Březen 2016

Mistr Hilarion Poselství pro týden 27.3. - 3.4. 2016

30. března 2016 v 15:08 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
svět se posouvá do stavu obnovy a regenerace. Je to vidět na událostech, které se ve světě dějí. Odehrávající se události, ukazující všechny vysloužilé systémy, které neslouží k nejvyššímu dobru všech. Pro lidstvo je těžké pochopit, že to působí vyšší zákon, když vše, co vidí, je chaos a svět, který zešílel. Je to doba, kvůli které se na tuto planetu inkarnovali všichni pracovníci světla. Dělá to vaše světlo! Nenechte se odradit tím, co vidíte prostřednictvím médií; z vyšší perspektivy se toho děje víc, než je vám ukazováno.
Uvnitř vás dochází k významnému přenastavení. Ať se vám to líbí, nebo ne, vaše fyzická vozítka jsou transformována na vyšší verzi více éteričtější (řidší) formy. Většina z vás zažívá pravidelné návaly horka v oblasti páteře. Když se to děje, vězte, že se aktivují a otevírají vlákna vaší DNA. Mnozí z vás pociťují mnoho podivných příznaků a to se bude dít i nadále. Někteří z vás pociťují strach bez příčiny. Má to souvislost s tím, že směřujete do neznámého teritoria a nevíte, co vás tam čeká. Buďte v klidu a plujte na vlnách, když přicházejí; vynoříte se jako vítězové!

V této transformaci nejste sami, celý svět se nachází v agonii velké proměny. Začíná to v maličkých buňkách každé živé bytosti na planetě a je to pociťováno vnitřně. Jak jsme mnohokrát zdůraznili již dříve, je důležité denně se propojovat se Zemí. Postavte se na boso na zemi a chvilku zhluboka rytmicky dýchejte a děkujte Zemi za to, že vás podporuje a ochraňuje. Je to něco, čeho si musí být lidstvo jako celek více vědomo, protože Země je vaše planeta a váš domov. Je jenom jediná Země a ona potřebuje uznání a lásku svých obyvatel.

Každý den požádejte vaší Božskou podstatu, aby posunula vaše vědomí, a vy uviděli svou osobní situaci z vyšší perspektivy. Vyšší propojení s božskostí ve vás může udělat váš život klidnějším a harmoničtějším. Také to ve vás rozvíjí kvality důvěry a odvahy. Důvěřujte, že vše, co zažíváte vy a vaši milovaní, se děje z vyššího důvodu a pro vyšší účel. Pokud bychom se teď měli s vámi podělit o nejdůležitější radu, řekli bychom vám, abyste začali denně praktikovat žehnání. Žehnejte každé situaci, v níž se nacházíte a vizte v ní dar, který představuje. Žehnejte milovaným, s nimiž zažíváte výzvy, protože jsou to odvážné duše, které souhlasily s tím, že budou hrát tuto roli, abyste se naučili lekce vaší duše a tím rostli. Udělali to, protože vás milují.

Žehnejte každému ptáčkovi, každému zvířeti, každému stromu, každé rostlině a živé bytosti ve vašem blízkém okolí. Uvědomte si, že vše, co vidíte, je Zdroj Všeho-Co-je ve fyzické manifestaci. To je praktikování nejvyšší formy lásky v akci a to je teď zapotřebí. Nedopusťte, aby vás něco od tohoto postupu odradilo. Buďte si vědomi cyklů, které se na planetární úrovni a na úrovni ročních období odehrávají, a pracujte v souladu s nimi. Jste nedílnou součástí toho všeho a vaše láska to pomáhá udržovat a podporovat. Ve všem, co se děje, si zvolte, že na všechno budete reagovat láskou.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Dům lidské přirozenosti

30. března 2016 v 15:04 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Lisabonu, Portugalsko, 10. března 2013

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Portál vyššího já mého partnera se otevírá, jeho tělo se transformuje. Je těžké to popsat. Někdo by se možná chtěl zeptat: "Kde se teď nachází?" Je pořád tady. Všechno, co v něm je, stojí vedle mě. Channeling neznamená převzetí moci nad tělem, ale splynutí. Vše, co tvoří lidskou bytost, se spojí s posvátnou multidimenzionální částí. A pak se lidská bytost rozšíří, aby umožnila to, co teď sledujete.

Lidé rádi všechno linearizují. Rádi zařazují věci do škatulek. Chtějí, aby se můj partner vzdálil do nějaké jiné krabice a nechal do té své vstoupit Kryona. To by však nerespektovalo člověka. Jsou tady léčitelé a ti by vám potvrdili, že v podstatě vlastně také channelují. Když stojí před někým, kdo potřebuje léčení, jejich části se rozšíří. V tomto rozšíření přijímají poselství a vědí, co mají dělat. Probíhá to stejně. Jejich intelekt, jejich emoce, jejich osobnost zůstávají stále přítomné. K tomu se přidává portál vyššího já, který se otevírá.

Vězte, že je to dostupné mnoha lidem. Ten proces má mnoho tváří. Každý v této místnosti je toho schopen, staré duše. Nemusí při tom nutně sedět na pódiu před publikem - to je jeho životní cesta. Mluvím o otevření portálu a souhlasu s rozšířením. Co by se stalo, kdybyste to udělali? Odpověď zní: možná se objeví řešení, možná léčení, možná odpovědi, které hledáte. V této místnosti není problém, který by neměl řešení. Mnozí sem přišli se stejnou otázkou: "Jak si mám poradit s tím či oním?"

Právě teď by byla vhodná příležitost pro léčení. Shromáždili jste se tu, stoupenci Kryona, a jste obklopeni starými dušemi. V tento okamžik bych chtěl, abyste předstírali, že znáte jména všech, kdo se tady (v této místnosti) shromáždili. A řeknu vám zcela upřímně, že to ani nemusíte předstírat. Kdybych teď mohl na okamžik rozšířit vaše vědomí, znali byste všechna ta jména, neboť jsou vaší rodinou a vy je znáte, i když jste přijeli z jiných zemí. Je to neuvěřitelné, ale až naposled vydechnete, až se vrátíte domů, budete znát jména triliónů (bytostí), protože ti všichni jsou vaší rodinou, všichni jsou částí vás, všichni se radují z vaší krásy. Taková je pravda. Pro člověka je těžké takto uvažovat, a proto o tom mluvíme jen tady v této místnosti. Byl bych rád, abyste tu intuitivně každý každého poznali a poslali svému sousedovi svůj soucit. Představte si, že by vaše ruce byly velké jako je tato místnost a vzájemně se propletly se všemi ostatními. Došlo by k obejmutí místnosti, aby do této skupiny na okamžik mohla plynout léčivá energie, kvůli které jste sem přišli. Mohla by dokonce změnit vaši DNA, přepsat ty části, o kterých si myslíte, že to není možné. Kde je hodně starých duší, tam je moc a síla. A když spojíte svůj záměr, že budete pracovat pro ty, kteří to v této místnosti potřebují, i když jejich jména ve 3D neznáte - změníte na tomto místě realitu. Zkusíte si to teď na krátkou chvíli se mnou, než začneme s dnešním poselstvím? Jen na chvíli … pojďme si to zkusit....................

AA Metatron - PROŠLI JSTE DALŠÍMI DVEŘMI

30. března 2016 v 14:57 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Jak lidstvo prochází ještě dalšími dveřmi, které za ním zanechávají jeho minulost, přicházím poskytnout povzbuzení. Je před vámi pozvání, které je příslibem splněných přání, manifestace nových způsobů bytí a konání, svěžího začátku. Udělejte velký skok, jak procházíte těmito energetickými dveřmi do zlaté éry, která po věky čekala, aby vás uvítala! Zlatá éra je zde a je nyní. Závisí na vaší ochotě uvidět s novou perspektivou vše, čím jste a čím můžete být. Otevření se novým cestám, které leží před vámi i uvnitř vás, může být nejradostnější a nejvíce osvobozující pro ty nejstatečnější a nejodvážnější mezi vámi. Buďte svolní uvidět novýma očima a uslyšet novýma ušima, vnímat nově probuzenými smysly vše, co čeká na znovuobjevení.

Byli jste tu dříve, a to se stane jasné, jak půjdete touto novou cestou. Až opustíte minulost, přítomnost vás obejme ve své vřelé náruči očekávajícího potenciálu. Existuje zde jiskřivé a fascinující Světlo. Čeká, až přijmete tvoření nových forem, myšlenek, inspirace a vnímavosti a budete je užívat. Můžete vstoupit do spojení s tvořivým géniem a manifestovat velké umělecké práce. Můžete rozvinout nové koncepty duchovních myšlenek. Tekutá hmota této nové substance stvoření vám umožní tvořit až do míry uspokojení vašeho srdce. Od té chvíle se vaše tvorba bude rychle manifestovat................

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA BŘEZEN 2016 - ZMATEK ZMĚNY

30. března 2016 v 14:52 | Solara |  Channeling


Březen je dynamický měsíc, nabitý akcí od začátku až do samého konce. Zelená světla jsou plně rozsvícená! Ohnivá opice lítá v korunách stromů s kapsami plnými divokého dovádění, tvořivých projektů a nečekaných průlomů. Vše, co udělá tento rok je pro to, aby nás osvobodila od starých vzorců a sladila nás s Naší Pravou Cestou.
Právě teď, vytváří kolabující svět duality ve vnějším světě intenzivní zmatek. Velké množství staré rozladěné energie je rozdmycháváno a její velká část je nadmíru špinavá, hlučná a víc než jen trochu šílená. Tento zmatek zasévá semena strachu, hněvu a hysterie. Je plný hrozivých scénářů science fiction a tak nějak příliš nereálný. Nyní tyto energie iluzí musí opustit planetu.

Zmatek vždy předchází narození. A protože toto je masové narození, je tu masivní zmatek. Většinu času je toto představení zmatku průhledné a směšné, když tiše pozorujeme všechno z energetické pozice Opravdovosti. Občas nás ovlivní vlny nesouladu, které nás na okamžik smetou, a přitom způsobují to, že drama je cítit opravdově, dokud si nevzpomeneme na to, abychom rychle překalibrovali a ukotvili se v tom, co je Reálné a Pravdivé........


Nara Merlyn - Tajemství vzestupu

30. března 2016 v 14:50 | Natalie Glasson |  Channeling


Přijato prostřednictvím Natalie Glasson 12. února 2016
Zdravím všechny světelné bytosti na planetě Zemi a obzvláště ty, které se inkarnovaly do období Atlantidy a nyní pokračují ve skutečném odkazu Atlantidy v tomto úžasném čase vzestupu. Během tolika hlavních etap vzestupu Země jste byli stálými a zářícími nositeli světla. Vaší službou je přinášet světlo do všech koutů planety Země, jakkoliv dlouho bude transformace planety trvat.
Cením si vás, že jste nyní na Zemi a věřte, že růst a moudrost, které na Zemi získáte během vašich současných životů je obrovská, a naroste do mnohých nádherných zážitků na vnitřních úrovních, až bude vaše působení na Zemi kompletní.

Chci Vás vyzvat, abyste každý den v sobe rozpoznali a dále rozvíjeli svou lásku k Matce Zemi.Tento jednoduchý proces vám umožní splnit svůj účel na Zemi, dovolí proudění vašich vibrací uzdravení a také vás zasvětí do krás Matky Země. Během života v Atlantidě jsem došla k velmi krásnému porozumění, které se mi jeví jako tajemství Země. Pokud milujete Matku Zemi, dáváte a sdílíte svou lásku každý den, nejen že tím zvyšujete své spojení s Matkou Zemí, tak abyste pochopili vzestupující posuny k nimž dochází, ale ve skutečnosti také umožňujete, aby odpadly všechny formy iluze. Když milujete Matku Zemi nepodmíněně, je to jako kdyby se něco aktivovalo uvnitř vás, což znamená, že vidíte přes a skrze iluze, kdy Země vstupuje do vyššího vědomí čistoty a pravdy. Jde o tak jednoduchý proces, a přesto cennou zkušenost, která vám umožní převzít odpovědnost za svou duchovní a fyzickou realitou, což dále nasměrovává ostatní. Doufám, že mé sdílení vyzkoušíte, protože je nesmírně silné. Existuje tolik klíčů a spouštěčů, které mohou probíhat v rámci vaší bytosti, když dovolíte své duši a intuici, aby vás vedly.......


Jeden krok, který může změnit váš život. Vynulování a generální úklid života

30. března 2016 v 9:20 Ostatní


Během jednoho dne svůj život nezměníme, můžeme však změnit myšlenky, které pak navždy promění náš život.
Dobré je začít tímhle:
Do plné sklenice vodu nenaliješ.

To je jeden ze základních principů každé změny. Nedokážeme svůj život kardinálně změnit a přepsat svou vlastní historii, pokud budeme vycházet z dosavadních nevytříděných zkušeností. Pokud budete používat ty samé kousky skládačky, bude vám z ní vycházet vždycky ten samý obrázek.

Vědomě znovuvytvářet sami sebe a své zkušenosti musíme začít od nuly.

Ani hledáním nových cílů, ani vyhlášením toho, jak chceme vypadat za 5 let, ani otázkami po smyslu vlastního poslání a jeho určení. Celý proces vám budou komplikovat minulé představy, které vám navíc budou ubírat spoustu energie.
Začít musíme vyházením veškerého harampádí ze svého života: fyzického, energetického i mentálního.
Nekontrolované hromadění v minulosti vedlo ke dva věcem:

- Nekonečnému připomínání své vlastní minulosti
- Život se začal podobat jakémusi dejá vu
- Zpomalování rychlosti
- Někdy se díváte na lidi, kteří toho za stejný čas stihnou třikrát víc než vy a nechápete, jak to zvládnou. Životní úspěch a realizace ve všech oblastech činnosti jsou možné jen ve vysokých rychlostech. Uklidit si v životě musíme ve všech třech časech: minulém, přítomném a - nedivte se - i budoucím. Ano,vaše budoucnost je zavalená nejrůznějším smetím v podobě představ o tom, jak bude vypadat. Takže fakticky se nezlobte, úklid je nutný i tady.

Přestaňte žít tak, jako by vám zbývalo 500 let. © Bill Gates

Navrhuji vám začít přítomností. Je to to nejpřehlednější - tady a teď. Když dokonale zbavíte přítomnost veškerého haraburdí, dodá vám to sílu a čerstvou energii - a ty ještě budete potřebovat.
Zásadou je vyhodit všechno, co se dá a možná i něco navíc. V podstatě to znamená dokončit vše, co není hotovo. A když něco už ztratilo svou nezbytnost, prostě to zrušit.
Hlavní je vymazat ze seznamu všechny věci, které na něm beze změny visí už dlouho. Podotýkám, že vám nikdo nenavrhuje, abyste najednou naleštili veškerou svojí přítomnost (i když to bývá užitečné). Pro začátek je třeba uvést věci do pořádku a zbavit se toho, co se tu válí už kdo ví jak dlouho. I kdybyste to měli vynulovat. Zkrátka buď různá svá přání ze seznamu výhledových očekávání vyškrtněte, pokud na něm straší už týdny, nebo si je začněte plnit. To vám poskytne významný objem nové energie............

Horoskop na období 29. 3. - 3. 4. 2016

30. března 2016 v 8:27 | Petra Nel |  Horoskop

Prohlédnutí iluzí

Slunce v harmonii se Saturnem podporuje stabilizaci, upevnění, konstruktivnost a realismus. Tento aspekt vede, aby člověk stál nohama na zemi a uměl zhodnotit situaci a naplánovat si další kroky. Je o zodpovědnosti, houževnatosti, vytrvalosti a systematičnosti. Vede nás k trpělivosti a dělání kroku za krokem, nic neuspěchat. Budeme střízlivost potřebovat, protože se Merkur v tomto týdnu dostává do kvadratury s Plutem a konjunkce s Uranem, a tím se nám otevře mysl k novému vědomí.

Rozpadnou se nám mentální vzorce, staré postoje a otevře se nám nové uvědomění v mentální rovině, které může být až šokující. PROZŘENÍ jaké iluzi - projekci podléháme. Objeví se šokující informace, rychlá rozhodnutí, náhlé změny a chaos. K tomu potřebujeme něco stabilního, o co se můžeme opřít. To dodává právě aspekt od Saturna, jak na Slunce, tak i na Merkura a na Urana. Nalézání nové struktury života. Mysl je velmi rozkmitaná, proto se člověk bude těžko soustředit. V noci nebudeme moci spát. Na druhé straně, pokud chcete udělat změny v životě, je to doba, kdy budete schopni tyto změny vytvořit. Velmi rychlé tempo bude především v mysli, komunikaci, budete přijímat tolik informací, že se vám zrychlí čas.

Ve společnosti se objeví extrémnosti a nečekané události. Uran je planeta osvobození a pravdy, která je někdy tak ostrá, že by vás mohla přivést i "do blázince". Kdybyste viděli skutečnost, neunesete to.
Proto Uran působí v impulsech, které v této době přijdou do myšlenek, mentálních vzorců a komunikace. Mysl je nástroj, spojovatel zemského a jemnohmotného světa. Podle nastavení mysli uchopujete svět, vidíte projekce a řešíte si svá témata. A nyní je čas změnit pohled, postoj k životu.
Proto můžete mít pocit, že se vám život otřásá v základech či dokonce hroutí. To vás má vést ke své skutečné podstatě sebe sama.

Postačí být otevřený k novým možnostem, pohledům a především být otevřen a ochoten ke změnám. Dostanou se vám velmi podnětné informace a pochopení, buďto se jich chopíte nebo je promarníte. Změna tak nebo tak přijde.
Mars se dostává do kvadratury s Neptunem a to značí, že vůle, která je řízená egem, nemá sílu, protože vyšší vědomí nastavuje rozmělnění, rozpuštění vůle pokud jdete skrze ego. Poté se můžete dostávat do apatie, kdy máte pocit, že nemůžete nic vykonat. Puštěno k realizaci bude jen to, co je v souladu s vyšší vůlí a s vyšším záměrem vašeho života. Tento aspekt naznačuje zklamání, rozpuštění iluze, sundávání závoje. Zklamání nastane tehdy, když se setkají vaše domněnky s realitou - pravdou. Pak jsme zklamaní, protože zjistíme, že je to jinak, než jsme si mysleli.
Pozor na alkohol a jiné závislosti, které jsou únikem před kontaktováním hlubokých složek osobnosti. Více aktivní budou podvodníci, lháři a zloději, protože ego se prosadí jen přes klam, lež a podvod. Získat, to co člověku nenáleží lze jen přes obelstění pravdy. Ve skutečnosti obelstění sám sebe.

Příznivé aspekty od Saturna nás vedou k moudrosti a zralosti. To, že se můžeme cítit ve stagnaci, že se nemůže v něčem dostat k růstu, tak to je nyní v pořádku. Začala působit kvadratura mezi retrográdním Jupiterem a retrográdním Saturnem a je potřeba, aby něco v nás ještě dozrálo. A právě v tom, kde se nám téma opakuje. K tomu dostaneme v tomto a v příštím týdnu potřebné informace a pochopení, která povedou k osvobození. Celé to vede být propojený se svou podstatou bytí. Být pevný a propojený s JSEM a TADY a TEĎ.
O víkendu se připojí aspekt opozice mezi Merkurem a Černou lunou. Buďte bdělí na svou komunikaci s druhými. Jednoduše můžete slovem ublížit. Právě hra mysli bude velmi silná a je potřeba svou mysl překročit.
Je to týden velmi bohatý, podnětný a rychlý. A rychlost v nás má podpořit reagování ze srdce bez kalkulů mysli.

Přeji vám laskavý týden, Petra Nel

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Doreen Virtue: Karetní výklad pro týden od 28. 3. do 3. 4. 2016

28. března 2016 v 20:21 | Doreen Virtue |  Horoskop13. týden 2016 - Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 28.března do 3. dubna. Vstupujeme do čtvrtého měsíce roku a číslo 4 znamená "Andělé jsou s vámi". Já jsem tu nyní se svými psími andílky. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Kouzelných delfínů a mořských pannen, nejen proto, že miluji mořské panny a delfíny, ale i proto, že tyto karty jsou úžasné ke spojení se s podvědomou myslí, kde jsou uložena naše přesvědčení, která odtamtud mohou ovlivňovat naše zhmotňování - ať už mu napomáhají nebo ho blokují.
Tak jako každý týden se nad těmito kartami pomodlím a požádám Boha, Ježíše a anděly, aby nám dali náhled do dalšího týdne ohledně toho, co potřebujeme vědět, aby nám pomohli, vedli nás a požehnali našemu světu. Kdykoli se některé kartě nechce z balíčku ven, není to ta pravá. Zákon přitažlivosti a nejmenšího odporu vás tím vede k tomu, abyste vybrali jinou, konkrétní kartu.

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Poraďte se s odborníkem. To je velmi vzrušující, neboť to znamená, že se pouštíte do nové neprozkoumané oblasti ve svém životě a že se v ní spojíte s někým druhým, kdo se vyzná v tom, v čem se vy sami zatím nevyznáte. Může to znamenat, že se pustíte do nového podnikání, máte dobré nápady, ale nevíte, jak byste je měli uskutečnit. A tak spojíte své síly nebo se poradíte s někým, kdo vám řekne, jak tyto nápady proměnit ve skutečný podnik. Rovněž říkají, že to může znamenat romanci. Možná využijete nějakou seznamku nebo se prostě s někým setkáte. Také to znamená, že v oblasti svého milostného života vyhledáte nějakého terapeuta či někoho, kdo vám pomůže s milostným životem. Potřebujete se uzdravit z ran ze svých minulých vztahů, které vás jakkoli přiměly uzavřít svoje srdce. Na začátku týdne tedy budete spolupracovat s někým, kdo vám pomůže. To je dobrá zpráva! A také kvůli tomu, že to znamená, že se nebojíte žádat o pomoc! Velmi často pomáháte všem ostatním a jste velmi štědří, ale přitom máte problémy přijímat pomoc od ostatních nebo si o ni říkat. Tady tedy je, že to uděláte. Hurá!

Podívejme se na středu a čtvrtek - no ne, podívejte se na to! Je tu karta Je vám pomáháno! Opět tu máme společné téma, tak jako každý týden. Je vám neustále pomáháno. Také říkají, že tyto dvě karty společně vám potvrzují, že všechny vaše modlitby byly opravdu vyslyšeny a jsou zodpovídány! Chtějí, abych poukázala na obrázek na kartě, kde je holčička, která ale nemůže vidět pomoc delfínů, protože jsou pod vodou a ona tam nevidí. Jsou schovaní pod hladinou. A stejně tak i vy, když o něco žádáte, andělé pracují v zákulisí a přetvářejí vše tak, aby vaše modlitby zodpověděli - ale vy to ještě nemusíte vidět. Je tedy třeba mít trpělivost a víru. Toto je potvrzení, že vaše modlitby jsou zodpovídány, ale je třeba, abyste vydrželi.

Na víkend nám pak vychází karta Čas na hraní. Wow, to je znamení oslav! Andělé říkají, že to také souvisí s tím, že jste byli ochotni přijmout pomoc, díky čemuž máte nyní čas na sebe. Možná některé povinnosti přenecháte svým dětem, nebo někomu svěříte praní a uklízení, v podnikání třeba dostanete asistenta či partnera, a obecně to znamená, že si vydechnete. Budete mít více prostoru sami pro sebe. Znamená to, že si konečně budete užívat svůj život namísto pomáhání všem ostatním, aby si užívali svůj život. Je to čas pro vás! Na konec týdne tedy vychází péče o sebe samé, a to v různých podobách. Můžete si udělat den hravosti se svým kamarádem či kamarádkou nebo s dětmi, může to znamenat, že si udělat čas o samotě na čtení své oblíbené knihy, že si dopřejete koupel s mořskou solí, nebo něco jiného, co je pro vás prioritní - ale ve smyslu volného času! Odpočinek, zábava, čas s přáteli, meditace nebo něco jiného, co je pro vás příjemné. Můžete si to dopřát, protože - podle předchozích karet - jste si řekli o pomoc, a tu jste také dostali.

Jaký nádherný, zdravý a prospěšný týden pro vás i pro druhé! Sama vždy říkám, že jedny z mých nejšťastnějších vzpomínek jsou ty, kdy se moje maminka smála a byla šťastná. Ona je sama o sobě velmi šťastná, ale pro mě byly tyto okamžiky vždy nejšťastnější. Ne ty, kdy žehlila, prala nebo byla vážná. Děláme svým dětem velkou službu, když jsme sami šťastní a uvolnění a užíváme si s nimi svůj život. Popřemýšlejte tedy o tom, jak byste mohli zjednodušit a uvolnit svůj rozvrh v tomto týdnu, tak byste si mohli užívat svůj život a měli ten prostor si vydechnout. Je to dobré pro vás i pro druhé. Pamatujte, že když jste sami plni míru, je to to nejlepší, čím můžete přispět k míru ve světě.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

autor: Doreen Virtue
zdroj: https://youtu.be/okOSTyZMCXA
překlad: Magda Techetová


Naše práce je Božím vyjádřením

24. března 2016 v 7:29 | http://andelskydenik.blogspot.cz |  Duchovní růst


Když se mě lidé ptají, jaké je jejich poslání v životě, říkám jim, že mým posláním je má práce. Je velmi nešťastné, že většina lidí nenávidí svou práci nebo ještě hůř, že nevědí, co chtějí dělat. Nalezení smyslu svého života, nalezení práce, kterou děláte rádi, je součástí lásky k sobě samým, k tomu, kým jste.

Pokud nenávidíte své pracoviště nebo svou práci, budete mít tyto pocity z každé své práce, dokud se nezměníte uvnitř. Vstoupíte-li do nové práce s tímtéž starým přesvědčením o práci, budete se časem cítit úplně stejně.

Částečně je problém v tom, že mnoho lidí žádá o to, co chtějí, negativním způsobem. Potřebujeme svá přání prohlašovat pozitivně. Když tedy říkáte "Tohle ve své práci nechci", nebo "Nechci tu mít negativní energii", nebo "Nechci, aby se mi tohle dělo", rozhodně si tím stále znovu afirmujete negativní pocity a situace. Potřebujeme mít jasno v tom, co chceme, a vyjadřovat tato přání pozitivním způsobem.

Někdy je obtížné žádat o to, co chceme. Je snadné říct, co nechceme. Začněte prohlášením o tom, jaká si přejete, aby vaše práce byla. Zkuste jednu z následujících afirmací:

Má práce je hluboce uspokojivá. Pomáhám lidem. Jsem schopný/á si uvědomovat, co potřebují. Pracuji s lidmi, kteří mě milují. Vždy se cítím v bezpečí.

Má práce mi umožňuje vyjadřovat svobodně svou tvořivost. Vydělávám si dobré peníze činnostmi, které miluji.
Ve své práci jsem vždy šťastný/á. Má kariéra je plna radosti, smíchu a hojnosti.

Vždy si afirmujte svá přání v přítomném čase. Co si afirmujete, to dostanete! A pokud ne, pak v sobě máte ještě nějaká přesvědčení, která vám brání ochotně přijímat své dobro.

Zde je několik skvělých tipů, které vám pomohou najít práci, jež je Božím vyjádřenímvaší tvořivosti. Ponoukám vám, abyste jich vyzkoušeli co nejvíce, tak abyste mohli najít práci, která pro vás bude smysluplná a naplňující, což je naším záměrem.

1. Vytvořte si seznam "Čemu věřím o své práci". Můžete být překvapeni tím, jaká negativní přesvědčení v sobě držíte a jak si sami omezujete to, co pro vás je či není možné.

2. Přemýšlejte o vlastnostech, které si přejete, aby vaše práce měla. Jaká by byla pro vás ideální práce? Buďte velmi jasní ohledně toho, co chcete.

3. Pokud nevíte, co byste chtěli, buďte ochotni se to dozvědět. Otevřete se moudrosti, která je uvnitř vás.

4. Věnujte pečlivou pozornost činnostem, které vám přinášejí nejvíce radosti a nesmírné uspokojení.

Když děláte práci, kterou nesnášíte, umlčujete schopnost své Síly se vyjádřit. Máme-li silná přesvědčení, že si něco nezasloužíme, máme problém dělat to, co chceme. Začněte tím, že si vypíšete všechno, čemu věříte o práci, selhání a úspěchu. Podívejte se na negativa a uvědomte si, že to jsou přesvědčení, která vám brání v této oblasti volně proudit. Tímto vším se učíte a procvičujete si způsoby, jak se každým dnem více milovat.

Vaše práce vám slouží jako vyjádření vaší kreativity. Potřebujete překonat své pocity, že nejste dost dobří nebo že toho dost nevíte. Dovolte tvořivé energii Vesmíru, aby proudila skrze vás způsoby, které vás hluboce uspokojí. Nezáleží na tom, co děláte, pokud vás to uspokojuje a naplňuje.

Mou nadějí je, abyste si našli naplňující práci, která přispěje světu jako celku, protože vaše Síla tak bude kreativně projevována nádhernými způsoby podporujícími život. Dopřejte si v tomto měsíci nějaký čas, mí drazí, a pohlédněte do svého nitra, abyste zjistili, co vám skutečně přináší radost a štěstí, a toho začněte dělat více.

S láskou,

Louise L. Hay

Mistr Hilarion Poselství pro týden 20.3. - 27.3. 2016

23. března 2016 v 8:39 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
my, z vzestoupených říší Světla, jsme byli požádáni o zprávu jmenovitě pro lid Turecka, který prožívá děsivou hrůzu přes události, k nimž dochází v jejich zemi v posledních 8 měsících. Mnoho duší v Turecku udržuje světlo vyšší vize míru pro svou zemi a pro svět a stále tak činí, vroucně se modlí, aby se to stalo každodenní součástí jejich života. Je pro ně těžké odpoutat se od strachu a vzteku, který proniká do srdcí lidí a prostředí, v němž žijí, že nemají na vybranou, než to ve své zemi žít.

V této době se na tuto zemi zaměřila pozornost světových velmocí. Na politických scénách se odehrávají tahy a protitahy. Každý politik se snaží udržet svou mizející moc a to se v Turecku projevilo zradou na vlastních lidech, když se ty síly snaží obnovit moc své úřední autority. Na vyšších úrovních lze vidět, jak se staré režimy hroutí a rozpadají, když systémy, které je vytvořily, upadají a rozkládají se a to se navenek ve světě projevuje jako chaos a destrukce, jako hromada trosek a ruin.

Je tak velmi těžké udržovat energie lásky, naděje a odpuštění, když se to někomu děje v jeho vlastní zemi a jeho vlastním lidem. Ale přesto je toto žádáno od těch, kdo udržovali místo pro lepší život a lepší cestu pro všechny. Přestože je váš život v tomto období těžký, vězte, že nejdůležitější je udržovat a podporovat svou víru ve vyšší moc, v dobrou moc. Pomáhejte svým sestrám a bratrům když můžete a bez přestání se modlete, aby skončilo násilí, které stále neutuchá. Vaše modlitby jsou silné a zmůžou víc, než si v této době dokážete uvědomit.

V lidech a národech se objevují staré energie karmického charakteru, nejenom v Turecku, ale v každé zemi světa.Dříve než se bude moct pro všechny manifestovat lepší svět, všechny staré nenávisti z dávných dob a odsudky z minulosti musí být vyváženy úmyslem dotčených lidí, kteří udržují ve svém srdci lásku, mír, harmonii a dobrotu, bez ohledu na to, co se děje. Ta touha po míru a harmonii musí být středobodem a záměrem, bez ohledu na to, co se ve vašem světě, vaší zemi či na světové scéně děje. Proto, mí milovaní, jste si zvolili, že budete v těchto časech ve vaší zemi žít. Máte trénink a schopnost udržovat vyšší vizi. Máte vyšší úkol, než si teď vůbec uvědomujete.

A tedy je po vás žádáno, aby vaše srdce odpouštěla, abyste byli klidní v té bouři divokých změn, když řádí ve vaší zemi a ve všech národech na planetě. Je to velká oběť, která je požadována od Osvícených této planety; někdy jsou vyžadovány oběti, které jsou sotva snesitelné. Obracejte se k nám, bez ohledu na to, jak ve vaší zemi říkáte Stvořiteli a vězte, že jste podporováni a milováni všemi ve vyšších říších, kde my všichni žijeme, dýcháme a jsme ve Zdroji Všeho Co Je. Na své duchovní cestě a ve svém duchovním růstu nejste sami. Žádáme pracovníky světla celého světa, aby denně posílali lidu a zemi Turecka a do všech oblastí nepokojů na světě chladivý Fialový plamen proměny. Společně tvoříme lepší svět pro všechny.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Scénář rekalibrace

23. března 2016 v 8:36 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Newport Beach v Kalifornii, 6. prosince 2015
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přicházím rychle - to protože můj partner takovou věc dovolí. Ví, že je to bezpečné. Žádné přípravy, žádné zvláštní speciální dýchání, žádné okysličování, žádné natáčení se správným směrem. Je tu uznání, že ta část Stvořitele, která je ve vás, tam vždy byla. Nemusíte se snažit, abyste ji získali, narodili jste se s ní.

To je to, co tato planeta má a ostatní ne, v tomto konkrétním čase. Jediná planeta se svobodnou volbou - to už jste slyšeli v minulosti - jediná, která v tuto chvíli v této galaxii zápasí o posun. I jiné planety tím prošly, ale v tuto chvíli jste jediní. Použijme frázi: "všechny oči se na vás právě teď upírají".
Pro ty z vás, kteří to neví, tento channeling je předáván v Newportu, oblasti Los Angeles v Kalifornii. Končí den mnoha energií, a je to bezpečný čas - čas, abyste chvíli relaxovali a poslouchali. Abyste poslouchali a zabrali se do některých informací, které vám předám o časovém rozvrhu. Není to poslední setkání roku 2015, ale mohlo by být - a tím myslím, že dnešní předmět je takový, jakoby tomu tak bylo. Je o roku 2016, je o letech 2012, 2011, 2013 a 2014, je o něčem, co je tolik v této místnosti přítomno… o rekalibraci. Nikdy, nikdy jsme o ní skutečně nemluvili. Ne doopravdy. Ne tak jako teď. Někteří z vás se k tomuto předmětu cítí silný vztah, protože to, co vám předám, je obrácení kapitoly ve vašem životě. (Kryon se usmívá.) Je tu jeden výraz, který bych rád definoval, a jeden, který bych rád "oddefinoval" - pokud něco takového existuje......................

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ÚNOR 2016 - ZELENÁ SVĚTLA

23. března 2016 v 8:33 | Solara |  Channeling


V době kolem čínského a tibetského Nového Roku 8. února proběhl zřetelný posun. V tu dobu se rozsvítila Zelená Světla a ozařovala naši Pravou Cestu pro zbytek roku. Všechno se začalo hýbat kupředu a zrychlovat. Věci, které byly od konce minulého srpna v módu: Stop! - Počkat! - Vpřed! - Stop! se konečně pohnuly kupředu. Mnoho projektů, stejně jako částí našich starých životů teď bude dokončeno. Začala další vzrušující vlna ´A Mu´!

Ohnivá opice se zažehla do plného jasu a plnou rychlostí pádí do Nové Reality, a přitom nás shrábne rukou a bere nás s sebou. Přestože je Ohnivá opice velmi hravá, divoce tvořivá a miluje uličnictví, také je mocným mistrem zacíleného záměru. Nejen že je neobyčejně chytrá, také vyniká tvořivými rozhodnutími, která jsou "mino škatulky". Tento rok je Ohnivá opice, on nebo ona, naším skvělým společníkem, protože s Ohnivou opicí po boku je možné cokoli!

Únor je velmi plodný měsíc, který nám poskytuje větší jasnost toho, kde jsme, kam potřebujeme (chceme) jít a jak to udělat. Nečekané příležitosti nám nabízejí změny, na které jsme se těšili. Ty často přicházejí z nečekaných směrů. Naše Pravá Cesta je nyní osvícena sérií zářících Zelených Světel, a je jednodušší ji vidět než dřív.

Kolektiv planety silně cítí Energii E Mao Mao zpoza Závoje za Závojem, a tato energie má silný transformační vliv na ty, kteří ji zažívají. To spouští po celé planetě skvělé probuzení, závoje se rozpouštějí a části lidstva náhle oklepou vrstvy iluze a jasně uvidí falešnost duality, všechny ty věci, které nám byly dlouho předváděny jako pravé. Je to jako v pohádce "Císařovy nové šaty". Nyní vidíme nepřikrášlenou holou pravdu..................


Horoskop na období 21. 3. - 28. 3. 2016

22. března 2016 v 6:48 | Petra Nel |  Horoskop


Radostné Bytí v Lásce

Slunce vstoupilo do znamení Berana a vytvořilo harmonický aspekt s Marsem ve Střelci. Příliv energie, radosti, humoru a odhodlání přináší jak Slunce v Beranu, tak i aspekt Marse. Mars ve Střelci podporuje odvahu, nadšení, cestování, rozhodnost, jít poznat nové zkušenosti. Otevírá se nové dobrodružství. Především se v nás otevře pocit, chtít jít novou cestou. Tato doba je proto ideální pro nové začátky, rozhodnutí, aktivování nových projektů. Potřebujeme více pohybu a aktivity. Pokud máte pocit, že vám dochází psychická i fyzická síla, tak v tomto týdnu můžete dočerpat "plnou nádrž".

Merkur vstoupí 22. 3. do Berana a vytvoří konjunkci se Sluncem a trigon s Marsem. Mysl dostane rychlost, zvědavost, optimistický pohled a urychlí úsudek. Konjunkce ukazuje na potřebu komunikovat, učit se nové věci a vše pochopit. Objeví se pochopení, pravda a především v nás něco dozraje. Jasné, pevné rozhodnutí, které vás posune dopředu. Pokud vám dlouho s něčím nešlo pohnout, tak od tohoto týdne se vše dostane do pohybu.

Úplněk nastává 23. 3. - dochází k naplnění, zviditelnění a pochopení významu novoluní v Rybách 9. 3., které stálo na sabiánském symbolu "Mistr učí žáka." Následně druhý den začínají Zeleným čtvrtkem velikonoční svátky.
Tématem Velikonoc je objevení vlastní síly, svého vědomí, vlastní schopnosti znovuzrození. Stejně tak, jak příroda, která v procesu znovuzrození, aktivuje své síly, schopnost tvoření a následného projevení. V nás je tento proces též zanesen ve všech třech úrovních (tělo=mysl, duše a Duch). Aktivuje se v nás síla k objevení svého pravého Já, své vlastní podstaty, síly tvořivosti a duchovního Mistra - Světla.

Být Mistrem sám sebe můžete být tehdy, když znáte své iluze o sobě, o světě, přijímáte své "omyly, chyby a nedokonalosti". A přesto všechno objevíte v sobě své Světlo - božství, které překročilo omezení duality. Když se v této chvíli přijmete ve své dokonalosti i nedokonalosti, tak se tím dostáváte nad dualitu. A můžete dojít k prožití svého Světla, které obsahuje vše, i "nedokonalost".

Dříve všechny svátky sloužily k posílení víry, Ducha. V pravidelně se opakujícím stereotypu každodenního život, se člověk jednoduše zacyklí a ztratí kontakt s hlubší podstatou Bytí. Pokud nejsme zvyklí si přirozeně udržovat každodenní kontakt s hlubší podstatou Bytí, tak právě o svátcích je čas se zastavit a uvědomit si posvátnost života. Jak jsme se odpojovali od přírody - přirozenosti a od Duchovnosti, tak duchovní svátky postupně získaly komerční rozměr, užívání si pouze volna a dobrého jídla.
Tradiční svátky jsou z kolektivního vědomí velmi důležité, protože ve stejný čas se vědomí lidí naladí na téma daného svátku a tím se může v kolektivním vědomí udát velká změna.

Je to, jako když omýváme své tělo. Tady se "myje" - očišťuje kolektivní vědomí, které všichni společně vytváříme svými myšlenkami, prožitky a skutky, aby došlo k objevení spojení mezi lidským vědomím a Božskou energií - Světlem. To je hlubší význam svátků a týká se to jak Velikonoc, tak Vánoc či jiných méně viditelných svátků. Záměrem je, aby co nejvíce lidí koncentrovalo sílu vědomí v jeden čas a mohlo dojít k očistě vědomí a k posunutí se.
Ze širšího pohledu, pro pochopení čím lidstvo prochází, jde o dosažení kritického stupně a vědomí je natolik otevřeno, aby mohlo dojít k narození se do nového vědomí. Je to proces. Proto jsou kolem vás okolnosti "vytočené" do extrémnosti, aby vás donutily pustit se, pustit vaše iluze, chtění, očekávání, lpění.

V letošních velikonocích přichází příliv energie k posílení vědomí, Světla, krásy a posvátnosti Života, které se má navrátit do propojení s tím, co nás přesahuje a zároveň do rozpoznání svého Světla v sobě. Vy rozhodujete, co skrze vaše tělo, mysl, duši a skutky projevíte na Zemi. V pátek se proto můžete dotknout své bolesti, kterou můžete přijmout. Je to silný den - den karmického vyrovnání. Ukáže, na čem lpíte a jestli se dokážete odevzdat a smířit se sami se sebou.

Sobota je o tajemství, mystičnosti, tichu, změně a přerodu. Cesta k nalézání Lásky k životu, sám k sobě, k druhým, k Bohu. To se týká i neděle, kde se ještě navíc projeví radosti ze života a oslava života.
Slunce se během Velikonočního pondělí dostane do harmonického aspektu se Saturnem, stabilizací, pevností a Mistrovskou energií moudrého mudrce. Lidské Bytí se může žít v radosti, v lehkosti, hojnosti a světle. Na jedné straně se objevuje radost, lehkost, humor a dobrodružství a zároveň ukotvení. Vše, co se v této době bude dít až 3. 4., má pevný a trvalý základ. Je to o zralosti, moudrosti, pokoře, zodpovědnosti a tvoření. Stabilita a pevnost Vědomí. Přijetí božství - Světla ve hmotě.

Velkým tématem je T-kvadratura mezi Venuší v Rybách - Jupiterem v Panně a Saturnem ve Střelci. Venuše symbolizuji lásku, radost, hodnoty a tvořivost. Jde o hledání lásky a naplnění. Mohou se objevit nespokojenosti ve vztazích, pocit že vás ten druhý nemiluje, že máte nedostatek lásky, naplnění potřeb a něco vám stále od druhých chybí. Pokud zůstanete v pocitu nedostatku a nespokojenosti, protože vám stále něco chybí, tak sami sebe uvrhnete do temnoty, kdy ani neuvidíte Světlo - Slunce a co se vám vše nabízí. Zůstanete ve svém vlastním vězení, kam jste sami sebe uvrhli.

Obraťte pozornost na to, co vše máte a uvědomte si, za co můžete být vděční. Najděte lásku v sobě. Jde o návrat ztracené lásky. Naleznete ji v sobě. Jedinou lásku, kterou máte, je ta vaše.
Udělejte si čas a na chvilku se vždy zastavte a věnujte pozornost k propojení se s vlastním Světlem a láskou. Stačí pár minut po probuzení, stačí pár minut během dne, před spánkem.

Můžete sami prožít, jakou máte v sobě sílu a jak mocné je vědomé prožívání. Zavřete si oči a obraťte pozornost k jemnohmotnému světu a řekněte několikrát " Miluji vás." Čím více to budete cítit v srdci, tím větší účinek to má. Ve vašem těle ucítíte změnu, začne se rozlévat příjemný pocit, začnete jinak vyzařovat a v jemnohmotném světě zaktivujete světelné bytosti, které vám lásku pošlou zpátky. Ony čekají na vaše uvědomění lásky k nim, aby ji vám mohly dávat zpátky, protože ony jsou stvořeny z podstaty lásky. Když prožijete lásku v sobě, rozvibrujete v sobě energii Lásky a začnete ji přitahovat. Stanete se milovanými lidmi a jemnohmotným světem. Ony vás stále milují, jen to nejste schopni vnímat, dokud se lásce neotevřete.

Dívejte se na svět očima Lásky. Přeji vám krásné, radostné, požehnané Velikonoce. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz


Čím víc léků, tím víc nemocí aneb Porozumění místo boje

21. března 2016 v 8:22 | MUDr. Jan Hnízdil |  Zdraví


Vědecký pokrok nelze zastavit. Moderní medicína nabízí špičkovou diagnostiku a vysoce účinné léky. S obrovským nasazením bojuje s bolestmi těla, duše, s rakovinou. V uplynulých desetiletích dosáhla řady dílčích vítězství. To konečné je ale v nedohlednu. Strategie boje selhává. Podle Mezinárodní asociace pro studium bolesti trpí v současné době chronickou kloubní bolestí asi 39 milionů Evropanů. Do roku 2020 se má jejich počet zdvojnásobit.
Náklady na léčení činí každoročně 34 miliard EUR. Evropané z důvodů chronické bolesti zmeškají půl miliardy pracovních dní. Léky proti bolesti přitom kralují ve statistikách těch nejprodávanějších. Jen v České republice jich je každoročně distribuováno skoro 50 miliónů balení, v ceně 4,5 miliardy korun. Pět balení na jednoho občana, včetně dětí.

Čím víc analgetik, tím víc bolesti. Kde udělali soudruzi chybu? Podle biologické medicíny je bolest nemoc. Jestliže ji označíme za nemoc, je třeba proti ní bojovat léky: analgetiky, bolest potlačit. Fatální omyl. Bolest není vůbec nemoc. Je to obranný mechanizmus. Tělo nemá jinou možnost, jak nám povědět, že jsme si naložili víc, než uneseme, že žijeme sobě na úkor. Zdaleka přitom nejde jen o námahu fyzickou. Hlavním motorem bolesti se stal stres. Tíží nás problémy v rodině, rozčilují politici, děsí propuštění z práce, ekonomická krize, ekologické katastrofy, válečné konflikty… Už to není k unesení. Negativní emoce vyvolávají napětí svalů, to vede k únavě a zdánlivě nevelký podnět spustí bolest. Ta zase zvyšuje napětí. Jestliže ji potlačíme prostřednictvím léků, můžeme ještě nějaký čas pokračovat v nesnesitelném způsobu života. Než se úplně zničíme.................

Doreen Virtue: Karetní výklad pro týden od 21. 3. do 27. 3. 2016

21. března 2016 v 8:14 | Doreen Virtue |  Horoskop


12. týden 2016 - Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27. března. Jak se vám vede? Toto bude velmi silný týden, asi to sami cítíte. Dnes jsem tu pod rozkvětlými keři, protože se nám blíží Velikonoce, a ty jsou spojeny s květoucími květinami. Sama si pamatuji ze svého dětství, jak jsem prožívala jaro na severní polokouli. Velikonoce pocházejí ještě z dávných časů, z keltské oslavy zvané Ostara, jejímž symbolem je vejce coby symbol nových začátků. Pak je převzalo křesťanství.

Je zajímavé, že Velikonoce na rozdíl od Vánoc nejsou každý rok ve stejný den, ale vždy v týdnu po prvním úplňku v měsíci. Kromě Velikonoc, které budeme mít v neděli, nás také čeká onen úplněk, a to ve středu a ve znamení Vah, které souvisí s rovnováhou a je pod vládou nádherné, vřelé a milující planety Venuše. V tentýž den však budeme mít i zatmění Měsíce. Pro nás to prakticky znamená, že tak jak bude zastíněn Měsíc, budeme se i my vypořádat se svými vlastními stíny, uvidíme věci, které je opravdu třeba pustit. Úplněk je vždy časem propouštění a uvolňování, ale při tomto konkrétním budeme pouštět oblasti, které jsme nechtěli vidět. Budou tedy tento týden vyplouvat na povrch, ať chceme nebo ne. Jste-li citliví na fáze Měsíce, tak i to vás v tomto týdnu ovlivní. Já sama bývám hodně ospalá a unavená, probouzím se, když úplněk jasně září a tak dále. Zkrátka to ovlivňuje naše spánkové návyky. Není to dobré nebo špatné, prostě to tak je. Je užitečné o tom vědět, abychom se podle toho mohli zařídit, když víme, že nás to ovlivní. Ve středu vás podpoříme tak, jak jen to bude možné, i kartou pro daný den. Budeme mít velké propouštění, a to všech těch věcí, které vám bránily ve štěstí, zdraví, lásce i všemu ostatnímu, co si přejete a zasloužíte.

Dnes bych chtěla pracovat s kartami Květové terapie, protože tu máme tolik kvetoucích květin. Snad si to užijí i naši přátelé z jižní polokoule, kde nyní nastává podzim. Spoluautorem těchto karet je můj kamarád Robert Reeves, který žije v Austrálii a se kterým jsme tyto karty a knihu vytvořili, abychom oslavili moc květin. Robert dokáže číst poselství z květin, protože každá květina nese nějaké poselství. A tak například lidé, kteří kolem sebe opakovaně vídají nějaké květiny, dostávají skrze ně nějaké poselství.

Karty zamíchám a zároveň se modlím k Bohu, aby nám poskytl náhled do tohoto týdne.
Pro pondělí a úterý máme naprosto dokonalou kartu - Očištění. Je to karta bílé růže a Robert má úžasný recept na očištění s její pomocí. Napsali jsme spolu knihu Andělská detoxikace, která pomáhá lidem propouštět škodliviny z jejich těl, z jejich domova, pracovišť atd. Co Robert dělá, je to, že vezme kartu bílé růže (posloužit může jakýkoli obrázek či fotka této květiny - pozn. překl.) do ruky a přejíždí s ní kolem svého těla, aby přetnul všechna pouta na negativitu, která si vytvořil, a aby se očistil. Také říká, že když si koupíme bílé růže nebo se díváme na obrázek bílé růže, pomáhá nám to pročistit naši energii. A to je vynikající příprava na to velké pouštění, které nás čeká potom ve středu týdne. Je prokázáno, že účinky zatmění Měsíce můžeme pociťovat již několik dní před ním a i týden potom. Pocítíme obrovské, zásadní změny. Životní změny. Vyjdeme ze stínů. V tomto týdnu pocítíte, že se vám dostává nějakého velkého daru, nějakého velkého požehnání. Velká změna. Může to znamenat, že dostanete odpovědi, které jste hledali, že věci, které byly dosud zaseknuté, tak se zase rozhýbou a ještě rychleji, ale jako příprava na to všechno je opravdu vynikající detoxikace. Je to skutečně vhodný čas na očistu, ať už v tom smyslu, že se zdržíte uměle zpracovaných jídel, nebo třeba očistu ovocnými šťávami, je-li to pro vás dobré, jíst organickou stravu či úplně veganskou, pracovat s bylinkami či se poradit s odborníkem na výživu o nějaké jiné očistě. Detoxikace může také znamenat zbavení se nepořádku, nepotřebných věcí, které můžete věnovat někomu, kdo je využije. Nebo je můžete prodat. Je to o propouštění. Rovněž to může znamenat obdobné změny v práci a ve vztazích.

Pro středu a čtvrtek, velké dny, tady máme úplně stejné poselství - Čištění čaker. Je to na tento týden opravdu velké téma - pouštět, pouštět, pouštět. Toto je o čištění energie a také vašeho srdce. Může to tedy konkrétně znamenat očišťování se od staré citové bolesti. Částečně se to týká bolesti z vašeho milostného života, a to pak dál vede k bolesti z vaší rodiny. Naše maminky a tatínkové určitým způsobem ovlivnili náš milostný život. Tato karta je obecně o propuštění všeho, co nás tížilo v našem srdci. Žádáme nyní o pomoc s tímto pouštěním. Je také dobré jít ven i ve špatném počasí, když bude v noci úplněk a modlit se k Bohu ve svitu Měsíce a nechat jeho léčivé světlo vstoupit do vašeho srdce, aby vás očistilo od jakéhokoli starého žalu a smutku, zejména v souvislosti s láskou. Může se to týká vašich bývalých partnerů či partnerek, nebo i současného vztahu, pokud je v tom něco co vám brání v romantické lásce, kterou si tolik přejete. Může to být samozřejmě i jiná forma lásky, ale obecně láska je něco, na co byste se nyní měli zaměřit. Máme tu hodně očišťování.

A na víkend, uuuuuu, tady máme kartu bouganvilley, zrovna tu, pod kterou sedím, dokonce i ve stejné barvě! Tato karta nese poselství Chraňte se. Andělé říkají, že to znamená, že po vší té očistě, kdy se zbavíte starých energií, budete velmi citliví a zranitelní, a bude tedy důležité se zdravým způsobem chránit. Znamená to si pečlivě vybírat, s kým budete pobývat, na jaká místa půjdete - máte-li na výběr, nechoďte na žádná místa s hrubou energií, nevybavujte se s lidmi, kteří vás provokují, a také se modlete k Bohu, aby vás zahalil ochrannou energií. Můžete si na to zavolat i archanděla Michaela, který je neomezený a nenáleží k žádnému náboženství, nemá žádné ego a je neunavitelný, protože nemá žádné fyzické tělo - je čistou energií. Energie se nemůže unavit. A může být s každým z nás zároveň, protože stejně jako Bůh je neomezený časem či prostorem. Požádejte ho, aby svým světelným mečem vytvořil kolem vás bublinu ze světla vaší oblíbené barvy, popř. purpurové, tak aby k vám i od vás mohla procházet pouze láska. Je to tedy další očištění.

Je zajímavé, co nám to vyšlo zrovna na Velikonoce. Samé očišťování. Chtěla bych ještě vytáhnout jednu kartu ze sady Láskyplná slova Ježíše, která není pro věštění, ale k meditaci. Vím, že někteří lidé těmto kartám nerozumí, protože nefungují klasicky tak, jako když si děláte výklad. Je to o tom, že si vytáhnete jednu kartu a meditujete o ní. Záměrně k nim není přiložená žádná knížka, protože jsem nechtěla předkládat žádné vlastní interpretace. Výtěžek z těchto karet jde na mou oblíbenou charitativní organizaci Compassion International, která se stará o zdraví dětí. Všechny peníze, které přijdou, jdou přímo k dětem.

Karta, která chtěla vyjít, říká: "Vždy budu s tebou, až do skonání světa." Vím, že někteří lidé mají s Ježíšem problém, protože mají negativní zkušenosti s náboženstvím. Ale on s náboženstvím jako takovým nesouvisí. Často ho vidám, jak doprovází lidi, a je to nejpracovitější nanebevzatý mistr. Zachraňuje lidi, kteří ho volají, a to i ty, kdo už přešli na druhý břeh. Je mu jedno, jakou víru vyznáváme, dívá se jen na dobro v lidech. A já mám pocit, že čím více lidí se s ním osobně spojí - a nemyslím nábožensky, ale prostě v osobní rovině, celý tento svět se povznese. Protože Ježíš povznáší lidi a pomáhá každému dosáhnout vnitřního míru. Touto kartou vám chce dát najevo, že je s vámi. Navždy. A opravdu to tak myslí. Je s každým z nás. Nemusíte se bát ho zavolat a požádat o pomoc. Nebude se snažit vás nijak měnit, ani vás nebude z ničeho obviňovat - to je jenom z lidského náboženství. My toto náboženství samozřejmě ctíme, ale skutečné spojení s Ježíšem je o něčem úplně jiném a je mnohem hlubší.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, přeji vám šťastné Velikonoce, a řekněte prosím se mnou: Alooooooooooooooooha!

autor: Doreen Virtue
zdroj: https://youtu.be/6MakGimfA8g
překlad: Magda Techetová


Bůh a čas

18. března 2016 v 7:02 | kreslenyvtip.cz |  Humor

Cykly nenávisti

17. března 2016 v 6:58 | www.facebook.com/Svět-zázraků-Lorna Byrne |  Citáty a Moudra

"Všichni se musíme mít na pozoru, kdykoli se o někom mluví zle a s nenávistí. Všichni jsme zodpovědní za to, aby se přerušily cykly nenávisti a netvořily se nové. To se týká úplně každého, ať jde o pouhé klepy nebo negativní hovory o různých lidech. I média v poslední době rozdmýchávají plameny nenávisti a zasévají nejednotnost mezi různé skupiny. Sdělovací prostředky jsou nesmírně důležité a mohou sehrát rozhodující roli při budování lepšího světa, jenže až příliš často vytvářejí rozpory, žárlivost a nenávist - tím, že se honí za senzacemi, místo aby hledaly pravdu."

- z knihy Nebeská láska, Lorna Byrne

AA Michael - PĚT KRÁLOVSTVÍ - DIMENZÍ PRO TOTO KOLO POZEMSKÉHO VZESTUPU

16. března 2016 v 7:51 | Ronna Hermann |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny, březen 2016
Milovaní mistři, všechno ve Vesmíru je obdařeno určitým vědomím a vlastní rovinou vnímání. Pamatujte, VEŠKERÉ Stvoření - Vesmír (Vševesmír/Všehomír) na všech úrovních - je Vesmírná Energie, která byla vyslána ze Srdce-Jádra Nejvyššího Stvořitele. Tato Energie se skládá z nekonečně různorodých vibračních frekvencí, které se vzájemně prolínají, a přesto jsou od sebe oddělené různorodostí frekvencí vibračních vzorců Světla. Toto Světlo/Energie Stvořitele obsahuje všechny součásti Stvoření, a tyto nesčetné Zaseté Vzorce Světla tvoří úplnou soustavu mnoha úrovní materiálního projevu. Termíny používané k popisu mnohačetných úrovní Stvoření, jako "Dimenze a PodDimenze", byly vytvořeny k tomu, aby přinesly jasnost a porozumění velmi úplné "povaze reality", ve které všichni existujete. Jak si je většina z vás vědoma, každá Dimenze ve vašem pozemském éterickém prostředí má sedm podúrovní.

TŘETÍ A ČTVRTÁ DIMEZE * DUALITA
ENERGIE + HMOTA
POZITIVNÍ/AKTIVNÍ ** NEGATIVNÍ / PASIVNÍ, VNÍMAVÁ

PÁTÁ DIMENZE * TRIPLICITA
DUALITA + DUCH + HMOTA
SE ROVNÁ: HARMONICKÁ HMOTA
PRVNÍ DIMENZE * KRÁLOVSTVÍ MINERÁLŮ:
První Dimenze a nižší podúrovně Druhé Dimenze: Království minerálů a rostlin vládne jednoznačně instinkt a jsou naplněná Božím Světlem/Láskou díky Království Víl (Dév) a Elementálů. Prostředí První Dimenze je světem prvků, stavebními kostkami hmotného světa od sub-atomických prvků až po půdu, skály a vodu, které tvoří tělo Země. Toto je základ pro zhmotňování života všech rostlin a domov nejnižší úrovně Elementálního Království, jehož posláním je předávat životadárné prvky nebo potravu všem královstvím minerálů a rostlin. Pod vedením Království Elementálů začalo také Království Rostlin zažívat instinktivní touhu dosáhnout na sluneční světlo a vyhřívat se v teple jeho záření................


Kryon - Dimenzionální vnímání

16. března 2016 v 7:49 | Lee Carroll |  Channeling


Toto živé poselství bylo přijato v Boulderu, ve státě Kolorado, 18. ledna 2015

Úvodní mini poselství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tato zpráva je krátká, ale hluboká. Proces, který zde vidíte, nebývá přijímán jako skutečný. Takže právě teď hovořím k těm, kteří mají výjimečné uspořádání logiky ve své mysli (pousmání). Kteří mají otevřen takzvaný "kanál víry", aby mohli pojmout potenciál toho, co zde vidíte. A kdybychom zde pro vás k tomuto namalovali obraz, byl by jednoduchý. Po celé věky jste byli zvyklí používat jen jeden druh myšlení, a toto do nich nezapadá. Vystavěli jste "bubliny víry", o nichž jsme již dříve mluvili, které jsou tak odolné a tolik strukturované, že jsou nejen nepřijatelné, jsou často děsivé.

A existuje zde paradigma, které se tříští. To, co zde dnes vidíte, na této židli, bylo pro starodávné civilizace běžné. Mezi staršími měl každý svou osobitou šamanskou energii, a vzájemně si mezi sebou předávali hůl, jež se na mnoha místech nazývala "mluvící hůl" nebo někdy také "hůl svobody" (původně tzv. kohau rongo rongo - pocházejí z Velikonočních ostrovů a jedná se o dřevěné hole veliké cca 46 cm a široké 16 cm celé pokryté vyrytými znaky neznámého písma - pozn. překl.). Běžné pro mnoho starých kmenů, které se nikdy vzájemně nepotkaly. Když byla hůl předána dalšímu staršímu, ten se nadechl a upadl do transu. A… channeloval (smích). Hovořil ke kmeni o věcech, které přijdou, o potenciálech dne, někdy v průběhu procesu dokonce plakal. Ne tak dobré znamení síly, ale přijatelné v jejich kruhu. Spojení se Zemí, které bylo dovoleno mít pouze mezi staršími a těmi se šamanskou energií. Byli to jejich kněží. Ti, kteří mohli hovořit k Bohu...............