Březen 2014

Čeho jsem se vzdal nebo co mi vzali?

30. března 2014 v 8:36 | Gregg Braden |  Duchovní růst

Každý z nás se ve chvílích důležitých pro fyzické a emocionální přežití bez váhání vzdáme těch svých vnitřních částí, o nichž se domníváme, že je nutné je obětovat. Jakmile to však učiníme, můžeme sami sebe vnímat jako "méněcenné" a uvíznout v pasti pochybností o tom, co z nás vlastně zbylo. U někoho tento výměnný obchod proběhne, aniž si uvědomí, co se vlastně stalo; u jiných se jedná o vědomou volbu.

Ještě stále jsem pracoval v obranném průmyslu spolu se svým přítelem technikem, když se mi jednou odpoledne objevila na stole nečekaná pozvánka. Jednalo se o neformální prezentaci nově financovaného obranného systému pojmenovaného Strategická obranná iniciativa (SDI; tzv. hvězdné války) pro pracovníky Bílého domu a armádní generalitu. Při rautu jsem pak vyslechl rozhovor jistého vysoce postaveného vojenského činitele s výkonným ředitelem naší společnosti.

Ředitel mu položil dost osobní otázku: "Jaké oběti jste musel přinést, abyste se dostal tam, kde jste dnes?" Důstojník popsal, jak jeho postavení v armádě a pak i Pentagonu postupně rostlo, až se dostal do vedení velké nadnárodní společnosti. Napjatě jsem naslouchal, protože ten muž mluvil neobvykle upřímně a otevřeně. "Abych se dostal tam, kde jsem dnes," začal, "musel jsem se odevzdat systému. Vždycky, když jsem povýšil, ztratil jsem další kus sebe sama. Jednoho dne jsem si uvědomil, že už jsem na vrcholu, a ohlédl se zpět. A zjistil jsem, že už jsem toho ze sebe obětoval tolik, že už nic nezbylo. Stal jsem se majetkem korporací a armády.

Vzdal jsem všeho, co jsem miloval: své ženy, dětí, přátel - a nakonec i zdraví. Vyměnil jsem je za moc, bohatství a řízení jiných." Jeho upřímnost mě ohromila. I když není pochyb, že ho celá ta mašinerie pohltila, dobře věděl, do čeho
jde. Rmoutilo ho to, avšak to, co zaplatil, mu za jeho vlivné postavení stálo. Každý možná uděláme něco podobného, i když z jiných důvodů. Pro většinu z nás nebude cílem moc, nýbrž spíše snaha přežít.

Pokud potkáte někoho, kdo ve vás vzbudí důvěru, měli byste to prožít opravdu naplno. Vám i tomu druhému se totiž děje něco výjimečného a vzácného: právě jste našli někoho, kdo si nechal ty vaše části, které hledáte. Taková zkušenost bývá nezřídka oboustranná, neboť druhou osobu to k vám přitahuje ze stejného důvodu. Usoudíte-li, že je to vhodné, dejte se s ní do řeči. Začněte mluvit o čemkoli, jen abyste udrželi oční kontakt. Během hovoru si v duchu položte jednoduchou otázku: Vidím na tom člověku něco, oč jsem sám přišel, čeho jsem se vzdal nebo co mi vzali?

Takřka ihned se vám dostane odpovědi. Může se jednat o něco tak prostého, jako je pocit pochopení, nebo jasného jako vnitřní hlas, který poznáte a který je s vámi již od dětství. Odpovědi zpravidla přicházejí v podobě jednotlivých slov nebo krátkých frází, a to, co je důležité, rozezná vaše tělo. Třeba vnímáte něčí krásu, protože máte pocit, že se vám jí právě nedostává. Nebo vás u dotyčné osoby zaujme bezelstný přístup k životu, šarm, s jakým prochází uličkou v obchodě, sebedůvěra, s jakou udělá, co je třeba, nebo prostě jen její zářivá vitalita.

Vaše setkání nemusí trvat nijak dlouho, stačí pár vteřin nebo nanejvýš minut. Tyto krátké okamžiky vám umožní prožít radost a potěšení z dané chvíle, protože v druhé osobě nacházíte část sebe sama, něco, co již máte, stejně jako pocit, jaké je ono "něco" v sobě opět probudit. Ten, kdo si v těchto letmých okamžicích připustí, že zažívá něco důvěrně známého, je zřejmě ten co den dívá do zrcadla odrážejícího věci, jež jsme kdysi ztratili.

Tím, že nám druzí zrcadlí naši pravou podstatu, v sobě nalézáme úplnost. Společně všichni hledáme celistvost a každý z nás vytváří situace, jež nás vedou k jejímu nalezení. Každý je katalyzátory pocitů, ať už se jedná o kněze, učitele, staršího člověka, teenagera, rodiče nebo dítě. V těchto pocitech nacházíme to, po čem vnitřně toužíme, to, co je stále s námi, avšak ukryto pod maskou člověka, kterým si myslíme, že jsme. Je to přirozené a lidské. Když porozumíme, co naše pocity vůči druhým vypovídají o nás samých, můžeme získat významnou pomůcku při objevování své skutečné síly.

( úryvek z knihy: Gregg Braden - Matrix Božský zdroj )

Jak oběť přitahuje zloděje?

29. března 2014 v 11:19 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Jerry: Chápu, že zloději jsou přitahováni k oběti, ale je pro mě obtížné pochopit, že nevinné oběti (jak se jim říká) přitahují zloděje nebo že diskriminované osoby přitahují předsudky.
Abraham: Ale dělají to. Přepadený a útočník jsou spolutvůrci události.
Jerry: Takže jeden z nich přemýšlí nad tím, co si nepřeje, a dostane to, zatímco ten druhý přemýšlí nad tím, co si přeje, a taky to (vibrační podstatu) dostane. Jinými slovy oni se spolu, jak vy říkáte, vibračně shodují?
Abraham: Nezáleží na detailech. Přitahována je vibrační podstata předmětu vaší pozornosti. To, co si opravdu přejete, dostanete - a to, co si opravdu nepřejete, dostanete také.

Jediný způsob jak zabránit vývoji silné emoční myšlenky na něco nežádoucího spočívá ve vyhnutí se první ne příliš silné myšlence, která potom sílí na základě zákona přitažlivosti. Řekněme, že jste si přečetli v novinách, že někdo byl oloupen. Nepřečtete-li si detailní popis, který přináší velké emoce, nemusí vás zpráva zavést na cestu přitažlivosti. Ale pokud to čtete nebo sledujete v televizi či o tom hovoříte s přáteli tak dlouho, až pocítíte emocionální odezvu, začínáte k sobě podobnou zkušenost přitahovat. Když slyšíte statistiky, jaké procento populace bylo letos přepadeno, pochopíte, že počet je tak vysoký a stále se zvyšuje, protože mnoho lidí je ovlivněno podobnou myšlenkou. Varování vás před přepadením nechrání, naopak ho činí pravděpodobnějším.

Působí tím, že vás uvědomují o rozšíření přepadení a krádeží, znovu a znovu na ně upoutávají vaši pozornost, a vy nejenom že na ně myslíte plni emocí - ale očekáváte je. Není divu, že získáváte tolik věcí, které si nepřejete - věnujete jim příliš POZORNOSTI. .. Doporučujeme vám, abyste v případě, kdy uslyšíte o přepadení, řekli: "Je to jejich zkušenost. Já jsem si ji nevybral." Pak opusťte myšlenku na to, co si nepřejete, protože to, na co myslíte, dostanete, ať si to přejete, nebo ne. Přišli jste do tohoto prostředí s mnoha ostatními, protože jste si přáli zažít báječnou zkušenost společné tvorby. Můžete k sobě přitáhnout lidi, se kterými budete tvořit pozitivně. Není nutné nebo možné schovávat se před nežádoucími lidmi nebo zážitky, nebo se jim vyhýbat - ale je možné přitahovat jenom lidi a zážitky, které vás potěší.


( úryvek z knihy: Esther a Jerrry Hicks - ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI )

Božský poměr: Nerozluštitelný kód

28. března 2014 v 11:00 | Leonardo Vintińi |  Záhady kolem nás

"Geometrie má dva velké poklady: jedním je Pythagorův teorém, tím druhým je … Zlatý průměr.
Ten první může být přirovnán ke zlatu, druhý k velmi cennému drahokamu." - Johannes Kepler


ZLATÝ POMĚR: Od řeckého Pantheonu ke skořápce loděnky, zlatý poměr je zlatou mírou pro dobrý design. Přesto vědci ještě nechápou, jak je možné, že se dá tento harmonický poměr nalézt napříč celým světem přírody.

Noviny které čtete, obrazovka vašeho počítače, vaše kreditní karta, okvětní lístky tamté květiny, listy toho stromu, stavba naproti přes ulici - vše je řízeno principem, proporcí, harmonickou hodnotou. Zdá se, že k nám Vesmír šeptá vesmírný kód v každém koutu přírody, jedinečný a harmonicky estetický kód: zlaté číslo, božský poměr.

Za zřejmým chaosem, který vládne ve vesmíru, ve kterém každá událost a každý rozměr logicky následuje nejistý osud, přesto existuje skrytý řád. Od časů Pythagora klíč k tomuto principu, který fascinuje tak mnoho matematiků a učenců různých vědeckých odvětví, nebyl nikdy úplně pochopen.

Nedávný experiment, pro který bylo vybráno několik jednotlivců z různých etnických prostředí, ukázal, že při namátkovém výběru z několika obdélníkových obrazců téměř všechny osoby se shodly na tom, který z nich byl nejvíce harmonický. Toto harmonické číslo se utvoří, pokud se poměr větší strany k menší straně obdélníku rovná 1,618 - toto číslo je matematicky známé jako "zlato" nebo "zlaté". Tento obdélníkový poměr se nachází v tisících architektonických prvcích po celém světě, stejně tak jako v krabičkách od zápalek, vizitkách, knihách a ve stovkách jiných, denně užívaných předmětech, jen proto, že to lidem tak připadá půvabnější. Velká pyramida v Gíze a Cheopsova pyramida, sídlo OSN v New Yorku i katedrála Notre Dame - všechny ztělesňují tyto zlaté proporce, tento zlatý poměr. Ve skutečnosti řecký Pantheon se zdá být úplnou ódou na tento poměr.

Po celá staletí absolutní výraz umělecké krásy a lidské moudrosti (s výjimkou některých současných trendů) nikdy nebloudil daleko od tohoto zlatého průměru. Několik renesančních umělců včlenilo zlatý průměr do svých děl, jedním z nich byl Leonardo da Vinci, který používal tuto proporci ve slavných dílech, jako je Poslední večeře a Vitruvian Man.
Ani hudbě se tento tajemný kód nevyhýbá. Mexický skladatel Silvestre Revueltas používal tuto proporci pro sestavení části skladby, známé jako "Alcancías". Skladatelé Béla Bartók a Olivier Messiaen následovali Fibonacciho sekvenci (která obsahuje zlatý poměr) v některých svých dílech, aby určili ideální dobu, po kterou by měl tón znít....číst dále

Bůh a facebook ...

28. března 2014 v 7:22 Humor

AA Michael - Nástroje k mistrovství pro všední den

27. března 2014 v 7:53 | Barbara Bessen |  Channeling

Poselství archanděla Michaela prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2014

Zdravím z celého srdce všechny, kteří se cítí blízce spojeni se mnou a ostatními bytostmi z duchovního světa. Jsem archanděl Michael. Jak jsem již často zmiňoval, nazývejte mě raději jen Michael. Pobýváme zde na vyšší úrovni duchovního tvoření. Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy, pokud bychom to vůbec chtěli vyjádřit v nějakém časovém měřítku. Je to možná ještě složitější na pochopení, protože u nás je minulost, přítomnost a budoucnost jedním přítomným okamžikem.

Do tohoto konceptu kosmického tvoření, materializace výtvorů myšlenek nebo také božského tvoření byste měli častěji zkoušet v duchu pronikat. Je to jako meditační mantra. Zkus se v klidu zamyslet nad tvořením myšlenkami a zabývej se tím. Budou k tobě přicházet nové poznatky. Je na čase, abys poznal, že jsi skutečně tvůrcem a žil podle toho.

Pojďme se teď na přání mé partnerky (Barbary - pozn. překl.) věnovat tvému všednímu dni, jak tomu říkáš. Otázka, kterou se dnes mnoho lidí stále víc zabývá, zní: "Jak mohu své spirituální poznatky aplikovat do každodenního života?" Dříve jste dodržovali určité duchovní rituály, čas věnovaný usebrání se, kdy jste se, alespoň to tak vypadalo, stáhli z běžného života. Tak to ale samozřejmě nefunguje, protože všechno, co děláš duchovně, se nějak projevuje. Působí to ostatně i na lidi, které znáš, kteří jsou ve tvé blízkosti. A nejen na ně, ale i na všechny lidi, kteří žijí stejně jako ty tady na Zemi, Gaie. Kdo na sobě neustále pracuje, dělá to i pro celou společnost a přispívá do akášické kroniky, z níž všichni čerpají, respektive ji mění.

Vezměme si jeden fiktivní den tvého života, v němž můžeš uplatnit pár nástrojů. Ráno se vzbudíš a hned si položíš ruku na srdce, čímž se spojíš sám se sebou. Měl by sis přitom uvědomit: Jsem duch v tomto těle. I když si budeš možná muset nejprve dojít na toaletu, zůstaň pak ještě chvíli v klidu ležet. Vnímej, jak ruka na tvé hrudi uvádí cosi do pohybu. Vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu spojením tvé dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce. Tato nádherná síla nyní protéká celým tvým tělem. Třeba i zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek. Tohoto setkání s energií z pole Jednoty, která je nyní díky změnám na Zemi pro všechny lidi stále víc k dispozici, si můžeš užívat libovolně dlouho. Poznáš, kdy budeš mít dost a budeš chtít vstát. Pro ty z vás, kteří máte ráno málo času, by bylo dobré nařídit si budík o nějakou chvíli dřív ... číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.3. - 30.3. 2014

27. března 2014 v 7:43

Milovaní,

více a více lidí na Zemi se probouzí a zjišťuje, že svět se rychle mění. Rozhlížejí se kolem a vidí, že se jejich sousedé zabývají věcmi, které předtím nebyly přístupné. Tato probouzející energie očišťuje vědomí lidstva od prastarých pavučin a je to proces obtížný. Je velmi nepříjemné, pozorovat jaké události se na planetě i v našem osobním světě odehrávají, a každý se nyní snaží vytvořit a udržet si vnitřní rovnováhu. V energetickém poli kolektivního vědomí to vytváří pocity stresu a napětí, což ovlivňuje jedince, kteří jsou citliví na energie které kolem nich proudí.

V lidském těle jsou tato napětí a obavy pociťovány v oblasti solar plexu/žaludku a je to znamení, že je čas jít do přírody a stoupnout si anebo posadit se poblíž člena rodiny stromů a požádat, aby byly tyto pocity napětí a strachu láskyplně proměněny a rozpuštěny. Rodina stromů má mimořádné nadání pro to, aby poskytovaly tuto službu celému lidstvu a to jim umožňuje nádherně sloužit a pracovat tak na své evoluci.

Velmi pomáhá věnovat pozornost všem životním formám, které kolem vás žijí a všem živlům. Protože se odehrávají tyto nestabilní energetické posuny, je nejlepší zjednodušit si život do té míry, jak jen to je možné. Cvičte se ve zklidňování mysli a nenechte se vtahovat do složitých abstraktních vzorců myšlení, které ve vás neustále vyvolává každodenní interakce se světem. Když budete kolem domu nebo zahrady vykonávat jednoduché úkony, vyhnete se pocitům přetížení, které ničí vaši životní sílu a vyšší energie. Častý odpočinek je velmi důležitý a když si lehnete a na půl hodinky si vyložíte nohy nahoru, pomůže vám to obnovit síly. Ve všech těch nádherných tvarech hledejte krásu a čiňte tak s nadšením v srdci. Pozorujte východ a západ slunce, tvary mraků, hvězdy na nočním nebi, ptáky a hmyz, flóru a faunu. Život pulzuje kolem vás, ale musíte se to naučit vnímat a získat tak jemné dary, které vám to přinese.

Musíte využít čas zklidnění, abyste se spojili s vyšším já a s vnitřním vedením. Dělejte každý den dýchací cvičení - dýchejte zhluboka až po kořenovou čakru, na chvilku zadržte dech a pak vydechněte s vědomím, že je uvolňována všechna zatuhlá energie. Když se mnohokrát denně budete hýbat v různých natahovacích cvičeních anebo při chůzi, pomůže to energiím, aby protékaly vašimi meridiány a nestagnovaly a nevytvářely bloky. Ukliďte komory, skříně, garáže a další prostory vašeho domova a zbavte se všeho co již není potřeba a když tak učiníte, zjistíte, že se cítíte lépe a vaše energie to udrží pozitivním a konstruktivním způsobem v chodu. Když uvolníte místo novému - fyzicky, energeticky a symbolicky, naplní to vaši duši duchovním znovuzrozením a obnovou.

Zatím co je zemské jádro aktivováno a podporováno velkým světelným zářením z kosmu silné intenzity, vy, jakožto božské energie, musíte denně pokračovat v ukotvování a uzemňování vašeho světla. Když toto provádíte několikrát denně, pomáhá to udržovat zemské energie ve větší stabilitě, víc, než si můžete představit. Opravdu, dáte tak Zemi energetickou vzpruhu, kterou velmi potřebuje. Vaše láska tuto nádhernou bytost podporuje na její cestě z nižší hustoty to vyšší, do vyšších úrovní světla a vědomí. Na oplátku vy zjišťujete, že je postaráno a každou vaši potřebu, jak a kdy to máte zapotřebí, a když to bude zřetelnější, naplní vás to poznáním, že jste nade vše milováni.

Jak rychle se pohne svět do nového paradigmatu, když se zvýší frekvenční úroveň energie božské lásky! Když bude každý ve stavu radosti a nadšení, bude velmi těžké přesvědčit ho o pravdivosti starých příběhů, které se vyprávěly po celé věky. Když se bude každý člen lidské rodiny cítit sám se sebou v pohodě, bude se to k němu odrážet a bude učiněn velký pokrok, když se Země posune do úsvitu nové éry zlatého věku, kde neexistují hranice pozitivních možností a potenciálů, které se mohou rozvinout.


Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy Marshmallow Messages – únor 2014

27. března 2014 v 7:39 | Lee Carroll |  Channeling


TOTO JE VAŠE DĚDICTVÍ

Na okamžik se posaďte a rozjímejte nad těmito věcmi, protože nezáleží na tom, co vám bylo řečeno. Můžete se podívat z okna a uvidíte přicházet světlo. Dovolte, aby realita toho, co se skutečně odehrává, nahradila slova těch, kteří se vás snaží přesvědčit, abyste je následovali na jejich temná místa. Dovolte, aby vám láska Boha dala schopnost rozlišení věků, staré duše, protože toto je vaše zodpovědnost a vaše dědictví v těchto dnech vaší probouzející se planety.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Třináct "Rekalibrace lidstva" -


10.02.2014
BYZNYS A SPIRITUALITA

Možná jste dobří v byznysu. Možná ho nechcete konzultovat s Duchem, protože si myslíte, že Bůh je o věcech, které jsou spirituální - a to byznys není! Pak mám pro vás novinku - nejlepší obchodníci na světě jsou ti na druhé straně závoje, kteří sedí vedle vás, a říká se jim průvodci! O vašem byznysu vědí víc, než kdy budete vědět vy. Jsou to experti - každý z nich! Tady je zdroj a odtud přichází synchronicita, víte? Proč byste měli oddělovat obchod od energie? Proč byste měli oddělovat byznys od spirituality?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Osm "Překročení milníku" -


24.02.2014
POTENCIÁLY BUDOUCNOSTI

Drazí, já jsem Kryon. Předávám vám informace o lásce, planetě a vaší vlastní energii. Vždy vám sděluji pouze ty informace, které už jsou vygenerovány potenciálem lidského vědomí. Dost často se tyto předpovědi splní. A když se to stane, vnímáte to jako předpovídání budoucnosti. Tak to ale není. Je to energie v tom nahodilém chaotickém místě, kterému říkáte kvantum. Jde o zvážení potenciálů toho, co by se mohlo stát ve vašich životech a na vaší planetě. Takže budoucnost je poháněna potenciály, které jste vy sami vytvořili svým vědomím coby civilizace na planetě. Nejde o předpovídání budoucnosti, ale měření toho, co vytváříte.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Třináct "Rekalibrace lidstva" -Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Levitující holčička a trocha o historii levitace

25. března 2014 v 14:43 | Stephanie Lam |  Záhady kolem nás

Video s levitující holčičkou

Na internetu způsobilo hodně rozruchu video levitující dívky, které bylo údajně natočeno v Rusku.
Na YouTube ho 2. března 2009 uploadoval uživatel Jevgenij2000 pod názvem "Létající dívka v ruském lese".
Dodnes jej vidělo přes milion diváků, většina z nich ho však shlédla až v roce 2011 nebo později.
"Tohle video jsem nahrál při dlouhé procházce se psem. Sám si nedovedu vysvětlit, co to tam bylo," napsal autor videa v popisu. 44 sekundové video ukazuje aportujícího psa. Pak se najednou napravo objeví děvče vznášející se ve vzduchu. Na zemi stojí žena, která ji pozoruje. Když pes na obě osoby zaštěká, holčička se rychle snese zpět na zem a obě spolu utíkají pryč.

Ve východních buddhistických a taoistických kultivačních disciplínách se věří, že lidé se mohou vznášet, pokud se dobře kultivovali a otevřely se jim meridiánové kanály.
I v západní kultuře se o levitaci píše. Reverend C.M Davies například v roce 1873 napsal článek, kde kategoricky potvrdil, že byl svědkem levitace muže s paranormálními schopnostmi, D. D. Homea. Home se měl údajně vznášet v pokoji pět minut, zatímco Davies prověřoval, jestli není zespodu nebo seshora podporován nějakými mechanizmy.Levitace je označení používané k popisu vznášení se předmětů či živých tvorů za moderní vědou neobjasněných okolností.

O takzvané extatické levitaci v kostele pojednal mnichovský profesor historie Joseph von Gör­res ve své publikaci Křesťanská mystika (Die christ­liche Mystik), jejíž výtisk se datuje do období let 1836-1842.
V této knize uvedl na 27 případů extatické levitace. Toto nevysvětlitelné vznášení se vždy dělo, když byly pozorované osoby ve stavu extáze neboli vytržení, jejich vědomí se oslabilo a byli ovládáni neznámými silami.

Naproti tomu historicky existují také záznamy o duchovních školách, u nichž je levitace přímo spojována s takzvaným "hlavním vědomím" člověka nebo jinak "hlavní prapůvodní duší", vyhýbají se tedy stavu vytržení a jejich vznášení je jimi přímo ovládáno. O těchto případech se v tomto článku nezmiňujeme.
Jedním z těch, kteří se údajně dokázali samovolně vznášet, byl František z Assisi, který se v mladickém nadšení rozhodl putovat do Říma, kde hledal duchovní vedení. Tam jej však čekalo obrovské zklamání, když spatřil bohatství církve a chudobu lidí.... číst dále

VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE... A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT...

25. března 2014 v 7:45 | Monika Burzyńska |  Záhady kolem nás

Ve 49. dnu života lidského plodu nově vytvořená šišinka vylučuje do mladého krevního řečiště substanci s názvem Dimethyltryptamin zkratka DMT, v tom okamžiku - jak říkají staré Védy - duše vstoupí do těla. Proniká k srdci a stoupá podél míchy a usadí se v malé žláze centra mozku - tzv. šišince (epifýze).

Epifýza,čili šišinka pineal ( latinsky corpus pineale) se nachází za III. mozkovou komorou ve střední linii (mezi oběma mozkovými hemisférami). Je orgánem citlivosti na světlo - "parietální oko". Jeho název je odvozen od tvaru, který je podobný šišce ( lacina pinea) .U dospělých lidí je asi 0,8 cm ( 0,3 palce) dlouhá a váží okolo 0,1 g ( 0,004 unce). Její průměr je relativně velký u dětí a začíná se zmenšovat s přicházející pubertou. Mikroskopicky je žláza tvořena pinalocyty (typické endokrinní buňky) a podporujícími buňkami, které jsou podobné astrocytům v mozku. U osob dospělých se často objevují v šišince na rentgenových snímcích usazeniny vápníku.

A teď pravdivá filozofie o šišince na biomolekulární úrovni, která je opravdu velmi pečlivě skrývána před studenty medicíny. Během dne šišinka (i když Wikipedie to říká jinak) je hlavním zdrojem serotoninu - hormonu našeho vnitřního štěstí. Je to rovněž jeden z neurotransmiterů. Právě na serotoninu záleží, jestli nervový signál dorazí do všech částí těla. Příliš nízká hladina serotoninu byla pozorována u lidí s depresí a také u lidí velmi agresivních. Během noci serotonin v šišince podléhá dalším proměnám na melatonin - to je hormon našich biologických životních cyklů. Kromě toho melatonin ovlivňuje endokrinní systém, obzvláště gonadotropní hormony - nejdůležitější hormony menstruačního cyklu a tvorbu zárodečných buněk. Melatonin zabraňuje předčasnému dospívání a jeho vývoj je úzce spjat s podněty světla a probíhá v souladu s ročním obdobím.

Další funkce melatoninu jsou bílá místa na mapách lekářské vědy. Ale je známo, že za 3 - 4 hodiny spánku se v epifýze nahromadí dostatečné množství - začíná další fáze vnitřní alchymistické proměny… v hluboké tmě je melatonin syntetizován na neuropeptyd 5-MeO-DMT ( jako "akashon"), který následně podléhá rychlé enzymatické přeměně v DMT - dimethyltryptamin - specifická sloučenina označovaná jako molekula duše…. číst dále

Cestou na svatební obřad ...

25. března 2014 v 7:30 Humor

Cestou na svatební obřad dojde k autonehodě a oba snoubenci na místě zahynou. Jdou spolu do nebe.
Čekají na příjmu na Svatého Petra. Když přijde, hned se ho ptají, jestli je možné v nebi uzavřít manželství.
Svatý Petr říká: "No, je to poprvé, co se na tohle někdo ptá. Musím to jít zjistit."
Pár sedí v přijímací místnosti už pár měsíců a oba už ztrácejí trpělivost, když se Svatý Petr znovu objeví s odpovědí: "Je to dobré, v nebi můžete být oddáni". Nato se mladík ptá:
"Jen pro případ, že by nám to neklapalo... Bylo by možné se v nebi i rozvést?"
"To si snad děláte legraci. Tři měsíce jsem tady hledal kněze.
Dovedete si představit, jak dlouho bych hledal právníka?"

JAKÉ JE JMÉNO VAŠEHO ANDĚLA STRÁŽNÉHO?

25. března 2014 v 7:27 | Lorna Byrne |  Ostatní

To byla otázka, na kterou se mě nejvíc ptaly dívky z Holy Faith Concent Clontarf, které šly se mnou do zákristie po mé přednášce, kterou jsem pro ně udělala minulý týden v jejich místním kostele. Andělé mi někdy říkají jména strážných andělů dětí nebo mladých lidí (pro většinu těchto dívek mi je řekli), ale velmi zřídka mi je řeknou u dospělého. Nicméně vám pomůžou si vzpomenout na jeho jméno, pokud o to požádáte.

Vy znáte jméno svého strážného anděla, ať už si ho pamatujete nebo ne! Když se zeptám dětí, jestli znají jméno svého strážného anděla, většinou mi ho jsou schopny říct. V minulosti mi děti řekly, že jejich strážný anděl se jmenuje např. Smraďoch, Holinky nebo Irsko. Dospělí si ale mnohem hůř vzpomínají a často zavrhují jména, která k nim přijdou, a říkají "to přece nemůže být jméno!" Myslí si, že jméno, které je napadlo, je hloupé nebo pro jejich strážného anděla není dost dobré.

Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl se rozpomenout na jeho jméno. Zkuste to a buďte znovu jako dítě. Odložte nevěřícnost nebo pochybnosti. Nedovolte, aby vám vaše životní zkušenosti stály v cestě. Rozpomeňte se na svoje dětství a počkejte, jaké vzpomínky nebo myšlenky vyplavou na povrch.
Možná to bude vaše oblíbená píseň, vaše domácí zvíře nebo člen rodiny. Možná se váš strážný anděl jmenuje podle květiny nebo stromu?

Možná si přejete znát jméno svého strážného anděla, protože máte pocit, že mu pak budete blíž, ale jemu je to celé úplně jedno, klidně mu můžete říkat jen "strážný anděl". Pro něj je důležité, že s ním komunikujete. Andělé mi také říkají, že když chcete znát jejich jméno, ale nepamatujete si ho, můžete si klidně vymyslet nějaké nové a vložit si ho do srdce a váš strážný anděl to jméno navždy přijme - tak bezpodmínečná je láska vašeho strážného anděla vůči vám.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

http://www.andelevmychvlasech.cz

Povzbuzení

23. března 2014 v 19:52 | Nido Qubein - Slepičí polévka pro duši |  Pro pohlazení dušičky

K velkým, historickým úspěchům by někdy nedošlo, kdyby ve správný okamžik nepřišlo slovo povzbuzení od
milované osoby nebo dobrého přítele. Kdyby nebylo Sophie, ženy, která věřila svému muži, možná bychom v seznamu
slavných spisovatelů nikdy nenašli jméno Nathaniela Hawthorna. Když se Nathaniel vrátil domů se zlomeným srdcem,
protože musel své ženě oznámit, že je k ničemu a že ho vyhodili z práce na celním úřadě, nevěděl, jaké ho čeká
překvapení. Žena měla velkou radost.

"Teď můžeš konečně napsat svou knihu!" prohlásila vítězně.
"Ano," opdověděl sklesle, "ale z čeho budeme žít, než ji dopíšu?"
K jeho údivu žena otevřela zásuvku prádelníku a vytáhla odtud slušnou částku.
"Kde jsi, prosím tě, k těm penězům přišla?" zvolal.

"Já jsem vždycky věděla, že jsi geniální a že jednou napíšeš nějaké mistrovské dílo. Tak jsem si každý týden
schovávala něco z peněz, které jsi mi dal na domácnost. A tohle nám vystačí na celý rok!"
Z její víry a důvěry se zrodil jeden z manu americké literatury, Šarlatové písmeno.


( úryvek z knihy: Jack Canfíeld Mark Victor Hansen - Slepičí polévka pro duši )

To, po čem skutečně dychtíte, leží uvnitř vás samých

21. března 2014 v 7:14 | Pamela Kribbe |  Channeling

Máte intenzivní touhu po lásce. Hledáte ji ve vztazích s druhými a také prostřednictvím spojení s božským.
Ale to, po čem skutečně dychtíte, leží uvnitř vás samých. Je to vaše vlastní božská podstata, část vás, která je zajedno s bezpodmínečnou láskou a radostí. Když prožíváte tuto svou část, je to jako návrat domů. Všechno ostatní jde ve vašem životě snadno, lehce a radostně. Jste zajedno se sebou samými a nepotřebujete cokoli vnějšího, abyste se cítili dobře. Jste sami sobě jednotou - a přece se cítíte spojeni se vším ostatním hlubokým a důvěrným způsobem.

Na vztazích je paradoxní to, že můžete být s druhou osobou důvěrně spojeni jedině tehdy, když jste schopni přijmout jednotu uvnitř sebe sama. Když jste připraveni přijmout sebe samé s břemeny z minulosti, se svými vzestupy i pády - pak je zde prostor pro druhou osobu s jeho či její jedinečnou individualitou. Potom již nepoužíváte druhou osobu, abyste se vrátili Domů. Namísto toho sdílíte s touto druhou osobou Domov, který nesete uvnitř svého srdce. Tento typ vztahu se stává společnou oslavou, sdílením a je léčivým vztahem, ať už je s partnerem, přítelem nebo dítětem.
Není v tom žádný zásadní rozdíl.

( úryvek z chnnelingu - Milostné vztahy Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe )

Čin Boží

20. března 2014 v 19:45 | www.graphicdetailstheshow.wordpress.com

Kladení otázek, hledání odpovědí

20. března 2014 v 19:41 | Jennifer Hoffman |  Úvahy

Ve svém životě následujete stezku hledajících, pokládáte otázky, na něž vám, jak doufáte, odpovědi přinesou klid, úlevu a útěchu, které si pamatujete ze svého duchovního domova. Život vám však může připadat jako nekonečné pátrání, protože kladete otázky, jež nejsou zodpovězeny, neboť se musíte naučit, že odpověď na jakoukoliv otázku, kterou byste mohli položit, už máte v sobě.

Odpověď již existuje, čeká, až se zeptáte. Toto představuje vaše hledání osobní síly a osvícení. Pokud se ptáte, protože chcete vědět, že vám bude odpovězeno, pak se bojíte a hledáte spojení a uznání. Odpověď na každou otázku je uvnitř vás a může být sdělena v závislosti na tom, proč se ptáte. Všechny vaše odpovědi se nacházejí uvnitř vás, bez ohledu na to, jakou otázku pokládáte.

Na váš dotaz, zda existuje ve světě láska, se nedočkáte odpovědi v podobě lásky, protože svět hledá dar lásky, kterou mu přinášíte vy. Když hledáte radost, býváte často zklamáni, neboť radost čeká, až ji stvoříte. Radost nelze nalézt jako odpověď na otázku, je odpovědí, kterou vytváříte, jestliže dovolíte, aby radost byla energií ve vašem nitru, a šíříte tuto energii na Zemi. Stezka hledajícího končí, jakmile si tento hledající uvědomí jednu důležitou pravdu, že ten, kdo otázky pokládá, je také tím, kdo na ně zná odpovědi.

Otázky, na něž se ptáte, jsou často pokládány z pozice obav, že žádný Zdroj neexistuje, že neexistuje žádné vedení, jež by vás podpořilo na vaší cestě. Vy nechcete odpovědi, vy si přejete obnovit spojení, božskou milost, poznání a pravdu skrytou za vašimi pochybnostmi. Takové otázky odrážejí vaši bezmoc, váš nedostatek důvěry a chybějící víru, že to vy jste odpovědí na všechny své dotazy. Jako jiskra božského světla nemůžete být v pozici, kdybyste "nevěděli", neboť vždy víte, a přesto hledáte ujištění, protože vidíte svět v nepořádku a přejete si vědět, že někdo odpovědi zná.
Můžete vnést do chaosu božský řád, jestliže víte, že ten, kdo si tento chaos uvědomuje, je sám odpovědí a zná řešení.

Proč žádáte Vesmír o odpovědi, jste-li sami odpovědí, kterou hledáte? To, co si přejete od každé zkušenosti, lekce, jež se musíte naučit, léčení, které vám je k dispozici, a klid a pochopení, které hledá vaše duše, jsou již v každé zkušenosti zahrnuty. Můžete přecházet od jedné lekce k druhé, hledat odpovědi, avšak každá lekce již odpověď pro vás obsahuje, a vy potřebujete jen jednu odpověď. Každá lekce je úplnou zkušeností, pokud se zastavíte na dost dlouhou chvíli, abyste si umožnili zaslechnout odpověď dříve, než se zeptáte. A tato odpověď je ve vás vždycky.

Stezka hledajícího je stezkou, kterou si volíte na základě přesvědčení, že nejste hodni zakoušet lidství prostřednictvím úplnosti svého spojení ke Zdroji. Ego zná život v postavení hledajícího a není schopno si představit život, kde jsou všechny otázky zodpovězeny a již neexistují žádné, které by bylo možno položit.

Avšak toto je vaše cesta vzestupu a ve vyšších frekvencích neexistují žádné otázky, protože život se stává stezkou odvíjejícího se tvoření, kdy již nejste hledajícím a postupujete od jednoho bodu tvoření k dalšímu, protože se díky svému obnovenému spojení stáváte odpovědí na všechny otázky. Jako spolutvůrci tvořící po boku Vesmíru vytváříte odpovědi na každou z otázek, tudíž se již nemusíte ptát a můžete jednoduše přijímat z pozice svého inspirovaného záměru, kdy se neptáte z místa nenaplněné potřeby, nýbrž z dalšího bodu "zásluh".


Copyright ©2014 / Jennifer Hoffman.


Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 3. 14 Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/jh-kladeni-otazek-hledani-odpovedi/

Gregg Braden – NOVÝ POHLED NA REALITU

20. března 2014 v 8:07 | Gregg Braden |  Záhady kolem nás


Žijeme podle toho, čemu věříme. Pokud se důkladně zamyslíme nad tím, kolik pravdy se v tomto sdělení skrývá, okamžitě si uvědomíme překvapující fakt: ať už v životě děláme cokoli, základem všeho, čeho si vážíme, o čem sníme a čeho dosahujeme, je to, čemu věříme. Od ranních rituálů, jimiž vítáme nový den, přes moderní vymoženosti, kterými si usnadňujeme život, až po technologie, jež jsou ve válkách zneužívány k ničení života - naše všední činnosti a zvyky, společenské zvyklosti, náboženské obřady i celé civilizace jsou založeny na tom, čemu věříme. Nejenže naše přesvědčení určuje, jak žijeme, ale teď nám ukazují dokonce i výzkumy, které naše vnitřní pocity dříve braly na lehkou váhu, že naše vnitřní pocity jsou s okolním světem úzce spjaté a výrazně jej ovlivňují. Věda dnes konečně nachází společnou řeč s nejstaršími duchovními naukami, jež nám vždy říkaly, že svět není nic víc než odraz toho, co přijímáme za své. Pokud v sobě ukrýváme takovouto sílu, pak tvrzení, že je pro náš život důležité přesvědčení, opravdu ani zdaleka nevystihuje pravou podstatu věci. Svými názory tvoříme svůj život! Stojí na začátku všech našich činů a udržují náš život v chodu od imunitní reakce a hormonů, které regulují a vyrovnávají pochody v těle, až po naši schopnost léčit kosti, orgány i kůži - a dokonce počít nový život - se role lidského přesvědčení dere na přední místo v nových oblastech kvantové biologie i fyziky.

Pokud se v našich přesvědčeních skrývá tolik síly a pokud žijeme podle toho, čemu věříme, pak vyvstává otázka: odkud se naše přesvědčení berou? Odpověď vás možná překvapí. Až na několik málo výjimek je tvoří to, co nám říká věda, historie, náboženství, kultura a rodina. Jinými slovy podstata našich schopností a omezení vychází z toho, co nám řekl někdo jiný. A to nás nutně vede k další otázce: Žijeme podle toho, čemu věříme - ale co když jsou naše přesvědčení mylná? Co když žijeme obklopeni falešnými hranicemi a nepřesnými předpoklady, jež jiní lidé formovali po celé generace, staletí, a dokonce tisíciletí? Učili nás například, že z historického hlediska jsme jen bezvýznamná smítka, jež se tu objeví jen na krátký okamžik a která jsou omezována zákony vesmíru, atomů a DNA. Podle tohoto názoru máme jen velmi malý vliv na to, co se děje během našeho pobytu na tomto světě, a když odejdeme, vesmír si ani nevšimne, že jsme pryč. Může to znít poněkud tvrdě, ale v podstatě se to moc neliší od toho, čemu jsme všichni nuceni věřit, a právě proto se často cítíme tváří v tvář největším životním výzvám malí a bezmocní.

Ale co když se v nás skrývá něco víc? Co když jsme ve skutečnosti mocná stvoření? Co když ve skutečnosti můžeme dělat zázraky a rodíme se na tento svět se schopnostmi, o nichž se nám nezdá ani v nejdivočejších snech? Co když jsme na to všechno prostě zapomněli, protože nás životní podmínky vyděsily natolik, že pouze přežíváme v jakémsi snovém stavu a domníváme se, že jsme bezmocní? Jak by se například naše životy změnily, kdybychom přišli na to, že se rodíme se schopností léčit nemoci? Nebo co kdybychom si mohli zvolit život v míru a v blahobytu i to, jak dlouho budeme žít? Co kdybychom se dozvěděli, že samotný vesmír je ovlivněn silou, jež se v nás skrývá tak dlouho, že jsme na ni mezitím úplně zapomněli? Takovýto radikální objev by vše změnil - měl by vliv na to, jak smýšlíme o sobě, o vesmíru a o své roli v něm. A přesně to nám nejnovější objevy ukazují. Vždy existovali lidé, kteří odmítali přijmout omezení, jež tradičně určují pravidla života na tomto světě. Odmítali věřit, že se tu jen tak objevíme a nemáme pro to vysvětlení.

Popírali představu, že po zázračném zrození musí následovat jen život plný utrpení, bolesti a osamění, na jehož konci odejdeme stejně záhadně, jako jsme se tu objevili. Tito lidé naopak prahli po tom, aby se dozvěděli pravdu, a tak se museli odvážit za hranice běžných konvencí. Odloučili se - od přátel, rodiny i společnosti - a zbavili se (myslím opravdu zbavili) toho, co jim ostatní vštěpovali o světě. Poté v jejich životě došlo k něčemu velmi vzácnému a nádhernému: objevili nový rozměr svobody, jež otevírala nové možnosti jim i ostatním. Všechno to začalo tím, že si položili otázku, k níž tehdy potřebovali stejnou dávku odvahy jako my dnes: co když jsou naše přesvědčení mylná? Jak uvidíme v následujícím příběhu jednoho jogína, záleží jen na tom, zda jsme ochotni přijmout možnost, že objevíme svobodu, a teprve pak se dozvíme, kdo doopravdy jsme. Myslím si ale, že není třeba, abychom kvůli tomu žili v chladné a vlhké jeskyni uprostřed pustiny, a domnívám se také, že cesta k osobní svobodě začíná tím, že se odhodláme odhalit, jaká je naše role ve vesmíru. Pokud takovéto rozhodnutí učiníme, změní se vše - od způsobu, jakým o sobě smýšlíme, až po to, jak milujeme. Musí se to změnit, protože ve světle nového porozumění se změníme i my. Vše záleží jen na tom, čemu věříme. Možná to zní příliš jednoduše na to, aby to byla pravda, ale jsem přesvědčen o tom, že vesmír funguje právě takto.... číst dále

Kryon - Příštích 18 let - 1.část

19. března 2014 v 8:46 | Lee Carroll |  Channeling

Poznámka úvodem: Lee Carrol před hlavním channelingem přijímá v dopoledních hodinách často také tzv. minichanneling, který je úvodem pro ten hlavní, jenž pak následuje večer. Pokud pak udělá sám přepis channelingu tak oba, s pomocí Kryona, spojí do jednoho textu. Vzhledem k tomu, že jeho přepis neexistuje a překlad byl proveden ze záznamu mp3, nemohlo dojít k tomuto "spojení" a tak vám předkládáme dva samostatné channelingy - krátký mini a hlavní channeling, který následuje níže, bezprostředně pod mini channelingem. Redakce.

Příštích 18 let - minichanneling
Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii 2. prosince 2012

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy jsou zde tací, kteří to zpochybňují. Vždy. A ti budou pohlížet na tuto trojrozměrnou scénu a prohlásí, že je to jen člověk v křesle, předstírající za peníze. Je tohle nafouknutá skutečnost - že vás přivedla veškerá energie, ve které žijete? Pohybujete se v režimu přežívání. A mnohokrát jsou vám předkládány věci, o kterých vám ti, kteří jsou s vámi, říkají, že byste jim měli věnovat pozornost, protože jsou skutečné. A my to nijak nesoudíme.

Vždy, když vás vidíme, před touto skupinou, s touto energií, v tomto měsíčním období; pokaždé se vás ptáme, jestli je tohle pochopitelné, že jste na tom křesle a věnujete tomu celý dlouhý den. Je tohle pochopitelné? A logické? Rozšířili jste bublinu své dimenzionality? Svého vnímání? Toho, co dovolíte… o čem vám bylo řečeno, že je snad bláznivé nebo neexistující. A pro těch pár hodin, kdy to vše přerušíme a řekneme - co když je to přesně takové, jaké se to zdá. A na konci dne, když se vám to nebude líbit a nebudete s tím souhlasit, můžete za tím zavřít dveře a odejít. A já to budu říkat stále znovu a znovu. Vy odejdete, ale my jsme stále s vámi.

Máte kolem sebe stejný doprovod jako léčitelé - a v této místnosti jsou léčitelé - protože taková je Boží láska. Drazí, pro rodinu neexistuje žádné souzení. Prostě není. A pokud vám bylo řečeno, že je - to je ta bublina, kterou bychom chtěli, abyste propíchli. Tyrkysové bytosti - mohlo by to být skutečné? A co to znamená? Že přicházejí ze zdroje, který byste měli znát! O ona ho zná. Měli byste vidět, jakou má barvu. Je na pódiu - Nancy (Kryon hovoří o Nancy Anne Tappe - parapsycholožce, která studuje barvy, a mj. píše knihy a přednáší o indigových dětech). Tyrkysové bytosti. Co vytváří tyrkys? Podívejte se na některé barvy a na jejich význam. Co představuje modrá? Matku. Co znamená zelená? Léčení. Pokud to dáte dohromady, získáte léčivou mateřskou energii, která přilétá na toto místo, tuto Zemi. Je to opětovné získávání rovnováhy a rekalibrace způsobem, o kterém původní obyvatelé věděli. Je čas rekalibrovat vaše myšlení, drazí, a podívat se na moudrost Gaii. Na moudrost těch, kteří žili v dávných časech.

Někteří z vás byli požádáni, aby přinesli toto z Akáši (z dřívější doby), protože jste svými vlastními předky. Vím, kdo tu je. Vím, kdo tu je. Víte, kdo sedí v této místnosti? Mladí, o kterých jsem mluvil. Nechci uvádět do rozpaků ty, které bych jmenoval či nejmenoval - špičkové světové léčitele mezi vámi. Učitelka Barbara je tady. Její portál je široce otevřen. A ona ví přesně, co se na pódiu odehrává. Spirituální matka mého partnera - léčitelka B. je tady! Dokáže léčit na velké vzdálenosti a skutečným způsobem - propojením kvantové energie - velmi silná a hluboká práce. Je zde také ta, která jako první ve vědě o astrologii dala dohromady vrstvy interdimenzionálních schémat nad těmi trojrozměrnými. Zeptejte se jí na domorodé obyvatele… Učitel Keith je tady. Vždy tu je. Ví vše o "chemii" v očích. Ti, kteří pomohli mému partnerovi s knihami, jsou zde. Je to rodina. On to nazývá domovem, ale nerozumí tomu, co jeho domov je - je mnohem větší než Země..... číst dále

Kryon - Příštích 18 let - 2. část

19. března 2014 v 8:46 | Lee Carroll |  Channeling
Nadcházejících 18 let je klíčových. A pokud ani v 18. roce nebudete mít Blízký Východ vyřešený, ani tam neuvidíte možnosti, o kterých jste předtím nevěděli, budu hodně překvapený. Potenciál tady už totiž je, rukavice je hozená a v té době bude dorůstat nová mladá generace. Budou mít vládu ve svých rukou a budou se chovat jinak, moudřeji než jejich předchůdci. Oni už si nebudou připouštět nenávist, kterou jim vštěpovali jejich rodiče. Přinesou změnu, uvidíte. Tohle je zasévání semínek, o kterém jsme mluvili.

Blíží se objev a Yawee to ví, protože to vidí. Stále ještě to nedokáže změřit, ale už to vidí. Používá to. Používá to k léčení. Na něco se vás zeptám. Proč si myslíte, že živé organismy reagují na kvantovou energii tak, jak reagují? Co to je? To všechno bude odhalenou jedním jediným objevem. Bude to jako rádio budoucnosti, bude to objev, díky kterému budete moci konečně změřit a spatřit kvantovou energii. Uvidíte ji, i když ze začátku samozřejmě jen s pomocí přístrojů. Až tento objev přijde, obrátí naruby všechno, co o světě víte. Každý vědecký obor se bude muset změnit. Každý. Vyjmenujte mi vybrané obory a já vám povím, že budou muset být přepsány. Fyzika, samozřejmě. Biologie, ano. Za chvíli vám řeknu proč. Až se začnete dívat kvantovýma očima, bude to jako v době začátků rádia, je to objevení úplně nové technologie. Fyzika vám pomáhá naladit se na něco, na co jste se dřív naladit nemohli. Ale až se naladíte, všechno se tím změní. Bude se to dít pomalu, stejně jako se k rádiu přidaly obrazy a pak přišel internet. Bude se to dít pomalu a nejdříve nebudete chvíli vědět, co vlastně držíte v rukou. Ale až otevřete portál multidimenzionální energie, se kterou budete moct pracovat a uvidíte ji na vlastní oči, jako první vás napadne, že to mění všechno, co jste do té doby věděli.

Řeknu vám, o co se jedná. Uslyšíte je. Přijde obrovský moment pochopení a nebudete tomu moci uvěřit, Země tomu nebude moci uvěřit, ale budete komunikačně napojení na zbytek galaxie. A to je to ohromující zjištění, že totiž nejste sami a nikdy jste sami nebyli, že galaxie je plná života. Kdokoli, kdo bude mít kvantový přijímač, vás uslyší. Kdokoli s kvantovým vysílačem s vámi bude moci mluvit. A řeč je o přenosu v kvantovém stavu, v propojení, o přenosu v reálném čase na druhou stranu galaxie.

Dochází vám, co všechno to bude znamenat? Všechno se změní. Říkali vám, že nikdy nebudete moci komunikovat s jinou soustavou, dostat se tam by trvalo stovky, tisíce, možná miliony světelných let. Ach, jak 3D! V kvantovém stavu by se to totiž událo v reálném čase, skrze propojení. Otevřete kanál a ten se naplní komunikací. Zpočátku tomu nebudete rozumět, ale budete vědět, že komunikujete s inteligencí. Bude vám nějakou dobu trvat, než zjistíte, kdo právě mluví a co vám sděluje, ale budete vědět, že jsou to inteligentní bytosti

Speciální vztah mezi VÁMI a VAŠÍM strážným andělem

19. března 2014 v 8:38 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

Bůh vybral vašeho strážného anděla speciálně pro VÁS.

Váš strážný anděl nebyl nikdy za Zemi s nikým než s vámi a nikdy se sem ani s jinou duší nevrátí. VÁŠ strážný anděl je na zemi pouze a jenom jednou, a to s VÁMI.

Bůh vybral vašeho strážného anděla a pověřil ho úkolem vést vás celým vaším životem a přivést vás bezpečně zpět domů, do nebe. To je celá práce vašeho strážného anděla; máte pro něj tu největší prioritu.
Všichni strážní andělé byli stvořeni Bohem jako strážní andělé, nikdy nebyli ani nebudou jiným druhem anděla. Občas můžete někoho slyšet, jak říká, že jeho babička, která zemřela, je jeho strážný anděl. Je to výraz náklonnosti a lásky a andělé mi říkají, že jsou velmi šťastni, když to slyší lidi říkat, ale není to ve skutečnosti pravda. Babička toho člověka není anděl. Žádný člověk, který žil na této Zemi, se nestává andělem.

Anděl Michael mi také řekl, že strážní andělé byli stvořeni se všemi schopnostmi a znalostmi, které potřebují, takže nedostávají žádný zvláštní výcvik, i když se budou muset starat o někoho, kdo bude mít velmi náročný život, nebo někoho, kdo je fyzicky nebo duševně nějak postižený. Ptala jsem se Michaela, jak se Bůh rozhoduje, kterého strážného anděla dá jakému člověku, ale nedostala jsem žádnou odpověď, takže netuším, jak a proč jsou vybíráni.

Nemyslím si, že strážný anděl lepší nebo výš než jiný anděl. Když se zdá, že někdo má šťastný a úspěšný život, není to proto, že by snad měl lepšího strážného anděla! Když má někdo pocit, že jeho život je katastrofa, není to proto, že by měl neschopného strážného anděla! Naši strážní andělé jsou vždy s námi, šeptají nám do ucha a snaží se nás přimět, abychom naslouchali. Váš strážný anděl dělá to nejlepší, co může, aby vás pošťouchl ke správnému rozhodnutí, i když se takové rozhodnutí v danou chvíli nemusí zdát zrovna snadné. Ze své zkušenosti můžu říct, že život je mnohem snazší a šťastnější, když nasloucháme svému strážnému andělovi, ale můžeme se svobodně rozhodnout, a ani váš strážný anděl, ani žádný jiný anděl to nesmí porušit. Pravda je taková, že nikdo z nás nemůže vinit svého strážného anděla, když věci nedopadnou tak, jak jsme chtěli.... číst dále

Mistr Hilarion - 16.3. - 23.3. 2014

19. března 2014 v 8:31 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

časy, v nichž nyní žijete, obsahují všechny prvky, které se dají v duálním světě najít. Těm z vás, kdo jste se zaměřili na pozvednutí se nad šarvátky a na vystoupení z paradigmatu, se může zdát, že svět zešílel a že dnům vládne chaos. Prosím, uvědomte si, že toto jsou časy konce, o kterých bylo hovořeno dříve, a že ti, kdo vládli nad masami, se zoufale pokoušejí pokračovat v nastolování strachu do srdcí většiny lidstva, tak aby mohlo být dále ovládáno. Dobrou zprávou je, že většina lidí na světě již nereaguje na tyto staré programy víry. Jednoduše si žijí své životy a pracují na svých vlastních cílech a nepřikládají význam žádným událostem, o kterých se zdá, že otřásají světem. Vidí, že je to pouze svět, jakoby byl vnímán čočkami zábavního mediálního průmyslu.

Samotní lidé touží po změnách a přejí si užívat si život v inkarnaci v lidském těle. Chtějí rozpoznávat přírodní prvky v potravě kterou jedí, v prostředí ve kterém žijí a v dalších obyvatelích, kteří tento svět sdílejí s nimi. Protože lze mít lehký přístup k technologiím a informacím které jsou lehce přístupné, každý může jít on-line a dělat si výzkum, aby našel informaci, která mu pomůže posunout se v pochopení daného tématu vpřed. Trvá jen pár chvilek, abyste viděli, že to, co vám nabízejí na zábavních kanálech a ve zpravodajství, není nic nového nebo jiného. Je to pouze další verze metody jak vyrobit problém, vyrobit reakci na něj a pak najít řešení, které chtěli prosadit již na začátku. Když lidé chápou, o co ve hře jde, jdou jednoduše dál a nevěnují tomu svoji energii a pozornost a to se v současné době děje.

Většina lidí na světě je mírumilovná a jenom chtějí žít život v míru. V mnoha částech světa se lidé společně postavili, aby projevili svůj postoj vůči těm, o kterých se předpokládá, že by jim měli sloužit. A v těchto situacích pracují mocenské síly na tom, aby to vypadalo, že protestující se dostali mimo kontrolu a jistou legitimitu, a že musí být potlačeni, aby byl znovu nastolen pořádek.

Tento scénář se odehrává na většině veřejných shromážděních lidí po celém světe, kteří v klidu stojí a žádají změnu a je to součást repertoáru těch, co jsou u moci. Od těch, kdo žádají změnu, si to vyžaduje velké odhodlání, aby stáli v míru, když vyjadřují své požadavky a pro tyto lidi je důležité, aby nereagovali na živly, které se snaží, aby celé shromáždění vypadalo násilnicky. Ze strany mírumilovných protestujících to vyžaduje bdělost a rozvahu. Od každého člena mírumilovného shromáždění to vyžaduje obrovskou sebekontrolu.

Jak vesmírné energie neustále zaplavují planetu, lidstvo jako celek se probouzí a rozpomíná se na své právo žít svůj život v míru a suverenitě. Když lidé přijmou víc světla ve vyšších frekvencích kterými jsou obklopeni, otevírají se novým perspektivám, které předtím nebyly viděny ani rozpoznány. Světlo je revolučním katalyzátorem, přinášejícím změny, které si všichni přáli ve svém světě vidět. Pro lidi není lehké, když se nejdříve začnou uskutečňovat změny v nich samotných a to se nyní pravidelně děje. Světlo znamená konec pohodlným iluzím, které byly na této planetě včleněny do každodenního života. Světlo si žádá přenastavení vnímání u každého člověka. Světlo začíná otvírat způsoby chování, které přináší více světla všem.

Před lidstvem stojí nyní tento úkol - Probudit se a uvědomit si, že ono, individuálně i kolektivně, má více moci než si kdy bylo toho vědomo. A poté začít provádět VĚDOMÉ VOLBY, aby se dostalo do jemnějšího způsobu života bytí, který ctí všechny obyvatele tohoto světa jako suverénní bytosti, kterými opravdu jsou. Ctít světlo, které je nedílnou jiskrou v nich samotných, které je jejich spojením s Božským. Aby vytvořili svět, kde bude opravdová rovnoprávnost pro všechny jeho obyvatele a v němž bude jejich domovská planeta uznána jako vědomá cítící Božská bytost, která je součástí větší sítě světů, které jsou mimo ni, a aby pracovali usilovně pro to, aby ji navrátili do někdejší slávy - každou myšlenkou, slovem, i skutkem tak, aby se jejich svět mohl připojit k ostatnímu univerzu jako vážený člen obrovského systému světů, které spolupracují v míru a harmonii.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.