Únor 2015

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.2. – 29.2. 2015

27. února 2015 v 19:38 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

když se nacházíte na křižovatce - dumajíc, kterou cestou si lidstvo zvolí, vězte, že nejste bezmocní - máte schopnost udělat změny v morfogenetických polích (polích, které ovlivňují vzorce či formy věcí) obklopujících všechny situace. Jsou to pole vzorců zvyklostí, vázající se na lidi, pole která ovlivňují a současně se nechají se ovlivňovat, jsou to zvyklosti všech lidí, ať již se jedná o znalosti, vnímání nebo chování. Jsou to pole, jejichž prostřednictvím každý zdědí kolektivní paměť od zemřelých členů svého druhu a pole, která současně přispívají do kolektivní paměti, která bude ovlivňovat další členy druhu v budoucnu. (viz linky níže). Proto vám říkáme, že jste silnější než si uvědomujete a že je uvědomování si myšlenek, slov a činů tak důležité. Prostřednictvím vašeho soustředěného záměru, vaší lásky, intuitivní čistoty a vašeho světla probíhají změny ve stávajících vzorcích v těchto polích. Vy je ovlivňujte!

Je to všechno záležitost pohledu, jak v těchto polích pracujete. Když vyhodnocujete všechny situace, s nimiž se setkáte, a maximálně se z nich poučíte, a zvážíte všechny výhody a nevýhody s cílem rozhodnout se, kterou z nabízených cest si zvolit, pak si vyberete pro sebe tu nejlepší možnost. Věřte si, rozhodněte se a věřte, že jste si v té době vybrali tu nejlepší možnost. Možná se vám v průběhu času ukáže, že to nebyla ta nejlepší cesta a pokud se to stane, buďte připraveni nést následky, učinit potřebné změny a poučit se ze zkušenosti. Život je celý o tom, aby se žil, a ne o tom, abyste jenom stáli stranou anebo byli pouhými pasivními pozorovateli vlastního života. Příliš mnoho lidí jenom čeká, až jim někdo jiný řekne, co je třeba udělat. Tato pasivita se teď musí změnit. Vyžaduje si to vaše odhodlání a bdělost, aby se tak stalo. Můžete toho docílit.

Jak rostou na planetě energie, všechny věci jsou těkavější a tak se vaše schopnost ovlivňovat morfogenetická pole velmi zvýšila.
Ve vašich každodenních myšlenkách a činnostech si to vyžaduje vaši pozornost. Začněte svůj den tak, že se naladíte na svoji božskou podstatu a zůstanete tomuto spojení věrní v průběhu všech vašich aktivit během celého dne. Opakujte mocné afirmace, které posilují vaši nejvyšší vizi a nejvyšší výsledek, a to nejenom pro sebe a ty co milujte, ale pro každého na planetě. Považujte se za mocné a moudré bytosti, jakými opravdu jste a staňte se jimi! Staňte se těmi mocnými bytostmi, používajícími svou sílu k tomu, aby se v jejich světě manifestovalo dobro. Došli jste tak daleko díky vaší silné vůli a odhodlání být v těchto časech zde, a toto není doba, abyste dovolili té namáhavé práci a úsilí spadnout pod stůl.

Pokračujte ve svém úsilí a v podpoře toho, abyste propouštěli a čistili energie, které se ještě vynořují na povrch a pamatujte, že se neobjevují vždy jenom kvůli tomu, co jste vy osobně přestáli a zažili anebo za co jste vy osobně odpovědní. Mnohokrát je to čištění, které se týká celého morfogenetického pole, které významně ovlivňuje všechen život. Hrajete roli, s níž jste souhlasili před vaší současnou inkarnací. Pro každého je to období, kdy propouští mnoho věcí a vše, co bylo dříve zapříčiněno a ovlivněno starými systémy paradigmatů , a když to činíte, udržujte se dle možnosti co nejvíce energeticky čistí. Jste jedněmi z hlavních pracovníků světla pro vaši planetu a vše, co momentálně zažíváte, je pro vyšší dobro všech, i když to tak v danou chvíli nevypadá.

Máte velkou schopnost proměňovat husté energie, udržující lidstvo po celé planetě v odstupu od většího uvědomění o pravé povaze jejich životů. Dovolte, aby vaše světlo svítilo jako zářící slunce, vyzařujte toto světlo z vašich srdečních čaker každému a všemu, co vás obklopuje. Jste vyslanci světla a lásky Stvořitele a vaše současné postavení bude čím dále významnější. Pomáháte vnést do moderního světa starodávné vědomosti a moudrost způsobem, jaký je pro současnou civilizaci vhodný, aby ho přijala, přemýšlela o něm a poučila se z něj, spojujete minulost s budoucností. Vy jste kotvami i kormidly, nádherné duhové mosty lásky a plnospektrálního světla, diamantového světla, které je na vaší planetě doopravdy cítit.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Jedna pravda

27. února 2015 v 19:37 | Lee Carroll |  Channeling


Rozdíl mezi vámi a mnou je v určitých směrech veliký, a v jiných ne. Protože "semeno", které je ve mně a které je Bůh, je stejné, jaké v sobě máte vy. Já jsem nikdy nebyl člověkem. Vždycky stojím "venku" jako rádce a to je to, co chci dělat. Ve všem existuje laskavost (benevolence), pokud ji chcete nalézt. Řeknu to znovu - vy jste Pracovníci. (Myšleno: ti, kteří odvádějí práci - pozn. překl.)

Dnešní informace byly o tom, jak nalézt most k vaší věčné duši. Řekli jsme vám, že v lidském těle ten most existuje mnoha způsoby, ale ten nejskvělejších z nich je těžko uchopitelný - je to innate (vrozená moudrost těla). Předali jsme vám některé způsoby, které jsou teprve začátkem, jak se k němu dostat. Jsou praktické a můžete jim říkat třeba duchovní přežití. Je to začátek. Má to co do činění se zdravím, pohodou, mládnutím… všechny tyto věci jsou začátkem lidské rasy, která se změní. Velmi pomalu, ale změní se.

Je zde hluboký obdiv, radost a oslava - na mé straně závoje. To proto, že to, co zde vidíme, jsme viděli už dříve. Existuje zde vzor (šablona). Neříkáme to, abyste se stali příliš divní nebo ezoteričtí, ale drazí, vy jste věční. Ani netušíte, jak moc věční. Jste odvěcí. Existovali jste už předtím, než jste existovali (Kryon se směje). Jste v kruhu, který se nikdy nepřeruší. Existovali jste ještě dřív než vesmír. Byli jste ještě dříve než úplně první vesmír před tímto vaším vesmírem. Tak staří jste. A přesto - v kruhu není žádná lineárnost. Na určité úrovni… poslouchejte! Na určité úrovni… to, co je ve vás na buněčné úrovni, a čemu říkáte Akášická paměť, sahá mimo tuto planetu… na určité úrovni.

Někteří z vás se začínají probouzet do Akášické moudrosti. Nebojíte se smrti. Někteří z vás si uvědomují, že smrt je příležitostí pro mládí a líbí se jim to. To je moudrost. Někteří z vás si začínají vzpomínat na to, co se děje na planetě. To je moudrost. Nebojíte se toho. Uvědomujete si, že už jste to zažili dříve. "Už jsme opět tady. Chvalme Boha!" To je moudrost, jakou máme my.

Někteří si všimli, že je toto jedenáctý den. Je to jedenáctý den tohoto měsíce. 11.01.2015 - sečtěte ta čísla a opět dostanete číslo jedenáct. Když to vidíte, nemůžete si pomoci a říkáte: "Podívejme! To je 11:11!" To by pro vás mělo něco znamenat. Je to mrknutí od Ducha, který říká: "Vše je v pořádku." To opravdu je. Je to lepší, než si myslíte - bez ohledu na to, jaké zprávy dostáváte. Požehnaný je pracovník světla, který prochází obtížnými časy s radostí, očekáváním, záměrem a klidem. Nenechává věci kolem, i když jsou skutečné, aby zakalily duchovní realitu, která je velkolepější a skvělejší, než to, co je ve zprávách.....

SOLARA - FRAGMENT SOLAŘINA SDĚLENÍ NA ÚNOR 2015 -

27. února 2015 v 19:35 | Solara |  Channeling
USKUTEČŇOVÁNÍ NOVÉHO MEGA SPUŠTĚNÍ

Únor je velmi soustředěný, koncentrovaný, nanejvýš plodný měsíc Rychlé Akce Vpřed. Tento měsíc obsahuje tři hlavní Skoky. První Skok se odehrál, když jsme vstoupili do února, který začal výbuchem energie, až se někteří z nás cítili jako právě vystřelení z kanónu.

Únor se odhaluje v přírůstcích, což je šťastné co se týče toho, jak silné jsou právě teď energie. Je to jako bychom se řítili z obrovského kopce na bobech s ručními brzdami na obou stranách v plné práci, ale jakoby zablokovaných. Od těchto brzd odletuje mnoho jisker vznikajících třením při jízdě po ledovaté dráze, ale nijak znatelně nebrzdí. Když do února vstoupil přímo 11.2. Merkur, jedna z brzd se uvolnila a začal Druhý únorový Skok.

Čínský Nový Rok je 18.-19. února. To je oficiální začátek roku 2015! Značí také Třetí únorový Skok, při kterém se uvolní druhá ruční brzda. Větrný kůň předává vládu nad rokem 2015 Dřevěné ovci/ koze/ beranu.

Když vstupujeme do Roku Ovce, máme na výběr. Chceme být poslušné ovce nebo královští berani? Dovolíme pasivně, abychom byli zahnáni do stáda jako ovce a manipulováni do rostoucího stavu strachu a nejistoty? Nebo budeme mocní berani, kteří využívají energie "stáda" roku, aby se semkli jako nikdy předtím? Toto shromáždění je známé jako Konvergence, Souběh, Sbíhání se. Je to srocení Opravdových Jedinců v jejich Pravých Rodinách v novém měřítku.

Mnozí z nás teď po mnoho měsíců byli v pokročilém stavu mentální a fyzické únavy a přetížení. Je to jakoby Rychlá Stezka odstředivou silou odhodila své základy a pohybovala se nyní rychleji než světlo. Naše energie se tence táhne a natahuje myriádami světů. Cítíme se přetažení v každém možném směru. A přestože to není příjemné nebo pohodlné a opravdu se nechceme cítit tak stresovaní a natažení, úžasně to rozpíná naše bytosti netušenými způsoby.

Nová Realita se nerodí odděleně od našich přání a snů. Každý den si je můžeme s čistým záměrem vizualizovat, ale stále se neprojeví. Co je potřeba, je to, abychom si vyhrnuli rukávy a začali je budovat, kousek po kousku, a dali do toho plné zaměření a úsilí. Nový Svět se rodí z našich rozhodných akcí, naší krve, potu, slz, zaměřeného záměru, finančních zdrojů a účasti celého srdce. Nepoužíváme jen své známé schopnosti a dovednosti, ale také rozvíjíme dovednosti, o kterých jsme nikdy nevěděli, že je máme. Učíme se, jak se vypořádat s tisíci nudných, praktických záležitostí, aniž by nás to zlomilo. Udržujeme naši rozšířenou rozsáhlost, ať jsme kdekoli a děláme cokoli.

Nový Svět se staví s naší Nejopravdovější Láskou Srdce. To je cement, který vše drží pohromadě. Je to jak základ, tak kámen na vrcholu. Vyplňuje všechny díry a skuliny. Naplňuje naše bytosti. Je to Vzduch, který Dýcháme.....

Reflexní body

23. února 2015 v 21:27 | Milujeme život.sk |  Zdraví
Naše telo je úžasný nástroj, poskytuje nám niekoľko spôsobov, ako si pomôcť pri každej boliestke.
Najznámejším spôsobom sú reflexné body na chodidlách. Ak máte nejaké ťažkosti, tu je mapa reflexných bodov. Nájdite si ten správny pre váš problém a jemne ho masírujte.
Zuzka


Horoskop na období 16. 2. – 1. 3. 2015

23. února 2015 v 21:21 | Petra Nel |  HoroskopVzhledem k tomu, že aspekty z minulého týdne působí i v tomto týdnu, napíši jen malé doplnění...

Vstupuje konjunkce Marse a Venuše do Berana, aktivuje se nový cyklus. Stává se, že se zviditelňuje citlivé téma, které jste měli pocit, že máte za sebou. Můžete propadnout pocitu, že se vše opakuje. Ano, opakuje. Jediné, co můžete změnit, je vaše reakce na to a tak přijměte ten fakt, že se to (ta situace) nikdy nezmění. Osvoboďte se od představy, že ten druhý či situace se změní. Jediný, kdo se změní, jste vy.
Víkend pomalu začne být více aktivní, činorodý a povede k rozhodnutí.


Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.2. – 22.2. 2015

20. února 2015 v 7:37 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
máte moc vytvořit ve vašich životech nádherné nové reality. Pokud jste ohledně vašich osobních plánů měli pocit, že trčíte na místě, je důležité, abyste si připomenuli, že vaše vize a záměry musí být jasné a definované tak, aby se na povrch nevynořily žádné vnitřní konflikty. Nový začátek, k němuž směřujete, lze dosáhnout, když se zaměříte sami na sebe s láskou a trpělivostí, soustředěně a rozhodně. Věnujte si čas, věrnost a úsilí jaké si zasloužíte a zůstaňte silní, rozhodní a vytrvalí na cestě a směru, kterými chcete jít. Jste na správné cestě a máte schopnost rozhodnout se pro činy, které jsou toho hodny. Zanedlouho uvidíte a zažijete výsledky, na dosažení kterých jste pracovali. Někdy budete možná muset být flexibilní a otevření, abyste změnili to, co nefunguje. Zkuste jiný přístup, buďte jako řeka, která přijde k hoře a obtéká kolem ní.

Jak kosmické energie pokračují ve své aktivitě, pamatujte, že jste v procesu hluboké a nádherné změny, transformace do nového způsobu bytí a tato změna může někdy být bolestivá. Je po vás žádáno, abyste opustili všechny staré vzorce myšlení a jednání, v nichž se někteří z vás plácáte a které již neslouží vizi, kterou se pokoušíte manifestovat do vašeho života. Bez ohledu na to, jak pohodlně jste si žili - abyste se mohli hnout kupředu do nové verze sebe sama, si někdy vyžaduje oběti. Jděte do toho, protože tam se nalézá jasnost, a zkuste zvážit, které myšlenky a výrazy potřebují být transformovány do pozitivnější polohy tak, aby více potvrzovaly život, aby lépe odpovídaly cestě, která se před vámi odvíjí.

Nacházíte se v největším dobrodružství vašeho života a odehrává se to teď. Když vkročíte do nového teritoria, věřte, že budete v bezpečí a že bude o vás postaráno. Když kráčíte po nové cestě, nikdy nejste sami, vždy jsou zde neviditelní přátelé, kteří kráčejí s vámi. Vše, co je požadováno, je jasná, ze srdce proudící žádost o pomoc a to pak dává povolení těm neviditelným přátelům a průvodcům, aby vám pomáhali. Dostanete cenné vhledy a často se objeví synchronicity, které vám přinesou, co potřebujete vědět a zažít a které rozšíří vaše myšlení způsobem, který vás posílí. Každý z vás máte schopnost pozvednout se nad všechny výzvy, které vás v životě potkají, jak mentální, tak i emocionální. Tak otevřete svůj opravdový a jedinečný potenciál.

Jak pokračujte na cestě tam, kudy ještě nikdo předtím nekráčel, buďte soustředěni a vyrovnáni. V každém okamžiku si poskytujte to, co je třeba a co vás oživí a podpoří. Nebojte se mluvit o své pravdě, když to bude potřeba. Často, když vyjádříte co cítíte, dáváte lidem kolem vás novou perspektivu a otevíráte jim nové dveře, které předtím neviděli. Začnou přemýšlet o pravdách, které jste zmínili a přijmou je. Mnohdy jste se báli hovořit o své pravdě a nyní se to mění, protože když následujete své vnitřní vedení a své srdce, nabádáte druhé, aby viděli moudrost, kterou jim nabízíte. Máte k nabídnutí mnoho moudrosti a když budete pokračovat v mluvení své pravdy, druzí vás budou vyhledávat, aby se s vámi radili.

Se stále se zvětšující intenzitou energií, které nyní proudí do zemské atmosféry, se otevírají vaše schopnosti vnímání a začínáte ve zvýšené míře vnímat myšlenky druhých lidí a to vám umožňuje intuitivně chápat jejich motivy a záměry. Je to schopnost, která si vyžaduje určité přizpůsobení se, abyste nereagovali na vše, co vnímáte. Staňte se pozorovateli svých vlastních pocitů, když jste s druhými a to se stane barometrem, který můžete použít. Abyste ukočírovali komunikací a vztahy s druhými, vždy naslouchejte pobízení vlastní duše a vše bude dobré. Váš nový vhled vám pomůže transformovat vaše vztahy novými a pozitivnímu způsoby. Vždy ctěte sami sebe kvůli pravdě, kterou nesete, oceňujte sebe a bezpodmínečnou lásku, kterou ztělesňujete.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Odhalená Innate

20. února 2015 v 7:35 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, v Oregonu, v sobotu 22. listopadu 2014

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství přijaté Portlandu, 22. listopadu 2014.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes večer vám chci představit jeden velmi důležitý systém způsobem, jakým jsme to nikdy dříve neudělali. Nazveme tuto informaci, "Začátek informování o Innate (vrozená moudrost těla)." Už jsme na toto téma hovořili a jeden z nich byl nazván Záhadná Innate*. Navíc jsme vám předali některé z atributů týkající se vašeho vlastního těla, a dnes tyto informace chceme ještě obohatit.

Velkolepá Innate

Moji drazí, chci vám vyprávět o procesu ve vašem těle, který je nejen tajemný, protože není ve 3D, ale i dostatečně prchavý, takže jej nelze skutečně definovat. Přesto patří k vám tak dobře, že jste to vlastně vy. Mohli byste se ptát, "Jak může něco být v mém nitru, Kryone, aniž bych o tom doopravdy věděl?" Odpověď, kterou ode mě opět dostanete, zní, že vaše DNA nepracuje zatím na plný výkon, a že toto je ten důvod. Vaše vědomí ještě není synchronizováno s realitou jistého druhu věcí při práci uvnitř vašeho těla. Ale tyto představy k vám konečně přicházejí, a rekalibrace lidstva zahrnuje rozvinutého Ducha ve vašem nitru, a my o tom budeme hovořit trochu více v tomto channelingu.

Dovolte nám nejprve identifikovat Innate: Co dělá Innate tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také, možná, jeden z jediných systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém nebyl objeven, takže také nebyl definovaný v medicínském smyslu. A přece je pozorován stále znovu.

To co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle neustále všechny vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ji potřebuje? Je to Innate, která je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Tato DNA, dalo by se říci, je opravdu jakási esoterická centrální kontrola. Je to energetické pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje jako jeden systém prostřednictvím tohoto pole, a ten jeden celý systém se nazývá Innate. Takže byste mohli říci, že je to kombinace buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek, jenž nazýváte inteligentním tělem, Innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která je zodpovědná za Innate. Každá jednotlivá část těla je zahrnuta v tomto inteligentním tělesném systému.

I když je tak prchavá, víte, jak nalézt tělesné řešení skrze Innate, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů - tapping, řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Je to prováděno velmi úspěšně, aby se zjistilo, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří napomáhají těmto procesům, dokonale vědí, že mluví k "inteligentnímu poli" v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

Innate je inteligentní záložní systém

Takže tou první věcí, kterou vám chceme o Innate říci je, že to je tělesný systém, který "ví" více než cokoliv, co váš nervový systém nebo systém mozku kdy mohly vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude tam, kde je DNA, v každé formě, kde existuje DNA. Je jedinečná a jste to vy. .....

Eva Motyčková - Poselství pro rok 2015

19. února 2015 v 7:45 | Eva Motyčková |  Ostatní

A přidávám ještě jedno inspirativní poselství pro tento rok ....

1
Užívej si, co si užít můžeš. Nediv se ničemu, a kde ti dochází pochopení, otoč se zády a odejdi. Nemusíš hloubat nad konáním všech lidí. Někdy ti může připadat, že se svět zbláznil. To všechno jsou energetické dopady působící na jednotlivé lidské struktury. Je to stejné jako otužilost. Někdo snese velkou zimu, jiný se okamžitě choulí do teplých kabátů. Jenže teď už žádné kabáty nebudou a každý musí zvládnout to, co si svým životem, chováním, energetickým prožíváním i vyzařování "objednal". Každý svého štěstí strůjcem a neznalost neomlouvá.
2
Vesmír není přísný na jednotlivce. To, co přichází už dlouhý čas jako nápověda, platí a platilo pro všechny. To, že se někdo v zajetí svého ega uzavřel novým možnostem, je jeho věc. Je dobré neztrácet čas řešením posměšných replik nebo jiných projevů. Čím menší pozornost takovým situacím a osobám věnuješ, tím lépe. Neodsuzuj je, nebojuj s nimi, nech je být. Neprožívej ani opovržení. Jen se rozhodli jinak žít. Není tvoje starost řešit cizí příběhy. Člověk se nevyhne informacím a v případě rodiny nejsou taková rozhodnutí příliš potěšující. I zde však platí zákon Vesmíru: "Každý zde sám za sebe jest".
3
Podej pomocnou ruku tam, kde ji někdo ocení a kde tvá pomoc nevyjde vniveč. Jinak si šetři energie pro sebe a neplýtvej ani slovy. Ze srdce myslíš své rady, ale když vidíš, že reakce je nulová, raději odpočívej. Už je pryč doba, kdy pomoc druhým byla stavěna nade vše. To v dobách těžké karmy se aktivovala taková spojenectví duší. Jeden přišel jako silně karmicky zatížený jedinec a druhý jako pomocník. Teď však již nikdo karmu žít nemusí a každý může žít radost a štěstí.
4
Moudré porozumění je to, co máš právě teď předvést. Porozumění je založeno na naslouchání, ale v žádném případě ne na stoprocentním respektování. Pokud jsi ty zapojena do dějů. To by se velice hodilo všem egoistům a uzurpátorům, kdyby moudří stále jen ustupovali. Každý má právo na životní prostor a také na seberealizaci. Představ si to v partnerství. Jeden by stále jen požadoval, určoval a sám bral. Nic by do vztahu neposkytoval a zabíral veškerý prostor.
5
Sny se právě teď dostávají do úrovně vědomého poznání. Každý sen, který tě zaujme, si zapiš. Jsou to cenné zdroje informací. Ale neočekávej, že se splní. Musíš číst mezi řádky a sledovat nápovědy svého světelného Já. Právě to ti radí skrze tvé snové prožitky. Kup si kvalitní snář a ber vše s humorem. Nejsou to závažné věci, spíše výuka nového typu, která tě učí vnímat i jiné světy. Pokud se v tvých snech začnou objevovat nepříjemné situace a bytosti, uč se vědomě pracovat s energetickou ochranou.
6
Pro své zdraví právě teď můžeš vykonat mnohé. Nestěžuj si a konej. Kde tě bolí záda, vědomě odkládej a změň postoj. Nejen ve fyzickém těle, ale i v přístupech. Kde tě bolí hlava, uč se nevšímat si spousty informací a řečí. Naučit se nepřemýšlet je pro lidi velice těžké. Ale je to jediná možnost, jak hlavu vyčistit. Myšlenky by měly být člověku ku pomoci a ne k obtěžování. Hlídej si je a uvědomuj si, kdy opravdu svoji mysl přetěžuješ zbytečnostmi. Nenech si také nic vkládat. Telefonáty, které začínají větou: To ti musím říct… zkus občas odclonit ...........

O dvou oslech

18. února 2015 v 8:40 Duchovní růst

O dvou oslech - příběh o tom, jak si dokážeme nakládat víc, než uneseme


Je to příběh o dvou oslech a o věcech, které dosti často všichni řešíme, jen se na ně nechceme dívat právě z tohoto úhlu pohledu. Udělejte si pohodlí, uvolněte se a přeneste se o pár tisíc kilometrů dál do Himalájí, ale možná, že nemusíte ani tak daleko, tenhle příběh se mohl odehrát kdekoliv blízko vás, možná trochu jinak, ale podstata byla určitě stejná.

Voda v horském potoce je ledová, divoce zurčí a prodírá si cestu mezi kameny směrem do údolí. Právě se přes tento potok přebrodil poutník na své cestě po Himalájích. Vydal se vzhůru po klikaté kamenité cestě do pěkně prudkého svahu. Je to pořádný stoupák! Cesta kopíruje vysoký hřeben, za kterým následuje další údolí, v němž se rozkládá vesnice, kterou obývají pastevci. Tahle vesnice je bohatá, proto přitahuje mnoho obchodníků a navíc se zde v tyto dny chystá velká oslava. Poutník sem byl pozván právě na tuto oslavu.

Sluníčko krásně hřeje a ozařuje nádherné štíty hor, prostě den nabitý radostí a kouzlem. Poutník si vesele vykračuje do strmého svahu a zdolávání kopce mu nečiní žádné problémy, když tu náhle zaslechne nějaké lamentování a nadávky. Zpozorní a zaostří zrak do míst, odkud se nadávky ozvají. Před sebou vidí zajímavé divadlo. Na cestě, opodál v zatáčce, stojí osel a kolem něj poskakuje maličký človíček, takový "prcek".

Poutník přidá do kroku a se zájmem se chystá vyřešit situaci, která ucpala tuto důležitou "silnici". Jak se ukáže, je náš maličký človíček obchodníkem se suknem. Jeho oslík se prohýbá pod těžkým nákladem, zatím co on nad ním stojí a vydatně ho zasypává kletbami a nadávkami. Oslík se nechce pohnout ani jedním směrem. Prostě se zasekl tak, jak to umí jen oslové. Maličký obchodník je vzteky celý rudý, potí se, protože má na hlavě kožešinovou čepici, tak typickou pro obyvatele Tibetu. Čepice to není obyčejná, je bohatě zdobená a vyšívaná - upozorňuje na to, že jí nosí hlava zámožného člověka. Když se však osel nechce hnout z místa, pak ani ten nejzámožnější majitel čepice nemůže udělat vůbec nic!

Poutník přistoupí k obchodníkovi a ptá se: "Co se děje? Proč tvůj osel stávkuje? Mohu ti nějak pomoci?"

Obchodník zakoulí očima a říká: "Jak by mi mohl někdo pomoci? Už jsem na osla zkoušel všechno, mlátil ho, skoro jsem o něj zlomil bičík, prosil jsem ho, sliboval mu oslici, hladil ho, i na kolenou před ním klečel, ale to hloupé zvíře se ne a ne hnout! Kdo by mi mohl pomoci? Už tady stojím skoro půl dne, utíkají mi obchody, co se mnou bude?"

Poutník pokývá soucitně hlavou a pozorně obhlíží osla ze všech stran, dokonce si pod něj i vleze. Malý obchodník poskakuje kolem, pak se nechápavě zarazí a dívá. .........

Horoskop na období 16. – 22. 2. 2015

17. února 2015 v 7:00 | Petra Nel |  Horoskop

Smíření

Slunce vstupuje 19. 2. v 0:57 do znamení Ryb a nastává novoluní v Rybách. Energie Ryb symbolizuje navrácení se do celistvosti, splynutí s oceánem vědomí. To, co nemá ohraničení, uchopitelnost a pojmenování. V Rybách můžete jen prožívat, cítít, vnímat, přijímat, nechat plynout a odevzdat. V době Ryb můžeme nechat odplynout vše, co již do našeho života nepatří. Rozpouštíme tím, že přijímáme, necháme to projít a zase odejít. Odevzdávám do božích rukou. Ve skutečnosti můžeme říci, že nejrychlejší cesta k očištění karmy je tato schopnost. Ale musíme k takovéto schopnosti dozrát. Není to o tom, nechat vše vyhnít, nic neřešit, být pasivní, a že to nějak dopadne. Ne, to je právě stagnující energie, která vás povede ke "zkaženosti" a vytvoření si zatěžující karmy, kterou jednou budete muset řešit, pochopit a odpracovat. Když dva dělají totéž, tak to není totéž. Jeden má záměr vyhnout své zodpovědnosti a svému vývoji, ten druhý přijal svou zodpovědnost a tím, že je vědomý, tak umí přijímat události, situace s láskou, s hlubším pochopením života a s důvěrou v celistvost života. Umí využít potenciál, který k němu přichází a zároveň na tom neulpívá a umí - až nastane čas - vše odevzdat. Slunce je v kvadratuře na Saturna 19. - 28. 2. Právě kvadratura se Saturnem přinese vyzkoušení, v jaké pozici jste.

Saturn přinese zpomalení, překážky a nároky na zodpovědnost, skromnost, vytrvalost a pokoru. Najednou ucítíme, že se vše nějak komplikuje, a že se chce od nás více. Vnímáme tíhu bytí a buď se sladím s tímto proudem - zpomalím, projevím více trpělivost a pomalu budu konat krok za krokem a nebo mi přijde, že je to moc komplikované a uteču od toho a budu dělat, že se to mně netýká. Konjunkce Slunce a Neptuna 21. 2 - 3. 3. zvyšuje citlivost a vnímavost, a tím se objeví i větší únava. Objeví se to ve třech úrovních působení: více se zviditelňuje nejasnost, neuchopitelnost, přecitlivělost, únik, sklon k drogám a alkoholu. Druhá je větší citlivost a vnímání hlubší úrovně bytí, větší touha po sblížení se s druhými, po jednotě, laskavosti, soucítění a splynutí. Třetí úroveň se projeví: milostí, zázraky, soucítěním, službou, hluboké mystické zážitky skrze meditaci či sny, skrze změny stavu vědomí, rozšířené vědomí, vnímání jednoty, rozpouštění individuality a oddělenosti.

Konjunkce Marse a Venuše vstupuje 20. 2. do znamení Berana, kdy se začíná nový počátek, nové úrovně vědomí ve vztazích, v propojení mysli a srdce. Procházíme posledními dny dokončení, kde se navrací splynutí mezi mužem a ženou (i vnitřní archetypy), myslí a srdcem. Viz minulý horoskop. Je zajímavé, že při přechodu této konjunkce se přidává do konjunkce Luna, přechod ze staré úrovně do nové je v trojjedinosti. Tak aby bylo "uloženo" do duše, emočního pole, astrálu, těla, buňky tato nová informace. Od 20. 2. je to počátek nového - tvoření, počátku, jiskření… Harmonicky podporuje konjunkci Saturn: trvalost, pevnost a zodpovědnost, stabilní počátek. Tato konjunkce potrvá do 8. 3. Bude se dařit umění, hravosti, radosti, nadšení. Jen muž a žena mohou spolu tvořit. Co tvoří a jak? Jaký je záměr? Stále mějte na paměti, že se to netýká jen vztahů mezi mužem a ženou, ale také vaší mysli a srdce a k tomu je potřeba přidat vůli, která záměr vykoná. Tak tedy dostat do souladu mysl - nápad, srdce- lásku (dělám to ze srdce) a vůli - záměr.

Když se k tomu přidá postavení Slunce, budeme vystavení zkoušce, jestli to vše, co se děje, je v souladu s vyšším záměrem, osudem, a jak jsme dozráli ve vztazích (sjednocení srdce, mysli a schopnosti uskutečnění). V Rybách je vše vedeno na správné místo ve stvoření. Pokud je to nezralé, vše se rozpustí a vám nezůstane nic. Jestli se to tak stane, poděkujte, protože je to pro vás ochrana, chtěli jste více, než byste zvládli.

Merkur v harmonickém aspektu na Saturna do 26. 2. podporuje zdravý rozum, jasnost, praktičnost, systematičnost. Vše dostat k realizaci, která stojí pevně nohama na zemi. Komunikovat se bude jasně a konstruktivně.

K tomu stále působí Jupiter v harmonickém aspektu na Urana 2. - 5. 2015, což symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje "náhlé štěstí", lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.

Laskavý týden.
Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

MUSELA JSEM ZEMŘÍT

14. února 2015 v 9:04 | ANITA MOORJANI |  Záhady kolem nás

Anita Moorjani se narodila v Singapuru indickým rodičům, ve dvou letech se s nimi přestěhovala do Hongkongu. Po mnoho let pracovala ve světě byznysu, ale v dubnu 2002 jí diagnostikovali rakovinu. Fascinující a dojemný zážitek blízké smrti na počátku roku 2006 jí zásadně změnil pohled na život a její současná práce je prodchnuta hloubkou a vhledy, které získala na onom světě. Anita dostává často pozvání na konference po celém světě a pravidelně dochází na katedru behaviorálních studií Hongkongské univerzity, kde přednáší o psychologii duchovních přesvědčení a o tom, jak se stavět k nemocem a k smrti. V současnosti žije Anita s manželem v Hongkongu, a když necestuje, pracuje jako konzultantka mezi- kulturní komunikace pro tamější mezinárodní korporace. Anita Moorjani ve své inspirativní autobiografii líčí, jak jí po čtyřech letech boje se zákeřnou nemocí tělo vypovědělo službu.

Dostala se do neobyčejného stavu zážitku blízké smrti a v něm si uvědomila svou vlastní hodnotu... i skutečnou příčinu své nemoci. Když nabyla vědomí, její stav se zlepšoval takovou rychlostí, že ji za několik týdnů bez jakýchkoli známek rakoviny propustili z nemocnice. Vyrůstala v tradiční hinduistické rodině uprostřed převážně čínské a britské společnosti a odmalička ji silně ovlivňovaly nejrůznější kulturní a náboženské zvyklosti. Po léta se snažila najít svou vlastní cestu a zároveň splnit veškerá očekávání ostatních. V důsledku zjevení, které prožila na onom světě,
si uvědomila, že má sílu samu sebe vyléčit... a že ve vesmíru se dějí zázraky, jaké si nedokázala ani představit.

V knize se Anita dělí s čtenáři o všechno, co už ví o nemocích, léčení, strachu, "bytí láskou" a skutečné velkoleposti každého člověka. Její kniha nás utvrzuje v přesvědčení, že jsme duchovní bytosti, které prožívají lidskou zkušenost, a
že všichni tvoříme jednotu.Jsem přesvědčená, že ty největší pravdy vesmíru

neleží vně, ve studiu hvězd a planet.

Sídlí hluboko v nás, ve velkoleposti lidského srdce, mysli a duše.

Dokud neporozumíme tomu, co je uvnitř,

nemůžeme pochopit to, co je vně.

Vyprávím zde svůj příběh v naději,

že se dotkne vašeho srdce

a připomene vám vaši vlastní velkolepost.


Předmluva

Hluboce mě dojímá obsah této knihy a ještě více mě dojímá osobní vztah s Anitou Moorjani, která se v mém životě objevila souhrou božsky zinscenovaných náhod. Po více než čtyřech letech přivedla pokračující rakovina Anitu na práh smrti a za něj - až do samého domu smrti; daleko za bránu a vstupní halu, abych tak řekl. Anita vše podrobně popisuje v této knize. Doporučuji vám, abyste ji četli velmi pozorně a s myslí otevřenou možnosti, že budete muset znovu prověřit mnohá svá pečlivě střežená přesvědčení, zvláště ta, která se týkají světa ležícího za tímto světem - toho, jemuž se často říká onen svět. ....................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 8.2. – 15.2. 2015

12. února 2015 v 7:29 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
život na planetě se zrychluje, v reakci na vesmírné energie, proudící po povrchu planety, i hluboce v jejím jádře. V energetických polích všech živých forem dochází k miliardám změn. Všichni a všechno se snaží přizpůsobit zvýšené úrovni frekvencí, které nyní zatěžují Zemi a všechny její obyvatele - viditelné i neviditelné. Tyto energie jsou nyní silnější než předtím a působí na uvolnění a rozpuštění všech bloků v každém jedinci způsobem, který mu umožní odpoutat se ode všech omezujících vzorců minulosti . Je to mocný a často nepříjemný proces, ale ujišťuji vás, že konečný výsledek bude dobrý pro všechny. Působí mnoho chaotických sil a zdá se, jakoby se svět a všichni v něm zbláznili. Tohle také přejde. Ti, kdo stále odmítají poddat se tomuto očistnému procesu, zjišťují, že je stále těžší držet se své agendy a dokončovat ji bez potíží, tak jak byli zvyklí.

Pro ty, kteří kráčejí po cestě světla a zasvěcení, je to velká příležitost, aby ovládli systém svých pěti těl. V tomto klíčovém okamžiku vzestupu soupeří všechny dimenze o naši pozornost, a vše, co bylo potlačováno a utlačováno, vychází na povrch s rázností, která je šokující a nezadržitelná a která musí být vyjádřena, aby mohla být propuštěna. Dovolte si zarovnat se s vyšší vizí, kterou jste si udržovali a buďte na sebe a na všechny v oblasti vašeho vlivu hodní. Jste zklidňujícím prvkem v oku bouře, sílou obnovy božského řádu a rovnováhy. Všechno je v procesu znovu obnovení rovnováhy; všechna volání po pravdě a spravedlnosti se dožadují pozornosti. Lidem na světě už nebude více upíráno právo být pánem nad svým tělem, svou myslí a duší, zatímco existující síly stále pokračují ve své neutuchající snaze získat kontrolu zpět. Prohrávají bitvu a konec jejich vlády na Zemi se blíží.

Naše doporučení našim milovaným pracovníkům světla zůstává v zásadě stejné jak předtím. Každý den se uzemňujte, denně volejte na ochranu síly světla, pracujte na tom, abyste udrželi svá energetická pole čistá ode vší negativity a od těch energií, které jsou kolem vás a které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Pravidelně se posilujte silnými afirmacemi a vzýváním a kde můžete, šiřte lásku, mír, harmonii a dobrou vůli. Pamatujte, že jste mocnou sílu dobra na tomto světě, a že když spadnou okovy iluzí, bude nastolen mír. Ačkoliv se to může zdát otřepané, svět nyní potřebuje lásku, sladkou lásku. Myslete na to, že jste velmi citliví vůči energiím kolem vás a že musíte neustále pracovat na tom, abyste nereagovali na tyto energie, když jsou vyjadřovány prostřednictvím lidí ve vašich rodinách, komunitách a prostřednictvím světových událostí. Nic není jak se zdá, a za scénou se odehrává mnoho dobré práce.

Každý člověk se dožaduje osvobození ode všech vzorců, které se dostaly do jeho podvědomí a které potřebují být rozpoznány, a každá překážka a opakující se vzorce, které mu bránily jít vpřed směrem k míru, harmonii, úspěchu, lásce a mistrovství, ztělesňují jeho opravdovou nádheru. Když se tak děje, posouvají a pozvedávají laťku možností a vyšších potenciálů pro všechno lidstvo, takže každý může být osvobozen tím, že bude propojen s kolektivním polem vědomí. Váš zápas za rozpuštění hustých energií nebyl zbytečný - kamkoliv jste šli, rozpouštěli jste hustotu, takže druzí se mohli hnout vpřed, aniž by museli tolik bojovat a překonávat tolik překážek. Coby průkopníci kolektivu, přišli jste vybaveni k tomu, abyste překonali hustotu a odolali všem pokušením, umístěným vám do cesty; pokušením, která vás mohla snadno rozptýlit a svést vás z cesty, od vašeho záměru. Zvítězili jste a nyní jste na místě, odkud můžete udělat další krok na cestě k vzestupu.

Nyní je vašim cílem stát se zářícím, neúplatným světlem, které nemůže žádný člověk, překážka, ani událost ovlivnit a svést z cesty. Váš záměr přinést nejvyšší dobro a nejlepší výsledek světu vytvoří to, co si představujete. Pomáháte všemu životu, aby si vzpomněl na mocnou sílu lásky tím, že budete živoucím a dýchajícím příkladem ve vašich každodenních činech a rozhodnutích. Sviťte své světlo i nadále!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Načasování a nový normál

12. února 2015 v 7:27 | Lee Carroll |  Channeling
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Laguna Hills v Kalifornii 13. července 2014

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Používám výraz, že můj partner "ustupuje stranou". Podle informací, které vám můj partner dnes předal, je ve vás mnoho částí. Část, která ustupuje stranou, je fyzický mozek zaměřený na přežití. To umožňuje vaší intuitivní části, která přichází přes portál šišinky mozkové, aby se stala větší. Channeling není nic jiného, než široce otevřená intuice umožňující plný proud informací nelineárně přicházejících ze Zdroje. Můj partner se za posledních 25 let naučil procvičováním a praxí tento proud informací linearizovat do té míry, že se vám to jeví, jako bych mluvil normální lidskou řečí.

Při channelingu používáme intelekt našeho partnera, jeho jazykové schopnosti, řeč, ve které mluví, jeho slovní zásobu a tak dále. Rád bych to zdůraznil. Channeling používá schopnosti lidské bytosti, není nadpřirozený. Veškeré pravdivé a přesné channelingy v historii přišly skrze lidskou bytost tímto způsobem. Nejposvátnější písma na planetě takto vznikla, byla channelována. Nejmoudřejší šamanská poselství vznikla díky channelingu - použitím kultury a zkušeností lidské bytosti, jazyka a mechaniky fyzického těla.

Doručení tímto způsobem je uctěním lidstva. Rozumíš drahý tomu, proč by měl Bůh hovořit k lidem způsobem, který je děsivý, ukazuje posvátnou bázeň a podobně? Tak nefunguje laskavost (benevolence) Boha, který je uvnitř vás. Vždy to přichází skrze lidskou bytost, skrze vás. Jak jsme dříve zmiňovali, i synchronicita a spolutvoření se dají přirovnat k malému channelingu. Otevřete se dost na to, abyste dostali zprávy a sdělení, které v tu chvíli potřebujete. To už jsme říkali. Takže to, co zde dnes slyšíte a co zde už bylo vyřčeno, přišlo skrze lidskou bytost, i když ustoupila stranou. Je to o vás.

Už tolikrát jsme pro vás mluvili o tom, co se děje na planetě… V roce 2011 jsme hovořili o tom, co se stane v roce 2012. V roce 2012 jsme se věnovali událostem, které nastanou v roce 2013. A nyní sedíte uprostřed roku 2014. Řeknu vám, pro koho je dnešní zpráva. Není jen pro ty v této místnosti. Týká se všech lidí, kteří se duchovně probudili do bodu, kdy věří, že to, co slyší, je pravda. Pro ty, kteří se zajímají o Boha uvnitř, a kteří investovali svůj záměr, čas a úsilí tomu, aby ho našli. Pro ty to je.

V kategorii "staré duše" se to týká i vás. Ne všechny staré duše jsou probuzené. A ne všichni, kteří jsou probuzení, jsou staré duše. Když ale dáte obě skupiny dohromady, je to zázračné. Většina těch, kdo budou sedět v místnosti, jako je tato, a naslouchat podobnému poselství, jsou bez ohledu na jejich fyzický věk staré duše. Zázračnost je v tom, že tyto informace vnitřně přijmou a začnou podle nich jednat rychleji, než kdokoli jiný. Proto před vámi sedím. Rád bych vám řekl něco víc o posunu a budeme pojmenovávat atributy změny...........

Mistr Džwa Khul - Smysl období ukřižování

11. února 2015 v 22:01 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Mistra Džwal Khula přijala Natalie Glasson, 09-01-2015

Energetické období ukřižování, kterým si nyní lidstvo prochází, je proces zrozený z právě přítomné Éry Lásky, což vede ke vzkříšení a znovuzrození nových a starých vibrací, zejména frekvencí lásky příslušných této fázi vzestupu Země. Tohoto procesu energetického ukřižování se není třeba obávat, již jste prošli řadou procesů a čištění a toto je jen další stupeň očisty, a to zejména na energetické, emocionální a mentální úrovni, což ovlivní váš psychický stav.

Přišel čas rozpustit vzpomínky na ukřižování Mistra Ježíše, ať jste se tomu v tomto životě rozhodli věřit nebo ne, v jiných životech jste tomu mohli věřit zcela upřímně. Víra druhých v ukřižování Mistra Ježíše i další podobné zkušenosti, které se na Zemi objevovaly, umožňují těmto energiím zůstávat ve vědomí lidstva dokonce i na buněčné úrovni. To platí pro všechny energie, myšlenky a víry. Když říkám, že je čas rozpustit vzpomínky na ukřižování Mistra Ježíše, není třeba litovat, jde čistě o rozpuštění vnitřních strachů, které se pojí s ukřižováním, smrtí a jinými formami strachů. Můžete mít pocit, že s ukřižováním nemáte nic společného, nebo že jste již překonali strach ze smrti a dalších podobných energií. Přišel čas podívat se do svého nitra a žádat, abyste mohli spatřit, co se uvnitř vás aktivuje. Nezapomínejte, že jste propojeni se všemi bytostmi a dušemi, takže vzpomínky a zkušenosti ostatních jsou do určité míry i vaše vlastní. Neměli byste se setkat s takovou fyzickou zkušeností, jako je ukřižování, naopak, pokud to přijmete a dovolíte, proběhne u vás vnitřní léčení, čištění a rozšíření láskyplného prostoru pro vaše další zkušenosti a také harmonizace mezi vaší energií a existencí na Zemi.

Tato energetická vlna známá jako energie ukřižování přichází coby dovršení cyklu kdysi započatého Mistrem Ježíšem a jeho následovníky. Cílem této energetické vlny je přinést harmonii tam, kde není. Vy jste byli vyzváni, abyste se podívali do svého nitra a své reality, jako byste byli pozorovateli a diváky, což znamená, že jste i jen na malou chvíli odpoutáni sami od sebe a své reality a máte čas dýchat a vnímat, kde se ve vaší realitě projevuje nerovnováha a kde je zdroj této nerovnováhy. Uvědomte si, že některé vaše energie jsou svázané a zamotané jako provaz. Nyní máte příležitost vaše energie, váš provaz, rozmotat a nastolit rovnováhu tak, aby se všechny světelné kanály a cesty proudící z vás ven uvolnily. Představte si, kdybyste v sobě celý život nosili provaz samý uzel a konečně měli čas mohli ho začít postupně rozmotávat. Tyto uzly na provazu symbolizují oblasti nerovnováhy ve vašem nitru a které se projevují ve vaší realitě. Když rozvážete všechny uzly, obnoví se vaše rovnováha. Uzel symbolizuje víru, která již nadále neslouží ani vám, ani energiím či vzpomínkám, které jsou již nepotřebné a způsobují vám bolest a nerovnováhu. Můžete si všimnout, že některé oblasti vaší reality plynou snadno, harmonicky a výborně. Možná žijete v hojnosti, ale vaše zdraví není nejlepší, nebo máte skvělý vztah, ale trpíte nedostatkem finančního zabezpečení. Je důležité uvědomit si vzory, které jste si vytvořili ve své realitě, neboť vám mohou ukázat, kudy vámi protéká energie Stvořitele projevující se harmonicky a kde této energii bráníte a způsobujete si tím nerovnováhu a nedostatek. Cílem energie ukřižování je přinést do všech oblastí vašeho bytí rovnováhu a harmonii, aby mohla energie Stvořitele procházet vašim bytím, emocemi, vírou a celou realitou plněji a harmoničtěji. Cílem Dvanácti Dní Dokonalosti z prosince 2014 bylo zvýšit harmonii a rozšířit oblasti dokonalosti nebo jednoty se Stvořitelem ve vašem bytí a realitě, a tak vám umožnit snáze najít oblasti, kde harmonie není. .......

Potvrzeno - voda na Marsu!

10. února 2015 v 22:35 | http://apod.nasa.gov/ |  Humor
See Explanation. Clicking on the picture will download the highest resolution version available.

Příběhy vděku starých Číňanů

9. února 2015 v 13:46 | http://www.velkaepocha.sk |  Duchovní růstHan Xin, brilantní stratég z chudé rodiny. (Blue Hsiao / Epoch Times)

Ať je jediná kapka dobroty odměněna celou fontánou, říkali staří Číňané. Mnozí z nich to mysleli vážně.

Podle Konfuciova učení by měl člověk nejen opětovat dobrotu, ale jednat tak sám od sebe. V Pravidlech pro žáky, rýmování textu, který se učili děti nazpaměť, se píše: "Opětuj dobrotu, zapomeň na zlobu. Utiš zlobu, bezdůvodně se odplácej dobrotou. "

Ponaučení vyzdvihující velkorysost jsou v čínských dějinách a folklóru pravidelně předávány přes příběhy o třech starověkých čínských státnících.

Han Xin: Ztělesněná shovívavost a poctivost

Asi 200 let před Kristem žil znamenitý generál Han Xin, který sehrál významnou roli při vzestupu dynastie Han. V mládí byl Han Xin velmi chudý a zažil mnohé příkoří, které zocelili jeho charakter.

Jednou se vyhladovělý Han Xin snažil ulovit něco z řeky. Několik žen v řece pralo šaty a ignorovali zbídačeného mládence. Jedna z žen se však slitovala a nabídla mu jídlo. Poté co si Han Xin vzal, řekl: "Madam, mou povinností je, se vám v plné míře odplatit." Žena byla skeptická: "Nedokážeš nakrmit ani sam sebe, mladý muži. Nakrmila jsem tě z lítosti, nemysli, že mi něco vrátíš. "

Han Xin se věnoval bojovým uměním a nosil s sebou meč. Při jedné příležitosti si vykračoval ulicí, až narazil na místního výtržníka záměrně blokujícího cestu. Výtržník ho chtěl vyprovokovat na souboj, proto žádal, aby se buď Han Xin proplazil mezi jeho nohami, nebo vytáhl šavli a bojoval. Proplazit se mezi nohami druhého znamenalo v té době nesmírně ponižující skutek, zejména pro bojovníka.

Bylo by velmi snadné useknout tomuto darebáků hlavu a pokračovat v cestě, jenže Han Xin se rozhodl jinak. Sešel dolů a proplazil se šklebícímu se muži mezi nohami. Vystavil se tak ohromné potupě. Han Xin odešel svou cestou, jakoby se nic nestalo. Roky utíkaly a Han Xin dosáhl své velkoleposti. Porazil nepřátele rodu Han a stál u zrodu slavné dynastie, která dala současným Číňanům písmo a sebeurčení.

Han Xin dodržel slovo, vyhledal ženu od řeky, už velmi starou paní, která mu kdysi dávno dala najíst. Daroval jí štědré množství zlatých Tael (starodávné čínské platidlo), což přijala až po jeho naléhání. Han Xin pochopil, že i čin, který ho kdysi dávno potupil, mu stejně jako ženino dobrodiní pomohl v osobním růstu. Proto vyhledal i darebáka z ulice.

Šlechetný generál se mu poklonil a poděkoval za lekci, kterou se od něj naučil. Když darebák uviděl, jakou má chlapec, kterého kdysi dávno šikanoval, vynikající povahu, poklekl před generálem a poníženě prosil o odpuštění

Horoskop na období 9. – 15. 2. 2015

9. února 2015 v 3:43 | Petra Nel |  Horoskop

Jsme poutníci mezi světy

Slunce se odpoutává od opozice Jupitera a vstupuje do třetí (poslední) dekády Vodnáře, které vládne Venuše. Archetyp Vodnáře, který našel sám sebe, došel ke své svobodě, nezávislosti a schopnosti naplnit hluboký vztah, odevzdat se lásce, vřelému procítěnému lidství. Vodnář je vzdušné znamení a působí chladně, málo emotivně a ve třetí dekádě získává vřelost, procítění a lásku.
V tomto týdnu jsme vedeni, abychom všichni v sobě našli vřelé lidství, ohleduplnost, soucítění. Kolem nás je tolik krutosti, bezohlednosti, tvrdosti. Bohužel to vše děláme my sami lidé. Proč je svět takový, jaký je? Takový jsme ho vytvořili. Proto každý z nás máme možnost se rozhodnout, co budeme tady na Zemi tvořit. Znamení Vodnáře je zosobněný vědomý člověk, který má znalost světa, a který má přinést novou vizi světa - Novou Zemi.
Tento archetyp má v sobě každý. Myslíte si, že musíte udělat něco velkého, přinést nějaký vynález, udělat něco výjimečného? Není to o velkých gestech, jde o to rozhodnout se ve svém nitru žít lidství, sounáležitost, bratrství, pochopení a soucítění a dokázat to projevit ven. Jedině svým chováním změníte svět. Někomu přidržíte dveře, pomůžete do schodů, podpoříte druhé….

Venuše dokončuje léčení, aby mohla vstoupit do konjunkce s Marsem na konci znamení Ryb.
Ta, která vládne třetímu dekanu Vodnáře: milující člověk prochází světem a připravuje se na návrat do celistvosti, aby se naplnilo to, co se naplnit má, aby se navrátilo to, co k sobě patří. Dva poutníci, muž a žena, se setkávají na cestě. Jejich cesty se střetávají do 19.2. Vnitřně se v nás střetává vnitřní žena a vnitřní muž, setkává se rozum a cit, mysl a srdce. Je možné naplnit celistvost, propojení a harmonizace polarit, které jen spolu mohou tvořit. Jeden bez druhého jste jen na holé poušti, kde nelze tvořit nebeskou alchymii. K tomu byl stvořen muž (impuls, mysl) a k němu žena (cit, srdce). Jeden bez druhého - zůstane vše plané. Můžeme nalézt svou vnitřní harmonii, harmonii v lásce, s lidmi.

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana (2. - 5. 2015) symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje "náhlé štěstí", lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.
Retrográdní Merkur dokončuje a od 11. 2. se ujasní myšlenky a formy, jak realizovat. Harmonický aspekt mezi Saturnem a Merkurem přinese potřebu řádu, systému a schopnosti realisticky si naplánovat budoucí kroky a dokázat je zhmotnit. Při tom všem pevně stát nohama na zemi a konat, snášet na zem a vše ukotvit a tím vytvořit nové matrice života.

Požehnaný týden.
Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Dotaz v křesťanském rozhlasovém vysílání

8. února 2015 v 14:32 Humor

V křesťanském rozhlasovém vysílání, do prostoru, určeného pro dotazy posluchačů, zavolá mladík:
Mladík: "Dobrej,mám dotaz, jestli v rajské zahradě měli houbičky?"
Moderátor: "V rajské zahradě bylo všechno i houby."
Mladík: "Taky lysohlávky?"
Moderátor: "Všechno, takže i lysohlávky."
Mladík: " Tak dobrý, teď už chápu toho mluvícího hada."

Kryon - Spojování bodů

6. února 2015 v 19:34 | Lee Carroll |  Channeling
Tento channeling Kryona byl přijat živě Lee Carrollem v Sarasotě na Floridě, 01. 02. 2014

Zdravím Vás, milovaní, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jsou zde ti, kteří vždy řeknou: "Hm, Lee Carroll se dost nepřipravuje. Musí před channelingem silněji dýchat. Měl by mít nějaký čas k tomu, aby umožnil Duchu oprostit jeho tělo od běžných lidských starostí." Chci vám sdělit, že nespojujete body. Dnešní channeling bude vypadat jako přeskakování od jednoho tématu k druhému, až k záležitostem, které jsem vám chtěl sdělit o fungování věcí. Toto je začátek roku 2014. A první věc, kterou chci, abyste věděli, se týká vztahu, který máte - to božské ve vás se začíná měnit. Následujte logiku, pokud je to něco, co je vám bližší, nemusíte zas tak tvrdě pracovat na tom, abyste to přijali.

V lineárním způsobu, když je někdo daleko, budete pracovat na tom, aby vás slyšel, například budete křičet, možná budete muset intenzivněji dýchat a možná budete muset trochu mávat. Ale pokud stojí blízko vás, nemusíte udělat nic z toho. Jen ho pozdravíte normálním hlasem a můžete provést oční kontakt. Já a můj partner máme oční kontakt již léta. A vypadá to takto - odehrává se to mimo metafyzickou schránku vhodnosti. Jsou zde tací, kteří mají pocit, že lidské tělo musí opravdu tvrdě pracovat na tom, aby přijalo vzkazy od Ducha, které budou čisté. A já vám říkám, drazí, že závisí to na tom, jak blízko jste svému božství. Pokud máte stále pocit, že se nachází ve vedlejším pokoji nebo vedlejším bloku, bude vám to trvat mnohem déle a, ano, budete muset intenzivněji dýchat a budete muset pracovat na získání energie prostřednictvím této cesty, aby Duch mohl přijít a očistil cestu. Ale pokud jste na sobě pracovali, Vyšší Já nebude ve vedlejší místnosti.

Takže první věc, kterou chci učinit, je spojit body, jak říkáme a jak říkáte vy, pomocí spirituální logiky, ne pomocí toho, co vám říkali, rodino, nýbrž spirituální logiky energie měnící se po všechny ty roky, co o ní hovoříme. Pozvánka je otevřená a ruka je podávána té božské části ve vás, aby žila po vašem boku místo uvnitř budovy někde za nějaký čas, rozumíte? A tak místo toho, aby se stala něčím vzdáleným, na čem musíte pracovat, stává se něčím, co je s vámi denně.

Můj partner začíná channelovat, někdy channeluje během přednášky a někteří z vás to už zaregistrovali. Vidíte jemnou změnu energie, slyšíte, jak se jeho hlas lehce změnil, a víte, že je se mnou. A tato zvláštní činnost, kterému říkáte channelingem nebo trans nebo jakkoli, začíná být vlastní mnoha lidským bytostem. Není to o tom, že by se dostali před skupinu, kde by říkali něco, co jim bude připadat legrační nebo jim zavře oči, mluvím o splynutí, které měli mistři. Mluvím o kráčení po této planetě pohodlně, klidně, protože to, co bývalo o blok dál, teď jde s vámi ruku v ruce. .........

SOLAŘIN SURFREPORT NA ROK 2015 - PŘESUN SVĚTŮ

6. února 2015 v 19:33 | Solara |  Duchovní růst
PŘEHLED ROKU 2014

Rok 2014 byl mocným rokem Dokončení a Nových Začátků. Místo toho aby Nové Začátky následovaly po Dokončení milým, uspořádaným, postupným způsobem, vše se dělo najednou. Každé dokončení obsahovalo Nový Začátek a každý Nový Začátek obsahoval prvky Dokončení, do té doby, kdy už jsme je nemohli dále od sebe oddělovat. Celý rok se nám ukazovalo celé spektrum zkušeností, které přicházely ze dvou velmi odlišných systémů reality, zatímco Nový Svět se rodil uprostřed umírajícího světa duality.

Byla nám předkládána kritická volba mezi těmito dvěma velmi odlišnými systémy reality.
Naše volba byla životně důležitá, neboť určovala, co budeme zažívat tento rok a roky další. Pokud jsme zůstali v našich starých životech založených na dualitě, rok 2014 byl výzvou, jelikož mnoha lidem byly jejich knihy starých příběhů násilně vytrženy z rukou. Pro ty z nás, kteří se přesunuli na své Pravé Místo v Nové Krajině, to byl obrovský rok A Mu´a neboli Posunu Vpřed do našich Pravých Domovů, kde jsme začali zažívat naplnění svých Nejdivočejších Snů.

Koncem roku nastal postřehnutelný posun ve velkém oddělení duality a Nového Paradigmatu. Jak bylo oddělení čím dál širší a přinášelo čím dál větší nepořádek, začalo větší množství lidí pomalu masivní přesun do Nové Reality. Jak byli čím dál více pravdiví a reální, praví, bylo uvolněno velké množství starého nákladu. Srdce začala být silnější a opravdovější. A Nový Svět byl čím dál víc vidět....

ODSTRANĚNÍ SEBE SAMA ZE STARÉHO PARADIGMATU

Ještě jednou nám tento nový rok přináší esenci nanejvýš smíšené energie. Mnoho lidí stále nevidí vážnost doby, ve které jsme. V mnoha oblastech planety se světová situace stala jakoby zlým snem. Kdykoli jsme vprostřed zlého snu, je důležité se rychle vzbudit. Často ale probuzení nestačí, neboť energie snu zůstávají s námi. V tu chvíli musíme změnit své okolí tím, že rozsvítíme světla, vstaneme z postele, projdeme se do jiné místnosti nebo jdeme ven na čerstvý vzduch. To, co je opravdu potřeba udělat, je POSUNOUT SVĚTY.

Nemůžeme schovat své hlavy do písku a předstírat, že se svěrák útlaku kolem nás nestahuje. Stahuje se. Každý den se utahuje. Každou jednotlivou politickou a ekonomickou akcí v mnoha zemích se svěrák svírá. Naše dodávky jídla jsou otravovány, naše obloha je zanášena chemikáliemi, naše vlády jsou koupené a naše policie se stala ozbrojenou. Je důležité, abychom toto dění ve starém světě duality neignorovali. Jinak můžeme čekat na to, než něco uděláme, dokud nebude příliš pozdě.

Po planetě čas od času proběhnou obrovské vlny strachu. Je to bezejmenný strach, který se nedá označit nebo identifikovat. Dokonce strachy, které jsou nám dobře známé jsou prostě projevem těchto rozsáhlejších abstraktnějších strachů. Je to jako obrovská příšera, která mrská ocasem sem a tam a rozdmychává plameny strachu a nejistoty. Někdy se ocas strachu zdá daleko. A pak přijde jako ledově studený vítr a okamžitě nás zmrazí až na kost. Pak odejde a nám se navrátí jasnost, naše kroky se zrychlí, naše vnitřní vědění je slyšet poruchami duality (jako na televizním vysílání), jak bojuje za své přežití, naše oči jiskří, naše představivost se uklidní a zase stojíme ve své Opravdovosti, dokud se nakonec tento pocit strachu a hrůzy zase nevrátí.....