Březen 2015

Horoskop na období 30. 3. – 6. 4. 2015

31. března 2015 v 20:49 | Petra Nel |  Horoskop

Změna

Slunce se dostalo do konjunkce se Sestupným uzlem (Dračím ocasem) a to symbolizuje, že nahlédneme do minulosti, ke kořenu prasíly, prapodstaty naší duše a vědomí…. Odkud vlastně jsem a jakou sílu mám? Slunce se přibližuje k Uranu a přinese to zrychlení, nečekané změny, velké výkyvy, nesoustředěnost , nespavost a sklon k riskování. Snaha prosadit si vše, hned a okamžitě. Příznivé aspekty na Jupitera symbolizují, že tato doba má vést k růstu a expanzi našeho Já (viz.dole). V době Velikonoc se otevírá nová brána vědomí, přílivu energie. Prasíla v nás "nás bude nutit" nejdříve k pochopení sebe sama a následně k projevení svého Já, k postoji vůči sobě samému, k druhým, k životu. Může to být velmi bouřlivé období, kde padnou masky, lži, iluze a hry. Po Velikonocích, až do 12. 4. probíhá změna. Následně uvidíte vše jinak, sebe, svůj život, druhé a svou cestu. Rozbije se staré "status Q", nastane chaos a v chaosu se začne tvořit nové. Zmatek a chaos uvidíte kolem sebe, ale nejvíce ho ucítíte v sobě. Na nic nespoléhejte, nic si neplánujte, nic neočekávejte…

Kvadratura od Pluta na Slunce, Uran a Merkur (31. 3. - 10. 4.) - procházíme mocí a bezmocí vůči Osudu. Boj, odpor k Osudu nebo vzdání se, marnost vůči životu. Procházíme naprostým odevzdáním se Osudu a v bolesti máme najít hlubší smysl Bytí, a tím najít skutečnou víru a pravdu v sobě. Teprve pak člověk dojde osvobození. Tím se dostanete za svůj Osud, za svůj kříž. Tím se dostane za "ukřižování Ježíše Krista".
Úplněk nastává v sobotu 4. 4. Slunce v Beranu v konjunkci s Uranem, Dračím ocasem a Merkurem je v opozici na Lunu ve Vahách, v konjunkci s Dračí hlavou a to vše v harmonickém aspektu na Jupitera. Dle Velikonoc - jak události následovaly - právě v sobotu nastává Ticho - prázdnota. To, co je mezi nádechem a výdechem. A v tomto Tichu a prázdnotě vše umírá a zároveň se rodí nové. Je to velmi silný den a je dobré alespoň nějakou část dne zůstat v tichu, klidu, rozjímání, meditaci… Otevírá se brána, před kterou se dlouhá léta čeká a otevře se na jeden okamžik a pokud zrovna "zaspíte", pak zase budete čekat… A právě v Tichu a prázdnotě se děje to velké, tak nepatrný okamžik, prožitek, uvědomění, poznání, který dokáže změnit celý váš život. Ať se to uděje ve vás vědomě a pokud budete mít pocit, že nic… Věřte, že se událo a jednou se to zviditelní. Oddej se a budeš veden, nečekej, nesnaž se, jen se oddej Životu, přítomnému okamžiku. Prozřetelnost skrze Tebe koná. Je to o víře a oddání se.

31. 3. vstupuje Merkur do znamení Berana a Mars do znamení Býka. Merkur - mysl, komunikace začne být jasnější, snazší a konkrétnější. Tím, že se během Velikonoc dostane do konjunkce se Sluncem a Uranem, projde též změnou a jiným "nastavením". Budeme mít větší potřebu komunikovat a všemu porozumět. Důležité je sdílení.
Mars vstupem do Býka podpoří pracovitost, houževnatost, vytrvalost a trpělivost v našem konání.
Slunce v harmonii s Jupiterem ve Lvu (23. 3. - 8. 4.) symbolizuje vývoj, expanzi, která vede přes důvěru, víru, otevřenost, optimismus a šlechetnost. Ctěte své srdce, svou pravdu, kterou vložíte. Projevíte to, kým jste, projevíte své pravé Já bez obav, co na to řeknou druzí. Jupiter přináší lehkost, štěstí a podporuje vývoj, vše se pohne vpřed, najdou se nová řešení. Otevírají se nové dveře… Mějte na paměti, že tady nejste jen sami za sebe a pro sebe. Vaše osobnost, vaše Bytí je tady důležitou jedinečností pro tvoření vyššího záměru vývoje lidského vědomí, které se má jednou plně spojit s vědomím božství - čistým vědomím (Kristovým vědomím).

Přeji vám krásné a požehnané Velikonoce. Radujte se, protože za vším je vždy vzkříšení.
S Láskou Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Buddho prosíííím ..

30. března 2015 v 14:07 | http://blausternschlonge.files.wordpress.com |  Humor

20 LÉKŮ, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ ZTRÁTU PAMĚTI

30. března 2015 v 7:55 Zdraví


Předepisování léků způsobuje každoročně více jak 100000 úmrtí a přes 1,5 milionu vedlejších účinků, které vedou k hospitalizaci. Nepřiměřená reakce na léky je čtvrtou příčinou úmrtí v USA. Každý lék s sebou nese nějaká rizika a ztráta paměti je jedním z nich.

3 druhy léků nejčastěji spojované se ztrátou paměti

1) "Anti" léky

Pokud berete prášky, které začínají na "anti" jako třeba antihistaminiky, antidepresiva, antibiotika nebo antipsychotika, je velmi pravděpodobné, že ovlivní vaši hladinu acetylcholinu.

Acetylcholin je jeden z nejdůležitějších neurotransmiterů spojených s pamětí a učením. Nízká hladina acetylcholinu může vést k mentálnímu zmatení, halucinacím či ztrátě paměti.


2) Prášky na spaní

Prášky na spaní jsou notoricky známé jako příčina ztráty paměti.
Někteří uživatelé oblíbeného prášku na spaní "Ambien" potvrdili, že trpěli nočními můrami, náměsíčností anebo halucinacemi.

Prášky na spaní vás uvedou do stavu podobného opilosti nebo komatu, Existují daleko šetrnější způsoby, jak lépe usnout!


3) Statiny (hypolipidemika)

Tyto prášky na snížení cholesterolu jsou vůbec nejhorší skupinou pro Váš mozek. V současnosti se usiluje o to, aby byla ztráta paměti oficiálně připsána na seznam vedlejších účinků.
Čtvrtina lidského mozku je tvořena cholesterolem. Ten je důležitý pro paměť, učení a obecně rychlé myšlení. Takže není překvapením, že takové prášky váš mozek negativně ovlivní.


20 konkrétních příkladů

Zde je seznam 20 konkrétních léků, které jsou známé pro své vedlejší účinky, mezi nimiž je i ztráta paměti:


NA PARKINSONA - atropin

NA EPILEPSII - Dilantin

TLUMIČE BOLESTI - heroin, morfium, kodein

PRÁŠKY NA SPANÍ - Ambien, Lunesta, Sonata

BENZODIAZEPIN - Valium, Xanax, Ativan, Dalmane

CHININ

NAPROXEN

STEROIDY

ANTIBIOTIKA

ANTIHISTAMINIKA

INTERFERONY

LÉKY NA VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

INSULIN

ANTI-BETA-ADRENORECEPTORY

METHYLDOPA

ANTIPSYCHOTIKA - Haldol, Mellaril

ANTIDEPRESIVA

LITHIUM

BARBITURÁTY - Amytal, Nembutal, Seconal

CHEMOTERAPEUTICKÉ PRÁŠKY

Tento seznam byl sepsán Richardem C. Mohsem, PhD


Co můžete udělat

Berete nějaké z těchto léků? Pokud ano, doporučujeme vám konzultovat s vaším lékařem, zda neovlivňují vaši paměť.
Dohodněte se s ním na případných alternativách - jiné léky anebo změna životního stylu!
I kdybyste museli pokračovat v užívání léku, aspoň můžete předejít poškození mozku malými krůčky - jako např. jíst potraviny, které mají na mozek pozitivní vliv nebo praktikovat mentální cvičení.

Dopřejte svému mozku šanci mentálního zdraví i přes množství medikamentů.


( Zdroj: http://www.zdravi4u.cz )

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.3. - 29.3. 2015

26. března 2015 v 7:38 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
na vnitřních úrovních lze cítit určitý pocit dovršení, jak na planetu působí kosmické zarovnání i lidská činnost. Vaše láskyplné energie byly dodány a použity tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí, a každá jejich částečka byla použita pro nejvyšší dobro všech, s láskyplnou vděčností a oceněním vašeho úsilí. Vaše Světelná rodina vás tolik miluje! Každá částice světla expanduje a naplňuje všechna místa a prostory které se posouvají, jak ustupují stíny, a tímto způsobem exponenciálně roste. Dotýká se to všech srdcí na planetě a dokonce i těch, které se snaží uhasit posvátný plamen, hořící v jejich srdcích. Je to doba hlubokého zamýšlení se nad tím, co ještě potřebuje být vyčištěno a propuštěno z duše každého člověka a podívání se do hloubky sama sebe je vědomou volbou, vyžadující si úplnou čestnost a odvahu. Takové zkoumání si vyžaduje plamen, který v sobě máte a vy jste toho schopni, jak nadále následujete svou vlastní hvězdu!

Následovat svoji vlastní hvězdu znamená, že se rozhodnete být sami sobě nejlepším přítelem. Znamená to rozmazlovat své vlastní bytí laskavostí, soucitem a láskou a pamatovat na to, že jste duše s otevřeným srdcem, která je inkarnací dobra. Propusťte zážitky z minulosti, kdy tuto dobrotu využili jiní, kteří nešli stejnou cestou jako vy. Propusťte vnitřní zranění, která vaší duši taková jednání způsobila. Byli jste a jste nevinní a nejste odpovědní za duše, které si zvolily zůstat v úrovních starého paradigmatu malosti. Zbavte se potřeby "zachránit" je před nimi samými a jejich vlastními rozhodnutími. Pečujte o sebe a kráčejte po vašem světě zpříma, protože vaše Světlo a vaše dobrota jsou velmi ceněny, protože jste schopni šířit Světlo ve stále se rozšiřujících kruzích. Dříve nebo později se to otevřeným a expandujícím způsobem dotkne všech srdcí.

Přijde k vám úspěch, jako výsledek vaší vlastní snahy a máte vše, co potřebujete, abyste se mohli pohnout kupředu a uskutečnit vaše sny, cíle a vize.
Jste to vy, kteří se vždy musí s druhými podělit o dary, které dostanete, protože je to vaše pravá povaha a musíte vždy být věrni sami sobě. Vzdávejte úctu své ženské stránce tím, že si vyberete práci s druhými, v duchu spolupráce a tím, že budete projevovat respekt k rozdílnosti všech lidí. Ženská energie se projevuje v každém člověku jako snaha učit se novým způsobům a snaha jak to udělat, aby se daly uskutečnit vaše myšlenky a ideály. Ženská energie dává na první místo důležitost života tím, že preferuje péči o Zemi a všechny její obyvatele. Ženský vliv a nejdůležitější zásada je, že nikomu nesmí být ublíženo. To zahrnuje uznání a úctu vzduchu, vodě, ohni, zemi a vesmírným tělesům za to, že přispívají ke kráse a rozvoji planety. Vše spolupracuje pro obecné dobro všech. Tím směrem se život na vaší planetě znovu ubírá a jednou to bude převažovat.

Naučili jste se, že pozitivní myšlení vytváří na Zemi pozitivní změny
. Vaše snaha vytvořit svět, kde budou splněny potřeby všech, kde je každý svobodný, respektovaný a rovnocenný, vytvořila a stále vytváří změny v individuálním vědomí, které je zase životně důležité pro skupinové a světové vědomí a nejvíce jim pomáhá. Kde jsou bouřky, vizualizujte si, že vítr utichá, bouřky polevují, tornádo z obývaných oblastí odchází. Kde je na světě problematické místo, posílejte lásku a soucit, aby bylo vyléčeno a bolest aby se zmenšila. Buďte stateční a vysílejte léčící myšlenky lásky vaší planetě, všem jejím obyvatelům a všem jejím živlům. Jak se mění kolektivní vědomí, tak se posouvá Země a také se rozvíjí tím směrem. To je krása mírových a pozitivních změn, které přicházejí na základě pozorného a láskyplného záměru.

Je pociťována potřeba podporovat sebe vzájemně a Zemi. Posílejte lásku a vděčnost vaší planetě, za to jak vás, své obyvatele, miluje. Mnoho let setrvávala ve stavu přibrždění, kdy se pokoušela počkat na to, až se lidstvo probudí, aby se k ní mohlo připojit při této úžasné příležitosti, která se teď všem otevřela. Je připravena pohnout se kupředu, ke svému Vzestupu do vyšších dimenzí. Chce vás vzít s sebou. Když se zarovnáte do Jednoty s Matkou Zemí, odehraje se mnoho zázraků léčení a obnovy. .

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - LEKCE

26. března 2015 v 7:36 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Grand Rapids v Michiganu, 31. května 2014
Toto krátké Kryonovo poselství je tzv. mini-poselství, které Kryon často předává před hlavním channelingem. Ten proběhl pak toho dne večer a má název "Zamrzlé v čase*". Toto mini-poselství je skutečně opravdovou lekcí o jednom ze základních fenoménů našeho života obecně, ale nového života, v nových energiích, zcela 100%. Života, kde se zesiluje potřeba intuice, kde také narůstá potřeba kvalitní osobní vnitřní komunikace, neboli osobní channeling své duše, svého Vyššího Já. A právě v tomto poselství Kryon rozebírá podmínky, požadavky a způsoby přístupu k sobě a k celému tomu procesu, aby proběhl kvalitně a hodnotně.
Zdravím vás, jsem Kryon z magnetické služby.
V této místnosti jsou mezi námi ti, kteří tohle ještě nikdy neslyšeli. Ne živě. A je zde něco zvláštního, co nastává, když se shromáždí stejně smýšlející lidské bytosti a tak se tyto krátké mini-channelingy staly úvodem k energii lásky. Aby to fungovalo, musíte mít schopnost rozlišení. "Je to skutečné?" tak se vás ptáme pokaždé už rok a půl. Chci, aby staré duše v místnosti věděly, že toto je přesné a skutečné, protože jim to říká jejich vlastní rozpoznávací mechanismus, a ne proto, že by tomu prostě jen měly věřit

Proces, kterému říkáte channeling, se mění. Můj partner to ví, upozorňoval jsem ho, že se to stane. Postupně zvládl přechod, takže to zvládl i v nové energii, a ti, kteří ho po desetiletí poslouchali nebo četli naše poselství, vědí, že tato poselství jsou jiná. Došlo k nepatrnému nadzvednutí závoje, které umožní jasnější komunikaci mezi tvořivým zdrojem a Bohem ve vás, mezi jednou a druhou stranou závoje. Vědomí, které představuje tento muž na židli, můj partner Lee, ustupuje stranou, i když je zde. Na základě svobodné vůle pro sebe zdokonalil to, co mu umožňuje ustoupit stranou a dívat se.

Každý channeler na planetě řídí průběh svého jedinečného přenosu. Neexistuje žádná správná nebo špatná cesta pro to, co zde vidíte. Ale chci vám říct, že co zde vidíte, je přístupné vám všem. Ne abyste seděli před obecenstvem a pořádali jste semináře, ale abyste si mohli sednout a otevřít se přímé komunikaci s druhou stranou závoje. Třeba se rozhodnete, že chcete znát odpovědi na otázky, týkající se věcí, které jsou pro vás přístupné. Ne na otázky, na které nemůžeme odpovědět, protože sami musíte nalézt odpovědi, ale na ty, na které odpovědět můžeme. Můžeme vám dát mapu, po které jste toužili tolik let. Mapu, která vám pomůže poznat, co následuje, co dělat, jak se cítit, jak se vyléčit, jak jednat, jak se zbavit strachu, jak se cítit příjemně s vědomím toho všeho - to vše je zodpověditelné. Ale přiměje vás to dělat něco, co je nepohodlné. Budete muset věřit tomu ve vás, o čem pochybujete, a to platí pro všechny v místnosti, protože to je vaše stará energie. Nemůžeme vám v tom pomoci. Tak jste byli školeni, to jste se učili; je vaší realitou pochybovat, že toto je skutečné....

Celestýnské Bílé bytostí - Vymazání cyklů kontroly

26. března 2015 v 7:34 | Natalie Glasson |  Channeling
Poselství Celestýnských Bílých bytostí přijala Natalie Glasson, 20-02-15

Žijete v nejposvátnějším období na Zemi, období aktivace a přijetí vlastních vibrací svobody od vaší duše. Prostřednictvím nepřetržité přítomnosti lásky se z vaší duše aktivuje mnoho krásných vibrací, které přinášejí do vaší reality obnovu, sílu a větší harmonii a zároveň prohlubuje vaše sladění se Stvořitelem na všech úrovních vašeho bytí. Na Zemi stále probíhá Věk lásky a toto období bude trvat tak dlouho, dokud se nepřetransformuje do Věku rozpomenutí se, až vstřebáte, zaktivujete, uvědomíte si a vtělíte veliké množství lásky. Až se budete cítit zcela naplněni láskou, přijde pocit lásky přetékající nepřetržitě z vašeho bytí. K podpoře tohoto posvátného posunu ve vašem bytí ve chvíli vašeho návratu k přirozené podstatě, se do Země ukotvuje vibrační vlna světla od Stvořitele. Tato vlna světla už k vám dosáhla, byla nazvána Vlna světla ukřižování pro svou schopnost rozpouštět všechny nepotřebné cykly a zvyky, které blokují/brzdí váš duchovní vývoj. Tato energie aktivuje a předkládá vaší pozornosti vše, co ve svém bytí neradi vidíte, jako jsou strachy, vzpomínky či emoce a také dovádí k završení cykly, na jejichž rozvolnění jste se již dříve zaměřili. Je to velmi mocná energie a má hluboký dopad na probuzení a očištění vašeho bytí. Jestliže si to tak přejete, může to být očista a nový začátek, na který jste ve své realitě a bytí čekali.

Chceme vás v této době povzbudit, abyste se během současného období vzestupu zaměřili na očišťování, uvolňování a přijímání lásky. Dokonce i když si nejste jisti, zda uvolnit nějakou energii či zvyk, můžete mentálně rozpustit pouta, o kterých máte povědomí - vrátí se k vám, pokud tato energie uvolněna být nemá. Ve skutečnosti nemůžete nechat odejít to, co je součástí vaší skutečné podstaty, ale pouze nesprávné vnímání, připoutanost (energii či myšlenku, ke které jste připoutáni), nesprávné pochopení sebe sama či zranění. To znamená, že procesem uvolňování navyšujete vibraci lásky ve svém bytí a realitě. Díky vědomému uvolňování a oddělování se od toho, co vám skutečně nepatří, děláte prostor vyšším formám lásky a to, co je vaší podstatou, se umocňuje a vrací se k vám jako větší množství lásky. ....

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU BŘEZEN 2015 - VTRHNOUT DO OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA

26. března 2015 v 7:32 | Solara |  Channeling

Nyní, když jsme dokončili velmi mocný čtyřměsíční MEGARESET, mocné NOVÉ NAHOZENÍ, můžeme začít vidět významné změny, které nám to přineslo. Mnohé z našich hluboce zakořeněných nevědomých způsobů chování uvnitř nás se změnilo a naše automatické emocionální odpovědi byly jasně vidět a byly vyčištěny. Houževnatě a důkladně jsme vypleli neopravdovost, kdekoli jsme ji našli. Jsme více sladěni s naší Pravou, Opravdovou Cestou, než kdy dříve.
To v nás vytvořilo novou otevřenost. Naše dřívější obavy, pochyby a strachy byly odstraněny. To nás osvobozuje, abychom mohli tvořit nové Pravé Životy, životy, po kterých jsme vždy toužili. Jak hlouběji obydlujeme Novou Krajinu, poskytuje nám to více všezahrnující úroveň opravdového pohodlí, než jsme po velmi dlouhou dobu mohli pocítit. Zjišťujeme, že nemusíme vystrašeně hltat Vzduch, který Můžeme Dýchat, jakoby měl náhle zmizet, neboť tu má zůstat a my taky.

V březnu se všechno jemněji zaměřuje. Všechno se naplňuje novou životní silou. Jsme naplněni novou vitalitou. Nová Čerstvost proniká vším kolem nás. Je to jako jít k očaři pro nové brýle. Čočky jsou zase změněny a přizpůsobeny a jemně vyladěny, dokud neuvidíme všechno jasněji. Březen je silný měsíc vstřebávání a začleňování zásadních změn, které jsme zažili během MEGA NOVÉHO SPUŠTĚNÍ, RESETU. Tyto změny se stanou novými základy na nichž stojíme. A tak sloužíme jako živoucí příklady toho, jak obydlet Novou Realitu.

Pokud jsme to ještě neudělali, je čas kurážně vypracovat novou stezku. Jít naším Pravým Směrem, tam, kde budeme mít neoddiskutovatelně největší úspěch. Je čas použít odvážné změny, nevyzkoušené nové metody, nespoutanou tvořivost a divokou inspiraci, když zakotvujeme více z naší nové, opravdové vize do všech stránek našich životů.

Mnoho projektů, které dlouho stály, bude tento měsíc dokončeno. Obtížně řešitelné situace budou nyní buď pozvednuty na novou úroveň, nebo se rozhodneme od nich úplně ustoupit. Probíhá hodně ladění a zjemňování, pročišťování, jak v nás tak v našem prostředí. Zvažujeme všechno na váhách Opravdovosti, a pokud něco není Opravdové, Pravdivé, hned se to vyhazuje.

Jsou odhalovány nové tvořivé vize, které nám ukazují to, co jsme dříve neviděli. Mnoho prvků Nové Reality vyraší na povrch, jako na jaře nové narcisy, dlouho předtím spící pod sněhem. Konečně můžeme vidět, co jsme dlouho sázeli. Jsme velmi ujišťováni, že naše rostlinky jsou stále živé a právě rostou. Možná nebude doba sklizně, ale je čas, kdy jsou vidět nové prvky, které budou součástí naší budoucí sklizně. A to, co vidíme, se nám líbí!

Tento nádherný, široce tvořivý měsíc obsahuje silnou, téměř výbušnou, pučící energii. Přehrada se prolomila a mnohé z toho, co nás drželo zpátky, je smeteno. Řítíme se do živoucí živosti, do novoty, do větší Opravdovosti, do rozšířené jasnosti, do čerstvosti čerstvě zelené Nové Krajiny, do Větší Lásky, do otevřenosti, do svobody.

Zároveň, se výbušně otvírají dříve zkostnatělé kapsy duality. Ve vnějším světě je temný vědeckofantastický scénář založený na strachu, který se nás snaží vtáhnout do svých rozladěných pout, ale my se prolamujeme ke svobodě a odmítáme nadále krmit iluzi duality.

Během března budeme mít pocit, jako bychom letěli vzduchem s oběma nohama na zemi. Novou energii bude možné vnímat myslí i smysly a bude živě živá. Je čas podniknout jasnou, rozhodnou akci k tomu, abychom se přesunuli hlouběji na naše Pravé Místo. Začleňme významné změny a zvýšenou Opravdovost, kterou jsme zažili, do všech oblastí našich životů. Pojďme ještě hlouběji do Nové Krajiny a ukotvěme Novou Realitu.
Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

PÁTER FRANTIŠEK FERDA - JASNOZŘIVÝ PAPRSEK ZELENÉ BARVY

25. března 2015 v 8:15 | zdroj: http://reviews.zdravi4u.cz |  Zdraví

Páter František Ferda patří mezi legendární postavy českého léčitelství. Od roku 1980 žil a působil v Sušici, kam za ním dojížděli pacienti od nás i ze zahraničí. Výjimkou nebyli ani tehdejší vládní a straničtí činitelé…Všichni využívali jeho neobyčejných vloh, daru jasnovidné diagnostiky a schopnosti doporučit vhodný léčebný prostředek.

František Ferda se narodil se 31. března 1915 v Dražkovicích nedaleko Spáleného Poříčí. Od dětství se zajímal o přírodu a byl i aktivním hudebníkem. Vystudoval v Praze arcibiskupské gymnázium a bohosloveckou fakultu a 29. června 1939 - na počátku fašistické okupace - byl vysvěcen na kněze.
Jako kaplan pak působil v Nechvalicích u Sedlčan a podle slova Kristova se pokoušel uzdravovat i tělesné neduhy. Dokonalá znalost léčivých rostlin a jejich působení na lidský organismus i metody přírodní léčby (podle pražského lékaře Hofmana) sloužily pak Ferdovi po celou dobu jeho léčitelské praxe.
Po nástupu komunistů - v roce1951 - byl zatčen a v procesu s dalšími faráři odsouzen. Ve vězení v Ostravě, Opavě, Mírově, Jáchymově, Leopoldově, Valdicích a na Borech strávil devět let. V té době se u něj již začaly projevovat jasnovidné vlohy a mimořádné schopnosti - které on sám považoval za zděděné - a jež mu umožnily pomáhat i politickým spoluvězňům.

Po propuštění v roce 1960 pracoval jako dělník v plzeňských pivovarech. Po osmnácti letech mu byla opět povolena pastorační činnost a tak mohl v Domově důchodců v Újezdci u Klatov působit jako duchovní správce u řeholních sester. Tehdy se už však plně věnoval i svému druhému poslání - léčitelství.
"Náhle jsem ucítil, že se se mnou točí svět, zdálo se mi, jako bych se kamsi propadal, už jsem ani tělo necítil, ale mysl byla jasná. Pojednou jsem přesně věděl, že pacientka trpí ledvinovými kameny a rozpoznal jsem jejich počet i umístění" - tak měl páter Ferda popsat svůj první jasnovidný zážitek, kterého se mu dostalo v roce 1964. Od tohoto okamžiku, prakticky až do posledních dnů jeho života, nastala pro něho neúnavná služba trpícím a nemocným.
"Kolik diagnos jsem určil na dálku bych ani nespočítal."

Diagnózu dokázal určit podle očí, podle fotografie, či dokonce jen tak - pouhým soustředěním. "Mám pocit jako bych ze sebe vyslal paprsek zelené barvy, který se rychle klikatě pohybuje, a pak se naráz zastaví. Tak dojde k mému spojení s tím člověkem", popsal před lety Ferda svoji specifickou diagnostickou metodu.
"První odvětví medicíny, v němž jsem zjistil, že mám dílčí schopností, byla iridoskopie, metoda, která se snaží zjistit pomocí zkoušek sídlo a druh narušení organizmu, nacházejících se v rozličných částech lidského těla. Vypracoval jsem svou osobní metodu, jejíž pomocí se mi podařilo dosáhnout nejlepších výsledků. Kromě jiného jsem studoval bylinkářství, shromažďoval jsem recepty ze starých knih a rozvíjel je podle hledisek vlastních."
"Stanovil jsem tisíce diagnos na dálku a nevěřím, že jsem se spletl, byť v jednom případě. Jsem římskokatolický kněz."

Podle pátera Ferdy vše, co škodilo zevnitř, by se mělo "vytáhnout" zvenčí. Jeho pokyny se často zaměřovaly na vyčištění trávicího traktu a úpravu funkce jater. Velmi důležitou úlohu pro něj hrála při nemoci dědičnost, protože byl schopen jasnovidně určovat i nemoci předků a jejich vliv. Za zlomový považoval věk mezi 40 a 45 lety, kdy se podle něho dědičné choroby začínají projevovat výrazně.
Je nějaké vysvětlení těchto výsledků?
"Páteru Ferdovi se podařilo podřídit si i částečně využít svou mysl. Náš mozek má nesmírnou kapacitu, kterou nevyužíváme. Lidský mozek může dosáhnout 1 miliardu bitů za sekundu. Celý zbytek bitů spí, je to nevyužitá energie. Páter Ferda byl člověk, který toto uměl využít."
Jméno léčitele a duchovního Františka Ferdy se stalo v Čechách legendou jež udivovala i vědecký svět. Byť se pesimističtí lékaři, absolventi materialisticky pojaté medicíny, snažili zpochybňovat páterovy diagnózy, museli je uznat. Zdlouhavější a vědecky ověřené medicínské metody je totiž potvrdily.
Otec Ferda se zúčastnil vědeckých kongresů v Moskvě a v italském Miláně, kde na přání odborníků diagnostikoval pacienty. Diagnózy se laboratorně prověřovaly. Přítomné páter ohromil přesnými údaji, které pak přístroje následně zjistily - např. počtem krvinek, stupněm krevního tlaku, lokalizací zánětů, apod. Ferdova schopnost sahala do minulosti, přítomnosti i budoucnosti a byla klasifikována jako nejpozoruhodnější fenomén v parapsychologii.

Neuvěřitelné, ale skutečné

Páter František Ferda prováděl maximálně třicet diagnóz denně. Fyzická přítomnost nebyla nutná a mnohdy stačila i rukou psaná kartička s osobními daty. Když se na dotyčného soustředil, během minuty se mu zobrazil jeho zdravotní stav a začal si zapisovat údaje a čísla. Diagnostikoval v přesných termínech, a pokud to s případem souviselo, přidával i hodnoty ukazatelů.
"Lepší než penicilin je na zápal plic křenová placka"
Při léčení však používal i prostředky daleko prozaičtější. Nezastupitelné místo v jeho lektvarech měly také česnek, cibule a množství nejrůznějších bylinek.
Dodnes jsou v přírodním léčitelství a některými osvícenými lékaři doporučovány bylinkářské recepty pátera Ferdy, který např. doporučoval denně kloktat při opakovaných angínách jednu lžíci soli nebo lžičku octa nebo lžičku citronu v šálku vody.

Páter Ferda varoval před přílišnou konzumací masa a mléčných výrobků. Veškeré produkty krav - mléko, smetana, máslo, sýry, tvaroh obsahují nevyloučenou močovinu. Sýry navíc obsahují kyselinu sírovou, která se při výrobě přidává kvůli potřebné srážlivosti sýrů. Kyselina sírová má za následek leptání srdeční přepážky.
Lze se bránit antioxidanty a bylinami takto působícími - petržel, kmín, přeslička, řebříček. Velmi cenné terapeutické rady, které kolovaly mezi lidmi v nesčetných opisech později vyšly knižně.

Zemřel v neděli 7. července 1991
Ze sušického kostela svatého Václava vykročil 16. července 1991 smuteční průvod, který doprovázel na poslední cestě věhlasného, ale nadmíru skromného pátera Františka Ferdu. Všichni vzpomínají s vděčností nejen na jeho umění a vlídnost, k níž jej předurčovalo kněžské povolání, ale i na osobitý humor, kterým oplýval.

Vzpomínky:

Život bez smokingu- v této knize zapsal Bohumil Hrabal, jeden z jeho mnoha pacientů, své dojmy ze setkání s páterem Ferdou (1986). Popisuje v ní i údiv malíře Anderleho, který jej tehdy doprovázel, nad tím, jak mohl kněz vědět o naftových kamnech, která má pár měsíců doma a jež byla podle něj příčinou mistrových potíží. Spisovatel se o farářových jasnovidných schopnostech přesvědčil také: "Jak můžete nosit barvu, která vás zabíjí?" Tím Ferda narážel na jeho šatník, který sice nikdy na vlastní oči neviděl, ale věděl, že je plný hnědých obleků.

Páter František Ferda- jedním z jeho nejbližších spolupracovníků byl nestor české psychotroniky PhDr. Zdeněk Rejdák (1934 - 2004). Ve svých knihách připomíná životní osudy i experimenty slavného léčitele. Důležitou částí publikace jsou i vyhlášené Recepty, o jejichž účinnosti se tak můžete sami přesvědčit.

Receptář pátera F. Ferdy. Jak léčil František Ferda (1997) - kapesní formát knížky nabízí čtenáři lady léčitele pátera Františka Ferdy, které jsou stále po ruce, když je potřeba. Kniha seznamuje s recepty, postupy a principy, které k léčení používal. Z obsahu: Léčebný arzenál pátera Ferdy - Léčivé přípravky o Léčivé čaje - Léčivé obklady o Celkové bylinné koupele - Dílčí bylinné koupele - Vlhká inhalace - Čerpání bioenergie ze stromů - Životospráva podle p. F. Ferdy - Doporučené potraviny a poživatiny - Škodlivé potraviny o Nebezpečné potraviny - Komplexní léčebná kůra - Zásady terapie - Receptář od A až do Ž - Tajemství pátera Ferdy.
Léčitelská kuchařka- princip léčitele pátera Ferdy.

Eckhart Tolle: 10 000 hodin k mistrovství

24. března 2015 v 19:22 Pro pohlazení dušičkyHoroskop na období 23. – 29. 3. 2015

23. března 2015 v 19:08 | Petra Nel |  Horoskop

Vědomé tvoření

Slunce v Beranu v harmonickém aspektu na Saturna (do 31. 3.) přináší stabilitu, pevnost, moudrost a zodpovědnost. Jsme v novém počátku. Vše, co se bude v této době aktivovat, má stabilní, pevný základ, který vede k dlouhodobosti. Dobrý nový základ. Můžeme říci, že se v nás aktivuje náš Mudrc. Tento aspekt vede k upevnění "být sám sebou". Vědět, kam se směřuje a jaký je záměr. Objevení své autority, vidět a přijímat autoritu - učitele - Mudrce. V této době se vše ukotvuje a upevňuje. To, co je životaschopné, dostane pevné kořeny a vyroste z toho pevné a silné… To, co není ve své podstatě moudré, ve své přirozenosti, samo sebou, nedostane podmínky, aby se mohlo vyvinout…
Ve společnosti by se mělo projevit více serióznosti, moudrého řešení, zviditelnění a ocenění moudrého projevu, který vede k upevnění. Toužíme po nových hodnotách, pravdě, spravedlnosti, morálnosti, čestnosti a důvěře. Mít jasná pravidla hry.

Slunce v harmonii s Jupiterem ve Lvu (23. 3. - 8. 4.) symbolizuje vývoj, expanzi, která vede přes důvěru, víru, otevřenost, optimismus a šlechetnost. Ctěte své srdce, svou pravdu, kterou vložíte. Projevíte to, kým jste, projevíte své pravé Já bez obav, co na to řeknou druzí. Jupiter přináší lehkost, štěstí a podporuje vývoj, vše se pohne vpřed, najdou se nová řešení. Otevírají se nové dveře… Mějte na paměti, že tady nejste jen sami za sebe a pro sebe. Vaše osobnost, vaše Bytí je tady důležitou jedinečností pro tvoření vyššího záměru vývoje lidského vědomí, které se má jednou plně spojit s vědomím božství - čistým vědomím (Kristovo vědomí).

Vědomě tvořte a konejte. Vyvarujte se pasivitě. Přichází doba rozhodnutí se, kroků vpřed a zhmotňování.
Černá Luna v Panně, v trigonu s Plutem v Kozorohu ukazuje na moc transformace. Je to harmonický aspekt, který symbolizuje, že se ukáže, projeví Boží moc tak, aby bylo proměno - transformováno vše, co má. Můžeme to nazvat zásah osudu. Máme svobodnou vůli, ale zároveň nějakou zodpovědnost - poslání a pokud ji neplníme, zasáhne osud, aby bylo naplněno to, co má být naplněno. Ten, kdo jde v souladu se svou cestou, přichází pro něho velká podpora a síla "osudu", aby naplnil svou cestu a dostal se plně ke svému potenciálu, na který je v této chvíli připraven. Pokud jsme sešli ze své cesty, osud zasáhne, aby vás navrátil na správnou cestu.

To, co se v poslední době děje, jen zviditelňuje, že z pohledu čistého vědomí - božského plánu (nazváno lidskou řečí): Božství došla trpělivost! Je to stejné, jako když moudřejší, vědomější vede toho druhého a nabízí, chápe, rozumí a čeká, až ten druhý se dovyvine a nalezne stejné vědomí, dostane se k poznání, ale je tam na to určený čas, do kdy se to má stihnout. Tím, že máme svobodnou vůli a velmi často ji používáme k "odporu" - já to chci mít po svém, nebo: Ne vůle Tvá, ale vůle Má se staň!, tak to je ten kámen úrazu… Stavíme se nad Boha. Pak i ten vědomý musí vědomě použít svou sílu - Tak a dost! Využije svou sílu, energii, aby tato síla prostoupila tím druhým a on si prožitkem sáhl na sílu (toho, co ho přesahuje) svého učitele….a probudil se.

Stejně tak se dají symbolicky brát erupce na Slunci, které proběhly v úterý 17.3. před částečným zatměním, jarní rovnodenností… Je velká lež - nevědomost, když bylo tvrzeno, že na člověka to nemá žádný vliv!!! Od té doby je Slunce jiné, má větší sílu…. Lidem více zviditelňuje svou existenci, přítomnost. Slunce symbolizuje Život, životní sílu, jasné vědomí, jasnost, Božství, boží jiskru v nás, která se má projevit přes naši individualitu. Je to velmi těžké, dát to lidských slov, která jsou tak "malá"- omezující…

Venuše - Boží Matka se přidává k harmonickém aspektu (25. - 31. 3.) na Pluta a Černou Lunu a vytváří velký zemský trigon. Rozehrává se velká Božská hra, aby lidé pocítili sílu Božství… Tím, že je to v harmonickém postavení a v zemském znamení, prožijí si lidé hluboké city Lásky. Přichází "osudovost" ve vztazích. Pocítíme, že bez Lásky nemá nic smysl… lidé si prožijí hloubku svých citů lásky, prohloubení vztahů, větší stabilizaci a harmonii vztahů, větší pocit bezpečí oddanosti, přijetí závazku… Bez oddání se si stále držíme kontrolu a nechceme se pustit své moci. Ten, kdo se neoddá Životu, proudu vývoje, s tím bude silně zatřeseno…. Bohužel si to děláme sami, že se musíme dostat až na dno, abychom pustili svou moc a dostali se do pocitu bezmoci a teprve tam začneme hledat víru. Všechno si to tvoříme my, lidé. Čisté vědomí je tady pro nás v neustálém dávání… Záleží na nás, nakolik jsme otevření, v souladu a vědomi si, že nás něco přesahuje….

Je to symbolický obraz: "Slunce sestoupí na Zem."
S láskou Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Učit se chápat nemoci

23. března 2015 v 9:34 | Pamela Kribbe |  Channeling

Mary Magdalene prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, jsem tu, naplněna respektem k cestě, na které se nacházíte. Jsem Máří Magdaléna a byla jsem také na Zemi v lidském těle. Zakusila jsem zmatení, emoce a temnotu, která může být v lidském životě přítomná. Zakoušela jsem však také světlo, ony chvíle vhledu a hluboké extáze, kdykoli jsem vnímala přítomnost své duše. Tato zkušenost mě povznesla nad zmatení a osamělost pozemského života.

Toto vracení se tam a zpět mezi světlem a temnotou je pro bytí člověka charakteristické. Je taktéž smyslem pozemského života seznámit se a respektovat tyto protiklady, které se objevují jak v nás, tak ve světě. Světlo stejně jako temnota nesou poklady. Z pohledu jednoty, která překračuje dualitu pozemského života mezi světlem a temnotou, neexistuje konflikt. Mezi těmito dvěma protiklady je pouze dynamika.

Prostřednictvím temnoty sestupujete do hloubek, které je možné takto prožívat jen v lidském těle, mysli a emocích lidského bytí. Z těchto hloubek se může zrodit světlo, které přidává něco nového do Stvoření, Vesmíru, Kosmu. To, co činíte, zatímco jste na Zemi, je velmi drahocenné. Být rozpolcený mezi pocity bolesti, osamělosti a zmatení a extází, lehkostí a radostí je součástí bytí v pozemské říši duality. Přijměte příliv a odliv, neboť když tak činíte, život je tak mnohem lehčí.

Velmi často proti těmto vlnám bojujete, protože se chcete vyhnout pocitům neštěstí a vrátit se zpět do světlého pólu, jak nejrychleji to jde. Z tohoto odporu vůči temnotě vyvstává mezi světlem a temnotou, mezi dobrem a zlem, vykonstruovaná oddělenost. Stávají se tak protiklady: světlo je dobré, temnota je špatná. Toto nepřátelství však vytváří dualitu, která je mylná a nepravdivá. Temné emoce mají také svou hodnotu a nesou významná poselství. Světlo samo není dostatečné. Temnota představuje nesmírnou sílu, neboť odtud přichází možnost být nezávislou osobou, která činí rozhodnutí a volby. Prozkoumává nové věci, sílí a je si vědomá sama sebe. Celá evoluce vaší duše je závislá na vašem poznání temnoty, tudíž s ní můžete pracovat a proměňovat ji.

Tohle je velmi očividné, když procházíte nemocí s fyzickými symptomy, které narušují a převracejí váš každodenní život a zvyky. Přítomnost těchto symptomů vás nutí do temnoty se ponořit, neboť pod bolestí a fyzickou úrovní těchto nemocí leží celá zásoba emocí, které chtějí být spatřeny a které byly po nějaký čas potlačeny. Právě tyto hlasy v temnotě často vyvstávají s nemocemi. Jelikož jste prostřednictvím výchovy a společností převzali mnoho předsudků ohledně dobrého a špatného, toho, co by mělo a nemělo být, tato poselství od nemocí jste potlačili a často se zaměřujete na fyzickou úroveň, která je takříkajíc vnějším aspektem nemoci. ........

Jaký smysl má ...

23. března 2015 v 7:00 | www.bogeyballgolf.com |  Humor

Kryon - Očima vzestupu – 2 ( první část )

23. března 2015 v 6:58 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Renu v Nevadě,, 29. března 2003

Toto je součást dvoudílné série týkající se vzestupu a toho, co to znamená v nově dokončené energii mřížky. Tyto dva channelingy byly záměrně předány na různých místech.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jak se mnozí z vás cítili, když jste sem dnes vkročili? (Hovoří k posluchačům.) Co se skrývá v dalších dimenzích, že dokonce i vaši vědci nyní souhlasí, že musí něco obsahovat? Povím vám, co je jejich součástí: neviditelné. Jsou to "věci, které už nemohou být popírány".
Vlídný doprovod se zde shromáždil před třemi dny uprostřed noci. Tato skupina souhlasila, že se vnoří dokonce i do toho, z čeho je tato místnost vytvořena. Vstoupila do dřeva, plastu i tkanin. Hovořila ke sklu, k cementu, k prvkům, které jsou vytvořeny člověkem, který je vyrobil zase z toho, co zde už bylo. Řekla jim: "Za tři dny se zde něco stane. Připravte tuto místnost pro šamany." Řekla hmotě v této místnosti, aby se připravila na oslavu a na příchod mistrů. To se odehrálo před třemi dny. A dnes ráno vstoupili šamani a mistři… a ti, kteří dali záměr, že budou číst tato slova.

Někteří se ptají, jestli toto může být skutečně channelované poselství. Někteří takovým věcem ani nevěří. "Channeling musí být vtip," říkají. "Koneckonců, takto Bůh ve skutečnosti k mužům a ženám nehovoří, že ne?" Ó ano, hovoří! Vždy to tak bylo. Vždy to tak bude. Takový je způsob osvícení, víte? Tak to bylo se všemi mistry, které znáte. Tak to bylo se všemi proroky, které znáte. Muži a ženy napsali všechna Písma Svatá. Odkud dostali ty informace? Co z nich udělalo Svaté Písmo, když to psali jen lidé? Povím vám to. Obsahují informace, které "zvoní pravdou" a hovoří přímo k jádru vašeho božství. V každé lidské bytosti je jádro, které jí poví, jestli jsou věci přesné nebo ne. Je to božské jádro, protože jste věční.

Drahá lidská bytosti, já znám tvé jméno. A není to jméno, které máš na jmenovce na svých dveřích. Znám tvé jméno, které je věčné… a znají ho i plasty, tkaniny, železo, cement, sklo a krystaly v této místnosti. Oni to jméno oslavují, protože planeta je obydlená energií toho jména. Každý z vás je součástí všeho kolem vás. Jednoho dne vám o tom dáme channeling.

Tato planeta je dobře ukrytá. Je to proto, aby vám umožnila uskutečnit test bez přerušení. Vaše božství je zase velmi dobře skryto před vámi - v tom, čemu říkáte "dualita". Dokonce i dnes kladete otázky: "Proč já? Proč teď? Proč tohle?" Ach, dovolte, abychom vás objali. Není načase? Akceptujte "prořezávání větví" planety. Na strom v zimě není moc pěkný pohled, ale ten strom je věčný. Ví něco o způsobu, jakým věci fungují. Strom chápe a uvědomuje si, že časem bude opět zdravý a krásný, že se jen střídají cyklické změny počasí. Jděte a promluvte si se stromem, když prochází zimní smrtí, a on vám poví: "Ach prosím, nedívej se teď na mě. Vrať se sem později… prosím, vrať se. Příště, až mne uvidíš, budu krásnější. A až přijdeš ještě později, budu dokonce ještě krásnější."

A tak vám touto metaforou říkáme: oslavujte svůj život! Oslavujte prořezávání a zimu, pokud chcete, protože o to tě žádáme, šamane. V období tvého života, které si ani nepamatuješ, jsme se kolem tebe shromáždili a oslavili jsme fakt, že jsi dal svolení udělat, co právě teď děláš! ...............

Kryon - Očima vzestupu – 2 ( druhá část )

23. března 2015 v 6:56 | Lee Carroll |  Channeling
Chrám omlazení - doplnění (Kryonova Kniha Dvě)

Pro toto existuje pradávný precedens na molekulární úrovni - mluvili jsme o něm už dříve. Existuje proces buněčného omlazení, o kterém nikdo nemluvil a je načase ho odhalit. Součástí starodávného buněčného procesu omlazení, jaký se používal v chrámu v Atlantidě, je proces přepsání a odstranění vrstev DNA.

Tehdy, se zařízením pro omlazení, které jsme popsali (v Kryonově Knize Dvě), se stalo něco zajímavého - při uvedeném procesu byla DNA ovlivněna dočasně. Vše, co se zdálo být odstraněno, se také časem vrátilo. A tak se tato léčba stala cyklická - odstranění, návrat, odstranění, návrat. Tento časový cyklus (jak už jsme řekli) trval tři roky. Takže by se dalo říct, že i ten nejlepší omlazovací proces známý lidstvu (a tento byl až dodnes opravdu nejlepší) trval pouze krátce, dokud se nevrátil stav před provedením magnetického vrácení času.

Proces vzestupu je nevratný. Plášť DNA je přepsán a strach je odstraněn. Je to o vytvoření lidské bytosti, která je unikátní - kdybyste měli interdimenzionální mikroskop, který by vám umožnil pohled do DNA, zjistili byste, že DNA se změnila oproti tomu, jaká byla při narození. Ale u tohoto kroku není třeba žádné zařízení. Moc nadzvednutého závoje a nové Země spolu s energií stabilní změněné mřížky poskytuje motor pro tento proces.

Právě jsme vám popsali dva ze šesti atributů interdimenzionální palety: strach a moudrost. Jeden nahrazuje druhý. Jak dlouho to trvá? Co takhle tři dny? Co takhle třicet let? Co umožní tento proces? Jaký je posvátný časový cyklus člověka? Každý manuál pro vzestup je jiný.

Rovnováha

Dovolte, abych vám popsal třetí atribut. Je na této paletě vzestupu a říká se mu rovnováha, ale je to ve skutečnosti přepsání karmy. Ve vaší DNA je vrstva, které říkáte karma, nicméně je úplně špatně pojmenovaná. V této energii jsou veškeré procesy, které se dříve točily kolem karmy - její výsledky, rozhodnutí kolem ní a důvody pro ni - jsou úžasně redukovány.

Už dříve jsme mluvili o jednom z atributů čistých indigových dětí. Je to úplný nedostatek karmy, věděli jste to? Nemůžete přimět indigové dítě, aby se cítilo provinile. Nemá pro to žádný program. Nemá to pro něj význam, protože vina je téměř vždy projevem karmické energie. Pokud "pohár" DNA musí být vždy plný, co si myslíte, že má indigové dítě místo karmy? Odpověď? Soucit a hledání řešení hádek. Proto jsme je pojmenovali "mírotvůrci".

Předpověď

Ve vaší době je čistý potenciál. Přijde doba, kdy mladí Palestinci a mladí Izraelci budou stát tváří v tvář a na obou stranách bude indigové vědomí. Budou se dívat jeden na druhého a učiní dohodu, začnou něco jiného - něco, co jste nikdy dřív na Středním východě neviděli. Dohodnou se, že je jedno, na čí půdě stojí, kdo co komu udělal, kdo čemu věří nebo kdo sem přišel první. Dohodnou se, že přepíší historii, a že se to stane TEĎ. ........

Kryon - Energie budoucnosti - Duchovní evoluce 1. část

19. března 2015 v 9:59 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Newportu v Kalifornii,, 7. prosince 2014

Kryon nám ve svých channelinzích přináší víc a víc informací o tom, co se děje, a bude dít. Jsme na cestě do nebezpečné nové části vesmíru, když naše sluneční soustava pluje dosud pro nás nenavštívenými místy galaxie? Vyvíjí se naše buněčná struktura? Jaké změny v našem Akášickém záznamu se dějí? Proč teď? Všechny tyto skutečnosti jsou součástí našeho nového duchovního vývoje. Více si přečtete v tomto nádherném poselství Kryona přijatém 7.12. 2015 v Newportu.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tento konkrétní channeling bude naplněn informacemi, tak jak je tomu často, ale nabízíme i něco jiného. Dostáváme se k závěru vašeho kalendářního roku 2014. Je čas úvah a v této konkrétní místnosti chceme kolem vás spolu s doprovodem vytvořit blahopřejnou energii.

Chci, abyste seděli a těšili se uznání, a byl bych rád, kdybyste se v následujících chvílích oprostili od problémů, se kterými jste sem přišli. Když zde sedíte, máte-li v těle nějakou bolest - oprostěte se. Máte-li bolest ve svém srdci - oprostěte se. Fyzicky. Naprosto chápeme, že jste tím, čím jste, a musíte projít tím, čím procházíte, ale máte moc se od toho na chvíli oprostit - na několik příštích okamžiků.

Bez ohledu na to, o čem je následující poselství, je zde další energie, která prostupuje tuto místnost. Sedí a vznáší se nad vámi, hledí na vás, pamatuje si vás, je vám vděčná a zná vás. I když začínáme těmito informacemi, prosíme, abyste procítili, pochopili a naplno si užili rozmanitost nadcházejícího poselství.


Předpoklad buněčné evoluce

Jestliže toto posloucháte nebo čtete a nejste fyzicky na tomto setkání, potřebujeme něco shrnout - předpoklad. Existují vědci a badatelé, kteří věří, že lidský mozek obsahuje vše, co kdy mohl obsahovat. To znamená, že obsahuje talent, inteligenci, nadfyzické projevy a mistrovství v každé jednotlivé lidské buňce. Ale tyto atributy jsou uzamčeny a určitým způsobem závisí na chemii a energii, která je v každém lidském mozku multidimenzionální - tato energie je drží pod zámkem. Tito vědci věří, že možná, ve správný čas, přijdou určité energie a odemknou ji. Tato teorie říká, že lidé jsou kompletní a rozvinutí a na všechno připravení.

Tato teorie protiřečí jiné teorii, která tvrdí, že lidský mozek není kompletní a je produktem pokračující a budoucí buněčné evoluce, která přijde. Ta říká, že nejste inteligentnější, než je schopnost celého těla být inteligentním. Ve vašem těle neexistuje nic kromě toho, co vidíte, a vy si nakonec vypěstujete buňky, aby stvořily vyvinutější lidskou bytost. Mezi těmito dvěma teoriemi, vám řeknu, že ta dříve jmenovaná je přesná. Evoluce od této chvíle bude založena na energii, ne na chemii, a odemkne skrytou moudrost a buněčnou efektivitu - něco, co je již zde a zabudované. ....

Kryon - Energie budoucnosti - Duchovní evoluce 2. část

19. března 2015 v 9:57 | Lee Carroll |  Channeling
Urychlení

Toto je ten plán, je to systém urychlení, energetický systém pro planetární vzestup. Bude to trvat dlouho, než se zrealizuje, moji drazí, ale začíná to právě teď. V letech 2015, 2016 a 2017 uvidíte marginální důkaz toho, že se to začíná dít. Uvidíte to lehce na mnoha místech. Těmto energiím trvá dlouho, než dozrají, ne všechny se uskuteční rychle a okamžitě. Někteří z vás budou přesvědčeni, že svět prochází temným místem a vy všichni jím procházíte spolu s ním. To protože nevidíte změny takové, jaké jsou, a nechápete, co se ve skutečnosti děje. Řekli jsme to už dříve, že když posvítíte světlem na temné místo, věci, které byly vždy v temnotě, se začnou bránit. To je to, co vidíte právě teď a uvidíte toho ještě mnohem více. Tyto temné věci zde byly stále, ale nesvítilo na ně světlo, kterým na ně svítíte teď.


Uvědomění si já

Akášická ostrost vytváří moudrost a tuto moudrost přenáší do něčeho jiného, o čem vám chceme vyprávět. Jak mám představit tento případ? Když se organismy stanou složitějšími, lépe fungují. Více buněk se spojí dohromady, komunikují a lépe fungují. S vámi jako životní silou se systémy staly propracovanějšími a vyspělejšími. Nakonec jste se stali lidskou bytostí, která má konečně to, co bychom nazvali vnímáním. To znamená, že jste si vědomi toho, že jste zde. Brzy vám přinesu další channeling, který vysvětlí evoluci života na Zemi. Buňky života se množí, žijí a spotřebovávají energii, kterou jste ve vědě ještě nespatřili.

Uvědomění si sebe, je jedním z prvních atributů duchovní inteligence, a vy tady s ní sedíte. Dnes jste mnohem, mnohem výše ve vývoji, než zvířata těsně pod vámi. Díváte se jim do očí, vidíte tam emoce a lásku, a také inteligenci, ale ona nevědí, kdo jsou, ne doopravdy - ne tak jako vy. Váš mozek je tím nejlepším na planetě a to se stalo proto, že více celků a systémů pracovalo společně způsobem, jaký si ještě neumíte představit.

Proč vám to vyprávím? Protože tato základní pravda se vůbec neodráží sociálně. Všimli jste si někdy, že čím větší je nějaká organizace, tím dysfunkčnější se stává? Mohu ukázat na vás a říci, že to je pravý opak toho, co se v průběhu času stalo s buněčnou strukturou? Něco tu schází! Buňky se vzájemně koordinují způsoby, které jste ještě neodhalili. Jedna ví, že všechny mají stejné informace a všechny pracují směrem ke stejnému inteligentnímu cíli. Jak můžete mít biliony a biliony buněk v lidském těle, které pracují společně, žijí po dlouhou dobu, spolupracují, a dělají, co mohou pro to, aby přežily, a přesto když spojíte dohromady několik stovek lidí, tak jsou dysfunkční? ...

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.3. - 23.3. 2015

19. března 2015 v 8:02 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
jak každý z vás následuje svou hvězdu a často se ponořuje dovnitř sebe, začínáte nalézat potěšení v tom, když usednete v klidu své duše, kde je mír nade všechno chápání. Je to vaše zvláštní místečko, vaše posvátná svatyně, váš posvátný Chrám. Díky tomuto posvátnému místu je všechno, čím procházíte, cenné a důležité. Leží v něm svět nekonečných možností, jako zlatý poklad, který čeká, až bude nalezen. Můžete si vzpomenout na vše, co jste kdy znali a v tomto posvátném prostoru to prožít, můžete se spojit se svým pravým, autentickým já, nevinným já, osvobozeným já. V těchto časech na vás volá váš vnitřní život a mnozí z vás na toto volání odpovídáte. Když odkrýváte kořeny, propojující vás s Božstvím, mnoho toho objevíte, o mnohém budete přemýšlet a mnohému se budete přizpůsobovat. Jakmile dojde k tomuto božskému propojení, nebude již nic, co by vás zlákalo zpátky do podoby, v jaké jste byli předtím. Vše se stává čistším, jasnějším, vše je jiné.

Vaší každodenní písní se stane jemná radost, nepřestáváte se usmívat, protože opravdu vidíte velkou krásu, která vás obklopuje - ve vašem okolí, ve vašich vztazích, ve vašem každodenním životě a v každičkém odstínu všeho. Vašimi tepnami proudí život a vitalita, a v každém okamžiku je tak hezké být naživu. S velkým oceněním často děkujete Božství za dobro a nádheru, která je ve vašem životě, také andělským bytostem které jsou vašimi životními partnery a rodině vaší duše, která vás za všech okolností miluje. Na Zemi je to teď jako v Nebi a se světem je všechno v pořádku. Chápete, že je to vaše vlastní vnímání, které se posunulo do prociťování tohoto nového vědomí, tohoto nového propojení, tohoto nového stavu bytí. Vaše tělo doslova vibruje neustálým proudem energie a to je znamením, že jste definitivně na správné cestě, na cestě světla, po které jste si v tomto životě zvolili jít.

Nyní začínáte chápat a oceňovat cestu, která vás přivedla až sem. Kdybyste nezažili doby zkoušek, soužení a výzev, nemohli byste ocenit pocity, jaké nyní prožíváte, kontrast mezi dvěma polaritami byste nevnímali tak zřetelně. Poplácejte se po zádech a řekněte si: jsem dobrý/á! Odměňte se něčím, co pro vás představuje hodnotu, udělejte si přestávku a věnujte chvilku tomu, že ten dárek oceníte. Ano, je před námi další práce a námaha, ale nyní si uvědomujete, že to jsou takovéto chvilky a takovéto osobní objevy, které dávají životu větší smysl. Když se ve vaší božskosti víc ukotvujete do vašeho fyzického těla, změny v něm se zdají být zázračné - i vám, kdo jste pevně věřili, že je něco takového možné. Zřejmost, s jakou se to manifestuje, odstraňuje všechny pochybnosti.

Odteď vaši osobní průvodci, kteří byli s vámi od vašeho prvního nadechnutí na této planetě, i noví průvodci, kteří vám byli nedávno přiděleni, vás důkladněji a rázněji povedou k poslání, které jste si zvolili plnit. Toto poslání není nic, co by bylo téměř nemožné splnit, vaše poslání je vždy v souladu s vašim životem, je mu šito na míru, a je v souladu s vašimi nejdůležitějšími potřebami. Nyní kráčíte po cestě radosti a štěstí, a zatímco po ní kráčíte, žehnáte všem kolem s kým se dostanete do kontaktu. Energie radosti a štěstí je velmi nakažlivá a povznášející a je to vítaný balzám pro unavené duše, které tolik doufají v lepší život, v lepší cestu. Světlo, které z vás vyzařuje, inspiruje stejný stav bytí i u druhých.

Přidejte své energie do společného záměru a vězte, že se milionkrát znásobí vaší světelnou rodinou. Zaměřte se na to, že tomu tak je a ono se to uskuteční!.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Lord Melchizedek - Rozvoj intuice do síly

19. března 2015 v 7:54 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Lorda Melchizedeka převzala Natalie Glasson, 27. Února 2015

Vyjádření lásky s lehkostí a dokonalostí stále proudí z mé bytosti, Lorda Melchizedeka, do celé vaší vibrační bytosti. Rezonujeme a existujeme v jednotě; dokonalost je naše přirozená vibrace, protože my všichni zažíváme úplné procesy integrace s božským zdrojem Stvořitele. Dokonalost je vaše pravda, podstata a existence. Umožnit sami sobě existovat jako vyjádření Stvořitele v každém daném okamžiku je dokonalost vaší bytosti a Stvořitele. Dokonalost není o tom být bez chyby, precizní, správný, dokonalý ve vaší každodenní existenci, dokonalost Stvořitele spíše hovoří o integraci, rezonanci, vyrovnání a prožívání božského proudu Stvořitele tryskajícího vaší bytostí. Dokonalost Stvořitele už jste; abyste zdokonalili svou schopnost přijmout sami sebe tímto způsobem, je potřeba zlepšit svou intuici a vnitřní sílu, v pravdě rozpoznat nástroje, které už vlastníte, k vyjádření Stvořitele. Jakmile se vzdáte Stvořiteli a umožníte božímu Vesmíru skrze vás pracovat, nebude už více zapotřebí tvořit, nebo vynucovat přítomnost dokonalosti z vás nebo do vaší každodenní reality. Když umožníte Stvořiteli proudit skrze vaši bytost, poznáte, že se dokonalost ve vás a kolem vás projevuje nezávisle na vaší snaze, protože budete tančit v dokonalé harmonii v rytmu Stvořitele.

Mnozí z vás následují svůj vnitřní duchovní rozvoj a vzestup s velkou obětavostí a oddaností, možná vás může do jisté míry zajímat, jaký je výsledek a záměr současného vzestupu. Přeji si podělit se s vámi o nějaké vhledy, které můžete otisknout do své bytosti jako energetické šablony tvoření, a jestli si také přejete, pomoci projevu pravdy na Zemi.

Představte si svět, ve kterém by každý člověk včetně vás následoval svou intuici v každém okamžiku dne. Každý člověk by chápal, které jídlo a nápoje jsou vhodné pro jeho fyzické tělo, jak své fyzické tělo léčit, jak vytvořit přesně to, co potřebuje a jak žít šťastný a úspěšný život a přitom podporovat štěstí ostatních. Na okamžik se zamyslete nad tím, jak úžasné by to ve skutečnosti bylo. Vy spolu se všemi lidmi byste byli schopni prohlédnout všechny druhy iluzí na Zemi; byli byste schopni pochopit, jestli je druhý neupřímný nebo upřímný, jestli je něco škodlivé nebo výživné. Kdybyste onemocněli, byli byste schopni zeptat se uvnitř sebe a objevit nejvhodnější způsob, jak se vyléčit, dokonce byste objevili příčinu nemoci, takže by se ve vaší realitě nikdy znovu neobjevila. Už byste nepotřebovali hledat vedení mimo vás díky vašemu hlubokému spojení se svou intuicí, která je vaše vnitřní vědění, vaše vnitřní knihovna, vaše spojení s božským proudem Stvořitele. Takovým jednoduchým procesem zpřístupnění a následování vaší intuice uvnitř vás byste mohli posunout a změnit svou vlastní realitu a současně měnit svět na místo lásky. .....

Soucitné dítě

18. března 2015 v 11:33 Ostatní

Ve Vlachově Březí se traduje balada horská. V ní se dítě ptá: "Řekněte mi, babičko má, po čem člověk, těžce raněn, přece neumírá?" Stařenka mu poradila jitrocel. Pak z ní dítě vytáhlo, že na úpal hlavy se hodí listí lesní jahody.

Netušila, že dítko se vydá vše nasbírat a pohnuté utrpením Krista na kříži se pokusí vyléčit jeho podobu na obraze v místním kostele. "Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele, nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele, bílá lilje v ranní záři po celičkém těle," končí tato úsměvná balada.


Prokletí mrtvých tváří

17. března 2015 v 8:30 | Ing. Vladimír Červinka |  Záhady kolem nás


Artefakty spojené s dávno mrtvými osobami mohou přinášet spousty nečekaných problémů. Své by o tom mohl vyprávět hoch, který vykopal na zahradě pohřební keltské sošky nebo chlapec, jež obral mrtvého o jeho medailonek. Co ale mají tyto případy společné? Jde snad o důkaz, že si člověk nemá brát domů nic, co nějak souvisí se smrtí anebo s utrpením?
O mrtvých jen dobře! Generace dříve narozených čtenářů si možná toto kdysi oblíbené přísloví našich babiček ještě vybaví v paměti. Vycházelo z představy, že zesnulí lidé slyší neuctivé řeči, které o nich pronášejí živí, a mohou se jim za to nepříjemně pomstít. Dnes se většina lidí těmto pověrám jen od srdce zasměje.
V únoru roku 1972 nalezl jedenáctiletý Colin Robson ze severoanglického městečka Hexhamu na zahradě rodinného domu dva malé opracované oblázky, stylizované do podoby jakýchsi hlaviček. V jednom z nich se dala rozeznat široká mužská tvář, v druhém šlo patrně o nějakého bůžka. Malý nálezce si obě hlavičky odnesl k sobě domů. To ještě netušil, co bude následovat.

Několik prvních dní hlavičky tiše "seděly" na polici v Colinově pokoji, ale po týdnu si chlapec všiml, že se obličeje přes noc otočily. Zpočátku se domníval, že si to jen špatně pamatuje. Vrátil je proto zpět a poznamenal si jejich polohu. Jenže nazítří byly tváře otočené opět.
V té chvíli se chlapec začal bát. Několikrát se v noci probudil a kontroloval polohu hlaviček. Přitom zjistil neuvěřitelnou věc. Obličeje se samy od sebe otáčely. Zároveň začaly praskat předměty, na které se mrtvé tváře dívaly.
To ale nebylo zdaleka všechno. Když se hoch po několika dnech svěřil se svým strachem své kamarádce Ellen Doddové ze sousedního domu, sklidil jen posměch a opovržení. Z náhlého popudu proto sousedce nabídl, zda se odváží si kameny na několik dní vypůjčit. Dívka i její matka se smíchem souhlasily.
Druhý den se ale obě třásly hrůzou. Jak svorně vypověděly matka i dcera, v noci se prý dveře jejich ložnice samy otevřely. Objevila se v nich postava jako ze šíleného snu. Vyhlížela prý jako obrovitý člověk celý porostlý hustou srstí, kterému na ramenou seděla vlčí hlava s odporně vyceněnými zuby. Přestože vlkodlak ani jedné z žen nijak neublížil, už samo jeho zjevení bylo tak děsivé, že obě sousedky nutily Colina, aby si prokleté hlavičky vzal zase rychle zpět. Když hoch odmítl, předaly nález na magistrát.

Obě hlavičky byly pak převezeny na universitu do Edinburghu. Zde se dostaly do rukou doktorce Anne Rossové, jedné z největších odbornic na britské starověké dějiny. Podle jejího zjištění vznikly oba předměty před přibližně dvěma tisíci lety a pravděpodobně byly vloženy do hrobu nějakého velmože, aby ho chránily a umožnily mu nerušený život na onom světě. Proto nad nimi kněží vyslovili mocnou kletbu, aby každého, kdo naruší klid mrtvého, pronásledoval démon.
Vizi děsivého vlčího návštěvníka si prožila i doktorka Rossová. Urychleně proto oba artefakty odeslala do Britského muzea odkud putovaly k dalšímu zkoumání do Southamptonu a Newcastlu. Jejich další osud už není znám.

Medailonek od padlého


Zdálo by se, že případ hexhamských hlav je ojedinělý a svým způsobem výjimečný. Pravdou je ale pravý opak. Dokladem toho je událost, k níž došlo v roce 1998 nedaleko Moskvy a o které svého času informovali členové ruské skupiny Kosmopoisk, specializované na výzkum paranormálních jevů.
Všechno začalo podobně jako v britském případě dětskou hrou. Skupinka školáků si hrála na palouku s míčem. V tom okamžiku si jeden z hochů, Kosťa Malenkov, povšiml, že v roku plácku cosi vyčnívá ze země. Vypadalo to jako zpráchnivělá kost a hoši se rozhodli to prozkoumat.
Jak se zakrátko ukázalo, nemýlili se. Jednalo se skutečně o mělký hrob. Ležely tu ostatky nějakého vojáka, s největší pravděpodobností z dob druhé světové války.
Když kluci odkryli dávný hrob, začali se najednou bát, aby jim z toho nevyplynuly nějaké nepříjemnosti. Raději proto jámu zase zaházeli a rozhodli se, že o svém nálezu pomlčí. Jen hrdý nálezce Kosťa si jako trofej přivlastnil zašlý přívěsek, který visel mrtvému na krku. Nejprve se domníval, že jde o vojenskou známku. Když ho ale doma vyčistil, zaleskl se před chlapcovýma očima zdobený medailonek. V jeho dutině se pak skrývaly dvě zažloutlé fotografie - podobizna nějakého muže v uniformě a portrét neznámého dítěte. Šťastný Kosťa si svůj nález uložil doma do nočního stolku a radoval se, že získal takovou cennost.

V noci ho ale probudily jakési divné zvuky. Když otevřel oči a posadil se, zjistil, že se zásuvka nočního stolku sama od sebe vysunula. Pokusil se ji proto zasunout zpět. Šuplík vzdoroval, stále se vysouval ven a nakonec doslova vyletěl z drážek. Druhou noc to bylo ještě horší. V Kosťově pokoji se začala sama otevírat okna, a přestože byla teplá letní noc, vanul dovnitř nepochopitelně ledový vzduch. Nakonec se do vzduchu vznesl nábytek a začal volně poletovat po místnosti. Současně chlapec ucítil, že se ho dotýkají neviditelné ledové ruce. Rozkřičel se proto hrůzou. Přestože ale hlasitě volal o pomoc, jeho hlas jakoby něco dusilo, takže ho nikdo neslyšel.
Teprve k ránu všechny děsivé fenomény ustaly. Povolily i dveře a vyděšený chlapec se konečně dostal ke svým rodičům. Tetelící se strachy jim okamžitě všechno pověděl. Naštěstí si jeho otec ihned věděl rady. Zavedl chlapce i s medailonkem do blízkého chrámu a požádal známého popa o pomoc. Kněz chlapce rituálně očistil a medailonek slíbil pohřbít v posvěcené půdě. Teprve potom všechny strašidelné úkazy v bytě Malenkových ustaly a život se zase vrátil do svých normálních kolejí.

Smrtící moc plačícího chlapce
Koncem 70. let minulého století se ve Velké Británii velmi rozšířily plakáty a obrazy, zobrazující malého, uplakaného chlapce. S rozšířením tohoto dílka však začal také rapidně vzrůstat počet požárů domů a bytů.
Zpočátku tyto dva fenomény nikdo nespojoval. Až redaktoři listu The Sun si povšimli, že k velikému množství požárů došlo krátce poté, co si lidé pořídili právě obrázek s motivem plačícího chlapce. Novináři proto oslovili Petera Hallema, náčelníka hasičského sboru v Yorkshire. Požárník potvrdil, že se v mnoha vyhořelých objektech setkal s portrétem plačícího chlapce. Zajímavé bylo i to, že ačkoliv často shořelo veškeré zařízení domu či bytu, tento obraz zůstal v mnoha případech v podstatě nepoškozen.
Informace listu nezůstala dlouho bez odezvy. Do redakce psaly a telefonovaly stovky lidí, že i jim přinesl tento obraz nějakou smůlu. Nemuselo se jednat právě o požár, ale třeba o nečekanou nemoc anebo jiné životní potíže. V listopadu roku 1985 proto vyzvali žurnalisté občany k veliké očistě. Při tradičním pálení ohňů lidé spálili na hranicích tisíce obrázků s podobiznou plačícího chlapce. Krátce poté zaznamenali požárníci, že počet požárů poklesl o více než čtyřicet procent.

Celá událost pak měla ještě dohru. Britští parapsychologové, kteří obraz plačícího chlapce prozkoumali, zjistili, že obraz je původně dílem španělského umělce Giovanni Bragolina. Zachytil na něm údajně sirotka, který prý na dálku zapaloval předměty pouhou silou myšlenky. Později ale tuto vlastnost ztratil. Malíř však chtěl, aby dítě vystupovalo na veřejnosti a předvádělo své umění za peníze. Když to hoch nedokázal, surově ho bil a pak ho plačícího bolestí maloval. Negativní emoce, které hošík prožíval, se pak ve formě energie natolik vtiskly do obrazu, že mohou být nebezpečné i mnoho let poté, co umělec i jeho malý model opustili tento svět. Současně jde o další důkaz, že si člověk nemá brát domů nic, co nějak souvisí se smrtí anebo s utrpením. Následky totiž mohou být daleko horší, než si většina z nás dokáže vůbec představit.


( http://magazin2000.cz )