Duben 2014

Kryon - Marshmallow Messages – duben 2014

30. dubna 2014 v 16:36 | Lee Carroll |  Channeling

07.04.2014 - PROŘEZÁVÁNÍ
Kdybych vám před deseti lety řekl, že největší firmy v této vaší skvělé zemi padnou a zaniknou kvůli"záležitostem integrity", věřili byste mi? Kdybych vám dal proroctví o tom, že jedna z vašich největších náboženských organizací padne na kolena kvůli integritě, věřili byste mi? Odpověď zní ne.

Takové věci nebyly viděny jako možné. Velké peníze a velká náboženství byla nedotknutelná. No, podívejte se z okna a přečtěte si zprávy. Říká se tomu prořezávání. Jedna země po druhé, jeden systém víry po druhém… budou lítat jiskry.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonovy Knihy Deset -

14.04.2014 - OSLAVOVANÍ
Je Kryonovým stále se opakujícím tématem, že jste nesmírně oslavovaní (velebení, vysoce postavení). Budeme vám to opakovat tak dlouho, dokud nepoznáte, že je to skutečně tak, že toto je pravda. Protože vy jste kousky Boha, stejně jako jsem já, ale vy jste dobrovolně vstoupili do lekce. Dobrovolně jste se rozhodli přijít a zemřít pozemskou smrtí - s bolestí, která tento proces provází, abyste pozvedli vibraci této planety. A proto vás tolik ctíme a milujeme.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonovy Knihy Dvě "Nemyslete jako člověk" -

22.04.2014 - SEBEÚCTA
Sebeúcta je poznání, že jste součástí této rodiny. Sebeúcta vám určitým způsobem umožní cítit lásku, která nepřestává omývat vaše nohy. Sebeúcta vám umožní pochopit a konečně ucítit, že "nejste sami". Jste pod ochranou.Máte kolem sebe energii, která je tak zaměřená, zatímco vy "svítíte" svým světlem na ty kolem vás.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -

28.04.2014 - VNITŘNÍ CHÓR
Přijde doba, kdy vaši vědci budou schopni rozpoznat chór ve vašich buňkách a zjistí, že ti z vás, kteří "mládnou" a vědí o Duchu ve svém nitru, mají buňky, které "zpívají" jinou melodii než buňky ostatních… melodii s mnohem vyšší vibrací. Vibrace je metaforou pro hudbu - vyšší noty. Takže když slyšíte frázi "vibrovat výše", říkáme vám nyní, že to nemusí být vždy metafora.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Deset -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ - část 2

30. dubna 2014 v 7:57 | Lee Carroll |  Channeling

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 - Monika Muranyi

Úplné vysvětlení uzlů a nul od autorky knihy "Vliv Gaii" - Kryonova kniha"

Už jste někdy byli na nějakém úchvatném místě naší planety a cítili, jako by vás obalila sladká energie a příjemné vřelé objetí? Mohl to být portál? Co je to portál? A vlastně, co jsou to uzly a nuly na Zemi? Proč existují? Mohly by být součástí nějakého systému? Pokud jsou součástí systému, jak fungují?

Věda mě vždy fascinovala, zejména provázanost, která existuje, ať už je to v mikroskopickém nebo makroskopickém měřítku, od atomů po galaxie. Téměř každý pozemský vědec ví o obrovském rozsahu propojenosti přírodních systémů. Tyto systémy jsou dynamické, neustále se mění, k čemuž přispívají průběžné změny různých faktorů. Příkladem je teorie tektoniky (zemských) desek. Tektonika desek popisuje rozsáhlé pohyby zemské litosféry. Objasňuje pohyby kontinentů. Na spojích zemských desek se odehrávají největší geologické aktivity - například zemětřesení, sopečné erupce, vrásnění hor.

Jako bakalářka studující aplikovanou vědu na univerzitě a později jako strážce národního parku, kde jsem byla zaměstnaná, jsem pracovala s přírodními systémy naší Země a studovala je, ale vždycky jsem vylučovala myšlenku Boha. Neměla jsem zájem o esoterické věci a neuznávala jsem ani organizovaný systém víry (náboženství). Viděla jsem jen vědu v 3D. Ještě je tu ale přítomna další energie, zdánlivě skrytá, neboť je multidimenzionální. Například gravitace. Věda ji může studovat a měřit, ačkoli je neviditelná. Multidimenzionální energie Boha je také neviditelná, ale přes 85% obyvatel planety ji cítí.

Když začalo moje duchovní probouzení, vedlo mě to ke Kryonovým zprávám channelovaným Lee Carrollem (tedy k původnímu Kryonovu kanálu). Kryonova práce se dotkla životů mnoha starých duší celé planety. Jedním z aspektů, které na Kryonových zprávách miluji, je blízký vztah vysokého duchovního vědomí s pokročilou vědou. Miliony lidí mohou pociťovat lásku Boha v samotné víře, ale já jsem chtěla víc. Potřebovala jsem vědět, jak to všechno funguje, má-li to v sobě nějaký řád. Již více než 24 let Kryon posílá lidstvu zprávy o velkém a elegantním systému. V mnoha případech vědci potvrzují Kryonovy informace několik let poté, co je Kryon zveřejnil!
... číst dále

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ - část 1

30. dubna 2014 v 7:57 | Lee Carroll |  Channeling

Zásadní článek Lee Carolla k problematice tzv. "časových kapslí", které na Zemi před dávnými roky vytvořili Plejáďané pro potřeby dalšího vývoje lidstva. V letošním roce Kryon již předal dva channelingy, kde se hovoří o časových kapslích, jeden si můžete připomenout zde. Ale teprve v tomto materiálu se odkrývá o co jde, fyzikální souvislosti, jakož i souvislosti duchovně-energetické. Jsou přestavovány Uzly a Nuly, které ve své spojitosti vytvářejí ony časové kapsle.

Celý článek má 3 části, nejdříve úvod Lee Carolla, pak úryvky z nově připravované knihy Kryona a v závěru pak channeling Kryona s názvem "Chybějící kousek".

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ

Co jsou uzly a nuly? Proč se o to tak staráme? O čem to všechno je?
Tato stránka je vysvětlením a přináší nově channelované informace od KRYONA:

Začali jsme v říjnu roku 2012 a vytvořili úžasné dobrodružství, které trvalo více než 30 dní. Cestovali jsme auty, autobusy, loděmi a letadly (a některá vozidla jsme ani nerozpoznali). Křižovali jsme Andy a navštívili čtyři země, cestujíce k nejúžasnějším duchovním místům na Zemi. Hluboce jsme pocítili novou energii. Potkali jsme se strážci kaňonů a hor, kteří k nám mluvili skrze Kryona. Uvědomili jsme si, že spojení s Plejáďany je živé a dobré a "slyšeli" jsme prostřednictvím mnoha Kryonových channellingů o druzích energií, které Plejáďané vytvořili a vtiskli do planety Země. To zahrnuje i pečlivé (opatrné) umístění časových kapslí, které měly uvolnit energie a informace, jakmile planeta dosáhne určité vibrace. V této vibraci teď jsme!

Seděli jsme na vrcholu Ostrova Slunce na jezeře Titicaca v nadmořské výšce 4.000 metrů (13.123 stop) a cítili neuvěřitelný klid jezera a okolních hor, zatímco Kryon channeloval o energii, kterou jsme cítili… uzlech a nulách. Cítil jsem šepot prastarých národů a jemnou lásku Gaii, když jsem začal channelovat uprostřed travnaté plochy nejvyšší hory And (hora Aconcagua), kterou Kryon identifikoval jako Nulu. Stál jsem a channeloval na skalní římse odkud jsme viděli na Machu Picchu, kde Kryon hovořil o probouzení Pumy - a uzlu, na kterém jsme seděli.

Na této cestě nám bylo předáno dvacet osm channelingů, ale v žádném z nich nám nebyly úplně vysvětleny uzly a nuly… co jsou, proč, nebo zejména, kde jsou. Až teď. ... číst dále

Eckahrt Tolle dotaz - Moc přítomného okamžiku

29. dubna 2014 v 19:40 | ECKHART TOLLE |  Duchovní růst

Eckahrt Tolle dotaz - Moc přítomného okamžiku

Posluchačka: Stále více si volím být v přítomnosti, a ráda bych sdělila lidem kolem sebe poselství o síle přítomného okamžiku, aniž bych musela kázat a dávat každému knihu. I můj otec chápe sílu přítomnosti, ale to je skutečně jediný mezi lidmi, s nimiž se stýkám. Moji přátelé jsou skvělí, ale potřebují přítomnost, kterou já znám. Hledám cestu, jak jim to předat.

Eckahrt Tolle: Zkusila jste něco?

Posluchačka: Ano, a někdy se z toho cítím vyčerpaná, mám pocit, že je to pořád dokola. Zkouším to vysvětlit. Chtěla bych se zeptat, jak je přesvědčit, aniž by to znělo jako kázání.

Eckhart Tolle: Dobrá otázka. Je dobře, že váš otec je tomu otevřen, že máte aspoň jeho. Často slyším o lidech, kteří dávají moji knihu příbuzným a přátelům. Někdy příbuzný nebo přítel řekne: Jsem ti neskonale vděčný za tu knihu, úplně změnila můj život. Kdybys mi ji nedal, pravděpodobně bych trpěl dalších 10 - 15 let, než bych ji objevil. Takže někteří jsou vděční. Ale pak jsou jiní, kteří řeknou: Prosím tě, cos mi to dal za knihu? To mi nedává vůbec žádný smysl. Takže někteří jsou otevření, a jiní ne. A je těžké předvídat, kdo bude otevřený, někdy jsou tomu otevření lidé, do kterých byste to vůbec neřekli, a naopak, o někom si myslíte, tenhle člověk chodí každou neděli do kostela a pokládá se za duchovně rozvinutého, ten tomu musí být otevřen. A on naprosto odmítne, co mu řeknete, i tu knihu. Takže je těžké předvídat. Někdy mi lidé řeknou, že jsou zklamáni, když jim blízký příbuzný nebo přítel řekne: Proč čteš takové věci, to jsou přece úplné nesmysly. Takže ve vás, v každém, v kom probíhá proces probuzení, je přirozená touha sdělit i ostatním lidem, aby přijali toto poselství. Nejlepší je asi nepokoušet se rovnou sdělit toto poselství slovy, pokud není položena pravá otázka. To je náznak. Můžete darovat knihu, to je dobré, a když si ji přečte, to je taky dobré. Někdo ji odloží na polici a dostane se k ní třeba po deseti letech.

Říkali mi někteří lidé, že dostali tu knihu před 10 lety, tenkrát jim připadala nesmyslná, a po nějakých událostech v jejich životě ji v pravou chvíli otevřeli, a každá stránka najednou dávala hluboký smysl. Takže s knihou to jde, buď je přijata nebo ne. Ale mluvit o ní s lidmi je obtížné, a ani bych to nedoporučoval, pokud to nevyvstane ze zvláštní situace, která vám řekne, že tohle by mohla být pravý čas o něčem se zmínit. Nebo pokud se dotyčný přímo na ty věci zeptá: O čem je tohle? Anebo si někdo třeba všiml změny ve vás. Pokud jde o to, může se stát, že se změníte v tu nejosvícenější bytost na světě, a vaši nejbližší si toho vůbec nevšimnou, to je jiná otázka :))) Protože oni mají v mysli váš obraz a už dávno nevidí vás, ale vidí jen svou představu toho, kdo jste. Takže si toho nevšimnou, ale jiní lidé si mohou všimnout.

Takže když si někdo všimne změny a položí pravou otázku, je nádherná věc, když se vám podaří začít o tom spontánně mluvit, protože pak těmi slovy, která říkáte, prochází síla... Když se to stane, že ten druhý je otevřen a slova jsou přijímána, tím se zahájí ten magický proces, kdy vzniká duchovní učení. V okamžiku, kdy se to stane, kdy je položena pravá otázka, nikoliv povrchní nebo taková, která naznačuje, že tazatel nevěří v takový nesmysl, tedy pravá otázka je taková, kdy tazatel skutečně chce znát odpověď. Prostá otázka. ... číst dále

Naučný příběh -Venkované nacházejí hojnost

28. dubna 2014 v 19:19 | Susan Greggová - Cesta Toltéků |  Duchovní růst

Přešlo krátké horké léto. Mráz udeřil brzy a mnozí se obávali, že nebude dostatek potravy na zimu. Nad vsí se vznášela úzkost, lidé rychle přecházeli, sehnutí, zabalení do přikrývek a jeden na druhého ani nepohlédl. Srdce jim naplnil strach a nedůtklivost. Stařena byla zachmuřená; srdce ji bolelo, když viděla hynout krásná semínka lásky.
Šířila se válečná nálada, zprvu mezi mladými bojovníky. Lidé si stěžovali, že jim sousedé zabíjejí zvěř a sbírají jejich bobule. Zpočátku se tomu všichni smáli, protože dobře věděli, že zvěř i bobule patří Velkému Duchu, ale válečná nálada brzy začala žít vlastním životem. Mnoho lidí tak ulevovalo svému strachu.

Staré ženy naslouchaly štvavým řečem a za nocí tiše naříkaly. Dobře věděly, jakou bolest válka přináší. Během let ztratily mnoho synů a manželů, ale od té doby, co mezi nimi žila stařena, válka jejich ves nenavštívila. Ženy se pomalu trousily ke stařeninu ohni; posadily se a rozhovořily se o svém strachu, ptaly se stařeny, co mají dělat. "Zapomeňte na strach, běžte v pokoji. Podívejte se, jak po vsi chodí ostatní. Nechoďte ve strachu. Běžte mezi ně a podělte se o svou lásku a světlo; podívejte se na každého, koho budete míjet a požehnejte mu. Sdílejte to, co máte, a vězte, že Velký Duch bude s vámi."

Staré ženy odcházely a nespokojeně si pro sebe mumlaly. Stařeně se to snadno řekne; věděly, že v zimě na všechny čeká smrt. Jejich srdce byla příliš naplněna strachem, aby slyšela její slova. Válečné nálady se šířily dál. Lidé se přestali dělit o jídlo a rodiny zakládaly vlastní ohniště. Lovci vyráželi na lov a vraceli se s prázdnýma rukama. Proklínali štěstěnu a svůj vztek namířili proti sousedním vsím. Věděli, že duch země je proti nim a že během nadcházející zimy mnoho lidí zemře hladem. Po vsi se šířilo reptání.

Nakonec byla svolána rada starších. Mladí válečníci stáli venku, tváře napjaté očekáváním a plné strachu. Jedinou odpovědí byla válka, to všichni věděli. Musejí napadnout sousedy, pobít je a sebrat jim potravu, která byla ukradena z jejich území. Stařešinové se radili celý večer. Ve vzduchu se vznášela bojová atmosféra a kolem místa, kde se shromáždili, se semkla celá ves. Lidé se tlačili jeden přes druhého, ale náhle se dav rozestoupil. K shromaždišti pomalu mířila stařena. Její oči byly jako vždy naplněny láskou, ale navíc v nich sídlil smutek a nevídané odhodlání. ... číst dále


Horoskop na období 28. 4. – 4. 5. 2014

28. dubna 2014 v 9:01 | Petra Nel |  Horoskop

Navrací se Svatý grál, který vstupuje do jádra buňky

Poslední týden Kosmického kříže ovlivňuje silné novoluní, prstencové zatměni Slunce, trigon Slunce s Plutem a trigon Jupitera se Saturnem. Novoluní nastává v Býku 29. 4. v 8 hodin 15 minut. Zároveň nastává prstencové zatmění Slunce
( z naší země není pozorovatelné ).

Sabiánský symbol novoluní : Ozdobený vánoční stromeček
Klíčová myšlenka: V těžkých vnějších okolnostech je potřeba probudit a udržet si vnitřní pocit štěstí.

Luna je symbolika ženství, přijímání, duše, citů, emocí, matky, dětí, mateřství, minulosti, paměti duše, poslední reinkarnace, nevědomí, tajemství… To vše se dostane na povrch, před Slunce. Návrat minulosti do přítomnosti, kde nastává možnost přepsat minulost, udělat to jinak. Existuje pouze to, co si pamatujeme. Z nevědomí se uvolní to, co vám brání opustit starý život. Vědomí, abyste mohli udělat kvantový skok. Vynesení pocitů do vědomí, přiznání si svých citů, bolestí a především tajemství.

Ženství je v plné síle a ve schopnosti projevení se ve své přirozenosti, nespoutanosti vnějškem a v naprostém souladu s novým plozením. Tím, že novoluní a zatmění je v Býku, které je spojené s živlem země, plodností, hmotou, tělem, penězi, smysly, hojností a plnosti života, tak je potřeba nové "zasadit" do hmoty, začít pracovat na novém životě. Novoluní symbolizuje spojení ženského a mužského principu, početí. Co bude počato, to záleží na vás. Tím, že novoluní nastává v Býku, tak je to především trvalé, pevné, života schopné, stabilní a neměnné. Skrze ženskou energii počalo nové vědomí, které se má projevit, zhmotnit, zviditelnit.Skrze ženu, ať fyzickou či vnitřní, se muž dostává k propojení se se svou duší, pocity, tajemstvím, naplněním svého života. Uvědomují si to muži?

4. Filipojakubská noc, dřívě Beltine - oslava jara, plodnosti země a otevírání zemských- přírodních pokladů. Ve spojení s prstencovým zatměním je tato doba zesílena a 1.máj - lásky čas - nevyjímaje. I v nás se otevíraji naše poklady.

Tento týden je tak mocný, že se otevřou až staletí "zamčená" tajemství a dary.

Přichází Nová víra.

"Při jarní rovnodennosti byla počata Nová víra, proto byla letošní rovnodennost tak silná a radostná. Nyní je zjištěno těhotenství ve hmotě." Je potřeba ještě hodně péče, starostlivosti a ohleduplnosti. Přistupujte tak i k sobě.

Tento proces je ve spojení s lety předešlými. Jak lidé, tak i Země má 7 energetických "pláštů". Duchem bylo již prostoupeno mentální tělo - mysl, což značí nové vědomí; astrální tělo - srdce, které je spojeno s prožíváním a v tomto roce má být prostoupena hmota - fyzické tělo. Čím blíže je Energetický "plášť" k hmotě, tím je plášť hustší a hůře prostupný.

Poslední fáze proměny vždy prochází hmotou, tělem, činem, aby byla hmota produchovněna a tím zjemněna její hustota. Když odlehčíme hmotu, může dojít k opuštění těžkých lidských prožitků. A my se blíže dostaneme k prvotnímu záměru stvoření: Ráj na Zemi.

Nemohu napsat všechny souvislosti, protože tyto souvislosti jsou nekonečné…

Silné harmonické spojení Pluta se Sluncen (do 10. 5.) přináší sílu Ducha, tvoření, schopnosti zhmotňovat. Budete mít pocit, že je vše možné uskutečnit. Projde vámi mocná síla, která podpoří naplnění vlastní cesty, rozzáření svého božství v sobě. Protože se setkáme s tak mocnou silou, bude každému dáno jen tolik, kolik moci unese a pozitivně využije.

V době působení Kosmického kříže tato síla přichází, aby člověk měl schopnosti naplnit a vykonat to, co si jeho osud žádá! Ucítíte tak silné vedení, že se naplní jasnost, co a jak máte udělat.
Udělejte to, ať to navenek vypadá jakkoliv bláznivě, naslouchejte vedení. Velmi silné jsou do 30. 4. myšlenky, slovo, které se můžou ihned projevit.

Harmonický aspekt mezi Jupiterm a Saturnem symbolizuje harmonii mezi přijímáním a dáváním.
Tento aspekt symbolizuje stavění pevných a trvalých základů jak v citech, v duši, ve víře, tak ve hmotě.
Přichází růst a expanze, která přichází skrze zralost a moudrost. Objeví se vždy něco, o co se můžete opřít, načerpat stabilitu a důvěru.

A jak je to s láskou, když nastává ten lásky čas? Venuše prochází znamením Ryb, navrací se do celistvosti, do naplnění skrze romantiku, oddanost a tiché odevzdání. Skutečná láska je klidná, tichá, něžná a laskavá. Skoro ani nevíte, že u vás je, protože si myslíme, že láska je hromobití, vášen, ohňostroj….to je jen Erós. Ne, láska je pochopení, podpora, podání ruky, když to potřebujete, soucítění a objetí…. V této době se ji můžete dotknout, procítit, prožít.

3. 5. Venuše vstupuje do nového zrození, do počátku, do projevení. Vstupuje do Berana a tady se symbolicky s radostí a vášní může projevit, aby srdce zahořelo láskou k životu.

Požehnaný týden. S láskou Petra Nel SmolováUPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Udivující vlastnosti lidského těla - Nezranitelní mučedníci

27. dubna 2014 v 15:54 | Arnošt vašíček |  Záhady kolem nás


Indičtí fakíři a sadhuové nejsou jedinými lidmi, jejichž těla vykazují obdivuhodnou odolnost vůči bolesti, zraněním a nepříznivým vnějším vlivům. V mozambické džungli žije primitivní etnická skupina Napramů. Šamani tohoto kmene nejprve soustřeďují svou magickou sílu a před střetnutím s nepřítelem pokrývají těla bojovníků neviditelnou ochrannou vrstvou.

Střely protivníků pak odskakují od těl, jako kdyby se odrazily od velmi tvrdé překážky, a nezanechávají sebemenší stopu poranění. Po skončení bitvy zázračná nezranitelnost zmizí a válečníci se mohou pobodat, poškrábat či pořezat jako kterýkoli jiný smrtelník. Zprávu o kmeni s pancéřovou pokožkou přinesli jako první dánští misionáři a potvrdil ji antropolog dr. Jorge Nystrum z Kodaně. "Na vlastní oči jsem viděl, jak od těl Napramů odskakovala kopí a šípy a na pokožce jim nezůstalo ani škrábnutí.

V žádném případě to není trik nebo podvod, ale především důkaz síly lidské mysli a vůle. Hluboká víra o nezranitelnosti vychází z duše Napramů s takovou intenzitou, že my o tom nemáme ani tušení." Udivující vlastnosti lidského těla, které hravě překoná jakékoli fyzické ohrožení, jsou většinou získány letitým prováděním náročných duchovních a tělesných cvičení anebo vykonáváním promyšlených magických obřadů. Někdy však je člověk obdařen těmito zázračnými schopnostmi jakoby "zásahem shůry" a působením vyšší moci.

Půvabné městečko Bolsena ve středoitalské provincii Viterbo se pyšní pozoruhodným kostelem svaté Kristiny, v němž jsou navzájem spojeny tři svatyně z různých epoch. Na zdejším oltáři se roku 1263 udal slavný zázrak s krví. Kněz Petr z Prahy při eucharistické oběti zažil, jak hostie začala krvácet. Tento div přiměl papeže Urbana IV. k zavedení svátku Božího těla, který od roku 1917 světí celá katolická církev. Chrám je zasvěcen mučednici, jejíž ostatky jsou zde dodnes uctívány. Podle legendy byla Kristina dcerou pohanských rodičů, kterou služebná vychovala v křesťanské víře. Když to zjistil Kristinin otec, nechal děvče zavřít do žaláře a mučit.

Těžké týrání nezanechalo na těle mladé trpitelky sebemenší stopu. Vyděšený otec nařídil připoutat dívku k čedičové desce a uvrhnout do jezera. Oběť se i s deskou, která se uchovala dodnes, vynořila na hladinu živá a nezraněná. Poté se jí zmocnil kat. Okolo roku 304 byla Kristina po několika marných pokusech popravena. Podobným darem zázračné nesmrtelnosti byli obdařeni i mnozí další mučedníci. Svatého Kryštofa stejně jako africké Nymary nebylo možné
zastřelit. Když ho král Lýkie na jihu Turecka chtěl nechat popravit oddílem lučištníků, šípy se odrážely a padaly vedle stojící oběti. V osnabruckém dómu jsou uloženy ostatky svatého Kryšpína a svatého Kryšpiniána. Oba
světci byli za panování císaře Maxmiliána nuceni, aby se veřejně zřekli křesťanství a obětování modlám. Když odmítli, pochopové je povázali ke kůlu a polévali roztaveným olovem. Pak je hodili do ohně a nakonec drželi dlouhý čas v ledové vodě. Nic z toho nevyvolalo u bratrů očekávanou bolest a nezanechalo zranění.

( úryvek z knihy: Zkázy a zázraky - Arnošt vašíček )

O LÁSCE

26. dubna 2014 v 16:19 | Kahlil Gibran |  Pro pohlazení dušičky

Pak Almitra řekla,
Promluv k nám o lásce.

A on pozdvihl hlavu a pohlédl na lidi a náhle byl všude tichý a nehybný klid. A on mocným hlasem pronesl:

Když vám dá láska znamení, následujte ji, přestože její cesty jsou nesnadné a příkré. A když vás její křídla obestřou, nebraňte se jim, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní. A když k vám promlouvá, důvěřujte jí, přestože její hlas možná roztříští vaše sny tak, jako severní vítr mění zahradu v pustinu.

I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje. I když je vaším růstem, zároveň je i omezením.
I když vás vynese do výšin a s něhou opatruje nejkřehčí výhonky chvějící se v slunci, zároveň sestoupí k vašim kořenům a zacloumá jejich úponky zapuštěnými v zemi.

Sváže vás k sobě jako snopy obilí. Vymlátí vás až na holé zrno. Prosije vás, abyste se zbavili slupek.
Semele vás do běla. Bude vás hníst, dokud nebudete poddajní; a pak vás předloží svému obětnímu ohni, aby se z vás stal posvátný chléb k posvátnému hodu božímu.

To vše s vámi láska udělá, abyste odhalili tajemství svého srdce, a tímto poznáním se stanete částí srdce Života. Budete-li však ve strachu hledat jen klid lásky a rozkoše lásky, pak je pro vás lepší, abyste zakryli svou nahotu a odešli od mlatu lásky do světa bez ročních období, kde se budete smát, ale nebude to všechen váš smích, kde budete plakat, ale nebudou to všechny vaše slzy.

Láska nedává nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá. Lásce nic nepatří, ale ani ona nikomu nepatří.
Lásce totiž zcela stačí samotná láska. Milujete-li, neměli byste říkat "Bůh je v mém srdci", ale raději říkejte "Já jsem v srdci Boha." A nemyslete si, že lásce můžete určovat směr, protože láska, pokud jí stojíte za to, určí směr vám.

Láska nemá žádnou jinou touhu, než naplnit sebe samu. Ale když milujete a chcete mít nějaké touhy, nechť jsou toto vaše touhy:

Rozplynout se a být jako zurčící potok, jenž zpívá svou melodii do noci.
Poznat bolest přílišné něhy.
Pocítit rány svého vlastního porozumění lásce; a ochotně a s radostí krvácet.
Probudit se za úsvitu se srdcem na křídlech a vzdát dík za další den milování; odpočívat v hodině polední a rozjímat o extázi lásky; vracet se domů za soumraku s pocitem vděčnosti; a pak spát s modlitbou za svou lásku v srdci a s písní chvály na rtech.


( Kahlil Gibran - Prorok )

AA Michael - PODPORA TÝMU ZEMĚ - ENERGIE LINIE ČASU A ÚČINKY PTD

25. dubna 2014 v 19:28 | Celia Fenn |  Channeling

CELIE FEN AA Michael - PODPORA TÝMU ZEMĚ - ENERGIE LINIE ČASU A ÚČINKY PTD

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN

Milovaná světelná rodino, víme, že mnozí z vás mají v současných energiích potíže. "O co jde?"..... ptají se mnozí z vás, když se vypořádáváte s fyzickou realitou, která vypadá, že probíhá bláznivě. "Co tady dělám?"... je další otázka, na kterou se nás ptáte, a my budeme odpovídat na vaše otázky v pojmech Nové reality a nového Vnímání Času a Prostoru.

Pochopte, prosím, že když jste prošli onou Velkou Bránou roku 2012, vstoupili jste do docela nového vztahu s Časem a Prostorem. Mnozí z vás se stali bojovníky Světla Duhy a začali jste také pracovat s Časem, s liniemi Času a s Kvantovými Skoky mezi Časovými liniemi. Je to tento nový aspekt vaší práce na Zemi, co vytváří tyto hluboké pocity zmatku a strachu. Je to poprvé, kdy jste se v Lidské Podobě pokusili o tuto formu Vnímání Času a Tvoření. Protože jste nyní aktivovali své Světelné Tělo a svou Multidimenzionální Bytost, máte přístup k novému vnímání Reality.

Multidimenzionální realita časových linií Země a Kvantové skoky

Nejdříve se zaměříme v tomto novém prožívání Času a Prostoru na povahu "reality". Milovaná světelná rodino, ve vaší staré realitě třetí dimenze jste věřili, že existuje pouze jedna "Planeta Země" a jedna časová linie, která se pohybuje po přímé linii z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti.

Nyní, v nové multidimenzionální realitě vás žádáme, abyste uvažovali o tom, že existují vlastně multiplicitní verze Reality Země, a ve všech se odehrávají v procesu vzestupu různé možnosti a pravděpodobnosti, a tyto možnosti jsou zkoumány v časových liniích probíhajících Prostorem ve formě Spirály a tvořících Čas.

Co kdybychom vám řekli, že jste součástí těchto různých verzí reality Země, a že zároveň zažíváte mnohé z těchto časových linií? A co kdybychom vám řekli, že máte schopnost se přesouvat mezi těmito liniemi Času, když je to nezbytné? A co kdybychom vám řekli, že jste cestovateli Časem a že procesem Vzestupu jste byli požádáni a povoláni, abyste přijali více odpovědnosti za Vědomé Tvoření těchto Časových linií?

A co kdybychom vám řekli, že tým Duhových bojovníků Světla právě udělal ten největší pokusný "Kvantový skok časovými liniemi", o který se kdy kdo v Poli Zemské Reality pokusil.

Potřeba posunu časových linií a skoky

V minulosti, když se vaše Vyšší Já potřebovalo přesunout do jiné Časové linie, potřebovali jste k odchodu z Reality Země proces "smrti", a pak reinkarnace do jiného těla na jiné linii Času. To se dělo proto, protože frekvence každé Časové linie je jiná. V minulosti každý radikální přesun z jedné Časové linie na druhou, znamenal rozdělení duše a těla.
... číst dále

LORNA BYRNE - MÁM TĚ RÁD

24. dubna 2014 v 19:43 | LORNA BYRNE |  Duchovní růst

"Mám tě rád" jsou slova, která se říkají příliš málo. Setkávám se s tolika lidmi, kteří je nikdy neřekli nikomu jinému, než svému partnerovi, a někteří je vůbec nikdy nikomu neřekli.

Často si neuvědomujeme, jak moc máme rádi lidi ve svém životě, až když už je příliš pozdě, nebo když si uvědomujeme, že je máme rádi, velmi často nám chybí odvaha nebo nám přijde trapné jim říct "Mám tě rád".

Nepředpokládejte, že lidé kolem vás - rodiče, děti, přátelé, sourozenci - vědí, že je máte rádi. Nestačí říct "ale oni vědí, že je mám rád," musíte jim to říct! Musíte říct ta slova. Musíte vzít odvahu do svých rukou a říct jim tváří v tvář "Mám tě rád".

To, že někomu řeknete, že ho máte rádi, a myslíte to vážně, pomáhá probudit lásku, která ve vás je, a dovoluje vám to uvolnit více lásky, kterou jste v sobě uzamkli. Když někomu řeknete, že ho máte rádi, probouzíte lásku i v něm. Láska se probouzí skrze osobní zážitek lásky. Tak se učíme milovat jeden druhého. Nedělejte si hlavu s tím, jak zareagují. Nečekejte, že vám hned odpoví, že vás také mají rádi. Udělejte první krok, uznejte a projevte lásku, kterou k nim cítíte. Nečekejte na to, až bude příliš pozdě.

Setkávám se s tolika lidmi, kteří litují toho, že nikdy neřekli svým rodičům, dětem, přátelům nebo sourozencům, že je mají rádi a teď už jim to říct nemůžou, protože už nejsou mezi námi. Nečekejte, až bude příliš pozdě, i když samozřejmě nikdy není opravdu příliš pozdě. Pokud někdo, koho jste milovali, už odešel domů do nebe, stále mu můžete říct, že ho milujete a on vás uslyší.

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK

Někteří z vás mi napsali, že je pro vás snadné říct své ženě, že ji milujete, ale že jste to nikdy neřekli svému bratrovi nebo sestře, že nemáte odvahu a pocit trapnosti je silnější než vy. Nebo jeden člověk mi napsal, že kdyby řekl své matce, že jí má rád, uvedlo by jí to do nepříjemných rozpaků.

Nemyslete na to, že to bude trapné, že někoho uvedete do rozpaků nebo že dostanete strach a najděte v sobě odvahu říct "Mám tě rád" člověku, kterého máte rádi. Tento člověk možná čeká už roky na to, až mu to řeknete. Jeden z vás ten první krok musí udělat! V těchto slovech je ohromná síla, a když je vyslovíte, uvolníte jimi sílu lásku, která naplní jak váš život, tak život člověka, kterému je řeknete.

Zhluboka se nadechněte a prostě to udělejte, řekněte "Mám tě rád". Nemyslete na to, co se pak stane, jestli to pro toho člověka bude moc, nebo ho to rozpláče nebo to přejde bez reakce. Vy budete vědět, že jste to řekli a že jste měli odvahu to říct a nikdy nikdy nikdy toho nebudete litovat.

Hodně lidí mi také píše, že litují toho, že tato slova neřekli někomu, dokud ještě žil na tomto světě. Nelitujte toho a řekněte tomu člověku "mám tě rád", řekněte mu to teď hned, nedokládejte to! Jeho duše vás uslyší, i kdybyste to řekli jenom v duchu!

Modlím se za to, aby vám váš strážný anděl dal odvahu na to, abyste ta slova dokázali říct tomu, komu je říct chcete.
Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna


http://www.andelevmychvlasech.cz

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.4. - 27.4. 2014

24. dubna 2014 v 19:33 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

v této době procházíte mnoha rekalibracemi a dobíjením energií. To může způsobit vašim fyzickým tělům nepohodlí na mnoho způsobů, jako jsou například bolestivost a ztuhlost kloubů, zvonění v uších, bolest a citlivost na mnoha místech páteře, pocity vznětlivosti, přechodné pocity závratí, proudění silné energie v dolní částí vašich nohu, a seznam pokračuje, v závislosti na tom, o koho se jedná a na stavu rozšíření, které momentálně prožíváte. Transformace vašich fyzických, mentálních a emocionálních těl urychleně pokračuje. Ti, kdo jsou v popředí těchto změn, jsou na jejich účinky na lidský operační systém citlivější a někdy mají pocit, že nebude nikdy konec pocitům stresu, napětí, obav, nervozity a nepohodlí v oblasti solar plexu. Jsou to příznaky toho, že se vaše fyzické smysly více otevírají a zapojují.

Buďte ve vašem každodenním životě více vnímaví a pozorujte jemné příznaky, které naznačují, že se otevírá vaše rozšířené vnímání. Každý z vás používá rozšířené vnímání a schopnosti jinak a je pro vás velmi důležité, abyste přišli na to, které vaše specifické nadání je nejvýraznější a pro vás nejpřirozenější. Jak pokračuje pronikání silnějších energií do vaší atmosféry, schopnosti každého člověka na planetě se budou nádherně a magicky rozvíjet. Budou se vyskytovat přechodné stavy nepohodlí, které v tomto procesu musíte protrpět a není možnost jak si jim vyhnout, pouze je třeba jimi projít. Mnozí z vás má schopnost přizpůsobit se frekvencím přicházejícím do atmosféry a je to pro vás velká pomoc, protože tak tyto energie lépe integrujete a asimilujete a také působíte jako vodič, když tyto energie proudí do krystalického diamantového jádra Země.

Když se tak děje, ukotvujete Nebe na Zemi, a když budete tuto myšlenku udržovat, pomůže vám to vytrvat ve vašem úsilí. Je důležité, abyste strávili minimálně dvacet minut denně vašimi duchovními cvičeními způsobem, jaký vám nejvíce vyhovuje tak, abyste se mohli zarovnat s vaší duchovní esencí a silně se napojit. Ti, kdo přišli na Zemi aby vzestoupili, zatímco jsou ve svých fyzických vozítkách, mají za cíl plně se propojit s božským Já. To, samozřejmě, znamená, že musíte být připraveni a chtít opustit a nechat odejít VŠE, co neslouží tomuto vyššímu záměru. Všechny mentální a emocionální vzorce, které udržují vaše vědomí v nižších vibracích, musí být očištěny posvátnými ohni očisty. Každodenní používání a přijímání Fialového Plamene je pro tento proces nezbytné. Bezpodmínečně nutné je také každodenní čištění vašich čaker. Zabere vám to pouze několik chvilek vašeho času a záměru. Tato duchovní hygiena je potřebná k tomu, abyste mistrovsky zvládli vaše lidské sklony tak, abyste se mohli manifestovat jako rozšířená verze vás samotných, jako božský člověk s rozšířenými multidimenzionálními schopnostmi.

Budou chvilky, kdy vaše frustrace a napětí vyjádříte nadávkami, které nenesou nejvyšší vibrace. Když se to stane, je důležité pochopit, že se jedná o extrémní účinek energií, s nimiž se musí vyrovnat vaše fyzické tělo, když ve vás stoupá energie kundalíní. Když zažijete tyto výbuchy, je důležité abyste si udělali čas a rekalibrovali se a byli jste k sobě laskaví. Zastavte se, najděte znovu rovnováhu, relaxujte. Pijte hodně vody a buďte na vzduchu, v přírodě, vystavte se minimálně na 20 minut přímému slunečnímu záření. Volejte vaši světelnou rodinu a žádejte o vedení a pomoc, když to potřebujete. Jsme zde, vedle vás a nikdy nejste sami.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Solara - MALÝ FRAGMENT REPORTU DUBEN 2014

24. dubna 2014 v 19:26 | Solara |  Ostatní

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA DUBEN 2014 ~ Silně nabitá A Mu'a~

Tento měsíc, nově naplněný silně nabitou energií 'A Mu'a*, která nás posune vpřed rychlostí světla. Je to Obnovený - Dobitý - Přetvořený - Pochopený - Posílený a Uvolněný měsíc 'A Mu'a. My všichni jsme dostali neslýchanou příležitost přetvořit naše životy tak, aby dokonale odrážely naši pravdu, naše skutečné já. Z tohoto důvodu se potřebujeme vědomě rozhodnout zda necháme vzniknout novému světu v pravdě uprostřed umírajících plamenů duality a nebo budeme pokračovat ve vyšlapané cestě. Potřebujeme se vědomě rozhodnout, jestli plně osídlíme Nový Svět a nebo zůstaneme u starých životů duality. Na co se soustředíme, nebo čemu budeme věnovat pozornost, do čeho dáme energii a prostředky?

Duben stáhl naší pozornost hned od prvního dne, kdy vzniklo zemětřesení v Chile o síle 8.2 a pak další den následovalo zemětřesení o síle 7.8. Tyto události nás postavily do vysoké ostražitosti, což je správná poloha, kde bychom od dubna měli být. Je to zvláště silný měsíc 'A Mu'a s vysokou potencí. I když ve vzduchu vnímáme nesporný pocit nestálosti, jako že se může stát kdykoliv cokoliv, nebojíme se a místo toho cítíme nesporné vzrušení a zároveň bdělou opatrnost.

Jeden z největších úkolů je přestat si myslet, že dualita má nad námi vládu a čím dříve to uděláme tím dříve přestaneme být zaháčkovaní. To jest kde se pásma pokřivení - strach, oddělenost a nejistota usadily a to je doba, kdy se cítíme energeticky vyčerpáni. Dualita existuje jen proto že v ní lidé věří. Je to tak, i když se dualita tváří extrémně skutečně. Je to víra lidstva v dualitu jako převládající realitu na Zemi, která poskytuje dualitu i s jídlem. Dualitu udržujeme při životě vlastní energií a světlem.

Jakmile vytáhneme niť našeho bytí z tapisérie (obrazu) duality ven, uvolní se tak všechny ostatní vetkané nitě. Toto rozložení dovolí ostatním nitím, aby se snáze vyvlékly. Tak, jak se mnozí z nás zbavují ostatních nití, vzorec tapiserie duality se významně mění. To, co bývalo vojenským tankem se nyní stává květinou - co bylo strohým černo-bílým modelem, representuje opak mezi "Dobrem" a "Zlem" a nyní se transformuje do mandaly symbolizující Jednotu.

Mnoho práce se děje na úrovni uvolňování a odstraňování našich starých základních kamenů. Jsou to ty základní části duality, které byly 'zabetonovány' do našich starých základů na velice dlouhou dobu. I když jsme si předtím neuvědomovali jejich přítomnost, měly na nás silný vliv. Až nyní jsme konečně zjistili, že nejsou tím, kým skutečně jsme. V březnu se tyto staré základy v nás začaly uvolňovat, asi stejně jako se jemně uvolňuje zub v ústech.

Jakmile získáme přímou zkušenost s energiemi Nové Reality, zatvrdlý cement držící naše základové kameny na místě, se začne rozpouštět. V této chvíli se může stát, že budeme muset odolávat silným vlnám hlubokého smutku. Je to proto, že malta, která tak dlouho držela tyto základové kameny, je složený z našich starých smutků, zklamání, strachů a trápení.

Mnozí z nás vstupují do tohoto měsíce přecitlivělí, hluboce vyčerpaní a vypjatí daleko za naše hranice. Hned jak duben začal, zátěž se nadlehčila a začali jsme se s velkou radostí nořit hlouběji do Nového Prostředí. Duben je jistě impozantním měsícem z mnoha důvodů. Po drsném a stresujícím březnu, jako kdybychom procházeli cestou posetou překážkami v podobě kopců, existuje silný pocit že jsme nějakým způsobem zašli za roh a namířili přímo do úžasného nového světa.

Přestože momentálně plaveme v silném 'A Mu'a, je nutné tento měsíc vynakládat obrovské úsilí. Není to čas na na to, abychom zůstali sedět na místě a čekali, že se něco stane - tak se většina z nás nedostane tam, kde bychom chtěli být. Je to čas k AKCI! I pokud jsme pracovali měsíce obzvláště pilně, tempo se zrychluje absolutně nečekaně tento měsíc a bude potřeba ještě většího úsilí. Objevíme že jsme schopni dokázat mnohem víc, než dříve. Duben žádá, abychom zapojili celé naše bytí.

Startovní brána je nyní široce otevřena a naši kouzelní Větrní Koně začínají cválat. Na svém hřbetě nesou proslulé přání v podobě klenotu (Mani Stone), přinášejí úžasnou příležitost tvořit nově Život v pravdě a manifestovat naše Nejodvážnější Sny. Průlomy jsou všude kolem nás. Jeden z důvodů proč jsme tak radostní je proto, že nyní už víme, že neuháníme sami; máme pevné nekonečné stádo Divokých Snů rozšířené po celé Planetě a cváláme jako Jeden.

* A Mu´a je slovo rapanuiskeho jazyka, které znamená JÍT VPŘED

Solara
www.nvisible.com


Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na duben 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Ruce, které dávají život

23. dubna 2014 v 19:52 | Lucienne Hallová |  Zdraví

Pokud byste se před několika lety nacházeli na operačním sále Kolumbijského lékařského centra v New Yorku, byli byste pravděpodobně velmi překvapeni tím, co vidíte. Mezi rychle se pohybujícími lékaři, kteří jsou soustředěni nad otevřeným tělem operovaného člověka, stojí asi padesátiletá žena, se zavřenýma očima, která má své ruce položené na spáncích operovaného. Uprostřed frenetického boje o život se jen občas nahne a něco zašeptá do uší
pacienta.

Julie Motzová je první léčitelka, která pracovala na operačním sále během operací. Pomáhala pacienty uklidňovat před operací, vysvětlovala jim, jak pracuje s energií, a během operace obvykle stále poblíž a dodávala energii vždy tam a tehdy, kdy to bylo třeba. Zní to neobvykle, ale výsledky byly nepopiratelné. Pacienti, se kterými Motzová pracovala,
méně trpěli bolestí, měli méně pooperačních komplikací, a pacienti, kteří podstoupili transplantaci, měli menší počet případů odmítnutí cizích orgánů a pooperačních depresí.

Motzová začala v nemocnicích pracovat počátkem 90. let, a když se dozvěděla, že lékařské centrum v New Yorku hledá dobrovolníky pro výzkum alternativních způsobů léčení, přihlásila se. Tam potkala chirurga Mehmeta Oze, specialistu na operace srdcí, který se o její práci zajímal a dovolil jí pomáhat při samotných operacích.

Je obtížné představit si dvě oblasti více vzdálené, než svět mechanizovaného království chirurgů a neviditelné sféry kolem léčitelky, která pracuje s energií. Zatímco chirurgie pracuje s hmotou pacientova těla, přemisťuje orgány, vyjímá napadené tkáně, léčitelka pracuje s neviditelnými signály a s tichými poselstvími, propojujícími staré a nové rány.

Jak vlastně pracuje takový léčitel? Představa, že i lidské tělo se skládá z polí jemných energií, která je ústřední představou většiny alternativních léčebných metod, je na západě stále neakceptovaná. Podle Motzové je vše ve vesmíru utvořeno z vibrujících energetických polí, která jsou i ve své neviditelné formě právě tak skutečná jako ve své hmotné manifestaci. Věří, že tato neviditelná pole jsou pro zdravou funkci lidského těla velmi důležitá. Při své práce v
nemocnici znovu a znovu zjišťovala, že jakmile se jí podaří uvolnit nemocnou energii, fyzické problémy se začnou zlepšovat.

Motzová, původně filmová dokumentaristka, se začala o léčení zajímat poté, co si při gymnastice v roce 1983 poranila záda. Potkala pak ženu, která jí nabídla, že jí pomůže pomocí reiki, starodávné japonské metody léčení. Během seance reiki našla na rameni Motzové místo, které bylo velmi zatuhlé a požádala ji, aby se na to místo soustředila.
Motzová si najednou živě vzpomněla, jak jí do toho místa jednou uhodila matka. Propukla v pláč a nemohla se utišit. Když se nakonec uklidnila, zjistila, že bolest zmizela.... číst dále


Velbloud uchem jehly

23. dubna 2014 v 16:15 | www.imaohaha.com |  Humor

Horoskop na období 22. 4. – 27. 4. 2014

22. dubna 2014 v 7:23 | Petra Nel |  Horoskop

Slunce vstoupilo do znamení Býka, což přináší pracovitost, více odolnosti a zvýšení trpělivosti. Slunce v Býku symbolizuje, že je potřeba začít konat, vše prochází přes hmotu, tělo. Během tohoto týdne se Slunce dostává do konjunkce s Merkurem a více se projeví potřeba komunikovat a potřeba sdílení. Člověk se snaží vše pochopit, analyzovat a vyhrává zdravý selský rozum.

Slunce v kvadratuře s Černou Lunou symbolizuje osudové události, které jsou nečekané. Slunce ozáří bolesti ega, pýchy a malého uznání, to povede k dokazování. Nebezpečí tohoto týdne je sobectví, bezohlednost a zavřené srdce. Přestanete prožívat, cítit, zavřete srdce. Bolesti srdce a zavřené srdeční čakry povedou k tomu, že se ze života ztratí radost.

Jednoduše vběhnete do her ega, které povedou k dokazování, soupeření a myšlení pouze na své sebestředné zájmy. Někdy můžeme být tak vztahovační, že si budete vše brát osobně, jako bychom byli pupek světa. Opatrně na svá slova, mohla by mít osudové následky. V tomto týdnu může dojít k fyzickému vyčerpání, pokud ve svém životě jedete na výkon a dokazování. Cestou ven je vidět širší souvislosti a brát ohled na druhé.

Kosmický kříž, ve kterém je velký potenciál energie, se má nyní projevit v činech. Nic se nezmění, pokud nic neuděláte a budete čekat, že to někdo udělá za vás. Když se uděje nějaká vnitřní změna, tak aby byla ukotvena, "musí" se proměnit v čin, reakci, jiný způsob chování, tvoření. Tak se vytváří nová matrice. Kosmický kříž 23. 4. vrcholí, a buď to bude výtrysk osvobození vědomí nebo pád.

Venuše v konjunkci s Chironem, v trigonu se Saturnem právě přináší emocionální léčení vnitřních zraněných hodnot, lásky a tvoření. Saturn podporuje zralé a moudré dospění ve svých hodnotách a hloubce lásky. Jak si tyto dvě postavení Slunce a Venuše protiřečí…

Pokud půjdeme cestou své bolesti, půjdeme cestou dokazování. Pokud půjdeme cestou lásky, půjdeme cestou moudrosti.

Omraam:

"Čtyři roční období jsou každé pod vlivem jednoho ze čtyř archandělů. Rafael vládne jaru, Uriel létu, Michael podzimu a Gabriel zimě. Když se blíží doba jarní rovnodennosti, pracují všichni duchové a síly přírody pod vedením Rafaela na vzkříšení života vesmíru. Toto obnovení v přírodě je pro člověka symbolem regenerace, tudíž také ozdravení. Na Stromu života je Rafael archandělem sefirotu Hod, oblasti, do níž umístili kabalisté planetu Merkur. Merkur (v řecké mytologii nazývaný Hermes) má tudíž jako atribut hůl, která je až do dnešních dob symbolem lékařství. A význam jména Rafael je "Bůh uzdravuje". Pro křesťany jsou Velikonoce velkým svátkem jara, oslavujícím v celé přírodě Kristovo vzkříšení, které je vzkříšením také všech tvorů. S příchodem jara by se tedy měl každý dát pořádně do práce a začít se zbavovat všeho, co je v něm staré a k nepoužití. Myslete na archanděla Rafaela, poproste ho, ať vás otevře k přijetí skrytých ctností stromů, květin, bylin, abyste se mohli konečně spojit s tím velkým proudem, přicházejícím ze srdce vesmíru a přinášejícím nový život."

http://www.omraam.cz

Přeji požehnaný týden.
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Příhoda s paní Schwarzovou

21. dubna 2014 v 16:38 | Elisabeth Kübler-Rossová |  Záhady kolem nás

Elisabeth Kübler-Ross (8.7.1926 - 24.8.2004)

jedna z nejvýznamnějších amerických psychiatriček (švýcarského původu), zabývající se mnohaletým studiem zkušeností zážitků blízko smrti. Vlastní celkem 19 doktorátů z různých vědeckých oblastí a je autorkou 27 odborných publikací.
* * *


"...Ale ještě jsem nedokončila příhodu s paní Schwarzovou. Chtěla bych ještě dodat, že zemřela dva týdny po tom, co její syn dokončil školu. Byla bych na ni opět zapomněla, kdyby mě ona sama znovu nevyhledala.

Asi deset měsíců po jejím pohřbu jsem se opět kvůli něčemu musela rozzlobit. Mému semináři o umírání a smrti hrozilo rozpadnutí. Musela jsem se zříci spolupráce s pastorem, jemuž jsem byla velmi oddána. Novému pastorovi velmi záleželo na ohlasu veřejnosti. Proto přizval ke spolupráci i sdělovací prostředky. A tak jsem musela každý týden hovořit o stejných věcech, protože se mezitím stalo z mého semináře představení. Ale já jsem se toho zúčastňovat nechtěla. Připadalo mi to, jako by se člověk pokoušel prodloužit život, i když už nemělo cenu žít. Jediné východisko, abych se této práci vyhnula, jsem viděla v tom, že opustím univerzitu. Samozřejmě mi bylo velmi těžko, protože jsem svou práci milovala. Ale ne v onom směru. Došla jsem proto k rozhodnutí: Opustím univerzitu. A ještě dnes večer, na konci semináře podám výpověď. Po každém semináři jsme šli obvykle s oním pastorem společně k výtahu. Jakmile přijel, ukončili jsme rozhovor. Největší překážkou u tohoto muže byla jeho nedoslýchavost. To mé starosti ještě zvyšovalo. Cestou od přednáškové síně k výtahům jsem mu třikrát řekla, aby kursy převzal sám. On mě však neslyšel a pokračoval v hovoru o zcela jiných věcech. Byla jsem na pokraji zoufalství. Než se výtah zastavil, chytila jsem ho za límec - a byl to velký muž - a řekla jsem mu: "Teď zůstanete stát. Došla jsem k hrozně důležitému rozhodnutí a chci, abyste o tom věděl." V tom okamžiku se před výtahem objevila žena.

Musela jsem na ni bezděky upřeně hledět. Nemohu popsat, jak vypadala. Ale umíte si představit, když náhle někoho vidíte, koho zcela určitě znáte, a přesto nevíte, kdo to je. Řekla jsem pastorovi: "Můj Bože, kdo to je? Znám tuto ženu. Dívá se na mě a čeká, až vstoupíte do výtahu, aby ke mně mohla přijít." Mé myšlenky se touto ženou zaměstnávaly natolik, že jsem zcela zapomněla, že držím pastora za límec. Její postava byla průsvitná, ale ne natolik, aby bylo za ní vidět. Ještě jednou jsem se pastora zeptala, zda tuto ženu zná. On však neodpověděl, tak jsem ho dalšími otázkami neobtěžovala. To poslední, co jsem mu řekla, bylo: "Zatraceně… Půjdu za ní a řeknu jí, že si momentálně nemohu vzpome­nout na její jméno..." To byla má poslední slova, než pastor odešel. Jakmile vstoupil do kabiny, přistoupila žena ke mně a řekla: "Doktorko Rossová, musela jsem se vrátit. Dovolíte, abych vás doprovodila do pracovny? Nebudu vás dlouho zdržovat" - tak nějak se projevila. Bylo zřejmé, že ví, kde mám pracovnu. Zná mé jméno. To mě vysvobodilo z rozpaků. Hlavně proto, že jsem nemusela přiznat, že si nevzpomínám na její jméno. Avšak byla to nejdelší doba v mém životě. Jsem psychiatr. Již delší dobu pracuji se schizofreniky a mám je ráda. Když se mi svěřují se svými halucinacemi vždycky jim odpovídám: "Ano, vím, že vidíte na zdi Madonu. Ale já ji nevidím." Nyní jsem mluvila sama k sobě: "Elisabeth, ty víš, že vidíš tuto ženu, ale přesto to nemůže být pravda."

Vžijte se do mé situace. Celou cestu od výtahu k pracovně jsem se sama sebe ptala, zda může být pravda to, co vidím. Říkala jsem si: "Jsem unavená. Potřebovala bych dovolenou; musím se jí dotknout, abych zjistila, zda je skutečná. Chytla jsem ji, abych poznala, zda se při dotyku nerozplyne. Ohmatala jsem jí kůži, abych poznala, zda je teplá nebo studená. Byla to skutečně nejneuvěřitelnější chodba, jakou jsem kdy šla. Celou tu dobu jsem vůbec nevěděla, proč dělám to, co dělám. Nevěděla jsem, za koho ji mám vlastně považovat. Potlačovala jsem myšlenku, že by toto zjevení mohla být skutečně paní Schwarzová, která byla před několika měsíci pohřbena. Jakmile jsme došly k mým dveřím, otevřela je, jako bych byla hostem ve svém vlastním pokoji. Otevřela dveře a s roztomilou zdvořilostí, jemností a láskou řekla: "Paní doktorko, musela jsem se vrátit ze dvou důvodů. Za prvé proto, že bych chtěla vám a faráři C. (to byl ten skvělý černý farář, se kterým jsem si tak dobře rozuměla) poděkovat za vše, co jste pro mě udělali. Ale hlavní důvod, proč jsem se musela vrátit je ten, abych vám řekla, že se nesmíte vzdát práce o umírání a smrti. Alespoň teď ještě ne.
... číst dále

Ahoj, jmenuju se Moby a jsem vegan

20. dubna 2014 v 16:25 | RollingStone.com |  Ostatní
Toto je osobní výpověď hudebníka a skladatele Mobyho, která byla 18. března 2014 zveřejněna na webu časopisu Rolling Stone.

"Ahoj, jmenuju se Moby a jsem vegan."


(Předpokládám, že na to odpovídáte: "Ahoj, Moby." Zvláštní, i když jste nebyli na žádném setkání Anonymních alkoholiků, pravděpodobně jste nějaké viděli v televizi, protože scéna s nějakou odvykací skupinou musí být podle všeho v každém seriálu.) Takže tohle je můj příběh o tom, jak se ze mě stal vegan.

Když mi byly dva týdny, moje máma mě vyfotila, jak sedím v dětské vaničce v našem sklepním bytě na 130. ulici v Harlemu. Na obrázku jsem já (jako dvoutýdenní čudla) a na mě se do té vaničky koukají:

Náš pes (Jamie)
Naše kočka (Charlotte)
Naši dva potkani (beze jmen)

Na té fotce se dívám nahoru na ně a oni se zase koukají dolů na mě. Vypadám docela spokojeně a oni taky vypadají docela spokojeně. A jsem si celkem jistý, že se v tomhle okamžiku neurony v mém limbickém systému zafixovaly způsobem, který říká, že zvířata jsou láskyplná a úžasná. Jak jsem vyrůstal, měli jsme s mámou zástupy domácích zvířat. Naším zvěřincem za těch asi 15 let prošli: čtyři psi, dvanáct koček, asi tisíc myšátek, leguán, tři pískomilové, křeček a jeden menší had.

Naše zvířata jsem měl moc rád. Když některé umřelo, byl jsem z toho zdrcený a usedavě jsem oplakával nešťastnou a trpce nespravedlivou smrt každého zesnulého pejska, kočky, myšky nebo ještěrky (a s tolika zvířaty to znamenalo spoustu umírání a oplakávání). Nechci si mezi našimi zvířaty vybírat oblíbence, ale vůbec nejradši jsem měl Tuckera, kocoura, kterého jsem našel na skládce. Jednou, když mi bylo deset, jsem šel kolem městské skládky a z jedné krabice jsem zaslechl nějaké mňoukání. Když jsem ji otevřel, našel jsem tři mrtvá koťátka a jedno, které bylo ještě naživu (bylo tak mladé, že mělo ještě zalepené oči).

Sebral jsem to polomrtvé kotě a mazal s ním domů. Skočili jsme s mámou do auta (teda ne doslova, prostě jsme do něj nastoupili) a jeli na veterinu. Veterinář pro nás měl pochopení, ale optimismem zrovna nesršel. "Takhle mladá koťata dokážou bez matky přežít jenom málokdy," říkal, "tak si na něj radši moc nezvykejte." Odvezli jsme Tuckera domů (pojmenoval jsem ho už v autě) a počítali s tím, že asi brzo umře, ale v tom se ho ujal náš jezevčík George, stal se jeho náhradní matkou, čistil ho a zahříval a Tucker se dožil 18 let. ... číst dále


AA Michael - ANDĚLÉ MILOSRDENSTVÍ

19. dubna 2014 v 7:29 | Ronna Herman |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, duben 2014

Milovaní mistři, během těchto neklidných a neuspořádaných měsíců velké změny, zatímco se zdá, že lidé po celém světě jsou postihováni nekonečnými katastrofami a utrpením, si přejeme, abyste věděli, že jsme stále tady, abychom vám pomáhali a ukazovali cestu. Jeden z největších darů během těchto časů lidského vývoje je vaše vědomá pozornost vašeho intimního vztahu s andělskými říšemi. Již mnohokrát na to bylo upozorňováno a mnohokrát to bylo vysvětlováno, ale dovolte nám, abychom ještě jednou osvěžili vaši paměť, a připomněli vám, jak andělské říše zapadají do velkého plánu Stvořitele, a zároveň učinili stručný přehled naší funkce.

Během těchto časů velkého probuzení lidstva, ti z vás, kteří jsou v procesu vstřebávání, začleňování, integrování mnoha prvků a talentů svého Vyššího Já, a kteří vstoupili do příbytku moudrosti své Svaté Mysli, začínají zjišťovat a chápat, jak v jejich multidimenzionálním světě reality fungují vesmírné zákony. Mnohokrát jsme vám říkali, že se musíte vyvíjet za hranice "omezeného emocionálního pojetí náboženství/ spirituality", a začít se učit svatou vědu a univerzální zákony duchovnosti a držet se jich.

Velmi do hloubky jsme vám vysvětlovali množství Pyramid Světla, které jsou rozsety v každé dimenzionální úrovni tohoto Pod-vesmíru. Velmi podrobně jsme vám vysvětlovali, jak můžete vytvořit éterickou pyramidu práce v páté dimenzi, kde můžete zasít Semínka myšlenek pro každé nové stvoření, které si přejete zhmotnit, manifestovat. Můžete tam také vstoupit a pomocí rituálu odpuštění zlomit jakékoli a všechny rušivé dohody a smlouvy, které jste vytvořili s lidmi z vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a tak projasnit jakékoli a všechny negativně vibrující časové linie. Když se zaměřujete na určitou osobu, její Vyšší Já vás dovede do vaší pyramidy práce; ona bude přenesena do pyramidy svého éterického těla, uzavřena do koule ochranného světla. Vždy byste měli vidět Vyšší Já oné osoby, stojící za ní, a vás bude také řídit vaše Vyšší Já.

Vy máte svou osobní Pyramidu Světla umístěnou na příslušné úrovni páté dimenze také. Pokud vám tento koncept z vyšších říší není dobře známý, navrhujeme vám, abyste si přečetli úplné vysvětlení, které jsme vám sdělili, a pak vás pobízíme, abyste tento dar plný divů používali, pokud bude v souladu s vaší pravdou. (str. 125-130 *SCÉNÁŘ VAŠEHO OSUDU*R - kniha Ronny Herman)

U těch z vás, kteří máte již po mnoho věků soucitnou povahu, bez ohledu na rasu, kulturu nebo náboženství, vždy existovala vrozená touha se modlit nebo posílat milující myšlenky a energii ostatním, zvláště těm milovaným, kteří byli/jsou ve stresující situaci nebo zažívají velké trápení. V minulosti to byl vždy milující čin víry, neboť málokdo si byl vědom toho, jak tento dar divů zamýšlený příjemce obdrží. .... číst dále