Srpen 2014

Gambleři a umírající ... trochu černého humoru

31. srpna 2014 v 8:09 | www.allfunnyimages.com

Znamení od vašeho anděla strážného

29. srpna 2014 v 21:06 | LORNA BYRNE |  Pro pohlazení dušičky

Onehdy mi zvonil telefon. Já ho málokdy zvedám, pokud mi Boží andělé neřeknou, abych ho vzala. Onoho dne mi řekli, abych telefon zvedla. Volala nějaká žena, představila se a vykládala mi, jak byla na mé autogramiádě a několik hodin čekala, aby se mohla se mnou setkat. Pak mi řekla, že tehdy mě požádala, abych poprosila jejího anděla strážného, aby jí dal nějaké znamení, že existuje.

Jenže on jí zatím žádné znamení nedal, stěžovala si. Rozesmála jsem se a zeptala se: "Myslíte si, že to není znamení, když jsem vzala váš telefon? Jak jste vlastně přišla k mému číslu?" Žena vysvětlovala, že po autogramiádě spěchala na vlak a chytila si taxi. Dala se s taxikářem do řeči a vykládala mu, že se právě setkala se mnou. Taxikář jí řekl, že mě zná a že už mě několikrát vezl. Potom se zmínil, že má na mě telefon, a dal jí číslo.Znovu jsem se musela zasmát. "Tak vy jste nasedla do taxíku a jeho řidič mě osobně znal a měl moje telefonní číslo? To je pravděpodobně jediný taxikář v Dublinu, který na mě má telefon. Nenapadlo vás, že už to, že jste jela s ním, je znamení? Myslíte si, že to není znamení, když vám nabídl moje číslo?" zeptala jsem se. "Váš anděl strážný vám dal spoustu znamení, jenže vy jste je nepoznala."

Žena na druhém konci jenom rozpačitě pokašlávala. Pořád nebyla přesvědčená, že jí anděl strážný dal znamení. Tak jsem jí znovu všechna ta znamení zopakovala: nasedla do taxi s řidičem, který mě znal, řidič jí dal moje číslo, já jsem zvedla telefon, což dělám jenom zřídka. Ale i když jsem jí to všechno výslovně vyjmenovala, stejně si nejsem jistá, jestli v tom ta znamení viděla. Mám totiž podezření, že si představovala, že se jí její anděl strážný zjeví:
... ale něco takového se děje velmi vzácně. Nevím, proč já anděly vidím a jiní ne, ale jestli chcete čekat, až se vám váš anděl strážný zjeví, abyste s ním mohli navázat kontakt, mohli byste se načekat hezky dlouho. A zatím byste nevyužívali toho neuvěřitelného daru.

( úryvek z knihy: Tajemství vašeho anděla strážného )

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.8. – 31.8. 2014

27. srpna 2014 v 19:34 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
čas, jak ho znáte, plyne, a každý z vás pocítil, že se samotný čas zastavil a potom se náhle zrychlil. Přicházíte do bodu, kdy se vaše tělesné procesy intenzivně přenastavují tak, aby se vaše fyzická těla lépe proměňovala, obnovovala a regenerovala v souladu s energiemi vyšších dimenzí, v zájmu postupování procesu vzestupu. To vám pomůže přijímat do éterického pole více světla a jedině to ovlivní každou buňku, aby se regeneroval celý váš lidský operační systém. To vám pomůže procítit a zahájit vaše záměry na začátku každého dne, abyste se naladili na esenci celistvosti a mladistvé dokonalosti, zatímco prociťujete a obklopujete se fialovým plamenem. Věnujte co nejvíce času jak můžete, vizualizaci a obklopujte celé vaše aurické pole fialovým plamenem. Když to všichni uvidíte vnitřním zrakem, soustřeďte se na to a udržujte jak jen můžete; když to budete praktikovat denně, nesmírně vám to pomůže ve vašem procesu čištění. Věnujte čas také tomu, že před zahájením tohoto cvičení si budete vizualizovat Zemi, obklopenou nádherným fialovým paprskem.

Ve všem vyjadřujte svoji pravdu. Nyní je doba, pokoušející vás k tomu, abyste utlumili své světlo, abyste se zalíbili druhým. Když budete vyslovovat svoji pravdu, může to urazit ty, kteří jsou zvyklí zalíbit se druhým, aby získali jejich souhlas, ale teď je důležité udržet si vlastní integritu tím, že budete zcela čestní k sobě samým. Když jste k sobě dokonale čestní, není možný žádný zmatek ani iluze a vyhnete se léčkám v podobě svedení z cesty vaší služby světlu. Dlužíte sami sobě, abyste byli k sobě pravdiví. Nemusíte být při tom hrubí, můžete k druhým hovořit s láskou a soucitem. Někdy je pravda vyslovena s výbuchem vzteku, a tehdy je důležité si uvědomit, že ten, kdo mluví, je pod vlivem transformující se energie kundalini stoupající z jejich kořenové čakry a tato energie je vskutku velmi silná. Proto doporučujeme, aby se každý z vás denně uzemňoval, protože to pomáhá udržovat rovnováhu a stabilitu. Když je tato energie na vzestupu, vytváří to pocity napětí a vznětlivosti, a když klesá, přináší pocit radosti, proto vám chůze a procházky pomohou zklidnit se a vyvážit vaše aurické pole.

Když se naladíte na Zemi pod vašimi chodidly, dá vám to stabilitu ve všech oblastech vašeho života.
Když je úroveň energie ve vás velmi vysoká, můžete vyjádřit svoji kreativitu tím, že ji aktivně projevíte, což vám může pomoct přizpůsobit se energiím klidu a harmonie. Otevřete se psaní poezie, malování, channelování, komponování, zpěvu anebo dokonce prozpěvování. Dovolte, aby se vaše kreativní energie vyjádřila v jakékoliv formě a brzy se budete cítit šťastnější a radostnější. Když jste v radostném rozpoložení, proudí do vašeho vědomí kreativní myšlenky, které jsou výbuchem inspirace, expanze a blažených synchronicit. Následujte své vnitřní vedení a signály, což učiní z vašeho života úžasné dobrodružství objevování. Svět je jako mušle - najděte v ní vzácnou perlu!

Ti, kdo již dlouho jdou duchovní cestou, budou pociťoval obnovu a osvěžení, klid, harmonii a radost. Když budete chránit své energetické pole a nebudete stahovat energie od druhých, můžete si tento stav udržet, bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Udržujte si otevřené srdce a mysl a zůstávejte soustředěni na to, co si přejete vytvořit a dosáhnout. Mějte trpělivost a víru v to, že jste propojeni s nejvyšší vibrací, která je pro vás v této době bezpečná. Udržujte si láskyplný postoj a radujte se ze své cesty, protože vesmír vám pomůže manifestovat vaše sny. Místo spoléhání se na to, co říkají druzí, následujte svou vlastní intuici a pocity, protože to je vedení které k vám přichází od vaší vlastní duše. Ať je před vámi jakákoliv překážka anebo výzva, vězte, že to pro vás dobře dopadne. Začněte přijímat vše, čím jste a jací jste, a uvidíte, jak se váš život mění dokonalým a božským způsobem.

Vyhýbejte se tomu, abyste byli chyceni do vnějšího zdání a do rozptýlení života, nalezněte pravou podstatu, pravou esenci toho, co si přejete a přijměte, že vše je ve stavu božského řádu. Ujasněte si, jaké jsou vaše vlastní hranice a kde končí a kde začínají hranice druhých. Mějte své emoce a nechte druhé, aby měli své, protože to je důležité pro zdravý pocit sebeúcty. Buďte hrdí na vše co jste dosáhli a oslavujte každé malé vítězství. Čiňte vědomá rozhodnutí, což vytváří a udržuje ve vašem životě rovnováhu, a to následně vytváří podmínky a možnosti vedoucí k nejlepšímu naplnění vašeho dosavadního života.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Shrnutí pro Rusko, 1. část

27. srpna 2014 v 19:32 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl předán v ruském Chabarovsku* 16. května 2013

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Toto je mimořádný čas. Čas, o kterém jsme mluvili - o potenciálu, že by mohl nastat. Dnes večer i zítra vám chci pomalu ukázat, co se děje. Někteří z těch, co toto poslouchají, nemluví vaší řečí a pro ně je toto shrnutí, ale my vždy představujeme i nové skutečnosti. A toto jsme nikdy neprezentovali tímto způsobem. Toto je souhrn všeho, co se dělo.

Některé věci, které vám dále ukážu, mohou být kontroverzní, protože to může jít proti tomu, co vás učili, možná to bude proti tomu, co si antropologové myslí, že znají. Vaši vědu řídí objevy, takže oni mohou znát jen to, co znají. Za deset let od této chvíle se změní to, co vědí. Pravdou vědců je to, co vědí v okamžiku svých objevů. Vědecká pravda se dále pohybuje, vyvíjí. Duchovní pravda zůstává neměnná. Nakonec dojde k objevům, které potvrdí to, co vám teď řeknu. Musíte vědět, co se odehrálo. Proto to chci pomalu projít a vyprávět vám krásný příběh o překrásné planetě. Země nevznikla náhodou, Země byla další planetou v řadě testů. Ve vaší Galaxii je vždy jedna planeta, která je v dané etapě planetou svobodné vůle.

Je velice těžké vysvětlit, proč by to tak mělo být. V tuto chvíli pouze řekneme, že v tuto chvíli je to částí většího systému. Antropologové vám řeknou, že trvalo miliony let, aby vznikly lidské bytosti a tak to i je. A já bych vám o tom rád vyprávěl. Miliony let… ale pak se něco stalo přibližně před 200.000 lety… a to není tak dávno. Když se podíváte na historii lidstva a historii Země, není to tak dlouho. Před 200 tisíci lety, stejně jako u všech druhů živočichů, existovalo množství druhů lidí, na rozdíl od dneška. Něco se stalo, záměrně se něco stalo.

Písma svatá jsou plná těchto příběhů. Že se lidské bytosti rozvinuly do takové míry, že vám začaly být podobné. Jejich DNA byla téměř stejná, jako vaše. A právě tehdy se něco stalo. V Písmu je psáno, že lidstvo bylo probuzeno poznáním duality. Vy to nazýváte tmou a světlem.

Domorodí obyvatelé mají své příběhy o stvoření a Písma mají svoje. Ale všechny jsou ve skutečnosti stejné. Lidská bytost, jako jste vy, se procházela v krásné metaforické zahradě, v zahradě Země, a náhle došlo k odhalení, ke změně. A toto je začátkem lidské rasy. Metafyzicky a esotericky, to je to, kdy jste dostali "Boha v sobě". Ale aby se to mohlo stát, drazí, vaše DNA se musela změnit a tak se to i stalo. Tuto informaci v Písmu nenajdete a antropologové stále hledají tento chybějící článek. Pochopte, lidská bytost má 23 chromozomů, vše živé, z čeho jste se měli vyvinout, jich má 24. Dva chromozomy se nějak spojily do jednoho, což dává 23 chromozomů. ... číst dále

Solara - MALÝ FRAGMENT REPORTU NA SRPEN 2014 - ZVÝŠENÁ PRAVDIVOST

27. srpna 2014 v 19:26 | Solara |  Channeling

Srpen začíná s rostoucím napětím pod povrchem, což vytváří rostoucí pocit tlaku. Tyto energie napětí, stresu a intenzity se vytvářejí jako skryté kapsy a po celém světě se v nich dělají praskliny a otvírají se, což vede ke mnoha zhroucením a průlomům. Některé situace se blíží ke kritickému bodu, ve kterém se má objevit dramatická změna. Srpen je jeden z měsíců "Udělej nebo prolom", ve kterém se může stát absolutně cokoli, takže vždy musíme být připraveni na Nečekané. Pořád musíme být Nanejvýš Pozorní a přitom udržovat své zaměření na rození Nového Světa.

Zrychlený srpen je plný Rychlých akcí, ve kterých je možné mnohého dosáhnout! Během této doby se bude zdát, jakoby zkrátka den neměl dost hodin na to, aby se všechno stihlo. Srpen vyžaduje víc úsilí, víc akce a abychom na sebe vzali více zodpovědnosti. Budeme dělat mnoho rozhodnutí, od malých po ty co mění život. Po celý měsíc bude onen tvořivý vír července ještě silnější. To vynese z hloubi na povrch naše dlouho spící talenty. Budeme hledat řešení různých situací. Tato řešení budou nalezena tím, že se budeme dívat na obrovsky expandovaná místa Mimo Mapu. Zároveň začnou být mnohem víc vidět naše Nové Směry a Pravá Místa.

Měsíc srpen umocní a zvýší vědomí Pravdivosti. Pokud v našich životech ignorujeme prvky, které nejsou na svém Pravém Místě, bude nám to připadat jako skřípání nehty po tabuli. Můžeme vstoupit do bazénu zrychlujících se energií, které jsou tu zvláště nyní, abychom popohnali sebe i svět dopředu. Mnoho z toho, co se děje uvnitř i vně nás, probíhá roky a roky, ale právě teď je to nanejvýš zřejmé a je možné to hluboce pocítit, protože Pravdivost má velmi odlišný a jasný zvuk, a sílí.

Zvýšená pravdivost přeložená v Jasnou, Rozhodnou Akci je klíčovým tématem srpna. Už déle nemůžeme pasivně čekat, až k nám věci přijdou; Musíme začít akci a zrodit naše Nejdivočejší Sny. Toto je měsíc zhmotňování, ve kterém začnou mnohé věci být více REÁLNÉ. Naše dlouhodobé projekty začnou být mnohem více schopné života a zakotvené ve hmotném. Když jsme ve styku s lidmi, není to rozhovor o ničem; mluvíme o reálných věcech. To proto, že jsme ve velmi reálné době. Reálná doba si žádá, abychom byli reálnými lidmi. REÁLNÝMI a PRAVDIVÝMI.

Jízda na Větrném koni je opravdu intenzivní. Může také být velmi únavná, stejně jako vzrušující. Přestože se toho hodně udělá, je tu neustálý pocit naléhavosti, jako by se nesměl ztrácet čas. Zdá se, jako bychom měli zakódovaný v naší buněčné bance tajný termín, ve kterém se musíme dostat na svá Pravá Místa. Víme, že čím dříve se tam dostaneme, nastanou kvantové mega skoky, jeden za druhým. A my opravdu tuto schůzku s osudem nechceme zmeškat.

I když jsme plně zavázáni jízdě na našem Větrném koni do našeho správného cíle a nechceme zastavit, dokud nebudeme na našem Správném Místě, někdy je nutné, abychom měli čas na vstřebání, uzemnění, ukotvení, nebo jednoduše zhroucení. Proto jsme občas vrženi do silného stavu Kvantové Hloubky a nemůžeme ničeho dosáhnout. Tyto "Dny mimo Čas", kdy nemáme žádné nové vstupy ze světa kolem nás, nás chrání, abychom nebyli příliš rozhození nebo opilí na mol z toho, že najednou jdeme v neustálém větrném víru intenzity do příliš mnoha směrů.

Toto je měsíc Zvýšené Pravdivosti, kdy jsme mnohem více Autentičtí a Reální než kdy dříve. Očekávejte, že spadnou mnohé závoje a odkryjí a rozpustí v nás i ve světě ještě více vrstev iluzí. Masky padají ve velkých řadách a velkou rychlostí ve všech oblastech našich životů.

Tento měsíc proběhnou významné změny. To, co jsme dělali začátkem měsíce může být docela jiné, než to, co děláme na konci měsíce. Naše priority, to co jsme na začátku měsíce cítili jako důležité, nemusí být stejné jako to, co cítíme jako důležité na konci měsíce.

Vlákno naší Zvýšené Pravdivosti je mnohem silnější než dříve. Tak také to, co naše Jedna Bytost tká po celém světě. Zůstaňme Nanejvýš Pozorní, velmi Pravdiví a tvořme Nový Svět!

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na srpen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jeshua a Burger

26. srpna 2014 v 20:10 Humor

Výklad pro Norah Connor ...

25. srpna 2014 v 20:04 | Edgar Cayce |  Ostatní

Dva roky předtím, než Edgar Cayce zemřel, ho o výklad požádala Norah Connor, jednatřicetiletá vdova - chtěla znát, jaké povolání by měla vykonávat. "Ano," začal výklad, "máme zde záznamy - jaká talentovaná duše! Zde je duše, jež v sobě zahrnuje vše krásné a milé. Utrpení velmi očistilo její mysl. Přispělo k tomu, že začala více pomáhat druhým. Tato bytost by byla ideálním společníkem v rodinné škole - kde se dívky připravují na mateřství a kde se učí, jak pečovat o domov. To by měly být činnosti této bytosti."

"Za skutečných podmínek (2. světová válka) pracuj pro Červený kříž, neboť se můžeš pro mnohé stát takovou oporou, že si již nikdy nebudou stěžovat na svůj osud. Později pracuj jako lektorka, obory - hudba, umění, sociální vědy a dokonce politická ekonomie. Věnuj se činnosti, jež nějakým způsobem souvisí se vzděláváním dívek. Tvoje schopnosti jsou v tomto směru nadprůměrné. Nenech se ovlivnit, když se druzí vztekají - jednej v souladu s tím, co pokládáš za správné. Siř kolem sebe lásku a naději."

Výklad dále pokračuje popisem jejího minulého života jako manželky usedlíka v Americe. Zde se naučila starat
se o ženy a děti. Léčila muže zraněné v půtkách s indiány. "Poté pod jménem Anna Corphon, navzdory velmi těžkých podmínkám, se naučila nikoho neurážet a nenechávat se sama urazit. S takovými postoji nalezne každý klid duše. Dříve, než můžeme vnášet harmonii do života druhých, je nutné, abychom ji měli sami v sobě. Tato bytost ji našla, občas ji ztratí, avšak bude-li Mu důvěřovat, neunaví se konáním dobrých skutků.

Předtím tato bytost byla v Palestině v době, kdy Mistr chodil po Zemi. Byla mezi dětmi, které jím byly požehnány. Je v ní proto přítomna touha napodobit jeho smích, jeho starost a péči o druhé. Její jméno bylo Samantha a bylo oporou těm, kdož občas podléhali sobeckým tužbám."

( úryvek z knihy: EDGAR CAYCE - TAJEMSTVÍ REINKARNACE )

Horoskop na období 22. 8. – 31. 8. 2014

23. srpna 2014 v 8:00 | Petra Nel |  Horoskop

Být tím, kým JSEM

Mars se dostává do konjunkce se Saturnem ve Štíru do 7. 9., energie se dostává pod silnou kontrolu řádu a systému. Je omezena fyzická energie a objeví se únava a vyčerpání, pokud se energie nevede zacíleně a konstruktivně. Mars symbolizuje energii, vůli, ego, prosazení a agresivitu, to vše má projít zralostí a moudrostí Saturna. Získáme to přes omezení, houževnatost řešit podstatné věci a již neuhýbat. Jen tak se můžete dostat kupředu. Objevují se vám komplikace, překážky, zastavování a nemoce? Tam před něčím uhýbáte. Jaké bolesti se chcete vyhnout? Podívejte se, co jste v minulosti nedořešili a utekli od toho, místo toho abyste se postavili tomu čelem a hledali řešení. Přiznejte si bolest a projděte skrze ní. Těžkosti jsou nám dávany, abychom se vyvíjeli, ne, abychom utíkali.

Pokud utečete, jednou vás vaše bolest dohoní a to v silnější situaci.

Nyní díky konjunkci Saturna s Marsem ve Štíru máte k dispozici velkou sílu proniknout až k podstatě problému, kde je kořen příčiny bolesti a máte schopnosti velké transformace. Chcete-li ji odhalit, pak je potřeba se rozhodnout a postavit se čelem. Pak žádejte, ptejte se, modlete se, aby vám bylo odhaleno. Přijde k vám člověk, který vám s tím pomůže. Přijde sen, který vysvětlí. Přijde znamení, které přinese uvědomění…Využijte všechny dostupné techniky.
Prozřetelnost podporuje veškerý vývoj k poznání a odhalení, co vás svazuje a trápí.

Potřeba je velká touha po odhalení, houževnatost a nezlomnost v hledání, tak dlouho se ptát a klást otázky…Protože ten, kdo se ptá, je připraven na odpověď. A pak se musí s důvěrou odevzdat vyšší moudrosti, že odpověď, poznání, pomoc přijde v té chvíli, kdy se odevzdáte náruči vyšší vůle. Stejně tak jako malé dítě s rozbitým kolenem do matčiny bezpečné náruče.

Nejdříve je potřeba vytvořit kroky, pracovat, rozhodnout se a výsledek odevzdat.
Můžeme konjunkci přirovnat k mistru karate. Vědomé použití každé části těla a pak zastavení pohybu, dostání se do klidu a energie pracuje dále sama a následně po zastavení, znova vědomě rozpohybovat tělo k přesnému vědomému účelu. Vím, jak a proč používat energii.

V negativním aspektu se energie projeví jako nezlomná zášt, nenávist, krutost a pomstychtivost. To se projeví tehdy, když potlačíte emoce, bolest, zranění a odmítnete ji (bolest). Když ji zavřete do svého sklepení, kde jako divoká šelma bude řvát, pak navenek se projeví zákeřnost, tvrdost, pasivita, sebelítost vůči sobě a bezcitnost vůči druhým.

Venuše je v kvadratuře s touto konjunkcí a objeví se hodně osudových událostí ve vztazích. Vztahy procházejí velkou katarzí. Venuše v konjunkci s Černou Lunou ukazuje na téma: být odmítnut, či odmítnout. Ve skutečnosti je to o sebepřijetí. Ženy budou působit až fatálně, objevuje se velmi silná přitažlivost a objeví se hodně nevěr na základě jen pudu. Pokušení. Zkouška lásky, jak obstojí skutečné city. Dynamická tvůrčí energie vynese hodně skrytého, až se budete divit, co ve vás je.

Vše povede k tomu, aby lidé, kteří mají být spolu, byli spolu, a kteří nemají, aby se jejich cesty rozešly.
Slunce vstupuje 23. 8. do znamení Panny. Ta, která potřebuje mít jasno. Slunce je cesta, přes jakou energii se udržet na cestě. Je to cesta jasnosti, čistoty, panenské energie, pravdivosti, střízlivosti a dokonalosti. Chtějte co nejvíce, mějte vznešené ideály, vize, myšlenky, které překračují vaši malomyslnost, vaše malé já, chtějte jen to Božské, čisté, požehnané…..

Slunce vytváří opozici s Neptunem v Rybách, často budeme mít pocit zastřenosti, závoje, který nejde prohlédnout. Snadno člověk podlehne iluzi a domněnkám. Opatrně na nejasné informace, domněnky, pokud něčemu nerozumíte, přímo se zeptejte u zdroje. Nenechte se zmást a svést z cesty. V této době má velmi silný vliv alkohol, návykové látky a léky - působí mnohonásobně více.

Je to o úniku z reality a nechtít řešit. To je snadná cesta, která ale nic nepřinese, jen vás to povede k zabloudění a ke ztracení se, k sebezapomnění.

25.8.nastává novoluní v Panně. Sabiánský symbol novoluní:,, Dva andělé strážní."
Klíčová myšlenka: Neviditelná pomoc a ochrana v období krize.

I když to nebere vědomí jako fakt, je člověk obklopen duchem jako ryba vodou. Andělé, dévové a podobné bytosti jsou zbytostnělými formami ducha. Každá jemnohmotná bytost má své místo a účel. Mají vědomí, ale nejsou "svobodnými" v lidském smyslu - to jest, nemohou svobodně být tím, čím nejsou. Jsou tím, kým jsou, znají své místo, oblast působení, respektují a ctí hierarchii jemnohmotného světa a znají své schopnosti. Jsou nástroji Ducha nejvyššího.

Symbolika novoluní ukazuje na potřebu si uvědomit, že nás jemnohmotný svět obklopuje, a že v době krize a nejen tehdy, můžeme požádat o pomoc, podporu, sílu, energii. Když odevzdám, jak mi mají pomoci a k čemu to má vést? Pokud toto neodevzdáte, nemůže vám být pomoženo.

V době krize o to více bychom měli pracovat se světlem, modlit se, meditovat, promlouvat s Bohem a udržovat v sobě čistotu emoční a mentální. Tak snadněji náročnou dobou projdete.

"Ať mé lidské je prosvětleno čistým vědomím a ať usadí se toto čisté vědomí v každé mé buňce."

My často požadujeme od jemnohmotného světa hmotné věci, řešení situací, a když se dostatečně pročistíme, pozvedneme, vše ostatní přijde samo, vše se vyřeší.
Lidé to chtějí většinou opačně, a pak se stále stojí na místě a nic se děje. "Proč se nic nemění, když tolik na sobě pracuji, medituji, modlím se ….?" Protože stále chcete jen to lidské, až budete chtít to božské a začnete proto pracovat, změní se okolnosti vašeho života.

Ten, kdo má velké božské ideály a sny, dostává velkou božskou pomoc, ten, kdo má malé lidské chtění, dostává nízkou energii, která odpovídá jeho přáním. V době krize, náročného období jsme více vedeni ke své duši, aby začala využívat svoji sílu.

Buď spadnete do role oběti a vše se jen zhorší a nebo krize s vámi zacloumá natolik, že se dostanete k síle své duše a následně k propojení s Velkým Duchem. Tady máte svobodnou volbu: být tím, kým nejste nebo se probudit a začít být tím, kým jste.

Posílám světelné obejmutí, ať lidské je prostoupeno božským.
S láskou Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Pocity bezcennosti a omezenosti ...

22. srpna 2014 v 12:59 | Pat Rodegastová |  Channeling

Příliš často se v obdobích beznaděje a prázdnoty vyskytují pocity bezcennosti a omezenosti, a to kvůli omezením, daným fyzickým tělem.

Tak může být v rámci struktury Vaší hmotné říše učiněn mohutný pokrok. A to je cílem reinkarnace.
Dokud existuje materiální tělo, existují i pochyby. Nepřehlížejte své pochyby. Nebudou-li již existovat pochyby, nebudete více muset být člověkem.

Vězte, že každý Váš krok je neomylně směrován po bezchybné cestě do Vašeho cíle.
Ať se Vám cokoli zdá být postranní uličkou, určitě to postranní ulička není, je to ta nejlepší možná cesta.
Pouze cestou přes jeskyně pochyb se dostanete k poznání Pravdy a Světla.

( úryvek z knihy: Pat Rodegastová - Emanuelova kniha )

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.8. – 24.8. 2014

20. srpna 2014 v 19:53 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

žijeme skvělý čas planety Země, která prochází další fází kosmického vzestupu, což pocítí v nejbližších dnech celé lidstvo. Intenzita této energie bude postupně slábnout, aby všichni lidé mohli přijmout i její jemnější nuance. Je užitečné častěji se zvnitřnit a zároveň se otevřít přicházejícím energiím. Přitom držet záměr využít stávající energie naplno a také se vyrovnávat vědomě několikrát denně s nejvyššími aspekty přítomnosti svého Já Jsem. Začněte každý den s vědomým sladěním se s JÁ JSEM a prociťte úctu, vděčnost a radost ve svém srdci - za privilegium a čest být součástí událostí, které se odehrávají. Není čeho se bát - jen si umožněte radost a pocit oslavy, že se to děje skrze vás. Láska ve všech svých aspektech se vrací domů na planetu Zemi a začne být zřejmá ve všem, co se děje na světové scéně i v rámci každého lidského srdce.

Buďte si více vědomi starých mentálních programů, které mohou stále běžet ve vaší mysli a měňte je na programy, které vás podporují a vracejí vám vaši moc. Staré způsoby se rychle stávají minulostí, protože dochází ke stahování nových energií. Každý den běžte svou cestou coby milující a soucitný vyslanec Boha rozvíjející božský plán. Mnozí se brzy probudí a budou hledat odpovědi jak vysmýčit pavučiny ze své mysli. Vy už jste tím prošli a nyní mějte potřebnou trpělivost - jen si vzpomeňte, jak těžké to bylo pro vás. Jejich probuzení nebude tak obtížné jako vaše, protože jste ve své věrnosti už ledasco vykonali v toku kosmických událostí, a současné převažující energie už jsou podporující. Uvědomte si, že by v probouzejících měla stoupat energie kundalini, proto jim posílejte lásku a soulad.

Nyní přecházíme do zrychleného času pro celé lidstvo, protože lidská srdce začínají bořit bariéry a hradby starých šablon. Tím se otevře vaše povědomí o nových způsobech vztahového jednání mezi lidmi a uvidíte řešení dlouhodobých problémů z mnoha různých perspektiv. Pocítíte to jako závan čerstvého vzduchu a najdete v tom smysl pro obnovu všeho, co se odehrává podle stávajících ujednání. Nové energetické šablony už více nepodporují staré systémy a paradigmata a lidstvo jako celek se bude cítit svobodněji a více naplněno mocí, ne už tolik omezené a uvězněné v dualitě a polaritě vědomí. Převládající energie je sladěna s jednotou všeho. Budete zakoušet vědomí jednoty jako nové paradigma Země a všeho na ní. Vše staré se průběžně rozkládá na prach a nové vzniká v široké škále potenciálů a možností.

Vy, kteří kotvíte Světlo na planetě a v jejím nitru, jste nadějí a oporou reality nové Země. Říkáme vám, sněte své sny a rozšiřujte své vize do nových a nezmapovaných území. Opět vám připomínáme, že celková atmosféra kolem vás je plná nových informací, nových ideí, nových vynálezů, nových technologií a nových řešení pro vás všechny, což vás všechny posunuje vstříc vašemu individuálnímu a kolektivnímu osudu. Nalaďte se k přijímání znalostí a darů, které k vám vanou s větrem změn. Jediné, co musíte udělat, je každý den sladit váš záměr, aby byl otevřen všemu novému a všemu, co je připraveno k manifestování ve vašem nitru. Zjistíte, že se vše děje podle toho, nakolik laskavě a harmonicky budete užívat svůj božský dar svobodné vůle.

Vše, co hledáte, je ve vás. Každému z vás bude slušet nějaký čas strávený meditací a tichým rozjímáním. V této samotě přijdou odpovědi na vaše otázky a život celkově bude klidnější a plný půvabných synchronicit, které vás navíc provedou změnami k nejvyššímu a nejlepšímu žití. Pokud se vzdáte něčeho na čem bazírujete, život se stane ohňostrojem úžasných a podivuhodných zázraků, které se rozprostřou a zakoření ve vašem osobním i kolektivním životě. Když kráčíte po Zemi coby mistr myšlenek, slov, akcí a záměrů, váš vlastní potenciál se rozvine a rozkvete do nových a úžasných skutečností. Bez ohledu na váš chronologický věk, právě jste s tím začali!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Co je nového?

20. srpna 2014 v 19:46 | Barbara Bessen |  Channeling

Poselství Kryona prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2014

Milí přátelé channelingů,

když se zamýšlím nad poselstvími, která posledních dvanáct let přijímám, působí to na mě podivuhodně. Nemyslím tím, že by si člověk měl pamatovat všechno, co v nich bylo řečeno, ale to, že v nich lze vysledovat a rozpoznat logický vývoj. Celá ta léta nás KRYON, Saint Germain, Jeshua a ostatní připravovali na to, co se teď děje. Procházeli jsme zvolna transformací, zaměřovali se na naše vyšší síly a začali tak téměř nový život. KRYON několikrát zmínil, že v tomto životě prožíváme životů víc. Ten plný batoh, který jsme si sem přinesli, jsme zpracovali a teď si plánujeme nový, abychom už nemuseli opouštět Zemi prostřednictvím smrti. Což by také vysvětlovalo, proč si mnozí z nás už nevzpomínají na dětství nebo si jen nejasně vybavují různé příhody a zážitky z tehdejší doby. Osobně mám pocit, že jsem hodně propustila, především také díky milým duchovním přátelům. Velmi ráda se dívám dopředu, vyhlížím, co bych chtěla prožívat, bez ohledu na to, zda je to možné z hlediska pozemského rozumu. Nebo prostě jen tady jsem a zkouším si užívat přítomný okamžik. Jak KRYON krásně popisuje v tomto poselství, měli bychom se na něco zaměřit a držet se toho. Bez ohledu na to, zda je z logického hlediska možné. Saint Germain v této souvislosti rád zdůrazňuje: "Vnější změny, které všichni tak toužebně očekáváte, vycházejí z vás, ne od těch, kteří jsou u moci." Má pravdu, že? Přeji vám hodně radosti při ponoření se do energie KRYONA. Přináší sebou vždy tak nádhernou energii domova.

Srdečně zdraví
Barbara Bessen

P.S. Doporučuji, abyste si poselství vytiskli, vyhledali pohodlné místo a hluboce se ponořili do následujících řádek. Pomáhá to i v případě, kdy se člověk necítí zrovna dobře.

Zdravím vás, milí přátelé. Jsem KRYON z Magnetické služby. Jak je to pěkné být opět s vámi ve vědomém kontaktu! Užívám si, že mohu pracovat s lidmi, pomáhat vám rozpoznávat, kým skutečně jste. Je iluzí myslet si, že je člověk osamělý a není spojen se vším, co je. Toto vše, co je, je polévkou, z níž jsme všichni stvořeni. Je to tvůrčí síla a energie, která stále myslí a tvoří v souladu s boží vůlí. My všichni jsme součástí této polévky, ať už je to člověk, zvíře nebo nějaká bytost, přicházející z daleka. Na to, abyste mohli pochopit, co je to vlastně stvoření, se dokonale hodí srovnání s mořem a kapkou vody. Původní myšlenka je mořem, kapka je stvořením. Existuje mnoho kapek, v řekách, teplých mořích, například v golfském proudu, stejně jako chladné kapky například v severním ledovém moři. Přesto jsou všechny kapkami v jednom velikém moři. Vnímají, pokud si toho jsou vědomy, že všechny jsou stejně hodnotné a důležité, že žádná není lepší nebo horší. Všechny prostě jsou (existují). ... číst dále

To je rezerva ..

20. srpna 2014 v 13:16 Humor

Eckhart Tolle - PŘÍRODA

18. srpna 2014 v 7:20 | ECKHART TOLLE |  Duchovní růst

Na přírodě jsme závislí nejen kvůli fyzickému přežití. Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naší vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení - ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů.

Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být - jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď. Kdykoli soustředíte svou pozornost na něco přírodního, na něco, co vzniklo bez lidské pomoci, opouštíte vězení pojmového myšlení a v jistém smyslu vstupujete do sféry Bytí, ve které existuje všechno přirozené. Soustředíte-li svou pozornost například na kámen, neznamená to, že byste o kameni přemýšleli, znamená to, že jej prostě vnímáte a udržujete ve svém vědomí.

Tehdy se na vás přenáší něco z jeho esence. Vnímáte, jak je kámen nehybný a klidný, a klid naplňuje vaše nitro. Uvědomíte si, jak hluboce kámen spočívá v Bytí - jak dokonale je v souladu s tím, čím je a kde je. Pokud si to uvědomíte, vstoupíte do prostoru hlubokého klidu ve svém nitru.

Když jdete do přírody, vyjádřete svou úctu k této sféře tím, že se plně soustředíte. Buďte klidní. Naslouchejte. Dívejte se kolem sebe. Všimněte si, jak je každé zvíře a každá rostlina sama sebou. Na rozdíl od člověka nejsou zvířata ani rostliny rozpolcené na dvě části. Nemají o sobě žádné představy a nemusejí tyto představy chránit ani posilovat. Jelen je sám sebou. Narcis je sám sebou.

Všechno v přírodě je totožné nejen samo se sebou, ale také s totalitou přírody. Nic v přírodě se neodděluje od celku, nic si nedělá nárok na nezávislou existenci: tady jsem "já" a tam je zbytek vesmíru. Pozorování přírody vás může osvobodit od vašeho "já", které vám způsobuje problémy.

Poslouchejte zvuky přírody - šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. Naslouchejte celou svou bytostí. Pod hladinou zvuků je něco většího: posvátnost, jíž nelze pochopit myšlením.

Své tělo jste nestvořili sami a také nejste schopni řídit jeho funkce. Tělo ovládá inteligence, která je větší než lidská mysl. Stejná inteligence udržuje při životě všechno v přírodě. Této inteligenci jste nejblíže, když si uvědomujete své vnitřní energetické pole - pokud vnímáte život ve svém těle.

Hravost a radost psa, jeho bezpodmínečná láska a ochota oslavovat život v každém okamžiku ostře kontrastují s vnitřním stavem pána - který je stále sklíčený a nervózní, ponořený v myšlenkách a nepřítomný v jediném okamžiku, jenž existuje - tady a teď. Nabízí se otázka, jak pes dokáže zůstat tak zdravý a veselý, když žije s takovým pánem.

Jestliže si uvědomujete přírodu jen prostřednictvím myšlení, nemůžete vnímat její bytí. Vidíte jen její formu a uniká vám její vnitřní život - ono posvátné tajemství. Myšlení redukuje přírodu na něco, co lze použít jen za účelem hromadění zisků nebo poznání. Starý prales se stává stavebním materiálem, pták předmětem zkoumání a hora zdrojem minerálů.

Když jdete do přírody, nechejte své myšlenky doma. Budete-li k přírodě takhle přistupovat, odpoví vám a zúčastní se evoluce lidského a planetárního vědomí. Všimněte si, jak je květina přítomná, jak plně se oddává životu.

Už jste si někdy opravdu dobře prohlédli květinu, kterou máte doma v pokoji ? Dovolili jste tomu známému a přesto tajemnému stvoření, jemuž říkáte květina, aby vám odhalilo svá tajemství ? Všimli jste si, jak je květina klidná ? Jak je obklopená polem ticha ? Jakmile si uvědomíte ticho a klid, které z ní vyzařují, květina se stane vaším učitelem.

Pozorujte květinu nebo strom a všimněte si, jak hluboce spočívá v Bytí. Strom je sám sebou. Vyzařuje z něj nesmírná důstojnost, nevinnost a posvátnost. Chcete-li to vidět, musíte se zbavit svého návyku všechno klasifikovat. Jakmile to uděláte, ucítíte onu nepopsatelnou dimenzi přírody, již nelze pochopit myšlením ani vnímat smysly. Tato harmonická a posvátná dimenze, která prostupuje přírodou, je obsažena i ve vašem nitru.

Vzduch, který vdechujete, je příroda, je to vlastní proces dýchání. Vnímejte svůj dech a uvědomte si, že to nejste vy, kdo dýchá. To dýchá příroda. Kdybyste si měli pamatovat, jak máte dýchat, brzy byste umřeli, a kdybyste se snažili nedýchat, příroda by zvítězila.

S přírodou se spojíte nejintimněji tak, že se soustředíte na svůj dech. To je velmi léčivé a posilující cvičení, které vám usnadní přechod z pojmového světa myšlení do vnitřního světa nepodmíněného vědomí.

Přírodu potřebujete jako učitelku, která vám pomůže spojit se s Bytím. Tento vztah však není jednostranný, neboť příroda zase potřebuje vás.

Od přírody nejste odděleni. Všichni jsme součástí jednoho Života projevujícího se v nesčetných formách, jež jsou vzájemně propojené. Když si uvědomíte posvátnost, krásu, důstojnost a neuvěřitelný klid, v němž existuje například květina, něčím ji obohatíte. Prostřednictvím vašeho vědomí poznává příroda sama sebe. Skrze vás poznává svou krásu a posvátnost !

Celá příroda spočívá v objetí nesmírného tichého prostoru. V jeho objetí jste i vy.

Jedině pokud v sobě máte hluboký klid, můžete vstoupit do sféry ticha, kde přebývají kameny, rostliny a zvířata. Jedině když se utiší vaše hlučná mysl, můžete se spojit s přírodou a překonat pocit odloučenosti způsobený přílišným přemýšlením.

Myšlení je jedno z evolučních stadií života. Příroda existuje v nevinném tichu, jež předchází vzniku myšlení. Strom, květina, pták a kámen si neuvědomují svou krásu a posvátnost. Jestliže se člověk uklidní, může překročit hranice myšlení. V tichu, které je za hranicí myšlení, existuje dimenze čistého vědomí.

Příroda vás může dovést do sféry ticha. To je dar, jejž vám příroda nabízí. Spojíte-li se s ní ve sféře ticha, naplní se vaším vědomím. To je váš dar přírodě.

Skrze vás si příroda uvědomí sama sebe. Proto na vás čeká už miliony let.


( úryvek z knihy: ECKHART TOLLE -
TICHO PROMLOUVÁ )

JSTE V TĚŽKÉ SITUACI?

18. srpna 2014 v 7:10 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

Požádejte anděla učitele, aby vám přišel na pomoc při řidičských zkouškách, abyste si věřili na meetingu, abyste zhubli. Pořád vídám anděly učitele; přijdou k vám a jsou s vámi, dokud pracujete na nějakém konkrétním úkolu. Jsem ale vždy smutná z toho, že tak málo lidí je volá na pomoc - na univerzitě, blízko které bydlím, vidím anděla učitele asi jen u jednoho z deseti studentů. Andělé nepřekročí naši svobodnou vůli, musíme je požádat.

Není žádná oblast nebo žádná věc, se kterou by nám anděl učitel nemohl pomoct, a žádná věci není příliš triviální. Zná soudce a chirurgy, kteří si zavolali anděla učitele, aby jim pomohl dělat jejich práci lépe. Andělé mi říkají, že existuje neomezené množství andělů učitelů a že bychom nikdy neměli váhat požádat je o pomoc. Když požádáte o anděla učitele, nikoho mu ho nevezmete. Andělů učitelů je nadbytek. Nikdy nemějte pocit, že si nezasloužíte pomoc. Všichni si zasloužíme pomoc a andělé nám strašně rádi pomáhají.

Pamatujte ale, že anděl učitel nemůže odvést práci za vás - bude vás učit, podporovat vás a dá vám pomoc a naději, kterou potřebujete, ale nakonec to bude stejně na vás.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.
Lorna

http://www.andelevmychvlasech.cz

ZLOMENÉ SRDCE A NEDOSTATEK SEBELÁSKY

13. srpna 2014 v 21:20 | Lorna Byrne |  Duchovní růst

Většina z nás měla někdy zlomené srdce, já určitě ano. Když vás něco srazí na kolena, bolí to, ale musíte to zase uvolnit, vypustit. Musíte si dát šanci být znovu šťastní. Už nikdy nebudete stejní, ale to neznamená, že v životě nemůžete nalézt radost.

Láska pochází z nebe a my všichni jsme čistá láska. Tuto lásku nemůže nikdo zničit, ať dělá cokoliv. Ale můžeme se rozhodnout ji uzamknout, abychom se ochránili před dalším zraněním. Nebojte se. Dovolte si uvolnit trochu této lásky a pamatujte, že láska vám nikdy nemůže dojít, tak ji dovolte proudit ven.

Jedna z největších překážek v partnerské lásce je, že se tolik lidí nemá dostatečně rádo. Já stále říkám - pokud nemáte rádi sami sebe, nejste schopni opravdu milovat někoho jiného. Tolik lidí hledá milostného partnera a věří, že je to naplní; ale my už jsme plní a úplní. Všichni jsme tou stejnou čistou láskou, kterou jsme byli jako miminka, ale tolik této lásky jsme v sobě uzamkli. Cítíme tento nedostatek sebelásky ve svém životě, ale místo toho, abychom lásku odemkli - a jen my ji můžeme odemknout - hledáme někoho úžasného, kdo nás bude milovat, abychom nahradili tento nedostatek lásky k sobě samým.

Snažte se dnes mít víc rádi sami sebe.

P. S. Tady je video, kde mluvím o způsobech, jak se mít více rád:http://www.andelevmychvlasech.cz

Kryon - Cestování duší 2

12. srpna 2014 v 20:33 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona by přijat v Auklandu, Nový Zéland, v neděli 23. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Kdysi se můj partner musel během prvních několika okamžiků channelingu vylaďovat. Musel změnit svůj výraz, snažil se uvolnit a nechat šišinku plynout bez toho, čemu se říká filtry lidského vědomí. Ale teď jen naskočím, kdykoliv je to vhodné. Takto to funguje, a ta zkušenost komunikace s Duchem se vyplácí tím více, čím více ji provozujete, proto je lidská bytost žádána, aby to procvičovala.

Budu pokračovat v učení o duši ze včerejšího večera. Mám jen několik dalších věcí, které vám chci sdělit, a vy jste možná některé z nich slyšeli už dříve. Můj partner mluví o těchto věcech, když učí, a já chci, abyste to slyšeli ode mě. Takže se toto stává druhou částí channelingu Cestování duše.

Jen aby bylo jasno, duše nikam necestuje. Toto téma je o vás a cestě, kterou podstupujete, abyste se s ní setkali. Je to o vašem poznávání toho, co to je. V podstatě jde o vaše cestování na setkání sama se sebou. Pojmenovali jsme to takto z určitého důvodu. Není to lineární. Musíte se na to podívat zpětně, abyste pochopili jeho důležitost.

Předtím, než začneme, bych rád řekl, že vím, kde jsem [Nový Zéland]. Toto místo je drahocenné, řekl jsem vám, že je tu kus Lemurie. Řekl jsem vám, že jsou zde Plejáďané. Oni plně zastupují nádheru laskavé rasy, jedné z těch ve vzestoupeném stavu, která stvořila vaše biologické a duchovní semenné rodiče. Na Zemi je jen málo míst, kde to mohu říci. Vlastně existuje opravdu jen 24 míst, která byla určena k tomu, aby měla atributy Plejádské časové kapsle. Časem vytvoří páry, a vy pochopíte dvojčinnou energii mezi nimi. Jedna tlačí to, co nemáte, směrem k vám, a jedna odstraňuje starou energii, kterou nepotřebujete. Tak to funguje. Nazvěte to doplňovačem pomalé energie, jestli chcete, ale je to také atribut dvojčinné energie (tlaku a tahu) v centru galaxie, kterou jste chybně nazvali černou dírou. Neexistuje v tom žádná singularita, moji drazí. Nemůže existovat dokonce ani ve 3D fyzice, tak jak ji chápete.

Na Novém Zélandu je uzel (viz Uzly a nuly*) a je důležitý, protože je to kus Lemurie. Je to předchozí i současný domov těch, kteří vám pomohli vytvořit božství ve vás. Tím uzlem je hora Mt. Cook/Aoraki a já chci vyslovit díky za ty, kteří si nedávno udělali čas, aby ji uctili, a kteří se na ni zaměřili. Na oplátku děkuje i ona. Je toho mnoho, co je třeba o tom vědět, protože jak se odhaluje a páruje se svým protějškem, chci, abyste se konečně podívali na energie mezi nimi a uvědomili si, k čemu jsou. To je k tomu vše.

Co je to lidská duše?

Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli - váš střed - duše? Kdo jste?

Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců - expertů na duchovní věci vaší Země - vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Skutečně? To je legrační! Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!
číst dále ...

AA Michael - „ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ MOCI ZHMOTŇOVAT“

12. srpna 2014 v 20:30 | Ronna Herman |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, Srpen 2014
Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.
V bolestné a vysilující situaci vždy existují rušivé a nevyvážené věci, kterým věříte, a spojení, která vás udržují uvězněné ve falešné iluzorní realitě. To, čemu věříte, a co každodenně kontroluje a ovládá mnoho vašich akcí a reakcí, se pomalu rozpouští a je nahrazováno koncepty, které posilují vás samé, a vy je postupně přijímáte jako novou verzi (vizi) reality. Jste v procesu expanze svého vědomí Sebe, a rozvíjíte vědomí, více zaměřené, hlubší, jak vzhledem k těm, se kterými jste v kontaktu, tak k říším, které zatím nejste schopni vidět. Často jste slýchali rčení, že "všechno je iluze". To neznamená, že vše, co bylo stvořeno ve fyzickém světě existence není pevné, nemá žádnou strukturu nebo se nedá definovat. Každá úroveň existence, v celém tomto Vesmíru připadá reálná těm, kteří ji obývají, stejně jako vám připadá reálný váš pozemský domov. Stvořitel a Jeho vliv zahrnující vše je jisto jistě tak reálný, jako jsme my.

Iluze je vaše vnímání světa, reality, kterou vidíte přes filtry vytvořenými vámi samými: to, čemu věříte, struktury, co je pro vás tabu a omezení, která jste zakódovali do podvědomé mysli a přijali jako svou pravdu. Každý pohlíží na svět a každodenní události přes závoj toho, čemu věří a změněnou úroveň vědomí. Proto mnozí vidí všechno přes filtr negativity, zatímco Osvícené Duše zažívají život přes filtr lásky a neposuzování.

Během této doby zrychlené transformace, zažíváte významné změny zevnitř i zevně. Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují, a tím vám umožňují dostat se k osobním informacím kterými sami sebe omezujete, které potřebujete uvolnit, a k rušivým konceptům, které potřebujete uzdravit, abyste se vrátili do vnitřní rovnováhy, jak se snažíte znovu se přihlásit k mistrovství Sebe. Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matrix vašeho podvědomí, vědomí a nadvědomí, to vše je v procesu vnořování se a návratu do jednotného stavu nadvědomí a makrovědomí. Rčení "tak jak to bylo na počátku, tak to bude znovu", se v mnoha směrech vztahuje k transformačnímu procesu, který nyní lidstvo zažívá.

Každé pozorování fyzickými smysly, které na vás udělá dojem, stejně jako každá akce, interakce a reakce, jsou automaticky přenášeny a zaznamenávány v buňkách vaší paměti podvědomé mysli. Znovu zdůrazňujeme, že vaše podvědomá mysl je subjektivní a bere každou myšlenku nebo zkušenost doslovně, a je proto ovlivnitelná vaším individuálním zaměřením, vašimi sklony. Podvědomá mysl bude pokračovat v tom, že bude odpovídat starým myšlenkovým vzorcům a bude je stále dokola přehrávat, dokud nebudou vyřešeny, rozpuštěny a přeprogramovány mylné koncepce.

Váš svět třetí a čtvrté dimenze je náhodný a chaotický, zatímco časové a prostorové kontinuum od vyšší čtvrté dimenze dál je ohebnější a tekutější. Když do sebe začleníte vibrační vzorce vyšších dimenzí, vše, co tomu neodpovídá, není s tím kompatibilní, vyplave na povrch, aby bylo rozpuštěno, což vyústí ve vyšší moudrost. Ti, kteří si vyvinuli svůj vnitřní zrak, vědí, že myšlenky jsou hmatatelné věci. Jsou si vědomi toho, že kvalita nebo frekvenční vzorec myšlenky určuje její barvu, zatímco povaha emoce určuje formu, jakou na sebe vezme. Čím je myšlenka zaměřenější a podrobnější, tím jasnější bude obrys. Myšlenky nižší frekvenční úrovně jsou temné, bahnité a rušivé, zatímco vyšší oktávy myšlenek, ty naplněné láskou, jsou jemné a zářivé. Musíte přijmout fakt, že vaše myšlenky jsou z látky a že ovlivňují vás a svět kolem vás. ... číst dále

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 10.8. – 17.8. 2014

12. srpna 2014 v 20:27 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

světelní pracovníci světa se často shromažďují a spojují, aby zrealizovali změny v energetickém poli obklopujícím Zemi. Každý přináší své mocné vize/záměry pokojného věta, aby tak potlačil a zbavil účinku chaotické, tápající a zmítající se energie, které se snaží přivést planetu zpět do nižších vibrací. To se nestane, protože planeta Země se přesouvá do další fáze vzestupu do světelných říší a vaše světlo je velmi potřeba, aby pomohlo synchronizovaně s pohybem Země tvořit novou vitalitu, mír a graciézní změny v rámci celého lidstva.

Svět, v němž žijete, je ve stádiu obnovy/vzkříšení a všechna jeho království a obyvatelé se potřebují na tuto událost naladit/napojit. Tím, kdo potřebuje zvýšit svou frekvenci a svou pozornost a vzpomenout si na svou vznešenost, je království lidí. Nechť ti, kteří jsou vědomí a probuzení, naslouchají v příštích týdnech svému srdci a s odvahou a silou následují vedení, jež dostanou.

Až nastane tato kosmická událost, srdce lidí se více otevřou a projeví se větší pocit sjednocení a jednoty. Tato pravda všechny povzbudí k tomu, aby spolupracovali v harmonii a míru. Když každý bude poslouchat pokyny své duše tím, že bude následovat vedení svého srdce, bude každý vědět, co dělat, až to bude třeba. Nejdůležitější je zůstat v kontaktu s přírodou. Několikrát denně stůjte bosi na zemi, pomůže vám to zůstat uzemnění a vyrovnaní. Jak už jsme říkali, je během těchto časů také přínosné nořit se každý den do vody. Klíčem k otevírání srdcí je zaměření se na radost, kterou vám dává každý nádherný/dokonalý detail v přírodě. Radost je stav bytí, který povznáší, inspiruje a přesahuje události z minula.

Každý z vás je vesmírem sám o sobě a tudíž může každý z vás tvořit realitu, po které nejvíc toužíte. Spíše než abyste se zaměřovali na všechno, co je ve světě podle zpravodajství špatné, zaměřte se na to, co chcete ve vašem světě prožívat a vidět. Všichni jste mocní tvůrci a je důležité, aby vaším záměrem bylo zůstat propojení s pobídkami vašeho srdce. Neposlouchejte ty, kteří intenzivně reagují na probíhající události a pochopte, že nejsou ještě spojeni se svými srdci. Neboť srdce je v této měnící se době kompasem. I nadále všem, kdo přijdou do okruhu vašeho vlivu, vědomě žehnejte z prostoru svého srdce. Společně, jako síly světla a lásky, tvoříte nový způsob bytí a konání.

Vstupujete do nové éry a to je pro všechny vzrušující a ta nejradostnější doba. Je čas navzájem oslavit všechno, co jste dokázali a povzbudit vaše sestry a bratry, kteří vystupují ze svých dřívějších omezení do rozvíjejícího se velkolepého obrazu. Pamatujte, že láska je největší síla ve vesmíru a že vesmír touží podpořit všechny a každého na planetě. Když každý z vás bude vděčný za všechno, co dostáváte, vesmír vám nestranně přinese více všeho dobrého. Spojte se tedy s vrozenou laskavostí, kterou jste, a sněte své sny, rozšiřujte svou vizi a odvažte se mít VELKÉ plány!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Buddha klasik a Budha light

11. srpna 2014 v 15:08 | www.jokideo. com |  Humor

Kryon - Cestování duší - 1, první část

11. srpna 2014 v 14:55 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland, 22. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které "slyší" poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby "věděl", že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj "znamení", aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny.

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie - a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí.

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to. ... číst dále