepřiznáno - vše, co se týká citů, lásky a hodnot.


Důležité jsou formy, představy, které nás velmi omezují a zabraňují skutečnému prožívání radosti a naplnění. V této době je možnost tyto formy rozbít a to velmi náhle. Může přijít z čistého nebe blesk, který způsobí změnu.

Merkur se dostává do konjunkce se Saturnem během 20.11., a tím se objeví trudomyslnost. Sklon příliš vše kontrolovat, být pod strachem, obavami. Je to zbytečné, raději využijte konstruktivnost Saturna a věnujte se práci, úklidu - jak v sobě tak kolem sebe.

Věnujte se svému životu. Dokud nepochopíte sami sebe, nedokážete pochopit a využit nic z toho, co přichází zvenku. Utíkáním od reality je zbytečné a především je to jen plýtvání energie. Ono vás to stejně vrátí zpátky k tomu, k čemu je potřeba, abyste to v sobě a ve svém životě řešili. Jen si prodlužujete cestu. A v tomto týdnu je velmi silný sklon zase sejít z cesty.


Je lákávé se zabývat něčím tajemným: energiemi, elfy, 3D, 4D, 5D, různými energetickými portály atd….k čemu vám to slouží, když neznáte sebe?


Nejrychlejší cestou (ale i nejtěžší) je, když poznáte (prožijete) sebe, své mentální předsvědčení, čím a jak si tvoříte život a to ostatní vám bude přidáno. Je smutné vidět, jak si zbytečně lidé komplikují život jen tím, že se odmítají podívat do svého nitra, prožít a následně proměnit svůj základní program, který je nevědomě ovládá v každé životní situaci již od narození. Ať se pak snaží sebe více, nemohou svůj život proměnit. Drží je neviditelné nitky nevědomí, které jim neumožní žít jinak.

Tím, že rozpustíte mentální, emoční vzorce, přesvědčení a falešné postoje, vytvoříte v sobě volné místo, aby mohla vstoupit svoboda, lehkost, blaženost a prozřetelnost. Stanete se nástrojem prozřetelnosti. Vstoupíte do jiné reality zákonitostí.


Krásné dny.


Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

PRVKY A JEJICH SYMBOLIKA

18. listopadu 2013 v 8:16 | Miroslav Hrabica |  Zdraví
(jsou stopami našich základů v neživé hmotě)

hořčík - klid a mír v těle

vápník - čistota člověka a touha po ní

sůl (sodík) - utříbení zážitků v životě a jejich vstřebání

zinek - (duchovní) ochrana člověka

draslík - únava těla zbytečnou námahou, vylaďuje nerovnováhu

železo - připravenost zvládnout vše, co na člověka čeká

křemík - čisté vyzařování člověka, svítící radost

selen - sladkost dávaná srdci

jód - nároky člověka

olovo - rány zasévané našimi činy

kadmium - zloba a nenávist v myšlenkách

arzen - přibližování se smrti, zabíjení života

měď - štít proti zlu

vanad - štěstí zradou získané

fosfor - vyrovnání se s hmotou

molybden - moudré využívání síly

chrom - smíření člověka s těžkostmi

mangan - schopnost vidění krás života

lithium - nadhled nad světem

CHYBÍ-LI TI (PŘEBÝVÁ-LI TI) PRVEK


hořčík - ztiš se, zbrzdi tok úvah a zjemni své jednání

vápník - životem jdi s vírou v dobro v lidech .... pokračování