Srpen 2015

Horoskop na období 31.8. – 6.9.2015

31. srpna 2015 v 11:10 | Petra Nel |  Horoskop

Síla vědomí


Slunce na počátku týdne (do 15. 7.) - vrcholí kvadratura s Uranem, což přináší hektičnost, časté změny, nesoustředěnost a podrážděnost. Zároveň se Slunce dostává do trigonu se Saturnem ( 13. - 29. 7. ) a každý den bude zřetelnější stabilizace a zklidnění, pokud nebudete v pozici soupeření, dokazování a boje. Mars se dostává do opozice s Plutem, což přináší touhu po moci a ovládání, sklon k destrukci či agresivitě a přepínání sil. Následně na víkend již začne působit Mars kvadratura Uran, to ukazuje na sklon k riskování, objeví se napětí, které vede k úrazům, výbuchům a hádkám. Aspekt Slunce se Saturnem všemu dává zodpovědný přístup, potřebu konat krok za krokem, systematicky, rozumně a prakticky. Když si v sobě udržíte disciplínu a důvěru, tak vás časté změny zvenku nerozhodí. Snadno rozlišíte, co je podstatné a co ne.

Merkur v konjunkci s Marsem v Raku, v harmonickém aspektu na Neptuna do 17. 7. vede k hluboké tvořivosti, inspiraci a emotivnosti. Snadné vyjadřování svých myšlenek, tvůrčího potenciálu, citů, vizí a intuice. Mysl a vůle je vedena vyšším vědomím. Následně se pak tato konjunkce dostává do opozice s Plutem - mocenské hry mysli a vůle. Mysl a vůle je nástroj, jak na zemi tvořit a konat. Pokud je spojena s vyšším vědomím bytosti, je mysl a vůle využívána v souladu. Pokud je mysl a konání pod nadvládou ega, objevují se mocenské a egoistické hry, které jsou zaměřeny pouze na svůj prospěch. (Objeví se bezohlednost, pesimismus, negativní myšlenky, destrukce a touha ovládat.)Tím je mysl a vůle používána v rozporu s vyšším vědomím bytosti. Představte si, že vyšší vědomí bytosti je zlatý paprsek, který vychází z centra božství a je propojen s bytostí na zemi. V tomto paprsku je zapsáno vše, celý osud duše.

Toto vyšší vědomí se s námi snaží komunikovat skrze vize, inspirace, intuici a nápady, aby nás dovedlo tam, kam má. Pokud jsme příliš zahlcení myslí, emocemi, nejsme schopni slyšet toto jemné komunikování. Jak jsem již napsala, mysl a vůle je nástroj pro fungování na zemi. A bývá velmi často oddělené od vyššího vědomí a naše skutečná práce má být na tom, abychom se propojili se svým vyšším vědomím a šli v souladu s ním a naplnili to, co člověk naplnit má. Když se příliš odkloníme od záměru vyššího vědomí, je člověk ze života odvolán. A dostane novou příležitost po připomenutí svého vyššího vědomí mezi životy. Ale to je už velmi extrémní odchýlení. (Pozor! Ne každá smrt znamená odchýlení.)

Často naše vyšší vědomí zasáhne bez našeho lidského vědomí. To aby nám pomohlo. ;-) Např. abychom odjeli na určité místo, kde potkáme toho, koho máme atd.
A při tomto aspektu si budete muset uvědomit hry a pokušení mysli a vůle, které vás budou chtít odvézt z vaší cesty, nebo vám vnutit negativní - egoistické postoje. Prohlédnete je?
Může vám pomoci nahlas si říci (mysl to potřebuje slyšet): "Jdu v souladu se svým vyšším vědomím. To, co je mé, ať u mně zůstane. A co mi nepatří, ať odejde."

Novoluní nastává 16. 7. po 3 hodině ranní. Sabiánský symbol novoluní v Raku je : Žena a dva muži, ztroskotaní na malém ostrůvku v jižních mořích. Žena symbolizuje emocionální život, muži zase mentální a duchovní aspekt. Tato symbolika je o třech aspektech našeho nitra. Tyto tři úrovně potřebují spolu spolupracovat, aby došlo k využití veškerého potenciálu. Pak se uvolní mocná energie. Důležité je si uvědomit vzájemnou souvislost: jedno bez druhého nemá sílu k přežití.
Novoluní je v harmonii se Saturnem a to dává hloubku, zakořenění, pevnost a velkou odolnost. To, co během novoluní 15.- 16. 7. bude probíhat, má dlouhodobý vliv a trvanlivost.

O víkendu buďte opatrní na silnicích a vzdejte se jakéhokoliv riskování a unáhlenosti.

Prožívejte s úsměvem a radostí.
Petra Nel


Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

28.ZÁŘÍ - DŮLEŽITÉ DATUM

31. srpna 2015 v 7:29 Duchovní růst

Dobrý den :-). Zde je krátký článek a vysvětlení, proč je datum 28.září 2015 tak velmi důležité. Jak možno zjistit, je to svátek svatého Václava. Svatý Václav je patron České republiky. Jelikož je situace ve světě a tím i v České republice velice napjatá, je právě velmi důležité ukázat a projevit to, co jako lidé do svých životů chceme a co ne. Česká republika, tedy její občane, mají jeden velký nebezpečný problém a to je že SPÍ. Tím že spí, nevnímá a neuvědomuje si plně , co se okolo ní a uvnitř děje. Lidé České republiky jsou v jakémsi umělém spánku, tedy v jakémsi otupeném stavu vnímání. Je to jako by vám někdo něco dal do pití a vaše smysl se tak snížili, že ani nevíte že vás právě okrádají, nebo znásilňují. A to je to, co se opravdu děje. Ti lidé co o tom ví, se díky této droze nemohou plně bránit a tak se alespoň uchýlí k hrubému verbálnímu projevu, kdy vyjadřují svoji nespokojenost. Bohužel v hospodách, barech atd. je tato stížnost bezpředmětná. Již mnoho lidí sdělovalo, že když přijedou z ciziny např. z dovolené, nebo z pracovní služební cestě, při překročení hranic do České republiky najednou cítili jakou si hustotu, něco co nebylo příjemné, jaký si vliv který v nich začal vyvolávat deprese, smutek, podrážděnost a nejistotu. Ano to nejsou konspirace, ale fakt, že jako Česká republika je na bázi elektromagnetických vln záměrně uspávána. Stali jsme se líhní všech otrockých návrhů a zákonů, které jsou na nás jako zkušební balíček aplikován. Není v hodné se dále o tom rozšiřovat, ale co je mnohem důležitější je probudit Ducha národa, probudit ho z umělého spánku a jako Duch národa je nejvhodnější datum 28. září 2015. Stačí, aby si každý člověk v tento den přál, aby se Duch českého národa probudil a začal jednat, ve jménu spravedlnosti, úcty, lásky a míru. Ten mír je velmi důležitý, protože není nutné a není ani v hodné, aby docházelo při probuzení k anarchii a ke zmatkům. Je důležité vše činit v míru a to jednoduchým způsobem a to říci STOP, JIŽ DÉLE NE, TEĎ JSME TADY MI LIDÉ atd.......


Tajemství soucitu

28. srpna 2015 v 7:44 Ostatní


( aneb o soucitu z vědeckého pohledu )

Mysleli jste si, že schopnost soucítit s druhými je dar od boha či po staletí budovaná civilizační slupka zvaná morálka? Chyba. Podle nejnovějších zjištění vědců se s empatií rodíme, máme ji totiž v genech.

Proč se ale někdo cizím utrpením "nakazí" tak snadno a jiného nechává chladným?

Uvěřit, že lidský tvor je sebestřednou, agresivní bytostí, by byl hluboký omyl. Emoce, jako je soucit a vcítění se, jsou totiž rovnocennými hráči. Často dokonce přebírají velení…

Po teroristických útocích v New Yorku 11. září 2001 se mezi Američany zvedla nevídaná vlna solidarity. Lidé se navzájem zachraňovali z hořících trosek a stáli pak ve frontách, aby mohli darovat krev, nakupovali ze svého a rozdávali potraviny. Stejný efekt vyvolá v podstatě každá katastrofa. Obyvatelům jihovýchodní Asie pomohla solidarita zbytku světa při odstraňování následků ničivé vlny tsunami. Češi něco podobného zažívali například po povodních v letech 1997 nebo 2002.


Musíme si pomáhat
Ale nejsou to jen katastrofy, co v nás vzbuzuje soucit. Pravé žně pro charitativní sbírky nastávají v době Vánoc. Do kůže trpících a postižených lidí se ale vciťujeme prakticky po celý rok. Na bezdomovce, děti v dětských domovech, handicapované spoluobčany nebo opuštěná zvířata se v ČR ročně vybere okolo čtyř miliard korun.

Výzkumy psychologů, evolučních biologů a neurologů z posledních let přinášejí pro podobné činy vědecké zdůvodnění. Touhu pomáhat máme totiž vrozenou. K tomuto překvapivému zjištění došel tým amerického psychologa Michaela Tomasella z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku.

S kolegou Felixem Warnekenem si zahrál na hospodyňku: věšel na šňůru prádlo a k tomu si pozval diváky z řad osmnáctiměsíčních capartů. Přitom upouštěl kolíčky tak, aby na ně nemohl ze svého místa dosáhnout. Deset sekund marně šátral po kolíčku, následujících deset sekund se díval na přihlížející batole a pak si nad ztrátou nahlas povzdechl.

Hlavní zásada zinscenovaného divadla byla jasně daná: nedoprošovat se a vyčkat, zda mu mrňata sama přichvátají na pomoc. Další poněkud nepedagogické pravidlo velelo: "Když už ti dítě kolíček podá, neděkuj a neodměňuj!" Jestli si myslíte, že byl "nešikovný strejda" dětem ukradený, pletete se. Na pomoc mu přicupitalo celých 84 % dětí,
( pozn. podle Kryona zhruba stejné procento lidstva věří v Boha. Je to proto, že to je intuitivní, je to v buňkách. Wan)
a to vesměs už během prvních deseti sekund pokusu. Na pomoc vyrážely dříve, než se na ně podíval nebo o kolíčku promluvil. Ani prosebný či ztrápený pohled nebyl potřeba.

Aby se vědci ujistili, že děti automaticky nezvedají vše, co neobratné hospodyňky upustí, hodili občas kolíček na zem schválně. V takové situaci nehnuli caparti prstem. "Když sis to tam hodil, tak si to i seber," tlumočil jejich pocity Tomasello.

Pokus dokazuje, že už batolata jsou připravena kdykoli pomoci a nemusíte je o to ani žádat. Zkoumané děti navíc neočekávaly za svou pomoc žádnou odměnu. Poblíž nebyl ani žádný blízký dospělý, jemuž by se mohly chtít zavděčit.

Tomasello a Warneken vyzkoušeli stejný pokus i na mláďatech šimpanze. I ta jim přispěchala na pomoc. Vše zkrátka nasvědčuje tomu, že náš altruismus má hluboké genetické kořeny. .........


FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA SRPEN - JDĚTE! ZASTAVTE SE! JDĚTE!

27. srpna 2015 v 7:39 | Solara |  Channeling
Přestože je srpen plný akcí, vzrušujících příležitostí a Nových Začátků, je to také měsíc hlavního přestavění a přepojení rozvodných sítí (drátů). Občas můžeme cítit jakoby jen polovina našich vnitřních okruhů pracovala správně. Toto přepojování se děje, aby nám umožnilo se přesunout na úplně novou úroveň.

Když je náš vnitřní okruh naprosto přestavován, způsobuje to občasné zkraty, nedostatky, aby se rozvinula naše vnitřní síť, což vytváří efekt ZASTAVIT a JÍT! Zdá se, jako bychom přijímali mnoho promíchaných vzkazů jako: "Teď jděte vpřed!", "Stop!", "Dopředu!", "Lehněte si do postele". Občas je to matoucí, když se náš vnitřní okruh spojuje a rozpojuje a přepojuje, a soustavně na všechno působí jako ZASTAVIT. a JÍT!

Zároveň se někdy zdá, jako by se rychlost kol uvnitř kol občas trochu zasekla, a pak náhlým pohybem vpřed uvolnila. To všechno nás zpomaluje, takže nemůžeme spěchat vpřed s rukama plnýma starých způsobů toho, jak dělat věci, a zakopnout o své zastaralé druhy víry, metody a zvyky. Nemůžeme se na nic spolehnout. Nemůžeme spoléhat na to, že máme svou obvyklou energii. Místo toho je nám poskytnut čas, abychom byli správně přepojeni na naprosto věrné, pravé frekvence Nové Reality. To způsobuje, že srpen vypadá, jako bychom měli Oranžovou (Žlutou), místo Zelené. Můžeme se pohnout vpřed, ale musíme to udělat obezřetně.

Srpen je měsíc, ve kterém musíme převést všechny prvky svých životů na úplně novou úroveň Opravdovosti. Všechno prosejeme (pročešeme), abychom viděli, co si můžeme vzít na novou úroveň větší Opravdovosti a co teď můžeme vyhodit. A podnikneme potřebné kroky k tomu, abychom tak učinili. Jak se přesouváme na novou úroveň, ta stará se nám rozpouští, rozpadá, pod nohama. V tu chvíli musíme dávat pozor, abychom o to nezakopli.

Je to měsíc broušení a zjemňování našeho rozlišování. Abychom to zvládli, musíme se neustále ptát sami sebe: "Je to pravé?", "Je to pro mě pravda?", "Pochází to z Duality nebo z Nové Reality?", "Pocházejí naše akce z Lásky nebo ze Strachu?", "Rodí to, na čem se podílím, Novou Realitu nebo to podporuje staré energie?", "Přináší to, co dělám, planetě větší Opravdovost nebo to opakuje staré?".

Je zde energie souběžného spojování, rozpojování a znovunapojování se, které probíhá po celý měsíc. Jen když se znovu napojíme, je to k novému zdroji moci. Stále více je zřejmé, které prvky našich životů jsou zastaralé, prošlé. Není potřeba vyhodit všechno, co je zastaralé, některé zastaralé prvky prostě musejí být přeneseny na úroveň Nové Reality.

V srpnu svážeme mnoho volných konců našich bytostí a sloučíme jejich oddělené zlomky. Mnoho prvků našich životů bude přeneseno na úplně novou úroveň. To hluboce ovlivní naše vztahy s přáteli, rodinou, partnery - někteří z nich se přesunou na tuto novou úroveň Opravdovosti s námi a dají přitom našemu vztahu Nový Začátek a někteří odejdou.

Po celý tento měsíc budeme natahováni a na mnoha úrovních budeme procházet výzvami. To táhne a rozšiřuje naše schopnosti za všechny předchozí hranice. Rozvíjíme zvýšenou odolnost a multidimenzionální flexibilitu, kterou jsme dříve neměli. To v nás rodí stále velkolepější úroveň mistrovství, o které jsme nikdy ani nesnili.

Srpnové přestavění a přepojení sítí je posledním krokem naší přípravy na ukotvení Nové Reality, než nám bude představeno zářijové Bílé Plátno. Pak konečně smícháme ty nejzářivější barvy a vytvoříme Novou Mapu našich Pravých Životů těmi nejodvážnějšími tahy štětce, jaké jsme kdy udělali.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Trojice

27. srpna 2015 v 7:31 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Charlottesville, Virginie, 10. května 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pauza, která vždy následuje po uvítání, je pro mého partnera, aby mohl ustoupit. Možná jste si všimli, že zde není žádná viditelná příprava na tento channeling. Ve starší energii by byla, protože lidská bytost musela připravit svou mysl takovým způsobem, že samotná struktura a psychika se musely změnit. Kdybyste provedli určité druhy měření jeho mozku, viděli byste, jak probíhá příprava. Viděli byste změny různých alfa a beta vlnění, ale teď ne. To protože před nějakou dobou dal svolení ke splynutí, které znamená okamžité napojení, bližší přístup, který z něj udělal soucitnější lidskou bytost. A současně není potřeba žádná příprava na channeling. Neustále měl jednu nohu ve 3D a druhou mimo ni. Takže když nastal čas na 100%, stačilo ustoupit zpátky. Ale to ustoupení zpátky je tou nejtěžší věcí, kterou dělá. To všechno má, co do činění s lidským mozkem - co je s ním spojeno, o čem víte i o čem nevíte a co se vyvíjí pro vás, abyste o tom teď věděli.

Dnešní channeling je informativní a týká se věcí, o kterých jsme zatím tímto způsobem nemluvili. Přináším nový koncept, ale nebude komplexní, protože je to pouze úvod. Je to úvod do konceptu vyvíjejícího se lidství.

Nové je často kontroverzní

Přesouváte se do nové energie, která změní podstatu uspořádání vašeho vědomí.
Chci vám vysvětlit věci, které jsem nikdy dříve nevysvětloval, a některé z nich budou kontroverzní. Dovolte mi, abych to okomentoval: vy věříte určitým způsobem, protože jste se to určitým způsobem učili. Jakmile něco poznáte [oddáte se víře v to], vlastně vám to patří. Tím chceme říci, že máte jakousi "kolej", ve které v průběhu dlouhého času myslíte. Není divu, že vás některé tyto koleje mohou ovlivnit špatným způsobem. Ale tyto věci se dají přepsat, jestliže je na základě své volby poznáte. Takže vám říkám toto: NEPŘIJÍMEJTE to, co následuje a nedržte se toho jen proto, že to řekli v channelingu. Chci, abyste to posoudili svou vlastní myslí a poměřili to pro sebe z hlediska životaschopnosti a zdravého rozumu. Udělejte to skutečným. Mohlo by to tak být, že věci jsou nyní jiné, než jak jste byli vychováni? Změnila se energie? Jestliže ano, je možné, že duchovní bdělost otevřela více oblastí objevů? Jestliže dokážete přemýšlet mimo svou "naučenou škatulku", mohlo by to začít skutečně potvrzovat platnost některých věcí, které jste poslední dobou viděli. To co jste se původně naučili, se doopravdy nezměnilo. Jen se to stalo větším a vypadá to jinak.

Lidská duše je komplexní

Lidská duše je složitá. Kdybyste ji rozškatulkovali a podívali se na různé způsoby myšlení lidí, stalo by se to ještě složitějším. Bylo by to studium na celá léta, ale ve 3D tím nejlepším, co byste mohli udělat, je podívat se na lidskou mysl jako na jakousi strohou operaci synapse umožňující přežití. Podle vaší vědy vám mozek dává všechno. Poskytuje vám přežití, intuici a mentální jasnost, poskytuje vám veškeré funkce vašeho koordinovaného těla - všechny. Mohli byste říci, že řídí plavidlo vašeho života............

Serapis Bey - Najděte svou pozemskou cestu pomocí své duše

27. srpna 2015 v 7:28 | Natalie Glasson |  Channeling
Poselství přijala Natalie Glasson, 7.8. 2015

Mnozí z vás jste si již zvykli na vyzařování své duše a zaměřujete se na promítání jejího světla do celého svého těla, aury a okolního prostoru. Toto je základní cvičení, které nejen zvyšuje vaše duchovní vědomí a vývoj, ale i vyvolává intenzitu s jakou přijímáte naplnění ze svého nitra, abyste je mohli prožít ve vnějším světě. Vyzařovat světlo své duše znamená spojit se hluboko ve svém nitru s podstatou a jádrem své energie. Tato energie jde za hranice vašeho fyzického těla a dokonce i za hranice aurického těla. Je to energie, která je s vámi a jejím prostřednictvím se projevujete, ať už jste na Zemi nebo na vnitřních rovinách. Vaše duše je součástí většího celku Stvořitele; proto je složena z tak bohaté a naplňující moudrosti, světla, lásky a vědomí. Ve skutečnosti je vám vše skrze vyzařování a projevy vaší duše k dispozici.

Přál bych si, abyste dospěli k uvědomění, a to nejen ve své mysli, ve svých systémech přesvědčení a v pohledu na sebe i realitu, že vše je vám k dispozici právě skrze projevy vaší duše. S tímto vědomím zakořeněným ve všech aspektech vašeho bytí a v plné důvěře můžete začít pracovat v souznění se svou duší, jako byste se propojovali s jejími rozvinutými schopnostmi. .........

Poplašný zvonek

25. srpna 2015 v 8:54 Pro pohlazení dušičky


Všechno v okolí hrálo krásnými podzimními barvami: javory, duby s fialovo-hnědými listy i hlohy s chomáčky červených bobulek na koncích větví.
Možná to bylo příliš suché léto či prašný podzim, co způsobilo nejhorší chřipkovou epidemii, jakou lidé v kraji pamatovali. Právě předpovídali jednu z nejhorších zim, co se týče nemocnosti.
Sáru to sklátilo týden před Haloweenem. Už dva dny ji trápila bolest hlavy, kašel a teplota. Konečně se odhodlala jít k lékaři. Doktor s ní soucítil, protože sám kýchal ostošest. Poslal ji domů s prášky a kapkami, které, jak sama pravila, ji "odrovnaly".
"Když budeš spát, alespoň nebudeš kašlat,", řekl její manžel se soucitným úsměvem, natáhl si pracovní rukavice a hledal zápalky. "Odpočiň si," povídá. Toho dne bylo venku téměř bezvětří a on se chystal na zahradu shrabat a spálit spadané listí, zatímco ona bude spát. "Až se vrátím, udělám ti dobrou večeři," slíbil.

Sára se v duchu usmála, lehla si na gauč a přitáhla si přikrývku až k bradě. Příprava dobré večeře v podání manžela znamenalo, že otevře konzervu s polévkou, ohřeje její obsah a naservíruje jí ho na tácu se sušenkami naaranžovanými okolo polévkové misky jako slunečnicové listy! Ale přinejmenším na myslel a pečoval o ni. To dodávalo jeho polévce cosi zvláštního, jakousi neobyčejnou chuť.
Třicet pět let už jí prokazoval podobné pozornosti. Měla štěstí, pokud věříte alespoň polovině nejrůznějších příběhů, které vidíte v televizi nebo čtete v časopisech. Když někdy poslouchala příběhy svých vdaných přítelkyň, věděla, že má opravdové štěstí.
Za chvíli podlehla účinkům léků a upadla do uměle navozeného, těžkého spánku, ale na tváři jí zůstal úsměv, jak před usnutím myslela na toho neobyčejného muže, který teď hrabe na zahradě listí a dává je do vozíku. Musel pořád něco dělat. Penze ho nijak nezpomalila, naopak měl teď víc času na přemýšlení o projektech, které chtěl realizovat.

Sára hluboce spala, když někdo náhle začal bušit na zadní dveře. Mátožně se zvedla z postele.
"Už jdu," zavolala a natáhla si na sebe župan. Protože nebyla úplně při sobě, zakopla o přikrývku. Zachytila ji do náruče, aby se vyhnula pádu.
"Pospěš si!" křičel člověk za dveřmi. Když ale otevřela dveře, nikdo za nimi nestál...Zahlédla pouze manžela, jak pálí shrabané listí při cestě ve škarpě. Zrovna v okamžik, kdy se na něj dívala, ztratil rovnováhu a upadl do plamenů. Viděla, jak není schopen vstát.
Bylo to, jako by Sářin župan měl křídla. Přiskočila k ohni právě v čas, aby ho vytáhla do bezpečí a zabalila do deky, kterou táhla za sebou.

Později jí v nemocnici řekl: "Ne, nikoho jsem na dvorku ani na verandě neviděl. Byl to prostě můj šťastný den, protože se probudila v pravou chvíli."
Vzali se za ruce a drželi se...až do chvíle, než sestra přinesla večeři: Sára ho pak krmila polévkou, nejprve ji však požehnala modlitbou a poděkovala andělovi, který jí dopřál, aby strávila se svým manžele v tomto životě ještě víc času.


Zdroj: Anděl vám žehná - Knižní klub

Horoskop na období 24. 8. – 30. 8. 2015

24. srpna 2015 v 7:37 | Petra Nel |  Horoskop

Síla myšlenky a slova


Slunce vstoupilo do znamení Panny a vytváří konjunkci s Jupiterem. Slunce v Panně je téma: udělat si pořádek ve svém životě, dojít k jasnosti. Božství, které se projevuje skrze panenskou energii, je přirozená dokonalost. Velký dar Panny je vidět detail, kde se skrývá to, co nedovoluje člověku postoupit dál. Druhá polarita je kritičnost a nespokojenost, která vede v extrému až k pedantství. To, co se máme naučit v období Slunce v Panně, je být v přítomnosti, tady a teď. Řešit pouze to, co je v této chvíli a být plně přítomný v každodennosti. Konjunkce s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Uvolňuje se kvadratura se Saturnem, a tím se začnou zviditelňovat řešení. Pokud jste ochotni se posunout dál, ale přitom budete trvat na ponechání všeho tak, jak je, jdete proti přirozenosti této konstelace a žádné řešení se nenajde.

Jupiter stále zůstává v kvadratuře na Saturna, což je rozpor mezi přijímáním a dáváním, růstem a posunem vpřed. V tomto týdnu se právě může zviditelnit detail, který nám brání v růstu a v nastolení stability.
Konjunkce Slunce s Jupiterem se dostává do opozice s Neptunem, což zintenzivňuje prožívání a možnost propojení analýzy a hlubokého vhledu. Propojit božské a lidské. Opozice Neptuna bude prohlubovat intuici, sny a zesilovat působení vlivu alkoholu, léků a drog. Lidé budou mít větší sklon utíkat k nějaké závislosti místo toho, aby se podívali pravdě do očí. Nebude nám dovoleno vše si jen "propočítat". Na druhé straně pak ten, kdo se staví do pozice: "Mé potřeby nejsou důležité", tak ten bude muset tyto potřeby přiznat. Nejdříve přiznat sám sobě a následně uznat . To je harmonické propojení Panny a Ryb. Tím se zviditelní to, co je iluze a co je reálné. Aspekt od Neptuna právě přinese možnost rozpouštění závoje a hlubší pochopení. V té nejnižší formě se objeví klam, lži, podvody, krádeže, nejasnosti a neprůhlednost.

Komunikace se dostává do popředí, protože Merkur přichází do konjunkce se Vzestupným uzlem a Černou Lunou 24. 8. - 2. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah 27. 8., a tím se zesílí význam konjunkce. Uvědomíme si, že tvoříme myslí a následně slovem. V této době bude velmi silně aktivní mysl, která snadno podlehne negativním myšlenkám, pochybnostem, strachu a závislostem, které povedou k hádkám, pomluvám a vynesení falešných informací. Buďte velmi opatrní na média, která zviditelňují, jak je náš svět nebezpečný, krutý, násilný a negativní. Záměrně je vyvolávána negace, aby lidé propadli marnosti. Tato konjunkce je o zamlčování informací. Nebo zase naopak bude příliš mnoho informací, které mají člověka zmanipulovat. Uvědomte si, co vytváří myšlenky, informace nebo komunikace. Strach, rozbroje nebo mír? Podle toho můžete poznat skutečnou podstatu informací. Někdy dáváme až přílišnou vážnost tomu, co druzí říkají. Věnujte pozornost více činům než slovům.

Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležitá rovnováha, spravedlnost, oboustranné vítězství a mír. Opatrně na vyřčené soudy k něčemu či k někomu. Někdy je lepší být v Tichu. Pozorujte své myšlenky a učte se s nimi "pracovat". Uvědomte si, kde zamlčujete a tím vytváříte disharmonii? Kde manipulujete slovem a vytváříte disharmonii? A kde mluvíte v zájmu souladu a harmonie? Skrze myšlenku a slovo jsme tvůrci vesmíru. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky a slovo. Každá myšlenka a slovo se zapisuje do kolektivního vědomí. Když si to uvědomíte, vaše myšlení se změní, začnete k myšlenkám a slovům přistupovat jinak. Prvním krokem k osvobození je prohlédnutí svých mentálních her, díky kterým se dostanete za mysl… Věříte, že vaše myšlenky, jsou vaše myšlenky? Není to pravda. Vy nejste tyto myšlenky. Myšlenky jsou právě aktivní z kolektivního vědomí, jsou vytvořeny již dávno a jen skrze vaši mysl "proběhnou". Stejné přitahuje stejné. Pokud ve svém vědomí (zápisu těla - mysli) máte třeba pochybnost o sobě, budete jako magnet přitahovat negativní myšlenky tohoto typu. Abyste si uvědomili, že takoví nejste. Bohužel mají lidé sklon se s myšlenkami ztotožňovat.

29. 8. nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, naproti Luně v Rybách, v konjunkci s Neptunem. Luna - nevědomí se propojí (Neptun) s božským vědomím - milost a zázrak. Slunce - probuzené vědomí - světlo, božská jiskra je prostoupena (Jupiterem) požehnáním a štěstím. Navzájem bylo propojeno Vědomí a nevědomí, v duši bylo odpuštěno, nastolen smír a skrze osobnost člověka mohla být projevena božská podstata.
Mars je v konjunkci s Venuší ve Lvu, což symbolizuje tvořivost, hravost, spontánnost. Tím, že je stále Venuše retrográdní, nás to vede přehodnotit své city a vášně.

Moudře volte slova.

Požehnaný týden Petra Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Musím převzít dobré i zlé?

22. srpna 2015 v 7:44 | Esther a Jerrry Hicks |  Duchovní růst


( neuškodí, zopakovat si něco z učení Abrahámova a třeba se i zamyslet, jak to zapadá do tématu - Uprchlící )

Jerry: Do jaké míry jsme součástí toho, co někdo nám blízký přitahuje (dobrého i špatného)? Kolik může s námi spojená osoba přinést do našeho života z toho, co přitahuje - věci, které chceme, nebo věci, které nechceme?

Abraham: Do vašeho života nemůže přijít nic, čemu nevěnu­jete pozornost. Většina lidí si však příliš nevybírá stránky druhých, kterých si všímá. Když si u druhého všímáte všeho, pak do svého života zvete všechny aspekty. Pokud věnujete pozornost pouze věcem, které se vám na nich líbí, pak do svého života přivoláte pouze tyto věci.

Pokud je někdo ve vašem životě, přizvali jste si ho. Přestože je obtíž­né tomu uvěřit, s ním přitahujete všechno, čeho si u něj všímáte - protože do vašeho života nemůže přijít nic, čemu jste nevěnovali pozornost.

( úryvek z knihy: Esther a Jerrry Hicks - Zákon přitažlivosti )


Kryon - Práce s Novým normálem

20. srpna 2015 v 7:40 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Myrtle Beach v Jižní Karolíně, v sobotu 12. října 2014

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Ti, kteří dnes sedí přede mnou, a také ti, kteří čtou přepis tak činí proto, že existuje něco uvnitř jich samotných, co se mění. Cítí posun a chtějí o něm vědět víc. V této místnosti jsou lidé, kteří přišli pro konkrétní informaci a doufají, že ji dostanou. Už byla doručena. Jiní si přišli pro léčení, o kterém doufají, že proběhne. Už proběhlo. Když se lidstvo s vysokým vědomím setká v lásce Boha, změní mnoho věcí okolo sebe. Tento princip vždy fungoval. Když se dva nebo více lidí setká, zesílí a zmnohonásobí své energie. Když se něčím zabývají s moudrostí, modlitbou a meditací, mění svět.

V této skupině je záměr vědět více. Cítíme to a víme o tom. Dám vám rychlý přehled základů změny. Sedíte v něčem, co nazýváme rok jedna. Rok 2013 nebyl rokem jedna (po roce 2012 - pozn. př.) Byl to rok rekalibrace, kdy mnohé muselo být posunuto a změněno, abyste se mohli dostat do roku jedna.

Rok 2014 je rokem jedna. Je to posvátný rok čísla sedm (celkový součet číslic - pozn. překl.). (Následuje dlouhé mlčení). A o tom to je. Můj partner se pokouší uchopit věci, které mu ukazuji. Proto se odmlčel. Ukazoval jsem mu jednoho z vás. Ty víš, kdo jsi. (Kryon oslovuje vybraného jednotlivce) Prošel jsi tolika věcmi. A stále jsi tady! Jeho život je snadný v porovnání s vaším. Občas ukazuji někomu ze skupiny jeho Akášu. Je to záměrně. Ten člověk teď vidí, že má před sebou ještě mnoho učení o životě.

Staré duše přede mnou vytvoří rozdíl na planetě. Stále jsou však lidmi a jejich DNA pracuje pouze o něco více než na 33%. Řekl jsem, že změna, kterou zažijete, změní význam toho, co nazýváte "normální". Dnes budeme rekalibrovat "normální" a povídat si o tom, jak by mohlo vypadat vyrovnání se s novým normálním. V červenci tohoto roku jsme vám dali první channeling o tom, co to nový normál znamená.

Mnoho z vás vnímá rozvrat v životě. Někteří mají zdravotní problémy. Jiní se potýkají s problémy ohledně svých schopností, na které poukazujeme jako na metafyzické - "za fyzikou". Hovořil jsem o problémech léčitelů, "čtenářů" (těch, co čtou energie - pozn. překl.) a senzibilů, kteří toto slyší (či poslouchají) v kterémkoli časovém rámci. My víme, kdo jste. Tento proces změny vyvolává lidské emoce................

Lady Quan Yin a Matka Marie - Syntéza božské ženskosti

20. srpna 2015 v 7:30 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Lady Quan Yin a Matky Marie přijala Natalií Glasson - 3. května 2015

S milostí Boží a Matkou Boží vás my, Lady Quan Yin a Matka Marie, zdravíme.
Přicházíme coby představitelky těch nejčistších vibrací posvátných ženských znaků, vlastností a vyjádření Stvořitele, abyste tyto vibrace mohli přijmout a aktivovat. Pojďme přivítat ty nejčistší vibrace Stvořitelova apektu Božské Ženskosti v našem aktuálním vzestupném procesu, neboť jejich přijetí povede k syntéze uvnitř vašich bytí a vesmíru Stvořitele.

My, Lady Quan Yin a Matka Marie, rozmlouváme na vnitřních úrovních jednotně, spojujeme své energie s cílem syntetizovat aspekty Božského Ženství, které reprezentujeme, abychom vytvořily sjednocenou mocnou vlnu Božských vibrací a síly, která ovlivní a změní Zemi a její vnitřní roviny. Naším cílem, Lady Quan Yin a Matky Marie, bylo sjednotit a spojit své energie, neboť každá z nás reprezentuje jiný aspekt energie Matky Boží. Když se tyto dva aspekty sjednotí, všichni pocítíme plnější a dokonalejší vibrace Božství. Na Zemi byla vždy Matka Marie vnímána jako západní představitelka Matky Boží, zatímco Lady Quan Yin byla známa jako představitelka východní Matky Boží. Mnozí mohou energie Lady Quan Yin a Matky Marie vnímat stejně, obě nesou mocnou rezonanci a ztělesnění Matky Boží, někdo je může dokonce brát jako jednu duši, nicméně my jsme dvě duše představující dva aspekty vibrací Matky Boží. Naším cílem je syntéza energií Matky Boží, aby odemkla božství a sílu Stvořitele a přinesla posílení všem aspektům Božského Ženství na Zemi i na jejích vnitřních úrovních. Jakmile bude Božské Ženství obnoveno a posíleno, bude umožněno posílit také Božského Mužství. Tím pádem Božské Ženství a Božské Mužství dosáhne stejné vibrační úrovně, dojde ke sloučení tam, kde byl koncept Božské Ženskosti a Božského mužství rozptýlen a stává se jednotnou vibrací Stvořitele, neboť tyto aspekty pak již nemají platnost oddělených identit. Na moment si představte, jaký by to mohlo mít vliv na Zemi, její vnitřní roviny, a to zejména z vaší perspektivy. Můžete nás navštívit ve svém nitru, vyzkoušet si a pojmout mocný příval spojené energie Matky Boží, kterou představujeme. Mohli byste využít tuto invokaci: ...................

Horoskop na období 17. 8. – 23. 8. 2015

17. srpna 2015 v 8:39 | Pera Nel |  Horoskop

Vzestup nebo pádSlunce v konjunkci s Venuší působí do 20. 8. (viz horoskop z minulého týdne), kdy bude zmírňovat nastávající kvadraturu se Saturnem ve Štíru. Začnou vylézat štíři z hlubin. Slunce osvětlí strachy, vaše špatnosti, slabosti a to, co tajíte, aby o vás nikdo nevěděl. Uvidíte i to, co tajíte sami před sebou. Až se tak stane, pak tedy vše, co uzříte, ať již utajované před sebou nebo před druhými, s radostí přivítejte, protože prosvětlujete nevědomé a temné stránky svého vědomí. Z pohledu božství je to radost. Zasloužili jste si to uvědomit a osvobodit se. Prvotně to nechte skrze sebe projít - prožít, pojmenujte to, přijměte to. I tohle ke mně patří. A položte si otázku: Co mě učíš? Nalezněte v tom "špatném" dar obohacení. Pak poděkujte a uvědomte si, že vše je božské, stvořeno Božstvím a jděte dál. Tím to prostoupí Láska.

V okolnostech se objeví zpomalení, překážky a komplikace. Je potřeba projevit více trpělivost, pokoru a skromnost. Jsme vedeni k rozvážnosti. Uvědomte si, jestli vás brzdí strach.
Slunce ve Lvu začne vytvářet konjunkci s Jupiterem v Panně od 19. 8. a dokud Slunce nevstoupí do Panny, konjunkce se projeví roztříštěně. Jupiter podpoří větší jasnost v uvědomění si svého bohatství individuality - vědomí. A Slunce dodá větší odvahu k projevení své niterné čistoty.

Slunce vstoupí 23. 8. před 14 hodinou do znamení Panny, a tím se konjunkce může projevit v plné síle. Slunce v Panně je o záměru udělat pořádek a zviditelnit i ty nejmenší detaily. Můžeme pociťovat touhu udělat skutečně velký úklid kolem sebe a následně uvnitř a zároveň i mezi lidmi, kterými se obklopujeme. Konjunkce Slunce a Jupitera vždy značí prohloubení, které vede k expanzi, vývoji a vzestupu. Je to velké požehnání, hojnost, plodnost, bohatsví, které nalezneme skrze energii Panny. Konjunkce v tomto znamení nastává jednou za dvanáct let. Můžeme tedy říci, že v oblasti čistoty, nevinnosti, čistoty duše, služby, skromnosti, střízlivosti, jasnosti, přirozenosti a obyčejného života uzavíráme jeden 12-ti letý cyklus a otevíráme nový. Tato konjunkce působí do 6. 9. A taková maličkost: tak, jak byla prezentována čistota Panny Marie, kterou lidé vnímali jako neposkvrněnost fyzickou, ve skutečnosti šlo/jde o nevinnost duše Panny Marie. Nevinnost duše znamená být bez ega, karmických zápisů, být osvícená.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. - 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech - vztazích, tak i ve svém okolí - společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Černá Luna vstoupí do Vah 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy - spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. - 21. 9.(pohyb jde proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. - 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Průchod Černé Luny skrze Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.
Černá Luna v sextilu se Saturnem značí možnost se propojit se svým Mudrcem ve svém nitru. Je to o zodpovědnosti za svůj život.
Zdá se vám, že se toho děje velmi mnoho, a že je to zásadní? Vidíte, co se vše děje kolem vás a ve světě? Ano, máte pravdu. Procházíme bodem zlomu našeho vědomí a změnou lidského vývoje. Proč se objevuje takové horko, oheň a výbuch? K tomu připravuji nové Promluvy, kdy se podíváme na komplexní význam událostí.

To, co mi bylo zviditelněno před několika měsíci při zatmění Slunce, se nyní naplňuje. Již tam byl "začátek" celého procesu…"sestoupení Boha na Zem". Napíši to v symbolech. Bohu došla trpělivost a začal tlačit, abychom zvedli své vědomí a naplnili to, co naplnit v tomo čase máme. Lidé ale nechtějí udělat změnu a drží se svých her, lpění, závislostí, strachů, svého "ďábla". Je pro ně lehčí odevzdat se temnotě (strachy, závislosti, očekávání, touhy, chtění, nevědomost, zvolení si jednodušší cesty), než se odevzdat Lásce a svobodě. Proto je zvýšeno působení božské energie na Zem a objevují se horka, sucha, blesky, ohně a výbuchy. Ve skutečnosti naše vědomí dostává "malé dávky" světla, pomalu se připravujeme. Kdybychom dostali čistou esenci božství, spálí nás to. V této době je zesíleno působení světla, aby nám bylo pomoženo k pozvednutí. Jenomže ten tlak je veliký. Z pohledu Boha: už toho má dost a rozhodl se sestoupit a prostoupit nás… K tomu Božská Matka vytváří ochraný štít z mateřská lásky k nám. Mírní Božské "rozzlobení". Je to stejné, jako když otec rodiny, za kterou má zodpovědnost, přijde s něčím novým/se změnou, do které se nikomu nechce. A když to nejde po dobrém, začne "pouštět" hrůzu a matka své děti chrání a muže mírní. Jupiter - Zeus dává příležitosti, které vedou k růstu kolektivního vědomí, ale když toho není využíváno, začne pouštět hromy a blesky.

Jemnohmotný svět má "pohotovost", působí zde všichni Mistři, aby bylo naplněno to, co do konce roku naplněno má být. Proč se to děje u nás a v okolí? Protože Slované mají nejblíže k Čistému Vědomí. Když se vám budou dít z pohledu lidského bláznivé věci, důvěřujte… Můžete cítit, vidět obrazy, vhledy, uvědomění, ve snech promlouvat s jemnohmotnými bytostmi, někdy zviditelnění jako mimozemšťané. Pracuje se na našem vědomí - nevědomí, bunečné paměti, DNA. Naslouchejte jim a nechte se vést… Můžete si vždy nahlas říci: Otevírám se Světelné Lásce a Svobodě. Tak jste stále pod ochranou. Zároveň nečekejte osvícení celého světa, protože každý má volbu, jakou cestou se vydá. Největší změna nastane v nitru a projevení se vůči světu, a tím teprve začnu proměňovat svět. V našem nitru existuje ještě jeden svět, který ve skutečností pouští projekci na vnější svět. Když se změní vnitřní svět, změní se vám ten vnější.

Požehnaný týden. Petra Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Kryon - Neznámá historie Země

13. srpna 2015 v 7:34 | Lee Carroll |  Channeling
Tento živý channeling byl předán v Istanbulu v Turecku, 11. dubna, 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Vaším směrem vane nový vítr. Cítíte to? Je zde nová energie. Vím, kde jsem [Istanbul, Turecko].

Drazí, dnešní večer vám chci předat trochu více informací o místě, kde sedíte. Stává se velmi často, že sedíme v energii určité kultury a předáváme o ní informace. Dělali jsme to tak na mnoha místech. Právě nedávno [březen 2015] jsme to dělali ve středu kontinentu, který nazýváte Austrálie. Dělali jsme to na jihu Francie, ve Spojeném království, v Bulharsku a několikrát v částech Ruska. Tato jména představují země, které máte dnes, ne ty v minulosti. Také jsme tímto způsobem mluvili v Maďarsku, přesto pokaždé, když vám takto dávám název země, máte představu o tom, kde je dnes. Nicméně hranice, které jsou zakresleny nyní, se současnými názvy států, které máte nyní, jsou velmi nedávné verze velmi odlišného příběhu. Znáte tyto země pouze v rámci vaší vlastní historie. Dnes večer vám chci předat větší historii. Chci vám povědět nevyřčený příběh - nevyřčenou historii.

Nebude se jednat o dlouhý channeling, ale bude zabalen pro vás hlubokou informací. Ačkoliv je dnešní poselství specificky cílené na ty přede mnou, celková zpráva je pro všechny. Myšlenkou je, že je zde starobylá historie, která bude objevena. S těmito objevy přijdou nezodpovězené otázky na lidstvo v minulosti. Tento channeling vám pomůže zodpovědět některé otázky o těchto záhadách. Čtěte.

Otázka, kterou chci položit těm přede mnou, zní: kdo si myslíte, že skutečně jste? Stará duše, jestliže jsi sledovala mé informace z dřívějška, pak víš, že jsem vám v průběhu let mnohokrát opakoval, že historie lidstva je velmi dlouhá. Někteří z vás věří, že sídlo civilizace, semena, začátky, se mohou vskutku soustřeďovat do míst, jako je údolí Indu [starověký Pákistán, Indie, Afghánistán]. To je místo, kde nalezli velmi starou civilizaci. Přesto je to pouze historie této fáze civilizace. Něco vám chci vysvětlit. ................

AA Michael - DEMYSTIFIKACE SMRTI

13. srpna 2015 v 7:30 | Ronna Hermann |  Channeling
AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, srpen 2015

Milovaní mistři, na pozemské pláni se lidé radují z narození dítěte, protože je to opravdu zázrak tvoření, a truchlí nad smrtí milovaných, protože cítí osobní ztrátu dané osoby, která zmizela z jejich středu. Nicméně, smrt je také zázrak a z duchovního hlediska je to čas radování se, protože je to čas návratu do opravdovějšího STAVU BYTÍ.
Často jsme mluvili o zmenšeném vědomí, a většina z vás si je nyní vědoma toho, že proces vzestupu s sebou nese rozšíření vašeho vědomí, abyste mohli vstřebat všechny Stránky vědomého vyjádření. Jak jste často slyšeli, nejste jen lidská bytost s Duší; jste divukrásná Bytost, která zažila a zažívá ohromné množství různých fyzických vyjádření vědomí.

V dávných dobách, když jste zažívali hmotné říše v polopevných nebo různě pevných formách (ve Vyšší Čtvrté a Nižší Páté dimenzi, na Zemi nebo jiných planetách vaší sluneční soustavy nebo galaxie), jste si ponechávali stejnou formu daleko déle než teď. Proces přechodu a vzdání se fyzické loďky na konci života byl tak přirozený jako odhození starých šatů. Smrt, jak ji znáte nyní, neexistovala, dokud lidstvo nekleslo do hustoty Nižší Čtvrté a Třetí Dimenze, a vy jste nezapomněli, že váš pobyt na Zemí je jen velmi malou přestávkou mezi obrovským množstvím zkušeností na divukrásné cestě vesmírem.

Po zvláštním rozlučkovém obřadu vstoupila odcházející Duše do zvláštní Fontány Přechodu, kde jasně hořel Fialový Plamen Proměny (Fialový Plamen není horký, jak byste si mohli představovat, ale chladný a konejšivý). Pak byla dotyčná bytost okamžitě přepravena do příslušného prostředí Vyšší Dimenze.

Ti, kteří zůstali ve hmotné říši, mohli se svými odešlými milovanými komunikovat telepaticky, a věděli, že se jednou znovu setkají. Věděli také, že na sebe mohou se svými milovanými vzájemně působit, když jsou během svých nočních pobytů ve svých Éterických tělech, neboť jejich noční cesty byly stejně tak reálné a zapamatovatelné jako jejich denní zážitky. .......

Lord Buddha - Pomozte přítomnosti

12. srpna 2015 v 11:08 | Natalie Glasson |  Channeling
Poselství Lorda Buddhy přijala Natalie Glasson, 31.07. 2015

V tuto chvíli jste vším, čím byste si vůbec mohli přát být a vším, čím byste být nechtěli. V tuto chvíli máte k dispozici mnohačetné příležitosti i žádné příležitosti. V tuto chvíli jste mnohem více než jen fyzickým tělem a přesto jste jen svým fyzickým tělem. Tento okamžik je tak mimořádný a rozšiřující, jak jen dovolíte, aby byl a zároveň tak omezující a vyčerpávající, jak je jen možné si představit. Když říkám slova "tento okamžik", mluvím o přítomnosti, o Teď, konkrétně o vaší přítomnosti, která je na jedné úrovni odlišná od téže přítomnosti na jiné úrovni, jako u jiných lidí na Zemi. Jste pouze svým přítomným okamžikem a přesto může být váš přítomný okamžik často "obsazený" vlivy z vaší minulosti a budoucnosti. Rád bych vám řekl, že je v pořádku myslet na minulost a na budoucnost, avšak já vás chci povzbudit, abyste se ze všeho nejvíce těšili ze svého prožívání přítomnosti, více než z čehokoli jiného.

Nepřetržitě žijete v novém přítomném okamžiku, to znamená, že jste stále v procesu tvoření. Nikdy nejste bez prožitku přítomnosti či bez schopnosti a bez účasti na tvorbě z prostoru ve svém nitru. Způsob, jakým si umožníte vnímat svůj přítomný okamžik je ovlivněn prostorem, který ve svém bytí dovolíte, vytvoříte a uznáte. Když je tento prostor ve vás pravdivější a sladěnější s vibracemi Stvořitele či Universem, pak jste schopni být bdělejší a pozornější ke každému přítomnému okamžiku. Mluvím o uznání toho, že uvnitř nás je překrásný božský prostor naplněný Stvořitelovým požehnáním; to je ve skutečnosti přítomný okamžik ve vašem nitru. Energii Stvořitele v něm můžete kvitovat a vyjádřit bdělou pozorností. Nejenže budete svědky své bdělé pozornosti vůči všemu ve vás i kolem vás, ale jste pozorní i ke své schopnosti být svědkem aspektu ve vás, který vše vidí a vše zná. Je to prostor ve vás, je to Stvořitel, je to váš přítomný okamžik, který je možné promítat z nitra do vaší reality. Tato projekce z nitra ovlivní celou vaši existenci, zejména fyzické tělo, smysly, schopnosti a reakce, což váš povzbudí, abyste viděli, vnímali a kvitovali vně sebe to, co znáte ze svého nitra. Můžete to přirovnat k obrazu, který máte v sobě a ten stejný obraz poznáte i vně ve své realitě; je-li jednou toto propojení vytvořeno, zaktivuje se schopnost vytvářet větší hojnost těchže obrazů a dále je rozvíjet, takže si stvoříte svou pravdu. Zažíváte, vytváříte a vyjadřujete Stvořitele a tento posvátný stav bytí označujeme jako bytí v přítomném okamžiku.

Co je to život v přítomnosti je možné vysvětlit mnoha způsoby; znamená to sledovat a být pozorný, avšak ve skutečnosti to znamená být v přítomnosti Stvořitele ve svém nitru a tím je také umožněna přítomnost Stvořitele ve vaší vnější realitě. Každá duše si přeje kráčet se Stvořitelem, často to vnímáte spíše tak, že Stvořitel kráčí vedle vás, pomáhá vám a podporuje vás, ovšem co kdybyste si dovolili představit si, že Stvořitel je zcela přítomen ve vás a byli pozorní ke všemu, čím jste a co prožíváte? Chvíli o tom rozjímejte; spíše než byste se zaměřovali na to být ve Stvořitelově přítomnosti a být vůči němu pozorní, si představte, že Stvořitel je přítomen ve vás a je pozorný vůči vám. Jakou reakci a jaký prožitek by to vyvolalo? Jaké by to bylo a jak by to ovlivnilo váš život?

Představit si, že je Stvořitel vůči vám neustále pozorný a je si vás vědom; je to stejné, jako když vy jste si neustále vědomi Stvořitele a jste vůči němu pozorní; výsledek je stejný - uvědomíte si svou jednotu se Stvořitelem. Ve skutečnosti si umožňujete být přítomni mnoha způsoby a na mnoha úrovních. Je to více, než žít v přítomnosti: je to život v přítomnosti se Stvořitelem.

V úvodu svého poselství jsem hovořil o všech věcech, kterými může být přítomný okamžik, pozitivních i negativních, rozšiřujících i omezujících; mým cílem bylo vás povzbudit, abyste si uvědomili, že jste součástí všeho, ať už je to uvnitř vás či vně. To znamená, že ve svém přítomném okamžiku jste propojeni se vším. Podívejte se na chvíli z okna, co vidíte? Cokoli vidíte, ať už je to člověk, zvíře, rostlina či něco jiného, jste s tím spojeni a jste jednotni se vším. Všechno, co vidíte, má také svůj účel, od stébla trávy po kus odpadku, je to projekce vaší vnitřní energie a schopnosti být všímaví ke Stvořiteli v sobě. Když toto vše přijmete jako součást svého přítomného okamžiku, všechno v celičkém Stvořitelově vesmíru, začnete přijímat to, kým skutečně jste. Poté také přijmete svou schopnost tvořit.

Smyslem vaší existence je tvořit, proto neustále prožíváte Stvořitelovu přítomnost se Stvořitelem. Když jste pozorní a všímaví ke Stvořiteli v sobě a víte, že Stvořitel ve vás je pozorný a všímavý k vám, tak vzniká harmonie a jednota, která vám umožňuje prožívat přítomný okamžik. Teď je jediný okamžik, který máte a je naplněn vším, čím je Stvořitel a když to přijmete, uvědomíte si svou neschopnost být odpojeni od Stvořitele a svou schopnost tvořit cokoli a vše. Zcela plně toto vtělte, představujte si v sobě sama důvěru a zkušenost, že jste stále propojeni a dokážete tvořit cokoli; nechť tato energie naplní celé vaše bytí a všimněte si, jak reagujete na energie, které se aktivují. Možná prožijete expanzi, která vytvoří základ, ke kterému můžete upřít svou pozornost, což pomůže vašemu Teď, aby vás více naplňovalo a probouzelo.

S přijetím jednoty a schopnosti tvořit, je jakýkoli záměr, který respektujete, udržujete a potvrzujete, posilován, abyste ho mohli zažít rychleji a mohl ovlivnit vaši realitu. Toto je jednoduchý a mocný koncept, který může ale také vyžadovat kontemplaci*; to je opravdové poselství mé rozmluvy s vámi.

Abyste si vytvořili realitu, kterou chcete zažívat, k posílení svého duchovního vývoje, k zažití jednoty se Stvořitelem a abyste mohli bez námahy neustále tvořit z prostoru pravdy ve svém nitru, vás nyní vyzývám k probádání tohoto cvičení:

Dovolte si jít do svého srdce a duše, představujte si, prociťujte, vnímejte a uznejte, že jste pozorní a vnímaví k aspektu Stvořitele v sobě. Nepotřebujete ho vidět, vnímat smysly či reagovat, jen si jednoduše dovolte vědět, představujte si a prožívejte.

Dovolte si jít do svého srdce a duše, představujte si, prociťujte, vnímejte a uznejte, že Stvořitel je pozorný a vnímavý k vám. Není žádný daný způsob, jak to prožívat, prostě jen mějte záměr a umožněte cokoli, co se chce projevit.

Otevřete oči a rozhlédněte se kolem sebe a jen pozorujte, že jste propojeni se vším a s každým, jste součástí energie, která vše stvořila a ta je součástí vašeho přítomného okamžiku. Dovolte si přijímat nejvyšší možnou měrou.

Zavřete oči a vyzvěte sami sebe k poznání, že v tomto okamžiku, ať už jste kdy chtěli prožívat cokoli, máte schopnost toho dosáhnout a prožít to nyní. Nechť pocit, že cokoli a vše je možné, zaplní celé vaše bytí i tělo jako tekuté světlo.

Nyní dodejte svému bytí silné uvědomění, že to, co jste právě prožili a připustili vás podporuje, vše co potřebujete udělat je udržet si jasné a opravdové zaměření na to, co chcete prožívat, čím se stát či co obdržet. Nechť je toto záměr silný pocitem, že žijete v jednotě s tímto záměrem, se Stvořitelem. Jste se Stvořitelem v přítomném okamžiku tvoření, vychutnejte si tutuo zkušenost.

Nyní pozorujte a buďte vnímaví ke své realitě a pak si zpětně ve svém nitru povšimněte jakýchkoli posunů či probuzení, které nastaly.

Toto vás má podpořit ve vstupu do přítomného okamžiku a také pomoci prožít pocit Teď, naplňující a láskyplný tak, jak si přejete. Vyzývám vás, abyste zavolali mne, Lorda Buddhu a prožili to s mou podporou.

Podpořme přítomným okamžikem žití Věku lásky
Lord Buddha

* kontemplace - nejvyšší stupeň modlitby, více Wikipedia
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nejkratší psychologická konzultace

11. srpna 2015 v 12:04
psychologicka-konzultace

Přišli ve dvou. Manželé. Byli u mě poprvé.
"V životě jsem nebyl u psychologa!», podrážděně říkal muž. Celým svým zjevem dával najevo, že podle něj je to pěkná blbost.
"Manželka mě ukecala!"
"A?"
"Co - a -? Kvůli synovi. Máme doma debila!", rozpálil se.
"Debil je psychiatrická diagnóza", říkám unaveně. "Váš syn je skutečně v tomto smyslu debil?"
Teď už se jako na debila dívá na mě. Pak přesune pohled na ženu s němou otázkou: "Kams mě to zavedla?!!!"
Žena sedí schoulená na kraji židle, dlaně zasunula mezi kolena.
Muž se dotčeně mračí, obrací se zpátky ke mně a mlčí. Já rovněž. Nakonec nevydrží. Je ještě vzteklejší.
"Takže vy jste posycholožka, jo? Hm. Tak mi teda vysvětlete, co s ním mám dělat?"
"S kým?"
"No se synem!"
"A co je s vaším synem?"

Muž vyvaluje oči, ohromen mou tupostí a neschopností číst myšlenky. Znovu se otočí k manželce a na tváři má napsáno: "Kdes proboha tuhle husu objevila?" Jeho žena je však už zkušený bojovník, ani nezvedne oči a jenom podle toho, jak její tvář bledne poznávám, že veškeré síly vynaložila na to, aby ho sem dostala.

«Je mu čtrnáct a chová se jako… jako…"
"Jak?"
"No… přijdu domů z práce, jeho boty se válejí uprostřed koberce v předsíni. Říkám mu - Umíš proboha v tom životě aspoň něco? Aspoň jednu věc, dát si ty boty na místo? - Stokrát jsem mu to říkal, dávej si je semhle na stranu, ale to ne, jako ten debil, ani mě neposlouchá. Všechno má v životě moc snadné! Telefon rozbil. Ničeho si neváží. Nic mi neřekne. Na matku tadyhle je drzý. Doma nic nedělá. Ať mu řekneš co chceš, je to jako když hrách na stěnu… todlecto… nemá ani stud, ani svědomí! Jak s nim mám nakládat? Jak s ním mám najít nějakou společnou řeč?! Jste psycholožka, tak raďte. Máte snad na to recept?"
"Mám", odpovídám a porušuju veškerá pravidla psychologické konzultace.
"No - a jaký je teda řešení?"
"Řešení existuje", dopouštím se své neslýchané nekázně podruhé. (Existují jisté dané postupy psychologické konzultace. Zejména pokud jde o tu první. Vždycky nás učili, že první schůzka je především sběrem informací, navazováním kontaktu. O žádné terapii nemůže být ani řeči. Natož o nějakém řešení.)
"Pokud jsem vás dobře pochopila, nevíte, jak se synem mluvit, jak s ním najít společnou řeč?"
«No vždyť jsem to říkal!"
"Řešení tu je, velmi jednoduché. Ovšem jestli to zvládnete…", říkám s dokonale upřímnou pochybností v hlase.
«O co jde? Tak mluvte!"
"Nejde o to, co byste řekl, ale o to, že musíte něco udělat."
"A to jako co?"
"Jak se jmenuje váš syn?"
"Marek."
Vzala jsem list papíru a fixkou na něj napsala: "Syn Marek, 14 let". Položila jsem ho do protějšího rohu ordinace. Pak jsem muže vyzvala, ať si představí svého syna, jak na tom papíru stojí.
«Tak co, vidíte ho tam?", zeptala jsem se.
"No… ano."

"Tak teď vstaňte, dojděte pomalu k tomu papíru a postavte se na něj, vejděte do obrazu svého syna a staňte se jím."

Se zřejmými pochybami na tváři to udělal. Zavřel oči.
"Řekněte mi, co teď cítíte?"
"Strašnou samotu. Mám slzy v krku. Chce se mi brečet."
«Proč?"
"Je mi to líto. Všichni se na mě jen utrhujou, nadávaj mi. Nechci být na světě. Jako bych pro všechny byl nějaká příšera."
«Pro koho - pro všechny?"
"Pro všechny, no."
"Pro koho?"
«Pro tátu."
«A co bys od něj chtěl?"
"Aby mě aspoň jednou pochválil. Aby se zeptal, jak se mám. Aby neřval. Aby byl na mě pyšnej… jsem taky mužskej."
«Tak teď se zhluboka nadechněte a vydechněte a můžete z toho papíru slézt."
Muž mlčky došel ke své židli a posadil se. Ticho. Žena si utírala slzy.
«Všechno chápu", řekl najednou div ne šeptem. "Všechno chápu. Já jsem se taky tak cítil, když jsem byl malý. Otec neznal nic než výhrady. Já jsem stejnej. Všechno chápu. Děkuju."
Všechno to trvalo jen osmnáct minut. Poprvé v mém životě…
Kateřina Savinová

Horoskop na období 10. – 16. 8. 2015

10. srpna 2015 v 8:38 | Petra Nel |  Horoskop

Aby Vědomí prostoupilo lásku a Láska prostoupila Vědomí


Stále trvající harmonický aspekt Slunce s Uranem v počátku týdne vrcholí - viz. horoskop z minulého týdne. Působí všechny aspekty, a proto doplním jen drobné niance.
Aspekt Slunce s Uranem symbolizuje pozvednutí vědomí, udělat krok dál. K tomu je potřeba se rozhodnout jít novou cestou. Když se dostáváme do bodu zlomu svého života, svého vývoje, tak si často volíme jednodušší cestu, nechceme přijmout výzvu a podstoupit riziko. Zůstaneme v tom svém jistém, sice nenaplňujícím ale pohodlném. Vymlouváme se na zdravý rozum, na city, které nás k druhému vážou, na povinnosti, které musíme naplnit. Zůstáváme ve starém. Avšak změna, která k nám přirozeně přichází, je projevením Prozřetelnosti a vedením našeho skutečného Určení. V této chvíli máme velkou šanci svůj život obrátit, povýšit, obohatit, naplnit své směřování ke svému Určení. Doba zlomu vůbec nemusí být provázena velkými gesty nebo rozbořením všeho starého. Je to vnitřní rozhodnutí, dozrání k přijetí výzvy a vše ostatní bude vykonáno. Přijdou lidé, situace, příležitosti, abychom naplnili svůj život vědoměji a probudili v sobě více lidství. Je to ochota přijímat impulsy, inspirace a znamení, která ukazují cestu.

Můžeme vědomí lidí rozdělit na tři úrovně: rostlinná úroveň (tělo, ascendent), živočišná úroveň (ego, Luna-mysl) a vědomá úroveň - probuzená (Já, Slunce). Když se má přestoupit z jedné úrovně do té vyšší, dostaneme se na křižovatku. Musíme se rozhodnout a jít i do určitého rizika a přijmout výzvy, které budou rozvíjet naše nové schopnosti a kvality, které více vedou k našemu Určení. Pokud zůstaneme ve svém pohodlném, nastává následně krize a to nastává tehdy, když jsme se předtím vyhnuli rozhodnutí. A začneme "stagnovat - degenerovat" ve svém vývoji. Právě krize nám má pomoci se přerodit a rozhodnout se svůj život povýšit. Když stagnujeme, ubývá nám energie, rychleji stárneme, dostáváme se do apatie, marnosti a ztrácíme smysl pro život. Často se spadne do pocitu oběti a žehrá se na špatný osud. Pokud se nám podaří i přes všechny tyto pocity rozhodnout se se svým životem něco udělat, přijmout zodpovědnost za svůj život, pak můžeme začít pracovat na obrodě svého života - vývoje. S tím samozřejmě vyvstává otázka: Jak mám poznat, že přichází výzvy k mému růstu a ne k mému pádu? A to je velmi důležité mít na paměti. Úroveň rostlinného vědomí je spojena s tělem, tím pádem je spojeno s pudy a instinkty, tedy když nás povede chtíč, je to pokušení. Živočišné vědomí je spojeno s egem. Když vás povede chtění (lpění), získat moc, peníze a slávu, pak je to pokušení. Ale to vše musíme poznat a projít si tím, abychom se od toho mohli odpoutat. Proto je tak důležité poznat sám sebe: jak jednám, myslím, cítím, reaguji, abych vědomě rozlišil, co mi do života přichází. Jak poznáme, že se vyhýbáme kroku postoupit dál? Že hledáme výmluvy místo toho, abychom hledali možnosti. Protože Prozřetelnost nám následně ukáže, jestli je to vzestup nebo pád. A pokud by to byl pád, nenechá nás tam vstoupit, pokud rozlišíme chtíč a ego.

Nemůžeme svou lidskou myslí porozumět celému principu stvoření a vývoje, k tomu je důležitá Láska. Milovat a oddat se. Když otevřeme srdce, v pravou chvíli porozumíme tajemství svého života, vlastního Určení a božského stvoření. A právě tento týden retrográdní Venuše "prochází skrze" Slunce - vědomí ve Lvu, vytváří se konjunkce (12. - 20. 8). Je potřeba pozvednout svou lásku z potěšení, "fyzična" a růžových brýlí na úroveň lásky srdce. Pokud je láska založena jen na přitažlivosti, srdce zůstane prázdné. Tato konjunkce vede k potěšení, prostopášnosti, nevěrám, romantickým zamilováním, které jsou iluzí - projekcí na druhého. V pozitivním je to tvořivost, radost, inspirace, laskavost. Milovat znamená poznat toho druhého a milovat ho takového, jaký je a k tomu je potřeba čas. Poznáte to, že je tam prvotně duševní blízkost, porozumění a stejné hodnoty. Po prvotním poblouznění se teprve ukáže, jestli z toho vznikne láska. A tím, že na konjunkci Slunce a Venuše je Uran, je pozvednutí nebo prozření v oblasti lásky. Vědomě pozvednout svou lásku nad úroveň těla a ega.

V této době se k sobě mohou dostat duše, které jsou pro sebe určené, pokud tedy překonaly úroveň těla a ega. Stejné bude přitahovat stejné. 14. 8. nastává novoluní, Slunce, Luna a Venuše v konjunkci ve Lvu, v harmonii na Urana. Jak krásné postavení, plné lásky, harmonie, krásy, umění, tvořivé inspirace, zábavy a radosti!
Dle učení Petra Danova začíná nový Duchovní rok, dle mariánské slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. se v Bulharských horách sjíždí lidé z celého světa k tanci Paneurhythmy. Máme světský Nový rok 1. 1., následně Nový rok přírodního cyklu - Jarní rovnodennost 20. 3. a pak duchovní Nový rok.
Sabiánský symbol novoluní: "Poštovní holub plnící svůj úkol." Spiritualita ve smyslu přípravy na službu. Poštovní holub symbolizuje spirituální energie, které jsou užívány konstruktivně a přinášejí poselství z jiných oblastí vědomí.
"Uvolnění" vyšších úrovní energií se stává efektivní a hodnotné, dle toho jak slouží vyššímu celku. To je ideál Služby světu.

Jupiter vstupuje 11. 8. kolem poledne do znamení Panny a zůstane tam až do 9. 9. 2016. Jupiter se vztahuje ke kolektivnímu vědomí, morálce, pravdě, víře, moudrosti, bohatství, prosperitě, vývoji a humoru. Poškozený Jupiter vede k povrchnosti, plýtvání, přehánění, nemorálnosti a zesměšňování. Tím, že vládce roku je Jupiter, a který ještě vstupuje do jiného znamení, budeme to pociťovat v oblasti, kde se po nás bude chtít zmoudření, vývoj a nalezení bohatství. Panna je o službě, skromnosti, dokonalosti a střízlivosti, což pro Jupitera znamená, že se zde nebude cítit v plném rozmachu. Jupiter je zde v oslabení. Proto stát se bohatým skrze službu, skromnost a střízlivost, to bude velkou výzvou. Panenská čistota vede k tomu, aby do kolektivního vědomí a individuality vstoupily morální hodnoty čistoty, pravdivosti, morálka střízlivosti, hodnoty jednoduchosti a přirozenosti. To vše se má uvést do každodennosti. Jak to žijete ve svém životě? Na druhé straně se můžeme stát puritány a nelítostnými kritiky všeho. Můžeme přehánět snahu udržet vše v čistotě, můžeme se dostat až do pedantství a chtít mít vše dle své představy.
Merkur v Panně, v opozici s Neptunem ukazuje na zamlžení jasného úsudku, kritického pohledu, nejasnosti a sklony ke lžím. Na vyšší úrovni je mysl schopna prohlédnout a vidět hlubší souvislosti.

Černá Luna se dostává do harmonie se Saturnem do 24. 8. Karma je v podpoře vůči lidem, kteří přijali zodpovědnost za svůj život, za svůj vývoj a své okolnosti života. Získávají dary, které přinášejí zralost, upevnění, pocty a schopnosti učitele či Mistra. Tam, kde není ještě tato zralost, vede Saturn situacemi, kde si musíme uvědomit svou zodpovědnost za vše, co se vám v životě děje. Být si vědom zrcadlení. To, co vidím, je odraz mého vnitřního světa.
Tak a to jsou "drobné" niance ;-), které píši 4 hodiny. To mě Prozřetelnost zase "ošálila". :-)) Na druhé straně můžeme prožít, jak může být náš život bohatý, když vnímáme jemné niance stvoření.

Přeji vám požehnaný týden. S láskou Petra Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

REGENERUJTE SI ZUBY

7. srpna 2015 v 8:35 | http://www.zdravi4u.cz |  Zdraví
Naši zubaři sice taky nabízejí nějaké nátěry na zalepení mírně porušené skloviny, ale tahle skořápková a kostivalová kúra podle Natural News by asi mohla přinést trvanlivější výsledky.
K překladu tohoto článku mě víceméně inspirovala jedna mladá maminka, co si stěžovala, že vlivem těhotenství a kojení se jí nějak "rozpadají zuby" ... třeba se to dá ještě zachránit, i když je to piplačka. Pokud to někdo vyzkoušíte/máte vyzkoušeno, dejte vědět ...


Zapomeňte na plomby, raději si regenerujte zuby

Máte-li zubní kaz, nemusíte hned spěchat dát si ho zaplombovat, nýbrž můžete se pokusit zub regenerovat. Naše těla se totiž neustále obnovují, a i když to není běžně známo, je možno regenerovat i zuby. Obnovit si zuby je bezpochyby lepší než nechat si je zaplombovat, protože většina dnešních plomb obsahuje buď rtuť (známý toxin, který poškozuje mozek a nervový systém), nebo estrogen(bílé plomby uvolňují estrogen a přispívají k hormonálním problémům).

Navíc je regenerace zubů snadná. Potřebujete pouze dvě věci: kořen kostivalu a skořápky z organických vajec. Skořápky se používají proto, že obsahují 27 minerálů a spoustu vápníku, takže je to ideální stavební materiál k regeneraci zubů. Složení vaječných skořápek se vlastně velmi podobá složení zubů a kostí. Kořen kostivalu se užívá proto, že urychluje růst kostí, zubů a tkání. To napovídá i český název "kostival", slovensky "kostihoj".
Když si chcete regenerovat zuby, měli byste sníst jednu skořápku organického vejce denně. Nejlepší způsob, jak ji zkonzumovat, je rozmixovat skořápku na jemné částice s čerstvým ovocem na tzv. smoothie(pozn. překl.: Smoothie - hustý nápoj většinou jen ze samotného ovoce, v USA velmi oblíbený, něco jako naše přesnídávka, ale pije se to).

Ideální je nápoj z banánu, protože banán udrží částečky skořápky v suspenzia neklesnou na dno sklenice. Vejce rozbijte a před mixováním povařte skořápku 5 minut ve vodě, aby se zničily případné patogeny.
ímto tedy doplníte ve svém těle minerály a vápník. Dále je třeba používat na své zuby a dásně kořen kostivalu. Kořen může být čerstvý nebo sušený, pokud je sušený, mírně ho po 10 minut povařte, aby se rehydratoval. Pak rozmixujte asi palec kořene s pár lžícemi vody, aby vznikla tekutina. Tu převalujte v ústech a srkejte mezi zuby asi po 20 minut. Pak vyplivněte.

Pokud budete používat kořen kostivalu tímto způsobem jednou denně, pravděpodobně během pár týdnů uvidíte výsledky. Mnohé kazy se tímto způsobem mohou úplně uzdravit za 1 - 2 měsíce pravidelného denního ošetřování. A nejlepší na tom je, že když se zuby uzdraví, nemusíte si nechat dát na zbytek svého života do úst toxické kovy nebo látky narušující hormonální rovnováhu.
Poznámky: kořen kostivalu může klást vyšší nároky na játra, takže kdo má problémy s játry, měl by se mu vyhnout. Až se vaše zuby zregenerují, měli byste kostival přestat užívat, abyste to nepřehnali.

Česky o regeneraci zubů: http://pravekadieta.cz/2009/04/05/prevence-a-lecba-zubniho-kazu/