Kryon - Co to dělá? ( 1. část )

22. července 2015 v 20:04 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii, 29. listopadu 2009

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Sedím před jedním z mála publik na Zemi, kterému nemusím vysvětlovat, kdo jsem. Panuje zde shoda ve víře, v pochopení, že energie, která naplňuje tuto místnost, jakkoli ezoterická, je tak skutečná. Existuje zde chápání toho, že není možné rozpustit víru, když cítíte, že se něco dotklo vašeho srdce. Nemůžete říct svému intelektu, aby tyto věci ignoroval, když cítíte lásku Boha na svém rameni.

Přesto jsou tací, kteří mají pocit, že intelekt a emocionální srdce k sobě nepatří, že jedno by nepodporovalo druhé - že si konkurují. Říkají, že si musíte vybrat jedno nebo druhé. To je výsledek vaší singulární předpojatosti, která říká, že všechno musí vyhovovat jediné cestě nebo směru myšlení a že propojení je kompromisem. Ale je to právě ten kompromis, který vyvažuje lidskou bytost, obzvláště tu, která vystoupila ze singularity a která chápe, že intelekt a emoce společně vytvářejí věřícího. Neboť intelektuální člověk nemůže popřít lásku Boha. Nemůže popřít domov (intuitivní pocit, že Stvořitel je uvnitř). Avšak co si přeje popřít, je to, že všechno se to děje ve 3D. Takže by se dalo říci, že je tady bitva ve vnímání mezi 3D myslí, která chce všechno rozškatulkovat do existujících singulárních přihrádek, a kvantovou myslí, která je schopna rozebrat lidskou předpojatost singulárního myšlení a propojit ji se vším ostatním.

To je předmětem dnešního poselství. Můj partner je znepokojený, protože loni jsme mu sdělili, že přijdou některá poselství, ve kterých bude vysvětlovat nevysvětlitelné. Toto je jedno z nich a on cítí, že to přichází. Je to těžké, jelikož to vyžaduje, aby svým myšlením vystoupil z přihrádky své vlastní reality, a aby překládal skrze filtr vycházející z odlišného paradigmatu, kvantového.

Dali jsme mu příležitost myslet jinak, aby to dokázal učit… Je znepokojený, protože to doslova rozbíjí paradigma současné metafyziky. Ty věci, o kterých cítíte, že jsou "za fyzikou" (slovo "meta" v metafyzice) stále zůstávají předpojaté ve 3D.

Pracovníci světla věří, že rozumí záležitostem metafyziky…že definují tento způsob myšlení. Ukotvili ho, umístili atributy do šuplíků a řekli: "To je to, co znamená ´za fyzikou´," a přitom nikdy nepochopili, že pravda přesahuje jakoukoli fyziku. Musí. V každodenním životě musí.

Dovolte, abychom to na okamžik shrnuli. Ne, nedovolte. Nedovolte. Dovolte, abychom zde na okamžik pouze seděli a milovali vás. Ano, chci vás učit tyto věci. Ano, chci s vámi rozmlouvat. Ale teď, pouze na okamžik, vám chci jen sedět na klíně, protože vás znám a už je to doba, kdy jsem vás naposledy spatřil… a kdy jste mi dovolili, sdílet vaši energii tak jako teď. Řekněte, že je to v pořádku. Jen na chvilinku. Někteří lidé by tento okamžik nepochopili. Kdyby vás potkali na ulici, nepochopili by tento okamžik. Je to znovuspojení, které je vám dáno s naprostou láskou, abyste mohli učinit další krok…


Minulý týden jsem otevřel dveře příležitosti pomoci vám pochopit neuvěřitelnou lidskou předpojatost singularity. Pronesl jsem něco jako: "Nemůžete se dostat do následující fáze posunu v energii, kterou prožíváte teď." Nemůžete. Protože energie, ve které většina z vás existuje, je předpojatá ve 3D a v singularitě. Je to způsob vašeho myšlení neboť takhle myslí všichni lidé. Na tom není nic špatného; je to způsob, jakým existujete od svého narození. Je to váš instinkt přežití myslet tímto způsobem, neboť to odpovídá vašemu prostředí. Ale nyní musíte vědomě tento rámec myšlení překročit. Kvantový člověk je ten, který bude umět aktivovat kvantové části své DNA, aby pracovala s větší účinností.

Takže vás žádáme, abyste zvedli tu hozenou rukavici (přijali výzvu a mysleli jinak. Je čas zahájit proces vystupování z toho rámce myšlení, do kterého jste se narodili, a to je obtížné! Pro některé z vás je to dokonce nemožné.

Před nedávnem jsme vám ukázali předpojatost v poselství o vědě (viz Velká vědecká předpojatost). Nebudeme to celé znovu opakovat, ale řekněme jen, že lidé jsou jednosměrné, jednociferné, jedním směrem orientované bytosti. Ve třech dimenzích jdou jedním směrem v čase a pouze jedním směrem - vpřed. Nemají žádný koncept pro návrat do minulosti. Dokáží si představit, že budou pokračovat věčně dopředu, ale mají problém prodloužit tuto představu směrem do minulosti, neboť ta "musí" mít nějaký začátek! To je předpojatost - že všechno je na jedné trati a pohybuje se jedním směrem. Nerozumí tomu, co znamená stará duše, jelikož to je něco nedotknutelného v minulosti. Pokud hledíte jen dopředu, nemůžete se posunout do dimenzionality, která bere v úvahu čas v mnoha směrech. Vidíte pouze jeden.

Už mnohokrát jsme řekli, že nelogičnost vašich systémů víry je zřejmá, pokud trochu poodstoupíte a podíváte se na ně očima kvantového myslitele. Neboť téměř ve všech máte lidské bytosti přecházející do posmrtného života, aniž by měly nějaký život předtím! Takže věčná duše nějak "přišla" na planetu bez jakékoli historie či energie minulosti. Přesto vás to nezaráží, protože vlak času přece jede jen jedním směrem, a vy nemůžete změnit jeho rychlost.

Pravdou je, že tento "vlak času" skutečně v posledních letech nabral rychlost
. Necítíte to? Avšak hodiny se nepohybují jinak než dřív; nazýváte to relativitou. Jeden z vašich slavných vědců vám o tom řekl, ale vy to stejně neberete na vědomí, že? Díváte se do zrcadla a vidíte jednu lidskou bytost. Vidíte jednu jedinou duši. O vyšším já mluvíte jako o něčem odděleném a velmi vzdáleném někde nahoře v oblacích. Ale není s vámi, protože vy jste singulární.

Lidé dokonce oddělují Boha. Je pouze jeden Bůh; proto existuje k Bohu pouze jedna cesta. Je pouze jediná cesta, a tak vám mnozí řeknou, že byste se jí měli raději držet, protože až zemřete a nebudete na ní, nebudete se moci opět spojit se Stvořitelem. Vidíte tu singulární předpojatost? Jste na jednom žebříku šplhajícím k Bohu, a oni vám říkají, že byste měli být na tom správném… že je pouze jeden. Namlouvají vám, že Bůh vás bude soudit, pokud nebudete na tom jediném správném žebříku.

Takže když zemřete, ten neuvěřitelně milující Bůh, který je vaší součástí, se na vás podívá a řekne, "Nesprávný žebřík! Je mi líto." Zní to jako láska Boha k vám? Víte, toto je pokřivená myšlenková předpojatost člověka, který aplikuje všechno singulární na kvantového Boha. Tak přemýšlíte. Ne všichni, to vím. Ale pokud tak přemýšlíte, nesoudíme vás, protože toto je vaše realita.

Toto je poselství pro ty, jejichž cílem je odstranit tu předpojatost a překročit myšlenkový rámec jednoduchosti, která vám brání vidět kvantový obraz. Toto je poselství pro pracovníky světla, kteří cítí, že na to přišli, i když ve skutečnosti přišli pouze na 3D část… a teď chtějí ten zbytek.

Chci vás na okamžik umístit do metaforického scénáře, kde jste na jednom z těch spiritistických veletrhů a všude kolem vás jsou stánky s různými službami. Je tam numerologický stánek. Jsou tam tibetské mísy. Jsou tam muzikanti. Stánek s různými kameny a krystaly. Astrologický stánek. Teď spolu navštívíme všechny a já vám ukážu lidskou předpojatost v každém z nich; a cestou vás všechny urazím! - To je vtip. (Smích) Kryon nevypráví moc dobré vtipy. Promiň, můj partnere, už to neudělám. Nechce, abych to dělal. (Smích.) Toto není kritické poselství, spíše ukázka předpojatosti.

Proč to tak je, že lidé, dokonce i na tak metafyzickém místě, chodí od jednoho stánku k druhému, dívají se na nejnovější předměty a kladou stále tu stejnou otázku? Otázku, která prozrazuje předpojatost. Ať je to křišťálová koule nebo drahé kameny; nebo je to něco, co bylo ručně vyrobeno. Možná je to systém nebo proces. Lidská bytost se na to podívá a pak se zeptá: "Co to dělá?"

Numerologický stánek

Dovolte, abych vás vzal do numerologického stánku. Je zde prvotřídní numeroložka a ta už ví, kam mířím, ještě než začnu. (Jde o Barbaru Dillengerová.) Numerologie by se mohla zdát jako nejlineárnější ezoterická věda, jakou si můžete představit. Redukuje velká čísla na jedno a pak identifikuje energii toho jednoho čísla. Čísla jsou velmi lineární a existují v řadě, takže byste si mohli myslet, že představují lineární a singulární realitu. Takhle to vypadá. Ale není tomu tak.

Pojďme se trochu pobavit. Přijdete do numerologického stánku a tam vám řeknou, že máte číslo jedna. Vy se na to podíváte a řeknete: "A co to dělá?" Ptáte se na to, co dělá ta energie pro vás. Co dělá ta jednička v krabici vašeho stvoření? Jak ji máte použít?

Takže, z naprosto předpojatého lineárního úhlu pohledu tam ta jednička sedí sama, dívá se na vás, a osoba ve stánku vysvětluje: "No, jednička znamená nové začátky." Řeknete si: "Díky, tak tohle to znamená. Skvělé. To je pěkné. Takže jsem se dozvěděl, že se můžu těšit na nové začátky." Teď máte svou lineární odpověď, ne? Ale pojďme se na chvíli podívat na další dimenzi. Co si o tom myslí jednička? Ach ne, myslím, že jsem právě některé z vás ztratil. Čísla přece nemyslí! Možná ne ve vaší dimenzi, ale energii mají. Pojďme to prozkoumat.

Je to číslo a to nebylo vytvořené o samotě, ale vy na ně pohlížíte, jako by bylo samo. Myslíte si, že lidstvo vytvořilo nejdříve jedničku a pak počkalo pár let a objevilo dvojku? (Smích.) Ne. Nikdy nebylo samo. Nikdy. Vždycky bylo součástí nějakého číselného systému. Nemůžete strčit jedničku do krabice, ale vy jste to udělali, definovali jste ji a "použili" tu informaci pro čtení.

Co si myslí jednička v té vaší 3D krabici? "Kde jsou moji přátelé? Kde jsou ostatní čísla? Nemůžete mě strčit do krabice!"

Je to kvantová jednička, ne lineární. Jednička se používá s ohledem na čísla, která má kolem sebe. Takže jaké jsou vlastnosti kolem jedničky v kontextu čtení? Znáte jejich historii? Byla to součást počítání? Pak se musíte ptát, jaký efekt má nula a dvojka sedící těsně vedle. Co kdyby byly součástí výpočtu? Co kdyby tam seděly jako jedno z čísel, které nazýváte pí? Má pak odlišnou energii? Vidíte, už to je mimo linearitu… mimo cokoli singulární či lineární.

Člověk se nemůže ptát: "Co to dělá?" nebo "Co to znamená?" Číslo samo o sobě nedělá nic, protože musí mít lidskou kvantovou energii, ke které se vztahuje. Pokud je numerolog opravdu dobrý, bude znát také historii jedničky, jak byla vytvořena, a vlivy čísel, která jsou kolem - jak minulé tak přítomné.

Podívejme se třeba na číslo sedm.
Znáte jeho historii? Co kdyby pocházelo z čísla 691? Když sečtete cifry, dostanete 16. Když sečtete jedničku a šestku, dostanete sedm. V linearitě stojí sedmička sama a člověk se ptá: "Co to dělá?" A vy řeknete, že reprezentuje královský majestát, posvátnost a všechny ty věci, které říká numerologie. Ale to číslo zná 691; vy jste ten, kdo ho "vydestiloval" na sedmičku. A tak se musíte podívat i na to, co dělají čísla 6, 9 a 1 vedle sebe a jaký mají vztah k sedmičce, která vznikne po jejich sečtení.

Snažím se vám říct, že numerologie je kvantová
a že se ve skutečnosti nemůžete podívat na číslo a zeptat se: "Co to dělá?" Numerolog to dobře ví, a udělá co je v jeho silách, aby dal čísla dohromady s jinými, tak aby vytvořil kvantovou odpověď, podanou lineárně, která popisuje něco, co potřebujete vědět. To činí z numerologa kvantového tlumočníka.

"Co to dělá?" se pak stane typem otázky, kterou by mohlo položit malé dítě ohledně slova "láska", které leží na stránce. Počkám si, jak mu odpovíte. (Kryon se usmívá.)

Nebo si představte, že vezmete písmeno, vytáhnete ho z abecedy a oddělíte od systému, který byl vytvořen pro slova a komunikaci, a pak se zeptáte: "Co to dělá?" Odpověď by totiž musela znít: "Bez ostatních písmen nic!" Á, takže teď konečně chápete, že čísla jsou také jazyk? To také skutečně jsou.

Tarotový stánek

Kvantové vědecké postupy a procesy existují na Zemi už velmi dlouhou dobu, a přece lidé mají sklon je stále linearizovat. Numerologie je jen jedním z nich. Druhým je Tarot. Tady máme lidskou bytost, která si má vytáhnout kartu, jakoukoli kartu, a tak si vytáhne jednu v tarotovém stánku. Položí ji na stůl a zeptá se: "Takže, co to znamená?" Vykladač karet pohlédne na člověka a řekne: "To znamená, že o Tarotu nic nevíte. Karta sama o sobě neznamená nic. Musíte ji obklopit ostatními kartami. Všechno záleží na rozložení; záleží na směru, kam je karta otočená. Podává to zprávu, ale musí se zkombinovat se zbytkem karet, vybraných zdánlivě náhodně lidskou bytostí synchronicitně zapojenou v tomto procesu, která se táže na určitou věc. Vyžaduje to, aby se vědomí povzneslo a zeptalo se na nějaký konkrétní atribut. Reaguje to dokonce i na náladu člověka tahajícího kartu!"

A člověk, poslouchající jen na půl ucha, dál vybírá karty a najednou vypadne karta ďábla a člověk na ni poklepe a řekne: "To je špatné, že? Co to znamená? Co to dělá?" Reagujete takto, protože jste tak lineární, víte? Je to vestavěno do vašeho 3D vědomí. Vykladač Tarotu se vám pokusí vysvětlit, že je to soubor náhodných synchronních atributů karty, přičemž naznačuje skryté energie kolem dané situace - ne zlou kartu - a potencionální směr pro vás. A to je kvantová událost! Vidíte ten rozdíl? Člověk chce jen vzít singularitu jedné karty a projektovat kolem ní celý scénář.

Jasnovidec

Člověk jde k jasnovidci. Jasnovidec mu přečte, co vidí, a lidská bytost vyjde ven ze stánku a řekne: "Tak tohle se mi stane," a neuvědomí si, že o chvíli později se to všechno dá změnit! O chvíli později mu může do života přijít událost, která ho srazí na kolena a otevře jeho srdce, a on učiní rozhodnutí, které úplně anuluje to, co mu bylo řečeno! Vidíte? Ale většina lidí takto nepřemýšlí. Vidí před sebou pouze tu jednu kolej. Pokud jim někdo řekne, že to je jejich budoucnost, je to všechno, co vidí. Nedovolí si v žádném případě myslet kvantově nebo si připsat schopnost to změnit. Tak co tohle "předvídání budoucnosti"?

Dobrý jasnovidec vám vysvětlí, že vidí pouze nejsilnější potenciály daného okamžiku. Protože člověk je absolutně zodpovědný za svůj život, může kdykoli změnit cokoli v něm. Takže by se dalo říci, že "čtení" je dobré jen pro "teď". Ve skutečnosti při takovémto čtení není čas pro potenciály událostí, pouze pro nástiny možností, které se mohou nebo nemusí rozvinout.

Někteří lidé začnou svůj život na jednokolejné trati a jedou po ní celou cestu, do posledního dechu, přičemž si myslí, že to je jediná možnost, kterou mají. Kráčejí po té rovné čáře celý svůj život a ani je nenapadne, že s kvantovým vědomím mohou dokonce i zastavit ten vlak, pokud budou chtít! Mohou i couvat, pokud budou chtít. Mohou žít déle, pokud budou chtít. Všechny tyto věci jsou výsledkem kvantového myšlení.

Karma je starý lineární systém, který sedí na lidstvu a způsobuje, že lidé cítí povinnost dokončit to či ono, nebo být tím či oním… to všechno aby uspokojili energii, která k nim promlouvá na buněčné úrovni, která je tlačí do drážek reality.

A my vám znovu říkáme, že tato stará karmická energie čeká na to, až bude změněna v tomto novém posunu. Můžete z toho kdykoli vystoupit. Poprvé jsme vám tu informaci přinesli v roce 1989 a můžete si o ní přečíst v Kryonově Knize Jedna.

Tibetské mísy

Přesunete se k dalšímu stánku a tam se před vámi lesknou a třpytí všechny ty zpívající mísy! Jsou krásné. Různobarevné. Lidská mysl je při pohledu na ně naplněna lineárním myšlením… a táže se na ty velkolepé výtvory.
Podívejte! Někomu se líbí zelená a je uchvácen zvukem, který vydává. "Co to dělá?" ptá se mistra.

Mistr polkne naprázdno a snaží se vymyslet lineární odpověď. A nejlepší, co ho napadne je: "No, v hudbě je to nota F a ovlivňuje srdeční čakru."

"Takže je to dobré pro mé srdce?" zeptá se návštěvník.
"Ne tak docela," odvětí trpělivě mistr.
"Měl byste něco na můj loket?" táže se návštěvník. "Bolí mě loket. Potřebuji misku na svůj loket." Mistr se snaží omluvit.
Jiná osoba zaslechne konverzaci: "Já jsem zahradník, máte něco na hlínu?"

(Smích.)

Přejít na 2. část: ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama