Září 2015

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 27.9. - 4.10. 2015

30. září 2015 v 8:40 | Marlene Swetlishoff
Milovaní,
svět se nachází v dalekosáhlém přechodu na vyšší úroveň vědomí a pro mnohé je to těžká doba, protože se uvnitř nás odehrává mnoho změn. Od obyvatel Země je žádáno, aby opustili všechna předchozí očekáváni ohledně toho, jak má vypadat jejich život v materiálním světě, a aby tím nebyli tak posedlí. Každý potřebuje trávit čas o samotě, aby se naladil a aby ty oblasti svého života znovu přehodnotil, zejména aby se podíval na to, jak spotřebovává svoji osobní energii. Je čas podívat se na sebe jako na stvořitele všeho, co zažíváme. Je čas převzít odpovědnost za všechna rozhodnutí, která byla učiněna individuálně či kolektivně. To může být příliš náročné pro někoho, kdo chce být věrný sám sobě a současně žít materiální život a být v interakci s ostatními kolem. Je obtížné dostat se za sebe sama a za omezení, vnucené nám společností a opravdu se soustředit na vytvoření mírového světa plného hojnosti. Nicméně, nyní je potřeba soustředit se právě na to.

Jakmile se člověk rozhodne, že bude žít dle toho, co mu nařizuje srdce a ne toho, co mu říká rozum, přinese mu to větší uspokojení ve všech oblastech života. Lidé se začnou radovat z každé prožité chvilky a nebudou se zaměřovat na to, že se jednou budou těšit z toho a toho. Dojde k přehodnocení snahy získávat věci, které jsou na tomto světě dostupné a přesvědčení, že člověk bude šťastný tehdy, když je získá. Lidé místo toho přesunou svoji pozornost na svůj vnitřní svět a vědomí, na zkoumání svých vnitřních přesvědčení ohledně toho, co je možné a tak naleznou svoji osobní svobodu. To je osvobodí a budou svoji osobní energii používat k vytvoření reality, kterou chtějí prožívat a budou podnikat kroky potřebné k tomu, aby se stala skutečností, aniž by se zavázali k dalším dluhům a náročnější práci. Bude to osvobozující zkušenost, když si uvědomí, že opravdu nepotřebují všechny věci, o nichž si mysleli, že ano, aby mohli být ve svém osobním životě šťastni.

Pokaždé, když se někdo osvobodí od iluze, že potřebuje získávat věci, aby byl šťastný, v kolektivní zkušenosti dochází k velkému posílení. Časem to společnost jako celek osvobodí od skálopevného přesvědčení, že je potřeba získávat další a další věci, protože si lidé na základě vlastní zkušenosti uvědomí, že většina těch věcí není potřeba k tomu, aby byl žit spokojený život. Uvědomí si, že je pro ně mnohem důležitější trávit čas radostným a smysluplným způsobem s rodinou a přáteli. Nyní se odehrává posun vědomí, jak lidé rostou a rozšiřují své obzory ohledně toho, co je pro ně možné. Uvědomují si, že to, co posilují, to budou prožívat. Když překročí staré omezení myšlení a očekávání a posunou se dál, k neomezeným možnostem, budou na vyšší úrovni vědomí manifestovat víc, než kdy předtím.

Když se to odehraje v každém člověku, vytvoří to v něm přání smysluplně dávat druhým, aby je to také obohatilo a motivovalo k tomu, aby se také v jejich vlastním životě pohnuli kupředu k neomezeným možnostem. Když v každém lidském srdci dojde k posunu vědomí na úroveň vyššího fungování, začne se odehrávat mnoho zázračných manifestací a tehdy začne urychlený vývoj a rozvoj lidské rasy. Co trvalo roky, se uskuteční přes noc. Když se lidstvo kolektivně zaměří na vizi vytvoření lepšího, mírového a bohatého života pro všechny; když bude kolektivní vize taková, že je třeba souseda podpořit a dát mu to, co potřebuje, aby se posunul v před, tehdy se bude pro všechny rychle manifestovat lepší realita.

Před každým je teď tento úkol, aby manifestoval to, co přinese každému lidskému srdci větší lehkost bytí, protože otevřené srdce je katalyzátorem, který způsobí ve společnosti velké změny.
Ukazatelem budoucnosti bude krása v srdci a její vyjádření do vnějšího světa. Opravdové světlo každého jedince bude svítit ještě jasněji a bude šířit uvědomění si vyšších úrovní bytí. Každý člověk bude ve svých každodenních běžných aktivitách pociťovat a vyjadřovat víc radosti, smíchu a dobré vůle. To, co bylo ve starém světovém paradigmatu označováno za altruistické, se stane v novém vědomí, které se objevuje, normou.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Nová Země

30. září 2015 v 8:38 | Lee Carroll |  Channeling

S velikou radostí vám, milí přátelé, prezentujeme jedno z nejčerstvějších a dosti významné a aktuální poselství Kryona, které bylo přeloženo ještě ten den, kdy Lee Carroll ho vystavil na svém webu ve formě mp3 záznamu - v pondělí, 28.9. Je to poselství sice textově krátké, ale o to hutnější a energeticky silné. Kryon zde na malé ploše shrnuje to, co řekl k dalšímu vývoji i před pár lety a vysvětluje současné události ve světě. A z celého poselství zaznívá jako nejvýraznější sdělení zdůraznění role starých duší, pracovníků světla.
Kryon také vyzývá ke dvěma věcem: Nepodléhat strachům, nebát se a pak, posílat světlo, hodně světla, nepřetržitě. Kryon říká: "...vy můžete změnit planetu!" A jistě si každý hned uvědomí, vzpomene na výzvu vytvářet a vytvořit Lidskou světelnou vlnu lásky. Zajímavá synchronicita této akce a Kryonovy výzvy v poselství.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu v Portugalsku, 23. září 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
V této místnosti je energie, kterou nyní někteří začínají vnímat. Možná začínáte chápat, že by toto mohlo být skutečné. Nejen ty zprávy, ale i tato věc zvaná channeling. Slyšíte stejný hlas? Ale on je jiný. Chci, abyste dokázali rozlišit, že je jiný. Chci, abyste hned teď vstoupili do svého nitra a zeptali se svého Božského Já, kdo to mluví. Je nezbytné, abyste pochopili, že jsou vám tato sdělení předávána s láskou.
Na této planetě se odehrává něco hlubokého. Můj partner zde sedí a povídá vám o tom a někteří to cítíte, ale je toho tolik… a je to ezoterické. Nyní se vám chystám předat něco, o čem někteří řeknou, že jde o shrnutí. Ale předáváme vám to, abyste to slyšeli i ve vašem jazyce. Jsem zde, abych vám v této místnosti pověděl o některých nádherných věcech.

Před několika dny jsem předal poselství s názvem Nový člověk*. Toto ponese název Nová Země. A toto začíná být obtížné k vysvětlení a ještě obtížnější k pochopení.
Planeta zvaná Gaia je živá. Je živá. A reaguje na vás a vaše vědomí. Není to jen geologie. Zastavme se tedy nyní na moment. Vraťme se zpět v čase do doby, kdy jsem dorazil - 1989. Věci už se začaly posouvat. Říká se mi Magnetický Mistr. A dosud si lidé říkají, o čem to je. Jaký druh anděla je magnetický? (Kryon se směje.) To je metafora a má to co do činění s tím, co jsme identifikovali jako magnetickou mřížku vaší planety. Říkali jsme vám při první komunikaci - v první knize - že lidské vědomí je propletené, propojené a splývá s magnetickou mřížkou planety. A není možné je oddělovat. Toto je multidimenzionální informace a nyní existují některé velmi silné důkazy, že to tak opravdu je. Můj partner s sebou nese učení o důkazech. Lidské vědomí může změnit fyziku a magnetická mřížka Země, v níž doslova žijete, je částečně zodpovědná za to, jak přemýšlíte........


Solara - FRAGMENT SOLAŘINY ZPRÁVY ZE ZÁŘÍ 2015 - RADIKÁLNÍ ZMĚNY

30. září 2015 v 8:32 | Solara |  Channeling


Po celém světě probíhají radikální změny. Jsou jako obrovské koště, které vymetá všechnu špínu, která byla ukryta v zapadlých koutech planety. Nyní musíme poctivě čelit důsledkům svých činností a nečinností. A i když jsme byli v našich životech čestní a poctiví; nyní nastal čas pro poctivé řešení hromadných činností a nečinností, protože všichni jsme součástí JEDNOHO.

Tyto Radikální Změny se nedějí jen "ostatním" - lidem, kteří jsou od nás odděleni; ovlivňují naprosto každého, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Skutečně už dál nemůžeme sami sebe izolovat od toho, co se ve světě děje, i když to neprobíhá tam, kde žijeme. Nemůžeme pasivně ignorovat utrpení ostatních, zatímco se zaměřujeme výhradně na svoje kariéry, svá "duchovní" cvičení a zábavu, abychom se nenudili.

Od úplného začátku, září pociťujeme daleko lépe než srpen. Extrémně těžké energie se zvedly. Pás Zkreslení, který nás ovlivňoval v srpnu, je pryč. To neznamená, že září bude klidné nebo bez výzev; nebude. Bude plné masivních, RADIKÁLNÍCH ZMĚN - změn velkých i malých, změn, které ovlivní mnoho nejzákladnějších věcí našich životů a světa, ve kterém žijeme - Tsunami Změny.

Místy to bude velmi náročné. Tu a tam to s námi od základů otřese. Přesto budeme schopni řešit cokoliv, co přijde, daleko hladčím, sebevědomějším a rozumnějším způsobem, než jsme dokázali v srpnu.........

Všechno, co má

28. září 2015 v 8:12 Pro pohlazení dušičky


Malý Lukáš, který kulhal, a Tomáš se dostali do ústavu pro opuštěné děti ve stejný den a jen několik málo měsíců po svém narození. Vychovatelky se k nim chovaly velmi hezky. Méně hezky se k nim chovali děti ze školy, kterou navštěvovali.
Byly zlé zvláště na bázlivého Lukáše, ale Tomáš je uměl ukáznit, protože to bylo urostlé a inteligentní dítě. Byl nejstatečnější z celé školy a nejhbitější na celém školním dvoře. Právě Tomáš Lukášovi pomáhal a zůstával vždycky blízko něho. Utěšoval ho, když měl strach, při procházkách na něj čekal, hrál si s ním, a protože necítil žádný smutek nad jeho postižením, vyprávěl mu veselé příběhy. Vždycky ho tak rozesmál.

Do ústavu často přicházely manželské páry, které se seznamovaly s dětmi a braly si je často mimo ústav s tím, že by je mohly případně adoptovat. O Lukáše se nikdo nezajímal a Tomáš si pokaždé vymyslel nějakou výmluvu nebo začal zlobit, aby nikam nešel. V případě doktora Turka a jeho manželky Anny to udělal dvakrát.

Jednou v neděli se doktor Turek nechal Tomáše zavolat a zadíval se mu do očí: "Jsi opravdu čiperný kluk! Líbilo by se ti žít společně s námi? Nějakou dobu bys byl v naší péči, ale pak bychom tě chtěli adoptovat. Co na to říkáš?"

Tomáš ztratil řeč. Mít maminku a tatínka jako všichni ostatní! "Ach, ach a-a-ano, ano!" zamumlal. Ale najednou se všechna radost z jeho očí vytratila. Kdyby Tomáš odešel, kdo by se pak postaral o malého Lukáše, který kulhá?

"Já…moc vám děkuji," řekl. "ale nemůžu odejít!" A dříve, než si mohl doktor všimnout jeho slz odběhl.

Zakrátko ho doktor společně s vychovatelkou vyhledal znovu. Tomáš právě pomáhal Lukášovi obouvat speciální botu. Doktor se na Tomáše zkoumavě podíval. "To kvůli němu nechceš odejít k nám, synku?"

"No, já..já jsem všechno, co má," odpověděl chlapec.


Určitě existuje někdo, pro koho jsi "všechno, co má."


( Zdroj: Pohlazení pro duši-Bruno Ferrero )

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.9. - 27.9. 2015

24. září 2015 v 8:27 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
všude jsou znamení, informující lidi na celém světe, že se na jejich planetě odehrává velká změna a že nastal čas, aby si uvědomili, že jsou vzájemně propojeni. Ti, kdo se pokoušeli rozdělit lidi jeden od druhého a od jejich propojení s božstvím, nyní čelí následkům svých rozhodnutí a voleb. Je stále těžší ignorovat rostoucí počet lidí na světe, kteří chtějí mírové soužití. Bude to stále pokračovat, dokud nebudou odstraněny příčiny. Ty, kdo usilují o nadvládu prostřednictvím války, dostihnou následky této skutečnosti a budou muset řešit problémy, které vytvořili, ke spokojenosti obyvatel Země. Čím dříve si uvědomí, že každý na Zemi si zaslouží život v míru, tím dříve se život v míru stane skutečností. Všechny jejich snahy jim pouze vracejí zpátky problémy, které vytvořili svými rozhodnutími a činy. Musí převzít odpovědnost a nést následky.

Všechny činy lidí se musejí odehrávat čestně, opravdově a transparentně, protože staré intrikánské způsoby a tajné dohody za zavřenými dveřmi jsou minulostí. Ti, kdo pokračují ve starých způsobech, budou odhaleni ve světle pravdy a budou hnáni k odpovědnosti. Že takto nové energie fungují, si uvědomují všechny národy světa. Představitelům všech národů přísluší, aby byli soucitní a laskaví k těm, kteří jim dávají na srozuměnou, že lidstvo již více nebude tolerovat žádnou formu podvodů, nečestnosti a neúcty. Svět se stal opravdovým kotlem, kdy je v každém národě reprezentována určitá rasa a koncepce "jinakosti" již neplatí. Začíná být totiž stále zřejmější, že v každém lidském srdci dlí láska a moudrost Stvořitele Všeho Co Je, že každý člověk na světě je v souladu a v propojení s každým dalším jedincem. Všichni se pokoušejí ve svých každodenních životech vyjádřit pravdu.

Doopravdy začalo Velké Probuzení Lidí Země a každá událost, ke které dojde, tuto skutečnost potvrzuje. Stále bude platit, že bude nutno čelit mnoha výzvám, protože výzvy a překážky pomáhají probudit všechna lidská srdce. V určitém bodě pak přijde uvědomění, že lidstvo je součástí vývoje vesmíru a následně z toho vzejde urychlené probuzení vědomí. Vy, kdo čtete nebo posloucháte toto poselství, jste ti, kdo jste předvojem, prošli jste všemi zkouškami, které vám byly dány a nyní jste posíleni ve svém úkolu coby Světlonoši. Vstupujete do nové fáze pohybu a aktivit. Denně se propojujte se svým srdcem a věřte, že co bude od vás požadováno, vám bude ukázáno.

Budete muset přijmout a přizpůsobit se zvýšeným energetickým vlivům a to vám pomůže upamatovat se na vaši roli v rozpracování božského plánu, který se odehrává. Jste brigádou lásky, zasvěcenci nejvyšší alchymie největší síly ve vesmíru. Stůjte pevně a propouštějte všechny energie nebo situace, které jsou v protipólu k tomuto chápání. Vaše mysl je tvůrcem a vy vytváříte monumentální nový svět, aby se z něj radovaly všechny duše. Husté energie se již vašeho každodenního života nedotýkají a všechny zbylé výzvy se rychle vytrácejí z vašeho vědomí i z vašeho aurického energetického pole. Dovolte, aby božská podstata hovořila vaším hlasem a vašimi slovy, dovolte, aby božská esence vyzařovala ve své dobrotě do světa kolem vás. Již nebude možné, aby Světlonoši zůstali malí a neviditelní, sžijte se touto informaci a buďte ujištěni, že vždy jste v bezpečí a pod ochranou.

Vaši průvodci a andělské týmy byly povýšeny, aby byl váš úkol optimalizován a posílen tak, aby měl větší účinek. Neznamená to, že jste se stali někým jiným, znamená to, že nyní operujete na vyšší úrovni vyšších aspektů svého já, svého opravdového a autentického, božského já. Budete vedeni, abyste provedli volby, které vás povedou k manifestaci vašich nejvyšších snů a k vašemu dokonalému smyslu bytí zde na Zemi. Budete vedeni a inspirováni, abyste se pohnuli kupředu k dalšímu správnému kroku. Buďte inspirováni myšlenkami, které vám přinesou úspěch ve všech vašich vyšších aspiracích ve vaší roli ukazatele cesty.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této p

Kryon - Čtyři fáze vývoje lidstva

24. září 2015 v 8:26 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Catanii, Itálie, ve středu 15. dubna 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby,
Opět si přejeme nastavit energii v místnosti jinak, než je nyní. Chvilku to potrvá. Chvíli potrvá, než ucítíte, že energie se skutečně mění. Řeknu to znovu - je zde Kryonův doprovod, který vás zná. Ví, čím vším jste prošli, proč jste tady, a miluje vás. Název, který pro to máme, je rodina. Pro rodinu existuje mnoho názvů. Starobylé národy a Lemuřané jí říkali "ohana". Stále ji tak nazývají. Míní tím, že pocházíte ze stejných semen. Víc než to. Znamená to, že patříte k Zemi. Více než kterákoliv žijící duše, stará duše patří k planetě a ví, jak věci fungují.

Dnes večer vám chci připomenout několik principů. Budeme mluvit o tom, co jste možná očekávali nebo co vám říkali, že máte očekávat. Něco z toho vám možná říkali i ezoteričtí učitelé. Minulý týden jsme se věnovali jednomu tématu a v rámci toho jsme mluvili i o dezinformaci. Duch hovoří v metaforách. Nepředává informace lineárně. Když dostáváte informace, co by se mohlo na planetě stát, nemusí to být přesně tím způsobem. Ve skutečnosti se to stane, ale ne tak, jak jste si mysleli. A já vám dám pár příkladů.

Sedím před starými dušemi a staré duše toto také poslouchají a mají tolik otázek: "Drahý Kryone, kdy bude Země vzestoupenou planetou? Kdy nastane nový světový řád?" Všechna ta očekávání, o kterých jste slyšeli. A vaše šamanská část tolik chce, aby se to nádherné kouzlo šířilo ke každému. Máte moudrost Ducha a cítíte ho, že? Cítíte to. Kdy ho bude cítit každý?

Kdy se stane všechno to, o čem vám bylo řečeno? Kdy konečně Duch zaplaví planetu, takže každý uvěří? Někteří hovoří o tom, že uvidíte Mistry na nebi. Každý pak pochopí. Kdy se to stane? Někteří si všímají nové energie a říkají: "Je to tady. To je ono!" Rád bych vám řekl pravdu. Je krásná. Drazí, žádáme vás, abyste začali používat duchovní zdravý rozum. Dokonce vám předám názvy typů civilizací, které budete na planetě mít. Nejste první, kteří tím vším prochází - ti, kteří vás oseli (Plejáďané - pozn. překl.), další planety svobodné volby, jiné již vzestoupené planety… ti všichni to dokázali. Všichni byli v bodě, kde jste vy. Ti všichni prošli stejnými typy věcí, které se objevily zde. Není to nové, jen je to nové pro vás. Někteří z vás očekávají zázračné věci. No ovšem - však také jsou zázračné. Ale zabere to nějaký čas. Zabere to čas, protože dává smysl, aby to chvíli trvalo......


Tsunami světélkujícího světla a návrat Andělské Mužské frekvence

24. září 2015 v 8:21 | Celia Fen |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, září 2015

Milovaná Světelná rodino, tak jste nyní vstoupili do září a jedete na vlně Světélkujícího světla přijatého vaší Zemí při bráně 8/8/8, neboli při Lví bráně. Cítili jste sílu této nové vlny Světelných kódů, neboť vám pomáhaly posunout vlastní osobní vibrace, frekvenci a přizpůsobit se Vyšším frekvencím, které tyto Světélkující barvy a tóny představují. V září vám budou dány další příležitosti ztělesnit a obejmout tyto nové frekvence a dovolit své Duši tančit na tyto nové tóny a zvuky.

Tato Tsunami Světélkujícího světla vás má podpořit, neboť konečně přijíždíte do svého cíle plného Multidimenzionálního neboli Devíti dimenzionálního ztělesnění na planetě Zemi. Zem byla plně posunuta do své 9ti dimenzionální matrice (Matrixu), takže ti, kteří jsou připraveni, jedou s Tsunami Světla do Vědomí 9té Dimenze.

Opravdu, milovaní, proto je tu na Zemi právě teď tolik zmatku a zmatení. Tato Tsunami Světla funguje tak, jak Tsunami funguje vždy, smývá vše, co není stabilní a bezpečné a vytváří prostor pro nové tvoření.

Tak, Země je nyní ukotvena v Páté dimenzi, ale mnozí stále pracují s vědomím Třetí dimenze. Pak tu jsou mnozí, kteří začali pozvedávat vědomí a posunuli se do šesté, čtvrté a dokonce sedmé, či vyšší úrovně. A tak každý člověk přijímá Světelné kódy a frekvence podle toho, kam se dostal na své osobní cestě rozvoje. Pokud je stále v nižším vědomí, pak tato doba bude vypadat chaoticky a plná strachu.

Milovaní, vězte, že Vědomí Třetí dimenze je zakořeněno v dualitě a strachu, a tak vidí každou událost jako něco, čeho je třeba se bát a jako důkaz "konce" a "zhroucení". Apokalyptické Atlantské vědomí je nejsilnější ve Společnosti na této úrovni, a tak je tu hodně strachu, který dělá nepříjemnosti a který zažívají ti, kdo jsou stále v této frekvenci strachu..................

Saint Germain - Změny čekající na své projevení

24. září 2015 v 8:17 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Saint Germaina přijala Natalie Glasson, 4.9. 2015

V době vnitřní transformace může být náročné přijímat či uvědomovat si, že zde čekají na své projevení velké změny týkající se vás, lidstva a Země. Většina těchto změn je pro vaši mysl nepředstavitelná a přesto jsou již přítomné ve vaší duši a budou i přeneseny do vaší mysli na fyzické úrovni. Vy jste tvůrci těchto změn a transformací, které probíhají ve vašem bytí a také podporujete stejné změny pro lidstvo i Zemi. Možná máte pocit, že vaše úsilí není dostačující nebo nechápete, jak byste jen mohli pomáhat Zemi, dokonce lidem, které neznáte, v jejich vzestupu, když máte jen malou nebo žádnou představu o cestě svého vlastního vzestupu a svém účelu. Toto vyvolává zajímavou otázku - je povědomí a vědomost důležitější než víra a důvěra? Co byste si vybrali jako klíčový směr cesty svého vzestupu, hledání pravdy nebo rozvoj víry a důvěry?

Vyzývám vás, abyste nad těmito otázkami rozjímali, protože jsou to dvě cesty, obě poutavé a obohacující, i když jsou velmi rozdílné. Mnoho pracovníků světla hledá moudrost ve svém bytí i své vnější realitě, touží po duchovním vědění, neboť se jim zdá, že to podpoří duchovní realitu a vtělení Stvořitele. Když k získané moudrosti a vědomostem přidáte víru a důvěru, je zde neutuchající touha a možná dokonce usilovná snaha získat hlubší pochopení sebe a Stvořitele, abychom se posouvali po cestě k osvícení. To znamená, že pracovník světla možná nikdy skutečně nevtělí moudrost, i když ji bude dobře znát ve své mysli.....

Horoskop na období 21.9. – 4.10.2015 a období 21.9. – 4.10.2015

22. září 2015 v 15:05 | Petra Nel |  Horoskop

Osud světa


Moji milí,
tyto dva týdny nelze od sebe oddělit. Procházíme velmi zásadní dobou a v těchto dvou týdnech se rozhodne o osudu světa. Zviditelňuji to, abychom si každý sám za sebe byli vědomi své síly a schopnosti ovlivnit dění už jen tím, jak myslíme, mluvíme a konáme. My lidé to máme ve svých rukách, my vytváříme osud. Propadnout strachu je jen vzdání se své síly. A proto vám všem, kteří čtou mé horoskopy, velmi věřím, že "mé" informace využijete ku prospěchu svého života a celého světa. A na strach se už jen usmějete.
My, slovanské národy, oplýváme silou Ducha, a proto v takto rozhodné době ji použijme!
Zároveň jsme velmi podporováni z jemnohmotného světa a vtělenými Mistry právě kvůli této době a také vědomými lidmi, kteří konají. Jsme podporováni, abychom přetvořili staré mechanismy a zapsali novou matrici právě našim přístupem. Není to o pasivním přijetí, ale o uvědomění si, že my tvoříme svět. A nyní je vidět výsledek, který jsme vytvořili v rámci několik desítek let či dokonce staletí. A nyní je potřeba najít nový mírový přístup.

Slunce se dostává do konjunkce s Černou Lunou - karmou, Vzestupným uzlem ve Vahách. Již jsem psala o Černé Luně - karmě ve Vahách, kdy se dostáváme k tématu rovnováhy, spravedlnosti a nastolení hranic. Zde je téma závislosti, lpění na něčem, na někom, hezky vypadat na veřejnosti, být přijatý druhými i za cenu sebepopření a ztráty vlastní identity. V této době se zviditelní všechna nerovnováha světa. Slunce, které se dostává do konjunkce, zasvítí na nejcitlivější místo společnosti (Váhy), nerovnováhy, závislosti, lpění, přetvářky, strachu z odmítnutí, veřejného zostuzení a důležitosti udržovat hranice ve všem. Vše má své hranice, rovnováha je symbolizována Vahami a tam je hranice, kdy nastane nerovnováha. Zviditelňuje se potřeba hranic i fyzických (států) a mít možnost o svých hranicích rozhodnovat. Pokud nerozhoduji o svých hranicích, kdo o nich rozhoduje? Čím vlastně jsem, když nemám možnost rozhodovat o svých hranicích? Každý v sobě máme jiné hranice, ve všech oblastech: v oblasti metální, emoční, hmotné, duchovní a také ve společenské hranici státu. Jak krásně se nyní zviditelňuje důležitost hranic, kde jsme bezmezně ztratili sami sebe, abychom byli "nahnáni" jako zfanatizovaní lidé s příslibem nalezení "ráje na Zemi". Někteří byli z velké části zneužiti lidmi, kteří chtěli jen mamon - obohacení, bez ohledu na to, kam ve skutečnosti ty lidi uvrhnou. Vidíte, jak je důležité být v bdělosti, když vám někdo slibuje modré z nebe?

Být oběť či viník? To je další téma karmy ve Vahách. Jen člověk, který zná a má zodpovědnost za své hranice, jedná a tvoří v zájmu harmonie. Nenechá se zneužít, nedostane se do pozice oběti, důvěřivého beránka a nestane se ani viníkem. Boj - agrese, když ji popřu a nebudu se bránit, stanu se otrokem. Ani jedno není dobře a nalezením rovnováhy mezi agresorem a otrokem naleznu střed a tam leží MÍR. K tomu ale musím být aktivní. Nemohu čekat, až někdo něco udělá.
Kde tedy leží naše zodpovědnost? V sobě! Nepřijde žádný Mesiáš a nezachrání nás. I kdyby přišel, pak my lidé bychom z něj udělali fanatického blázna - zesměšníme ho. Ale především bychom zase zvenčí čekali pomoc, záchranu. Ale lidstvo je již schopné a má v sobě objevit sílu hodnou Mesiáše - Ježíše Krista. Pak k nám může přijít síla Ducha, která vstoupí a bude skrze nás KONAT. Jen tak se můžeme dotknout a otevřít svou skutečnou sílu v sobě, všichni ji v sobě máme. A to, co se děje, nás k tomu vede. Jako Ježíš, který vstoupil do Chrámu svého Otce a vyhnal všechny trhovce, kteří z božského chrámu udělali jen ziskuchtivé tržiště, tak i my musíme konat. Rozzlobil se a bránil Chrám svého božského Otce. Kdo jiný to měl udělat, když on jediný svého božského Otce v sobě cítil a ctil?

Tak, jak jsem v předešlých horoskopech psala vše o karmě, mysli a cestě, se nyní vše jen zintezivní, jasně zviditelní a lidé prozřou. Každý si to prožije dle své úrovně vědomí a v individuálním životě se též objeví velmi zásadní momenty: postavení se před osud, kdy se po nás bude v této chvíli chtít probudit a využít sílu Ducha v sobě. Jsme zahlceni událostmi, komplikacemi, těžkostmi. Jediná cesta je probudit své Kristovství v sobě. Tím zachráníme svět a nastolíme harmonii. Použijte modlitbu a pohled na svět s láskou a soucítěním, a pak přiložte ruku k dílu a nenechte konat zlo a postavte se mu. Tím naplňujete Kristovstí. Mějte na paměti: Srdce - emoce, Rozum - myšlenka a čin … jen tak je propojeno v trojjedinosti a mění to svět.

Úplné zatmění Měsíce

Úplné zatmění Měsíce nastane 28. 9., počátek ve 2 hodiny a 10 minut do 7 hodin a 23 minut je v České republice zcela viditelné. Začátek úplného zatmění ve 4 hodiny a 10 minut až do 5 hodin a 23minut. Slunce ve Vahách, v konjunkci Černá Luna, Dračí hlava se dostane do úplňku Luny v Beranu. Země se dostává do osy mezi Sluncem a Lunou. Zem zakryje dopad světla na Lunu, která stojí v Beranu. Luna v Beranu symbolizuje individualitu, sebeuvědomění, Já, počátek - první znamení zvěrokruhu. Luna symbolizuje duši, paměť duše, emocionální potřeby, ženy, děti, rodinu, rodnou zemi, Matku, Matku Zemi. Co znamená zatmění a pro nás Čechy ještě k tomu v den svatého Václava, patrona Čech a Moravy? Zatmění symbolizuje možnost zapomnění na své Já, individualitu, kořeny, na své děti, kdo jsem, na svou duši. Zároveň v duši jsou zapsány všechny zkušenosti z minulých životů, emocionální prožitky - jak ty traumatické (ty jsou silnější) tak pozitivní. Ve vašem životě existuje pouze to, co si vaše duše pamatuje. V této době můžeme ztratit sami sebe a tím pádem vše. Nebo se rozvzpomenout na své skutečné Já a tou je božská jiskra. Tím se vymažou staré zápisy duše a z jemnohmotného světa, silou Ducha podpořena - propojena božská jiskra ve vás tím získá na síle. A přetvoří se postupně realita. Na jedné straně možnost konce starého světa nebo na straně druhé zapomnění. Tak nebo tak jsme v procesu vývoje vědomí lidstva, která se zviditelňuje skrze hmotné projevení. Viditelné projevy.

V této chvíli je potřeba zviditelňovat pravdu tak, abychom vše viděli komplexně, proto i já zviditelňuji to, co ke mně přichází tak, jak přichází. Někteří z vás víte, že jsem součástí skupiny, která aktivovala akci Obroda národa na Bílé hoře. Tato skupina dále pracuje pro harmonizaci společnosti na všech úrovních bytí. Vzhledem k celému dění jsme měli celodenní setkání 19. 9. Nyní zviditelňuji za celou skupinu důležitá uvědomění, která se vztahují k důležitosti celého dění. Již dlouho se mluví o tom, že Česká republika je srdcem Evropy. To není žádná novinka. Uvědomujeme si důležitost aktivování síly v srdci. Vzhledem k tomu, že zatmění Luny symbolizuje ženu, je velmi důležité, aby ženy v sobě zaktivovaly svou ženskou sílu, mír, klid a bezpečí za podpory mužů. Když žena prožije v sobě pevnost, klid a mír, dostaví se pocit bezpečí, je to sebeuvědomění, které potom přináší schopnost i péče o rodinu, společenství, pomoc potřebným… Naplní se rovnováha mezi Beranem - individualitou, Já a Vahami - my, společenství. Když žena nalézá takovou sílu, prožitek sama sebe, tvořitelky života, když se zastaví a v tichu začne naslouchat své duši, a když se toto naplní ještě v době 27. 9. a přímo 28. 9., pak se tato síla znásobí a zapíše se do kolektivního vědomí. Pronesena modlitba za mír v české zemi a následné vyzáření do okolních států.

Rozhodujícím článkem řízení společnosti jsou politici a hlavou je prezident. Je důležité si uvědomit, že jsou zrcadlem nás. Když chceme, aby vládli pro blaho lidu, země, potřebují podporu. Pokud k nim budeme vysílat negativní myšlenky, podporujeme v nich negativní složky, a pokud k nim vysíláme světlo, podporu, důvěru, pak v nich podporujeme rozrezonování vyšších kvalit. A je potřeba zmínit, že z celkového pohledu jednání s druhými státy si naši politici vedou v krizové situaci dobře: Abychom se zase nestali oběťmi, jak se již v naší historii stalo mnohokrát. Proto ženská prosba k prezidentovi (Slunce) ze ženského (Luna) klidu a ticha za zachování míru a ochrany našich dětí má velkou sílu, která se zapíše v proudu energie. Zároveň v této době proběhne i skutečný rituál ve skupině žen, kde tato prosba bude i fyzicky zapsána tak, aby to bylo ukotveno ve hmotě a vědomě podpořen pozitivní vývoj. Symbolika Slunce, Luny a Země jasně ukazuje: Země stojí mezi Sluncem a Lunou, což symbolizuje, že zharmonizování Slunce ve Vahách - my a Luny v Beranu - Já, má projít "ze Mě". Z nitra každého.

To vše za skupinu.
Moji milí, jsem a jsme s vámi spojení. S láskou Petra NelText na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová / zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Chtěl jsem příliš mnoho…

22. září 2015 v 8:14 | FATHER FORGETS, W.Livingston Larned |  Pro pohlazení dušičky

Chtěl jsem příliš mnoho…


chtel-jasm
Tento dopis otce synovi napsal W. Livingston Larned před téměř sto lety. Slavným se stal, když ho ve své knize "Jak získávat přátele a působit na lidi" použil Dale Carnegie. Přečtěte si řádky známé po celém světě. Ještě dnes nás berou za srdce a ještě dnes nám mají co říci. Připomeňte si je, až budete chtít zvýšit hlas na své dítě…
«Poslyš, synku. Říkám tahle slova zatímco ty spíš; malou dlaň sis položil pod tvářičku a kudrnaté světlé vlásky se ti přilepily na čelo. Vkradl jsem se docela sám do tvého pokoje. Před chvílí, když jsem seděl v knihovně a četl noviny, zaplavila mě najednou vlna kajícné lítosti. Přišel jsem se ti k tvé postýlce vyznat ze své viny.
Na co jsem v knihovně myslel: že jsem si na tobě vylil svou špatnou náladu. Vynadal jsem ti, když ses oblékal do školy, protože ses sotva dotknul žínkou obličeje. Vyčinil jsem ti, že sis nevyčistil boty. A rozzlobeně jsem na tebe zakřičel, když jsi něco ze svého oblečení pohodil na zem.
U snídaně jsem ti taky nedal pokoj. Rozlil jsi čaj. Moc rychle jsi jedl. Dával jsi lokty na stůl. Namazal sis na chleba moc másla. A potom, když sis šel hrát a já odcházel na vlak, ohlédl ses, zamával rukou a volal: "Ahoj tati!" - a já jsem se zamračil a odpověděl: "Narovnej se!"
A k večeru jsem s tím začal nanovo. Když jsem se vracel, viděl jsem, jak hraješ kuličky a lezeš přitom po kolenou. Měl jsi děravé punčochy. Ponížil jsem tě před kamarády, když jsem tě přinutil, abys šel přede mnou domů. "Punčochy jsou drahé a kdybys je musel kupovat za své peníze, byl bys opatrnější!" A to ti říkal vlastní táta!
Vzpomínáš, jak jsi pak přišel do knihovny, kde jsem četl, nesměle a se strachem v očích? Když jsem na tebe přes okraj novin jen letmo pohlédl, podrážděný, že mě někdo ruší, zastavil ses polekaně ve dveřích. "No, co je?", zeptal jsem se příkře.
A ty jsi neodpověděl, ale vrhl ses ke mně, objal jsi mě kolem krku a dal jsi mi pusu. Tvé ruce mě stiskly s láskou, kterou bůh vložil do tvého srdce a kterou ani mé nevlídné chování nedokázalo vymýtit. A pak jsi odešel nahoru po schodech a nohy se ti přitom zamotaly.

Brzy potom, synku, mi vypadly noviny na zem a já jsem dostal strašný strach, až se mi zvedal žaludek. Co to se mnou provedl zvyk? Zvyk dotírat a poučovat? Je to snad má odplata za to, že jsi malý chlapeček? Nikdy bych nemohl říci, že tě nemiluju, jenomže jsem od tvého mládí očekával příliš mnoho a měřil jsem tě hodnotou svých vlastních let.
Přitom ty máš v povaze tolik zdravého, krásného a upřímného. Tvé malé srdce je tak veliké, jako úsvit nad vzdálenými vrchy. Projevilo se v tom živelném projevu, když ses ke mně vrhnul, abys mě políbil na dobrou noc. A nic jiného dneska nemá význam, synáčku.
Přišel jsem ve tmě k tvé postýlce, abych si klekl, protože se stydím! Je to jen slabá náhrada. Vím, že dnes bys ty věci nepochopil, kdybych ti je takhle řekl, až se probudíš. Ale zítra budu opravdovým tátou! Budu tvůj přítel a budu trpět, když ty budeš trpět, budu se smát, když ty se budeš smát. A ukousnu si jazyk, jestli z něj ještě vyklouzne podrážděné slovo. Budu si ustavičně opakovat jako zaklínadlo: "Vždyť je ještě chlapec, malý chlapeček!"
Bojím se, že jsem v tobě v myšlenkách zkrátka viděl už dospělého mužského. Ale když tě teď vidím, jak se unavený choulíš v postýlce, chápu, že jsi ještě dítě. Ještě včera tě maminka nosila a tvá hlavička se opírala o její rameno. Žádal jsem od tebe příliš mnoho, příliš mnoho.


( Zdroj: http://www.pronaladu.cz )

První den v zenové zahradě

20. září 2015 v 9:48 | Bizarro.com |  Humor

Kryon - Jak to funguje

16. září 2015 v 6:37 Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas,, 8. února 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. A tak informace, které vám od této chvíle předáme, nejsou jeho. On je jen nechává proudit. Ano, dělá to svým vlastním způsobem. Prověřuje je, ale je to stále energie naplněná Boží láskou, světlem a čistotou. To je to, o čem bych chtěl, mimo jiné, mluvit.

Vnímání, vědomí, světlo, tma. Dívám se na staré duše v této místnosti. To jsou ti, kteří prošli mnoha energiemi na této planetě. A přitom vidím některé z vás, kteří byli šamany. Ve staré energii bylo vymezení mezi temnem a světlem a temnota byla přijatelná. Pracovníci světla strávili spoustu času bojem proti zlu a temnotě, když generovali světlo. Dokonce ještě před necelými 10 lety se léčitel, který se přiblížil k jednotlivci, musel chránit před negativitou, kterou si tento jednotlivec nesl.

Žijete ve světě a jste lidmi. Opustíte toto místo a ponesete si tolik různých druhů vědomí ve formě energií. A mnoho z vás bude stále přesvědčeno, že musíte bojovat s temnou stranou. Říkám vám to již 3 roky, je to jinak. Pokud se budete šikovat k bitvě stejným způsobem, jak jste to dělali posledních 20 let, ještě jste to nepochopili. Ještě jste to nepochopili. Jste od tohoto osvobozeni! Můžete říci: "Ale oni tu pořád ještě jsou..." Chci vám říci, pokud cítíte negativitu, je to vaše negativita, kterou vnímáte, protože světlo v této místnosti právě teď vše omývá a čistí. Světlo je aktivní, temnota není. Je pasivní. To znamená, že když rozsvítíte světlo v temné místnosti, temnota je pryč. A právě teď, v této místnosti, i když zde mohou být starší negativní vlivy, energie a myšlenky, jsou v tomto okamžiku pohřbeny ve světle. V tomto okamžiku. Pracovníku světla, jdeš-li ven a jsi-li léčitel, chci, abys věděl, že tvé světlo je tak silné, že temnota nemá šanci. Nemá šanci, kamkoli jdete, tam rozsvítíte světlo v temné místnosti. Uvědomujete si, že tma nemá svou vlastní energii? Musí tam být absence světla, aby vyhrála. Chtěl bych, abyste o tom chvíli přemýšleli.

Co se děje právě teď? Prostřednictvím svého záměru jste rozsvítili světlo. Můžete být negativní osobou, která zde sedí. Nemusíte být ani starou duší. Řeknu vám, světlo kolem vás tlačí tak daleko, právě teď je ten správný čas pro probuzení. To je to, co se děje. To je to, co je odlišné. Pracovníku světla, možná jsi léta pracoval určitým způsobem. Můžeš být hrdý na způsob, jak jsi pracoval, abys bojoval proti tmě tvým způsobem. A já ti teď říkám, přestaň bojovat s temnotou a rozsviť své světlo.Protože to je jediná věc, která teď bude fungovat. To je nové.

Další otázka, která byla položena, se týká buněčného vývoje, fyzičnosti lidského těla. Všechna práce, kterou jste udělali dnes na tomto workshopu - co je třeba dělat, co se stane, kterým směrem se posouváme? Začnete to cítit fyzicky? A odpověď zní: samozřejmě. Pokud se chystáte vědomě změnit svou buněčnou strukturu, co si myslíte? Myslíte si, že budete jen tak chodit kolem jako vždycky, nebo by mělo dojít doslova k fyzickému posunu a změně v tom, jak se cítíte? A odpověď zní:ovšemže k tomu dojde.

Jak budete pracovat na svých buňkách, první věc, kterou ucítíte, je mír. Mezi vámi jsou ti, kteří nejsou v klidu a míru. Vstanou z křesla, odejdou, nebudou klidní. Vždy je něco, s čím bojujete. Vím, kdo je tady. Já vím, kdo tu je! Poslouchejte mne. Nejste už z toho unavení? Nebo si myslíte, že je to váš odkaz? Nebo jste na to hrdí? Je to staré. Je to zbytečné. Toto je nová lidská bytost: ten, kdo se bude držet Boha uvnitř a kdo bude mít světlo tak mocné, že všude tam, kudy chodí jeho světlo září, tak negativita běží na druhou stranu. To je nové. Není načase, abyste se uvolnili, abyste si odpočati? Zažeňte obavy pryč a buďte ve svém životě klidní, abyste se mohli zvednout ze židle a cítit jiné fyzické "já".

A s tím přijde lepší zdraví. Chtěl bych, abyste mne chvíli poslouchali. Někteří z vás chtějí změnit některé věci v rámci svých těl, určitou chemii. Už jste zkoušeli některé věci a ty nepomohly, nefungovaly. Víte, co je katalyzátorem pro všechno, co jste kdy chtěli? Uvolnit se a být klidný. Věděli jste to? Protože tak dáte svému tělu šanci, aby s vámi mohlo mluvit. Aby se váš metabolismus začal měnit, aby vaše buňky fungovaly takovým způsobem, který by vám přinesl lepší zdraví, méně nachlazení, lepší energii, žádné obavy. Můžete chodit zpříma, protože jste více součástí světla na planetě. Neexistuje žádné další břemeno. Já vím, kdo je tady.

Poselství pro týden 13.9. - 20.9. 2015

16. září 2015 v 6:35

Milovaní,
jak umožňujete, aby docházelo k většímu přijetí kosmických energií do vašeho vědomí a do vašich fyzických, mentálních a emocionálních těl, noříte se ještě hlouběji do své psychiky. Je to proces, který se v dnešní době odehrává u každého na této planetě; v závislosti na vašem pochopení toho, co se děje - vy, kdo čtete toto povídání, jste ti, u nichž se předpokládá, že budete sloužit ještě více než předtím. Svět vás potřebuje, abyste byli plně přítomni a abyste chtěli použít své mocné energie k probuzení obyvatel vaší planety . Jak se přelévají energie dvou protichůdných pólů, stáváte se mocným nástrojem síly pro dobro. Vaše božská esence sestupuje do vašeho éterického pole a dochází k hluboké integraci. Na vnější rovině je snad tento proces nepozorovatelný, ale zcela jistě jej lze cítit, protože přes prožitek energie a uvědomění člověk dosáhne mistrovství na fyzické úrovni.Říkáme vám, nebojte se podívat se na svůj vnitřní stín, raději mu čelte zpříma a přijměte ho jako důležitou součást vaší cesty za osvícením.

V průběhu tohoto procesu se vlastnosti jako bezpodmínečná láska, soucit a slitování jemně přizpůsobují vaší duši, protože vy nyní tyto kvality obracíte ke své vlastní bytosti. Každá pozemská zkušenost by měla být důležitou lekcí duše, která potřebuje být zkoumána, pochopena a přijata. Vše, co se odehrává ve vnějším světě, je odrazem vašeho přání coby duše učit se růst a rozvíjet se do ještě vyšších dimenzí reality a pochopení. Váš záměr a připravenost projít těmito zkušenostmi vám pomáhá postupovat vpřed na vaší jedinečné cestě světla k mistrovství ve fyzické úrovni. Pokuste se naladit své smysly na skryté pocity elánu a nadšení, prýštící z vaší duše pokaždé, když překonáte a uvolníte z vaší bytosti další iluzorní omezení. Ano, jste to VY, na vyšší úrovni, vychutnáváte si, čeho jste dosáhli! Z úrovně duše to znamená, že jste úspěšně prošli další zkouškou a zasvěcením. Oslavte tyto chvíle a označte si je tak, že se odměníte; můžete se mimořádně hýčkat anebo si udělejte symbolickou oslavu, což vás povede k dalšímu posílení.

Vězte, že vy, kdo čtete toto poselství, jste všichni žáci na cestě světla a nyní se nezadržitelně blížíte k ukončení smluv a dohod, které jste učinili předtím, než jste vstoupili na tuto planetu v tomto, nebo v jiných životech. Tento život je zde, abyste zavázali všechna uvolněná vlákna, s nimiž bylo nutno nějak naložit z pozice nejvyšší integrity duše, jaká jen byla možná a vy všichni jste získali světelné tělo a privilegia, která jsou s tím spojena. Tato privilegia vám, coby duši, umožní projít odlišnými oblastmi vesmíru, než ve kterých nyní pracujete, když se snažíte o dosažení vyšších úrovní vzestupu galaktického a vesmírného prožitku. Tento proces stále pokračuje, protože je zde vždy něco, co je třeba zažít a naučit se, abyste rostli a abyste rozšiřovali božskou jiskru uvnitř vás, jako Bůh v akci na vesmírném hřišti!

Pro ty, kdo se zrovna probudili: proberte se z dřímoty a vězte, že nikdy není pozdě! Neodsuzujte druhé za to, že jste se vzbudili pozdě, protože opravdu, ještě nebyla doba, aby k tomu došlo.
Vše co se děje, je v božském načasování, v souladu s požadavky vaší duše a božského plánu pro Zemi. Popravdě, jste vybaveni schopností pohybovat se nyní dopředu ve skocích. Buďte k sobě i k druhým laskaví a vezměte na vědomí, že rozvoj jednotlivého člověka nelze na této planetě dopodrobna rozpoznat. Je vysoce pravděpodobné, že jste doposud spali, abyste nyní přinesli vaše jedinečné a cenné energie online, v perfektním načasování. Oceňujte svůj růst a duchovní vývoj bez odsuzování a otevřete se přicházejícím energiím, synchronizovaným příležitostem a možnostem, které se nyní otevírají.

Horoskop na období 14. - 20.9.2015

16. září 2015 v 6:31 Horoskop

Mysl - Mág

Slunce v sextilu se Saturnem přináší rozvahu, soustředění a stabilizaci. Slunce prochází posledním dekanem Panny, kde máme možnost procítit láskyplné přijetí každodennosti, pozemského života a služby. Být pomocníkem v obyčejném životě, s láskou plnit své pozemské povinnosti. Aby láska prostoupila mysl - analýzu. Znamení Panny je naplnění dokonalosti, jasnosti a ta má projít skrze láskyplné pochopení lidského bytí. Bez lásky by Panna zůstala kritickým pedantem.
Slunce se přibližuje k Černé Luně a Vzestupnému uzlu, kdy se zviditelní karma, tedy vše, co je zatížené, v disharmonii. Proto máme tento týden na stabilizaci a dokončení. Zodpovědně přistoupit ke svému životu, konání, myšlenkám. Přijmout svou zodpovědnost za svůj život. Zviditelňují se naše závislosti (na čem?, na kom?), zavděčování se, která vedou ke ztrátě sebe sama. Jen proto, abych byla pro druhé přijatelná, nebo aby mi z toho plynuly nějaké výhody. Děje se to jak v nás tak i v politice, v nastavení společnosti. Černá Luna ve Vahách zviditelňuje karmu světa, jeho nerovnováhu. My jsme svět. A hledáme, abychom zůstali sami sebou a přitom nebyli sobečtí, byli otevřeni ke spolupráci a pomoci. A na druhé straně abychom svou závislostí na "něčem" neztratili svou identitu.

Merkur stále vytváří kvadraturu s Plutem (do 30. 9.), kdy právě mysl (komunikace) je zatížena negativními myšlenkami, mentálními programy, které se nás snaží udržet ve stagnaci a strachu. Tím, že Merkur je retrográdní od 18. 9. do 8. 10., bude nás mysl držet. Objeví se strachy, destrukce, bezmoc a touha po moci, chtít ovládat, mít vše pod kontrolou. Pasivní vliv je bezmoc (chudinka), projevená forma kvadratury je moc (despota - diktátor), ovládat a manipulovat ze strachu. Mysl je nástroj ega. V lidech může být uměle udržován strach, protože tak jsou snadněji ovladatelní. Jde o udržení si mysli v čistotě, ve světle, ve víře. Mysl je nástroj, je to posel, který spojuje božské a lidské. Představte si posla, který je v božském království a dostává napsanou zprávu, kterou má doručit do lidského království. Nebo naopak z lidského království se posílá zpráva do božského království. Ten posel nezodpovídá za to, co je napsané ve zprávě a co předává a z jakého království pochází. Je to posel a ten je neutrální - jen vykonává svou práci. Zodpovědní jsou ti, kteří zprávu vytváří a ti, co s tou zprávou pracují. Posel se neztotožňuje se zprávou, kterou nese.

Zkuste takto přistupovat ke své mysli. Neztotožňujte se se svou myslí. Bohužel lidé jsou tím, co je v jejich mysli a přitom je to jen nástroj - posel, který má něco zviditelnit pro druhou stranu: co je úkolem člověka, pochopit, poznat a uvědomit si, kým skutečně je a prohlédnout své vzorce chování, reakcí, očekávání, představ a domněnek.
Stát se čistým poslem, který rozpoznává, z jakého do kterého království nese zprávu. A právě v době kvadratury Merkura a Pluta bude mysl tak natlakována, přeplněna, abychom to již mohli prohlédnout a uvědomit si. A buďto se osvobodíme od destruktivní mysli nebo propadneme strachu. To, že budu cítit strachy a negativní myšlenky, je prostě lidské, ale je na každém, jestli se s nimi ztotožní. Žiji:"Já jsem strach","Já jsem ten špatný" nebo teď skrze mou mysl prochází strach a negativní myšlenky, které mohu Já ovlivnit? A kdo je mé Já? Ten strach? Ne, Božská jiskra. ;-)

Mysl prochází transformací - smrtí a znovuzrozením. Bohužel se objeví ve společnosti bezohlednost, sobectví, soupeření, prostě všechny negativní stránky lidské povahy, až někdy ti vnímavější a ohleduplnější budou zírat, jestli je to vůbec možné. Je to vůbec ještě člověk? Kde je v tom člověku lidství? Trocha ohleduplnosti? To záleží na tom, jestli člověk podlehne strachu, protože pak se začne chovat spíše instinktivně - tedy jako "zvířátko" a tam vyhrává ten silnější. Pokud toto kolem sebe uvidíte, jediný způsob jak se zachránit je vystoupit z jejich hry - ze soupeření, z boje. Ti, kdo zůstanou v soupeření a boji, se "ubijí" navzájem - svou negativitou. Že jim to projde? V žádném případě! Důsledky budou brzo viditelné. Po celou dobu Černé Luny va Vahách působí okamžitý návrat důsledků svého konání, aby bylo umožněno vidět spojitost příčiny a následku. Tím se lidé rychleji učí. Jen prostě buďte bdělí jak ve svém nitru, mysli, tak i ve vnějším světě, až se setkáte s negativitou, podrážděností a bezohledností lidí. Tím vás to nezaskočí a nevtáhne do jejich hry, na někom parazitovat. Bdělost je jednou z mnoha vlastností probuzeného člověka. S čím budeme po celou dobou retrográdního Merkura ve Vahách konfrontováni je: Jaký mám být, abych byl přijatelný pro druhé? Kým skutečně jsem - má identita? Projevení se! Podle očekávání druhých, podle očekávání sebe (jaký bych měl být), přirozenost - skutečnost. Jsem, který Jsem.

Saturn vstoupí 18.9. do znamení Střelce. Učební lekce je ve víře, v pravdě a ve svobodě. Kdy si ji uvědomíme? Když jsme v těchto oblastech omezeni nebo nám ji někdo chce vzít.
Venuše ve Lvu, v harmonickém aspektu na Urana v Beranu podporuje vznik nových hodnot v srdci, oživení hodnot, lásky, harmonie a radosti. To, co máme v srdci, určuje směr a naplňování v životě.
Přeji vám mír v mysli a lásku v srdci. Petra Nel

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.9. - 13.9. 2015

10. září 2015 v 10:40 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
došlo k posunu energií na Zemi i ve vás. Stále jste na pomezí dvou světů, ale učinili jste rozhodnutí. Rozhodli jste se pro růst a vývoj vaší duše a to vás přivedlo k vyšším frekvencím, které vás nyní obklopují. Na povrch se vynořuje nový aspekt celé vaší bytosti. Mnozí z vás jste ještě v procesu očisty, očisty vašich čtyř nižších těl a budete pociťovat účinky tohoto očistného procesu. Někteří z vás jsou někdy šokováni nad slovy a myšlenkami, které přicházejí do vašeho vědomí… To je vaše ego, které se snaží dostat vás zpátky pod svou kontrolu tím, že se pokouší odvrátit vás od vašeho nového vnímání sebe sama. Dobré je, že nyní rozpoznáváte, co se děje a jste schopni na to reagovat tím, že když ty myšlenky přijdou, změníte je. Skutečně se stáváte alchymisty, měnícími sled nižších dimenzí prožívání života na očištěné zlato Posvátného Kristovského Já.

Milovat druhé je nedílnou součástí vaší duchovní bytosti. Někdy se vám mohou vaše slova a skutky zdát docela extrémní, ale pak jste překvapeni pozitivním účinkem, který to má na druhé tím, že vyslovujete svou pravdu - beze spěchu, v dokonalém uvolnění, a jste vyslyšeni. Pro některé z vás je to nová zkušenost, být slyšen a viděn těmi, kdo vás ve fyzické realitě obklopují. Je to přímý následek toho, že sami sobě dáváte lásku a laskavost, protože víte, že jste toho hodni. Když se člověk neegoistickým způsobem miluje, může z toho vzejít pouze dobro. Vyvažováním energií duality ve všech podobách vaší vnitřní a vnější bytosti vytváříte své nové já. Tím, že objímáte světlé i temné stránky duchovní bytosti, kterou jste, a tím, že je vyváženě přijímáte, docilujete mistrovství na nižších úrovních a posouváte se do další fáze růstu na vaší duchovní vývojové cestě zpátky do jednoty se Zdrojem.

V energiích, které vás nyní obklopují, je prvek zázračna.
Každá chvíle je nabita nekonečnými možnostmi. Jak se rozvíjíte v zázraku, který se ve vás nachází, dostáváte se dovnitř sebe, abyste vstoupili do nových oblasti radostné tvořivosti a byli jste naplněni pocity vítězného pokroku. Pociťujete, že se má stát něco nádherného a zcela nečekaného. Jak denně vstupujete do sebe, děkujte a oceňujte nesčetné zázraky a požehnání, které se nyní ve vašem životě manifestují. Jak nasloucháte signálům vašeho fyzického těla a vašeho vyššího vedení a dovolujete, aby docházelo k hlubokému odpočinku a relaxaci dle potřeby, dochází k vnitřnímu uzdravování a to vám dává regeneraci a sílu pro manifestaci vašich nejtajnějších snů. Vyšší aspekty vaší bytosti přinášejí moudrost vaší duše a vy se díváte na svět z vyšší perspektivy.

Uvnitř vás dochází k neustálému posunu do vyšších frekvenci a zatímco se toto děje, dosahujete nových úrovní vnímání a to vám pomůže docílit hlubší pochopení situací, které se v současnosti manifestují ve vašem životě a budete lépe schopni a vyzbrojeni k tomu, abyste si s nimi poradili. Všechny aspekty vaší bytosti se spojují a to vám nakonec pomůže při návratu do jednoty se Zdrojem. Naučili jste se, že abyste mohli tvořit, potřebujete být osobně zapojeni do zkušenosti. Pozvedáváte se nad obyčejné reality vašeho každodenního života a vidíte, co je od vás požadováno, abyste je překonali. Nyní využíváte energie, které přes vás protékají, jako opravdové vyjádření vaší duše. Nalézáte radost v tomto procesu poddávání se vyššímu smyslu vašeho života a uvědomujete si, že vaše duše a vyšší já mají opravdu vaše nejvyšší požehnání a pocit pohody v srdci.

Jak se pohybujete směrem k velkému potenciálu, který ve vás přebývá, získáváte uvědomění si způsobu, jak dovolit tomuto procesu rozvinout se. Víte, že již více nemůžete zůstat stát na místě pohodlné stejnosti a že musíte dovolit, aby se vnitřní síla, kterou máte, rozšířila ven, do všech aspektů vašeho života. Vše, co na vaší životní cestě bylo, se nyní mění a transformuje. Prožívejte tento proces v klidu, protože je to součást vašeho božského plánu a vnější odraz vnitřní oddanosti svému růstu, který jste si vědomě zvolili. Stůjte ve své pravdě z tohoto pohledu a posouvejte se vpřed do nového nasměrování, abyste dosáhli svých nejvyšších možností. Máte vše, co potřebujete. To je vždy k dispozici uvnitř vás. Máte v sobě všechnu moudrost věků, kterou si každá duše shromáždila a kterou se naučila v průběhu mnoha zkušeností na Zemi a ve vesmíru. Pokračujte pevně v následování své hvězdy, protože září na této planetě jasněji!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Michael - NABÍZÍME VÁM PROUD LÁSKY/SVĚTLA Z NAŠEHO SRDCE DO SRDCE VAŠEHO

10. září 2015 v 10:38 | Ronna Hermann |  Channeling
AA Michael prostřednictvím Ronny, září 2015

Milovaní mistři, návrat na úzkou stezku Vzestupu vědomí je začátkem překročení protikladů, kde není ani dobro ani zlo, ani správně ani špatně, jen harmonické osobní volby v rámci přijatelného spektra duality. Jako fungující mistr Sebe, který dostal moc, budete dělat jen nejvyšší a nejlepší volby pro dobro VŠECH. Nedokonalosti, které jste vytvořili ve vnitřních a vnějších světech, jsou pomalu, ale jistě napravovány. Trvalo velmi dlouho, než Země a lidstvo dosáhli tohoto současného stavu nedokonalosti. Úroveň procesu přeměny, které jste dosáhly vy, Legie Světla, za tak krátkou dobu, je opravdu zázračná.

Opravdu, multidimenzionální brány minulosti se zavírají a stále rychleji se otvírají brány budoucnosti, spolu s tím, jak se zrychluje proces Vzestupu. Po velmi dlouhou dobu byl hlavním ovládajícím a omezujícím prvkem ve vaší vědomé pozornosti strach ze změny. Na počátku své cesty do hustoty jste prahli po velké rozmanitosti sebevyjádření a po změně a v každém dalším stvoření jste nacházeli radost. Pouze během své pozemské zkušenosti jste zapomněli, že jste spolutvůrcem obdařeným všemi tvůrčími schopnostmi a že máte přímý přístup ke zdroji moci Stvoření prostřednictvím Řeky Života/Světla.

Jak se učíte hluboce bez úsilí dýchat, sestupujete do svého Centra Svatého Srdce, kde Stvořitel a Stvořeni jedno jsou. V ten okamžik se začínáte probouzet a zjišťovat, že zažíváte svou realitu přes závoj iluze, že jste snílek stejně jako sen. Začínáte se uvolňovat z omezení struktur víry kolektivního vědomí a začínáte hledat své vlastní vyšší pravdy. V tu dobu začínáte cestu zpět do celistvosti a spolu s tím se snažíte přetvořit sebe sama na DÍTĚ SLUNCE našeho Boha Otce/Matky - Bytost Světla - což je vaším Andělským Dědictvím. Stvořitel je ZDROJEM DECHU ŽIVOTA. Dech je vaší životní linií, šňůrou života, k a ze VŠEHO, CO JE. Když vdechujete, dostáváte tento dar, který pramení v Jádru Srdce Stvořitele. S každým výdechem, posíláte tento dar Svatého Dechu zpět do říší Nekonečného Zdroje Života..............

Kryon - Osobní čin

10. září 2015 v 10:36 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas, 7. února 2015

ÚVODNÍ MINICHANNELING

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jsem si vědom, kdo je zde. Vnímám vědomí, které je zde. Lidé obecně jsou odborníci na přežití a tato tendence je důležitá a obzvláště ve staré energii je nejvíce zřejmé, že to tak má každý. Vzhledem k tomu, že se to začíná měnit, budete možná tolerantnější k věcem, které zde vidíte - k channelingu. Už jsme vám to říkali. V tomto zástupu jsou mnozí, o kterých vím, že toto osobně ještě neviděli a tak je pro mne obtížné představit zde pravdu o tom, co je zde. Protože v tomto okamžiku se s tím řada z vás snaží vypořádat - je to skutečné nebo není? Toto není záležitost komunity, drazí, já teď mluvím k jedné duši. A to je ta tvá.

Přeji si, abyste mne rozpoznali. Přeji si, abyste rozpoznali bratra či sestru, kteří zde vždy byli. My nemáme pohlaví. Rád bych, abyste použili své vlastní rozlišovací schopnosti - ne skupinové - že toto je z druhé strany (závoje), ale zároveň je to i ve vás. A že tato podivná mystická věc, která je na druhé straně a je tak velká, je zároveň tak malá, že je uvnitř vašeho srdce. Že přímo v uspořádání buněčné struktury lidského jedince, v každém kousku jeho chemie, v jeho DNA… je Bůh. Takový byl plán. Můj partner mluví o příběhu stvoření. Toto byl plán! Že ve vás nebude živočich, ale život věčný - schopnost duše usídlit se, žít, vzkvétat, učit se a rozvíjet se. Odhalujete, kdo jste.

Přicházím sem s nádhernými zprávami. Spadnou však na zem a vy odejdete, aniž byste si jich všimli, pokud nerozpoznáte, že to je skutečnost. Tak moc jsem chtěl přijít. Jsem součástí toho, čeho jste součástí i vy. Země se mění. Světlo se začíná zvětšovat. Dochází k probouzení nejen pracovníků světla a starých duší, ale i ke koalici vědomí toho, co lidé chtějí. Lehký posun směrem k míru na Zemi a zabalení staré energie, starých věcí a starých způsobů. Temná energie, která zde byla díky nenávisti a netoleranci po tisíce let, se zastaví. A zastaví ji děti. Budu o tom mluvit. Je to mimo oblast, o které byste měli tendenci přemýšlet. Protože děláte všechno pro to, abyste zůstali ve svých tělech a přežili. Na to se zaměřujete. Mnozí z vás hledají Ducha, hledají Boha uvnitř. Na to se soustředíte. A to vše způsobí, že zůstanete.......

Horoskop na období 13. – 19.7.2015

8. září 2015 v 21:22 | Petra Nel |  HoroskopMerkur v konjunkci s Marsem v Raku, v harmonickém aspektu na Neptuna do 17. 7. vede k hluboké tvořivosti, inspiraci a emotivnosti. Snadné vyjadřování svých myšlenek, tvůrčího potenciálu, citů, vizí a intuice. Mysl a vůle je vedena vyšším vědomím. Následně se pak tato konjunkce dostává do opozice s Plutem - mocenské hry mysli a vůle. Mysl a vůle je nástroj, jak na zemi tvořit a konat. Pokud je spojena s vyšším vědomím bytosti, je mysl a vůle využívána v souladu. Pokud je mysl a konání pod nadvládou ega, objevují se mocenské a egoistické hry, které jsou zaměřeny pouze na svůj prospěch. (Objeví se bezohlednost, pesimismus, negativní myšlenky, destrukce a touha ovládat.)Tím je mysl a vůle používána v rozporu s vyšším vědomím bytosti. Představte si, že vyšší vědomí bytosti je zlatý paprsek, který vychází z centra božství a je propojen s bytostí na zemi. V tomto paprsku je zapsáno vše, celý osud duše. Toto vyšší vědomí se s námi snaží komunikovat skrze vize, inspirace, intuici a nápady, aby nás dovedlo tam, kam má. Pokud jsme příliš zahlcení myslí, emocemi, nejsme schopni slyšet toto jemné komunikování. Jak jsem již napsala, mysl a vůle je nástroj pro fungování na zemi. A bývá velmi často oddělené od vyššího vědomí a naše skutečná práce má být na tom, abychom se propojili se svým vyšším vědomím a šli v souladu s ním a naplnili to, co člověk naplnit má. Když se příliš odkloníme od záměru vyššího vědomí, je člověk ze života odvolán. A dostane novou příležitost po připomenutí svého vyššího vědomí mezi životy. Ale to je už velmi extrémní odchýlení. (Pozor! Ne každá smrt znamená odchýlení.)

Často naše vyšší vědomí zasáhne bez našeho lidského vědomí. To aby nám pomohlo. ;-) Např. abychom odjeli na určité místo, kde potkáme toho, koho máme atd. A při tomto aspektu si budete muset uvědomit hry a pokušení mysli a vůle, které vás budou chtít odvézt z vaší cesty, nebo vám vnutit negativní - egoistické postoje. Prohlédnete je?
Může vám pomoci nahlas si říci (mysl to potřebuje slyšet): "Jdu v souladu se svým vyšším vědomím. To, co je mé, ať u mně zůstane. A co mi nepatří, ať odejde."

Novoluní nastává 16. 7. po 3 hodině ranní. Sabiánský symbol novoluní v Raku je : Žena a dva muži, ztroskotaní na malém ostrůvku v jižních mořích. Žena symbolizuje emocionální život, muži zase mentální a duchovní aspekt. Tato symbolika je o třech aspektech našeho nitra. Tyto tři úrovně potřebují spolu spolupracovat, aby došlo k využití veškerého potenciálu. Pak se uvolní mocná energie. Důležité je si uvědomit vzájemnou souvislost: jedno bez druhého nemá sílu k přežití.
Novoluní je v harmonii se Saturnem a to dává hloubku, zakořenění, pevnost a velkou odolnost. To, co během novoluní 15.- 16. 7. bude probíhat, má dlouhodobý vliv a trvanlivost. O víkendu buďte opatrní na silnicích a vzdejte se jakéhokoliv riskování a unáhlenosti.

Spokojený týden. Petra NelTento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Pocit výjmečnosti

8. září 2015 v 8:18 | Luule Viilma |  Duchovní růst

Žena je stvořena, aby krmila rodinu. Připravuje pro ni jídlo. Čím víc je přesvědčena, že když neuvaří ona, nikdo jiný se ke sporáku nepostaví, tím víc je přesvědčena i o tom, že v její nepřítomnosti budou muž i děti jíst jen samé obložené chleby. A skutečně má pravdu. Má-li člověk pravdu, jeho myšlenky dál než ona nesahají. Stres hýbe matkou a přes ni celou rodinou, nejspíš ani dcery o vaření neprojeví zájem. Proč by se měly pachtit s hrnci, vždyť pak by matka už nemohla tvrdit své oblíbené - "kromě mě nikdo nic nedělá". Jiná mladá žena si stěžuje na to, jak těžké pro ni bylo
přivyknout rodinnému životu. Matka ji k vaření vůbec nepustila. Vařila jen potají, když matka nebyla doma. Ta dcery z kuchyně vyháněla, neboť nikdo neuměl uvařit tak chutně jako ona. Jídlo připravené dcerami bylo kritizováno a odstrkáváno, i když ostatní ho jedli a chválili.

Nebo ještě jeden příklad: muž je stvořen, aby budoval. Otec, který se domnívá, že nikdo neudělá to, co dokáže on, se vysmívá svému malému synovi, že je nešika, k žádnému nářadí ho však nepustí. Bojí se, že dítě nástroj ztratí nebo poškodí. Čeho se bojí, to se i stane. Vinu nese dítě. Stává se, že to otec dítěti vyčítá celý život, schovává před ním nářadí a před lidmi říká: "Kdyby nebylo mě, v domě by se všechno sesypalo, nikdo jiný tu nepřiloží ruku k dílu." U rodičů, kteří jsou dříči, tak vyrůstají neobratné, líné děti, fl amendři, kteří nenacházejí své místo v životě.
Člověk bez stresů, to je prostě člověk, který cítí, že umí udělat nějakou věc nejlépe ze všech, nepokládá se však kvůli tomu za lepšího, než jsou druzí. Je šťastný, že je mu dána možnost umět to, co ostatní neumějí, a zdokonalovat toto umění svou prací. Je šťasten, že se má s druhými o co podělit. Nedotýká se ho to, že okolní lidé si jeho výjimečnost neuvědomují, neboť ví, že výjimečnost člověka spočívá právě v tom, že umí dělat něco lépe než ostatní. Nečeká, že se lidé začnou zajímat o jeho schopnosti a přiběhnou se k němu učit, protože chápe, že lidé přicházejí tehdy, když v nich dozraje potřeba naučit se právě jeho dovednosti. Takový člověk k sobě přitahuje člověka sobě podobného. Každý z nich přispívá svou hřivnou ke společnému dílu a přinese to dokonalý výsledek.


( úryvek z knihy: BOLEST VE TVÉM SRDCI - Luule Viilma )

250 milionů let starý mikročip ?

7. září 2015 v 8:30 Záhady kolem nás


Některé mimořádně staré archeologické nálezy jsou pro oficiální vědu něčím, čím se nehodlá zabývat. Na první pohled jde o artefakty, které nejsou přirozeného původu.

Mnohdy tyto předměty připomínají uměle vyrobené předměty ze současnosti. Jeden z nich - kuriózní do horniny vrostlý předmět na první pohled připomínající jakýsi mikročip - objevil letos v dubnu ruský rybář Viktor Morozov z města Labinsku v Krasnodarském kraji.
Muž předmět následně daroval vědcům. A protože se neobvyklá zkamenělina nápadně podobala současné elektronické součástce, vzali si ji na "pod drobnohled" vědci z Jižní-Ruské státní technické univerzity (Novočerkasský Polytechnický Institut) nacházející se v Rostovské oblasti v Novočerkassku. Výsledek jejich analýzy přinesl šokující zjištění, totiž kámen obsahuje fragment mikroprocesorové technologie, který je starý přinejmenším 250 milionů let. Badatelé stáří nálezu určili na základě rozboru organických zbytků na jeho okrajích. O jakou technologii se však jedná, ovšem nebyli vědci schopni určit. Podle některých geologů jde zřejmě o dílo vysoce rozvinuté civilizace, která mohla na naší planetě exstovat dávno před vznikem Homo Sapiens.
Jiní vědci nabízejí zcela odlišné vysvětlení tohoto pozoruhodného nálezu. Podle nich nejde o mikročip, ale o zkamenělou část Lilijice (Crinoidea), což je třída evolučně nejstarších žijících ostnokožců. Tito živočichové prodělali největší rozvoj v druhohorách. Jde tedy o něco, co pro vědce není zajímavé ani důležité.


Mapa "ztraceného" ráje
V čínských mýtech je popisováno místo rozkládající se na jistém hornatém ostrově. Toto mystické místo se nazývá Penglai. Říká se, že se nacházelo ve Východním moři, to znamená v Pacifiku, a měly na něm panovat poměry podobné nebeskému ráji. Kromě toho podle stejné legendy občas na ostrov zavítá návštěva tajemných nesmrtelných. Tyto nebeské bytosti vypily elixír života, poté jim narostla křídla a naučily se létat. Bájeslovnou zemi se vypravilo hledat již několik výprav. Jednou byla k rajskému ostrovu vyslána dokonce celá flotila, ale ani jedna z lodí se nevrátila.
"Nejspíše nikdy nezjistíme, jak legenda vznikla," napsal orientaIista Robert K. Temple v knize Země létajících draků. "Předobrazem ostrova Penglai možná bylo Tahiti nebo Havaj, ale třeba i Amerika," poznamenává autor. Také v tomto případě existuje nápadná podobnost s legendami o Atlantidě nebo kontinentu Mu. A ještě jedna věc je udivující: mezi čínskými pohřebními dary ze 3. a 4. století před naším letopočtem byly nalezeny plastické mapy ostrova. Jeho zobrazení se nacházejí rovněž na mnoha nádobách a bronzových kadidelnicích. Na uvedených podivných předmětech z pohřební výbavy bývá rajská říše zpracována formou reliéfu, přičemž vrcholky hor a prvky povrchu jsou vykládány polodrahokamy. Jedná se o velmi pozoruhodná díla, a to i vzhledem k tomu, že první srovnatelná evropská reliéfní mapa pochází až z roku 1510. Zhotovil ji kartograf Pa ul Dox a znázorňuje okolí rakouského Kufsteinu. Ovšem Číňané znali techniku zhotovování reliéfních map již o dva tisíce let dříve. Naučili se jí od mudrců pocházejících ze země Penglai nebo kontinentu Mu?

( zdroj: http://magazin2000.cz/ )