Září 2014

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 28.9. – 5.10. 2014

30. září 2014 v 14:47 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
jak se svět posouvá do vyšší dimenze, obecně lze říct, že to lidé nevnímají,kromě těch, kdo jsou naladěni na nápory energií. Jsou to osvícení jedinci, jako vy, kteří udržují a ukotvují světlo na Zemi. Mnozí z vás si nejste vědomi toho, jak důležitou roli hrajete ve stávajících událostech a my chceme abyste věděli, že v této době je každý z vás potřebný. Je důležité, abyste udržovali své světlo a setrvávali ve stavu míru a klidu, radosti a štěstí. Když to budete dělat, vyvažujete tak snahy o udržení obyvatelstva v životě plném strachu a starostí a že toto udržování vyváženosti je teď potřebné.

Mnozí z vás se přizpůsobujete, když vámi proudí kreativita a jste inspirováni mnoha nádhernými myšlenkami a tvůrčími projekty. Někteří se cítíte být zahrnuti hojností myšlenek, přicházejících z vašeho vědomí a cítíte, že nevíte které se věnovat. Vězte, že když si zaznamenáte informaci, která k vám přichází, budete instinktivně vědět, která je připravena se manifestovat a na kterou se bude třeba podívat později. Mnohokrát jsou dávky informací, přicházející do zemské atmosféry, přijímány mnoha různými jedinci a tak se bude jednat o téma, které se vynoří a které bude sdíleno mnoha dalšími. Každý člověk je jedinečný a tak to, co přes každého přichází, nebude nikdy úplně stejné jako u někoho druhého.

Je také čas jít do hlubokého rozjímání, naslouchat vedení vašeho srdce a rozhodnout se ohledně věcí, které musí ve vašem životě být a za které jste skutečně vděčni a které vás vyživují a podporují. Pustit vše, co pro vás již nemá význam, abyste zjednodušili váš každodenní život a uvolnili místo pro novou energii, aby mohla přijít. Snažte se žít s méně a vzdejte se toho, co nepotřebujete, ve prospěch někoho, kdo to může potřebovat. Když to uskutečníte, nastane nádherný svět svobody a svěžího dechu. Budete sklízet odměnu v příjemných oblastech života, v menším stresu a v organizovanějším a produktivnějším žití. Podívejte se na každou oblast vašeho života a napište si všechny vaše závazky. Pak se na každý podívejte a rozhodněte se, zda vám opravdu přináší radost a zda má pro vás cenu. A zda je hoden množství času, který do něj vkládáte. Naučte se říkat ne a odmítejte nabídky.Když vyloučíte věci, které vám nepřinášejí radost ani žádné hodnoty, budete mít víc času na věci, které máte rádi.
Rozeznávejte, co je ve vašem životě nejdůležitější a co je důležité, abyste se na to právě teď soustředili. Poznávejte různé oblasti vašeho života, o kterých moc nepřemýšlíte. Toto zkoumání vám umožní najít ve vaší mysli věci, o kterých jste ani nevěděli, že je tam máte - věci, které můžete odstranit, anebo za nimi jít. Vždy se soustřeďte jenom na jeden úkol. Nehleďte na nic jiného, dokud neukončíte tento úkol. Pak se soustřeďte na další úkol. Vyrovnávejte se se životem a jeho nároky svým vlastním tempem. Když budete dělat méně, budete mít toho méně na mysli. Tím, že si zapíšete vaše úkoly a myšlenky, zamezíte tomu, abyste měli hlavu naplněnu vším, co potřebujete udělat nebo na to pamatovat. Budete ovládat vnější okolnosti. Budete ovládat sebe. Naučte se, které věci jsou mimo vaši kontrolu a které můžete ovlivnit. Když je něco mimo vaší kontrolu, přijměte to, abyste se mohli soustředit na věci, které můžete ovládat - na věci, které můžete změnit.

Vaše mysl se nemůže zabývat dvěma věcmi najednou. Rozhodujte se vědomě a s určitým záměrem. Čím se rozhodnete zabývat a co se rozhodnete nechat plavat? Kdykoliv můžete mít jednu myšlenku, ale nikdy jich nemůžete mít dvě či deset najednou. Každým dnem se dostanete blíž ke svobodě a míru, které vám může dát jenom nezatížená mysl, prosta nepořádku. Udělejte místo pozitivnímu přístupu, radosti, optimizmu a štěstí. Je to proces, je to přizpůsobování se. Vyžaduje si to čas, ale funguje to. Odměnou je klidná mysl a šťastnější a klidnější existence, naplněná pozitivními myšlenkami a srdce naplněné mírem, radostí a láskou.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Horoskop na období 29. 9. – 5. 10. 2014

30. září 2014 v 8:08 | Petra Nel |  Horoskop

Turbulence

Stále působí aspekty zviditelněné z minulých týdnů. Představte si, že vlastně tzv. realita je jen puštěný film v prostoru Bytí a vy se na něj díváte. Každý ten film má nějaký název dle scénáře. Vždy je nám puštěný film, do kterého se necháme vtáhnout a začneme žít tím filmem. Když si uvědomím, že je to jen puštěný film, mohu z něho vystoupit a dívat se a dokonce se pobavit a také si poplakat a užít si to.

Když každý týden píši horoskopy, přijde mi to, že popisuji téma filmu, který je nám puštěn, a pak záleží na každém člověku, jak se rozrezonuje s tématem filmu. A když má již nějaké povědomí, kým vlastně je, zůstane jen divákem. Tropický horoskop je popis Matrixu - iluze, která je v dané chvíli aktivní.

Máme se naučit díky tomu spoustu věcí a jedna z nich je, že nezáleží, co se nám děje, ale jak na to reagujeme. A někdy jsme přesvědčení o tom, že vždy musíme reagovat. Není to pravda. Skutečná svoboda je v neutralitě - v pocitu nic. Proto nemusíte na vše reagovat, a pokud máte pocit, že to ve vás nic nedělá, a že je tam prostě nic nebo nevím, pak to respektujte.

Jen pozor, abyste si to nezaměnili s pasivitou a pocitem: "Mě se to netýká". Pokud se takto vyhraníte, tak věřte, že se vás to týká několika násobně více než toho druhého.

Slunce se dostává do kvadratury s Plutem do 9. 10. Slunce ozáří a zviditelní mocenské, destruktivní, manipulativní, bezhodnotové principy. Můžeme to nazvat, že Slunce zasvítí do vašeho nevědomí, aby vyneslo to nejhlubší, co lze v této době vynést. Když máte dostatečně "vyčištěno" nevědomí a to má opravdu jen zlomek lidí, může se objevit skrytá síla, která vede k trasformaci a projevení síly Ducha. Protože se může objevit i pokušení, že jste již "vyvoleným", proto je bdělost, pokora a trpělivost v této době tím nejlepším průvodcem. Učíme se stát na hraně žiletky: mezi světlem a tmou.

Od 1. 10. se Slunce dostává do opozice s Uranem, do 13. 10. a vytvoří T-kvadraturu s Plutem. Slunce a Uran v opozici symbolizuje napětí, zrychlení, nečekané změny, rebelství, vzdor a revoluci.

Prvních 14 dní října bude velmi hektických, nečekaných až šokujících. Přichází změna, dotočení karmického kola, které zároveň bude otevírat nová uvědomění, pochopení, osvobození a až bude dotaženo do konce, otevřou se nové možnosti, cesty, nové Já. Vše bude jinak. Přinese to zmatek a chaos, který je ale tvůrčí a potřebný, pokud potřebuji něco změnit. K tomu se přidává harmonický aspekt Marse s Uranem a Jupiterem a vytváří Velký trigon.

Objevuje se odvaha udělat změny, upřímnost, pravdivost ve své přirozenosti. Přichází příliv energie, nadšení, praktické kroky a činy. Jestli jste se doposud nemohli pohnout z místa, tak věřte, že v této době, že i kdybyste se nechtěli pohnout, bude s vámi pohnuto. Razantně a nekompromisně v ohledu na vaši cestu.

Zaktivuje se životní síla, nadšení, protože uvidíte, že se to někam vyvíjí. Jupiter v harmonii s Marsem symbolizuje příliv energie, tvořivé síly, činorodosti, financí a také oživené sexuality.

Venuše od 1. 10. je v konjunkci se Sluncem a doprovází Slunce až do 30. 11. Tato konjunkce je o Lásce, Božské matce, laskavosti, bezpodmínečnosti, milosti.

Přichází velká podpora a léčení. Ten, kdo prakticky pracuje na poznání sebe sama a je silně spojen se svým Bytím, tak podle toho bude moci přijímat milost. Čím více jste v kontaktu se svým pravým Já a následně s Bytím, pak vaše mysl, emoce, vědomí a buňky jsou schopny přijímat bezpodmínečnou Lásku. Nebrání tomu strachy, nedůvěra, hněv, chtění, závislost atd. Čím více jste "očistění", tím více procítíte energie velkého přílivu, který je v tomto týdnu teprve v počátku.

Jaký vztah máte k této energii, k Božské matce? To vám ukáže váš postoj k vaší matce biologické. Proto je velmi důležité do 30. 11. porovnat si, zharmonizovat si vztah s matkou….Ať se přesvědčujete, jak chcete, že jste např. pohodě, nebo že jste vůči matce nad věcí…..

Na úrovni lidské přirozenosti je být přijatý a milovaný ten nejzákladnější pocit, který prvotně chcete od matky. Tam se tvoří prvotní vztah, intimita, důvěra, odevzdání, oddanost…..to vše ovlivňuje vztah k sobě samotnému, k druhým, k partnerovi, k dětem, k Božské Matce.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

POSELSTVÍ PLNÉ NADĚJE!

29. září 2014 v 7:56 | LORNA BYRNE |  Ostatní

Byla jsem nadšená z řeči prezidenta Obamy, kterou přednesl spojeným národům (a kterou jsem sledovala ze svého hotelového pokoje v New Yorku). Konečně se postavil a říká to, co je potřeba říct. Byla jsem tak šťastná, když jsem ho slyšela, jak říká:

"Volíme naději před strachem. Vidíme budoucnost ne jako něco mimo naši kontrolu, ale jako něco, co můžeme utvářet k lepšímu vzájemným a společným úsilím. Pokud jde o lidské záležitosti, odmítáme fatalismus (Fatalismus je životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovlivnit. Pozn. překl.) nebo cynismus; rozhodli jsme se pracovat pro to, aby byl svět takový, jaký by měl být, jaký si naše děti zaslouží, aby byl."

Andělé, kteří v tu chvíli byli se mnou, mi řekli, že mluví ze srdce, když řekl: "Spojené státy nejsou a nikdy nebudou ve válce s islámem. Islám učí mír. Muslimové po celém světě touží po tom, aby mohli žít důstojně a s pocitem spravedlnosti. Co se týče Ameriky a islámu, neexistuje žádné oni a my - existuje pouze my, protože miliony muslimských Američanů tvoří součást struktury naší země...

Je úkolem všech velkých náboženství, aby přizpůsobila zbožnou víru modernímu, multikulturnímu světu. Žádné děti kdekoliv na světě by neměly být učeny k tomu, aby nenáviděly ostatní. Už bychom neměli tolerovat takzvané "duchovní", kteří vyzývají lidi, aby ubližovali nevinným, protože jsou židé, křesťané nebo muslimové. Nastal čas, aby se civilizované národy tohoto světa domluvily na tom, že vymýtí válku u jejího nejzákladnějšího zdroje: u nákazy mladých myslí násilnou ideologií."

Dávno před tím, než byl Barak Obama zvolen prezidentem, mi byla zjevena jeho duchovní stránka - tehdy jsem ještě ani nevěděla, jak se jmenuje. Dívala jsem se na televizi a směla jsem vidět jeho duši, jak jemně vystupuje dopředu, abych mohla spatřit hloubku jeho duchovní víry a toho, jak je duchovně velmi uvědomělý. Je velmi vzácné, že něco takového vidím skrze televizi - koneckonců jsem ho neviděla fyzicky.

Vím, že je pro něj duchovně těžké být prezidentem; ne vždy udělal jen to správné. Jeho strážný anděl se snaží udržet ho na správné cestě, jak jen to jde. Dnes řekl ta správná slova... teď se všichni musíme modlit, aby měl i odvahu a sebejistotu je uskutečnit a udělat to, co hluboko uvnitř ví, že je správné, i když mu jeho poradci říkají, aby to nedělal.
Rozhodnutí, která prezident Obama udělá, se dotknou nás všech nehledě na to, kde žijeme. My všichni bychom v tuto kritickou dobu měli ve svých modlitbách pamatovat na něj a všechny své politické vůdce.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.
Lorna

Zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz


Když Bůh vidí plakat děti

26. září 2014 v 3:41 | Wan

Když Bůh vidí plakat děti, pláče s nimi. Z božích slz se rodí andělé,

aby obklopili trpící a zazpívali tichou píseň zlomenému srdci, aby

požehnali tomu, kdo se vydal skropit pozemskou pláň svým pláčem.


To bolest otevřela studnu v dětském srdci, aby stejně jako životodárná

Voda, dala vyrůst květům v poušti lidské lhostejnosti.


Když děti vidí plakat Boha, smějí se, smějí se tak krásně, že z jejich

smíchu se na polích rodí motýli, aby zvěstovali, že anděl Soucitu právě

rozezněl zvony. Zvony pravdy, odvěké pravdy, že Bůh nepláče s nimi,

ale v nich, že Boží pláč a dětský smích jedno jsou.


Když motýl vidí Boží slzu a dětský úsměv, pak se rozletí do světa, aby

každému květu vypověděl kouzelný příběh o Životě. Od té doby květ

který voní, je květem, který porozuměl.


© Wan

NERVOVÁ A REGENERAČNÍ DIETA

25. září 2014 v 14:02 | z knihy Wiliam McGarey / E. Cayce - POTRAVINY JAKO LÉK |  Zdraví

Mnoho nepříznivých faktorů - rodinné spory, finanční problémy, stres v zaměstnání, bufetová strava atd. přispívají ke zhroucení nervového systému, jednotlivých orgánů a nakonec celého organizmu. Regenerační proces organizmu má své meze, na které denně útočíme. Můžeme změnit zaměstnání nebo najít klid v rodině nebo podniknout kroky ke zlepšení své stravy. Je proto dobré vědět, co všechno se může dosáhnout pomocí změny stravování, co nám může nejvíce pomoci. Hlavně to platí pro nervový systém, napětí, nedostatek klidného spánku: "Strava by měla být taková, aby se snadno asimilovala a regenerovala nervy, tj. s velkým podílem zelené zeleniny - nebo přinejmenším jedno jídlo denně by měla tvořit zelená zelenina, která může být i s majonézou nebo s olivovou zálivkou". (691-1)


Jaká je nervová regenerační dieta?
Celer, ředkvičky, zelená zelenina, rajčata. Tedy to, co účinně buduje nervy, dále džusy - ale ne masové, živočišné vývary.
(255-3)

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.9. – 28.9. 2014

24. září 2014 v 14:06 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
ti, kteří jsou schopni se dostat za běžné rozptýlení, se spojují a soustřeďují na mírový svět. Ve vyšších dimenzích se tato energie zvyšuje a násobí, takže, jak jsme uvedli již dříve, když se sejdou dva nebo více lidí, je tam také vědomí Kristovo. Síly světla a lásky se s potěšením připojí k těm, kteří se po celém světě soustředí na to, aby přinesli nejvyšší možný výsledek pro Zemi a celé lidstvo. V důsledku úsilí těchto sil světla se ve světě děje mnoho pozitivních a laskavých změn. Ti, kdo reagovali na výzvu, provádějí tuto posvátnou a zbožnou práci s láskou a úctou. Osvícené duše po celém světě se obracejí dovnitř sebe, aby vyslovili k Stvořiteli Všeho Co Je z hloubi svých srdcí přání, ve víře a v hlubokém pochopení, že každý z nich je božskou jiskrou božské manifestace na Zemi.

Pak se otočí, aby rozjímali nad krásou světa, který je kolem nich a oslavovali zázraky přírody, neuvěřitelný východ a západ slunce, myriády malých stvoření které je obklopují. Každé je jedinečné a neuvěřitelné ve svém jedinečném detailu. Nasávají barvy květin a pozorují, jak každá tyčinka jakoby ze sebe vyzařovala světlo. Propojují se se stromy a poslouchají jejich nadčasové zprávy o bratrství, hojnosti a podpoře. Začínají si uvědomovat, že jejich planeta překypuje životem, že vše je spojeno se Vším Co Je a že oni jsou také toho nedílnou součástí. Cítí, že každý moment, který tráví rozjímáním a obdivováním zázraků světa ve kterém žijí, je podporou a vyjádřením vděčnosti za hojnost, která byla stvořena k jejich potěše. Uvědomují si, že takto vesmír odpovídá, když jim přináší více toho, co naplňuje jejich srdce radostí.

Mír na světě je vytvářen jedním vědomím, a když toto vědomí v každé osobě chápe, že vyjádření pocty všemu, co je v jejich životě dobré, i když se to tak druhým nemusí jevit, udržuje proud vděčnosti, dobra a pozitivní energie, což představuje konstantní hlavní sílu, fungující v jejich životech. Dveře k vyššímu vědomí, k vzestupu, spočívají v trvalém a neutuchajícím pociťování jemných stavů radosti, blaženosti a vděčnosti. Prožívání a prociťování těchto stavů spojuje lidi s vyššími říšemi vnímání, a jakmile si tyto vyšší reality uvnitř sebe uvědomí, na návrat ke starým způsobům nelze ani pomyslet.

Úkolem tedy je, snažit se o dosažení těchto stavů bytí a cítění. Učit se rozpoznávat staré myšlenky, které se vynořují zdánlivě odnikud, pozorovat se, a pozvedat tyto myšlenky, a vidět, že se jedná o starou energii, kterou již v životě nepotřebujeme a propustit ji, aniž bychom tuto energii připoutali k něčemu v našem současném životě. Rychle nahradit tuto starou myšlenku nějakou novou a posilňující. Když se toto praktikuje, stává se stále jednodušším, zůstávat v jemném stavu radosti a nadšení, které automaticky vytváří pocity vděčnosti. Čím víc lidí začne ztělesňovat tento stav bytí , tím víc budou svět a lidé kolem nich odpovídat pozitivní energií. Když začne každý člověk ctít své sestry a bratry tak, jak si ctí sebe, přirozeným a vděčným následkem bude mír.

Jsou to ti, jejichž srdce jsou tváří v tvář největším výzvám klidná, kdo vytváří lepší svět pro sebe a pro druhé. Jsou to ti, kteří chápou, že když propustí roztrpčení, vztek a potřebu mstít se, podporují a pozvedávají každého a všechno v celé oblasti svého vlivu. Stačí vám podívat se na dějiny vašeho světa, abyste rozpoznali tato úžasná zářící světla, ty lidi, kteří stojí ve svém světle, ve své trvalé víře a oddanosti, kteří udržují božské plány míru, odpuštění a jednoty s obrovskou odvahou a odhodláním v tváři nebezpečí a chápejte, že vy k nim můžete také patřit. Stůjte silně a pevně v jednotě s božským a vše bude dobré. .

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Urychlení

24. září 2014 v 14:03 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling byl předán ve Vancouveru, v Kanadě 8. února 2014

Buďte pozdraveni drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. Musí. Šišinka mozková se otevírá určitým způsobem a lidské bytosti si potřebují zvyknout na to, že odkládají své filtry stranou. Jsou to filtry lidství. Pokud jsou na místě a lidská bytost neustoupí plně stranou, zpráva přichází skrze její filtry a její vědomí.

Takto rozeznáte, zda je channeling čistý nebo ne. Pokud se zdá, že je lidská bytost spojená s portálem a zachovává si způsoby vyjadřování a svůj projev, víte, čemu nasloucháte. Je to částečný channeling. Někdy je to prostě způsob, kterým lidská bytost potřebuje přijímat zprávy, aby to pro ni bylo pohodlné. Ale nejčistší jsou channelingy, kde žádné filtry nejsou.

Je to obtížné a vyžaduje to cvik. Někdy lidská bytost vstupuje dovnitř a ven v průběhu channelingu! Filtry tam jsou a pak jsou zase odloženy. To je člověk, který se v průběhu channelingu učí. Dáváme vám tyto informace, protože se vztahují k vašemu každodennímu životu. Když jste v situaci, kdy procvičujete intuitivní stránku, odložte své filtry stranou. Filtry vám říkají, co chce od vás slyšet váš mozek, v protikladu k tomu, co přichází šišinkou mozkovou - což je čistá intuitivní myšlenka. Tato praxe se vyplatí. Čistá intuitivní komunikace vám přinese jasnější spojení s tím, co bychom nazvali energií života, a umožní vám být v pravý čas na pravém místě.

Oslavuji tento čas s vámi, drazí. Někteří z vás toto poslouchají ze záznamu, jiní jsou zde v místnosti. A opět vám říkám, že hovořím k vám všem ve stejný čas, protože vás vidím, jak posloucháte, drazí. Není to záhada vidět, kdo si může přát slyšet toto poselství.

Jste v nové energii a tuto skutečnost jsme již mnohokrát probírali. Řekli jsme některé úžasné věci, které potvrdí pouze čas. A to je v pořádku, protože stejně jsme začínali před 23 lety, když můj partner poprvé otevřel ústa nebo to zaznamenal na papíře, a předal informace těm, kteří chtěli slyšet, co Kryon říká. Zprávy, které jsme předali tehdy a které předáváme teď, se začínají kompletovat a potvrzovat.

Řekli jsme, že nebude žádný Armageddon, a žádný nebyl. Zkoumali jsme potenciál Třetí světové války a řekli jsme, že žádná nebude. Dávali jsme vám zprávy, které nebyly předpovídáním budoucnosti, ale byly založeny na tom, co pradávné národy na planetě, spjaté s přirozenými cykly, věděly (míněn přechod roku 2012 - pozn. překl.). Jejich proroctví se stávají skutečností.

A tak zde nyní sedíme v nové energii a dáváme vám stejný druh poselství - založeného na potenciálu, který vidíme, že se uskutečňuje, nikoli, že by se mohl uskutečnit. Řekli jsme vám, že začínáte rekalibrovat samotnou lidskou přirozenost. Pokud jste součástí ezoterické víry, metafyziky nebo směru nazývaného "New Age", informovali jsme vás, co se mění, a vyzvali jsme vás k opuštění všech starých praktik, které planetě nepomůžou. Některá sdělení bylo pro vás obtížné přijmout, pro nás obtížné sdělit. Šlo o to začít přepisovat realitu, kterou jste si mysleli, že máte.

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU - ZÁŘÍ 2014 - PRAVÉ MÍSTO, POZICE A PRAVÝ DOMOV

24. září 2014 v 13:56 | Solara |  Channeling

Září je mocný měsíc dokončení, ustálení, upevnění a sklizně. Stále letíme po naprosto zrychlené Rychlé Stopě ve stavu neustálé akce a potýkáme se s množstvím situací a detailů, které se stále mění. Neustále jsme vyzýváni, abychom souběžně zpracovávali úkoly na úrovních Mimo Mapu. Vlna je tak extrémně neklidná, že se učíme, že mezi jednotlivými vrcholy vln je tok, proud.

Po celé září jsme doslova tlačeni k tomu, abychom začali něco dělat pro to, abychom změnili naše životy, ať se nám to líbí nebo ne. Budeme vyhnáni ze svých zón pohodlí a hozeni na neznámé území. Mnohé prvky se buď přesunou blíž ke své Pravé Pozici nebo se na ni přímo dostanou.

Po několik minulých let to vypadalo, jako bychom procházeli Černou Dírou, ve které je z nás všechno, co už je prošlé, zastaralé, povrchní nebo nepravdivé silou seškrábnuto. Je to jako být zmítán uvnitř kamenného bubnu, ve kterém se otloukají všechny naše hrubé částečky, dokud se nevynoříme s obnovenou jasností účelu. Všechno, co stále spouští naši vnitřní spoušť nebo spouště, bylo spíš vodou na náš mlýn, která vyleštila náš kámen.

Mnozí z nás se nyní blíží k centrálnímu víru nebo Černé Díře. Vše co zbývá, je svlékáno, autentičnost. Brzy budeme vyhozeni ven na druhou stranu do úplně nové reality. Tehdy se všechny nově nastavené vrstvy našich nových bytostí vrátí po spirále k nám. Nové způsoby bytí. Nové priority. Nový Pravý Účel, Důvod. Žití v našich Pravých Domovech na našem Pravém Místě, na Pravých Pozicích.

Každý má Pravé Místo.
Někteří mají více než jedno Pravé Místo, a na každém z nich mají na práci důležité věci. V této době, když se svět duality všude kolem nás hroutí, je nejdůležitějším abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem, jak rychle to jde. Není to jen místo, kde se cítíme pohodlně a bezpečně, naše Pravá Místa jsou tam, kde můžeme naplnit náš Pravý Účel.

Mnozí z nás po celý život touží vrátit se "Domů". Neboť většinu našeho života jsme cítili, že Domov je někde jinde, možná v jiném světě. Ale nyní se všechno změnilo. Nejen že jsme v posledních mílích duality, ale zjišťujeme, že nemusíme opustit tuto planetu, abychom se dostali Domů, můžeme vytvořit svůj Pravý Domov zde na Zemi.

Naše Pravá Místa jsou místa, kde můžeme najít své Pravé Domovy. Naše Pravé Domovy se nenacházejí jinde než naše Pravé Místo. Ne každý potřebuje právě teď žít ve svém Pravém Domově, ale každý potřebuje být na Pravém Místě.

Náš Pravý Domov není jen pohodlné, dobře známé místo, kde žít, ale představuje úplně novou úroveň vědomí. Jsou to místa pravého bytí, kde můžeme plně žít naše Pravé Životy jako Praví Jedinci. Pravé Domovy se nacházejí v Nové Krajině a jsou místy ukotvení Nového Paradigmatu. Jsou to ostrovy Naprosto Větší, Úžasnější Reality umístěné do umírajícího světa duality jako zářící klenoty, které budou stabilizovat okamžitý převrat (výměnu) mezi systémy reality.

V září je také silný prvek dokončení, dokončení věcí, které pro nás byly opravdu výzvou a spotřebovávaly spoustu naší energie. To nás přivádí k nádherné sklizni našeho nahromaděného úsilí, když sklidíme to, co jsme tak poctivě v našich životech zasadili. Mnoho osobních a kolektivních úsilí v září nebo začátkem října kulminuje, jde o takové jako dokončení nejdůležitějších projektů, přesunutí se do našich Pravých Domovů nebo dělání hlavních vnitřních nebo vnějších rozhodnutí, abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem.

Září je další měsíc, kdy se rychle a hluboce přesouváme do Nové Krajiny. Po celý měsíc se naše bytosti budou dál rozšiřovat, expandovat a prohlubovat a naše jasnost bude stále silnější. Dál budeme projevovat svou vnitřní Opravdovost do rozhodovacích vnějších Akci. Zesílí náš závazek dostat se na svá Pravá Místa a bude o mnoho jednodušší udržet jasný úhel pohledu (perspektivu) na to, co je reálné a pravé.

Jak stále více žijeme svou vnitřní Pravdivost a jasně ji vyjadřujeme v našich vnějších akcích, Nová Krajina začíná pronikat starou krajinou. To se děje pomalu, jemně a stále. Nová Krajina je stále viditelnější všude kolem nás. Nová energie přichází a jiskří naší starou krajinou. Všude jsou jiskry Nového a Pravého. Naše vnitřní a vnější prostředí se značně mění v každém směru.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na září 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na období 22. – 28. 9. 2014

22. září 2014 v 9:12 | Petra Nel |  Horoskop

SVĚTLO A TMA

Slunce vstupuje 23. 9. do znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Den a noc jsou stejně dlouhé, světlo a tma, dobro a zlo je v rovnováze.

V době znamení Vah se do popředí dostává potřeba rovnováhy, nastolení míru a harmonických vztahů ve jménu oboustranného vítězství. Harmonizace. Ve skutečnosti se největší boj odehrává uvnitř nás.

Od 6. 7. 2014, kdy se objevil v horoskopu Boží prst, který symbolizoval proces obejmutí své niterné temnoty (obejmutí svého ďábla), se uvnitř nás spustil systém spojený s lidskou přirozeností. Doposud objevené světlo, probuzená božská přirozenost v nás, pochopení a uvědomění - to vše bylo překrýváno touto niternou temnotou, která pochází z mechanismu mysli. Temnota se pouští skrze strach. V této době vše graduje a tísnivá situace je velmi citelná. Každý člověk má v sobě nejcitlivější, nejbolestivější téma. Skrze toto individuální téma přichází strach - zatemnění světla v nitru. Temnota bojuje se světlem, aby neztratila svou moc, vliv, energii, a proto se spouštějí negativní programy, které si člověk myslel, že již má dávno za sebou, … aby bylo ukázáno, že se nic nezměnilo, že práce byla k ničemu, že je ta bolest stále tady. A čím více jste probuzení a popř. máte vliv na druhé v probouzení a udržování světla, o to silnější programy, temnota a strachy budou proti vám použity, aby vám bylo zamezeno v produkování světla jak v sobě tak v druhých. Čím světelnější, svobodné bytosti, o to většími zkouškami tmy tyto bytosti prochází.

Moji milí, není to o tom, začít se bát. Je dobré vědět, že procházíme vnitřním bojem, kdy temnota se snaží z posledních sil získat převahu. Zároveň je důležité si uvědomit, že záleží na každém z nás, jestli v jeho nitru vyhraje temnota nad světlem. Na každém záleží.

Bylo mi dovoleno vynést na světlo pojmenování boje, ne však proto, abychom se začali bát a tím temnotě podlehli, ale naopak. Když si uvědomujete, že kolektivně procházíme tímto procesem, přestanete mít pocit selhávání a pochybností o sobě. A dokážete i rozlišit určitou zákeřnost, se kterou to přichází. Je tady výzva, která přichází ke každému z nás: buď se začnu bát a tma mě dostane, a nebo se k ní postavím čelem, a o to více zaktivuji svoje světlo. Temnota je tady proto, aby mně motivovala zesílit své světlo, rozhodnout se pro světlo, Lásku. V skutečnosti Bytí žádná temnota neexistuje, ta pramení jen z polarity, z mysli, z hodnocení (dobro a zlo) a z emočních bloků. Proto když překročíte určitou formu sebepoznání, dostanete se za polaritu. Přesto se člověk dostává do neustálého zkoušení z bdělosti, síly světla a pevnosti.

Mooji - úžasné vysvětlení tohoto principu je na videu. "Když vydržíš, budeš volný…."

Pokud se ve vás objevují strachy, obavy a vynášejí se bolestivá místa, iluze, očekávání, pak se tedy radujte, děkujte, děkujte, děkujte. Už jen tím rozpustíte sílu, která s tím přichází, protože vděčnost je spojena se světlem.

Za co máte děkovat? Že vás to bolí? Že máte strach? Že jste v panice, a že je ohrožena vaše existence? Ne. Právě proto, že to bylo vyneseno na světlo, že to můžete vidět, že si to můžete uvědomovat: "Jééé tohle mám v sobě !? Teď vím, jakého mám protivníka proti sobě."

Ať je vám v mysli přehráváno cokoliv, ať se vás to dotýká hmotně, fyzicky - Veřte! Veřte! Veřte ve svou sílu v sobě a v přemožení těchto her. Ona přijde pomoc zvenku, vždy se objeví a přijde i nám - již brzy.

Přesto je důležité vědět, že máš v sobě sílu Bytí, máš ji v sobě, máš v sobě sílu Bytí. Rozhodnutí stát se světlem, mé srdce patří světlu. Stačí říci nahlas a plnou vahou prožitku se rozpustí testování. Zároveň buď připraven, že přijde jiný testovací pocit a znova projdeš… Potřebuješ své světlo zažít, strávit, ukotvit a to lze jen přes testování v těžkostech, a pak si uvědomíš, jak silné je tvé světlo, Láska, Bytí, Jasnost.

Už tím, že toto čteš, je aktivována tvá síla čistého Bytí, ta síla sídlí v Tobě, v Tobě….

Jak dlouho budeme procházet tímto obdobím? Do prosince, kdy adventním časem začne sílit světlo. To neznamená, že až v této době může v Tobě vyhrát světlo. Může to být teď hned, v tomto okamžiku. To záleží na tobě! Je to v Tobě.

Nelze vám skrze slova popsat vše, co se děje, a jak a není to ani potřeba. Postačí vědět, že světlo je v Tobě a všichni Mistři - jak lidští, tak jemnohmotní - jsou s Tebou stále, v každém okamžiku, jen se k nim stačí obrátit. Živíš to, čemu dáváš pozornost.

Všechny strachy, představy, chtění a žádosti nechej projít kolem sebe - skrze sebe. Nechej je jen projít, jako chodce kolem tvého chrámu, nezastavuj se s nimi, nepoznávej je, neřeš je, jen jim poděkuj a požehnej. Oni nejsou ty, jsou to jen návštěvníci.

Novoluní ve Vahách nastává ráno 24. 9. na sabiánském symbolu :

,,Transmutace plodů minulých zkušeností v semena, která zachytí věčně tvořivého Ducha."

Proces niterného zrání, poznání, probuzení, vědomého Bytí, aby mohlo být semenem pro nový cyklus existence.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.


Kryon - Fyzika Další 500 let

18. září 2014 v 8:17 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling byl předán v Moskvě, Rusko, Sobota, 17. května 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Asi před třemi hodinami jsem svému partnerovi předal informaci o tématu dnešního channelingu. Vždy ho rád varuji předem, když se chystáme na channeling s vědeckým námětem. Je to pro něj test - vyzkouší si, jestli se dokáže vyhnout nervozitě. Takže tento channeling se tedy týká fyziky. Nebude to příliš dlouhé, ale budete si ho pamatovat. Pro předání informací jsem záměrně zvolil tento čas a toto místo [Moskvu].

Vždy budou tací, kteří řeknou: "Co to má společného s mou duchovností? Proč přichází nějaká andělská forma a potom mluví o vědě?" Dříve než skončím, myslím, že budete vědět, proč to tak je. Moji drazí, opravdu chcete oddělit fyziku od Boha? Je zaujatost vaší trojrozměrné existence uspořádaná tak, že byste Boha vypustili ze stvoření? Ovšemže ne. Ale když začínáme spojovat tyto věci dohromady, někteří z vás se o vědecké části nezajímají. Proto to chceme zjednodušit.

Můj partner často při těchto diskuzích znervózní, protože jeho průprava nezahrnuje fyziku. Proto pokaždé, když začneme mluvit o těchto věcech, tak si myslí, že to není jeho liga [není na to školený]. Mnohem lépe se mu mluví o věcech srdce. Když mluvíme o Boží lásce a osobních atributech lásky, které má každý člověk, můj partner to vidí a cítí. Ví to a zažívá to. Ale když začneme mluvit o struktuře atomu, začne být nervózní.

Co víte o fyzice? Mnoho z vás odpoví: "Velmi málo," ale někteří: "Docela hodně." Takže nám dovolte, abychom pro většinu z vás tyto atributy, o kterých budeme dnes večer mluvit, zjednodušili a demystifikovali. Fyzika, to je způsob, jakým věci ve vaší realitě fungují. A až do teď to nezahrnovalo nic víc než to. Například ve fyzice nemáte úsek pro duchovnost - a upřímně, přece musíte ten vzájemný vztah vidět. Takže ve vašich školách pro to nemáte třídy. Ve "studijních škatulkách" vaše instituce oddělují chemii a vědy o životě od fyziky, ale přijde čas, kdy pravá podstata všech učebních škatulek bude začínat fyzikou, protože se nakonec stane společným jmenovatelem všeho.

Chtěl bych se pokusit vám v těchto několika momentech představit potenciály vašich objevů ve fyzice v příštích 300 až 500 letech. Tyto věci k vám přicházejí pomalu, a právě teď si myslíte, že je to dlouhá doba, moji drazí. Avšak v zemích, které bychom nazvali zdravotně vyspělými, se střední délka života jednotlivé lidské bytosti šplhá k průměrným 80 rokům. Když si vezmete 80letý život, kolik z nich byste museli žít, abyste dosáhli přibližně čísla 300? Odpověď zní, že méně, než byste spočítali na prstech jedné ruky. Takže z tohoto pohledu to vlastně není tak dlouhá doba, že? Pro vás čtyři životy. Takže mi dovolte, abych vám řekl, co lze v tomto časovém úseku očekávat, nebo co byste mohli spatřit, kdybyste se jen třikrát vrátili.

AA Michael - ILUZE STRACHU

18. září 2014 v 8:14 | Ronna Herman |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, září 2014


Milovaní mistři, zastavíte se se mnou na chvilku a uděláte inventuru toho, čeho jste poslední dobou dosáhli a co vám může připadat jako porážka nebo prohra? Chtěl bych, abyste se blíže podívali na to a lépe porozuměli tomu, co je zasvěcení a proces transformace. Jak se nadzvedává závoj zapomnění a vy se dostáváte do moudrosti svého Vyššího Já a Nadvědomé Mysli, získáváte jasnější obrázek toho, jak fungují vesmírné zákony, velkoleposti a dokonalosti vašeho Podvesmíru. Nicméně stále pochybujete a jste zmateni, když jste konfrontováni s některými z vašich starých strachů a pocitů.


Celé lidstvo, bez výjimky, dělá rychlé pokroky - ano, dokonce i ti, kteří se zdají být zaseknutí nebo se topí ve schématu oběti a v karmických interakcích příčiny a následku, v dramatu dobra a zla nebo duality/polarity vědomí. Hluboko uvnitř každé cítící bytosti je nespokojenost, touha, pocit, že musejí nastat změny, že už se nemůže pokračovat dál v těch samých bolestných starých vzorcích existence. Jste svědky toho, že někteří si chtějí vybrat možnost opustit fyzickou loďku a vrátit se do duchovní formy, aby tam očekávali snazší, přívětivější dobu k návratu a pokračování cesty fyzického vyjádření. Jiní se stávají statečnými, jak se natahují do neznáma a zjišťují, že tam čekáme, abychom jim pomáhali, aby začali doufat a snít, když ovládají svůj osud.


Jen musíte uznat, projasnit a uvolnit všechny negativní vzpomínky a energie uvnitř svých hmotných (fyzických)/éterických, mentálních a emocionálních struktur, a tak je to i s Matkou Zemí. To je onen zdroj "procesu zničení", kterého se všichni tak bojíte, ale nemusí to být tak radikálně katastrofické, jak bylo předpovídáno a k čemu jste byli vedeni věřit. Popravdě, všechno, co není v harmonii s vyššími frekvencemi vibrací nového věku, musí být přeměněno nebo pozvednuto; ovšem, toho může být dosaženo jen tak, že si začnete být vědomi, základních prvků, kterým věříte, a které nerezonují se vzácným vědomím budoucnosti vyšší čtvrté a páté dimenze. Jak víte, Matka Země se také smaží dosáhnout vyšší úrovně Božího vědomí. Aby toho dosáhla, musí projasnit negativní proud základních vzpomínek v astrální říši/ve svém aurickém poli - ve víru negativních mas vědomí toho, čemu lidstvo věřilo po mnoho minulých věků. To je to, kde mnozí z vás mají potíže. Zatím nejste schopní rozlišovat, co jsou spíše vaše vlastní základní myšlenky, víry, kterým věříte, a co ty, vytvořené mnoha různými rasami, kulturami a náboženstvími po mnoho minulých věků.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 14.9. – 21.9. 2014

17. září 2014 v 14:19 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
je čas, abyste se rozešli se vším tím, co věčně upoutává vaši pozornost neúnavnými pokusy oddálit vás od vašeho vnitřního jádra poznání. Místo toho se podívejte na nebesa a na to, jaké konstelace se dějí ve vesmíru. Je pro vás důležité, abyste zaznamenali tyhle opravdu velké události, zatímco se věnujete svým denním aktivitám a povinnostem na planetě. Mnoho věcí je nyní dostupných, aby byly rozpoznány a znovu objeveny. Jak se Země přesouvá stále více do sférického časového pásu, přináší do ohniska pozornosti mnoho dávných vzpomínek a vědění. Ty jsou připraveny na to, aby byly představeny rozvíjející se civilizaci, jejíž součástí jste. Jděte do svého středu a podívejte se, jestli jste připraveni je přivést do současnosti. Atmosféra Země je oseta novým věděním, které čeká pouze na to, aby ho lidé jako vy přinesli do středu pozornosti tím, že vytáhnete z minulosti poznání, které je třeba pouze zaktualizovat, aby bylo přínosem pro současnou dobu.

Svět je připraven osvojit si více poznání a nové metody, které jsou napojeny na Zdroj a v souladu se Zdrojem, takže nezanechávají na vaší planetě otisky a neškodí nikomu a ničemu na Zemi.
Toto JE potenciál, nyní připravený se projevit ve vaší nové realitě. Povoláváme ty, kdo dobrovolně souhlasili s tím, že toto přinesou sem, aby pomohli podpořit současný vývoj. Toto vědění máte hluboko v sobě a volání z vyšších dimenzí toto vědění aktivuje. Čekáme, že mnoho z vás na toto volání odpoví a že si zlepšení své planety a jejích království stanoví jako svou hlavní prioritu, místo aby se nechávali zatahovat do nekonečné honby za osobním ziskem a mocí, neboť tento bývalý koncept se teď stává pouze hromádkou popela. Přicházíte z míst ve vesmíru, kde nejvyšší a největší dobro pro všechny je na prvním místě v kolektivním a společném vědomí a kde všichni mají všechno, co potřebují, tak, jak to potřebují a když to potřebují. Tyto předlohy nesete v sobě a jste připraveni je nyní ukotvit do své současné reality.

Někteří z vás mohou být překvapeni věděním, které skrze vás bude přicházet, protože to bude v oblasti, kterou jste dříve nebrali příliš vážně, ale když prozkoumáte svou minulost, uvidíte, že ten potenciál tam byl, doutnal na pozadí vašich životů. Nechte to skrze sebe protékat a důvěřujte tomu procesu, ať už se projeví jakkoli. Uvědomte si, že každý z vás je tady v této době, aby k vaší vynořující se nové společnosti přidal své jedinečné a cenné dary, ať už v jakékoli podobě. Vyžaduje to pouze, abyste tomu věřili a důvěřovali sami sobě. Hojnost vesmíru proudí do každého života a mnoho dveří se otevírá tam, kde byly doposud zavřené. Abyste mohli tuto hojnost přijmout, musíte se jejímu přijímání otevřít a to uděláte skrze každodenní ztišení a vnitřní klid. Tato hojnost, o které mluvíme, přichází na křídlech lásky v podobě tvořivých myšlenek/nápadů, na kterých je potřeba pracovat, protože k tomu, aby se mohla jakákoli myšlenka/nápad manifestovat a uskutečnit, je potřeba čin.

Ve světle toho, co bylo řečeno, je na každém z vás, abyste si vedli seriózní deníkové záznamy všech nápadů a myšlenek, které k vám každý den přijdou. Je důležité poznamenat si pečlivě i čas a datum, později vám to může velmi pomoci. Vaši bohem schválení průvodci s vámi nyní pracují na probuzení těchto aspektů vašeho autentického bytí tím, že do vašeho vědomí/mysli vtiskují slova, myšlenky a obrazy. Jejich smyslem je pomoci vám, dát vám klíče a nápovědy, které vás povedou na vaší cestě. U některých přijatých pobídek se vám může zdát, že je nemožné uskutečnit je ve vaší současné situaci, ale když si je budete pečlivě zaznamenávat do svého deníku, budete mít o nich záznam, který vám je později připomene, až pro vás přijde čas na jejich realizaci.

My, vaši průvodci, se snažíme s vámi pracovat a podporovat váš duchovní vývoj. Jsme schopni vám pomoci v jakýchkoli situacích, které se právě snažíte zvládnout, tím, že vám pomáháme uvidět alternativní řešení nebo tím, že do vašeho vědomí zasadíme nové myšlenky a perspektivy, takže máte možnost zajistit, aby váš život fungoval. Nemůžeme dělat vaši duchovní, mentální, emocionální nebo fyzickou práci za vás, protože to je výhradně vaše zodpovědnost a je to doména vedení vaší vlastní duše, ale můžeme a velmi často to děláme, vás povzbuzovat, inspirovat a posilovat vaši vlastní sílu tak, abyste viděli svou cestu skrze výzvy, jež vás potkaly proto, že jste se inkarnovali na tuto planetu. Mluvte s námi během vašich chvilek ztišení a klidu a žádejte nás o pomoc s vaším denním životem - bez vaší vědomé žádosti vám totiž nemůžeme pomáhat, protože musíme dodržovat univerzální zákon nevměšování do vaší bohem dané svobody volby. Jsme zde a jsme připraveni.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Mistr Saint-Germain - Ukotvení v srdci a politika, hospodářství a jiné vnější vlivy

17. září 2014 v 14:17 | Barbara Bessen |  Channeling

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, září 2014

Milí přátelé channelingů,
pracovat se Saint Germainem je vždy velmi zajímavé, zejména proto, že má v sobě mnoho faset, které rezonují s těmi mými. Považuji to za velmi přínosné pro náš každodenní život, který je také velmi rozmanitý. Lze jasně vnímat, že on sám tady žil a stále tu určitým způsobem pobývá, neboť odpovídá na otázky velmi světským způsobem. Příležitostně popisuje, jak je přítomen na schůzkách a jednáních politických elit. Často si vyhledá a "vypůjčí" tělo nějakého člověka, který se takového jednání účastní jen okrajově. Působí takříkajíc jako šedá eminence, aby tímto způsobem přispěl ke změně. Na mě dělá velký dojem tím, že se zajímá o mnoho oblastí života a díky tomu je i báječnou bytostí pro kontakt. Vypadá to dokonce tak, že mu hodně leží na srdci Evropa. Stejně tak vztahy nás všech tady na Zemi, i ty staré, o nichž nemusíme vědět, ale které nás přesto stále ještě ovlivňují. Zjistila jsem, že Saint Germain odpovídá skutečně na všechny otázky. Jen je třeba si na to udělat čas a pochopitelně pokládat otázky správně. Doporučuji vyhledat si klidné místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit, kde se můžete úplně uvolnit a pak ho oslovit. Okamžitě bude přítomen, ať už jakoukoli částí svého bytí, a bude připraven zodpovídat otázky. Jak bylo však již řečeno, kvalita otázek závisí na nás. Kdo z nás se zajímá o volnou energii, politiku a hospodářství nebo dokonce v těchto oblastech i pracuje, pak pro něj Saint Germain bude mít kvalitní, zásadní a obsáhlé informace. Ví také hodně o celostním léčení. Užijte si ho v následujícím poselství a mějte odvahu oslovit ho přímo.

Hodně úspěchů přeje
Barbara

P.S. Kdo s duchovní komunikací teprve začíná, může najít návod ve cvičeních, které nabízíme v našich pravidelných channelinzích uveřejňovaných zdarma, dále v knihách a na CD (zatím vydané pouze v němčině, pozn. překl.)

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé. Jsem Saint Germain.

Není to pro tebe vůbec jednoduché žít v téhle zvláštní době života, že? Nebo patříš k těm, kteří jsou ukotveni ve svém nitru a nenechávají se ovlivňovat vnějším děním? Hm, myslím, že jen málokdo z vás je schopen si užívat každodenní život a zůstávat ukotven v srdci. Ostatně užívání si je téma samo o sobě. Kdo z vás si dovolí jen tak si užívat, vychutnávat si něco či dokonce hýřit, ať už vnějšně nebo vnitřně? Proč pro jednou neodhalit svého vnitřního pokušitele, pozdravit ho, věnovat se mu a nechat ho působit? Proč ne, vždyť to všechno k tobě patří? Vše, co máš v sobě, je pokladnicí zkušeností. A paradoxní na tom je, že se to netýká pouze tebe, ale i všech ostatních lidí. Každý člověk na Zemi se snaží o to, aby byl ušlechtilý, dobrý a pomáhal ostatním. Protože však stále ještě žijete v dualitě, přinejmenším jednou určitou částí, existují ve vás také horší stinné stránky. Tak to je a tak to bylo i zamýšleno. To je přece smysl tohoto pozemského života. Proč jsi tady? Tuhle otázku jsme tu už často rozebírali. Jsi částečkou božství, které se vydalo za poznáním i toho negativního. Ano, tak to je. Teď jde o to přijmout všechny části svého bytí. Dnes jsem přišel, abych ti to osvětlil. I v tobě spočívá to, o čem slyšíš a čteš ve vnějším světě: válka a násilí, slabiny a posuzování. Všechno to, co nemáš rád, je v tobě také přítomno. Je uměním to nyní všechno přijmout, přitakat tomu.

PONOŘTE SE DOVNITŘ

16. září 2014 v 19:50 | z knihy: Susan Greggová - Cesta Toltéků

PONOŘTE SE DOVNITŘ

Párkrát se zhluboka nadechněte a představte si, že se propadáte do sebe. S každým nádechem se zklidňujte.
Pak si představte, že jste uprostřed jezera, klidně sedíte na hladině. Jste naprosto uvolnění a je vám dobře.
Podívejte se na hladinu. Je-li zčeřená, uklidněte ji, aby byla křišťálově čirá. Ponořte ruku do vody a nechte
z prstů skapat pár kapek. Sledujte, jak se na hladině kolem vás tvoří kruhy. Toto cvičení používejte na zklidnění
a abyste pronikli do svého nitra.

Jak se hraje košíková s Bohem ?

16. září 2014 v 19:14 | blogs.friendlybeings.com |  Humor

Horoskop na období 15. – 21. 9. 2014

15. září 2014 v 19:06 | Petra Nel |  Horoskop


Stagnace vůle nebo pracovitost ve jménu Jasnosti

Slunce prochází poslední dekádou Panny, kde se dostává do nejzralejší formy. Ujasnění, rozhřešení, roztřídění a vytvoření pořádku kolem sebe a tím i v duši.

Opozice Merkura s Uranem působí do 17. 9. - viz předešlý horoskop. Tato opozice pomůže najít nový náhled a rozhodnutí.

Mars vstoupil do znamení Střelce, což přinese odlehčení v dalších týdnech. V tomto týdnu je Mars v kvadratuře s Neptunem do 29. 9., a to ještě přináší únavu, vyčerpání a malou odolnost těla stejně jako v minulých týdnech, když Mars byl ve Štíru a vše šlo přes nejhrubší úroveň až do podstaty buněk. Proto se objevovaly nemoci, vyčerpání, finanční těžkosti a hmotné ztráty.

Tím, že je Mars v kvadratuře s Neptunem, přichází nejasnosti a nekonkrétnosti. Sklon k lhaní, zamlžování a podvodům. Vidíte tady ten rozpor? Slunce - seberealizace, cesta jde ujasněním, roztříděním a Mars - vůle, energie jde do nejasností, zamlžeností a do klamů.

Mars je spojený s egem, vůlí a konáním. Slunce je impuls. Impuls bude jasný: touha vytvořit dokonalost. Ale impulsu se chopí vůle a ta bude hledat snadnější (nečestnou) cestu, jak dokonalosti dosáhnout, aby to nebylo tak náročně. V podstatě konání ukáže skutečnou podstatu člověka: jaká je jeho pravda. Proto se dívejte na činy, jak člověk jedná, jaká je jeho realita. A to vám řekne o druhém nejvíce, a ne to, co říká, ale jak žije v každodennosti.

Paradoxem je, že lidé se více bojí světla než tmy. Proč? Protože by se museli vzdát svých potěšení, nečestných her, požitkářství, lenosti, výmluv, sebeklamu a omlouvání sama sebe. Proto se snadněji sklouzne k cestě ega než k cestě světla. Tento týden si můžete vyzkoušet, jak se dokážete udržet v energii Slunce - jasnosti, střídmosti, pracovitosti, čistoty a "dokonalosti".

Vůle nemá směr, je rozplizlá, a proto můžete mít pocit, že to nikam nevede, nikam to nesměřuje. Dostáváte se do apatie či lenosti. Každá činnost vyžaduje několikanásobně větší nasazení. Objeví se náladovost, nespokojenost, sklon k depresím a k lenosti. Zamlžení reality. Když budete jednat z ega, projeví se tato energie. Když budete pracovat pro vyšší záměr - viz.Slunce v Panně - využíváte ke konání vůli Ducha a vše se pak projeví jinak.

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje nové vidění, expanzi a štěstěnu, začíná být pomalu blokován od 17. 9. kvadraturou Saturna, která potrvá až do 8. 12. Tato kvadratura přináší blokaci růstu a vývoje. Naopak se objeví ztráty, výdaje se zvětší nad příjmy. Proto se bude sahat do rezerv. Objeví se ztráty peněz, vlastnictví, potíže s majetkem, s bydlením. Problémy s nákupem či prodejem nemovitostí. Tato konstelace nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. Nepříznivá doba pro dlouhodobé plány. Je zablokované prohloubení, stabilizace a "zapouštění kořenů", aby se mohlo růst. Zpomaluje se akce, nelze spoléhat na hladký průběh obchodů. V oblasti hospodářské existence dochází k útlumu až ke ztrátám.

Autority a staří lidé nebudou ochotni k růstu a vývoji a podlehnou své zkostnatělosti.
Ve vztazích se nebude dařit vztah prohloubit a/nebo vytvořit trvalý vztah, který bude v této době započat.

Tento projev je na té nejhmotnější úrovni. Když se podíváme více hlouběji, uvidíme, že tento aspekt je zkouškou naší pravdy, víry a morálky. Sáhneme si až na dřeň své duše. Jaká tam sídlí naše Pravda? A protože Pravda je dcerou Moudrosti a Lásky, budeme si tedy procházet zráním, tak abychom se dostali ke své Moudrosti a Lásce. Protože ten, kdo žije v pravdě, vyzařuje Moudrost a Lásku (soucit), a je to jeho přirozená součást.

Proto se ptejte ve svém nitru, když chcete konat: na jakém základě váš záměr k činu je? Na jakém pocitu či myšlence? Je to v souladu s vaší pravdou? Chce to ego nebo duše?

Hodně štěstí
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Negativní účinky stresu a strachu

14. září 2014 v 16:48 | Edgar Cayce |  Zdraví
Negativní účinky stresu dokáže také velmi účinně utlumit láska a podpora ze strany někoho dalšího. Pojišťovací společnosti například zjistily, že muži, které jejich žena ráno, před odchodem do práce, políbí na rozloučenou, mají méně dopravních nehod a žijí v průměru o pět let déle. Dva izraelští vědci, kteří studovali skupinu deseti tisíc mužů s rizikovými faktory pro vznik angíny pectoris, došli k podobným závěrům. Relativně nejspolehlivějším psychologickým faktorem pro stanovení největší pravděpodobnosti onemocnění symptomatickou angínou tu byla záporná odpověď na otázku: "Dává Vám Vaše žena nějak najevo svou lásku?"


Další důkaz o moci a síle lásky byl získán náhodnou shodou okolností při výzkumné studii prováděné na Ohio State University. Skupina vědců se zabývala účinky diety bohaté na tuk a cholesterol na organismus králíků. Vždy po určité době zkoumali tepny pokusných zvířat - zda jeví nějaké známky arteriosklerózy, tedy povlaku, který může u lidí zapříčinit srdeční infarkty a mrtvice. Jednou však vědci ke svému velkému překvapení zjistili, že jedna králičí skupina vykazuje o 60 procent méně arteriosklerotických změn, než skupiny ostatní. Zpětnou analýzou veškerých experimentálních protokolů nalezli mezi těmito a ostatními králíky jednu jedinou odlišnost - člověk, který se o ně staral, je pravidelně vyndával z klecí, mazlil se s nimi, hladil je a mluvil k nim. Nevěříce tomuto zjištění, zopakovali vědci celý experiment ještě dvakrát - s týmiž výsledky.

Řečeno zcela jednoduše, naše emoce se dělí do dvou širokých kategorií - na lásku a strach. "Strach je kořenem většiny nemocí lidstva..." (5459-3), a "Dokonalá láska vyhání všechen strach" (1 Jan 4:18). V každý okamžik svého života máme na výběr, který z obou stavů si zvolit. A naše volba pak ovlivňuje i naše zdraví ...

- a to velmi přímočaře.

( úryvek z knihy E. Cayce - Zlatá kniha receptů )

Vězeň

13. září 2014 v 21:24 | zasláno e-mailem |  Citáty a Moudra