Říjen 2015

Kryon - Akášické filtry

29. října 2015 v 8:11 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, Kanada, ve středu, 25. ledna 2015

Zdravím vás drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, ale vše, co jako člověk je, zůstává. [Pauza.]

Nejlepší channelingy, které vyžadují lidský jazyk, musí přijít skrze člověka. Existují všechny možné druhy channelingů, o kterých jsme vám řekli už dříve, a to je malířství, hudba, sochařství a další. Ale instrukce a jazyk přichází skrze člověka. Musí. Musí. A je to v úctě k lidstvu, je to v úctě k tomu, jak proces funguje… k Bohu uvnitř. Instrukce od člověka pro vás znamenají víc, než myslíte.

Kdyby pocházely od skály nebo stromu, měli byste sklon uctívat skály nebo stromy; někdo by namítl: "Pohni tou skálou nebo poraz ten strom." Když přijde na člověka, budou tací, kteří možná nebudou souhlasit. Ale pak budou tací, kteří budou schopni rozlišit a budou vědět. Protože lidská bytost má vestavěnou vlastnost - Boha uvnitř. A tak je to trochu napínání vaší představivosti, že se člověk může natáhnout a přivést Božství. Dnes večer chci, abyste to pocítili.

A schopnost rozlišení, kterou budete mít, je pro nás důležitá. Chceme, abyste věděli, že to je skutečné. Když máte situaci nebo někdo říká, že "channeluje", děláte si poznámky a jdete domů - a chováte se jinak. O to jsme ale nežádali. Chceme ve vás rezonovat krásou a pravdou. Chceme, abyste věděli, že tato konkrétní zpráva vám nikdy neublíží ani po vás nebude chtít nic nepatřičného. Milujeme vás stejně jako matka a otec milují své potomky.

Nejsme vaši rodiče, jsme rodina. Jsme milující rodina a laskavost tohoto sdělení by měla být zřejmá. Vaší odvahy si velmi vážíme. Přemisťujete se od staré energie k nové a v tomto posunu je tak velký příslib! Neboť samotné paradigma lidství, buněčná struktura, vědomí… nesou velký potenciál pro zlepšení. A ta část, která nás tak těší, je vědomí, že vás můžeme učit. Něco velmi, velmi zvláštního. O tom, jak se měníte.

Lidská rasa se chystá posunout k moudřejšímu typu energie. Ale moudrost má mnoho forem. Není to nezbytně jen o vašem vědomí. Dovolte, abych vám ukázal něco, co jsme probírali včera večer na menším setkání, a o čem mluvíme pořád dokola už mnoho let.................

Fragment Solařina říjnového surf report - Padající listí / Setí semen

27. října 2015 v 19:16 | Solara |  Channeling
Říjen je silným přechodovým měsícem. Je to měsíc padajícího listí a setí semen - dokončení a nových začátků sloučených dohromady. Staré rány vystupují na povrch, aby byly léčeny, zatímco současně získáváme zkušenosti ze spatření nových a skutečných projevů na hmotné úrovni jako nikdy dříve. Je to podzim našich starých životů a jaro našich pravých životů.
Tento měsíc nám přinese mnohé posuny. Posuny směru, zvyků, v našich zaměstnáních, v závislosti na našich vztazích a posunech k našim pravým cílům. Kupředu směřující energie Mu´a jsou zpátky! Konečně završujeme věci, které jsme chtěli udělat již dlouhou dobu. Tato malá vítězství nám dodávají nádherný pocit.

Zatmění "Krvavého" Měsíce 27. - 28. září přineslo silný příliv naprosto nových energií nové reality, která dodala novou složku k námi dýchanému vzduchu. Tato nova složka obnovuje naši osobní a planetární matrici. Podobá se to instalaci důležité aktualizace do operačního systému počítače, který získal několik nových elementů, jež jsme dříve neměli. Jedním z aspektů těchto nových prvků je nárůst odvahy a důvěra v odvážný pohyb vpřed........

Pamela Kribbe - Síla břicha

27. října 2015 v 10:06 | Pamela Kribbe |  Channeling

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé, já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás s radostí v srdci vroucně zdravím. Jste mi známí a blízcí. Jsme spřízněné duše, neboť všichni jdeme po stejné cestě společně, jen každý svým vlastním jedinečným způsobem.
Dnes bych ráda hovořila o ženské energii, jak může v tomto čase vzkvétat, neboť pro změnu vědomí je to zásadní, kterou lidstvo jako celek potřebuje, aby se posunulo kupředu. Existuje potřeba rovnováhy mezi mužskými a ženskými energiemi, jak ve světě jako celku, tak v životě jednotlivců. Ženská energie byla dlouho potlačována, ničena a zraňována a to vedlo k dominanci jednostranné mužské energie.
Na první pohled se může zdát, že rovnováha již byla projevena: ženy v mnoha zemích mají doslova stejná práva jako muži. V těchto částech světa se může žena projevovat svobodně jako muž, užívat si vzdělávání, kariéru, moc postavení a je schopná hromadit bohatství. Přesto na hlubší úrovni něco schází a je vyvedeno z rovnováhy. Co se ve skutečnosti děje, když ženy usilují takovým způsobem po rovnosti, je to, že si přisvojují mužskou energii dominance a kontroly a začínají ji používat pro své vlastní zájmy a ambice. To není samo o sobě špatné. Otázkou však zůstává, zda toto konání hluboce naplňuje ženskou duši. Další otázkou pak také je, zda je mužská duše shromažďováním moci a dominancí naplňována.

V tomto čase stále více lidí hledá hluboké naplnění. Chce žít z inspirace a spojení se Zemí a bližními, chce důvěřovat svému srdci namísto reagování na strach. To jsou ideály, které se nyní dotýkají srdcí mladých lidí. Stará mužská energie kontroly a nátlaku již přežila své věky, staré směřování. Je tu nová generace, která přemýšlí a cítí jinak. V tom leží příležitost pro skutečné znovuvzkříšení ženské energie, která nezahrnuje jen obnovu sociálních a politických práv a svobody pro ženy, avšak skutečné léčení hlubokých vnitřních zranění, která byla ženské duši způsobena.
Co se ženské energii v minulosti přihodilo? Byla mnoha způsoby ponížena - jak mentálním tak fyzickým násilím. Tato historie byla zaznamenána, nemusím se tomu tedy nyní věnovat. Moje pozornost je zaměřena primárně na to, jak byla vnitřní ženská energie tímto násilím ovlivněna. Když se podíváte na kolektivní ženskou auru, jak je ilustrována v energetickém poli průměrné ženy, uvidíte zranění, díru v oblasti břicha. Tato oblast nižších energetických center - kořen, pupík a čakra solar plexus se oslabila a vyprázdnila. U mnoha žen v těchto centrech existují, a obvykle jen s polovičním vědomím, pocity zahanbení, strachu a nejistoty. ............

Majáky

26. října 2015 v 8:33 | Anne Lamott |  Citáty a Moudra

"MAJÁKY TAKÉ NEBĚHAJÍ PO CELÉM OSTROVĚ A NEHLEDAJÍ LODĚ, KTERÉ BY ZACHRÁNILY.
PROSTĚ STOJÍ TAM, KDE JSOU, A ZÁŘÍ DO DÁLKY."

Anne Lamott.

Horoskop na období 27. 10. až 2. 11. 2014

26. října 2015 v 8:27 | Petra Nel |  Horoskop
Staň se Bohem milovaným. Co je v tomto týdnu potřeba zviditelnit? Již několik dní před napsáním horoskopu se ptám, "stahuji" si informace z vyššího vědomí - Kristova vědomí. Během meditací a v noci v polobdění dostávám patřičné obrazy, které se mají zviditelnit. Je to o lásce a velké milosti, která sem přichází. Ona tady stále je, jen teď máme šanci ji v sobě objevit.

Záleží jen na vás, nakolik jste schopni procítit lásku v sobě, uvědomit si, že láska je ve vás, že vy jste zdroj lásky, a tím k vám přijde láska z venku. Přitáhnete si lásku k sobě. Stejné přitahuje stejné. Budete jak magnet. Druzí lidé vás budou vyhledávat. Když si prožijete, že máte v sobě tolik lásky, že ji můžete jen rozdávat, že se ani nemůžete vejít do těla, protože tolik jí máte v sobě, tak někdy se vám stane, že budete muset i před lidmi utíkat, jak moc je budete přitahovat Láskou. Tento zdroj ve vás se automaticky spojí s Láskou v nebi. Je nekonečná. Prožijete si, že vše vychází z Lásky - i ta největší bolest. Když se vám v životě něco nedaří, pak ať děláte, co děláte a nejdete to, věřte, že je to z Lásky k vám. Pokud hledáte lásku venku, jen si přitáhnete stejně zoufalého člověka, který potřebuje lásku z venku a takový člověk ji nedokáže dát. Stejně tak jako vy jemu a okolnosti života vám jen zviditelní nedostatek lásky.
Do 5. 11. působí Slunce v konjunkci s Venuší lásky, v tomto týdnu je vše zesíleno Neptunem - vyšší oktávou Lásky. Proto se obracejte k sobě, ke svému nitru a tam hledejte zdroj své lásky, tím se otevřete lásce Boží a následně člověku.

Jak to udělat? Celý jemnohmotný svět je z vibrace Lásky. Nalezněte v sobě lásku a pošlete ji andělům, archandělům, serafínům…..Bohu. Vyslovujte a prociťujte: "Miluji vás, Miluji vás….." Uvidíte, že uvnitř vás se rozleje takové teplo a vaše nitro se začne harmonizovat. Jemnohomotný svět se ještě více rozvibruje a ozvěnou se vrátí k vám: "Miluji tě". Pak skrze lidi se vám tato láska bude vracet. A ona si vás najde, kdekoliv.
Co vysílám, to se vrací zpátky. Když hodíte míček proti zdi, odrazí se a vrátí se. A v životě to funguje stejně. Co vyšlete, to se vám vrátí. Tím, že v sobě procítíte "miluji vás, miluji tě", ve skutečnosti se otevíráte lásce, kterou můžete přijmout a stáváte se Bohem milovaným. Stáváte se Bohem milovaným právě tím, že si to uvědomíte, kolik lásky dostáváte. A na to se čeká, protože vy jste stále Bohem milovaným, v každém okamžiku, ale vy to necítíte, protože jste zavření.

Stále se vám posílá láska, pomoc, milost, posílá k vám lidi jako své posly lásky. Druzí vás mohou milovat, pomáhat, ale vy nic necítíte, protože jste lásce zavření. I když u sebe budete mít vedle sebe Anděla v lidské podobě, Mistra, Svatého, neucítíte Lásku, dokud v sobě neprocítíte lásku.
Kdo tomu brání? Procítit v sobě lásku? Vaše mysl. Vaše mysl je přesvědčená, že láska přijde z venku, že nejste schopni milovat, že vás nejdříve musí milovat ten druhý, než začnete milovat sebe. Mysl je v zajetí představ, lpění a chtění. Vaše srdce má v sobě lásku stále. Schopnost milovat je to součástí Bytí každého člověka. Jen se čeká, až se rozvzpomenete, že jste Láskou. Nyní k tomuto rozvzpomenutí máte nejlepší podmínky. Využijte je, ať můžete být Láskou v dobách nadcházejících, které budou velmi náročné. Aby Láska byla silnější než boj.
Mars vstoupil do znamení Kozoroha a vůle dostává silnou cílevědomost, pracovitost a i bezcitnost. Tím, že vytváří harmonický aspekt s Neptunem, dostává neviditelné vedení vyšší vůlí. Konání lidí ukazuje na pravdu jejich nitra. Ne, co říkají, ale co konají. Když je člověk osvobozen od chtění, dokáže konat v zájmu vyššího, překročit své malé já a je vykonán vyšší záměr. Vše do sebe zapadá a plyne. A vy si nemusíte dělat starosti.

Aspekt z minulého týdne stále působí a to do 2. 11. Merkur, který je v konjunkci s Dračí hlavou a v opozici s Uranem, v konjunkci s Dračím ocasem. Lidská mysl se dostává do kontaktu s vyšším vědomím, a tím se rozpadá forma, mentální vzorce. Logika nefunguje, paměť nefunguje, chybí vám slova, nelze se soustředit. Můžete působit nepřítomným dojmem. Jsem a nejsem z tohoto světa. Ten, kdo se bude držet za každou cenu starého myšlení, se může dostat až do stavu "šílenství" a strachu. Cesta nyní vede přes změnu v myšlení a v komunikaci.
Jupiter se dostává do harmonického aspektu s Merkurem, otevřená a optimistická mysl. Potřeba být pravdivý sám k sobě i k druhým. Jupiter symbolizuje expanzi a vývoj. Přichází zmoudření.
Ať se Láska uvnitř vás probudí, zvětšuje a sílí. S Láskou a s vděčností Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu.

Zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Kryon - Kosmický kuchař

22. října 2015 v 8:31 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat ve Woodridge, stát Illinois, 26. července 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
Drahá lidská bytosti, nejsi v naší dimenzionalitě a my to víme. Nemůžeš nás vidět tak, jak my vidíme tebe. Zdá se, že je na dosah zkouška, a ty si to uvědomuješ. Ale není to zkouška lidské bytosti, ale spíše zkouška energie. Jak daleko dojdeš s božskou energií, kterou jsi v sobě odhalila? Jak daleko napřáhneš svou ruku, aby ses setkala s rukou Stvořitele, který je ve tvém nitru? Jsi kouskem laskavého stvoření Země v přestrojení za lidskou bytost v tělesné formě, která si není vědoma svých tvořivých semen, dokonce ani toho, jak se sem dostala. Taková jsi. Ve své lineární formě si ale nepřestáváš klást všechny ty běžné lineární otázky: "Jak mám udělat tohle nebo tamto? Kolikrát bych to měl opakovat? Jak často? Jak dlouho?"

To všechno by byly skvělé otázky - kdybychom byli lineární. To ale nejsme. Mnoho z vás je zmateno tím, co dělat příště a jak to udělat. Také se stále ptáte na příslušné načasování. Není divu, že se ptáte na tyto lineární věci, protože to dokazuje, že si jste vědomi své duchovní stezky. Toho si vážíme! Ale znovu říkáme, že i když se ptáte lineárním, intelektuálním způsobem, dokážeme odpovídat pouze intuitivním, abstraktním způsobem. Ale protože slyšíte jen lineárně, všechno byste nepochopili, protože vaše anténa pochopení je lineární.

Čekáte 3D seznam toho, co máte dělat, nebo nějakou lineární, praktickou odpověď na praktický dotaz. Ale my vám předáváme systém, jak vám pomoci směřovat k věcem, které jsou za tím, na co se ptáte. Také vám neustále předáváme koncepty lásky, i když stále pokládáte otázky typu "jak, kolikrát, jak často, jak dlouho". Chci, abyste se právě teď uvolnili - všichni - v náruči Boha.......................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.10. - 24.10. 2015

22. října 2015 v 8:27 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
jak se svět pohybuje k vyšším frekvencím, které nyní přicházejí, bude následovat dlouhé období přizpůsobování se. Budete se postupně, v menších dávkách nabíjet energií a pak budete odpočívat, aby se vaše těla plně srovnala a sžila s novou, vylepšenou verzí sebe sama. Tolik z vás zápasí, abyste překonali dosavadní omezení a myšlenkové vzorce, které doposud omezovaly váš další pohyb vpřed. Když se nyní odehrál posun do vyšších oktáv, bude to nyní jednodušší dokončit. Mentální a emocionální bloky, které vám bránily, abyste zaujali správné místo na jevišti života v realitě nového světa, se uvolní. Nyní jste, víc než kdy předtím, energetickými dynamy, a jste schopni ovlivnit pohyb energie kolem vás tím nejlepším způsobem. Vyžaduje si to, abyste se chtěli stát požehnáním a abyste se na to každý den soustředili a abyste ten záměr vyjádřili i slovy. Buďte v tom okamžiku pouze tím, kým jste a již pouze tím přinášíte ostatním požehnání. Ti z vás, kdo jste se již úspěšně sžili s novými frekvencemi a na vyšších úrovních jste s tím souhlasili, jste používáni jako vedení, kterým se tyto vyšší dostupné energie šíří.

Každý, kdo čte či poslouchá toto poselství, je vyslancem Světla a vyslancem míru. Již jste se naučili lépe rozeznávat, jak se máte soustředit a používat své energie a to má blahodárný vliv na práci, kterou děláte a na dary, které světu přinášíte. Každý člověk na planetě má nejméně jedno mimořádné nadání, který přináší, aby ho sdílel s ostatními. Vidíme, jak se stále více z vás noří do svého nitra, abyste se spojili se svou Božskou esencí, abyste neztratili cestu k dílu, které jste sem přišli vykonat. Odvažujete se jít za běžné hranice toho, co jste se naučili, do nového teritoria a můžete se proto někdy cítit nepříjemně. Doporučujeme vám vydržet, a podívat se za vaše předchozí očekávání ohledně toho, co vás tam čeká, a co ještě není odhaleno. Jako vždy, chce to vaši vůli a odhodlání posunout se na další úroveň. Je to vaše cesta a vy po ní kráčíte, nikdo jiný to za vás nemůže udělat, nikdo nemůže uskutečnit vaše sny, vyžaduje si to vaše činy. Jakmile jednou učiníte volbu a rozhodnete se pohnout vpřed, dostane se vám pomoci, pokud o ni požádáte a vy nyní víte, že to tak určitě je.

Když to uděláte, začnete poznávat synchronicity, které se budou rozvíjet ve vašem všedním životě. Dostane se vám dobrodiní, které potřebujete, abyste mohli udělat další krok. Je to požehnání a ujištění toho, že jste na správné cestě, když se snažíte kráčet tam, kde jste ještě nebyli. Dokážete toho víc, než byste věřili, že je to možné a nyní se vám tyto možnosti otevírají. Když taková chvíle přijde, chopte se jí a odvažte se učinit svůj nový život nesrovnatelně velkolepým. V každém okamžiku vás obklopují spojenci a přátelé. Stačí, abyste pouze natáhli ruku a poznáte je; nejsou pouze ze světa ducha, ale také z fyzické úrovně. Ti vás podpoří, budou se o vás starat a posilovat vás na vaší osobní duchovní cestě. Když kráčíte po své cestě, jejich dobrá vůle sílí, těší vás a pozvedává a pomáhá vám to žít vyrovnaný život. Bezpečně víte, že nejste nikdy sami.

Když jste si na své nové začátky již zvykli, s radostí a s větší lehkostí vidíte, jak můžete změnit svůj záměr na akci a to dá všemu, co děláte, možnost, aby se to stalo něčím víc, než jste si mysleli, že by to bylo možné. To vám pomůže vdechovat nový život a možnosti i do těch nejvšednějších činností. Když narazíte na bezednou studnu života, osvěží vás to a naplní radostí, která promění vše, čeho se dotknete, zvýšeným uvědoměním, pochopením pravdy a naděje, kterou přináší. Tato obnova a nadšení z vás vyzařuje a šíří se ven, na všechny kolem vás. Zažeháváte jejich světlo a to jim následně pomůže, aby se na své cestě a směrování otevřeli větším možnostem.

Jak se ctí kráčíte po své cestě, nezapomeňte oceňovat svět, který vás podporuje a přispívá k vašemu pocitu pohody. Uctěte lidi, místa i věci proto, jak vás v každém aspektu života na této planetě ovlivňují. Přijímejte druhé za to, čím jsou a oslavujte rozdílnosti a diverzitu v tom tanci zvaném život. Učte se dívat za to, co je zřejmé, protože to vás možná odmění víc a povede vás k radosti, která nezná hranic. Tato nová změna směru přináší s sebou obnovu, transformaci a opětovnou energetizaci celé vaší bytosti. Jak kráčíte po cestě, kterou jste si zvolili, plamen bezčasové pravdy, kterou udržujete ve svém srdci, vás zušlechťuje a obohacuje aurou nejvyšší integrity. A ta vás vede k tomu, abyste čelili budoucnosti s otevřenými a dychtivými očima i srdcem.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Kryon - Zlatá vlna Jednoty

22. října 2015 v 8:25 | Barbara Bessen |  Channeling

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2015

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon, přítel lidstva.
Jsem strážce lásky. Ve svém celistvém bytí jsem magnetický mistr a usměrňovatel božské síly. Je mi dovoleno usměrňovat lásku, prvotní sílu všeho-co-je, a přivádět ji tam, kde je jí zapotřebí. Dovolte mi, abych to teď blíž vysvětlil.

Všechno je spojeno se vším, že? To je známo. Neexistuje nic odděleného, to ani není možné. My dva, ty a já jsme jedno. Ale jen já jsem si toho vždy vědom. Ty si to uvědomuješ většinou jen při meditaci, když se věnuješ léčitelské práci nebo se plně ponoříš do nějaké činnosti. Když jsi zcela ukotven ve svém srdci, když během dne sníš, pak se vědomě napojuješ na energii stvoření. Této síle stvoření, energii všeho-co-je, rád říkám Zlatá vlna. Zlatá vlna je formou a druhem energie, která pochází z centra galaxie a nyní cíleně působí na tuto planetu. Inkarnoval ses sem do lidského těla a skrz něj vnímáš energii všeho-co-je podle konkrétní situace a svého nasměrování. Všichni lidé tady na Zemi jsou do energie všeho-co-je zahrnuti, doslova v ní plavou. Teď, v tomto časovém úseku vývoje Země, se proto každý člověk může touto energií ještě víc vyživovat. Vše-co-je se odehrává ve vědomí a s vědomím. Svým vědomím řídíš svůj svět - na něco zaměříš pozornost, soustředíš se na to svými myšlenkami a srdcem. Pokud to tak děláš, pak řídíš a směruješ božskou sílu. To je kosmický zákon. Když si tohle budeš ve svém každodenním životě stále víc uvědomovat, zaznamenáš, že se ti bude žít jinak. Pocítíš a uvidíš, že se něco ve tvém životě začne měnit. Podle toho, na co se zaměříš, o co budeš usilovat, na co dokážeš soustředit pozornost. Funguje to stále lépe, že? ...

Horoskop na období 19. 10. - 25.10. 2015

19. října 2015 v 9:56 | Petra Nel |  Horoskop

Přitažlivost

Čekají nás poslední dny aspektu Merkura s Černou Lunou, který ukazoval na snadné propadání do negativního myšlení, chytání se za slovo. Přehlcená mysl, komplikace kolem nás a neustálé hledání řešení problémů - to vše ubíralo na možnosti se mít lépe. A ten, kdo si v sobě neudržel víru a naději, mohl propadnout těžkostem života. Ať dělám, co dělám, stejně je to k ničemu. Ten, kdo si udržel víru a překračoval nezdary s důvěrou, zjistil, že může být vše jinak. Záleží na úhlu pohledu. Zatížená mysl končí 21. 10. Merkur - mysl se dostane do kvadratury s Plutem a do opozice s Uranem. To symbolizuje, že opustíme a změníme starý způsob myšlení.

Dostává se ke slovu konjunkce Marse a Jupitera v Panně - tvoření. K tomu se přidává Venuše, kdy se zviditelní láska a potěšení. Tato trojkonjunkce působí 18. 10. - 29. 10.

Plně se může projevit trojkonjunkce, kdy se propojí ego, láska s moudrostí, štěstím a vírou. Je aktivováno oživení a harmonizování ve vztazích. Doba přeje oživení a navazování nových vztahů. V nitru se objeví touha po velké romantické lásce - po sjednocení, splynutí s druhou polovinou. Proto vztahy, které jen přežívají, mohou v této době skončit, protože dostanete odvahu jít si naplnit svou touhu. Najít svou lásku. Najděte ji nejdříve v nitru a pak ji objevíte i venku. Setkají se lidé, kteří mají stejný zájem, proto i v pracovní oblasti se objeví nové pracovní skupiny, které budou mít nové projekty. Vše bude založeno na inspiraci, touze po harmonii, dokonalosti a štěstí. To vše je podpořeno harmonickým aspektem od Pluta, Venuše dodá vášeň, magickou přitažlivost, touhu. Marsu Pluto dodá sílu vůle, nepřemožitelnost a velkou odvahu. Jupiter ve spojení s Plutem - zde se upevní víra, prohloubí se moudrost a poznání. V této době můžete najít a prožít ve svém nitru novou jiskru - impuls života. Nový smysl života.
Objeví se více radosti, lehkosti, humoru a zábavy. Vzhledem k tomu, že jsou to harmonické aspekty, nic člověka nenutí k akci, proto je velmi snadné je promarnit v lenošení, ve spokojenosti sebe sama se sebou, že konečně nic nemusím.

Slunce 23. 10. po 20 hodině vstupuje do znamení Štíra, které přinese intenzívní emoční prožívání, které vede ke schopnosti proměňovat. Slunce se dostává do aspektu s Neptunem (24.10. - 7. 11.) a další týden tento vliv bude zesilovat. Neptun je Božské vědomí v tvé nejvyšší vibraci. Božské vědomí se rozvibruje nebo spíše naše nitro se vyladí na vibraci citlivosti, abychom zarezonovali na stále přítomné Božské vědomí. Staneme se vnímavějšími, citlivějšími, intuitivnějšími, kdy uslyšíme vedení vědomí. Každý z nás má nad sebou moudré Já, vyšší vědomí. Nazývá se to různě, toto vyšší vědomí člověka má zapsáno nejvyšší možné směřování, projevení, určení člověka, čeho může dosáhnout v tomto životě a snaží se ho vést a inspirovat. Záleží, na kolik je člověk "otevřený", citlivý a v důvěře, aby mohl naslouchat tomuto vedení. Toto vyšší vědomí člověka je propojeno s Božským vědomím, odkud přicházejí impulsy. Můžete si to představit jakou zlatou nit, která vede z centra božství. Projeví se více ohleduplnosti, laskavosti a schopnosti odpustit. Silné a živé sny vás budou vést nebo projdete skrze sen milostí rozpuštění toho, co v realitě již nemusíte odžívat a z vašeho nevědomí se to skrze sen uvolní. Objeví se hluboké mystické zážitky. Hmatatelně budete zažívat zvláštní atmosféru, božskou přítomnost kolem sebe.

Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel


Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Změnit se

19. října 2015 v 7:07 Pro pohlazení dušičky

Byl jsem neurotický už celá léta. Míval jsem úzkosti a býval jsem sklíčený a také sobecký. Každý mi říkal, abych se změnil.
Měl jsem na ně vztek, a zároveň jsem s nimi souhlasil a chtěl jsem se změnit, ale nešlo to, ať jsem se snažil sebevíc. Nejvíce mě mrzelo to, že i můj nejlepší přítel na mě naléhal, abych se změnil. Cítil jsem se bezmocný,jako bych byl v nějaké pasti.

Pak mi jednoho dne řekl: "Neměň se. Mám tě rád právě takového jaký jsi."

Ta slova byla pro mé uši rajskou hudbou: "Neměň se. Neměň se. Neměň se….Mám tě rád takového, jaký jsi." Uvolnil jsem se. Obživl jsem. A najednou jsem se změnil.

Teď vím, že jsem se nemohl doopravdy změnit, dokud jsem nenašel někoho, kdo mě má rád, ať už jsem se změnil, či ne.

Takhle mě tedy miluješ, Bože?


( Zdroj: Antony de Mello - O cestě )

Kryon - ULURU 2015 – den Druhý ( první část )

15. října 2015 v 9:03 | Lee Carroll |  Channeling

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru, Northern Territory (federální administrativní území ), Austrálie, při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v neděli 25. 01. 2015

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

Pozn. od překladatelky, která se tohoto semináře přímo účastnila: "Druhý den začal netradičně ranní tichou meditací za doprovodu hudby na didgeridoo a rovnou následoval channeling. Poté teprve následoval další program. Energie toho dne byla tím pádem úplně pozměněna. Před tichým vstupem do místnosti všichni prošli (řekla bych) "očistným" rituálem…"

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Pokud by sem nyní někdo jednoduše vstoupil, mohlo by mu připadat zvláštní, co se zde nyní odehrává. Mnozí by nesouhlasili s myšlenkou, že zprávy od Zdroje, který někteří dokonce ani neuznávají, jsou skutečné. Nejen zprávy, ale koncepty, laskavost, jednota, krása…

A to je rozdíl mezi těmi, kteří zde sedí a těmi, kteří by zde nikdy neseděli. Nikdy to nečiní některou skupinu lepší nebo horší - tvořivý Zdroj se dívá na všechny stejně. Objevem je ale tato Jednota, o které mluvíme. Vy žijete svůj život v uspořádání, o kterém vám bylo řečeno, že jej musíte mít. A pro mnohé z vás je toto uspořádání pohodlné, skutečně vás to definuje, váš život, kým jste a další. Ale já chci mluvit o objevu, kdy nejkrásnější věcí zde v místnosti je to, co nezveme potenciálem pro věci neviditelné, neočekávané a překrásné.

Je ráno - pro ty, kteří si toto právě přišli poslechnout na jakémkoliv místě na planetě. Vzduch byl vyčištěn a předpřipraven se záměrem. Mystický zvuk didgeridoo reprezentuje hudbu tohoto kontinentu. Je to mystické, poněvadž to nastavuje energii a připravuje toto místo pro rozjímání a pro neutrálnost. Neutralita je to, když opouštíte své uspořádání a to je obtížné. Je to velmi obtížné bez ohledu na to, kdo jste, bez ohledu na to, odkud pocházíte, dokonce i když jste se narodili zde uprostřed Austrálie, dokonce i když jste z kmene a vaše tlupa je čtyřicet tisíc let stará, stále máte krabici. A tato krabice je možná krásná, vyhovuje vám, ale jsou zde stále nová poznání. Vně této krabice jsou příležitosti pro věci, které ještě neznáte, pro příběhy, které ještě nebyly zpívány a krásnou revoluci energie. Krásné na tom všem je to, drazí, o čem jste možná ještě nepřemýšleli - že energie planety o tom všem VÍ. ......................

Kryon - ULURU 2015 – den Druhý ( druhá část )

15. října 2015 v 9:02 | Lee Carroll |  Channeling
HLAVNÍ POSELSTVÍ

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner se v průběhu let něco naučil. Ten proces, který vy nazýváte channeling, je také jeho blaženým okamžikem. Bez ohledu na to, co se děje v jeho životě - potíže, frustrace, problémy, které ho sužují, některé jsou ty samé jako ty vaše - to všechno zmizí, když sedí v tomto rozpoložení před Duchem. A to je dostupné vám všem, to není nazýváno channeling, není to ani meditace. Můžete to dělat s očima do široka otevřenýma, dokonce i když řídíte. Tohle je vztah 24/7, který nazýváme - vztah s "domem v mlze". (Kryon se usmívá.)

Včera jsme mluvili o tomto prchavém "domě v mlze", který můj partner našel a který jste také našli. Který - mnoho z vás, kteří posloucháte - našlo také. A je to ta metafora tohoto domu, který je váš s těmi mnoha místnostmi. Není to dům proroka nebo systému víry, a není to dům, o kterém by vám někdo řekl, že je přístupný mnohým a že je to ten samý dům. Nachází se v mlze, protože ho musíte najít sami, s vaším záměrem. Neobjeví se sám, drazí. A je to tak záměrně. Aby se lidstvo začalo posouvat samo o sobě s čistým záměrem, pomocí objevů.

Existuje mnoho různých domů v mlze. Jedním z nich je integrita ve všech věcech, bez jakékoliv spirituality, pouze jiný náhled na věc.

Ale to, o čem chci dále mluvit, je to, o čem jsme mluvili včera. Ten "dům v mlze", to jste vy a vaše síla. Pojďme si vysvětlit, co je v tom domě a co je tam jiné.

Včera jsem vám řekl, že byl čas, kdy byl můj partner spokojen se vším, co byl. Nebyl důvod hledat něco dalšího. A to vyhovuje velké části lidské civilizace. Jsou v krabici, o které jsme mluvili dnes ráno. Nevyrušujte je. Pracují s tím, děje se to. Pokud jde o mého partnera, našel "dům v mlze", který byl skrytý, protože to, k čemu u něj došlo, stisklo tlačítko zvědavosti. "Je něco víc?"

Duch vám ten dům nemůže ukázat, ale může mačkat tlačítko zvědavosti znovu a znovu a znovu. Někdy to je díky synchronicitě - přivedete přátele na toto setkání. Ničemu nerozumí, ale když odejdou, tak jim dojde, že možná existuje "dům v mlze", na kterém je jejich jméno. A to odstartuje proces, ve kterém pak musí pokračovat. ...........

EVOLUCE TĚLESNÉ FORMY A VZESTUP VĚDOMÍ

15. října 2015 v 8:36 | Ronna Hermann |  Channeling
AA Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2015

Milovaní mistři, kolektivní vědomí lidstva se snaží uznat extrémní dualitu, která proniká Zemí. Na určité úrovni každý člověk bojuje bitvu o to, aby získal větší povědomí Sebe, což musí zahrnovat to, aby objal Světlo i stinnou stránku Sebe, a přitom se snažil vrátit se do přijatelných hranic duality a polarity.Každý z vás musí poznat a připustit svou stinnou stránku, své symbolické démony uvnitř sebe, aby i on i mohli obejmout Světlo přeměny, transformace. Lidské utrpení je výsledkem zkostnatělého myšlení, pocitu nadřazenosti a odsuzování druhých, což vede spíš k oddělenosti než k jednotě a toleranci vůči protichůdným názorům. Jste schopni přijmout předpoklad, že vaše negativní myšlenkové formy také hledají uvolnění? Vystupují na povrch vašeho vědomí, hledajíce osvícení a pravdu, stejně jako vy. Musíte převzít zodpovědnost za to, co jste vytvořili, okamžik za okamžikem. Negativní myšlenky a akce jsou výsledkem pokřivených výtvorů a zmatku.

Je důležité, abyste chápali, že vaše fyzická loďka byla nakódována tak, aby se vrátila z vašich pozemských zkušeností vtělení do vzácnějších říší Světla vyšších vibrací. Také, jak se lidstvo vyvíjí, roste v moudrosti a je si více vědomo vědy a složitosti Vzestupu, proces se v posledních stech letech velmi přizpůsobil. Některé počáteční procedury Vzestupu byly odloženy a jiné, pokročilejší požadavky byly přidány.

V minulosti byl Vzestup možný jen pro pár vybraných jedinců
. Jen ti, kteří přišli na Zem, aby byli příkladem a ukazovali cestu, a kteří byli duchovně vyspělí mohli vstoupit do vnitřních posvátných prostor škol zázraků. Tajná doktrína byla předána jen těm, kteří byli považováni za nejsilnější a nejoddanější žáky. Lekce, testy a výzvy byly vysilující a mnozí během tohoto procesu zahynuli a nedosáhli svého cíle po několik životů. To se teď změnilo, neboť čas utíká směrem ke Vzestupu Země a lidstva na vyšší úroveň vědomé pozornosti, a těm, kteří se snaží jít vstříc výzvám a testům Vzestupu, je nabízeno mnoho léčivých lektvarů a pomoci.................

Zvolte si kámen a zjistěte tajemství své životní cesty

13. října 2015 v 11:32 | http://www.pronaladu.cz |  Ostatní
Podívejte se na těchto šest kamenů. Který z nich okamžitě přitáhl vaši pozornost? Neřiďte se svou oblíbenou barvou, ale vyberte si ten, který se vám na první pohled zalíbil nejvíc.
Který se vám zalíbil nejvíc?Č. 1: OPÁL (měsíční kámen)

Vaše volba napovídá, že vždycky tíhnete ke svobodě. Chcete si najít své tiché místo, kde byste měli pokoj, mohli se uvolnit a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Jste schopni v jediný okamžik všechno opustit a začít nový život. Přitom si ale nejste jisti, zda se pohybujete správným směrem. Proto čas od času potřebujete být sami se sebou a zamyslet se. Tento oblačný kámen vypovídá o tom, že veškerou vaši pozornost poutají všední starosti a na klid a ticho máte jen málo času.
To však neznamená, že váš život je špatný. Možná jen prostě cítíte, že všechno se nevyvíjí zrovna tak, jak byste si doopravdy přáli. Zkuste si některé věci znovu promyslet. Možná, že zjistíte, že ve skutečnosti jste už v řadě věcí úspěchů dosáhli, nebo že jsou nablízku.
Čas v tichu a úvahách mění tělesnou energii. Přitahuje to inspiraci, motivující myšlenky, nové nápady a plány. Tento kámen je kamenem andělů. Proto hluboko uvnitř cítíte "spojení s jiným světem". Vyšší síly čekají na okamžik, kdy k vám budou moci promluvit a dát vám své moudré rady.

Č. 2: ZELENÝ MALACHIT

Pokud se vám zalíbil tento kámen, jste v životě ochotni projít závažnými změnami. Mohou se týkat způsobu života, místa, kde žijete, nebo práce. Není vyloučeno, že procházite duchovní přeměnou a dokážete překonat všechny problémy, které se zrodily kdesi daleko ve vaší minulosti.
Stáváte se moudřejšími a proces poznávání zvládáte snadno. Dříve jste měli hlavu přeplněnou starostmi, teď jste však začali více přemýšlet nad tím, co od života chcete. A to je pozoruhodné! Protože je třeba se nejdřív naučit uznávat, že změny jsou nevyhnutelné. Teprve pak jsme schopni pustit se do hledání něčeho lepšího.
Malachit je kamenem rozkvětu a hojnosti. Proto až se vydáte za štěstím, budou na vás čekat jenom úspěchy a dostatek. Tento kámen může rovněž vypovídat o ukončení nešťastného milostného vztahu a zrození nových romantických citů. Když jste zvolili malachit, sdělili jste podvědomě Vesmíru: "Jsem připraven na úspěch. Jsem připraven zbavit se negativity. Jsem připraven se setkat se svým štěstím!"

Č. 3: RŮŽOVÝ KŘEMEN

Představte si, že první, co pocítíte po probuzení, bude radost! Zářivá, jásající radost, protože před vámi je další nádherný den, a také vděčnost za to, že jsou ve vašem životě milovaní i milující lidé. Pamatujte, že když radost zaplní doslova každou buňku vašeho těla, začínáte do svého životě přitahovat stále víc dobrého. To vám dodá sílu k rozlousknutí jakéhokoli problému. Začnete si všímat, že osud vám začíná přihrávat šťastné náhody a výhodné možnosti. Pokud se už dávno modlíte, aby se stal zázrak, buďte si jisti, že je nablízku, protože nadešel váš slunečný den!

Č. 4: OBSIDIÁN (červené dřevo)

Pokud jste volili obsidián, vaše podvědomí říká: "Jsem připraven uniknout negativitě, kerá mě obklopuje a stát se šťastným člověkem". Přestáváte se vznášet v oblacích a stáváte se realističtějším. Konečně začínáte chápat, že mnozí měli daleko méně štěstí, než vy a že každý má svůj problém, i když o něm třeba nemluví.
Pamatujte, že jste tím, co cítíte. Žárlivost, hořkost, křivda - tyto emoce vás ničí a mohly by vás vehnat do klesající spirály bídy. Negativita mysli vás pouze otravuje a způsobuje vám bolest. Naštěstí však vaše energetické bloky mizejí poměrně rychle. V nejbližší době v sobě konečně najdete sílu vytrhnout se z negativity a otevřít své srrdce světu. Brzy pochopíte, že jedinou cestou ke štěstí je vděčnost za to, co máte, nikoli stížnosti na to, co vám chybí.

Č. 5: HOWLIT

Jestliže jste si vybrali tento kámen, obdržíte brzy poselství od vyšších sil cestou snů, oslepujících myšlenek, vidění nebo opakujících se slov a čísel. Intuitivně jdete určitým směrem. A je to správný směr! Přiznejte si existenci intuice a naslouchejte jí. Pomůže vám najít rychlou cestu k úspěchu.
Pokud trpíte nespavostí, znamená to, že ignorujete své předtuchy. Všechno se dá do pořádku, až si přiznáte důležitost šestého smyslu a poplujete s jeho proudem. Nejste osamělý člověk a na své cestě za lepším rovněž nejste osamělý. Howlit vypovídá, že vás chrání duchovní síly. Váš strážný anděl má v úmyslu přivést vás ke splnění vašich nejodvážnějších snů. Vše, co za to žádá, je víra.
Howlit je rovněž šťastným kamenem pro ty, kdo chtějí nebo čekají dítě. Předurčuje vám zdravého a silného potomka.

Č. 6: JASPIS DALMATIN

Přišel čas naplnit svůj život radostmi a humorem! Výběrem tohoto kamene váš vnitřní hlas říká: "Chci si hrát a radovat se!" Možná jste dlouhou dobu byli skleslí, zklamaní, neklidní a snad i trochu cyničtí.
Jaspis Dalmatin připomíná, že každý z nás je duchovní bytostí uzavřenou v tělesném obalu. A než se znovu staneme beztělým shlukem energie, čeká nás na této planetě ještě dlouhý život! Tak se jím těšte! I ty nejtěžší životní situace je snazší přežít s humorem, když už ne kvůli sobě, tak kvůli příbuzným a blízkým. Každá vteřina smíchu nám pomáhá překonávat těžkosti. Radostným smíchem posíláte poselství celému světu i vesmíru: nevzdávám se a dočkám se toho, po čem toužím.
Jaspis Dalmatin je rovněž symbolem boje proti kouření. Pokud se tedy rozmýšlíte, zda s tímto škodlivým zlozvykem skoncovat, vězte, že čas jednat přišel právě teď!

( Zdroj: http://www.pronaladu.cz )

Já ti s tím pomohu :-))

13. října 2015 v 8:15 | www.smichov.nova cz |  Humor

Horoskop na období 12. 10. – 19. 10. 2015

12. října 2015 v 8:43 | Petra Nel |  Horoskop

Tvoření


Slunce v opozici s Uranem ukazuje na nečekané změny, poruchy technických zařízení, aut, mobilních a internetových sítí. Rychlé změny, které vedou k chaosu. Stále jsme v procesu změny. V tomto týdnu nelze s ničím počítat. Děje se to z důvodu rozbití starého systému, starých vzorců a zajetých kolejí.

Pokračující konjunkce Marse s Jupiterem v Panně (do 30. 10.) je příliv energie, nadšení a motivování k tvořivosti v radosti a s humorem. Tato energie se dá přirovnat k rychle se kmitajícím jiskřičkám, které svým pohybem podporují další aktivitu. Snadné je seznamování a vytváření nových vztahů. Tento aspekt je ideální k výletům a sportování. Je to všeobecně velmi plodné, hojné a tvořivé období. Pokud máte nějaké plány, pak je tedy ideální čas tvořit. V říjnu bude zplozeno hodně dětí, které budou radostí života.

Vzhledem k tomu, že Jupiter je vládcem roku, tak mu Mars dodává potřebnou dávku energie k projevení a ke vzestupu. Jupiter dodává Marsu smysl a moudrost. Mars je čin, který je projevením ega a toho, co máme v srdci. Podle činů poznáme člověka. A nyní Jupiter obohacuje Marse, tedy čin je prostupován smyslem, pravdou, vírou, moudrostí a hlubším zájmem o život. Budeme si klást filozofické otázky typu: Jaký má můj život smysl? Kam můj život směřuje? Co má pro mě smysl? V této době se dokážete podívat na svůj dosavadní život s humorem a udělat si legraci sám ze sebe. Pokud se i na bolestivé věci dokážete podívat třeba jako na tragikomedii a odlehčíte to, pak v sobě rozpustíte bolest, která je s tím spojená. Tímto způsobem svá zranění vyléčíte. Jsme vedeni ke konání, tvoření a zhmotňování. Tím, že je tato konjunkce v Panně, je tvoření praktické a prospěšné v každodennosti, s touhou po dokonalosti. Rozhodnost a jasnost vede k vítězství. Energie Panny zaměřuje pozornost na zdravou stravu a péči o tělo. Fyzická energie se zvyšuje a tím i odolnost těla.

Stále působí (do 22. 10.) vliv Černé Luny v konjunkci s Merkurem - síla slova, informací. Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu "jedna paní povídala." Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo-co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.

Novoluní nastává 13. 10. ve 2 hodiny v noci, proto působení novoluní již bude ovlivňovat 12. 10. Slunce v konjunkci s Lunou ve Vahách na sabiánském symbolu: "Rabín vykonávající své povinnosti."
Klíčová myšlenka: Schopnost čerpat sílu z tradice předků, pro inspiraci a službu svým bližním. Dotýkáme se ve svém nitru zděděné moudrosti našich předků a předešlých reinkarnací. Díky nim můžeme pochopit solidaritu jedince ke společenství a k propojenosti s vesmírem, s celistvým stvořením. Lidské vědomí má schopnost propojit se s kosmickým vědomím, nebo spíše ho v sobě objevit, protože je to součást každé bytosti. Každá bytost má v sobě vesmír. Když v se v noci díváte na nebe, tak vidíté hvězdy, stejně tak je pohled z vesmíru na Zem. Tam září lidé, kteří v sobě objevili své světlo a jsou světlem na Zemi. Z pohledu vesmíru takový člověk září stejně jako hvězda. Jeho světlo je tak zřetelné a viditelné až pro vesmír.


Tvořivý týden Petra Nel

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Příběh o uvázaném slonovi

8. října 2015 v 16:22 | www.klas.info |  Citáty a Moudra

Jeden muž se procházel v zoo, v pavilonu slonů. Najednou se zarazil,protože si všiml, že tahle obrovská
zvířata jsou uvázána jen docela tenkým provazem uvázeným k noze slona. Žádné řetězy, žádná klec. Bylo
naprosto zřejmé, že kdyby sloni chtěli, tak by kdykoliv mohli svá pouta přetrhnout, ale z nějakého důvodu to neudělali.
Kousek dál uviděl ošetřovatele slonů a tak se ho zeptal, proč sloni jen tak klidně stojí a nepokusí se odejít pryč.
Ošetřovatel odpověďel: "No když jsou ještě mladí a mnohem menší, tak používáme tenhle stejný, docela tenký provaz, a v
tak mladém věku je v pohodě udrží. A jak rostou, tak jim zůstane zkušenost, že se nemůžou utrhnout. Věří tomu, že je
provaz drží na místě a tak se ani nepokouší se osvobodit."

Muž byl ohromen. Ta zvířata, kdyby chtěla, by kdykoliv mohla přetrhnout provaz a osvobodit se, ale protože věří, že
toho nejsou schopna, tak stojí spořádaně na místě.

Kolik z nás, podobně jako oni sloni jdeme životem a hýčkáme si svojí víru, že nemůžeme udělat to nebo ono jen proto, že se nám to kdysi nepovedlo?

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 4.10. - 11.10. 2015

7. října 2015 v 7:35 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
pronikání vyššího kosmického světla na planetu a do ní se posunulo do další etapy. Ti, kdo dělali tuto práci, se dostali do pozice, kdy mohou sdělovat božské pravdy těm, kteří se právě probudili. Ti, co se probouzejí, se snaží hledat něco, co jim pomůže rychleji se přizpůsobit novým energiím a novému vědomí. Jako pochodně vyššího světla a pravdy, pracovníci světla celého světa spolupracují na vyšší úrovni bytí a své úsilí koordinují. V jednotě pracují na transformaci planety a všech jejich obyvatel, takovým způsobem, aby to umožnilo otevřít vědomí a uvědomění většímu počtu duší. Je čas učinit z učení se zábavu a současně osvícení. Mnozí z vás, kteří jste si vybudovali vědomí duchovna a důvěru, jste nyní schopni pracovat s větší lehkostí a s půvabem. Protože vesmír s vámi spolupracuje, dějí se vám a vaším prostřednictvím projevy synchronicity, zázračným a opravdu magickým způsobem.

Struktury starého světa se i nadále hroutí a upadají do zkázy, protože je nové a vyšší energie již nepodporují. Denně vidíte důkazy, že se tak děje a dochází k zoufalým pokusům udržet to metodami, které předtím fungovaly. Ti, kdo tyto metody používají, nebudou ve svém úsilí úspěšní, protože není k dispozici struktura, která by tyto snahy podporovala. Nyní vystupuje do popředí vědomí duchovní perspektiva, protože si lidé začínají uvědomovat, že na Zemi je víc života, než si doposud mysleli. Intenzita jejich ducha se snaží přes ně manifestovat do světa, a když k tomu dochází, jejich srdce se otevírají většímu pochopení a perspektivě. Energie a síla lásky vytváří mocná probuzení, která rozkvétají. Jak lidé vůči sobě navzájem cítí a vyjadřují více lásky, radosti a mírumilovných úmyslů, ve vzájemné interakci běžně dochází k projevům vyššího vědomí.

Když lidé opouštějí omezující koncepce duality jako je oddělenost, nepřátelství a rivalita a začínají vyjadřovat vyšší kvality své duše, pozorují, že jim život vrací to, co oni sami do něj vkládají. Vstupují tak do nové etapy života v harmonii s duchem a s vnitřním božstvím. To je osvobozuje a vytváří vyšší úroveň rozšíření a vyjádření nové tvořivé energie a vědomí. Začínají vidět, že jejich život je naplněn neomezenými možnostmi, kterými mohou vyjádřit kvality své duše, své talenty a schopnosti. Vidí, že si mohou zvolit, aby se jim zkušenost jejich života manifestovala způsobem, jaký si dříve nedovedli představit. To v nich následně vytváří větší harmonii, a když tato osobní harmonie vyzařuje ven, způsobuje to radostnou interakci se světem a přináší jim to pocit větší naplněnosti ohledně toho, čeho v životě dosáhli.

V průběhu přemosťování a propojování dvou realit roste jejich pochopení a lidé nalézají nové dveře pravdy, které se dotýkají všech aspektů jejich života. To na oplátku vytváří lehkost mysli, přináší radost a smích a větší uvědomění si bohatosti, která se v nich nalézá. Pociťují radost tvoření, když manifestují bohatost znalostí, zkušeností a pochopení toho, co v nich je a sdílejí to se světem. Když jsou vynášeny na světlo kolektivní zázraky, které mají uvnitř sebe, začíná se nová fáze, nový zrod do úžasnější reality, která všechny posiluje a obohacuje. Semínka lásky a moudrostí vyzařují z nitra jejich bytosti a ty se uchytí v kolektivním vědomí, aby léčily, žehnaly a umožnily svým sestrám a bratrům, aby se posunuli do nové reality spolu s nimi.

Jak se život rozvíjí v novém vědomí a realitě, dochází k větší jednotě se všemi bytostmi. Také roste respekt a úcta k božskému prvku, který je v každém lidském srdci a to posiluje přání sloužit nějakým způsobem druhým. Když se lidé zarovnají se svojí božskou esencí a následují vedení a pobízení, kterého se jim dostává, jejich svět se otevře novým úrovním, jaké si předtím nedovedli představit. Otevírají se před nimi nové obzory a ty dláždí cestu ještě vyšším perspektivám nekonečné bohatosti vesmíru, v němž žijí. Také chápou, že se jenom dotkli povrchu studny nekonečné hojnosti, jakou obsahuje jejich individuální duch a že je toho víc, co lze manifestovat. Jak nacházejí odvahu sdílet to s druhými, přichází z hlubší roviny více znalostí, s nimiž mohou vyjít do světa.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - ULURU 2015 – den první

7. října 2015 v 7:33 | Lee Carroll |  Channeling

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru (severní území Austrálie) při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v sobotu 24. 03. 2015

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tolikrát jste mne slyšeli říci: "Já vím, kde jsem."

Stále více a více lidstva začíná rozumět tomu, že je toho mnohem víc, než jim bylo řečeno, a že pravda je snadno dosažitelná, protože skutečný záznam Země je v Akáše těch, kteří to prožili. A zatímco se tato planeta začíná duchovně vyvíjet, tyto věci ve vaší Akáše se začnou probouzet. Probouzející se Akáša vám pak přinese intuici, tušení, nápady, uvědomění, která pocházejí ze zdrojů, kterých si nejste vědomi. To způsobuje začátek psaní knih těmi, kteří se snaží nalézt odpovědi na otázky, a to začne posouvat obal toho, co je a co není skutečné.
Stál jsem na tomto pódiu s mým partnerem, který doslova visel na mikrofonu kvůli rovnováze. Poskytli jsme vám rodokmen Anangu (pojmenování domorodých obyvatel Austrálie - pozn. překl.) a řekli jsme vám, že někteří z nich mají schopnosti, které vy teprve teď začínáte mít. Jsou ve spojení se svými předky způsobem, jaký si nedokážete představit. Mají schopnost stále vnímat a získávat informace od těch, jejichž jména nedokážete ani vyslovit, a kteří jsou stále zde. Chci, abyste si to poskládali dohromady a pospojovali jednotlivé body. Jako turista, kráčející po cestách z červené hlíny okolo hory (Uluru), kterou je vám dovoleno vidět - chci, abyste to cítili. Nebuďte turisty. Jste zde, abyste cítili alespoň trochu toho, co cítili oni po tisíce let.

Je možné, drazí, že na tomto místě - stejně jako na tom posledním, které jsme oslavovali a které se jmenuje Shasta - zde jsou ti, kteří tu byli od původního osetí a jsou ochotni s vámi určitým způsobem mluvit? Bude to vždy ze srdce, neboť neexistuje žádný jazyk, který by přinesli. Přinesli koncepty, laskavost, porozumění, naplnili planetu vědomím mřížky, což přineslo lidstvu jídlo, déšť a laskavost lidstvu.
Právě zde, kde nyní sedíte, začínají obyvatelé západu otevírat dveře jako děti - ke znalostem, které zde byly od začátku. A krása toho je, že je to zde k dispozici. Stále více a více šamanských energií ochránců země na této planetě otevírá své dveře a vydávají tajemství. A ta tajemství jsou vždy o původu. Co znají a co se stalo. A zatímco se tyto věci stávají intuitivními, zatímco se ptáte na věci, které byly poznány nebo se staly vírou, začíná duchovní evoluce. Nezačne knihou. Začne vámi. Tím, že na základní úrovni pochopíte, kdo jste, v poměru k tomu, kým jste bývali. Dnes večer o tom budeme hovořit více.

Můj partner říká, že někdy někde musí být noc. (Kryon se směje.) To byl Kryonův vtip.
Chtěl bych, abyste viděli některé věci tak, jak je vidíme my. Odporují lidské přirozenosti. Chci abyste se s Bohem cítili pohodlně.
Když kráčíte směrem k hoře (Uluru), nemusíte dávat pozor, kam šlapete, ne, pokud jste zajedno s energií. Bude vás vítat, řekne vám "děkuji" a možná budete až zaplaveni vším, co vidíte. Všude zde je život, kterému zatím nemůžete rozumět, tak jako tomu rozuměli ti, kdo se zde narodili před tisíci lety a byli tím naplněni. Teprve se to začínáte učit.
Gratuluji těm, kteří vynaložili prostředky, aby přišli na toto místo, a nyní zde sedí. Není to o konferenci, není to o channelingu. Je to začátek posunu a změny ve vás, pokud to dovolíte.
Příští channeling ponese energetické vlastnosti, které mohou být předány pouze z tohoto místa, tohoto rudého středu Austrálie - země Anangů.......................

Kryonovy Marshmallow Messages – září 2015

6. října 2015 v 19:41 | Lee Carroll |  Channeling


17. 08. 2015 - KDO JSTE

Chci, abyste přijali všechny atributy mistrovství. Chci, abyste přestali být vnímáni jako divní lidé, u kterých se zdá, že věří divným věcem. Místo toho přemýšlejte jako mistr planety - milující osoba, se kterou lidé chtějí být. Buďte vyrovnaní a soucitní.

Pokud k vám někdo přijde, buďte dostatečně příjemní (pohodoví), abyste ho mohli držet, obejmout, vyslechnout si, co musí říct, plakat s ním a smát se s ním radostí. To je to, co dělali mistři této planety. Mistři rozumí lidské povaze. Jste staré duše a byli jste tam a dělali jste to ( Kryonův způsob, jak říct, že už jsme prožili a dělali úplně vše - pozn. překl.). Není zde pro vás žádná výmluva, abyste to nechápali, protože to je váš odkaz. To je, kdo jste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova channelingu "Největší filtr ze všech" -


24. 08. 2015 - POMYSLI NA TO

Změníš svou planetu už jen svou přítomností zde, pracovníku světla. Krystalická mřížka absorbuje světlo, které neseš a které sis vysloužil a přinášíš ho nám všem. To je hluboký systém a nová energie planety potřebuje zkušenost a moudrost starých duší, aby ovlivnily ty, kteří se narodí v budoucnosti. Tento systém je ezoterický, hluboký a je těžké ho popsat. Pomysli na to. Už tím, že zde dnes žiješ, zabarvuješ mřížky svými znalosti a moudrostí pro budoucí generace.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova channelingu "Stará duše definována" -

31. 08. 2015 -NENÍ TO SKVĚLÉ?

Když lidské bytosti stojí bez karmické energie, se kterou přišly, je to skutečně jako by stály před Bohem nahé. Protože nevědí, kam jdou. Nevědí, jaká synchronicita se objeví, aby jim pomohla. Netuší, co očekávat nebo kde vlastně stojí. Je to jako by byly čerstvé a nové, připravené vytvořit cestu, kterou nikdy neviděly. To je pro člověka nepříjemné. Nicméně je zde příslib, který jsme vám sdělili u posunu číslo dvě - vyzývám vás, abyste tento stav oslavili - stav nejistoty. Vyzývám vás, abyste ho oslavili. "No, tady jsem, Bože. Nemám tušení, co dělám. Není to skvělé?" A vaši příbuzní a přátelé se na vás budou dívat a řeknou: "Vážně jsi blázen." A jak jim můžete říct, že zde stojíte se zástupy andělů, kteří vás drží za ruku?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Osm posunů k osvícení - 1. část" -

07. 09. 2015 - JISKRA PRAVDY

Chci, abyste si pamatovali, že když jste přišli na tuto planetu, každý z vás byl jedinečný. Nezáleží na tom, jak staří jste, zatímco zde sedíte, každý z vás je stará duše. Staré duše jsou ty, které mají tendenci se naladit, poslouchat a číst poselství jako je toto a i to jsme vám už říkali. Takže, to, co máme, je jedinečná skupina - a já chci, abyste si vzpomněli na jiskru pravdy, až příště přijdete - každý z vás. V kvantovosti, která je zaklesnutá do vaší paměti, zvoní ve vašich uších, když jako dítě dorazíte: "Toto je život, který vytvoří rozdíl."

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova channelingu "Most mečů" -


14. 09. 2015 - BÝT TEĎ TADY

"Drahý Duchu, žiji v letech, které zachrání Zemi, a jsem zde, abych vytvořil(a) změnu na planetě. Tímto odkládám všechny sliby, které by tomu stály v cestě, protože náleží jinému vědomí a jiné energii. Místo toho obnovuji své sliby se stejnou Akášickou energií, která je původně provázela. Všechny životy, které jsou nyní pode mnou, jsou mou oporou. A jako holí energie protínám svou historii a přebírám nad nimi všemi kontrolu. Budu potřebovat pomoc veškerého vědomí těch mnoha duší, kterými jsem byl(a) od chvíle, kdy jsem poprvé přišel(a) na tuto planetu. Společně vytvoříme světlo, jaké tato planeta nikdy neviděla. Světlo mnoha mých já zaměřené skrze mé současné já. Proto jsem tentokrát přišel(a) a proto jsem existoval(a) všechny ty věky - abych teď byl(a) tady."

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova channelingu "Filtry lidských majáků" -


22. 09. 2015 - DUCHOVNÍ ZDRAVÝ ROZUM

Kráčíte kolem a cítíte se malí. Proč to tak je? Proč se snižujete před Bohem? Právě jsem se dostal do potíží, že? Tvrdili vám přece, že být pokorný, skromný a ponížený před Bohem je dobrá věc! Pokud jste ale kouskem Boha, proč byste se snižovali sami před sebou? Dává vám tato informace smysl? Je načase, abyste použili vyvíjející se duchovní zdravý rozum. Pokud jste kouskem stvoření, pak se nemusíte klanět sami sobě.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Cestování duší - 2. část" -


28. 09. 2015 - SILNĚJŠÍ RADIOSTANICE

S novou frekvencí, když medujete, modlíte se a přicházíte na to tiché místo, kde jste nás vždy cítili, reakce už nejsou stejné, emoce nejsou stejné. Informace nejsou ani přibližně tak zjednodušené. Někteří z vás, stále vyladění na starou frekvenci, měli pocit, jako by vlastně ani k nikomu nehovořili! Fakt je, že my jsme nyní na mnohem silnější radiostanici, ale vy musíte být ochotní ji najít a naladit se na ni.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Očima vzestupu - 1. část" -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.