Prosinec 2013

Zastav a rozhlédni se

31. prosince 2013 v 16:38 | J. Michael Thomas |  Pro pohlazení dušičky

Všichni jsme už slyšeli známý výrok: "Nezapomeň se zastavit a přivonět k růži." Ale jak často si ve skutečnosti
uděláme čas a vypadneme z hektického tempa svého života, abychom vzali na vědomí okolní svět? Příliš často se
necháváme uvěznit nabitým denním rozvrhem, myšlenkou na schůzku, která nás čeká, nebo silničním provozem a
životem vůbec, takže si ani neuvědomíme, že kolem nás jsou také jiní lidé.
I já, stejně jako ostatní, takhle vypínám svět, zvlášť když mám řídit auto na přecpaných ulicích v Kalifornii. Před
nedávném jsem však byl svědkem události, která mi ukázala, jak mi ulita mého malého světa brání v rozhledu na velký
svět všude kolem.
Jel jsem na pracovní schůzku a jako obvykle jsem si plánoval řeč. Dostal jsem se k dost rušné křižovatce a na semaforu
právě naskočila červená. "Dobře," pomyslel jsem si, "na příštích světlech projedu, když se mi teď podaří dostat se před
ostatní."

Byl jsem jak automatický pilot připravený ke startu, ale najednou mě z transu probudil nezapomenutelný pohled. Mladý
pár zavěšený do sebe, oba byli slepí, přecházel křižovatku, po které svištěla auta všemi směry. Muž držel za ruku
chlapečka a žena tiskla k prsům nemluvně v klokánku. Oba měli v ruce bílou hůl a pátrali s ní po stopách, které by je převedly přes křižovatku.
Ze všeho nejdřív se mne zmocnilo dojetí. Potýkali se s tím, co jsem považoval za jedno z nehroznějších postižení - se
slepotou. "To je strašné, když člověk oslepne," napadlo mě. V tu chvíli mi projela hlavou úděsná myšlenka, protože pár
nešel po přechodu, ale vydal se přes křižovatku napříč, přímo do jejího středu. Nevěděli o nebezpečí, v němž se ocitli, a směřovali přímo do dráhy přijíždějících aut. Dostal jsem o ně hrozný strach, protože jsem nevěděl, jestli ostatní řidiči
vědí, co se tam děje.

Celou scénu jsem pozoroval z první řady aut (měl jsem nejlepší sedadlo), a mohl jsem se tak stát svědkem zázraku.
Všechna auta ve všech směrech naráz zastavila. Nikde nezaskřípaly brzdy a odnikud se neozvalo troubení. Nikdo
nezakřičel: "Uhněte někam!" Všechno ztuhlo. Zdálo se, že se kvůli té rodině zastavil i čas.
Užasle jsem se ohlédl po okolních autech, abych se přesvědčil, že všichni vidíme totéž. Pozornost všech byla upřena
na onen pár. Náhle zareagoval řidič po mé pravici. Vyklonil hlavu z okénka a zakřičel: "Doprava. Jděte doprava!"
Ostatní se připojili a jednohlasně zakřičeli: "Jděte doprava!"
Manželský pár za neustálého poklepávání hůlkami opravil směr, přesně podle vedení. S důvěrou ve své bílé hole a
volání starostlivých lidí se dostali na druhou stranu vozovky. Když došli k chodníku, zarazila mě jedna věc - pořád byli
do sebe zavěšeni.

Zarazil mě nepřítomný výraz jejich obličeje a napadlo mě, že vůbec netušili, co se kolem nich ve skutečností dělo.
Přesto jsem hned pocítil, jak si všichni, kdo na křižovatce zastavili, úlevně oddechli.
Koutkem oka jsem se podíval po okolních autech. Řidič napravo ode mne si mumlal: "No kdo to kdy viděl?!" Řidič
vlevo si říkal: "To je neuvěřitelné!" Myslím, že jsme všichni byli hluboce dojati tím, čeho jsme právě byli svědky.
Lidské bytostí na okamžik vystoupily samy ze sebe, aby pomohly čtyřem potřebným lidem.
Od té doby jsem o té situaci mnohokrát přemýšlel a hodně jsem se z ní poučil. Zaprvé: "Zpomal a přivoň si k růžím."
(Což jsem do té doby dělal dost zřídka.) Udělej si čas na to, aby ses kolem sebe mohl porozhlédnout a opravdu vidět,
co se před tebou právě teď děje. Jednejte tak a zjistíte, že tento okamžik je všechno, co existuje, ba co víc, že tento
okamžik je jediné, čím můžete životu dát smysl.

Druhé ponaučení bylo, že svého cíle můžeme dosáhnout vírou v sebe sama a důvěrou v ostatní, nehledě na zdánlivě
nepřekonatelné překážky.
Cílem nevidomého páru bylo prosté ve zdraví přejít na druhou stranu ulice. Překážkou bylo osm řad aut, která jela přímo na ně. A přesto bez paniky a bez pochyb šli dál, dokud svého cíle nedosáhli.
My také můžeme směřovat ke svému cíli s klapkami na očích, které nám brání v rozhledu na překážky. Musíme jen věřit
své intuici a přijmout vedení jiných lidí, kteří možná vidí lépe.
A konečně jsem se opravdu naučil vážit si daru zraku, který jsem příliš často považoval za samozřejmost.
Umíte si představit, jak by se změnil váš život, kdybyste neviděli? Jen si zkuste představit, že vcházíte do rušné
křižovatky a přitom nic nevidíte. Jak často zapomínáme na prosté, a přece neuvěřitelné dary, které jsme v životě dostali.

Když jsem tenkrát z křižovatky odjížděl, cítil jsem mnohem větší úctu k životu a soucit s ostatními než dřív. Od té doby
jsem se rozhodl, že při své každodenní činnosti budu věnovat větší pozornost životu a talentu, který mi dal Kdybych si mohla zopakovat život Bůh, budu využívat pro dobro těch, kdo takové štěstí neměli.
Učiňte něco pro sebe na své cestě životem: zpomalte a udělejte si čas na to, abyste opravdu viděli. Udělejte si čas na
to, abyste se mohli rozhlédnout kolem sebe a uviděli, co se děje právě teď, právě tam, kde jste. Možná přicházíte o něco nádherného.


( Z knihy Slepičí polévka pro Duši / Canfield Jack, Hansen Mark Victor )

Vánoční dopis Barbary Bessen s poselstvím Marie a Jeshuy

31. prosince 2013 v 15:47 | Barbara Bessen |  Ostatní

Vánoční dopis Barbary Bessen s poselstvím Marie a Jeshuy, prosinec 2013

Milí přátelé channelingů,

letošní rok se chýlí ke konci. Byl to ale vzrušující a velmi transformační rok, že? Mohli jsme znovu spatřit i procítit, jaká témata související i s jinými lidmi je třeba prohlédnout a propustit. Když jsem se svých duchovních přátel ptala, jaký bude rok 2014, dostávala jsem odpověď: "Bude to rok stanovování cílů!"

A tak to vnímám i sama za sebe. Hodně jsme toho propustili a nyní se už můžeme směrovat na to nové, na Novou zemi. Ve stejném duchu se budou odehrávat i naše semináře a cesty.

Ohlédněme se zpět na rok 2013, kdy jsme zažili tolik nádherných seminářů a cest, ať už jste se jich zúčastnili fyzicky nebo se na ně jen v duchu naladili. Ještě nikdy nebyla energie Stvořitele tak intenzivní a zřetelná. Ještě nikdy jsme neměli takovou možnost vstupovat do hloubky svého nitra a být v kontaktu sami se sebou. Pomyslím-li na cestu na Sylt nebo Madeiru, kde jsme měli možnost vyčistit si s pomocí vodního živlu naše emoce a nechat se touto plynoucí silou nově inspirovat. Anglie nám otevřela dveře do jiného světa a s Marií Magdalenou jsme prošli cestu zasvěcení. Havaj nás okouzlila a představila léčivou sílu lemurského světa. Na Chiemsee se sešli mnozí, kteří chtěli zažít propojení s duchovní rodinou v nádherné přírodě. Ostatně jsme přece všichni jedno. A pobavili jsme se na seminářích se Saint Germainem. Někdy byl při síle a byl na nás hodně náročný, někdy zas naopak zábavný a škádlil nás. Archanděl Michael nás srovnáním páteře uvedl do správné rovnováhy, což je ostatně důležité i pro stanovování cílů v roce 2014. Marie Magdalena a Jeshua nám svou láskou ukázali cestu a otevřeli naše srdce. A Kryon láskyplně poodstoupil do pozadí. Vypadá to tak, jako by nás bez velkých slov chtěl zásobovat svou láskou z vyšších úrovní a tím nám i sdělit: Slova nejsou tak důležitá, božská přítomnost, energie poselství z domova tu je pro vás vždy. Kryon se totiž navenek, čímž mám na mysli jeho poselství, stal poněkud vzácným. Přesto je však stále přítomen a lze jej výrazně vnímat.

Tak nám rok 2013 přinesl hodně transformace, avšak mnohem spíš na nejhlubší úrovni, jako kdyby se odřezávaly kořeny. Silně to s námi otřásalo, abychom se mohli osvobodit a uvolnit pro rok 2014. Na rok 2014 jsem zvědavá. Nechme se překvapit! Energie z centra Universa, z Centrálního Slunce, která k nám proudí přes naše právě se silně měnící slunce, bude stále intenzivnější. A dodává nám silné impulsy pro nové koncepce života. Nesmíme přitom zapomínat, že my sami jsme tvůrci našeho vlastního světa. A když naše výtvory zharmonizujeme s ostatními lidmi, vytvoříme společně Novou zemi tak, jak si ji představujeme. Zemi míru bez hladu a válek.

I v tomto vánočním dopise nemůže chybět poselství z duchovního světa. Je to dobrá možnost krátce se soustředit na své nitro, usebrat se a vnímat sám sebe při všem tom vánočním shonu. Následuje poselství Marie a Jeshuy.

Jsme Marie a Jeshua a noříme vás do všezahrnující lásky z vyšších úrovní. Je to jako křest v Jordánu, křest ponořením do vody. Voda představuje Božskou lásku. Noříme tě do ní celého, aby mohla smýt všechny tvé uložené smutky, pocity, že tě nikdo nemá rád i komplexy méněcennosti. Neboť v této Božské síle Jediného nemůže ulpět nic, co není láskou. Chtěli bychom tě požádat, aby sis nyní představil tento pocit ponoření do vody. Noříš se do teplé řeky, jsi krátce pod vodou, z které se opět vynoříš a pozdržíš se v tomto vzácném elixíru tak dlouho, jak se ti zlíbí. Vnímej, jak se otevírají tvé póry a jak téměř fyzicky pociťuješ, jak všechny uložené staré vzorce a přesvědčení opouštějí tvé bytí. Je to křest, vysvěcení, které symbolizuje spojení k Jedinému. Nyní jsi zcela a úplně spojen se svou božskostí. Nikdo a nic tě nemůže postihnout, pokud si to nebudeš přát.

Dovolte nám, abychom vám sdělili, že příští týdny se budou vyznačovat silnou záplavou transformačních energií. Začnou se hroutit zruinované domy vnějšího světa. Budou přicházet zprávy o revoltujících davech. Na mnoha místech této nádherné planety se to vyhrocuje. Tvá přítomnost tím však nebude zasažena. Chceme ti tím sdělit, že kdo se vydá tvořit Novou zemi, působí už na druhém břehu. Symbolicky nahlíženo, přešel jsi totiž posvěcením z jednoho břehu řeky na druhou stranu. Nacházíš se na druhé straně, kterou Kryon popisuje jako interdimenzionální. Často pohlížíš zpět na původní břeh, vnímáš to množství změn, ke kterým tam dochází, ale nenecháváš se už do toho zatahovat. Jsi ve svém srdci zcela spojen se svým Vyšším já a svou pozornost zaměřuješ na to nové, co se již rýsuje na obzoru. Proto jsi přišel na Zem. Buď vycentrovaný a zaměřuj se na své vize. I když to možná z tvého pohledu ani nejsou nějak velké změny. Nezapomeň, že i mnohé malé změny jednoho jediného člověka ovlivní celé pole. Z malých snů se stane velká skutečnost. A nehraje žádnou roli, že jsi v tomto okamžiku pravděpodobně osamělým průkopníkem. Tvé vize Nové země budou přitahovat jiné lidi, kteří se k tobě připojí. Jsme pastýři a vedeme vás. Urovnáváme vám cestu. Odstraňujeme z ní trny a osvětlujeme stezku tvého tvoření. Neobávej se, jsi božská bytost, která se vydala, aby pomáhala Zemi při Vzestupu na její novou dráhu. Vážíme si tě a ctíme pro tvou odvahu, víru a naději. Naše síla je s tebou!

Jsme Marie a Jeshua

Vřelé díky, Marie a Jeshuo.

Nyní mi zbývá poděkovat za vaši důvěru, kterou jste mi po celý rok dávali. Srdečné díky! Přeji vám všem radostné sváteční dny s rozjímáním a uvědomováním si kontaktu s vaším Vyšším já. Vystihuje to citát Theodora Fontane: " Ve skutečnosti jsou klid a štěstí vlastně tímtéž!"

Srdečně Barbara Bessen


Článek je k volnému nekomerčnímu užití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2013/12/Infobrief-Weihnachtsbrief-2013.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Proud přijímání ve vašem životě

29. prosince 2013 v 18:25 | Pamela Kribbe |  Channeling
Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drahé ženy a drazí muži,

Promlouvá k vám Země. Ze srdce vás zdravím, ze srdce, které bije uvnitř vás. Proudím skrze vaše tělo a jsem s vámi. Chci vás podporovat a dávat, co potřebujete. Jste se mnou spojeni skrze své tělo a já vám stále posílám signály jako pozvání. Naslouchejte mi - mluvím k vám prostřednictvím vašeho těla. Dopřejte si nyní odpočinek a uvolnění, ať můžete vnímat moji přítomnost v sobě.
Vaše vědomí je Světlo a můžete si ho představit jako nějaký druh paprsku. Tento paprsek Světla může směřovat různými cestami, aby umožnilo Světlu zářit. Vaše vědomí je samo o sobě neutrální, neboť v něm neexistuje myšlenkový proces ve smyslu posuzování nebo přikazování. Je neutrálnější, je objektivním způsobem bytí a vy tímto vědomím jste.
Toto vědomí sestoupilo do těla, které nyní máte, ve kterém teď žijete. Naplňte tělo svým vědomím tak, že začnete u svých chodidel. Nechejte vaši pozornost protékat vašimi chodidly bez jakéhokoliv očekávání či motivu. Vašim chodidlům připadá tato pozornost úžasná. Koupou se ve vašem vědomí. Vnímejte proud Světla jak prostupuje ploskami vašich chodidel, vašimi palci a patami. Vnímejte, jak vás Světlo uvolňuje. Jak zaměřujete pozornost na své kotníky, lýtka a kolena, nechejte tento proud cestovat nahoru vašimi stehny k bokům a pánvi. Vpusťte proud Světla do oblasti vašeho břicha. Dopřejte si na to čas, abyste se cítili ve svém těle skutečně ukotveni. Vnímejte proud Světla svého vědomí v jemných proudech, jak se vlní přes vaše nohy a břicho. Pociťte, jak se vaše mysl uklidňuje a zcela si uvědomuje, že jste vědomím - že jste Světlem.

Jestliže jsou zde myšlenky, vnímejte je stejně jako byste vnímali vnější zvuky jako je třeba psí štěkot někde venku. Vy nejste tímto psím štěkotem a nejste svými myšlenkami. Jste vědomím, které je vědomé. Vnímejte otevřený prostor, kterým vaše vědomí je. Vy jste tímto prostorem, jste prostorem mezi vašimi myšlenkami, mezi mnoha pohnutími a podněty ve vaší hlavě a těle. Vnímejte jak svobodné toto vědomí je. Dívá se na všechny tyto pohnutky a hravě s nimi komunikuje. Když je vaše Světlo přirozené a svobodné, když se spojuje otevřeně s vašim tělem, vaše Zemská část je vyživována. Je to to nejléčivější Světlo, které vůbec můžete přijmout. Je to Světlo vaší vlastní duše, vašeho vlastní vědomí. Toto Světlo má léčivou moc a tak mu dovolte, aby proudilo na místo ve vašem těle, kde máte uložené napětí. Na místo, které vnímáte ve svém těle jako zranitelné. Znovu bez jakéhokoli hodnocení a velmi objektivně světlu dovolte, aby do tohoto místa proudilo. Takto je nastolována rovnováha.
Dnes bych ráda hovořila o proudu přijímání ve vašem životě. Nejhlubší forma přijímání je přijmout sebe takového jakým jste. Světlem, které je ve vás se díváte na svou lidskost, své pocity, emoce, strachy a na svou tvrdohlavost. Obklopujete je tímto jemným a objektivním Světlem. Jen pak vytváříte úrodnou podestýlku, která je pro přijímání potřeba. Nejhlubší touha v lidské bytosti je být přijímán, být vnímán láskyplně, být uznán a být v náručí bezpodmínečně milující matky. To poskytuje bezpečí a pokoj. V tomto bezpečí, v tomto klidném odpočinku začínáte zářit. Jste tím, kým jste, přirozeně stejně jako květina, která se klube z poupěte. Když je tato podestýlka úrodná, květina vystupuje a začíná přirozeně kvést se svou vlastní září............

Horoskop 30.12. do 5.1.2014

29. prosince 2013 v 18:17 | Petra Nel |  Horoskop

Narození Ježíšovo bylo historickou událostí velké důležitosti. Ale pokud by mělo stačit, že se Ježíš narodil před dvěma tisíci lety, proč Království Boží doposud na zemi nepřišlo? Války, chudoba, nemoci, to vše přece mělo zmizet… Skutečný žák ví, že o Vánocích se Kristus rodí ve světě, ve formě světla, tepla a života a připravuje tedy podmínky, aby se toto Božské dítě narodilo také v něm. Ano, jelikož si můžeme číst příběh narození Ježíše kolikrát chceme, můžeme zpívat "Narodil se Kristus Pán", ale dokud se ovšem Kristus nezrodí v nás, tak to ničemu neposlouží. Je nyní na každém z nás pěstovat v sobě touhu, aby se Kristus zrodil v naší duši, a abychom se stali jako on, díky čemuž bude celá země jednou zalidněná Kristy! Tohle žádal Ježíš, když říkal: "Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší…" Nuže, kde jsou - ty skutky větší než Ježíšovy? Ukažte mi je… Pro některé je již Kristus zrozen, pro další se brzy zrodí… Vše záleží na vytvoření podmínek." Omraam Mikhael Aivanhov www.omraam.cz

Jak se vám podařilo o Vánocích nalézt v sobě Krista?

Slunce se dostalo do konjunkce s Merkurem a Plutem, toto postavení je velmi přerodové. Mysl se dostává do hloubky podstaty, kde se může přerodit. Objevují se hluboké, zasunuté mentální vzorce, přesvědčení, které v této době můžete vidět a tím změnit. Tím, že tato konjunkce je v kvadratuře Urana - změna, osvobození, předchází nečekané, překvapivé události. Dále je konjunkce v kvadratuře s Marsem a to vytváří tlak, konflikty, hádky a rozepře, které vynesou nevědomé postoje a myšlenky na povrch, až se budete divit, co v sobě vlastně máte. T - kvadratura z těchto pozic vytváří velký tlak a výbuchy emocí, zloby. Není jiné cesty než je Pravda. Vše, co se skrývá, tají, praskne jako vřed, aby konečně mohlo přijít vyčištění a následně zahojení.

Jupiter, který pomalu nastupuje v tomto týdnu do opozice s velkou konjunkcí v Kozorohu Slunce, Merkur a Pluto vytváří Velkou kvadraturu. To, co se musí stát, se stane. Nevyhnutelnost.
Zároveň Jupiter připomíná vytvoření natažení tětivy luku, hrot konjunkce je Slunce, Merkur a Pluto Jak bude využit, záleží na tom, jaký je váš záměr, víra, pravda, moudrost, štěstí. Jupiter je symbol štěstí, hojnosti, moudrosti, pravdy a víry. Tomu, čemu vnitřně věřím, to mi řidí život. A podle toho bude vystřelen šíp, a jaký cíl nalezne, záleží dle vašeho nastavení nitra.

Kdy k tomuto vystřelení dojde? Při novoluní 1. 1. 2014, v tento den Luna přichází do konjunkce se Sluncem, Merkurem, Plutem a celé Velké kvadratury. Novoluní je nový impuls, počátek.
Při všech aspektech, které v ten den jsou, by se to dalo nazvat: Výtrysk energie. Jestli bude pozitivní nebo destruktivní, záleží na vaší vnitřní pravdě. Ale ať bude jakýkoliv, bude to správně, protože z hlubin vašeho nitra se uvolní to, co je v dané chvíli potřeba. Tato energie následně rozhýbe události v novém roce. Je dobré tento den a den před tím prožít aktivně, s nějakým záměrem.

Jinak se na přelomu roku budou objevovat časté nehody, rozepře, hádky, rvačky, výbuchy, demonstrace a je možné, že se ve světě objeví nějaké přírodní katastrofy. Tato energie se děje uvnitř nás, ale i kolem nás.
Jaký bude rok 2014? Je to změna, pohyb vpřed a čeká nás hodně výzev, které budou iniciovat právě probuzené kroky k vývoji.
Pokud chcete vědět více, pak 15.1.2014 v Hradci Králové budu mluvit o celém roce 2014. (kompletní info v sekci přednášky www.astrologiepetranel.cz)


S láskou Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Fragment Solařina Surf Reportu na prosinec 2013 - KONFIGUROVAT A BÝT PŘIPRAVEN!

29. prosince 2013 v 18:16 | Solara |  Channeling

Na začátku prosince se zdá, jakoby se naše expresní vlaky do Nové krajiny náhle a lehce zastavily. Cítíme staré náklady, které jsou z našeho expresu odstraňovány. Prvky, které jsme s sebou dlouhý čas nesli, nyní odešly. Necháváme odejít dokončené projekty a staré způsoby bytí.

Protože byly tyto staré náklady odpojeny od našeho expresu, máme nyní pocit svobody a lehkosti. Odpojení tolika našich starých nákladů nejen odnáší věci, které už nepotřebujeme s sebou vláčet, ale také nás to odnáší ze staré fáze života. Pomáhá to tomu, aby se všechno dostalo na své pravé místo, abychom byli připraveni na rok 2014.

Tak jak jsou naše staré náklady odpojovány od našeho expresu, nové náklady jsou přidávány. To významně mění celou konfiguraci možností toho, co můžeme zažít.Významně to posouvá naše vnímání toho, co je PRAVÉ a PRAVDIVÉ. Znovu to zapne náš vnitřní kompas, aby nás vedl nejpravdivějším směrem a umožňuje nám to vkročit hlouběji do Nové krajiny.
Po celý prosinec probíhá velkolepá nová konfigurace našich vnitřních a vnějších světů. Probíhá to překvapivě hladce a lehce, vypadá to přirozeně a organicky. Získáváme vyšší vnímání a hlubší upřímnost, což nám umožňuje mít rozsáhle širší perspektivu při pohledu na naší Novou krajinu.

Prosinec je výtažkem, podstatou energií a zážitků roku 2013. Odhaluje tapetu, kterou jsme vytvořili ze všech vláken, která jsme vnesli do tohoto roku, stejně jako výsledků všech vláken, která byla odstraněna. A to včetně vláken našich bytostí, která byla zachycena v dualitě a musela být odetnutá. Vše, co jsme nechali odejít. Vše Nové, co jsme obejmuli. Pak zbývající vlákna jsou spalována v doutnajících ohních naší prohlubující se Lásky a Pravdivosti, dokud nezáří jako nikdy předtím.........

Říkali, že mne milují ...

28. prosince 2013 v 14:37 | zasláno e-mailem Eva |  Duchovní růst

Někteří muži….. "Říkali, že mne "milují", ale viděla jsem jasně, že si mne, toho čím ve skutečnosti jsem, ani nepovšimli. Chtěli prostě tělesnou lásku; jak by mne to mohlo zajímat, když jsem jednou nahlédla do pasti přírody? Ani mé marnivosti takové žádosti nelichotily. Naopak: považovala jsem za ponižující, že muži chtěli stále znovu mé tělo.

Mluvila jsem o nejvyšší filosofii; muž, který se vydával za přítele,

byl nadšen mou "inteligencí" a při nejbližší příležitosti mne chtěl -políbit. Chtěl snad políbit mou inteligenci?

Jiný byl nadšen mým smyslem pro hudbu; když jsem ve společnosti na klavír, říkal, že zbožňuje hudbu, políbil mi ruku a podíval se mi hluboko do ale s jakou smyslností! Ach, jsem znala takové "zbožňování hudby" a smála jsem se mu. Jak nudné! Jak nudné!

Skutečně mne přitahovala hudba, filosofie, psychologie, co bylo uměním a vědou, ale musela jsem že většina filosofů, psychologů, astronomů, vědců, umělců, jakož i jiných mužů, považovala sexualitu za ještě mnohem zajímavější! Ubožáci! Co jim zůstane, až jednou ztratí svou mužnost? Prázdnota, jejich vlastní hrozná prázdnota! A muži mi chtěli dokázat, že svůj život když nevychutnám při každé příležitosti sexuální požitky. Jak ponižující! Dokáží muži vidět jedině pohlaví! Neumí být jednoduše lidskými bytostmi nad a mimo úroveň sexu? Jako děti, které si spolu hrají, pro radost z hraní a ne proto, že se hra nějakým způsobem zabývá sexem?

Mnoho lidí provozuje hudbu, umění, hraje divadlo a zabývá se psychologií pouze proto, aby mohli získávat stále nové partnery. Bible říká: jako děti, vpravdě, říkám vám, nevejdete do království nebeského." Jak hluboce jsem pochopila tuto pravdu, když jsem musela vidět neklid a nespokojenost lidí, žijících jen pro sexualitu! A tito ubozí, prázdní lidé si mysleli, když viděli mou lhostejnost, že své pudy "potlačuji", nebo že hraji komedii. Vždy jsem se přísně analyzovala: nikdy jsem neměla jedinou myšlenku, která by mne přitahovala k nějakému muži. Milovala jsem svého manžela nezměrně hluboce, ale ne už jako žena muže, ale jako člověk člověka! Nebylo to pro mne pokušením, nebyl to boj a nebylo to "vítězství" nad mými žádostmi, neboť jsem netoužila vůbec po žádném muži. Od oné noci, kdy jsem jasně poznala podvod přírody v tělesné lásce, jsem se už necítila být ženou. Oné noci jsem se stala lidskou bytostí, jástvím, a ono jáství netouží po sexu! je bezpohlavní! Jáství není polovinou něčeho, co hledá svou doplňující polovinu; jáství je naprosto celistvé!

A když si člověk tuto pravdu uvědomí, tělo poslechne!"

( z knihy: Elisabeth Haich - Zasvěcení )

Matko představená, pomozte mi !

28. prosince 2013 v 14:00 Humor


Jeptiška přiběhne za matkou představenou: "Matko představená, pomozte mi, zhřešila jsem
milovala jsem se s mužem."
"Tak rychle běžte do kuchyně a snězte citrón!"
"A myslíte, že to pomůže?"
"To nevím, ale zmizí vám ten blažený výraz z tváře!"

Zvířata mají různé stupně vědomí stejně jako lidé...

28. prosince 2013 v 13:54 | Jane Roberts |  Duchovní růst

V jistém ohledu jste fragmenty svých podstat a psi ani jiná zvířata nejsou projevy vaší psychické energie jako součásti lidské bytosti.

Zvířata mají různé stupně vědomí stejně jako lidé. Jejich vědomí je stejně platné a nekonečné jako to vaše. Nic nebrání osobnosti vložit část své energie do zvířecí formy. Nemám tím na mysli stěhování duší. Neznamená to, že by se člověk převtělil do zvířete, ale že posílá část své energie do jiného druhu formy.

(22.35) Řekněme, že jedinec ukončí reinkarnační kruh a pocítí touhu po zemi, na které žil. Může tedy promítnout fragment svého vědomí do zvířecí formy. V takové podobě prožívá svůj život ve své přirozené podobě, v přírodní formě. Člověk však není zvíře, ani neokupuje jeho tělo.

Jednoduše a prostě jen vkládá část své energie do zvířete a smíchá ji s tou jeho. Tento případ se však nevztahuje na všechna zvířata. Ta, jak mohou potvrdit milovníci a chovatelé zvířat, mají své osobní vlastnosti a individuální způsoby vnímání reality, která je jim dostupná. Kontakt s přátelským člověkem může mít velký vliv na rozvoj jeho vědomí a emocionální život.

Princip vědomí však zůstává stále stejný, neliší se u člověka a u zvířete. Neexistují žádná omezení pro rozvoj individuálního vědomí nebo růst identity. Vědomí si najde své hranice a svoji rovinu reality v těle i mimo něj. Pes tedy není omezen svým bytím v dalších životech.

Je však nezbytné dosažení určitého stupně poznání a pochopení energetické organizace, než může podstata vstoupit a manipulovat se složitějším fyzickým organismem.

(22.45) Jak jistě víte, vědomí má tendenci udržet si svoji identitu a zároveň svůj gestalt. Zvířecí vědomí může po smrti zformovat gestalt s jiným vědomím, které má odlišné schopnosti, a jejich kombinací je možná změna druhu.

I v takovém případě je zachována identita. Vědomí se přirozeně mění, tak se musí měnit také identita, nepřekrývá však jedna druhou, ale staví se na sebe.

Vnímáním těch ostatních se identita obrovsky obohacuje. Jak jsem již zmínil, myšlenky mají svá elektromagnetická pole a formu, ať už je vnímáte, či nikoli. Každou myšlenkou vysíláte tvary a podoby, které se mohou stát platnou realitou pro ty, kdo žijí v systému reality, do kterého je promítáte.

Stejným způsobem vysílají energii osobnosti z jiných realit k vám. Tyto události nepocházejí z vašeho systému, tudíž nerozumíte jejich zdroji.

( Z knihy : Jane Roberts - SETHOVY PROMLUVY )

Není šedivých dnů ...

27. prosince 2013 v 9:15 Citáty a Moudra
Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností.
To jsou jenom unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.
Jan Werich
Člověk tak mocně naříká při každé bolesti. A tak málo se raduje, když žádnou nemá.
Georg Christoph Lichtenberg
Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má růže.
Čínské přísloví

Proto jsou děti tak krásné ....

25. prosince 2013 v 19:43 | Osho |  Duchovní růst

Proto jsou děti tak krásné. Nemají minulost. Jsou mladé a nezkažené.
Nemohou říkat - já - odkud by je vzaly? Děti jsou vychovávány,
dostávají odměny a tresty, jsou milovány a zatracovány -
a tímto způsobem se formuje já. Proto je dítě krásné, protože nemá ještě ego. 70)

(Ad 70 - To je jen básnická nadsázka. Pravda je taková: Vědomí dítěte
není ještě tak pevně svázáno s genetickým záznamem ("b"), ale nemůže
se vzdát své minulosti 18 miliard let staré ("a"), jejímž nositelem je od
chvíle početí. Proto zárodek v matčině těle prodělává ve zkratce vývoj
celého živočišstva až k člověku a po narození se do něho vtěluje už jen
lidská minulost.)

Nějaký starý muž je ošklivý -ale nikoliv pro své stáří, nýbrž kvůli celé minulosti.
Příliš mnoho ega.....
Starý člověk může být také mladý a krásný, možná krásnější než dítě - pokud se vzdá ega.
Pak prožije druhé dětství a znovuzrození. To je význam Ježíšova zmrtvýchvstání.
To není historická skutečnost, nýbrž parabola. Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých.....
Muž, který byl ukřižován již neexistuje. To byl Ježíš - syn tesaře. Tento Ježíš je ukřižován a umírá
a nový život se pozvedá; z této smrti se zrodil nový život. To je Kristus - ne syn nějakého jistého
tesaře z Betléma, ne žid, ani člověk. Je to Kristus - nové Bytí, bez ega.
Totéž se stane i vám, bude-li vaše ego přibito na kříž. Je-li vaše ego ukřižováno, nastane vzkříšení.
Znovu budete narozeni. A toto nové Bytí je věčné, neboť je znovuzrozením ducha, nikoliv těla.
Pak nebudete nikdy starými. Nyní zůstanete věčně mladí a svěží, tak svěží jako první krůpěj rosy,
tak svěží jako první hvězda na nočním nebi. Zůstanete mladými a nevinnými jako dítě.
To je vzkříšení ducha - a nastane vždy v jediném okamžiku.

( Osho - MÁ CESTA JE CESTOU BÍLÉHO MRAKU )

Dvě jeptišky se vydají na projížďku autem

23. prosince 2013 v 19:47 Humor

Dvě jeptišky se vydají na projížďku autem... ale co to, po pár kilometrech motor zachrčí a zhasne... kontrolka benzínu je na nule. Naštěstí jen kousek odtud je vidět benzínovou pumpu, stačí jen dojít s kanystrem a načepovat.
V celém autě však nenaleznou nic, v čem by benzín přinesly, jen pod zadní sedačkou je velký nočník.
A už ho taky nesou k pumpě a za chvilku jsou nazpět u auta a nalévají palivo do nádrže.
Zrovna jede kolem místní farář, zastaví a jen nevěřícně kroutí hlavou:

"Tedy sestry, vaši víru bych chtěl mít..."

PF 2013

23. prosince 2013 v 10:51 | Wan |  Ostatní

Lorna Byrne - VÁNOCE 2013

22. prosince 2013 v 21:44 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

BRÁNY NEBES JSOU O VÁNOCÍCH TROCHU OTEVŘENĚJŠÍ

Přeji vám velmi radostné Vánoce.

Je na vás, abyste cítili radost a neudělali z Vánoc období plné stresu. Musíme být radostní, aby se naše láska a radost dotkla lidí kolem nás, i těch, které neznáte, když kolem nich procházíte na ulici.

Bůh a jeho andělé nám všem v tento roční čas dávají dar radosti a lásky nehledě na naše náboženské vyznání nebo na to, jestli Vánoce slavíme či ne. Je ale na nás, jestli tento dar přijmeme.
V tento roční čas vídám od dětství tisíce andělů, jak létají nad domy a shazují koule světla do každého domova. Když se to stane, vidím explozi světla, které vyplní každý kout a skulinu domu a rozzáří i cihly a cement. Vždy jsem si říkala, proč se to děje, a až v nedávných letech mi andělé vysvětlili, co to vlastně dělají. Řekli mi, že pomáhají dospělým, aby se rozpomněli na Nebe. V přítomnosti dětí často cítíme atmosféru radosti, obzvlášť o Vánocích. Děti nedávno přišly od Boha, z Nebe, a jsou plné lásky a radosti. My všichni dospělí v sobě také nosíme tyto vzpomínky, i když jsou možná po většinu roky skryté.

V tomto čase roku jsou brány Nebe trochu otevřenější. Miliony a miliony těchto andělů otevřou brány, které jsou už téměř úplně dokořán, ještě o něco víc, když jimi prolétávají na Zem jako nekonečný proud světla.
Na konci listopadu jsem byla v New Yorku těsně před Díkuvzdáním a Chanukou a tito speciální andělé už měli napilno. Když jsem chodila po ulicích Manhattanu, viděla jsem anděly, jak létají nad budovami a shazují koule světla. Bylo to, jako by ta koule zmizela, prošla budovou, ale ještě než úplně dopadla, andělé rozsvítili byt a já viděla, kam ta koule letí, a pak jsem viděla explozi světla a jak koule vyplnila celý byt a každého v něm prozářila duchem lásky a radosti. V jednom sedmdesáti poschoďovém bytovém mrakodrapu jsem viděla, jak koule explodují každá jindy v deseti bytech. Tohle se neděje pouze v noci, ale dvacet čtyři hodin denně........


Důvěřujte Zemi

22. prosince 2013 v 10:37 | Pamela Kribbe |  Channeling


Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


Drazí přátelé,

Jsem hlas Země. Vnímejte moji přítomnost uvnitř vás a pod vašimi chodidly. Jsem přítomna ve vašem těle. Proudím všemi vašimi buňkami. Právě tělem jste propojeni s přírodou, se vším kolem vás, co roste, žije a dýchá. Uvědomte si v tomto okamžiku živoucí přítomnost přírody kolem sebe. Vnímejte stromy kolem této budovy, zemi, na které je budova postavena. Vnímejte rostliny, ptáky a stromy. Když je pozorujete zblízka, můžete vnímat, jak i vaše přítomnost na tato živá stvoření působí. Nejen že vy vnímáte je, oni taktéž vnímají vás. I tato budova je živá, neboť vše, z čeho byla původně postavena obsahuje energie Země. Ve všem kolem vás existuje vědomí. Hmota je oživlé vědomí. Vnímejte energii, vědomí, v této budově, její historii a to, co jí přinášíte. Často podceňujete vliv, který máte právě tím, že někde jste.

Nyní se ponořte hlouběji do svého těla. Právě tak, jak jste pozorovali svým vědomím okolí, udělejte to nyní velmi objektivně i se svým tělem: vnímejte svou hlavu, krk, hruď. Pak se ponořte hlouběji do svého břicha a pociťte mou energii - povedu vás. Vítám vás, když tohle činíte, i já jsem živá. Mám své vlastní vědomí. Vnímejte, jak vám pomáhám tím, že vás vtahuji hlouběji do vašeho těla, jak se noříte podél své páteře ke kostrči. Vnímejte mou vyživující energii, neboť jsem vaší matkou. Vnímejte mne ve svých stehnech a kolenech, ve svých lýtkách, kotnících a chodidlech.
Dnes zůstaneme v této dolní části vašeho těla. V myslích lidí je vštěpená stará představa, že inspirace přichází seshora, že hluboké spirituální pochopení se rodí ze spojení s nebesy, s vesmírem, který je nad vámi. Dnes vás však žádám, abyste zaměřili pozornost na to, co leží pod vámi, na zem pod vašimi chodidly, na živoucí Zemi.

Mnoho z vás zažívá bolest, zklamání, hluboký smutek nebo osamělost, která se usídlila ve vašich spodních čakrách. Důsledkem toho vaše uvědomění spolu s vědomím vystoupalo - tak říkajíc opustilo tělo - protože bylo příliš bolestivé prožívat všechny emoce, které jste na pozemské úrovni měli. Chápu to a zároveň chápu, jak těžké je plně sestoupit do oblasti vašeho těla, které se cítí tak zranitelné. Vyžaduje to hluboké odevzdání a hlubokou víru v život.
Je velmi lidské vystavět ochranné brnění kdykoli se cítíte vážně zranění. Přesto vás takové brnění drží zpět od života. Okrádá vás o vaše nejhlubší síly. Tak nemůžete žít, protože, když tak činíte, omezuje vás to a je to jako byste byli ve vězení. Jenomže proud života a síla duše je vždy silnější než vězení, které uvnitř sebe sama vystavíte. Z vaší duše existuje vždy další tah, hnací síla k otevření a odevzdání se životu, všemu, co je............

Proč jste mi neřekl, že ten pes ...

21. prosince 2013 v 9:52 Humor

Jeden starý farmář žil na irském venkově dlouhá léta sám, jen se svým psem. Když jednoho dne jeho miláček zemřel, šel farmář za místním knězem s prosbou:
"Otče, bytost mně nejbližší, můj pes zemřel. Mohl byste za jeho duši sloužit alespoň malou mši?"
"Je mi líto, ale bohoslužby pro zvířata v našem kostele sloužit nemůžeme. Ale na druhém konci městečka je nová náboženská organizace. O jejich víře toho moc nevím... snad budou moci pro to zvíře něco udělat."
"Vyrazím tam rovnou, Otče. Děkuji za radu. Jen se ještě zeptám, myslíte, že takových pětset liber věnovaných za bohoslužbu bude stačit?"
Na to kněz rozhořčeně odpověděl:
"Proč jste mi neřekl, že ten pes byl katolík?"

Jak starý byste byl, kdybyste neznal své datum narození?

20. prosince 2013 v 10:48 | Bob Moawad |  Pro pohlazení dušičky

Nikdo neztělesňuje skutečnost, že úspěch je cesta a nikoli cíl, lépe než svěží a čiperní "lidé ve vývoji", kteří nedovolují věku, aby jim překazil plány. Florence Brooksová vstoupila do mírových jednotek, když jí bylo čtyřiašedesát let. Gladys
Clappisonová žila v dvaaosmdesáti letech na studentské koleji lowské univerzity, kde se připravovala na doktorát z
filosofie. A takový Ed Stitt v osmdesáti sedmi letech pracoval na univerzitním vzdělávacím programu pro obyvatele
New Jersey. Ed říkal, že je to prevence proti "nemoci pamětníků" a že si tak procvičuje mozek.
Pravděpodobně nikdo nepodnítil mou fantazii natolik jako Walt Jones z Tacomy ve státě Washington. Walt přežil svou
třetí manželku, s níž žil dvaapadesát let. Po její smrti kdosi Waltovi řekl, že musí být smutné ztratit blízkou osobu, s níž
strávil tolik let. Walt mu na to odpověděl: "No ano, smutné to je, ale možná je to tak lepší."

"Jak to myslíte?"
"Nechci svou ženu nijak pomlouvat, měla zlatou povahu, ale posledních deset let mi tak nějak přitahovala uzdu."
Svou odpovědí vzbudil v posluchači velký zájem, a tak musel pokračovat: "Nikdy se jí do ničeho nechtělo, stal se z ní hrozný pecivál. Před deseti lety, to mi bylo čtyřiadeva-desát, jsem ženě řekl, že jsme kromě krásného severozápadního pobřeží nic jiného neviděli. Zeptala se mě, kam tím mířím, a tak jsem jí pověděl, že bych chtěl koupit auto s obytným přívěsem a možná bychom se mohli podívat i do všech osmačtyřiceti sousedních států. A zeptal jsem se, co si o tom myslí. .Myslím, že ses pominul, Walte,' prohlásila.
,Proč, prosím tě?' ..........

Holub šprýmař

20. prosince 2013 v 10:08 Humor

Mistr Hilarion 15.12. - 22.12. 2013

20. prosince 2013 v 9:49 | Marlene Swetlishoff |  Ostatní

Milovaní,

Slunovrat se blíží a jak se dostáváme do sféry jeho působení, energetické pole lidstva je pozdvihováno výše a výše. Každý je všudypřítomně obdarováván přítomností andělské říše více než kdykoli dříve. Půvab andělské říše pomáhá každému otevřít srdce a duši vyšším frekvencím světla a lásky. Jak každá bytost dostává do srdce větší příliv Kristovské energie, zažívá v denních životech jemné a hluboké přeměny. Začne se to ukazovat v projevech mezi všemi členy lidstva v tom, jak budou jednat a propojovat se navzájem. Kvality míru, milující laskavosti a dobré vůle budou častěji vzájemně vyjadřovány a lidstvo porozumí smyslu mnoha věcí, které dosud nechápalo, protože je nesprávně hodnotilo.


Po celé planetě se zvedne vlna vědomí lásky. Lidstvo bude pozvednuto do vyššího vnímání účelu, proč je tady v tomto okamžiku historie planety. Ve vědomí každého jednotlivce bude odkryto mnoho poznatků, které budou reflektovat lásku, vědomí jednoty a větší vyjádření života na Zemi. Lidé se nebudou více obávat nebo omezovat vyjádřit plně lásku, kterou cítí v jakýkoliv okamžik v srdci. Všechna krása vyšších kvalit v každé duši vystoupí na povrch v hravém a šťastném vnějším vyjádření. Každý člověk vyvine úsilí, aby přesměroval své myšlenky způsobem, který požehná druhým a všem společně v jejich činech, myšlenkách a skutcích. Posílání myšlenek tímto způsobem dál (doslova "zaplatit dopředu" - pozn. př.) se stane normálním způsobem vyjádření, jakmile každý pochopí, že když dává druhým, dává sobě.


Zákony vesmíru začnou častěji naplňovat vyšší záměry lidstva. Lidé zjistí, že je snadnější než kdykoli dřív uskutečňovat své nejodvážnější a nejhlubší sny. Realitou se stane pochopení, že každá duše je zodpovědná za dobro, které manifestuje ve svém životě, protože to je to, co rozdala. Tento zákon byl vždy platný, ale díky hustotě okolo planety bylo těžší si ho uvědomit. To vše se nyní rychle mění a budeme moci ocenit a rozpoznat zázraky světa, ve kterém lidstvo žije a dýchá. Je to ve skutečnosti nejkrásnější a nejúžasnější planeta ve vesmíru. Lidstvo má ve své buněčně struktuře a DNA obrovský potenciál a ten se začne přirozeně a hravě rozvíjet.


Po celé planetě zazní společná řeč míru a harmonie, hlásající lepší životní podmínky pro všechny duše, které si vybraly inkarnovat se ve fyzickém těle tak, aby mohly naplnit svůj životní plán a účel. Energie lásky se bude manifestovat s větší frekvencí a intenzitou než kdykoli dřív, a proto nastane transformace uvnitř každé osoby způsobem, který si dosud nikdo nepředstavoval. Každý se pocítí zahanbeně, když si uvědomí, jak obrovskou příležitost dostal inkarnací na tuto planetu v tomto čase. Přispěje to k oživení vyšších kvalit v každém jedinci a v systémech, které fungují na planetě.

Lidstvo povstane společně se Zemí, jak začne být pozvedáváno energiemi, které prostupují veškerý život na Zemi. Objeví se velké úsilí napravit všechny škody učiněné Zemi a jejím královstvím při honu za bohatstvím za každou cenu. Budou hledány lepší způsoby, jak zásobit celé lidstvo základními prostředky, které budou v harmonii s veškerým životem na Zemi. Usnadní to zavedení nové technologie, která byla v minulých časech potlačena. Učiní to život na Zemi mnohem jednodušší a snazší, než ten zažívaný dosud. Všichni, kteří obdrží tyto nové znalosti, souhlasili, že je budou sdílet svobodně, aby usnadnili a urychlili transformaci do vyšších dimenzí vědomí. Toto je nejvíce vzrušující vývoj v procesu vzestupu na planetě.

Do příštího týdne…


Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil J. Noname. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Velká vědecká předpojatost - 1. díl

20. prosince 2013 v 9:46 | Lee Carroll |  Channeling

Tento channeling byl předán ve Washingtonu DC 7. 11. 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Gaitherburgu, Maryland.

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Tak rychle to nastane - přechod mezi lidskou bytostí zde a tím, kdo channeluje zprávu z druhé strany závoje, že? Možná je to příliš rychlé pro ty z vás, kteří se mohou snažit dělat úsudky nad tím, co se zde vlastně děje. To, co vám ale můj partner neřekl, je to, že zde není žádný skutečný přechod, protože já jej doprovázím vždy. Je to jeho volba, touto cestou přijmout moji energii, být schopen přepínat tam a zpět při sdělování poselství lásky mezi jeho a mojí řečí. Takže ti říkáme, lidská bytosti, že každý z vás se může dostat stavu, kde je malý nebo žádný přechod mezi tím, kdy mluvíte vy nebo vaše Vyšší Já.

To, o čem s vámi chci dnes hovořit, je obtížně definovatelné. Nechal jsem svého partnera přijít s takovým titulkem channelingu, aby čtenáře zaujal. Chtějí si naplnit "oddělení (šuplík) očekávání". Přejí si mít nějaký druh identifikace pro procesy všeho, čím se zabývají, a tak jsem ho to nechal udělat (nechal Leea přijít s tímto titulkem - pozn. př.). Protože se chystám hovořit o vnímání dimenzionality jako nikdy před tím. Přeji si vám dát mechaniku toho, jak to funguje, a také něco málo o tom, co můj partner nazývá vytvořením divoké karty - těch věcí, které neočekáváte nebo jim nevěříte. Začnu příkladem.

Dovolte mi, abych vám představil Henryho a Marii. Jsou kreslenými postavičkami na kousku papíru. Jsou dvoudimenzionální a samozřejmě inteligentní, protože to je podobenství. [Kryon se směje.] Jejich životy nejsou složité a oni jsou jednoduché postavičky. Všechno zvládli. Mají dokonce i lásku. Dvoudimenzionalita jejich života je vše, co znají a oni jsou s ní spokojeni. Znají parametry kousku papíru, na kterém se nacházejí, a spokojí se s nimi. To je vše, co kdy měli. Vědí, co mohou a co nemohou. Henry a Marie jsou spokojeni se svou realitou.....

Kryon - Velká vědecká předpojatost - 2. díl

20. prosince 2013 v 9:46 | Lee Carroll |  Channeling
Pak přichází pan Svobodomyslný, který byl nakreslen trochu jinak. Tato zvláštní postavička začíná hovořit k nim oběma - o potenciálu 3D… o možnosti "nahoře a dole". Mluví o 3D namísto 2D, kterou si oba dosud užívají. Je to začátek konceptu reality, kterou oba nikdy nespatřili, nemají pocit, že by se na ní podíleli a ani jí nemohou skutečně rozumět.

Pojďme se podívat, jak Henry a Marie naloží s touto informací. Za prvé, nechápou ji. Je to pro ně trochu moc velkomyslné. Za druhé, je to mimo jejich realitu, takže je to skutečně nezajímá. Nemusí to používat, takže pro ně je to domněnka a proto nevěří, že je to opravdu důležité nebo že to existuje. Stává se to pro ně fantazií o vědě - něčím, co se nikdy nebude týkat Henryho a Marie, kteří jsou koneckonců jen 2D kresbami na kusu papíru.
Existuje mnoho lidí, kteří si sednou a přečtou tento kus papíru a jsou jim podobní. Nezajímá je nic mimo 3D realitu. Ne z jejich vůle, ale protože jsou součástí paradigmatu, který vždy byl… paradigmatu 3D, ve kterém žili celý svůj život. Je to realita, ve které je těžké myslet za její hranice a mnoho lidí by se tím opravdu nemuselo zabývat. Koneckonců, co je špatného na realitě, ve které žijete? Vždyť funguje! .....