Červen 2015

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 14.6. - 21.6. 2015

18. června 2015 v 16:52 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
Každý z vás sahá po možnostech spočívajících v nitru. Tyto možnosti vás lákají vpřed, dráždivé ve svých nekonečných možnostech a ve své tvořivé energii pomáhají otevírat proud k potřebnému pohybu a směřování. Vytvářejí vnitřní růst a nejsou navenek zřejmé, ale jsou vnitřně pociťované. Vždy následujte své srdce. Staré způsoby dělání věcí se teď rozvíjejí, protože následujete své vnitřní směřování s vírou a odhodláním. Vaše důvěra ve vaši intuici se stále více rozvíjí a vhled vložený do vašeho vlastního vnitřního díla poskytuje větší povědomí o lidech a situacích, které vás obklopují. Protože cvičíte jak být v klidu a tichu, přichází vnitřní poznání, jakási duchovní energie, která se zaměřuje na porozumění, jež přichází z místa, které je mimo vaše chápání. Protože poskytujete svému vnitřnímu průvodci z vyšších aspektů sebe sama příležitost se projevit, vaše vlastní intuice se stává skutečností ve svém vlastním působení ve vašem každodenním životě. Klíčem je udělat si čas zůstat v klidu a vědět, že jste na správné cestě.

Tvořivost, kterou nesete ve svém nitru, se teď rozbaluje a vy pro ni nalézáte nové úrovně projevu
, protože saháte po ještě větším rozvoji v nalézání cest ke sdílení vašeho bohatství a dobroty se světem. To vás otevírá hojnosti vesmíru a větším darům, které jste nabyli v průběhu času, a vývoj vašeho vnitřního růstu začíná nacházet své fyzické vyjádření. Vaše víra ve své já a vaše hodnota a cena vzrůstají spolu s tím, jak se dále připojujete k tomuto vyššímu vnitřnímu směřování. Uvědomujete si, že jediná omezení, která zažíváte, jsou ta, která jste si dali vy sami, a usilujete rozbít tyto krystalizované formy, abyste mohli dále expandovat do oblastí, které odhalují ještě větší možnosti. Protože omezení vaší vědomé mysli jsou odstraněna, zvyšujete svou energetickou hladinu a frekvenci na další krok ve svém pokračujícím vývoji vědomí.

Protože věnujete stále větší pozornost duchovním hodnotám, vaše srdce se otevírá a vy se stáváte vice vědomí intenzity ducha uvnitř, což vyžaduje ještě větší projevení se ve vaší realitě. Vstupujete do nové faze vnitřního i vnějšího rozvoje. Tento rozvoj přichází v odlivech a přílivech, občas vnitřní průvodce povzbuzuje stažení se z okolního světa, a tento vnitřní růst potom hledá projevení se ve vnějším světě. Je důležité být sám sebou, vědět kdo jste a zůstat pevně zakotvený v tomto poznání. Existují nové začátky, které vystupují do popředí a dříve skryté stránky vašeho já nacházejí své vyjádření. Umožnění nabrání pevných obrysů tohoto nového směřování přináší nové perspektivy a nový stupeň vaší vnitřní pravdy vystupuje vpřed, aby byl vzat na vědomí a plně integrován. To vás otevře ještě většímu pochopení a rozvoji sebe sama.

Dovolte této nové úrovni skutečnosti, aby se dotkla všech aspektů vašeho života. Osobní moudrost se získává skrze zkušenost a vede a otevírá vás větším záhadám vesmíru. Rozjasňuje vašeho ducha a přivádí vás k většímu uvědomění si, že máte svobodu být nebo dělat cokoliv chcete; vše, co musíte udělat je, uplatnit na to nárok. Možnosti, které jsou před vámi, jsou neomezené a vše, co musíte udělat je, podniknout akci nezbytnou k prohlášení jich za své. Být požehnaný ve vašem světě, znamená zažít radost ze stvoření. To, co uvedete do chodu, se vrátí zpátky k vám. Vy máte pod kontrolou každou situaci, s kterou se setkáte tím, co si vyberete, že posílíte. Vesmírná tvořivá energie je vždy přítomná a tato kosmická rovnováha a dokonalost se odráží ve vašem nitru, rozezná to a připojuje se k rytmu stvoření.

Mezi duchovním a fyzickým musí být rovnováha. Vždy existuje jakýsi vzor, jakási objednávka a jakýsi systém, které jsou v činnosti při každém projeveném stvoření. Existuje jakýsi konstantní energetický tok, který pochází z různých říší, jenž obdařuje semena moudrosti, která jsou vyžadována pro váš nadcházející vývoj a osvícení. Tato moudrost vás propojuje se světlem, které ozařuje vaše spojení s nekonečnem. Vaše osobní hvězda čeká na rozzáření ve vašem životě.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Sedm kosmických zákonů

18. června 2015 v 16:51 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem , 25. listopadu 2006

Nahrát tento channeling bylo skutečnou výzvou! Původně byl přijat v oblasti Washingtonu DC, ale nenahrál se v kvalitě, která by umožnila umístit ho na náš web v audio podobě. Nahrávka však byla dostatečně srozumitelná, abych ji mohl přepsat. Stejný channeling nám Kryon předal i ve Worcesteru v Massachusetts, ale nahrávací zařízení jednoduše přestalo pracovat… takže ani tato událost neměla být v podobě MP3. Kryon však tuto informaci channeloval ještě do třetice v Albuquerque v Novém Mexiku (pokaždé s malými úpravami). Je velmi neobvyklé mít tolik channelingů o stejném tématu, ale v tomto případě Kryon pokračoval v předávání, dokud se nám ho nepodařilo nahrát!

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!
Někteří řeknou, že to není možné… aby energie od andělské formy přicházela prostřednictvím lidské bytosti. Budou říkat, že se to tak nikdy nemůže projevit. A tak vám v tuto chvíli říkám, že se tato energie sama ukazuje na tomto pódiu a že někteří ji dokáží právě teď "vidět". Nemusí se pro to ani "zahřívat". Já jsem Kryon a přicházím skrze svého lidského partnera. Takový je ten způsob - s jeho svolením a skrze spojení s jeho vyšším já, abych se mohl setkat s rodinou přede mnou. Vytváří to znovusjednocení takového druhu, které může už navždy zůstat v myslích určitých duší, které tu jsou, protože poznají, že jsme se jich dotkli, a v některých případech také, že byli uzdraveni. Až "uvidíte" barvy a ucítíte dotek Ducha, pak z toho mohou ti rozumovější z vás poskládat skutečnou realitu. Ale pro nás se to děje, zatímco zde sedíte.

Žádám vás, abyste odložili tu část svých 3D myslí, která vám dnes večer brání v radosti. Žádám vás o víru, abyste dnes večer mohli být uzdraveni. Je to drahocenná chvíle - bezpečný čas během předávání tohoto poselství. Je zde příjemná energie - energie bezpečí. Toto je čas, pokud kdy byl nějaký čas, abyste položili otázky, které vám dal můj partner dnes večer [během Leeova učení o DNA]. Máte odvahu požádat o aktivaci svých interdimenzionálních částí? Jsou zde někteří, kteří se toho bojí. Bojí se osvícení. Říkají: "Došel jsem až tam, kam jsem chtěl zajít. Stačí mi, že jsem tady."

Ach, drahý člověče, dovol, abych nyní promluvil k tvému srdci. Věci, kterých se bojíš, jsou ty, které jsi sám vytvořil. Pocházejí z tvé lidské mysli a z lidské duality. Tvé myšlenky kolem toho vytvářejí rozumové skládanky a vlastní scénáře toho, co se stane, aby zapadly do konstrukce, která bude dávat smysl. To vytváří démony, selhání a nízké sebevědomí. Neboj se lásky Boha! Proč by ses bál toho, že budeš uzdraven? Bál by ses radosti? Možná si myslíš, že když učiníš tento duchovní krok, o kterém mluvíme, tak budeš ostatním připadat divný. Možná si říkáš, že už tě členové rodiny nebudou tolik milovat. Možná si budou myslet, že se řítíš do propasti nebo jak to chceš nazvat. Neuvědomuješ si, že když na sebe tímto způsobem vezmeš plášť Ducha a aktivuješ takto svou DNA, pak tě místo toho mohou ostatní vnímat jako čistého a vyrovnaného? Tvá rodina může za tvými zády dokonce říkat: "Nevíme, co se stalo mámě nebo tátovi. Nevíme, co se stalo babičce nebo dědovi. Nevím, co se stalo mému partnerovi." A pak uslyšíte: "Ale miluju to! Ať je změnilo cokoli, udělalo je to mnohem vyrovnanější." Přemýšleli jste o tom někdy? Taková je osvícená bytost. Je esencí pochopení a čisté lásky. Září energií klidu. Lidé s ní chtějí být. Není problém být jejím přítelem.

To je to, co pro sebe můžete udělat. Všechny ty věci, o které byste žádali ve svých modlitbách či meditacích - zmírnění frustrací, osvobození od dramatu s ostatními ve vašem životě - tyto věci jsou velmi připraveny na to, aby byly vyřešeny. Mnohé z nich jsou ve skutečnosti součástí vašich lekcí, čekají na vyřešení. Pomalu, jakmile to vaše cesta umožní, bude DNA aktivována vaším požadavkem s čistým záměrem. Proto tu jsme, drazí. Můj partner vám pověděl o této místnosti: někteří zde měli zjevení, někteří zde nalezli Boží lásku a směr pro své životy. Někteří tu našli rodinu a nyní vědí, že nejsou sami. Pozvánka pro vás je stejná, víte? Chystáte se setkat jen s těmi, se kterými jste sem přišli nebo potkáte někoho dalšího? Řeknete dnes "ahoj" někomu, koho neznáte? Možná je to člen rodiny čekající na vaši energii. To se u těchto typů setkání děje - znovusjednocení, léčivá setkání, setkání skutečně měnící vaši mysl díky energii, která je zde dnes poskytnuta. .............

Sanat Kumara - Kroužení před přistáním

18. června 2015 v 16:45 | Barbara Bessen |  Duchovní růst
Sanat Kumara prostřednictvím Barbary Bessen, květen 2015

Milí přátelé,
vnímám současnou dobu jako velmi intenzivní, kolísající z jedné strany duality na druhou. Jednou se cítím vyrovnaná, v pohodě, zcela pohroužena do přítomnosti a pak se najednou něco nečekaně vynoří, co mi často doslova vezme půdu pod nohama. Zemětřesení v Nepálu je něčím takovým. Tamější dění mě šokovalo a hluboce zasáhlo. Je těžké to vyjádřit slovy. Nejde jen o to, že to ve mně vyvolalo smutek a vyvedlo mě to z rovnováhy
. Má to v hloubi ještě něco jiného, co mě nutí k přemýšlení. Jako by bylo zničeno něco, co už nepatří do tohoto světa. Měla jsem možnost se toho v posledních letech hodně naučit. Vím, že těm, kteří zemřou při podobných živelných katastrofách, se na druhé straně závoje dostane láskyplného přijetí a poděkování za jejich službu. Vím také, že nic se neděje náhodou a že každá duše má své místo na Zemi. Přesto ve mně hlodají pochyby. A to až do takové míry, že bych se podle starého vzorce nejraději zeptala: Proč to Bůh dopustil? Samozřejmě už došlo k mnoha jiným ničivým přírodním katastrofám, které nás šokovaly, avšak zemětřesení v Nepálu mě úplně zdrtilo a vím i od ostatních, že to vnímali podobně. Jako kdyby se tam ničilo ještě něco jiného. Uvítám, když mi k tomuto tématu napíšete své postřehy, díky.

Přeji vám krásný květen,
Barbara Bessen


Je mi velkou ctí, že mohu promluvit ke všem, kteří chtějí přijmout tento text, tento balíček energie, a navázat kontakt i vnitřním zrakem. Jsem Sanat Kumara, strážce Země. Jsem kosmickou bytostí, která neprošla pozemskými zkušenostmi, ale sbírala zkušenosti na podobných planetách. Po dlouhé cestě mnoha inkarnacemi jsem se naučil pracovat s energií stvoření. Rozšířil jsem své vědomí a naučil se touto energií tvořit. Později, i když na mé straně není čas žádným měřítkem, jsem byl občas pověřen určitými menšími, přesto však zodpovědnými úkoly při tvoření života a jeho ochranou. Mohl jsem tak přihlížet procesu tvoření. Pozorovat tvoření v jeho jádru znamená přebírat zodpovědnost. Neboť tvoření ovlivňuje sebemenší myšlenka. Děláš to celý den. Svými myšlenkami a přesvědčeními přetváříš to, co už je stvořené, a vytváříš své vlastní stvoření. Dnes se chci soustředit na téma bedlivého pozorování a přetváření stvořeného. .......

Kočka a sebevražda :-))

16. června 2015 v 20:40 | Andy Cowan |  Humor

ZNOVU O VITAMÍNU C

15. června 2015 v 8:38 | Erika Hájková |  Zdraví

JAK VYSKOČIT ZE SMRTELNÉ POSTELE DOKTORŮM NAVZDORY? OBRNA, KÓMA I AUTISMUS ZPŮSOBENÝ OČKOVÁNÍM. MŮŽE CÉČKO UBLÍŽIT? AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, BUDE POZDĚ.

Dr. Thomas Levy, americký kardiolog, má vysvětlení toho, proč léčba C vitaminem funguje, podstatně fundovanější. Léčí jím u svých pacientů téměř cokoli, od těžkých hepatitid, přes zápaly plic (které "céčkem" léčil i dr. Klenner) až po srdeční choroby a rakoviny. Podle jeho názoru zdraví a harmonie lidského těla závisí na dostatečném přísunu elektronů k buňkám (a molekulám a atomům, z nichž se skládají). Pokud elektrony chybí, dochází k oxidačnímu poškození tkání. Pokud je elektronů dost, k poškození nedochází - a to ani v případě, že se v těle nacházejí škodliviny či cizorodé organismy, které by jinak způsobovaly poškození tkání a nemoc (viz. video níže). Jak dr. Levy vysvětluje, schopnost dodávat elektrony je klíčová pro fungování všech "zázračných antioxidantů", jako jsou třeba silymarin z ostropestřce mariánského, nebo koenzym Q10. Na rozdíl od těchto látek, které mají přirozeně tendenci působit v některých orgánech (silymarin v játrech, COQ10 v srdci) však vitamin C působí všude v organismu.

Minulý týden jsem upozorňovala na další "všelék", jemuž se dnes (jako mnoha jiným) musí politicky korektně říkat neutrálně "potravinový doplněk", aby se tak zmenšovala konkurence farmaceutickému průmyslovému gigantu. Dnes si o tomto zázraku řekneme ještě něco dalšího.

S vitaminem C je to totiž přímo "klasika": Právě proto, že řada pacientů má s ním bohaté osobní zkušenosti. O případech doslova zázračných uzdravení ani nemluvě. "Céčko" ovšem skvěle pomáhá i v situacích, kde bychom ho běžně nečekali. Připomeňme namátkou jeho vliv na nežádoucí účinky očkování (autismus), obrnu, virové infekcích včetně zápalů plic, nebo třeba onemocněních srdce... Musíme ale vědět, jak na to. A nedat se zmanipulovat názory mnoha lékaůi, kteří C vitamin často až pozoruhodně zuřivě nenávidí.

Výrok oficiální školské medicíny převážně zní: nebezpečný nesmysl! A to přesto, že se už i v rámci konvenčního zdravotnictví začíná vitaminu C užívat k podpůrné léčbě rakoviny. A přesto, že řada jejich (rozumnějších) kolegů již ví nejen jak, ale i proč céčko funguje s tak pozoruhodnými výsledky.

Zajímavé však je, že ve věci vitaminu C jsou ale obezřetní i někteří "alternativní" lékaři a léčitelé, například ti, zabývající se tradiční čínskou medicínou. Jak to tedy je? Skutečně může být vitamin C nebezpečný? Kdy a jak bychom jej měli užívat? Má "léčba céčkem" nějaká zásadní ale?


Céčkem proti autismu

Mnozí lékaři i léčitelé trvají na tom, že vitamin C je prostě málo využívaný zázrak. Nejde jen o Linuse Paulinga, o němž jsem psala minule: třeba takový dr. Tinus Smits, holandský lékař, který se zabývá převážně jinými problémy než Pauling, na C vitamin také nedá dopustit.

Dr. Smits je znám mimo jiné svou průkopnickou prací při léčbě autismu. Vyvinul metodu, které sám říká CEASE Autism (tedy Konec autismu, CEASE je zkratka pro Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression, tedy "úplné odstranění projevů z autistického spektra"). Autismus, zvláště u dětí, považuje mimo jiné - v drtivé většině případů - za vedlejší účinek očkování. Metoda CEASE, která dokázala změnit třeba této rodině kompletně život, spočívá v podávání homeopatických léků, které odstraní zátěž z očkování a dalších toxinů, jež podle dr. Smithe autistické poruchy způsobují.

Přitom podává svým malým pacientům několik základních výživových doplňků: vitamin C na prvním místě, doplněný hořčíkem, zinkem a rybím tukem. Podobnou "dietu" včetně homeopatik, doporučuje i jako prevenci vedlejších účinků očkování. Což je asi docela dobrá zpráva pro naše maminky a jejich nedobrovolně "propichované" ratolesti..........

Kryon - Lidská duše odhalena

15. června 2015 v 4:38 | Lee Carroll |  Duchovní růst


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na okamžik jsme chtěli zastavit, aby mohl vstoupit doprovod a aby to mohli vnímat ti, kteří jsou na toto citliví. Je tak složité předat informace, které jsou mimo to, co očekáváte. Dokonce i potom, co jsou informace předány, není známo, zda se uchytí ve vašich myslích nebo ne, protože některé z těch informací jsou pokročilé.

Toto je poslední channeling v roce 2014. (Poslední pokud jde o informace. Následoval pak ještě jeden s názvem Setkat se s kuchařem - pozn. překl.) V minulých dvou případech, kdy jsem seděl před vámi, jsem vám předal shrnutí, avšak toto vůbec shrnutí není. Je to "další krok". Chci jej nazvat "Lidská duše odhalena". Tato informace opravdu začíná vysvětlovat něco, co je nevysvětlitelné, ale musíme to spojit dohromady, a to jsem chtěl udělat letos.

Obtížnost komunikace

Začnu vysvětlením toho, o co se snažíme. Chci vám vyprávět o duši. Rád bych vám to řekl v pojmech, které jsem nikdy dříve nepoužil, ale nemohu. Nemáte pro to ani slova ani zkušenosti ani související energii. Navíc opravdu nemáte představu o tom, kam jdete - skutečně ne - a přesto je to nádherné! Jeden příklad: řekněme na okamžik - předstírejme spolu, jen předstírejme - že zde přistává nějaká loď z jiné planety. Je přátelská, a vystupuje z ní humanoidní dvojice! Sdělují vám svá jména, odkud jsou a mluví vaším jazykem. Ale když tak na ně zíráte, velmi dobře víte, že v sobě nemají Boží sémě jako vy. Není součástí jejich scénáře, přesto mají inteligenci a zajímají se o lidi. Ale vy vidíte, že ten zájem je z velké části akademický, bez skutečné touhy. Předstírejme na okamžik, že jsou bezpeční, jsou na nějaké výzkumné misi a vy jste jediný člověk, který s nimi dokáže mluvit. Jen předstírejte. Jsou připraveni získat od vás všechno, co vědí o lidstvu. Co to může být, na co by se vás mohli ptát? Představme si to.

Vědí všechno o historii lidstva, přesto mají jednu palčivou otázku, kterou může zodpovědět jen člověk. Ptají se vás na toto: "Po celou tu dobu, co sledujeme a studujeme lidstvo, je zde pro nás stále jedna velká záhada. Je tu jedna věc, které nerozumíme. Prosím, povězte nám něco o lásce."

Kde začnete? A pak - jaký druh lásky to bude? Budete jim vyprávět o lásce k planetě, lásce ke svému partnerovi, ke zvířatům ve vašem životě, k vašim předkům, k matce a otci? Je to láska k těm, které jste ztratili? Jak byste začali? Kolik druhů lásky existuje? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Když to zkusíte a vyprávíte jim, a i když mají spoustu času, kde začnete? Jak byste popsali neviditelné emoční pole lásky?

Mohli byste říci cokoliv, co byste chtěli a oni by snad poslouchali, ale nerozuměli by vám. Víte, nemají pro to žádný koncept, žádnou představu. Když se zamilujete, je v tom síla ducha, něco příjemného a přece neviditelného, nedokazatelného a nezměřitelného. Hledíte do očí svého nově narozeného dítěte a v tom pohledu je láska a okamžitá komunikace. Láska vytváří okolo sebe nádherné vibrující pole. Dva lidé spolu utvářejí pouto a skutečně tvoří třetí energii, když se setkají. Láska komunikuje okamžitě na dlouhé vzdálenosti. Je to více než jazyk. Jak byste to popsali?

Dovolte nám předstírat, že zde sedí a poslouchají vás. Jakmile chcete mluvit, vytáhnou poznámkové bloky. Když přijde čas odejít, poděkují vám, potřesou rukou a myslí to vážně. Jsou vděční. Jejich výzkum je hotov a tak odletí pryč. Umíte si představit, co si spolu povídají? Nevědí o lásce nic víc, než předtím, než přiletěli! Je to proto, že jim nic z toho, co jste řekli, není jasné. Nemohou plně poznat něco, co nikdy nezažili. Mohou o tom pouze slyšet a akademicky to "znát".

To je dnešní skládačka a vše, co pro vás máme, je pouze to, co dokážete vstřebat. Proto přejdeme ke třetímu jazyku - jazyku intuice a duchovního porozumění na úrovni srdce. Chceme, abyste z toho pochopili tolik, kolik můžete.

Shrnutí

Dovolte nám shrnout, co jsme zatím řekli o lidské duši. Duše není součástí toho, co je tělesné a přesto sídlí ve vás, na tělesné úrovni. Takže to není chemie, není to synapse vytvořená mozkem a není to intuice. Není to nic z toho, co jste studovali. Je to něco, čemu zatím nerozumíte, protože to nezapadá do žádné škatulky, které jste si pro sebe vytvořili v rámci své 3D vědy. Je to kousek Stvořitele - tvořivý zdroj, který je zodpovědný za "vše, co je". ........

Když nemáte proč se smát, smějte se pro zdraví

13. června 2015 v 18:40 | Renata Vyšínová / www.ordinace.cz |  Zdraví

Smích a dobrá nálada nahradí léky proti bolesti, na uklidnění, na krevní tlak. Pokud jste často ve stresu, měli byste se naučit ho kompenzovat smíchem. I lékaři potvrzují, že tak budete déle zdraví a když se vás náhodou nějaká choroba chytí, rychleji odejde.

Způsoby smíchu vhodné téměř kdekoliv a kdykoliv

Tyto metody i jejich výhody a rizika publikoval MUDr. Karel Nešpor, CSc. na svých stránkách www.drnespor.eu. Potvrzuje fakt, že i "umělý smích" má stejně příznivý účinek na tělo, jako ten upřímný.

Buddhův úsměv

Zavřete oči a uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování zpřímené polohy, zejména pak svaly obličeje. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru přibližně směrem k ušním lalůčkům. Současně se snažte přitahovat ušní boltce směrem k hlavě.

Výhody: Může navodit pocit moudré a mírumilovné radosti.
Rizika: Žádná, pokud při tom budete dávat pozor na cestu.

Vnitřní úsměv

Oči nechte otevřené. Představte si, že na straně očí obrácené dovnitř hlavy, září zlaté světlo. Toto světlo posílejte otevřenýma očima navenek.

Výhody: Člověk je hned okouzlující.
Rizika: Žádná, ledaže někdo považuje za riziko pronásledování ctiteli nebo ctitelkami.

Nahradit hněv, úzkost a další negativa humornou fantazií

Používejte humor a smích v situacích, kdy jste dříve reagoval hněvem. Tak v předvíkendové frontě v samoobsluze, která se zastavila, protože někdo z nakupujících zapochyboval o správnosti součtu svých 43 položek, si můžete vymýšlet humorná vysvětlení, proč si tak počíná. Třeba cele dětství hladověl a nyní si chce za své peníze dopřát co nejvíc. Nebo se mu tělnatá paní pokladní natolik zalíbila, že se s ní chce tímto způsobem blíže seznámit a zároveň vyzkoušet, je-li dost trpělivá, aby to s ním vydržela. Podobně používejte humor, smích a nadsázku v situacích, které vyvolávaly úzkost nebo smutek.

Sókrata navštívila před popravou jeho choť Xantipa a naříkala: "Oni tě odsoudili úplně neprávem!" Sókratés jí odpověděl: "Byla bys raději, kdybych byl odsouzen poprávu?"

Výhody: Budete vnitřně svobodnější.
Rizika: Možná tak naštvete někoho, kdo by rád viděl naštvané vás.

Smích dechem

Uvědomujte si dotek vdechovaného a vydechovaného vzduchu nosu. S nádechem v duchu opakujte "vdechuji klid", s výdechem "vydechuji a usmívám se".

Výhody: Diskrétní, nenápadné, praktické, stačí i chvilka.
Rizika: Nevhodné při krocení divokých koní a podobných činnostech vyžadujících naprosté soustřední.

Vykroč z davu a jdi vlastní cestou

12. června 2015 v 1:35 | https://www.facebook.com/KazdyDenSCitatem |  Ostatní

Kryon - Mnohá „VY“ ( 1. část )

11. června 2015 v 7:02 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na Manhattanu v New York City,, 1. dubna 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby! Je zde mnoho těch, jejichž jména znám. Bůh zná každičkého z vás. Zdá se to být jako fráze - být Bohem znám - ale zeptejte se těch, kteří byli v minulých měsících a letech uzdraveni… oni vědí, co to znamená.

Jsou zde, víte? Vím, že se to zdá být otřepané, ale přeji si, aby mohli vstát a podat své svědectví - svědectví interdimenzionální duše, která říká: "Vím, že mne Bůh zná, díky tomu, co se mi stalo." Znám každého z vás tímto hlubokým způsobem a znám vás navždy oběma směry. Představte si věčnost. Představte si to ve své 3D… časovou osu, která pokračuje do nekonečna. Nyní se obraťte a sledujte ji do nekonečna i druhým směrem. Představuje čas, který nikdy nezačal… zpětnou věčnost. Tak dlouho vás znám.

Přemýšlejte na chvíli. Použijte svůj intelekt a svou boží intuici. To není biologie, když vás žádám, abyste použili svůj proces myšlení, je to spíše vaše božství - ta jiskra, které říkáte inteligence, a život, který trvá navždy. Je to božské a vy všichni to víte. Dokonce jste pro své náboženství vyvinuli pravidla, která to odrážejí. Téměř 90 procent Země patří k nejrůznějším náboženstvím, která věří, že po smrti "jdete někam jinam". Co vám to říká o intuitivním očekávání života? Lidská intuice křičí, že jste neskončili, když skončí život, že?

Život věčný není koncept, který bych vám dával já, ale spíše koncept, který dáváte sami sobě skrze svou vlastní božskou intuici o tom, že život je navždy.. Nicméně protože jste lineární, nechápete, že jste vždy byli a vždy budete. Dlouho před tím, než se Země zformovala, jste byli se mnou a já byl s vámi. Jsme spojeni a vždy budeme. Existuje systém, který si nemůžete pamatovat a který je před vámi skryt, protože jste v dualitě a testu. Je to systém, kde se s vámi loučím, když vcházíte na tuto planetu a vítám vás, když se vracíte. Vy si to nepamatujete, drazí, ale já ano. Já ano.

Znám vaše jména, protože jste Bohu známi. Víte, kdo tu je? Ti, kteří se na této planetě probudili jako první pro renesanci, která přichází. Ti, kteří se probudili první, jsou staré duše planety. Lemuřané a mnozí další jako oni. Takoví jsou zde. Představují jedno vyjádření za druhým [minulé životy], ale vy si je nepamatujete. Jsou před vámi skryta, ale já si je pamatuji, drazí. Já si je pamatuji.

To vás znevýhodňuje, protože já o tom vím, ale před vámi je to skryto. Ale znevýhodňuje to i mne, protože já vás miluji a přesto vám nemůžu fyzicky ukázat, kdo opravdu jste. Místo toho vás mohu jen milovat a předávat vám zprávy, které si zasloužíte slyšet. To je to, co andělé vzájemně dělají, víte? Jsou spojeni láskou. V mém případě vás musím milovat natolik, abych vám neukázal víc, než můžete vědět, zatímco tu jste.

Láska je hustá. Je čistá. Je skutečná. Je to energie, kterou můžete vidět a cítit, vlévá se na toto místo, protože je vzácné a posvátné. Požehnaná je lidská bytost, která hledá pravdu, protože to je důvod, proč jsme sem přišli, a je to i příslib. Požehnaní jsou právě teď ti, kteří vidí barvy na pódiu, protože tyto barvy už jsou zde, ačkoli jsme ještě nezačali! ........

Kryon - Mnohá „VY“ ( 2. část )

11. června 2015 v 7:00 | Lee Carroll |  Channeling
Jak to funguje

Řekněme na okamžik, že sedíte ve svém vozidle a objíždíte blok. Modlíte se: "Drahý parkovací anděli, nevím, jak to uděláš, ale potřebuji tady místo." Všichni jste to zažili, že? [Smích.] Náhle přímo před vámi vyjede z řady auto a vy zaparkujete místo něj. Řeknete: "Díky, parkovací anděli!" Nyní mi dovolte shrnout, co se právě stalo, abyste nebyli zmatení.

Někteří cítí, že ten scénář funguje takto: vaše kroužení při příjezdu mění energii bloku a chudinka nějaká duše, která právě nakupuje, je parkovacím andělem vytažena z obchodu, hozena do auta a donucena odjet! Zmatená, když si uvědomí, že vůbec neměla v úmyslu odjet, ale i tak to udělala! Co se stalo? [Smích.] A vy pak zajedete na její místo!

Ach, jak 3D! Samozřejmě jsem popsal to, co se neděje. Místo toho je to synchronizovaný tanec provedený mimo čas a prostor. Víte, jak je to komplexní? Přemýšlejte o tom příště, až dostanete "své místo". Tady je správný scénář: váš příjezd koresponduje s odjezdem někoho jiného, takže parkovací anděl se musí jen sladit se synchronicitou toho tance. Jste tam ve správnou chvíli. Nakupující odjíždí a vy zaparkujete. On je šťastný, vy jste šťastný. Každý vyhrává. Nicméně to zahrnuje mnoho vašich částí, které jsou na mnoha místech ve stejnou dobu, stejně jako v případě té, která nakupuje. Parkovací anděl je ve skutečnosti šéf dopravy na úžasném plánovacím setkání, na kterém se po celou dobu podílejí i mnohá vaše já.

Nyní chvíli přemýšlejte o komplexnosti a plánování toho všeho. Máte vyšší já a máte mnohá další já nad ním… všechna vědí, v kolik hodin dorazíte, v kolik odjedete, kdy se budete modlit a totéž vědí i o té nakupující. Uvědomili jste si někdy, že i ostatní andělé v tomto tanci s tím musí souhlasit? A souhlasí! Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli vaše šťastná náhoda nebyla spolutvořením někoho jiného? Často je… což usnadňuje synchronizaci.

Nakupující sedí ve svém autě a modlí se: "Bože, je skutečně těžké najít tu parkovací místo. Dej toto někomu, kdo si ho skutečně zaslouží a kdo tě miluje tak, jako já." Náhle se objevíte vy! Tak… a kdo teď spolutvořil pro koho?

Chápete, jak složité to je? A teď tuto složitost vynásobte deset milionkrát, protože tento proces je o tanci synchronicity. Žádáte o vztahy, o práci, o pomoc při cestování… snažíte se ve svém životě spoluvytvořit tolik věcí!

Žádáte o tanec synchronicity a zároveň tolik z vás nechápe, jak to funguje. Přidělujete tomu pravidla. "Ach, Duchu, dodej mi přesně to, co potřebuji. Potřebuji to a ono a chystám se to spoluvytvořit. A mimochodem, nejsem ochotný opustit své město a nejsem ochotný…" ...............

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.6. - 12.6. 2015

10. června 2015 v 9:02 | Marlene Swetlishoff
Milovaní,
s postupujícím časem dochází ke stále větším anomáliím počasí, jak se Země snaží o vybalancování. Na povrch jsou vynášeny mnohé staré energie, které byly pohřbeny v minulosti. Lze je poznat v podobě pocitů smutku, obav a starostí, jelikož v minulosti žilo mnoho lidí ve stálém strachu, protože jejich život jim nepatřil. Byli podřízeni a doslova vlastněni jinými, kteří řídili jejich každodenní život železnou pěstí. Na posvátnost jejich života nebyl brán ohled, ani jim nebyl projevován soucit a jejich život mohl být kdykoliv ukončen.

Tato energie se zvedá v kolektivním vědomí lidstva a je zažívána s pocity tíže, s pocitem těžkého břemena, které nelze rozpustit ani vyčistit. Vězte, drazí, že jsou přechodného charakteru a nesnažte se jimi zabývat, pokud se vynoří, nezabývejte se jimi v myšlenkách ani pocitově. Jsou pročišťovány z kolektivního pole těmi, kdo dobrovolně na sebe vzali tento úkol. Když si je člověk vědom, co se děje, je lehčí s tím zacházet. Uvědomění si znamená sebeposílení. Znamená to, že se předpokládá, že budete schopni přeměnit tyto energie sílou lásky.

Jak jsou na povrch vynášeny tyto staré vrstvy, víc je odkrýváno toho, co si má být lidstvo uvědomit. Nic z toho, co bylo v minulosti úspěšně skrýváno těmi, kteří zneužívali svoji moc, již nelze ututlat a zabránit tomu, aby to veřejnost zkoumala. Lidé obecně, si začínají uvědomovat, že svět v němž žijí, je jiný než jim bylo říkáno a jak ho vnímali. Každý je již unaven z neustálých změn, které se dějí.

Tyto změny vynášejí na světlo vše, čím se systémy světa potřebují zabývat, aby se staly spravedlivějšími a osvícené postupy nahrazují vše, co neslouží jednotlivci a vyššímu dobru obyvatel Země. Je to velká výzva, ale bude to lehčí, když dojde k reformám. Přijde čas, kdy dojdou lidé světa ke shodě v tom, že mír je jejich nejvyšší prioritou.

Když se toto ukotví, zůstaňte silní a pevní, když se tento konsensus stane zde na Zemi novou realitou. Vaše láskyplné úsilí to stále přináší blíž.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Gabriel - Sladkost Duše

10. června 2015 v 9:00 | Natalie Glasson |  Channeling
poselství Archanděla Rafaela přijala Natalie Glasson, 13. února 2015

Já, Archanděl Rafael, vás zahrnuji esencí své lásky. Přináším vám svou čistou andělskou lásku, aby ve vás podporovala přirozené a nezbytné aktivace. S pomocí své lásky vás zvu k rozjímání nad klíčem k vašeho duchovního vývoje a přirozeného bytí.

Nejprve vás zvu k zamyšlení nad vašim vztahem k lásce. Jaký je váš vztah k lásce, jak s ní komunikujete? Otevíráte se lásce plně nebo věříte, že láska Stvořitele je spíše myšlenka, než skutečnost? Toužíte po Stvořitelově lásce, a přitom se vám stále to, po čem toužíte, vyhýbá? Nejste schopni lásku Stvořitele vidět ve své vlastní realitě nebo její něhu vnímáte často? Pokud byste měli popsat sami sebe, svou lásku ve svém nitru, jak ve jménu lásky jednáte a reagujete, jak byste se popsali? Pamatujte ve chvílích rozjímání o svém vztahu k lásce, že láska Stvořitele přirozeně plyne vámi i celou lidskou společností. ......

R. Herman - OTEVŘENÍ SEDMI PEČETÍ BOŽÍHO VĚDOMÍ

10. června 2015 v 8:58 | Ronna Hermann |  Channeling
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, červen 2015

Milovaní mistři, je čas, abyste využili výhody svých fyzických a duchovních smyslů naplno. Musíte předefinovat své fyzické smysly a naučit se je správně používat, abyste získali přístup k vyšším smyslům, které usnuly před tak dlouhou dobou, a rozvinuli je: jasnovidnost (jasné vidění, jasnoslyšení) jasné slyšení nebo telepatické schopnosti, jasnovědění/jasné vědění (empatické intuitivní osoby s rozšířeným, vnitřním smyslem pozornosti). Všechny tyto povýšené schopnosti jsou součástí vašeho Andělského Plánu, pouze čekají, až si je znovu vyzvednete.

Velmi detailně jsme hovořili o sedmi hlavních čakrách fyzické loďky a nastínili jsme kladné a záporné znaky/funkce každé z nich. Je důležité, abyste také zjistili, že každá čakra a orgán v těle má své vlastní vědomí, které bylo zaskládáno a naplněno energiemi mnoha vašich minulých zážitků a myšlenkových forem. Nejenže jste vytvořili svůj vnější svět tím, čemu jste věřili a vibračními frekvencemi svých myšlenek, ale také jste vystavěli svůj vnitřní svět.

Vaše tělo s vámi hovoří mnoha způsoby, ale víte, jak naslouchat a jak si vyložit to, co vám říká? Tuto pravdu jsem vám říkal už dříve, ale je třeba ji zopakovat. Mnozí z vás přijali fakt, že můžete hovořit a být v interakci s Andělskými říšemi a Bytostmi Světla. Nicméně většina z vás si není vědoma toho, že můžete hovořit s mnoha Stránkami své tělesné formy.

Před nějakou dobou jsme vám dali dar Sedmi Křišťálových Koulí Vyššího Vědomí, čímž jste začali proces navrácení svého systému čaker do harmonického stavu dýcháním Koulí světla ze svého Atomu Božího Semínka / Přítomnosti JÁ JSEM do každé ze sedmi hlavních čaker fyzického těla. Tak jak se snažíte získat zpět dar mistrovství Sebe, nechali jsme vás vdechovat Kouli Světla, a pak přes každou kouli/čakru udělat Znak Nekonečna, aby pomohl zrychlit proces uvolňování ovlivněných nesouladných energických vzorců. Proces projasnění, harmonizování a nastolení rovnováhy v sedmi hlavních čákrách fyzického těla vyústí v důležitý proces zasvěcení, iniciace, nazývaný OTEVŘENÍ SEDMI PEČETÍ BOŽÍHO VĚDOMÍ. Jelikož se každá čakra navrátí k harmonii uvnitř sebe, je aktivován proces, při kterém se otevře energetický vír, a vylepšené kvality a energie této čakry se promítnou do další čakry.......

Kryon - NOVÉ INFORMACE PRO ROK 2006

10. června 2015 v 4:48 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl předán v Longmontu v Coloradu, 22. ledna 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je příjemné místo. Nechte doprovod proudit na toto místo takovým způsobem, aby nikdo zde nepochyboval o tom, co se děje, nebo co je skutečné a co není. Nechte interdimenzionální dokonalost, aby vás navštívila způsobem, který se vás dotkne fyzicky. Někteří z vás mohou dokonce cítit, co se děje - vůni květin, která signalizuje posvátnou přítomnost - důkaz, že tato zpráva vskutku reprezentuje návštěvu z vyššího zdroje.

Zvolil jsem pro mého partnera tento čas, aby předal nové informace, které odpovídají tomuto novému roku 2006. Můj partner měl čas na zotavení od svých posledních událostí, kde mohl s předstihem přemýšlet o některých z těchto věcí, které jsem mu předal, protože je to velmi čerstvé. Teď to nemusí vypadat, jako že je to hluboce nové, dokud nezačnete analyzovat, co se vám chystám předat. Je to často obtížné vysvětlit - obtížné to prezentovat, nejsou zde pro to žádné skutečné metafory. Ale na chvilku se zastavme a položme otázku: Drahý Člověče, chápeš, jak moc jsi do toho právě teď "zahrnut"? Myslíš si, že sedíš v hledišti, posloucháš lidskou bytost, která hovoří slovy, která nejsou její. Možná někde čteš slova, která byla vyslovena v minulosti… přesto nerozumíš "kvantovému spojení", které tu je. Vlastně tuto zkušenost prožíváte všichni společně.

Můj partner strávil téměř pět hodin tak, že vám předával kvantové informace o hloubce spojení mezi vámi a tím, kdo sedí vedle vás; spojení mezi vámi a Gaiou; spojení mezi vámi a Lemuřany. Je to spojení mezi vámi a starou duší, kterou jste. A je to i spojení mezi vámi a mnou - něco, co jsme v minulosti jen lehce naťukli.

Říkali jsme vám dříve, že nemáte žádnou představu o tom, kdo jsem, dokud jste zde [hovoříme o přebývání v lidské formě na Zemi]. A když odsud odejdete, jste na druhé straně závoje. Tehdy si na mě naráz vzpomenete, protože mě vidíte, když přicházíte i když odcházíte. Jsem spojen se Zemí… nejsem starší než vy… nejsem mladší než vy. Jenom "jsme" pohromadě. Mám energii vaší sestry a bratra - někteří z vás mě viděli ve svých snech jako sestru, a ti vědí, o čem mluvím.

Pamatuji si, když jste dorazili zpátky domů [hovoříme o pozemské smrti]. Pamatuji si, když jste nás opustili posledně a předposledně [hovoříme o vašem narození]. Vzpomínám si na jiskru vašeho strachu, když jste leželi na smrtelné posteli, těsně předtím, než jste zavřeli oči, když jste se báli, jaká ta smrt bude… ptali jste se sami sebe, co je skutečné a co ne… pak jste se najednou probudili a uvědomili si, o čem "život" skutečně byl. Je to "velká šaráda". "Papírový tygr", jak říkáte.

Už jsme to říkali: smrt je přechod a pro vás všechny je velmi, velmi běžná. Jinými slovy - je to cyklická událost a každý z vás tím mnohokrát prošel. Mluvme nyní o té maličké, která se k nám zde připojila [dítě v obecenstvu, kterému je pouze několik týdnů]. Je to stará duše, a já jsem byl při tom, když byla její velkolepost přenesena do těla lidského dítěte. Je zde spousta nových, kteří přicházejí na tuto planetu, ale ne tato… je to stará duše. A podle toho bude své rodiče zkoušet, protože si tento tanec, který přijde, navzájem zvolili. Ale je v tom krása, protože jsem jí z mojí strany právě řekl na shledanou. Pamatuji si to dobře. Nevypadala stejně, jak ji vidíte teď. Její energie byla 27 stop široká (8 m), abych použil pozemské standardy. Tak by vám to připadalo, kdybyste na tomto místě mohli být ve 3D realitě, kterou máte zde. Byly zde velkolepé barvy s důmyslným a nádherným rodokmenem. Často se to takto děje. Vrací se ke své karmické skupině, aby hrála svou roli… v rámci stejné skupiny, kterou posledně opustila, když zemřela. A je zde.

Můžete se ptát: "Jaká je její role?" Tak já vám to povím. Její rolí je, že ona a mnoho ostatních, budou mít něco, co jim bude prezentováno v roce 2007. To může být zmatené poselství pro ty z vás, kteří jste nepochopili, co jsme řekli v minulosti. Ale zkusím vás udržet v obraze.

Kdo jste? Říkáme vám Lemuřané - staré duše. Popisujeme vás jako pracovníky světla a nazýváme vás "mistry". Kolik z vás opravdu vidí skutečný potenciál toho, proč jste přišli? Nuže, mnozí říkají "Jsem tak obyčejný, jsem tak normální, jsem příliš starý - mám toho na práci příliš mnoho. Jsem zaneprázdněný." ...............

Guru se zeptal svých žáků ...

9. června 2015 v 7:43 | Anthony de Mello |  Citáty a Moudra

Guru se zeptal svých žáků, jak se pozná, že už skončila noc a začal den.
Jeden usoudil: "Když v dálce uvidíme zvíře a poznáme, jestli je to kráva nebo kůň."
"Ne."
"Když vidíte v dálce strom a poznáme, jestli je to margóza, nebo mangovník."
"Ne."
"Podle čeho tady?" byli zvědaví žáci.

"Když se podíváte do tváře kteréhokoliv muže a poznáte v něm svého bratra, když se podíváte do tváře kterékoliv ženy a poznáte svou sestru. Když se vám tohle nepodaří, je stále noc, ať je slunce na nebi kdekoliv."

Horoskop na období 8. 6. – 21. 6. 2015

8. června 2015 v 1:46 | Petra Nel |  Horoskop

Radostná prosperita

Merkur v Blížencích zůstává do 11. 6. retrográdní, což nás ještě navrací do tématu: něco přehodnotit, přetvořit, pochopit, opravit. Stále působí kvadratura Neptuna (do 28. 6.): nejasnosti, podvody, lži, nepřesnosti v komunikaci, v informacích, myšlenkách, sklon k melancholii a zabřednutí do starých mentálních vzorců. Tato kvadratura do 11. 6. může dělat těžkou mysl, ale tím, že je Slunce v konjunkci s Marsem, má vaše vědomí dostatek síly, odvahy, světla a sebeuvědomění, aby došlo k bodu rozhodnutí, že "takhle už tedy ne" a tím pádem vystoupíte z "programu mysli". K tomu postačí vaše rozhodnutí a síla sebeuvědomění svého Já. (Od 12. 6. bude jednodušší vystoupit z negativní mysli díky tomu, že Merkur přestane být retrográdní). Vy jste ten, kdo určuje směr svého života, jste Mistrem sebe sama a to naleznete skrze své Slunce. Slunce je božská jiskra, božské semínko v nás a čeká na probuzení. Pokud žijete jen z úrovně paměti Duše - Luna (nevědomí), stále se vám opakují podobné situace a jste vláčeni okolnostmi. Jde právě o to rozvzpomenout se na svou božskou jiskru ve svém nitru, která se tím probudí a váš život se začne tvořit z jiné úrovně. A právě nyní Slunce v konjunkci s Marsem dává dostatek odvahy a síly uvědomit si, že jste tvůrcem svého života. Když si toto uvědomíte, pak i kvadratura Neptuna s Merkurem se bude projevovat jinak: rozpouštění starých mentálních vzorců, milost a odpuštění.

Slunce a Mars je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana do 21. 6. Jupiter přináší optimismus, štěstí, naději a především zmoudření a vývoj. Uran přináší změnu, osvobození a rychlost. Doba bude velmi rychlá a hektická, ale vše se bude dít v jasnosti, lehkosti a novou cestou. Uran přináší rozšířené vědomí a tím uvidění nových cest, možností a řešení. Když se stanete Mistrem své mysli, není nic, co by vám bránilo. Všechno to, co do této chvíle nešlo, se nyní konečně může dostat vpřed. V tento čas můžete hodně "vyrůst".
Venuše ve Lvu, v harmonii s Merkurem do 17.6., podporuje překonat negativní myšlenky laskavostí, humorem, uměním a krásou. Zaměřte pozornost na krásu…

Slunce v konjunkci s Marsem se dostane do kvadratury s Černou Lunou 11. - 14. 6. Nakolik v sobě máte vědomou svou vznešenost a čistotu? V této době se objeví "osudové náhody": Abyste byli tam, kde máte být. Abyste potkali toho, koho máte potkat. Ať se děje cokoliv, vše to vede k vyrovnání a harmonizaci mezi světlem a tmou, obětí a viníkem. Můžete zažít své nové reakce, kdy má být vnitřní Světec v lásce k hříšníkovi. Jen tak očistíme své "hříchy a prohřešky", že sobě i druhým odpustíme. "Ten, kdo je bez viny, hoď kamenem!"
Novoluní 16. 6. Slunce, Luna a Mars v Blížencích značí velmi plodné, silné a intenzivní novoluní.
Sabiánský symbol novoluní: ,,Stromy pokryté jinovatkou proti zimní obloze".
Klíčová myšlenka: Zjevení archetypální formy a základního rytmu existence. Je potřeba hledat kontakt s archetypy a s čistými formami individuální svébytnosti. Podřadné záležitosti opustit. Je to proces odstraňování všech povrchností existence. Právě příroda nám cyklicky pomáhá dosahovat holé reality.

Tím, že je novoluní ještě v konjunkci s Marsem, který značí rozhodnutí, vůli a konání, je zde propojení či sjednocení trojjedinosti lidského bytí - Slunce - vědomí , Luna - nevědomí a Mars - čin. Prožitek Celistvosti, který v nitru, v mysli nechá "zplodit" nové. Nová cesta, rozhodnutí, nová myšlenka, uvědomění a potřeba tvoření. To vše je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana. Máme se na co těšit. Buďte otevření, bez očekávání a představ. Nechejte se oslovovat novými podněty a dovolte si reagovat a konat nově. Projevte své pravé Já tak, jak to cítíte.
Co se projeví, zhmotní, ukáže? To vám nemohu přesně říci…. To, co vidím, je: Božství ze své náruče rozhazuje hvězdičky, semínka světla jako zlatý déšť, který přichází na Zemi, aby vstoupila do otevřených lidských myslí, srdcí i těl, abychom ucítili nové inspirace, vize, ideály, nápady, možnosti, vynálezy. Projeví se to do všech oblastí života. Přijde i hodně nových duší. Je potřeba mít na paměti, že se zaseje, a že na zhmotnění je potřeba čas a něco pro to udělat. Proto berte vážně své nápady, vize a uvědomění.
21. 6. v 18 hodin a 45 minut nastává letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Raka.

Přeji vám radostné dny. Petra Nel


Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Vaše emoce jsou absolutní ukazatele.

4. června 2015 v 12:42 | Esther a Jerrry Hicks |  Duchovní růst

Když vás vjemy vašeho vlastního životního prožitku přivedou k závě­ru, že nemáte něčeho dost - například peněz, času, vytrvalosti - vaše touha se vyvíjí. Kdykoliv víte, čeho se vám nedostává, víte jasněji, co to je, čeho se vám žádá. Jinými slovy vaše touha po zdraví je vždycky zesílena uprostřed nemoci. Celý den a každý den se vaše touhy vyvíjejí a s nimi i vaše nefyzická část, která plyne se všemi novými myšlenkami a touhami v okamžiku, kdy je zrodíte.

Kdybyste si byli vědomi toho, kdo ve skutečnosti jste, do té míry, do jaké si je toho vědomo vaše vnitřní já, tak byste také věnovali svou nedílnou pozornost novým myšlenkám. Potom byste pocítili nepopsa­telně úžasnou dychtivost po životě, jasnost vědomí a životaschop­nost těla. Jinými slovy, kdybyste byli schopni udržet krok s vaším já, s bytostí, kterou jste se stali, zažili byste radostné spojení. A naopak, když odmítáte udržet krok s bytostí, kterou jste se stali, cítíte neklid způsobený vaší rezistencí.

Emoce, které každým okamžikem v životě cítíte, jsou přímé indikátory vašeho vibračního vztahu s vámi. Vaše emoce vám říkají, jestli vaše současné, aktivní myšlenky a jejich následné vibrační nabídky odpovídají vibraci vašeho vyvinutého zdroje, nebo ne. Jestliže oba vibrační signály souhlasí, nebo jsou relativně blízko, tak se cítíte
nádherně. A naopak, když oba vibrační signály nesouhlasí, necítíte se dobře. Být si vědomi vlastních emocí a jejich významu je nepostrada­ telné pro váš vědomý vývoj. Jednoduše řečeno, chcete-li žít radostný život, kvůli kterému jste sem přišli, tak musíte najít způsob, jak udržet krok s tím, čím vás život přiměl se stát.

Když hovoříme o vibračním sladění, máme na mysli sladění vibrací JEN UVNITŘ VAŠÍ BYTOSTI. Nemá to co do činění s nikým jiným. Mnohým z vás se zdá, že všechny vaše problémy jsou právě důsledkem vaší interak­ce s ostatními a často se ptáte: "Jak zacházet s jistými lidmi?" Je sice pravda, že interakce s ostatními lidmi může být často zdrojem
tísně či problému, ale naléhat, aby se ostatní chovali jinak, není řešení. Většina z nich se stejně není ochotna kvůli vám změnit, a i když ;'sou ochotni, tak se stejně nemohou natrvalo stát těmi, jaké je potřebujete mít. Jediné řešení, jak se můžete cítit dobře, spočívá ve sladění energie uvnitř vás samotných. Jak už jsme předeslali, vyžaduje to, abyste dovoli­li udržet krok s vaší větší částí, která se ale neustále rozvíjí v souladu s charakterem vašich žádostí.

Řekněme například, že máte perfektní den. Jste dobře odpočatí, dobře jste pojedli a jste uprostřed práce, která vás velmi baví. Najednou vás ale někdo vyruší s problémem, a nejenže je zde problém, ale ta osoba od vás také očekává, že ten problém vyřešíte. Může to být váš partner, zaměstnanec, nebo i přítel se zprávou, že jeden z vašich oblíbených zaměstnanců má konflikt s ostatními spolupracovníky.

Nasloucháte a čím víc se dozvídáte detaily toho problému, tím více pociťujete, jak vás vaše dosavadní nadšení opouští a s ním i vaše životní síla. Sice slušně posloucháte, ale začínáte se cítit unaveně,
smutně, popleteně a váš mozek spěchá najít požadované řešení. A čím více se snažíte pomoci, tím více si uvědomujete, že nemáte ani čas, ani dostatečnou znalost. Přesto začnete konzultovat s ostatními, shromaž-
ďovat více informací a názorů. Diskutujete strategie, morální kodex, návrhy na změny podnikových směrnic, ale přestože jste problémem plně zaneprázdnění a podnikáte akce, necítíte se o nic lépe. Naopak, čím více lidí konzultujete, tím se vám zdá problém zamotanější a přepadá vás panika, že se vám to nikdy nepodaří rozmotat. Sice vás napadne, že máte moc a možnost přistoupit k radikálním změnám, propustit je všechny a začít s novou, ochotnou skupinou, ale zároveň si také uvědomujete nesmyslnost i této AKCE.

Často si to neuvědomujete, ale i takovéto situace nabízejí příležitost k růstu a rozvoji, protože uprostřed zmatku a nepokoje ve vás vznikají nové touhy. V každém okamžiku této situace, kdy je vám jasné, co nechce­te, startujete protipól - "raketu touhy" a vaše nefyzická část se stává harmonickým, vibračním ekvivalentem této vaší touhy. Neklid a rozčile­ní, které právě cítíte, můžete obyčejně přičítat stížnosti a naříkání toho zaměstnance, ale ve skutečnosti je to důsledek nesouladu vašich součas­ných, negativních myšlenek s novou, rozpínající se touhou, se kterou se vaše vnitřní bytost už ztotožňuje.

Vaše fyzické já je teď v nesouladu s vaší vnitřní bytostí, a kdykoliv jsou vnitřní vibrace v nesouladu, tak není na světě AKCE, která by daný problém vyřešila. Uprostřed vibračního nesouladu nenajdete účinnou AKCI, slova, nebo dokonce ani myšlenku či nápad. Naopak. Cokoliv přichází z místa vibračního nesouladu, dělá situaci jen horší. Kdybychom teď byli na vašem místě, naše veškeré úsilí by se zaměřilo na hledání způsobu, jakéhokoliv způsobu, jak se cítit lépe. Podnikli bychom vše možné, abychom dosáhli EMOCIONÁLNÍ úlevy od této neutěšené situace, protože s každým malým krůčkem pocítěné úlevy se přibližujete ke stavu vibrační harmonie.

( úryvek z knihy: Esther a Jerrry Hicks - Úžasná síla emocí )

Kryon - „TOHLE NENÍ „NOVÁ DOBA“ VAŠICH OTCŮ“

4. června 2015 v 12:01 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgia, 14. února 2015

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Před dvaceti pěti lety, jsem s vámi mluvil o tom, co se dnes děje. V té době to byla jen jakási možnost, ale teď je to vaší realitou. Tehdy se nejednalo o proroctví, když jsem říkal, že nepřijde žádný Armagedon, ani třetí světová válka. Nebylo to proroctví, ale silný potenciál. Celým důvodem pro mou existenci a probuzení mého partnera bylo to, co jste udělali. Vítězství, které obsahuje, je zásluhou starých duší, které kontrolovaly povědomí o načasování toho všeho.

Všechno, co se stalo v průběhu těchto let, byl realizovaný potenciál. My totiž vidíme možnosti toho, co byste mohli udělat, a podáváme o tom zprávu. Mnohé z toho, co vidíme teď, se rychle stává skutečností. Když jsme vám v roce 2012 řekli, že bude nový papež, o 13 měsíců později se to stalo. Nešlo o proroctví, ale spíše o jistou možnost. Viděli jsme to přicházet, protože máme přehled a věděli jsme o starostech současného papeže, o jeho zdraví, a také jsme věděli o možnosti nástupu papeže z Jižní Ameriky. Všechny tyto věci by pro vás měly být "spojováním bodů". A teď přicházím znovu, ne s proroctvím, ale s informací předanou s blahopřejným postojem vzhledem k potenciálům.

Je zde skutečná "nová energie"

Toto poselství bych vám býval rád předal před 25 lety, ale nebyli jste ještě připraveni. Teď se nacházíte v energii, kterou jsme tehdy předpověděli, a rozumíte tomu, co se stalo. Kdybyste mohli právě teď promítnout lidské emoce na tvořivý zdroj, byly by to atributy radosti a obdivu - možná i slovo hrdost. Drahá lidská bytosti, toto není "Nová doba" vašich otců. Oslavujeme vás za to, že jste na toto místo přišli včas!

Toto je zásadní informace, kterou vám předáváme, protože na shromáždění, jako je toto (poslouchají a čtou), jsou bojovníci světla a staré duše. Tyto pojmy popisují lidskou bytost, která prošla historií a desítky životů vyznává ezoterickou víru. Mnozí z vás se v tomto životě probudili do přirozené moudrosti duchovna. Mnohokrát jste bojovali bitvy staré energie coby pracovníci světla a zvykli jste si na to, jak věci ve starší energii fungují. Po tisíce let se planeta nezměnila tak moc, takže byste mohli být zapojeni ve stejném typu temných bitev stále znovu a znovu, a tudíž je ve vaší Akáše vyryto, co bychom nazvali duchovními pravidly existence. Ale ta se teď mění. Takže toto poselství je pro pracovníky světla a staré duše, a zahrnuje některé atributy, o kterých jsme mluvili v minulosti, a také některé nové. Dnes večer vám přinášíme některé pozitivní věci, které potřebujete v této energii znát a některé atributy, které by někteří mohli nazvat varováním, jak pracovat v nové energii.

Začali jsme tento rozhovor minulý týden ve městě, kterému říkáte Austin*, v Texasu, tak nám dovolte, abychom začali tam. Moji drazí, tato nová energie je fráze, kterou jste slýchali celé roky. Říkali vám: "Je tu nová doba a s ní přichází nová energie." Moji drazí, už dorazila! Teď začíná pěstovat svá semena a její atributy se velice liší od těch, co jste zažili, když jste na to čekali. Měli byste vědět, že šamanské energie ve starých duších, které poslouchají a čtou, shledají některé z těchto věcí obtížnými, dokonce kontroverzními. Je to proto, že jdou proti duchovním zvyklostem zažívaným v minulosti, které fungovaly a které byly správné a pro mnohé vhodné. Takže nám dovolte začít tam, kde jsme skončili. ..................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 31.5. - 6.6. 2015

3. června 2015 v 7:46 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Milovaní,
jak se zrychleně obrušují jednotlivé vrstvy vašeho lidského vnímání, otevíráte se ještě vyšším energiím, které přicházejí, aby zaujaly své místo. Ony vám pomohou otevřít se všemu, co v sobě ukrýváte a co se nyní tím nejpůvabnějším způsobem vynoří. Máte ty nejvíce inspirující a povznášející myšlenky, radostné myšlenky, které vás naplní očekáváním a nadšením pro nové začátky. Dovolte lásce, aby více pootevřela dveře pravdě vaší bytosti a vašeho života. Jak jste požehnáni v pravdě, protože komunikujete s anděly! Každý den vám ukazují, jak je jejich přítomnost mnoha různými způsoby skutečná a přinášejí vám značné ocenění cesty, po které kráčíte. Existuje také mnoho lidských andělů, kteří vás obklopují, podporují vás a dávají vám na vědomí, že jsou tady stále pro vás.

Dochází k manifestaci všech vašich snů zdánlivě zázračným a půvabným způsobem. Je to proto, že to nyní podporují přicházející energie. Bloky, které jste v sobě měli, a které bránily tomu, aby se věci manifestovaly pro větší dobro, což jste si tolik přáli, se rozpouštějí, jakoby nikdy nebyly. To, že se rozpouštějí staré vzorce myšlení a chování způsobuje, že jste více otevřeni zkoumání větších možností. Jak se manifestují vaše staré sny, snívejte sny nové a nepřestávejte se učit a růst a hromadit nové znalosti a nové vědomosti, které přidáte do kufříku vašich schopností. Dostane se vám podpory ve všem, do čeho se pustíte.

Začínáte si být vědomi toho, že tento život je vše o zkušenostech a využívání příležitostí. Zhluboka se nadechněte a dovolte novým nápadům, aby vzklíčily a zakořenily se. Když to uděláte, otevřou se další, větší dveře a tak se tvoří život vašich snů. Vždy si to vyžaduje vaše přímé zapojení a akci. Bez toho bude váš život stagnovat. Je toho tolik, čím můžete být a co můžete dělat a každá nová zkušenost přispívá k obohacení kvality vašeho života a k jeho naplnění. Buďte připraveni utkat se s každou příležitosti, která přijde a chopit se jí, a mluvit s novými lidmi, kteří teď budou přicházet do vaší sféry vlivu. Tito lidé dají vašim zkušenostem nový rozměr.

Vesmír si nyní všímá vaší vděčnosti za tyto nové zkušenosti, protože vesmír vždy dává víc toho, kvůli čemu jsme vděční a víc toho, čím se zabýváme. Proto je důležité ujišťovat se, aby každá vaše myšlenka byla posilující a povznášející, protože to pak budete zažívat. Jak si postupně budete zvykat na to, že život vašich snů si můžete sami vytvářet a splétat, budete také živoucím příkladem toho, co je možné, pro druhé, kteří také budou inspirováni k tomu, aby si vytvořili život svých vlastních potenciálů a možností.

Vše se rozvíjí ve svém božském načasování a bude se i nadále vytvářet lepší svět pro všechny, vždy pro každého. Jak každý člověk rozvine svůj potenciál, bude ve svém životě zažívat víc dobra a pozitivních synchronicit a cesta ke svobodě od jeho omezené minulosti se významně rozšíří. Tak se stane, že všechen život na vaší planetě bude mít velký užitek z vašeho živoucího a láskyplného příkladu. Otevřete svá srdce naplno této zkušenosti a vše bude dobré.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2015

3. června 2015 v 7:43 | Lee Carroll |  Channeling

04. 05. 2015 - PRVNÍ KROK

Dostaňte se z přežívání! "Jak to mám udělat, Kryone?" Uvažujte takto: "Milý Duchu, přeji si zjemnit své vědomí. Když se ti, kteří by mi rádi ublížili, snaží spustit můj emoční hněv, chci, aby tyto mé spouštěče už nefungovaly. Chci je vypnout. Nechci už nadále reagovat. Chci sedět v klidu. Tak se lze dostat z přežívání. Jsem v bezpečí v náručí Boha - v úplném a naprostém bezpečí. Chci opustit vnější schránku, která tvoří vrstvu lidského vědomí - tu, která okamžitě a výhradně reaguje na 3D - a projít svým životem odlišně." To by byl první krok. To je ten první krok, můj milý. Dívej se do zrcadla, když to říkáš.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova channelingu "Proces (2011)" -


11. 05. 2015 - VAŠE RODOVÁ LINIE

Někteří z vás milují provádění obřadů, které vypadají jako čištění. Klidně se do toho pusťte, ale vězte, že čištění zde není nutné, protože jste tu vy a vaše samotná přítomnost se o to již postarala. Takže o tom přemýšlejte spíše jako o "vzorování". Místo abyste čistili negativní, umístěte do místnosti nový vzor (otisk) energie, kterou si zde přejete vytvořit. To je opět kontroverzní, protože můžete říci: "Podívej se na všechny ty negativní lidi, kteří mohou být na místě jako je toto. Pomysli na všechna ta minulá setkání, která se odehrála na místě jako je toto. Musíme očistit tuto minulou energii, která se v této oblasti usadila." A my vám říkáme: "Ne, nemusíte. Už ne." Kdyby s vámi do této místnosti vstoupil mistr, provedli byste nejprve čištění? Ne. Vyčistil by ji mistr svou přítomností! Už chápete? Toto je vaše rodová linie a vy jste na ní pracovali. Hlaste se k ní. Jděte si pro ni.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonova channelingu "Toto není nová doba (New Age) vašich otců" -


18. 05. 2015 - TVOŘIVÝ ZDROJ

Duše není součástí toho, co je tělesné, přesto ve vás sídlí na úrovni těla. Není to chemie, není to synapse (výtvor mozku) a není to intuice. Nic z těch věcí, které jste studovali. Je to něco, co ještě nemůžete pochopit, protože to nezapadá do žádné z krabic, které jste si pro sebe vytvořili ve své 3D vědě. Je to kousek Stvořitele - Tvořivého Zdroje, který je zodpovědný za "vše co je".

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonova channelingu "Lidská duše odhalena" -


25. 05. 2015 - VÝMĚNA STRÁŽÍ

Bitvy s temnotou a starou energií jsou všude kolem vás a vy sledujete, jak je společnost vede zcela odlišnými způsoby. Lidské bytosti kolektivně touží po rovnosti, spokojených životech, férovosti, dobré kvalitě života a integritě ve vládách - všude. To je hlavní bitva dneška - výměna "stráží" od dělání věcí stejným způsobem k přesunu do něčeho, co lidstvo dosud nevidělo.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Stará duše definována" -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.