Únor 2014

Velká Duše - Michael Jackson

27. února 2014 v 19:19 Ostatní

V channellingu - Není to tak, jak to vypadá! o M. Jacksonovi Kryon říká:

M. Jackson je též jedním. Podívej se na jeho příběh, pohlížej na něj a vnímej ho z vyššího pohledu. Není snad za tímto přece jen zdánlivě velmi zvláštním člověkem ukryta velká bytost? Jaká energie uvedla v nadšení takové masy lidí? Jaká síla dala této velmi křehké lidské bytosti takovou neuvěřitelnou moc? Mohu Tě ujistit, že šlo o jednu z velkých duší. Člověk M. Jackson odešel, energie, jež rozdělila takové množství energie srdce, splnila svůj úkol a ukotvená energie zůstává.
Proč byla jeho cesta dlážděna tolika rozličnými, také na první pohled negativními věcmi? Nemají snad těžkou cestu všichni lidé, kteří uvedou něco do chodu? Neprobíhal Tvůj život za doprovodu mnoha slz a očistných prací? Nesousedily spolu též těsně radost a trápení? To je život v dualitě. Mnoho radosti, mnoho trápení. Jencesta je jiná. Zahalen ve svém Božském jádru to vše procházíš s radostí a potěšením. V tomto poli utrpení neexistuje. Vstoupí-li do Tvého života trápení, pohlížej na ně z vyšší pozice, rozpoznáš jeho smysl a budeš schopen je zmírnit. To se stane díky tomu, že na ně již nebudeš pohlížet jako na utrpení. A - buďme projednou zcela upřímní - většina trápení ve Tvém životě není ani Tvá vlastní.

Na internetu jsem našel pár doplňujících informací …

Michael Jackson - O umění

"Někdo jako Michael Jackson se objeví doslova jen jednou za život. Překročí meze a myslím, že takoví lidé obětují svůj život, svůj osobní život pro umění. To Michael Jackson udělal - obětoval svůj život pro umění."
Marc Anthony, zpěvák

Michael Jackson …
"Miluju umění. Miluju ho až moc. Máma to o mně vždy věděla. Miluju malování, sochaření a všechny ty věci. Vždycky jsem dostával A (známku) z umění a z angličtiny. To byly dva předměty, kde jsem dostával A+. Neměl jsem moc normální školy bez soukromé učitelky, ale ty roky, co jsem měl, mě učitelé vždy dávali ostatním za příklad dobré angličtiny a dobrého vyprávění příběhu, protože jsme vždycky museli psát na stejné téma. Ale nutili mě chodit před tabuli - to jsem nesnášel - a číst moji povídku třídě a dostával jsem velký potlesk. Ne za to, kým jsem byl, ale protože se jim opravdu líbilo, co jsem napsal.

Měl jsem portfolio všech těchto věcí, protože jsem také umělec, a rád kreslím a maluju. A někdo mi to ukradl a to mi zlomilo srdce, protože jsem si to chtěl vždycky uchovat. Jednoho dne se to někde objeví, jsem realista, nejsem abstraktní..... číst dále

ŠTĚSTÍ A ROZKOŠ

26. února 2014 v 13:29 | M. M. Lahevala |  Duchovní růst

Kdysi dávno žil muž, který měl dvě ženy. První žena se jmenovala Anandi a druhá Mazaa. Každá byla přesným opakem
té druhé. Anandi byla vzorem oddané, milující manželky, vždy stála při svém muži, ve všem mu pomáhala a dělala
všechno možné, aby byl šťastný. Ale stalo se, že její přílišná starostlivost a věrnost manžela zkazily. Namísto toho, aby
ocenil její skvělé přednosti, bral vše jako samozřejmost a vůbec se nesnažil oplatit jí lásku a oddanost. Naopak, byl velmi
poblázněn Mazaou, která se chovala více jako vládkyně než jako manželka. Tato žena vyžadovala neustálou přízeň a chtě
la, aby jí manžel vyplnil každičké přání. Její touhy nebraly konce. Ať se manžel snažil sebevíc, přece byla vždy s něčím
nespokojená a prahla po něčem jiném. Nakonec byl jejím chováním tak znechucený, že si jí přestal všímat, a poznal, jak hloupě se zachoval, když zanedbával Anandi, svou první ženu. Požádal Anandi, aby mu odpustila, a od té doby s ní začal žít nový život.

Význam tohoto příběhu je očividný. Dvě ženy, Anandi a Mazaa, jsou jako štěstí a rozkoš, jsou to protiklady. Štěstí je
obsaženo v lidské přirozenosti, ale člověk ho nehledá v sobě samém, raději se pachtí za nejrůznějšími rozkošemi, které mu nabízí svět, poháněn falešným dojmem, že tak získá trvalé štěstí. Avšak všeobecná zkušenost říká, že žádné množství rozkoše a požitkářství nemůže vést ke štěstí. Když tento fakt člověku jednou dojde, člověk se přestane honit za rozkoší a objeví zdroj štěstí v sobě samém, což je to jediné, co ho může učinit neustále šťastným.

K tomuto tématu Ramana Maháriši správně říkával: Jediné štěstí, které tu je, je v sobě samém. Taková je pravda. Ne-
ní tu žádné štěstí v žádném předmětu na světě. To jen díky naší nevědomosti si představujeme, že si bereme štěstí
odněkud. Je to podobné, jako když pes kouše ostrou kost. Jak ji tak kouše, špičatý konec kosti mu poraní dásně a krev mu stéká do tlamy. Pes cítí krev, a tak kouše kost s ještě větší chutí. Vůbec si není vědom toho, že krev, kterou vychutnává, je jeho vlastní, že nemá s tou kostí nic společného.

To svými slovy potvrzuje i Šrí Čandrasekhara Bharati Swámigal, který říká: Naše vlastní přirozenost je štěstí samo
, je vždy s námi, ale my si to neuvědomujeme. Naopak, začínáme ho hledat někde jinde v objektivním světě vně nás, prá
vě tak, jako člověk, který neví o pokladu ve vlastním domě, chodí žebrotou. Svět nás přitahuje pouze kvůli této naší nevědomosti.


( úryvek z knihy M. M. Lahevala - Nic a slova )


Prodávání a kupování lásky a hodnoty

25. února 2014 v 8:14 | Jennifer Hoffman |  Úvahy
Jennifer Hoffman

Pomáhala jsem klientovi připravit se na důležitou obchodní schůzku a on mi řekl: "Cítím se připraven, teď se jim už jen musím prodat." To vedlo k další diskusi na téma, proč má pocit, že je musí přesvědčit o své hodnotě a kvalitách, a prodat jim to, co jim může nabídnout. Proč by jednoduše nemohl podat co nejlepší výkon a nenechal ho být tím rozhodujícím faktem?

Když se bude příliš usilovně "prodávat", riskuje, že sám sebe přecení, slíbí něco, co může být obtížné dodržet, nebo vstoupí do důležitého jednání s pocitem, že prohraje, čímž vytvoří jakési proroctví, jež se samo naplní.
Proč máme dojem, že se musíme druhým "prodat" a přesvědčit je o tom, že jsme pro ně "dost dobří", když úplně stačí být "dost dobrý" pro nás samotné, a nechat je, aby učinili svá vlastní rozhodnutí?
Nakonec byl můj klient spokojený se svou přípravou na schůzku, což zahrnovalo nabídkový list a - což bylo důležitější - připomínku věcí, s nimiž nebude souhlasit. Takto se nepřecení a neučiní sliby, které nebude schopen dodržet.

Neděláme to všichni, když se snažíme navázat kontakt s druhými lidmi, zvláště v situacích, kdy si skutečně přejeme navázat spojení nebo chceme, aby si nás vážili, nebo v situacích, které považujeme za důležité? Přehnaně se snažíme se prodat, takřka se "zakláníme", věříme, že druhé musíme přesvědčit, že jsme ve všech směrech dostačující… a co se pak stane? Souhlasíme s věcmi, které později udělat nechceme, nebo ani nemůžeme, nebo zjistíme, že jsme se ocitli v situaci, která nám příliš neprospívá. Jenže jsme do té situace již investovali tolik, že považujeme za nemožné z ní vycouvat, anebo si přejeme, aby si nás druzí cenili, bez ohledu na cokoliv, a učiníme hodně pro to, abychom toho dosáhli.

Naše touha být pro ostatní dost dobrými nás vede k domněnce, že se musíme "prodat", že je musíme přesvědčit, že by nás měli mít rádi a měli by si nás cenit, chtít s námi trávit čas, být s námi či si s námi vytvořit určitý vztah. Bojíme se, že budeme odmítnuti, opomenuti nebo ignorováni, a myslíme si, že to jsou známky toho, že nejsme dost dobří.
Nicméně, ve skutečnosti ten člověk, který nás odmítá, tak nečiní kvůli tomu, kdo jsme, nýbrž kvůli tomu, kým musí on sám být, má-li být s námi. Musí být na naší energetické úrovni a frekvenci, má-li se vytvořit smysluplný a hodnotný vztah, a to pro něj může být příliš. Pokud se na to podíváme z této perspektivy, uvědomíme si, že se prostě nemůžeme prodat někomu, kdo ví, že cena za takové spojení je pro něj příliš vysoká.

To nejlepší a asi jediné, co můžeme udělat, je být sami sebou, ve všech ohledech, být tou nejlepší verzí sebe sama a vyzařovat své nejjasnější světlo. Pokud jsme uvnitř sebe takto v souladu, řadíme se k těm či sbližujeme s těmi, kteří se mohou spojit s námi. Nemusíme se takovým lidem "prodávat", oni již vědí, kdo jsme. Nemusíme je přesvědčovat o své ceně či hodnotě, oni to vidí na vlastní oči. Zrcadlíme to nejlepší v nich, a platí to též naopak. A oni neočekávají ani nechtějí, abychom slibovali něco přemrštěného, nebo abychom začínali z bodu, kde nejsme dost dobří, protože oni vědí, že jsme, stejně jako oni, dokonalí, celiství a úplní v každém směru.


Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.
(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 02. 14
Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/jh-prodavani-a-kupovani-lasky-a-hodnoty/

Mistr Hilarion: 24.02. - 02.03.2014

25. února 2014 v 8:09 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,

vanou nad vámi větry přinášející změnu. Zatímco život jde dál jako předtím, ve vás se dějí obrovské změny. Tyto změny se odehrávají v každé duši žijící na planetě. Každá duše souhlasila, že bude tyto změny zažívat. První pozorovatelnou změnou bude větší schopnost cítit emoce a vyjadřovat je. Většina lidí na planetě emoce potlačovala, aby jejich srdce ztvrdla a oni mohli fungovat ve stále stoupající hustotě a tyto filtry nyní mizí, protože je zde více světla než kdy předtím. Jak se každý stává schopným opravdu cítit a hovořit ze srdce, začne z jeho bytostí vycházet vše, co potřebuje být vyjádřeno. V určitém bodě tohoto procesu budou vyjadřovány pocity lásky, následně pocity radosti a jiné pozitivní emoce, které pohnou lidi způsobem zatím ve vašem světě neznámém.

Lidé Země se spojují ve větších počtech než předtím, aby mohli posílit ty oblasti ve svém okolí, které by měly být vylepšeny. Jednotlivci chtějí obětovat své životy za změny, které požadují. Je to bouřlivý čas týkající se záležitostí všech starých systémů paradigmatu, které již neslouží potřebám lidí. Jak se lidé stále více probouzejí, mizí iluze a jsou odhalováni ti, kdo drželi lidstvo v porobě. Neexistuje místo, kam by se tito mohli schovat, když vychází na světlo odhalení jejich pokoutných agend, protože každý musí být konfrontován se svými vlastními volbami a činy a usmířit se se svojí duší. Konečně, i když to způsobí určitý zmatek, je to pro nejvyšší dobro všech.

Na planetě jsou mnozí připraveni vystoupit a začít prosazovat převratné změny ve všech podobách řízení a v jeho mnoha různých úrovních. To, co bylo zavedeno, aby nečestným způsobem odebíralo od lidí energii, bude nahrazeno systémem, který je pro všechny na Zemi spravedlivější. Monetární systém nakonec přestane ve své nynější podobě existovat. Blíží se větší svoboda pro každého a každý si bude uvědomovat svoji vlastní zodpovědnost a to, jak může cenným a čestným způsobem přispět tak, aby jeho příspěvek byl v souladu s největším dobrem všech na planetě a nebyl pouze pro vybrané a utajené jednotlivce. Navždy přestane tajné obírání lidí a lidstvo jako celek uchopí pochodeň většího sladění se se Stvořitelem Všehomíra a bude tak v souladu s univerzálními zákony chování.

Začnou se objevovat některé velmi překvapující změny. Tyto změny vytvoří efekt řetězové reakce ve všech oblastech světa a ulehčí začátky lepšího způsobu života pro celé lidstvo. Ti na čele tohoto hnutí budou mít možnost uskutečnit velké dobro. Lidé budou ve svém každodenním životě zažívat větší prosperitu a hojnost a to bude mít dalekosáhlý vliv na to, jak může lidstvo žít v míru, harmonii a prosperitě. Když budou mít všichni členové lidské rodiny vše, co potřebují pro svoji pohodu, bezpečnost a ochranu, mohou se posunout vpřed, do oblastí, které jim předtím nebyly přístupné, do oblastí ducha a objevování své vlastní duše, svých nadání, dovedností a talentů, které v nich leží jako skrytý klenot. Ty se projeví a budou láskyplným způsobem požehnáním pro všechny kolem.

Podtrhujeme důležitost setrvání v rovnováze a souladu se svými vyššími aspekty. Touha spojit se se svoji božskou podstatou hoří jasně v těch, kdo se snažili být v souladu se světlem Stvořitele v nich. Oni budou úspěšní ve svých záměrech manifestovat své Kristovské Já v sobě a přes sebe. Oni jsou předvojem nové lidské rasy, plně realizování nádherní lidé, kteří pracují s vědomím jednoty. Ve všem, co je na planetě, začíná druhý příchod Kristovského vědomí.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/mistr-hilarion-24-02-2014-02-03-2014/

Horoskop od 24.2. do 2.3.2014

25. února 2014 v 8:02 | Petra Nel |  Horoskop

ODHRNUTÍ ZÁVOJE PODVĚDOMÍ
Závoj

V tomto týdnu stále působí konjunkce Slunce a Neptuna z minulého týdne. Slunce se během týdne odpoutává od Neptuna a přechází do konjunkce s Chironem a do trigonu s Jupiterem (do 6.3.2014).

Chiron je symbol nevyléčitelné bolesti a na druhé straně duchovní zasvěcení, pokud odhalíte kořen svého zranění. Chiron je symbolem vnitřního léčitele, který léčí tím, že uvede do stavu alfa a skrze nalezení počátku emocionálního zranění vede k uvědomění, co tato událost duši učí a tím dochází k osvobození a k následnému uzdravení. Příznivý aspekt od Jupitera vede k vývoji a expanzi. V dalším týdnu, kdy Jupiter přestane být retrográdní 6. 3., se projeví navenek, do té doby se vše bude dít v nitru.

V tomto týdnu mohou být vyřešeny dlouhodobé problémy a zranění, které po dlouhou dobu stagnovali. Když nastane čas zralosti, prozřetelnost uvolní učební lekci a nalezne se řešení a nastoupí vývoj. Pokud se nepodaří situaci vyřešit, je to známkou, že ještě není lekce ve zralosti, aby mohlo dojít k čistému uvědomění.

Chiron v Rybách je o smyslu bytí, životní cesty a duchovního principu v nás, zároveň je nebezpečí, že se začne utíkat od praktického života do alternativního světa, fikce, intuice a channelingu, jen aby člověk nemusel řešit problémy ve svém každodenním životě. Vždy se zeptejte, co vám dá "duchovní disciplína", jak vás obohatí pro váš každodenní život? Jak vám pomůže zkvalitnit svůj lidský život a vztahy? Pokud je to do každodenního života nepoužitelné, je to jen útěk. Největší duchovno se žije v každodennosti.

Příznivý aspekt od Jupitera přináší optimismus, naději a expanzi. Lidé jsou otevřenější, vřelejší a spokojenější.

Protože vliv Neptuna a Chirona se hodně týká podvědomí, nemusíte si být vědomi, že se něco děje, ale budete velmi unavení a nebudete vědět proč. To je důkaz, že v podvědomí se odehrává něco zásadního a až nastane čas, vyplaví se to do vašeho vědomí. Propojení podvědomí a vědomí nastává tehdy, když naše mysl má o tom vědět. Jinak není potřeba všemu rozumět, velmi často by nám naše mysl a ego tomu zabránilo, a proto se to děje bez našeho vědomí. Důvěřujte, že to, co máte vědět, se dostaví - skrze sen, vaše uvědomění či skrze jiného člověka, který vám něco odhalí.

Merkur 28. 2. přestává být retrográdní, a tím se více otevírá komunikace a přestává introspektivní vnímání.

Jen pozor na vztahy, zde se objevuje Mars v kvadratuře na Venuši a to je rozpor mezi mužskou a ženskou stránkou. Nebude ochota spolupracovat a přizpůsobovat se. Intenzita vnitřního rozporu se projeví ve vašich vztazích s druhým pohlavím a zhmotní se vám váš vnitřní rozpor. Uvidíte, jak na tom jste.

Přeji vám léčivý týden.
Nel

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Knihy o probuzení -představy a očekávání

24. února 2014 v 8:53 | H.W.L.Púndža - z knihy PROCITNI A CHECHTEJ SE |  Duchovní růst

Papadží, doporučuješ nám, abychom nečetli knihy o probuzení, protože to jen vytváří představy a očekávání o tom, jaké to bude, co přijde. Jaký tedy má smysl mluvit o něm v interview?

Nedoporučuji číst žádné knihy o světcích nebo o učení. Když čteš duchovní knihu, budeš mít pravděpodobně rád nějakou její část. Čteš-li si jí a máš ji rád, uložíš si ji do paměti. Později, když sedíš v meditaci, se snažíš osvobodit se. Chceš být svobodný a máš koncept o svobodě ze čtení svých knih. Jak medituješ, objeví se tato představa a ty jí prožiješ. A zapomeneš, že prožíváš něco uloženého v paměti. Co dostaneš je minulou zkušeností, ne Osvícením. Skutečná zkušenost není zkušeností pocházející z paměti. Mysl tě při meditaci podvádí. Bude tě vždy podvádět a klamat, tak na ní nezávis. Chce-li mysl něco, neposlouchej jí. Ať si přeje cokoli, nedávej jí to. Paměť je minulostí. Medituješ-li, snažíš se uskutečnit plán uložený v paměti: "Musím se dostat na místo, o kterém jsem četl". Tvá příští zkušenost bude naplánovaná a ty ji dostaneš, protože cokoli mysl pomyslí, se uskuteční.

Pomyslíš-li na samsáru, ( Samsára - (v sanskrtu a páli "neustálé putování") je označení pro koncept znovuzrozování známý zvláště ve východních náboženstvích (hinduismu, buddhismu a džinismu) objeví se stvoření. Je to tvou myšlenkou, tvým přáním. Zdá se to být natolik skutečné, protože této realitě důvěřuješ. Jednou ale jak zakusíš, že Realita je někde jinde, okamžitě odmítneš samsáru. Budeš mít velmi novou, velmi čerstvou zkušenost. Každý moment bude nový. Nebudeš jej prožívat myslí. Pak tu bude ne-mysl a ty budeš kompletní. Tomu a jen tomu se říká poznání. Nepoužiju již více slova zkušenost, protože všechny zkušenosti patří minulosti. Nepůjde o žádnou zkušenost, půjde o zcela přímé setkání. Poprvé TO potkáš. Poznáš to po odmítnutí mysli, po odmítnutí jejích konceptů. Musíš sem přijít nahý. Ze všeho se svlékni. Buď nahý. Svlékni se i z nahoty. Rozumíš? Komnata této Lásky je tak posvátná, že je to jedinou cestou vstoupení. Chceš-li potkat svého Milovaného, vejdi sem. Kdo tě může zastavit? Udělej to nyní. Je to tak snadné. Oblékání zabírá čas, ale svléknutí se je mnohem snazší.

SETKÁNÍ V NEWYORKSKÉ MEŠITĚ S DRŽITELKOU NOBELOVY CENY ZA MÍR

24. února 2014 v 8:23 | LORNA BYRNE |  Ostatní

Všude, kam jdu, mě doprovázejí tři andělé, kteří se jmenují John, Joanne a Andrew." V súfijské mešitě v New Yorku včera večer panovalo naprosté ticho, když nositelka Nobelovy ceny Betty Williams řekla jména tří dětí, které tragicky zemřely v Belfastu - byly zabyty, když jeden britský voják zastřelil mladého podezřelého člena Irské republikánské armády, který zrovna řídil. Jeho auto se vymklo kontrole a narazilo do tří malých dětí Maguirových, z nichž nejstaršímu bylo 8 let a nejmladšímu 6 týdnů.

Tento incident, který Betty viděla, když vezla svou dceru ze školy domů, přiměl Betty k tomu, že povstala a začala žádat ukončení násilí. Svolala obyčejné lidi (především ženy), protestanty a katolíky, aby vyšli do ulic "ruku v ruce" a požadovali ukončení násilí. Bettyna akce a odvaha (společně s tetou zesnulých dětí Mairead Maguire) vedla ke vzniku organizace "Lidé míru v Severním Irsku", která změnila život tolika lidem, a také k Nobelově ceně za mír v roce 1976. Tady se můžete podívat na to, jak Betty mluví o svém mimořádném životě (pouze v angličtině):
http://www.centersofcompassion.org/betty-williams.php

Byla jsem velmi poctěna, když Betty přijala pozvání na akci v New Yorku, na které promluvila o tom, jak obyčejní lidé mohou vytvořit mír v našem světě a jak sdružování lidí odlišných vyznání pomáhá lidem si uvědomit, kolik toho mají společného. Na jiné předchozí akci mluvila Betty o výzvách, které doprovázejí vytváření míru, a co je potřeba k tomu, aby mohl být vytvořen mír. Jsou to 1) obětavost, 2) železná vůle a ochota pilně pracovat každý den a 3) odvaha - hodně odvahy.

Andělé mi vždy říkali, že vyvolat válku je snadné, ale vytvořit mír je ta nejtěžší věc. Betty je báječný příklad toho, že se někdo postavil a řekl NE a vytvořil mír. Modlím se za to, abychom se všichni nechali inspirovat jejím příkladem.
Včera večer (pátek 21. 2.) jsme se modlili za mír ve světě, obzvlášť za mír mezi různými náboženstvími a jejich odnožemi. Prosím pomodlete se za to také, až budete číst tyto řádky.
Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.
Lorna

P. S.
Mockrát děkuji Shaykha Fariha a všem v súfijské mešitě v New Yorku za to, že mě i laureátku Nobelovy ceny Betty Williams tak skvěle přivítali. Mluvily jsme o míru a modlili se za jednotu mezi lidmi všech náboženství. Před touto akcí jsme se s Betty sešly ještě se Salil Wilson, která organizuje Světový běh za mír, a já jsem měla v ruce pochodeň, kterou držela Matka Tereza a Nelson Mandela a další velcí míroví vůdci. Tento rok bude běh za mír probíhat ve 47 zemích (včetně Irska v květnu) a bude pomáhat propagaci mezinárodního přátelství a pochopení všech (a především mladých lidí). Tady se můžete podívat, jestli se bude konat také blízko vás http://www.peacerun.org/

Děkuji Salil, Sayyeda Mirza Jafri a Jaitra Gillespie, kteří udělali mnoho z těchto fotek !!!ZDE:
http://www.andelevmychvlasech.cz/fotoalbum/lorna-byrne---ve-svete/lorna-v-new-yorku/#photo_1077

http://www.andelevmychvlasech.cz

Setkání s minulými já mimo čas

23. února 2014 v 15:51 | Gerrit Gielen |  Duchovní růst

V této eseji Gerrit prozkoumává význam nelineárního pojetí času v oblasti regresní terapie. Dosvědčuje, že spojení s dalšími životy není příliš o vzpomínání na něco, co je pryč a dokonáno. Spíš jde o tvořivou součinnost živoucích přítomností, které se stále mění a vyvíjejí tak jako vy. Minulost je v zásadě otevřená a neurčitá stejně jako budoucnost. To vrhá nové světlo na smysl regresní terapie a nabízí nádherné možnosti pro léčení.

Z pole vědy, filozofie a mysticismu přichází argument, že lineární průběh času, tak jak ho zažíváme, ve skutečnosti neexistuje. To je nejzřetelněji vyjádřeno v Einsteinově teorii relativity, která jasně ukazuje, že "teď" není jediným momentem. Moment, který je jednou osobou zažíván jako "teď", může být budoucností pro jinou osobu a v minulosti zase pro někoho jiného, záleží na jejich příslušných pozicích v prostoru jejich pohybu. Události, které se objevují ve stejném čase pro jednoho pozorovatele, se mohou objevit druhým v jiných časech. Když však "teď" není jedinou či specifickou událostí, pak naše tradiční pojetí času selhává a oddělení času do přítomnosti, minulosti a budoucnosti se rozpadává. To znamená, že minulost není neměnná. Vše probíhá v "teď" - včetně našich "minulých" životů.

Co to znamená pro reinkarnační terapii a jaký je úkol regresního terapeuta? Než odpovím na tyto otázky, dovolte mi nejdřív promluvit o smyslu vzpomínek. Když si něco pamatujeme, saháme psychologicky do jiné doby. Spojujeme naše "teď" s jiným "teď", které pro nás leží v minulosti. Nicméně pokud je minulost, přítomnost a budoucnost ve skutečnosti součástí jednoho prodlouženého "teď", pak není minulost něco, co je s konečnou platností pryč a dokončené. Vzpomínání není pasivní proces, avšak součinnost s živoucí energií, tj. součinnost s tou částí nás, která prožívá jistý moment v minulosti jako svou "nynější" realitu. Jak dosahujeme na minulost prostřednictvím vzpomínání, interakce probíhá oběma směry. Když se spojíme s časem v minulosti, dotýkáme se tohoto "teď" svou energií, ovlivňujeme jí toto "teď", a taktéž přijímáme energii a informace nazpět....číst dále ..


KDYŽ SE DOSTANETE DO NĚJAKÉ KONFLIKTNÍ SITUACE

22. února 2014 v 13:31 | ECKHART TOLLE |  Duchovní růst

KDYŽ SE DOSTANETE DO NĚJAKÉ KONFLIKTNÍ SITUACE, když se například začnete hádat s partnerem nebo někým blízkým, všimněte si, jak okamžitě začnete bránit svůj názor a uvědomte si, jak agresivně napadáte názor druhého.
Uvědomte si, jak silně lpíte na svých názorech a přesvědčeních. Vnímejte duševně emoční energii za svou potřebou mít za každou cenu pravdu a usvědčit druhého z nepravdy. To je energie vaší egoické mysli.

Pak si jednoho dne uprostřed hádky uvědomíte, že máte na vybranou. A možná se přestanete hádat - jen abyste viděli, co se stane. A v tom okamžiku se vzdáte.

Tím nemyslím, že prostě řeknete, "Tak dobře, máš pravdu", a přitom se budete tvářit, jako byste říkali, "Jsem povznesen nad tyhle nesmysly." To by znamenalo, že jste jen posunuli svou rezistenci na jinou úroveň a tváříte se nadřazeně. Mám na mysli vzdání se celého mentálně emočního energetického pole ve vašem nitru, které bojovalo o moc.

Vaše ego je velice mazané a proto musíte být velice ostražití a naprosto upřímní sami k sobě, pokud se chcete přesvědčit, zda jste se opravdu přestali ztotožňovat se svým názorem a osvobodili se od své mysli.

JESTLIŽE NÁHLE CÍTÍTE UVOLNĚNÍ, LEHKOST A HLUBOKÝ KLID, znamená to, že jste se opravdu vzdali. Pozorujte, jak reaguje váš protivník, když jste přestali posilovat jeho názor svou rezistencí. Skutečná komunikace je možná teprve tehdy, když se vzdáte svého ztotožnění se svými názory.
Nonrezistence neznamená, že byste neměli nic dělat. Znamená to, že jakákoli vaše "činnost" přestane být nevědomou reakcí. Vzpomeňte si na hlubokou moudrost mistrů bojových umění: "Neodporujte protivníkově síle. Poddejte se, abyste zvítězili." Jste-li ve stavu intenzivní přítomnosti, vaše "nečinnost" je velice účinný prostředek, kterým můžete změnit situace i lidi.

Tato nečinnost je něco jiného než obvyklá nevědomá nečinnost, která vychází ze strachu, návyku nebo nerozhodnosti. Skutečná "nečinnost" předpokládá vnitřní nonrezistenci a intenzivní bdělost.
Na druhé straně, když je potřeba jednat, už nebudete nevědomě reagovat, ale začnete jednat na základě své vědomé přítomnosti. V takovém stavu je vaše mysl osvobozená od jakýchkoli racionálních pojmů, včetně pojmu nonrezistence. Kdo tedy může předvídat, co uděláte?

Vaše ego věří, že vaše síla je ve vaší rezistenci, zatímco ve skutečnosti vás rezistence odděluje od Bytí, tedy od jediné sféry, kde existuje skutečná síla. Rezistence je slabost, která se tváří jako síla. To, co vaše ego považuje za slabost, je vaše Bytí v nejčistší formě. To, co ego považuje za sílu, je slabost. Proto ego existuje v neustálém stavu rezistence a hraje falešné role, jejichž cílem je zakrýt vaši "slabost", která je ve skutečnosti vaší silou.
Dokud jste nedosáhli stavu nonrezistence, nevědomé hraní rolí je velkou částí vašich vztahů k druhým lidem. Jakmile se jednou vzdáte, přestanete potřebovat falešné masky ega. Stanete se velice prostými a velice skutečnými lidmi.
"To je nebezpečné," říká vaše ego. "Něco se ti stane. Budeš zranitelný."

Ego však neví, že skutečnou nezranitelnost objevíte jedině tehdy, když se vzdáte rezistence a když se stanete "zranitelnými".

( úryvek z knihy: ECKHART TOLLE - MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - PRACOVNÍ KNIHA )

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINY ZPRÁVY NA ÚNOR 2014 - OSVOBODIT SE

19. února 2014 v 20:01 | Solara |  Channeling

Nakonec jsme dokončili rok Hada měnícího svou kůži, plný výzev, a vstoupili jsme do nového čínského roku Zeleného dřevěného Koně. Teď, když jsou naše staré kůže pryč, jsme schopni vidět věci, které byly dříve skryté pod starými kůžemi a na které jsme dříve nechtěli pohlédnout. V únoru necháme odejít věci, které chceme nechat odejít už dlouho; jsou to věci, které jsme až doposud nebyli schopni vyřešit a uvolnit.

Je to také měsíc, ve kterém máme dát stranou Staré Příběhy, pokud je pořád ještě žijeme. Naše stará kniha musí být pevně uzavřena a dána stranou společně s našimi starými životy, abychom v březnu mohli začít žít naše Nové Příběhy.
Únor začíná silným závanem čerstvého vzduchu. Po těžkém lednu znovu cítíme otevření nové energie tak, jak jsme to cítili úplně na začátku roku 2014. Nyní, když jsme vstoupili do roku Zeleného dřevěného koně, energie roku 2014 jsou konečně uzemněné v naší fyzické, hmotné realitě.

Mnoho z nás si myslí, že už je připraveno skočit na naše zelené koně a vyjet do Opravdových Životů v Nové Krajině. A to by byla pravda, kdyby už byl březen. Ale je únor... Kouzelný zelený kůň roku 2014 nás nenechá, abychom na něm jeli, dokud nebudeme skrz naskrz čistí a jasní. Pokud se snažíme vyhoupnou se na jeho hřbet, abychom pokračovali v naší jízdě v nekonečně se opakujících smyčkách našich starých příběhů, shodí nás. Jediné místo, kam nás může zelený kůň dovézt, je hluboko v Nové Krajině.

Únor je soustředěný a má velkou potenci. Přestože je to mocný měsíc opakování, změn trasy a vyřešení, energie zase proudí. To nám tento měsíc mnoho věcí usnadňuje a jsou daleko zábavnější. V lednu byly očividně dva Novy a budou i v březnu, ale nebude žádný v únoru. To je další známka toho, že až do března do Nové Krajiny na našich zelených koních neskočíme.

Možné těžkosti nám mohou vyvstat pouze, pokud budeme zkoušet se držet našich starých životů, omezeného vnímání a prošlých způsobů toho, jak věci dělat. Pokud se pokusíme žít v minulosti nebo jednat tak, jako by svět duality byl naší dominantní realitou, mohly by se objevit nějaké bolestivé lekce, aby nám to pomohlo se osvobodit.
Po celý měsíc se povezeme na vlnách silných tvořivých vzestupů. Tvořivost nám poskytne nečekaná řešení, když je budeme nejvíc potřebovat. Někteří z nás mohou během dalších několika měsíců zorganizovat nečekané výlety, jejichž účelem bude vyřešení, dokončení a uvolnění. Jiní mohou jet na cesty, které je popostrčí na Novou Úroveň.

Tento měsíc nám pomůže hlouběji ukotvit naše bytosti v Novém a Pravdivém. Je zvýšená pevnost energií Nové Krajiny. Naše pocity vnitřní radosti, pravdivosti a lásky se nesmírně prohloubí. Proud Vědomostí našeho Srdce bude proudit stále silněji a vést náš vnitřní kompas dokud nepřestaneme o našem vnitřním vědění pochybovat.
Únor je plný čerstvé energie, nového pohybu, nečekaných otevření, nových nápadů a vzrušujících příležitostí pro hlavní průlomy, které nám pomohou se osvobodit od minulosti. Tento měsíc našimi bytostmi proudí prohloubená opravdovost a vážnost; je čas vzít vážně to, abychom plně žili Pravé (opravdové, pravdivé) Životy jako Praví jedinci v Nové Krajině.

Únor je velmi soustředěný měsíc, zaměřený na dokončení uvolnění, opravu kurzu a sladění našich bytostí s Novou Úrovní, rozsvítí se Zelená světla a my začneme klusat rychlou cestou.


Solara
www.nvisible.com


Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na únor 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Zažehnutí zápalky

19. února 2014 v 19:57 | Lee Carroll |  Channeling


Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mar del Plata v Argentině, 25. října 2013

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Cítíte to? Nejste tu sami. Cítíte to? Není to práce vaší představivosti. Dokážete rozpoznat energii v místnosti. Věděli jste, že minulou noc se zde shromáždil Kryonův doprovod v radostném očekávání toho, že sem přijdete? Není to tak, že bychom VĚDĚLI, kdo přijde. Znali jsme potenciál toho, že byste mohli přijít. To není předurčení (jasně daný osud), drazí, ale protože s vámi kráčíme den co den, věděli jsme o vašem záměru přijít a posadit se zde na židli. A byli jsme tu, abychom vás přivítali, až přijdete.

Jak říká můj partner: "Jak vnímáte to, co jsem právě řekl?" Mohla by to skutečně být pravda? A kdo je ten doprovod? Kdybyste mohli vidět, co vidím já… bralo by vám dech, kdybyste věděli, kdo tu je. Je tu rodina - kvůli vám. Jsou zde někteří z těch, které jste milovali a ztratili, a někteří z vás je vnímají. Takže pokaždé, když hovořím o Kryonově doprovodu, je jiný. Doprovod je jedinečný - podle toho, kdo přišel.

Je možné, aby byl systém Ducha tak milující a pečující? Ano. Není to nezbytně takové, jak vám bylo řečeno, ale je to pravda. Chci vám dát další podnět: představte si rodinu - bratry, sestry a děti… Řekněme, že od vás byli z nějakého důvodu odtrženi a jsou nyní na druhé straně zdi. Vy víte, že tam jsou, ale oni nevědí, že vy jste zde. Někteří z nich to tuší a tak vrtají drobné díry do zdi, přikládají k nim uši a slyší, jak šeptáme písně lásky. (Kryon šeptá:) "Jsme tady. Chybíš nám! Milujeme tě. Jsi naší součástí." Kolik času byste strávili u zdi - matko, otče, sestro, bratře? Kolik času byste trávili u té zdi? A odpověď zní: VEŠKERÝ ČAS. Jen abyste mohli komunikovat s těmi, které milujete. A toto je metafora pro "starou novou dobu" (Old New Age). Je div, že existuje tolik různých druhů víry, když s vámi Bůh může hovořit jen skrze tak malou dírku?

Náhle však, drahé lidské bytosti, se ta zeď začíná měnit. Díry se nezačínají jen zvětšovat - to by bylo příliš lineární - zeď začíná být také průhledná. Pořád je to zeď, ale mění se tak, že někteří z vás skrz ní dokáží vidět. Někteří z vás na to však ještě nejsou připraveni. Byli jste zvyklí žít své životy a přicházet ke zdi, jen abyste poslouchali skrz ten malý otvor. Když je zeď průhledná, odkrývá vše, co je za ní… a to začíná měnit, kým jste. Samozřejmě, přesouváte se do nové energie a to jsme řekli už mnohokrát. Do NOVÉ - ne do "nové, ale s věcmi tak, jak bývaly dřív". Do úplně JINÉ nové doby.

Mistr Hilarion - 16.2. - 23.2. 2014

19. února 2014 v 19:53 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

jak měsíční energie přinášejí větší jasnost a větší schopnosti dávání lásky a bytí láskou v jejich mnoha nádherných podobách, pamatujte že jste ti, kdo mají schopnosti přijímat a vyzařovat světlo, které padá dolů na Zem. I uprostřed těžkých úkolů můžete změnit situaci, když využijete energii a vibraci lásky, protože láska je největší a nejmocnější silou bytí. Pokaždé, když to uděláte, se na Zemi ukotví další přístupová cesta pro světlo. Když v jakékoli situaci projevíte laskavost, vždy se setká s odpovídající příznivou reakcí. Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím, mohou tento neměnný zákon lásky lehce rozpoznat, pozorovat a stále používat.

Začíná být lehčí pokračovat v procesu zjemňování vlastní osobnosti. Jak každý hledíme do sebe, do oblastí, které potřebují změnit způsob vyjádření a rozeznáváme vzorce, které je potřeba změnit, aby byly jejich vyšší aspekty lépe integrovány a proto se s nimi vyrovnáváme, otevírá se před námi cesta vpřed a více se odhalují nedostatky. To napomáhá procesu odstraňování všech překážek, které nás brzdí na naší cestě stát se plně uvědomeným nádherným člověkem kráčejícím po Zemi. Všechny způsoby bytí, které jsme si během života osvojili a udržovali v podvědomé mysli, mohou být nyní vystaveny světlu pravdy, rozpoznány jako oblast, která potřebuje změnit, a můžeme je vědomě příslušně upravit.

Jak každý přebírá plnou odpovědnost za svůj život, který žil zde na Zemi a rozpoznává, že je bezpodmínečně nutné změnit to, co již není funkční, život se zjednoduší. Člověk se lépe zná a váží si vlastních jedinečných kvalit, toho co se mu líbí a nelíbí - bez ohledu na to, co mu bylo vštípeno společností, a může svobodně přejít do stavu bytí, kým opravdu, jako duše, je. Může ctít své vlastní pravdy a žít dle toho jak to cítí a to každého osvobozuje a dovoluje mu vyjadřovat ty vyšší kvality, které byly vždy jeho součástí, aniž by byl zadržován obavami, že to někdo z jeho okolí neschválí. Život je pak žit s lehkostí a půvabem, a zrnka radosti a harmonie, které vytváří, se manifestují častěji.

Když jsme k sobě pravdiví, otevírá nám to dveře k větším a větším možnostem, které byly předtím skryty. Každý má svůj trezor, čekající uvnitř nás na tu chvíli, kdy bude objeven a přenesen do vědomého vnímání, přijetí a rozmachu. Každý den se stane dobrodružstvím, když se dostanou na povrch skryté a nádherné vlastnosti naší bytostí, aby se plně ukázaly a vstřebaly. Když každý oceňuje tyto aspekty své bytosti, ony se uvolní a ukážou své kvality v jejich vzájemných vztazích, což má zase osvobozující účinek na všechny kolem. Když to lidé v našem okolí zpozorují, dovolí si být vším čím mohou být a začnou uplatňovat svoje vlastní volby a změny, a tak mohou být i oni k sobě pravdiví.

Každý člověk se má víc rád a se vzrůstajícím uvědoměním si poskytuje to, co opravdu potřebuje a do všech oblastí života přes něj plyne větší harmonie, štěstí, lehkost a půvab. Život se stane radostnějším ve všech ohledech a každý rozkvete do svých větších možností. Když se zahojí rány minulosti a každý získá svoji vnitřní celistvost, Země se také osvobodí a přejde do své vlastní celistvosti. Když bude lidská pospolitost každodenně projevovat lásku v akci, nebudou žádná omezení v možnostech, jakých lze dosáhnout ve společenských strukturách.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vnitřní úsměv

18. února 2014 v 19:24 | Osho - ORANŽOVÁ KNIHA |  Duchovní růst


KDYKOLI sedíte a nemáte co dělat, uvolněte dolní čelist a pootevřete ústa. Začněte dýchat ústy, ale ne hluboce. Nechte tělo povrchně dýchat, postupně bude dech stále povrchnější. Když pocítíte, že se dech stal velmi povrchní, ústa jsou pootevřená a čelist je uvolněná, celé vaše tělo se bude cítit velmi uvolněné. V tom okamžiku začněte prociťovat úsměv - ne na tváři, ale ve svém nitru... dokážete to. Není to úsměv na rtech - je to bytostný úsměv, přicházející zevnitř. Zkuste to, a uvidíte... to se nedá vysvětlit. Není třeba mít úsměv na tváři, stačí se smát jakoby z břicha; břicho se směje. A je to úsměv, ne smích, takže je velice měkký, jemný, křehký - asi jako kdyby se vám v břiše otevřelo růžové poupě, a růžová vůně se šířila z pupku. Když jednou spoznáte tento úsměv, můžete být šťastní čtyřiadvacet hodin denně. A kdykoli cítíte, že se to štěstí ztrácí, zavřete oči, přivolejte si ten úsměv, a on přijde.
I přes den si jej můžete přivolat kdykoli chcete. Je tady stále.

Jen meditace vám dokáže pomoci úplně, protože ji nestavíte nikomu na odiv, stavíte ji sami před sebe. Můžete být úplně svobodní. Nemusíte se bát, co si o vás myslí druzí.


Mojžíš jako plavčík

18. února 2014 v 19:16 | www.21st-century-christianity.com |  Humor

Tím, že přemýšlíte o situaci ...

17. února 2014 v 21:20 | E. Tolle - Moc přítomného okamžiku |  Duchovní růst
Tím, že přemýšlíte o situaci, která způsobila určitou emoci,
dáváte této emoci energii, a ta pak energizuje vaše myšlení atd.
Mysl nikdy nemůže najít řešení, a ani vám nemůže dovolit najít řešení,
neboť ona sama je součástí tohoto "problému".

Horoskop od 17.2. do 23.2.2014

17. února 2014 v 17:07 | Petra Nel |  Horoskop

ČLOVĚK MÍNÍ, BŮH MĚNÍ.

Slunce 18. 2. v 19 hodin a 6 minut vstupuje do znamení Ryb.

Slunce se dostává do konjunkce s Neptunem. Mystický týden přinese milosti, rozpuštění, opuštění a odevzdání se. Přinese to zvýšenou citlivost, vnímavost, intuice, abstraktní vnímání a velmi živé sny.
Můžete zažívat hluboké prožitky v meditacích, procítění své duše a Ducha.

Tato konjunkce je v harmonickém aspektu na Vzestupný uzel. Je v podpoře, abyste se posunuli dál, nastává vývoj. Okolnosti budou probíhat tak, aby bylo uvedeno vše na správné místo. Prozřetelnost podpoří dary. Tam, kde je klam, přinese prozření. Zároveň se objeví zklamání, pokud žijete v nějaké iluzi či doměnce. Ztratíte/opustí vás, odevzdáte to, co k vám nepatří.

Pokud se chcete vyhnout realitě, začnete utíkat do nereálného světa fantazie a k alkoholu. Opatrně právě na alkohol, drogy, léky. V této době mají zesílený vliv.

O víkendu již začne působit harmonický aspekt od Jupitera na konjunkci. Otevřenost, optimismus a pravda se zaktivuje. Můžeme začít vidět smysl věcí, vrátí se k nám naděje. Slunce v trigonu na Jupitera působí až do 6.3. Najde se řešení, začne vše plynout s lehkostí a optimismem.
Slunce značí cestu, seberealizaci a nalezení, rozvíjení svého světla v sobě a ve svém životě.

Retrográdní Merkur se dostává do kvadratury se Saturnem: pesimistická mysl, která vidí jen překážky a komplikace. Pokušení mysli, které by zmařilo cestu Slunce. Důvěra, víra a odevzdání se hlubší podstatě bytí zaručuje podporu prozřetelnosti a napomáhání v naplnění vašich snů. Propadnutí mysli ukazuje propadnutí strachu, který brání v cestě světla.

3.2. Merkur vstupuje do Vodnáře a je stále retrográdní. Merkur ve Vodnáři mění se způsob přemýšlení - z pocitového přechází do Uranské vzdušné kvality, kde dává Merkuru široký prostor, aby se mohl v různých dimenzích času a prostoru projevit, uvědomit a poznat. Přirozeně má potřebu prozkoumávat minulost, aby z ní vytěžil nové objevy, které ovlivní budoucnost. Mars v konjunkci s Uranem je velmi silné spojení, které se týká narozených v období 12. 1972 - 3. 1973 a 10. 1973 - 9. 1975.

Konjunkce velké síly, která se dá přirovnat k obrazu dýky nebo meče, do kterého udeří blesk, nebo že se stane vodičem elektrického proudu. Přináší to velký příliv energie, která se náročně zpracovává. Objevují se silné bolesti hlavy, nespavost, velké napětí, které může vyústit ve výbuch nálady, vzteku. Pokud se toto napětí potlačí, může vést až k úrazům a nehodám. Člověk v takovém napětí je v roztržitosti, nepozornosti, jedná zbrkle, nečekaně a riskatně.

Je to aspekt: Udělat rychlý, čistý řez rozhodnutí. Téma je Uran ve Vahách - Kde je moje svoboda a kde je svoboda druhých? Vymezení si své svobody a přestat být bez hranic a vymezení se ve vztazích. Uran ve Vahách je velká touha po nezávislém vztahu, žití vizionářských vztahů v respektování individuality každého a být respektován. Narození v tomto období se právě mohou setkat s tím, že někdo porušuje nebo nerespektuje jejich prostor, individualitu a jasně a rychle si v této době umí vymezit svůj prostor a odříznout vše, co nějak parazituje na jejich otevřenosti a vstřícnosti ke svobodě druhých. Odříznou se vztahy a přátelství, které nemají žádný posun a vývoj.

Právě tam, kde si necháváte zasahovat do svého prostoru, vzniká velké vnitřní napětí a tato konjunkce pomáhá udělat rázný a rozhodný krok, který může druhé hodně překvapit, protože nejsou na to zvyklí.
Sami sebe můžete překvapovat, co se ve vás začne objevovat a jaké vlastnosti se projeví. Ráznost!
Je dobré o této pozici vědět a uvolňovat napětí sportem, pohybem a minimalizovat riskování, rychlou jízdu autem. Bolesti hlavy budou na denním pořádku, protože příliv energie je velmi silný.

Tato konjunkce též symbolizuje nečekaná překvapení a rychlé změny. Zdravotně se mohou objevit teploty, horečky, záněty, řezné rány, úrazy a nehody. Tato konjunkce působí až do 31. 3. 2014.

Dostatek trpělivosti a důvěry.
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Pocit spojení se vším

16. února 2014 v 16:03 | RAYMOND A. MOODY |  Duchovní růst

Lidé s prožitkem blízkosti smrti se vracejí s pocitem, že všechno ve vesmíru má spojitost. Je pro ně těžké ten dojem patřičně vyjádřit, ale většina z nich získává nově respekt k přírodě a okolnímu světu.

Výmluvný popis tohoto pocitu mi dal ostřílený energický podnikatel, který zažil ve svých šedesáti dvou letech blízkost smrti při srdečním infarktu:
První, co jsem viděl, když jsem se v nemocnici probudil, byla květina a já se rozbrečel. Věřte mi nebo ne, ale dokud jsem znovu neobživl, nikdy jsem květinu opravdu neviděl.
Hlavní věc, kterou jsem pochopil, když jsem umíral, bylo to, že všichni jsme jen části velikého živoucího vesmíru. Myslíme-li si, že můžeme ublížit druhé osobě nebo čemukoliv živému, aniž bychom ublížili sami sobě, šeredně se mýlíme. Teď se dívám na les a květinu a ptáka a říkám si: "To jsem já, je to část mne samého." Jsme spojeni se všemi věcmi, a vysíláme-li lásku prostřednictvím tohoto spojení, pak jsme šťastni.

Pocit naléhavosti je refrén, který zaznívá znovu a znovu, mluvíme-li s lidmi s prožitkem blízkosti smrti. Obvykle poukazují na krátkost a křehkost vlastního života. Ale často vyjadřují pocit starostlivosti o svět, kde jsou v rukou pouhých lidí ohromné destruktivní síly.
Proč mají lidé s prožitkem blízkosti smrti tento pocit, nevím. Ale zdá se, že tento faktor zajímá lidi, kteří měli zkušenost se stavem hlubokého porozumění životu. Po prožitku blízkosti smrti se přiklánějí k vyjádření toho, že život je cenný, že i "malé věci" se do něj započítávají a že se život má žít co nejplněji.

Jedna žena mi řekla, že zpětný pohled na život neukazuje pouze velké činy života, jak byste se mohli domnívat. Ukazuje též ty malé činy. Například jedna příhoda, která probíhala velmi silně v jejím zpětném pohledu na život, byl okamžik, kdy našla v obchodním domě ztracenou malou holčičku. Dítě plakalo. Žena je vysadila na pult a povídala si s ním, dokud nepřišla matka.

Jsou to tyto malé věci, které děláte, aniž o nich přemýšlíte, které nabývají velké důležitosti ve zpětném pohledu na život.
Mnozí byli tázáni Světelnou bytostí: "Co bylo v tvém srdci, když se to odehrávalo?" Zdálo se, že tím chce naznačit,
že nejjednodušší laskavé činy, které vycházejí ze srdce, jsou nejdůležitější, protože jsou upřímné.


(úryvek z knihy: RAYMOND A. MOODY - ŽIVOT PO ŽIVOTĚ )

Můj Bůh má kladivo

13. února 2014 v 11:02 Humor
Dám vám další potenciál: Navzdory všem očekáváním a tisícileté historii se dokonce duchovní atributy toho,
čemu říkáte náboženství, na planetě začnou měnit a mírnit. Nemusíte koukat příliš do dálky, abyste pochopili,
že někteří z klíčových hráčů planety, kteří mají co do činění s tím, čemu říkáte organizované náboženství, mají
problémy. Je to tím, že z jejich učení jsou cítit způsoby staré energie. Není aplikovatelné na skutečný život, jak
ho vidí mladí lidé, a proto mladí prchají z členské základny církví. V žádné z nich nevidí životní realitu.
Doktríny jim nepřipadají potřebné ani pravdivé. Vidí to jako starou záležitost. Rozhlédněte se, je to zjevné již
nyní.
( úryvek z channellingu Kryon - "Prognóza pro další generaci" )

A trochu humoru, protože to je to Nejlepší Náboženství !!!
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka

13. února 2014 v 10:50 | zasláno e-mailem - Vlastik |  Ostatní

Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka ....

Bůh:
Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole na zemi? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky...

Sv.František:To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám "plevel", ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.

Bůh:Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva?

Sv.František:Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.

Bůh:Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.

Sv.František:Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.

Bůh:Oni jí sekají? Suší jí jako seno?

Sv.František:Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.

Bůh:Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?

Sv.František:Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.

Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?

Sv.František:Ano Pane.

Bůh:Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.

Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.

Bůh:Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.

Sv.František:Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.

Bůh:To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?

Sv.František:Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.

Bůh: A odkud tento mulč berou?

Sv.František:Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.

Bůh:Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?

Sv.Kateřina:"Blbý a blbější" Pane. Je to opravdu hloupý film o ...

Bůh:To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka.