Leden 2015

Slova, která změnila život. Příběhy k zamyšlení.

31. ledna 2015 v 7:49 Pro pohlazení dušičky

V životě každého člověka se najdou slova, která zůstala v jeho srdci jednou provždy. Naprosto nemusí jít o nějaké citáty známých spisovatelů nebo něco podobného. Je docela možné, že nějakou zásadní větu člověk uslyší ve zcela náhodné rozmluvě se sousedem nebo známým. Uživatelé sociální sítě Reddit vyprávěli o tom, kde a při jaké příležitosti byla pronesena slova, která změnila jejich osud. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější příběhy.

Skok do bazénu

Když mi bylo třináct, chtěla jsem svou šestiletou sestřičku naučit skákat do bazénu. Zdálo se, že moje úsilí bude nekonečné, protože sestra se bála. Bylo to na veřejné plovárně. Kousek od nás ve velkých kruzích plavala paní, které bylo jistě přes sedmdesát. Po chvilkách se vždycky zastavovala a pozorovala nás. Nakonec zamířila přímo k nám. Právě ve chvíli, kdy jsem na sestru naléhala, ať už proboha skočí a ona kvílela: "Když já se bojím! Mám hrozný strach!" Paní se na sestru podívala, vztyčila z vody pěst, zamávala a zavolala: "Klidně se boj! Ale skoč!"

Stalo se to před pětatřiceti lety, ale já na to nikdy nezapomenu. Byl to pro mě doslova objev: není nutné se nebát. Hlavní je jednat, i když má člověk strach.

Starší bratr

Jsem nejstarší ze tří dětí. Můj bratr je o dva a půl roku mladší a sestřička o devět let. Když mi bylo asi čtrnáct, přel jsem se o něco s tátou, který sám byl druhý nejstarší z osmi dětí. A tenkrát v nějaké souvislosti řekl: "Jakékoli rozhodnutí, které je v tomto domě přijato, ty osobně přijímáš vlastně třikrát. Jednou za sebe, podruhé za bráchu a potřetí za tu malou, která bude opakovat všechno po vás dvou. Tvůj bratr se k ní bude chovat stejně, jako se ty chováš k němu a vztah vás obou k ní ovlivní její očekávání od jiných lidí, včetně jejího budoucího manžela".

To mnou docela zatřáslo a přimělo mě to k zamyšlení nad rolí staršího bratra. I když se nijak nesnažíte působit na druhé, ti, kdo vás berou, budou stejně své jednání a rozhodnutí stavět na tom, jak jste jednali v podobných situacích vy. Jestli jste při setkání s nepříjemnostmi dávali najevo zkroušenost nebo hněv, budou v takových situacích reagovat stejně. Když za takových okolností neklesáte na mysli, můžete jim předat sebedůvěru a optimismus.

Vědecká hodnost

Když mi bylo osmatřicet, rozmýšlel jsem se, mám-li obětovat dva roky na získání vědecké hodnosti v oboru radiografie. Bavil jsem se o tom s přítelem a prakticky jsem sám sobě tu věc rozmlouval. Říkal jsem: "Už jsem fakt starej, abych s tím začínal. Až získám diplom, bude mi čtyřicet". Přítel mi odpověděl: "No, když se do toho nepustíš, bude ti za dva roky čtyřicet tak jako tak. Ovšem nebudeš mít ten titul". Dneska je mi skoro šedesát. Ta vědecká hodnost mi tenkrát pomohla překonat hranici mezi bojem o stabilnější postavení a opravdu slušnou existencí.

Oheň

"Nejste povinni spalovat sami sebe, abyste zahřáli druhé". Tahle slova byla pro mě úplným zjevením. Když jsem vyrůstala, snažila jsem se být prostředníkem ve složitých vztazích svých rodičů. V dospívání jsem zase věčně pomáhala kamarádům v jejich osobních krizích. Větší část svého života jsem prožila ve starostech o problémy jiných a byla jsem v šoku, když jsem uslyšela, že i pomoc musí mít své meze - a to včetně těch lidí, kteří ji skutečně potřebují.

Učitelé kolem nás

"Každý, koho potkáš, zná něco, co ty neznáš", řekl mi jednou můj dědeček. Tahle věta mi pokaždé připomíná, že jsem vlastně obklopen učiteli.

Kolečkové křeslo

Potkal jsem člověka v kolečkovém křesle. Vyprávěl mi, jak se ho jednou kdosi zeptal, je-li hodně zlé být k tomu křeslu tak připoután. Odpověděl: "Já tím křeslem nejsem nijak spoután, naopak, ono mi dává volnost. Kdybych ho neměl, byl bych ležák, invalida, který nemůže vyjít z bytu".


Zdroj: http://www.pronaladu.cz

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.1. – 1.2. 2015

29. ledna 2015 v 7:54 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
mnozí považujete rčení "poznej sám sebe" za obecné téma, kterým se teď všichni nějakým způsobem zabývají. Stále probíhá jemné dolaďování a rekalibrace a nyní se díváte ještě pozorněji dovnitř sebe, abyste hledali všechny vzorce, které jste ve vašich životech hráli a nyní se chcete podívat sami na sebe z různých úhlů. Chcete převzít plnou odpovědnost za vše, co se ve vašich životech projevilo. Víte, že jste to vy, kdo jako první vytvořil zkušenost, abyste vynesli tento vzorec na povrch jakožto ten, který vás omezoval na vaší cestě vpřed a který musí být přeměněn a propuštěn. Otevřete víc svá srdce této zkušenosti a chtějte vidět krásu daru, který vám to přineslo. Přineslo vám to osvobození od utrpení, které jste si sami způsobili a pomohlo vám to pohnout se za vaše předchozí omezení, někdy zcela nečekaným a úplně překvapivým způsobem.
Nyní se díváte na to, jak byste mohli více umožnit rozvíjení se vašeho širšího vnímání a vidíte váš život a jeho události z pohledu vašeho božského já. Vidíte dramata, která se kolem vás odehrávají, a láskyplně se od nich odpoutáváte. Uvědomujete si, že v odvíjejících se vzorech vždy existují cykly, přílivy a odlivy. Rozhodnete se, že budete s těmito energiemi pracovat v harmonii, než abyste vzdorovali darům bdělosti, které to přináší. Dostali jste se na cestu směrem k velikosti ducha a tvořivosti, které ve vás vždy byly. Vaše nové začátky překypují nekonečnými možnostmi a ve vzduchu je pocit přicházejícího kouzla, pocit něčeho nádherného, co se brzy objeví. Jak se pohybujete směrem k manifestaci vašich snů, také záříte světlem, takže jste jako pochodeň naděje pro druhé a pozvedáváte energie celku.

Když udržujete vyšší pozici, kterou jste si vybojovali, inspirujete a pozvedáváte lidi v okolí vašeho vlivu. Vězte, že vás nyní vnímají z pozice respektu a obdivu. Proud řeky života je sladký a radostný a vy zažíváte mnoho chvil úžasného štěstí, jak denně vstupujete do jádra vašeho božského já. Díváte se do světla, abyste zdolali a proměnili vaše myšlenky, jak přicházejí do vašich duchovních praktik a touto zkušeností získáváte moudrost a mnoho nových vhledů. Jak se propojujete s vyšší verzí sebe sama, snažíte se ji udělat ještě krásnější a významnější, a když to děláte, zapalujete světlo v srdcích druhých.
Vždy věřte svým schopnostem vnímání a intuice. Když budete sledovat toto vedení, zavede vás to směrem k vašemu nejvyššímu a největšímu dobru. Zůstanete v proudu pozitivních energií vesmíru, které vás neomylně zavedou na cestu božského a správného načasování a vše ve vašem životě dopadne dobře. Propojování se se svým božským já přináší sílu, krásu a vznešenost. Kousky skládanky vašeho života se začínají spojovat vzrušujícím a kouzelným způsobem a vytvářejí realitu, jakou jste hledali.
Nyní se před vám rozkládá dobrodružství mnoha životů a vy víte, že máte nástroje, potřebné k tomu, aby se počítaly. Vše, co potřebujete, máte v sobě a posouváte se k dalšímu kroku na vaší duchovní cestě s důvěrou, grácií a lehkostí. V každé chvíli buďte přítomni, jste neomylně vedeni k tomu, abyste dosáhli vaše nejvyšší dobro manifestací vašich nejvroucnějších přání. Cesta k mistrovství sebe sama se stává lehčí díky vašemu odhodlání získat všechny zkušenosti tím, že budete jejich nedílnou součástí.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion


©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Zamrzlé v čase

29. ledna 2015 v 7:46 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Grand Rapids v Michiganu, 1. května 2014

Úvodní meditace (Dr. Amber Wolf): Chtěla bych, abyste se jen uvolnili ve svém těle, v tom krásném ostrově, kterým je vaše tělo, a abyste cítili, že jste součástí krásného řetězu ostrovů. Ale vy jste vy. Zhluboka se nadechněte (hluboký nádech a výdech). Toto je hodně naplněný, energetický, informativní den. Znova se nadechněte (hluboký nádech a výdech) a tak nějak splyňte s touto židlí. Uvolněte se v těchto měkkých, báječných, pohodlných židlích (smích) a prostě vnímejte, že vás podporují, jak nejlépe umí. A další nádech (hluboký nádech a výdech). Vnímejte vaše chodidla, jak odpočívají na naší překrásné matce Gaie. Nezáleží na tom, na počtu vrstev bot, ponožek, koberců a betonu - pod tím vším je Gaia. S láskou nás podporuje a pečuje o nás na každém kroku, každý den. A vnímejte i to velké objetí naší planety, které přichází z vně naší galaxie a říká: "Drazí lidé, jste tady, milujeme vás, vedete si skvěle." A přivítejte energii, milující energii, informativní energii našeho krásného průvodce Kryona, zatímco nám předává svá slova, která s sebou nesou tolik pokladů a darů.
Lee Carroll a KRYON:

Vítejte, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Skutečné poselství, které mám pro všechny z vás, bylo předáno dnes ráno. Má to co do činění s neznámým; že je zde systém, který je ukrytý uvnitř vás. Vědomí těla je připraveno vám pomáhat. Přáli jste si zahájit proces, který bych já nenazýval osvícením, ale stáváním se větším v tom, co znáte. Větším v tom, co znáte. To vás táhne kupředu a odhaluje vám věci, které vás přivádí na správné místo, jestliže nasloucháte. Nyní je to před vámi skryto, jako je před vámi skryto mnoho. Tento konkrétní channeling teď večer nebude událost, kterou je třeba vydržet. (Kryon se směje) Spíš bude jedním z těch zábavných, jestli chcete použít to slovo. Můj partner neví, kam zde směřujeme, a kdyby věděl, pravděpodobně by tam nechtěl jít (smích v publiku), protože to žádá kontroverzi uvnitř každého, kdo poslouchá, čte, ale já musím říct věci, které musím.

Zde je předpoklad pro dnešní lekci: Všechno, co soudíte na této planetě, vychází z toho, co znáte, a to pak zkresluje výsledek soudu. Všechny verdikty, které jste vyřkli o tom, co jste nalezli v minulosti… každý verdikt prochází logickým procesem, intelektuálním procesem, který je uznáván, možná dokonce i vědecký proces, je založený pouze na tom, co víte. A to vás pak přivádí k závěrům, které jsou pak často tak mylné, jak jen mohou být. Není v tom žádná tajuplnost. Je zde naprostý souhlas, že je to to nejlepší, co dokážete. Jak můžete dojít k jakýmkoliv jiným verdiktům, založeným na věcech, které neznáte nebo kterých si nejste vědomi? Ale já vám chci říct, drahé lidské bytosti, že v této moderní éře, v dnešní kultuře, toho moc nevíte. Moc toho nevíte o tom, co je 'tam venku', co se událo ve vaší historii, nevíte o zaniklých civilizacích, které po sobě nikdy nezanechaly nic, čeho byste se mohli chytit. Nevíte o věcech, u kterých pouze předpokládáte, že se staly určitým způsobem, protože používáte svou logiku a dnešní zdůvodňování, abyste posoudili minulost. A tak vám chci uvést nějaké příklady. Je to pro mě zábava, jestli můžete použít to slovo. Je to pro mě nádherné, protože vám mohu odkrýt něco k přemýšlení - něco, co jste nevěděli......

El Morya prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2015

29. ledna 2015 v 7:41 | Barbara Bessen |  Channeling
Milí přátelé našich channelingů,
přeji vám šťastný rok 2015, hodně radosti a zdraví. Kéž jsou všechny naše procesy, jimiž procházíme, jemné a snadno rozpoznatelné. A kéž se dokážeme ještě víc rozpomínat na to, že jsme božské bytosti, které vědí, jak tvořit. Vytvořme si proto tady na Zemi lehký, radostný a zároveň do hloubky zasahující život.

Teď to tady trochu připomíná závěrečný finiš. Během posledních měsíců nám Saint Germain na seminářích ukazoval jeden zajímavý obraz, jak se k naší nádherné modré planetě připojuje další Země. Obě se vzájemně překrývají tak, jak to známe z květu života. Je to velký tvůrčí proces. Saint Germain říká, že jednou se stará a nová Země propojí. A říká také, že my tuto novou Zemi tvoříme. Z její existence pak přirozeně vznikne pětidimenzionální Země. Vždyť se přece proměňuje a rozšiřuje na základě našich zkušeností, našich výtvorů. Jsme tedy i tvůrci této nádherné, vysoko vibrující Země, neboť každou vteřinou tvoříme našimi myšlenkami a chováním, i když si toho nejsme vždy vědomi. Měli bychom si to však uvědomovat stále víc!

Když jsem se připravovala na toto poselství, najednou se před mým vnitřním zrakem zjevil vzestoupený mistr El Morya. Seznámila jsem se s ním na začátku své práce před dobrými třinácti lety. Trochu mě tehdy školil.

Jeho tématem bylo: Uvědomovat si svou sílu a vědomě ji používat. Náš kontakt tehdy trval zhruba půl roku. Pak "zmizel". El Morya se teď jen usmál nad mým překvapeným údivem, neboť jsem očekávala, že se objeví Saint Germain nebo Kryon … Vnímám jeho kvalitu jako velmi čistou a sebejistou. A vidím jeho velké modré pronikavé oči. Možná byste si mohli předtím, než začnete číst, zavřít oči a zkusit si jej představit. Hodně radosti. S dalším channelingem se ohlásím v březnu.

Přeji vám krásný čas s ukotvením v srdci!
Barbara Bessen


Milí přátelé na Zemi!
Jsem El Morya, pocházím ze starého indického rodu a dlouhý čas jsem pobýval na této planetě. Svůj koloběh inkarnací na Zemi jsem ukončil před zhruba sto padesáti pozemskými léty. Říkáte tomu stát se vzestoupeným mistrem. Teď se s velkou úctou a respektem ukláním před všemi čtenáři. Žít v této době transformace opravdu není jednoduché. Vyžaduje to hodně vůle a božské síly, aby si člověk udržoval rovný směr, aby nesešel z cesty, ze stezky projasňování pozemského těla. Jste vysoké bytosti, které se rozhodly inkarnovat do této konečné fáze transformace Země. S plným vědomím, co vás čeká. Mám tím na mysli, že jste sem nepřišli (jen) kvůli vám samotným, ale abyste změnili kolektivní vědomí. Všechny ty nastřádané emoce lidí a jejich životů, všechny ty myšlenkové vzorce, které kdy byly vytvořeny a ovlivňovaly lidi, je třeba změnit a vyrovnat, aby k lidem mohly proudit nové informace, božské nápady a koncepce a utvářet jejich život. Pokud teď na chvíli zavřeš oči a uvědomíš si, kolik jsi toho již během tohoto svého života rozpoznal a tím už většinou i přetransformoval, budeš možná překvapen, kam až ses dostal a jak jinak teď vnímáš svůj život. Přesto však často nebýváš spokojen a chtěl bys toho měnit ještě mnohem víc. Většinou se to týká tebe, tvých problémů, přesto si uvědomuješ i všechny ty krizové situace, zoufalství a bídu na planetě. Jak vám však často sdělujeme, je velmi důležité chápat to tak, že každá změna tvých otisků, tvého myšlení, tvého života vede ke změnám toho všeho i u ostatních lidí. ...

AA Michael - Druhá fáze vzestupu srdeční čakry

29. ledna 2015 v 7:39 | Natalie Glasson |  Channeling
Poselství Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson, 28.11.2014

Cítíte, že se vaše srdeční čakra transformuje? Cítíte svou schopnost milovat a zvyšovat lásku? Vnímáte to, že se skrze vaši srdeční čakru vynořuje utrpení vaší minulosti, abyste ho ještě jednou prožili a propustili?

Teď je ten nejposvátnější čas na Zemi a na vnitřních rovinách, obzvláště během vašeho přesunu z roku 2014 do roku 2015, kdy se srdeční čakra Stvořitele, nejhlubší a nejčistší zdroj lásky, rozšiřuje a z ní proudí větší množství lásky do vibrací všeho a všech. Vše, co existuje / děje se ve Stvořiteli, existuje / děje se na vnitřních rovinách a na Zemi v každé duši. Některým lidem je to, že se nejčistší zdroj lásky v jejich srdeční čakře a duši rozšiřuje, napojuje a spojuje s celým jejich bytím, nepříjemné. Dochází tím k aktivaci hlubokého léčení. Někdy může být čistá vibrace lásky mnoha bytostmi pociťována jako něco nekalého, jako něco, co způsobuje chaos, nerovnováhu a pročišťování energií, myšlenek, emocí a vědomí. Když se člověk rozhodne těmto vzrůstajícím čistým vibracím lásky ve svém bytí klást odpor, ať už vědomě či nevědomě, pak započne bitva. Teprve když je člověk schopen zaměřit se na božskou pravdu ve svém bytí a dívat se na vše z této perspektivy, pak vnímá čistou lásku jako bonus, jako zázrak a léčení. Zažijete hlubokou expanzi srdeční čakry, rozvinete svou kapacitu být láskou a lásku vyjadřovat, stejně jako potvrzení toho, že svět kolem vás je láska.

Jde o víc než čistě o větší vlnu lásky, která vám byla poslána pro posílení vaší vibrace a vašeho vzestupu. Je to podobné hlubokému probuzení vašeho pravdivého bytí. Probuzení lásky bude mít u každé duše na Zemi jedinečný a rozličný vliv na její bytí a realitu. Pravda probuzená v duších a srdečních čakrách bude také rozmanitá, naplněná magií a hlubší esencí vaší duše.....

Reformovaný-Budhismus :-))

28. ledna 2015 v 8:14 | www.mountainsangha.org |  Humor


Horoskop na období 26. 1. – 1. 2. 2015

26. ledna 2015 v 2:54 | Petra Nel |  Horoskop

Posvátné léčení muže a ženy


Slunce v harmonii se Saturnen (do 28. 1.) přináší pracovitost a konstruktivnost, potřebu udělat si kolem sebe pořádek, dotáhnout rozdělanou práci a uvést do praxe nějaký nápad či ideu. Slunce během tohoto týdne vytvoří konjunkci s retrográdním Merkurem, který směřuje naproti Slunci při svém návratu - regresi. Slunce osvětlí, prozáří, osvítí mysl, která něco v minulosti nepochopila, zapomněla. Proto v tomto týdnu může proběhnout proces jasného uvědomění, pochopení, vhledu, proroctví (dle úrovně vědomí člověka). "Může se vám rozsvítit." Toto pochopení vám změní život - nebo přesněji vaše postoje, rozhodnutí a následně život, když to uchopíte a vykonáte.
Mars v Rybách se dostává do konjunkce s Chironem v Rybách (do 6. 2.). Přichází síla posvátného bojovníka. Muži, kteří jsou spojeni s Marsem, mají příležitost přiznat svoji zranitelnost, potlačený vztek, nenávist, bezmocnost, bolest, pasivitu, aby se skrze přijetí těchto pocitů dostali k posvátné síle zasvěceného bojovníka, který používá svého Marse pouze k obraně. Muž využívá svou energii k tomu, aby ničil, rozbíjel, válčil, znásilňoval nebo aby budoval, ochraňoval a moudře vládl v míru. To znamená vstup do Země s vášní ale ne její znásilnění.
V ženách se může dít léčebný proces. Vnímají muže buď jako útočníky a tím pádem se musí bránit a s nimi bojovat, a nebo muže vnímají jako ochránce a mohou se jim oddat a důvěřovat. S tím souvisí konjunkce Venuše s Neptunem a Černou Lunou.

Venuše vstupuje do znamení Ryb 27. 1. a vytváří konjunkci s Neptunem (do 5. 2.) a opozici s Černou Lunou a je v kvadratuře se Saturnem (30. 1. - 4. 2.). Venuše (láska, hodnoty, harmonie) v konjunkci s Neptunem (vyšší oktáva lásky, milost, bezpodmínečnost) prochází odevzdáním se hlubokým citům, touze po lásce a harmonii. Kvadratura se Saturnem blokuje postoj: s důvěrou odevzdat se hluboké lásce. Ženy si budou prožívat hluboké nenaplnění, zklamání, zoufalství, pokud muži neobjeví svého posvátného bojovníka.
Jediné, co skutečně muž může dát ženě, je oddaně ji milovat a chránit. To ženě dává sílu, aby skrze sebe nechala projít všechny emoce. Dokonce i ty, se kterými muž ve svém nitru není spojen. Skrze pocity ženy se vynáší to, co je skryté. Čím více je muž odpojen od svých pocitů, tím emotivnější ženu musí mít. (Muži se mně často ptají, proč mají tak hysterickou ženu? A někteří ji zkusili několikrát vyměnit, ale stále si nevědomě vybírali více a více hysterické ženy, dokud se neobrátili do svého nitra a nenavázali kontakt se svou emocionální složkou. Samozřejmě má to i opačný důvod, proč si žena nevědomě vybírá zavřeného - necitlivého muže. Jsou v tom společně.) Opozice s Černou Lunou právě vynese vše nevědomé, temné, bolestné zranění z neuznání ženy, ženy mohou působit jako žena femme fatale. Ženy odhalí své bolesti a zranění. Mohou se objevit různá pokušení, nevěry, když muž nezvládne nalézt svého posvátného bojovníka a nedokáže obejmout svou zraněnou ženu a přijmout ji s její emotivností, protože ta bolest patří i jemu - muži.

Procházíme léčením vztahu mezi mužem a ženou. Přiznejte své pocity, lásku, city, i kdyby to vás mělo stát odmítnutí - buďte pravdiví. To vše může projít velkou milostí, karmickým očistěním a nastolení rovnováhy. Ženy dejte mužům ocenění a lásku. Muži dejte ženám pocítit jejich jedinečnost a to, že ona je vyvolená. ;-) Uvidíte, jaká bude proměna vaší ženy. Přistupujte k tomu druhému, jako by to byla vaše vlastní láska či zranění.

Požehnané dny
S láskou Nel
---------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Anděl strážce života

24. ledna 2015 v 8:16 | www.malirka.com |  Mandalky pro radost


Supermateriály

23. ledna 2015 v 8:02 | Jiří Holubec ( cilichili.cz) |  Ostatní

Kryon ve svém channelingu - Časová kapsle Gaii píše:

Nápady a vynálezy nejsou náhodné ..

Teď se chci k tomu vrátit, protože jsme se dostali k bodu, o kterém jsem chtěl mluvit a o čem jsme nemluvili dříve. Zdá se to neuvěřitelné, ale skutečnosti je, že představy a myšlenky jsou planetě dány až když je na ně připravena a ne dříve. Minule jsme vám řekli, že lidstvo věří, že může "myslet na všechno". Intelektuálové věří, že obloha je hranicí kreativity. A přece, není to zajímavé, že všechny hluboké myšlenky a představy vznikly téměř v poslední chvíli? Když se podíváte na lidstvo a jak dlouho jste zde a jak dlouho zde jsou inteligentní Lidské Bytosti, čím to je, že skoro ke všem moderním vynálezům došlo až obrazně řečeno, v poslední sekundě?


Představte si, že procházíte tisíciletími, aniž byste rozuměli tomu, co je baktérie, nebo že byste nevěřili v mikroby nebo neměli elektřinu. Když přemýšlíte o těchto věcech v pořadí, ve kterém přišly na planetu, je to docela vypovídající. Mnozí Lidé pracovali najednou na stejném vynálezu a ani o tom nevěděli. Najednou jste dostali vynález rádia, potom obrázky létající vzduchem, potom letadlo. To všechno dorazilo současně, zdánlivě v posledním okamžiku. Ptali jste se jakou to má logiku ve schématu toho, jak věci fungují? Dospěli jste do určitého bodu v historii před tím, než se Lidé stali rozumnými bytostmi? Nebo si myslíte, že se stalo něco jiného? Odpověď zní, že nic jiného nebylo. Zdálo se, že tyto myšlenky byly "doručeny" na planetu všechny najednou, a mnoho lidé je pochopilo ve stejném okamžiku.

... a tak se poj'dme podívat na několik novinek ze světa vědy a techniky. WanVezměte list, postavte na něj špendlík a na špendlík slona
Kdysi se o nich psalo ve sci-fi. Jules Verne něžněl nad představou křišťálového skla, které v oknech ponorky odolá obřímu tlaku. James Bond měl k dispozici nepřetrhnutelné lano namotané v hodinkách a komiksy popisovaly hrdiny střílející pavučinu. Dnes se o supermateriálech dočítáme v novinách pomalu každý den. Navíc o tak podivných, že by se z toho Spiderman omotal vlastní sítí a šel se s Jamesem Bondem potopit do moře ke kapitánu Nemovi.

Příchod supermateriálů nebyl žádné překvapení. Jako první o nich promluvil v roce 1959 americký fyzik Richard Feynman. Feynman, jeden z největších mozků lidské historie, tehdy platil za celebritu první třídy. Jeho přednášky se vysílaly v televizi a vycházely v knihách. Často se v nich pouštěl do oblastí, které daleko přesahovaly rámec tehdejší vědy. V semináři There's Plenty of Room at the Bottom (Tam dole je spousta místa) rozvinul teorii o tom, že se nemusíme nechávat svazovat vlastnostmi materiálů, které vytvořila příroda. Pokud budeme schopni manipulovat jednotlivými atomy, můžeme si jejich vlastnosti upravovat podle libosti.

Feynmanova genialita se potvrdila v tom, že během následujících desetiletí se jeho následovníkům podařilo zrealizovat prakticky vše, co ve své přednášce nadnesl. Od encyklopedií psaných na špendlíkovou hlavičku po chemické procesy a nástroje schopné přemisťovat jednotlivé atomy. Možná jste si toho nevšimli, ale žijeme v době, kdy se díky novým materiálům do pár let pravděpodobně obrátí svět vzhůru nohama (ne doslova, ale člověk nikdy neví). Takže mrkejte na drát.

Nejpevnější pancíř z tuhy

Grafen je materiál, který nedávno způsobil na patentových úřadech scény jak vystřižené z filmu o Járovi Cimrmanovi. Patent na jeho různé podoby v prakticky stejnou dobu podávaly laboratoře nejrůznějších institucí od univerzity v Cambridgi přes IBM po Saab a Lockheed Martin. Samotný fakt, že si na něj přední světové firmy snaží zajistit patent, naznačuje, že grafen je materiálem budoucnosti.

V podstatě ale nejde o nic zvláštního. Zjednodušeně řečeno je grafen film vytvořený z jediné vrstvy uhlíkových atomů propojených do struktury připomínající včelí plástev. Právě neuvěřitelná tenkost - grafen je v podstatě dvourozměrný - propůjčuje novému materiálu jeho supervlastnosti. Je třeba neuvěřitelně pevný. Vezměte list grafenu o tloušťce papíru, postavte na něj špendlík a na jeho hlavičku slona. List zůstane neporušený........


Kryon - Dveře vzestupu v DNA

21. ledna 2015 v 19:53 | Lee Carroll |  Channeling

Toto Kryonovo posleství má dvě části. Jednak úvodní mini-poselství, které bylo přijato v dopolední části Kryonova semináře, kde Kryon nastínil některé základní skutečnosti a pak, pod textem úvodního "mini-poselství" je hlavní část tohoto, z našeho pohledu, nadčasového poselství.
Opět jde o další jedno poselství, které pomáhá vidět, vnímat skutečnosti života širším způsobem, které pomáhá rozvíjet naši mysl, rozšiřovat naše Vědomí k Vědomí multidimenzionality i kvantovosti.
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě v Georgii, v sobotu 16. února 2013

Úvodní mini-poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Proces, který vidíte před sebou, je procesem staré duše. Není to mimo lidské chápání. Tento proces zvaný channeling používá lidskou část, která přechází most k dimenzionalitě, jejíž jste součástí, ale neuvědomujete si to. Tato část je zároveň součástí samotného mostu, který přecházíte v této nové energii.

Na staré Zemi, ve staré situaci, jste věřili, že celá vaše realita je zapouzdřena do bubliny, a všechno kolem té bubliny je Bůh, něco nedotknutelného, nedosažitelného, někteří o tom říkají, že to vůbec neexistuje - a tady jste. Dokonce i člověk, který se probouzí do svého božství, tlačí na bublinu a přemýšlí, jestli je skutečná, možná tráví svůj život v naději, že je. A pak se stane channelerem a posouvá hranice bubliny. Někteří z vás to však nepoznají, i když se tak stane. Nevědí, zda byla ta hranice skutečná nebo ne, zda ten člověk channelující v křesle nevhodně předstírá, nebo jestli má opravdu nějaké spojení, které přesahuje to, co si běžně myslíte, a přitom se dotknete skutečné tváře multidimenzionálního Boha.

23 roků jsem tady, a mnozí z vás sedí, poslouchají, čtou. A já se vždy představuji znovu a znovu, jako vaše část. Bylo pro nás těžké dát vám zprávu, že možná, jen možná, jsme všichni vzájemně spojení (včetně hlasu, který k vám zde promlouvá). Že jsme všichni propojení ve vhodném systému, který je božský. Že je doslova podstatou toho, co vysílá velké Centrální Slunce ze středu galaxie, z její velké hloubky. Že se to vše týká stejně vás i nás.

Je to pravda. Naše učení se od samého počátku měnilo a přetvářelo jen nepatrně, v souladu s nadzvedáváním závoje. A pokud jste studovali to, co jsme vám říkali, mohli jste v tom všem najít stejnost. A přesto v posledních několika letech došlo k nárůstu vědomí ve všem. Odkud to tedy přišlo, drazí? Odpověď zní: od vás, neboť já nadále učím ve stejné energii, jako jsem vždy učil. Zůstávám tím, kdo vás vede k mostu. Kromě toho, co se stalo pomalu, začala i lidská bytost sama tlačit na vnější hranice bubliny a tak se bublina rozšiřuje. Přesně o tom budeme mluvit dnes večer. Dnes večer začnu snad s nejtěžší esoterickou informací, kterou jsem kdy dal. Protože začnu mluvit o věcech, které nejsou zřejmé, o věcech, kterým někteří nebudou rozumět. Posluchači i čtenáři se k tomu možná budou chtít vrátit, aby se do toho mohli skutečně ponořit. Toto je totiž příprava na věci, které se neobjevují ve vaší bublině....

AA Michael - ČEKÁ NA VÁS VAŠE PESTROBAREVNÁ SVĚTELNÁ VESTA

21. ledna 2015 v 19:50 | Ronna Herman |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2015


Milovaní mistři, neboť věk Ryb upadá a zcela se stává minulostí, je tu nový systém pravidel a Vesmírných zákonů, která nyní budou platit pro všechny vynořující se Duchovní Lidské Bytosti. Rozvíjí se nový, rozšířený cyklus Stvoření, vy všichni, kteří se snažíte dosáhnout jednotného stavu vědomí budete označeni jako pokročilí spolutvůrci budoucnosti. Pro Vás, jako zplnomocněného Nositele Božího Světla na rovině fyzické existence, je novým Božím posláním pomáhat v rozpuku, v expanzi, v rozšíření Božího vědomí. Vaším cílem je stát se mistrem projevení, zhmotnění, vysílání, vyzařování, vynášení Esence Tvoření ven, a aktivování této Esence vaším Svatým Srdcem. Pak, prostřednictvím zvýšené intuitivní pozornosti, začnete dostávat zvláštní myšlenky/koncepty, které budou vysílány do vaší Svaté Mysli. Postupně budete získávat schopnost vyzařovat nové Myšlenky-Semínka do svého osobního Květu Života/ Kola Tvůrce, Stvořitele, a to započne pokročilý proces tvoření věcí, které potřebujete pro radostné, zjemnělé bytí plné hojnosti. Zvuk vašeho Světla se zvětší, tak jak toto světlo postupně bude plynout ven ve vzorci Nekonečna dalekosáhlého vlivu, a bude přitom více a výhodněji ovlivňovat vaše prostředí a všechny okolo vás.


Ti z vás, kteří aktivně hledají mistrovství Sebe, jsou připravováni na to, aby vstoupili do nového Božího Plánu Věku Vodnáře a čerpali z něj, do věku, který nyní září velkým Archandělským a Dévickým královstvím a z nich vyzařuje ven. Jak čistíte své osobní prostředí od negativních, nevyvážených, nerovnovážných frekvencí Třetí a Čtvrté Dimenze, postupně procházíte zbylými pod-rovinami Čtvrté Dimenze. To je základ procesu vzestupu, který nyní lidstvo zažívá. Můžete tuto skutečnost popřít nebo ignorovat, ale dříve či později každá duše na Zemské pláni bude muset přejít stezkou vzestupu do vyššího vědomí, pozornosti. Proč nevyužít možnost, která je vám nabízena? Čím déle budete čekat, tím těžší cesta bude.


Během nadcházejících asi dvaceti let zažije podstatná část lidstva přesun od vnějšího zaměření na materiální svět k vnitřnímu zaměření na Ducha a vědomí Sebe. To započne proces vstřebávání zbylých prvků Vyššího Já, což se skládá z projasnění všech prvků nižších frekvencí, stejně jako poskytnutí prostoru prvkům vyšších frekvencí Duchovní Lidské Bytosti. Tomu se v ezoterických učeních minulosti říká zřeknutí se, neboť to s sebou často nese to, abychom nechali odejít věci, které nezapadají do rozvíjejících se vibračních vzorců na další vyšší úrovni vědomí. Proto je v tom určité nepohodlí, stejně jako jistá dávka zmatku ve vnějším světě osoby, jak se přizpůsobuje, aby byl vhodný pro "vynořující se pročištěné Já". .........


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.1. – 25.1. 2015

21. ledna 2015 v 8:14 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
vy všichni jste se snažili udržet v rovnováze, když nové energie přinesly myšlenky, pocity a emoce, o nichž jste ani netušili, že je v sobě máte a nyní jste připraveni na to, abyste víc zjemnili svá čtyři nižší těla. V nadcházejících dnech to bude jednodušší, protože většina z vás již téměř dokončila čištění a vyklízení všeho, co není láska, z nejhlubších a nejvnitřnějších částí své bytosti. Nyní se cesta, která je před vámi, naplňuje větším spektrem světla, což představuje větší perspektivu, než jste si původně mysleli. Dostavilo se větší porozumění sebe sama, což zase umožňuje, abyste více chápali vaše bratry a sestry, s nimiž sdílíte prostor na tomto světě. Světlo přináší nové momenty, naplněné neomezenými možnostmi. To, že jste víc prostoupeni světlem a víc se soustředíte, způsobuje, že se vaše nové myšlenky a kreativní nápady manifestují rychleji než kdy předtím.

To, co jste si přáli zažít a trvalo to roky, než to k vám přišlo, se nyní objevuje bez námahy a harmonickým způsobem. Vesmír a Stvořitel vám vytvářejí a přinášejí všechno dobré, co jste si ve svých individuálních životech přáli zažít. Nyní začínáte chápat, co znamená život žitý v harmonii s vesmírem a Stvořitelem - nekonečně proudící řeka lásky, potěšení, světla, barev a tvořivosti. Na povrch začínají vyplouvat talenty, které jste rozvinuli a praktikovali v průběhu pobytů ve fyzické formě. Nyní máte velkou příležitost, abyste jim teď dovolili se přes vás vyjádřit. Talenty, po nichž jste toužili, se ve vás začínají rozvíjet a překvapí vás tím, jak se projeví ve vašem každodenním životě. Každý z vás máte jedinečné a úžasné talenty a nadání, které ležely pod povrchem daných osobních omezení, která se nyní zcela rozpouštějí.

Dojde k překvapením a neočekávaným událostem, které každému z vás přinesou stěžejní záblesky vhledů, díky nimž se vše v jediném okamžiku změní. Vše, co se děje, přináší úplný posun paradigmat a vy se musíte pokusit nevzdorovat tomu, co přichází. Zůstaňte otevřeni a připraveni rozjímat a obejmout nové směry, které vás mohou zavést k novým výšinám. V důsledku vašich záměrů vycházejících ze srdce k vám přijde úspěch a začíná se vám manifestovat vaše nejvyšší dobro. Když toto dobro obdržíte, pamatujte na to, abyste ho světu vrátili ve vděčností a pokoře. Věci se spojí jako zázrakem a vytvoří realitu, jakou jste hledali. Udržujte si nadšení ohledně nových možností a potenciálů a buďte optimističtí ve své víře v druhé, aby také oni mohli prospívat, růst a rozšiřovat se. Každý kolem vás uvidí pozitivní a nádherné aspekty vaší opravdové bytosti a bude vám je zrcadlit zpátky.

Dovolte si sáhnout do neprozkoumaných oblastí vyjádření sebe sama a podívejte se na své projekty s novým a kreativnějším přístupem. Více riskujte a otevřete se novým a jiným nápadům. Propusťte všechny zbývající staré strachy a omezení, které asi ještě stále držíte a více se otevřete tvořivé inspiraci. V zájmu rozšíření perspektiv si zvolte, že budete klidní, že ztišíte svou mysl a dovolíte vesmíru, aby vám přinesl víc možností, o jakých jste neměli ani představu. Dovolte vesmíru, aby vás podpořil a dovolte mu, aby vám svým působením přinesl možná řešení, která vám pomohou řídit vaše výstupy. Buďte otevřeně vnímaví, trpěliví a flexibilní a zůstaňte připraveni na to, že budete dostávat překvapujícími a imaginativními způsoby. Pokračujte vpřed a mějte oči otevřené pro nové a nečekané příležitosti. Mohli byste být příjemně překvapeni, kam vás zavedou.

Vězte, že vše je v pořádku a že vás obklopuje pouze láska. Ztělesňujte nový způsob, jak hledět na život a na svět kolem. Jste zářící, pulzující pochodní světla pro všechny kolem a posilujete druhé láskou, moudrostí a přítomností. Je čas, abyste svítili ještě jasněji a abyste světu ukázali vaši pravou podstatu.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion


©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Smysl života

20. ledna 2015 v 8:24 | www.vince-anila.blogspot.com |  Humor

Úspěšný a jednoduchý lék na rakovinu

20. ledna 2015 v 8:23 | Jana Hollanová |  Zdraví
Léčivo, za které se nepořádají obludné růžové pochody: Německá vědkyně vynalezla již před lety úspěšný a jednoduchý lék na rakovinu. Protiproud přináší recept

JANA HOLLANOVÁ Dr. Johanna Budwigová, německá fyzička, farmakoložka a biochemička, na základě svých objevů týkajících se role nenasycených mastných kyselin ve fungování lidského imunitního systému vyléčila tisíce pacientů. Mnozí z nich byli v posledním stádiu rakoviny a měli před sebou podle odhadu lékařů jen týdny života. Zázračným "léčivem" jsou "obyčejné" potraviny jako tvaroh, lněný olej a šampaňské. Dr. Budwigová byla za tyto své objevy sedmkrát nominována na alternativní Nobelovu cenu. Její metoda zachraňuje (nejen) onkologické pacienty i dnes.
Vyléčily se už tisíce lidí. Minulý týden se nám do poradny zdravého životního stylu donesla další pozitivní zpráva - pán, jenž byl upoután s rakovinou na lůžko a jeho životní vyhlídky byly řádově několikaměsíční, s pomocí "protokolu dr. Budwigové" svou nemoc překonal a - jak by se řeklo - "zdravý vstal z postele". Takových případů je překvapivě mnoho.

Na rozdíl od běžných léčebných opatření typu chemoterapie se dá říci, že léčba, kterou vynalezla dr. Budwigová, téměř nic nestojí a lze ji "praktikovat" doma v kuchyni. A také proto ji rakovinový "průmysl smrti" nenávidí, stejně jako nenáviděl její objevitelku, která s poctivostí vědkyně říkala věci přesně tak, jak byly, ať se to komu líbilo, či ne.

Objevitelka nepostradatelných tuků

Johanna Budwigová se narodila 30. září 1908 v Německu. Tato geniální žena, sedmkrát nominovaná na Nobelovu cenu, získala doktorát z fyziky, jejím oborem však byla i biochemie a farmakologie. Pracovala jako hlavní konzultantka pro Spolkový institut pro výzkum tuků.
Své celoživotní úsilí zaměřila na výzkum tuků a velmi záhy si uvědomila důležitost tuků v lidském organismu, a tak se začala zabývat metabolismem tuků, zejména esenciálních mastných kyselin, které jsou zásadně důležité pro zdraví lidského organismu. Její objevy jsou skutečně převratné a není divu, že se je velcí výrobci spotřebních tuků dodnes snaží potlačit a zatajit před veřejností.
Johana Budwigová
Johana Budwigová
Doktorka Budwigová totiž zjistila, že zatímco nenasycené mastné kyseliny, (nazývané souhrnně Omega-3 nenasycené mastné kyseliny nebo PUFA Omega-3, jejich společným rysem je dvojná vazba mezi uhlíky na třetím místě, počítáno od koncového methylu) jsou lidskému organismu nesmírně prospěšné, takzvané saturované neboli hydrogenované tuky (obsažené dnes např. především v údajně "zdravých" margarínech) našemu zdraví naopak intenzivně škodí.

Rybí tuk kontra fastfood - bitva o naše zdraví

Nenasycené mastné kyseliny se vyznačují jednou či více dvojnými, případně trojnými vazbami v rámci molekuly. Dvojné vazby znamenají, že molekula obsahuje takzvané "volné elektrony". Doktorka Budwigová přišla na to, že právě tyto volné elektrony jsou především schopné přijímat fotony ze slunečního světla - vlastně tak vnášejí světlo do našich buněk - a jsou nezbytné pro udržení všech druhů fyziologických funkcí. ....

Horoskop na období 19. 1. – 25. 1. 2015

18. ledna 2015 v 23:04 | Petra Nel |  Horoskop

Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého

Slunce 20. 1. v 11 hodin vstupuje do znamení Vodnáře. Luna ve stejný den také vstupuje do znamení Vodnáře a je novoluní.
"Tobě, Vodnáři, dávám vizi budoucnosti, aby člověk dokázal vidět různé možnosti. Pocítíš bolest osamělosti, protože ti nedovoluji personifikovat Mou lásku. Za to, že obrátíš lidský zrak k novým možnostem, ti však dávám dar Svobody, abys ve své volnosti mohl neustále sloužit lidstvu, kdykoli tě bude třeba."
Vstupem Slunce do Vodnáře začneme prožívat lehčeji díky schopnosti podívat se na vše objektivně, z ptačí perspektivy.
Působící konfigurace Marse v konjunkci s Neptunem v Rybách, v opozici s Černou Lunou a kvadratuře na Saturna přineslo hodně bolesti a hlavně bezmocnosti. Nelze s tím nic udělat. Velká únava, odliv energie. To vše přineslo menší schopnost snášet stres. Co normálně a běžně zvládáte, to vás v této době mohlo položit. Viz. rozbor minulý týden. Tato konfigurace působí do 24. 1. Tím, že Slunce vstupuje do Vodnáře, přijde odlehčení právě po 20. 1.
Novoluní ve Vodnáři symbolizuje téma na jeden měsíční cyklus do dalšího novoluní. Na prvním stupni Vodnáře (novoluní), význam stupně dle hinduistické astrologie:

"Muž spící na snopu pšenice, vedle něj jídlo."
Zkuste o tom popřemýšlet. Vnímejte, že je to symbol, obraz… Co v tomto symbolu vidíte?
Téma Vodnáře: svoboda, schopnost vidět budoucnost a nové možnosti. Otevírá se "nebe", aby bylo staženo, snesen vhled, nové nápady, ideje, poznání, informace, které pomohou rozšířit vědomí lidí a více je navrátit ke své přirozenosti a především je probudit. Vodnář je symbolizován Andělem, někdy Bláznem - Rebelem, který je osvobozený od her ega, a proto reaguje někdy nečekaně, nepochopitelně, nelogicky. Ve Vodnářské energii je potřeba dát si pozor na velkou potřebu svobody, která vede k nezávislosti. Vodnáři jsou někdy hrdí na svou nezávislost a samostatnost a přitom nevidí, jak moc jsou ve skutečnosti závislí právě na své nezávislosti a svobodě. ;-)
Slunce se dostává do harmonie se Saturnem (do 28. 1.) a tím získáme více pocitu pevnosti, jasnosti, stability, praktičnosti a systematičnosti. Nové nápady dokážeme uvést do praxe, hmoty.
Venuše opozice Jupiter symbolizuje nespokojenost ve vztazích, nenaplněnost, povrchnost, sklon více utrácet, potřeby více sladkostí a sklony k přejídání se.
Merkur ve Vodnáři se stává retrográdní 21. 1. - 11. 2. Retrograditu můžeme obrazně přirovnat k pocitu, když sedíte ve vlaku, který stojí ve stanici a vedle vás se rozjíždí vlak, vy máte pocit, že couváte. Retrogradita je zpětný chod a symbolizuje regresi, podívání se do minulosti, do místa, kde nebylo něco správně pochopeno nebo tam bylo zapomenuto. Proto se v této době objeví staré záležitosti, uvědomění a nové pochopení minulosti. Vhled do minulosti, aby vám to ovlivnilo rozhodnutí o budoucnosti. To, kde jste něco nesprávně pochopili, se vám navrátí, abyste opravili své pochopení. Tam, kde jste něco neřekli, nevysvětlili, zatajili, budete muset vyjít z pravdou ven a říci. Z vyšší úrovně vědomí nám bude opraveno v mysli.
Merkur se dostává do harmonického aspektu s Uranem (21. 1. - 1. 2.), Merkur - nižší mysl ve spolupráci s Uranem - rozšířené vědomí.
,,Až nastane čas, zasáhnu, opravím, aby člověk pochopil, změnil to, co se má z vyššího vědomí pochopit, odpojím jeho ego a hru mysli, aby byl schopen přijmout čistý vhled, pochopení jeho minulosti, aby se probudil." …. To vám mám vzkázat…
Už víte, co znamená symbol novoluní?
Krásný a požehnaný týden.
Nel

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Prosím neházejte nic do řek,do moře

18. ledna 2015 v 21:59 Ostatní
toto je video z ostrova,vzdáleného 2 000 km od dalších břehů.
Nikdo tu nežije, pouze ptáci...a přesto...!!!
Nebudete věřit svým očím!!!
Prosím neházejte nic do řek,do moře.
Kdo chce změnu ?

18. ledna 2015 v 8:32 | fb.com/soucitne

Alita Zaurak: ROK 2015 - ROK VZESTUPU

17. ledna 2015 v 8:37 | Alita Zaurak |  Ostatní


Rok 2015 je rokem Jupitera.

Nastává období rozšiřování, otevírání se novým možnostem, období sdílení a předávání poznatků a zkušeností.

Jupiter je v astrologické řeči symbolů odpradávna spojován s Velkým Štěstím, s dobrem, optimismem, štědrostí a hojností všeho druhu. Představuje se nám jako filosof, cestovatel, léčitel, učitel, zasvěcovatel. Moudrý zralý muž, užívající si souladně darů Života, muž skutečně bohatý, protože své bohatství má od Boha.

Během náročného strohého roku Saturna 2014 jsme byli obraceni spíše do nitra, k sobě samým. Museli jsme si srovnat své hodnoty, vyjasnit si své skutečné potřeby, osvobodit se od závislosti na vnějších podmínkách a začít vědomě svůj život zevnitř přetvářet a transformovat.

Nyní se můžeme znovu otevřít novým možnostem a příležitostem, zapojit se aktivně do spoluutváření reality nového světa. Obnoveni, proměněni, niterně obohaceni, propojeni s vlastním zdrojem energie, osvobozeni od všemožných strachů a pochyb, můžeme skutečně začít konat, můžeme vyrazit ven…

Nyní skutečně VÍME, jsme vědoucí, tudíž se nenecháme zastrašit, spoutat a omezit již rozpadajícími se starými mocenskými strukturami a mechanismy. Snadněji rozeznáváme manipulativní tendence a nejrůznější zrcadlení a projekce nejen mezi lidmi, ale též v našich nejbližších vztazích, v partnerství, v rodině, mezi přáteli…

Nuž, a nakonec i v sobě samých můžeme mnohem snadněji rozeznat tendence k sebeponižování, sebeničení, stavění se do role oběti či agresora, čímž si přitahovat do života nejrůznější trápení a zbytečnou bolest. Díky schopnosti pozorovat své myšlenky, poodstoupit a stát se divákem svých emočních dramat, můžeme tyto tendence včas zastavit a znovu a znovu se navracet ke své Podstatě, posilovat VĚDOMÍ SEBE SAMA.

MY VÍME, ZNÁME PRAVDU, PROŽILI JSME TO, DOTKLI JSME SE SAMOTNÉHO DNA A NYNÍ MŮŽEME JEN STOUPAT VZHŮRU.

Ve znamení STŘELCE, kde planeta JUPITER vládne, se již od 23.12. 2014 po třiceti letech nalézá SATURN, což přidává výše zmíněným sdělením na síle a důraznosti. Střelec míří vzhůru, do nebe, ke světlu a strohý Saturn bude během většiny roku 2015 a nadále až do 20.12. 2017 dohlížet na náš pomalý, ale jistý vzestup. Bude dohlížet na to, abychom krok za krokem trpělivě uskutečňovali v každodenním životě nejvyšší ideály a učení, která jsme v uplynulých třiceti letech následovali.

Ano, podobně jako ve známém zenovém koanu, jsou nyní naše šálky s čajem plny až po okraj. Naše mysl je plná nejrůznějších poznatků, mouder, známe množství meditačních a jiných technik, navštívili jsme řadu přednášek, seminářů, přečetli desítky, snad i stovky knih o tom, jak správně žít, jak na sobě pracovat, jak být šťastni .......