Leden 2014

Jde chlapec na zpověď

31. ledna 2014 v 8:50 Humor
Jde chlapec na zpověď a po přiznání, že měl poměr s dívkou, mu farář říká,
že mu nemůže být odpuštěno dokud se nepřizná, kdo je to holka. Chlapec říká:
Já jsem slíbil, že to neprozradím.
Farář se ptá:
Byla to Pekařová dcera Marie?
Ne, a už jsem řekl, že to neprozradím.
Byla to Marta, dcera zedníka?
Ne, a stále to neřeknu.
Byla to Marika, řezníkova dcera?
Ne.
No, synku, nemám jinou možnost.
Musíme tě exkomunikovat na 6 měsíců.
Venku před kostelem se ptá jeho kamarád, co se stalo.
No, dostal jsem 6 měsíců a mám další 3 tipy !

Potíže se zuby a jejich psychosomatické souvislosti

31. ledna 2014 v 8:41 | dr. Ruediger Dahlke a další |  Zdraví

Zub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka. Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou. Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.

Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se o jejich estetický vzhled a udržujeme je již od dětství vštípenými návyky v čistotě. Pokud nějaký zub vybočuje nebo se vyklání, je snaha dostat ho zpět do řady. Pokud nás zub rozbolí, necháme ho opravit, nahradit (nakonec protézou celého chrupu) a většinou to nijak nespojujeme s námi samými - naším životem.
A přesto právě to má velký význam: každý zub, jeho postavení a kondice úzce souvisí s naším světem přání, talentů, pocitů, činů, zklamání atd. Navíc podle čínské medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánech a jsou tak propojeny se vším, co se v těle i duši děje. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje ("podívat se někomu na zoubek") Pojďme se na to podívat podrobněji.

Zuby z pohledu Nové medicíny dr. med. Gerd Hamera

Začneme skoro od Adama, naše tělo v sobě nese paměť na miliony let přírodního vývoje, evoluci. například jsme měli kdysi žábry a jejich pozůstatek je dnes součástí lymfatického systému. Lidský zárodek - embryo v počátcích svého života v rychlosti zopakuje miliony let evoluce.

Při vývoji prvních buněk embrya se tyto rozdělí na tři takzvané plátky:

Vnitřní entoderm stačil pozemským živočichům, dokud žili v moři, z entodermu se dodnes vyvíjejí orgány související se zpracováním potravy, přijatého sousta. Střeva, játra, plíce atd. Na řízení stačil mozkový kmen - rozšířená mícha.

Střední plátek se vyvinul, když život vystoupil z moří na zem, vyvinuly se z něj orgány zajišťující stabilitu těla, výkonnost a tělesnou obranu. Svaly, kosti, šlachy atd. Vznikl malý a velký mozek.

Vnější plátek se objevil, když živočichové začali žít ve skupinách, vyvinuly se orgány zajišťující ostrahu, kontakt, plození, a ochranu vlastního území - na to jsou třeba zuby, konkrétně zde tvrdá sklovina. V mozku přibyla šedá kůra mozková.

Stojíme dnes na vrcholu té velké pyramidy evoluce a vše si naše tělo pamatuje, v případě ohrožení "revíru", problémech něco ztrávit, zkousnout, ztrátě sebeúcty (slabá konkurenceschopnost), při konfliktech z odloučení apod. naše tělesné orgány reagují stále stejně, jak se naučily za miliony let evoluce. Té reakci se pak říká onemocnění, neboť evoluce je z našeho pohledu slepá a klidně nás to může i zabít, když např. prastarý evoluční mechanismus "zpevňuje" buněčným bujením střevní stěnu. Medicína to nazývá nádor.

Každý orgán má něco, můžeme to nazvat spínací relé na odpovídajících částech mozku. Základem onemocnění je duševní konflikt, umocněný vnějšími vlivy (strava, prostředí), platí to i pro zuby. Nastane-li vážná konfliktní situace, začnou probíhat změny na příslušném orgánu a v příslušné mozkovém relé dojde ke vzniku zvláštního obrazce, tzv. Hamerova ohniska, lze to na CT vyfotit. Toto vše se děje za spolupůsobení mikroorganismů a má to biologicky evolučně opodstatněný smysl.

Každý zub má svůj specifický obsah biologického konfliktu = duševní příčina, disharmonie.
Podle umístění kazu aj. můžeme vypátrat emoční problém, slabé místo v životě dotyčného jedince.

1/ Díry ve sklovině (tzv. kazy)
Sklovina patří k vnějšímu zárodečnému plátku, to znamená, že sklovina je jakási sliznice vytvořená ze slonoviny. Je to ta nejtvrdší část. Hamerovo ohnisko v tomto případě leží ve mozkové kůře, mezi hemisférami, přední paramedian.
Obsahem konfliktu je obranný konflikt "nesmět kousnout" (ovčácký pes by jezevčíka kousnout mohl, ale nesmí). Při bližším zkoumání o jaké téma se v životě dotyčného jedná zde opět rozlišujeme na řezáky, špičáky a stoličky, je-li levák či pravák apod. V aktivní fázi konfliktu se vytvoří defekt na sklovině, nesprávně nazvaný "kazem". Ve fázi léčení dochází k pomalé obnově, to znamená k opravě defektu na sklovině, bezbolestné, ovšem s případnými nepříjemnými pocity, citlivostí na teplo/zimu nebo sladkost/kyselost. Hojení probíhá v principu automaticky, přirozeně za předpokladu, že by se zde neobjevily žádné nové recidívy..... číst dál

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2014

28. ledna 2014 v 8:11 | Lee Carroll |  Channeling

06.01.2014 - PŘEPSÁNÍ
Čeho se bojíte? Všechny vaše podvědomé strachy jsou založené na zkušenostech z minulých životů. Můžete to vnímat jako "data", která si s sebou nesete, která byla zapsána před velmi dlouhou dobou a která jsou stále aktivní. Čemu se vyhýbáte? Co nechcete dělat kvůli nějaké nevysvětlitelné energii? Všechny tyto věci, některé pro vás nevysvětlitelné, mohou být vymazány a přepsány. Nedají se zakrýt. Můžete je jen přepsat. Akáša je připravená na to, že bude změněna, aby byla v souladu s vaším současným životem.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- "Rekalibrace lidstva" - z Kryonovy Knihy Třináct -


13.01.2014 - CO VE VÁS VYVOLÁVÁ NEJVÍC STRACHU?
Co ve vás vyvolává nejvíc strachu? Pro většinu z vás je to nevědomý strach z úspěchu, strach z toho, že půjdete po své dohodnuté cestě, strach z hojnosti. Možná je to strach ze samotného osvícení. Vyzýváme vás, abyste vzpřímeně vstoupili do tohoto strachu. Ať už se nejvíc bojíte čehokoli, o čem víte, že je to karma ve vašem životě, musíte se tomu postavit čelem, abyste se s tím vypořádali - vězte, že je to jednoduše jen pozlátko.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Tři "Alchymie lidského ducha" -


20.01.2014 - ZMĚŇTE SVĚT
Znovu vám opakuji, že změna jednoho ovlivní mnohé. Takže pokud by existovalo nějaké doporučení pro tuto novou dobu, znělo by - změňte sebe… spolutvořte pro sebe. Dovolte, aby vás ostatní pozorovali a následně se sami také změnili.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Tři "Alchymie lidského ducha"

20.01.2014 - JEDNODUCHÉ UVĚDOMĚNÍ
Vaše jednoduché uvědomění si svého duchovního já, už ve skutečnosti započalo planetární posun nezbytný pro dokončení tohoto obrazu osvícené Země. Viděli jste v poslední době nějaké změny v politice? Neříkali jsme vám, abyste to vyhlíželi? Neříkali jsme vám, že známkou změny lidského vědomí bude to, že nebudou žádná tajemství? A co vaše ekonomika a snahy "spojit se" k vytvoření celosvětové rovnováhy? Hovořili jsme o každé z těchto věcí a teď jsou tady! Je to díky tomu, že jste uvolnili svou energii pro planetu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Důležitost uzemnění

28. ledna 2014 v 8:07 | Celia Fenn |  Channeling


ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FENByl to intenzivní a spíše chaotický začátek roku 2014! Poslední úplněk ve znamení Raka/Kozoroha a vlna energie slunečních erupcí způsobila, že sílu těchto energií vnímal každý. Přídavkem k tomu je ještě přímé napojení přicházející energie Podstaty, o které mluvil Archanděl Michael. Je to prapůvodní energie Země, která vytvoří nový vztah lidstva k přírodě. Je to skutečně období vzrušující a intenzivní změny.

Nejčastější otázkou, kterou dostávám od lidí je, jak zvládnout tyto silné energie. Odpověď se vždy skládá ze dvou bodů - buď bdělý, vědomý a uvědom si co se děje. Buď plně uzemněný, což je vlastně to stejné!

Pojďme se nyní stručně podívat proč tyto energie vnímáme tak intenzivně. Zaprvé... Slunce. Jsme v období, kterému se říká "Sluneční maximum", znamená to že Slunce nepřetržitě vysílá silné erupce, který přichází na Zemi. V metafyzické terminologii to znamená, uvolnění slunečních světelných kódů a nebo informace, která je absorbována Zemí a těly, ale I světelnými těly všech živých bytostí na Zemi. Pokud je vaše světelné tělo plně aktivováno na Úroveň Sluneční Energie, pak tato informace je absorbována do světelného těla a vysílána přes podvěsek mozkový a meridiány do vašeho fyzického těla. Pokud jsou tyto světelné kódy v určité síle, pak to může vyvolat neklid ve vašem těle. Je to z toho důvodu, že Galaktický Systém Člověka je zkonstruován tak, aby UZEMNIL tyto energie nebo je spustil do Zemské Mřížky. Galaktický Člověk nebo Nový Člověk je Mostem mezi rozdílnými stupni a dimenzemi.


Toto dobře funguje, pokud je člověk dobře uzemněný a dovolí aby tyto energie přes něj prošly do Země, kde jsou absorbovány a využity. Pokud nejste dostatečně uzemněni, pak se projeví to, čemu se říká "symptomy vzestupu".

Pokud intenzita této energie nemůže být uzemněna, pak koluje ve vašem energetickém systému a aktivuje tak všechny vzorce, kterých se na určité úrovni držíte. Nejčastější je, že se tato energie drží v druhé a třetí čakře, kde se nachází emocionální a mentální úroveň a vaše bytost tvoří pak "staré vzorce". Hodně slyším jak lidé říkají, "Myslel jsem, že jsem to už vyčistil, ale ono se to opět vrátilo"! Ano, vyčistili jste to, ale intenzitou energie to bylo opět zaktivováno, ale ne proto že by to bylo potřeba opakovaně čistit, ale protože tato energie je hlavně kreativní a potřebuje tvořit. Takže pokud netvoříte nic nového, pak se jednoduše tvoří to staré stále znova.

Takže je to skutečně na nás, začít nově tvořit a uzemnit toto nové tvoření. Tato energie je tu proto, aby nás podpořila, ale my musíme vkročit do té Nové Reality a do nového vztahu s Přirozenosti. Pokud vidíte, že se objevují staré vzorce, proč neřekněte jednoduše - NE! a jděte dál. Nedávejte jim energii, posuňte se k něčemu novému a uzemněte tuto energii v nové tvořivosti a ne to stejné a staré znova a znova.Je to stejně jednoduché jako s naším vývojem psychologie 20. století - vypadáme, jako že si uvědomujeme že se potřebujeme uzdravit a postoupit už na vždy. Vlastně, v Nové Realitě potřebujeme přijmout, že pokud se soustředíme na PŘITOMNOST.... TEĎ....pak minulost není problém. Nemusíme to přetvářet znova, jednoduše řekněme NE, pokud to vidíme přicházet. Můžeme se rozhodnout, ale je nutné být bdělí a vědomí abychom si uvědomovali jaké možnosti jsme zvolili.

Tímto způsobem můžeme plně vkročit do Možnosti Vzoru Nového Galaktického Člověka a užít si tak sílu tvořivé síly Slunečního Světelného Kódu, která přichází na Zem. Musíme se ale ujistit, že tato energie neuvízla v emocionálních a mentálních vzorcích z minulosti, ale je jí umožněno procházet do nově vytvořené reality.


S celým tím šťastným "Slunečním tančením", kterým jsme prošli, jsme také Tancovali podle Měsíčních energií. Úplněk ve znamení Raka měl obzvláště vysoký potenciál Solární aktivity, právě proto, že byl v Raku....vodní měsíc. Měsíce ve znamení vody aktivují proud emocí a pocitů, obzvláště týkající se Domovů a Rodin. Takže v posledních dnech jste mohli pociťovat intenzitu těchto energií. Je to energie kreativní a pocitová. Mohli jste se cítit "na měkko" a mohlo se vám chtít kdykoliv plakat. Mohli jste pociťovat intenzivní opuštěnost nebo zlobu, a nebo jakékoliv množství energie. Ano.... oslavujte že se opět spojujete se svými city.

Ve staré realitě jsme byli "mentálně"ponořeni do populární kultury televize a medií, kdy jsme často nebyli schopni rozlišit, co jsme skutečně cítili a co jsme byli kontrolou rozumu, vysílanými medii, vybízeni cítit. Nyní, jak se probouzíme, začínáme se seznamovat s vlastními city, které mohou být v některých chvílích velmi intenzivní. Učíme se srovnat s intenzitou a nedovolit si, abychom se stali nefunkčními nebo agresivními. Raději oslavujte sílu, která prochází těmito city!

V Nové Realitě je nutno abychom byli Silní a Uzemnění. Jsme Mistři Světla a Sluneční Bojovníci. Je nutno neustále se rozhodovat, tvoříme tak v každé chvíli! Tato Nová energie Podstaty "Duchovního lesa" se domáhá s námi pracovat, tak aby tvořila a projevovala se v Zemské podobě a aby se nově projevila ve hmotě a obtiskla Boží Inteligenci Tvořivosti a nové Světelné Kódy.

Je to vzrušující, silné a náročné období pro Planetu Zemi. Tak jak se posouváme k Nové Planetě Země si uvědomujeme, že jsme to my kdo tvoří to Nové každým svým učiněným rozhodnutím.Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Renata H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

Kněz a pastor stojí u silnice ... :-)))

28. ledna 2014 v 8:05 Humor


Kněz a pastor stojí u silnice a drží ceduli s nápisem: "KONEC SE PŘIBLÍŽIL! OBRAŤTE SE, DOKUD NENÍ POZDĚ!"
Dohodnou se, že ceduli ukážou každému projíždějícímu autu.
"Vlezte mi na záda, vy jedni náboženští fanatici!"
zakřičí první řidič a prosviští kolem nich.
Za zatáčkou náhle zakvílejí pneumatiky a ozve se hlasité šplouchnutí.
"Myslíš si," zeptá se jeden duchovní druhého, "že bychom měli raději vytáhnout ceduli:
Za zatáčkou JE ZBOŘENÝ MOST?"

KRYON - ZÁHADNÁ INNATE - VROZENÁ MOUDROST TĚLA

27. ledna 2014 v 19:52 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling byl přijat v Gaithersburgu v Marylandu
v sobotu, 31. srpna 2013

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner odstupuje stranou, ale stále zůstává připojen. Řekli jsme to již dříve: tento proces, kterému se říká channeling není ovládnutím. Channeling je jakési splynutí se svolením, dohoda mezi vědomím lidské bytosti a jeho Vyšším Já. Tuto dohodu není obtížné uzavřít, pokud to dovolí hranice víry a tradice. Pokud vás učili, že tento proces není správný, potom je těžké jej provádět. Proto velká část schopnosti mého partnera channelovat je dána tím, že ví, že je to skutečné a cítí se přitom v pohodě.

Channeling vyžaduje trénink a cvičení, abyste si na něj pomalu zvykli. Je to nádherný "prostor", ve kterém může lidská bytost sedět a na několik okamžiků jen "být", protože informace přicházejí bez zapojení intelektu. Můj partner se stává překladatelem. Přijímá nelineární, kvantové informace z mé strany závoje a vytváří lineární proud do svého kulturního jazyka. Trvalo mu to roky. Je to naučený proces.

Filtry v mysli jsou vytvářeny hranicemi tradic a výchovy dané lidské bytosti. Stávají se její "cestou života" a potom musí být odloženy, aby channelované poselství bylo stručné, a přitom tak úplné, jak je to jen možné. Tato poselství musí být předávána způsobem, který bude dávat lidem co největší smysl bez lidských předsudků. Moji drazí, když posloucháte tyto věci, možná vám všechno nedává smysl. Proto vám dáváme možnost později si je znovu poslechnout, aby bylo možné je i přepsat, abyste se s nimi mohli usadit a meditovat nad nimi, abyste si je mohli spojit s jinými částmi informací a pochopili, jak jsou spolu propojeny.


Lekce začíná

Na začátku této lekce vám chci připomenout, proč vám ji dáváme, protože jsme o těchto věcech nikdy nemluvili takto podrobně a proto je načase položit základy do budoucna. Nejlepší způsobem, jak to udělat, je vysvětlit to, jak věci ve vašem nitru fungují. Přitom používáme jazyk, na který nejste zvyklí a koncepty, se kterými jste nikdy dříve doopravdy nepracovali. Jsme si toho vědomi, ale musí to začít tam, kde to musí začít, a musí to být s respektem k různorodým vědomím, která zde jsou. Mnohé fáze učení, ve kterých se nacházíte, se vzájemně liší, protože někteří z vás děláte tento druh práce tak dlouho, jak jen si dokážete vzpomenout, ale jiní z vás se právě probouzejí do potenciálů toho, kým jsou. Nicméně, my předáváme příběh a učení tak, jako byste všichni byli na jedné lodi. Pro dnešek je to vhodné.

V lidském těle probíhají esoterické procesy, které je velmi obtížné vysvětlit. Nedávno jsme vám předali několik z nich i to, jak fungují. Začali jsme vyprávěním o synchronicitě, a jak spolupracuje s lidským tělem. Mluvili jsme o Gaie, průvodcích a energiích na druhé straně závoje. Také jsme vám dali lekci o neuchopitelné Akáše. Jak hovoří s buňkami ve vašem těle? Je to ve vašem mozku nebo není? Co říká? Tato minulá Kryonova poselství si můžete poslechnout, protože můj partner je všechny nahrává.

Takže nastal čas, abychom vám řekli o abstraktních systémech víry, o tom, jak začínají pracovat ve váš prospěch, a jak vědomí začíná být méně lineární. Všechny tyto věci se mohou zdát jako velkomyslné koncepty, ale někteří z vás je používají právě teď. Jeden z nich jsme si schovávali až do teď, protože je těžké ho vysvětlit. Je to ten, kterému říkáme "innate" (vrozená moudrost těla). Dnes vám odhalíme něco o tom, jak funguje - něco, co jsme vám neřekli ani nevysvětlili dříve.


Krátké shrnutí devíti lidských atributů

Existuje úplný esoterický systém, který jsme vám channelovali dříve: "Devět atributů lidské bytosti" - (14. 6. 2013. Mt. Shasta - Nine Attributes of Human Being, MP3 zatím nepřeloženo do češtiny - pozn. př.). Tyto atributy vzájemně souvisí a spolupracují v rámci okruhu, a já chci, aby je můj partner v blízké budoucnosti učil. Chci, aby to rozvinul do nejméně tří částí tréninku tak, aby je lidstvo mohlo složit dohromady a vidět, jak spolu souvisí. To proto, abyste sami sobě lépe rozuměli. Těchto devět atributů jsme channelovali jako tři skupiny po třech (atributech) - (26.2. 2011, Memphis - Tři části - pozn. překl.). Není až tak těžké si to představit, ale je těžké začít, když se snažíte pochopit, jak souvisí jeden s druhým, co pro vás mohou znamenat, jak jsou dnes propojené, a jak budou v budoucnu. Je jich devět. Řekli jsme vám, že tři z těchto atributů, jeden v každé skupině, mají stejný název - Vyšší Já. Identifikovali jsme tyto skupiny jako skupinu týkající se lidského těla, skupinu duchovní a podporující skupinu. Vyšší Já bylo v každé z nich. Dnes budeme mluvit o tom, které je součástí tzv. skupiny týkající se lidského těla - a stejně jako u mnoha jiných věcí, i tady je toho víc, než by se mohlo zdát. Říká se tomu "INNATE" (VROZENÁ MOUDROST TĚLA).... číst dál

CELIE FEN - Nový vztah s Přírodou a Duchem Lesa

27. ledna 2014 v 19:49 | Celia Fenn |  Channeling


Dobrodružství roku 2014 a možnosti: Energie Nové Země


ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN


Milovaná Rodino Světla, jaká to radost a potěšení vstupovat do tohoto roku 2014 ve vaší nové realitě! V tomto poselství chceme s vámi mluvit o některých možnostech, které nabývají tvar v časové ose vaší Nové Země.

Za prvé: Rok 2014 bude rokem velké změny a transformace na materiální nebo fyzické úrovni. Veškerá pozornost se teď zaměřuje na to, jak se nové energie začínají projevovat na Nové Zemi, protože Zlaté Frekvence dovolují a podporují Vyšší Vědomí a vyšší úroveň představivosti a tvořivosti.

Nový sen nabývá tvar a Krystalové Děti jsou zde, aby vás podpořily a pomohly vám při prožívání tohoto snu.

Je pravda, že tato manifestace půjde ruku v ruce se značným rozruchem v politických a ekonomických sférách společnosti. Je to proto, že se probouzí indigová generace a vydává se plnit své poslání výzvy a transformace. Budou vyzývat politické a ekonomické systémy všude, kde je nespravedlnost a utrpení, a začnou práci na skoncování s nedostatkem a utrpením na Zemi.

Nedostatek a utrpení nejsou na Zemi nevyhnutelné. Vznikají prostřednictvím nerovnováhy v sociálních a ekonomických strukturách a mohou být vyléčeny tím, že přivedeme tyto sociální struktury do nové rovnováhy.

V roce 2014 narazíte na mnoho překvapujících události, moji milovaní, protože změny se dějí s velkou rychlostí. To, co se zdálo být pevným, se najednou drobí a padá, aby to bylo nahrazeno myšlenkami a strukturami, které jsou proměnlivější, pružnější, a které podporují veškerý život na Zemi.

Milovaní, prosíme vás, abyste se nebáli, až uvidíte tyto změny. Jste Mistři a Bojovníci Světla. Vězte, že když zůstanete v jednotě se svým srdcem a svým vnitřním klidem, projdete těmito změnami s grácií a tím nejlepším možným způsobem.

Skoncování s chudobou, obhajitelná budoucnost a Duch Lesa

Milovaná Rodino Světla, při vašem vstupu do tohoto roku 2014 po vás žádáme, abyste snili a snili hodně. Ano, soustřeďte se na své vlastní životy a na vše co potřebujete k tomu, abyste byli šťastní, ale pamatujte také na to, že jste součástí globálního společenství a na to, že můžete snít i pro své společenství

Prosíme vás, abyste snili a soustředili se na skoncování s chudobou, vytvoření Hojnosti pro všechny, a vytvoření obhajitelné budoucnosti pro své děti a také děti jejich dětí! .....

Mistr Hilarion - 26.1. - 2.2. 2014

27. ledna 2014 v 19:40 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
mnozí pociťujete ve vašich tělech horkost, jak vaše fyzická těla začínají aktivovat kódy vaší DNA (kyseliny deoxyribonukleové) a RNA (kyseliny ribonukleové). Může to být pro vás dost nepříjemné období a proto je důležité, abyste byli dobře zavodnění a odpočati. Věřte, že vše je v pořádku a že, zatímco vy procházíte tímto procesem, se vaši éteričtí průvodci o vás starají. Naslouchejte radám a dělejte, co je vám doporučeno. Tento proces je začátkem urychlené transformace, která nechá za sebou všechna předchozí omezení. Minulost se ztratí a rozpustí, když se naučíte žít v přítomnosti. To přinese větší jasnost mysli a uvnitř budete vědět, že ve vašem vnímání došlo k posunu a začnete znovu nabývat božské schopnosti tak, jak je to pro vás jedinečné. My, vaši průvodci a členové vašeho týmu vám pomáháme mnoha způsoby při dalších krocích na vaší cestě. Nejste nikdy sami, drazí, protože kráčíme s vámi při těchto intenzivních a nezvratných změnách které nyní začínají.

Došli jste až sem, protože jste si hluboce přáli naplnit osud, který jste si vybrali jako váš příspěvek k božskému plánu. Tento osud se nyní odvíjí rychleji a budete žasnout jak daleko jste za tak krátký čas došli. Buňky vašeho těla se regenerují a omlazují a budete cítit jak z vás vycházejí cyklické nárazy energie, což vám může způsobovat pocity závratě. Zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a zůstaňte ve stavu klidné odevzdanosti vůči novým pocitům, které vás naplňují a obklopují. V lidském operačním systému a ve vašem morfogenetickém poli dochází k výrazné rekalibraci. To možná dočasně zamíchá toky energie proudící vašimi meridiány, ale to se upraví. Budete mít mnoho chvilek, kdy budete ospalí a malátní, jak se budete přizpůsobovat ještě vyšším frekvencím, které přicházejí.

Podívejte se na božská zarovnání, která oznamují změny, odehrávající se na planetě i ve vás samotných. Vše se pohybuje rychleji a lineární čas je vnímán pouze díky nástrojům a zařízením, vytvořeným dříve. Je čas pravidelně se spojovat se Zdrojem který máte uvnitř, aby se vám dostalo vedení, které potřebujete a abyste zůstali napojeni na vaše božské načasování. Každý má své vnitřní hodiny a ty jsou nyní jemně seřizovány, proto je důležité, abyste sledovali pobízení vaši intuice, protože tímto způsobem proudí pravé vedení. Všechen život se probouzí do rovin bytí, které po eony věků spaly.

Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím, jsou v souladu s mnohým změnami k nimž dochází a plní tak roli katalyzátoru všude kde jsou. Když se pohybují napříč svými běžnými životy, aktivují kódy probuzení v lidech kolem nich, známých či neznámých. Jsou kanály kosmické energie, která vyzařuje z jejich energetického pole a to se dotýká každého a nastartuje jeho vlastní individuální proces. Je velmi důležité, aby tito iniciátoři změny zůstávali vyrovnáni v každé své myšlence, v každém slovu a skutku, protože to může mít vliv na ostatní kolem. Je to velká zodpovědnost, když si uvědomíte že máte na planetě takový úkol.

Zůstaňte povzneseni, vyrovnáni a v radosti, protože to pomáhá udržet harmonickou rovnováhu těm energiím, které přicházejí přes druhé lidi tak, jak očistný proces postupuje. Je to váš úkol coby světelných majáků a většina z vás se naučila, jak se dostat rychle zpátky do zarovnání. Očišťujte své energie denně než vyjdete ven a znovu, když se vrátíte domů.

Čistěte a srovnejte všechny svoje čakry, aby vaše životní síla proudila vždy nerušeně. Když se ve vaší mysli objeví myšlenky, které by váš střed a vaší energii snižovaly, naučte se změnit je automaticky, aby povzbuzovaly život a potvrzovaly ho pozitivně. Je nyní na vás abyste uplatňovali svoji vlastní sílu.


Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop od 27.1. do 2.2.2014

27. ledna 2014 v 19:15 | Petra Nel |  Horoskop


Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

Ještě tento týden můžete využívat příznivou konstelaci hvězd z minulého týdne (viz.dole), než přijde zpomalení, formování či komplikace.

Merkur 31. 1. vstupuje do znamení Ryb, kdy začne vytvářet konjunkci s Neptunem, a tím se naše myšlení stane více abstraktní, ovlivněné silně emocemi, budou sklony k vnímání skrytého, k silným snům. Zhorší se paměť a objeví se zapomínání a "neschopnost" vyjádřit své myšlenky, dát je do logické formy slov.
"Vím to, ale logicky to nedokáži vysvětlit. Jak to, že to vím?"

Snadno se dostanete do meditací, objeví se jasnozřivost, vhledy a rozpouštění mentálních vzorců. Na druhé straně bude zastřen logický úsudek, objeví se nejasnosti, nedorozumění, klamy a zamlžování. Pozor na bujnou fantazii a DOMNĚNKY! V tomto týdnu prostě nic nebude jasné.

Až příští týden se vše bude konkretizovat.

Venuše v kvadratuře na Urana symbolizuje nečekané výkyvy v lásce, ochlazení vztahů a nečekaných zvratů a nedorozumění. Stále působí konjunkce Venuše a Pluto a proces přerodu dostane dynamičtější, rychlejší a překvapivý rozměr, ne vždy pozitivní.

30. 1. nastává novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu, který ukazuje téma, které během celé fáze měsíce působí.

"Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život." Klíčová myšlenka symbolu: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.
Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám Ducha či Duše. Klíčovým slovem je přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.

2. 2. nastavají Hromnice. K tomuto datu se pojí několik významů: je to svátek světel a pojí se k živlu ohně, očistění, uvedení Páně do chrámu. Zároveň 2. 2. je spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává. Nastoupení své cesty. Jak jsem měla možnost si všimnout, již po několik let je to velmi silný den, který přináší z čistého nebe blesk uvědomění, očištění, pochopení, rozhodnutí, prozření a nastoupení své cesty.

V tento den je konjunkce Merkura s Neptunem, Luna v Rybách v harmonickém aspektu na Saturna, Černou Lunu. Nekonečnost znamení Ryb, které má v sobě ukryto hluboké tajemství kristova vědomí, je reálně možné prožít, uchopit a nechat vstoupit skrze niterný obraz vize, který se má realizovat v hmotném světě. Jít a konat. Právě propojení Saturna s Lunou dává praktičnost k uchopení poznání. Dokud niterné poznání pravdy neuvedete do hmoty, reakce, své změny chování, jako by ani nebylo. Vyjevení pravdy.

Působení z minulého týdne:

Slunce vstoupilo do znamení Vodnáře. Přichází odlehčení, schopnost nadhledu, pocítění více svobody, volnosti a naděje. V době Vodnáře se dotknete, nakolik dokážete být svobodní, sami sebou, jak dokážete projevovat svou jedinečnost a originalitu. 23.1. (do 2. 2.) se Slunce dostane do harmonického aspektu s Uranem, tento aspekt symbolizuje osvobození skrze prohlédnutí, nalezení nové cesty a rozšířené vědomí. Otevírá se v nás ,,trychtýř" k novému poznání, jsme otevření, aby mohlo přijít osvobození. Proto berte vážně inspirace, vize a sny, které v této době přicházejí.....


Kryonovy rady:

26. ledna 2014 v 20:05 | Lee Carroll |  Channeling

Začněte každý den s hlasitou afirmací, aby je vaše vlastní uši slyšli, takto to jde přímo do buněčné struktury.
Zde vám předkládám návrh:

Já Jsem části stvoření.
Já Jsem si vytvořil svou současnou realitu, a vytvářím vše, co bude mou zkušeností do budoucna. Proto vše předchozí je moje dílo.
Dnes jsem si zvolil pozvednout své vědomí.
Dnes jsem si zvolil zpomalit hodiny stárnutí v mých buňkách a vytvářet božství v mých každodenních činnostech.
Dnes jsem instruoval mou buněčnou strukturu, aby vibrovala dle mého záměru a vedení. Tvořím klidnou rovnováhu ve všem a všude, kudy chodím.

( z Kryonova channelingu )

Dokud jsem nepotkal svou ženu :-)))

26. ledna 2014 v 19:40 Humor

Jeden pastor v dětství vyrůstal v Chicagu, velkém americkém městě. Nevěděl pořádně ani, jak vypadají hospodářská zvířata jako slepice či kráva. Zamiloval se ale do věřící dívky z venkova a spoustu času trávil u jejích rodičů na farmě. Když dostudoval, byl přidělen na milý vesnický sbor. První shromáždění, natěšení farníci, manželka v první řadě. Pastor toužil hned v úvodu zaujmout venkovské posluchače, proto začal: "Vyrůstal jsem v Chicagu a dokud jsem nepotkal svou ženu, nevěděl jsem, jak vypadá kráva..."

Život se vždy neřídí fyzikálními zákony

25. ledna 2014 v 7:53 | Gregg Braden |  Záhady kolem nás

Co se stane, začneme-li žít způsobem porušujícím uznávané fyzikální zákony? Nebo co když ani nebudeme vědět, že taková pravidla existují? Můžeme následovat příklad kvantových částic, které se právě tak chovají? Zdravý selský rozum říká, že pokud se něco nachází na jednom místě, nemůže to samozřejmě být ve stejném okamžiku někde jinde, ať už se jedná o cokoli. Jenže právě tento jev byl experimentálně prokázán. Takový objev vyvolává otázku: Jestliže stavební materiál, z nějž je svět vytvořen, může být na dvou místech zároveň a my jsme součástí tohoto světa, proč to také nedokážeme? Proč nemůžeme plnit pracovní či školní povinnosti a zároveň si užívat slunce na pláži nebo se toulat na vyletě v horském kaňonu?

I když každého čas od času napadne, zda k něčemu takovému vůbec může dojít, zůstává tato možnost pouhou představou… nebo snad ne? Když slyšíme o něčem neobvyklém, co se čas od času někomu přihodí, obvykle je na tom kus pravdy. Takové události se mohou lišit v detailech, avšak jejich základní motiv lze vystopovat v čase. Skvělým příkladem je potopa světa. Ta se stala univerzálním tématem legend, jež v historii vytvořila řada kultur. Přestože se o ní vypráví na různých kontinentech a různými jazyky, příběh a jeho závěr zůstávají téměř identické.

Podobně jsou dějiny prostoupeny zprávami - lišícími se pouze v detailech - o lidech, kteří bilokovali, to jest fyzicky ve stejném okamžiku existovali na dvou různých místech. Tyto činy se připisují jogínům, mystikům a ostatním lidem, kteří ovládli skryté schopnosti (ne však vždy). Jejich společným jmenovatelem je fakt, že se jedná o mistry ovládající sílu lidských emocí, jakými jsou láska a soucit. Jakožto skutky svatých je zaznamenávali misionáři, kterým o nich vyprávěli domorodí lidé a další hodnověrní svědkové těchto zázraků..... číst dál


Janovo evangelium, 8. kapitola v brněnském hantecu

24. ledna 2014 v 13:58 Humor

Janovo evangelium, 8. kapitola v brněnském hantecu:


3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
4 a hlásí: "Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?"
6 Splichtili na nej flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si cupl a cmrdlikal do písku.
7 Když do nej furt vandrovali, hókl na ne: "Kdo seš čisté, migni ju grimlem!"
8 A zase si čupl a cmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
10 Šéf nasísl na koc: "Kde só všeci, kocóre? Žádné te neodemlel?"
11 "Ani rana, Šéfe," hlásí koc. A Šéf na to: "Ani já te neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!"

Překlad 21.století:

3 Přivedli ženu přistiženou při cizoložství
4 se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila.
5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
6 Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
7 Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem."
8 A opět se sklonil a psal po zemi.
9 Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed.
10 Ježíš se zvedl a zeptal se jí: "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?"
11 "Nikdo, Pane," odpověděla."Ani já tě neodsuzuji," řekl jí Ježíš. "Jdi a už nehřeš."

Láska

24. ledna 2014 v 9:21 | Eric Buttenvorth |  Pro pohlazení dušičky

Láska: jedinečná tvořivá síla Šiřte lásku všude, kudy jdete:
nejdřív u vás doma. Věnujte lásku svým dětem, své ženě nebo muži, sousedům od vedle...
Nikdy nedopusťte, aby od vás nějaký člověk neodešel lepší a šťastnější.
Buďte živým projevem Boží laskavosti; laskavosti ve tváři, v očích, úsměvu, v srdečném pozdravu.
Matka Tereza

Jeden profesor sociologie zadal studentům úkol sebrat v baltimorských slumech příběhy dvou set chlapců. Studenti
měli ke každému z nich připojit, jaký další vývoj u chlapců očekávají. U všech napsali: "Bez šance". O pětadvacet let
později se tato studie dostala do rukou jiného profesora sociologie. Řekl svým studentům, aby ve starém projektu
pokračovali a zjistili, co se s těmi chlapci stalo. Studenti objevili, že kromě dvaceti chlapců, kteří se odstěhovali nebo
zemřeli, dosáhlo jich sto šedesát sedm ze zbývajících sto osmdesáti nadprůměrného úspěchu jako právníci, lékaři a
podnikatelé.

Pan profesor žasl a chtěl se dostat věci na kloub. Naštěstí všichni tito muži dosud bydleli v okolí, a tak mohl každému
položit otázku: "Čemu vděčíte za svůj úspěch?" Ve všech případech odpověď zněla: "Své učitelce."
Ona učitelka dosud žila, a tak ji pan profesor vyhledal a zeptal se staré, ale stále bystré dámy, jakým kouzlem se jí
podařilo vytáhnout chlapce ze slumu a dovést je k úspěchu.
Zajiskřilo jí v očích a jemně se usmála: "To je opravdu velice prosté," řekla. "Já jsem ty chlapce měla ráda."


( Z knihy Slepičí polévka pro Duši / Canfield Jack, Hansen Mark Victor )


Duj větře :-)))

24. ledna 2014 v 8:48 Humor

Němka žije patnáct let alternativně - bez peněz

24. ledna 2014 v 8:36 | Martin Valeš |  Ostatní
Proti systému

Peníze plodí jen zlo, myslí si mnozí, leč představit si život bez nich dokáže málokdo. Vyzkoušet se to před patnácti lety rozhodla Heidemarie Schwermerová a vydrželo jí to dodnes. Nyní devětašedesátiletá vitální Němka přebývá u známých a všechno si obstará výměnnými obchody a protislužbami. Je do slova a do písmene bez peněz.

Přitom nejde o žádnou náboženskou asketku či asociálku, lehký make-up a elegantní oblečení nedávají znát, že Schwermerová má prázdnou kapsu. Na první pohled jde o spokojenou občanku osmdesátitisícového Wilhelmshavenu v Dolním Sasku. A svůj životní styl doporučuje v knihách i debatách i ostatním.
"Pro mnohé lidi jsem provokatér, ale jiné zase povzbuzuji. V dnešní společnosti dosahuje hranice chudoby dál a mnozí lidé sotva přežijí. Skrz můj nový model se cítí silnější a mohou odložit část strachu, že nakonec skončí ve stoce," píše na svém webu http://projekte.free.de/gibundnimm/.
"Nejsem misionář, který chce všechny lidi zaměřit na problém peněz. Spíš je to o mně, dát mým posluchačům a čtenářům odvahu objevovat své vlastní cesty, půjde to krok za krokem."

Narodila se roku 1942 v Memelu v tehdejším Východním Prusku (dnes litevská Klajpeda), kvůli válce ale rodina uprchla do Německa. Skoro dvacet let pracovala jako učitelka, než se stala psychoterapeutkou. Má dvě děti a tři vnoučata.
V roce 1994, když pracovala s lidmi v nouzi, založila výměnný kruh Gib und Nimm (dávej a ber), který přilákal hlavně důchodce a studenty. Dva roky nato si řekla, že by se tak mohla živit na sto procent. Dala výpověď, vystěhovala se z najatého domu, vzdala se všech svých majetků, uzavřela bankovní účet i zdravotní pojištění a rozhodla se, že to vydrží rok. "Na začátku svého experimentu jsem si neuvědomovala, že vliv peněz prostupuje tolika oblastmi," vzpomíná.
"Má dcera byla vystrašená k smrti, přátelé skoro brečeli. Teď za mnou stojí," řekla agentuře AFP. Penězům se dokonce aktivně brání, sedm set eur důchodu dává "známým, co je potřebují", zisky z prodeje knihy Das Sterntaler Experiment - mein Leben ohne Geld (Experiment hvězdných tolarů - Můj život bez peněz; narážka na pohádku bratří Grimmů Hvězdné tolary) rozdala kolemjdoucím.
Kamarádka jí sem tam věnuje něco ze zahrady, jindy se nají u charity."Idea dávej a ber je dát dohromady dva lidi, kteří se navzájem mohou obohatit." Měnit se dá staré oblečení, jídlo, protislužby, cokoliv vás napadne... Schwermerová také má seznam adres, kde se dá nějakou dobu přebývat - většinou jde o osamělé stařenky, jež už nemají chuť nebo sílu starat se o dům a zahradu, jiní uvítají pomoc třeba s počítačem nebo šitím.

"Často se mě ptají, jestli jsem prožila nějaké trauma, že jsem zvolila takový extrémní životní styl. Odpovídám, že mým traumatem je situace ve světě: každý den zemře sto tisíc lidí hlady, a na druhé straně se ohromně plýtvá." Uznává ale, že poválečná chudoba a příděly v ní zanechaly nepochybné stopy, stejně jako návštěva zbídačeného Chile v roce 1960. Nikoho se prý nesnaží přesvědčit, ale snaží se "pomoci lidem přemýšlet o jejich způsobu života a vztazích k ostatním".

Neuvěřitelný příběh Tippi Degré, která vyrostla mezi divokými zvířaty

23. ledna 2014 v 10:34 Pro pohlazení dušičky
Tippi Degré, která se narodila v Africe francouzským rodičům fotografujícím divoká zvířata, měla zcela výjimečné dětství. Tato dívka vyrostla v africké poušti a vypěstovala si neobyčejný vztah k mnoha divoce žijícím zvířatům, včetně osmadvacetiletého slona jménem Abu, leoparda přezdívaného J&B, lvíčat, žiraf, pštrosa, mangusty, krokodýlů, mláděte zebry, geparda, obřích skokanů volských a dokonce i hada.

Afrika jí byla domovem po mnoho let a Tippi se spřátelila jak s divokými zvířaty, tak s namibijskými domorodci. Ona sama k tomu řekla: "Nemám tady kamarády, protože nepotkávám jiné děti. Mými kamarády jsou zvířata."

Rodiče Alain Degré a Sylvie Robert zdokumentovali soužití malé Tippi s divokou přírodou a vytvořili z těchto momentek poutavé knihy a dokumenty. Její matka řekla: "Patřila do života těch zvířat. Věřila, že ta zvířata jsou její vrstevníci a kamarádi. Vyrůstala v odlišných podmínkách a vyrovnávala se s nimi díky své představivosti."

Video : http://www.youtube.com/watch?v=zLoN6pD_JeA#action=share

V pověstech a pohádkách se píše, že divoká zvířata nikdy neublíží mláďatům. Tato teorie ale nikdy nebyla otestována ve skutečném světě a objevily se případy, kdy děti byly údajně zabity lidožroutskými lvy nebo tygry. O to zajímavější je příběh Tippi Degré. Tippi, které je dnes 23 let, je jediný potomek francouzského páru fotografů Alaina Degré a Sylvie Robert. Díky profesi rodičů a jejich práci v Africe bylo dětství dívky jedinečné. Měla možnost žít v neuvěřitelné interakci s divokými zvířaty. Jmenovala se po herečce Tippi Hedren, o které je známo, že doma chovala dospělé lvy a další zvířata. Malá Tippy se od své jmenovkyně nelišila a brzy si vypěstovala neobvyklé pouto k divoce žijícím tvorům

....číst dál ...

POSILOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

23. ledna 2014 v 10:04 | ECKHART TOLLE |  Zdraví

Existuje jednoduchý, ale účinný druh meditace, kterou můžete dělat, když máte potřebu posílit svůj imunitní systém. Tato meditace je nejúčinnější, když ji děláte při vzniku prvních příznaků nějaké nemoci. Také neutralizuje různé negativní vlivy, které narušují vaše energetické pole.

Nicméně to není náhražka za vaši neustálou přítomnost v těle.

KDYŽ MÁTE CHVÍLI ČAS, zejména večer před spaním nebo ráno po probuzení, "zaplavte" své tělo vědomím. Zavřete oči. Lehněte si na záda. Postupně soustřeďujte svou pozornost na různé části těla: na ruce, chodidla, nohy, paže, břicho, hruď, hlavu atd. Vnímejte životní energii ve všech těchto částech co nejintenzivněji. Na každou část se soustřeďte asi patnáct vteřin.

Pak nechte svou pozornost proběhnout celým tělem od hlavy až k patě a zpátky. To netrvá déle než minutu. Pak několik minut vnímejte své vnitřní tělo jako jediné energetické pole. Vnímejte každou buňku ve svém těle.
Nedělejte si starosti, když se vaší mysli občas podaří rozptýlit vaši pozornost a když se na chvíli pohroužíte do myšlenek. Jakmile si to uvědomíte, soustřeďte svou pozornost na vnitřní tělo.

Moc přítomného okamžiku - pracovní kniha

Jak můžeme změnit svět?

23. ledna 2014 v 9:59 | Natalie Glasson |  Duchovní růst
Mistr St. Germain
Poselství Mistra St. Germaina přijala Natalie Glasson v prosinci 2013

Drahé a Milované bytosti na Zemi! Přes moji bytost je k vám posíláno mnoho lásky a úcty od milujících duší vesmíru Stvořitele, od vašich duchovních přátel a duchovní rodiny. Jste tak silně podporováni v těchto vašich současných životech a přejeme si, abyste věděli, že vás vedeme k tomu, abyste pokračovali v plnění vašeho božského záměru na Zemi. Možná ten záměr nechápete, ale my vám s hlubokou láskou říkáme, že tak opravdu kráčíte a že se zrovna v této chvíli nacházíte ve vašem božském záměru. Přijetí toho, že nyní ztělesňujete důvod vašeho žití a že důvodem vašeho žití je vaše existence, umožní, že se z vaší duše uvolní velké množství vhledů. Často spíše kvůli obsahu než kvůli snažení jsme schopni se dostat k hlubšímu poznání duše. Dovolte si to a úplně se otevřete, abyste mohli dostat lásku která k vám proudí od vaší rodiny z vesmíru Stvořitele. Přejeme vám, aby vás to nabilo, naplnilo energií a inspirovalo vás k nejjasnějšímu světlu a vysokým vibracím tak, abyste na Zemi mohli žít se vzpomínkou na Stvořitele.

V tomto čase, kdy na Zemi vládne zmatek, chci vnést jasno a také přinést některé myšlenky od Stvořitele. Uvědomujete si, že jste na Zemi od r. 2012 překonali velký posun a také se posunuli ve všech svých energetických tělech; je to něco, čemu se přizpůsobujete každým momentem vaší reality. Malé úpravy umožňují, aby se poměrně lehce odehrály větší posuny vědomí a energetických vibrací. I když se ve vás tyto změny uskutečňují a přinášejí vám tak větší rozvoj a uvědomování si vyšších úrovní uvědomění, může se stát, že se ohlédnete a budete se ptát, kdy že se ve vaší realitě tyto změny objeví. Proto chci s vámi hovořit a přednést nějaké myšlenky, jak můžeme změnit svět. Asi jste si všimli, že jsem záměrně zvolil formu, kdy hovořím o tom, že my všichni jako kolektiv, do něhož jsou zahrnuti všichni na Zemi a ti z vnitřních úrovní, můžeme změnit realitu na Zemi. Vy sami nemůžete změnit svět, je to cosi, co se dá docílit pouze ve spojení a v jednotě se vším, čím je Stvořitel. Přes moji bytost k vám proudí láska z vesmíru Stvořitele; přejeme si, abyste věděli, že jste propojeni a spojeni s námi jako jeden celek, proto přes vás a jakožto přes sjednocenou skupinu vám můžeme pomáhat a podpořit mnohé dění na Zemi. Je vzácné, když mnoho z vás na Zemi je stejného uvažování a spojíte se se záměrem změnit věci na Zemi, ale chápeme že z mnoha důvodů to není vždy možné. Vězte, prosím, že můžete sehrát božskou roli v přinášení změn na Zemi a my jsme zde, abychom vás podpořili, abyste jednali jako jednotná skupina, abyste přinesli probuzení od Stvořitele do vědomí mnoha lidí a do vědomí Země. .... číst dál

Kryon - Vplout do nové skutečnosti

22. ledna 2014 v 8:48 | Barbara Bessen |  Channeling

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2014

Zdravím vás, milí přátelé, jsem KRYON z Magnetické služby. Mám radost, že jsem opět s vámi v tomto kruhu. I když to, co říkám, vlastně není úplně správné, neboť u mnohých z vás jsem přítomen stále. Někteří z kruhu čtenářů pobývají v mé blízkosti již dlouho, žádají mne o radu a také se mnou hodně komunikují. A většinou bývám i při všech seminářích, které Barbara pořádá, přestože na nich oficiálně žádná poselství nepředávám. V této velmi vzrušující době s přísunem vysokých energií působíme totiž jako skupina. Tak třeba Saint Germain hovoří ke skupině účastníků nějakého semináře a zároveň jsem tam přítomen i já. A některé účastníky to trochu mate, protože slyší a vnímají Saint Germaina a zároveň i energii Kryona. Tak to však je a je to tak správné.

Nyní nám dovolte, abychom se vám přiblížili ještě trochu víc. Udělej si pohodlí a zcela se ponoř do našeho setkání. Je to dobrá příležitost na chvíli odsunout práci a ponořit se do jiné úrovně. Tam, kde se nacházím, neexistuje nic takového jako je dualita. Nejsem ani nijak svázán s časem. Pro mě je stále Teď. Proto vidím všechny tvé budoucí potenciály zároveň. Nevím, které si v následujících letech zvolíš, co pro tebe bude prioritou, ale vidět je mohu všechny. Mohu také rozpoznat, který potenciál si nejspíš zvolíš. Vidím však i tvé pochyby, obavy, jež ti takový potenciál, nabízený tvým Vyšším já, způsobí. Buď obezřetný, protože budeš-li se ohlížet do minulosti, bude ti možná mnohý potenciál připadat příliš odvážný, příliš riskantní. Možná se zarazíš a řekneš si: "Raději o tom ještě popřemýšlím, dám tomu nějaký čas!" Rád mluvím o časových oknech. To jsou okamžiky, ve kterých dochází k určitým synchronicitám a kdy je velmi vysoká pravděpodobnost úspěchu nějakého plánu či nějaké záležitosti. Může to vypadat jako skok do studené vody, ale může to proběhnout i tak, že se ti spontánně otevře dokořán brána k něčemu novému a na druhé straně už ti někdo bude podávat ruku....... číst dál