Prosinec 2014


AA Michael - „ČAS ROZHODNUTÍ * BUDOUCNOST JE TEĎ“

31. prosince 2014 v 3:31 | Ronna Herman |  Channeling

Zpráva od Archanděla Michaela prostřednictvím Ronny Herman, prosinec 2014

Tento život jste začali s určitou dávkou Adamantinových Částic Světla (Esencí Nejvyššího Stvořitele) uložených ve vašem Svatém Srdci, a také jste dostali zásobu ukrytou ve vaší Kořenové čakře - Atom Semínka Svatého Ohně občas nazývaný Kundalini a znázorňovaný jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Srdci; nicméně, musíte si pamatovat, jak své "Klíče ke Království" používat, abyste zapálili a efektivně použili tento mocný zdroj Božího Světla.
Kundalini neboli Hadí Oheň je jiná látka, neboť abyste mohli těžit z této zásoby Andělského Světla Stvořitele, musíte projasnit 51% pokřivené nebo pokroucené energie, kterou jste v minulosti vytvořili. Abyste tohoto stavu dosáhli, musíte harmonizovat vibrační vzorce svého fyzického, emocionálního, mentálního a éterického těla do takové míry, že váš Energetický podpis bude v harmonii rezonovat se střední čtvrtou dimenzí a výše.

Probuzení vyššího vědomí začíná, když je zapálen Oheň Kundalini v kořenové čakře a začíná stoupat po páteřním kanále éterickým systémem čaker, čímž aktivuje proces otevírání Sedmi Pečetí (uzávěrů) Vyššího Vědomí. Medulla Oblongata (prodloužená mícha) neboli Čakra Vzestupu, občas nazývaná Boží Ústa, se aktivuje, a šišinka (mozková) začíná pulzovat a fungovat tak, jak původně měla, k čemu byla původně navržena. To naopak otevírá korunní čakru neboli lotus O-svíce-ní na vrcholu hlavy, dochází ke spojení se sloupem Světla, což nakonec vede k vašemu Atomu Božího Semínka neboli Přítomnosti Já Jsem. Jakmile jednou vytvoříte toto spojení, navždy vás to změní. Moc (posílení, vláda) vašeho ducha vámi začíná proudit, tak jak se začínáte znovu dožadovat svého mistrovství Sebe společně s božskými dary svého Andělského dědictví. ......

Kryon - Chvíle oddechu pro tvůrce

31. prosince 2014 v 2:32 | Barbara Bessen |  Channeling

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2014

Milí přátelé, kteří sledujete poselství našich duchovních přátel!
Opět končí rok a mně připadá, že už se to nedá obsáhnout naším starým vnímáním času. Uteklo to tak rychle, rychleji, než bychom čekali, a my jsme se ocitli na konci velmi intenzivního roku 2014. Jak se vám právě teď daří? Určitě stojí za to si v klidu udělat rekapitulaci: Jak se mi daří? Co jsem v roce 2014 změnil? Co bych chtěl změnit, co nového zahájit, co propustit? A ta nejdůležitější otázka, aspoň si to myslím, zní: Žiji s radostí a jsem na Zemi rád?
Mé shrnutí letošního roku je následující: Vím, že pořád existuje něco, co by si člověk mohl přát, o co by se mohl snažit, co by mohl změnit. Avšak často je to jen lidské ego, které to chce. Naše Vyšší já nás miluje takové, jací jsme právě teď. Chceme pořád něco dělat, něčeho dosáhnout a často říkáme: Kdyby to bylo tak nebo onak, pak by bylo všechno v pořádku. Chceme být zdraví, oproštěni od starých vzorců a možná i určitým způsobem "bohatí". Přesto je všechno v pořádku, i to, že právě sedíme na pohovce. Umění občas nic nedělat, pohroužit se do svého nitra a užívat si svou přítomnost považuji za zásadní…
Přeji vám radostné svátky a čas k rozjímání na gauči.
Srdečné pozdravy z pobřeží Baltského moře
Barbara Bessen

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Když se tak ohlédnu zpět, patří tato úvodní věta k již tradičnímu zahájení našeho setkání. Ale nemohla by se tradice čas od času porušit?! Ohlásím se teď docela jednoduše: Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z galaxie Andromeda, z mlhoviny zanechaného výtvoru. Protože "můj" vesmír zanikl. Možná to byl i tvůj vesmír? Neboť někteří z vás odtamtud též pocházejí. Cestujeme časem, nebyli jsme stvořeni v tomto vesmíru, v této galaxii ani v této sluneční soustavě. Bohové - Stvořitelé se zajisté zakoušeli ve svých výtvorech, skrz mnohé sem inkarnované. My však odsud nepocházíme. Jsme duše, které se věnují službě a které zčásti působí na Zemi od jejího počátku. Přebíráme také energetická vlákna tvé substance, když se loučíš a odcházíš "domů" a pak si je znovu přebíráš, když se nově inkarnuješ. Tím se zabývá část naší skupiny a je k zastižení v Jeskyni stvoření. Jiná část naší skupiny slouží jako vyslanec, něco jako kurýr. Rozšiřuje nové informace a spojuje vaše energie. Další část je magnetický mistr, který zde vykonává svou službu v intervalech. Naposledy tu byl při úpravě magnetické mřížky Země. Tato část Kryona se brzy vrátí, aby provedla nové nastavení - určité vyladění, které souvisí s krystalickou mřížkou, lidským vědomím. Dalo by se to vysvětlit tak, že došlo k určitému vývoji v souvislosti se sluneční aktivitou, který si brzy vyžádá úpravu kalibrace. Je to velmi fyzikální záležitost. Pokud k tomu chceš vědět něco bližšího, spoj se se mnou....

Matka Země - Jak měníte společnost

31. prosince 2014 v 2:31 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely

Drazí krásní lidé, všechny vás zdravím. Jsem hlas Země. Přijměte mě do svého středu, neboť jsem vaší matkou. Otevřete mi buňky svého těla, abych vám mohla přinést uvolnění, a učiňte tak nyní. Nechte odejít veškeré napětí, nechte odvanout mnoho myšlenek ve vaší hlavě, opakující se obavy, které mnozí máte. Nechejte vzduch proudit skrze a kolem vás.
Jste mi tak drazí. Tolik vás miluji a vítám. Důvěřovat mi, je něco, co vás neučili. Ve skutečnosti jste byli učeni, abyste mi nedůvěřovali. Jako děti jste se velmi brzy naučili spoléhat na energii a schopnosti své mysli, abyste si uspořádali svůj život tak, abyste ho zvládli.
Velká část výchovy a vzdělávání dětí se zaměřuje na to, abyste zvládli život, stejně jako na přizpůsobení se sociálnímu systému, který je již silně ustanoven. Tento typ výchovy a vzdělání děti mate, protože v nich stále žije spontánní, intuitivní proud, který je silně propojen s jejich emocemi, které jsou často stále velmi přímé a otevřené, a to dospělé děsí. V průběhu vaší výchovy začínáte být ke svým emocím, k jejich síle, vášni, která v nich je, k jejich bezmeznosti, obezřetní.
Jsou však ve skutečnosti emoce bez omezení? Nikoli, emoce mají svou vlastní dynamiku. Když je necháte jít jejich vlastním směrem, časem najdou sami svou vlastní přirozenou rovnováhu. Když umožníte dítěti, aby pustilo páru, když je nahněvané - například proto, že cítí, že je s ním zacházeno nespravedlivě - dítě se časem vrátí do stavu klidu, přemítání. Někdy je nezbytné pomoci dítěti, aby tak učinilo. Co se však v minulosti často odehrávalo a co se stále dnes odehrává, je to, že je taková emoce potlačena a je zabraňováno jejímu vyjádření. Tím, že se tak činí od raného dětství, omezuje se přirozený emocionální život dětí.
Je na vás kladen velký tlak, abyste se stali kontrolujícím dospělým, který není zvyklý důvěřovat svým spontánním emocím, touhám, nadšení či vášni. Takto se odcizujete od svých nejhlubších motivací. Jsou zatlačeny do tmavého kouta, kam se neodvažujete jít. Dříve či později však to, co bylo skryto, chce na povrch. Hlas vašeho srdce, vaší duše, nemůže být popírán věčně.
Zdá se, jako by se právě nyní, v tomto dni a věku, tento hlas duše probouzel souběžně v mnoha lidech naráz. Dalo by se říci, že se odehrává jistá forma revolty. Lidé chtějí žít, nejen přežívat a organizovat život, chtějí se na něm plně podílet. Existuje tu potřeba skutečně prožívat do hloubky a to dává vzniknout intenzivnímu kolísání ve vašem emocionálním životě.

Horoskop na období 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015

29. prosince 2014 v 8:35 | Petra Nel |  Horoskop

Z popela povstane Fénix

Končí nám rok, který byl z astrologického hlediska pod vládou Saturna. Saturn je symbolika učitele, který dohlíží na náš vývoj, zmoudření a zralost. Je to strážce prahu naší karmy, vědomí. Proto byl tento rok plný výzev, zkoušek a ztrát, které v nás měly dovést k vyrovnání karmy, větší zralosti, moudrosti a k pokoře. Každý z nás skládal v tomto roce zkoušky - takovou maturitu, zkoušku z dospělosti ve svém individuálním tématu své karmy, nejcitlivějšího bodu svého života. Nebyla to jedna jediná zkouška, bylo jich více. Jakmile jste jednu zkoušku složili, čekala vás další a náročnější. Viděla jsem hodně lidí, kteří tímto rokem prošli a složili všechny zkoušky a jejich život dostal jiný rozměr, dostavilo se ocenění učitele Saturna. Byla získána moudrost, pokora, stabilita, autorita a ocenění zvenku. Byl překročen práh své karmy. Také jsem viděla, že někteří zkoušky nesložili, i když dostali opravné situace. Bohužel propadli a zůstávají ve "stejné třídě" s podstatně přísnějším učitelem. Těmto lidem se okolnosti života zhoršily. Tyto okolnosti je donutí stát se lepšími žáky. Bylo zajímavé pozorovat, že vládce roku Saturn aktivoval téma Saturna v individuálním horoskopu; tedy to, co nás omezuje: strach, musím - nesmím, odmítání zodpovědnost a zralosti, a nebo pokud již toto vše mám za sebou, objevovalo se téma autority vůči druhým; být tím, kdo vede, nese zodpovědnost za určitý kolektiv, úkol, vizi. Naplnění své zodpovědnosti. Saturn má ještě spojitost s tématem smrti a znovuzrození. Saturn v horoskopu ukazuje: s jakým pocitem umíráme, pak s takovým pocitem se rodíme v dalším životě. Zároveň ale také ukazuje, jak umíme ukončit to, co již nemá žádný význam. Proto vám v tomto roce nebylo dovoleno držet "mrtvé věci". To, co neprošlo potřebnou transformací, muselo skončit, nesplnilo to proces přerodu.

Ať byl rok pro vás jakýkoliv, stejně přinesl velké obohacení. Možná, že ho nevidíte. Udělejte si takové malé cvičení: posaďte se někam do klidu, zavřete si oči a pozorujte pouze svůj dech - nádech - výdech, to zopakujte 9-krát, pak se podívejte zpátky (proti toku času, až se dostanete na počátek roku 2014), co vše proběhlo vaším životem v roce 2014, se žádostí, co jsem se naučil na situacích, které se staly a za každou situaci, ať dobrou či bolestnou, poděkujte. Tak projděte celý rok, a pak se vracejte až do dnešního dne. Budete hodně překvapeni. Je to taková malá inventura a možná až nyní pochopíte celý rok v jiném pohledu.

Slunce v konjunkci s Plutem v kvadratuře na Urana (do 8. 1.) ukazuje na týden plný nečekaných změn, událostí, výbuchů emocí, podrážděnosti a možná až zoufalství. Procházíme svou temnotou, abychom do ní vnesli světlo. Objeví se nevědomé mocenské složky, touha po moci, arogance, téma smrti, ukončení, ale také velké schopnosti transformace. Z popela povstane Fénix. Máme v sobě schopnost regenerace, která nás vede k vývoji, ke schopnosti vstát, nechat zemřít v nás a ve svém životě to, co již nepotřebujeme a jít dál. Ten, kdo schopnost regenerace nevyužívá, je v degeneraci. Někde v sobě se vzdal této své síly transformace. Někdy je smutné vidět, že tato síla se odmítne jako "pomsta" osudu, protože osud není po vůli člověka. Tím člověk trestá osud (Boha), ale jeho pýcha mu brání vidět, že ubližuje nejvíce jen sám sobě. A pýcha předchází pád. Ve skutečnosti je to jen sebelítost nezralé duše. A víte co se stane, když člověk toto prožívá? Nestane se nic. Prozřetelnost má nekonečně mnoho času a počká si, až tato duše pochopí celý svůj princip pomsty, pýchy, pádu a sebelítosti. Jen člověk sám sobě si připraví spousty bolesti a trápení, jen on sám sobě tvoří podmínky svého života.

Proto buďte otevření své síle regenerace, která se v tomto týdnu dostává do zviditelnění, zároveň si přiznejte své temné stránky, které vás staví nad osud, nad druhé lidi. A pokud zjistíte, že jste se někde této síly vzdali, protože máte v sobě nějakou křivdu, přijměte ji, poděkujte jí a chopte se své síly, čeká se jen na vás, kdy se ji chopíte a začnete být vědomými tvůrci svého života.

Uran, který je v dynamickém aspektu, přináší nečekané situace, překvapení. V tomto týdnu bude vše jinak. Hlavně buďte opatrní na silnicích, bude zvýšený výskyt nehod, úrazů, technických poruch, konfliktů. Bude více chaosu a nervozity. Objevuje se ztráta smyslu a snadného upadnutí do marnosti.

Saturn vstoupil do znamení Střelce a 2,5 roku budeme zrát v oblasti pravdy, víry, moudrosti a smysluplnosti svého života. Jak hluboce se umíme oddat své pravdě, víře a cíli svého života, nebo se necháme zlákat každou sladkostí života nebo překážkou, že opustíme svou cestu?

Pod tím vším stále působí Černá Luna v opozici na Neptuna - viz. horoskop z minulého týdne.

1. 1. 2015 - vládcem roku je Jupiter - jasné nebe. Jupiter (Zeus) je planetou růstu, expanze, moudrosti, pravdy, víry, práva, slibu, přísahy, svobody, hojnosti, pohostinnosti, humoru, lehkosti, zveličování, požitkářství, neznání hranic, vše je málo, plýtvání atd. Každá planeta má pozitiva a negativa a záleží, jak se energie využije.

Jupiter (Zeus) vládne počasí a blesky používá, když se rozzlobí, když vidí nespravedlnost, lži. V tomto roce se projeví vyšší pravda versus světská pravda. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě a v tomto roce se to projeví. Jupiter "požaduje" větší moudrost, která sídlí v srdci (ne v hlavě), požaduje oduševnělost, hlubší pochopení sebe sama, života, pravdy, víry. Jupiter dokáže být štěstěnou, hojností a naplněností, když jste v souladu s vyššími zákony, když hluboce věříte a jdete cestou pravdy. Obrátí se proti vám, pokud jste povrchní, zištní, vypočítaví, lháři, bezvěrci, bez morálky, bez svědomí.

Jupiter chce vývoj buď po dobrém či po zlém. To záleží na vás. Tam, kde jste někde ve svém životě ustrnuli, v roce 2015 se pohnete vpřed v lehkosti či z donucení.

A hned v tomto týdnu budeme prověřeni. Jupiter se dostává do opozice s Marsem (do 6. 1.) - čin, vůle, s jakým záměrem konáme. Plýtváme svou energií či jasně známe svůj záměr a konáme pro blaho všech zúčastněných.

To je jen něco málo o roku 2015.

Přeji vám šťastnou hvězdu nad hlavou, která vás povede na vaší cestě.
S láskou Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Christmas Time Is Here

27. prosince 2014 v 11:10 | Daniela Andrade |  Pro pohlazení dušičky

Vánoční dopis Barbary Bessen s poselstvím Saint Germaina, prosinec 2014

26. prosince 2014 v 22:59 Channeling


Milí přátelé,
máte vánoční náladu? Co všechno se s ní dá spojovat … Před lety, ještě jako mladá, jsem se na vánoční svátky dívala velmi věcně, zejména poté, co jsem zpochybnila jejich církevní pozadí. Dnes však tuto dobu vnímám jako příležitost pobýt v tichu a klidu. Jako bych si sama sobě dovolila symbolicky odložit tužku, mlsat sladkosti, číst a poslouchat hudbu nebo jen tak lenošit na gauči.
Během všedních dnů si to občas také dopřeji, teď je to však jakoby úředně povolené. Což mi přirozeně naznačuje, že ve mně stále ještě přetrvává jeden vzorec (přesvědčení), totiž že svou hodnotu odvozuji od toho, že jsem schopna pořád něco dělat. Jak nám často vštěpovali rodiče:"Musíš pořád něco dělat, zahálka je matkou všech neřestí".S úsměvem nad tímto tvrzením si teď položím nohy nahoru. Co to vidím, že by Saint Germain na mě po očku mrknul? Nu a tak si stále dál zpracováváme svá témata, názory, přesvědčení a vzorce chování, někdy provázené i pocity nepohody nebo dokonce i symptomy nemocí. Pokoušíme se krotit své ego a dospívat k názoru, že jsme dobří takoví, jací právě jsme. Toto zjištění mi dělá velmi dobře a hned mě přiměje k tomu, zabořit se ještě hlouběji do polštářů. Musím se teď zasmát, protože právě v tomto okamžiku poznávám, jak se mé ego pokouší stále víc a častěji směrovat mě někam, kam vlastně vůbec nechci. Shledávám, že je to velmi lidské, přesto je však dobré to rozpoznat. Je to povzbuzení, že cesta pokračuje dál a že naše ego bude láskyplně objato Vyšším Já, až s ním nakonec splyne.Což je cílem naší pozemské inkarnace a možná i ukončením koloběhu znovuzrození. Nástrojem této cesty je láska k sobě. Teď je ta správná doba, abychom rozpoznali, že máme mít rádi sami sebe, protože kdo jiný by to měl udělat? Naši rodiče, partner, přátelé, milenec či milenka? Ti jsou jen kopečkem šlehačky, jak rád říká náš duchovní přítel KRYON.

Takže prostě hloubejme na pohovce trochu víc o tom, zda se máme rádi takoví, jací jsme, a pokud ne, tak proč ne. A co můžeme udělat pro to, abychom se měli rádi bez podmínek. To určitě nějak souvisí i s tím, abychom poznávali a přijímali naše potřeby, jak tělesné, tak duchovní. Přeji při tom všem čtenářům a čtenářkám hodně radosti. Pobývat tady na Zemi je totiž velmi fascinující …

Dostal se mi do ruky výstižný citát pro tuto dobu:
"Vnitřní vyrovnanost (duševní rovnováha) je půvabnou formou sebevědomí!"
Marie von Ebner-Eschenbach*

Rádi zachováváme tradici uvést přímo nějaký channeling. Dnes promluví Saint Germain. Doporučuji si jeho poselství vytisknout, pohodlně se usadit na pohovku a hluboce se do něj ponořit.
Teď už mi nezbývá než vám popřát krásný vánoční čas. Vkročte dobře do nového roku a prosím, nezapomínejte na příjemné chvíle odpočinku na gauči …
Srdečně
Barbara Bessen a její týmPozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Můžeš mě však titulovat i jinak. Byl a jsem znám pod rozmanitými jmény. Není důležité, co stojí na obalu, důležité je, co je uvnitř. To platí i pro tebe. Tvé jméno, tvé povolání, tvůj nový oděv, nic z toho není důležité. Důležité je tvé otevřené srdce, tvůj úsměv, tvé nadšeni pro něco, tvůj soucit a v neposlední řadě uvědomění si svého božství, to je důležité. Vše ostatní jsou jen bezcenné tretky a nejsou rozhodující pro tvou cestu k osvícení, o kterou přece usiluješ. Pokud si to budete stále častěji uvědomovat, povede vás to na cestu k blaženosti.

Touhy po pozemských věcech jsou způsobem, jakým tě tvé nízké ego drží v šachu. Nikdo a nic by tě nemělo ve tvém životě ovlivňovat. Pozoruj svůj život stále víc z nadhledu. Třeba i na gauči, jak to popisovala Barbara. Zjišťuj, co skutečně stojí za to žít. Čím bys rád žil, co tě už nebaví nebo co se ti zdá, že už nemá smysl dělat? Takové otázky by sis měl pokládat. Život tady na Zemi není žádnou náhodou, nikdo tu není jen tak. I když to občas tak vypadá, protože mnohé záležitosti a situace působí komplikovaně, nelogicky, nesmyslně nebo naopak příliš jednoduše. Přesto je za tím vším vždy nějaký smysl.

Pokud někdo putuje po cestě už tak dlouho jako ty, pak by měl zvolna docházet k tomu, že v životě nejde jen o dobro a zlo, o žal a lásku, o peníze a chudobu, které by do tvého života vstupovaly zdánlivou náhodou nebo na popud osudu. Poznáváš, že to vyvolávají staré otisky. Jaké by to bylo, kdybys tyto představy o příčině a následku jednoduše propustil, bez ohledu na to, kdy vznikly? Je to velmi odvážné tvrzení, Barbara teď sebou trochu škubla. Sdělil jsem to už na dvou seminářích letos na podzim(pořádané Barbarou Bessen v Německu - pozn. překl.), kdy se to právě hodilo. Teď si myslím, že je vhodné to sdělit vám všem, abyste si uvědomili a uvedli i do praxe, že je možné se "jednoduše" vymanit z koloběhu příčiny a následku. Náš přítel KRYON vždy hovoří o čistém záměru. Vyslov tedy čistý záměr, že chceš, aby se rozpustily staré vazby, zkušenosti vycházející z myšlenek a emocí, i když jsou třeba už tři tisíce let staré.

Kryon - „R.J.K.S.“

24. prosince 2014 v 18:02 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl předán v Basileji, ve Švýcarsku, v sobotu 6. září 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Pozn.: Původní název článku je J.O.P.B. - jde o počáteční písmena čtyř anglických slov. V překladu jsme název vytvořili z počátečních písmen českých ekvivalentů, ale ta původní nesou také svou vibraci a proto je zde zdůrazňujeme…

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Proces channelingu je proces mnohem běžnější než si myslíte. Já vím, kdo je tady, a jsou v této místnosti právě teď tací, kteří vědí, jak channeling funguje. Když léčitel přistoupí k pacientovi, probíhá jakási komunikace. Je to channeling, a léčitel o tom ví vše. Někdy ten léčitel ustoupí stranou a vstupuje informace, kterou léčitel potřebuje, která je často ověřená "innate" (vrozenou moudrostí těla) pacienta, který je před ním. Potom ti dva vstupují do rovnováhy, tance energií, a channeling začíná.

Teď ten léčitel a channeler mají něco společného. Oba channelují, ale různým způsobem. Léčitelé neléčí. Oni vyrovnávají. Žádná lidská bytost nemůže někoho jiného donutit, aby se uzdravil. Avšak většina pacientů prosí o rovnováhu, aby se mohli sami uzdravit s pomocí vyrovnávajícího léčitele. Pravé léčení vyžaduje tyto spolupracující procesy, a to, co právě teď slyšíte, je podobné. Existuje vyrovnávající energie zastoupená v poselství, které je teď předáváno.

Toto poselství, které předávám, obsahuje energii, moji drazí, a jako u toho léčitele, i zde existuje rovnováha, která má pomoci čištění cesty v rámci vašeho myšlenkového procesu. Toto čištění by vám mohlo pomoci udělat rozhodnutí - přesunout se do jiné úrovně pochopení. To je léčení mysli. Je to svobodná volba. Mnohdy jste při poselství jednoduše vystaveni energii pravdy, ta na okamžik strhává závoj, a to vytváří rovnováhu. To je to, co chceme udělat dnes večer. Není to dlouhý channeling, ale je naprosto odlišný, protože chceme otevřít téma, o kterém nemluvíme příliš často.

Duše lidské bytosti
Strávili jsme mnoho měsíců komunikací s vámi o současném posunu. Vlastně jsme tuto informaci začali předávat před rokem 2012. Pokračovali jsme do roku 2013 a během roku 2014, a předávali jsme vám ještě více atributů posunu. V těchto letech jsme vám naznačovali, co vás dále čeká. Říkali jsme vám o energiích kolem vás, a co máte očekávat, předali jsme vám varování, abyste si nezoufali nad temnými a negativními energiemi, které vidíte kolem sebe. Řekli jsme vám, že vaše současná situace je finální bitva mezi temnotou a světlem. Také jsme vám říkali, že ty věci, které mají nízké vědomí, by mohly rychle vystoupit do popředí a mohly by se ukázat v celé své temnotě a ošklivosti.

Co se stane, když přesunete ve své zahradě mnoho velkých kamenů, které jste nikdy dříve nestěhovali? To, co žije pod nimi, v temnotě, najednou vyskáče ven, když je vystavíte světlu. Možná, že jste ani nevěděli, že tam jsou, číhají, ale byli tam celou dobu. Už před časem jsme vám řekli, že tyto temné věci by se mohly v této době stát. Mohli byste je spatřit ve zprávách, a my vás prosíme, abyste neztráceli naději. Předali jsme vám instrukce, jak s tím žít v míru, i instrukce ohledně tolerance a benevolentního chování, ale nikdy jsme nemluvili o duši, ne tak jako teď.

Jaký je rozdíl mezi Vyšším Já a duší? Zaprvé, Vyšší Já je vaše jedinečná část. Je to část toho, čemu říkáme "Boží polévka, která nese vaše jméno". Je to součást vaší Akáši (záznam vaší duševní cesty). Jste to vy, část Boha, která je vámi, kteří kráčíte po planetě. Je důležité, abyste si zapamatovali, že pokaždé, když se inkarnujete, přichází s vámi stejné Vyšší Já. Uvědomujete si, jakého tu s sebou máte přítele? To Vyšší Já s vámi bylo v průběhu všech životů! Když se s ním spojujete, spojujete se s celou lidskou rodinou - s něčím, o čem víte a s čím jste. Akáša je záznam všeho, co jste se kdy naučili. Je součástí systému vaší "innate", která je také součástí vašeho Vyššího Já. Když NEJSTE na planetě Zemi, toto Vyšší Já není přítomno. Patří zcela k dualitě lidí na této planetě.

Teď vám chci vyprávět o duši, protože se velmi liší od Vyššího Já. Vězte jedno: Ve staré energii se nedokázali všichni lidé spojit se svou duševní částí. Byla daleko nad jejich vědomím a byl to jen jakýsi koncept. Teď začíná nová energie (po posunu roku 2012) a my si přejeme, abyste se začali učit, jak se spojit se Stvořitelem. Co je to ta duše? Proč se liší od Vyššího Já? Při vysvětlování se často dostáváme ke konceptům, které je velmi těžké vysvětlit v jakémkoliv jazyce.

Duše je Boží jiskra. Je věčná a nemá v sobě vaši Akášu. Místo ní nese otisk Stvořitele a to je vše, co je. Někteří z vás ji mohou pocítit, když se ponoří do svého nitra během meditace. Tehdy se začne vynořovat a vy ji můžete opravdu pocítit. Víte, že to není Vyšší Já. Je to něco za tím. Avšak stále patří k vám jako k člověku, protože jste multidimenzionální bytost. Vaše dualita to podporuje, protože to je současně tělesné i duchovní.

Duše s vámi nekomunikuje slovy nebo myšlenkami, ani vám nepřináší intuici. Je více než to. Ani není na opačné straně závoje! Je s vámi, a skrývá se v každém jednotlivém kousku tělesného vy. Je vaší krásou; velkolepostí všech věcí. Existují atributy, které potřebujete slyšet, proto chci, abyste začali procvičovat cítění duše v sobě. Každý okamžik, který strávíte v tomto druhu komunikace, vás změní. Někteří z vás to budou schopni dělat, a někteří ne. Někteří z vás se o to ani nebudou zajímat, ale ty, kteří si to přejí, tam chci zavést. .......

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA PROSINEC 2014

24. prosince 2014 v 14:40 | Solara |  Channeling

ROZŠÍŘENÍ NAŠICH KOŘENŮ DO NOVÉ KRAJINY A V NÍ

Nyní vstupujeme do druhého měsíce ze čtyřměsíčního mimořádně mocného MEGA NOVÉHO NAHOZENÍ, MEGA RESETU. Je důležité využít tuto příležitost k tomu, abychom toto NOVÉ NAHOZENÍ, RESET začlenili do všech oblastí našich životů. V tuto chvíli se mají dělat rozhodnutí, která mění život. Buď se můžeme udržovat v kokonu v důvěrně známém statu quo, dokud od nás nakonec nebude odtržen nebo můžeme beze strachu a nadšeně prozkoumávat Novou Krajinu . Máme příležitost úplně znovu vytvořit, vymyslet si naše životy nebo zůstat zaseknutí ve svých stagnujících starých zvycích a vzorcích. Můžeme podniknout jasnou, rozhodnou akci, abychom vyplnili své Nejdivočejší Sny, nebo se můžeme odsoudit k myšlence, že naše Nejdivočejší Sny jsou příliš nepraktické nebo příliš daleko, než abychom jich dosáhli. Všechno je možné. Dokonce i nemožné je možné!

Jak se dualita stále více hroutí, světová situace přechází od špatné k horší a k hrozné. Svěrák represe se svírá až tak, že je to alarmující. Proto nemůžeme předpokládat, že se nás to dříve nebo později nedotkne, pokud budeme dál žít v dualitě. Proto už není vhodné žít dál tak jako obvykle. Není čas nato být dál ovlivněni našimi starými podmíněními nebo našimi starými strachy a nejistotami. Opravdu musíme tři zbývající měsíce našeho MEGA ZNOVU NAHOZENÍ využít k tomu, abychom se plně uvolnili z duality a dostali se do své Pravé Pozice, na své Pravé Místo.

V prosinci budou mnozí z nás procházet branou do nového úseku Nové Krajiny. Všechno se bude zdát lehčí, zářivější a více inspirující. Tato nová oblast Nové Krajiny je jako bychom vešli do Tajné Zahrady. Necháme za sebou nudné, oprané barvy umírajícího světa duality a náhle budou barvy kolem nás zářivější, budou nově zkombinované, tak jak jsme si to dříve nikdy nepředstavovali. Je to jakoby se Slunce rozzářilo o mnoho stupňů více. Nová Krajina je jasnější, viditelnější, zřejmější než kdy dříve.

Je to Tajemná Zahrada, kterou zbytek světa nevidí, protože je ukotvena v naprosto Nové Realitě. Není to jako "duchovní" Šangri-la, kam jen vkročíte a vše je odhaleno. Je velmi důležité, abychom s Novou Krajinou byli ve vzájemné interakci celou svou bytostí, než abychom tam byli jen na návštěvě. Nestačí jen sedět na skále a hledět na nebe nebo tam prostě spát. Protože právě vzájemné působení, vzájemná interakce, otvírá dveře, které odhalují, co tam opravdu je.

Nové Krajině se přizpůsobujeme spíš postupně než abychom se ponořili naráz. Každý krok, který děláme, ukotvuje Novou Realitu v našich buňkách. To udržuje naši proměnu uzemněnou a pravou, reálnou. Musíme toho spoustu nechat odejít, než se zde budeme cítit úplně jako doma. Musíme se přizpůsobit novému načasování a novému způsobu Nové Krajiny jak dělat věci. To vyžaduje, abychom plynule přeřazovali rychlosti a stanovili novu rychlost pro všechna naše snažení. Také objevujeme, že kdykoli jsme hozeni zpět do starého časování nebo se snažíme udělat věci postaru, začneme být nanejvýš stresovaní.

Jsme jako rostliny, které byly po dlouhou dobu zaražené v květináčích, které pro nás byly příliš malé. Proto se naše okvětní lístky, listy a kořeny zkroutily, stísněné a zakrnělé. Většinu času jsme si nevšimli, že žijeme v takových nepřirozených, nezdravých podmínkách a prostě jsme usoudili, že takový měl život na Zemi být. Dělali jsme to nejlepší, co jsme za daných okolností mohli, a nikdy jsme nezjistili, že jsou i jiné možnosti.

Nyní jsme konečně osvobozeni od těsných květníků světa založeného na dualitě a jsme přesazováni do půdy výtečné nové Země. Nejdříve to některé z nás může šokovat, protože ztratí důvěrně známé prostředí nacpaného květníku a jsou přesazeni do úrodné půdy, která má neomezené možnosti, neomezený potenciál. Může to chvíli trvat, než sami sebe přizpůsobíme zjištění, že už nemusíme nikdy žít ve tvrdé, nepřátelské, omezující realitě. Může to chvíli trvat, než se plně rozvineme do své nové svobody. Jiní jsou tak vyzrálí a připravení expandovat se a prohloubit se, že praktický vyskočí ze svých květníků do úrodné nové země.

V Nové Krajině se naše kořeny mohou konečně rozvinout do nekonečných hloubek a to se zdá osvobozující. Naše listy už nejsou závislé na podpoře umělého světla, ale mohou se natáhnout k Pravému Slunci. Konečně jsme v našich Pravých Místech v našem Pravém Domově! Není třeba nikam chodit, protože jsme přesně tam, kde jsme měli být. A z tohoto Pravého Místa můžeme radostně kvést a rodit plody našich bytostí. Toto je naplnění, které překračuje vše, co si umíme představit.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na prosinec 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok !

23. prosince 2014 v 20:24 | Original Painting by Bradley Jackson |  Ostatní

Vánoční hvězda přináší radost,
je jako značka blízko rozcestí.
Nechť svítí Ti po celý rok,
až budeš hledat cestu ke štěstí…

Miluji SLUNOVRAT

23. prosince 2014 v 2:36 | Eva Lipinová |  Mandalky pro radost

NESTRACHUJTE SE, SMĚJTE SE A OTEVŘETE SVÁ SRDCE

22. prosince 2014 v 8:32 | Lorna Byrne |  Pro pohlazení dušičky


Andělé nás neustále podporují v tom, abychom byli k druhým laskaví. Ukazují mi, že pro mnoho z nás se Vánoce staly příliš materialistickými, příliš zaměřenými na věci a protože si mnoho lidí dělá starosti a stresuje se kvůli penězům, je pro ně těžké cítit ducha Vánoc. Děti chtějí, aby jejich rodiče cítili ducha Vánoc. Chtějí, aby se jejich rodiče usmívali a smáli, to je pro ně důležitější než dárky. Mnoho dětí by bylo mnohem šťastnějších, kdyby měly menší dárky, ale více času se svými rodiči, s kterými by dělaly prosté věci jako pomáhaly s pečením cukroví nebo zdobením vánočního stromečku.

Andělé mi říkají, abych vás všechny požádala o to, abyste trávili méně času strachováním se o dárky nebo perfektní vánoční večeři a více si užívali času se svou rodinou a přáteli. Od mnoha lidí slýchám, že nenávidí Vánoce, protože se cítí osaměle. Myslíte si, že někdo, koho znáte, se cítí osaměle a opuštěně? Možná byste vy a vaše rodina mohli otevřít svá srdce a pozvat ho k sobě na vánoční večeři. Možná takového člověka budete muset trochu přesvědčovat, aby souhlasil, nebo se nabídnout, že pro něj dojdete až domů a vyzvednete ho. Pokud se lidé nějak oddálili, tak občas nevědí, jak mají pozvání přijmout a potřebují trochu podpořit. Tím, že někomu ukážete, že vám na něm záleží, a projevíte mu lásku, můžete tyto vánoce dát dar naděje - můžete se pro někoho stát záchranným lanem tím, že mu s čistým srdcem podáte pomocnou ruku a nebudete za to nic očekávat.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.
Lorna

Zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Horoskop na období 22. – 28. 12. 2014

21. prosince 2014 v 20:52 | Petra Nel |  Horoskop

Nohama na Zemi s hlavou v Nebi

22. 12. v 00:10 hodin nastává zimní slunovrat a Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a ve 02:30 hodin nastává novoluní.

Téma novoluní a slunovratu je: stát se zralou autoritou sobě samému. Stát se Mistrem sebe sama.
Plně přijmout zodpovědnost za svůj život. Přestat obviňovat druhé, okolnosti života nebo osud, že jsou původci osobního nezdaru. Pokud tak činíte, jste v odmítání života, nevěříte mu. Je potřeba si uvědomit, že vše, co vám do života vstoupilo, je v pořádku. Kdyby to mělo být jinak, pak by to jinak také bylo! Základním postojem ke spokojenému životu je přijímání a schopnost rozlišovat, jestli to, co mi do života vstupuje, je splácení dluhu, důsledek vašeho rozhodnutí, poučení, výzva, pomoc nebo milost.

Vše, co se děje, je z Lásky k vám. Život vás miluje a on vám jen dává.

Slunce se vstupem do znamení Kozoroha dostává do harmonického aspektu s Černou Lunou v Panně do 28.12. Když napíši, že Vánoce lze nazvat osudové, budete očekávat něco velkého. Nejdříve si vysvětlíme spojení Slunce v Kozorohu s Černou Lunou v Panně. Slunce v Kozorohu přijalo velký úkol, pod kterým se mu "podlomila" kolena, moc dobře zná tíhu a utrpení lidského bytí. Aby tento úkol unesl, zakázal si prožívat a odpojil se od své duše. Nastoupila velká zodpovědnost, tvrdost, uzavřenost, aby úkol naplnil, nebo sebelítost, a tím svůj úkol odmítl. Během té cesty k naplnění Kozoroh ztratil cit, schopnost prožívat, radovat se a milovat, protože se velmi bál prožívat bolesti a utrpení. Úkolem Kozoroha je navrátit se ke svému citu, prožívání, lásce, navrátit se ke svému lidství a otevřít se lidem. Teprve pak se Kozoroh stane moudrým vládcem, Mistrem, který své dary zodpovědnosti, pracovitosti, ctižádosti, houževnatosti, stability, pevnosti a autority naplní laskavým pochopením vůči sobě, vůči druhým a také vůči světu.

Černá Luna je karma, přírodní zákon, který zasahuje, aby byla nastolena rovnováha. Tím, že Černá Luna je v Panně, která je o přirozenosti obyčejného života, o skromnosti, o čistotě, pořádku, o službě a jasnosti, pak v harmonickém spojení se Sluncem v Kozorohu aktivuje sílu dotknutím se mocné energie v sobě. Můžeme to přirovnat narození Mistra uvnitř nás. Je to právě pochopení, procitnutí a prožití lásky v sobě. Proč osudové? Osudový zásah shůry. Děje se vše tak, aby bylo pochopeno, prozřeno, procítěno - naplnění úkolu Kozoroha. Každý máme v sobě archetyp Kozoroha. Někomu se to bude dít opravdu v okolnostech života, budou přicházet situace, které mají probudit prožití lásky v sobě. Jiným se to bude dít přes prožitky, silné mystické prožívání, vhledy, poznání, sny či nové úkoly. Čím více jsme vnitřně připraveni na příchod světla, Lásky a Kristova vědomí, tím silněji může tato energie vstoupit do nás. Kristovo vědomí může vstoupit pouze do čistoty, otevřenosti, ctnosti, pravdy a lásky. Stejně tak, jak očisťujeme svůj domov před Vánoci, máme očistit své tělo, mysl, duši, aby mohlo přijít narození Světla v nás. A dle naší otevřenosti, čistoty budeme vnímat příchod Kristova vědomí do hmoty, do naší duše, do mysli, do těla. Nastala doba, kdy se Nebe může spojit se Zemí.

Merkur v konjunkci s Plutem, Venuší v kvadratuře na Dračí hlavu a Dračí ocas symbolizuje přerod mysli (smrt a znovuzrození), který vede k novému pohledu na sebe, na svůj život, na svět. Tím začne proudit Dračí síla, která povede ke vzestupu vědomí člověka. Na povrch vyplave z nevědomí vše, co vám brání v postoupení ve svém vývoji. Strachy, negativní postoje, falešná přesvědčení, domněnky. To vše můžete objevit. Radujte se, protože se osvobozujete.

Černá Luna v Panně je v opozici s Neptunem v Rybách (22. 12. 2014 - 1. 2. 2015). Přichází doba strhávání masek, iluzí, domněnek a nepravd. Přijde spousty rozčarování a zklamání. Ale pokud prožíváte zklamání, je to známkou, že jste strhli svůj závoj, mlhu, která vám nedovolovala vidět skutečnost. Neptun symbolizuje (podle úrovně vědomí): alkohol, drogy, závislost, podvody, lži, poblouznění, církev, náboženství, inspiraci, umění, prožívání, jemnohmotný svět, mystické prožitky, duchovní oblast, víru, sny, oddanost, odevzdání se, služba, vyšší oktávu lásky, bezpodmínečnost, milost, Kristovo vědomí, celistvost, blaženost.

Zde bude nastavována karma - rovnováha. Pokud máte něco v odmítání či přeceňování, jste v nějaké závislosti na něčem, na někom, pokud máte iluze, vše vyjde najevo, ukáže se pravda. Již vám to nebude tolerováno. Lidé, kteří jdou duchovní cestou, si prožijí zklamání, pokud jejich cesta není pravdivá, pokud je jen v povrchnosti, a nežije se v realitě, pak se to otočí proti vám. Protože když dojdeme jakémukoliv poznání, musíme ho snést na zem a ukotvit ho do reality, každodenního života, začít ho žít, zakořenit, abychom se příště mohli dostat ještě výše do poznání, které mysl není schopna uchopit - tam jsme jen v prožitku, bez mysli. Právě proto musíme být velmi pevní v realitě, v ukotvení a zvládat svoji každodennost, povinnosti, abychom takové poznání mohli unést.

Jinak vám poznání nebude dáno, neunesli byste ho. Lidé, kteří jsou připraveni, dojdou k probuzení, k jednomu osvícení z 9 úrovní, dle své úrovně poznání.

Z kolektivního hlediska bude sňat jeden závoj, jedna vrstva iluze. Tím se posouváme k vyššímu vědomí, větší svobodě, pravdě a přirozenosti Bytí.

Často si představujeme mega okolnosti a zážitky. To nečekejte. Naběhli byste si na očekávání, a pak byste byli zklamáni. Naše mysl vytváří formy, představy, které musíte následně rozpustit prožitkem a pak zjistíte, že vše je jinak. Neptun působí, že vše zintenzivňuje, zesiluje a zároveň je to vše nekonkrétní, neuchopitelné. Já tak soukromě Neptunu říkám ,,rozpuštění a vypuštění z formy." ;-) Neptun je voda, vědomí a záleží, do jaké nádoby, formy toto vědomí, vodu naliji. Pak takový bude mít tvar, vlastnosti a účel.

Můžete cítit zmatek, chaos, nejasnosti, ničemu nebudete rozumět. Je to v pořádku, je to proces, jen to nechte skrze sebe projít jako vlnu, nesnažte se to uchopit myslí, nelze to. Postačí důvěra, víra, že vše, co k vám přichází, je z Lásky k vám a odevzdejte se.

Přeji vám požehnané vánoční svátky, plné Světla, Lásky, Harmonie a Souznění.…


Povinnost bez lásky činí mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Pravda bez lásky činí nelítostně kritickým.
Moudrost bez lásky činí vychytralým.
Přívětivost bez lásky činí pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí malicherným.
Čest bez lásky činí ješitným.
Majetek bez lásky činí lakomým.
Víra bez lásky činí fanatickým.
Život bez lásky nedává smysl.

Tomáš Kempenský (14. - 15.století) ….

S hlubokou úctou, vděčností a Láskou.
Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

DŮKAZ, ŽE VĚDOMÍ TVOŘÍ REALITU: VÍTEJTE V MATRIXU

21. prosince 2014 v 7:27 Záhady kolem nás


Umí vědomí vytvořit materiální svět? Předtím než si na tuto otázku odpovíme, musíme se podívat na to, z čeho se materiální svět skutečně skládá. "Realita" není tvořena jen fyzickými částečkami. Molekuly se skládají z atomů a atomy ze subatomických částiček - protonů a elektronů - které jsou z 99,99% prázdným prostorem a elektrickými otáčkami.

Interagujeme se světem fyzických objektů, ale jenom díky tomu, že náš mozek překládá smyslová data. V tom nejmenším a nejzákladnějším měřítku pro přírodu nic takového jako "fyzická realita" neexistuje.

Držitel Nobelovy ceny a otec kvantové fyzika, Niels Bohr, pronesl:

"Všechno, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není."

Když dáte své ruce k sobě, prázdný prostor se dotýká dalšího prázdného prostoru. Konzistence hmoty nemá absolutně žádnou fyzickou strukturu. Když tohle pochopíte, dojde Vám, že signály přijaté naším mozkem mají úplně stejnou strukturu. Myšlenky rovněž patří mezi aktivity vesmíru.
Vědomí vůbec je jedním z největších problémů vědy. Neexistuje totiž žádný způsob, jak vysvětlit fakt, že materiální a chemické reakce dávají vznik něčemu nemateriálnímu. Kdybychom se opravdu snažili dopátrat původu vědomí, možná že by nám došlo, že mysl a realita nejsou zas tak odlišné věci, jak si myslíme.
Zde je pár principů kvantové mechaniky vybrané z knihy "The Self-Aware Universe" napsané profesorem teoretické fyziky, Dr. Amitem Gozwamim.

1) Vlnová funkce
Kvantový objekt (jako je elektron) může být na vícero místech najednou. To znamená, že je možné jej zaměřit ve více bodech napříč vlnou, která se točí vesmírem. Tento jev se nazývá vlnová funkce.

2) Diskontinuity
Kvantový objekt má vlastnost existovat na dvou místech najednou. Říká se tomu kvantový skok a v základě jde o teleport.

3) Kvantové provázání
Co se stane jednomu kvantovému objektu, stane se i jeho vzájemně závislému protějšku nehledě na to, jak daleko jsou od sebe. Cokoli se stane s elektronem, stane se úplně stejně anebo opačně i s protonem.

4) Observační efekt
Kvantový objekt se nemůže projevit v časoprostorové realitě, dokud ho tak nezačneme vnímat. Existuje totiž jako nekonečný a v čase a prostoru neumístěný objekt, odkud na něj nezačneme konkrétně nazírat. Vědomí doslova nabourává vlnovou funkci této částice.
Tento poslední bod je velmi zajímavý. Nejen že pozorování ruší to, co má být měřeno, ale de facto vytváří samotný efekt. Observační efekt kompletně nabourává to, co předpokládáme o fyzickém světě.
Toto vede vědce k otázce, zda by vesmír bez vědomí existoval jako nedeterminovatelné nekonečno kvantové potencionality. Jinými slovy, že fyzický svět nemůže existovat bez toho nefyzického. Bez vědomí není žádné hmoty. Vědomí doslova vytváří fyzický svět.
Tvrzení "To my tvoříme realitu" odkazuje na fakt, že naše myšlenky vytvářejí perspektivu okolního světa. Je však důležité podívat se hlouběji na toto tvrzení a uvědomit si, že vytváříme nejen perspektivu, ale naše vědomí dává vznik celému fyzickému vesmíru.

Pro meditaci

19. prosince 2014 v 8:43 | http://duhovaposelstvi.blog.cz |  Mandalky pro radost

Energie Slunovratu a po Slunovratu

18. prosince 2014 v 11:34 Duchovní růst

Energie Slunovratu a po Slunovratu

Jaké možné zkratky a smyčky lze ještě použít


Zimní Slunovrat 2014 je určitým podstatným předělem v procesu transformace planety i lidstva
. Do jisté míry staví v rámci planety, lidstva i jednotlivců nové možnosti.

Teď však je třeba, abyste pochopili, co je tím míněno. Do 21. 12. 2014 jste měli plně otevřeny rezervoáry minulých vesměs negativních a nezpracovaných zkušeností. Čili tato doba do Slunovratu byla optimální na čištění od negací. Kdo jste ji plně využil, tak vám se může otevřít nové obrovské okno vašich možností. Jedná se tedy o požehnaný rozvoj vašich schopností, úkolů a poslání. Tato další doba do letního Slunovratu 2015 je tomuto velice nakloněna. Samozřejmě ti, co nezvládli potřebnou očistu do 21. 12. 2014 budou pokračovat a budou čekat na další otevřené okno svých příležitostí.

Pro vás naši milí, je tato doba velice příznivá a požehnaná, protože se budete nádherně rozvíjet a začnete mnohem více věřit sami sobě. Využijte ji, je to šťastné období. Vaše duše, Vyšší Já i vaši andělé vám pomohou získat celý rejstřík vašich schopností a příležitostí. Spolupracujte s nimi.

S láskou
Áriové

Do Slunovratu už zbývá pár dní, prožijte je v klidu v uvnitřnění a co nejvíce ve svém středu. Svět kolem vás začíná bláznit a je pro vás cvičením i zkouškou, zda mu na to skočíte, či zvládnete zůstat sami v sobě. V tom tkví i váš "kvantový skok". Zastavení o Slunovratu využijte pro sebe, pohled zpět i kupředu. Světlo z nebe je otevřené a vy můžete vnímat širší souvislosti pro své činy i cestu.

Doba po Slunovratu se bude rozhýbávat jen zvolna. Využijte tuto dobu k dokončení a hlubokému nádechu, uvolnění a odpočinku. Budete moci lépe vnímat jemné energie nastupujícího roku. Jeho síla bude nastupovat pozvolna a zrychlení přijde později. Uvolněte se, tančete, radujte se a nechte starosti na potom. Objímáme vás

Nová řešení
Jakmile uvolníte svou tvořivost a vyplujete ze schémat a určité tvrdosti a nehybnosti minulého období, uvolní se vaše duše dítěte. To vám umožní brát věci lehce a tvořivě. Zkuste se na své situace dívat jeho očima a čistota a pravdivost vhledu vám umožní se dostat k podstatě věcí a opustit složité konstrukce ega i duchovních nauk. Když procítíte a přijmete podstatu, není již co dodat. Utřiďte si emoce v té které situaci, ale ne rozumem, ale pohledem toho dítěte a zřetelně uvidíte, co je podstatné. Nehledejte vazby, vztahy a závislosti, jděte k podstatě. To stačí.

Vaši Áriové

Slunovrat je ve vývoji lidského vědomí významným mezníkem do určité míry podobným roku 2012, i když se tehdy jednalo o jinou situaci. Ale podobným v tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu se posouvá lidské vědomí a člověk jako takový. Víme, že jsme už vícekrát mluvili o energetických zlomech, ale tento je naprosto zásadní. Slunovratem se už některé energie úplně rozpadnou a zmizí a nebude už možné na ně navázat. U některých lidí, kteří nebudou ochotní se otevřít změnám a uvolnit své závislosti, to může vyvolat paniku, chaos či naopak deprese, pocity ztracenosti, beznaděje. Zároveň se budou hlásit ve větší míře o naplnění svých závazků bytosti neláskyplných entit. Proto apelujeme na vás, pokud je to možné, dejte si tyto záležitosti do pořádku. Chceme vás upozornit na potřebu transformovat energii tzv. depotních kapslí vašich neláskyplných energií, které jste si připravili právě pro toto období ve svých temných fázích. Velmi pozvolna a nenápadně uvolňují nelásku a snaží se vás odchýlit od vaší láskyplné cesty. Propojte se ZDROJOVOU ENERGIÍ se svou duší, Vyšším Já, Egem a svými anděly a tak jak znáte, transformujte všechny kapsle, které se otevírají i veškeré další, které jsou ve vaší auře připravené. .......

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.12. 2014 - 21.12. 2014

17. prosince 2014 v 15:35
Pravidelné poselství Mistra Hilariona tento týden není. Marlene uveřejnila zprávu, že energie, které přicházejí a které vnímá, jsou tak silné, že jí způsobují potíže se napojit a poselství přijmout. Nicméně uvádí, abychom se podívali na poselství z 5.1. - 12.1. 2014 a zamysleli se nad jeho možnou aktuálností. Každý dle sebe. Posuďte tedy sami.
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.1. 2014 - 12.1. 2014
Milovaní,
nastává čas zrychlujících se změn a bude to čas, kdy bude přicházet mnoho informací, z kterých bude lidstvo šokované či zmatené, jak se bude snažit pochopit, co se děje. Do rozšiřování mnohých těchto informací budou zapojené i hlavní sdělovací prostředky. Je to důležitý budíček pro všechny obyvatele Země a v srdcích a duších probouzejícího se lidstva se rozsvítí mnoho světel. Je to čas, na který jste se připravovali a v této době, kdy se lidé budou snažit porozumět, budou váš klid a vaše vyrovnanost nezbytné pro vyvažování rovnováhy v energetickém poli Země.

Mnoho z vás si začne vzpomínat na důvod a smysl své přítomnosti zde na Zemi a bude tiše pokračovat, nenápadně a bez fanfár, ve své každodenní světelné práci. Tak tomu bylo vždy u naší pozemské posádky a pomohlo to vám všem zůstat nepozorovanými a téměř neviditelnými. To se začne v dohledné době měnit - protože vy, světelní pracovníci světa, budete nápadnější díky světlu, které vyzařujete, a lidi kolem vás bude zajímat vaše odlišná vyrovnanost a klid. Když každý z vás vyzařuje frekvence lásky a radosti, míru a harmonie, má to na lidi účinek, nemohou si pomoci a reagují pak mnoha různými způsoby, podle své míry porozumění.

Používání alchymistické síly/kouzla mluveného slova se stane důležitějším než kdy dřív, neboť tato práce je záměrem poháněným tvořivou silou nepolevujícího úmyslu a opakování. Stále víc vás objevuje, že je důležité dodržovat tyto své denní aktivity, protože vidíte a zakoušíte jejich výsledky, jež se manifestují ve světě kolem vás. Buďte v přítomném okamžiku, nejvíc, jak jen to je možné a starejte se o svou fyzickou, mentální, emocionální a duchovní pohodu. Dříve než dáte ostatním, musíte nejprve dát péči sobě a milovat sebe a tento aspekt uvědomování si vaší role v tomto životě na planetě je naprosto nezbytný. Dělejte v každém okamžiku to nejlepší, co umíte a důvěřujte tomu, že se vám dostane vedení a podněty, jež jsou třeba pro váš další krok.

Většina z vás je teď schopna držet více energie
a tím, jak z vašeho nitra odcházejí a vytrácejí se poslední pokřivená schémata/vzorce, můžete přijímat, vstřebávat a integrovat více světla než kdykoli před tím. Každý z vás je mocná elektrárna, schopná utvořit na planetě mnoho dobra díky své schopnosti ukázněně se soustředit na úkoly, které k vám přicházejí. Vždy jste byli a i nadále budete provázeni svou Světelnou rodinou, aby mohl být dosažen a prožit nejlepší možný výsledek pro nejvyšší dobro všech. Nikdo z vás nekráčí po tomto světě sám, ve skutečnosti by hodně z vás překvapilo zjištění, kolik bytostí vás doprovází ve vašem každodenním životě tady na Zemi.

Zkoušejte se naladit na naši přítomnost každý den a udělejte si čas na kontemplaci a splynutí/spojení o samotě. Vzduch kolem vás doslova překypuje formami života z vyšších dimenzí. Když se naladíte na přírodu, obdržíte vědění, podporu a vedení pro nejlepší cestu vpřed. Někdy stačí, abyste byli tam, kde právě jste, protože vaše přítomnost v tom místě naplňuje vyšší záměr. Buďte nezaujatými, samostatně stojícími pozorovateli znamení kolem vás a následujte podněty ve svém srdci. Jste v bezpečí, jste milováni a jste provždy chráněni. Udržujte se klidní uvnitř i vně a jako kouzelné a zlaté vesmírné dítě, jímž jste, se cesta před vámi automaticky otevře, když nastane ten správný čas.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Sedm Slibů osobního Boha

17. prosince 2014 v 15:33 | Lee Carroll |  Channeling

Tento Kryonův channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah, USA
5. prosince 2009

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
A budou tací, kteří řeknou, že spojení mezi Lidskou Bytostí a Kryonem se uskutečnilo příliš rychle, než aby to mohla být pravda. Řeknou, že je to hlas Lidské Bytosti, která předstírá channelování. Že to je tentýž hlas, který poslouchají již pět hodin. (Lee během tohoto workshopu již několikrát hovořil - pozn. překl.) Tato slova jsme říkali již mnohokrát . Ti, kteří chtějí vidět a cítit energii, vědí, že se toto místo změnilo a tato komunikace je skutečná. Doprovod započal svou cestu - míří zezadu dopředu, dokud nedosáhne pódia. A někteří to cítí a jiní ne. A říkáme to, co jsme říkali dříve: Pokud tomu nevěříte, toto není čas pro to, abychom vás přesvědčovali. Žádáme vás jen, abyste otevřeli svá srdce a umožnili to - na okamžik. Co když je to skutečné? Co když je to skutečné? Dovolili byste Duchu, aby se vás dotkl, aby vám ukázal kým je? Bylo by to příliš? Co můžete ztratit?

Pak jsou zde i ti, co vědí, že toto je ten čas - přesně jak byl předpovězen. Vědí, že na druhé straně závoje je energie, kterou nazýváte Bůh nebo Duch, že je to rodina, a ta je s vámi spojená. Vědí, že tento proces je dokončením toho, co se zde odehrává, v této době. Tento proces hovoří k mnoha z vás najednou. Zároveň je to proces, který patří vám osobně. Nemusí k vám hovořit těmito slovy a tímto jazykem, ale je to stále tento proces.

Je možné, že slyšíte Kryona, kousek stvořitelovy energie, která k vám přichází ve vaší realitě prostřednictvím channelera, který zde sedí na židli? Někteří řeknou ano, jiní řeknou ne. Toto je tedy pro ty, kteří rozumí a věří. Je to pro ty, kteří se shromáždili v této místnosti. Poselství pro všechny, ale zejména pro tebe.

Některá naše poselství hovoří o fyzice, o konceptech, o předpovědích a faktech, ale toto je o jednom zvláštním ročním období. O jakém? O tom, kterému říkáte "Svátky" (myšleno Vánoce - pozn. překl.). V linearitě a kultuře, v níž jsem v této chvíli, je to čas vyhlašování víry v Mistra Lásky. A tak se toto období stává svátkem Lásky. Čas dávání dárků a také čas velkého stresu (Kryon se usmívá).

Přeji si dát vám něco ze své perspektivy jako dárek k těmto svátkům. Jestliže to chci udělat správně (přesně), budu muset znovu mluvit o případu singularity mého partnera. Dalo by se říct, že jde o rozšíření channelingů, které vám nabídl během těchto několika týdnů.

A tady je můj dárek, který jsem nazval: "Sliby od osobního Boha".

Ó, drahá Lidská Bytosti, ve způsobu vašeho myšlení je tak velká singularita (oddělenost, jedinečnost)! Je to vaše předpojatost, takoví prostě jste. A každý z vás, včetně mého partnera, to tak má. Učíte se, jak se tomu vyhnout. Učíte se, jak to přelstít. Ale jak se Lidská Bytost naučí myslet jinak? Ve vaší realitě tato singularita vytváří jednu Duši, jednu Lidskou Bytost, jednu Pravdu, jediného Boha, jednu víru, jedinou správnou cestu… zatímco ostatní správné nejsou. To je předpojatost, že? ................

Poselství Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson 14-11-14

17. prosince 2014 v 15:31 | Natalie Glasson |  Channeling


Já jsem Archanděl Michael a přináším konejšivý balzám světla, aby jemně a snadno vyléčil vaše srdce a všechny myšlenky, emoce a pocity spojené s vaší srdeční čakrou. Mou rolí je přivést vaši srdeční čakru do světla a láskyplných vibrací Království andělů, abyste pokračovali v rozpoznávání Stvořitele v láskyplných energiích svého srdce.
Srdeční čakra se velmi rozpíná, její energie a možnosti jsou mimo jakoukoli představitelnou myšlenku. Vaše srdeční čakra je na fyzické úrovni klíč k odemčení a zakoušení energie a vědomí Stvořitelova srdce. Představte si, že jste srdeční čakrou Stvořitele; má kapacitu milovat na obrovské, bezmezné a extrémní úrovni. Nic není příliš malé či velké, příliš důležité či nedůležité, aby nemohlo být absorbováno láskyplným srdcem Stvořitele. Když se propojíte do své vlastní srdeční čakry, propojujete se do srdeční čakry Stvořitele, čerpáte, předáváte a prožíváte nejvyšší lásku Stvořitele - lásku, která nemá hranice ani omezení. Čím více se propojujete se svou srdeční čakrou a vidíte ji, vnímáte a uznáváte ji jako portál a neomezenou bránu ke Stvořiteli, tím více rozvinete svou kapacitu lásky pro všechny situace a zkušenosti. Láska je léčivá a pravdivá; když pozvednete svou kapacitu lásky, umožníte sami sobě stát se vědomím a energií projeveného Stvořitele.

Jsou vám přinášeny určité situace a zkušenosti, které přitahuje vaše duše, aby zvětšily vaši kapacitu lásky. Mohli byste říci, že brána vaší srdeční čakry je příliš malá pro intenzivní a nejvyšší lásku Stvořitele, která se potřebuje projevovat skrze vás. Proto, aby vibrace lásky na Zemi mohla být vyjádřena, je třeba prolomit určité iluze a staré zvyky, ukončit je, vymazat a rozpustit je, aby bylo lásce umožněno přinést nové vědomí, abyste je mohli přijmout. Zlomené srdce, které do srdeční čakry přináší zkušenost bolesti, se může zaktivovat za nesčetných okolností, jako jsou malá zklamání až po velké ztráty všech forem. I když vaše současné prožitky a situace mají svůj důvod, význam a schopnost vás něčemu naučit, hlavním účelem je růst, rozšíření a poskytnutí svobody vaší schopnosti milovat. Máte schopnost milovat za hranice všeho, co si vůbec dokážete představit a přesto můžete uvíznout v určité kapacitě možného sdílení lásky s ostatními i se sebou......

Kari proti rakovině

17. prosince 2014 v 9:28 Zdraví

Nejnovejší studie ukázaly, že kurkumin, flavonoid, označovaný také jako CI přírodní žluť 3, kurkumová žluť, turmerova žluť nebo diferuloylmethan, je účinným prostředkem, zabraňujícím vývoji melanomu i dalších nádorových onemocnění. Vyskytuje se v kurkumě neboli indickém šafránu, což je koření ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), žluté barvy. Je součástí indického koření kari.
To, že tato kulinární přísada používaná v indických pokrmech je účinná proti nádorovým onemocněním, ukazuje i výzkum provedený v Indii, kde výskyt čtyř běžných druhů rakoviny prostaty, plic, tlustého střeva a prsu, je 10krát nižší než v USA. Kromě kurkuminu najdeme v kurkumě i turmeron, látku, která podle vědců podporuje regeneraci mozkových nervových buněk.

( zdroj: http://magazin2000.cz )