Duben 2016

Lži a polopravdy

29. dubna 2016 v 7:41 | Miroslav Kemel |  Humor

Co jsem se naučil v domově důchodců, psychiatrické léčebně; od dětí, slavných osobností i od obyčejných lidi ...

29. dubna 2016 v 7:38 | Mgr. Jiří Hamerský


Co jsem se naučil v domově důchodců, psychiatrické léčebně; od dětí, slavných osobností i od obyčejných lid aneb 12 způsobů, jak mít hned teď lepší den

Jako psycholog jsem se denně setkával s lidským utrpením. Ještě teď se mi vybavují konkrétní příběhy, při nichž bývalo na skupině hrobové ticho: Osudy týraných žen, kterým kdysi někdo zničil sebevědomí. Pacientek, které se léta nemohly vymanit z moci nepříjemných okolností. Lidí, kteří tolik toužili po ocenění a vlídném slovu. A aby se měli aspoň trochu lépe.
Nejenom v léčebně, ale i mimo ni, mě osud začal obdarovávat setkáními tak pozoruhodnými a výjimečnými, že bylo těžké si zvykat, že si něco takového zasloužím. Přitom to byli kolikrát ti nejprostší a nejskromnější lidé. Míval jsem často husí kůži. Přímo před mým zrakem se začala odkrývat realita, která až brala dech. Jako by ten nejlepší možný život, o kterém většina z nás sní, byl mnohem blíž, než si vůbec dokážeme představit!

Dovolte mi ukázat pár jednoduchých "fíglů", které nám mohou život pozvednout na zcela novou úroveň. Dovolte mi seznámit vás alespoň s některými z těchto báječných a inspirujících lidí a podělit se o jejich tajemství. Možná vám jejich poselství a to, co a jak v životě dělají, bude připadat banální. Však také naše známá herečka, paní Květa Fialová, jednou řekla, že štěstí je ve skutečnosti to nejjednodušší, co je. Patent na něj proto nemá právo si přivlastňovat jakákoliv náboženská skupina, sekta, terapeutický směr, ani vědecká komunita..........

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.4. - 1.5. 2016

27. dubna 2016 v 8:03 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
jak se zarovnáváte se svým Božským Já, začínáte mít obousměrnou konverzaci a to vám může pootevřít dveře k větší příležitosti navázat silnější a údernější spojení. Pokračujte v tom a zapisujte si tyto rozhovory do deníku. Často přijdou vaši duchovní průvodci s poselstvím a informací o vás a o vašem spojení s nimi. Někdy je to informace o tom, jak jste skvělí, a tomu se budete bránit, protože si budete myslet, že jste se spojili s nepravou entitou. Když si budete pravidelně zaznamenávat přicházející informace, včetně dat, kdy tomu došlo, začnete v nich rozpoznávat skrytá poselství a vypěstujete si větší důvěru v toto spojení.

Jsou to nyní časy, kdy se více otevírají vyšší duchovní říše a kdy je snadnější komunikovat s duchovním světem. Je to také doba, kdy se my, vaše duchovní, světelná rodina můžeme propojit s větší intenzitou. Někdy může být ta intenzita pro příjemce příliš silná, a to může na přechodnou dobu uzavřít komunikační kanál. Neztrácejte naději a pokuste se relaxovat a vězte, že se to obnoví. Někdy jsme my, na druhé straně nyní se ztenčujícího závoje, velmi vzrušeni, když nastane komunikace a zaplaví příjemce příliš mnoha informacemi, které si mohou obtížně zapamatovat a zpracovat. Mějte s námi trpělivost a vězte, že je to pro všechny proces učení a že je potřebná určitá adaptační doba.

Každého člověka pravidelně zaplavují vnitřní vlny horka. Je to postupný proces, jak se zvedá energie kundalíní, pohybující se směrem ke korunní čakře. Pomalu a jemně to příjemce přivede k plně otevřenému a obnoveném čakrovému systému, který bude vibrovat na vyšších frekvencích. Pro každého je důležité pochopit, že takto probíhá vaše transformace. Stoupání energie kundalíní je něco, co se lidem dělo najednou a spontánně a byla to pro ně obtížná a omračující zkušenost. Zcela náhle se museli vyrovnat se všemi zablokovaným emocemi nebo energiemi ve všech čakrách, které potřebovaly být vyřešeny a srovnány a rozpuštěny a většinou lidé nechápali, co se jim děje.

My tady s tímto procesem pomáháme, protože se to teď děje každému, dokonce i těm, kdo nejsou vědomě na duchovní cestě. Oni nechápou, co se děje a myslí si, že se jim děje něco velmi zlého. Jejich emoce a pocity je velmi rozrušují a oni přemýšlejí, že by měli navštívit psychiatra. Proto žádáme, aby zkušení a uvědomělí pracovníci světla na celém světě zaměřili svou energii lásky do systému zemské mřížky, na kterou je napojen každý člověk na planetě. Energie lásky se napojí na srdeční čakru každého člověka prostřednictvím systému mřížek, ať je kdykoliv na planetě. To každému pomůže zvládnout dopady stoupajících energií.

Tato služba je v těchto měnících se časech velmi potřebná. Prosím, připojujte své energie denně.Posílejte růžový paprsek lásky často a dívejte se, jak se šíří systémem mřížek, takže je pak snadno dostupný všem, kdo to potřebují. Energie lásky je mimořádně silná a může způsobovat u příjemců, kteří vyžadují tuto vyvažující a uzdravující energii, zázraky. Tento růžový paprsek božské lásky je rovněž absorbován planetou a také jí pomáhá v probíhající transformaci. Milovaní, říkáme vám, že to, co svět teď potřebuje, je láska a té máte v sobě mnoho; prosím, dělte se o ni každým dnem.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Nový člověk ( 1. část )

27. dubna 2016 v 7:59 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat ve Valencii, Španělsko, 19. září 2015
Úvodní sdělení
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mnozí na tomto místě to takto ještě neslyšeli. A je toho tolik, co je třeba poznat. A my to opakujeme pokaždé. Je realita, která říká: "Tohle se nemůže dít. To mluví člověk - nic víc." Takže tady dnes začíná vaše schopnost rozlišování. Je to vše, co tu je? Dovolte, abych vám řekl, co vidím já. Na toto místo začíná přicházet vaše skutečná rodina. Přichází ezoterický doprovod. Obklopují pokoj a každý z vás zná přinejmenším některé z nich.

Z druhé strany závoje přichází hodně - a většina z toho je láska a soucit k těm, kteří jsou tady. Můžete to nazvat povzbuzující oddíl, jako nadšené a radostné roztleskávačky, který vám přišel poblahopřát, že jste tady. Drazí, vědí o vás vše. Vědí o vás vše jako o členovi milované rodiny. Důvod, proč jste tady. Nesnáze, kterými možná procházíte. Léčení, pro které jste přišli. Oslava, kterou chcete. Dokonce i vás, kteří nevěříte, že tohle je skutečné, vyzývám, abyste opustili tu krabici reality, ve které se nacházíte. Neposuzujte to lineární myslí.

Věříte v lásku? Ukažte mi to! Dejte ji do krabice. Věříte v soucit? Ukažte mi to! Vyjádřete to matematicky! Je toho tu víc, než to, čemu můžete rozumět. Chápete Boha? Rozumíte stvoření planety samotné? Když se díváte na vesmír - rozumíte tomu všemu? Proč byste to posuzovali? Na chvíli, jen na malou chvíli, opusťte tu krabici posuzování a použijte schopnost rozlišení, která je emocionální, intelektuální a soucitná - vše zároveň. Je toho víc, než víte? Mohlo by to tedy být skutečné a přesné? Je možné, že by byl Bůh milující? Budu o tom mluvit později. Je možné, že se na této planetě vyvinul nový typ člověka? Kam do toho zapadáte? Je možné, že jste žili už dříve? Mnohokrát! Mohli byste být stará duše? Taková, která byla na planetě mnoho, mnoho stovek let? Je důvod, proč jste dnes tady? Řeknu vám, že je....................

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA DUBEN 2016 - VYČERPANÍ Z BITVY A INSPIROVANÍ!

27. dubna 2016 v 7:56 | Solara |  Channeling


Už nějakou chvíli se snažíme najít rovnováhu mezi dvěma naprosto odlišnými systémy reality. Začínáme být zvyklí na jízdu mnohačetnými realitami, vířícím zmatkem, šokujícími událostmi, přírodními katastrofami, rozličnými hroznými věcmi, které se ve vnějším světě stávají, divokými politickými volbami, obrovskou neutuchající intenzitou.

Děláme to, a přitom se cítíme hluboce unavení, což je neustálá výzva. Občas naše fyzická těla nesnesou více intenzity a prostě se zhroutí a onemocní. Svlékáme jednu vrstvu emočních zbytků za druhou, a přitom uvolňujeme celou naší planetární historii. Děláme, co je v našich silách, abychom se vyhákli z duality. Děláme, co můžeme, abychom uzavřeli staré a zrodili Nové.

Když se toho ve světě děje hodně, vytváří to ohromné vlny. Určitým způsobem příliš mnoho vln a hodně Zčeřených příbojů. Tyto vlny nás silně ovlivňují. Vytvářejí vnitřní vlny v tekutinách naší bytosti. Právě v okamžicích, kdy tyto vinoucí se vnitřní vlny jsou příliš divoké, ztrácíme svůj pocit ticha a svou rovnováhu..................


Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 25.4. do 1.5. 2016

25. dubna 2016 v 11:16 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2. dubna do 1. května. Vstupujeme už do května a máme za sebou velký kus cesty. Energie byly, jsou a nadále budou poměrně silné - máme za sebou úplněk a před sebou retrográdní fázi Merkuru. Pro výklad na tento týden jsem dostala pokyny. To se ještě nikdy předtím nestalo. Ale andělé mi řekli, abych tentokrát použila dvě karetní sady a spojila Vykládací karty archanděla Gabriela a Vykládací karty archanděla Michaela, a to právě kvůli intenzitě energií a kvůli všemu, co se děje.

Zamíchám tedy těchto 88 karet s modlitbami o Boží pomoc, vedení, podporu i všechno ostatní, co budeme potřebovat.
Pro začátek týdne zde máme kartu archanděla Gabriela, a to Čas na detoxikaci. Ano, úplně vidím, jak se zase mračíte, že vám tato karta vyšla, i když někteří možná ne, možná se sami cítíte vedeni k očistě. Co vás napadne jako první, když si položíte otázku "Od čeho se potřebuji očistit?" To je poselství pro vás. Může to být i něco, o čem ani nevíte. Asi před 10 lety jsem pracovala s kartami víl a pořád dokola mi vycházela Detoxikace. Velmi jsem se tomu divila, protože jsem nepila alkohol, nekouřila jsem, ani jsem neužívala žádné chemické látky, a přesto mi pořád vycházelo, že se mám detoxikovat. Když jsem pak meditovala, přišlo mi, že to, od čeho se mám detoxikovat, je cukr. Cukr byl tím problémem. Stejně tak to může i být lepek nebo něco jiného. Vy víte, co to je. A není to prosím žádný trest - andělé vás nechtějí připravovat o zábavu. Chtějí vám pomoci propustit vše, co vám zatemňuje mysl, co vám působí zmatení, co snižuje vaši energii či shazuje sebevědomí. Protože když děláme věci, o nichž hluboko uvnitř víme, že bychom je dělat neměli, shazujeme svou sebedůvěru a máme sami ze sebe špatný pocit a cítíme se provinile. A to si pro vás nikdo nepřeje! Nemáte času nazbyt - máte velmi důležité životní poslání, každá minuta se počítá, a když máte jasnou mysl, máte naráz i více hodin, kdy se svému poslání můžete věnovat. Věřte, sama to vím, jak jasnou jsem měla mysl, když jsem se vzdala alkoholu, kávy i cukru. S nimi jsem nebyla schopna jasně myslet.

Pro střed týdne máme opět kartu Gabriela, a to Motivace. Musím přiznat, že jsem myslela, že karty pro tento týden budou vypovídat spíše o odpočinku, ústupu do ústraní, nebo i spánku, protože současná energie nám může působit problémy se spánkem, ať už nespavost nebo naopak ospalost. Ale já těmto kartám důvěřuji a říkají nám, že máme pracovat na svém životním poslání. Je to o tom, že se máme zbavit všeho, co nás rozptyluje. Na kartě je psáno: "Modlete se za vedení ohledně toho, jak být více nadšení a soustředění na váš projekt." Ať už je vaší prioritou cokoli, pojďme si nyní udělat meditaci a modlitbu:

Drahý Bože, Vyšší Já, ta naše část, která je tvořivá, soustředěná a motivovaná, voláme vás nyní. Víme, že každý z nás má své unikátní individuální životní poslání, které je právě nyní ve světě velmi potřebné. Víme, že své vlastní poslání můžeme naplnit pouze my, protože každé poslání je stejně jedinečné jako sněhová vločka. Svět vás potřebuje. Není to žádný nátlak, ale je to tak. Vy sami cítíte, že máte něco udělat, i když třeba ještě nevíte, co přesně. Drahý Bože, dej nám prosím jasnost, dej nám jasná znamení včetně snů, ohledně kroků, které máme dále udělat. Dej nám také prosím znamení, že je pro nás bezpečné učinit tyto pozitivní změny v našich životech.

Andělé říkají, že někteří lidé, kteří sledují tento výklad, provedou detoxikaci v oblasti lidí ve svém okolí - detoxikace nemusí znamenat jen očistu od látek, ale i od lidí nebo čehokoli, co je pro vás škodlivé. Andělé vás podporují ve vašem konání. Máte si jít za svým. Ujišťují vás tímto, že je pro vás bezpečné udělat tyto změny a že jste podporováni, následujete-li své vnitřní vedení. A když se očistíte, tak toto vedení snáze uslyšíte.
Pro konec týdne tady máme kartu Božské vedení. Napsala jsem o tom celou knihu. Tato karta říká, že nápady, které dostáváte, jsou vám seslány z Nebes. Jsou to odpovědi na vaše modlitby.

Je to pro vás povzbuzení a potvrzení, že cesta, po které jdete, je ta správná. Nepochybujte o sobě, protože tím se jen zdržujete. Ego chce, abyste o sobě pochybovali. Ego chce mít všechno perfektní a bezchybné a chce mít napřed každý jediný detail pod kontrolou, než se hnete dál - ale to je v tomto světě prostě nemožné. V tomto fyzickém světě je nemožné, aby něco bylo "dokonalé". V duchovní pravdě všichni dokonalí jsme - Bůh nás stvořil dokonalé. Ale ve fyzickém světě se vždycky najde něco, na čem je třeba pracovat. Takže se tím nenechte zdržovat. Běžte dál plni motivace, nadšení a odvahy, které vám Bůh dodává.

Čeká nás tedy zajímavý týden! Týden, kdy budeme dělat ty kroky a podnikat skoky víry. Jakýkoli, i ten sebemenší krok směrem k vašim snům vám pomůže, protože Vesmír vás okamžitě zpětně podpoří a pomůže vám. Jsem na vás velmi pyšná, že na sobě tolik pracujete a že věříte sami sobě i svým nápadům. Tento svět je tak úžasný - tolik vynálezů se objevuje a jsou nám k dispozici i crowd-fundingové stránky, které je finančně podporují. V tomto světě děláme tolik dobré práce! Na to se zaměřujte - na požehnání. Zdržte se sledování zpráv, zvláště když to ve vás vyvolává obviňování a odsudky. Být soustředěni na souzení není nikomu prospěšné. Místo analyzování problémů se radši soustřeďte na to, co můžete udělat k jejich vyřešení. TO pomáhá.

Posíláme vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

autor: Doreen Virtue
zdroj: https://youtu.be/2hrPfhJla8w
překlad: Magda Techetová

Kryon - Co znamená soucitné jednání?

25. dubna 2016 v 7:54 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v San Pedro, Honduras, (Kundalíní Tour),
8. listopadu 2013
Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Musí to udělat a přeje si to. Nechce se totiž stát součástí diskuse (Kryon se směje). Rád bych, abyste se na něco podívali. Není to tak dlouho, co jsme začali mluvit o slovním spojení "soucitné jednání". A tak vyvstává otázka: "Co Kryon míní tím soucitným jednáním?"

Jediné, co jsme si kdy o tom řekli, bylo, že byste to měli praktikovat. Nebylo to nijak definováno. A přesto - podívejte se, co se dnes stalo. Rozdělili jste se do skupin, abyste o tom mluvili, abyste si to definovali, abyste se ptali, co to může znamenat. Dovolte mi, abych to teď stručně shrnul. Jak velká byla pravděpodobnost, že nějaká skupina bude v roce 2013 toto slovní spojení zkoumat? A teď jste tady a děláte to. Nejen, abyste si je definovali - podívejte se na vaše chování dnes v této místnosti, kdy se pokoušíte přesně vymezit něco, co byste rádi pochopili a co jepro vás důležité. Věnovali jste celý den, abyste se mohli zabývat tím, co to může znamenat. Pro Ducha to znamená mnohem víc než jen to, že jste chtěli najít definici - jste skupinou lidí toužící se něco o tom dozvědět.............

Příkazy shora

24. dubna 2016 v 21:02 | Miroslav Kemel |  Humor

Horoskop na období 25. 4. - 1. 5. 2016

24. dubna 2016 v 20:59 | Petra Nel |  Horoskop

Požehnání

Přelom dubna a května je ve znamení pozitivního aspektu Jupitera. Všechny dříve popsané
konfigurace stále platí. T-kvadratura - Jupiter, Neptun, Saturn, Mars, kvadratura - Neptun, retrográdní Mars, retrográdní Jupiter a Saturn, to vše je potřeba brát v patrnosti.
K tomu se v tomto týdnu rozpadá Velký zemský trigon Merkur - Jupiter a Pluto. Místo Merkura - mysli, tam pomalu vstupuje Slunce a do 11. 5. se vytvoří nový více citelný Velký trigon. Nejprve, se ale Slunce v Býku dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, optimismu, pravdy, víry a hojnosti. Vzhledem k tomu, že Jupiter je retrográdní a Slunce je symbolika vědomí, světla, tak se zviditelní téma Jupitera. Viz článek retrográdní Jupiter. Přesto můžeme mít pocit úlevy a optimismu, najdou se nová řešení a vše se rozběhne v lehkosti a radosti. Nutí nás to k vývoji, k expanzi a projevování více důvěry sami k sobě, ke svým schopnostem, k druhým a k Životu. Je důležité důvěřovat, protože bez toho nelze jít dál. Důvěřovat druhému, že to s námi myslí dobře, důvěřovat životu, že to má smysl a nějaký směr, i když nám není úplně jasný.

Tím můžeme překročit velký tlak T-kvadratury, která přináší strach, vypjetí a marnost.
Slunce je v harmonickém aspektu na Pluta, projeví se síla Ducha, vyšší moci. Naplní se, zhmotní, to co má! Projeví se síla Universa… Skrze Slunce přichází velký příliv energie, aby se projevila, zhmotnila a uzemnila síla Ducha. Přichází impulz z Galaktického centra, který vstoupí do nejhrubohmotnější energie, aby rozhýbal a zaktivoval pohyb, vývoj k zjemnění energie. Jak to vysvětlit. Slunce symbolizuje vědomí, každý z nás má v sobě božskou jiskru, která je propojena s vědomím. Toto vědomí může spát a božská jiskra v nás se je snaží probudit a tato božská jiskra je propojena zlatým řezem až do galaktického centra, (je to zjednodušený popis). Když se vědomí probudí, začne objevovat své vědomí a začne se snažit, co nejvíce propojit své vědomí se svou božskou jiskrou. Stoupá svým vědomím po zlatém řezu do jemnějších úrovní vědomí celistvosti a snáší jej do své mysli a těla.

Tím se člověku rozšíří vědomí, poznání a schopnosti využívat mimosmyslové vnímání. Zjistíte, že jak stoupáte svým vědomím po zlatém řezu, že procházíte určitými vrstvami vědomím a poznáním. Nelze proto na něčem ulpívat a vytvářet dogmata. Každá úroveň vědomí má své pravdy a poznání, které jsou platné a nepopírají pravdy z nižší či vyšší úrovně, jen to vytváří ucelenou pravdu a poznání, celistvé vědomí. Je dobré mít vždy na paměti, že ZA vaší pravdou a poznáním je ještě něco dalšího, celistvějšího, tím se vyvarujete duchovní pýše, dogmatům, fanatismu a stagnace.Až vaše poznání bude dostatečně ukotveno ve vás a své poznání začnete žít, bude vám zpřístupněna další úroveň vědomí. Kdyby to šlo naráz, zblázníte se. Vaše mysl se zblázní, protože by neunesla tolik informací, poznání a prožitků.

Nestane se ale všem to samé, i když energie bude pro všechny stejná, reakce bude dle vaší úrovně vědomí. Kdo je ještě neprobuzený, tak pokud je připraven, dostane impulz k možnosti otevření vědomí. Kdo je již otevřenější, dostane impulz hlubšímu pochopení, které je potřeba ukotvit do každodenního života. Vzhledem k tomu, že je tato pozice v zemském znamení a vědomí stojí ve znamení Býka (také zemské), znamená to sestoupení vědomí do hmoty, realizace poznání skrze čin, jinak to nepůjde. Jinak impulz projde a nezanechá žádné významné stopy ve vás. Přichází požehnání a je na vás jestli ho přijmete.

Venuše v Beranu se dostává do opozice s Černou lunou 26. - 28. 4., kdy vyvstává téma touhy, vášně, sexuality, lásky, partnerství, sebestřednosti, hodnot, přijetí a odmítnutí, samostatnosti a nezávislosti. Nejprve se projeví vášně a touhy, která máme kultivovat, tím že je přijmeme. Ani je neodsoudíme, ani jim nepodlehneme. Přijetí je přiznání si a pojmenování, jaké touhy a vášně v sobě mám. A uznat je, ano patří to ke mně. Přijetím vystupujete z odsuzování a závislosti. Díky tomu vás to ovládalo. Na světlo se dostane potlačená část - ten kdo odmítal, zjistí, že je i závislý, ten kdo byl závislý, zjistí, že v sobě má i odmítání. Tím se stáváte svobodnými v touhách, v lásce, ve svých hodnotách, které určují, kam váš život povede a jak radostný a naplněný bude.

30. 4. Venuše vstoupí do svého znamení Býka, tím se stává silnou a pevnou. Otevírají se dary, dary země, srdce, lásky. Právě v tento čas můžete překročit svůj strach skrze lásku, péči a přijetí darů v sobě. Venuše 30. 4. a 1. 5. nevytváří žádný aspekt s jinou planetou. Můžete v sobě objevit čistou energii Venuše. Pokud budete vše, co popisuji, hledat venku, nic nenajdete. Láska, hojnost a Dary venku budou tehdy, až budou objeveny uvnitř.

Přeji vám Bohatý a Láskyplný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz


Kryon - Věk lásky

20. dubna 2016 v 10:12 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Budapešti, Maďarsko, 28. září 2014

Pozn.: Původní název tohoto channelingu zní "Dispensation of love". Slovo "dispensation" lze překládat jako určité uspořádání, zřízení či systém, který vyjadřuje, co se právě jako lidstvo učíme, do čeho hlouběji pronikáme, co je naším úkolem a společným cílem. Více o těchto obdobích v channelingu. Pro překlad jsme použili slovo "věk", protože nám připadal jako nejvhodnější, ale záměrně přikládáme toto podrobnější vysvětlení, abyste věděli, že nejde o překlad výrazu "New Age". Toto téma je natolik zásadní, že mu Kryon věnoval celou jednu knihu (Knihu Deset, kterou vám jistě časem také představíme).


Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z Magnetické služby.

Celý den jsme mluvili o lásce. Toto bude výslovně o lásce Boha. To v této místnosti učíme. Vlastně je to vše, co učíme. Někteří nebudou chtít, abychom to učili, protože v této energii je to, co učíme, často v rozporu s tradicí. Můj partner to neví, ale Kryonova práce se v mnoha zemích často setkává s nesouhlasem. Nazývají ji kultem či sektou. Můj partner o něčem z toho ví, ale ne o všem. Když navštívíte (jeho) webové stránky - a já vím, co tam je, pomáhal jsem je vytvořit [Kryon se směje] - zjistíte, že tam není nic, k čemu byste se připojili. Není žádná Kryonova světová organizace, ke které byste se přidali. Nikdy nežádá o dotace. Neexistuje způsob, jak mu poslat dotace. Nikdy o ně ani nežádá. Je povolena pouze výměna energií. Jediná platba je za něco dodaného (např. knihy), nikdy však dar. Říkám vám to, protože to někteří z posluchačů potřebují slyšet. Před osmi lety jsem mu řekl, že vše, co kdekoliv na světě řeknu, by mělo být dostupné každému, kdo si přeje to slyšet. A neměl by k tomu být připojen žádný poplatek, protože jsou to poselství lásky od Boha. A to spustilo proces umisťování audio záznamů a přepisů na webové stránky, takže je může slyšet každý. A to zahrnuje i to, co se děje dnes..............

Kryon - Láska a radost

20. dubna 2016 v 10:12 | Lee Carroll |  Channeling


Tyto živé channelingy byly přijaty v Budapešti, Maďarsko, 28. září 2014

Pozn. překl.: následující 2 channelingy jsou z druhého dne Kryonovy cesty po Maďarsku a jsou úvodem k hlavnímu channelingu dne. V originále jim Lee nepřidal název, tak jsme je pojmenovali takto - protože jsou o lásce a radosti, ale i proto, že tuto energii Kryon a jeho doprovod vnesli do celého dne i channelingu, který na tyto dva navazoval a který nese název Věk lásky.
Celá tato cesta byla velmi zvláštní a poselství z ní velmi silná. Snad i proto, že byla adresována všem, ale v některých okamžicích specificky pro "srdce tohoto regionu", kterým je nejen Maďarsko, ale i některé země kolem - tedy i my, "Srdce Evropy"…

1. část

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět vám říkám, že pro mne nejste záhadou. Opět nastavujeme energii tohoto dne - s radostí a láskou. Chci, aby byl dnešek o lásce. Poselství, která vám předám, budou o lásce. Chci některé věci prozkoumat jinak než dřív.
Na co myslíte, když řeknu slovo láska? Je láska definovatelná? Pokud se na vás podívá dítě a zeptá se na ni - co mu odpovíte? Opravdu ji dokážete definovat? V některých jazycích existují pro lásku různá slova. Existuje láska matky k dítěti, láska jednoho člověka k druhému, k bratrovi, k sestře, láska lidské bytosti ke zvířeti, láska k Bohu - a každá je jiná, že? Co o ní skutečně víte? Vy víte, že je to princip energie. Není to slovo. Je to koncept.
Je zde mnoho matek. Dokážete popsat lásku, kdy jste poprvé pohlédli do očí svého novorozeného dítěte, když vám ho položili na hruď? Co jste cítily? Více než koncept - energii. Plakaly jste radostí. Tomu se nic nevyrovná, že? Porod je náročný - a stejně víte, že to stálo za to, když pohlédnete na své dítě. Existuje způsob, jak to popsat? Matky, mohly byste o tom napsat celou knihu, že? .....................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 19.4. - 26.4. 2016

20. dubna 2016 v 9:42 | Marlene Swetlishoff
Mistr Hilarion i Marlene usoudili, že v aktuálních energiích lze považovat za vhodné vrátit se k již kdysi předanému poselství na týden 22.3. 29.3. 2015 :

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.3. - 29.3. 2015

Milovaní,
na vnitřních úrovních lze cítit určitý pocit dovršení, jak na planetu působí kosmické zarovnání i lidská činnost. Vaše láskyplné energie byly dodány a použity tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí, a každá jejich částečka byla použita pro nejvyšší dobro všech, s láskyplnou vděčností a oceněním vašeho úsilí. Vaše Světelná rodina vás tolik miluje! Každá částice světla expanduje a naplňuje všechna místa a prostory které se posouvají, jak ustupují stíny, a tímto způsobem exponenciálně roste. Dotýká se to všech srdcí na planetě a dokonce i těch, které se snaží uhasit posvátný plamen, hořící v jejich srdcích. Je to doba hlubokého zamýšlení se nad tím, co ještě potřebuje být vyčištěno a propuštěno z duše každého člověka a podívání se do hloubky sama sebe je vědomou volbou, vyžadující si úplnou čestnost a odvahu. Takové zkoumání si vyžaduje plamen, který v sobě máte a vy jste toho schopni, jak nadále následujete svou vlastní hvězdu!

Následovat svoji vlastní hvězdu znamená, že se rozhodnete být sami sobě nejlepším přítelem. Znamená to rozmazlovat své vlastní bytí laskavostí, soucitem a láskou a pamatovat na to, že jste duše s otevřeným srdcem, která je inkarnací dobra. Propusťte zážitky z minulosti, kdy tuto dobrotu využili jiní, kteří nešli stejnou cestou jako vy. Propusťte vnitřní zranění, která vaší duši taková jednání způsobila. Byli jste a jste nevinní a nejste odpovědní za duše, které si zvolily zůstat v úrovních starého paradigmatu malosti. Zbavte se potřeby "zachránit" je před nimi samými a jejich vlastními rozhodnutími. Pečujte o sebe a kráčejte po vašem světě zpříma, protože vaše Světlo a vaše dobrota jsou velmi ceněny, protože jste schopni šířit Světlo ve stále se rozšiřujících kruzích. Dříve nebo později se to otevřeným a expandujícím způsobem dotkne všech srdcí.

Přijde k vám úspěch, jako výsledek vaší vlastní snahy a máte vše, co potřebujete, abyste se mohli pohnout kupředu a uskutečnit vaše sny, cíle a vize.
Jste to vy, kteří se vždy musí s druhými podělit o dary, které dostanete, protože je to vaše pravá povaha a musíte vždy být věrni sami sobě. Vzdávejte úctu své ženské stránce tím, že si vyberete práci s druhými, v duchu spolupráce a tím, že budete projevovat respekt k rozdílnosti všech lidí. Ženská energie se projevuje v každém člověku jako snaha učit se novým způsobům a snaha jak to udělat, aby se daly uskutečnit vaše myšlenky a ideály. Ženská energie dává na první místo důležitost života tím, že preferuje péči o Zemi a všechny její obyvatele. Ženský vliv a nejdůležitější zásada je, že nikomu nesmí být ublíženo. To zahrnuje uznání a úctu vzduchu, vodě, ohni, zemi a vesmírným tělesům za to, že přispívají ke kráse a rozvoji planety. Vše spolupracuje pro obecné dobro všech. Tím směrem se život na vaší planetě znovu ubírá a jednou to bude převažovat.

Naučili jste se, že pozitivní myšlení vytváří na Zemi pozitivní změny
. Vaše snaha vytvořit svět, kde budou splněny potřeby všech, kde je každý svobodný, respektovaný a rovnocenný, vytvořila a stále vytváří změny v individuálním vědomí, které je zase životně důležité pro skupinové a světové vědomí a nejvíce jim pomáhá. Kde jsou bouřky, vizualizujte si, že vítr utichá, bouřky polevují, tornádo z obývaných oblastí odchází. Kde je na světě problematické místo, posílejte lásku a soucit, aby bylo vyléčeno a bolest aby se zmenšila. Buďte stateční a vysílejte léčící myšlenky lásky vaší planetě, všem jejím obyvatelům a všem jejím živlům. Jak se mění kolektivní vědomí, tak se posouvá Země a také se rozvíjí tím směrem. To je krása mírových a pozitivních změn, které přicházejí na základě pozorného a láskyplného záměru.

Je pociťována potřeba podporovat sebe vzájemně a Zemi. Posílejte lásku a vděčnost vaší planetě, za to jak vás, své obyvatele, miluje. Mnoho let setrvávala ve stavu přibrždění, kdy se pokoušela počkat na to, až se lidstvo probudí, aby se k ní mohlo připojit při této úžasné příležitosti, která se teď všem otevřela. Je připravena pohnout se kupředu, ke svému Vzestupu do vyšších dimenzí. Chce vás vzít s sebou. Když se zarovnáte do Jednoty s Matkou Zemí, odehraje se mnoho zázraků léčení a obnovy. .

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Michael - „ZÁKON HBITÉ ODPLATY“

20. dubna 2016 v 9:36 | Ronna Hermann |  Channeling


AA Michael prostřednitvím Ronny, duben 2016
Milovaní mistři, nejen že celým Stvořením září prostřednictvím velkých Archandělů Paprsky Andělského Světla, které obsahují všeobjímající znaky našeho Boha Otce/Matky, ale navíc jsou celým Stvořením neustále vysílány Paprsky jejich myšlenek a emocí lásky a moudrosti. Nicméně je zodpovědností každého člověka, aby byl k tomuto daru Živoucího Světla vnímavý, aby ho do sebe vstřebal a začlenil tolik, kolik je jen možné, a pak předal jeho část lidstvu, a také vrátil "desátek" Lásky/Světla a vděčnosti zpátky ZDROJI VŠEHO.
Vesmírný zákon přikazuje, že musí přijít doba, kdy všechny vědomé Duše začnou vracet část Andělských darů Lásky/Života, které jim byly přiděleny - tento zákon se nazývá Zákonem hbité odplaty.
Když se aktivně účastníte toho, že se dělíte o svůj díl Adamantinových částic v době modliteb, afirmací, meditací a prostřednictvím Pyramidy Světa, naplňujete to, čím jste povinováni našim Božím Rodičům, jako aktivní a pečující spolutvůrce. To je nejvyšší a nejúčinnější forma splácení desátků. Je důležité podělit se o své pozemské bohatství, ale daleko důležitější je sdílet milující energii, dary a talenty Ducha.

SVATÝ BÍLÝ VESMÍRNÝ OHEŇ, Adamantinové Částice, které k sobě magneticky přitahujete jako probuzený mistr, musejí cirkulovat. Ve fyzické loďce může být uloženo jen určité množství těchto částic - to, které přísluší každé Duši na její současné úrovni o-Svíce-ní vstřebat. Zbytek musí být vy-ZÁŘ-en ven do světa formy. Nejvyšší Stvořitel se skládá z nekonečné, nedefinovatelné moci Esence, která je tak ohromující, že si ani nedokážete představit JEJÍ velikost. Tato divukrásná Esence byla na každé dimenzionální úrovni Stvoření zmenšena, abyste si vy, Hvězdná Semínka a spolutvůrci, mohli vyžádat svůj díl této ohromné energie..............

Událost, která otřásla i profesionálním skeptikem

19. dubna 2016 v 8:01 | http://www.svetkolemnas.info


Doktor Michael Shermer (*8. 9. 1954) je zakladatelem časopisu Skeptik a výkonným ředitelem Sdružení skeptiků (The Skeptics Society). Společnost i časopis Shermer založil roku 1992 a od té doby má společnost pobočky po celém světě. Doktor Shermer píše také pravidelně sloupky pro časopis Scientific American. V jednom z těchto sloupků (16. 9. 2014) píše o zážitku, který ho přiměl napsat tato slova:


Neměli bychom zavírat dveře vnímáním, která mohou být pro nás otevřena, abychom žasli nad tajemnem.

O co šlo?
Shermerova snoubenka Jennifer Graf pocházela z Kolína nad Rýnem. Z Německa si nechala poslat své věci do Spojených států. Bylo mezi nimi také tranzistorové rádio jejího dědečka z roku 1978. K dědečkovi měla velmi vřelý vztah, když zemřel, bylo jí šestnáct let. Rádio již několik let nefungovalo. Shermer se ho snažil opravit, ale marně. A tak skončilo zastrčené vzadu v šuplíku v jejich ložnici. O tři měsíce později -25. června 2014- byl pár sezdán a po obřadu Jennifer poprosila své manžela, aby ji nechal chvíli o samotě. Zmocnil se jí pocit osamělosti, chyběla jí její německá rodina a také si přála, aby byl dědeček naživu a mohl se zúčastnit její svatby. Potom novomanželé odešli do zadní části domu odkud vycházela nějaká hudba. Byla to zamilovaná píseň. Marně hledali odkud by mohly zvuky pocházet. Doktor Shermer napsal, že se na něho manželka podívala tak, jak to neviděl od doby nadpřirozeného trilleru ,,Vymítač ďábla''.

,,Nemůže to být to, co si myslím, že ne?'' řekla.
Bylo to tranzistorové rádio zastrčené v šuplíku.
,,Dědeček je tu s námi,'' řekla Jennifer se slzami v očích.

Shermerova sestra Tina slyšela hrát hudbu těsně před začátkem obřadu, přestože pár byl v pokoji krátce před ni, aniž něco zaslechl.
Rádio hrálo celou svatební noc. Shermer napsal: ,,Přestalo hrát druhý den a od té doby zůstalo němé navždy.''
P. S. Podrobný (a zajímavý) životopis dr. Michaela Shermera lze najít na anglické Wikipedii.

Zdroj: me.c

Horoskop na 16. týden 2016 – Hledání smyslu existence

19. dubna 2016 v 7:56 | Petra Nel |  Horoskop16. týden 2016 - V tomto týdnů Slunce vstupuje do znamení Býka 19. 4. v 17,34 hodin. Můžeme očekávat trochu zklidnění, uzemnění a více praktičnosti. Slunce v Býku můžeme obrazně přirovnat k zahradníkovi, který pečuje o zasazená semínka v Beranu, v předchozím slunečním znamení. Zahradník potřebuje dostatek trpělivosti pečovat o semínka, která jsou ukryta v zemi a nejsou vidět a ani neví, která semínka se uchytí a vyrostou.

Proto má v sobě Býk i hlubokou víru a odevzdanost Boží vůli, schopnost přijmout věci tak jak jsou. Vyrostou jen taková semínka, která jsou života schopná, tedy požehnána Bohem. Zahradník má silný vztah k půdě, přírodě, k Matce Zemi a ke hmotě, protože dostal dar zhmotňovat to, co je neviditelné. Umí zacházet s hmotou, s penězi, dostal dar plodnosti a hojnosti, a proto umí být dobrým hospodářem. Dobře ví, že musí pracovat, aby mohl sklízet. Má proto dar praktičnosti, velké pracovitosti a schopnosti k rozmnožování. Nebezpečím Býka je druhá strana pracovitosti, a to je lenost a poživačnost. Býku vládne Venuše planeta lásky, harmonie, potěšení a radosti. Býk je gurmán a umí si vychutnat dobré jídlo, pití, pohodlí a sexualitu. Během měsíce Býka můžeme rozvinout svou praktičnost, trpělivost a naučit se dobře hospodařit se svými zdroji. Pokud podlehneme pohodlnosti a potěšení, pak si v budoucnosti nestěžujte, že vám něco chybí. Nevěnovali jste svou energii, péči, trpělivost této oblasti a proto nemůžete sklízet plody.

Doznívají aspekty k Venuši z minulého týdne. V tomto týdnu začne zesilovat konjunkce s Uranem (18. - 26. 4). Symbolizuje gejzír Lásky, jestli pozitivní či rebelský - osvobozující, záleží, v jaké pozici ve vztahu jste. Konjunkce podpoří, aby se láska dostala do pravdy. Uran je svoboda, přirozenost. Tam, kde vztahy nejsou v pravdě a otevřenosti, nebo jsou partneři v nějaké závislosti, bude mít tato konjunkce za následek výbuch emocí, kdy pravda vyjde na jevo a vztah projde revolucí. Pokud bude revoluce sloužit k přetvoření fungování vztahu, (protože oba dva chtějí), jde o počátek nové úrovně vztahu. Pokud revoluce nenastolí proměnu vztahu - rozpadne se a vztah bude ukončen za bouřlivých emocí. Tam, kde byla nová cesta vztahu nastoupena dobrovolně, přichází gejzír Lásky. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí v Beranu, jde o to, aby člověk miloval sám sebe takový jaký je, aby mohl milovat ty druhé. Pokud nezačneme od sebe a zaměříme pozornost jen na toho druhého, co on by měl změnit, nic nezměníme.

Zároveň, se pro nezadané objevuje dostatek příležitostí k seznámení a k zamilování se na první pohled. Tato konjunkce podporuje tvořivost, hravost, spontánnost, humor a lehkost. Také ale velkou lásku ke svobodě a nezávislosti, což se příliš se vztahy neslučuje. Je potřeba najít nové prožívání formy partnerského vztahu - v lásce a ve svobodě.
Mars ve Střelci se v neděli stal retrográdní (17. 4. - 29. 6.), což je optický zpětný chod. Co to znamená? Retrogradita planety působí otočeným směrem, tedy dovnitř, do nitra a také do minulosti. Mars symbolizuje muže, vůli, čin, ego, vnitřního muže ženy, se potřebuje obrátit do svého nitra, do minulosti a nají svou víru, pravdu, přesvědčení. Zbavit se svých pochybností, opustit příliš mnoho možností a zacílit na jednu správnou cestu. Je to jako fotbalista, který musí vědět, do jaké brány má dát gól. Potřebujeme vědět cíl své cesty, bez toho se nedá vydat na cestu.

Když nebudete vědět, kam jdete, budete jen bloudit. Záměr a cíl je to, co je potřeba najít ve svém nitru a teprve pak se můžete vydat na cestu. Muži odejdou do své "jeskyně", aby mohli rozjímat a nalézt svůj cíl a záměr. Možná si řeknete, co když ale zvolím špatný cíl? Lepší "špatný" cíl než žádný, protože pokud se vydáte na nějakou cestu, může se váš cíl přirozeně změnit. Prvotně důležitý je ZÁMĚR - o co mi jde? Ten určuje cíl a nemusíme mít jasnou představu, jaký to je cíl. Během cesty můžeme poznat přijít na to, že náš záměr nás vede k poznání našeho cíle. Můžeme objevit, že cíl je jiný, než jsme si představovali, ale to nezjistíme, dokud se nevydáme na cestu. Proto je prvotní ZÁMĚR! Mezi záměrem a cílem je cesta, která je tou podstatou. Ta vás učí, obohacuje, dostává do výzev a tím rostete, učíte se, zrajete a poznáváte sami sebe. Jde o cestu a cíl je završení cesty, kdy si chvilku můžeme odpočinout a nabrat dech, než se vydáte na zdolávání dalšího cíle.

Tento rok je astrologickým vládcem planeta Mars. Tím, že se stává retrográdní, má silnější význam. Jde o směřování lidstva. Dříve se muži scházeli v kruhu u ohně, kde se moudří a zkušení muži domlouvali, aby jejich kmen žil v míru, hojnosti a bezpečí.
Je potřeba opustit impulsivnost, boj, touhu mít a poznat všechno, a že včera bylo pozdě. Hluboký neklid pramení z toho, že si dostatečně neuvědomujeme priority svých potřeb. Tato roztříštěnost se vyskytuje jak u věcí, tak i u poznávání sebe sama. Pokoušíme si svoje motivace a touhy ospravedlnit, abychom sami sebe ujistili, že jednáme správně. Všechno zkusit, prožít, ochutnat, je cesta k bloudění a prázdnotě. Právě retrogradita vede k nalezení skutečné pravdy, smyslu existence.

Můžete mít pocit, že stojíte na místě, i když běžíte. A čím více máte pocit, že stojíte, tak svůj běh zrychlujete. Jsme jak na běžeckém pásu, kde uběhneme několik kilometrů, ale na místě. Když se zastavíte, běžecký pás vám podrazí nohy, takže jsme nuceni běžet, i když se nám nechce. Běžecký pás je jako život - Matrix, který jede bez ohledu na lidi. My jsme někde tento svět vytvořily, všechny ty zákony, pravidla, směrnice, požadavky, omezení, peníze …. A nyní to již nemáme pod kontrolou, jsme vláčeni, a pokud neběžíte, Matrix vás smete. Jsme jak novodobí otroci Matrixu, který jsme sami vytvořili.

Jaké je řešení? Uvědomit si, že jsem na běžeckém pásu, který mě vleče, nedává mi jinou možnost než běžet a vědomě z něho sestoupit. Tím, že vidím pravdu, můžu se rozhodnout sestoupit a jít tvořit něco jiného, když vím, co jiného. Nebo se stanete vědomým běžcem, který se pocitově nenechá stáhnout do pocitu "musím" a běh si začne užívat, s nadhledem prožívat Život. Doba retrográdního Marse je o obrácení se do nitra a hledání smyslu existence. Navrátit do každodenního života duchovní zákonitosti.

Je jasné, jak moc se tato situace týká mužů, kteří tvoří strukturu života. Muži si mohou procházet určitou katarzí, krizí, prozřením, co a jak dál tvořit v životě, jak se seberealizovat. Ženy budou řešit, jaký vztah k mužům mají. Zároveň se to bude dotýkat jejich vnitřního muže. Žena nemůže být celistvá, pokud má neharmonický vztah se svým vnitřním mužem. Je načase, aby se ženy obrátily do svého nitra a poznaly svého vnitřního muže, místo zaměření pozornosti na vnějšího muže. Obě pohlaví procházejí katarzí energie Marse - bojovníka. Jak používám svou vůli, čin, tvoření a čím se nechám řídit, jestli egem nebo moudrostí. Mars je vykonavatel toho hlubšího v nás, našeho přesvědčení, které sídlí v srdci. Mars vykoná to, co je v srdci. Za člověka mluví činy.

Retrogradita znamená, že je to proces. V tomto týdnu nás i díky Slunci v Býku začne více zajímat to, co je trvalé, pevné a smyslu plné. Stále působí Velký zemský trigon - horoskop z minulého týdne. Síla myšlenky, kterou lze zhmotnit.
Úplněk nastává 22. 4. Slunce v Býku a Luna ve Štíru naplňuje a zviditelňuje téma novoluní. "Kouzelný koberec". Klíčová myšlenka: Užití tvůrčí představivosti. Nenucený a neulpívavý náhled na každodenní realitu.

Přeji vám bohatý a krásný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 18.4. do 24.4.2016

18. dubna 2016 v 7:32 | Doreen Virtue |  Horoskop
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 18. do 24.dubna. Jsem dnes na zahradě s našimi pejsky a protože nás čeká silný týden a hodně se toho děje, chtěla bych dnes pracovat s kartami Poslové světla. Je to jedna z prvních karetních sad, které jsem vytvořila. Obracím se k nim, když se ve světě děje mnoho silných věcí. Nemyslím tím nic špatného, ale zkrátka energie a její urychlování.

V tomto týdnu již pocítíme nadcházející retrográdní fázi Merkuru, která začne 28.dubna a kterou můžeme už v tomto období vycítit. Není to nic, čeho bychom se měli bát. Strach nikdy ničemu nepomůže. Je však dobré o tom vědět, protože to bude chtít nějaký čas a také trpělivost v oblasti komunikace. Ujišťujte se, že druzí lidé pochopili to, co jste jim řekli, a pokud něco mylně pochopí, vyjasněte si to. Rovněž bude třeba mít trpělivost co se týká cestování. Také budeme mít 21.dubna úplněk, a to v jednom z nejsilnějších znamení - ve znamení Štíra. Štír je o vidění pravdy i stínů, o silných psychických schopnostech a intuici, i o vládcovství a někdy útlaku. Tento týden s úplňkem může být poměrně intenzivní. Jste-li citliví na fáze Měsíce, může vám úplněk narušit spánek, můžete být obzvláště citliví a emocionální. A pak máme samozřejmě Den Země, 22.dubna, kdy oslavujeme Matku Zemi a připomínáme si ji. I když se ve světě děje mnoho silných věcí, s Božím požehnáním se nikdy nemusíme ničeho bát.
Pojďme se tedy podívat na karty, které míchám, zatímco se modlím za poselství a vedení ohledně toho, jak můžeme v tomto týdnu nejvíce přispět a co můžeme očekávat.

Pro pondělí a úterý jsem vytáhla dvě karty, Izajáš a Serafina a obě dvě vypovídají o změnách v rámci rodiny a částečně také o narození dítěte, takže někdo z těch, kdo nás sledují, buď bude v očekávání, nebo miminko porodí či adoptuje. Může to být jakýkoli přírůstek do rodiny, dokonce i zvířátko. Obecně to však znamená očekávání či zrod něčeho nového. Znamená to, že můžete očekávat nějaký nový nápad, nový podnik, nový domov, a také to může znamenat, že vy sami procházíte nějakými změnami, svým vlastním znovuzrozením, nalezením nového já a nebo i návratem ke svému starému já, pokud jste se snažili být někým jiným, než kým opravdu jste, protože jste se snažili někomu zavděčit, a teď, když jste ztratili tyto dysfunkční vztahy, tak jste zase zpátky! Jste to zase vy! Takže, ze začátku týdne tady máme hodně nového. Souvisí to také s úplňkem, který je o propouštění starého.

Podívejme se na to, co nás čeká ve středu týdne. Tady máme kartu Maya o škole a učení! To se týká těch z vás, kteří něco studují, ale také to znamená, že možná vy sami budete něco vyučovat, že sami budete mít nějakou školu nebo lekce. Tento týden je o učení. Přijde k vám mnoho nového, o čem se budete učit, nebo dostanete nové zkušenosti. Můžete se vrátit do školy, pokud se k tomu cítíte vedeni - v tom případě je toto pro vás potvrzení a může to být součást vaší nové kariéry. Budete se zkrátka učit nové dovednosti.

Na víkend nám vyšel Archanděl Michael s jeho ujištěním, že je s námi. Dává nám vědět, že se není čeho bát a že nás chrání. Někdy tato karta vychází, když se má udát něco ve světě, aby nás ujistil, že nám kryje záda, že jsme v bezpečí a že na nás dohlíží. Archanděl Michael je prodloužením Boží energie ochrany, odvahy a síly. Stejně jako Bůh je i Michael s námi všemi a není ničím omezen. Může být s každým člověkem na této planetě současně. Někdy si lidé myslí, že ho mohou unavit, ale to je pouhá projekce lidského ega nebo starého náboženského myšlení. Pravdou je, že andělé se nemohou unavit, protože nemají žádné tělo, stejně jako Bůh. Nikdy se tedy nebojte volat anděly na pomoc, nebojte se, že by se unavili nebo že by si museli vybírat mezi vámi a někým jiným, komu z vás by pomohli, protože jsou jako světlo - mohou být všude. Archanděl Michael vám tedy dává na vědomí, že jste v bezpečí, chráněni a že je na vás dohlíženo.

Zatímco procházíte těmito všemi změnami, může vám připadat, že některé z nich vám byly vnuceny odněkud jinud, vnějšími podmínkami. Ale ať už se objeví cokoli nového ve vašem životě, vězte, že je naprosto bezpečné provádět změny. Je to opravdu nádherné. Jsme v tom všichni společně, všichni se za sebe vzájemně modlíme a i já se za vás modlím.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooha!

zdroj: https://youtu.be/MDwlNvX1-04
překlad: Magda Techetová
Facebook Svět zázraků

Moje ranní káva se strážným andělem

16. dubna 2016 v 7:45 | www.pinterest.com |  Humor

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 10.4. - 17.4. 2016

14. dubna 2016 v 8:55 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
když si přejete zažít ve všech oblastech vašeho života klid, vyžaduje si to, abyste propustili vše, co vám brání to prožívat. Jste to ovšem vy sami, kdo musí provést potřebná pozorování a prozkoumání všech zbývajících vzorců, které si vyžadují vaši pozornost. Nenechte se znechutit, když se vám zda, že je obtížné odstranit je z vašeho způsobu myšlení. Mnohdy vaše vnímání ve skutečnosti ovlivňují energie kolektivního vědomí, a to aktivuje vše, co ve vás není ještě zcela vyčištěné. Proto jsme vám již dříve radili, abyste si alespoň jednou týdně vyhradili čas na kompletní energetickou očistu, abyste kolem sebe udrželi vysoké energetické pole.

Také si každý den vyhraďte čas na to, kdy budete stát na Zemi naboso a budete si představovat, jak z vás vyrůstají kořeny směrem do středu Země. Naše channelerka si opatřila uzemňovací matraci, kterou si pokládá pod bosé nohy, když sedí u počítače, aby snížila účinek zvýšené elektromagnetické energie. Každý člověk by měl být ve svém vlastním zájmu aktivní tak, aby to bylo pro něj příznivé a měl by udržovat své fyzické tělo a své zdraví ve vitalitě a pohodě. Velmi pomáhá nošení přívěsku ze šungitu, protože tento kámen napomáhá čištění a zbavuje od různých negativních myšlenkových forem a posouvá všechny obtížné či destruktivní energii na vyšší úroveň.

Je tu čas nových začátků, který po vás vyžaduje, abyste podnikli kroky k uskutečnění vašich snů, tak se pro to rozhodněte. Ponechte stranou všechny pochybnosti a sahejte po hvězdách! To nejhorší je již za vámi a před vámi je dobrá plavba, takže je vhodná doba, abyste se posunuli vpřed a podnikli další kroky. Zaměřte se na to, co CHCETE, místo na to, co nechcete a můžete dosáhnout vše, co si usmyslíte. Nekompromisně pro sebe přijímejte jen to nejlepší; vždy existuje mírové řešení na každou výzvu, která vám přijde do cesty. Otevřete svou mysl, abyste to mohli vnímat z vyšší perspektivy, protože my, vaši průvodci, se vždy snažíme vás inspirovat, pozvednout a podpořit vás!
Udělejte si čas na odpočinkové aktivity, které vyživují vaši duši. Poskytujte si každý den potřebný odpočinek, abyste mohli nabít své tělo, mysl a duší. Když to neposkytnete sami sobě, budete příliš vyčerpaní na to, abyste to mohli poskytnout někomu jinému. Když si sami určíte hranice, které budete dodržovat, pomůže vám to udržet si pohodu ve všech aspektech vašeho života. To přinese úsměv na váš obličej a pozvedne vaše energetické pole na pozitivní a vyšší úroveň a to na oplátku má pozitivní vliv na všechny kolem vás!

Kromě celkového týdenního energetického čištění je také důležité denně si udržovat čakrový systém v čistotě. V této době je ve vzduchu mnoho "lepkavého", co se může nalepit na vaše energetické pole, a když se toho budete chtít zbavit, bude si to vyžadovat víc vaší osobní energie a úsilí. Když si budete každé ráno vizualizovat vašich sedm hlavních čaker, jak se rychle otáčejí ve směru hodinových ručiček, udrží je to na optimální operační úrovni a to vás bude chránit před nižšími energiemi, protože ony od vás automaticky odskočí, jelikož je vaše energetické pole nebude přitahovat. A proto je mí drazí, každodenní provádění duchovní hygieny tak důležité.


Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Maďarský potenciál

14. dubna 2016 v 8:53 | Lee Carroll |  Channeling


Před něco více jak 2 lety, v r. 2014, navštívil o zářijovém víkendu Lee Carroll Budapešť a uskutečnilo se tam předání několika Kryonových poselství. První den to byla dvě úvodní poselství, ty jsme nazvali "Maďarský potenciál" a jsou zde v jednom souboru. A pak následovalo hlavní poselství dne, které navazovalo a to najdete níže, na dalším odkaze, jako další dokument. Tento hlavní channeling dne má název "Zprávy pro Maďarsko" a dá se obecně říci - zprávy pro Střední Evropu.

Maďarský potenciál
Tyto živé channelingy byly přijaty v Budapešti, Maďarsko, 27. září 2014

Pozn. překl.: následující 2 channelingy jsou z prvního dne Kryonovy cesty po Maďarsku. V originále jim Lee nepřidal název, tak jsme je pojmenovali takto. Celá tato cesta byla velmi zvláštní a poselství z ní velmi silná. Snad i proto, že byla adresována všem, ale v některých okamžicích specificky pro "srdce tohoto regionu", kterým je nejen Maďarsko, ale i některé země kolem - tedy i my, "Srdce Evropy"…

1. část

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Pauza.)
Jak poznáte, že je toto skutečné? Někteří zde dokáží rozlišit energii a už ji vidí. Můj partner odstoupil stranou. Zprávy přicházejí skrze portál - z druhé strany závoje k vám - a jsou nádherné. Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Nikdy vám nepřinesu zprávy plné strachu, protože já vidím, kdo jste.
V tomto prostoru je taková hloubka! Jsou zde staré duše. Dívám se na vás, staré duše, a nevidím tento život. Vidím každý váš život. Chci, abyste vnímali tuto energii. Chci, abyste cítili lásku, která proudí na toto místo. Není pochyb, že je to skutečné. Někteří z vás, kteří sem přišli poprvé, si nejsou zcela jistí - není to jen muž sedící na židli? Jak poznáte, jestli jsou jeho slova skutečná? Jak poznáte, že jsou od Boha? Tomu se říká svobodná volba a schopnost rozlišení.

Existuje autorita, která vám poví, jestli to je nebo není pravdivé a ta je dána každé lidské bytosti. Pokud jste zaseklí ve 3D nebo její tradici, pak řeknete, že toto není možné. Možná je to dokonce podvod. Protože ta bublina (prostředí,společnost - pozn. překl.), ve které jste vyrostli, říká, že toto není možné, není to vhodné, nemůže se to stát. Vkládáte Boha do krabice a říkáte: "Tohle je to, co Bůh může dělat. A tohle je to, co dělat nemůže." Lidi dáváte do další krabice a opět říkáte. "Tohle lidé mohou dělat a tohle ne." To je váš svět. Založíte ruce a vše porovnáváte podle těchto krabic. Drazí, to je vaše volba. Dnes vám dám pozvánku. Otevřete ty krabice. Pochybovačům říkám - co když se mýlíte? Co když je tohle pravdivé, skutečné a reálné? Co když je ta zpráva pravdivá a přesná? ........................