Duben 2015

Kryon - Dar tranzitu Venuše ( 1. část )

29. dubna 2015 v 14:44 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mount Shasta v Kalifornii, 19. června 2004

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ach, dnes je toho zde víc než jen magnetická služba. Tušíte, jak moc vás tato planeta miluje? Dnes jsou zde mezi vámi léčitelé s úžasnými dary - interdimenzionálními dary, které jim umožňují vidět barvy. Někteří vidí stíny bytostí v jiných dimenzích. Někteří z vás tyto barvy nevidí, ale vnímají je pocitově. A někteří dokonce cítí vůně, když je navštíví Duch. Můžete si přát použít tyto dary v příštích minutách.

Toto je vlídné místo. Dnes ráno bylo posvěceno coby svatyně poznání - místo, kde umožníte, aby se vás dotkl Bůh. Jak je pro tyto druhy channelingů typické, i dnes zde bude učení i "dotek". To je to, co dělá bratr a sestra! Tak se na to připravte.

Někteří se mne ptali: "Drahý Kryone, říkáš, že se s námi setkáš třeba i na hřišti, někdy dokonce říkáš, že jsi ve skutečnosti přišel ty za námi, abys nás spatřil! Může to být opravdu tak? Co může člověk dát Duchu? Zdá se, že lidé jsou ti, kteří vždy žádají a prosí. Co bychom Duchu mohli nabídnout my?"

Nejprve dovolte, abychom vám řekli, že jste tak moc lineární! Proč máte vždy dojem, že jsou tato setkání jen "jednosměrná"? Nechápete, že když se dva vzájemně dotýkají, tak jsou ovlivněni oba? Je to tak mezi dvěma lidmi, tak proč by to tak nebylo i s rodinou Boha? Nechápete, že když se spojí mysli z druhé strany závoje, které se vzájemně navždy znají, pak je v tom jiskra porozumění a lásky? Nechápete, že to, co nám dáváte, je radost? Pochopitelně, nyní jste "za závojem". Ovšemže jsme sem přišli, abychom vám dali informace a pomoc. Ale to je podružné. Skutečným smyslem a pravým důvodem je to, abychom seděli před vámi. Je to vzájemné znovusjednocení. Když cestujete na dlouhé vzdálenosti, abyste viděli svou rodinu, sedíte a posloucháte, zatímco vám oni dávají lekce, a pak se zvednete, aniž byste cokoli řekli? Prostě odejdete? Ne! Oba sdílíte. Stejné je to s námi.

V těchto počátečních chvílích zveme doprovod Gaii i Kryona. Zveme všechny ty, kteří si nyní přejí přijít a navštívit vás se vší vhodností na tomto jemném místě. To zahrnuje i doprovod Adama a Lemuřanů, kteří čekali, až se na Zemi stane něco zvláštního… protože tato energie je před vámi. (Pozn. překl.: Kryon o tomto knězi a této skupině Lemuřanů více hovoří v channelingu, který následoval a přineseme příště - nese název "Lemurijské spojení".) Nechť je toto velmi veliké shromáždění!

Někteří z vás, kteří zde sedí, mohou cítit přítomnost těch, které jste na této Zemi milovali a ztratili, třeba i velmi nedávno. Možná, jen možná, vás od nich tento závoj vůbec neodděluje! Uvažovali jste o tom někdy? Víte, že součást "interdimenzionálního systému" je to, že se po svém odchodu (smrti) vrací zpět, aby byli součástí celistvosti Země - aby po ní kráčeli tak, že vám budou pomáhat a vést vás? Možná je s sebou nesete způsoby, které nechápete. Jste tak lineární! Ještě jste ani nepochopili kruh interdimenzionálního života. Když říkáme život, nemyslíme lidský život. Myslíme tím esenci Boha, kterého nazýváte Duch. To je láska, že? Láska je esencí pojiva, které vzájemně propojuje dimenze a které umožňuje komunikaci na duchovní úrovni. ..........

Kryon - Dar tranzitu Venuše ( 2. část )

29. dubna 2015 v 14:42 | Lee Carroll |  Channeling

Metafora zprávy tranzitu Venuše

Co kdyby zde lidstvo normálně kráčelo, ale na druhé straně závoje by byla vytvořena velmi jemná a příjemná zpráva? Vlastně řekněme, že je to píseň, protože my jsme zde obklopeni hudbou [mluví o hudbě Roberta Coxona, který zde hraje naživo]. Řekněme, že na druhé straně závoje je zpívána píseň. Je to píseň, jejíž zpívání bylo naplánováno před tisíci let. Nazvěme tuto píseň Tranzit Venuše. Je o lásce a rovnováze. Možná je její text o přiblížení se Duchu. Možná mluví dokonce o vymanění se z bolesti a utrpení… Možná její slova oslavují změnu a pomoc s tím, co ve vašem životě následuje. Možná vám zpříjemní posun času. Ten text nese vaše jméno. Píseň je stejná, ale text je jiný pro každého člověka na planetě. Pomáhá vám vyrovnat se. Je posvěcený a nádherný, ale ta píseň je velmi tichá.

V této metafoře, abyste tuto píseň mohli slyšet, musíte mít přijímač - je téměř jako radiopřijímač. Ale nyní řekněme, že lidstvo nemá vůbec žádná rádia. Takže když jsme se dostali sem, dovolte, abych vám položil otázku: pokud je vysílána jemná, něžná, milá, posvátná píseň, ale lidstvo nemá žádné rádio, změní se něco? (Otázka je podobná jako u stromu v lese.) Odpověď zní ne. Nyní přemýšlejte o tomto: ta píseň by byla stejně zazpívána, i kdyby nebyl nikdo, kdo by ji mohl slyšet. Byla by dle plánu jako jistota slunečního systému, ale tuto krásu by nikdo neslyšel. Ale pokud by byla Země připravena "slyšet", pak by byla píseň rozpoznána, interpretována a přinesla by potenciál skupině, která by jí slyšela.

V případě tranzitu Venuše by se na planetě nestalo nic, pokud by zde nebyli lidé, kteří by ji mohli potenciálně "slyšet". V naší metafoře je přijímačem lidské vědomí. 11:11, 12:12 a všechny ty věci kolem, které jste v těchto letech studovali - kulminovaly a spojily se… a daly vám přijímač. Je ve vaší kapse. Ale nyní máte další problém. Musíte najít stanici, na které se vysílá! Tady to začíná být dobré [Kryonův úsměv]. Přemýšlejte o tom: je zpívána nádherná píseň. Chtěl bych vám dát její slova, ale ten nápěv je osobní. Nicméně vám dám náznak: ta slova jsou v lemurijštině!

Právě teď tu jsou mnohé lemurijské bytosti. Jsou interdimenzionální a čekaly přesně na tento okamžik v čase. Vidí vás, jak sedíte a čtete či posloucháte. Čekaly, aby mohly doslova kráčet mezi vámi a absolvovat vysílání o tranzitu Venuše! Čekaly tisíce let. Jsou klíčem k pochopení toho, co slyšíte. ............

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.4. - 5.5. 2015

29. dubna 2015 v 0:02 | Marlene Swetlishof |  Channeling

Milovaní,
mnozí lidé se otevírají hlubším úrovním lásky ve všech oblastech svého vědomí a pro některé to může být obtížné. Potřeby druhých lidí mohou být v nesouladu s vašimi záměry pohnout se ve vašem životě kupředu a je důležité, abyste drželi směr vaší osobní cesty. Potřebujete se propojovat s vašimi vyššími pobízeními a následovat svoji osobní hvězdu. Každý člověk na Zemi prožívá zvýšený příliv energií svým vlastním způsobem na úrovní vlastního osobního uvědomění.
Je těžké stát bokem a sledovat ty, o které pečujete, protože oni zažívají důsledky svých vlastních rozhodnutí. Každá duše má individuální plán duše a svobodnou vůli, aby jej plnila anebo také ne. Jakkoliv to může být těžké přijmout, každý si zvolil, že bude následovat určitou cestu, aby na ní získal znalosti a osobní zkušenosti. Buďte vašim milovaným k ruce, pokud a když vás budou potřebovat a milujte je bez posuzování. Prožívat život ve fyzičnu si vyžaduje velkou odvahu. V každém jedinci se odehrává a bude se odehrávat mnoho posunů, a také v pohybech Země. Jejich dopady jsou dalekosáhlé.
Země je obklopena zlatým světlem a to pomůže s probíhajícími změnami. Mnoho oblastí světa potřebuje váš láskyplný soucit a energetický vstup, kterým je budete léčit a podporovat. Posílejte lásku a léčivé energie do těch oblastí, jež jsou v ohnisku obtížných změn. Obyvatelé takových oblastí potřebují lásku, soucit a praktickou podporu. Změny, k nimž dochází v každé oblasti světa jsou v energetické rovině znát všude na světě. Milující srdce lidstva se spojují v srdečním tepu světa, v němž žijí a je důležité být si toho vědom a být na to naladěn. Najděte si v průběhu dne opakovaně chvilku, dejte si ruku na srdce a prociťte toto spojení. Každá duše zná, uznává a ctí pravdu jednoty. Všichni jste sestrami a bratry a vždy tomu tak bylo. Odvraťte se ode všeho, co by vám říkalo něco jiného.

V dějinách Země se její povrch mnohokrát měnil a je to proces, který je ke konci určitých kosmických cyklů výraznější. Kosmická zarovnání vytváří změny, otevírající dveře novým začátkům a takovou dobu nyní zažíváte. Zde se teď nacházíte a má se za to, že jste schopni projít tímto procesem za použití moudrosti a znalostí, které jste získali v průběhu věků, a které vám to pomohou zvládnout. Máte v sobě vše, co potřebujete, abyste z toho vyšli vítězně. Umístěte hvězdu lásky nad všechny ty oblasti a stanovte záměr, aby láska a léčení, které tato hvězda vyzařuje, byly neustále udržovány a podporovány a aby léčily a vyvažovaly každého ve svém dosahu. Váš silný a soustředěný záměr způsobí, že se to stane.

Vnitřní proměny, kterými každý z vás prochází, mohou ve vás vzbuzovat pocit vyčerpání a únavy. Je to další znamení toho, že přijaté energie, které jste dostali, se asimilují a integrují. Opět je mimořádně důležité, abyste pili víc vody než obvykle, abyste svému fyzickému tělu pomohli to zvládnout. Jak tento proces pokračuje, je vhodné více odpočívat a pečovat o sebe. Jak se srdeční čakra každého člověka více otevírá, je u lidí kolem vás více znatelná větší citlivost a empatie. Dovolte si procítit tuto zkušenost a nevzdorovat jí. Udržujte události vašeho života ve zjednodušené formě a to vytvoří potřebnou rovnováhu. Je mnoho činností, které mohou být omezeny, aniž byste je ve vašem životě nějak postrádali. Zjednodušujte, zjednodušujte, zjednodušujte!

Tím, že ve vašich domovech uděláte pořádek a vyhodíte harampádí, vytvoří se vlídnější atmosféra pro etapu nových začátků. Mnohonásobným opakováním slov "Božský řád" v průběhu dne se budete udržovat v tomto záměru a lépe ho udržíte. Tato činnost vám také pomůže cítit se dobře, jak budete zažívat úspěch při uskutečňování vašich cílů. Také vám může pomoct vytvářet nové začátky, když se budete častěji zastavovat a dívat se kolem sebe a oceňovat krásu, jež vás obklopuje. Důrazně vám připomínáme, že každé nové svítání také přináší nový začátek, takže buďte k sobě laskaví a více srdeční v jednání s druhými kolem vás. Když budete udržovat věci co nejjednodušší, zvládnete to.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Potíže se zuby a jejich psychosomatické souvislosti

28. dubna 2015 v 15:50 | dr. Ruediger Dahlke, dr. Gerd.Ryke.Hamer, dr. Michele Caffine, dr. Fritz Kramer |  Zdraví

Zub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka. Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou.

Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.

Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se o jejich estetický vzhled a udržujeme je již od dětství vštípenými návyky v čistotě. Pokud nějaký zub vybočuje nebo se vyklání, je snaha dostat ho zpět do řady. Pokud nás zub rozbolí, necháme ho opravit, nahradit (nakonec protézou celého chrupu) a většinou to nijak nespojujeme s námi samými - naším životem.

A přesto právě to má velký význam: každý zub, jeho postavení a kondice úzce souvisí s naším světem přání, talentů, pocitů, činů, zklamání atd. Navíc podle čínské medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánech a jsou tak propojeny se vším, co se v těle i duši děje. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje ("podívat se někomu na zoubek") Pojďme se na to podívat podrobněji.


Zuby z pohledu Nové medicíny dr. med. Gerd Hamera

Začneme skoro od Adama, naše tělo v sobě nese paměť na miliony let přírodního vývoje, evoluci. Například jsme měli kdysi žábry a jejich pozůstatek je dnes součástí lymfatického systému. Lidský zárodek - embryo v počátcích svého života v rychlosti zopakuje miliony let evoluce.

Při vývoji prvních buněk embrya se tyto rozdělí na tři takzvané plátky:

Vnitřní entoderm stačil pozemským živočichům, dokud žili v moři, z entodermu se dodnes vyvíjejí orgány související se zpracováním potravy, přijatého sousta. Střeva, játra, plíce atd. Na řízení stačil mozkový kmen - rozšířená mícha.

Střední plátek se vyvinul, když život vystoupil z moří na zem, vyvinuly se z něj orgány zajišťující stabilitu těla, výkonnost a tělesnou obranu. Svaly, kosti, šlachy atd. Vznikl malý a velký mozek.

Vnější plátek se objevil, když živočichové začali žít ve skupinách, vyvinuly se orgány zajišťující ostrahu, kontakt, plození, a ochranu vlastního území - na to jsou třeba zuby, konkrétně zde tvrdá sklovina. V mozku přibyla šedá kůra mozková.

Stojíme dnes na vrcholu té velké pyramidy evoluce a vše si naše tělo pamatuje, v případě ohrožení "revíru", problémech něco ztrávit, zkousnout, ztrátě sebeúcty (slabá konkurenceschopnost), při konfliktech z odloučení apod. naše tělesné orgány reagují stále stejně, jak se naučily za miliony let evoluce. Té reakci se pak říká onemocnění, neboť evoluce je z našeho pohledu slepá a klidně nás to může i zabít, když např. prastarý evoluční mechanismus "zpevňuje" buněčným bujením střevní stěnu. Medicína to nazývá nádor.

Každý orgán má něco, můžeme to nazvat spínací relé na odpovídajících částech mozku. Základem onemocnění je duševní konflikt, umocněný vnějšími vlivy (strava, prostředí), platí to i pro zuby. Nastane-li vážná konfliktní situace, začnou probíhat změny na příslušném orgánu a v příslušné mozkovém relé dojde ke vzniku zvláštního obrazce, tzv. Hamerova ohniska, lze to na CT vyfotit. Toto vše se děje za spolupůsobení mikroorganismů a má to biologicky evolučně opodstatněný smysl.

Každý zub má svůj specifický obsah biologického konfliktu = duševní příčina, disharmonie.
Podle umístění kazu aj. můžeme vypátrat emoční problém, slabé místo v životě dotyčného jedince.


1/ Díry ve sklovině (tzv. kazy)

Sklovina patří k vnějšímu zárodečnému plátku, to znamená, že sklovina je jakási sliznice vytvořená ze slonoviny. Je to ta nejtvrdší část. Hamerovo ohnisko v tomto případě leží ve mozkové kůře, mezi hemisférami, přední paramedian.

Obsahem konfliktu je obranný konflikt "nesmět kousnout" (ovčácký pes by jezevčíka kousnout mohl, ale nesmí). Při bližším zkoumání o jaké téma se v životě dotyčného jedná zde opět rozlišujeme na řezáky, špičáky a stoličky, je-li levák či pravák apod. V aktivní fázi konfliktu se vytvoří defekt na sklovině, nesprávně nazvaný "kazem". Ve fázi léčení dochází k pomalé obnově, to znamená k opravě defektu na sklovině, bezbolestné, ovšem s případnými nepříjemnými pocity, citlivostí na teplo/zimu nebo sladkost/kyselost. Hojení probíhá v principu automaticky, přirozeně za předpokladu, že by se zde neobjevily žádné nové recidívy. ......

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA DUBEN 2015 - VYNOŘUJE SE, AKTIVOVANÝ A ŽIVÝ!

28. dubna 2015 v 15:47 | Solara |  Channeling

4. dubna, během Úplňku/ Zatmění Měsíce jsme prošli novou energetickou bránou a cítili jsme okamžitý posun energie. Cítili jsme se, jako kdyby z nás najednou někdo sundal peřinu plnou mlhy, aby SE odkryla jiskřící nová krajina. Tato energetická brána byla významným ukazatelem toho, že NENÍ CESTY ZPÁTKY, ŽÁDNÉ DOLŮ, ŽÁDNÝ NÁVRAT. I když jsme nemohli tuto bránu vidět, přesto jsme ji silně cítili.
Touto otevřenou branou je daleko lepší výhled, s ostřejším zaměřením a jasnějšími, živějšími barvami. Všechno bodá a štípe lepší Opravdovostí. Jakmile jednou do této rozšířenější oblasti Nové Krajiny vstoupíme, přirozeně odpadne velká část naší staré krajiny a starých životů.

Dosáhli jsme nového stádia naší blížící se Konvergence, blížícího se Sblížení. Přestože Konvergence nenastane do konce června, už nyní nám o tom naše Vědění Srdce (v Srdci) posílá náznaky. Mnozí z nás cítí volání Konvergence a zatím ještě nevědí, o co jde.

Zároveň s tím, jak se posouváme blíž ke Konvergenci, jsou někteří lidé odstředivou silou odváděni z našeho života. V některých případech je to proto, že začínáme osidlovat Novou Realitu a oni si volí zůstat v dualitě. Ale to neplatí o každém.

Někteří lidé, kteří jsou odvádění odstředivou silou z našich životů jsou blízcí přátelé, které milujeme a také oni milují nás. Neztratili svou cestu ani se nezasekli v dualitě. Ale energetické spojení mezi námi se rozpouští. Často to vypadá, cítíme, jako když na sebe voláme skrz stále se rozšiřující prázdnotu. Vše, co slyšíme je prázdná ozvěna... ozvěna.... ozvěna. A pokaždé, když zavoláme, zdají se být dál a dál. ...........

Horoskop na období 28. 4. – 4. 5. 2015

28. dubna 2015 v 8:01 | Petra Nel |  Horoskop

VDĚČNOST

Slunce se dostává do kvadratury s Jupiterem, což zviditelňuje sklon k nespokojenosti, neobjektivitě, přehánění, zveličování či podceňování. Chtít více, než je v dané chvíli možné. Pak se objevuje nespokojenost, rozmrzelost a nenaplněnost. Velmi důležitá je vděčnost. V této době nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. O víkendu se začne dostávat Slunce do harmonického aspektu s Plutem, a to přinese více odvahy, odhodlání, pevnosti a ctižádosti. Vše se bude zaměřovat na získání větší stability a jistoty. Stále působí harmonický aspekt mezi Sluncem a Neptunem - vyšší oktáva lásky, laskavost, milost, prožívání, mystičnost. Propojujete se s hlubokým vnitřním klidem a mírem. Ucítíte větší potřebu k rozjímání, meditaci, věnovat se umění, ať aktivně či pasivně. Naše vědomí touží po duchovní "potravě", naplnění.

Merkur se pomalu odpoutává od Marse a síla myšlenky se zeslabuje. Mohli jste mít pocit, že jste byli v moci svých myšlenek. 1. 5. Merkur vstupuje do svého znamení Blíženců: lehkost, komunikativnost , otevřenost a sdílení. Tím, že se Merkur dostane do opozice s retrográdním Saturnem, budeme se více zabývat svou pravdou, moudrostí a mohou se objevit strachy, které ale pocházejí jen z hlavy. Staré zkušenosti se nám budou vracet do mysli, a tím budeme očekávat to samé. Je potřeba překročit své negativní myšlenky a udržet si optimismus.

Udržte si v sobě víru, humor a nadhled. Hezký týden. Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Drakula neexistuje?

27. dubna 2015 v 19:45 | Bizarro.com |  Humor

Mateřská znaménka – jizvy z minulých životů?

24. dubna 2015 v 19:41 | Ing. Vladimír Červinka |  Záhady kolem nás

Mnoho lidí nese na těle podivná mateřská znaménka. Řada z nich přesně odpovídá místům, kde si dotyční vzpomínají na svá zranění z minulých životů. Přenášejí se vážná poranění i do nových inkarnací, anebo jde jen o fascinující projev našeho energetického obalu - aury?

Snad každý z nás má na těle nějaké mateřské znaménko. Jedná se zpravidla o větší či menší pigmentové skvrnky, tmavší či naopak světlejší útvary na kůži a podobně. Většinu z nich máme už od narození. Podle lékařů vznikají na základě embryonální vývojové poruchy už v těle matky. Některá z nich jsou ale velmi podivná a prý jsou obrazem zranění, která jejich nositelé utržili v minulých životech. Nevěříte? Po přečtení následujících řádek možná změníte názor.

Návrat zavražděného na tento svět

Indickému vědci B. L. Atrejovi, profesoru filosofie na universitě v Benaresu, se roku 1951 dostal do rukou nesmírně zajímavý případ. Protože si s ním sám nevěděl rady, obrátil se s žádostí o pomoc do USA. Adresátem jeho prosby byl profesor doktor Ian Stevenson - ředitel parapsychologického oddělení na lékařské fakultě při universitě ve státě Virginia. Obsah zprávy jej natolik zaujal, že okamžitě přerušil veškerou svoji práci a odletěl ihned do Indie prostudovat celou kauzu přímo na místě. O co ale tehdy vlastně šlo?

Tehdy v lednu se v indickém městečku Kannaudž ve státě Uttar Pradéš odehrála bestiální vražda. Dvojice mužů zde vylákala k řece šestiletého chlapce jménem Munna Prasad a zde mu břitvou uřízla hlavu. Kvůli laxnímu přístupu policie a nedbalému postupu vyšetřovatelů oba pachatelé trestu unikli.

O půl roku později se v jiné čtvrti města Kannaudž narodil chlapec jménem Ráví Šánkar. Mezi jeho rodiči a rodiči nešťastného Munny neexistovaly vůbec žádné vazby. Když pak byly malému Rávímu tři roky, vzpomněl si na svůj údajný minulý život v těle Munny Prasada. Vyprávěl o něm celé hodiny a zmiňoval se i o detailech z jeho života. Jedna věc ale Rávího rodiče zarazila. Chlapec měl od narození na krku velmi neobvyklé mateřské znaménko - zvláštní klikatou čáru o délce zhruba pěti centimetrů a šířce přibližně tři milimetry. Útvar vyhlížel jako zhojená jizva po řezu nožem anebo jiným nástrojem. Události vyvrcholily, když chlapec jednoho dne na procházce potkal vrahy Munny. Rozklepal se jako v horečce a stále opakoval, že to jsou ti muži, kteří mu v minulém životě uřízli hlavu.

Je pochopitelné, že chování malého Rávího vzbudilo ve městě značný ohlas. Informace o jeho tvrzeních se nakonec dostaly až k otci zavražděného Munny. Ten neváhal a ihned pozval hocha k sobě domů. Ráví okamžitě poznal svého bývalého otce. Bez problémů se dokázal orientovat v jeho domě, a vyprávěl takové detaily z Munnova života, které nikdo jiný nemohl znát. Na základě těchto faktů uznal Munnův otec, že Ráví je skutečně novým vtělením jeho syna. Současně o celé věci informoval úřady. Tak se případ dostal k profesorovi Atrejovi a jeho prostřednictvím i ke světové kapacitě - profesorovi Stevensonovi.

Znovuzrození japonského sebevraha

Vědec na místě ověřil všechny informace a došel k jednoznačnému závěru, že se jedná o jasný případ reinkarnace neboli nového vtělení. Nejvíce ho ale zaujala jizva na Rávího krku, dokazující zranění z minulého života. V ten okamžik ho napadlo, jestli by se takových případů nenalezlo ještě více. Po návratu do Spojených států se proto začal této problematice hlouběji věnovat. Záhy pak objevil řadu dalších, neméně fascinujících příběhů.....

Horoskop na období 22. 4. – 27. 4. 2015

23. dubna 2015 v 6:50 | Petra Nel |  Horoskop

Péče

Slunce vstoupilo do znamení Býka a to přináší upevnění a zklidnění. Trpělivě pracovat a uvědomovat si, že vše má svůj čas, a abychom mohli sklízet plody, musíme nejdříve něco zasadit, pak o to pečovat a následně až nastane ten správný čas, budeme sklízet. Téma péče o sebe, o tělo, o duši, o Ducha, péče o druhé, péče o domov, o povinnosti, ale i o radost je v tomto týdnu na prvním místě. Slunce se dostává v tomto týdnu do harmonického aspektu s Neptunem - vyšší oktáva lásky, laskavost, milost, prožívání, mystičnost. Propojujete se s hlubokým vnitřním klidem a mírem. Ucítíte větší potřebu k rozjímání, meditaci, věnovat se umění ať aktivně či pasivně. Naše vědomí touží po duchovní "potravě", naplnění.

22. 4. je den Matky Země - poděkuj za vše, co od Země dostáváte, často to bereme samozřejmě a dokonce jsme se dostali až do pozice vykořisťovatelů, otrokářů vůči Zemi. Bez Země a Slunce bychom nebyli nic.
K velkému zemskému trigonu, viz. horoskop minulý týden, se připojuje Merkur - mysl, tím pádem se dostává do velké síly mysl, myšlenka, slovo a komunikace. Potřeba s druhými sdílet.

Uvědomte si, že vaše mysl je silný vysílač a slovo vaše zbraň nebo nástroj. Slovem můžete zabíjet nebo léčit. Mysl je váš svět - jsou tam ukryty všechny vaše mentální vzorce, postoje, představy, očekávání….tam ve skutečnosti leží celý váš svět. Podle toho, jak se mění vaše mysl, mění se vaše nazírání na svět. Vaše mysl je spojena se srdcem nebo by spíše MĚLA být spojena se srdcem. V mysli se uskuteční důležitá uvědomění, pochopení, která změní náhled na sebe a na druhé. Důležitá až osudová informace. Tím, že Merkur je v konjunkci s Marsem v Býku, výřečnost je velká. Tím, že tato konjunkce leží v Býku, je mysl praktická, je vidoucí - prozíravá a vidí potřebné praktické kroky, které vedou k činu.

Bez práce nejsou koláče. Jdi a konej, jdi a pracuj, jdi a realizuj.
Retrográdní Saturn ve Střelci, který tam bude do 15. 6. (pak se navrátí do Štíra do 18. 9.), nás vede k upouštění od jakýchkoliv tradic, jejichž použitelnost očividně vypršela. Zbavovat se starých omezení, prohlédnout "staré" pravdy. Opustit vše, co nás již omezuje a zabraňuje v postupu vpřed. Procházíme inventurou své pravdy, víry, spravedlnosti, omezení a zákonů. Pravda je relativní. Stát se autentickým a uvědomovat si, jak člověk žije - PRAKTIKUJE svou pravdu, víru a svobodu (vše, co Střelec zastupuje) ve svém životě. Svou pravdu nežiješ? - tak to není tvou pravdou, ale jen tvou pózou. A učitel Saturn, učitel zralosti Tě dovede k poznání, kam vede tvoje cesta a nejdříve tě nechá poznat, kam bys došel, pokud budeš jen v póze a dovede tě, abys použil - praktikoval svou skutečnou pravdu. Vše, co je jen póza, tvá iluze o sobě, se rozpadne. Následně potom až Saturn vstoupí zpátky do znamení Střelce 18. 9. budeš získávat pevnost ve své moudrosti, svobodě, spravedlnosti, pravdě , víře, smyslu svého života. V září se nalezne, ujasní, upevní naplní tvá cesta. Je to podle úrovně "probuzení". Někdo svou cestu nalezne. Dalším, kteří již na cestě jsou, se jim více ujasní, uvědomí a dalším se jejich cesta naplní.

Každému se dostane výsledek dle Božské spravedlnosti.
Přeji vám laskavý a požehnaný týden. Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 19.4. - 26.4. 2015

22. dubna 2015 v 18:59 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
od nepaměti každý z vás opakovaně navštívil tuto nádhernou planetu ve sledu inkarnací - ze světa ducha do lidské podoby. Vaše srdce jsou propojena se srdcem Země, a vy se snažíte ji léčit a obnovit tak, jak to jednotlivec dokáže. Ale co možná nevíte a nejste si toho vědomi, je vliv vaší snahy na pole vědomí, které je jako obrovská pavučina, síť a rezervoár energie, která se v něm naakumulovala v důsledku toho, že do ni každý na planetě po dobu věků vkládal svůj díl. Tato nádrž energie se nyní očišťuje v procesu, který nyní každého ovlivňuje, ale zejména ty, kdo jsou mezi vámi více citliví na energie. Když z vás vybouchnou emoce, vězte, že jste se dotkli kolektivního pole. Když se to stane, posílejte Zemi lásku; to pomáhá rozpouštět staré energie, které jsou nyní uvolňovány, a pak se od toho oprostěte tím, že budete myslet na něco krásného, co Země poskytuje a co všechny těší.

Země je připravována na další posun, jak se začíná projevovat vliv vesmírných energií, které přišly v předchozích dnech. Bylo zaznamenáno více různých zázračných událostí, které se vyskytly v přírodě a které jsou sdíleny na propojené síti zvané internet. Lidé na Zemi a také zvířata se otevírají lásce přicházející zevnitř, což je jejich přirozeností. Toto spojení propojuje všechny na planetě do harmonické jednoty bytí.

Prostor po starých energiích, které byly nyní otevřeny většímu světlu a uvolněny, je naplňován výraznějším pocitem pohody. Ve vědomí lidstva se ukotvuje více chvilek radosti, štěstí a pocitu, že někam patříme. Lidé si pomáhají a žádají o pomoc, když to sami potřebují. Sami si dovolují být zranitelnými, aby mohli zažít léčení, které potřebují a vědí, že když se spojí hodně lidí a soustředí své energie, může rychle dojít k vyléčení.

Nalézání své cesty v labyrintu tajemna se stává lehčím, protože jste všichni zapojeni do zjednodušování svých životů, takže můžete zažít větší pocit pohody a harmonie, a co je nejdůležitější, pocit vnitřního míru. To napomáhá tomu, aby všeobecné pole vědomí uvolnilo vše, co bylo rozladěno a pak je následně možné, aby všichni na planetě mohli posunout své vědomí a vnímání na vyšší stupeň funkčnosti. Ve vzájemných vztazích mezi lidmi a také mezi lidmi a říší zvířat a přírody se začíná projevovat víc lásky. Když se to děje, říše elementárních bytostí je posilována k tomu, aby zaujala své oprávněné místo v Božském řádu a ve věčném programu života. Jedna říše na Zemi nemůže řádně fungovat bez ostatních. Vše je spojeno do sítě života, který se manifestuje prostřednictvím každé bytosti.

Jak události postupují, tato pravda bude postupně stále zřejmější. Když jakákoliv živoucí forma prožívá bolest, všechno v této síti života do větší či menší míry také prožívá bolest - až se stane zřejmé, že aby se zmírnilo na světě utrpení, musí dojít mezi obyvateli Země k odlišnému způsobu interakce. Tady musí lidstvo vystoupit do popředí a převzít odpovědnost za správu a ochranu všech obyvatel své planety. Je třeba zvýšit hlas a vyslechnout ho, když se lidstvo spojí, aby vytvořilo taková řešení pro nejvyšší dobro všech, v nichž nebude poražených, ale všichni budou vítězové. Dívat se jinam, když vidíme utrpení těch kolem nás již není schůdná cesta, protože když to tak budete dělat, utrpení celé sítě života bude pokračovat. A pokud bude pokračovat, pokrok a vývoj vaší celé sítě života bude zpomalen.

Když všichni na planetě budou vzájemně spolupracovat v opravdové pokoře a s dobrou vůlí, stanou se velké skoky v evolučním vývoji. Dobrá zpráva je, že většina lidstva je připravena vykročit do svého hlubšího zmocnění coby vědomé duchovní bytosti. Lidé již nechtějí stát stranou a nevšímat si toho, co se dělo již příliš dlouho. Zpříma se podívají na rozpory v systémech, k nimž dochází ve všech oblastech života na planetě a začnou je měnit. Když si většina lidstva uvědomí, že tito lidé jsou katalyzátory pozitivních změn, nadšeně je podpoří a posílí v jejich záměrech. Tehdy dojde urychleně k ještě větším změnám. Proč? Protože se konečně objevil společný cíl, který lidstvo přijímá jako realitu, kterou si přeje a chce ji manifestovat.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Co se to děje? 2004 ( 1. část )

22. dubna 2015 v 18:57 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Indianapolis v Indianě, 4. dubna 2004

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokračujme ve vnímání nádhery tohoto místa [mluví o semináři, který začal toho rána v Indianapolis]. Doprovod, který sem dnes ráno přišel, je zde - a je mnohem větší, než tušíte. Přišel, aby zde seděl a byl s vámi. A dosahuje mnohem dál, než jsou vaše židle zde. Už dříve jsme vám řekli, že mimo čas, který je výtvorem vaší reality, "vidíme" také čtenáře. Ach, je to osobní zkušenost, že, čtenáři ? Dvě oči o samotě čtoucí tuto stránku. Netušíte, že před vámi jsou i všichni tito lidé, že ne? [Mluví o zástupu posluchačů.] Tak to vidíme my. Je to mimo čas [linearitu] a prostor [vzdálenost] a my vás můžeme pozdravit všechny naráz. Doprovod, který sem proudí, je mnohem větší, než myslíte. Překračuje omezení času a míří k očím a srdcím všech čtenářů.

Mnozí z vás se cítí tak obyčejně! Myslíte si, že jste součástí velké masy lidstva - součástí, která pro Boha nemá tvář. Vy, kteří zde posloucháte a sedíte, vidíte sami sebe jako konečný počet [číslo, které má absolutní numerickou hodnotu], určité věkové rozmezí, určité tělesné typy a obojí pohlaví, které zde sedí v měsíci dubnu roku 2004. Tak se vidíte. To však není to, co vidíme my. My vidíme interdimenzionální skupinu, která je nepočitatelná, obrovská, naplněná moudrostí věků - jste božští herci v lidské hře života.

Co kdybychom vám řekli, že coby kousky Boha obsahujete úplný a celý atribut, který je před vámi skryt a který je velkolepý a nádherný? Věřili byste tomu? "Neexistuje žádný důkaz," říkají mnozí. Navíc se někteří ptají: "Pokud mám vyšší já, proč ho nevidím? Kam jde, když spím? Co se stane s průvodci, když nejsem při vědomí?" Všechno to rozdělování! Nemůžete se oddělit od Boží lásky - nikdy. Proč se o to pokoušíte? Jste v noci vzhůru a mučíte se myšlenkami na to, co dělá vaše koleno, když se nedíváte? Připadá vám to legrační? Tak přemýšlíte o své božskosti. Nemůžete oddělit své každodenní vědomí od Boží lásky! Ale máte volbu ji přijmout nebo odmítnout. Vždy je tu, ale musíte se rozhodnout, jestli v ní uvěříte nebo ne. Váš doprovod je k vám navždy připojen. Je to součást dohody, o které jsme mluvili už mnohokrát.

Kráčíte z místa na místo a přemýšlíte, jestli vás někdo poslouchá. Meditujete, modlíte se a ptáte se, jestli vás vůbec někdy nějaká bytost slyšela. Nechápete, že coby kousek Ducha nahlas hovoříte k rodině, která slyší každé vaše slovo. Seděla přímo vedle vás ve vašich nejtemnějších hodinách; plakala, když jste plakali vy; smála se, když jste se smáli vy. Až budete vstávat z této židle, můžete dokonce slyšet šelest křídel, jak budou vstávat spolu s vámi. [Smích.] Je jich až příliš, než aby se všichni vešli do vašeho auta, můžete si myslet, ale i tam jsou s vámi! Vědí, kdo jste, a znají vaše jméno. Uvědomují si vaši počáteční smlouvu, vaše predispozice a vědí o všem, co se vám každý den stalo. Poznají, když se posunete a začnete své duchovní hledání. Vědí, že jsou zde lidé, kterým říkáme Lemuřané. Znají vaši rodovou linii a znají také ty staré duše, které jsou zde s vámi, když toto čtou. Znají dokonce i ty, kteří jsou zde poprvé - a ti jsou zde v publiku tři [v Indianapolis].

Toto je zajímavé [Kryon zastavuje]. Obvykle na tato setkání přicházejí pouze staré duše a ti, kteří běžně cítí energii. Přesto jsou zde tři nováčci. To je důkaz měnící se lidské povahy. Nováčci [ti, kteří jsou na Zemi inkarnovaní poprvé] obvykle potřebují minimálně tři inkarnace, aby si zvykli na lidskou zkušenost. Nicméně náhle jsou zde na setkání tři z nich. Jsou zde, protože je mezi vámi energie, kterou si pamatují. I když nemají na Zemi rodovou linii [minulé životy], je zde pro ně něco velmi známého. Možná nevědí, jak to na této planetě funguje, a možná jsou vyděděnci společnosti, což je případ mnoha nováčků, ale pamatují si, jaké to bylo na druhé straně závoje. Mají vztah k Boží lásce. Mají vztah k vám. ..........

Kryon - Co se to děje? 2004 ( 2. část )

22. dubna 2015 v 18:55 | Lee Carroll |  Channeling
Změna

Proč se stále bojíte změny? Kdy pro vás bude změna jako osvěžující zurčící potůček na jaře? Proč někteří z vás považují zakořenění na jednom místě za ctnost? Tolik pracovníků světla říká: "Teď jsem stabilní. Jsem v rovnováze. Nikdo mne z mého středu nevyvede. Jsem uzemněný ve své víře a ani se nehnu." Pak jdete ven, díváte se na přírodu, ale ta není ani trochu stabilní! Neustále se hýbe.

Život sám sebe neustále vyrovnává. Vždy se posouvá. Neexistuje duchovní prohlášení, které by říkalo, že musíte dosáhnout určité úrovně a tam zůstat. Nic kolem vás nezůstává stejné, všimli jste si? Vystavte něco vlivům počasí a uvidíte, jak se to změní. I velké civilizace byly rychle pohřbeny - a to tak dobře, že jsou často navždy skryty. Příroda převezme moc nad tou krajinou, protože se vždy posouvá a mění. Vidíte? Nebojí se. Neustále vyrovnává sebe sama. To je téma, které vás brzy začneme učit - že strach ze změny je velmi staré paradigma, které si musíte uvědomit a přemoci.

Ach, proč se tomu bráníte, lidské bytosti? Co kdyby si housenka stěžovala, že se má stát motýlem? Stěžovala by si, kdyby věděla, že bude moci létat? Přesně to se děje. Sedíte uprostřed skvělého a masivního posunu vědomí a bojíte se ho. Proč nejste jeho součástí? Proč nepošlete světlo a nenecháte to proběhnout? Nechte Zemi měnit se; dovolte změnu své společnosti. Nedržte je zpátky tím, o čem si myslíte, že je to obhajoba stability. I stabilita se mění, protože změna je velkou učitelkou moudrosti.

Přeneste se přes všechen ten zmatek, který je před vámi [s pomocí vyššího vědomí]. A pokud Duch řekne: "Jdi sem a jdi tam," pak to udělejte! Pokud se modlíte za jednu věc a Bůh vám dá jinou, co s tím uděláte? Někteří z vás si ztěžují: "Drahý Bože, to není to, o co jsem žádal." Jste frustrovaní a říkáte ostatním: "Jsem tak zaseknutý!" Často si neuvědomujete, že to, co jste dostali, je skutečně to, o co jste žádali… jen je to něco jiného, než jste čekali, přesto nevidíte ten dar. Jste zaseknutí v situaci, protože nechápete, co to znamená spolutvoření.

Definice spolutvoření (opět)

Někteří z vás cítí, že definice spolutvoření je tato: "Duchovní proces, kde se já rozhodnu, co potřebuji, modlím se za to, a Bůh mi to zaručí. Oba tedy stvoříme to, co ve svém životě potřebuji. Já jsem člověk a poskytuji lidskou žádost a Duch poskytuje způsob, jak ji vyplnit."

To je velmi 4D přístup a v nové energii nebude fungovat. Místo toho si uvědomte tuto definici: "Přirozený proces, při kterém dochází ke splynutí mezi lidským a božským vědomím. Manifestuje se neviditelný plán, který představuje nejvyšší dobro pro jednotlivce i lidstvo - tento plán je komplexní, interdimenzionální a takový, který přesahuje moudrost lidského jedince, ale je dostupný skrze toto božské splynutí. Díky tomu může vyústit v život v radosti a míru pro jednotlivce, který se i nadále mění a duchovně roste, zatímco udržuje toto splynutí." ..................

AA Michael - „JEMNÉ VYLADĚNÍ VLASTNÍ DUCHOVNÍ PRAXE“

22. dubna 2015 v 18:49 | Ronna Hermann |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, duben 2015

Milovaní mistři, dovolte nám malou přestávku, než začneme naše pojednání.
Zavřete oči a nechte odpadnout vnímání času a prostoru. Představte si proudy Lásky/Světla vyzařující z pramene vašeho srdečního centra, a vizte, jak vyvěrají vpřed a obklopují a pokrývají všechny a všechno na Zemi. Sledujte svým vnitřním zrakem, jak miliardy různě velkých pramenů Světla září zpátky k vám od každé smysly obdařené Bytosti na Zemi. Jak se spojujete se Základní Esencí, esencí Jádra, svých bratrů a sester po celém světe, nechte odejít strach, souzení a různé druhy víry

Každý člověk na Zemi je jedinečný, a přece, hluboko uvnitř Jádra svého Srdce jste všichni stejní. Každá Vnímající Bytost se skládá ze stejné látky jako náš Bůh Otec/Matka: z čisté Andělské Esence Nejvyššího Stvořitele. Vy jako projevená zhmotněná Jiskra Světla máte zakódovaný Andělský Plán, který se skládá ze zvláštních vibračních vzorců a dostatku Andělské Světelné Látky, abyste naplnili svůj současný pozemský osud.

Dovolte svému vědomí, aby bylo povzneseno na vzácné místo, kde jste Světelnou Bytostí, která se vznáší a září a spojuje se s jakoukoli další Bytostí Světla této sluneční soustavy. Neexistuje žádné oddělení. Nemusí zde být žádné oddělení bez ohledu na to, jak daleko od Srdečního Centra Stvořitele se pohybujete. Nezáleží na tom, jaké dohody jste přijali během minulých věků nebo na vzhledu plášťů a masa, které jste přijali a věřili, že jsou pravdivé; nezáleží na tom, kolikrát jste rozdělili svůj Paprsek Duše na menší a menší zlomky, vždy jste byli spojeni se svým Atomem Božího Semínka, svou Andělskou Přítomností JÁ JSEM, a konečně, se Stvořitelem. Existuje také malinký Proud Stvořitelova Světla, který vás jednotou s druhým spojuje. SPOJENÍ NIKDY NEBYLO ZLOMENO A NIKDY NEBUDE.

Když cítíte mnohobarevné, zářící vlny Světla naplněné Láskou/Světlem a ctnostmi našeho Boha Otce/Matky, jak vás obklopují, dýchejte zhluboka a pomalu. Uvnitř těchto vzácných proudů Světla je všechna energie a jsou zde také všechny součástky, které kdy budete potřebovat, abyste postavili pole snů; abyste postavili své osobní základy pro Nový Věk, abyste znovu žádali své Mistrovství Sebe. Vězte, že hranice mezi námi už neexistují, i když jsme nikdy nebyli opravdu odděleni. Protože nyní po mnoho let probíhá předem posvěcený proces vývoje, posilujeme naše spojení s každým z vás, každým okamžikem a každým dnem. ........

Mák, vápníková kapslička zabalená přírodou

22. dubna 2015 v 1:56 | Mgr. Zuzana Švédová, Dis. |  Zdraví

Mák
Moudrost přírody je přímo úchvatná, nejenom tím, jak je zde všechno dokonale postaveno na principech klidné rovnováhy, ale také tím, že vše, co nám třeba, máme na dosah. V té nejčistší a nejpřijatelnější podobě. Při mých konzultacích občas padne téma potravinových doplňků a nejrůznějších superpotravin, lidé si vedou pečlivé seznamy užívaných sirupů, vitamínů a kapslí, kterým věří, na které spoléhají. Pokaždé se jen pousměji a řeknu: "Kdyby tomu příroda chtěla, pověsí nám Celaskony na stromy, namísto toho nám umožňuje sklízet jablka, zelené bylinky, šípky, vše zabaleno do úhledných balíčků." Jen se podívejme, jak účelně nachystala banán, netřeba jej do ničeho ukládat, je plně chráněn, svou zralou žlutou slupkou. A přesto je nám to málo. My si raději hořčík a draslík kupujeme zvlášť, ve formě, která je banánům na hony vzdálená. Proč? Protože příroda disponuje onou jemnou životodárnou esencí, kdy s největší pečlivostí kombinuje látky, o kterých mnohdy naše věda nemá ani potuchy. Žádný multivitamín nám tedy nenahradí to, co umíchala mistrná alchymie mocné matky přírody. A proto, snažme se spíše pochopit svět, který nás obklopuje, namísto světa, jenž je tolik umělý, nabízející pouhý paprsek z té široké záplavy světla.
Výše jsem hovořila o vitamínu C, pokud jej budeme přijímat v tobolkách, nikdy nám neposkytne toliko, jako například medvědí česnek, který jej na 100 g obsahuje krásných 150 mg. A navíc, kromě céčka, zde najdeme také mocný a čisticí chlorofyl, důležité železo, molybden, který stejně jako přítomný mangan, pečuje o naše zuby. O imunitu se postará zinek, ale také alicin, který nás doslova postaví na nohy. Vše obsaženo v tom nejlepším možném poměru, na který je naše tělo zvyklé, se kterým si dokonale poradí.

Co se vápníku týká, všeobecně jím plýtváme. On totiž nepečuje pouze o naše kosti, ale také krev, jejíž pH udržuje stabilní. Pokud se tu tedy zaměříme na vápník, jeho vstřebatelnost bude tím nižší, čím více zakyselujících potravin si do jídelníčku vpustíme. Více pak v předešlém článku Jak přirozeně navýšit vápník stravou.

Mák pokládám za základ české kuchyně a věřte mi, lze jej zpracovávat i jinak, než jen do makových buchet, které dle tradičních staročeských receptur mají zdraví doslova za mák. Níže si pak představíme několik zdravých dobrot, nejprve si však tuto potravinu více přibližme. .......


Co na vás prozradí horoskop?

21. dubna 2015 v 20:55 | http://www.pronaladu.cz/ |  Humor


horoskop

Znamení zvěrokruhu jsou součástí kulturního dědictví, které k nám přešlo z hlubin věků. Přese všechny moderní vymoženosti i dnes lidé cítí nepřekonatelné nutkání pochopit sami sebe, nadzvednout závěs času a odhadnout svou budoucnost, svoje předurčení. Kam je zavede osud?
Přinášíme vám zvláštnosti jednotlivých znamení horoskopu:


BERAN
Beran 21.3. - 20.4.
1. Se mnou se radši nehádej…
2.Nejdřív jednám, potom myslím.
3. Kde ostatní brzdí, já přidávám plyn.
4. Budu věčně mladý.
5. Dělej to, co já, líp to stejně neuděláš.
6. Nejtěžší je vyslechnout druhého až do konce.
7. Tvrdohlavost není vada.
8. Mít pod kontrolou situaci není nijak těžké, horší je to s vlastními emocemi.
9. Jeden beran - dobrá věc, dva už jsou příliš.
10. První nikdy neútočím. Ale chraň vás pánbu mě napadnout.BYK
Býk 21.4. - 21.5.
1. Nelituju peněz na nákupy, lituju jich na zábavy.
2. O cizí nestojím, svoje nedám.
3. Špatný klid je lepší, nežli dobrá hádka.
4. Neotravuj toho, kdo se pohodlně usadil.
5. Lepší je krásný gauč, než krásný západ slunce.
6. O jídle se nežertuje.
7. Hodné telátko může pít od dvou matek.
8. Kdo jede až druhý, ušetří si síly.
9. Nesnáším jednorázové zapalovače!
10. Degustátor - to je mé pravé poslání.

BLIZENCIBlíženci 22.5. - 21.6.
1. Dneska nejsem jako včera.
2. Kdo ovládá situaci, ovládá i informaci.
3. Jeden rozum je dobrá věc, ale dva jsou lepší, zvlášť když oba patří jednomu člověku.
4. Figaro sem, Figaro tam.
5. Nápad, stejně jako jiné zboží, nesmí zůstat ležet.
6. Jeden televizor a jeden telefon v domě jsou dobré, ale tři jsou lepší.
7. Kdo nestíhá, chodí pozdě.
8. Řítím se životem jako vodní skútr - nejdu moc do hloubky, zato jsem rychlý.
9. Na trhu "za trh" neodpovídám.
10. Mám rád kvantitu, protože na kvalitu nemám čas.Kryon - Meditace a modlitba ( 1. část )

19. dubna 2015 v 8:59 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Renu v Nevadě, 20. března 2004

Kryon tady vysvětluje jak tyto dvě činnosti vidí lidé a jak to vidí rodina za závojem. Ukazuje jaký je rozdíl a co je společné. Odkrývá lidské předpojatosti, které si lidé, ve všech kulturách, vytvořili právě v souvislosti s komunikací s Bohem a obecně duchovním světem. A pak Kryon popisuje dosti podrobně jaké má proces meditace, proces božské komunikace, své fáze, jak vypadají, co se při nich děje a kdo vstupuje při meditaci do té či oné fáze, neboli vrstvy, lze také říci úrovně meditace a kdo se může do vyšších vrstev meditace dostat. A v té souvislosti se pak dostává k výkladu nejvyšší funkčnosti meditací na pokladě vysvětlení souvislostí s naší DNA. Takže, ač je toto poselství z r. 2004 a Kryonova kniha 12 "Dvanáct vrstev DNA" vyšla až v r. 2010, tak interdimenzionálně řečeno, tento výklad navazuje na tuto úžasnou knihu. Takže je pravděpodobné, že mnozí, kteří knihu nečetli pocítí nyní ten impuls, který potřebovali a knihu si přečtou, čímž si umožní posunout své vědomí více do úrovní kvantovosti a interdimenzionality.

A dále pak se pak Kryon ještě zastaví u toho proč jsme na planetu přišli a také, v té souvislosti, připomene, že je přáním Ducha, abychom na planetě zůstali co nejdéle - neumírali. Je třeba se konečně nad sebou, nad svými přístupy k životu, nad svými omezeními, nad svými předsudky a předpojatostmi a vším tím balastem, kterým se stále ještě omezujeme v představě, že to tak m u s í být, "protože to tak Bůh chce", řádně zamyslet a vykročit za to vše a umožnit si žít výrazně déle. Zatím, jak říká Kryon v současných poselstvích, až dvojnásobek momentálního průměru.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před okamžikem jsme vám řekli, že je na tomto místě nádherná energie, ale je toho tu mnohem víc. Když tato konkrétní lidská bytost [Lee] sedí před vámi, dává svému vyššímu já svolení k interdimenzionální komunikaci. Při tom je vytvořena energie, která nemůže být zachycena, nahrána nebo kopírována. Nicméně ji můžete "spatřit" a vnímat. Někteří z vás mohou cítit dokonce i fyzické změny. A tak vás zveme, abyste dnes vnímali tuto energii. Čtenáři, také posloucháte?

V následujících okamžicích vás žádáme, abyste na chvíli odložili víru. Zastavte hodiny. Dovolte svým tělesným funkcím, aby se na pár minut přerušily - krom těch život zajišťujících - aby zde bylo skutečné soustředění. Mnozí se ptají, jestli se něco takového může skutečně dít - může Duch hovořit k lidským bytostem tímto způsobem? Opět vám povím, že to tak bylo vždy, a že všechna historická Písma mají tento atribut. Nicméně to, co je nyní jiné než kdykoli dříve v zaznamenané historii, je to, o čem mluvíme i dnes: bylo dáno svolení k lehkému nadzvednutí závoje. I když je to nadzvednutí jen lehké, v konjunkci s přenastavením mřížek planety umožní předání informací, změnu energie a procesů a modifikaci procedur. Cítíte to? ....

Kryon - Meditace a modlitba ( 2. část )

19. dubna 2015 v 8:58 | Lee Carroll |  Channeling
Druhá vrstva

Než se dostanu k druhé úrovni, druhé ze tří, chci vám připomenout proces, na který neustále zapomínáte. Jak procházíte lekcemi této planety, o kterých si myslíte, že jsou mezi vámi a jinou osobou, myslíte na to, jak vaše práce a frustrace pomůže Zemi? Nebo se jen díváte na věci, u kterých si přejete, aby zmizely? Myslíte, že jste v "režimu trestu" a tato věc zvaná Země je vězením?

Chci vám opět připomenout tento velmi duchovní a velkolepý proces: jste pracovníci světla a mistři řešení. Když procházíte těmito problémy, když odpouštíte, když na sebe energeticky berete plášť jemnosti při dramatu, když už nemáte svá tlačítka, která jsou emočně mačkána určitými atributy z minulosti, když se osvobozujete, když měníte svou karmu - Země to ví. Kamkoli jdete, Země se posouvá a mění díky tomu, kdo jste. Kráčíte z místa na místo a myslíte si, že jste obyčejní, ale nejste. Jste obrovský pracující dílek skládačky, který sami vytváříte. Děláte to, že (1) si uvědomujete, že jste tuto skládačku sami vytvořili; (2) zkoumáte hráče; (3) nacházíte řešení pomocí změny pravidel. Pravidla můžete změnit pouze tehdy, když jste tu skládanku vytvořili. Přemýšlejte o tom. Ale pochopte, že tu nejste, abyste trpěli!

O druhé vrstvě se špatně hovoří, ale ne tak špatně jako o třetí. Tato vrstva je stav bytí. Přesouváte se od záměru k místu, které lze těžko popsat. Neexistují pro to slova. Někteří z vás budou mít pocit, že jsou velmi blízko spánku. V této místnosti v Renu jsou ti, kteří si myslí, že spí, ale nespí. Je jim předávána stejná informace, ale jiným způsobem - ne sluchově. Stejným způsobem předávám toto poselství mému partnerovi.

Je to okraj mezi sněním a vědomím reality - místo, kde se potkává vědomí a nevědomí - místo, které ukazuje realitu, na kterou jste zvyklí, a další, která je podivná - kterou si nemůžete pamatovat, ale která se k vám i tak hlásí. Vy, kteří provádíte meditace, víte, jak se udržet na tomto rozhraní, které nelze definovat pomocí ničeho v běžném lidském vnímání.

Je to interdimenzionální vstupní brána mezi vaším 4D já a interdimenzionálním já.
Je to výskok do místa, kde se vznášíte ve vrstvách DNA, abyste s nimi mohli pracovat a mluvit. Zde si představujete tvary, o kterých vám bylo řečeno, že jsou ve vašem životě důležité [posvátná geometrie]. Zde uplatňujete pyramidu a praktikujete starodávné pravdy. Je to místo, kde se věci začínají dít. Je to postoj pro tvoření. Je to nádherné místo - husté láskou Boha.

Můžete cítit, že vaše tělo ve skutečnosti váží víc, než by mělo. Fyzicky to mění vaši buněčnou strukturu a vaše vnímání se posouvá. Vědci to viděli a vědí o tom, jak se při meditaci mění vaše mozkové vlny. Vaše vnímání se stává lehce interdimenzionální. Zdá se, že vaše tělo váží víc, protože "víte", že jste mnohem větší, než se zdá. Mění se i vztah hmotnosti ke gravitaci. Vy, kteří meditujete v této vrstvě, víte, co tím myslím.

Cítíte tlak. Máte problém se hnout. Někteří začínají vidět barvy za očními víčky. Někteří vidí světelnou show v kombinaci s tím, co se skutečně děje na nervových zakončeních vaší sítnice. Všechny hluboce tělesné funkce se začínají měnit. Je to vrstva, ve které byli největší mistři Země schopni na chvíli zpomalit a dokonce i zastavit své tělesné funkce. Tak mocná je. ......

Jsme Ateisti

18. dubna 2015 v 8:01 Humor

Setkání s jasnovidkou

17. dubna 2015 v 7:29 | Daniela B. Kraslice |  Záhady kolem nás

Od malička jsem věřiila všelijakým pověrám. Například tomu, Ze kominík přinese štěstí, když se chytíte za knoflík, že nosí smůlu černá kočka, která přeběhne přes cestu, že vidět padající hvězdu věští splněni přáni. Nikdy jsem se ale s člověkem, který by měl zvláštní schopnosti, osobně nesetkala. Až jednou. Před třemi roky jsem byla s manželem na dovolené ve Španělsku. Každý večer, vždy po večeři, jsme chodili na malou procházku. Většinou do města. Navečer se zde scházeli umělci a předváděli své uměni. Na pěši zóně, která se táhla podél celého pobřeží, jste mohli najit malíře, zpěváky, kouzelníky. Jeden večer jsme pomalu procházeli po cestě, vedoucí podél pobřeží , všude kolem nás spousta dalších turistù. U každého stánku jsme se zastavili a spolu s ostatními okukovali pouliční umělce.

U jednoho malého stánku seděla mladá žena. Před sebou na stolku měla rozložené karty. V okamžiku, kdy jsem s manželem procházela okolo, na mne zavolala. Ohlédla jsem se. Ona se mne zeptala, zda hovořím anglicky. Odpověděla jsem, že ano. Rukou mě vyzvala, abych se posadila ke stolku vedle ni. Moc se mi nechtělo, ale jakýsi vnitřní hlas mne nabádal, abych poslechla. Podívala jsem se na svého muže, a když i ten pokýval souhlasně hlavou, šla jsem. Sedla jsem si k ni, ona vzala mou pravou ruku do svých dlani a začala věštit. Dopodrobna mi odvykládala můj celý dosavadní život. Manžel stál opodál a celou dobu nás pozoroval. Neslyšel sice nic z toho, co mi ta žena říkala, ale z výrazu mé tváře vydedukoval, že je pravda, co mi ta žena říká. Trvalo to asi hodinu. Jsem docela klidný člověk, ale když skončila a já se zvedla k odchodu, rozklepala jsem se jako ratlík. Do oči mi vyhrkly slzy. Ta pani znala moji minulost, řekla mi.věci, o kterých vím jen já. Manžel netrpělivé přešlapoval po chodníku.

Když uviděl, že se vracím, rychle mi přispěchal naproti. V jeho očích jsem viděla otázku. Nebyla jsem však schopná promluvit, teprve po několika minutách chůze jsem se rozpovídala: ,,Ty tomu nebudeš věřit. Ani já bych nevěřila, kdyby mi tohle někdo vyprávěl. Ta mladá žena o mně věděla úplně všechno. A nejhorší na tom je, že i věci, o kterých nevíš ani ty." Manžel nevěřícně zakroutil hlavou. Chvíli přemýšlel a potom se zeptal: ,,Kolik si za to řekla?" ,,Nic. Řekla mi, že nechá na mne, kolik ji za to dám," odpověděla jsem. Další chvíli jsme mlčeli oba. Očekávala jsem jeho další otázky. Netrvalo dlouho a skutečně se zeptal: ,,A co ti tedy vlastně řekla?" ,,Samé zajímavé věci. Stále o tom přemýšlím. Řekla mi, že budu mít dítě. Také to, že budu často cestovat za svými nejbližšími do ciziny. A to je divné, vždyť v zahraničí nemáme žádné příbuzné, tak za kým bych jezdila?" Manžel se jen usmál: ,,Také nemůžeš všemu věřit. Něco ti namluvit musela."

Tím celá ta záležitost pro něj skončila. Jsou to tři roky a" zatím se všechno děje tak, jak
mi to ve Španělsku ta mladá žena předpověděla. Za několik měsíců po návratu z naši báječné dovolené jsem zjistila, že
jsem v jiném stavu. Narodila se nám třetí holka. Má nejstarší dcera se stala opatrovnici dvou malých dětí v jedné rakouské rodině. Zde se po roce seznámila s mladým mužem, za kterého se provdala. Bude mít svou vlastni rodinu a já jako nastávající babička, jezdím do Rakouska na návštěvu. A ještě více dalších drobných příhod se stalo od té do by, co mi je předpověděla ta mladá Španělka.

Daniela B. Kraslice


( Zdroj: starší vydání časopisu Spirit )

AA Michael - Vzestup Fénixe

15. dubna 2015 v 20:54 | Celia Fen |  Channeling
Rovnodennost a zatmění Březen/Duben 2015 - Energie na Březen/Duben 2015
Archanděl Michael prostřednictvím Celii Fenn
Milovaná Rodino Světla, tohle je nejmocnější a posvátně inspirativní doba ve vývoji vaší planety. Započali jste období intenzivní změny a dimenzionálního posunu, který významně mění povahu vaší planety. Při jarní rovnodennosti pro severní, a podzimní rovnodennosti pro jižní polokouli, se mocně aktivuje energie Obnovy a Regenerace v projevu Nové Reality a Nové Země.

Fénix je symbolem této mocné energie ohně, která povstává na Zemi a provádí svou práci Proměny a Přeměny. Z popela Starého pramení a vzniká Nové!

Energie Fénixe je zvláště silná při březnové rovnodennosti, společně se zatměním Slunce a Novoluním. Jsou instalovány Nové Sluneční Světelné kódy a planetu čeká Nový Začátek.

Pak bude následovat Úplné zatmění Měsíce a úplněk 4. dubna, kdy se prvek Vody stane základním prvkem přeměny. Měsíční kódy jsou vtisknuty do do Vesmírných Vod a Vod Země, aby vynesly na světlo "Nové Stvoření" a "Nový Ráj a Novou Zemi".

Zároveň dochází k velkému otevření Galaktických úrovní a Země nejenže ukotvuje 6. a 7. dimenzi Vyššího Vědomí, ale také se znovu spojuje přímo s Galaktickými učiteli a Mistry ze Síria a Orionu, kteří jsou připraveni se znovu podělit o moudrost Vzestupu a Vyššího Vědomí s těmi, kdo jsou otevřeni tato učení a tuto moudrost přijmout.

Sluneční posun:
Nové Sluneční Kódy a Znovuzrození Fénixe při Rovnodennosti/Novoluní v Rybách

Rovnodennost, Novoluní a Zatmění Slunce se zarovnají 20. března, což je také začátek ohnivého znamení Berana, kterým začíná Astrologický rok. Energie Ohně Berana energetizuje energii Fénixe, neboť tryská ven jako Regenerace a Nové tvoření pro Zemi.

V okamžiku Rovnodennosti, kdy se mění roční období a den a noc jsou stejně dlouhé, je to jako by se Země hluboce nadechla nebo zastavila na své cestě kolem Slunce. V témže okamžiku si všechny živé bytosti přeřídí svůj mechanismus udržování vnitřního času, aby se mohly spojit s probíhajícími hlubokými vnitřními změnami energií ročních období a prvků. Toto se ještě mocněji projevuje při Novoluní, což je také Ohnivý Měsíc (Fénix), a když je navíc toto Novoluní v zatmění. Je přitom umožněno, aby se Nové Planetární Sluneční kódy začlenily do Cyklů Slunečního Světla ve Sluneční soustavě.

Jako obyvatelé Země budete cítit tyto mocné posuny ve svém fyzickém těle, ve své společnosti a ve svém okolí.

Ve svém Fyzickém těle budete přijímat Ohnivé Kódy nebo Kódy Slunečního Světla šišinkou do Světelného těla a do Fyzického těla. Je to intenzivní Zlaté a Diamantové Světlo, které velmi silně aktivuje. Když se tyto Zlaté a Diamantové energie aktivují na buněčné úrovni, můžete tyto aktivace zažívat jako intenzivní Radost a Extázi. Také můžete ve svém fyzickém systému cítit intenzivní tlak, který se projevuje psychickými projevy jako jsou migrény, vysoký krevní tlak, svalové křeče, bolest v Solárním plexu a malé domácí "nehody", jak nestabilní energie mohou některé z vás uvést do neuzemněného stavu. Vřele vám doporučujeme snažit se v této době zůstat zaměření a uzemnění.....