Kryon - Cestování duší - 1, první část

11. srpna 2014 v 14:55 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland, 22. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které "slyší" poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby "věděl", že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj "znamení", aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny.

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie - a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí.

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to. ... číst dále


V této debatě máme pouze slovo vy, ale nemluvím o lidském vy, kterým jste teď. Jste mojí součástí a já jsem součástí vás. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou budeme kdy učit, ale budeme v tom učení pokračovat, protože toto je základní pravda. Lineární mysl to nechápe, a to má také svůj důvod. Kdybyste mohli spatřit, kým opravdu jste, nezůstali byste tady, abyste byli tím, kým si myslíte, že jste. Je to před vámi skryto.

Některá z učení v této nové energii rozšiřují vědomí, a vy potom vidíte více z toho, kým opravdu jste. V tomto rozšířeném vědomí to není jen o objevování nové biologie nebo nových vynálezů, ale spíše jde o poznání kdo, když dojde na to, kdo je ve vás. Stvořitel prostupuje každou molekulou DNA. Je přítomen způsobem, který nemůžete rozdělit na několik částí a nemůžete je spočítat. Takže, moji drazí, nemůžete ani počítat duše na planetě, protože nejsou jednotlivé ani připravené k počítání.

Polévka energie, která je Bůh, se stává vaší duší a to je ta těžká část. Pokud si myslíte, že toto je matoucí, jen počkejte, než dnes skončím. To, co musím odhalit, není něco, co můžete snadno poznat, a není to něco, co jste opravdu připraveni plně pochopit. Ale chci vám říci, že dokonce i při vašem zmatku po vás chci, abyste viděli velikost toho, co je zde.

Tou největší věcí je to, že jste součástí Tvořivého Zdroje. Když z vás spadne omezení lidstva, drahé lidské bytosti, začne se ukazovat Bůh, který je vevnitř. Nejste částí Boha, vy jste Bůh! Je to proto, že polévka Boha se nerozškatulkuje a nevklouzne do lidského těla se jménem a osobností - a o tom vám chci povědět.

Duše nejsou individuální

Toto je pro váš rozum kontroverzní! Ty duše, o kterých říkáte, že jsou "vaše" nejsou individuální, ale spíše jsou částí celku. To se snadno řekne, ale těžko chápe. Když pohlédnete na jinou lidskou bytost a řeknete: "Namasté," ctíte tím Boha ve vás a zdravíte Boha v nich. Pomysleli jste vůbec někdy na to, že možná zastupují tu stejnou duši, že jsou tentýž Bůh? Pak musí být i stejnou duší! Ale vy tak nepřemýšlíte. Vy máte svou duši a oni zase svou. To si myslíte, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože kdybyste je spojili dohromady, vznikly by ve vaší lineární mysli logické problémy.

Mysl, která je lineární, vidí vaši duši jako vaši a to vám bude bránit pochopit toto poselství. To, co se vám chystám sdělit, je, že když překročíte svůj vlastní most pochopení, rozšíří to vaši perspektivu. Žádným způsobem to neubírá nic z velkoleposti vaší duše.

Neexistuje nic takového, jako je individuální duše, protože ta je vždy spojena s celkem. Polévka Boha je vždy v polévce. Můžete ji nazvat kolektivem, pokud chcete, protože se neodděluje od celku. Její kousky a části, jestliže to chcete tak nazvat, obývají lidské vědomí a vy je identifikujete jako své vlastní, ale ony jsou víc než to. Učení mého partnera v tomto roce bude o devíti atributech lidské bytosti. Tři z těchto atributů jsou ze skupiny duše, a on mluví o středu. Tento střed je to, co cítíte, když se dostanete do hlubokého meditativního stavu. Dotýkáte se středu a myslíte si, že to jste vy. Nejste! Je to každý! Proto to cítíte tak velkolepě. Nechci ale, abyste si mysleli, že je to nějaká cizí entita ve vašem nitru. Jste to vy, ale větší vy. Vy jste Bůh.

Duše není omezena na lidi - a "neučí se"

Chystám se zlomit některá paradigmata, která vás naučili. Lidská duše, jak jí říkáte, nepatří lidem. Je součástí stvoření ve všech částech vesmíru. A tudíž i ostatní duchovní biologické entity mají duši jako je ta vaše. Ne každý inteligentní život ve vaší galaxii ale má duši, mají ji pouze ti "osetí" duchovním zdrojem. Necháme to na jindy. Jen pochopte, že i samotné označení "lidská duše" je nesprávné.

U duše neexistuje nic takového jako je "schopnost učit se". Duše se neučí. Učí se lidé. A přece říkáte, že duše přicházejí a odcházejí, aby se něco naučily. Říkáte, že některé jsou moudřejší než jiné. Můj partner užívá výraz staré duše, což může být matoucí. Vy všichni jste staří, jde jen o to, že někteří z vás jsou lidmi déle než jiní. Samotný výraz staré duše dokonce ani nedává smysl, protože pro duši neexistuje žádný čas. Duše vždy byla a vždy bude částí Boha. Takže stará duše není správná nálepka, ale budeme ji nadále používat, protože když jste ve 3D realitě, znamená to něco jiného. Je to výraz pro člověka, který žil mnoho, mnoho životů.

Poslouchejte, neexistuje nic takového jako duše, které jsou schopné se učit, aby se staly lepšími dušemi. Nakonec neodcházejí nikam jinam, kde by se mohly stát absolventskými dušemi. To vše je předpojatost lidské bytosti, která je spojená s lidskou realitou. Učí se lidé; absolvují lidé; jsou to lidé, kdo se přesunuje z jedné úrovně do druhé. Duše ne, moji drazí. Vy jste prostě umístili svou realitu do jiného systému, aniž jste pochopili, že není jako ten váš. Takže si na to zvykněte, a také na další věci, které se týkají duše. Duše není součástí lidské reality. Duše je částí Boží reality.

Co kdybych vám řekl, že vaše duše je ve své velkoleposti identická s každou duší na této planetě? Připravte se: Kdo je ta nejhorší lidská bytost, na kterou si dokážete vzpomenout? V historii, žijící, mrtvá - která je ta nejhorší? Hádejte! On nebo ona má stejnou duši jako vy - dokonalý kus Boha, který dovoluje odhalení nebo ne. To vám hodně napovídá o svobodné volbě. Říká vám to, že tato konkrétní velkolepá část Boha je dostupná, v plné síle, pro každého člověka, který chce hledat.

Už dříve jsme vám předali channeling, který vysvětlil, jaká jsou pravidla Ducha. Tím hlavním je, že nemůžeme zasahovat do svobodné volby. Můžeme sledovat, jak děláte chyby, dívat se, jak se otáčíte zády ke své vlastní vnitřní velkoleposti, ale nemůžeme zasáhnout ani vám dát nějaké znamení. Můžeme sledovat, jak rozvíjíte zlo a jak je vyživujete. Můžeme pozorovat, jak zabíjíte a děláte strašlivé věci, někdy dokonce ve jménu Boha, a nemůžeme vůbec nic dělat. Musíte to být vy, kdo si to zvolí. Ti, kdo jsou lidmi na této planetě už dlouho, dělají daleko lepší volby. Jsou si na určité úrovni vědomi Boha ve svém nitru. To je pouze jeden atribut, který chci demystifikovat. V případě duše neexistuje žádná "úroveň" učení.

Neexistují žádné duchovní stupně ani pokrok

Toto se podobá tomu poslednímu: neexistuje postup duše z jednoho stupně na další. Lidské bytosti mají představu, že duše může začít jako zvíře a potom pokročit k člověku. Podle této představy, duše nějakým způsobem prochází určitou inkarnací, kdy od nižší lidské bytosti nebo možná zvířete postupuje k moudré, staré duši. Tak to ale není.

Opět, moji drazí, lidská realita, logika a vaše základní lidská přirozenost vytváří stupně vašeho pokroku. A vy potom umístíte tento systém na Boha a dokonce tyto věci učíte. Věděli jste, že to snižuje Tvořivý Zdroj? "Kryone, myslíš tím, že zvířata nemají duši?" to jsem neřekl. Zvířata mají jiný druh toho, čemu říkáte duše, a ano, některá se reinkarnují. To jsme vám řekli dříve. Ale poslouchejte: Systém nikdy nepřekročí bariéru od zvířete k člověku - NIKDY.

Energie stvořitele, kterou v sobě nesete, je cenná a posvátná. Patří jen entitám v této galaxii, které byly vysety kvůli spiritualitě a jsou nadány svobodnou volbou, aby se rozvinuly do vzestoupeného stavu. Je jen ve vás, lidské bytosti, a není v delfínech, psech nebo koních. Patří vaší duchovní lidské DNA a je částí velkolepého plánu. Nezačalo to nějakými zvířetem. Jsou zde tací, kteří skutečně věří, že čím nižší je zvíře, tím nižší je duše. Existuje myšlenka, že jste začali jako křeček a jednoho dne se stanete delfínem a nakonec člověkem. Mimochodem, tak se to ještě na některých místech na Zemi stále učí. Chci vám říci, že takto to vůbec není, a je to jednoduše humanismus přenesený do mytologického stavu a neoceňuje to, kdo jste, nebo co je ve vás.

Takže zde není žádné učení, neexistují žádné úrovně pokroku a neexistuje žádná hierarchie. "Počkej minutku, Kryone, a co archandělé a nižší andělé?" O tom jsme mluvili již dříve. Veškeré to třídění Ducha je vaše vlastní lidská organizace. Záleží to na tom, kam je dle vašeho názoru zařadíte a jak je pojmenujete. To je lidský atribut, moji drazí, a nepochází od Boha. Neexistuje žádný systém řízení nebo vývojový diagram, který by pocházel od Boha. U Boha není žádná hierarchie toho, kdo je čí nadřízený. Naopak, je to systém, který znají všichni, kdo jsou na mé straně závoje. Je nádherný, posvátny a dokonalý. Panuje zde "jednota".

Jsou vědci, kteří hledí do Vesmíru a začínají si uvědomovat, že nemohl vzniknout náhodou. Lidé se učí, že věci se dějí náhodně a že to vede k evoluci. Někteří vědci teď bojují s tím, co vidí, protože náhoda stojí mimo realitu evoluce života. Je zde předpoklad, že šlo o laskavý systém designu.

Je to pravda: Vaše galaxie byla tímto způsobem navržena. Byla stvořena pro život a umístěna takovým způsobem, který umožnil to, co se v této chvíli děje - sedět na této Zemi a slyšet tato slova. Všechno to je o vás a svobodné volbě nalézt část Boha, duši ve svém nitru. Opravdu, tak to je. Všechno se točí kolem lidské bytosti na této planetě a mnohá zvířata to na určité úrovni vědí. Ale přimět vás, abyste si to uvědomili, je pomalé. Takže právě teď je úkolem lépe pochopit duchovní systém, který vás podporuje.

Nejste to vy proti světu

Nestavíte se proti systému, když jdete ven a díváte se na věci, o kterých si myslíte, že je nemáte pod kontrolou. Věci se vám dějí; někdy se zdá, že je vaším nepřítelem počasí a jindy jste smýkáni z místa na místo. Mnozí si myslí, že jste to vy proti všemu kolem vás. Cítíte se tak? Věděli jste, že to všechno jsou pozvánky k vaší změně? Možná znáte lidi, kteří měli nešťastný život? V každém jednotlivém bodě se jim děly jen samé špatné věci! Drahé lidské bytosti, tento konkrétní člověk měl obrovskou příležitost dostat se na nulu a přijmout ruku Boha, možná stále a stále! Ale místo toho přijal roli oběti a nakonec o to žádá! Takoví někteří jsou a tak se to bude dít pořád. Se svobodnou volbou se mnozí otočí zády při představě, že by mohli být schopni kontrolovat lépe svůj život a tento druh rozhodnutí často vytváří větší nahodilost událostí a žádnou kontrolu nad životem. Tuto cestu si ochotně zvolili. Někteří si budou hovět v životních problémech a jiní se chopí ruky Boha a pohnou se vpřed.

Toto jsou body rozhodování, které dáváme lidstvu stále znovu a znovu. Moji drazí, učení neprobíhá vždy skrze utrpení! Rozumíte? Někdy získáváme vaši pozornost skrze radost a oslavu. Záleží na tom, kdo jste, v co věříte, a co si může získat vaši pozornost. Věděli jste, že "náhodné" věci jsou pouze začínajícími projekty vaší reality? Věděli jste, že "průměr" je pouze stav reality, která existuje, pokud není zapojena nějaká další energie, která by to změnila? Chci, abyste o tom přemýšleli - a možná, že o tom budeme později i učit.

Vaše duše je navždy. Je nezměnitelná. Je dokonalá a nádherná. Jak jí říkáte? Vyšší Já? To je dobré jméno. Je to já, které vibruje výše než vy - část Boha. Ale vy stále chcete, aby toto já mělo na sobě jméno, že? Věděli jste, že duše nemá žádnou osobnost? V duši nejsou žádné atributy lidstva. Kdybych vám tak mohl poskytnout větší obraz! Moc bych chtěl, abyste to viděli! Existuje dokonalost vesmíru, kterou sdílíte s každou další lidskou bytostí na planetě. Je to uvnitř, připravené k rozvinutí. Víte, co je ve skutečnosti rozšířené lidské vědomí? Je to budování mostu k propojení s duší. Je to to, když začnete rozumět, že vy jste, doopravdy, všichni stejní. ...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama