Červenec 2014

Hilarion

30. července 2014 v 22:21 Channeling

MISTR HILARION
Poselství pro týden 27.7. - 3.8.2014

Milovaní, jak zesiluje energie přicházející z vesmíru, vnitřní pnutí se zvyšuje. Proces očisty je intenzivnější ve všech oblastech života. Na Zemi tomu nemůže nikdo, ani nic uniknout. Všichni jsou jako jeden, v oku kosmického uragánu, procházejícího kolem. Ti, z vás, co vnímají energie, zjistí, že se na své cestě pohybují vpřed nádherným a nečekaným způsobem. S ohromující rychlostí se ocitnete v požehnaném prostoru, protože v sobě naleznete mír po němž jste toužili. Vzhledem k tomu, že znovu dochází k tomuto zarovnání a rekalibraci, vstupujete do nové fáze léčení vašeho lidského operačního systému. Tohoto léčení si všimnete v každodenním životě, když budete plnit své povinnosti. Bude přes vás proudit víc energie a budete mít energii na tvoření všeho, co si v životě přejete. Výrazně se zlepší vaše schopnost soustředit se na vaše cíle.
Stále budou pokračovat situace, kdy si bude muset každá duše na planetě volit cestu na křižovatkách a pro mnohé to může být těžké, protože se i nadále budou vyskytovat roztržky v rodinách a v přátelských vztazích. Mnohdy jsou tato nedorozumění přechodného rázu, protože ti, kdo jsou zmateni z toho, co se děje anebo si toho vůbec nejsou vědomi, se od probuzených odvrátí. Buďte uzemněni a soustřeďte se na svoji pravdu. Každý člověk na Zemi je vždy zodpovědný za své volby a rozhodnutí a musí přijmout následky, které v důsledku toho přijdou. Ti, kdo ubližují nebo škodí druhým, zažijí tuto energii, jak se k nim vrací mnoha způsoby, což je přinutí, aby se podívali do sebe jasným a čestným způsobem, dokud nepochopí, že energie kterou vysílají do vesmíru se k nim vrací stejnou měrou, bez ohledu na to, zda je pozitivní nebo negativní.
V minulosti této energii trvalo déle, někdy i roky, než se v životě dotyčné osoby manifestovala. Co se ale nyní začíná objevovat s mnohem větší rychlostí, je manifestace soustředěných myšlenek, takže je rozumné, abyste byli v myšlení ukázněni, aby k vám přicházelo jenom dobro. Když zpozorujete, že se k vám vrací myšlenky které vás činí nešťastnými a smutnými, nechte je odejít a okamžitě je nahraďte posilujícími myšlenkami a idejemi. Když to budete provádět pravidelně, život se bude odvíjet v novém pohledu, protože začnete život vidět přes čočky radosti, krásy a uspokojení. Všude začnou lidé dělat věci pro druhé jen proto, že budou mít potěšení z toho, že mohou udělat druhým radost. Bude docházet ke spontánním a náhodným skutkům laskavosti, které budou vzkvétat na celé planetě. Duchovnost, energie a síla lásky pozvednou srdce a mysli mnoha lidí, když budou cítit, jak tyto vlny lásky přicházejí do ovzduší ze samotné Země.

Co říkali Budhovi ?

28. července 2014 v 12:12 Humor

Kryon - „14 otázek“ - 2. část

25. července 2014 v 7:49 | Lee Carroll |  Channeling
Tento channeling byl předán v Reno, Nevada, 23. února 2002

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Renu, 23. února 2002.

Otázka 8 - Jak mohu mluvit se svým tělem?

"Drahý Kryone: Slyšel jsem tě říkat, že můžeme mluvit se svými buňkami. Co to znamená? Jak to mohu udělat? V této místnosti jsou někteří pokročilí, kteří se dostali do situace, kdy museli mluvit se svou buněčnou strukturou, aby zde ještě byli."

Ti, o kterých mluvíš [na semináři ten den], se naučili, že jejich osvícení není v jejich hlavách. Každá jednotlivá buňka ví všechno! To znamená, že tvůj prst, koleno, loket jsou důležité - stejně důležité jako korunní čakra! Ta tvůrčí jiskra na vrcholu hlavy, kde myslíte, že se odehrává vaše duchovní moudrost. Tak to ale není. Jsou zde tací, kteří už teď žijí delší život, protože se před dlouhou dobou naučili vnímat božství v každičké buňce svého těla - úplně v každé.

Takže vás zveme, abyste toto v sobě prověřili a začali se učit, jak komunikovat se sebou.
To se podobá otázce dvě, že? Vždy chcete komunikovat nahoru, je to tak? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím víc mluvíte ke své buněčné struktuře o tom, kdo jste, a o vašem božství, tím víc se rozšíří vaše komunikace s Rodinou a Duchem? Víte, že to vše je propojené? Hlavní je vaše DNA, protože ta v sobě nese všechny informace… nejen ty, které jsou v horní části vaší hlavy v mozku.

Začněte rozumět celistvosti této epizody zvané vzestup, duchovní komunikace a spolutvoření. To všechno vyžaduje prožitek "celého těla". Pryč jsou dny, kdy se zdálo, že vše, co jste, je ve vaší hlavě. Léta jsme vám říkali, že to přichází… a teď je to tu. Starodávní jogíni to věděli a ukazovali vám, jak zapojit celé tělo. Nyní zjistíte, že to je nezbytné i pro komunikaci, o uzdravení ani nemluvě! Meditace není cvičením mozku. Je to cvičení lidské bytosti - všech jejích částí! Je to cvičení v soucitu a každá buňka bude vědět, že jste v kontaktu. Je to nový jazyk, který se učíte. A to je pravda… a to byla otázka číslo osm.

Otázka 9 - Proč jsou někteří vyléčeni a jiní ne?

Zcela vhodně jsou otázky 9 a 10 od léčitelů. Léčitelé v této místnosti a ti, co toto čtou, se už něco naučili a já vám za chvíli řeknu co. Zde je otázka, kterou možná položili oni a možná i ty.

"Drahý Duchu, jsem léčitel. Používám stejnou energetickou rovnováhu na různé lidi, ale jsou na ni zcela odlišné reakce. Někteří jsou vyléčeni a někteří ne. Dělám něco špatně?" ... číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.7. - 27.7 2013

24. července 2014 v 8:14 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

lidé celého světa se sjednocují ve stále větších počtech, aby vyšli do ulic a dali vůdcům světa znát, že již nebudou jen tiše přihlížet nesmyslnému ničení lidí ani jejich domovů, ať je to kdekoliv na světě. Zatímco jsou použity síly, aby v lidech vytvořily strach za účelem jejich udržení pod kontrolou, probuzení lidé na planetě se zvedají v rostoucím počtu, aby na planetě vytvořili změnu. Mainstreamové zpravodajství stále potlačuje zprávy o obrovském hnutí protestujících lidí ve velkých městech světa. Každou minutou se stávají lži, podvody a kamufláže těch, co jsou u moci, zřejmějšími.

Zatímco se láskyplné energie božské ženskosti proudící na planetu prohlubují a zintenzivňují, to, co není v souladu s láskou, bude znatelné a vůči nim ve velkém kontrastu. Již nelze nikam schovat stinné aktivity. Když je srdce každého člověka naplněné láskou, má schopnost cítit a vnímat faleš v druhých. To se nyní začíná na planetě objevovat. Lidé začínají vidět za masky, na opravdové motivace svých vůdců a na to, co se doopravdy děje, a dožadují se pravdy. Tito vůdci používají lsti v nepředstavitelné míře. Tyto aktivity si vyžadují, aby probuzení vystoupili a promluvili o své pravdě, protože na hluboké úrovni vědí, že čas ke spaní vypršel.

Sluneční paprsky jsou teď silnější než předtím a je záhodno, aby se každý chránil tím, že bude jen minimálně vystavovat své tělo slunci v době nejintenzivnějšího slunečního záření a nosit ochranné sluneční brýle vždy, když je během dne venku. Je vhodnější chodit ven ráno, abyste adaptovali své tělo na měnící se vzorce počasí. Zemské magnetické pole je více vyčerpané a to si vyžaduje, aby lidské tělo do sebe vstřebalo větší objem vzduchu na doplnění energie na všech úrovních. V této době velmi pomáhá cvičení s dýcháním zhluboka, protože magnetické pole vysílá energii do všech částí těla prostřednictvím nervů a nervových center a jejich poboček. Je důležité posílit své magnetické pole, aby se tělo a mysl dostaly na vyšší úroveň zdraví a vitality.

Žádáme, aby ti, co jsou probuzeni, zůstávali klidní a aby v těchto neklidných časech udržovali světlo. Nyní je vašeho světla velmi potřeba. Hledejte a rozeznávejte pozitivní vlastnosti v druhých, kteří jsou kolem vás a všemožně je podporujte. Jste vedeni. Podporujte ty, kdo riskují své blaho a hovoří pravdu a stojí ve svém světle. Rozšiřujte poselství o Nové Zemi všem, kdo jsou připraveni ho přijmout. V této době stojíte v oku uragánu a můžete směrovat povznášející, láskyplné a soucitné energie a myšlenky vašim bratrům a sestrám, aby se vyrovnali s odhaleními, které jsou součástí procesu probuzení.

Pro každou duši zažívající fyzické žití jsou to akce a zápas a úsilí, které odkrývají její jedinečné dary a vlastnosti ducha. Když přestane vzdorovat proudění energií, přinášejících do jejího bytí větší světlo, cesta objevů se stane cestou do realit, které předtím nebylo možné zkoumat. Je důležité udržovat si víru a postupovat vpřed a pamatovat na to, že v těchto časech podporuje každého z nás celý vesmír a že plejáda vysokodimenzionálních bytostí, které doprovázejí každého probuzeného člověka je větší než kdy předtím. Přijímejte lásku a vedení, které přinášejí, abyste byli v rovnováze a vyváženosti. V těchto časech nikdo nekráčí o své cestě sám...

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti / www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Solara - ČERVENEC 2014 - LEŤTE JAKO VÍTR

24. července 2014 v 8:08 | Solara |  Ostatní

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2014 - LEŤTE JAKO VÍTR
Červenec je extrémně mocný měsíc, ve kterém se právě může stát cokoli, na různých úrovních. Tento měsíc je cítit jako extrémně plodný, jak na poli slibů, tak vzhledem ke zvýšenému pocitu poplachu. Je zde takový pocit, že každou chvíli se může stát něco zázračného nebo zlověstného, nebo obojí. A proto je velmi důležité, abychom NYNÍ VYSTOUPILI Z DUALITY.

Po několik minulých měsíců v nás probíhalo rozsáhlé "zavedení nového systému elektrického vedení, drátů". Jsme důkladněji odpojováni od našich starých životů, starých systémů víry a prošlých způsobů toho, jak co dělat. Vlákna, dráty duality, byly z našich bytostí odstraněny, a tím udělaly prostor pro čerstvé, nové vysokorychlostní vedení.

V červenci jsou umísťována na své místo nová spojení. Navíc, budeme přepínat ze starého vedení na nové. Do konce měsíce námi bude po úplně nové vnitřní síti proudit nový, povýšený proud. To nás nacpe do zrychleného Režimu Zoomu, Přibližování, a posune všechno dopředu rychlostí světla.

Toto je podle čínského zvěrokruhu rok Větrného koně, který nastává jen jednou za šedesát let. Větrný kůň nese na svých zádech legendární pohádkový Kámen Mani, tibetský Klenot, zrozený z centra Lotusu, který stojí za to, aby si ho člověk přál,. Za starých časů byl kůň v Tibetu symbolem cestování velkou rychlostí, stejně tak jako přeměny všeho z negativního do pozitivního, ze špatného na dobré, z neštěstí a utrpení na štěstí a přízeň osudu.

To znamená, že my všichni budeme mít tento rok šanci, která přichází jednou za život, a to posunout naše životy na úplně novou úroveň, abychom plně obydleli Obrovsky Nádhernější Realitu Nové Krajiny a zhmotnili své Nejdivočejší Sny. Důležitou součástí našich Nejdivočejších Snů je spojení s naším Pravým Domovem. To je tam, kde najdeme naplnění našeho Pravého Účelu.

Náš Pravý Domov je na našem Pravém Místě. V této době, kdy probíhá přeměna z duality na Jednotu, je nanejvýš důležité, abychom se dostali na naše Pravé Místo co nejdříve. Z našeho Pravého Místa budeme schopni sloužit jako kotva a stabilizační peruť masivního přeskoku systémů reality z duality do Jednoty.

Naši kouzelní, zázrační Větrní koně jsou tento rok s námi, aby nás vzali na jízdu života do našich Pravých Domovů, právě ve správný čas, kdy je nanejvýš důležité tak učinit. Jsme v tomto úžasném Roce Větrného Koně, kdy můžeme lehce zhmotnit naše Nejdivočejší Sny a dostat se na naše Pravá Místa, a přesto mnozí z nás tyto energie nevyužívají úplně. Tento rok jsou možné zázraky a vůbec všechno, ale aby se to mohlo stát, musíme zcela ztělesnit naši obnaženou Opravdovost a pak letět jako vítr do našich Pravých Domovů na našem Pravém Místě.

Je jednoduché vidět, kdo už tento rok sedí na svém Větrném koni a kdo ne. Když se zuby nehty držíte, jako by šlo o život, tak nespadnete, když se rozšiřujete do Nové Krajiny s výrazem šoku i zbožné úcty ve tváři a s velkým úsměvem ve svém srdci, jste jednoznačně na svém Větrném koni. Pokud jste zapnuli Kompas svého Srdce, aby vám ukázal cestu do vašeho Pravého Domova bez jakýchkoli oklik a odboček, jedete na Větrném koni. Když zažíváte masivní tvořivý proud a nemáte ani chvilku pro sebe, tak na svém Větrném koni pádíte. Pokud už jste na svém Pravém Místě, jste na Větrném koni.

Pokud se stále vymlouváte, proč nemůžete to nebo to, pokud váš větrný kůň strádá kvůli tomu, že mu nevěnujete pozornost, pokud předstíráte, že nemáte Větrného koně,
měli byste se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, že čeká, až uznáte, že tu je, a naskočíte na jeho hřbet. Tento rok máme u sebe všichni Větrné koně. Právě v tomto okamžiku si můžeme vybrat, že skočíme na své Větrné koně a začneme jízdu svého života!

Pokud ještě nejedete s větrem, prosím, naskočte na svého Větrného koně teď. Je to naprosto úchvatné? Je to Kvantový Skok ze všech Kvantových Skoků ten nejlepší. Naši Větrní koně nás odvezou ze světa duality na naše Pravá Místa. A právě to může být nanejvýš důležité pro naše přežití a přežití této planety.

LEŤME JAKO VÍTR!!!

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na červenec 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

O PŘÁNÍ BÝT NĚKÝM

23. července 2014 v 11:31 | Luule Viilma |  Duchovní růst

Řekněte mi prosím, co byste odpověděli, kdybych Vám teď položila otázku:
"Co vlastně znamenáte?" a pak bych se zeptala: "Proč si to myslíte?"

Odpověď by závisela na mnoha okolnostech. Například na tom, zda máte rodinu či nikoliv a jaká je to rodina. Na tom, zda máte děti a nakolik jsou dobré. Máte-li práci, peníze, postavení ve společnosti, slávu, moc atd. Krátce řečeno, odpověď závisí na tom, zda se máte čím pochlubit, nebo ne. Život nás každé ráno budí a ptá se: "Jsi někdo, nebo nikdo?" Na odpovědi závisí víc, než si umíme představit.Člověk z kategorie "někdo" má dobré zdraví a imunitu proti nemocem. Imunita je vrozená nebo získaná odolnost organizmu vůči infekčním agens a cizorodým látkám včetně jedovatých. Pomocí vysoce výkonných elektronických mikroskopů bylo dokázáno, že v člověku není ani jedna část sterilní, to jest bez mikrobů. To neznamená, že je člověk nemocný. Kdyby Vám, když jste nemocní, řekli, že v nose, v hrtanu, plicích, srdci, močovodu, pohlavních orgánech a v trávicím traktu máte stafylokoky, streptokoky, bacily tuberkulózy, různé plísně, trichomonády, chlamydie, choroboplodné střevní tyčinky, nebylo by překvapivé, pokud jste z těch, kteří považují sterilitu za záruku zdraví, kdybyste si jednoduše zacpali uši. Je pravda, že se velmi případně říkává: netřeba věřit všemu, co slyšíš, život pak bude snazší.

Znalosti jsou nutné, je však třeba chápat jejich smysl. V těle živého člověka probíhá bouřlivá, oku neviditelná činnost. Naše tělo je makrotělem, které je složeno z nespočetného množství mikrotěl - mikrobů. Všichni jsou povoláni opatrovat a chránit makrotělo. Považujeme-li je za nepřátele, znamená to, že si nepřátele vymýšlíme. Ve své podstatě tedy chceme mít nepřátele, i když je nepotřebujeme. Nemají jinou možnost než se stát nepřáteli, neboť ustrašený člověk se učí na svých chybách a jiný způsob, jak nabrat rozumu, je mu zatím na hony vzdálen.

Mikrobi žijí podle stejných přírodních zákonů jako člověk. Poněvadž nemají rozum, nemají stresy a dostávají se do závislosti na stresech organizmu svého hostitele. Chování mikrobů reaguje na nejmenší změny hostitelovy nálady. Když člověk není citlivý k hodnocení týkajícímu se jeho samotného nebo jeho blízkých, necítí-li se polichocený ani dotčený, není rovněž náchylný k nemocem. Přijímá všechno klidně tak, jak to je, a přesně stejně se chovají mikrobi; dál si naprosto klidně dělají své. Když se člověk cítí být někým, nesnaží se to dokazovat. To znamená, že naprosto klidně přijímá cizí myšlenky i skutky. Naprostý klid je imunita. Netřeba si ji plést s lhostejností. ... číst dále

Kávový Bůh ...

23. července 2014 v 7:09 Humor

Pracujte sami ...

23. července 2014 v 7:06 | A. Svijaš |  Duchovní růst

Jedinou podmínkou, kterou máte k výběru nejrůznějších technik k očistě jemnohmotných těl, je nutnost vaší individuální práce. Žádné přístroje, tablety nebo zásahy šamanů nebo čarodějů, kteří si za to vezmou nekřesťanské peníze, vám nemůže nahradit vlastní práci. Mohou vám sice pomoci, ale jen dočasně. Záklopku vašich chybných názorů neuzavřou. Tyto záklopky jsou pouze ve vaší hlavě.

( z knihy A. Svijaš: Karma )

Horoskop na období 21. 7. – 31. 7. 2014

21. července 2014 v 19:22 | Petra Nel |  Horoskop

VÝVOJ
Slunce 22. 7. ve 23:50 hodin vstupuje do znamení Lva.

Slunce se dostává do blízké konjunkce s Jupiterem a v úterý v noci se přemístí do stejného znamení, čímž konjunkce zesílí. Slunce konjunkce s Jupiterem je požehnání, štěstí, naděje, optimismus, oduševnělost, moudrost, duchovní růst a především expanze a vývoj. Je zde symbolizovaný potřebný vývoj, posun vpřed. Bohužel kvadratura od Marse ve Vahách ukazuje, že tento vývoj blokuje nedostatek vůle, nerozhodnost ega, neochota se rozhodnout, strach zvolit si směr, a tím vzniká plýtvání energie.

Duše na Zemi přichází právě pro vývoj, potřebu poznávat, sbírat zkušenosti, aby mohlo dojít k přetvoření stávajícího a tím pádem k vývoji. Pokud se ale nevyužije poznání, zkušenosti, pak tím člověk plýtvá vlastní energií a vesmírnou energií (do 17.8.). A jednou za to vše budete skládat účty.

Nyní nastává doba, kdy má dojít k potřebnému vývoji. Otázkou je, jestli rozpoznáte "pastí" ega, aby k tomuto vývoji nemohlo dojít. Buďte opatrní na nástrahy ega a na lidi, kteří budou přinášet blokace zvenku.
Můžete mít pocit, že se více objevuje nespravedlnost, sobectví, zlo a násílí.

Slunce v konjunkci s Jupiterem v kvadratuře na Marse (15.- 31.7.) symbolizuje náhlá úmrtí, násílí, nehody, hádky a boje. Konjunkce ve Lvu je o otevřeném srdci, tvořivosti, srdečnosti. Bohužel kvadratura od Marse spíše dodává energii, která vede k projevení negativní polarity Lva: sobectví, sebestřednost, ego, které se za každou cenu musí prosadit, bezcitnost a neohleduplnost. Záleží na tom, jaká polarita v člověku vyhraje.

Můžete rozpoznat, kde plýtváte energií, časem, penězi, a máte možnost udělat připadnou změnu. Ten, kdo chce a zůstává spojen se svou pravdou, vírou a nadějí, tak tomu přicházejí bytosti světla, aby mu pomohly probudit a odblokovat to, co již dozrálo a on pak může být puštěn dál.

Prozřetelnost vám způsobí prožitek, který vede k prozření, a tím pádem k osvobození. Stačí se ptát, modlit se a děkovat. Dívejte se na zlo zvenku s láskou, jen tak ho oslabíte. Když věříte ve vyšší moudrost a jste jí plně odevzdáni, tak ona skrze vás pracuje a napomáhá k potřebnému vývoji. Dokážete být ve své pevnosti a postavit se zlu, jak ve svém nitru i ve svém okolí, s otevřeným srdcem, protože vaše srdce patří lásce, světlu, a tím dokážete i zlo přijmout s láskou. Pak můžete zažívat stav svobody, nekonečných možností. Stačí se rozběhnout a roztáhnout křídla…

Novoluní nastává 27.7. v 0:45 hodin ve Lvu, trojkonjunkce Slunce, Luna, Jupiter v kvadratuře s Marsem ve Štíru. Trojkonjunkce je díky Jupiteru velké požehnání, naplnění, hojnost. Neharmonický aspekt od Marse je nebezpečí, že vše bude zneužito, zveličeno. Dalo by se to nazvat: nechtěné početí.

Zneužití daru egem. Řekla bych, že toto novoluní bude něčím bouřlivé, ve velkém napětí a nebezpečí propadnutí nižším energiím. Sabiánský symbol novoluní: Formálně oblečený starší muž stojí u trofejí, které si přivezl z lovecké výpravy.
Klíčová myšlenka: Mužská vůle přemoci svou animální přirozenost a udělat dojem na sobě rovné tím, že jim předvede svou zběhlost při provádění starých tradičných rituálů moci. Jde o to "dokázat si něco", sám před sebou i před ostatními.

Protože novoluní nastává krátce po půlnoci, energie bude pociťována především v sobotu. Buďte velmi opatrní na cestách, v kontaktu s lidmi a vyhněte se nějakému rozhodování. Buďte v bdělosti a stále se propojujte se světlem. Budou se objevovat různá pokušení.

V tomto období je "nebezpečí" nechtěných otěhotněních. Budou sem přicházet duše, které nejsou rodiči vítané a ty následně projdou bojem o život. Tak jak uvnitř v nitru se budeme snažit udržet "právo" na život v míru a štěstí.

Proto rozdávejte kolem sebe optimismus, nadějí, útěchu, lásku. Všechny bytosti světla jsou nám ku pomoci. Žádejte o propojení, prozření, staňte se nástrojem světla. Tím využijete konjunkci Slunce a Jupitera a dostanete se k potřebné expanzi, a tím se vám otevřou nové možnosti.

Slunečný týden.
Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Příběh o naplnění: Co ti chybí?

18. července 2014 v 8:52 Duchovní růst


Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně.

Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj čaj. Po dlouhých minutách se poutník trochu uvolnil a v místnosti se konečně rozhostil dostatečný klid pro Farinův dotaz "Co ti chybí bratře?".

Poutníka zarazila přímost otázky, ani se nad tím nemusel dlouze rozmýšlet a vyhrkl "Všechno mistře! Nic nemám, nic se mi nedaří. Jsem asi prokletý, tak jsem přišel sem do kláštera světla abyste ze mě to prokletí sejmuli." Mistr se na poutníka laskavě usmál a mírně zavrtěl hlavou. "Ne, nikdo tě neproklel, jediný kdo je tak mocný aby tě proklel jsi ty sám. Každý z nás si tvoří svou vlastní realitu." Když mistr uviděl na obličeji muže nechápavý výraz, tak jej vyzval, aby se šli projít do klášterních zahrad. Našli si lavičku pod rozkvetlým stromem, usadili se a Farin se zeptal znovu:

"Co ti chybí?"

Hledáš krásu? Tu najdeš všude okolo. Pohleď na zlaté sluneční paprsky, jak jemně hladí čehokoliv se dotknou, pohleď na rozkvetlou zahradu plnou vonících květin, zvedni hlavu a vnímej let ptáku na obloze. Zři lesknoucí se hladiny jezer, peřeje rozbouřených řek valících se k vysokým vodopádům nebo rybníky plné ryb. Stůj v úctě před prastarými horami, jejichž vrcholky se tyčí do nebes. Kochej se pohledem na stáda koní na nekonečných pláních, nebo na chvíli postůj v hlubokém lese a vnímej všechen ten život a krásu okolo. Vůbec přeci nepotřebuješ honosné domy, luxusní šperky nebo nejmodernější oblečení. Všechna ta krása tu je, odpradávna, jen ji konečně uvidět.

Hledáš lásku? Tu najdeš v sobě. Nevěř tomu, že láska je něco co nemáš, dokud to do tebe někdo jiný nevloží. Láska je v tobě, ve mně, všude okolo. Je to stále ta jedna láska a my jí můžeme zakoušet kdykoliv budeme chtít, když přijmeme sebe, když přijmeme Boha v sobě. My jsme Bůh, jsme tvořeni láskou. Tvoje duše, stejně jako moje, je původem z téhož zdroje. Pochop, jsme jedno!

Hledáš jistotu? Zkus na chvíli přijmout, že se věci dějí přesně tak jak se mají dít a že nikdy nebudeš vystaven takové zkoušce, kterou bys nezvládl. V tom měj jistotu a také v sobě, ujisti se, že vždy myslíš, říkáš a konáš v souladu se svou duší. Nejen z popudu zareagovat, říci to co říkáváš vždy nebo opakovat to co říkají jiní. Jednoduše buď sám sebou bratře, rozumíš? To bude tvá nová jistota. Vždyť když konáš v souladu se sebou samým pak svých činů nelituješ, udělal jsi to co jsi považoval za správné. ... číst dále

ZAHRADA ODPUŠTĚNÍ

17. července 2014 v 8:24 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

Potřebuji vaši pomoc s šířením informace o jedné podle andělů velmi důležité a mimořádné zahradě, která se právě staví v Bejrútu - o Zahradě odpuštění.

Měla jsem takovou radost, když jsem se dozvěděla o této zahradě před tím, než jsem se v neděli setkala s Alexandrou Asseily, iniciátorkou této zahrady. Zahrada se staví v srdci válkou zničeného Bejrútu v Libanonu, na velmi speciálním místě, které obklopují tři křesťanské katedrály a tři muslimské mešity se svatyní Marie, Naší paní světla uprostřed (a ještě mnohem víc, o tom vám povím později).

Bylo mi řečeno, že Zahrada odpuštění pomůže lidem po celém světě si uvědomit, že všichni mají zahradu odpuštění ve svém srdci. Lidé sem nemusí jet a navštívit tuto zahradu, stačí, když o ní uslyší, a už tak dojde k velmi mnoha odpuštěním. Práce na zahradě odpuštění byly kvůli válce v oblasti od roku 2006 zastaveny a v současné době je uzavřena vojáky. Andělé mi řekli, že vojáci ji chrání a že není jen chráněna vojáky - ale je také obklopena neprodyšným řetězem andělů. Bylo mi řečeno, že pro svět je velmi důležité, aby se lidé dozvěděli o Zahradě odpuštění, že to je nová brána, nový začátek pro lidstvo, i když to zatím ještě fyzicky nevidíme.

Jsem z této zahrady tak nadšená a je toho tolik, kolik bych vám toho o ní chtěla říct a také v budoucnu řeknu.
Prozatím se svět potřebuje dozvědět o tom, že Zahrada odpuštění existuje, tak prosím sdílejte tento příspěvek, co nejvíc můžete. Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

P. S. Více se můžete dozvědět v tomto !!!VIDEU!!! (pouze anglicky zatím).

zdroj : http://www.andelevmychvlasech.cz

Kryon - 14 otázek - 1. část

17. července 2014 v 7:58 | Lee Carroll |  Channeling


Tento channeling byl předán v Reno, Nevada, 23. února 2002

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Renu, 23. února 2002.


Zdravím moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Takto jsem vás poprvé pozdravil před téměř dvanácti lety. Tento pozdrav je naplněn něčím víc, než jen energií pozdravu. Je to spíše přenos energie. A i když je závoj mezi námi hustý, jsou tací, kteří budou tomuto pozdravu rozumět a řeknou: "Jsem sestra, jsem bratr, jsem rodina". A já znovu říkám, že tento okamžik je vzácný, vzhledem k tomu, že jste si vybrali přivítat tento doprovod do vaší energie. Když jste vstoupili do tohoto prostoru, někteří cítili, že se jedná o bezpečné místo. Další to cítili také, když si sedli ke čtení tohoto channelingu. Jiní přišli na toto fyzické místo a řekli: "To je to, co jsem čekal. Nevím, co se dnes stane, ale přeji si zůstat zde v přístavu této energie." Bezpečný přístav? Ano. Je tu bezpečí - duchovní a emocionální. Je zde příjemně, je tu láska.

A tak to je, že ve vás zaujímáme místo a připravujeme vás k předání dnešní lekce. Kdybyste věděli, co se zde v tuto chvíli odehrává! Na této planetě je vrstva energie, která zde nikdy předtím nebyla. Otevírají se tu možnosti, které jsme dosud nikdy nepopsali, a je to díky vám. Jestliže patříte mezi ty, kteří se svým záměrem "upsali" k tomu, aby byli pracovníkem světla, cítíte to. A o tom s vámi chceme mluvit.

Je zde odchylka od channelingů a zpráv z posledních měsíců. Mluvili jsme o interdimenzionalitě; fyzice, vědě a rekalibraci; mluvili jsme o nevyslovitelném; o věcech, o kterých mluvit nelze, protože jim nemohlo být porozuměno - a přesto jsme to udělali. Mluvili jsme dokola a dokola a nyní je čas to doplnit, jak jen to půjde

Dnes budeme mluvit o osobních věcech. Chystáme se zodpovědět vaše otázky - 14 z nich. Jsou to otázky, které kladete speciálně vy v této místnosti, a zároveň je právě teď kladou i jiné skupiny. Uděláme v této dimenzi maximum, abychom zodpověděli interdimenzionální otázky. Každá z těch věcí se může zdát být ve vaší realitě, ale odpověď ne. Zvykněte si. To je způsob, jak to od teď bude, protože jste dali svolení přesunout se mimo to, na co jste byli zvyklí… mimo starou realitu… mimo 4D (3D). Mnozí z vás se ptají Ducha: "Co kdyby tohle? Co kdyby tamto? Co tu mám dělat? Co s tím, co právě cítím?" Očekáváte, že odpovědi přijdou do vašich uší ve vaší realitě. Co kdyby ale odpovědi byly mírně mimo vaši realitu? Slyšeli byste je? Patříte mezi ty, kteří čekali a čekali na odpovědi, ale dostali pouze ticho? Odpovězte na toto: Pokud by nevidomý člověk žádal světlo a to pak bylo všude kolem něj vytvořeno, poznal by to nebo by i nadále seděl ve své osobní temnotě? Budeme se snažit dát vám odpovědi, které vám budou dávat smysl, ale často budou přesahovat realitu, na kterou jste zvyklí. Tyto odpovědi není vždy snadné pochopit, ale taková je cesta nové energie.

Požehnané jsou lidské bytosti,
které chápou, že nevidí vše, co existuje.
Řekli jsme to už dříve - věci nejsou vždy takové, jaké se zdají! Na této planetě je toto zásadní prohlášení. Nacházíte se v silném potenciálu pro obrovské změny. 14 otázek… a zde je první:


Otázka 1 - Proč jsem tak unavený?

"Drahý Kryone, jsem unavený. Jsem unavenější než kdykoli předtím. Jsem pracovník světla a udělal jsem, myslím, vše, co jsem udělat měl. Ukotvuji body, které ukotvovat mám. Chodím do míst, kam předpokládám, že chodit mám. Dělám, co můžu. Medituji. Čistím různé nižší energie. Kráčím životem s integritou, ale jsem unavený. Má to tak být? Změní se to? Co bude dál? Co můžu udělat? Je to normální?"

Drahá lidská bytosti, dovol mi, abych ti řekl toho: Jedenáctého září jste manifestovali skok na této planetě - "odhalení" toho, co by to mohlo být. Ber to jako otevření - začátek některých zásadních řešení. Můžeš se rozhlédnout po Zemi a říct: "Právě teď to nevypadá moc slibně!" My ti řekneme: Nevíš všechno! Nevidíš všechno! Trpělivost! Protože jsi dal svolení k 11:11, pracovníku světla, zdvojnásobila se tím váha toho, co jste přijali. Věděl jsi to, že? Co se stane, když vezmete fyzické závaží, přiděláte je na sebe a budete s nimi chodit den co den? Budete unavení. Tato zátěž, kterou jste přijali, je závaží potenciálů paradigmatu interdimenzionality, pro které jsi dal svolení - pro ty, o kterých jsme vám říkali před dvanácti lety! Tento rok 2002 bude znamenat dokončení posunu mřížky. Bude to začátek schématu, který zůstává nadále, schématu, který už se nebude dál pohybovat jako teď. ... číst dále

Hej brácho

16. července 2014 v 8:17 | www.christianfunnypictures.com |  Humor

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.7. - 21.7 2013

16. července 2014 v 8:03 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

v průběhu následujících týdnů je třeba kráčet po cestě vpřed. Odehrává se mnoho aktivit na povrchu Země, v Zemi, a na vyšších éterických úrovních. Je to doba velkých změn, a to se stává každý den zřejmějším. Když zůstanete ve svém středu a naladěni na vyšší pravdu, pomůže vám to překonat toto období s větší lehkostí a půvabem. Také velmi pomáhá, když se spojíte se světem přírody tím, že budete trávit venku více času, protože to vám pomůže, abyste zůstali uzemněni a propojeni s energiemi Země. Když se budete často ponořovat do vody, může to být pro vás velmi uklidňující, očistné a uzdravující. Bude pro vás dobré, když se budete vystavovat dennímu zpravodajství co nejméně. V této době je toho mnoho skryto, ale nemůže to už dlouho trvat.

Ti, kdo ze zákulisí vládnou v každé zemi světa, nebudou schopni udržet své aktivity v tajnosti, schovány před světem. Proudění nové energie si vyžaduje transparentnost ve všech interakcích mezi všemi účastníky na světové scéně a také mezi všemi lidmi obecně. Čas tajemství je pryč. Každá buňka v každém z obyvatel Země se mění, čistí a přetavuje. Brzy přijde doba, kdy budou jakákoliv temnota anebo stín jasně viditelné v aurickém poli každého člověka a toto odhalení pomůže každému kráčet ve svém světle a žít v pravdě a integritě. Závoje mezi světy se rychle rozpouští a ti v popředí, kdo ukazují cestu prostřednictvím kontaktů s vyššími dimenzemi, budou lehčeji předávat své znalosti a svoji moudrost druhým, kteří hledají odpovědi.

Odpusťte sami sobě, že jste lidmi, protože tvoříte novou a nádhernou formu, která na mnoha úrovních překoná všechny předchozí. Je to vaše lidství, které je nejvíce oceňováno šiky bytostí vyšších dimenzí, které pozorují váš probíhající růst. Na každého z vás je pohlíženo jako na opravdového a odvážného průkopníka na nové a nádherné hranici, jak se učíte používat své schopnosti a zarovnáváte je pro větší dobro všech, i když musíte procházet stejnými zkušenostmi jako ostatní lidé. Nebyla to lehká cesta v tomto životě, pro nikoho z vás. Ale pamatujte na to, že je to život, kdy se vítězně vynořujete do světla vaší opravdové velkoleposti!

Vyzařujete kvality duše a ty se sbírají prostřednictvím školy života na vaší fyzické planetě, což vás činí tak mocnými a jedinečnými ve vesmíru. Tyto zkušenosti si berete s sebou do vyšších dimenzí života ve vesmíru. Věci z nižších dimenzí musí být přetaveny do vyšší úrovně světla, aby mohly zůstat s vámi. Proto je zde tolik toho, co musí být propuštěno a uvolněno. Tento proces stále probíhá a bude pokračovat až pokud nebude v těle a emocionálním poli každého člověka očištěn každý pozůstatek otisku nízkých vibrací. Čím více lidí bude schopno vstoupit do své plné světelné přítomnosti, tím rychleji bude probíhat vzestup.

Doba vyzývá ke změně za použití pravidla fialového plamene a tento mocný duchovní nástroj je dostupný každému. Když ho budete denně používat, velmi to pomůže, nejenom pro osobní účely, ale též pro změnu energií obklopujících v této době Zemi. Provádějte mocný alchymistický proces za pomoci světla, srdce a pocitu radosti ve vašich srdcích. Světlo na konci tunelu se přibližuje.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Dárek Bohu

12. července 2014 v 7:17 Humor

Ukázka z Kryonovy Knihy 12 - 12 vrstev DNA

12. července 2014 v 7:16 | Lee Carroll |  Duchovní růst

Milí přátelé,
před nedávným časem jsme Vám představili 12. Kryonovu knihu, knihu o naší, lidské, DNA. V rámci toho jsme na webu
( http://www.transformace.info ) prezentovali úvodní slovo Kryonova channelera, Lee Carrolla, jenž je fyzickým autorem knihy. Dnes bychom Vám rádi také zprostředkovali další ukázku, a to předmluvu, kterou napsal akademicky vzdělaný genetik, Dr. Todd Ovokaitys.

Ukázka z Kryonovy Knihy 12 - "12 vrstev DNA"


Předmluva - Dr. Todd Ovokaitys

Od té doby, co Watson a Crick odhalili dvoušroubovitou strukturu DNA, stal se tento elegantní obrázek kulturní ikonou odrážející schopnost nahlížet hluboko do struktury našeho nastavení a nalézt krásu a vysvětlit funkce, které vytváří samotný život. Stejně jako Einsteinovy objevy ve 20. století okouzlují svou genialitou, obrázek DNA rezonuje jak na úrovni estetického vnímání, tak na úrovni objevů hlubokých pravd o naší přirozenosti coby žijících a vnímajících bytostí.

Po převratném objevu chemického složení a struktury DNA se výzkum zaměřil na odhalení samotného kódu DNA. V průběhu několika desetiletí byl zcela rozluštěn trojitý (tripletní) kód DNA, Byl to další důkaz lidské vědecké vynalézavosti. Tento trojitý kód znamená, že báze DNA ve skupinách po třech tvoří specifické instrukce k započetí tvorby proteinu, přidání konkrétního stavebního kamene - aminokyseliny - nebo ukončení procesu tvorby nové molekuly. Zdálo se, že vědci téměř úplně prolomili kód a byli připraveni transformovat lékařskou vědu a biochemii.

Zatímco základní kód byl pochopen, obrovská délka kódu, dokonce i v malém organismu, představovala znepokojující problém prověřující schopnost zmapovat kód celého organismu. Dva vědci na Lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse (Johns Hopkins University Medical School) poté objevili nástroj, který to umožňoval. Doktoři Hamilton O. Smith a Daniel Nathans představili důležitý výzkum v oblasti enzymů DNA nazvaných restrikční endonukleázy. Zkráceně - tyto enzymy byly jako velmi specifické "kleštičky", které štěpily DNA pouze za přítomnosti určité sekvence bází DNA. Tím, že byly schopné systematicky štěpit DNA na určitých místech a poté zarovnat tyto malé, překrývající se, lépe ovladatelné části, bylo možné rozluštit celý kód DNA konkrétního žijícího organismu.

Tento vědecký objev se mne zásadně dotkl, protože jsem byl studentem medicíny na Univerzitě Johna Hopkinse v době, kdy byla za tuto práci udělena Nobelova cena. A nejenže jsem zde studoval, byl jsem dokonce v sekci laboratoře mikrobiologie, kde v té době vyučoval Dr. Nathans. Budil dojem tichého, mírného člověka. Bylo překvapivé a potěšující zjistit, že tento nenápadný laboratorní učitel právě, jakoby jen tak mimochodem, získal Nobelovu cenu za tak obrovský průlom v oblasti DNA. Nejen to - místo, abych ten den jako obvykle dál kladl na petriho misku mikroby ke kultivaci, měl jsem možnost si připít se svým profesorem a spolužáky šampaňským, abychom oslavili jeho, jeho kolegu a vědecký pokrok. (Byly to takové akademické uhelné prázdniny.) ... číst dále

AA Michael - OVLÁDÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA

10. července 2014 v 19:26 | Ronna Herman |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, červenec 2014

Milovaní mistři, máme pokračovat v opakování některých z našich nejdůležitějších minulých učení? Je velmi důležité, abyste měli hlavní cíle procesu vzestupu pevně zakořeněné ve vaší paměti. V současné době jste v procesu začleňování, vstřebávání další příslušné úrovně Světla Stvořitele, s pomocí inteligence vaší NadDuše. Spojování se s mnoha stránkami svého Já páté dimenze a jejich vstřebání, začlenění, nakonec vyústí do nového biologického plánu (s)tvoření.

Vaše Andělské Rodné právo zahrnuje všechny dary, talenty, prvky, znaky a ctnosti Stvoření. Jsou zadarmo - vaše, abyste je mohli vzít a použít. Nicméně musíte si je zasloužit svým vlastním úsilím, a pak se o vstřebanou moudrost podělit s těmi, kdo kráčejí po cestě za vámi. Ti moudří/mistři Země a učedníci na Cestě strávili nesčíslně mnoho času a úsilí, aby odkryli své talenty a získali moudrost, o kterou se dělí s každým, kdo moudrost hledá. Jejich posláním je zjednodušit cestu nebo úkol získání mistrovství Sebe, a zaslouží si za své úsilí odměnu. Musí zde být vzájemná výměna hojnosti. Vy musíte vložit čas a úsilí sami - nebo musíte dát kompenzaci těm, kteří vám prošlapali cestu tím, že vám poskytli pokročilou moudrost učení vyšších říší. Musíte povýšit své nápady a cíle do nejvyšších možných vibrací, a tím z nich udělat pročištěné nápady, ze kterých bude mít prospěch celé lidstvo.

Proces probuzení s sebou nese pohyb mnoha úrovněmi astrálních (emocionálních) plání. Vaším cílem je umístit svůj střed na mentální pláň - pláň vědomí. V určitou dobu se učedník na Cestě pomalu přesune za povinnosti a odpovědnost fyzické rodiny, tak jak stoupá jeho/její vědomí, moudrost a Světlo. Postupně se zvětšuje vliv uchazeče, a stejně tak jeho/její potenciál stát se Služebníkem Světa. Je třeba neustálého a záměrného úsilí, aby člověk zkrotil své ego a získal potřebné vědění a zkušenosti k tomu, aby se stal Služebníkem Světa. Musíte být výjimečně příkladní, a také mít schopnost nadchnout a stimulovat touhu po duchovní moudrosti, abyste lidstvu sloužili jako Světlo, které ho vede. Osvícený učitel nabízí pravdu, tak, jak mu/jí byla odhalena, a také dává svým studentům možnost přijmout nebo odmítnout jeho/její učení. ... číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.7. - 14.7 2013

10. července 2014 v 8:08 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Hilarionovo poselství právě před rokem...
Ne, přátelé, není to omyl. Mistr Hilarion doporučil své channelerce v tomto týdnu se vrátit a připomenout si poselství předané před rokem pro přesně stejný týden 7.-14.7. A protože tenkrát jsme měli asi 1,5 měsíční pauzu s překládáním jeho poselství, nebylo tohle poselství přeloženo. Tak si ho vychutnejte letos a zamyslete nad tím, proč nám to Mistr Hilarion takto doporučil.Možná proto, abychom si více všimli těch změn ve společnosti, jakož i v energiích.

Milovaní,
jak se ve vašem osobním životě ukončují mnohé záležitosti, vězte, že se blíží bod obratu, kdy se konečně osvobodíte od větší hustoty, s níž jste zápasili. Bylo to proto, že mnozí z vás si zvolili tuto zkušenost s nižšími vibracemi jako způsob, jak ulehčit a zrychlit čištění v kolektivním poli lidstva obklopujícím Zemi. Pole bylo z větší části vyčištěno a to nyní pomáhá probouzejícím se duším lépe řešit jejich osobní záležitosti, které se vynořují na povrch, jak se energie zvyšují a stávají se intenzivnější. To, co jste vy ukončili, začíná nyní zakoušet většina populace, ale již bez naakumulované hustoty, kterou nashromáždily minulé generace.

Pro každého z vás je důležité neustále si udržovat vyšší spojení s vašim Vyšším Já a vašimi duchovními průvodci a snažit se nenechat se vtáhnout do osobních a kolektivních dramat, která probíhají. Vaším úkolem je zůstat soustředěn na vytváření a udržování vize nové reality lepšího života pro všechny. Buďte si vědomi, že to může být zrádné, protože ti, které milujete a o které pečujete, budou procházet svým vlastním procesem růstu a probouzení vědomí a to může ovlivnit vaši vlastní rovnováhu a vyváženost, když jim budete chtít pomoci. Dejte jim maximální důvěru, s vědomím, že ať procházejí čímkoliv, je to jejich zkušenost. Nikdo nemůže kráčet po jejich cestě za ně.

Jste to vy, kdo jste v této době světlem světa, takže je důležité, abyste pokračovali v péči o sebe. Jak pokračuje proudění energetické aktivace, odpočívejte tak často jak jen můžete, abyste energie přijali a přizpůsobili se jim s větší lehkostí a vděčností a stále dbejte na každodenní režim, abyste udržovali vaše osobní energetické pole silné a zdravé. Představujte si sebe sama a berte sebe sama jako duhový most mezi nebem a Zemí, jako proud lásky, jako bytost světla, která přináší a ukotvuje nebe na Zemi. Važte si za to sami sebe a buďte vyrovnaní. Vaše cesta se nyní stává lehčí, když lidstvo jako celek chce převzít větší zodpovědnost za vše, co se v okolním světě děje.

Všude jsou znamení toho, že změna je heslem doby a to si vyžaduje změny ve společnosti. Nic, co bylo doposud přijímáno jako norma, již nemůže považováno za danost, protože vše je v pohybu a lidstvo se také musí přizpůsobit a změnit. Lidé musí jít hlouběji do sebe a najít své vlastní spojení se Zdrojem a když dojde ke změnám, bude úkol završen. Uvědomí si, že přijetí věcí na tomto světě nebylo pro jejich život na této planetě prvořadé a že věci mohou lehce zmizet, protože je to mimo jejich kontrolu a co je opravdu důležité, je spojení s ostatními.

Pokračujte a stůjte pevně ve svém světle a buďte ukotveni na své planetě, když budete prošlapávat cestu vpřed. Je to pouze vaše vlastní propojení se Zdrojem, na které můžete spoléhat. Pozorujte vše, co přichází do vašeho pole možností, abyste mohli řídit svoji cestu do neznáma. Vězte, že to je klíčem ke všemu. Vy, a jenom vy držíte klíče od království, které je ve vás.

Do příštího týdne … Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com / www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryonovy Marshmallow Messages – červen 2014

10. července 2014 v 8:06 | Lee Carroll |  Channeling

02.06.2014 - UTRPENÍ PRO BOHA
Celá myšlenka "utrpení pro Boha" je lidského původu. Nikdy ji nenajdete v žádném skutečném channelingu od Ducha z druhé strany závoje. Místo toho je to pravý opak! Lidé to vytvořili a dokonce vložili do některých posvátných písem, aby získali kontrolu nad lidmi.Nikdy to nebylo duchovním poselstvím pravdy.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset -

09.06.2014 NEKONEČNÁ HOJNOST
Není žádné konečné množství hojnosti. Přichází z tolika zdrojů, o kterých jste ani netušili, že existují! Když máte místnost plnou lidí, kteří potřebují léčení, panuje tam snad obava, že se nedostane na všechny? Ne! Hojnost darů od Ducha není nikdy předmětem dotazů.Proč je pak tedy problém, pokud jde o byznys či o peníze? Vždyť přeci pocházejí ze stejného zdroje!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonovy Knihy Osm -

23.06.2014 - HLUBOKÉ KAPSY
Máte hluboké kapsy, když dojde na energii a zázraky. Můžete odsud odejít jiní, než jste sem přišli. Můžete se změnit dřív, než odložíte tuto knihu! Je to součástí vašeho systému víry… nebo na tom snad nezáleží? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud odešli jiní, než jste sem přišli? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud vyšli uzdravení? A to, mí přátelé, je potenciál prožitku dnešního večera, že? A to, mí drazí přátelé - čtenáři, je potenciál toho, proč jste si vzali tuto knihu, nebo snad ne? Tomu se říká svobodná volba. Kolik zátěže, o které si myslíte, že je ve vás zakotvená, dokážete odložit?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Jedenáct -


30.06.2014 - KOMUNIKOVAT DOVNITŘ
Takže vás zveme, abyste celou tuto záležitost prověřili v sobě a začali se učit komunikovat sami se sebou… Vždy chcete komunikovat směrem nahoru, že? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím více mluvíte se svou buněčnou strukturou o tom, kdo jste, a o svém božství, tím více se zlepší komunikace s Rodinou a Duchem? Vy víte, že to všechno je propojené, že? Vaše DNA v tom hraje zásadní roli, protože v sobě nese veškeré informace… nejsou jen na vršku vaší hlavy ve vašem mozku.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Devět -

Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

droj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Marie prostřednictvím Pamely - Bez Vás nejsme kompletní

9. července 2014 v 14:23 | Pamela Kribbe |  Channeling

Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Já jsem Marie. Všechny vás s láskou zdravím z vědomí srdce, které nás nyní obklopuje a stále silněji prostupuje Zemi. Jste mezi prvními osobami, které přijímají toto vědomí srdce a vysílají ho na Zemi, a lidi kolem vás a my vám za to děkujeme. Přijměte náš vděk za to, že jste kanálem pro novou energii na Zemi.

Jste odvážní, učinili jste volby být tady a teď na Zemi v čase, kdy se mnohé mění pro dobré. Vyvstává však také mnoho věcí ve formě starého žalu a zranění, které jsou bolestivé. V tomto čase přicházejí na povrch extrémním způsobem a ano, taktéž uvnitř vás.

Vy všichni nesete svou vlastní osobní historii, která jde daleko zpět skrze mnoho životů. Na Zemi jste byli mnohokrát a pokaždé jste se snažili uvědomit si některé své nejhlubší inspirace, které jsou prvotní touhou být zde na Zemi. Jelikož jste tolik s touto planetou spojeni, přišli jste sem jako "děti", které chtějí růst a učit se, a zároveň jste taktéž "rodiči" Země, průvodci, kteří vyživují život svou přítomností. Tak jste tedy ve vztahu se Zemí obojím "dítětem" i "rodičem". V této chvíli v čase vás chce Země převést přes most k novému vědomí, nové realitě, k žití ze srdce.

Zároveň jsou zde andělé a průvodci ve vesmírné sféře kolem Země, kteří vás chtějí podpořit. Jsme velmi pohnuti, jak stojíme vedle vás a spirituálně vás objímáme. Jste nám tolik drazí, neboť jste těmi, kdo na Zemi tady a teď konají práci. Přesto máte stále tolik pochybností, neboť jste spojeni se starými strachy.

Přišli jste na konec určité cesty životů. Dokončujete cyklus. V mnoha životech, které jste na Zemi vedli, jste postupně učinili přechod z vědomí ega k vědomí srdce. Vědomí ega je v podstatě toulavým vědomím, vědomím, které si již neuvědomuje, kam patří a odkud pochází. Je to odříznuté, oddělené a osamělé vědomí ve vesmíru. Proto je přemáháno strachem a z tohoto strachu se malé ego snaží držet určité kontroly nad životem a jeho okolnostmi. Taktéž jste se tak na dlouhé cestě k seberealizaci pokoušeli činit. Vědomí ega je součástí tohoto cyklu, je to fáze ve vaší evoluci.

To, co se stalo během fáze ega, zanechalo hluboké stopy ve vašem vědomí, neboť existovala období, kdy jste svou moc a kontrolu zneužívali. Na své cestě vesmírem nastala doba, kdy jste procvičovali své manipulativní síly velmi silně a s destruktivním dopadem. Důvod, proč to nyní zmiňuji, je, abyste si uvědomili, že jste potlačili stud a pocit viny za to, co jste konali, a výsledkem je, že máte nyní potíže plně realizovat svou sílu. S přechodem od vědomí ega k vědomí srdce přichází litování toho, co jste učinili v minulosti a už nechcete nikdy takto konat. Výsledkem je to, že mnoho z vás jde příliš daleko opačným směrem tak, že zcela odevzdává svou sílu a sebejistotu. Dokonce se obáváte samotné myšlenky být ve světě silný a sebejistý. Všichni jste se stali "malými myškami" skrývajícími se pod křídly života, protože jste měli tento vzdor vůči plnému používání svého sebe-uvědomění ze strachu zneužití vlastní moci. ... číst dále