Listopad 2014

Nezaměňuj svatost za hloupost

30. listopadu 2014 v 21:37 Citáty a Moudra

Jednoho dne poslal Ramakrišna jednoho ze svých žáků do Kalkaty, aby nakoupil zásoby jídla do domácnosti. Žák se vrátil mnohem dřív, než se očekávalo, a předložil před mistra svůj nákup. Ramakrišna ihned viděl, že jeho žák nakoupil velmi málo jídla za množství peněz, které utratil.
Když se ho zeptal proč, žák odpověděl, "Ó mistře, přece byste ode mě nečekal, abych ztrácel drahocenný čas, který mohu vynaložit na hledání tajemství své duše, k tomu, abych někde uboze smlouval o ceně materiálních věcí! Zaplatil jsem takové ceny, o které si lidi řekli, a spěchal jsem zpět, abych se znovu mohl pozvednout do duchovních rovin."
"Můj synu," odpověděl Ramakrišna: "Nezaměňuj svatost za hloupost!"

Že je to jen žebrák? Ne, je to nejspíše nejlaskavější člověk na světě…

29. listopadu 2014 v 9:01 | zdroj: viralnova.com |  Ostatní

Hrdinové nemusí být jen lidé se super schopnostmi a velkým S na hrudi. Většinu lidí, co se starají a pomáhají druhým, byste ani nepoznali. Zvlášť pokud byste je viděli žebrat na ulici…

Seznamte se s Dobri Dobrevem, letos 100letým staříkem, který každý den po dvacet let žebrá na ulicích Sofie, hlavního města Bulharska.
zebrak-dobri1
Dobri se narodil v roce 1914, během druhé světové války téměř přišel o sluch a dnes žije v malé vesničce Bajlovo, 25 km od Sofie. Bydlí v zahradní chýši u kostela, ve které má pouze stůl a postel.
zebrak-dobri2

Jak jste si jistě dali dohromady, Dobri každý den chodí 25 kilometrů do Sofie a nazpátek. Ještě více vás ale překvapí, co s vyžebranými penězi dělá…...............

Mistr Hilarion: 24.11.- 30.11.2014

28. listopadu 2014 v 8:32 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,

Jak se noříte do vln probíhajících změn, myšleno energeticky, učíte se směřovat a tvořit konečné výsledky a výstupy větší rychlostí než kdy dřív. To od vás vyžaduje určitou kontemplaci, díky které vidíte a chápete sami sebe jako tvůrce všeho, co se děje ve vašem světě. Tato doba je velkolepou příležitostí k projevení/manifestaci všeho, o co jste usilovali ve svých individuálních a kolektivních životech. To vyžaduje, abyste propustili omezení, která vám brání v pohybu vpřed. Je vás mnoho, kdo společně pracujete na jiných rovinách existence, abyste přivedli změny na svou fyzickou planetu a do svých osobních světů.

Všechno to, co se právě děje, vyžaduje vaše zapojení, aby se to mohlo projevit na Zemi. Od této chvíle je potřeba vaše píle. Chápeme, že velmi mnoho z vás pociťuje účinky zvýšených energií a že je těžké brát to s nadhledem, ale zdůrazňujeme, jak je důležité, abyste udržovali své soustředění, zatímco nalézáte rovnováhu mezi polaritami božského ženství a božského mužství. Mnoho vláken osobního předurčení se blíží naplnění a mnoho z nich je ve fázi dokončení. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kdo je stále s vámi a vězte, že tito lidé jsou schopní ve zvýšených energiích pracovat v souladu s vámi. Jejich role ve vašem životě je důležitá, jinak by už vedle vás nebyli.

Je čas, abyste pohlédli na tyto jedince a jejich příspěvek k vašemu osobnímu růstu s vděčností, i když to s největší pravděpodobností byli ti, kdo vám "poskytli" ty nejnáročnější výzvy k zvládnutí. Není snadné na sebe vzít takovouto roli, roli iniciátora, který spouští a podněcuje růst a naplnění vaší duše. Ti samí lidé si vás vybrali, abyste byli katalyzátory v jejich vlastním růstu a posunu paradigmat, takže jste jeden druhému nabídli příležitost podívat se do svého srdce na ty oblasti, které potřebovaly změnit, které potřebovaly být vyneseny na světlo pravdy a mohly tak podnítit vhodné změny. V každém z vás probíhá mohutný zrychlený proces růstu a to, co bylo pravda včera, nemusí být pravda dnes, takže je důležité, abyste se zdrželi posuzování z minulosti a zkusili se podívat na toho druhého novýma očima, očima nevinnosti, důvěry a lásky.

Buďte zde jeden pro druhého v dobrém i ve zlém, protože cesty, jež jsou před vámi, vyžadují spolehlivé společníky, kteří s vámi půjdou bez ohledu na dramata odehrávající se ve světě kolem vás a ve vás. Mnoho minulých paradigmat měnili a mění lidé jako vy, kteří jsou stejně jako vy ochotní přijmout za úkol jejich přeměnu Kristovou láskou a Kristovým vědomím. Při tom je třeba porozumět tomu, že role, které každý z vás hraje, jsou nezbytné pro proces dalšího většího rozvíjení změn ve světě. Vy všichni se přesouváte do časů větší transparentnosti ve všech vašich interakcích s druhými. Mezi jedinci pak nemůže docházet k žádným podvodům a klamům, protože ty rychle vyjdou na světlo odhalení. Děje se tak proto, že energie, které nyní pronikají atmosférou a které vy všichni přijímáte, integrujete, už nepodporují duplicitu v žádné podobě a všechno bude neseno na světle pravdy.

Pro to, aby se do vyšších dimenzí přesunuli příjemně a bezpečně, musí všichni na planetě očistit svá srdce a duše od všech pozůstatků nízko-dimenzionálních myšlenek, pocitů, pohnutek a chování. Všichni jedinci musí mezi sebou navzájem vyjadřovat a cítit vyšší kvality lásky, úcty a vznešenosti duše. Božská jiskra světla, která se nachází uvnitř každé duše na planetě, byla zažehnuta, a ve všech aspektech života na Zemi bude docházet k mnoha úžasným transformacím. Začněte tyto transformace pozorovat v lidech a situacích kolem vás. Ti, kdo byli vzdáleni, se k vám nyní přiblíží, protože hledají světlo lásky, které nesete a kterým jste. Mnoho rodin duší se spojuje a shromažďuje, aby zvýšily sílu všech. Je to čas hlubokých probuzení a uvědomění.
Do příštího týdne…


Já JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.Začíná hra o Duše

27. listopadu 2014 v 7:57 | funny-pictures.picphotos.net |  Humor

Kryon - Fyzika vědomí – odhalená budoucnost

27. listopadu 2014 v 7:50 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs v Západní Virginii, 29. června 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí.
Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato komunikace bude trochu jiná. Jde o celkový pohled na vaši budoucnost, přesto je ten termín "budoucnost" prchavý, protože může obsáhnout skoro jakýkoliv časový úsek. Netýká se to okamžité budoucnosti, ale spíše budoucnosti planety obecně. Je to ten druh channellingu, se kterým má můj partner problém, protože věci, které jsou často předávané, jsou předávané mimo dosah jeho trojrozměrného mozku. Tyto typy poselství někdy dostává dvojmo i trojmo. Ve stejné době, kdy k vám mluví, přijímá další poselství, aby mohl rozšířit to, které právě předává. To se stává znovu v okamžiku, kdy je přepisuje. To je to nejlepší, co můžeme udělat, když předáváme multidimenzionální poselství trojrozměrnému mozku. Občas s tím bojuje, a jestliže to je pro něj příliš tajemné, jednoduše se vrátí a udělá překlad znovu.

Toto je ten druh poselství, které možná budete chtít mnohokrát prozkoumat. Je to ten druh poselství, které byste mohli vložit do časové kapsle, abyste ho mohli později otevřít a lépe pochopit poté, co se věci trochu změnily. Části informací, které vám teď předávám, byly zmíněny [naznačeny dříve], ale teď chceme vykreslit větší obraz.

Mluvím hodně o posunu. Můj partner pořádá školení o tom, co vás čeká, ale jeho lekce představují pouze počátky toho, co bude. Může vám představovat pouze věci, které jsou v systému vašeho chápání. Předává to lidstvu, které půjde krok za krokem ve své logice, a přitom chápe věci pouze prostřednictvím toho, co zná, ne toho, co nezná. Je to skládačka, snažit se rozluštit to, co by mohlo být, v rámci toho, co jste nikdy nezažili, že? Je to jiné a je to pomalé. Ale tam to začíná, moji drazí, a to je vše s čím můžeme pracovat.

Začnu tím, že vám povím, že to, co zde na Zemi v tuto chvíli probíhá, jsme my viděli už dříve. Moji drazí, kdybyste mohli srovnat galaxii a všechny planety, které tím dříve jako školou prošly, dnešní energie by byla dokončením prvního kroku vědomí. Viděli jsme to mnohokrát předtím. Probíhalo to v této galaxii s jinými už před vámi, takže víme, co přichází, protože ty další kroky, před kterými stojíte, jsou stejné jako ty, kterými jiní prošli před vámi. Vy jste v galaxii nováčky, kterým se to děje. Vaše pozemská civilizace je velmi mladá a právě si začíná uvědomovat, co má cenu a co ne.

Rozebrané lidské vědomí

To, co popisujete jako lidské vědomí, jím není. Je to prostě jen vědomí. Patří k lidské bytosti jen proto, že jste lidé a vidíte ho tak. Vy, jako lidská skupina, vytváříte jakousi energii vědomí, proto ho nazýváte lidským vědomím, ale je skoro identické s vědomím, kterým prošly ostatní planety. Je to energie, která má váhu [více o tom dále]. Nazvali byste fyziku "lidskou fyzikou"? ................

Solara - LISTOPAD 2014 - MEGA RESET!

27. listopadu 2014 v 7:44 | Solara |  Channeling

Solara - MALÝ VÝŇATEK ZE SOLAŘINA LISTOPADOVÉHO (2014) SURF REPORTU ~ MEGA RESET! ~

Mnozí z nás hodnotí sebe a své bezprostřední okolí důkladně a jasně, aby viděli, které části našich starých životů jsou pro nás ještě užitečné a které jsou připraveny k tomu, aby byly propuštěny. Nezbavujeme se pouze věcí kolem nás, ale i našich starých snů, toho, čeho si vážíme, a priorit. Když se na všechno díváme svěžím zrakem, vidíme, že mnoho z toho již pro nás nemá žádnou hodnotu.

Silně pociťujeme, že se něco chýlí ke konci a k dovršení. Víme, že se již nemůžeme vrátit do našich starých životů. Staré mosty k naší minulosti shořely, a díky tomu jsme se ocitli ve stavu - NEVZDÁVAT TO - NELZE SE VRÁTIT! Také vnímáme dlouhý průvod lidí, kteří prošli našimi životy a hluboce se nás dotkli, a formovali nás. Někteří z nich nyní z planety odešli, někteří již dávno zmizeli z našeho života a další již zřejmě nikdy neuvidíme. Nyní se hluboce a dojemně loučíme s lidmi a věcmi, kteří z našeho života odešli.

Závěrečná kapitola knihy našeho starého života nejenom že nebyla napsána, ale cestou zřejmě zmizela celá kniha. Pamatujeme si některé naše staré příběhy, stejně jako si pamatujeme úsek z nějakého filmu, který jsme měli rádi, anebo vzpomínku na minulý život. Ale je zde nezpochybnitelné vědomí toho, že minulost je pryč a nikdy se nevrátí.

Jakmile začneme žít Pravé Životy jako Opravdové Bytosti, celá naše cesta, nejenom tento život, ale celý cyklus pozemských inkarnací se naplno přesune do rozšířeného TADY a TEĎ. Minulost a Budoucnost přestanou existovat.

Naše Opravdové Domovy oscilují mezi tím, co jsme dříve vnímali jako náš osobní život a naší duchovní cestu. Jakmile žijeme v našem Opravdovém Domově, zjišťujeme, že náš osobní život a duchovní cesta již nejsou odděleny a že splynuly do úplně nového způsobu bytí. Naše nejduchovnější výzvy jsou teď ty nejpraktičtější. (Stejně jako staré přísloví:_ Budha seká dříví a tahá vodu). Jednoduchý akt žití Opravdového Života jako Opravdová Bytost nás hluboce naplňuje na nejvnitřnější osobní rovině a přitom slouží mnohem vyššímu cíli. ...........

Pití studené vody po jídle, pojídání ovoce a infarkt

26. listopadu 2014 v 8:22 | Dr. Stephen Mak ( zasláno e-mailem Eva ) |  Zdraví

Pacienti s rakovinou by neměli umírat. Lék na rakovinu je objeven.
Jde o to, zda tomu věříte nebo ne.
Je mi líto stovek pacientů kteří zemřeli při konvenční léčbě.
Děkuji a Pan Vám požehnej. Dr. Stephen Mak

Pojídání ovoce ...
My všichni si myslíme že jíst ovoce znamená koupit ho, očistit a jen tak hodit do úst.
Není to tak jednoduché jak si myslíte. Je důležité vědět, kdy a jak ho jíst.

Jaký je správný způsob konzumování ovoce?
Znamená to nejíst ovoce po jídle! Ovoce by se mělo jíst na prázdný žaludek.
Pokud tak jíte ovoce, bude to hrát hlavní roli při detoxikaci, dodávající vám velkou dávku energie na hubnutí a jiné životní aktivity.
Ovoce je velmi důležité jídlo.
Řekněme že sníte dva krajíce chleba a pak plátek ovoce. Ovoce je připraveno jít rovně přes žaludek do střeva, ale je mu v tom zabráněno.
Mezitím všechno jídlo hnije a kvasí a mění se na kyselinu. V minutě, když přijde ovoce do kontaktu s jídlem a trávicími šťávami, celá masa jídla se začne kazit.
Takže, prosím, jezte ovoce na prázdný žaludek nebo před jídlem! Když chcete pít džus, pijte jen čerstvý, ne z láhve. Nepijte ani ohříván džus. Nejezte upečené ovoce, protože vůbec nedostanete živiny. Dostanete jen chuť. Pečení ničí všechny vitamíny.
Ale jíst celé ovoce je lepší než pít džus. Pokud máte pít džus, pijte ho pomalu po doušcích, protože ho musíte nechat smíchat se slinami, než ho spolknete. Můžete jít na 3 denní rychlou očistu těla ovocem. Jezte jen ovoce a pijte jen džus během 3 dní a budete překvapen, když vám vaši přátelé řeknou, jak zářivě vypadáte!
KIWI - Malé ale mocné. Je dobrým zdrojem draslíku, magnezia, vitaminu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát tolik vitamínu C než pomeranč.
JABLKO - Jablko denně, vás udrží od doktora. Přestože jablko obsahuje málo vitamínu C, má antioxidanty a flavony, které podporují aktivitu vitaminu C, což pomáhá snížit riziko rakoviny infarktu a mrtvice.
JAHODY - Ochranné ovoce. Jahody mají nejvyšší celkovou sílu antioxidantů mezi ovocem a chrání tělo před onemocněním rakovinou, ucpáním cév volnými radikály.
POMERANČ - Nejsladší medicína. Jedením 2-4 pomerančů denně se chráníte před chřipkou, vysokým cholesterolem, ledvinovými kameny a snižuje riziko vzniku rakoviny.
VODNÍ MELOUN - Nejchladnější hasič žízně. Skládá se z 92% vody, která je zabalena ve vysoké dávce glutathionu což pomáhá imunitnímu systému. Také obsahují lykopen proti rakovině. Obsahují také vitamín C a draslík.
GUAVA A PAPAYA - Nejvyšší cena za vitamín C. Jsou jednoznačnými vítězi v soutěži o obsah vitamínu C..
Guava je také bohatá na vlákninu, která pomáhá při prevenci zácpy. Papaya je bohatá na karoten, ten pomáhá zraku.

Pití studené vody po jídle = rakovina!
Věříte tomu?? Pro ty, kteří rádi pijí studenou vodu, tento článek je pro Vás:
Je sice příjemné popít chladný nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí ztuhnutí tuků v jídle, které jste zrovna zkonzumoval. To způsobí zpomalení zažívacího procesu. Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a bude absorbován střevem rychleji, než solidní jídlo. Tento tuhý tuk se usadí na stěně střev a vytvoří podmínky pro rakovinu & artritidu. Nejlépe je pít horkou polévku nebo horkou vodu po jídle. Snad bychom měli přijmout za své zvyky Číňanů a Japonců, totiž popíjet horký čaj během jídla, ne chladnou vodu.

Seriózní poznámka o infarktu:
Ženy by měly vědět, že symptomem každého infarktu je bolest levého ramene. Mějte se na pozoru před intenzivní bolestí v čelistech. Nikdy nemusíte mít bolest v hrudníku při infarktu. Nauzea (zvedání žaludku) a intenzivní pocení jsou také příznaky. 60% lidí, kteří měli infarkt ve spánku, se neprobudili. Bolest v čelisti vás může probudit do kritické zdravotní situace. Buďme opatrní a mějme se na pozoru. Čím víc toho víme, tím větší šanci máme na přežití.

Kardiolog řekl, že když ten, kdo dostal tento email, jej pošle 10 lidem, může si být jistý, že zachránil alespoň jeden život.

Lorna Byrne - NEBESKÁ LÁSKA - TOUR ŠVÝCARSKO A NĚMECKO

25. listopadu 2014 v 7:36 | Lorna Byrne |  Ostatní

NEBESKÁ LÁSKA - TOUR ŠVÝCARSKO A NĚMECKO


lb---bern.jpg

Před týdnem jsem byla ve Švýcarsku v Bernu na nádraží a viděla asi patnáctiletého mladíka a jeho strážného anděla, který ho utěšoval. Ten mladík se opíral o zeď, jako by se snažil skrýt své rozčílení, ale já ho viděla,jakoby byl osvětlen.
Jeho strážný anděl byl asi dvakrát vyšší než on, měl na sobě zlato-červené šaty a vydával mužskou podobu. Držel něco, co vypadalo jako bílý kapesník, a skrz něj jsem viděla jeho ohromnou zlatou ruku. Ten strážný anděl velmi láskyplně utíral mladíkovy slzy, jako by se snažil sejmout z něj část bolesti, kterou ten chlapec cítil.
Jeho strážný anděl mi řekl, že ten chlapec právě dostal nějakou špatnou zprávu, ale neřekl mi jakou. Často vídám strážné anděly, jak se snaží zmírnit naši bolest svou bezpodmínečnou láskou. Kdybychom si uvědomili, jak moc s námi naši strážní andělé sdílí náš život, cítili bychom se více podporováni a méně osamělí, obzvlášť když zažíváme těžké období.
***
Děkuji všem více jak 500 lidem, kteří si mě v Bernu přišli poslechnout. Byl to tak nádherný večer. Martin, který se mnou dělal rozhovor, řekl, že si nedovede představit, jak se tam mohou vejít všichni ti andělé - nezaměstnaní andělé, kteří stáli a dotýkali se každého sedadla, když jsem vešla do prázdného sálu na zvukovou zkoušku, strážní andělé všech přítomných a pak také ohromní andělé, kteří seděli kolem dokola na balkoně. Stále se musím smát, když si vzpomenu, jak tam všichni seděli se zkříženýma nohama a bosými chodidly, která na mě vystrkovali. A jejich chodidla byla tak nádherná, taková jsem u žádného člověka nikdy neviděla.
Ujišťuji vás ale, že všichni tito andělé tam byli a ještě mnoho dalších. Jen doufám, že všichni zúčastnění si nezapomněli požádat o nezaměstnaného anděla, aby jim pomáhal s obyčejnými věcmi v jejich životě. I vy, ať jste kdekoliv na světě, můžete požádat. Vidím, jak Bůh na nás vylévá proudy nezaměstnaných andělů, takže je jich hojně, víc než dost pro každého.
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a pomáhali. A také moc děkuji Yolanda Irene Gabriela za tuto nádhernou děkovnou kresbu - moc se mi líbí!
Fotky z této akce naleznete !!!ZDE!!!
***
Nedávno ke mně přišla asi osmiletá holčička se svojí maminkou. Zatímco maminka mluvila, ta malá holčička mě zatahala za rukáv a řekla "Já věřím ve svého strážného anděla. Vždycky, když je to pro mě ve škole těžké, nebo mám potíže, poprosím svého strážného anděla a potom cítím, jak mi dá ruku na mojí ruku a já vím, že všechno bude dobré." Za pár minut odešly a když odcházely, uviděla jsem strážného anděla té dívenky, jak se dotkl svou ohromnou zlatou rukou ruky té holčičky. Ta se zastavila, otočila se a podívala se na mě s velkým úsměvem,
jako by chtěla říct "vidíš?" ..................


Mandalka

24. listopadu 2014 v 12:55 | http://duhovaposelstvi.blog.cz |  Mandalky pro radost

Horoskop na období 24. – 30. 11. 2014

23. listopadu 2014 v 21:07 | Petra Nel |  Horoskop

Sladké mámení iluze

Slunce se dostává do kvadratury s Neptunem, což symbolizuje nejasnosti, iluze a klam. Snadné podlehnutí iluzi. Zesiluje se vliv nekonkrétnosti, domněnek, očekávání a klamných informací. Zároveň jsme citlivější k alkoholu a lékům. Vše prožíváme a vstřebáváme intenzivněji, citlivěji. Na povrch vycházejí smutky a apatie. Buďte velmi obezřetní, protože snadno můžete podlehnout omámení. V tomto týdnu budou velmi aktivní podvodníci a bdělost je potřeba k tomu, abyste nenaletěli. Ten, kdo vám bude slibovat naplnění vašich přání a snů, ať je to člověk nebo okolnosti, buďte obezřetní, skončilo by to velkým rozčarováním a zklamáním.

Na niterné úrovni se mohou objevit pocity deprese, apatie, marnosti a ztráta víry a smyslu.

V tomto týdnu se bude ještě těžko konkrétně tvořit. Více bude potřeba být osamotě a v klidu. Merkur ve Štíru je v konjunkci se Saturnem a to nás podporuje a vede k hlubokému soustředění, praktičnosti, ale také, pokud nedokážeme přijmout zodpovědnost a řád, k propadnutí pesimistickým myšlenkám a k trudomyslnosti. Snadné propadnutí strachům. Věnujte pozornost své každodennosti, svým povinnostem a snažte se být "tady a teď". Řešte jenom reálné věci. Tím mámení klamu snadno předejdete.

Dokážete rozlišovat mezi pravdou a lží? Dokážete rozpoznat lež, i když je oblečena do štěstí?

Již od soboty se Slunce dostává do harmonického aspektu s Uranem a to přinese více jasnosti, otevřenosti a především pravdy, začne se ukazovat skutečnost, spravedlnost a hlubší smysl věcí. Zrychlí se tempo v pozitivním, věci začnou být konkrétní, jasné, rychlé.

Otevírá se v nás odvaha k novým rozhodnutím a ke konání. Ten, kdo žije v pravdě, toho ani lež či klam "nedostane". Ten se vždy dostane k pravdě, okolnosti mu okamžitě odkryjí faleš člověka či situace.

Od soboty 28. 11. nás čekají lepší a optimističtější týdny.

29. 11. v noci Černá Luna vstupuje do znamení Panny na dobu 9 měsíců. Karma - přírodní zákon začne působit v archetypu Panny. Prošli jsme vyrovnáním Lva - ega, srdce, uznání, hodnoty a vztahu k otci, k moci, k prezidentu.

Přírodní zákon - Karma (astrologicky Černá Luna- Lilith) je harmonie - rovnost, vše má stejnou hodnotu, důležitost, funkci a své místo. To, co bylo poníženo nebo povýšeno v archetypu Panny, se začne navracet do harmonie.

Panna symbolizuje ctnosti, čisté, neposkvrněné vlastnosti, službu, poslání, pracovitost, zdraví, hygienu, čistotu, pořádek, plodnost, detail, přirozenost, obyčejnost, skromnost, pokoru, dokonalost, analýzu a jasnost. Toto vše, co s tím souvisí, bude procházet vyrovnáním. Ten, kdo má tyto složky v harmonii, bude sklízet plody.

Přeji vám jasný týden.
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Matka Marie a Marie Magdalena - Diskuse o podpůrných krocích na rozpuštění strachu a nemoci

21. listopadu 2014 v 8:25 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství od Matky Marie a Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson,, 17. října 2014

Matka Marie: Dnes vás vítám s vibrací 9. Paprsku Světla a přináším vám zářivé barvy a vibrace modrého a zeleného světla, zaměřené na integraci a prozkoumávání duše, stejně jako na spojení nebe se Zemí - světla s hmotou. Prosím, dovolte mi vystavit vás tomuto světlu, aby se mohlo vpít do celé vaší bytosti. Jakmile vás obklopí realita modrého a zeleného světla 9. Paprsku Světla, dýchejte v léčivých vibracích, moudrosti a transformačních posunech, které tento aspekt Stvořitele podporuje.
Integrace duše se všemi aspekty vašich fyzických, emocionálních a duchovních těl je zásadní v každém období vzestupu, ale nyní, v této fázi, je životně důležitá. Je pro vás potřebné a důležité, abyste měli víru v božskost, pravdu a posvátné schopnosti vaší duše, která obklopuje všechny aspekty vašeho bytí a reality na Zemi a prolíná jimi. Není to o porozumění vašim individuálním mystickým a posvátným schopnostem, spíše o porozumění základním nástrojům a schopnostem, které vaše duše přináší a zdokonaluje uvnitř vás, které jsou stejné uvnitř všech bytostí. Toto je doba pro lidstvo, aby se spojilo v hlubokém pochopení a víře v jeho duchovní a přirozené schopnosti změnit okolnosti na Zemi a v jednotlivých lidských realitách. Lidstvem vytvořený systém víry, který nyní zaujímá a řídí každodenní život na Zemi, je potřeba kompletně nahradit novými přesvědčeními, zrozenými z duše každého člověka, a zakotvit jako nové vědomí lidstva.
Marie Magdalena: Představte si strach jako dveře, které můžete otevřít a umožnit tím sami sobě obejmout nové, vyšší vibrace lásky a pravdy, obzvlášť ve vaší realitě na Zemi. Tyto dveře se stávají překážkou, když uvěříte, že nejste schopni nebo nemáte sílu je otevřít. Připomenu vám a tím povzbudím vaši sebedůvěru a odvahu, když vám řeknu, že máte sílu ty dveře otevřít a prožívat mocnou, milující pravdu Stvořitele. Stvořitel netouží po tom, abyste trpěli jakoukoliv formou připoutání ke strachu či nemocem nebo jejich prožíváním. Naopak si přeje, abyste toto všechno rozpustili tím, že si uvědomíte vaši sílu povznést se tvořením pro vás pouze milujících, pozitivních, blažených prožitků. Připoutání se nebo odpoutání od tvorby strachu a nemocí je nyní vaše volba. Rozhodujete se tak vaším myšlením a tím, čemu jste se rozhodli věřit. .................


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.11. – 23.11. 2014

20. listopadu 2014 v 0:48 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
každý z vás prochází procesem sebehodnocení a přehodnocování. Díváte se na všechny vzorce - jako jsou závislosti a hodnotíte, které je třeba nahradit něčím, co je pro cestu, po které kráčíte, prospěšnější. Ve všem se jedná o otázku vyváženosti, a ne o potřebu vzdát se něčeho, co vám činí potěšení, když se tomu příležitostně oddáváte. Jenom si buďte vědomi, že v sobě máte dostatek nadhledu, abyste se toho vzdali, když nastane čas. Dávky energií způsobují, že se na povrch dostávají oblasti, na které jste se zrovna nechtěli až tak objektivně podívat. V těchto případech je odpovědí láska, pochopení a soucit pro potřeby, které chtějí být uznány a zpracovány - jako jsou kategorie: co je správné/špatné, posuzování/kritika, obviňování/zostouzení, to všechno je lidské "nálepkování", které se stalo součástí vašeho myšlení od dob, kdy jste přišli na tento svět jako nevinné dítě, s otevřenýma očima, které je připraveno zažívat všechny zázraky života na této planetě ve všech jeho mnoha obměnách.
Perspektiva, že se vzdáte těch věcí, které vám překáží na cestě k plné integraci s vyššími aspekty, je skličující. Nejvíc vám pomůže, když si budete představovat cíl: t.j. to, co si přejete zažívat. Můžete to dělat mnohokrát za den. Jak pokračujete ve zvládání prvků obsahujících lidské zkušenosti, pomůže vám to připomenout si vyšší záměr. Když pracujete na zjemňování duality, nedovolte, aby se úkol stal natolik tíživý, že byste ztratili vaše záměry. Udělejte si čas na časté přestávky, kterými budete prokládat vaše oddané úsilí, a pořádně je využijte. Když to uděláte, vrátíte se k tomu osvěženi, oživeni, a regenerováni, naplněni obnoveným nadšením a vášní pro své projekty a cíle. Oheň ve vás, který má snahu pozvedávat ducha tvoření, opět jasně plápolá a pohání vás vpřed ve vaší vznešené snaze o hledání vyššího smyslu života.
Radujte se z přínosu všeho, co jste vytvořili a užívejte si to. Víte, že můžete toho vytvořit více a naučili jste se dávat, a nyní se učíte přijímat a udržovat proud energie v pohybu, napříč vašim životem. Oceňujte vše, co jste do svého života manifestovali a snažte se být s tím vším v rovnováze. Oslavujte život a všechen jeho nekonečný potenciál, který vám přináší každý nový den v podobě zázraků, které jste dostali. Máte vše, co potřebujete k tomu, abyste byli šťastni a naplněni, a vždy je na vaší cestě kupředu více možností. Pouze se potřebujete podívat z odlišného úhlu a z jiné perspektivy, abyste objevili nové možnosti vašeho života. Když otevřete vaši mysl a srdce, uvidíte neomezený potenciál, který ve vás přebývá.
Dalším krokem na vaší cestě je, abyste podrobili vaši lidskou vůli vůli Boží tím, že víc otevřete vaše srdce. Věřte všemu, co se před vám otevírá, přestože prožíváte různé emoční a fyzické pocity. Dovolte vesmíru, aby o vás pečoval a podporoval vás a pociťujte, že přes vás proudí jeho milující energie a obklopuje vás. Pozorujte své názory a slova, která říkáte a co si o sobě myslíte. Zaměřte se na to, abyste si z toho udělali vašeho největšího spojence a přítele. Buďte k sobě tak laskaví a plni odpuštění, jak jste k druhým, kteří také procházejí svými začátečnickými zkušenostmi.Být bytostí, která je zde na Zemi, aby pomáhala druhým, milující sebe samu se soucitem a podporou, je jedna z největších lekcí duše na cestě ve fyzické inkarnaci. Pokud nejsou naplněny vaše vlastní potřeby, je nanejvýš obtížné sloužit druhým.
Jak propouštíte vše, co vám již neslouží a nenaplňuje vás, vytváříte prostor pro to, abyste probudili vaše vnitřní schopnosti, nadání a sílu. Když si je uvědomíte, naciťte se do nich a začněte je zkoumat a používat. Dovolte vašemu vnitřnímu světlu a dobrotě, aby svítily, když se vynoří do vědomí vaše vnitřní poklady a dary ducha. Dávky energií pomáhají tomuto procesu odhalování toho, co je ve vás skryto. Je důležité, abyste zůstali uzemněni a čistí. Udržujte váš každodenní život tak jednoduchý a přehledný, jak jen to je možné a dopřejte si odpočinek.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Odhalení temnoty

20. listopadu 2014 v 0:46 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling byl přijat ve Philadelphii, 11. října 2014

Zdravím vás drazí. Jsem Kryon z magnetické služby.
V třídimenzionálním světě jste na setkání, sedíte v křesle (Kryon má na mysli posluchače v obecenstvu). Vaše realita je, že jste zde a nasloucháte. Další naslouchají záznamu jinde na planetě, v jiném čase. I pro ně je to kdykoli později TEĎ.

To, co se při našich setkáních děje, je za hranicemi pouhé informace. Jde o "doručení" - doručení myšlenkových skupin, které představují více, než jen informaci. Chci, abyste to věděli, přijali a pochopili, zatímco se dostáváme k tématu. Když řeknu, že vím, kdo jste, je to vyjádření lásky. Přišli jste na toto místo s očekáváním, že se jen posadíte a budete naslouchat. Ale není to tak, že byste pouze poslouchali. (Dochází zde k multidimenzionální komunikaci, která přináší i energie a "aha momenty", nejen to, co je vysloveno - pozn. překl.)

Má zpráva je pro staré duše, které jsou v této době na planetě. Týká se tématu odhalení temnoty. Není to temná zpráva. Je to zpráva gratulující a vysvětlující. Snad obsahuje více detailů, než byste si přáli vědět, o věcech, které jste nikdy vědět nechtěli (Kryon se usmívá - pozn.překl.). Ale nemůžeme toto téma nechat nepovšimnuto. Přistoupíme k němu jemně, tak lehce, jak jen můžeme ve vztahu k pracovníku světla, staré duši na planetě, která se snažila o vysoké vědomí a lásku po většinu svých životů.

Kde začneme? Dívali jste se v poslední době na zprávy? Jsou v nich nějaká překvapení? Pokud řeknete ANO, pak jste v minulosti málo poslouchali. Již dva roky vám říkáme, že překročení mezníku rekalibrace (Kryon hovoří o roku 2012 - pozn.překl.) enormně naruší rovnováhu energií na planetě. Znáte postavu Spravedlnosti s vahami a vyváženými rameny na každé straně? Váhy vypadají trochu jako lékárnické váhy. Jste obeznámeni s touto metaforou. To, co vyjadřuje, jerovnováha s rovnocenným podílem na obou stranách. Chci, abyste si tento obrázek promítli ve své mysli.

Po čtyři tisíce let to nebylo rovnocenné! (Lee se zajíká, tak ho Kryon upozorňuje, ať zpomalí - pozn. překl.) Na jedné misce vah je něco, co bychom nazvali temné vědomí. To na druhé misce nazvěme vědomí světla. Byl bych rád, abyste si všimli, co jsem neřekl. Neřekl jsem, že na jedné straně jsou zlé bytosti, temní duchové, entity. Řekl jsem temné vědomí. Neřekl jsem, že na druhé straně jsou andělé, dévy a skřítci. Řekl jsem vědomí světla. Chci, abyste věděli, jaký je v tom rozdíl.

Podívejme se nyní na váhy tak, jak byly po velmi dlouhou dobu, protože temnota převážila nad světlem. Váhy byly mimo rovnováhu a vy to víte. Představte si tedy nyní tyto váhy, jak jsou vychýlené na stranu. Strana vědomí tmy je "těžká" a převažuje, kdežto strana vědomí světla není dost silná, nevyrovná tu temnou, není zde žádná rovnováha. Jaká je šance, že byste to změnili? Již 25 let vám říkáme, že rovnováha se postupně mění. Před pětadvaceti lety se poměr začal měnit, světlo se stalo v dobrém slova smyslu "těžší" (po Harmonické konvergenci r. 1987- pozn. překl.). Více kvantových "porcí" světla, více propojení… rovnováha se změnila a ramena vah se vyrovnala.

Skončila válka, všimli jste si? (Míněn konec studené války a pád "Železné opony" - pozn. překl.) Všimli jste si, že věci se začaly na planetě zlepšovat? Byly zde státy, které se pokoušely dát dohromady, místo aby se oddělovaly. Staří nepřátelé zavedli jednotnou měnu. Všimli jste si toho? Úplně nový koncept! Váhy se vyrovnaly. Bitva začala. Přišel rok 2012, cyklus precese rovnodennosti se dokončil, začal nový kalendář - dokázali jste to! A my jsme začali hovořit o tom, co bude následovat. Hovořili jsme o setí semínek (Světla) a v každém poselství jsme opakovali, žeteď začala bitva.

Rád bych ti něco řekl, pracovníku světla. Když se váhy začaly obracet - a to se stalo, protože nyní, řekl bych, světlo převládá - světlo se nestalo pouze těžší. Něco se stalo s temným vědomím. Museli jste ho osvítit. Vraťme se k vahám. Světlo se nestalo "těžší", abys mohl nastolit rovnováhu. Stalo se, že světlo rozpustilo temnotu. Proto se váhy začaly měnit. Temnota začala ztrácet svou podstatu, rozumíš? Jak temnota ztrácela podstatu, světlo začalo vyrovnávat poměr ve svůj prospěch. Když se nyní podíváte na váhy - světlo vítězí. Překročili jste mezník.

Před několika týdny jsme v Západní Virginii identifikovali tento mezník (rok 2012) jako bariéru moudrosti. Požádal jsem svého partnera, aby dal speciálně tento channeling ke čtení on-line co nejdřív*. Můžete se tam dočíst, co je to "bariéra moudrosti", co jsou faktory laskavosti, co jsou tyto věci, které začaly měnit energii vědomí planety. Ale nezapomeňte, co jste udělali vy! Ovlivnili jste temné vědomí, "propíchli" jste ho! A ono šílí. Propíchli jste ho (jako bublinu - pozn. překl.) a ono šílí. Vzali jste kus světla a omotali jím jejich doupě. A ti v doupěti se snaží přežít. To ale není nová zpráva. Není to nová zpráva. ..........

AA Michael - STÁHNĚTE SI SVŮJ NOVÝ ANDĚLSKÝ PLÁN

20. listopadu 2014 v 0:43 | Ronna Herman |  Channeling
Zpráva od Archanděla Michaela přijatá prostřednictvím Ronny Herman, Listopad 2014

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte, že váš nejbližší a nejdražší přítel máte být vy sami - vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Svatém Srdečním centru najdete moudrost, soucit, pochopení, trpělivost a ,nejdůležitější ze všeho, nekonečnou Svatou Lásku. Od počátku tvořivé zkušenosti v hustotě byly všechny lidské životní formy podrobeny souvislé, pokračující sérii odhalení. Zvědavá, zkoumavá mysl byla vestavěnou základní stránkou lidské povahy. Země se zase jednou připravuje na nový, vyvinutější druh lidstva. Vy všichni jako Hvězdná Semínka a služebníci světu máte zakódovány Atomy Paměťových Semínek, které vám dávají žhavou touhu účastnit se na projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se svým sebevědomým Já, které řídí samo sebe, stát se stvořením inspirovaným Duší vprostřed zmatku a hluku proudu dnešní reality třetí a čtvrté dimenze.

Nový Božský plán naplněný rozvinutými tvořivými myšlenkami přesahujícími nejdivočejší sny dokonce těch nejzářivějších, pokročilých myslí dneška je vysílán mocnými Paprsky Božího vědomi dolů na Zem a na lidstvo z Velkého Centrálního Slunce tohoto Pod-vesmíru. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce vzestupu se musí naučit, jak vstřebat a začlenit do sebe tři nejdůležitější Boží Paprskynadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, sestávající z BOŽSKÉ VŮLE * LÁSKY/INTUICE *INTELIGENTNÍ, CÍLEVĚDOMÉ AKCE.

Proč se nepřesunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno v klidu a míru - naplněné látkou síly čistého vesmírného života, Adamantinovými Částicemi, jen čekajícími na to, až budou vytvarovány do vaší vize budoucnosti. Právě v tomto okamžiku, kdy se přesouváte do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít hlubokou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Prosím, přijměte tuto nezlomnou pravdu: jste drahocenný syn/drahocenná dcera na důležité misi, a nic z toho, co můžete říct nebo udělat nezmenší tuto lásku. Je čas otevřít mozkové průchody své mysli vyšším vibračním kódům své NadDuše/svého Vyššího Já.

Příliš mnoho z vás stále nese velká břemena z minulosti. Omyly, které jste udělali v tomto životě, a také mnohé z minulých podmínění a pohřbených vzpomínek na bolestivé události nebo akce všech předchozích životů. Držení se těchto vzpomínek nebo nesení břemen nespravedlnosti vám již neslouží. Je čas, abyste nám dovolili vyléčit bolestivé vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli - právě tak jako projasňujeme zkreslení a deformace vzorců víry kolektivního vědomí třetí a čtvrté dimenze - čímž vracíme tyto dimenze zpátky do jejich původního plánovaného spektra duality. Strach je emoce primitivního boje nebo útěku, která brzdí rozšíření vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat tyto základní instinktivní součásti vaší nižší-lidské povahy. ...........

LÁSKA PŘEŽÍVÁ SMRT

18. listopadu 2014 v 7:57 | LORNA BYRNE |  Pro pohlazení dušičky
NEWSLETTER LISTOPAD 2014 - LÁSKA PŘEŽÍVÁ SMRT

14. 11. 2014Drazí přátelé,


Setkávám se s mnoha lidmi, kteří mi říkají, že se bojí umírání. Často jim říkám, že kdyby si mě Bůh chtěl dneska vzít, šla bych ráda, i když se to dá těžko vysvětlit mým dětem, které jsou stále velmi mladé!

Jeden z důvodů, proč se lidé bojí smrti, je, že se bojí o ty, které tu zanechají. V okamžiku smrti si uvědomíte, že v Nebi toho můžete udělat pro ty, které milujete, mnohem víc, než jste kdy mohli zde na Zemi. Vím, že je těžké to pochopit. Když duše odejde do Nebe, je v pozici, kdy může za svou rodinu či přátele orodovat u Boha mnohem silněji, než mohla, když žila na Zemi.

Když zemřete, smíte být duchovně se svou rodinou, kdykoliv vás potřebuje. Strážní andělé členů vaší rodiny a přátel dovolí vaší duši, aby jim byla na blízku, když potřebují útěchu, podporu nebo sílu nebo když prostě potřebují vědět, že jste v pořádku. Stále budete v Nebi, ale na těch několik pár minut budete zároveň i s nimi. V některých případech vaši blízcí ucítí vaši přítomnost a lásku a to je uklidní. Také jim někdy budete moct dávat znamení nebo předávat potvrzující poselství, a to s pomocí andělů a jiných lidí.

Neustále vídám u lidí duše. Když se duše vrátí, aby byla u nějakého člověka, vidím postavu, která vypadá jako člověk, ale září a je obklopena světlem. Je mi tedy velmi jasné, že je to duše a ne živý člověk. A i když takový člověk zemřel ve velmi pokročilém věku, vždy vidím jeho duši tak, jak vypadal ve svých nejlepších letech.

Jednoho dne v jedné kavárně jsem si všimla asi dvacetileté dívky, která sama seděla u stolu. Byla obklopena anděly a v jejich středu byla duše muže. Jeden anděl mi řekl, že to je její otec, který zemřel před půl rokem. Bylo mi dovoleno slyšet, co jí šeptá do ucha: "Jsem v pořádku. Mám tě rád." Dál ji ujišťoval: "Chci, abys žila dál. Nechci tě vidět, jak se trápíš, chci, aby ses vrátila do školy a dodělala si ty zkoušky." Poslední věc, kterou jsem ho slyšela říct, než jsem z té kavárny odešla, bylo "Jsem na tebe tak pyšný."

Nechť je každému, kdo umírá nebo truchlí, útěchou vědomí, že nakonec se stejně znovu potká se svými milovanými; jednoho dne se znovu shledáte, až nastane váš čas odejít do Nebe. Bůh a andělé mi říkají od dob, kdy jsem byla dítě, že my všichni se znovu setkáme s těmi, které milujeme. Je to něco, co musíme mít všichni stále na paměti.

Sem tam mi někdo řekne, že měl opravdu špatný vztah s někým, kdo už zemřel, třeba s rodičem. Když někdo zemře, všechny odlišnosti se rozplynou; všechny lidské nedokonalosti, které vedly ke sporům a svárům, zmizí a duše v nebi prostě cítí čistou lásku k těm, které tu milovala a zanechala.

Potkávám tolik lidí, kteří mi říkají, že někoho ztratili a jsou strašně smutní, protože jim nikdy neřekli, že je mají rádi, a že mají pocit, že už je pozdě. Nikdy není příliš pozdě. Můžete jim to říct teď, že je máte rádi. Oni vás uslyší. Nedávno jsem byla požádána, abych v několika snadných krocích popsala, jak to udělat, tak se s vámi o to teď podělím:

Najděte si nějaké klidné místo, může to být místo, na kterém jste spolu bývali, ale nemusí. Důležité je, abyste se tam cítili bezpečně a pohodlně. Vezměte si do ruky fotku milovaného zesnulého člověka, aby vám ho co nejvíc připomněla. (Pokud nemáte fotku, použijte něco, co si s ním spojujete).
Zavolejte ho jménem (může to být nahlas nebo v duchu)
Myslete na časy, kdy jste byli spolu, ty dobré i ty špatné, na radosti, které jste sdíleli, i slzy, které jste ronily. To vám pomůže v sobě rozdmýchat lásku, která ve vás je.
A jak sedíte, řekněte ta slova MÁM TĚ RÁD

Můžete si být jisti, že ten člověk s vámi v tu chvíli bude a uslyší vás. Někdy ho ucítíte a možná vám dá znamení, tak buďte pozorní.

Samozřejmě ale nečekejte na to, až někdo umře a půjde do nebe, abyste mu řekli, že ho máte rádi. Nepředpokládejte, že lidé, které milujete, vědí, že je milujete; musíte jim to říct - musíte jim říct ta slova.

Nedávno jsem poznala jednoho milého muže, který mi řekl, že se až ve stáří velmi spřátelil s jedním velice dobrým kamarádem, který bydlel ve stejném domově důchodců jako on. Pevně mi tiskl ruku a u toho mi řekl, že po tom, co si přečetl Nebeskou lásku, sebral odvahu a řekl svému kamarádovi, že ho má rád. Se slzami v očích mi vyprávěl, jak je šťastný, že to udělal, protože pár měsíců po tom, před několika týdny, jeho přítel zemřel a odešel domů do Nebe.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným. Vždy si pamatujte, že vaši milovaní v Nebi jsou s vámi, když je potřebujete, a vězte, že je znovu uvidíte, až přijde váš čas jít do Nebe.

Lorna


Zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Horoskop na období 17. – 23. 11. 2014

18. listopadu 2014 v 7:49 | Petra Nel |  Horoskop

Jsem dítě svého otce

Venuše opustila konjunkci Slunce, Saturna a vstoupila do znamení Střelce. Zůstává téma z minulého týdne o zrání, zodpovědnosti, řádu a dokončování. Viz. horoskop 10.-16.11.2014

Konjunkce Slunce se Saturnem se v tomto týdnu dostává do kvadratury s Černou Lunou. Zviditelní se odpojení od zdroje, zavřené srdce, které nepřijímá a neprožívá radost. Velmi snadno se propadne do tvrdosti, sobectví, sebestřednosti a nadřazenosti. Dokazování a soupeření bude nahrazovat zdravé sebevědomí. Toužíme po uznání a ocenění, které chceme dostat zvenku. Máte úctu sami k sobě? Oceňujete a uznáváte sami sebe? Vážíte si sami sebe? Pokud ano, nepotřebujete sobě ani druhým nic dokazovat a nehrozí vám ani nadřazenost a pýcha.

Samovolně se vám bude dostávat uznání, ocenění a zviditelňování, protože jste se dostali k ryzosti svého Já.

Pokud potřebujete uznání a ocenění, pak jste zatím neuznali sami sebe. Můžete se obrazně cítit jako šlechtický levoboček, který byl zapřen a byl dán do výchovy někam na statek, kde musí sloužit. Vnitřní pocit bezpráví a bezmocnosti vás vede k nadřaženosti, vzdoru nebo k marnosti. Cítí, že má v žilách "modrou krev" a náleží mu sláva jeho rodu, ale otec ho zapřel. Až ve svém srdci přijme, že je šlechtic a zrodil se pro slávu (ne světskou), začne konat a žít šlechetně, pak svět mu navrátí jeho místo, které mu patří. Stejně tak jste všichni děti světla a až to v sobě uznáte, procítíte, tak se navrátíte do rodu božího světla tady na zemi. Až ve svém srdci objevíte lásku, odvahu a boží oheň, stanete se božím dítětem, které bylo stvořeno pro Slávu svého rodu. Prožijete lehkost bytí a krásu života na zemi, prožijete Ráj na zemi.

V srdci chybí láska, nadšení, vášeň, spontánnost a radost. Takto popíráte život, který se tím stává těžký a především nesmyslný. Realita každého člověka je odraz toho, co člověk nosí v srdci.

Když konáte a děláte věci s láskou a nadšením, je úspěch zaručen, protože jste spojeni ze zdrojem. A záměr je určující, jaký bude výsledek. Když konáte ze zištnosti, vypočítavosti či se strachem, dostane se vám jen stejný výsledek.

To je téma Černé Luny ve Lvu, která dokončuje svůj proces do 28. 11.

Slunce vstupuje do znamení Střelce 22. 11. v 10:45 hodin. Tématem Střelce je naučit se soustředit. Tak jako lukostřelec, který chce zasáhnout svůj vyvolený cíl, se musí hluboce soustředit na tento bod. Nenechat se rozptýlit rozmanitostí příležitostí, které mu život nabízí. Následovat svoji moudrost, pravdu, víru a ta ho dovede do jeho cíle, aby se z hledače stal nalézající. Střelec dává výzvu k pochopení: nakolik jsem soustředěný na svou cestu - cíl, nakolik znám svoji cestu - cíl a věřím své moudrosti, pravdě a víře? Nebo si chci jen užívat, co mi život nabízí a běhám od jednoho k druhému, měním svou pravdu, podle toho, co se mi nabízí?

Tolik Střelců je ztracených v rozmanitosti života, protože nemají záměr, zvolenou cestu, která vede k cíli. Nikdy nedokončí to, co započali, protože se objevuje další možnost. Každý z nás má v sobě znamení Střelce a bude vám během doby Střelce umožněno pochopení, jestli jste ztracení, nebo hledající či nalézající, a jak jste pevní ve své pravdě, víře, a jaký máte záměr a schopnost hlubokého oddání se svému cíli. Pokud nedokážete do toho dát celé své srdce, nástrahami "pokušení" neprojdete. Venuše (láska, hodnoty, tvořivost, krása, peníze) vstoupila do Střelce, a tím se téma týká také Venuše - lásky a partnerských vztahů, nakolik jste srdcem oddání tomu druhému? Stejně tak, dokud si muž nezvolí svou pravou, vyvolenou ženu, nemůže poznat hloubku lásky, hloubku tajemství ženy. Dokud se žena neoddá svému muži, nepozná bohatsví muže.

Novoluní nastává 22. 11. ve 13:30 hodin ve znamení Střelce a ovlivňuje ho Saturn a vytváří kvadraturu s Neptunem. Celý týden budeme pod velkým tlakem, v horoskopu je mnoho kvadratur a žádný trigon. A vyvrcholí to právě novoluním, které nás může podpořit v rozhodnutí k akci, a pokud se vzdáte své síly, tak také k velkému propadu. Kvadratura od Neptuna vše zintenzivní a ukáže, kde jsme v iluzi. V tomto týdnu se nahrne tolik povinností, práce, zařizování, že nebudete vědět, co dříve.

Prozřetelnost pracuje neviditelně, uvnitř vás se něco děje, je pracováno s vaším nevědomím, a proto se můžete cítit hodně unavení. Všechny povinnosti, které vás nutí zaměřovat pozornost ven, je záměr, aby se s vámi mohlo pracovat na té nejhlubší úrovni.

Pokud bude potřeba, aby se tato práce zviditelnila, přijde to skrze živý sen, vhled, inspiraci či hlubokou meditaci. Zůstaňte v důvěře a propojujte se zdrojem, světlem.

S láskou Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

V Perleťové zátoce

16. listopadu 2014 v 1:03 | Eva Lipinová |  Mandalky pro radost

Řeka slov,
Oceán nesplněných přání ...
Celý Vesmír máš ve své dlani ,
Kroniku Času neseš s sebou stále,
perletí psáno kudy jít dále.
Hodiny neodměřují Čas,
věčnost je v nás ...
Beze slov, v tichu potůčkem činů
laskavých jako paprsek slunce
podáváme si ruce.
E.L.

Kryon - Buněčná komunikace

13. listopadu 2014 v 21:03 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat na Delfské univerzitě v Georgii, 12. dubna 2014

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Opět vím, kde jsem, a vážím si těch, kteří jsou tady. Toto místo se jmenuje Chrám moudrosti. A tak v čase, který máme k dispozici, bychom vám chtěli přinést ty druhy moudrosti, o které žádáte a na které se každá stará duše
v této nové energii začíná ptát.

Toto téma bude o komunikaci s tělem. Ještě než začneme, řeknu vám, že je to konkrétně o komunikaci mezi vámi a vaší buněčnou strukturou a ne naopak. To bude tématem dalšího channelingu. Jsou to dva druhy komunikace, není to jen jednosměrné. A právě teď bude řeč o vás a vašem těle.

Ještě než začneme, je důležité, drahé lidské bytosti, přezkoumat bloky, které stojí v cestě vašemu pochopení toho, co má přijít. Máte pouze jednu realitu. Realitu, která je společná lidským bytostem a kterou sdílíte i s mým partnerem, a tou je život v lineárním světě. Prožíváte věci určitým způsobem. Jste zvyklí na způsob, jakým funguje lidství. Lidská psychologie, všechno co děláte, pohyb, činy, důvody jednání, dosahování výsledků, tresty… to všechno stojí v cestě vašemu pochopení, jak věci fungují. To není snižování vaší inteligence, když řeknu, že toto všechno promítáte na vše kolem vás - ať už je to Bůh nebo prostě vnímání reality v multidimenzionálním stavu, můžete zplodit pouze to, co znáte. A to je předpojatost. Lidstvo má zavedené způsoby, jak uskutečnit věci skrze tvrdou práci a opakování, a pak to aplikuje na všechno ostatní. Máte své lidské způsoby, jak fungujete - vztahy k jiným lidem, vzájemné ústupky (něco za něco) a pak to aplikujete na všechno ostatní. Už dříve jsme vám řekli, že některá vaše organizovaná náboženství to přivedla k absolutnímu maximu a mají dysfunkčního Boha - takového, který se hněvá a soudí a dělá všechno, co dělají lidé.

A než začneme naší diskusi, říkáme vám - tohle byste měli odložit. Při naší rozpravě vám připomeneme některé tradiční metody a pak je porovnáme s pravdou. To je krásné, víte? Tento channeling vychází z předpokladu, že jste schopni mluvit se svou buněčnou strukturou - tak, jak o tom mluvíme už léta - a není to těžké. Jen musíte překonat své lidské předsudky - a pak to není těžké.

Začněme tento rozhovor tím, co bych nazval předmluvou o tom, co je nezbytné, abyste dosáhli toho, o čem dnes budeme mluvit. Musíme definovat, jak nejlépe dokážeme, vědomí, lidské vědomí.

Ale nebude to definice, jakou používáte ve svém akademickém světě. Jsou to věci, které vidíme my. Lidské vědomí se dělí na několik částí; my dnes budeme mluvit jen o dvou.

První je polévka reakcí či chování, která je poháněna dvěma částmi lidského těla - tou první je tzv. synaptický mozek neboli skladiště zkušeností. Tou druhou je ta multidimenzionální část, o které věříte, že je zodpovědná za kreativitu, intuici a Boha.

A pouze směsice těchto dvou - skrze svobodnou volbu člověka - pouze pokud jsou tyto dvě části v rovnováze, pak umožní, že má lidská bytost skutečnou kontrolu nad svým životem a je se sebou spokojená. Jakmile je rovnováha narušená jakýmkoli směrem, nefungujete správně.

Pokud je vědomí člověka soustředěno pouze v synaptickém mozku, není přítomna důvěra v Boha, člověk nemá schopnost skutečně tvůrčího myšlení a plně se spokojí s tím, co ví. Jemu to stačí, my však mluvíme o dysfunkci, protože Božská část je vždy přítomna. Je vždy k dispozici a poskytla by mu mnoho zvýšeného vědomí a světla. Ale takový člověk si to svobodně zvolil.

Pak jsou tu ti druzí - dysfunkční stoupenci hnutí New Age. Já jim říkám létavci. Jsou tak zahledění do všeho ezoterického, že nemají ponětí o životě. A synaptický mozek nemá šanci. Logika a zdravý rozum jdou stranou a zůstává pouze to, čemu říkáme "předstírání a námluvy" (smích). Viděli jste je. A víte co? Pro ně je to přijatelné. Ale to je lidské vědomí - rovnováha mezi synapsemi a přežitím a tím, co je Božskou částí, kterou nosíte v sobě.

Takže - kde jste vy? Takhle musíme začít naše poselství. Pokud dnes posloucháte, ať už tady v křesle nebo čtete či nasloucháte tomuto poselství později, je pravděpodobné, že jste si vědomi božské části v sobě. Totiž, božská část ve vás je nepolapitelná, je záhadná, ale je skutečná. Stejně skutečná jako synaptický mozek. A já vám chci říct, že OBĚ části velmi silně souvisí s vaší schopností hovořit se svým tělem.

Pokud jste intelektuál a důvěřujete pouze tomu, co je "synaptické" ve vašem mozku, měli byste se tady zastavit a nepokračovat dál. Protože z toho, co vám teď řeknu, nebudete mít žádný užitek…

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 9.11. – 16.11. 2014

13. listopadu 2014 v 8:34 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
vy všichni jste v uplynulém týdnu obdrželi velkou dávku energie a ona se nyní začíná asimilovat ve vašich lidských operačních systémech. Díky této vyšší energii dochází k většímu očišťování, vynořují se vzpomínky a spouštěcí mechanizmy z minulosti, které způsobují, že spíše okamžitě reagujete, místo abyste rozvážně odpověděli. Když se něco takového přihodí, uvědomte si, že se jedná o součást procesu integrace a asimilace na váš tělesný systém a promiňte si, že ve vašich interakcích s druhými projevujete vznětlivost a nedostatek trpělivosti. Je to v pořádku, takže se příliš nekritizujte, že nemáte dostatek trpělivosti k tomu, abyste rozpoznali staré vzorce chování, kterými reagujete na druhé, když tito ve vás spustí staré a dobře zavedené vzorce chování. Víte, že existuje jiný a lepší způsob jak nahlížet a reagovat na situaci, ale stejně se to nějak odehraje ve stejných starých vzorech. Chce to, abyste se v takových chvílích pozorovali, abyste mohli vytvořit záměr, že příště budete reagovat jinak.

Jakmile je aktivováno každé vlákno DNA, přináší to všechna ta nahromaděná "břemena", která jste si přinesli do tohoto života z minulých životů a také z vašich rodových linií. Každý člověk, s kterým přijdete do styku, musí přijít do vašeho života, abyste si vzájemně pomohli uzdravit vše, co potřebuje být rozpoznáno a vyrovnáno. To se právě teď odehrává ve vašich životech. Zítra je další den a nový a čerstvý začátek. Bude lepší než dnešek. Každý z vás je na průzkumnické stezce, po které ještě nešlo mnoho lidí, a o vzkříšení ve fyzickém těle se zatím nikdo nepokoušel. Přijímejte každý den jak přichází, bez ohledu na to, co vám přinese a pokuste se znovu získat vaši rovnováhu tak rychle, jak to jenom půjde. O tom je stezka mistrů - o získání mistrovství nad sebou samým, o odpoutání se od roviny lidské osobnosti, a o nahlížení a jednání z vyšší perspektivy.

Denně zaznamenáváte všechny nádherné změny, které se udály ve vaší mysli, ve vašich pocitech, a ve vašem fyzickém vozítku. Je jich mnoho a když si je poznamenáte a uznáte změny, pomůže vám to udržet se v souladu s vaším nejvyšším záměrem a vizí. Když zavoláte vaše průvodce a anděly, když jste denně v tomto procesu, bude vám dle potřeby pomoženo. Když se potýkáte s těmito změnami a transformacemi, může velmi pomoct, když budete žádat o povznesení do lehčí a pozitivnější a posilující energie. Andělští průvodci, kteří vás obklopují, nesoudí žádné vaše divoké výbuchy, když k nim dojde, pouze vás obklopí láskou a léčivými energiemi. Nezapomeňte poslat vaši lásku a soucit tomu, kde ve vás spustil starou reakci, a spočiňte ve vašem vnitřním prostoru.

Když můžete, pohněte se kupředu a obnovte svůj záměr stát se pro druhé pochodní světla, lásky a léčení a stoupněte si znovu na vaši cestu. Krok za krokem, to je způsob, jak jít touto cestou do vyšších dimenzí. Vaše mysl je budovatelem, takže udělejte, co je ve vašich silách, abyste vytvořili myšlenky, zaměřující se na to, co si ve vašich životech přejete vytvořit a zažívat. Pro členy vaší rodiny je matoucí, vidět vás jak někdy vybuchujete, a tak se pokoušejí vyvarovat toho, a nepoužívat spouštěče, které vás vyvádějí z míry. Váš nervový systém nese velký náklad energie a poslouží vám, když v tomto procesu budete dělat cokoli, co vám pomůže se zrelaxovat. Když tyto energie přicházejí do vašeho systému, je to jako byste měli zapnuto vyšší napětí a dokud to vaše fyzické tělo nepřijme a nepřizpůsobí se tomu, je radno, abyste byli k sobě maximálně laskaví. Ti kolem vás, kteří to teď nechápou, tak budou činit v budoucnu.

Každý den věnujte čas klidnému rozjímání, tichu a meditaci.
To vám pomůže se srovnat s vašimi vyššími aspekty a vaší vyšší vizi života, jaký si přejete pro sebe, pro všechny které milujete a fakticky pro všechny na planetě. Když se budete propojovat se záměrem, dokonce i jen deset minut denně, má velký význam. Mluvte s námi, vašimi průvodci, a informujte nás o tom, čím procházíte a žádejte o pomoc. Jsme vždy s vámi a přejeme si vám pomáhat čím dál víc. Časy, jaké nyní zažíváte a budete zažívat v budoucnu, stanovují vzory pro všechny ostatní, kteří budou následovat, takže vás chceme všemožně podporovat, jak jen můžeme.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.