Leden 2016

Dalajlama - VAŠE NÁBOŽENSTVÍ NENÍ DŮLEŽITÉ

29. ledna 2016 v 7:38 Citáty a Moudra


Rozhovor brazilského teologa Leonarda Boffa s tibetským dalajlámou

V debatě u kulatého stolu, která se týkala náboženství a svobody, jsem se dalajlámy s trochou zlomyslnosti, ale také se zájmem zeptal:

"Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?"

Myslel jsem, že řekne: "tibetský buddhismus" nebo "východní náboženství", jež jsou mnohem starší než křesťanství. Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se... To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce.

Odpověděl: "Nejlepší náboženství je to, které tě přivede co nejblíže k Bohu.
Takové, co z tebe udělá lepšího člověka."

Abych překonal rozpaky z tak moudré odpovědi, zeptal jsem se:

"A co mě udělá lepším?"

Odpověděl:

"Cokoli, co tě udělá více
- soucitným,
- citlivým,
- objektivním,
- milujícím,
- lidským,
- odpovědným,
- etickým.

Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším."

Byl jsem chvíli zticha a žasl jsem (a dokonce i teď, když na to pomyslím) nad jeho moudrými a nezpochybnitelnými slovy:

"Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný, nebo ne.
Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem...
Pamatuj: vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek."

"Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů - k lidem, zvířatům, rostlinám, světu… Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo."

"Babička a dědeček ti říkali čistou pravdu: vždy budeš mít to, co přeješ i ostatním.
Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc volby."

Nakonec dodal:
"Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova. Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
A osud - to je tvůj život."

"Není vyššího náboženství, než je Pravda."


Překlad: www.adastra.estranky.cz

Kryon - Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti

28. ledna 2016 v 7:51 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada, 5. září 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před tím než začneme, vás opět požádáme, abyste trochu změnili realitu svého myšlení. Co se děje? Kdo to mluví? Odkud to přichází? Prosím svého partnera, aby naprosto ustoupil stranou a nechal plynout to, co má. Dokážete přemýšlet mimo hranice toho, co víte? Pro lidi obecně je tou nejtěžší věcí jít na místo, kde nikdy nebyli. Vaše přežití závisí na tom, abyste chodili na místa, která znáte.

Jestliže jste někde nikdy nebyli, a nemáte nic, co by vás varovalo před tím, jaké by to mohlo být, můžete se zdráhat tam jít. To dává smysl. Dveře s nápisem neznámé neotevíráte často. Normálně otevřete dveře, na kterých stojí známé, protože se tak cítíte v pohodě. Mluvím o tom kvůli tomu, co přijde. Chci obohatit to, co víte o lidstvu. Proto budu mluvit o kontroverzních věcech. Ti, kteří toto poselství poslouchají, je mohou přijmout naprosto odlišně od těch, kteří jsou zde v této místnosti. Ale tato místnost má v sobě energii, kterou nelze zachytit na záznam nebo v přepisu. Ti stejně smýšlející nastavují souběh stálosti a víry. Mohli byste říci, že vaše víra zde povznáší pravdu, které jste nositeli.

Opravdu víte, kdo jste?

Chci mluvit o lidstvu, a chci to rozšířit. Chtěl bych vám sdělit něco z toho, co se stalo v průběhu času, a udělat to takovým způsobem, jakým jsem to nikdy dříve neudělal. Chci zavést řeč na něco zajímavého. Dělám to proto, že dnešním učením je povznést lidskou existenci, abych vám ukázal, že jste větší, než si myslíte. Možná, že jste tady mnohem déle, než si myslíte, a to je nádherná představa. Co si myslíte o historii lidstva, jak daleko sahá? Když si to vyhledáte, jak daleko zpátky je zaznamenaná? Běžně panující shoda v tom, co učí vědci - že lidská civilizace je zde asi přibližně 11 tisíc let. Teď mluvím o lidské civilizaci. Nemluvím o lidech v biologickém smyslu, protože to je věc antropologů. Mluvím o sociologii. Jak dlouho existují města, systémy, náboženství? Jak dlouho vaši vědci říkají, že jsou na to důkazy? A teď to možná bude vypadat jako omílání něčeho, co jsme řekli už dříve, ale je toho mnohem více.

V tureckém Istanbulu jsme seděli před velkou skupinou a předávali poselství nazvané "Neznámá historie Země". Dnešní poselství je podobné, ale jiné. Výchozí bod je stejný, ale poselství je o něčem jiném. Lidská civilizace tu je o trochu déle než těch 11 tisíc let. A teď, můj partnere [obrací se k Leemu], ať je toto poselství jasné a dává smysl........

AA Michael - 2016 - Ztělesnění multidimenzionálního mistrovství

27. ledna 2016 v 7:47 | Celia Fen |  Channeling


Rok dokončení a přechodu
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná Rodino světla, vítáme vás v novém roce podle vašeho pozemského kalendáře. Bude to rok, ve kterém dostanete příležitost dokončit svůj současný proces vzestupu a probuzení, a plně ve vašem životě přejít do multidimenzionálního Mistrovství.
Rok 2015 byl rokem výzev, protože procesy probuzení a vzestupu dostaly spád. V roce 2016 završíte čtyřleté období přechodu, který začal v roce 2012. V tomto období byla Země plně zakotvena v páté dimenzi a pracovníci světla a kropiči cesty začali proces vstupování do multidimenzionálního projevení se na Zemi.

V tomto přicházejícím roce ti z vás, kteří jsou připraveni, vstoupí do svých předurčených rolí jako multidimenzionální světelní Mistři.Budete povoláni ovládnout čtvrtou dimenzi Času jako Mistři času a Cestovatelé časem. Budete požádáni, abyste vystoupili a vstoupili do šesté dimenze, kde ovládnete tvořivou imaginaci a archetypální říši, a budete zasvěceni do sedmé dimenze, kde se nacházejí síně vzestoupených Mistrů. Pojedete také na vlnách světla a energie ze solárních úrovní osmé dimenze a galaktických úrovní deváté dimenze, vynořujíce se jako Galaktičtí cestovatelé a Mistři, přítomní na Zemi, abyste pomohli Zemi v procesu přechodu.
Milovaní, v jak vzrušující době jste přítomni na planetě Zemi! Budeme se šířit o tom, jak můžete nejlépe pracovat s těmito energiemi v přicházejícím roce, ale nejprve nám dovolte podívat se na důležité "mezníky" v proudu času,kde budete nejlépe posíleni udělat posun a přechod ve vaší osobní a planetární časové linii...............

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.1. - 31.1.2016

26. ledna 2016 v 21:47 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Milovaní,
Jak pokračuje proudění energií, vaše lidské operační systémy dostávají dávky informací, vztahujících se osobně k vám, na vaší duchovní cestě života. Začíná docházet k přímé interakci s vaší Božskou podstatou a děje se to, když to neočekáváte a na místech, kde to neočekáváte. Když si začínáte víc všímat těchto pokusů o komunikaci, vytváříte silnější spojení s vyšším aspektem vás samých. Bude to ještě trvat, takže buďte trpěliví, když tento proces procvičujete. Dáváme vám tuto informaci, abyste si toho byli vědomi a mohli jste tento proces pozorovat.

Před těmi, kteří byli připravováni, je mnoho práce a nyní budete vedeni k těm akcím a aktivitám, které si budou vyžadovat vaši účast a vaši pomoc v příštích dnech. Tato práce si bude vyžadovat, abyste pracovali s vyššími říšemi, abyste splnili určité úkoly pro pomoc planetě, aby byla stabilizovaná a mohla přijímat vyšší kosmické energie. Ta práce si bude vyžadovat, abyste používali vaši energii, protože nyní přecházíte od úkolu zvyšování své energie k dalšímu kroku, kterým je udržování a používání své energie. Z našeho pohledu je nádherné to vidět a my tleskáme každému z vás za to, co jste z toho získali! Dobrá práce!

Většinou k vaší cestě patří, abyste si uvědomovali ve svém každodenním životě váš vyšší potenciál, takže zde bude mnoho příležitostí vystoupit z běžného rámce a ze svého pohodlí a to vám pomůže dostat se do stavu uvědomění. Vystoupení ze svého pohodlí se může zdát děsivé, ale je nutné, abyste to udělali, protože vesmír reaguje na ty, kteří vystoupí a začnou se pohybovat vpřed ve směru, kam je vede jejich vnitřní vedení. Ať jste měli v srdci jakékoliv přání a jakýkoliv cíl, chce to, abyste odvážně udělali první krok k manifestaci toho výsledku. Nemůže se to stát, pokud sedíte a čekáte, že se něco stane! Tak s tím začněte! To uvede do pohybu sílu, milost a kouzlo, aby se to uskutečnilo!

Mnozí z vás teď vnímáte proměny, k nimž dochází u těch, kdo jsou ve sféře vašeho vlivu, a my říkáme, že to bude v průběhu roku exponenciálně narůstat. Mění se ty nejzarputilejší duše a začínají si uvědomovat potřebu změny životního stylu, aby vylepšily svůj osud. Nejdříve to přijde jako malá změna, jako třeba změna stravovacích návyků, ale nakonec je to povede, aby hledali ještě větší čistotu pro své tělo, mysl a ducha. Na vaší planetě se začala rozvíjet renesance lásky! To umožňuje dalším, aby hledali vyšší a mírumilovnější řešení a rozhodnutí vůči všem, kteří v jejich životě představují výzvu.

V tomto jste vy zářícím příkladem, jaká opravdu je plně vyvážená a integrovaná osobnost. Na vašem láskyplném příkladu lze poznat, že existuje lepší cesta a oni začnou tu cestu hledat, a také způsob, aby se stali také takovými. Je to velmi pozitivní obrat událostí v každodenních interakcích, k nimž mezi lidmi dochází a to, doufejme, rozšíří vědomí každého na vaší planetě. Jak se vědomí lidstva osvěcuje žitím dle vyšších principů chování, usazuje se na Zemi větší Světlo.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Rok nového nasměrování

26. ledna 2016 v 21:12 | Barbara Bessen |  Channeling
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2016

Milí přátelé našich poselství,
velkými kroky jsme vkročili, možná trochu vyčerpáni, do nového roku. Do roku 2016, o kterém nám duchovní přátelé sdělují, že by měl být rokem osobního nasměrování. Rozumím tomu tak, že bychom si měli ještě víc utvářet svůj život z centra našeho bytí, z posvátného vyššího srdce.
Naším Svým přesvědčením a silou ovlivňujeme zároveň život všech lidí tady na Zemi. Vím, že býváme občas trochu skeptičtí, zda se to daří. Neboť to, co nám vnější svět předkládá, nemá s mírem ani pokojem nic společného. Prezentuje se nám tak více či méně silná dualita. Obraťme pohled zpět do svého nitra a tím, že se soustředíme na svou vlastní přítomnost, zkoušejme vytvářet skutečný Zlatý věk, o kterém se tak často mluví. Budoucnost Země je v našich rukách. Nás, kteří se probouzíme, bude stále víc. Spojujeme se spolu duchovně, někdy i fyzicky a vytváříme krystalickou mřížku božské jednoty. Soustřeďme se tedy opět na tento úkol. Pomoc máme zajištěnou. Vnímám silnou přítomnost Kryona, přestože se v posledních třech letech se svými poselstvími poněkud stáhl do pozadí. Stále vnímám mocnou sílu, kterou vyzařuje.
Přeji vám dobrý start do Nového roku. Kéž si splníme všechna naše přání. Kdo jiný by to ostatně měl udělat …
Srdečně,
Barbara Bessen


Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. V souladu s tradicí se představuji i jako mistr magnetismu, neboť i to je součást našeho poslání. My, skupina Kryon, jsme tady od počátku Země, pracujeme s její bytostí i s jejími nádhernými obyvateli, ať už si to každý interpretuje jakkoli. Nehodnotím to jako dobré nebo špatné. Vidím to jako něco, co je. Nyní začíná zcela mimořádná doba. Kdo se pozorně zabývá sám sebou, kdo nahlíží a vciťuje se do svého nitra, zaznamenává neustálé změny ve svém vlastním vyrovnávání a zaměření, ve způsobu svého tělesného vyjádření ve spojení s Duchem všeho-co-je. Kdo se vciťuje hluboko do svého nitra, vnímá, že už není sám. Doba, kdy se člověk cítil sám nebo dokonce osamělý, je pryč. Každý z vás vnímá, že nejste jedním, ale mnohými. Možná se i usmějete při představě, že byste putovali po této planetě a nikdo by vám nerozuměl. Dřív jste se možná rozhlíželi kolem sebe a nechápali mnohé lidi, kteří zas naopak nechápali vás. Vypadali jste nějak jinak. Často jste se nedokázali naplno účastnit zábavy jiných lidí i proto, že jste nechápali smysl jejich jednání. Působilo na vás tak banálně, nedůležitě, často dokonce i nepochopitelně nebo směšně. Kdo tu pobýval tak často jako vy nebo možná prožil i jen jednu jedinou pozemskou zkušenost, je buď v dualitě nováčkem (hvězdným semínkem) nebo si jí naopak užil dostatečně a už jej unavuje. O tom jsme mluvili už dřív, není to nic nového. Přesto to vhodně zapadá do současné doby. Neboť oba břehy pozemské energie se od sebe stále víc vzdalují. Často jsme mluvili o tom, že vlastně stojíte jednou nohou na jednom břehu řeky - v dualitě, a tou druhou nohou ve vyšší vibrační úrovni - v interdimenzionalitě. Oba břehy se oddalují natolik, že nutí vaše nohy do velkého rozštěpu. Vnímáte, jak je těžké rozhodnout se pro jednu nebo druhou stranu. Radím vám, nepřemýšlejte tolik, ale jednejte ze srdce. Nechte to plynout, nelamte si hlavu, jak a kam se máte pohnout, ale následujte vnitřní inspiraci, vnitřní hlas svého božského jádra, kterým koneckonců jste. Odtud přichází síla pro správné rozhodnutí.

Přesto se vám stále vnucuje otázka: Co je správné? Nic. Všechno je vhodné, ať je to správné nebo chybné. Při bližším pohledu neexistuje nic, co by bylo to pravé nebo naopak. Prostě to je. Pokud se podíváte na svůj každodenní život s odstupem, co kdy jak a proč vy nebo ostatní lidé děláte, pak to při bližším pohledu často působí poněkud absurdně. Například chodíte do práce, abyste si vydělali peníze, které pak utratíte za nákup něčeho, co potřebujete pro život. Není to divné? Proč to nejde jinak? Současná kvalita energie na Zemi je teď natolik příznivá, že vám umožňuje si takové otázky blíž objasnit. Přináší sebou mnohé, i to, že si člověk může změnit svůj život, své nasměrování. Proč není dostatek potravy pro všechny lidi? Proč existují války? Odpovědi jsou zřejmé a nemusíme je tady vysvětlovat. Nyní jde o to, abyste prožívali lemurské kvality života. I to jsme vám už během té doby, co vám předáváme poselství, ukazovali prostřednictvím vnitřních obrazů a duchovních cest. Poskytovali jsme vám možnost vrátit se zpět do doby mimořádné lehkosti, do éry lásky, jasnosti a propojenosti s vyššími světy. Prožívali jste božskou lásku, člověk byl úzce spojen se stvořitelskou instancí. Tehdy se na Zemi dualita tak silně nemanifestovala. Jste těmi, kteří už tehdy na Zemi žili, vznášeli jste se v průsvitném světelném šatu nad Zemí a prováděli vědecké experimenty, abyste zjistili, jak jinak ještě můžete žít. Bylo to pro vás vzrušující dobrodružství...........................

AA Metatron - Nový ty

26. ledna 2016 v 21:10 | Natalie Glasson |  Channeling
Poselství AA Metatrona přijala Natalie Glasson, 08-01-16

Protože Země vstupuje do nového cyklu/roku, jsou v tuto chvíli iniciovány a uskutečňují se velké posuny v lásce. Země a lidstvo začínají dlouho očekávané slaďění s planetou Venuší, které bude probíhat po celý rok 2016. Venuše je známá jako planeta lásky a tak se sjednocení mezi Zemí a Venuší koná a bude konat pro podporu Země při jejím hlubším ukotvování ve Věku lásky. To umožní Zemi přijmout svou přirozenou vibraci ve chvíli, kdy se zarovná s frekvencí lásky stvořenou a uchovávanou na Venuši. Je ve schopnostech lidstva přijmout a otevřít se tomu, co sladění Země s Venuší napomůže. Až obě planety budou zrcadlit rovnocenné a zesilující vibrace lásky, budou odhaleny poklady Země. Těmi poklady myslím, já, Archanděl Metatron, jedinečnou posvátnou moudrost a kvality, Stvořitelovy vibrace a poslání Matky Země a těch, kteří ji obývají. Je aspektem lidstva a vaším účelem přijímat lásku, abyste v průběhu roku 2016 vyrostli a rozšířili se jakožto bytosti a projev bezpodmínečné Stvořitelovy lásky. Je důležité přijímat lásku od bytostí Venuše, svých průvodců, andělských přátel, nanebevzatých mistrů, přírody, lidí kolem sebe i Stvořitele. Je nezbytné si uvědomit, že vždy je tu hojnost lásky, která je vám dostupná a můžete ji přijmout. Neznamená to vyžadovat lásku; znamená to vyživovat se láskou. Čím více otevřete svou mysl, vědomí a myšlenky přijímání všech forem lásky, tím jednodušší pro vás bude lásku přijímat a také ji využívat ve své realitě, jak vás povede vaše duše. Nezbytným záměrem je v současné době vědomě přijímat lásku své duše a skupiny duší do všech aspektů svého bytí a vaše tělo bude moci prožívat plnější propojení se všemi aspekty Stvořitele.

Soustředění na přijímání přetékající lásky, která je vám k dispozici, abyste ji mohli vstřebávat, vám umožní, aby do vaší reality mohly vstoupit krásné a skvělé zážitky. Přijímání lásky Stvořitele znamená a dovoluje, že se otevíráte přijetí veškeré podpory, krásy a radostných zkušeností, které jste možná omezovali nebo jste jim bránili, aby se zpřítomnily ve vaší realitě. V této době vám přijímání nejenže umožní posílit svůj duchovní vývoj a propojení se Stvořitelem, napomůže také hlubším prožitkům štěstí a naplnění ve vaší realitě a také podpoří vaše zaměření na přijímání do vědomí lidstva. Až bude vyšší procento lidského vědomí zaměřeno na přijímání lásky, pak to ovlivní mnoho lidí a povzbudí je to, aby otevřeli svá srdce. Jim se to nemusí zdát jako přijímání lásky nebo nějaký božský zásah, může to vypadat, že mají štěstí nebo jako odměna za namáhavou práci. Při hlubším přijímání do vědomí lidstva, bude moci dokonalý Stvořitel pracovat skrze mnohé a projevovat se na Zemi plněji....................

Horoskop na období 25. 1. - 31. 1. 2016

25. ledna 2016 v 21:16

Strach zavírá, světlo otevírá

V pondělí končí retrogradita Merkura a tím se uvolní pohyb vpřed. Stále ale působí silná konjunkce s Plutem a kvadratura s Uranem z minulého týdne, která trvá až do 6. 2. Konečně se nám bude dařit věci dokončit a pohnout se vpřed. Myšlenky jsou intenzivní, hluboké a někdy až těžkopádné, což nás vede k osvobození v mysli. Proto se ještě stále zabýváme svými starými mentálními zápisy, které nás omezují.

Slunce se dostává do kvadratury s Marsem ve Štíru. Snadno podléháme stresu, napětí, přepínání se, které vede ke zlobě a podrážděnosti nebo k nemoci. Fyzická odolnost je menší a snadno podlehneme bacilům. Potřebný je odpočinek. Příznivý sextil mezi Sluncem a Saturnem, podpoří naší praktičnost a pevnost vše ustát. V tomto týdnu je důležité být tady a teď, řešte, co je aktuální. Na plánování budou příznivější příští týdny.

Stále působí Černá luna v opozici s Uranem, retrográdní Jupiter - viz předešlé horoskopy.

Není co k tomu dále dodat. Jsme v hlubokém procesu proměny a to potvrzuje i zásadní událost - objevení nové planety.

Tím, že byla objevena v lednu 2016 nová planeta, 9. planeta, která ve sluneční soustavě vždy byla, ale lidskému vědomí byla skryta, se nám otevírá nová lidská etapa. Jak se děje nahoře, tak se děje dole. Objevení nové planety, vždy symbolizuje zásadní změny ve společnosti. Tak jak se již stalo, když byl objeveny planety Uran, Neptun a Pluto. Naše vědomí se otevřelo a tím "nám bylo dovoleno" objevení nové kvality ve svém nitru, o které jsme doposud nevěděli, přestože je celou dobu naší součástí. Lidé ji začnou projevovat a budou vyžadovat jiné nastavení společnosti, které více odpovídá jejich novému poznání. Je to proces a rok 2016 je počátek objevování své celistvosti, pravdy a zodpovědnosti za tvoření na Zemi.

Bude trvat, než bude prozkoumáno, co nová planeta symbolizuje. Není to poslední planeta ve Sluneční soustavě, která je nám ještě skryta. Připravte na nové informace, poznatky, vynálezy, technologie. Vědomí je otevřeno a záleží, jak my jsme otevření vůči vědomí. Strach zavírá, světlo a naděje otvírá.

Krásný týden, Petra Nel


Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Osho: Co nás mohou děti naučit o štěstí

25. ledna 2016 v 8:06 | Osho |  Duchovní růst


Štěstí se děje tehdy, jste-li v harmonii se svým životem, žijete-li s ním v takové harmonii, že vše, co děláte, vám působí radost. Pokud tomu tak je, zjistíte, že meditace vás následuje. Milujete-li svou práci a způsob svého života, jste meditativní. Nic vás nerozptyluje.

Jestliže vás něco rozptyluje, ukazuje to jen na to, že vás to ve skutečnosti příliš nezajímá.

Učitel ve škole neustále říká dětem: "Dávejte pozor! Buďte pozorní!" Děti jsou pozorné, ale svou pozornost věnují něčemu jinému. Venku před školou zpívá z celého svého srdce pták. Dítě věnuje svou pozornost tomuto ptákovi. Nikdo nemůže říci, že nedává pozor, nikdo nemůže tvrdit, že není meditativní, že se nesoustředí - ono se soustředí!

Ve skutečnosti dočista zapomnělo na učitele i na rovnice, které píše na tabuli. Dítě si toho vůbec nevšímá, je ptákem a jeho zpěvem naprosto uneseno. Učitel ale říká: "Dávej pozor! Co děláš? Nenech se rozptylovat!"

Ve skutečnosti učitel rozptyluje dítě. Dítě je pozorné. Děje se to přirozeně. Naslouchá ptačímu zpěvu a je šťastné. Učitel ho vyrušuje, říká mu: "Nedáváš pozor." Učitel jednoduše lže! Dítě dávalo pozor. Co má ale dělat, když je pták zajímavější? Učitel tak zajímavý nebyl, rovnice dítě vůbec nepřitahovaly.

Nejsme na Zemi jen proto, aby se z nás stali matematici.

Jsou děti, které pták nebude zajímat. Může zpívat sebesilněji, a přesto tyto děti budou sledovat, co se děje na tabuli. Počty jsou pro takovéto děti. Když dojde na matematiku, ocitnou se v meditaci, v přirozeném meditativním stavu.

Naši pozornost pohltily nepřirozené starosti: peníze, pověst a moc.

Naslouchat ptákům vám nevydělá žádné peníze. Naslouchat ptačímu zpěvu vám neposkytne moc ani slávu. Pozorovat motýla vám nepomůže ekonomicky, politicky ani společensky. Tyto věci nejsou ziskové. Činí vás však šťastnými.

Skutečný člověk má odvahu dělat to, co ho činí šťastným. Jestliže bude chudý, bude chudý. Nestěžuje si na to, nevyvolává to v něm zlobu. Říká:

"Vybral jsem si svou cestu. Vybral jsem si motýly, ptáky a květiny. Nemůžu být bohatý, to je v pořádku! Jsem bohatý, protože jsem šťastný."


Osho: Radost

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 25.1. do 31.1.2016

25. ledna 2016 v 8:00 | Doreen Virtue |  Horoskop
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 25. do 31.ledna. Tento týden bude velice silný - po dlouhé době bude viditelných hned pět planet - a také jsme tu měli silný úplněk. Navíc nám v tomto týdnu končí retrográdní fáze Merkuru - hurá! Protože je to tak silný týden, rozhodla jsem se pracovat s tarotovými kartami Síly archandělů, které pronikají opravdu do hloubky. Jsou všechny pozitivní, plné lásky a světla, přičemž berou v potaz i stinné stránky života, takže nám pomáhají se dobře nachystat na následující období, a to zcela láskyplně.
Tak jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlím a žádám Boha, aby nám skrze ně sdělil to, co podle něj potřebujeme vědět a jak se na to můžeme nejlépe připravit a jak se můžeme nejlépe podílet na řešení.

Kartou pro pondělí a úterý je Dvojka Michaela. To je zajímavé a hezky to sedí k úplňku, kterým jsme zrovna prošli. Na obrázku jsou tady dva jednorožci. Tato karta znamená, že je načase učinit rozhodnutí. Místo přešlapování na místě, nerozhodnosti mezi dvěma možnostmi, pocitu, že jste se zasekli a přehnaného analyzování, si máte prostě vybrat. Míček je přihrán na vaši polovinu hřiště. Někdy se lidé rozhodovat nechtějí, protože si přejí, aby někdo jiný rozhodl za ně, hledají nějakou vnější autoritu, která by jim to požehnala, nebo chtějí, aby jim Bůh přesně ukázal, co mají dělat, a on nám jich přitom dává spousty a my je ignorujeme a pořád nám to nestačí. Tato karta ale říká, že si máte vybrat sami - že sami máte rozhodnout o tom, co bude dál. Ale máte se rozhodnout! Jak se říká - neudělat žádné rozhodnutí je také rozhodnutí. Je to rozhodnutí zůstat tam, kde jste, zaseklí. Toto je čas hnout se kupředu a ladí to s poselstvími, která v poslední době dostáváme, že máme přeřadit. To, co vám dříve sedělo, vám teď již nesedí, protože vaše vibrace jsou nyní vyšší a původní věci již splnily svůj účel, a tak je třeba jít dál. Prostě se rozhodněte a Vesmír vás podpoří. Hodněkrát jsou lidé zaseklí, protože čekají, až jim dá Vesmír víc peněz nebo času, aby až potom udělali změnu. Ale tak to nefunguje. Napřed se rozhodněte, a pak dostanete ty peníze a čas. Přesně to doslova znamená "kráčet ve víře".

Kartou pro středu a čtvrtek je Eso Michaela. Máme tu dvě karty archanděla Michaela, a to jsem balíček zamíchala opravdu pečlivě. Poselství je velmi silné, když se něco takového stane. Tato karta vypovídá o úžasných nových nápadech. A tyto nápady ohledně vašich rozhodnutí BUDOU fungovat! Přestaňte o tom pochybovat! Přestaňte zpochybňovat sami sebe! A nevzdávejte se své síly! Nehledejte potvrzení u druhých lidí, že to bude fungovat! Sám Bůh vás ujišťuje, že bude! Je to součást Božího plánu, kvůli kterému jste tyto nápady dostali. Často se stává, že když tento nápad nevyužijeme, přijde k někomu jinému, kdo ho využije, protože je ve světě potřebný. Nejprve je však dostáváte vy! A tak co, uskutečníte je? Budete se na ně dívat jako na to, čím opravdu jsou - jako na vyslyšené modlitby? Pokud jste se modlili za lepší práci, více peněz, smysluplnější život, pak tady to je! Dostáváte nápad a je na vás, abyste ho uskutečnili!
Vím, jak děsivé se to zdá být. Když jsem kdysi dostala nápad napsat knihu, říkala jsem si: "Ach, jak bych asi já mohla stvořit knihu?" Naučila jsem se však, že všechno, včetně knih, společností, které zakládáte, stěhování nebo nových vztahů, se uskutečňuje krok za krokem - je to o tom být v přítomném okamžiku a soustředění se na to, co můžete udělat právě teď. V tomto týdnu máme tedy spoustu pohybu.

Pro konec týdne nám vyšla karta Spravedlnost, karta Velké arkány, která nám říká, že rovnost je velmi důležitá. Může to znamenat, že budete řešit nějaké smlouvy nebo právní záležitosti - nejčastěji vypovídá o tom, že to dopadne ve váš prospěch a nebo že se to vyřeší způsobem, který bude nejlepší pro všechny. Říká také, že se nemáte vzdávat a máte vydržet. Také vás nabádá, abyste v míruplném slova smyslu bojovali za to, co je správné. Pokud tedy budete opouštět zaměstnání, ujistěte se, že vám vyplatí všechny peníze, které vám náleží. Nebo pokud se stěhujete, dobře se podívejte na smlouvu a ujistěte se, že ono bydlení za to opravdu stojí. Je to o zajištění si naplnění vašich potřeb, které je férové a spravedlivé.

Jaký silný týden! Je celý o tom, že budete získávat své odměny! Je to týden, kdy budete přijímat. Moc se mi to líbí. Po celém tom čase, kdy jste dávali, dávali a dávali, je konečně čas na to, abyste přijímali. Je však důležité, abyste si uvědomovali, že si to zasloužíte, abyste umožnili Bohu vám to všechno dát. Mnohdy mi lidé říkají, že už se mnoho let bojí přijímat, že jsou vůči přijímání podezřívaví a že nemají pocit, že by si to zasloužili. Ale andělé - a hlavně archanděl Michael - vás ujišťují, že je pro vás bezpečné přijímat! Protože čím více budete sami mít, tím více budete moci dávat druhým. Vstoupili jste na novou cestu poslání, které může zachránit svět, změnit ho, které může zachránit děti, zvířata, životní prostředí, ženy nebo něco jiného, co je drahé vašemu srdci. Nehleďte na ego, které vám namlouvá, že budete sobečtí, když budete přijímat! To, co se svými nápady uděláte, pomůže nám všem! A vy si to zasloužíte. Nemusíte žádat o ničí svolení. Stejně jako nikoho nežádáte o povolení vyčistit si zuby, učesat vlasy nebo se obléct. Nemusíte žádat nikoho o svolení, abyste mohli přinášet světu požehnání tím, že vystoupíte a budete dělat to, co jste sem dělat přišli. Převezměte moc nad svým životem, posilte se a běžte si za svým. Bude to úžasný týden!
Samozřejmě se stále budou dít věci ve světě - ty se dějí pořád - drama sem, drama tam. Ale nenechte se tím vystrnadit ze své cesty! Vy jste tu proto, abyste ta dramata pomohli léčit! A tak zůstaňte soustředění!

A je tu s námi na návštěvě Robert Reeves! Ahoj Roberte, máš s sebou karty? Robert také dělá výklady.

Robert: Ano, udělám to stejně jako ty, se záměrem získat poselství pro všechny. A je to karta Růžové růže s názvem Nechte zářit svou vnitřní krásu, která je o důvěře v to, kým jsme, přijetí sebe samých a která říká, že jsme dokonalí právě takoví, jací teď jsme. Říká, že se nemusíte nijak měnit ani dělat nic jiného, abyste na někoho zapůsobili, protože být sami sebou stačí! Bůh vás stvořil Božsky dokonalé a je nesmysl si myslet, že se dopustil nějakého omylu a že bychom to měli nějak napravovat. Buďte tedy tento týden svým vlastním nádherným já a dobře se bavte!

Přejeme vám oba krásný den! A ještě s námi řekněte Aloha... Takže, 1...2...3.... Alooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/te2Rkm0ZK4s
překlad: Magda Techetová

O co si říkáte, to dostáváte

21. ledna 2016 v 8:56 | Doreen Virtue |  Duchovní růst


Přes své internetové stránky, rádiové vysílání a workshopy přijímám mnoho žádostí o pomoc. Velmi často jsem byla žádána o odpovědi andělů, které měly lidem pomoci vyřešit stresující finanční a kariérní záležitosti. A ve velké většině případů zjišťuji, že všichni tito lidé - kvůli svému stresu - používají negativní slova, když o své situaci mluví. Často si vůbec nejsou vědomi toho, že užívají negativní afirmace (jako třeba "Jsem na dně") nebo že tato prohlášení jen potvrzují jejich stresující podmínky a posilují tak tuto situaci, která pokračuje i nadále.

Žena jménem Carolyn vlastnila metafyzický obchůdek v Nova Scotia pět let. V minulosti, kdykoli se jí někdo zeptal, jak jí jde obchodování, odpověděla pokaždé "No, asi nikdy nebudu boháč, ale účty tím zaplatím."Carolyn tuto frázi vyslovila nespočetněkrát již dříve, než zjistila, jaké to má důsledky.

Jednoho dne si povídala s blízkým přítelem o tom, jak by mohl být její obchůdek zlatý důl, když je přece jenom jediný v této oblasti, se spoustou zákazníků a skvělými doporučeními. Přemýšleli o tom, proč tedy její obchůdek neprosperuje lépe? Proč vydělává jen tolik, aby Carolyn mohla nakupovat zboží a platit účty?
Carolyn dostala svou odpověď, když se jí jeden zákazník opět zeptal, jak jí jde obchodování. I když už měla na jazyku své klasické "No, nikdy asi nebudu bohatá...", najednou měla vidění a místo toho odpověděla: "Fantasticky! Je to zlatý důl!" Řekla to s takovým přesvědčením, že sama uvěřila každému slovu..............

Mistr Hilarion - 17.1.2016

20. ledna 2016 v 8:20 | Marlene Swetlishoff |  Channeling

Část 3 (pokračování z minulého týdne)

Ptáte se, co se ještě dá udělat, co se by se ještě mělo udělat. Problémy, které se v průběhu doby vynořují, houstnou a nabírají formu, nejdřív skrytou, neviditelnou. Vznikají z lidské hamižností, neznalosti, a nelze je vyřešit během dnů či minut anebo hodin, ani za pomoci zázraku. V boji zvítězí pouze čas a vytrvalost. Musíte pokračovat v povzbuzování lidí, aby se soustředili na láskyplné myšlenky, aby každý den šířili do světa své myšlenky Světla.To se musí dělat. Svět musí být nepřetržitě bombardován láskou! Lidé nesmí propadat malomyslnosti, že to nefunguje, lidé musí uznat, musí vidět, že se takové věci časem pomalu vytvoří, že takové věci je nutno dělat bez přestání, pokud mají mít nějaký účinek, že takové síly musí vzejít ze sjednocené a soustředěné masy lidí, kteří věří, důvěřují a znají pravdu.


Jistě, i takoví lidé mají své vlastní výzvy, své vlastní životy, s nimiž se musí poprat. Musí bojovat se svými pochybnostmi, musí bojovat se svou nevírou,a nejvíc musí bojovat s pocitem, že nemají moc změnit svou realitu. Nikdo není bezmocný. Každý má schopnosti soustředit se a použít energii Boha, kterou má v sobě. Aby to fungovalo, je třeba být vytrvalý a trpělivý, a aby se uskutečnily změny a transformace v okolním světě, je třeba se spojit s dalšími lidmi. Je to velmi, velmi důležité! O tuto informaci je nutno se podělit, a je nade vše důležité postupovat dle těchto pokynů.

Závěrem bychom řekli toto: vše má svůj začátek a konec. Vše jednou skončí, aby se mohlo znovu narodit. Taková je v tomto čase povaha reality. Pokud se mají vynořit nové věci, musí zemřít a zmizet věci staré. To, co teď děje, je tento proces, ale ve velkém měřítku. Aby se pozvedlo vědomí lidské rasy, aby lidé byli schopni vidět, že jejich svět není funkční, že tak, jak je to teď, to nefunguje, musí uznat, že se musí stát něco drastického - posun, změna reality, něco, co jste ještě v tomto životě nezažili. Svět musí projít něčím výrazně pozměňujícím. Zažila to Atlantida, nakonec to vedlo k jejímu zániku, ale také k jejímu znovuzrození. Vedlo to k tomu, že se Atlanťané vydali do světa a navždy zformovali a změnili dějiny světa tím, že předali svá tajemství lidem, kteří do té doby ještě nikdy o těch atlantských pravdách neslyšeli.


Přestože je to někdy těžké uznat a vidět, musíte se pokusit rozeznat, že to, co prosakuje, je součástí plánu. Není to součástí Božského plánu, ani původního plánu,ale je to součástí plánu, který byl vytvořen tvořivými silami lidstva, a na základě toho plánu teď Božské improvizuje, aby lidstvo navedlo na cestu, která ho nakonec dovede zpět ke Zdroji, zpět na začátek, a povede k jeho pozvednutí a evoluci.


Jestli mají věci plynout správným směrem, jestli mají být ztráty co nejmenší, jestli se má svět probudit spíš dříve nežli později, svět musí být zaplavován láskou a světlem*, srdce lidstva musí být otevřena Přítomnosti Zdroje. Myslím lidstva se musí dostat Světla, které potřebují, aby rozpoznaly pravdu, a to můžete (a měli byste) udělat vy a vám podobní, pokud společně zaměříte energii a upřímně použijete sílu svého ducha a duše. Tak jděte vpřed, naslouchejte našim slovům, používejte tuto pravdu, používejte toto Světlo, sdílejte toto poselství, toto pochopení. Ať se to lidé dovědí, ať jsou lidé požehnáni, aby se mohli osvobodit.


Takže, naše nejdražší, přijmi naši lásku, naše požehnání, sdílej naše poselství, věz, že jsme s tebou, jak kráčíš po cestě a že já a mí druhové, že andělé i Božské, dělají vše, co je v jejich moci, aby pomohli s transformací vaší planety co neklidnějším a nejpozitivnějším způsobem, jaký lze použít.

V lásce a světle, ať to slouží pro nejvyšší dobro všech. (Závěr částí 1-3)

Do příštího týdne …

Já JSEM Hilarion


* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Kryon - Marshmallow Messages – prosinec 2015

20. ledna 2016 v 8:18 | Lee Carroll |  Channeling


07. 12. 2015
OSLAVTE ZMĚNU

Věci se začínají měnit a jsou zde ti, kteří to cítí. Oslavte změnu. Ať už se s vámi děje cokoli, oslavte to! Ve vašem životě je laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odložte strach z budoucnosti a začněte oslavovat, co přichází.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonova channelingu "Pohyb zpět, abyste se dostali do budoucnosti" -

14. 12. 2015
TAKTO TO FUNGUJE
Někdy se ptáte: "Měl bych být vegetarián? Co je pro mé tělo duchovně správné?" Já vám to povím - ta věc, která vám dává smysl! Pokud jste strávili mnoho životů v Tibetu nebo Indii, pak nejspíš toužíte po jiném jídle, než jaké je v USA. Tak to funguje, drazí. Vaše tělo reaguje na to, co si pamatuje - a pokud vám prospívá, že nejíte maso, pak byste to pro své zdraví měli udělat. Nepřenášejte to však na své přátele, protože oni mají svou vlastní akášickou paměť ohledně zdraví. Mají svůj vlastní systém, který pro ně funguje.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonova channelingu "Běžně kladené otázky" -

21.12. 2015
BŮH JE STEJNÝ

Bůh je stejný včera, dnes a navždy. Je to nádherné, protože Bůh - Stvořitel se nikdy nezmění. Nicméně mění se vztah lidské bytosti k neměnnému Bohu. To, co se mění, je schopnost lidské bytosti překonat starší energii a v nové energii se setkat se Stvořitelem uvnitř. Je to lidská bytost, kdo se mění, nikoli Bůh.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonova channelingu "Rekalibrace ´měli bychom´" -

28. 12. 2015
BOHU JE JEDNO KDE

Ano, v lidském hledání Boha existuje vhodnost i nevhodnost. Pokaždé, když pochybujete o lásce Boha, je to nevhodné. Pokaždé, když ji přijímáte v jakékoli formě, pak je to vhodné. Bůh vás žádá pouze o to, abyste používali duchovní logiku své inteligence a intuice, abyste poznali, co Bůh je a co není. Ale vězte, že Boha najdete ve všem, pokud se budete dobře dívat. Bude v nejmenším z malých a v největším z velkých. Nechť toto redefinuje paradigma bezpodmínečné lásky. Bůh se nestará o to, kde tuto lásku naleznete, protože je všude.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonova channelingu "Písmeno "L" ve slově Kundalíní -Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Počasí

20. ledna 2016 v 8:12 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl předán v Dallasu, Texas, 1. března 2015

Úvodní sdělení
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám říkám, že vím, kde jsem, a vím, kdo je zde. Jsou zde mnozí, kteří to uslyší poprvé. A v okamžiku, kdy to slyšíte, přichází posuzování. To posuzování pochází ze všech těch předchozích let, kde vám stará energie znemožňovala vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Po všechna ta staletí, kdy jste žili doslova pod pokličkou. Je to strop vaší víry. A strop víry pochází z toho, co nazýváme "atribut staré energie."

Věříte v to, v co věříte, protože jste neviděli věci jiným způsobem. Ne každý z vás. Jedním z atributů, o kterém mluvíme stále dokola, je atribut nového lidstva. Kde to, co vidíte dnes, nebude muset být tak dalece prozkoumáváno či rozpoznáváno, a ani posuzováno, protože budete vědět, že je to způsob komunikace, jak rodina hovoří s rodinou. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Je ve vás Bůh? Co vám říká vaše duše? Pro vás, co sedíte na židlích v této místnosti, stejně jako pro ty, kteří to uslyší později, bude odpověď ano.

Nejste si zcela jistí do jaké míry, kde či jak, ale cítíte to. Víte, že jste součástí tvořivého zdroje a ne jen kouskem masa, který chodí po planetě Zemi. Nejste jen biologie, která zanikne a už se nikdy nevrátí zpět! Víte, že je přítomen Duch. A když se podíváte na to, čemu věřili starodávné civilizace od úplného počátku jakékoli víry, oni věděli, že až zemřou, existuje něco víc. Život po životě vždycky byl a stále je. Na této planetě s vírou v jednoho Boha, je život po životě daný, a přes 80 procent všech náboženství na planetě v něj věří. To znamená, že jste víc než jen lidé! A teď jste zde, sedíte na židlích, více než jen lidé......................

AA Michael - CO JE DUCH?

20. ledna 2016 v 8:05 | Ronna Hermann |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2016

Milovaní mistři, vy jste jednou Stránkou Stvořitelovy esence: Individualizovaným Atomem Božího Semínka. Je to vaše vědomí JÁ JSEM, spolu s vrozenou touhou vyjádřit a tvořit.Slovo Duch se nevztahuje k náboženskému dogmatu. Je to zaměření na pokrok ze současného stavu Bytí: fyzický, emocionální, mentální, intuitivní a sociální. Nese s sebou pročištění a zjemnění lidské instinktivní povahy a její přeměnu na rozvinutou Duchovní/Lidskou Bytost připravenou se přesunout do řidšího prostředí Páté Dimenze. Zahalení se do vyššího vědomí vyústí do nového stavu vědomé pozornosti, což vede k novým zkušenostem, větším schopnostem a dalším přidaným talentům. Realizace Sebe je cílem dnešních pokročilých Duší.

Je životně důležité, abyste se naučili směřovat svůj osobní proud vědomí. Mysl přání ega se vine dolů labyrintem podvědomé mysli, následuje přitom nejsilnější vzorce iluzorní minulosti nebo náhodně vybírá kousky a úryvky bolestných nebo stresujících událostí, které jsou dostatečně silné, aby opustily trvalé myšlenkové formy. Nedílnou součástí získání mistrovství Sebe je kontrolovat okamžik po okamžiku švitoření své mysli. Abyste se stali rozumným myslitelem s čistou myslí, musíte se stát pozorovatelem a sledovat myšlenkové procesy mysli.
Vaše Duševní Já je ve Třetí a Čtvrté Dimenzi ZLOMKEM SVATÉ TRIÁDY SLUČUJÍCÍM SE S HMOTOU, aby zažilo mnohačetné (multi) hustoty stvoření. Prvotním motivem Duše je naplnit svou hostitelskou osobnost svým množstvím Boží Esence. Jejím cílem a největším přáním je prostřednictvím opakovaných cyklů "individuality vyjadřující sebe" sloužit, s periodickými impulsy znovu vzestupovat do Duchovní formy a obdržet přitom moudrost z rozsáhlých sbírek vesmírných zkušeností.........................

Joga z pohledu koček :-))

19. ledna 2016 v 3:23 | Bizarrocomics.com |  Humor

Horoskop na období 18. 1. - 24. 1. 2016

18. ledna 2016 v 14:47 | Pera Nel |  Horoskop

Změna názoru

Slunce prochází posledními dny Kozoroha a doznívá optimistický aspekt od Jupitera. Slunce 20. 1. před 17 hodinou vstupuje do vzdušného znamení Vodnáře. Energie tohoto znamení je o lehkosti, svobodě, nadhledu a hledání nových možností. Snadněji projevíme svou vlastní individualitu a jedinečnost. Staneme se více otevření a přátelští.

Hlavním aspektem v tomto týdnu je retrográdní Merkur v konjunkci s Plutem v kvadratuře na Urana, který potrvá až do února. Myšlenky, názory, informace, paměť, mentální programy procházejí revizí a hloubkovou kontrolou Pluta. Proto se mohou vynořit zasunuté vzpomínky, informace, mentální zápisy z dětství, z minulosti tohoto života a i ze životů minulých. Pokud je potřeba "poopravit" nějaký váš názor, mentální program, který byl vytvořen v minulých životech, rozpomenete se skrze sen, regresi či podobnou situaci. Myslí uchopujeme svět a podle toho, jak život uchopujeme, děláme z něho výstupy a rozhodnutí. Dostaneme se k zápisům, které nám doposud bránily, se posunout dál. Nevědomé mentální postoje (programy), které vás drží na neviditelných nitkách a nedovolují vám být svobodní, máte možnost odhalit a změnit.

Nejdříve je potřeba se k nim dostat, zvědomit si je. Poté si uvědomit, jak vás ovlivňují a jak souzní či nesouzní s vaší přítomností. Kvadratura Urana, která osvobozuje to, co je omezené, ukazuje, že je pak můžete změnit. Změníte názor. Otevírá se nový pohled a uvědomění. Tím, že je to kvadratura, mohou to být informace náhlé, překvapivé až šokující, se kterými se budete muset vyrovnat. Objevuje se neklid, nesoustředěnost a zesílení nespavosti. Uran je vyšší vědomí a otevírá tlakem omezené lidské vědomí. Proto se objeví bolesti hlavy, chaos a zmatek. Černá luna se též přidává do kvadratury a to poukazuje na velkou sílu myšlenek a slova.

Stále trvá aspekt Urana a Černé luny, kdy procházíme "porodními cestami" k novému uvědomění a musí to projít i přes mysl. Vědomí, které bylo uzavřeno se odblokuje. K tomu nás podporuje Slunce ve Vodnáři, který je otevřený k osvobození všeho, co člověka omezuje a s radostí vstupuje do neznáma a objevuje nové cesty.

Úplněk nastává 24. 1. ve 3 hodiny, kdy Luna se dostává do znamení Lva a stojí naproti Slunci ve Vodnáři, kdy je potřeba propojit rozum a srdce. Každou novou myšlenku, poznání, cestu potřebujeme prožít emočně. Prožít si nadšení, radost, vášeň, aby to, co se zrodí jako nová vize, myšlenka, se stalo skutečností. Pozitivní myšlení je úžasná věc, ale dokud si pozitivní tvrzení budete jen opakovat a neprožijete emočně, nic se ve vašem životě nezmění.

Venuše ve Střelci se dostává do kvadratury s Jupiterem a přichází doba, kdy se budeme přejídat, jíst více sladkostí, více utrácet, protože potřebujeme více lásky, která nám chybí. Pocit nedostatku přinese rozmrzelost a nespokojenost. Objeví se přehánění a zvětšování potřeb a i kdybychom je uspokojili, tak stejně nebudeme spokojení. Proto je potřeba jít opačnou cestou. Prožít si vděčnost za to, co mám tady a teď, tím mohu nalézt spokojenost a může mi být i přidáno. V lásce chceme více, než je možné dostat, jsme příliš nároční. Venuše opouští Střelce a vstupuje do Kozoroha 24. 1., kdy city více zvážní, a uskromníme se.


Přeji Vám spokojený týden, Petra Ne

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 19.1. do 25.1.2015

17. ledna 2016 v 19:36 | Doreen Virtue |  Horoskop

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 19. do 25.ledna. Sedím tady se svou fenkou Feather (Peříčko), kterou jste už určitě viděli, a tohleto byla pusinka pro štěstí na tento výklad :) Pro tento týden jsem byla vedena k výkladu s kartami Poslové světla. Nějakou dobu jsem s nimi už nevykládala, ale mám je moc ráda. Mají svá poselství napsaná přímo na kartách a jsou velmi jasná. Jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlíme. Ať už se modlíte za kohokoli, za cokoli nebo nad čímkoli, vždy to pomůže. Dostane vás to ze starostí nebo strachů ega, opravdu vám to pomůže zůstat vysoko naladěni. Pokud tedy chcete, klidně se nyní modlete se mnou - a to i přesto, že výklad sledujete až po natáčení videa. Mnoho studií prokázalo, že modlitba není lineární a že může tedy pozitivně ovlivnit věci a události ve všech směrech času. Vím, že to zní zvláštně, ale je to pravda. Modlete se tedy se mnou. Prosím Boha a anděly, aby nám všem dali poselství, vedení a požehnání pro tento týden. Dívám se po kartách, které vykukují z balíčku, a pak je vytahuji. Jednu pro pondělí a úterý, druhou pro středu a čtvrtek, třetí pro konec týdne.

Pro pondělí a úterý nám vyšel anděl Daniel. Daniel je anděl manželství. Může to znamenat svatbu a nebo také pro naše nezadané přátele, že potkáte toho pravého nebo tu pravou :) Avšak nejčastěji tato karta vypovídá o tom, čemu říkáme "mystická svatba", což je jednota mezi vaším Vyšším a Nižším Já. Znamená to stát se celistvými, dát dohromady všechny části sebe sama. Začíná to tím, že přijmeme naše lidské "nedokonalosti". Že se začneme milovat a ctít. Začneme se přijímat i se všemi svými odlišnostmi. Přestaneme se snažit zapadnout. Opravdu to znamená pamatovat si, že naše jedinečnost je součástí našeho životního poslání. To, kým jste, je naprosto dokonalé pro to, co máte na světě vykonat. Všechny vlastnosti, které máte, i když jsou někdy kritizovány, nebo je kritizujete vy sami, jsou důležité pro vaše životní poslání. Týden nám tedy začíná tím, že budeme sami sebou. A také vám mám od andělů vyřídit, že bytí sebou samými je ve skutečnosti velmi přitažlivé pro toho pravého partnera či partnerku! Takže - buďte sami sebou!

Pro střed týdne zde máme Rochelle. Takže jsme tu měli už lásku, a nyní tu máme i finance, neboť Rochelle je andělem hojnosti. Protože jak říká i na kartě, když ctíte a následujete volání svého srdce, přichází k vám prosperita. Opět je to poselství o bytí sebou samými. Přestaňte tedy ignorovat nápady, které dostáváte! V 80% případů, kdy se modlíte za finanční hojnost, k vám následně přicházejí nápady jako odpovědi na vaše modlitby. Peníze vám nespadnou komínem do bytu jako od Santa Clause. Jsou tu nápady a vedení, které je třeba, abyste následovali. Například začít nové podnikání, pustit se do nového tvořivého projektu, nebo nějakou změnu ve své současné práci či žádost o povýšení. Zase vám to říká, abyste byli sami sebou, ve smyslu přestat bojovat se svými nápady a vedením, které k vám přichází, a následovat je. Pak k vám přijde prosperita.

Takže si shrneme, co tady teď máme: být sami sebou, milovat sami sebe, a pak přijde i láska s druhými lidmi, a pak opět být sami sebou, a přijde prosperita.

Na konec týdne tady máme kartu anděla Indriela, který vypovídá o vašem životním poslání coby pozemského anděla či služebníka světla. Tato karta říká: "Potřebujeme, abyste vyzařovali svou Božskou lásku a světlo jako andělé, a to na celou Zemi i všechny její obyvatele." Toto je opravdu poselství hlavně pro ty z vás, kteří hledáte nějaký smysl. A zase je o tom být sami sebou. Možná jste celý život cítili, že nikam nezapadáte, že jste jiní, možná vám i druzí říkali, že je s vámi něco špatně, že jste přecitlivělí, ale to je nemožné. Svět potřebuje citlivější lidi! Být sami sebou, být těmi anděly, kterými jste, je vaším životním posláním, a to v souvislosti s vašimi přirozenými zájmy, abyste mohli pomáhat tak, jak se cítíte vedeni. Ne z pocitu viny nebo povinnosti, ale z pocitu, že jste k tomu vedeni.

Miluji tento výklad! Je to jeden z nejlepších výkladů, které jsme měli! Je to opravdu krásné, protože teď nemusíte dělat nic jiného, než jen být svým skutečným, zázračným, nádherným, tvořivým, láskyplným, milujícím a úžasným já! Vy buďte sami sebou a všechno ostatní se už o sebe postará. Je to tedy opravdu jen o tom přestat bojovat se svými přirozenými touhami a energií. Nechme se tím unášet.

Posílám vám mnoho a mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!


zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=3-NAXFJUiCM
překlad: Magda Techetová

Astro-energetická zpráva - Leden 2016 – Přípravy na začátek

15. ledna 2016 v 8:32 | Sarah Varcas |  Ostatní

Přípravy na začátek - Rok 2016 začíná docela v pomalém tempu. Můžeme být v pokušení leden úplně odepsat, ještě než mu dáme šanci. Pokud ano, nedělejme to! Jistě, není to ten nejúdernější a nejvíce inspirativní start nového roku, ale v celkovém ladění nám tento měsíc pomůže urovnat si své životy a vyřídit dosud neukončené záležitosti, abychom se dobře připravili na únor, kdy nastává období zatmění (a zvěstuje dvě zatmění v březnu) a tempo začne nabírat na obrátkách.

Toto je měsíc vyřizování úkolů, ať už to znamená vytřídit věci z poliček, zaplatit zbývající účty, odepsat na dopisy nebo se rozhodnout jednou provždy, co tento rok každopádně hodláme vyhodit ze svého života. Nepřehlížejte moc těchto zdánlivě spolu nesouvisejících činností. Tento měsíc pomáhá k úrodě růstu, jímž projdeme následovně.

V podstatě je klíčovým poselstvím ledna přesně toto: nerozdělujte život na duchovní a světský, výjimečný a obyčejný. Celý je výjimečný i obyčejný. Všechno, co děláme, má sílu. Každé slovo, čin, myšlenka, pocit a záměr v sobě nese váhu celého tohoto vesmíru. Pokud považujeme každodenní svět práce, dojíždění, nakupování, uklízení a vydělávání peněz k udržení se nad vodou za něco méně cenného než když 'jsme duchovní', popíráme přítomnost posvátného v samotné podstatě našeho života. Když to takto děláme, ve výsledku máme pocit, že se musíme dostat na nějaké výjimečné místo, abychom 'byli duchovní'; chovali se určitým způsobem, vypadali určitým způsobem nebo žili určitým způsobem. Ozdoba duchovní osobnosti se pak stává rozhodujícím faktorem o naší hodnotě i hodnotě druhých lidí. Vynášíme soudy založené na vnějším vzezření, a nikoli vlastnostech bytosti. Úsilí o duchovní poznávání se pak stává něčím, co nás dělá výjimečnými, a proto se také stává nástrojem ega, spíše než duše. Je to v těchto dnech častý jev, kdy 'duchovní tržiště' je naplněné svatým materialismem, který postrádá jednu věc, kterou si nikdo koupit nemůže: přítomnost. Čistou, nezkalenou, zářivou přítomnost: základní spojení se Zdrojem, které je dostupné všem a všude....................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 10.1. - 17.1.2016

14. ledna 2016 v 6:41 | Marlene Swetlishoff |  Channeling
Část 2 (pokračování z min. týdne)
Ptáte se, co je třeba uprostřed chaosu současné doby dále udělat pro probuzení lidstva a jeho následné vzestoupení:

Bůh, Vesmír, mají způsob zaznamenávání věcí a restrukturalizace procesu samotného času, aby zajistily, že všechno neustále proudí tak, jak má. V důsledku toho vlastně nic nevybočuje. Božské recykluje příležitosti, přivádí věci do manifestace, což zajistí, že všechno slouží svému účelu, má vyšší perspektivu, vyšší sílu, vyšší použití a to je i tento případ.

Takže, přestože je váš svět pozadu, Božské to využilo ku prospěchu všech. To, co se teď na planetě odehrává, je součástí procesu, je to součástí plánu a věci jsou takové, jak mají být. Posuny a změny se nemohou dít bez rizika a nebezpečí. Nemůže k nim dojít bez porušení, roztržení, znovu sestavení a transformování systémů a struktur, což se neobejde bez určitých bolestí, potíží, konfliktů. Takhle to vždy bylo, ale nemusí to tak vždy být do budoucna. V budoucnu bude další vývoj časem přirozenější, plynulejší a půvabnější. Takže váš svět potřebuje neustálou péči a pozornost. To potřebuje a to dostane. Mistři a Andělé věnují světu svoji pozornost, zaměřují na něj své myšlenky, pracují prostřednictvím pracovníků světla celého světa. Monitorují a udržují mír, záměr a funkci, pomáhají obnovit, sladit a propojit, a tím pomáhají ukonejšit a dát podporu, pochopení a pravdu.

Ptáte se, co víc se dá udělat a naše odpověď je prostá
. Odpovědí je láska, vždy to bylo odpovědí a vždy bude. Láska je to, co chybí, co je zapotřebí, a musí být dáno. Vždy a kdykoli láska. K těm, co nenávidí a ničí, k těm, co se snaží zachraňovat, k těm, co trpí, co se bojí: láska, láska, láska je ta cesta! A tak vás budeme povzbuzovat a budeme vás nabádat, abyste povzbuzovali druhé, aby posílali lásku, a vždy a jenom lásku. Lásku a Světlo!* Lásku a Světlo! Lásku a Světlo!

Víme, je to těžké, když jsou tady tací, co zabíjejí, ničí lásku na obou stranách světa, co toto vidí jako řešení, když všichni vědí, že není. Je snadné nenávidět, je snadné myslet si, že lásku si zaslouží pouze oběti, pouze ti, co jsou v právu; ale láska je nepodmíněná a univerzální a musí se jí dostat všem, pokud ji potřebují. Potřebují ji ti, kdo se sami obelhali, když si mysleli, že je to tak správné a že nenávist a ničení slouží Bohu. Potřebují lásku víc než kdokoli jiný.

Láska proměňuje. Láska může změnit a změní svět, Zemi. Časem každý uvidí tuto pravdu, ale ze začátku vystoupí na povrch nenávist. Nenávist a strach. Tomu je nutno čelit láskou. Vězte, že láska je věčná, nekonečná, že láska je největší sílou, jaká existuje, a je schopna konat zázraky, transformace a změny, jaké si nedovedete představit!

Do příštího týdne… (část 3 bude příští týden)

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Skrytá šablona mládí

14. ledna 2016 v 6:39 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem San Rafael, USA , 12. 12. 201
Channeling je uveden krátkou meditací:
(velmi pomalu)

A tak jak váš dech vstupuje do vašeho těla, dovolte své mysli, aby došla na poklidné místo, aby tam spočinula. Prohlubte uvědomění si svého těla a dovolte svému dalšímu nádechu, aby vás dovedl trochu víc dovnitř, na to místo, kde je vaše srdce. A na chvíli dýchejte kolem svého srdce - uvolněte své tělo, zavřete oči, uvolněte obličej a dovolte svému srdci, aby se prostě stalo vaším domovem. Pozorujte, jak je příjemné tu být, spočinout, v tomto místě lásky - dovolte svému srdci, aby vám otevřelo svou náruč - můžete ji cítit kolem sebe, můžete cítit, jak dýcháte svým srdcem.

A jak dýcháte, pozorujete, že ve vašem těle existuje nová energie, která se ve vás usazuje, usazuje se, poněvadž jste požádali o transformaci, požádali jste o rekalibraci, požádali jste, aby do vás vstoupila boží láska, aby přinesla zázrak i dary, které s ní přicházejí. Aby vstoupil i Kryonův doprovod, andělé, Mistři, bytosti Světla, kteří přicházejí na tato setkání, udržují prostor, pomáhají vytvořit tento prostor, a pak setrvají, setrvají dlouho po tom, co naše fyzická těla odejdou (ze setkání - pozn. překl.), ale zůstanou s námi na úrovni srdce a na úrovni duše.

Znovu se nadechněte a ponořte se do nitra, spočiňte hlouběji na tom místě, kde nemusíte nic dělat, nemusíte ničím být, a pozorujte, jak dobře se cítíte v tomto prostém spočinutí. Jen buďte… Z tohoto krásného jemného místa klidu pochází i přijímání, dovolte si otevřít se mu, jemně, jak začínáte více a více integrovat energii (setkání) dnešního dne. A také přijímat od Kryona a jeho doprovodu - jejich lásku, uctění lidí. Přicházejí, aby byli s vámi, a půjdou s vámi, až budete odcházet.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Přeji si, můj partnere (Lee, channeler - pozn. překl.), abys postupoval zvolna, vážil slova, ujišťoval se, že jsou správná, jak přicházejí. Toto je předposlední channeling roku 2015, vlastně jsou dva, které přijdou, říkám předposlední proto, že je před posledním z Kryonových setkání. A tak si přejeme přinést vám tentokrát informace pro budoucnost.

Někteří řeknou, že je to vědecký channeling. Není. Pak jsou ti, kteří mohou říci: "Kéž by vědci slyšeli, co dnes sdělíš, Kryone." A tak právě teď mi možná naslouchají (nahrávce či čtou překlad - pozn. překl.) ti, kterým bylo řečeno, aby naslouchali. Pokud jsi to ty, kdo v tuto chvíli poslouchá (čte), pak to posloucháš v budoucnosti, ale nemyslíš si, že je to budoucnost, protože pro tebe je to teď, i pro mne je to teď. Pro ty přede mnou to není teď. Jak se ti to doposud líbí?

Hovoříme k mnohým mimo časový rámec vašeho myšlení. Tento channeling bude možná přednesen později. Možná bude přednesen na místě, které neočekáváte, aby bylo potvrzeno to, co jste právě objevili. Aby bylo uznáno za platné, co existuje teď, ale ne ve chvíli, kdy channeling probíhal. Jste tím zmateni? Je to tento druh channelingu. Mému partnerovi běhá mráz po zádech, protože ví, že tato informace je krásná. Ví, že je patřičná, ví, že je vytoužená, a že lidstvo chce, co teď přichází. A tak budeme postupovat pomalu..............................