Květen 2014

Mistr Kuthumi - Vzestup vztahů

31. května 2014 v 14:29 | Natalie Glasson |  Duchovní růst

Poselství od Mistra Kuthumiho přijato Natalii Glasson - 07-05-14

V tomto čase vzestupu Země a lidstva, protože si všichni volí vyvíjet se v pravdě a lásce Stvořitele, aby zformovali realitu zrozenou z lásky, přicházejí energie, které mají znovu probudit váš vztah se Stvořitelem, zatřást jím a zreformovat ho. A protože se duchovně vyvíjíte, oddaně a se záměrem, budete Stvořitelem požádáni, abyste přehodnotili, pochopili a vytvořili si se Stvořitelem nový vztah, abyste pěstovali komunikaci, interakci a nové vnímání lásky. Stvořitel žádá každou duši, aby ze svého nitra přijala nové způsoby propojování, integrace a splývání se Stvořitelem a také žádá, abyste reformovali způsob, jakým komunikujete se všemi jeho aspekty. Tím, jak se vyvíjejí vaše vnitřní energie a procházejí úžasnými změnami a rozvojem osobní povahy a podporují prožitky blaženosti a lásky, žádá vás dále Stvořitel, abyste vytvářeli nové láskyplné vztahy se sebou sama, abyste sami sebe chápali, vnímali se a komunikovali se sebou božským způsobem. V tomto musí být nyní dosaženo nového stadia mistrovství a vývoje, protože Stvořitel nepodporuje jen stvoření nové Země a reality lásky, nové vtělení lásky u lidí, ale také nové pochopení láskyplných a duchovních vztahů jakékoli podoby.

Mnozí z vás dostáváte od Stvořitele energie a vibrace k vybudování nového vzoru láskyplných vztahů na Zemi s přístupem pro celé lidstvo. Páry, které jsou připravené vzestoupit společně, dostávají nyní tyto vibrace, aby prozkoumaly, jak mohou podporovat duchovní prožitek vztahů na Zemi v souladu s duchovním vývojem, který se děje. Vyvíjejí se a zlepšují se v této době i další formy vztahů, jako je rodič a dítě, duchovní přátelé a také vztahy mezi zdánlivě cizími lidmi, ale mnoho párů si bere roli reformátorů pozemských vztahů jako je zkušenost sjednocené lásky, aby ji demonstrovali druhým a zpřístupnily hlubší propojení se Stvořitelem. Jste-li ve vztahu a vaše duše se zkontaktovala s novým vzorem láskyplných vztahů na Zemi, pak se můžete vy a duše, se kterou jste ve vztahu, ocitnout v cyklech narůstajícího strachu, bolesti, utrpení, hněvu či oddělenosti, když pracujete s energiemi Země a vědomím lidstva; budete jimi procházet, aby se rozpustila veškerá negativita z minulosti, která byla ve vztazích prožívána. Tento proces hlubokého uvolnění může mít vliv na váš vztah, ale je důležité odpojit se co možná nejvíce od vzrůstajících emocí a uvolňovat je jako zranění z vaší minulosti a z minulosti lidstva, která nyní potřebují najít léčení. Mnohá z těchto zranění nacházejí své léčení skrze vás. Je třeba, abyste si uvědomili, že mnohé z vašich strachů možná ani nemají spojitost s vámi, ale prostě jen hledají nástroj ke svému uvolnění, aby se vyléčila Země, její vědomí a vibrace a mohla se ukotvit a manifestovat láska. číst dále


Světelné mosty

29. května 2014 v 8:20 | Diana Cooper |  Citáty a Moudra

Kryon - Demystifikace New Age – 3

29. května 2014 v 8:19 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Edmontonu, AB, Kanada, 25. ledna 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] aby umožnil lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Edmontonu AB, Kanada, 25. ledna 2014

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Bývaly doby, kdy můj partner nebýval tak angažovaný v procesu channelování jako je tomu teď. Nová pojem, který používáme, zní, že "ustoupil stranou", což znamená, že je stále zde. Proces channelování neznamená ovládnutí, a těm z vás, kteří jste to slyšeli a myslíte si, že je to zvláštní, záhadné nebo strašidelné, bych chtěl nabídnout informaci, že domorodí obyvatelé tomuto procesu rozuměli a prováděli ho. Měli pro to samostatná jména a rituály, které zmizely až v době "moderní spirituality". Tento proces je přirozený. Zde vidíte, jak můj partner ustupuje stranou, aby doručil poselství, které se dostane k mnoha, ale tento proces je vytvořen pro jednoho - pro tebe. Tento proces je vytvořen tak, abyste se mohli otevřít a komunikovat s entitou, kterou je vaše Vyšší Já a o tom budeme za chvíli hovořit. To bude channeling na nejvyšší úrovni.

Nastane doba, kdy toto již nebude zapotřebí. Věci se mění, moji drazí, mění se i lidstvo. Vývoj lidského ducha nakonec dospěje do bodu, kdy většina lidstva bude dostávat poselství přímou cestou. Stane se tak díky tomu, že jejich šišinka otevře a oni nebudou muset channelovat entity s podivnými jmény nebo magnetické mistry. Budete to vy s vámi. Bude to stejný pocit jako teď, to znamená, že to budou poselství z domova. Laskavá, nádherná poselství z domova. Vím, kdo tu je a to, co vám dále předám, je pro mě zábava. Tyto channelingy nejsou událostí, kterou je třeba přetrpět. Dám vám informace, které vám chci dát a pak se vrátím zpět. V minulosti jsem vám předal mnoho channelingů o tom, o čem chci nyní hovořit, ale nikdy nebyly poskládány tímto způsobem.

Demystifikace esoterické víry a New Age je na dosah, takže to bude dávat větší smysl. S tím, co vám chci teď říci, možná nebudete souhlasit, protože vás to učili jinak nebo protože je tradice jiná než to, co vám řeknu. Někdy se tradice stávají pravdou, jednoduše proto, že jsou staré. A pokud tomu tak je, pak chci, abyste tyto jiné věci alespoň zvážili a neodsoudili je okamžitě jako špatné. Zvažte svou intuicí, jestli to tak opravdu může být, jestli je to pravda. Může to být jinak než si myslíte. Tolerování nových myšlenek je součástí rekalibrace. Bojujete s tradicí, která je předávaná od jednoho k druhému, kdy si každý něco přidá, každá generace ji trochu změní, a výsledkem jsou dezinformace o jinak nádherných věcech.

Nesprávné informování týkající se krásných věcí je v Lidských systémech víry běžné. Je to proto, že v průběhu historie jste měli přístup k těmto věcem v rámci naprosto staré planetární energie. Ta filtrovala pravdu, kterou byste očekávali, a přinášela vám pouze kousky skládačky toho, jak věci opravdu fungují. Takže si o těchto krásných věcech promluvme.

Moji drazí, já jsem nikdy nebyl člověkem. Ani nevíte, jakou úctu k vám chovám. Boží polévka je do určité míry rozškatulkovaná, když dojde na službu. Musí tomu tak být. Ne tak, jak byste si mysleli, ale ty kousky a části, které se na planetě jako je ta vaše, nebo na různých jiných planetách, stanou Člověkem, jsou specialisté. Vy všichni spadáte do této kategorie, a po miliardy let jste touto výběrovou skupinou. To je to, co děláte. Neztrácejte ze zřetele skutečnost, že jste částí tvořivého zdroje! Ale to je to, co děláte.

Lidský rod

Budeme mluvit o duších a Vyšších Já. Budeme mluvit o andělech a průvodcích a to je vše. Ale ještě než začneme, tak chci, abyste se podívali na rodokmen vaší služby. Vaše úsilí nezačalo zde na vaší planetě, moji drazí. Trvá už velmi dlouhou dobu. Naše minulá poselství o tom vyprávěla. Vaše planeta, jak ji dnes vidíte, staré duše, je jednou z mnoha, na kterých jste byli. Skládačka, kterou mnozí z vás nosíte ve své Akáše, obsahuje minulé energie toho, co jste dělali dříve na jiných planetách. Na všech jste byli lidmi a zde také, znovu děláte totéž. Já, jako Kryon jsem nikdy nebyl na žádné z těchto planet jako člověk. Jsem tím, čemu říkáte pomocník. ... číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.5. - 1.6 2014

28. května 2014 v 8:01 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

energie stále přicházejí ve vlnách a stejné je to se symptomy, jež prožívají vaše těla. Právě, když si myslíte, že jste se dostali z nejhoršího, začne další kolo. Seberte odvahu, drazí, a vězte, že dávné vzpomínky ve vašich buňkách vyplouvají na povrch, abyste je poznali a odevzdali/uvolnili. To přináší do vašeho bytí a do vašich srdcí lehkost. Odchází všechen smutek a lítost a na jejich místo přichází stále jasnější a čistší světlo. Vy, kteří jste v čele tohoto pohybu a přeměny, děláte svým přijímáním, začleňováním a uvolňováním úžasnou práci. Všechno to nahoru a dolů, jež prožíváte, je součástí procesu. Naslouchejte svým tělům a dovolte si odpočívat, když to potřebujete - některým z vás to může připomenout příběh muže jménem Rip Van Winkle*, který odešel do hor a spal 20 let. Toto také přejde.

Ve všem následujte své srdce, protože je to pravdivý barometr toho, co máte udělat, co je pro vás v každé dané chvíli to pravé. Mnozí z vás jdete hluboko dovnitř sebe sama a dotýkáte se jádra svého bytí a zjišťujete, co si opravdu přejete prožívat a tvořit ve svých životech. Naslouchejte vnitřní radosti, kterou vám tyto aktivity přináší a soustřeďte svou pozornost na tento stav bytí. V každém okamžiku se nachází semínko neomezených možností a jste to vy, kdo musí toto semínko živit a dovolit mu vyklíčit, růst a vzkvétat do hojnosti. Uvnitř vás je vydatný pramen tvořivosti a stačí pouze, abyste se na něj napojili. Propojte se se svým vnitřním dítětem a s nadšením vnímejte zázraky a kouzla svého života. Nezáleží na tom, kolik je vám let, to, na čem záleží, je vaše vnímání esence kouzel a zázraků ve vás samých, s tím, jak začínáte odkrývat své sny, jež jste měli dříve pro tento život a které se nyní vyplňují.

Dovolte si rozšířit své vědomí a jít za svou radostí, následujte ji. Je pravda, že mnoho těch, kdo jsou ve sféře vašeho vlivu, právě začíná se svým procesem vzestupu do vyššího vědomí a to vás může někdy zadržovat ve vašem posunu vpřed, protože trpělivě čekáte na jejich větší probuzení. Ale vy musíte následovat svou touhu a věřit tomu, že prostě půjdou za vámi. Uvědomte si, prosím, že to, že jsou ve svých každodenních životech s vámi, je pro ně důležitou součástí smyslu života. Vaše nadšení zvedá jejich energii a vede je na jejich cestě. Nemusíte si toho všimnout, ale tím, že hledáte odpovědi na otázky o tajemstvích života na vaší planetě, tyto lidi svým příkladem inspirujete. Jste velice obdivováni a napodobováni jako živoucí příklad odvážného člověka, který žije podle vyšších principů a integrity bytí.

Lidé na planetě se probouzejí ve stále vyšším počtu a to má vliv na vědomí všech. Lidstvo jako celek si přeje odvrhnout všechno to, co ho drželo v temnotě a kráčet cestami světla. Vše, co bylo skryté, je nyní odhalováno a všichni o tom mohou přemítat a vzít si to, co je pro ně závažné a odhodit to, co pro ně už nemá význam. Toto je nikdy nekončící proces růstu a expanze. Je úžasné vidět, jak jste vnitřně vyrostli za posledních šest měsíců a se zatajeným dechem čekáme na to, jaké změny u vás uvidíme během příštích šesti měsíců. Víme, že by se nikdo z vás, ať už z jakéhokoli důvodu, nevrátil zpět do neprobuzeného stavu bytí, i když to znamená, že to otřese dalšími vašimi představami o životě na této planetě.

Jak se duchovní cesta odhaluje a odvíjí ve svých nespočetných vzorcích, najděte si čas, abyste sami sebe pochválili za to, že kráčíte vpřed a děláte požadovanou práci. Poklepejte si na rameno a často oslavujte ty nesčetné úspěchy na cestě, nehledě na to, jak malé se vám mohou zdát. Kupujte si často řezané květiny a těšte se pohledem na jejich krásu, obohaťte své životy tím, že budete hodní na sebe a na ty, s nimiž sdílíte svůj život. Všechno se odkrývá v božském načasování a vy jste přesně tam, kde máte v tuto chvíli být. Děkujeme vám za vaši vděčnost a uznání mnoha z nás v příštích mnoha týdnech a jsme připraveni vám pomoci, kdykoliv nás o to požádáte.

Do příštího týdne ...
Já JSEM Hilarion

* Rip Van Winkle je postava ze slavné povídky amerického spisovatele Washingtona Irvinga. V 18.století žil tento pohodový muž, který dětem a sousedům často vyprávěl různé bájné příběhy, ve vesnici u řeky Hudson. Jednou odešel na lov a potkal starodávně oblečené vojáky, s kterými strávil večer. Když se ráno probudil, zjistil, že mezitím uběhlo 20 let, a mj. byla vyhlášena nezávislost USA - pozn. překl.


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Správné rozlišování

27. května 2014 v 19:16 | Neale Donald Walsch |  Duchovní růst

Mnoho slov bylo vyřčeno jinými, mým jménem. Mnoho myšlenek a mnoho pocitů je podporováno něčím, co jsem přímo nestvořil. To je zdrojem mnoha vašich zkušeností a zážitků.

Problém spočívá ve správném rozlišování. Někdy je obtížné rozeznat, co přichází od Boha a co z jiných zdrojů. Rozlišovat je snadné, užijete-li tohoto základního pravidla:

Vaše nejvyšší myšlenky, vaše nejsrozumitelnější slova, vaše nejvznešenější pocity přicházejí vždy ode mne.
Všechno ostatní přichází z jiného zdroje.

Nyní se rozlišování stává snadným, neboť ani pro začátečníka není obtížné rozpoznat, co je nejvyšší, nejsrozumitelnější a nejušlechtilejší.

Přesto vám dám tato pravidla:

Nejvyšší myšlenka je vždy ta myšlenka, která obsahuje radost. Nejsrozumitelnější slova jsou ta slova, která obsahují pravdu. Nejvznešenější pocit je ten pocit, kterému říkáte láska.

Radost, pravda, láska.

Tyto tři pojmy jsou zaměnitelné a jeden vždycky vede k druhému. Nezáleží na jejich pořadí.

Jakmile s pomoci těchto pravidel zjistíte, která poselství jsou ode mne a která přicházejí z jiného zdroje, záleží jen na tom, zda mým poselstvím budete věnovat pozornost.

( Neale Donald Walsch - Hovory s Bohem )

PŘÍBĚHY OD LORNY

26. května 2014 v 19:52 | LORNA BYRNE |  Pro pohlazení dušičky

JSTE KRÁSNÍ
Minulý týden jsem pomáhala s baletní show tanční školy, kterou navštěvuje moje dcera Megan. Pomáhala jsem tuctu 4 až 8 letých holčiček se obléknout, aby mohly jít na pódium. Andělé mi řekli, abych každé z nich řekla, že je krásná, až je budu připravovat. Udělala jsem, jak mě žádali.

Nikdy nezapomenu na jednu malou šestiletou holčičku, která tiše stála, dívala se na mě a s vytřeštěnýma očima mi řekla: "Nevěděla jsem, že jsem krásná!"

Všichni jsme krásní a je třeba, aby nám to někdo řekl. Když nám to někdo řekne, pomůže nám to si uvědomit, co je na nás krásné. A my jsme všichni krásní. Příliš často se soustředíme na to, co si myslíme, že na nás není dokonalé. Jste krásní - spatřete dnes svoji krásu a řekněte i lidem kolem sebe, že jsou krásní.

LÁSKA K CIZÍM LIDEM
Nedávno jsem potkala jednoho muže po čtyřicítce, který mi řekl, že přečtení knihy Nebeská láska změnilo jeho myšlení. Řekl mi o jednom starším muži, jehož jméno neznal, který bydlí v jeho čtvrti a který si vždy chtěl povídat,
ale jeho to štvalo, protože neměl čas.

Řekl mi, že den po tom, co si přečetl v mé knížce kapitolu o lásce k cizím lidem, se, když odcházel z domova, rozhodl, že když dnes potká toho staršího muže, dá se s ním do řeči. A opravdu ho potkal, zastavil se a povídal si s ním, nespěchal, uvolnil se a soustředil se jen na něj během těch 5 minut, co si povídali. Řekl mi, že opravdu cítil lásku,
která z něho vycházela k tomu muži a že si ten rozhovor s ním moc užil.

Milé slovo, věnování úsměvu cizímu člověku, nebo se zastavit na pár minut na kus řeci, jak to udělal tento muž, nám pomáhá uvolnit více lásky, kterou jsme v sobě uzamkli. Kdybychom si toho byli všichni více vědomi, náš svět by byl jednodušším a šťastnějším místem.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.¨

Lorna


http://www.andelevmychvlasech.cz

Horoskop na období 26. 5. – 1. 6. 2014

26. května 2014 v 19:48 | Petra Nel |  Horoskop

TVOŘIVÁ SÍLA CELKU

Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptuna symbolizuje zintenzivnění myšlenek, pocit zmatku a nejasností. Proto se držte toho, co chce vaše srdce, co je vaším snem, vizí, ideou a myšlenky ponechte jen proběhnout. Právě novoluní v Blížencích na sabiánském symbolu ukazuje na přemíru pochopení a řízení myslí, logikou. Učiňte svou mysl nástrojem, ne pánem. Proto se více soustřeďte na hluboké pocity, a pak je dávejte do slov, mluvte o tom, co cítíte, jaké jsou vaše ideje, tím tvoříte. Pokud zůstanete jen v mysli, budete se cítit bezmocní a nespokojení. Nesnažte se vše pochopit myslí, stačí věřit. Tím vaše matrice mysli nad vámi ztrácí moc. Stále působí aspekt Venuše v harmonii s Merkurem, což symbolizuje lásku v mysli skrze myšlenky projevit Lásku, laskavost, lidství, soucítění. Skrze mysl vše poznáváme, posuzujeme, hodnotíme, to je prvotní reakce, mysl. Když do mysli vložíte Lásku, tvoříte skrze laskavou myšlenku. Věnujte pozornost své myšlence, do které vložíte laskavost. Hrajte si s tím, zkoušejte se dívat na vše s laskavou myšlenkou. Uvidíte, jak se vám promění den, vaše vyzařování a reakce lidí na vás.

Slunce v trigonu na Marse (do 5. 6.) ukazuje na příliv energie, síly, odvahy a schopnosti jednat. Je potřeba se rozhodnout, vše ostatní se dostaví samo. Právě v tomto týdnu a do poloviny příštího týdne Slunce ozařuje Marse, a tím zintenzivňuje, vynáší a podporuje spojení mezi Marsem a Černou Lunou. Slunce je impuls, který dostává Mars, který čerpá z prazákladní síly tvoření. Slunce vynese na světlo pravdu vašeho srdce 27. 5. - 3. 6. Na počátku je myšlenka, pak slovo, čin a zhmotnění.

Mars se dostává do sextilu s Černou Lunou (do 11. 6.). Dostáváme se k síle, která pramení z jádra země, přírodní síla "nespoutanosti". Síla, která zachovává harmonii, symbiózu a přirozenost tvoření a vývoje. To, co je slabé, neschopné života, vývoje, přirozeně odumře a stane se humusem, který podpoří výživu všeho ostatního, co má sílu k vývoji a přináší rozvoj. Zesiluje se odvaha srdce, ukazuje se pravda srdce. Člověk žije tak, jakou pravdu nosí v srdci. Když se dotknete svého ohně - světla v srdci, můžete překročit mysl, která se brání svými programy. Mysl je nástroj ega a koná pouze to, co je výhodné pouze pro jedince samotného. Ať je to v zisku, či potřebě se bránit vůči druhým.

V lidském těle je to síla Kundalíny, prazákladní síla člověka, kterou se učíme probouzet a vědomě využívat. Pokud zůstává pouze v dolní čakře, probouzí se silně aktivně: pud sebezáchovy, sexuality, plození a chtění. Když je tato energie využívána skrze vyšší čakry a k tomu právě potřebuje být člověk očistěný již od základních strachů, pochopení svých základních programů, pak se dostáváme k síle tvoření. Je to povýšena sexuální síla na tvůrčí sílu, která obsahuje tvoření, počátek, zázrak a je pro život nezbytná. Pokud má člověk v sobě popřenou prazákladní sílu, pak působí jako "mrtvý", bez energie, bez života, bez radosti a vřelosti.

28.5. nastává novoluní v Blížencích v trigonu na Marse a v kvadratuře na Neptuna. Sabiánský symbol:
"Stávkující dělníci obklopují továrnu".

Klíčová myšlenka: Síla ambiciózního rozumu, rozvrácející organickou celistvost lidských vztahů.

Venuše 29. 5. vstupuje do svého znamení Býka. Vstupuje do svého znamení a více se projeví péče, potřeba bezpečí, zakořeňování a stabilizace lásky. Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna zintenzivňuje hloubku citů.

Merkur 29. 5. vstupuje do Raka, mysl začne více fungovat pocitově, nelogicky, citlivě a vnímavě vůči druhým.
Důležitá je komunikace v rodině, ve vztazích o svých pocitech.

Velký vodní trigon Saturna, Jupitera a Chirona (do 10. 6.) zrání v oblasti duchovní, kdy skrze rodinu, vztahy rosteme, vyvíjíme se a máme dospět, přijmout zodpovědnost a objevit v sobě hlubší, zralejší bytost než doposud. Přichází poslední doba působení, kdy můžete ukotvit novou matrici v rodinách, ve vztahu k rodiči, k dítěti, partnerovi, můžete postavit nový pevný základ, který bude opěrný bod pro budoucnost. Právě Chiron skrze Jupitera v Raku pomáhá léčit bolestivé vztahy v rodinách.

Překračujeme sami sebe, své ego kvůli dětem. Často totiž vidím, že lidé za obvyklých okolností nejsou ochotni sami se sebou něco udělat, řešit, změnit, ale když s nimi mluvím a dotknu se toho, jak negativně to ovlivňuje a zatěžuje jejich děti, pak zmobilizují všechny síly a jdou něco udělat a dokáží to změnit. Jak mocný "nástroj" jsou děti.

Pokud se sami nechcete pohnout z místa, pak bohužel dítě tím zatížíte natolik, že ono musí na sebe vzít vaše bolesti, aby to s vámi pohnulo. Ani netušíme, jak ubližujeme svou neochotou a nevědomým sobectvím. Proč se musíme učit skrze bolest a trápení, proč to necháme dojít tak daleko? Myslíme si, že náš život je pouze naše vlastní věc. Malé hříchy přecházejí na děti, velké hříchy přecházejí na vnuky. Děti často v kterémkoliv věku říkají, co je potřeba udělat, co jejich rodiče posune vpřed. Buďme otevření jim naslouchat.

Podívejme se na nás z vyšší perspektivy. Všichni jsme propojeni, všichni jsme jedna rodina. Jsem součást své biologické rodiny a následně pozemské rodiny a nebeské rodiny. Mohu pak ještě myslet jen na sebe, že se vlastní život týká pouze mně? Mám setrvávat v sobectví i po uvědomění, jak ovlivňuji tolik rodin? Ale zároveň díky tomuto uvědomění získávám sílu, důležitost a sebe-ocenění, které nám tolik chybí a hledáme ho skrze ego v úspěchu, v penězích, ve vztazích - a to jsme zase na začátku v egu a zisku. Hodnotu mám již tím, že jsem zde, protože jsem důležitým a stejně hodnotným, jedinečným člověkem stejně jako druzí, kteří jsou součástí rodiny na všech rovinách.

Mohu si vybrat cestu celku a hodnoty nebo cestu ega a hraní si na získávání hodnoty zvenčí.
Můžeme si ještě pak myslet, že jen kvůli sobě to nemá cenu dělat a místo změny se budeme uchylovat k výmluvám či omluvám?

Přeji vám láskyplný týden.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Příliš mnoho myslíme ...

25. května 2014 v 8:53 | Charlie Chaplin |  Citáty a Moudra

O DOBRU A ZLU

24. května 2014 v 8:14 | Kahlil Gibran - Prorok |  Pro pohlazení dušičky

A jeden ze stařešinů města řekl, Promluv k nám o dobru a zlu. A on odpověděl:

O dobru ve vás mohu hovořit, ale ne o zlu. Není snad zlo dobrem mučeným svým vlastním hladem a žízní? Věřte, že je-li dobro hladové, hledá potravu třeba i v temných jeskyních, a když žízní, pije třeba i z mrtvých vod.

Jste dobří, pokud jste v souladu se sebou samými. Ale ani když nejste v souladu sami se sebou, nejste zlí. Neboť chátrající dům nemusí být doupětem zlodějů; je to jen chátrající dům. A loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými ostrovy, a přesto se nemusí potopit ke dnu. Jste dobří, když se snažíte rozdávat sebe samé. Přesto nejste zlí, když hledáte, co byste pro sebe získali.

Neboť když se snažíte získat, jste kořenem zapuštěným v zemi a sajícím z jejího prsu. Plod ovšem nemůže říct kořeni, "Buď jako já, uzraj do plnosti a stále rozdávej v hojnosti". Neboť dávání je pro plod potřebou, tak jako přijímání je potřebou pro kořen.

Jste dobří, pokud jste ve své mluvě plně probuzeni. Přesto nejste zlí, když spíte a váš jazyk se bezúčelně zachvívá. A dokonce i klopýtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jste dobří, když kráčíte ke svému cíli pevnou a smělou chůzí. Přesto nejste zlí, když tam jdete a váš krok je vratký. Dokonce i ti, kteří kulhají, se nevracejí zpátky.
Ale vy, co jste silní a rychlí, dávejte pozor, abyste se neploužili před mrzákem v představě, že snu projevujete laskavost. Jste dobří v mnoha směrech a nejste zlí, když nejste dobří. Jste jenom lenoši mrhající časem. Je škoda, že jeleni nemohou naučit želvy své rychlosti.

Ve vaší touze po nesmírně velikém já spočívá vaše dobro: a tato touha je ve vás všech. Ale v některých z vás se tato touha divoce žene jak příval do moře a nese s sebou tajemství horských strání a písně lesa. A v jiných je to zas klidný tok ztrácející se v záhybech a stáčející se a klikatící, než se konečně dostane až k břehu.

Ale nechť ten, kdo velmi touží, neříká tomu, kdo touží málo, "Pročpak jsi tak pomalý a lenivý?" Protože kdo je opravdu dobrý, ten se neptá nahého, "Kde jsou tvé šaty?" a neříká tomu, kdo přišel o dům, "Kam se poděl tvůj dům?"


Kahlil Gibran - Prorok

Kryon - Demystifikace New Age – 2

23. května 2014 v 8:02 | Lee Carroll |  Channeling

Na následujících řádcích jsou umístěny dva Kryonovy channelingy s názvem "Demystifikace New Age - 2". Jeden je úvodní tzv. mini-channeling a ten druhý je hlavní channeling. Lee Carrol, když pak takto na dvakrát přijatý channeling přepisuje, tak provádí tzv. rechannelování a za pomoci Kryona oba channelingy spojí do jednoho. To my udělat nemůžeme, proto Vám nabízíme najednou oba channelingy k danému tématu.


"Demystifikace New Age - 2" úvodní mini-poselství
Tento živý channeling byl přijat v Thousand Oaks v Kalifornii, 19. ledna 2014

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. A já říkám, že pro vás porozumět procesu channelování nemusí být často takové, jak myslíte. Chcete si myslet, že na druhé straně závoje je entita, kterou můžete dokonce i nakreslit. A že můj partner ustupuje stranou a potom vstupuje osobnost něčeho, někoho jiného a předává vám poselství. Tak tomu není - tak to opravdu není. Protože druhá strana závoje nemá takováto rozškatulkování. Je to singularita.

Opačná strana závoje je tím, co bychom nazvali polévkou Boha. A všechny duše, které kdy byly a kdy budou, jsou konečné a známé. Jejich počet se nikdy nezvýší ani nesníží. Jsou kompletní tak, jak jsou - a bylo to tak dokonce ještě před zbudováním vesmíru. A vy jste toho součástí. Jedna vaše část je s tělem, které máte, a část je se mnou. A já, tak jako vy, patřím do polévky Boha a tato část této polévky vás navštěvuje způsobem, na jaký možná nejste zvyklí, když channelujete. Já vím, kdo tu je, znám léčitele a channelery v této místnosti. A je jich tu několik. Někteří z vás channelují jen pro sebe a jiní se dělí s ostatními. Vím o Lemuřanech… Michelle.

Já vím, kdo je tady, takže vám můžu říci, že někteří z vás zažívají totéž - dotýkáte se té polévky, když se portál šišinky otevírá a vy umožníte, aby proběhl channeling - vědomí lidské bytosti ustoupí stranou. Není to převzetí, moji drazí, je to splynutí, které je úplné. Cítíte se kompletní. Patří to k vám. Není to nic nadbytečného, nic neobvyklého. Když jsem to poprvé prováděl s mým partnerem, nerozuměl tomu, plakal a nevěděl proč, styděl se. A později to pochopil a všechno co si myslel, že ví o Bohu, bylo špatně. Bůh byl větší než cokoliv, co ho kdy učili… co ho kdy učili.

A velkolepost té největší budovy nebo východu slunce je jako být v temné místnosti v porovnání s bytím na opačné straně se svou rodinou. A proto je channeling na planetě Zemi normální přirozenou možností, ale musíte pochopit a ocenit to spojení. Lidstvo si je tak vědomo opačné strany! Osmdesát pět procent planety věří na život po životě. Ale nevědí o spojení. Myslí si, že sem přišli, jsou v temnotě a později přijdou na jiné místo. A smrt je klíčem. To se, má drahá Lidská Bytosti, změní.

Později budu mluvit o New Age. A možná o jejích dysfunkcích. Chci demystifikovat některé věci. Co říká Duch, o čem je tato energie… Chci mluvit přesně o tomto - o spojení. Pravda je, že staré duše, ty, které toto možná uslyší, které možná sedí v této místnosti, mají spojení - nepatrné, které cítí, když meditují nebo léčí. A vědí, že je něco víc, ale to "víc" je tu TEĎ, ne až zemřou. Tento život po životě není život po životě, je to současný život, zatímco jste člověk. Je možné, že byste mohli povznést svůj život propojením s druhou stranou závoje - což jste vy s vámi - a vytvořit lepší věci, více synchronicity a něco mnohem lepší, než si dokážete představit? Je to možné? Nejen možné, je to to, co budeme od této chvíle trénovat. Ne jak channelovat, ale jak otevřít to spojení, abyste mohli mít to, co potřebujete, abyste posunuli tuto planetu kupředu. Mohla by to být větší intuice. To by byl dobrý začátek…

Můj partner to bude dnes učit, trochu víc o intuitivním procesu, o částech Lidské Bytosti, které jsem předal… bude to plné numerologických symbolů, mimochodem, devítky a trojky, abyste se na to mohli podívat, až to bude učit. Protože toto je nová doba, ještě novější než před rokem 2012.... číst dále

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA SDĚLENÍ NA KVĚTEN 2014

22. května 2014 v 20:35 | Solara |  Duchovní růst

HLOUBĚJI DO PRAVÉ KRAJINY

Vstupujeme do května a cítíme se, jako bychom prošli obrovskou bouří a skončili v dříve neprozkoumaném prostoru Nové Krajiny. Cítíme se skrz naskrz pročištění, napůl průhlední, bez staré kůže a naprosto noví. Skoro všechny naše staré základní kameny jsou pryč. Uvolnili jsme staré mocné zvyky. Mnoho omezujících prvků našich starých způsobů, jak dělat věci, prostě zmizelo. Vypadá to, jakoby velká část minulosti byla vymazána a zářivé sluneční světlo Nového proudí dovnitř a všechny barvy jsou pod jeho svitem jasnější, čistší a pulzují životem víc než kdy dříve.

Dubnové mocné kosení A Mu´a pročistilo cestu květnu, aby mohl vstoupit s novým světlem, plný tvůrčích možnosti bez hranic. Skryté talenty jsou aktivovány. Naše vztahy odkrývají hloubky dříve neviděné. Nyní máme silně jasno o pohybu vpřed do našeho Pravdivého Směru. Tvoříme Nové každý den, tak jak se "probouzíme", spíše než abychom se každý den budili a znovu tvořili tu samou starou realitu, která je již po datu expirace, má již prošlou platnost. Všechno vypadá, jakoby to bylo čistě umyto, jako po velkém dešti, či deštné bouři.

Jak je Nové Paradigma stále hlouběji ukotveno ve fyzickém světě, konečně vidíme některé plody našeho úsilí. Nové a Pravdivé je stále více vidět. Vypadá to, jako bychom dosáhli nového vnitřního bodu odpočinku, místa uvolněného klidu, který jsme dříve necítili. Jsme naplněni pocitem čerstvosti, divů a nadšení, neboť můžeme ve vzduchu všude kolem nás cítit NOVÉ, hmatatelně živé a vibrující povýšenou láskou a opravdovostí... číst dále

Maják

22. května 2014 v 12:02 | Kryon |  Citáty a Moudra


Mistr Hilarion - Poselství 18.5. 2014 - 25.5 2014

22. května 2014 v 8:02 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

změny probíhající po celém světě jdou ve zrychleném tempu. Povětrnostní extrémy ovlivňují mnoho lidí na světě a je jasné, že lidstvo musí spolupracovat, aby pomoc a prostředky do postižených oblastí přišly včas, a spolu by mělo také hledat řešení těchto problémů. Jsou to jasná znamení, že spolupráce a dobrá vůle jsou velmi potřebné, aby lidstvo překonalo a zvládlo tak velké výzvy. Mnozí lidé jsou těmito výzvami zkoušeni, neboť naléhavě zasahují do jejich osobních životů. Je na čase jít do nejhlubších a nejduchovnějších souvislostí, přes které se každý jedinec může vyrovnat. Probíhající zkoušky a výzvy se zaměřují na vyšší cíle. Je povinností všech lidí zapojit největší páky vesmíru, sílu a moc lásky.

Tak to bývá v bouřlivých časech, že moc víry a milosrdenství je vtažena do hry prostřednictvím lidských srdcí - přesně to je zapotřebí v těchto časech. Světlo uvnitř musíte držet zářivé a stálé. Ti, kteří kráčejí duchovní stezkou s cílem pečovat o světlo a navýšit jeho podíl na planetě, jsou nyní povoláni do aktivní služby. Tím máme na mysli, že každý z vás je žádán, aby (aktivně) opečovával svou vizi reality nové Země a lepší cesty pro lidstvo. Nenechte se zmást zdánlivými výstupy chaosu ve všech částech světa. Právě proto je tak důležité, aby vyšší vize ve vás byly stále centrem pozornosti a modliteb. Vaše světlo je velmi potřebné a nutné. Když udržujete a zvyšujete své vlastní světlo, my z vyšších dimenzí ho velkolepě podporujeme, aby pomohlo udržet stabilitu a rovnováhu. V těchto časech světové transformace a přetváření do vyšší úrovně pracujeme spolu.

Je mnoho přísloví na téma: "když je nejhůř, i těžké věci se podaří", což znamená, že pokud se situace ztíží, silní budou dřít, aby dosáhli změny k lepšímu, nevzdají to, budou udržovat vyšší vizi a aktivně na tom pracovat. Ti z vás, kteří již zkouškami prošli, jsou nyní v pozici dárců naděje a morální útěchy při pozvednutí planety v těchto urputných bojích a rychlých proměnách. Máte k dispozici mnoho nástrojů a musíte je všechny využít, aby vaše světlo zůstalo jasné a stálé. Udržujte rovnováhu a potřebný odstup od denních zpráv přicházejících do komunikačních sítí. Hledejte a odsouhlaste nejlepší výstupy všech situací, které se nabízejí vašemu vědomí a pracujte na plánu, na Božím plánu, který jste sem přišli uskutečnit.

Hledejte neústupně a oddaně nejvyšší dobro pro všechny, aby vaši bratři a sestry cítili podporu a sílu čelit svým těžkostem. Použijte všechny vaše Božské vlastnosti, abyste posloužili vyššímu účelu. Existuje vždy vyšší řešení každého problému, který lidstvo má a uvědomění si těchto vyšších kvalit a jejich realizace, může přinést naději tak palčivě potřebnou pro ty, kteří se cítí ztraceni a osamělí ve svých bojích. Dejte jim vědět, že není vše ztraceno, že ve své podstatě jsou nepřemožitelní a pokud zůstanou ve svém středu, v pravdě a v jednotě s Božským, je vše v pořádku i ve vnějších událostech, které se objevují s rostoucí pravidelností. Buďte zářícím vzorem coby milující vyslanec Boží vůle. Pokud jste schopni, poskytujte praktickou a účinnou pomoci těm, které máte ve sféře vlivu.

Jízda na vlně změn může být povznášející a vzrušující, pokud člověk má poznání, že jeho podstata je nezničitelná a nedotknutelná. Vězte, že vy, pracovníci světla ve světě, v sobě nesete nezdolnou sílu dobra a zůstaňte věrní jednotnému záměru. To nyní vyžaduje odhodlání a vytrvalost každého z vás. Buďte v každé chvíli největším světlem vaší planety. Máte, co potřebujete, každý z vás.

Do příštího týdne ... Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti


www.therainbowscribe.com / www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


VAŠI MILOVANÍ V NEBI JSOU S VÁMI, KDYŽ JE POTŘEBUJETE

21. května 2014 v 8:02 | Lorna Byrne |  Duchovní růst


Až umřete, váš strážný anděl chytne vaši duši a odnese ji bezpečně domů do nebe. Po své smrti smíte být duchovně se svou rodinou, když váš potřebuje. Strážní andělé členů vaší rodiny a lidí, které jste milovali, dovolí vaší duši, aby byla s nimi, když potřebují útěchu nebo povzbuzení a sílu - nebo když prostě potřebují cítit, že jste v pořádku. Budete dál v nebi, ale na několik minut budete také se svými milovanými. V některých případech dokonce ucítí vaši přítomnost a lásku, a to je ujistí. Také jim někdy budete moct dát znamení nebo předat zprávu, a to s pomocí andělů a dalších lidí.

Neustále vidím u lidí duše zemřelých. Jednoho dne v jedné kavárně jsem si všimla asi dvacetileté dívky, která sama seděla u stolu. Byla obklopena anděly a v jejich středu byla duše muže. Jeden anděl mi řekl, že to je její otec, který zemřel před půl rokem. Bylo mi dovoleno slyšet, co jí šeptá do ucha: "Jsem v pořádku. Mám tě rád." Dál ji ujišťoval: "Chci, abys žila dál. Nechci tě vidět, jak se trápíš, chci, aby ses vrátila do školy a dodělala si ty zkoušky." Poslední věc, kterou jsem ho slyšela říct, než jsem z té kavárny odešla, bylo "Jsem na tebe tak pyšný."

Vaši milovaní v nebi jsou s vámi, když je potřebujete, ale chtějí, abyste žili dál a naplno. Proto nedovolte, aby smutek opanoval váš život a nepropadejte lítosti. Pamatujte, že vaši drazí jsou s vámi, když je potřebujete, a že vás mají rádi.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

Různé vůně aneb aromaterapie

20. května 2014 v 7:53 Ostatní

Aromaterapii oživil koncem dvacátých let dvacátého století francouzský kosmetický chemik René-Maurice Gattefossé, který se o éterické oleje začal zajímat na základě vlastních pozorování, jež učinil, když pracoval pro rodinnou parfumerii. Všiml si, že mnoho éterických olejů používaných při výrobě parfémů bylo lepšími antiseptiky než chemické antiseptické látky. Zvlášť velký dojem na něj udělala mimořádně léčivá schopnost levandule, kterou objevil, když si při výbuchu v laboratoři popálil ruku a okamžitě nato ji ponořil do čistého levandulového oleje. Ruka se zahojila během několika hodin, aniž by byla infikována nebo na ni zůstaly jizvy. To ho přivedlo k výzkumu využití éterických olejů v dermatologii a kosmetice.

Brzy poté publikoval další Francouz, Albert Couvreur, knihu o využití éterických olejů v lékařství. Současně se nezávisle na tom začal šířit výzkum všude po světě. V Austrálii byly zaznamenány antiseptické a antimikrobiální účinky čajovníkového oleje, v Itálii se zase studovaly psychologické účinky éterických olejů. Francouzský lékař Jean Valnet začal zavádět používání éterických olejů ve své lékařské praxi a vydal knihu Praktická aromaterapie a vyučoval další lékaře, kteří dnes v aromaterapii pokračují. Jeho žačka, francouzská biochemička Marguerite Mauryová začala také klást důraz na využití éterických olejů při masážích. V průběhu posledních třeiceti let přibylo v moderní aromaterapii mnoho významných osobností, kteří navázali na předchozí poznatky.

Některé účinky éterických olejů

Amarysový
při podráždění, stresu, nespavosti, působí jako afrodisiakum, má protizánětlivé účinky, je vhodný na suchou pokožku, ekzémy, svědivá onemocnění pokožky.
Anýzový
zmírňuje kašel, ulevuje při infekčních onemocněních dýchacích cest, používá se i jako projímadlo, v ředěném stavu pak vhodný k ošetřování dásní.
Bergamotový
proti depresím, stresu, uklidňuje, působí antibakteriálně a protizánětlivě, vhodný k léčbě ekzémů, akné, psoriázy a k ošetření masné pokožky. Nelze použít na kůži vystavenou slunečním paprskům.
Borovicové jehličí
působí desinfekčně, uvolňuje spasmy a zmírňuje kašel, je vhodný při onemocnění dýchacích cest, při vnějším použití prokrvuje kůži.
Cedrové dřevo
má protizánětlivé účinky, antiseptické, uklidňující a stahující účinky, používá se při infekčních onemocněních dýchacích cest, močových cest, při kožních vyrážkách, akné, na mastnou pleť, proti lupům a na mastné vlasy.
Citronelový
uklidňuje a působí proti depresi, stresu, zároveň má osvěžující a povzbuzující účinky, působí antisepticky.
Citronová tráva
má antiseptické a antibakteriální účinky, používá se k ošetření dutiny ústní, podporuje trávení, osvěžuje a podporuje organismus.
Citronový
povzbuzuje, osvěžuje mysl a zlepšuje koncentraci mysli, má dezinfekční účinky, používá se na kožní vyrážky, na dnu, zmírňuje revmatické potíže, je vhodný pro ošetření mastné pleti a vlasů.
Cypřišový
uvolňuje a osvěžuje mysl, má stahující účinky a zastavuje krvácení, používá se ke zmírnění průjmů, silného krvácení při menstruaci, při krvácení z dásní, je vhodný na ošetření mastné pleti.
Čajovník
má antiseptické, antibakteriální, antivirové, antimykotické a hojivé účinky, používá se na ošetření řezných ran, popálenin, akné apod.
Černý pepř
povzbuzuje činnost trávícího ústrojí, působí diureticky a jako afrodisiakum, je vhodný při nachlazení, chřipce, prokrvuje pokožku, zmírňuje bolest, používá se při bolestech svalů nebo zubů.
Eukalyptový
povzbuzuje a osvěžuje, má antiseptické účinky vhodné k léčbě bronchitidy, nachlazení spojeného s kašlem, chřipky, astma. Prokrvuje kůži, působí analgeticky a podporuje procesy hojení. Zmírňuje svalové a revmatické bolesti. Vhodný také k ošetření kožních ran a vřídků.
Fenyklový
výborný na všechny trávící potíže, nadýmání, koliky, nevolnost, zvracení, apod. Působí diureticky a pomáhá rozpouštět ledvinové kameny, výborný prostředek na zmírnění kašle, působí antisepticky a uvolňuje křeče dýchacího systému.
Grapefruitový
stimuluje krevní oběh. Je vhodný pro masáž, koupele, povzbuzuje lymfatický systém, stimuluje růst buněk, normalizuje nízký krevní tlak, působí proti únavě a odstraňuje pocit strachu. Používá se při léčbě celulitidy.
Heřmánkový modrý
má protizánětlivé, antiseptické a hojivé účinky, uvolňuje křeče, podporuje trávení, působí proti depresím a uklidňuje, používá se na popáleniny, špatně hojící se rány, bolesti zubů, revmatické bolesti, je vhodný pro suchou, citlivou, podrážděnou a zánětlivou pokožku.
Heřmánkový žlutý
v porovnání s heřmánkovým modrým neobsahuje téměř žádný azulen a nemá jeho účinky. Příjemná heřmánková vůně ho předurčuje pro koupelové olej.Hřebíčkový extra jemný, má desinfekční, antiseptické a lokálně znecitlivující účinky, využívá se k léčbě zánětlivých procesů na kůži, na ošetření dutiny ústní, na akné apod. Zklidňuje a uvolňuje organismus.
Jalovcový
působí močopudně a antisepticky, očišťuje organismus, používá se na zánětlivou kůži, na akné, bolesti hlavy, revma, dnu. V koupelích osvěžuje a povzbuzuje, působí proti depresím, je vhodný na mastnou a zánětlivou pleť.
Jasmínový
působí proti depresím, uklidňuje a zároveň povzbuzuje, vyvolává pocit optimismu, sebedůvěry a euforie, působí jako afrodisiakum a uvolňuje křeče dělohy, usnadňuje odkašlávání, zmírňuje dýchavičnost, chrapot, je vhodný pro suchou, citlivou pokožku.
Jehličí kleče
působí desinfekčně, uvolňuje spasmy dýchacího ústrojí, užívá se při nachlazení spojeným s kašlem, při bronchitidě a astmatu, prostředek ke zlepšení pokojového klima, prokrvuje pokožku.
Kafrový
stimuluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, užívá se k inhalování při kašli, nachlazení, chřipce, bronchitidě, chladí i otepluje, proto se dá použít na zmírnění revma i k ošetření popálenin, je vhodný na mastnou pokožku se sklonem k akné.
Kakostový
působí antisepticky, analgeticky a protizánětlivě, používá se na léčení popálenin, ran, všech druhů vředů, suchých ekzémů, má uklidňující a současně mírně euforizující účinky, je vhodný na všechny typy pleti, na kůži působí jako tonikum.
Kmínový
působí na trávící systém - podporuje tvorbu žaludeční šťávy, zvyšuje chuť k jídlu, působí proti nadýmání, žlučníkovým potížím, prokrvuje pokožku, používá se proti kožním parazitům.
Koriandr
podporuje činnost žaludku, působí proti nadýmání, podporuje činnost jater.
Kozlíkový
uklidňuje, působí proti strachu, depresím, úzkosti, podporuje trávení, působí proti nadýmání, je vhodný především při žaludečních potížích nervového původu.
Levandulový
působí proti depresi, nespavosti, uklidňuje a odstraňuje nervové napětí, bolest hlavy, působí antisepticky a regeneruje buňky pokožky, používá se na léčbu popálenin, dermatitid, ekzémů, vřídků. Obsahuje minimální množství terpentenů. Jako jediný ho lze nanášet na pokožku neředěný.
Majoránkový
antiafrodisiakum, působí sedativně, mírní bolesti, ulevuje křečím, napomáhá trávení, zmírňuje potíže při menstruaci, prokrvuje pokožku a působí analgeticky, je vhodný pro svalové křeče, revmatické bolesti nebo natažení svalu.
Mandarinkový
povzbuzující a osvěžující účinek, vhodný na masáž břicha při nadýmání, na mastnou a nečistou pleť, akné, doporučuje se do masážních a koupelových olejů, vyrovnává psychiku, osvěžuje.
Mateřídouškový
má desinfekční a antiseptické účinky, používá se na ošetření dutiny ústní, je vhodný k ošetření zánětlivé pleti se sklonem k akné.
Máta peprná
osvěžuje, chladí a zároveň prokrvuje, je vhodný při nachlazení, proti horečce, rýmě, apod. Působí antisepticky, protizánětlivě, anesteticky (znecitlivuje), používá se při revmatizmu, bolesti kloubů, na zklidnění zánětu kůže, na akné, podporuje trávení, používá se k ošetření dutiny ústní.
Meduňkový
působí jako tonikum na srdce, nervový a trávící systém, má uklidňující, protidepresivní účinky, působí proti nespavosti, bolestem hlavy, podporuje trávení, je vhodný pro mastnou pleť.
Muškátový oříšek
podporuje trávení, působí proti nadýmání, uvolňuje křeče, povzbuzuje a stimuluje, tonizuje krevní oběh, tiší bolesti.
Pačuliový
stimuluje a povzbuzuje, působí proti depresím a strachu, patří mezi afrodisiaka, má antibakteriální, protizánětlivé a stahující účinky, používá se k léčbě mokvajících ran, popraskané pokožky, otoků, otylosti, je vhodný na zánětlivou pokožku.
Paprikový
protepluje a vyvolává prokrvení pokožky, podporuje trávení, zvyšuje chuť k jídlu, je vhodný při všech trávících potížích, účinný při revmatismu, dně i pro výrobu sportovních masážních olejů.
Pomerančové listí
uklidňuje a osvěžuje, působí proti nervozitě, nespavosti, zmírňuje bolesti, vynikající do masážních přípravků.
Pomerančový
podporuje trávení, používá se při žlučníkových potížích, při nechutenství.
Rozmarýnový
působí jako nervový stimulátor a lze jej použít při celkové ochablosti, únavě nebo apatii, posiluje paměť a schopnost se koncentrovat, používá se při poruchách trávení, při onemocnění žlučníku, na kůži má prokrvující a stimulační účinky, používá se proti bolestem svalů, revmatizmu, dně, je vhodný pro mastnou pokožku. Lze doporučit při selhávání tělesných funkcí.
Růžový
působí proti depresím, stresu, podporuje krevní oběh, produkci žluče a posiluje žaludek, má antiseptické a analgetické účinky, je vhodný pro všechny typy pokožky, zejména pro suchou a citlivou.
Růžové dřevo
uklidňuje, uvolňuje, působí proti depresím a bolestem hlavy, má antibakteriální účinky, uvolňuje svalovou ztuhlost, regeneruje pokožku, je vhodný pro suchou a citlivou pleť.
Řebříčkový
má antiseptický a protizánětlivý účinek, používá se na ošetření dutiny ústní, při paradentóze, na ošetření dutiny ústní, při paradentóze, na ošetření ran, na dermatitidy, je vhodný na zánětlivé typy pleti. Přecitlivělou pleť může dráždit.
Santalové dřevo
má antiseptické účinky, používá se při chronických zánětech pohlavního, močového a dýchacího ústrojí, usnadňuje odkašlávání, afrodisiakální účinky, kůži zklidňuje, je vhodný na suchou pleť, na léčení akné a zánětů na kůži.
Saturejkový
podporuje činnost žaludku, působí proti nadýmání, zmírňuje průjem, uvolňuje křeče, má antiseptický a hojivý účinek.
Skořicová kůra
stimuluje a povzbuzuje, působí jako afrodisiakum, silně prokrvuje pokožku, používá se při nachlazení, podporuje trávení, působí proti nadýmání, má antiseptické účinky.
Smrkové jehličí
má antiseptické účinky, používá se při infekcích močového a dýchacího ústrojí, rozpouští žlučové kameny, používá se na léčení dny, revmatismu, chřipek, působí jako afrodisiakum, je výborným antiseptikem ovzduší.
Šalvěj muškátová
tonizuje nervový systém, ledviny, ženské pohlavní orgány, vyvolává mírný stav euforie, uklidňuje, působí proti depresím, strachu, úzkosti, je vhodný na rozpraskanou suchou pokožku a na zanícená místa.
Šalvějový
působí sedativně, potlačuje strach, deprese, může vyvolat mírnou euforii, používá se při bolestivé, nepravidelné menstruaci, posiluje ledviny a žaludek, při externím použití zklidňuje zánětlivý proces, je vhodný pro zanícenou pleť normální i s vysokým obsahem vody.
Tymiánový červený
pro svůj vysoký obsah thymolu (nad 55%) působí výrazně antisepticky, desinfekčně, zvyšuje obranyschopnost organismu při infekčních nemocech - nastydnutí, chřipka, rýma, apod. Používá se na zánětlivou pokožku, akné, při kloubovém svalovém revmatismu.
Vavřínový
má účinky podobné jako rozmarýn, prokrvuje, prohřívá organismus. Může dráždit pokožku. Používat jen v malém množství.
Ylang Ylang
působí antidepresivně, zmírňuje bolesti, působí jako afrodisiakum, snižuje vysoký krevní tlak, na kůži má zklidňující účinek, je vhodný na mastnou, zánětlivou, nečistou pokožku.
Zázvorový
silně prokrvuje pokožku, používá se při revma, při ztuhlé bolesti svalů, zejména v podobě masáže.


z knih Aromaterapie (P. a K. Damianovi) a Aromaterapie (M. Zavřelová, R. Váchal, E. Měšťano )

Horoskop na období 19. – 25.5.2014

19. května 2014 v 7:02 | Petra Nel |  Horoskop

Ráj v mysli

Slunce se odpoutalo od opozice se Saturnem, a tím přichází uvolnění. K tomu v úterý 20. 5. končí skoro 3 měsíční retrogradita Marse. Čin, aktivita, energie, vůle může jít kupředu. Do této doby jste mohli mít pocit, že stále konáte, řešíte, pracujete, a přitom stojíte na místě. Je to stejné, jako běhat na běžeckém páse. Vydáte spousty energie, ale běžíte na místě. V úterý můžete z tohoto pásu sestoupit. Opatrně na zamotání hlavy, chvilku potrvá, než se ukotvíte na zemi, která vám neutíká pod nohama. Pak můžete sebejistě vykročit vpřed. Dostáváme se do souladu s energií. Vynaložená energie se navrátí ve hmotě. Doba investic skončila. Nyní se investice navrátí nazpět. Zároveň začnou přicházet výsledky vynaložené energie na "běžícím páse".

Pokud jste se nedokázali do této doby rozhodnout, tak právě nyní je ta správná doba. Mars ve Vahách je váhavý a nerozhodný, ale doba retrogradity, kdy jste stále běželi na místě, vás mohla natolik přehltit, že se přirozeně rozhodnete. Jasně, rychle a zásadně.

Věci se dostanou do takového pohybu, rychlosti, že se bude divit, jak se kolem vás vše snadno mění.

Slunce 21. 5. vstupuje do znamení Blíženců a po náročné době přichází odlehčení, úleva a lehkost. Buďte jako vítr, lehcí a svobodní. Doba přeje a vyžaduje vzájemné komunikování, sdílení, přijímání a předávání nových myšlenek, poznání a vizí. Je nakloněno přátelským setkáním, výletům a vzdělávání se.

Slunce se v druhé polovině týdne dostává do kvadratury s Neptunem. V této době 23. 5. - 3. 6. se zintenzivňuje vliv všech léků, drog, alkoholu z materiální úrovně, ale také na druhé straně je tu zesílený vliv a působení hudby, snů, jemnohmotného vnímání, meditací, terapeutických sezení, práce s nevědomím, kolektivním nevědomím - vědomím.

Neptun je vyšší oktáva lásky, milosti, soucítění, bezpodmínečnosti.

V této době se můžete cítit, že jste v nějakém oparu zastřenosti, že nerozumíte… Je to v pořádku, nechte vše plynout a přikládejte ruku k dílu. Víte, že máte něco vykonat, udělat, aktivovat, ale jen nevíte proč, nebo to logicky vysvětlit nedokážete, prostě jen víte. Tak to jste v souladu. Jste "nástroj" a naslouchejte a konejte.

V této době se na světlo dostanou tajemství, nepravdy, manipulace z minulosti. Proto se objeví i nějaký skandál ať v politice nebo v kultuře.

Venuše se dostává do konjunkce s mínusový uzlem (Dračím ocasem) 23. - 27. 5. Přichází velká podpora - Láska Božské Matky, soucítění, bezpodmínečnost, milost, bezpečí. Tato energie rozrezonuje, zaktivuje v našich srdcích čistotu lásky, procítění.

Z minulosti (minulých reinkarnací) vystoupí "důležité" ženy do veřejného povědomí. Můžete se dostávat do kontaktu s vnímáním, zjevováním, prožíváním energie Panny Marie. Merkur - mysl je v harmonii s Venuší - Láska - Boží Matka; do myšlenek vstupuje Láska, bezpodmínečnost, laskavost, milost, která rozpustí zatěžující programy. Ráj v mysli.

Ten, kdo nebude fyzicky přítomný na meditativním setkání na Bílé Hoře 24. 5., stačí se napojit - propojit v meditaci na dálku.

Krásně laskavý týden.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.