Červen 2014

Síla kříže

30. června 2014 v 12:40 Humor

Kryon - Duševní komunikace - druhá část

29. června 2014 v 17:38 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antonio, 23. února 2014.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes odpoledne toto poselství nazveme druhou částí "Duševní komunikace". Včerejšek [Duševní komunikace, první část nebo ZDE] byl naplněn instrukcemi o tom, jak může Duch komunikovat s vámi a ostatními energiemi na planetě, které jsou nelineární a snad dokonce i multidimenzionální. V tomto poselství jsme cvičně mluvili o vás, komunikujících s ostatními. Dokonce jsme i zmínili, kdo jsou to ti ostatní.

Toto téma je větší než si myslíte. Přijde den, kdy věda uzná, že planeta je doslova naplněna životní silou, která je neviditelná a z části má dokonce jakousi formu vědomí. V té době přehodnotí "co je živé" a možná dojde dokonce i k nové definici samotného života. Včera jsme mluvili o tom, jak komunikovat s těmito mnoha energiemi a bylo toho mnoho k prodiskutování. Dnes to je více osobní.

Duševní komunikace, druhá část

Dnes jste sem přišli, abyste se dozvěděli, jak můžete zvýšit svou duchovnost, ale toto učení jde ještě dál. Může odhalit věci, které jste nikdy dříve neviděli. Duševní komunikaci je také možno definovat jako "vy s vámi" a tudíž subjekt také "vstupuje do kontaktu se svým vlastním božstvím". Není snad pravda, moji drazí, že celý účel dnešní lekce je, jak vstoupit do kontaktu s nelineární částí sebe sama? To je duševní komunikace.

Dokážete vůbec přijmout možnost, že jste rozděleni do mnoha multidimenzionálních částí? Jak už jsme vám řekli dříve, jste na mnoha místech současně, ale jedna vaše významná část vibruje výše než vaše vědomí, a proto se jí říká "Vyšší Já". Vyvážení toho všeho a to, že začnete být jako mistři planety, je opravdovým vstupem do kontaktu s vašimi dalšími částmi, které jsou posvátné. Toto je duševní komunikace a vše, co od této chvíle řekneme, se na to vztahuje také - na vás, komunikující s "vyšším vy".

Duchovní přežití

Dovolte mi, abych vás vzal kousek zpátky. V kolika životech jste se brodili starou energií? Brodili se? Sebrali jste síly a stará energie planety vás odkopla zpět. To je metafora, staré duše, která se probudila do uvědomění si božského účelu pro sebe a pro planetu, a toto uvědomění pak bylo ignorováno, nebo ještě hůře "objeveno" a potom obáváno.

Staré duše, zdálo se, že jste právě vyrazili na duchovní stezku a ta vás zničila. Opět jste se vrátili zpět a narukovali jste do nějaké války a ta vás opět zabila. Přijdete zpět, probudíte se, stanete se dokonce šamanem, a jste zabiti za to, že jste osvícení. V kolika životech jste mohli dělat jen to, že jste se drželi svého a snažili jste se přežít ve světě se starým, temným myšlením? Přežití se stává slovem, které pro starou duši znamená něco naprosto odlišného. Vysoké vědomí ve staré energii je jako pěst na oko, a to je něco, na co je stará duše zvyklá.... čís dále

Dovolená

20. června 2014 v 10:32 Ostatní
Dovolená - 20.6. až 30.6. 2014Kryon - Duševní komunikace - první část

17. června 2014 v 20:06 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Texas, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antoniu, 22. února 2014.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. To, co právě teď vidíte a slyšíte, se nazývá channeling a pro mnohé to je něco záhadného. Pro nás je to krásné a je to způsob, při kterém multidimenzionální zdroj stvoření, který mnoho z vás nazývá Bohem, má šanci komunikovat s tím, co nazýváte humanismus. My tomuto procesu říkáme duševní komunikace. Tento proces se, moji drazí, liší od lidské komunikace, proto bychom rádi zahájili sérii channelingů, která zahrne vysvětlení tohoto procesu.

Už jsme to říkali mnohokrát. Víme, kdo je zde v této místnosti a "tato místnost" zahrnuje i ty, kteří čtou a poslouchají. Moji drazí, chci vás dnes učit, ale ne bez předchozího seznámení se s rodinou, která je zde. Chci vás učit o vás. Všechno, co vás budu z tohoto křesla učit, se bude dít bez předchozího vědomí mého partnera. On neví, co přijde. Tak to probíhá už po mnoho let, že neví, co bude následovat. Praktikuje předávání bez filtrování a já vám vysvětlím tuto frázi.

Otevírám tuto bránu, které říkáte channeling, abych umožnil proudění třetího jazyka, který mnozí z vás vnímají jako multidimenzionální. Tento jazyk nemá slova a není lineární. A navíc jej někteří z vás obdrží. Toto konkrétní poselství je dnes nahráváno a někteří z vás je poslouchají a čtou. Tento třetí jazyk je otevřený i pro vás, protože vím o schopnostech těch, kteří poslouchají a čtou. Může vám to znít divně, toto je část multidimenzionální informace, kterou má Bůh jsoucí v centrálním zdroji. Možnost vašeho skutečného probuzení a skutečnost, že byste se mohli podívat na toto poselství, zde byla vždy. Vidíme možnosti jako realitu dokonce ještě předtím než nastane, protože možnosti přitahují jiný druh reality. Zeptejte se na to kvantových fyziků.

Spletitost lidského vědomí

Začneme tím základním. Lidské vědomí je spletité. Přijde den, kdy vaše věda začne považovat lidské vědomí za odvětví fyziky. Je to proto, že nesleduje vzorce známé lineární fyziky nebo dokonce vzorce kvantové fyziky. Vědomí je jakási synchronizovaná energie, která má strukturu. Má kvantové vzorování [jak možná zjistíte], ale nemá sadu logických pravidel. Naopak, je zkresleno Akášou konkrétní lidské bytosti. Je složité a je to jediná synchronizovaná a spojitá energie, o které je známo, že má svůj vlastní pořad jednání, svou vlastní osobnost a schopnost komunikace. Takže to je studium "živé fyziky". Protože lidské vědomí s sebou nese atributy duše, můžeme ho nahradit výrazem "duševní vědomí" jako stejnou věc, protože jsou jedno a to samé....číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.6. - 22.6 2014

17. června 2014 v 19:57 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

mnozí se cítí povzneseni a současně inspirováni; pociťují, že jsou energeticky vyčerpáni, unaveni, ospalí, podrážděni a doslova vzteklí. Může se vám to přihodit, přestože máte ty nejlepší úmysly zůstat vyrovnáni a v rovnováze. V této době je nejlepší si okamžitě prominout a nahradit tyto frustrující pocity a myšlenky takovými, které vás pozvednou, inspirují a připomenou vám, že se nacházíte uprostřed největší proměny jakou kdy lidstvo, Země a všechny její říše kdy zažily a že jste si zvolili být toho součástí. Je to doba, kdy jsou vyžadovány přizpůsobivost, větší flexibilita a co je nejdůležitější, větší laskavost k sobě samému. Pozorujte svůj vnitřní dialog a pomalu začněte měnit přísné posuzování, které vůči sobě máte. Všichni jste mnohem laskavější k druhým než k sobě. Staňte se sám sobě nejlepším přítelem, který vás vždy podrží, pečuje o vás a bezmezně vás miluje. Poskytujete to druhým, tak proč ne sobě?


Člověk není sobecký, když klade sám sebe na první místo, protože bez zdravé lásky a sebepřijetí nemůžete doopravdy sloužit druhým. Když jste šťastni a máte pozitivní pocity, pokud jde o vaše krásné vlastnosti, je mnohem jednodušší rozpoznat ty samé vlastnosti v druhých. Když se zdá, že vás události ve vašem životě převálcují a že je těžké s nimi naložit osvíceným způsobem, je to nejvhodnější čas zastavit se a dát si pauzu a udělat něco, co vám na tváři vyloudí úsměv a dá smích vaší duši. Neberte sebe ani situaci tak vážně, protože, víte, když se zastavíte, abyste si udělali přestávku, jste člověkem, který dělá vždy to nejlepší co může, v každé situaci. Vyhněte se sebe obviňování a sebe bičování, protože takové zvyklosti vás drží na cestě oslabení. Je to něco, co můžete udělat sami pro sebe a je důležité, abyste to měli na mysli. Prožívání hezkých chvilek, kdy se spojujete s pravou podstatou vaší bytosti vám pomůže nabít se energií a znovu dobít celé vaše lidské aurické pole pozitivním a blahodárným způsobem.


Je důležité vyšlapat cestičku pro nové zvyky a nové způsoby komunikace s druhými, takové zvyky, které se neustále zaměřují na všechny dobré vlastnosti. To je vaše pravá podstata a pravda o tom, kdo jste! Umožněte si, aby vaše nádherné světlo svítilo do takových situací, které vás vždy obíraly o vaši božskou sílu tím, že jste si zvykli si nadávat, protože to určitě není tak špatné, jak si myslíte. Mějte rádi sami sebe - vaše lidské Já a vaše Božské Já, protože jste nádherným spojením obou. Kvůli tomu jste přišli na tuto planetu, a když to děláte, pomáhá to a posiluje to druhé, aby také přijali a integrovali do sebe všechny aspekty sebe samých.


Pokud máte pocit, že jste zůstali trčet na jednom místě a nemůžete se hnout kupředu, uvažujte o tom, že byste začali nějaký nový projekt, navštivte lekci něčeho, co jste se vždy chtěli naučit anebo znovu přestavějte nábytek v několika pokojích vašeho domova. Někdy to posílí pocit obnovené energie a uvidíte, jak vaše kreativita přetéká inspirací a manifestací. Mějte víru a důvěru v ducha a následujte vedení a pobízení, kterého se vám dostává, protože jste vedeni k tomu, abyste se dostali na to pravé místo na cestě, kterou jste si zvolili. Věřte svým schopnostem, v rozhodnutí, která jste učinili, ve vedení vašeho srdce; věřte sobě. Každá energie, kterou pro tento účel využijete, je dobře vynaložená energie, a vy jste jí hodni!


Připomínáme, že my ze světelného světa jsme vždy s vámi a vždy budeme po vašem boku. Jste milováni a je o vás pečováno. A je to vaše láska, vaše péče, které tento svět tak velmi potřebuje. Vaše láska v sobě obsahuje léčivý potenciál, nejenom pro vás samotných, ale mnohem více pro lidi v oblasti vaší působnosti. Dožadujte se své síly, stůjte za ní, dožadujte se nádherného života, který jste sem přišli prožít. VY jste mocné, nádherné a neuvěřitelné duše. Nastal čas vypustit tuto pravdu do oblasti vaší působnosti.


Do příštího týdne …

Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.comPro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Dárek k narozeninám pro budhistu

16. června 2014 v 8:48 | www.shrinkbubbles.blogspot.com |  Humor

Horoskop na období 16. 6. – 23. 6. 2014

16. června 2014 v 8:07 | Petra Nel |  Horoskop

KOSMICKÝ OPTIMISMUS

Zbývají poslední dny znamení Blížence. Do letního slunovratu se vše bude zrychlovat a gradovat.

Stále působí Mars v opozici s Uranem, v kvadratuře na Pluta. Merkur je retrográdní a myšlenky se navracejí do minulosti, kde může nastat jejich přepsání pomocí přehodnocení, nového pochopení a tím tak nalézt nové uvědomění. "Tlak" Marse, Urana a Pluta vede někdy do krizových situací, že stojíte na hranici svých možností. Když stojíte na hranici svých možností, zmobilizujete své síly, které spí. Vy o nich ani nevíte. To jsou vaše skryté schopnosti. Když se dostáváme na hranu, otevřeme svůj potenciál. Opustíme své strachy, protože se zmobilizuje pud sebezáchovy a ten velí: udělej vše k zachování života! Vše je zaměřeno na přežití, tedy na úspěch. Když se budete bát a strachovat, nepřežijete a vaše vědomí to dobře ví. Proto se snadněji dostanete ke svému skrytému potenciálu v krizové situaci. Takže se radujte!

Nastává letní slunovrat 21. 6. ve 13 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka.

Slunovratem se mění směr. Tak jako loď, která pluje po moři, pak v době slunovratu nabere nový kurs.
Sabiánský symbol: ,,Námořníci na lodi stahují starou vlajku a vztyčují novou."

Jde o rozhodný čin se závažnými následky. Naše vědomí dochází k důležitému bodu, kde je právě schopno přijmout vlastní zodpovědnost a vstupuje do oblasti rodiny: my jsme svět.

Je zde schopnost pojmout, že jsme navzájem propojení, a že to, co se týká druhého, týká se i mně. Vzájemnost a ochota pomáhat, spolupracovat, pracovat, budovat pro blaho všech. Tím se vytváří nový svět a od letního slunovratu to pojede na emocionální úrovni.
"Emigrant vstoupil do nové země a prožívá nové podmínky v zemi."

V den slunovratu je Luna v Beranu a brzo ráno v konjunkci s Uranem: rychlost, vyšší vědomí, nové poznatky, ale taky chaos. Již v pátek můžete pociťovat napětí, hektičnost a turbulence.

Ve 13 hodin Luna stojí v poslední dekádě Berana na 21 stupni a sabiánský symbol zní:
,,Brána do zahrady všech splněných tužeb."

Klíčová myšlenka: Hojnost, kterou umožnila lidská soudržnost a součinnost. KOSMICKÝ OPTIMISMUS a kult úspěchu.
Lidská bytost těžko může přežít velké přírodní drama života, je-li sama; v organizovaných skupinách lidé mohou v pravý čas své touhy naplnit.

Já jsem v době slunovratu v Bulharsku, v horách na energetickém místě, kde se tančí v srpnu již po desítky let tanec míru pro zemi. Zde medituji. Můžete se se mnou v době slunovratu propojit, postačí na mně pomyslet. Vytvořte si prostor klidu a zastavení (a nebude to jednoduché vytvořit). Nic nežádejte, vyvarujte se očekávání, soustřeďte se na "já Jsem", a když budete venku, tak se soustřeďte na přijímání paprsků Slunce, nebo si představte Slunce a přijímejte.

Až budete mít pocit, že své propojení chcete ukončit, pošlete světlo a lásku svým blízkým s myšlenkou, ať jsou všechny bytosti šťastné. Žádné představy, jak a co mají druzí udělat a co by měli změnit.

Jen jim pošlete světlo a lásku. Ať jsou všechny bytosti šťastny…
Ať jste šťastni!

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Víra je jako WIFI

14. června 2014 v 7:07 | www.funnychristianjokes.tk |  Humor

Jeshua - Tvorba vlastních voleb

12. června 2014 v 19:23 | Pamela Kribbe |  Channeling

Tvorba vlastních voleb

Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Erna Hoek a Frank Tehan

Drazí přátelé, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte mé srdce, neboť jsem s vámi spojený. Nadechujte mne. Mezi námi, mezi vámi a mnou a širší skupinou přátel duše, pracovníků světla, je podobné smýšlení. Některé znáte, jiné ne, alespoň ne v pozemském smyslu. Existuje tu však blízký vztah, větší spojení, kterého jste součástí. Vnímejte toto spojení uvnitř sebe.

Všichni se pokoušíte nalézt rovnováhu mezi pozemským bytím a bytím vaší duše. Na jedné straně jste pozemským člověkem narozeným v těle s predispozicemi k jisté osobnosti a vyrůstali jste v kulturách a tradicích Země. Na straně druhé existuje širší realita vaší duše, vaše kosmické dědictví. Vaše duše je mnohem starší než tento jediný život a vytvořila si mnoho zkušeností v rozmanitých inkarnacích. Navíc jste součástí širší spirituální rodiny, která vedle vaší pozemské rodiny přebývá částečně na Zemi a částečně v jiných světech.

Spojování vaší duše s pozemským já je pro vás často matoucí. Jak můžete integrovat obojí? Mnoho z vás cítí realitu duše. Cítíte, že vámi proudí něco, co "není z této Země", něco, co nemůže být přisuzováno vaší výchově, genům nebo kulturnímu zázemí. Existuje tu něco jedinečného a nepochopitelného, co z vás činí "vás". Citliví lidé mohou zachytit záblesky své duše, neboť jsou intuitivně spojeni s vnitřním světem za prostorem a časem a často chtějí být plně z tohoto světa. Cítí, že jejich Domov, jejich Zdroj, je tam a mají pravdu. Nicméně jelikož jste lidská bytost, tady a teď, je nezbytné toto spojení s vaší duší vtělit - "do rukou a nohou". Neměli byste oddělovat spojení mezi duší a Zemí, spíše naopak: připojte se pevněji k tomuto spojení a učiňte tak s radostí a vášní. Pak jste doopravdy integrovali své pozemské já a já duše.

Důvodem, proč je to pro vás často tak obtížné, je to, že mnoho z vás pracovníků světla dáváte přednost své duši nad pozemskou osobností. Předpokládáte, že vaše duše ví nejlíp, co dělat. Jako pozemský člověk byste se však měli svou duší nechat inspirovat, vy jste a vy byste měli být tím, kdo určuje volby a činí rozhodnutí. Vy jste tím, kdo nakonec vytváří svůj život. Dovolte mi to vysvětlit.

Často přemýšlíte: "Co bych měl/a dělat? Jak mám zvládnout tuto situaci? Co to pro mě znamená?" Máte sklon hledat odpověď mimo sebe a tím mám na mysli mimo svou pozemskou osobnost. Když ještě nejste daleko vpředu na cestě vnitřního vývoje, hledáte osobu mimo sebe, aby vám dala odpověď. Někoho, ke komu vzhlížíte, někoho, koho považujete za experta v dané záležitosti. A tak vaše otázka má tendenci znít: "Můžeš mi říct, co mám dělat?" Když tak činíte, děláte se menšími - pokud jde o pochopení a poznání - tím, že dáváte druhou osobu nad sebe. Když však spirituálně dospějete, přebíráte za sebe a za své volby zodpovědnost. Stále se můžete s druhou osobou radit, radit se s někým, ke komu máte vysokou úctu, koho respektujete. Můžete radu této osoby posuzovat ze všech stran, vy však rozhodnete, co s ní učiníte. To je cesta vyzrálé duše, dospělé osoby. ... číst dále


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 9.6. - 16.6 2014

11. června 2014 v 20:02 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

přísuny energií jsou intenzivní a silné a stále vedou ty, kteří jsou na ně naladěni, k jejich poslání a osudu. Mnozí shledáváte transformační proces obtížným, proto když se cítíte zahlceni, pomůže vám, když si dovolíte odpočívat a pečovat o sebe. Země se i nadále přesouvá do méně husté roviny a to bude mít hluboký/zásadní vliv na všechny její obyvatele. V lidském systému bude méně stresu a budou růst pocity spokojenosti, radosti a míru. Když je vaše světlo stabilní/vyrovnané, napomáháte tomu, aby se na světlo proudící z nebeských sfér napojila větší oblast. Odpočívejte klidně ve svých srdcích a vězte, že jakkoli se vám tato doba zdá těžká, vyjdete z ní vítězně. Čím více přicházejícího světla přijmete a vstřebáte, tím snazší to pro vás bude.

Dochází k přeprogramování království krystalů na vyšší frekvence a to bude mít také urychlující vliv na celou Zemi a vše na ní. Abyste mohli přijmout nyní dostupné kódy, které se pak aktivují v DNA/RNA v systému lidského těla, je třeba se denně vylaďovat na krystalickou mřížku. Život se vyvíjí směrem k vyšší úrovni vědomí a lidstvo je vesmírem podporováno nevídaným způsobem. Denně afirmujte svůj záměr přiblížení se a spojení se svou božskou esencí, to vám tento proces usnadní. JÁ JSEM přítomnost každého člověka na planetě usiluje o přivedení většího světla do každé duše.

Tato doba potřebuje neochvějnou vizi, která zvýší frekvenční pole na novou úroveň, a váš mocný záměr a vaše vizualizace dokážou zázraky. Věřte, že máte sílu i moc vytvořit změnu nenásilným a láskyplným způsobem a proto udržujte tuto vizi ve svém denním životě. Můžete cítit účinky starých systémů, jak se začínají resetovat a znovu nastartovávat, a mnoho z nich přináší ohromná zlepšení pro všechny na planetě. Potřebujete být trpěliví, když se setkáte s hnízdy odporu ze strany těch, kteří myslí a konají podle starého paradigmatu. Když zůstanete naladěni na větší světlo, budete se v tom cítit lépe a lehčeji než dříve. Síla a moc energie Bohyně roste, a abyste i nadále pokračovali ve svém elegantním/půvabném přechodu do vyššího světla, je potřeba udržovat vnitřní rovnováhu mezi mužským a ženským aspektem.

Mějte víru v proces, kterým procházíte a důvěřujte tomu, že k vám přichází pomoc ve všem, co prožíváte. Bude to zřejmé díky synchronicitám a dalším potvrzujícím událostem, ke kterým bude docházet ve vašem osobním procesu. Naslouchejte šepotu andělů a sledujte znamení ze skrytých říší, která je nyní stále snazší rozpoznat. S potěšením se vzájemně ovlivňujte s bytostmi, jež vás obklopují. Pozorujte život otvírající se novým perspektivám a těsnějšímu spojení se Vším, co je. Najděte a vnímejte zázraky a kouzla v přírodě a vězte, že jste nedílnou součástí všeho toho, co se vyvíjí.

Použijte své kouzlo, drazí, a pokračujte v žehnání všem a všemu, co vám zkříží cestu. Spolu se zdánlivým chaosem právě se rozpadajícího paradigmatu je toho mnoho, za co můžete být vděční. Zaměřte se na to, protože vděčnost je to, co vám přinese do vašeho denního života více toho, za co jste vděční. Když to děláte, můžete být a jste!

Do příštího týdne ...
Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com / www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Michael - PŘÍSTUP KE KRYSTALŮM UDRŽUJÍCÍM ZÁZNAMY SEMÍNEK ATOMŮ ZEMĚ

11. června 2014 v 20:02 | Ronna Herman |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, červen 2014

Milovaní mistři, v oku vaší mysli, bez ohledu na to, co vnímáte, vizualizujte si, že hledíte na Zemi z velké Světelné lodě, a my, andělské Síly a nespočet vesmírných Bytostí Světla, které reprezentují Boha Otce/Matku, společně s vámi přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Andělského schématu jako přípravu na osídlení Země lidstvem. Během složitých, ucelených stadií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě implantovány velké citlivé krystaly. Část každého obrovského krystalu vyrostla ze Zemského povrchu jako ochranná hlídka, která vysílá energii a informace do vesmíru, a také funguje jako přijímač Andělského světla, Moudrosti a Síly od našeho Boha Otce/Matky. Za mnoho eónu let, kdy probíhaly změny na Zemi, kdy vyrostla horská pohoří do nebe, potopily se velké části zemského povrchu, a světadíly se posunuly a změnily tvar, byla většina těchto krystalů otřesena, zničena a zakopána hluboko do Země a vod. Nicméně mnohé zůstaly nedotčeny ve vodách, ve velkých jeskyních, a mnohé další leží blízko povrchu pokryté pouze malou vrstvou země a vegetace, a čekají na to, abyste je objevili a odkryli jejich mocné dary a dávné vzpomínky. Jsou to Semínka Atomu, která udržují záznamy Země, a vy držíte klíč, který vám poskytne přístup k moudrosti a moci zhmotňování, které v nich dřímají.

Takové divukrásné dary, takovou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a historie má každý z vás v Esenci své Duše, své DNA a svém osobním Bohu-já. Všechny tyto příběhy, které se nyní vyprávějí a staré vzpomínky, ke kterým je nyní přístup, nepřipadá vám, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzickém těle, ale občas to byl blízký člen vaší rodiny duší. Nemusíte osobně zažít všechno, co se během této velkolepé cesty vesmírem a na Zemi stalo, abyste toho byli součástí, nebo abyste to měli ve své paměťové bance, protože máte životní linii, spojení paměti duše s rodinou duší, které jsou v tomto okamžiku její součástí, což vytváří spojení, prostřednictvím kterého oni získávají data a moudrost z vašich zkušeností, a také jejich zážitky jsou zasety do úložiště vaší paměti.

Mnozí z vás jsou ve fázi přeměny, kdy se cítíte odpojeni a osamoceni, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Lidstvo se postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních plání, tak jak rozpínavé, vygradované frekvence vibrací vyšší čtvrté dimenze prostupují Zemí a jejími obyvateli ať na té či oné úrovni. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se více a více Andělského Elixíru života mohlo vylévat dolů na vás a skrze vás, neboť vyživuje vaše tělo a vyzařuje dolů do Esence Duše Země. Tato pročištěná energie je pro vaši hostitelskou planetu velmi důležitá, neboť tato Velká Bytost usiluje o to, aby se navrátila do vnitřní rovnováhy a harmonie. Vibrační vzorce vyšších frekvencí jsou zvláště důležité v procesu čištění a návratu aurického pole, které obklopuje planetu, k jeho původní naplánované dokonalosti. Jak čistíte své nižší tělesné systémy, abyste mohli stále zvyšovat množství Adamantinových Částic Světla, které k sobě můžete přitahovat, magnetizovat je, a vysílat ze sebe, je povinností i Andělským darem, být schopen pomáhat své milované planetě, aby se také rozvíjela.

Uvědomění těla

10. června 2014 v 19:39 | Kurt Tepperwein |  Zdraví


Máte rádi své tělo ? Ano ? A znáte ho vůbec ? Jako je sebevědomí důležité pro lásku, stejně tak je pro ni důležité i vědomí vlastního těla a jeho přijetí. Máte-li s tím snad problémy, udělejte si následující cvičení.

Postavte se nazí před zrcadlo a důkladně se pozorujte. Všimněte si svých tělesných předností, například hebké pokožky, dobrého držení těla, ženy atraktivních prsou nebo erotického pozadí. Samozřejmě že v zrcadle uvidíte i ledacos, co se vám příliš nelíbí, jako například povolené břicho nebo tukové polštáře na nesprávných místech. Pokud chcete na své postavě něco změnit, pak s tím začněte - zaměřte se na kritická místa, zhubněte, cvičte, víc se pohybujte, pečujte o sebe.

Nenechte se však při své představě o osobní ideální postavě ovlivnit módními časopisy. Nikomu nemůže být věčně sladkých 18 let a mít neustále štíhlou postavičku. Mnohem důležitější je být si vědomi vlastního těla. Což ovšem znamená přijmout za své i případné nedostatky, neboť i ty jsou vaší součástí a stejně tak hodné lásky jako partie, které na sobě máte obzvlášť rádi.

Naučte se žít s nedostatky, které nemůžete změnit, a berte je jako část své osoby. Vhodným oblečením zakrývejte nedostatky a naopak zdůrazňujte přednosti. Především ženy mívají sklony k tomu, že svůj zevnějšek až příliš nechávají "zotročovat" diktátem módy. I když sexy postava na sebe zpočátku přitáhne mnoho pohledů, ke šťastnému vztahu to přece jen nestačí. Rovněž pochopíte, že tělo se časem změní. Tím se však nemusí nutně ztratit krása, pouze v případě, běží-li pouze o čistě vnější krásu. Jinak osobní půvab vychází vždy zevnitř, z pozitivního postoje díky vědomému bytí.
Mentální trénink je ideální způsob, jak posílit toto vědomí týkající se vaší duše, vašeho ducha a těla. Naučíte se při tom přijímat se a mít se rádi se vším všudy.

( úryvek z knihy: Za to můžeš ty - Kurt Tepperwein )

Horoskop na období 9. – 15. 6. 2014

9. června 2014 v 6:43 | Petra Nel |  Horoskop

TVOŘÍME NOVÝ SVĚT

Přichází poslední dekan (10 stupňů = 10 dní) znamení Blíženců. Poslední dekan symbolizuje plné pochopení energie znamení a možné využití a následné odpoutání se. Možnost dostat se nad znamení. Tento dekan je pod vládou Saturna, což vede k hluboké moudrosti, schopnosti používat slovo, vědění a předávat ho druhým. Být Mistrem slova a učení. Povrchnost a roztěkanost Blíženců se zde mění v hluboké poznání a schopnost druhé učit v souvislostech.

Procházíme prohloubením a výzvami, kde máme projevit svou moudrost a schopnost komunikovat a sdílet v této hloubce a přesto zůstat v lehkosti energie Blíženců.

13.6. nastává úplněk krátce po půlnoci, tím pádem již celý den 12.6. budete pociťovat téma úplňku. Otevírá se vyšší úroveň mysli, která vede ke svobodnějším aspektům mysli. Naše mysl prochází procesem PŘECHODU mezi nízkou a vyšší myslí. Mysl se napojí na "vyšší místa" vědomí, kde je možno nabýt tvůrčí moc Ducha. Živen tímto Duchem může člověk postupně rozvinout integrovanou osobnost. Její základ se skládá ze tří složek odrážející Božskou trojici, v Indii vyjádřenou Sat - Čit - Ánandá.

Pokud se setkáte v sobě s novým a nepoznaným, neodmítejte to, zůstaňte otevření a požádejte, ať to s vámi pracuje ku prospěchu vlastního vývoje a ku prospěchu celku. Právě držení se jen toho, co známe, je problémem vývoje, bojíme se změny, výzev a nepoznaného.

Tento strach drží člověka ve stagnaci a velkém omezení. Nyní nastává doba stát se "emigrantem v nové zemi", který šel za lepším, pravdivějším a svobodnějším životem. Vstoupil otevřený do země nepoznané s pocitem plné víry a nadějí.
Než nastane letní slunovrat 21. 6. ve 12:58, máte možnost překročit svou mysl, která má omezení v programech "musím a nesmím".

Jupiter v Raku, v kvadratuře s Dračí hlavou ve Vahách a ocasem v Beranu (do 8. 7.) zviditelňuje osu růstu. Skrze své city, rodinu (Dračí ocas v Beranu) přijmout sebe, své místo v rodině, v životě, jsem takový, jaký jsem, zodpovědnost za svůj život a samostatnost. Opustit subjektivitu, samotu, boj, soupeření, strach rozhodnout se a vydat se směrem Dračí hlavy ve Vahách, jít cestou nalezení důvěry v druhé, ve společenství, v sounáležitost, spolupráci a partnerství. Když jsem sám sebou, mohu navázat rovnocennou spolupráci, partnerství, bez potřeby závislosti či zavděčit se. Nejdříve potřebuji být sám sebou (Beran), abych mohl obohatit druhé (Váhy).

Milí poutníci životem,
setkáváme se na svých poutích, abychom si sdělili svá poznání, opustili boj a soupeření. Shromažďujeme se na jednom prostranství vědomí, abychom se mohli vydat společně jednou cestou, protože společné putování je radostnější a bohatší. Setkáváme se, abychom si uvědomili, že jsme jedním, celistvostí. Ve společném putování, kde si navzájem pomáháme a podporujeme se, přestává fungovat starý vzorec souzení (odsuzování) a hodnocení druhého, tím TVOŘÍME NOVÝ SVĚT.

Krásný týden.
Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

O volném manželství

7. června 2014 v 7:22 | Pat Rodegastová |  Duchovní růst

Člověk si musí zvolit, jak bude prožívat svůj život. Myslím, že když se spojí slova 'volný' a 'manželství', tak si přímo odporují.

Význam manželství, jak jej pojímám já, je splynutí v integritě a oddanosti k oslavě Boží uvnitř sebe a k dosažení největšího možného růstu.

Nevidím nic, čím by k tomuto mohlo přispět volné manželství. Jen rozostřuje ohnisko. Ne, nejsem zatížen puritánstvím.

Pokud máte tendence ke vztahům s ostatními osobami mimo Vaše manželství, pak to je naprosto na Vaší libovůli.
Buďte si ale vědomi, že mrháte cenným majetkem. Až jej promrháte, nebude to znamenat jen to, že budete moci méně dávat, budete také moci méně dostat.

Nikdo nedostane ani o gram více než sám dal, takže vlastně tím, co děláte si, namísto toho, abyste v sobě vytvářeli to potěšení, které jste již hledali na tolika místech, toto štěstí odpíráte.

Pokud samotné manželství vykazuje známky neslučitelnosti, pak nevím, co byste tam ještě měli hledat.
Pokud jste spojili své osudy a pak jste zjistili, že jste dospěli k různým závěrům, potom sláva Vám oběma. Buďte veselí a blahoslavení a jděte hledat slučitelnější okolí.

Jestliže však existuje a trvá odevzdanost, která si přeje přetrvat; potom nevidím důvod, proč by tohle nemohlo stačit.

Naše manželství se nám zdá být nudným a vyčpělým přesto, že se stále máme rádi. Co máme dělat ?

Prvním krokem je přiznat si to. Uvědomujete si, že se běh Vašeho vztahu zpomalil až téměř k zastavení, ale Láska stále existuje. Je-li tato Láska správně přijímána, najdete způsob, jak jej zase rozběhnout...

Láska není něčím, o čem se dá hovořit, aniž by se to ctilo. Láska je nejhlubším projevem reality, který ve vesmíru existuje. Člověk nemůže jen tak prohodit, "No a láska už je tady," a potom pokračovat ve vykonávání svých starých destruktivních návyků.

Musíte napřed položit žhavé uhlíky své Lásky na oltář Vašeho vztahu. Opět najdete způsoby, jak je rozdmýchat v plameny, ať už léčebnými metodami, modlitbou, tělesnými aktivitami, čímkoliv, co je jen ve Vašem světě možné.

Ale začněte Láskou. Mí drazí, buďte velmi opatrní, pokud budete říkat:

"Ale jistě, že tě miluji."

Buďte si jisti, že dobře víte, co říkáte, neboť někdo může pronášet slovo "miluji" v sebeobraně nebo proto, aby se ukryl před svojí nemilovaností.

O Lásce se dá mluvit i proto, aby se nemusela prožívat. Neboť Láska je nejmocnější silou ve vesmíru a je také, až do doby, kdy do ní úplně proniknete, silou nejděsivější. A proniknout do ní můžete většinou až na konci posledního života. Nenechejte se obalamutit nudou. Není to tak bezpečné, jak si myslíte.


( úryvek z knihy: Pat Rodegastová - Emanuelova kniha )

Psst ..dvě propustky ..

5. června 2014 v 7:57 | www.swapmeetdave.com |  Humor

ANDĚLSKÉ PŘÍSPĚVKY

5. června 2014 v 7:38 | Lorna Byrne |  Pro pohlazení dušičky

VĚŘÍM, ŽE KAŽDÝ JEDEN Z VÁS ZAŽIL VE SVÉM ŽIVOTĚ SÍLU MODLITBY

A také věřím, že za každého z vás se někdy modlil někdo jiný - možná i lidi, které vůbec neznáte - a že vám to pomohlo.
Často mi lidé říkají, že nevědí, jak se mají modlit. Možná si myslíte, že nevíte, jak se modlit, nebo se nemodlíte, ale skutečnost je taková, že většina lidí se i tak modlí. Modlitba může být rychlá myšlenka, která vás napadne, slovo nebo výkřik k Bohu o pomoc. I to, co nám připadá jako kletí, může být někdy ve skutečnosti modlitba, pokud to vychází z duše.

Já mluvím s anděly a žádám je o pomoc; žádám anděly, aby se přimluvili, ale nemodlím se k nim. Modlím se pouze k Bohu. Modlitba je přímá komunikace s Bohem.

Nikdo se nikdy nemodlí sám. Když se modlíte k Bohu, je u vás velké množství modlitebních andělů, kteří se modlí s vámi nehledě na vaše náboženství nebo to, jak se chováte. Jsou s vámi a posilují vaši modlitbu, přimlouvají se za vás a prosí Boha, aby vyslyšel vaši modlitbu. Pokaždé, když se modlíte, i když je to jenom jedno slovo, modlitební andělé jsou jako nekonečný proud tekoucí ohromnou rychlostí k nebi s vašimi modlitbami.

UDRŽENÍ MÍRU JE SLOŽTĚJŠÍ, NEŽ ROZPOUTAT VÁLKU
Anděl Elijáš mi před lety řekl "Je jednoduché rozpoutat válku, ale to nejtěžší je udržet mír."
Nenávist živí sama sebe mnohem snáz než láska. Dokáže růst a šířit se velmi rychle a vytvořit cyklus nenávisti. Když je nenávisti dovoleno, aby narostla, je potom velmi těžké, aby jí pronikly láska a soucit. Když dovolíme nenávisti vstoupit do našich srdcí, vystrnadí lásku a donutí nás ji uzamknout.

Všichni se musíme snažit, abychom překonali nenávist v našich životech, protože ona se do nich dokáže tak snadno vplazit. Někdo se může pohádat se svým šéfem kvůli nějaké prkotině, jako třeba kvůli dovolené, kterou mu šéf nechce dát. Člověk se cítí naštvaně a ublíženě a začne myslet na všechny špatné věci, které jeho šéf kdy udělal (a vůbec ne na ty dobré) a nenávist se začne vkrádat a sílit. Všichni musíme být neustále ostražití, abychom nevpustili nenávist dovnitř.

Nikdo nás nemůže přinutit milovat a nikdo nás nemůže přinutit nenávidět; máme svobodnou volbu a musíme si být více vědomi rozhodnutí, která činíme. Nenávist a pomsta nás udržují v bludném kruhu.

Modlitba je jeden ze způsobů, jakým můžeme přerušit tento kruh, a proto je teď modliteb tolik zapotřebí. A ano, měli byste se modlit i za lidi, kterými opovrhujete. Všichni se musíme modlit za to, aby vůdci a všichni zúčastnění v Sýrii měli odvahu zvítězit nad svou vlastní nenávistí a dovolit lásce, aby mohla vystoupit z nich i ostatních ven.

DOTYK ANDĚLA
Někdy cítím, že se mě dotknul anděl. Někdy mám pocit, jako bych vytvořila tunel z andělů, který se táhne celé kilometry, a když jím procházím, cítím, jak se mě dotýkají, tak něžně, tak jemně. Když se mě dotýkají, cítím tak jasně jejich andělskou lásku. Vím, že někdy cítíte dotyk anděla, někdy cítíte mráz po zádech nebo zašimrání nebo prostě nevysvětlitelný pocit radosti, která jakoby přišla odnikud. Nikdy nepochybujte o tom, že jsou s vámi andělé.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným
Lorna

http://www.andelevmychvlasech.cz

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2014

3. června 2014 v 19:33 | Lee Carroll |  Channeling

05.05.2014 - VNITŘNÍ MISTROVSTVÍ
DNA je anténa těla naslouchající hlubokým myšlenkám vašich zjevení, průlomům v pevném předivu strachu a frustrace. Měří nejvyšší stupně vaší radosti a vrcholy vaší touhy. Vidí úsměv na vaší tváři, když konečně pochopíte, že cesta k Bohu pro vás byla vždy otevřená a dostupná. Odpovídá organizováním buněčné struktury, aby pozvedla to, kdo jste, a aby doplnila váš život na Zemi. Používá každou vrstvu v její velkoleposti a dokonalými způsoby, které vytvoří polévku léčení, souhru láskyplného tvoření a ocenění záměru lidské bytosti. Lidské bytosti konečně začínají chápat vnitřní mistrovství!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonovy Knihy Dvanáct (tato kniha je nyní i v češtině!) -

12.05.2014 - PLÁŠŤ MISTRA
No, drahé lidské bytosti, možná je načase obléci si plášť mistra - mistra s vaším jménem, s vrstvami toho, kým jste. Pokud to uděláte, veškerá genetika vašeho těla bude tento plášť poslouchat. Když pak promluvíte k sobě a řeknete: "Je čas na změnu," uzavřete tím novou smlouvu. Změní se vaše buňky! Říkají: "Chceme se radovat a užít si lásku Ducha. Chceme změnit svou buněčnou strukturu, naše genetické uspořádání. Chceme svým záměrem ovlivnit vše, co máme, stejně jako to dělali mistři." Rozumíte tomu, co vám říkáme? Chápete, jak významné to je?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonovy Knihy Deset -

19.05.2014 - VYKRESLENÍ VNĚJŠÍCH LINIÍ
Už dříve jsme vám říkali, že čím výše vibrujete, tím více se rozšiřuje vaše energetické pole. Dokonce jsme vám říkali, že někteří z vás mohou zvětšit délku své Merkaby až na osm metrů (27 stop). Věděli jste to? Jak to souvisí s vykreslením vnějších linií? Drahé lidské bytosti, je na čase, abyste se viděli tímto způsobem - každý den. Svou energií jste mnohem větší, než si myslíte, že jste.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Osm -

26.05.2014 - VZESTUP
Vzestup (někdy překládáno jako nanebevstoupení - pozn. př.) je dokončením studia dle plánu a se svolením - je to lidské oprávnění v nejvyšší formě. Je to svolení, které si ZASLOUŽIL každý, přesunout se do statusu, díky kterému ZŮSTANETE na planetě a budete žít velmi dlouhou dobu, zatímco se skutečně přesunete do další inkarnace, kterou jste pro sebe vytvořili - aniž byste museli projít smrtí. To je vzestup. Chápete to? Přesunete se do dalšího naplánovaného vyjádření, ponecháte si svou biologii a vibrujete na dostatečně vysoké úrovni, aby bylo možné něco takového provést bez smrti.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Šest -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.6. - 8.6 2014

3. června 2014 v 19:29 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

v posledních měsících procházíte mnoha portály, a nyní nastává proces přizpůsobování se energiím a posun do nové perspektivy na vaší osobní i kolektivní cestě. Mnozí z vás přicházejí a vnímají, i když zatím jen nejasně, vnitřní potenciál, který leží jako kouzelná semínka v zahradě vašeho života. Začínáte si uvědomovat, že jste to VY, kdo rozhoduje o tom, kam bude směrovat váš život, což si vyžaduje stále zaměřování vaší pozornosti a vašich myšlenek. Je důležité pamatovat na to, že vaše myšlenky jsou teď mnohem mocnější a silnější než kdy předtím, protože energie, kterými jste prošli, odstranily mnoho překážek, které bránily vaší cestě vpřed. Pracovali jste na tom, abyste se přizpůsobili těmto novým energiím, a cesta vpřed se ukáže kouzelným a nádherným způsobem. To, co se dříve zdálo být těžké a nedosažitelné se teď bude manifestovat, aniž byste se o museli příliš snažit.

S těmito možnostmi přichází varování, že musíte být velmi zodpovědní v každé myšlence, slovu i skutku, protože vaše tvořivá síla velmi vzrostla. Použijte sebedisciplínu, a každou chvíli věnujte neustálou pozornost svým myšlenkám. Když se vynoří, spolu s doprovodnými pocity, naučte se změnit všechny tyto myšlenky a pocity patřící do starého paradigmatu, který vás udržoval v malosti vnímání vašich vlastních schopností a toho, jak byste je mohli používat. Uvědomte si, že již nejste v tom čase a prostoru a že teď můžete být vším, kým jste si přáli být a že můžete mít ve vašem životě všechno dobro, které jste si přáli a zasloužili. Práci jste udělali a nyní se připravujete na tvoření krásy vašeho nového života. Oslavujte každou chvilku tím, že se budete často odměňovat. Obklopte se krásou přírody tak často jak můžete, protože v tom leží moc regenerace a omlazení vašich lidských operačních systémů bezpečným a výrazným způsobem.

Buďte k sobě laskaví v myšlenkách i pocitech, které v sobě máte a okamžitě změňte všechny myšlenky, které vás oslabují, na takové, které vás budou posilovat a pozvedat. Na začátku to může být namáhavé, protože stále kráčíte proti hlavnímu proudu starých a snižujících energií, ale neustálým opakováním a používáním této metody, získáte nesmírně velké sebevědomí a sebedůvěru. Představujte si sami sebe jako učitele, léčitele, mistry, jak pomáháte druhým naučit se rovnováze a jak dostat jejich vlastní energetický systém do vyváženosti. Vidíte se, jak povzbuzujete a pozvedáváte ty kolem vás a praktikujete občasné laskavosti, kdy nečekáte nic na oplátku, pouze radost a potěšení z toho, že druhým můžete dávat způsobem, který vás pozvedává. Je to dobrá praxe a dobrý způsob jak posloužit druhým, niž byste pociťovali potřebu uznání za vaši snahu.

Jak do atmosféry Země proudí Božská Ženská energie, budou se lidé cítit vzájemně více propojeni. A budou chtít víc podstoupit riziko, že otevřou svá srdce, když odloží krunýř ochranných myšlenkových vzorců a způsobů chování, které již dále neslouží nádherné budoucnosti, ležící jim na dosah. Mnozí na Zemi teď prožívají velké utrpení sami se sebou, protože když se probudí, uvědomí si, že mohli udělat mnoho věcí jinak v situacích, které si vyžadovaly jejich pozornost. Je důležité, aby si uvědomili, že v čase těch událostí neměli tu samou perspektivu, jakou mají teď a aby si dovolili odpustit si ty nedostatky, které tehdy vnímali. To také naznačuje, že jste ušli velký kus cesty! Oslavte toto splnění úkolů a odměňte se způsobem, který je pro vás významný.

Život na této planetě je cestou objevování sebe sama a tak jako je nutné držet kormidlo na lodi, aby bezpečně plula, člověk se musí naučit a přizpůsobit se proudům, které víří kolem, jak se plaví na cestě životem. Všechen život je o jeho prožívání a tak člověk zraje a postupuje. V nebeských říších neexistuje posuzování, pouze učení se a růst každého jedince. Každý z vás si zvolil cestu své duše, aby získal víc uvědomění a sílu božských vlastností své božské esence a vy přímo teď tuto cestu zakoušíte. Jinými slovy, plně se podílíte na cestě životem, kterou jste si zvolili, včetně všech zdánlivých vrcholů i pádů. Je to cesta, kterou jste si vy, jako duše, zvolili, abyste přivedli do svého pozemského života všechny lidi, situace a podmínky které před vámi v tomto okamžiku leží. Váš přístup může z toho udělat příjemnou a posilující zkušenost, anebo takovou, kdy budete odolávat, což přinese s sebou odpovídající pocity, že nejste podporování vesmírem. Vaše schopnost vybrat si přístup vám může pomoci udělat velký skok kupředu k novému a šťastnějšímu způsobu života. Když si někdo zvolí cestu menšího odporu, život se začne odvíjet jako kaleidoskop obohacujících a láskyplných zkušeností. Je to vše na vás.

Do příštího týdne ...
Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K.. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Horoskop na období 2.6 – 8.6.2014

1. června 2014 v 21:22 | Petra Nel |  Horoskop

BÝT SÁM SEBOU

Slunce v sextilu s Uranem symbolizuje novou cestu, nové vidění, nové možnosti. Potřeby větší svobody a volnosti. Doba přeje změnám a vývoji. Uran symbolizuje "blázna", který je pravdivý, upřímný, sám sebou, bez potřeb her ega. Uran požaduje vývoj, on nikdy nestojí na místě, stále jde kupředu a hledá, nalézá a přináší nové vědomí, vize, možnosti. Vzhledem k tomu, že Uran stojí ve znamení Berana, což je "Já", vede jeho vliv k sebeuvědomění. Slunce harmonicky ozařuje Urana, tím se aktivuje téma projevení se skrze slovo, sdílení, projevení pravdy, přirozenost, která bývá bez jakýkoliv příkras.

Přichází nové cesty, uvolňuje cesta vpřed, k posunutí se dopředu. To, co dlouho stagnovalo, se dostane k vývoji díky jasnému a konkrétnímu rozhodnutí. Vše se zrychluje, a tím se to projeví v lehkosti a rychlosti. Najednou pocítíte, uvidíte, že jsou věci jinak a možná ani nebudete vědět, jak se to vlastně stalo.

Aktivuje se uvnitř nás naše podstata, pravda a přirozenost k projevení svého pravého Já. Tím padnou ochrané masky, které si lidé nasazují.

V druhé polovině týdne se zviditelní Achillova pata každého z nás. Pochopením tohoto bolestivého, zranitelného místa můžete získat důležité poznání o sobě, které povede k posunu v sebepoznání, k duchovnímu prozření ve svém vývoji na své cestě.

Stále můžeme využívat příliv energie od Marse. Působení Marse s Černou Lunou je až do 11.6. viz horoskop minulý týden. Velký vodní trigon Jupiter, Saturn, Chiron působí do 10.6. viz horoskop minulý týden.

Venuše v Býku v harmonickém aspektu na Neptuna a Pluta symbolizuje prohloubení citů. Pluto dodává vášeň, intenzitu až osudovost. Venuše symbolizuje též hodnoty, harmonii a krásu. I v těchto oblastech dojde k prohloubení. Opěrný bod je hloubka stabilních citů, pevné hodnoty. V této době se potřebujeme o své pevné hodnoty opřít, pak snadněji si určíme, jaké nové možnosti využijeme.

Pokud známe své priority a hodnoty, jakákoliv rozmanitost, chaos či zmatek nás ponechá v klidu.

Přeji vám slunečný týden.
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.