Říjen 2014

Příhody dvou andělů.

31. října 2014 v 20:31 Duchovní růst

Nic v životě není náhoda. Příhody dvou andělů.


Dva andělé, žena spěchající do práce a příkré schodiště.

- Postrč ji, říkám, postrč ji trochu!
- Vždyť ty schody jsou strašlivě příkré, upadne a přizabije se na nich!
- Dám jí záchranu, jenom si zlomí nohu!
- To je hloupost, vždyť ta ženská spěchá do práce, už tři dny po sobě přišla pozdě!
- No, a teď ještě bude nejmíň tři týdny na nemocenské. To ji pak vůbec vyhodí.
- Ale to nejde, co bude dělat bez práce, přijde o slušný plat!
- Postrč ji, říkám ti, pak ti to vysvětlím, postrč ji trochu!

Stejní andělé, silnice, dvě ženy ve služebním autě, velká rychlost. Před osobním autem jede valník naložený kládami.

- Shoď tu kládu, netahej ji jen tak!
- Ta kláda může zabít, zvlášť v té rychlosti! Když jim vletí do čelního skla, bude po nich - a mají děti!
- Shoď to, já ji odkloním, jen se polekají.
- Ale proč, proč je chceš polekat?!
- Není čas, pak ti to řeknu, hned za zatáčkou je plakát "Čekají vás doma!", to už se z leknutí otřepou, připoutej jejich pozornost k tomu plakátu, ať zastaví.
- Obě pláčou, volají domů, to je tak surové!

Korporátní večírek. Dva andělé, muž se snubním prstýnkem na ruce a dívka.

- Ať se ještě napije.
- To stačí, už je opilý, hele, jak po ní kouká!
- Nalej mu ještě, ať pije!
- Má doma ženu a dvě děti, vždyť už se vůbec neovládá a zve tu holku do hotelu!
- Tak ať - a ona ať souhlasí!
- No tak to máš - souhlasila, odcházejí, to je prostě hrůza! Jeho žena se to dozví a rozvedou se!
- Tak tak, bez hádek to nepůjde. Tak to taky bylo myšleno.

Západ slunce, dva andělé.

- Tohle je teda práce, samý stres!
- Ty jsi první den na téhle úrovni, co? Tohle už je takový level, učení stresem, kamaráde, na první úrovni se učí knihami a filmy, ale tady už máme ty, kterým knížky nepomůžou. Musíš je z vyježděných kolejí vyhodit stresem. Jinak se nezastaví a nezamyslí. Proč žijou, jak žijou…

Ta první žena, zatímco bude doma sedět se zlomenou nohou, se vrátí k šití. Až ji vyhodí, už bude mít pět zakázek a vyhazov jí ani nezkazí náladu. Dřív, když byla o dost mladší, už to dělala a byla to paráda! A teď už deset let odkládá návrat k tomu, co jí baví, v čem je dobrá, říká si, že sociální jistoty jsou sociální jistoty, je to víc, než duševní pohoda a spokojenost. Přitom jí šití vynese víc a jak bude spokojená!

Z těch dvou žen, co na silnici plakaly, dá jedna za týden výpověď. Dojde jí, že její místo je doma u dítěte a manžela a ne aby kvůli práci žila týdny po hotelích v cizích městech. Narodí se jí druhé dítě, bude studovat, stane se psycholožkou - ti spolupracují s první úrovní.

A co ta nevěra? Copak ta může být užitečná? Vždyť to rozvrátí rodinu!

Rodina? Tam dávno žádná není! Žena zapomněla, že je ženou, muž po nocích pije, věčně se hádají, jeden druhého vydírá dětmi. To bude dlouhý proces. A bolavý. Ale každý z nich se zamyslí, žena začne číst ty vaše knížky a uvědomí si, že úplně zapomněla na ženskost. Naučí se s mužem komunikovat jinak…

- A podaří se tu rodinu zachránit?
- Šance tu je. Všechno bude záležet na té ženě!
- To je teda práce!
- Zvykneš si, má to výsledky! Jak člověka vyženeš z jeho pohodlíčka, hned se začne hýbat! Většina lidí je tak založená.
- A co když to nepomůže?

Je ještě třetí úroveň, tam se učí ztrátami. To už je o něčem úplně jiném…
To se jen zdá, že za všechno se dá platit penězi. Za všechno důležité se ve skutečnosti platí kousky duše.


Z knihy Iriny Seminové "Čas zázraků".

Kryon - Co přichází

30. října 2014 v 8:10 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids v Michiganu 1. června 2014
(Prolomení 3D "bubliny")

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Jste si vědomi rodiny v místnosti? Rodinu definujeme jako duše, které se navzájem znají. Definice duše, kterou jsme vám dávali tolikrát, se mění pokaždé, když vám ji předáváme. (Kryon se směje.) Protože je nemožné duši definovat.

Je to kousek Boha, je to kousek vás, je to kousek druhé osoby s vámi, vedle vás. Je to ta věc, která spojuje dohromady všechny lidské bytosti do jedné. A ti, kteří to vnímají, vědí, že to spojení je i s Gaiou. Jednota všech věcí, jednota lidstva, jednota vědomí a Boha je překrásný koncept. Nyní je to realita jen několika lidských bytostí na planetě.

Na cestě sem jste prošli mnoha roky, doslova eony let zkušeností ze singularity (jednotlivosti). To se nyní začíná měnit. Dnešním úkolem jsou radost, humor, "aha momenty", zjevení, vědění, potenciály, možnosti… to vše je o otevírání toho, čemu říkáme třídimenzionální bublina vědomí.

Vy v místnosti, kteří jste na planetě půlstoletí a déle, zamyslete se nad tímto: dosud jste žili v určitém paradigmatu existence. Můžete ho pro sebe nazvat New Age, můžete to nazvat metafyzikou nebo esoterikou… ale to paradigma bylo stejné - žili jste, pracovali a dýchali ve třech nebo čtyřech dimenzích. Podle toho, jak vnímáte svoji realitu, stále jste jen ve 3D nebo 4D. A možná se snažíte zapojit svou intuici a některým se to daří. Možná jste léčitel nebo léčící jasnovidec, nebo patříte k těm, kteří se jakkoli dotýkají multidimenzionálního vnímání. Na konci dne se ale vracíte do své tří nebo čtyřdimenzionální "bubliny". To byl dosud způsob přežití vás všech. Zatím ještě nejste multidimenzionální. Ale právě teď jste na hraně procesu rozšíření multidimenzionality tolika způsoby!

Věda na vaší planetě je nyní pouze jedna. Větší než věda je vědomí. Dovolte mi, abych otřásl paradigmatem, které se týká toho, kam si myslíte, že jdete. Lidstvo věří, že věci se změní a zlepší v rámci paradigmat, která máte teď. V rámci pravidel, která existují teď. V rámci fyziky, která existuje teď. Ale to není možné! Došli jste tak daleko, kam to šlo. A nyní jste před průlomem.

Je to průlom nikoli z jedné dimenzionality do jiné. To je omyl, o kterém jsme už hovořili. Nejdete do páté dimenze jen proto, že jste ve čtvrté. Průlom je ze čtvrté dimenze do všech! To je důvod, proč jsou otřesy a proměny paradigmatu "3D bubliny" tak velkolepé. Protože se chystáte vtrhnout do multidimenzionality.

Jak se to začíná dít, začíná to odstrkovat vaši současnou bublinu a to je nepříjemné. Žádáme vás - žádáme vás - abyste začali myslet mimo omezení toho, kdo si myslíte, že jste. Chci vám říci, co se děje. Bude to pro vás nepříjemné. Staré duše zahajují změnu parametrů a atributů své 3D bubliny. A to nebude "dávat smysl". Hovoříme v metaforách, to je jediné, co máme k dispozici. Upřímně, je to to jediné, co máme. Pokud bychom vám předali jádro fyziky a jádro metafyziky toho, o čem mluvíme, dávalo by to menší smysl než to, co bude následovat. .......................


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 26.10. – 2.11. 2014

29. října 2014 v 14:20 | Marlene Swetlishoff
Milovaní,
pracovníci světla na celém světě udržují a ukotvují světlo, jak nikdy předtím! Každý člověk se snaží denně o sebe starat tím, že je k sobě laskavý, že si poskytuje malé odměny, které mu dodávají pocit uznání a důležitosti. Vy všichni se učíte, že láska k sobě je nutností, abyste se na své duchovní cestě mohli pohnout kupředu . Láska k sobě je životně důležitou složkou duchovního vývoje každého a udržuje člověka v rovnováze a harmonii - jednak uvnitř, jakož i ve vztahu k okolnímu světu. Jak jsou vaše smysly neustále bombardovány rozptýleními vnějšího světa, tento postup vás udržuje stabilními a uzemněnými. Nikdy nezapomeňte na to, jak jste nádherní, a že si zasloužíte vše, co je na světě dobré.

Většina z vás dostává větší dávky energetického nabití z vesmíru a to si vyžaduje integritu a asimilaci. Nyní je třeba se více soustředit na to, co vám přináší radost a co ve vás vyvolává vášeň. O většině toho již rozjímáte mnoho měsíců, a teď by mělo být pro vás mnohem lehčí to uplatnit. Prostřednictvím vaší alchymistické práce jste se naučili, jak uchopit svoji sílu láskyplným a konstruktivním způsobem a to se bude v příštích dnech stále zlepšovat. Budete vnímat obnovený pocit míru, radosti, tvořivosti a vnímat zázrak života na Zemi. Budete využívat vaše dovednosti, vaši moudrost a znalosti pro dobro - způsobem, který znásobí možnosti vašeho života.

Vy všichni jste propustili výčitky, smutky, vzorce minulosti, které na vaší duchovní cestě již nepotřebujete
. Některé se usídlily hluboko ve vašem podvědomí a ty nové "várky" energií, přinášející pocit obnovy a nových začátků, umožňují, abyste je definitivně opustili. Život se stále mění a rozvíjí v souladu s vyšší vůlí duše. Vše, co zažíváte, je vytvořeno, abyste stále rozvíjeli vaše vědomí, abyste dosáhli vyšší stupeň lásky a moudrosti. Každá zkušenost, kterou jste učinili, vás vedla k tomu, abyste se stali moudrou, milující a soucitnou bytostí, kterou v této přítomné chvíli jste. Bylo a je to všechno dobré, protože nyní nastal čas, aby došlo k pozitivní transformaci a hlubokým změnám.

Vy všichni máte schopnost materializovat své sny, týkající se jednak vašeho osobního světa, tak i širšího světa kolem vás. Jste žádáni, abyste si věřili, abyste důvěřovali a abyste nedovolili, aby vám cokoli stálo v cestě. Dívejte se na každou zkušenost jako na lekci výuky, z nichž každá vás zdokonaluje. Před vámi se odkrývá vaše vzrušující osobní nová cesta a je teď čas, abyste vyzařovali Světlo. To si vyžaduje otevřené srdce, abyste viděli neomezený potenciál, který v sobě máte. Vše, co byste rádi vytvořili, manifestovali a dosáhli, je teď ve vašich možnostech. Vše, co je pro to vyžadováno je, abyste zůstali věrni sami sobě a věřili, že vaše myšlenky a inspirace jsou pod božským vedením.

Máte schopnost mentálně a emocionálně se pozvednout nade vše, co vás v životě potkává. Z perspektivy ducha omyly v životě neexistují. Když přijmete vše, kým jste a přijmete se takoví, jací přesně jste, uvidíte, jak se váš život nádherně a úžasně mění v božské synchronicitě a řádu. Síla a oddanost, které jste po tak dlouhou dobu prokazovali, vám dobře poslouží. Pokračujte v naslouchání vedení, které přichází od vaší vlastní duše. Tím, že se soustředíte na vaše cíle s odhodláním, dovedně a neotřesitelně, dosáhnete je. Skutečně se stáváte nejjasnějším a nejzářivějším světlem, jakým jen můžete být. Oceňujte vše, co jste již ve svém životě manifestovali. Jste na správně cestě a vše dopadne dobře.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Barbara Bessen - Rozlišovat mezi emocemi a skutečnými pocity

29. října 2014 v 14:18 | Barbara Bessen |  Channeling

Žádný člověk nepřichází na svět zcela oproštěn od otisků. Vnějším zrakem vidíme děťátko a jsme jím hluboce pohnuti. Držíme jej s úctou v náručí a obdivujeme něžné ručičky a nožičky, vnímáme hebkou pokožku a čicháme jemnou vůni této roztomilé bytůstky. Jsme skutečně tak dojati, že ani křik malého pozemšťánka nevnímáme s nevolí na rozdíl od hlasitých zvuků, které vydávají větší děti nebo i dospělí. Zkrátka a dobře, jsme děťátkem fascinováni. V takový okamžik pravděpodobně vnímáme i čistou božskou část této bytosti, její vyšší já. V tu chvíli si neuvědomujeme, že možná máme před sebou starou duši. Nevíme, co si sebou přináší, co si chce zpracovat, jaká témata má ve svém batohu. Je to docela legrační, co myslíte? Vnějším zrakem vidíme něco, co vypadá jako mlaďounké, něžné, svěží a ničím nezatížené. Koho však máme skutečně před sebou, to bychom určitě mohli rozpoznat vnitřním zrakem. A jde-li o nového člena rodiny, který k nám přišel, bylo by pochopitelně velice zajímavé a dokonce i užitečné, kdybychom věděli, co si spolu máme zpracovat. Jde o uložené emoční a mentální vzorce, které v sobě nosíme všichni, bez ohledu na to, zda jsme na Zemi podruhé nebo po dvoutisící. Nejsme nedotčení, jsme jakýmsi svazkem uložených vzorců, které zde opětovně živíme skrz nové zážitky a zkušenosti nebo je naopak v současné době pozemského vývoje integrujeme a rozpouštíme. Proto si někteří z nás do onoho pomyslného batohu nabalili hodně, jak to rád formuluje náš duchovní přítel Kryon.

Předpokládejme, že máme plný batoh, pak můžeme vyjít z toho, že určitě potkáme právě takové lidi, s nimiž si svá témata máme zpracovat. Možná je to dokonce právě to děťátko, které přišlo na svět do naší rodiny. Je jedno, zda je to vlastní dítě, vnouče, synovec, neteř nebo dítě ze sousedství. Všichni lidé, s nimiž se setkáváme a pobýváme delší dobu, jsou našimi učiteli neboli tzv. sparing partnery, jak to rád nazývá Saint Germain. Žijeme a prožíváme s nimi právě ty své emoční vzorce, které jsme si nasbírali. Možná je to manželský partner, jeden z rodičů, dobrá přítelkyně. Když se tak kousek po kousku díváme náš život - i zpětně - jako v nějakém filmu, určitě se nám mnohé jeví jasnější, zřetelnější, chápeme různá setkání, i ta bolestná. Rozpoznáváme, proč se určité, někdy i traumatické zážitky udály, proč se nás tolik dotkly a možná i to, s jakými hlubokými tématy jsou spojené. Když si takovou inventuru uděláme a pochopíme, proč se něco stalo, často si zhluboka povzdechneme, což většinou znamená, že už to opravdu můžeme propustit. Možná máš teď chuť (nebo přijde později) udělat si krátkou cestu do minulosti spojenou s podobnou inventurou svého života. Zastav se u takových setkání, která jsi prožíval jako šťastná nebo dramatická, ale i u těch, která pro tebe byla bolestná. Dovol si, aby všechny emoce vyšly na povrch. Připusť si je, nepotlačuj je a setrvej v nich tak dlouho, dokud nepocítíš, že se uvolňují a rozpouštějí. Mí duchovní přátelé mi k takové sebeanalýze dali jednu dost důležitou informaci: rozpoznání znamená v současné vysoko vibrující době už téměř propuštění. Neboť žijeme v době nové energie, podporovaní velkou laskavostí Božské Matky, která převzala vedení Země. To znamená, že vše, co rozpoznáme a pochopíme, je připraveno k uvolnění. Dochází k tomu, když jsme skutečně připraveni to propustit. Všechny ty bolestné i traumatické emoce, které jsme si nastřádali, mohou teď odejít. Je to mimořádně důležité, abychom se mohli přiblížit k našim skutečným pocitům. Ke skutečným pocitům božské lásky, mocné síly všeho, co je.

Pomyslný kosmický žebřík, který provází naše stvoření, sestává z mnoha dimenzí a částí našeho vlastního bytí. Naše vyšší já je nejbližší instancí, reprezentující božskou energii. Toto vyšší já sice sbírá všechny naše emoční a mentální zážitky, ale neztotožňuje se s nimi. Jako kdyby mělo nějaký obrovský kufr, do kterého shromažďuje všechny zkušenosti svých vyslaných částí. Nenechá se však jimi ovlivňovat. Toto je velmi důležité pochopit. Většinou si myslíme, že jsme tím, co jsme prožili. Jsme však božské bytosti s pozemskými zkušenostmi. Čím víc starých uložených vzorců propustíme, tím víc můžeme vnímat své skutečné božské já a uvědomovat si je. Napojujeme se, tak říkajíc, na další příčel kosmického žebříku, který nás nakonec přivede ke Zdroji, původní myšlence.

Jsme na cestě domů. Skutečné cítění nic nehodnotí, je prosté. Tady je jedno malé cvičení, aby ses mohl víc přiblížit ke skutečnému cítění. Polož si ruku na srdce a chvíli tak v klidu setrvej. Co se bude dít: energie, která vychází z tvé dlaňové čakry (se kterou ostatně pracuje hodně léčitelů), proudí do hrudníku a rozlévá se v něm. Možná budeš vnímat, jak se dotýká tvého fyzického srdce. Můžeš v něm vnímat teplo nebo se ti bude zdát, že se rozšiřuje. Čím déle budeš držet ruku na hrudi, tím intenzivněji se energie bude šířit. Brzy pocítíš mravenčení v nohách, tepání v hlavě nebo můžeš mít pocit závratě. Pokud budeš dělat toto cvičení vleže, možná brzo zaznamenáš, že ti navozuje pocit vznášení. To vše vyvolává božská energie vysoké kvality z pole Jednoty, kterou si skrz dlaňovou čakru přivádíš do těla. Zjednodušeně řečeno, znovu se propojuješ s božským modrotiskem svého těla. Zajímavé, že? Po další chvíli zaznamenáš, že se tě vnější vlivy už nedotýkají. Přichází správný okamžik věnovat se svým vlastním pocitům, svému skutečnému bytí. Možná by ses chtěl sám sebe na něco zeptat. Třeba na něco, co tě právě hodně trápí. Naslouchej, jaká odpověď přijde jako pocit nebo proud myšlenek. Čím častěji se takto propojíš a budeš vnímat sám sebe, tím víc se otevřeš svému skutečnému bytí, tomu, kým skutečně jsi. Duchovní přátelé to nazývají projasněním.

Článek vyšel v německém časopise Pulsar, podzim 2014. Změny v textu nejsou povoleny.

Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/10/Artikel-Pulsar-juli-14-Der-Unterschied-zwischen-Emotionen.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Věnováno památce Masaru Emota

29. října 2014 v 9:01 Úvahy
Věnováno památce Masaru Emota


Dr. Masaru Emoto - životopis a jeho dílo

Proč bezmyšlenkovitě vyslovíme jed a jen s ostychem lék? Tisíce slov denně promluví každý z nás. Tisíce slov slyšíme ze všech stran. Tisíce emocí, která slova s sebou nesou se dnes vpily do našeho podvědomí. A pouze člověk, který se naučí vládnout svým slovům, bude opravdově vládnout i svému životu.

Věříte, že slova mají vliv na to, jak se cítíme? S téměř každým slovem, které kdy promluvíme je spojen nějaký pocit či obraz. S každým slovem se nese zvuková vibrace, kterou vnímáme. A tak každé slovo byť jen myšlené uvádí do pohybu to, jak se právě cítíme. Zaposlouchejte se do slov jako vděčnost, naplnění, odpuštění, otřesné, děsivé, hrůzné. Zachytili jste ten rozdíl? První tři byla vlahým deštěm, vlídným a pokojným, ta zbylá vás naopak znepokojivě stahovala dolů. Čtěte pomaleji a jen na několik vteřin se u každého slova pozastavte - otřesné, děsivé, hrůzné, vděčnost, naplnění, odpuštění. Dokonce můžete mít sex nebo zažít milování. Naše slova mají vliv na to, jak se cítíme i jak se na věci díváme.

Dr. Masaru Emoto provedl v Hado Institutu rozsáhlý vědecký výzkum. Věděl, že každá lidská myšlenka má svoji frekvenci a lze ji změřit. Hledal ale způsob, jak prokázat sílu slova a myšlenky v hmotném světě. Vytvořil tedy hlubokým zmražením shodné vzorky ledových krystalů a na každý z nich poté opakovaně promlouval vždy jediné slovo - děkuji, hlupáku, láska, válka. Poté krystaly pozoroval pod elektronovým mikroskopem a výsledek byl pozoruhodný. Krystaly děkuji a láska byly symetrické a harmonické. Ale ty, které nazýval hlupáku a válka, měly zcela zborcenou strukturu, rozpadaly se. Experiment tedy opakoval, ale slova vyslovoval v různých jazycích, výsledek byl přesto shodný. My lidé jsme ze 70% voda. Pokud tato slova probudila zkázu malého krystalu, co teprve dělají s námi?

Přísloví 18:21 - Smrt i život jest v moci jazyka. Každý hovoříme na dvou úrovních. Tou první je, když promlouváme sami k sobě. V duchu volíme své myšlenkové a slovní reakce na to, co vidíme. Kolem vás projíždí spěšně sanitka, velmi hlasitě houká. Co si v duchu povíte? "To je hrůza to houkání, přestaň!" nebo "Prosím, dojeď včas…". Opakujete si stále v duchu: "Jsem hrozný, jsem strašná, to nedokážu, na to nemám"? Soustavně tím tvoříte to, jak se cítíte. A pokud se tak budete cítit, bude to skutečné.


Druhou úrovní pak jsou slova, která vyslovíme nahlas. Necháme, aby je druzí slyšeli, ale současně je slyšíme i my sami. Nelze opakovaně říkat druhým: "Věřím v Tebe" aniž byste tak nepozvedli víru sami v sebe. Vše, co vyslovíme, je nesmírně mocné a máe odpovědnost za svá slova ke každému, kdo je zaslechne. Díky slovům můžete být člověkem, který rozzáří místnost, když do ní vejde. Ale také tím, kdo ji rozzáří, když z ní odejde. ...........


Podobenství o nedoručeném dárku

27. října 2014 v 7:40 | http://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra

V jednom japonském městečku žil starý moudrý samuraj. Jednou prováděl cvičení se svými žáky, když za ním přišel jistý mladý bojovník, známý svou hrubostí a krutostí.
Jeho oblíbeným postupem byla provokace: vyváděl protivníka z míry a ten pak zaslepen vztekem přijímal jeho výzvu, dělal chybu za chybou a nakonec zápas prohrával.
Mladý zápasník začal provokovat i starého samuraje, ale ten zůstával klidný a pokračoval ve cvičeních. Na sklonku dne mladík konečně rozzlobený a unavený odešel, odkud přišel.
Žáci byli udiveni tím, že jejich starý učitel strpěl tolik útoků, a ptali se ho: Proč jste ho nevyzval k zápasu?
Přece jste se nebál porážky?
Starý samuraj odvětil:
Když vám někdo přinese dárek, ale vy ho nepřijmete - komu bude ten dárek patřit?
Bývalému majiteli, odpověděl jeden ze žáků.
Správně. A to samé platí i o závisti, nenávisti a nadávkách. Dokud jsi je nepřijal, patří tomu, kdo s nimi přišel.

Horoskop na období 27. 10. – 2. 11. 2014

27. října 2014 v 7:05 | Petra Nel |  Horoskop

Staň se Bohem milovaným

Co je v tomto týdnu potřeba zviditelnit? Již několik dní před napsáním horoskopu se ptám, "stahuji" si informace z vyššího vědomí - Kristova vědomí. Během meditací a v noci v polobdění dostávám patřičné obrazy, které se mají zviditelnit.

Je to o lásce a velké milosti, která sem přichází. Ona tady stále je, jen teď máme šanci ji v sobě objevit.

Záleží jen na vás, nakolik jste schopni procítit lásku v sobě, uvědomit si, že láska je ve vás, že vy jste zdroj lásky, a tím k vám přijde láska z venku. Přitáhnete si lásku k sobě. Stejné přitahuje stejné. Budete jak magnet. Druzí lidé vás budou vyhledávat.

Když si prožijete, že máte v sobě tolik lásky, že ji můžete jen rozdávat, že se ani nemůžete vejít do těla, protože tolik jí máte v sobě, tak někdy se vám stane, že budete muset i před lidmi utíkat, jak moc je budete přitahovat Láskou. Tento zdroj ve vás se automaticky spojí s Láskou v nebi. Je nekonečná. Prožijete si, že vše vychází z Lásky - i ta největší bolest. Když se vám v životě něco nedaří, pak ať děláte, co děláte a nejdete to, věřte, že je to z Lásky k vám.

Pokud hledáte lásku venku, jen si přitáhnete stejně zoufalého člověka, který potřebuje lásku z venku a takový člověk ji nedokáže dát. Stejně tak jako vy jemu a okolnosti života vám jen zviditelní nedostatek lásky.

Do 5. 11. působí Slunce v konjunkci s Venuší lásky, v tomto týdnu je vše zesíleno Neptunem - vyšší oktávou Lásky. Proto se obracejte k sobě, ke svému nitru a tam hledejte zdroj své lásky, tím se otevřete lásce Boží a následně člověku.

Jak to udělat? Celý jemnohmotný svět je z vibrace Lásky. Nalezněte v sobě lásku a pošlete ji andělům, archandělům, serafínům…..Bohu. Vyslovujte a prociťujte: "Miluji vás, Miluji vás….." Uvidíte, že uvnitř vás se rozleje takové teplo a vaše nitro se začne harmonizovat. Jemnohomotný svět se ještě více rozvibruje a ozvěnou se vrátí k vám: "Miluji tě".
Pak skrze lidi se vám tato láska bude vracet. A ona si vás najde, kdekoliv.

Co vysílám, to se vrací zpátky. Když hodíte míček proti zdi, odrazí se a vrátí se. A v životě to funguje stejně. Co vyšlete, to se vám vrátí. Tím, že v sobě procítíte "miluji vás, miluji tě", ve skutečnosti se otevíráte lásce, kterou můžete přijmout a stáváte se Bohem milovaným. Stáváte se Bohem milovaným právě tím, že si to uvědomíte, kolik lásky dostáváte. A na to se čeká, protože vy jste stále Bohem milovaným, v každém okamžiku, ale vy to necítíte, protože jste zavření.

Stále se vám posílá láska, pomoc, milost, posílá k vám lidi jako své posly lásky. Druzí vás mohou milovat, pomáhat, ale vy nic necítíte, protože jste lásce zavření. I když u sebe budete mít vedle sebe Anděla v lidské podobě, Mistra, Svatého, neucítíte Lásku, dokud v sobě neprocítíte lásku.

Kdo tomu brání? Procítit v sobě lásku? Vaše mysl. Vaše mysl je přesvědčená, že láska přijde z venku, že nejste schopni milovat, že vás nejdříve musí milovat ten druhý, než začnete milovat sebe. Mysl je v zajetí představ, lpění a chtění. Vaše srdce má v sobě lásku stále. Schopnost milovat je to součástí Bytí každého člověka. Jen se čeká, až se rozvzpomenete, že jste Láskou. Nyní k tomuto rozvzpomenutí máte nejlepší podmínky. Využijte je, ať můžete být Láskou v dobách nadcházejících, které budou velmi náročné. Aby Láska byla silnější než boj.

Mars vstoupil do znamení Kozoroha a vůle dostává silnou cílevědomost, pracovitost a i bezcitnost. Tím, že vytváří harmonický aspekt s Neptunem, dostává neviditelné vedení vyšší vůlí. Konání lidí ukazuje na pravdu jejich nitra. Ne, co říkají, ale co konají. Když je člověk osvobozen od chtění, dokáže konat v zájmu vyššího, překročit své malé já a je vykonán vyšší záměr. Vše do sebe zapadá a plyne. A vy si nemusíte dělat starosti.

Aspekt z minulého týdne stále působí a to do 2. 11. Merkur, který je v konjunkci s Dračí hlavou a v opozici s Uranem, v konjunkci s Dračím ocasem. Lidská mysl se dostává do kontaktu s vyšším vědomím, a tím se rozpadá forma, mentální vzorce. Logika nefunguje, paměť nefunguje, chybí vám slova, nelze se soustředit. Můžete působit nepřítomným dojmem. Jsem a nejsem z tohoto světa. Ten, kdo se bude držet za každou cenu starého myšlení, se může dostat až do stavu "šílenství" a strachu. Cesta nyní vede přes změnu v myšlení a v komunikaci.

Jupiter se dostává do harmonického aspektu s Merkurem, otevřená a optimistická mysl. Potřeba být pravdivý sám k sobě i k druhým. Jupiter symbolizuje expanzi a vývoj. Přichází zmoudření.

Ať se Láska uvnitř vás probudí, zvětšuje a sílí.

S Láskou a s vděčností
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Jsem v nebi ?

24. října 2014 v 11:32 Humor

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 19.10. – 26.10. 2014

23. října 2014 v 8:54 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
vyzýváme všechny pracovníky světla na světě, aby vysoce udržovali vizi Nové Země, aby se manifestovala. Žádáme, abyste se ukáznili a nenechali se rušit anebo svést z cesty od vašeho záměru vytvořenými iluzemi, které v těchto časech trápí svět .

Vy všichni máte schopnost rozlišovat, co je skutečné a opravdové a vytvořit, co si přejete zažívat a tam by měla být zaměřena vaše pozornost. Mír je skutečný, pokud ho můžete přivést do své vlastní zkušenosti. Odtud proudí ven do okolního světa kolem vás a má exponenciální účinek na každého a na všechno. Vaší oddaností nejvyšším ideálům, jaké si můžete představit a na které můžete zaměřovat vaši pozornost, je vytvářena nová epocha. Klíčem je, abyste se denně ztotožňovali s vašim božským původem, a jednali jako dcery a synové Boha.

Člověk nemusí být kouzelníkem, musí pouze věřit ve vlastní dobro a integritu a udržovat to. Nechat druhé, aby si zvolili vlastní cestu. Na základě osobního příkladu ti, co ukazují cestu, inspirují a pozvedávají své bratry. Nyní je potřebné uchovávat si vyšší ctnosti a kvality chování. Ostatní kolem vás je uvidí anebo pocítí, jak z vás tyto vlastnosti vyzařují a získají tak vzor a příklad božského člověka, kterým se mohou inspirovat a jehož příklad mohou následovat ve svých vlastních životech. Je čas, aby vaše světlo svítilo, aby svítila vaše dobrota a čistota vašeho srdce, aby svítila vaše hluboká láska k Stvořiteli. Denně se hlaste ke světlu, kterým jste a nepolevujte v této praxi. Je potřebné, abyste přidali toto ochranné pole do své aury jako světelný štít nebo světelnou kouli. Věnujte tolik času kolik jenom můžete, světelným aktivitám ve formě manter, modliteb, a vzývání, abyste neustále zvyšovali a udržovali vysoké vibrace. Pobývejte v přírodě, abyste se propojili se Zemí a uzemnili se, a nechte kosmickou energii, aby přes vás proudila v rovnováze a harmonii. Udržujte aktivity vašeho života v nejjednodušší a nekomplikované podobě, jak je to jenom možné, protože to vám pomůže se upamatovat, proč jste v této době na Zemi. Denní propojování se s Božskostí je důležité. Máme tím na mysli, že čas, strávený o samotě a v tichu vám pomůže spojit se s vyššími energiemi a přijmout co, co se nyní děje. Dělejte všechno, o čem víte, že vám pomůže udržet si rovnováhu a stabilitu, abyste nesešli z cesty.

Soustřeďte se na to, abyste si vytvořili pocit stavu radosti, protože tento stav je vyšší vibraci, kterou lze lehce vytvořit soustředěným záměrem. Každý z vás má z minulosti mnoho zkušeností, které můžete využít, abyste se okamžitě přivedli do tohoto stavu. Každé ráno si napište seznam všeho, za co jste vděčni a také předtím, než půjdete spát. Dělejte to denně, protože toto cvičení vám přinese víc, než si můžete představit. Když se setkáte s výzvami a těžkostmi, musíte se cvičit v tom, abyste si uchovali tuto praxi vyjadřování vděčnosti, dokud se to pro vás nestane druhou přirozeností. Jakožto energetičtí alchymisté přetváříte vše, s čím se setkáte, na vyšší a lehčí energii. Již to děláte každý den a chce to jenom, abyste si to uvědomili, aby to dostalo větší sílu.

Znovu vám připomínáme, že je třeba přiměřeně pít a denně vypít nejméně 8 sklenic vody. Dávky zvýšené energie mohou způsobit, že se budete cítit unaveni a v depresi. Můžete pomoci vašemu endokrinnímu systému výživovými doplňky jako je Maca*, která přirozeným způsobem upravuje a podporuje zdraví žláz s vnitřní sekrecí, protože upravuje metabolismus, úroveň energie, a pomáhá žlázám produkovat životně důležité hormony, vytvářející pocit zdraví a pohody. Pomoci vám může, když se budete dle možnosti vyhýbat průmyslově zpracovávaným potravinám a také, když se naučíte relaxační techniky a hlubokému dýchání. Cvičte minimálně půlhodiny denně, i kdybyste to dělali na třikrát po deseti minutách. Je důležité, abyste rozpohybovali vaše tělo, protože tak se v něm zajistí plynutí přicházející energie. Jedna hodina spánku před půlnocí se vyrovná dvěma hodinám spánku po půlnoci, a když to budete praktikovat, vaše žlázy omládnou. To jsou některé způsoby, jak v této době prakticky pomoci vašemu fyzickému tělu.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

* Maca je prastará bylina peruánských And. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. (pozn.překl)

Další informace můžete najít na webu tradiční peruánské mediciny ZDE

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryonovy Marshmallow Messages – srpen 2014

23. října 2014 v 8:51 | Lee Carroll |  Channeling04.08.2014 - BRÁNA DO KOSMU
Nejvíc ze všeho se to (ponechání vnitřního dítěte, aby si hrálo) postará o buněčné rozpomenutí se na to, kdo jste a jaké je vaše místo v kosmu. Příliš velkolepé pro dítě, myslíte si? Nemáte tušení, jak důležité to je! V každém z vás je ukrytý úplný plán (blueprint) toho, kdo jste a proč tu jste. Vnitřní dítě je branou k tomuto odhalení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonovy Knihy Tři -


11.08.2014 - OSVĚŽTE SVOU PRAVDU
Na vaší cestě je mnoho výzev, drazí, a někteří vám budou tvrdit: "Civilizace směřuje vzad." Chci, abyste používali zdravý rozum. Když rekalibrujete úplně celou Zemi, včetně lidského vědomí, mnozí upadnou do frustrace. Bude to výzva. Staré způsoby už nefungují. Uvidíte štěpení ve všem, včetně New Age. Říkal jsem vám to. Toto poselství nebude příjemné těm, kteří jsou zainteresováni do starého učení a tradice. Ale ti, kteří to dovolí, toto uvidí jako odhalení.

Osvěžte (aktualizujte) svou pravdu! ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonova channelingu "Komunikace s duší 2" -


18.08.2014 - KVANTOVÁ POLÉVKA ENERGIE

Tvořivý zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, co bylo označeno jako Bůh či Duch. Můžete říci, že tento koncept se skládá z kousků všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě předtím než vznikl vesmír, byl zde tento zdroj. Je zodpovědný za vše, co existuje kdekoli, i za vesmíry, které existovaly před tím vaším a které s tím vaším koexistují právě teď. Je zodpovědný za věci, které znáte, a věci, o kterých nic nevíte a nikdy o nich vědět nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která přesahuje vám známou fyziku.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Cestování duší 1" -


25.08.2014 - VŽDY SPOLU
Jste multidimenzionální bytosti a vaší součástí je druhá strana závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to vypadá, jako by byla. Není žádná duše kdesi na druhé straně závoje, která by měla vaší tvář a netrpělivě si poklepávala prstem při čekání na váš návrat domů. Vždy jste spolu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Způsob, jakým funguje synchronicita" -Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Nová energie

23. října 2014 v 8:49 | Lee Carroll |  Channeling


Tento channeling byl předán v Longmontu, Colorado dne 20. ledna 2008

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Tento pozdrav už slýcháte více než 19 let. Předtím nic takového nebylo. Do té doby nebyl žádný záznam o tom, že by magnetický mistr (Kryon) přicházel na tuto planetu, aby s vámi mluvil tak, jako to teď dělám. Ó, někteří channelovali Kryona dříve než můj partner, byli to průkopníci - a jsou velmi požehnaní. Někteří z nich jsou nyní na druhé straně závoje. Znali energii magnetického mistra a viděli ve své moudrosti potenciál tohoto dne. Jeden z nich mne dokonce představil mému partnerovi! (Leeovi.) Ale nikdo z nich neměl potenciál 11:11. .

Tento hlas vás zdraví už 19 let. V této době jsme vám přinášeli růst, moudrost a vyjasnění. Vždy bylo možností svobodné volby lidské bytosti žádat o potenciál tohoto dne. Ó, my jsme ten potenciál viděli, ale nevěděli jsme, jestli ho dosáhnete nebo ne. Takže tato zpráva je vám dána v tuto dobu, abyste věděli, co se vlastně odehrálo při přechodu energií z roku 2007 do roku 2008. Můžete říci, že je to následná informace předávaná v roce 2008, protože vám ji nemohli dát v roce 2007. Také se dá říci, že je to nová informace o tom, co jste vytvořili svou svobodnou volbou.

Krátké shrnutí
Dovolte, abychom vám to sdělili lineárně. Vraťme se zpět v čase. Zde je přehled toho, co jsme nedávno řekli, zejména pro ty, kteří to čtou a poslouchají. Není to tak dávno, co jsme vám řekli, že přechod mezi lety 2007 a 2008 je numerologicky přechodem od devítky k jedničce. Protože nejjednodušší numerologie sečte 2007 a dojde k číslu devět. A z 2008 vyjde jedna. Devět a jedna spolu, zády k sobě, vytvoří situaci, která se děje každou dekádu. Ale tohle je poprvé, co se stalo v tomto tisíciletí, a je to naposledy před rokem 2012.

V posledním channelingu jsme vám řekli, že tato situace by na vás měla křičet, že by to mohlo být jinak, a že byste se snad měli kouknout na tu zvláštní energii. Nicméně, mnozí to neudělali. Řekli jsme vám, že učení o duchovních atributech není lineární. To znamená, že se neřídí paradigmatem, které byste čekali. Upozornili jsme, že očekáváte, že jak učení narůstá, džbán vědomostí se pomalu plní. Ale kdybychom vám řekli, že přijde čas, kdy by se měl džbán opět na nějakou chvíli vyprázdnit a že všechno naučené bude odňato, aby bylo možné džbán znovu naplnit něčím, co ještě přesahuje to, co jste se naučili, pak byste řekli: "To nedává smysl." Je to tím, že nechápete nelineární způsob, jakým duchovně probíhá učení. Je to skládanka? Ano. Takže vás žádáme, abyste to přijali.

Zde je shrnutí faktů: Tato informace je nyní vaší minulostí. Posledních čtyři měsíce nebyly příjemné (mluví o září až prosinci roku 2007). Některým z vás to připadalo, jako by samotná podstata základních duchovních pravd byla odstraněna. Věci se nevyvíjely, jak by měly. Některé z nástrojů, které jste používali jednoduše k udržení zdravého rozumu v husté energii, byly odstraněny. Některé z věcí, se kterými jste skutečně počítali, jako třeba s jemnou rovnováhou, nesoudící osobností a moudrostí věků… byly pryč. Šamanská moudrost nebyla na svém místě, když jste jí potřebovali. Dokonce jsme zmínili, že vaše kultura v té době slavila svátky, a že rodiny byly pospolu. A to věci ještě zhoršilo. Myslím, že někteří z vás vědí, co tím myslím, protože vztahy s širší rodinou často vyžadují moudrost. Takže opravdu "skvělý" (myšleno ironicky) čas na odstranění moudrosti! Moudrost způsobí, že jste schopni držet v pravý čas jazyk za zuby, a to možná někteří z vás neudělali. Takové bylo to odstranění a mnozí to cítili.

V posledním channelingu jsme vám řekli, že jak přijde rok 2008, zejména polovina měsíce ledna, tyto věci začnou být nahrazovány a zlepšovány. Takže tento channeling poskytne jednodušší vysvětlení zlepšení nové energie. Dovolte mi rozvést, čím některé z nich jsou. Chystám se věnovat s velkou radostí některým věcem, po kterých lidé v této místnosti, posluchači nebo čtenáři touží už velmi dlouho. Tento rok k tomu slouží… rok 2008, nové začátky. ............


ARCHANDĚL MICHAEL - Vynoření Vnitřního bojovníka Světla

23. října 2014 v 7:56 | Celia Fen |  Channeling

Stát v Moci a Lásce a být těžištěm Zářícího Světla pro přechod Země
Zatmění v říjnu 2014

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FENN

V období po Planetárním novém roce* a globální rovnodennosti jsou energie Změny na Zemi dále mocné. Vlny Světelných kódů, impulzů Slunce a Diamantového světla dále pulzují Galaxií, aktivují při tom hluboké změny všech životních forem a struktur. Na Zemi se tyto impulzy Světla vstřebávají do Světelné mřížky a do Vědomí těch, jejichž Světelná těla jsou připravena je přijmout. A když jsou jednou přijaty, slouží k započetí velmi hlubokých změn, které pokračují procesem prolomení starých třídimenzionálních vzorců a probuzení nového multi-dimenzionálního vědomí Země.

Přicházející energie Diamantových dětí se spojují s energiemi Křišťálových dětí a poskytují tím novým Bojovníkům Srdce a Bojovníkům Světla mocnou hybnou sílu. Tito mladí lidé vstupují do období svého života, kdy si pamatují, kdo jsou a proč jsou tady. Mají mocná poslání být kotevními body Vnitřní Moci, Lásky, Síly, Čestnosti a Průhlednosti. Mají odvahu a zaměření a začínají dávat pocítit na Zemi svou přítomnost. Vidíte to nyní v Číně, kde většině lidí, kteří vycházejí do ulic protestovat, je mezi 17 a 22. To jsou Křišťálové děti a cítí, že tohle je jejich čas vstát a žádat o to, co potřebují pro svou budoucnost na Zemi. Není to jen Čína, na mnoha místech Země jsou to mladí lidé, kdo nachází svou Vnitřní Moc a čí svého Vnitřního bojovníka Světla a vykročí vpřed.

Jak tato energie na Zemi sílí, všichni, kdo rezonují s přicházejícími Světelnými kódy a s Diamantovým světlem, budou cítit, jak se jejich Vnitřní bojovník Světla aktivuje a budou cítit potřebu vyjádřit mocné Spojení Srdce se Zemí a jejími národy. Tato energie bude vyjádřena různými způsoby. Mladí to mohou vyjádřit formou protestu či organizace a pro jiné to může být mnohem pokojnějšími a soustředěnějšími aktivitami jako je meditace a jiné aktivity skupinové energie.

Každopádně, to, co se teď rodí, jak se přesouváte do tohoto Října, měsíce Měsíčního a Slunečního zatmění, je vynořování se Vnitřních bojovníků Světla a mocné vyjádření Božského Světla uvnitř, které vám dovolí zářit vpřed, vyzařovat Světlo tak, aby ho všichni viděli. Už se nebudete bát být tím, kým jste, ale budete radostně posíleni, abyste vyjadřovali Lásku a Soucit, který ve vás žije. To budete dělat způsoby, které jsou pro vás jedinečné, když vyjadřujete svou jedinečnou a krásnou esenci jako Duše a Duch v Lidské formě.

Vynořování se Energie bojovníka Diamantového Světla přinese na Zemi víc Světla a Záření a dovolí vám začít vidět pravdu o tom, co se na planetě děje. Nebudete již zaslepeni zmatkem a pomýleni příběhy těch, kteří se snaží manipulovat pocity a tvořit neštěstí a válku. Spíše uvidíte úsilí a odvahu, krásu a inspiraci, těch, kteří již jsou v procesu tvoření a zhmotňování Nové Země. Vaše média odmítají sdílet tyto příběhy a snaží se vás řídit ke strachu a zlosti. Vy však budete bojovníkem Světla a odmítnete staré příběhy, jak budete vyhledávat ty z Diamantových Společenství Nové Země, kteří již nacházejí nové způsoby jak žít a nová řešení problémů vytvořených starými energiemi a vnímáním. Tam umístíte svoji energii, a tam se budete cítit jako Bojovník Světla nejpohodlněji!

Zatmění Měsíce 8. října 2014 -
Galaktická a Sluneční časová brána a "restartování" Země .........

Marie Magdalena - Období propojení

23. října 2014 v 7:54 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Marie Magdalény přijala Natalie Glasson - 17-09-14

Prožíváte nyní svou božskou esenci na posvátné cestě, která odkrývá vaše poslání jako duše na Zemi a ve vesmíru Stvořitele. Cesta, kterou zažíváte a na kterou se neustále vydáváte, je výjimečná cesta, která shromažďuje z vašich minulých, paralelních a současných životů všechny vaše dovednosti, schopnosti, moudrost a vědění, aby se projevily ve vašem přítomném okamžiku. Vše, co potřebujete, je přítomné ve vašem bytí, připravené k aktivaci, dostupné k prožívání a přítomno, aby to bylo uznáno jako posvátné projevení božského. Nyní se pro vás odkrývá Vaše poslání na Zemi. V každém okamžiku svého života kráčíte svým posláním, ať už jste se svým životem spokojeni či ne, ať už prožíváte snadno plynoucí tok života či výzvy, cítíte se zmatení nebo inspirovaní. V této chvíli a v každém momentě vaší reality jste na správném místě s vhodným načasováním a vše proudí v souladu s vaší duší, skupinou duší a božskou vůlí Stvořitele. Toto je pravda, jste přesně tam, kde potřebujete ve svém životě a svých zkušenostech být, abyste plněji a se všemi vyjádřeními sebe sama prožívali Věk Lásky a veškerou jeho hojnost.

Žádám vás, abyste svému životu v tomto okamžiku porozuměli; cítíte, že jsou má slova pravdivá? Nejpravděpodobněji s mými slovy rezonujete, pokud jste své prožitky v poslední době vnímali jako dobré. Pokud je to naopak a cítíte, že ve svém životě bojujete nebo trpíte, potom možná s mými slovy nerezonujete. Ale ať už je vaše situace jakákoli, je pro vás žádoucí a vhodné, abyste s mým názorem a slovy o tom, že kráčíte po Zemi jako své božské poslání, rezonovali, pěstovali tuto myšlenku a propojili se s tím, protože to je pravda. Čím více se propojíte s touto existencí, tím více a plněji ji budete prožívat ve své realitě. Není žádný jiný způsob, jak kráčet jako své božské poslání na Zemi a prožívat hojnost lásky Věku Lásky, než se s tím vědomě propojit, jako kdybyste poslali žádost sami sobě a Věku Lásky, včetně všech jejích zkušeností/prožitků, o to, abyste se spojili, propojili a byli jedním. Vy už jste Věkem Lásky. Věk Lásky je název období na Zemi, kdy se každý člověk propojí s láskou svého bytí a toto přinese do své vlastní reality, ostatním a Zemi jako nejvyšší dar lásky; dar lásky projevující se ve fyzické formě a zkušenostech. Vy, milovaní, jste na této cestě. Vy jste Věk Lásky, vy jste tvůrci Věku Lásky, skrze vaše propojení s láskou a vyjádření lásky, naplníte své božské poslání i manifestaci věčného období lásky na Zemi. ..........

Buďte znovu prostí ...

22. října 2014 v 10:15 | Osho - Život, Láska, Smích - a Světlo |  Citáty a Moudra

Horoskop na období 20. – 26. 10. 2014

21. října 2014 v 7:26 | Petra Nel |  Horoskop

Cesta Lásky a Milosti…

Slunce v konjunkci s Venuší zůstává ve znamení Vah do 23. 10. 2014, do 14 hodin a 5 minut. Do této doby probíhá "kontrola" harmonie. Tam, kde ještě nenastala, bude vynesena skrze tělo - nemoc.

Tato konjunkce symbolizuje lásku a harmonii a ve Vahách je tato konjunkce nejsilnější a někdy přináší růžové brýle a nebo právě zklamání, že svět kolem vás není růžový.

Konjunkce se 23. 10. přesune do znamení Štíra a dostane jiný projev. Začnou se zesilovat a zintezivňovat city, vášně, tvořivost, radost, která povede k seznamování a hledání nových kontaktů. K tomu se připojí harmonický aspekt Neptuna, vyšší oktávy lásky, milosti, soucítění, tajemství a hloubky. Až do 31. 10., kdy tento trigon působí, je rozrezonována bezpodmínečná láska, milost, odpuštění, pravdivost citů, jejich hloubka a vyšší intenzita mystických prožitků.

Na zemi plyne velká podpora Boží matky, která podporuje mír, harmonii a odpuštění. Odevzdat se cestě Lásky.

Okamžikem novoluní, které nastává 23. 10. ve 23:55 hodin, kdy nastává i zatmění Slunce (z ČR není viditelné), prochází nové pocity a expanze vědomí. Proces "zasvěcení" do kolektivních hodnot nabývá nyní povahy vciťování.

Stále se píše o bezpodmínečné lásce a o všem, co s tím souvisí. V hlavě víme, co to asi je, a jak by to mělo vypadat. Ale prožitek je úplně jiný. V této době se velká část lidí může dotknout tohoto prožitku, dostat ochutnávku prožitku bezpodmínečné lásky, milosti, odpuštění a odevzdání se.

Merkur je v konjunkci s Dračí hlavou, v opozici s Uranem a v konjunkci s Dračím ocasem.
Lidská mysl se dostává do kontaktu s vyšším vědomím, a tím se rozpadá forma, mentální vzorce.

Logika nefunguje, pamět nefunguje, chybí vám slova, nelze se soustředit. Můžete působit nepřítomným dojmem. Jsem a nejsem z tohoto světa.

Ten, kdo se bude držet za každou cenu starého myšlení, se může dostat až do stavu "šílenství" a strachu.
Cesta nyní vede přes změnu myšlení a komunikaci. Je potřeba říkat pravdu, pojmenovávat pravými jmény, pojmenovávat své pocity, své myšlenky, svou víru a pravdu.

Jak to vše udělat? Potřeba lpění a chtění mít to jinak, mít život podle svých představ, přináší problémy a těžkosti. Pak dochází k nepřijetí života. Prvotní a zásadní postoje, které přináší "utrpení" je odmítání. Nový postoj je důvěra k Životu - Bohu. Tak je člověk otevřený.

A skrze člověka se projevuje velká rozmanitost možností Života, pocitů.

Jsem otevřený. Přijímám, co ke mně přichází, skrze sebe nechávám projevit prožívání a nechávám odeznít, aby mohla přijít další bohatost možností Života - Boha.

Kroky: jsem otevřený, přijímám, prožívám, odevzdám, děkuji.

Částečné zatmění Slunce symbolizuje odpojení se od svého programu. Na chvilku prožijete zapomnění na své malé já, na svou individualitu, budou zrušeny "chybné" programy, aby mohl "naskočit" nový program.

K tomu je velmi důležité výše zmíněná důvěra, otevřenost, přijímání, skrze sebe nechat projít a poděkovaní.
Každý dostane to, co unese. Vesmír neplýtvá energií.

Přeji hodně důvěry.

S láskou Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Další velký přísun energie v listopadu 2014

20. října 2014 v 8:13 Channeling

Při napojení a rozhovoru s Darískem nám sdělil tyto informace a proto se s vámi o ně podělíme. Začal mluvit o dalším velkém přísunu energií na naši planetu Zemi, která se bude ve svém největším působení projevovat v listopadu 2014.

Tentokrát to budou energie, které svými vibracemi a svoji skladbou budou působit především na fyzické tělo. Někteří citlivější lidé již nyní mohou pociťovat fyzické změny, ale největší síla bude v listopadu. Darísek sdělil, že lidská fyzická těla v této době jsou velmi zatížená nejen jedy s potravin, ale jsou velmi zatoxikované a oslabené odpady a výkaly parazitů a také nezměrným množstvím plísní. Proto se nejvyšší vědomí tohoto vesmíru rozhodlo, že se tentokrát zaměří na lidská fyzická těla, jelikož je to již víc než nutné. Většina lidí jsou si vědomi, že strava, kterou konzumují není plnohodnotnou zdravou stravou.

Ba na opak je to tzv. mrtvá strava, která při pozření ubírá tělu energii na místo, aby ji dodala. I když to lidé
vědí, nedávají tomu příliš velkou pozornosti, protože je ovládají chutě, které jsou nepřírodně chemicky
vyvolané a tím i tvoří závislost. Nejčastější odpověď, kterou od lidí slyším je, že na něco se umřít musí. Jenže,
když pak na to umírání přijde je již zpravidla pozdě. Lidská těla jsou plná parazitů a plísní. Jsou v každé části
lidského orgánu jak v srdci, v mozku, v játrech tak i v nehtech, v kůži i v očích. Když nám toto Darísek sdělil,
řekl jsem, že je potřeba o tom napsat mnoho článků a hojně je rozšířit. Darísek však na to odpověděl, že internet je již takových článků a i videí doslova přesycen a přesto lidé tomu nedávají takovou patřičnou pozornost. A opravdu při hledání na internetu jsem zjistil že tomu opravdu tak je. Na youtube je dokonce vše nafilmováno. Darískova slova dále zněli, že okolo 70 procent nemocí způsobují právě tito paraziti a plísně. Ubírají z těla energii, svými výkaly tělo intoxikují a tím oslabují jeho imunitu. Tělo se pak nemůže plnohodnotně bránit. Napadají i nervový systém, kterým se doslova živí.

A proto se nejvyšší vědomí rozhodlo, že právě v čase podzimu, kdy jsou těla oslabená a vlhkost způsobuje plísně, pošle pomoc jako čistící proces, kdy může docházet k fyzickým projevům v podobě horeček, otoků, v podobě hlenů, zánětů které mohou bujit, bolesti kloubů a různých částí těla, ale také se toto čištění může projevit zvýšenou únavou, která přijde hned, okamžitě, dále slzení očí, průjmy atd. Příznaků může být mnoho a každý člověk může mít jiné, ale i
stejné. Doporučení zní hodně pít čistou vodu ( ne limonády a jiné oslazené, slané, všelijaké upravené nápoje), hodně
odpočívat, doporučujeme saunu tedy prohřát se a vypotit se ( nejlepší sauna je sauna párou a zdraví škodlivá a
tolik bohužel preferovaná je dnes moderní infra-sauna), dále omezit těžké aktivity, pokud možno doplňovat
vhodnou a lehkou ( nejlépe syrovou živou) stravu, pokud není syrová strava možná pak doporučujeme lehké teplé jídlo.

Dále je vhodné se koupat v čisté vodě bez přidaných chemických přísad jako jsou např. pěny, různé vůně atd.
Do čisté vody je vhodné dát si polévkovou lžíci jedlé sody. Také je vhodné podstoupit klystýr, který je velkým
pomocníkem, dále kdo má zácpu může použít projímadlo které je v listopadu vhodné, ale pozor na časté užíváni
jelikož bývá návykové, kdy se klky ve střevě přestanou snažit. Protahovat svalstvo v podobě strečinku (viz
internet), relaxovat, meditovat ( jediná meditace je meditace o nepřemýšlení, vypojení mysli), dále což je důležité, pokud u vás vypuknou některé příznaky onemocnění, berte vše jako proces čištění vašeho fyzického těla, které se tak
zbavuje nepotřebných látek.

Je vhodné své tělo podpořit pozitivní myslí, aby tak dostalo více mentální energie. Je vhodné své tělo podpořit i radostí, aby tak dostalo duševní podporu a sílu vyloučit ze sebe vše nepotřebné. Vnímejte vše jako čistící proces a pokud se vás to týká nebo teprve bude týkat, pak nebuďte ze svého stavu frustrovaný, ale ba na opak tento stav vítejte, protože vám tento stav pomáhá. Samozřejmě pokud bude člověk mít pocit navštívit lékaře, tak ho navštíví. Je na každém člověku, jak je propojen se svoji intuicí, která ho spraví o faktu příznaků nemocí. Tedy zdali se jedná o opravdovou nemoc nebo o čistící projev, který může mít podobné příznaky jako onemocnění např. chřipkou, rýmou a jinými.

S úctou Darísek, Merlain a Krystalka.
http://www.dobresdeleni.estranky.cz/

Moudrost

19. října 2014 v 13:19 | F. Koukolík, O. Reif |  Citáty a Moudra

Příběh o moudrosti : Za noci jimi jel milionář, najednou se jeho auto zastavilo, vůbec nevěděl proč. A tak se vydal pro pomoc do nejbližší vesnice. V ní našel starého kováře. Ten byl ochotný, šel se podívat k autu, nadzvedl kapotu, někam se podíval, vytáhl malé kladívko, jednou klepl a motor naskočil. Milionář byl šťasten. "Co jsem dlužen, kováři?" A kovář povídá: "Jeden tisíc dolarů." "Tolik za jednu ránu kladívkem?" "Napíši ti účet", povídal kovář.
A milionář čte: "Jedna rána kladívkem - 1 dolar, za to že věděl kam - 999 dolarů."


( Z pořadu České Televize : Metuzalém /Moudrost. Jak úspěšně stárnout. Eseje F. Koukolíka. Připravil O. Reif )
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319914104-metuzalem/211563230210015-moudrost/


SKUTEČNÉ LIDSKÉ PŘÍBĚHY - Nevyčerpatelná vnitřní síla

17. října 2014 v 8:37 | Silvie a její životní příběh |  Ostatní

Silvie nám poslala hluboký strhující příběh plný opravdových životních překážek. Rozhodně stojí za to přečíst ,protože určitě donutí k malému zamyšlení

Mým narozením a způsobem života se změnil život , ne jen mým rodičům, kterým dávala jejich jediná dcera hodně zabrat, ale i celé rodině a rodinným přátelům.Pro všechny jsem vždycky byla a budu jak říkají - vyjímečná.V únoru 2006 jsem se seznámila s nynějším již manželem.

Zprvu jsme náš vztah brali spíše jako přátelský, osud tomu ale chtěl jinak a my se do sebe postupem času zamilovali.Začátky bývají vždycky krásné.Vídali jsme se skoro každý týden o víkendu. Milan je hodně pracovitý člověk, takže se snažil stíhat jak svou práci v rodinné firmě, tak i doma.

Na podzim téhož roku jsem měla tu čest, zúčastnit se velké rodinné události v jejich rodině.Svatby jeho sestry Aleny.Celý den byl pro mě krásným zážitkem, silně emočním. V podvečer jsem ale začala být nesvá a ozvaly se nepříjemné bolesti břicha.Ani valašská slivovice nezabrala, takže jsem se musela odebrat v doprovodu tehdy ještě přítele, domů, kde jsem se z toho snažila vyspat.Následující pracovní den byl v práci frmol. Pracovala jsem v místní prodejně - bufet, masna, uzenářství jako prodavačka ,- kde se hlavně v období oběda tvořily neskutečně dlouhé fronty hladových strávníků.

Samozřejmě jsme nestíhaly samy obědvat, takže když nás přišla vystřídat odpolední směna, měly jsme jen 10.min. na oběd.Já měla hlad jako vlk, takže jsem se pustila do oblíbených špaget s masem s chutí a velkou rychlostí..Bohužel ale asi o 15 min. později přišly nečekané bolesti břicha, že jsem nemohla ani stát na nohou.Bílá jako stěna jsem seděla pod pultem a přijímala leč všelijaké rady a pomoc od kolegyň.Povedlo se jim do mě dostat pár žaludečních kapek a já nakonec přečkala pracovní dobu, s rozhodnutím jít na druhý den na vyšetření do nemocnice.

Moje maminka pracuje již 14 let v nemocnici na centrálních operačních sálech.Jak už to bývá, spolupracovníci v podobě lékařů se nabídli na pomoc a já po pár hodinách návštěvy v nemocnici věděla, že mám silný zánět žaludku.. Možná by to proběhlo všechno úplně jinak, možná bych tady už nebyla..kdyby se jeden z lékařů nedivil tomu, že i když je to zánět žaludku, trvá to delší dobu a já nejsem přece jenom nějaká cukrová princeznička.. Poslal mě na další vyšetření, při kterých mě dělal doprovod s rodinou a já mu za to byla a jsem nesmírně vděčná! Staral se o mě jako bych byla jeho dcera a postupem času jsme si mezi sebou vytvořili velmi silné pouto v podobě - nejlepší rodinný přítel........