Červen 2016

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 26.6. - 3.7. 2016

29. června 2016 v 8:28 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,

jste držiteli nejvyšších frekvencí, jaké se na planetě vyskytují,a to si vyžaduje, abyste neustále zůstávali věrni sami sobě, bez ohledu na situace, které vás v životě potkávají. Coby představitelé Božského, má každý z vás za povinnost být příkladem, ukazujícím cestu.Být nepodplatitelným, který pokračuje ve své duchovní cestě, když se teď změnily všechny doposud známé ukazatele podél cesty. Kráčíte do neznámého teritoria ve víře a odvaze a když jdete, vytváříte novou realitu, a to je dobře. Když kráčíte po této cestě, nikdy nekráčíte sami a vyšší říše vám tleskají a podporují vás.

Když se ve světě kolem vás odehrávají závěrečné děje, vy zůstáváte neohroženi ve svém odhodlání dívat se na věci z pozice konečného výsledku, což je v procesu vzestupu nejlepší možné řešení pro nejvyšší dobro všech. Mějte dobrou náladu, stále pozvedávejte ducha těch kolem vás, protože jak dochází ke změnám a posunům ve všech oblastech lidského života, vy zůstáváte slunečním paprskem naděje, když ukazujte cestu vpřed. Lidé na celém světe teď žízní po dobrých zprávách, touží cítit mír ve svých srdcích, myslích a duších, touží najít pevné základy, na které by mohli vkročit a pevně kráčet po planetě, která se mění a regeneruje.

Všude jsou znamení, že dochází ke změnám; stačí jenom, když budete pozorovat přírodu a její říši, abyste začali rozumět, že tato proměna probíhá nejenom na makrokosmických úrovních, ale také na mikrokosmických úrovních, v těch nejmenších detailech a šíří se směrem ven. Zvířata a ptáci se přizpůsobují změnám prostřednictvím svého vrozeného porozumění, že se ve svém úsilí musí spojit, aby přežila, rozvíjela se a prosperovala. Některé druhy ptáků a divokých zvířat se spojují a vytvářejí nové druhy, víc přizpůsobené novým podmínkám, které se teď tvoří. Udělejte si čas, abyste byli v přírodě a pozorujte tyto změny, k nimž dochází. Najdete mnoho takových změn.

Lidstvu, které se kouká čočkami svých zpravodajských médií, se zdá, jakoby se svět chystal rozpadnout do chaosu a přesto, život udržuje krok s dobou. V duších lidí je velká odolnost, protože toho v mnoha životech mnoho viděli a zažili a mají v sobě schopnosti a znalosti a vnitřní zdroje, které jim umožňují, aby se s jistotou posouvali vpřed. Je záhodno, aby stáli nohami pevně na zemi a nechali svého ducha vzlétnout, když procházejí vnitřními i vnějšími změnami, které se v této době dějí na všech úrovních. To, jak se postaví k děním ve svém světe a jak na ně budou reagovat, jim bude ku prospěchu; rozvinou si schopnost věci propouštět a vyhýbat se věcem, které jim již neprospívají ani je nevedou k růstu či pocitu pohody.

Jak jste vedeni svou vrozenou moudrostí, otevírá se vám větší pochopení zázraků a záhad nekonečného univerza, v němž žijete a nádhery, kterou sami jste, když tvoříte nový celek, jenž je větší, než součet všech vašich součástí. Dožadujte se svého práva dělat cokoliv, a být čímkoliv chcete. Máte nekonečné možnosti a chce to jenom, abyste po nich sáhli. Natáhněte se po potenciálu, který ve vás leží a jděte v souladu s vaším vnitřním vedením s neustálou vírou a odhodlaností. Vše je dobré a vše je dokonalé.

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryonovy Marshmallow Messages – červen 2016

29. června 2016 v 8:25 | Lee Carroll |  Channeling
06. 06. 2016 - ENERGIE VOLBY

Požehnaná je lidská bytost, která rozumí trpělivosti. Je to člověk, který stojí zpříma, místo aby se obával. Pokračuje k rozcestí s vědomím, že je to jediné místo, kde lze učinit rozhodnutí. Prozpěvuje si, zatímco tam směřuje, a je klidný ve svém srdci, dokud nedojde až na rozcestí. Pak zde stojí v energii volby. Tehdy a teprve tehdy dostane zprávu od Ducha.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
z Kryonova channelingu "Zpět k základům" - 21.4. 2016, Amsterdam (zatím nepřeloženo)


14. 06. 2016 - MOST

Aktuální dění podporuje to, co říkáme. Co se právě teď děje na planetě? Řekli jsme to už dříve. Právě teď, zatímco hovořím, máte nejvíce dysfunkční politiku, jakou jste v této zemi kdy měli. Důvod? Dochází k masivní změně! Boj, drama a zdánlivě podivné chování mnoha reprezentují ti, kteří jsou unavení ze staré vlády, která je sama o sobě dysfunkční. Ta myšlenka je: "Cokoli by bylo lepší než to, co máme teď a co jsme měli v minulosti!" To se děje, když vyšší vědomí dokáže vidět něco lepšího, zatímco začíná růst z nižšího vědomí, na kterém se podílelo.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

20. 06. 2016 - USTOUPIT STRANOU

Takto je to se všemi lidmi. Můj partner dnes a včera hovořil o tom, že nepoužívá logiku, ale synchronicitu, aby ho vedla životem. Inženýr a říká vám, abyste nepoužívali logiku! Je to ve skutečnosti kombinace procesů, že? Je to logika přežití založená na duchovním zdravém smyslu, a ta logika říká: "Duch zná celkový pohled, který ty neznáš." Proto pokud se naučíte důvěřovat Duchu, pak získáte celkový pohled, který byste sami nikdy neměli. Takže spíše než abyste šli pro to, co znáte, jděte si pro to, co neznáte, ale o čem cítíte, že je to dostupné. To je synchronicita. Je to proces povolání něčeho, co máte vy všichni, ale je těžké si to uvědomit - opravdu těžké. Musíte ustoupit stranou - mimo to, co je pro vás příjemné a pohodlné a co pro vás fungovalo celý váš život.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Domněnky"


28. 06. 2016 - JE TO FYZIKA

Pokud máte životy, o kterých cítíte, že jste byli součástí pokročilé civilizace, pak jste byli. To protože vaše vědomí bylo pokročilé, nikoli vaše technologie. (Řekněte si to znovu, pomalu.) S pomocí svého vědomí jste dokázali dělat věci, jaké nyní nedokážete, a bylo to pro vás snadné. Dokázali jste uzdravit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Někteří dokázali vytvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky pokročilému myšlení, nikoli mechanickým přístrojům. Dáváme vám princip, na který jste dosud zcela nepomysleli: "Vědomí je fyzika. Je to skutečné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu." Rozbil se vám někdy počítač nebo žárovka, když jste byli naštvaní? Je to fyzika!


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

AA Michael - Smaragdové kódy a návrat do Zahrady tvořivosti – ČERVEN / ČERVENEC 2016

29. června 2016 v 8:20 | Celia Fen |  Channeling


SLUNOVRAT, PLANETÁRNÍ NOVÝ ROK A LVÍ BRÁNA
Milovaná světelná rodino, znovu se blížíme k polovině roku s jeho mocnými vlnami Vesmírné Energie. Nejdřív je tu Slunovrat 20. června, který vyznačuje "bod obratu" ve vašich spirálách tvoření. Země dosahuje svého nejzazšího "vnějšího" bodu a v tomto okamžiku udělá přestávku, jako kdyby tiše stála, a pak se vrací, aby udělala další tvořivou spirálu kolem Slunce. Na Severní polokouli to bude Letní slunovrat, vyznačující se nejdelším dnem a nejkratší nocí roku; na Jižní polokouli to bude Zimní slunovrat, vyznačující se nejkratším dnem a nejdelší nocí roku.
Tento posun energií spustí sérii mocných událostí, které budou určovat další fázi vašeho osobního a planetárního vývoje. V červenci, 26.7., vstoupíte do Planetárního Nového roku, kdy přicházejí vlny Energie Přeměny předcházející Velkou vesmírnou vlnu Lví brány 8. srpna (8/8/1). V té době jsou do Zemských krystalových Nových mřížek Země vstřebávány šablony nových Světelných kódů pro následující rok.

V té době, milovaní, nastanou mocné vlny Diamantového Světla pramenící v Galaktickém středu. Pak také budete dostávat mocné přenosy červenofialových (Magenta) a tyrkysových světelných kódů, aby se dostaly do rovnováhy Ženské a Mužské Andělské energie. A nakonec budou z vesmírného Srdce přenášeny zářivé Smaragdové kódy, aby vám umožnily plně vstřebat, začlenit a zažít svůj požehnaný dar života v biologickém světě, kde ve hmotných říších tvoříte a spolutvoříte.

Smaragdové kódy a opětné spojení s Duší a Přirozeností
Tanec Magie a Vnímavosti

Milovaní, Diamantové světlo a Diamantové kódy jsou tu proto, aby vám pomohly se znovu spojit se svým Galaktickým Já a chápat svůj původ v Galaxii a své spojení s Hvězdnými Národy. Smaragdové kódy jsou k tomu, aby vám pomohly se znovu spojit se Zemí, se svou fyzickou bytostí a svým dědictvím a mocí jako Bytosti Světla ve Fyzické formě.
Žádáme vás, abyste cítili zářivé Smaragdově zelené Světelné kódy, které vstupují do vašeho Světelného a Fyzického těla, aby znovu probudily vaše hluboké buněčné vzpomínky na život v Rajské Zahradě Lásky, Harmonie a Tvořivosti. Pro lidský život bylo vždy v plánu, aby se žilo v harmonii s Přírodou v Zahradě Planety, v zahradě Smyslové Radosti a Smyslového Prožívání...................................

Solara - ČERVEN 2016 - URČENÍ NAŠICH SPRÁVNÝCH SOUŘADNIC

29. června 2016 v 8:13 | Solara |  Channeling

Solara - ZLOMEK SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2016 - URČENÍ NAŠICH SPRÁVNÝCH SOUŘADNIC

Jak vstupujeme do června, rozprostírá se před námi široké spektrum velmi různých zkušeností. Můžeme zažívat jednu nebo více těchto zkušeností, všechny ve stejnou dobu. Naše květnové přílivy Nové Reality nás nevratně změnily. Nyní všichni zažíváme to, co je nejvíce potřeba. Vlastním jedinečným způsobem jsme všichni v procesu výstavby, a přitom se čistí vlákna našich starých životů, aby jimi mohla proudit bez překážek voda Nové Reality.

Poté co tato fáze bytí skončí, se budeme znovu všichni sbližovat. Ti, kteří uvolnili minulost skočí do svých Opravdových Životů s nadšením, a bez zastavování jakýmikoli strachy ze změny. Ti, kteří rozpouštěli a rozpouštějí své bytosti si s sebou přinesou zvýšené vědomí Nové Reality, které je možné sdílet se všemi. Ti, kteří se vezou na ohromné tvořivé vlně zrodí mnoho krásy, která nás všechny bude inspirovat.
Je cítit, jako by květen býval byl opravdovým novým začátkem roku. V tu dobu náš vnitřní kompas náhle změnil směr. Nyní je červen, musíme přesměrovat své bytosti naším Pravým Směrem. Jsme vprostřed změn polohy a posunu až do chvíle, kdy bude cítit, že všechno je správně. Červen bude velmi zajímavý měsíc, neboť nám napomůže si vyjasnit, kam odsud jdeme. Odkryje nové cesty, nové informace, nové lidi, tak jak pokračujeme v rozšiřování svých bytostí v Nové Realitě. Červen je měsíc, kdy se může stát všechno, cokoli.................

Osho - Nikdy nežádejte soucit

28. června 2016 v 8:28 | Osho |  Duchovní růst


Buďte jednoduše šťastní. Vztah není tak důležitý jako to, že jste šťastní. A jestliže jste šťastni, kdo by se trápil nějakým vztahem? Vztah není tvořivý, pouze odráží konkrétní situaci. Je jako zrcadlo: jestliže existuje něco, co se dá odrážet, zrcadlo odráží. Jestliže neexistuje nic, co by se dalo odrážet, zrcadlo si nic nemůže vytvořit, je pasivní. Vždy si tedy pamatujte, že máte být šťastní, radovat se, a jestliže spolu s tím ještě něco přijde, je to dobře.
Že něco opravdu přijde, si můžete být jistí, protože šťastný člověk musí sdílet. Musí však čekat, protože šťastný člověk přitahuje pouze jiného šťastného člověka.

Jestliže jste nešťastní, budete přitahovat mnoho lidí, protože i oni jsou nešťastní a něco mezi vámi si bude sedět. V každém z nás je jakýsi spasitel, terapeut. Proto, když strádáte, někdo přijde a soucítí s vámi, přičemž se cítí velmi dobře, je hrdý. Někdo strádá a on je tím, kdo pomáhá; cítí se velmi egoisticky. Takto vzniká zájem jednoho o druhého. Někdo je ztrápený bolestí, někdo trpí; takový člověk bude přitahovat mnoho lidí, kteří s ním budou soucítit.
Budou to lidé různých typů. Možná to budou sadisté, jejichž jediný zájem leží tam, kde jsou druzí nešťastní. Nebo se možná budou jen snažit uspokojit své ego. Ve srovnání s jakýmkoliv jiným nešťastným člověkem se cítí relativně šťastní, a proto se vždy rádi obklopují nešťastnými lidmi. Je to pro ně jediný možný způsob..............

Horoskop na období 27. 6. - 3. 7. 2016

28. června 2016 v 8:23 | Petra Nel |  Horoskop

Srdce nemá hranice

Slunce v harmonii s Neptunem působí 27. 6. - 8. 7. Po náročných týdnech přichází úleva, načerpání nové energie, přes Neptuna, který vede k hlubinám duše, umět se uvolnit, nechat se hýčkat, plynout s proudem. Vzhledem k tomu, že Slunce a Neptun jsou ve vodních znameních, budeme citlivější, vnímavější a snadno si uvědomíme dojetí z obyčejných věcí. Neptun je bezpodmínečná láska, soucit a odpuštění. Toto má projít naším vědomím, uvědomit si, jak jsme schopni tyto pocity prožít. Zároveň si objevuje naděje. Věnujte pozornost hlubokým snům, protože k vám bude promlouvat vaše vyšší vědomí. V této době se bude s vámi silně kontaktovat, protože jsme otevření a více citliví než kdy jindy. Doba je vhodná k meditacím, které budou hluboké a časté mystické prožitky projdou lidským vědomím. Ideální doba pro rodinné dovolené a odpočinek.

Božské vědomí můžeme pociťovat kolem sebe tak silně, že až hmatatelně, proto se to dotkne každého. Prožitek, že existuje něco, co nás přesahuje, co je neviditelné, přesto to lze prožít. Cítit v sobě.
Merkur vstupuje do znamení Raka 30. 6. a vytváří trigon (harmonie) s Černou lunou 30. 6. - 2. 7. V této době je velmi silná mysl. Vaše myšlenky mají takovou sílu, že se mohou zhmotnit. Skrze mysl projde energie transformace Černé luny ve Štíru, v okamžiku můžete změnit svůj postoj k životu. Staré končí a nové začíná. Mysl je ta, která nakonec vše vyhodnocuje na základě pocitů, vnímání těla, působení nevědomí, informací zvenčí. Je to neuvěřitelné, co vše mysl dokáže vnímat a zpracovávat, vědomě a nevědomě, aby z toho udělalo výstup, reakci, rozhodnutí, postoj. Mysl je to, přes co uchopujeme život. V této době bude schopnost mysli podstatně zesílena a vedena k osudovému rozhodnutí, které později bude vyhodnoceno velmi pozitivně, i kdyby to tak v danou chvíli nevypadalo. Buď se to stane zevnitř, nebo nám bude něco oznámeno zvenčí. Zároveň se budou zásadní informace a události dít také kolem nás.

Tento nový prožitek nového rozhodnutí, můžeme to nazvat restartem mysli, se spojí od 3. 7. se Sluncem a Neptunem, aby došlo k ukotvení do vědomí a propojilo se s vyšším vědomím. Ve skutečnosti tento impuls ke změně vychází z vyššího vědomí. To vše se bude dít, aby byl naplněn "osud" každého člověka, a tím byl naplněn prožitek, který je spojený s kolektivním vědomím a aby bylo naplněno směřování společnosti určitým směrem. V této chvíli jsme nástroji.
Naslouchejte proto snům, vizím, intuici a svým pocitům, jednejte dle svého pocitu. Dívejte se na ostatní s vědomím, že ty jsi on a on je ty, že jste nádoby propojené. Tím více dokážete druhé pochopit, soucítit s nimi.

Ve stejné době 30. 6. - 3. 7. Mars ve Štíru přestává být retrográdní a stává se direktivní. V těchto dnech má Mars ve Štíru větší sílu. Představte si, že jste stáli, a když se chcete rozhýbat, rozjet, musíte dát více energie do pohybu, a toto se v těchto dnech bude dít. Jak už se "rozjedeme", rozpohybujeme, nemusíme do toho vkládat tolik úsilí. Můžeme proto cítit větší únavu a vyčerpání. Jsme vedeni k rozhodnutí a hned ke konání, k činu. Bude to taková síla, že během tří dnů dokážeme přetvořit i nemožné.

Příznivý aspekt Venuše a Jupitera ovlivní partnerské vztahy. Slunce se dostane do harmonie s Jupiterem od 3. 7. - 17. 7., což přinese lehkost, optimismus, spokojenost a naplněnost. Najdou se nová řešení a domluva s druhými bude snazší. Tady jsme podpořeni k vývoji, k posunu a k vyřešení toho, co se dlouho vleklo.
V minulém týdnu jsem psala, že se stane něco osudového, co ovlivní i další směřování našich životů. Referendum o vystoupení Velké Británie z EU jen ukázalo, že lidé mají jiný názor než politici. Vnější spojování států a nucení ke ztrátě své kultury a suverenity již není potřeba. Ani tvořit zákony, pravidla, aby se státy spojily a vytvořily jednotu. Uměle vytvořená jednota, která se ukázala nefunkční při řešení migrační krize.

Černá luna, která působí až do února 2017, symbolizuje smrt všeho nefunkčního. A zde to bylo zviditelněno. Zemře vše, co již nemá vývoj, smysl, v individuálním životě i kolektivním - společenském. Politikům se bude vše hroutit pod rukama a budou muset udělat změnu, pokud chtějí fungovat. Síla lidí se projeví. Viděla jsem krásnou reakci mladých lidí z Velké Británie z jedné univerzity, kteří vzkazovali svým evropským spolužákům: "My jsme s vámi, my vás nedáme, přijďte k nám studovat, protože tím obohacujete naší univerzitu. My se o vás postaráme. Vy jste naší součástí." Byla to velmi dojemná a spontánní reakce mladých lidí. Vědomí mladých lidí, jejich srdce jsou propojena s druhými národy Evropy, cítí je jako svou součást, nejsou ohraničena hranicemi. Srdce nemá hranice.

Spojení vnitřního, to je skutečné propojení mezi námi. Všichni jsme jedno, ať mluvíme jakoukoliv řečí, ať máme jakoukoliv kulturu, když to cítíme v srdci, nepotřebujeme umělou formu vnější jednoty.
Hmotné nelze spojit, to je třeba respektovat. Hmotu můžete změnit pouze změnou její základní substance, musíte ji rozsekat, rozdrtit, rozpustit, aby přijala jiný tvar, aby změnila svou podstatu. Je to stejné, jako kdybyste chtěli udělat jednotu z muže a ženy. To lze jen vnitřním procítěním prožitku - láskou, ale těla nespojíte do jednoty. Vnější je potřeba přijmout takové jaké je, respektovat to. Jednotu můžeme procítit a žít v srdci.
V médiích je zviditelňováno pouze to, co se hodí politické situaci v zemi.
Náš svět není tak špatný, jak se nám snaží namluvit!

Krásný a požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Energetická připoutanost

27. června 2016 v 0:48 | http://www.pronaladu.cz/ |  Duchovní růst

Mezilidské vztahy nutně vedou ke vzniku energetických kanálů, jimiž dochází ke vzájemné energetické výměně.
Připoutanost je druhem takového energetického kanálu. Pojďme si rovnou vymezit rozdíl mezi obyčejným energetickým kanálem a připoutaností. Není to jedno a totéž.
Bez energetických vazeb s jinými lidmi by člověk nemohl žít. Jejich odstranění by vedlo k poškození samé podstaty člověka.

Připoutanost je rovněž energetickým kanálem, jenomže tu máme co do činění s energetickou poruchou, založenou na závislosti na někom nebo na něčem.
V průběhu života si prakticky každý vytvoří nějakou energetickou připoutanost, aniž by si uvědomil, jak ho to omezuje. Připoutanost omezuje plnohodnotný rozvoj člověka.
Energie této poruchy vzájemného vztahu zbavuje lidi svobody. Jeden se snaží podřídit si druhého.
Mezilidské vztahy energetická připoutanost velmi zatěžuje. Člověk cítí velkou náklonnost k tomu, ke komu je připoután, a neuvědomuje si, že ho to zbavuje svobody a omezuje možnosti jeho duchovního rozvoje.

Příklady připoutanosti:

- Lítost, touha pomoci, ochránit. Dlouhé roky můžete napájet svou energií dovedného manipulátora, který ve vás záměrně podobné emoce vyvolává. S trochou odstupu lze dobře rozlišit, kdo skutečně pomoc potřebuje a kdo nás jen paraziticky vysává.

- Pocit křivdy. Velmi negativně ovlivňuje lidské zdraví. V myšlenkách se vracíte k tomu, kdo vám ublížil a přitom mu posíláte svou životní energii.......................

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 27.6. do 3.7. 2016

26. června 2016 v 22:52 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 27.června do 3.července. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Kouzelní delfíni a mořské panny. Vytvořila jsem je proto, že miluji delfíny, mořské panny a všechno, co souvisí s oceánem, ale i proto, že mořské panny představují naši podvědomou mysl a noření se do vašich přesvědčení, emocí a všeho, co ovlivňuje zhmotňování ve vašem životě. Posilují nás tím, že nám odhalují věci, které možná ani nevidíme, a to, čemu věříme a co nás přitom blokuje a stojí nám v cestě. Karty nejprve zamíchám a zeptám se, co si Bůh přeje, abychom pro tento týden věděli, abychom mohli světu přinést co nejvíce míru.

Pro pondělí a úterý tady máme krásnou kartu Přijměte pomoc Nebes. Ta vychází tehdy, když se modlíte, modlíte, modlíte za pomoc, a pak pomoc přijde, ale vy máte pocit, že si ji nezasloužíte, že na to nejste připravení, nebo věříte, že dobro má přijít až v budoucnosti, a někdy také vypovídá o tom, že věříte, že musíte napřed trpět a bojovat, abyste si pomoc zasloužili. Také může znamenat, že se vám od Boha dostává vedení k nějakým aktivním krokům, ale vy je z nějakého důvodu neděláte. Možná si myslíte, že to, co máte udělat, nijak nesouvisí s odpověďmi na vaše modlitby. Nebo si myslíte, že na to nejste připravení a že si něco nezasloužíte. Na začátku týdne vás tedy opravdu vedou k tomu, abyste si udělali čas na tiché naslouchání, ať už to uděláte jakkoli. Může to být i předtím, než usnete, či poté, co se vzbudíte. Můžete také požádat Boha, Ježíše a archanděla Michaela, aby k vám přišli ve spánku a dali vám velmi jasné vedení, které vám bude jasné i poté, co se vzbudíte. Když spíte, vaše mysl je otevřenější a navíc spí i vaše ego, takže se vám do toho nebude montovat. Co je důležité: zasloužíte si dobro! My všichni si ho zasloužíme! Všichni jsme Bohem milováni, všichni jsme pro něho rovnocenní, stejně důležití a stejně důležité je i poslání každého z nás. Přijměte tedy pomoc Nebes! Naučila jsem se, že když si nechám pomoci, můžu sama pak lépe pomáhat svým dětem, své rodině, přátelům i klientům. Mějte tedy na paměti i toto, pokud máte problém s přijímáním pomoci.

Kartou pro střed týdne jsou Ranní afirmace. To opět vypovídá o tom samém - že vaše sebevědomí potřebuje nakopnout, a to i prostřednictvím afirmací, hlavně po ránu, když se vzbudíte. Začínejte své dny pozitivně. Já sama než začnu číst e-maily nebo novinky a cokoli dalšího, si přečtu něco velmi pozitivního a inspirujícího. Pomyslete tedy na něco takového, nebo se pomodlete, běžte se projít ven do přírody, zkrátka udělejte něco, co udá vašemu dni tón. Andělé říkají, že vám mám zdůraznit, abyste každý den začínali s pozitivními afirmacemi o vaší vlastní hodnotě. Něco jako například: "Jsem cenný/á už proto, že žiji." Nebo: "Jsem hoden/hodna lásky takový/á, jaký/á jsem." "Zasloužím si lásku a štěstí už za to, kým jsem." Ciťte k sobě bezpodmínečnou lásku, říkejte si, že jste cenní, že si zasloužíte dobro, a také pamatujte, že vás to nad nikoho nepovyšuje. To dělá jen ego, že srovnává a dělá nás někým více nebo méně než je někdo jiný. Jde o to uvědomovat si, že my všichni jsme rovnocenně milováni Bohem. Ano, někteří lidé jednají způsobem, se kterým Bůh nesouhlasí, ale i jim se snaží pomoci, aby vycházeli z pozice harmonie a míru. Vy sami k tomu můžete napomoci tím, že budete sami v harmonii a míru a budete pamatovat na svou hodnotu a na to, že si zasloužíte dobro.

Podívejte se na tohle! Máme tu téma celého týdne! Dovolte si přijímat. Pokud jste frustrovaní a připadá vám, že se vaše modlitby neplní, pak tady je ten problém. Toto se mi právě líbí na kartách mořských pannen, že pronikají do hloubky a ukazují nám, o co opravdu jde. U vás jde o to, že vám JE pomáháno, ale vy sami to nějak odstrkujete. Pojďme se společně pomodlit. Zhluboka se nadechněme...

"Drahý Bože, Ježíši, Vyšší Já, Svatý Duchu, archanděli Michaeli a všichni naši strážní andělé, pomozte nám prosím propustit ze sebe všechno, kvůli se necítíme dost dobří. Děkujeme vám, že nám pomáháte vyléčit jakoukoli naši část, která byla zneužitá nebo o které někdo řekl, že je s ní něco špatně. Děkujeme vám, že nám pomáháte k uvědomění, že Bůh nás všechny stvořil Božsky dokonalé, takové, jací jsme. Bůh netvoří nic jiného než Boží dokonalost. Nejsme lepší nebo dokonalejší než kdokoli jiný, jsme ale dokonalí takoví, jací jsme. Pomozte nám prosím odpustit si všechno, co jsme udělali nebo neudělali, a pamatovat si, že my všichni jsme Božími milovanými dětmi, jak lidé, tak i zvířata, a že si všichni zasloužíme lásku a péči."

A tu si také zasloužíte, mí drazí, zasloužíte si to nejlepší. Zasloužíte si být zdraví, šťastní a hojně zajištění. A podle poselství těchto karet se zdá, že je to všechno ve vašich rukou. Tento týden se tedy vědomě snažme říkat "Ano." Když vám někdo nabídne pomoc, přijměte ji a poděkujte. Když vám někdo složí kompliment, přijměte ho a poděkujte. Pokud potřebujete pomoc, řekněte si o ni a dovolte si ji přimout. Už žádné pocity viny za přijetí pomoci! Už žádné takové, jako že je to projev slabosti a nebo že se tím někomu zavážete. Toto je svět dávání a přijímání. Dovolte si tento týden přijímat. Jsem na vás velmi hrdá, že zde konáte tu práci a učíte se. Vedete si skvěle! Poplácejte se po zádech!
Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/lYs-MCkUIcQ
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Jak vstal Ježíš z mrtvých ...

24. června 2016 v 8:16 | Karel Jílek |  Humor

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 19.6. - 26.6. 2016

23. června 2016 v 8:12 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
láska teče jako řeka po tváři planety a dotýká se každého obyvatele. Větry změny neustále přinášejí na povrch zvěstování o vlastním vědomí. Všichni lidé procházejí procesem objevování svého původu, svých skutečných schopností a své božskosti. Jejich duše se snaží poznat a dotknout se té jemné Přítomnosti uvnitř sebe. V této době mnoho věcí končí. Jsou ukončovány smlouvy duše a jsou uzavírány nové. U duší stejného naladění dochází k přirozenému propojení a to všechny přitahuje k další fázi jejich plánu duše. Shromažďují se, aby spojily své energie pro vyšší cíl. Nyní zde působí vyšší láska; taková, která manifestuje smysl sjednocování se s novými spojenci.
Když si vzájemně pomáhají všechno propojit, je odhalován vyšší smysl a cesta vpřed se stává jasnější. V hloubi jejich bytosti se rozžehává plamen podobný výbojům blesků, a semínka pravdy vyrůstají a směřují k slunci. Dochází k regeneraci Země a jejich obyvatel. Semínka světla, která byla zaseta, dostávají impuls a začínají klíčit. Po celé planetě proudí konvergence Světla do stále se rozšiřujících soustředných kruhů a do jádra planety. Ti, co slouží jako převodníky proudů kosmických energií, začínají zářit ve svém zářivém jasu.

Mnozí teď planetu opouštějí v souladu s plánem své duše. Když se to děje, jejich světlo za sebou zanechává jemňoučká světelná vlákna, která podpoří a dodají sílu síti života na povrchu planety. Když naposledy vydechnou, ponechají otisk svého vlivu ve svých milovaných a ti jsou obohaceni vzpomínkami, které jim poskytnou podporu. Na druhé straně závoje se zastaví a vzdají díky za úžasnou příležitost, kterou byli požehnáni žitím na Zemi. Považují se za šťastlivce, kterým se dostalo daru zkušenosti, aby jejich duše mohla zrychlit svůj vývoj tím, že se postaví všem výzvám.

Vězte, milovaní, že žádná duše v sobě nedrží roztrpčení, když přejde na druhou stranu. V srdci má hlubokou vděčnost za každou zkušenost, kterou jejich duše získala; za božské kvality, které byly tak těžce zaslouženy. V celém vesmíru neexistuje jiná planeta, která by v tak krátké době umožnila tak zrychlený růst. Ve všech světech, které existují, mezi nezměrným bohatstvím zkušeností, je Země vysoce žádaná planeta kouzel a zázraků. Když jsme v lidském těle, obvykle to neoceňujeme, ani na to nemyslíme, ale je to velmi hluboce oceněno, když duše odchází.

V průběhu života na této planetě se lidé v lidském těle obávají smrti. Když však jejich duše odejde a opustí lidské vozítko, vrátí se jim obrovská svoboda a duše se znovu obeznámí s celistvostí svého vyššího Bytí. Když k tomu dojde, nastane velká radost a veselost. Dochází k setkáním s milovanými, kteří Zemi opustili před nimi, a jejich radost nezná mezí. Spojí se s dušemi, které hrály role jejich domácích mazlíčků a jednoznačně vědí, že život nikdy nekončí, že pouze mění formu. Lehkost jejich nového těla jim přináší neustálé potěšení a oslavování. Je to čas jásání.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Pamela Kribbe: Marie Magdalén - Proces učení duše

22. června 2016 v 9:32 | Pamela Kribbe |  Channeling


Drazí přátelé,
Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás s radostí a pocitem spojení zdravím.
Vy všichni jste oddáni vnitřní cestě s velkým odhodláním. Jediná věc, která vám přináší opravdové naplnění, je, když začínáte naslouchat a chápat hlasu vlastního srdce a duše. Pro vás všechny je to stejně důležité jako kyslík, který dýcháte, tak základní jako chleba a voda, které sytí vaše tělo, aby zůstalo naživu. Tato oddanost znamená posun vědomí, který již ve vás nastal, což pro mnohé z vás bylo důvodem vašeho narození do tohoto života. Vaše duše se ocitla v jisté fázi svého vývoje, své evoluce. Cítila, že je nyní čas pro pozemské vtělení, v němž by mohla být skutečně spatřena. Že je čas pro život, ve kterém by mohla opravdu plout pozemskou realitou každodenního života.

Trvá množství pozemských životů, než slyšíte takovým způsobem volání své duše. V dřívějších životech bylo nezbytné a nutné, abyste získali zkušenosti s životem na Zemi. Duše potřebuje čas, aby si zvykla na pozemský život a dynamiku emocí a fyzična, které se na Zemi odehrávají. Být zde je pro duši procesem učení. V jistém smyslu duše ví všechno před tím, než se začne inkarnovat, avšak tato vědomost nebyla opravdově zažita, a tak se nemohla hluboce zakořenit. Jednoduše řečeno, jde o rozdíl mezi teoretickou znalostí a prožívání života v rozmanitých formách a vtěleních, kdy se toto vědění stane moudrostí, která je praktická a hmatatelná, a to je způsob, jakým se rodí láska.

Když moudrost skutečně sestoupí do pozemské lidské formy, nejedná se jen o teoretickou znalost, která odlišuje individualitu, je to spíše vřelost, láska, trpělivost a soucit, které osoba vyzařuje k ostatním. To znamená, že se odehrává alchymie, přeměna ve vědomí duše dané osoby. Tato změna může nastat proto, že duše podstoupila inkarnaci, cestu skrze maso a krev, skrze bolest, skrze výšiny i propady všech druhů emocí. Tyto zkušenosti jsou nezbytné pro zrození živoucí moudrosti a lásky. Z tohoto hlediska, stát se pozemskou lidskou bytostí, narodit se v těle, muset se vypořádat s ignorací, bolestí, strachem a pochybami je heroický čin. Záměrně umožňujete části svého vědomí a vnitřnímu vědění, aby byly zahalené, abyste mohli vtělit moudrost na mnohem hlubší úrovni..............

Přijde čas ...

21. června 2016 v 7:54 | Mooji |  Citáty a Moudra


Přijde čas, kdy se člověk stane unavený sám sebou.
Není to mysl, která řekne "Jsem unavena."
Je to Bytí, které se unaví myslí.
Teprve potom se probudí opravdové hledání Pravdy.

Mooji

Kryon - Naslouchání hlasu Ducha – rovnováha světla a tmy

21. června 2016 v 7:48 | Lee Carroll |  ChannelingTento živý channeling byl přijat v Sarasotě, Florida , 20. února 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Energie tohoto dne je tak odlišná od mé první zkušenosti s mým partnerem. Tolik se toho stalo způsobem, který jsme očekávali. Můj partner učí o možných podobách reality, a když jsem jej v roce 1989 potkal, ta informace, kterou jsem mu sdělil, byla tehdy tak skutečná, jako je i nyní. Řekl jsem mu, že v tomto tisíciletí nebude žádná jaderná válka; místo toho nastane změna vědomí a že se posune magnetická mřížka planety. Nyní věda uznala spojení mezi lidským vědomím a právě tou mřížkou, o které jsem mluvil.Vše, o čem jsem mluvil, se uskutečnilo.

To, co představuji dále, je jednou z nejvíc ezoterických věcí, jaké si dokážete představit. Budu vyprávět příběh o svobodné volbě a kam vás zavedla, a o rozvoji lidského vědomí. Není to složité, ale jestliže se na to naladíte, může to být trochu nezvyklé.

Lidstvo má svobodnou volbu nejen dělat to, co si přeje, bez zásahů Ducha, ale také rozhoduje, kde se nachází ono samo a energie a stupeň jeho vlastního vědomí. Lidstvo rozhoduje o tom, jak funguje a myslí a jestli spolupracuje samo se sebou nebo ne. To je svobodná volba lidstva. Tato celá skládačka svobodné volby není jakousi zkouškou lidstva, ale spíše jde o zkoušku a bitvu mezi světlem a tmou.

Řekli jsme vám, že vaše duše je věčná a že žijete stále a stále a stále. Vaše životní zkušenosti na této planetě jsou obrovské. Myslíte si, že je možné se během mnoha generací pozvednout z počátečních instrukcí, zvýšit vědomí lidstva a dosáhnout míru na Zemi? Jestliže ano, pak to vyžaduje naprosto odlišné existenční paradigma. Umíte se tak moc změnit? Přišel jsem v roce 1989, protože přesně takový byl potenciál současnosti, a je vyměřen něčím, o čem budu teď mluvit.......................

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.6. 2016

20. června 2016 v 8:03 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.června. Dnes bych chtěla pracovat s jedněmi z mých nejoblíbenějších karetní sad - Rady andělů na každý den. Byla jsem ráda, když jsem dostala vedení k užití těchto karet, protože bych se jich ráda zeptala, co se to do pekla děje, protože tento týden byl opravdu velice silný. Jak víte, tento týden začínáme úplňkem, takže to bude také síla. Nad kartami se pomodlím a požádám o poselství pro nás všechny, protože nás všechny ovlivňuje stejná energie. Tak jako kdybychom všichni stáli v bouřce, většina z nás by měla podobný zážitek. A tak se ptám Boha, co nás všechny ovlivňuje. Věnujte při výkladu pozornost také svým vlastním vjemům, své intuici, svým myšlenkám, pocitům či vizím, apod.

Pro pondělí a úterý zde máme kartu Všímejte si znamení. To znamená, že jste se za něco modlili a nyní dostáváte vedení skrze znamení. Vaším úkolem je všímat si jich. Možná jste se modlili za svět a události v něm, a my jsme velmi rádi, protože je vaším posláním světu pomáhat namísto toho, abyste upadali do strachu. Je vaším posláním tyto situace pozvednout, i všechny ty, kterých se to týká, ať už na Zemi nebo na Nebesích. Dostává se vám tedy nyní zpětné vazby od Boha a andělů ve formě znamení. Ta mohou mít spoustu podob: můžete nacházet peříčka nebo mince, číselné řady zvané andělská čísla, texty písní, světelné záblesky, sny, a tím vším vám dávají najevo, že vyslyšeli vaše modlitby. To je hlavním poselstvím této karty - že vaše modlitby neprocházejí hluchýma ušima. Zejména co se týká světových událostí, vzkazují vám, že už za rohem je zlepšení. Vydržte tedy a udržte si víru. Říkají, že v tomto týdnu k vám bude promlouvat hlavně hudba, takže vnímejte slova písní, které uslyšíte, ať už z rádia nebo ve své vlastní mysli. I ty, které milovali vaši zesnulí blízcí.

Pro střed týdne tady máme kartu Nevinnost. To se týká zejména zpráv a příběhů o zločincích atd., kdy je tak snadné upadnout do obviňování a hněvu. Je tu však otázka: Pomůže to něčemu? Obviňujeme dokonce i sebe. Ale obviňování vychází z ega. Nepřináší žádné řešení. Máte si tedy držet své pozitivní vize. Tento výklad je hlavně o vašem životním poslání - abyste pomáhali světu svými modlitbami a dávali si pozor na obviňování. Je snadné sledovat ostatní a soudit, co dělají. Ano, může to být pravda, ale komu tím pomůžete? Obviňování vás stahuje dolů. Obdobně tomu je, když projektujete vinu na okolí a říkáte, že "nebýt toho a toho, mohl/a bych uspět" apod., což jsou jen výmluvy z toho, co jste sem přišli udělat. Dejte si na to tedy pozor.

Na konec týdne nám vyšla karta Oceán, která obvykle znamená očistu. Můžete si dopřát koupel v mořské soli nebo prostě ústup do ústraní ke znovunačerpání sil. Tato karta zvěstuje, že současná energie bude ve své intenzitě pokračovat. Vím, vím, že toho je hodně. Ale bude to prostě nadále silné a andělé vás vedou k důkladné péči o sebe. Pomůže vám to se se vším vyrovnat. Pro některé z nás je toto doslova poselství, aby byli v blízkosti oceánu, pro jiné jsou to koupele s mořskou solí či ústup do ústraní. Každopádně se o tomto víkendu máte odpojit. Budete-li tedy stát před volbou, zda jít někam do společnosti, která není zrovna jemná, a nebo jít do přírody, zvolte si ústup do ústraní. Mořská sůl, ať už v oceánu nebo přidaná do koupele, z vás vytahuje jak fyzické, tak i energetické škodliviny. Stejně pomáhá i dětem, když do sebe vstřebaly energie ve škole nebo mezi přáteli. Dají se také používat misky se slanou vodou rozmístěné po domě, kdy slaná voda vstřebá všechny negativní energie z daného místa a vy ji pak obřadně vylijete s vděčností k Bohu za jeho ochranu.

Je pravdou, že tou jedinou skutečnou silou na tomto světě, tím jediným skutečným vůdcem, je Bůh a jeho bezdpomínečná láska. A tuto lásku chová i k vám. Přeje si, abyste se milovali i vy. Děláte toho tolik! Spoustu věcí děláte i nevědomě, ani nevíte o tom, že léčíte. I během spánku a snění nebo když procházíte mezi lidmi a vaše aura se jich dotýká a léčí je. Pro vás to však může být i vyčerpávající. Pořádně se tedy o sebe starejte a ujistěte se, že kdykoli toho na vás bude hodně, dopřejete si čas na odpočinek a ústup. I úplněk na nás může hodně působit, ale zase je pro nás skvělou příležitostí k propuštění některých věcí. Řekněme tedy nyní společně modlitbu:

"Drahý Bože, Svatý Duchu, Vyšší Já, Ježíši, archanděli Michaeli a naši strážní andělé, děkujeme vám, že dohlížíte na naši planetu a že nám dáváte vedení ohledně toho, jak můžeme pomoci my sami a jak můžeme přinést požehnání této planetě. Pomozte nám mít potřebnou odvahu, sebedůvěru a sílu k tomu, abychom tak mohli činit. A tak se staň. Amen."

Jsem moc ráda, že jste dnes byli s námi. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/Y83nIc9CR58
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Sto zlaťáků

20. června 2016 v 8:01 | Původní zenové příběhy |  Citáty a Moudra

Jeden muž se ve svém zoufalství obrátil k zenovému mistru o radu.
"Půjčil jsem jednomu příteli třicet zlaťáků, ale on už teď o tom nechce nic slyšet.
Protože nemám svědky, nemám před soudem šanci." Mistr mu radil:
"Pozvi svého přítele do čajovny a potom se tam před lidmi zmiň o tom,
že bys od něj rád dostal zpět těch sto zlaťáků, které jsi mu půjčil."
"Ale vždyť jich bylo jen třicet," zvolal muž. "No právě," vysvětloval mistr,
"právě tohle vykřikne i tvůj přítel. Chtěl jsi přece mít svědky."

Horoskop na období 20. 6. - 26. 6. 2016

19. června 2016 v 19:11 | Petra Nel |  Horoskop


Úplněk nastává v pondělí 20. 6. a vždy ovlivňuje den před a den po úplňku. Zde se zviditelňuje či naplňuje téma novoluní, které bylo 5. 6., a bylo o objektivitě a sdílení svého poznání. Hledání pochopení a ověření si svých subjektivních dojmů. Slunce v době úplňku stojí na posledním stupni Blíženců, které promlouvá o nadcházející hodině rozhodnutí. Show a předvádění skončilo. Je potřeba odejít z povrchnosti slov, mysli, představ, očekávání a fantazií. Letní slunovrat je určitý zlom směru. Letní slunovrat nastává 21. 6. v 0, 40 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří konjunkci s Venuší. Prožitek lásky.

Venuše 18. 6. vstupuje do znamení Raka a začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 19. - 23. 6. Síla lásky, soucitu a bezpodmínečnosti jak k sobě, tak k druhým. Prožitek lásky rozpustí negativní myšlenky.
Konjunkce je v harmonickém aspektu na Černou lunu, a tím se zviditelňuje osudovost tématu celého letního slunovratu, který potrvá až do podzimní rovnodennosti. Slunce se dostává do svého vrcholu, nejsilnějšího působení. Není to otázka pouze tohoto týdne, ale celé doby. Jen v tomto týdnu svým rozhodnutím zasadíme záměr našeho směřování a následného cíle.

Podívejme se na to ze tří úrovní vědomí - 1. hmota - mysl, 2. emoční, 3. duchovní.

1. úroveň - hmota a mysl: tato konjunkce bude působit příjemně na tělo, požitky a touhy. Budeme potřebovat fyzický kontakt, dobré jídlo, pohodlí a objeví se i lenost. Dopřejeme si něco hezkého koupit a snadno utratíme více peněz, než kdy jindy. Snadno můžeme přibrat na váze a hlavně se objeví pohodlnost až lenost.

2. úroveň - emoční: velmi aktivní budou naše požitky, gurmánství a potřeba lásky ve formě naplnění se skrze druhého. Ideální doba pro navazování vztahů či oživení partnerství a hlubokých citů, které se mohou v této době otevřít. Ano, můžeme potkat osudovou lásku.

3. úroveň - duchovní: přichází velký příliv božské lásky, světla a ten kdo je otevřený, to může pociťovat přes velkou únavu těla, protože božská energie vstupuje do hmoty.

Je nám velmi pomáháno a jsme podporováni, protože tím, že se objevuje Kosmický kříž vytvořený z Merkura, Jupitera, Neptuna a Saturna v pohyblivých znamení, nám hrozí se zamotat do pavoučí sítě mentálních her mysli. Mysl je velmi citlivá ke strachu, pesimismu, díky Neptunu se může zviditelnit hodně klamu, lží, podvodů. Jupiter tomu všemu přidává zveličování a neobjektivitu. Je nebezpečí podlehnutí pouze mysli, slovům, představám a fantazii. Když se ale dostanete do středu Kosmického kříže, tak naopak umožňuje vystoupit ze starých mentálních vzorců a prohlédnout hru mysli, hru informací a manipulaci slov.

Důležité je tady a teď, čin, pocit. Dejte na intuici. V této době je dobré vážit každé slovo, čím méně slov, tím lépe. Někdy stačí pohled do očí, úsměv, objetí než tisíc slov. Je důležité poznat, procítit, než být zaměřen jen na to, co se říká. Jupiter se dostává do přesné konjunkce se Vzestupným uzlem v Panně. Jupiter je o vývoji, expanzi a posunu dál, v Panně je to o každodennosti a realitě, o Tady a Teď. Když dokážete být jen tady a teď, vyhnete se strhnutí do zmatku informací, kde se ztratíte mezi slovy a mohli byste přijít o velkou šanci propojit se s božskou pomocí, podporou a vedením.

Jupiter v harmonii s Plutem umocňuje sílu víry a uzemnění, praktičnost, ukotvení své víry v každodenním jednání. Pomáhá také zvládnout kvadraturu Saturna a Neptuna, která symbolizuje hluboké stavy smutků, deprese a beznaděje.
Venuše je v harmonii s Neptunem (20. 6. - 3. 7.), kdy se aktivuje hluboká láska, až se vám z toho může zamotat hlava. Bezpodmínečná láska. Symbolizuje to silný vliv božské Matky, její péče a podpory.

Slunce v harmonii na Černou lunu (21. - 27. 6.) osvětlí "zkaženost světa". Vystoupí z temnoty, sklepů a nevědomí to, co ještě není přijato, prosvětleno a očištěno. (Zviditelní se téma Černá luna ve Štíru - více v sekci Články.) Bude se to dít na všech třech úrovních, vždy se to děje současně. Podle úrovně vědomí člověka, se to každému objeví v určité intenzitě v každé úrovni - v mentální, emoční a duchovní.
Soudnost! Neukazuj prstem na druhého, ale zamysli se sám nad sebou. Druzí jen zrcadlo ti nastavují.
Nesuď a nebudeš souzen. Ten, kdo je bez viny, hoď kamen.

Hezký týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Má láska bumerangový efekt ?

17. června 2016 v 7:53 | Dan Piraro / bizarrocomics. com

V čekárně u lékaře

16. června 2016 v 8:00 | Facebook: Jeden pro druhého |  Citáty a Moudra


Přisedl si ke mně v čekárně u lékaře. Čekala jsem strašně dlouho, číst se ve špatně osvětlené chodbě nedalo a už jsem byla opravdu vyšťavená.
> Čekáte dlouho?

> Dlouho, - оdpověděla jsem. - Už víc než dvě hodiny.

> Copak nemáte ten lísteček?

> Mám, - řekla jsem sklíčeně. - Jenomže pořád berou někoho mimo pořadí.

> Tak se ozvěte, - navrhl mi.

> Na to nemám sílu, abych se s nima hádala, - přiznala jsem. - I tak jsem sem sotva dolezla.

Pozorně se na mě zadíval a pak se soucitně zeptal:

> Dárce?

> Proč "dárce", divila jsem se. > Žádný dárce nejsem…

> Ale ano, jste dárce! Vždyť to vidím…

> Ale prosím vás, to je nesmysl! Krev jsem darovala jednou jedinkrát v životě, ještě na škole. Omdlela jsem při tom a od té doby by mě tam nikdo nedostal.

> Často se vám stává, že omdlíte?

> Ne… No, někdy se to stane. Z ničeho nic někdy upadnu. Jdu a seknu sebou. Nebo i vsedě. Spadnu ze židle. Nebo prostě usnu… To se mi fakt stalo...........................

Osho: Láska má počátek, ale ne konec

15. června 2016 v 9:18 | Osho / http://www.seberizeni.cz |  Vztahy

Láska není vášeň, láska není emoce. Láska je hluboké pochopení, že vás někdo nějakým způsobem doplňuje. Někdo z vás dělá úplný kruh. Přítomnost druhého posiluje vaši vlastní přítomnost. Láska vám dává svobodu být sám sebou, není majetnická.

Proto buďte opatrní - nikdy nezaměňujte sex s láskou, jinak budete zklamáni. Buďte bdělí, a když začnete mít u někoho pocit, že jeho pouhá přítomnost, ryzí přítomnost - nic jiného, nic dalšího není třeba, stačí, že ten druhý je, a to stačí ke štěstí… a ve vašem nitru začne něco kvést, začnou v něm vyrůstat tisíce lotosových květů, pak jste zamilovaní.

Tehdy můžete překonat všechny potíže, které přináší realita. Pak zdoláte všechny obavy a nepříjemnosti, a vaše láska bude stále kvést, protože těžkosti se změní ve výzvu. A vaše láska bude sílit jejich překonáváním.
Láska je věčnost. Pokud existuje, pak roste a roste. Láska má počátek, ale ne konec.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 12.6. - 19.6. 2016

15. června 2016 v 4:45 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
výskyt události ve světě nepolevuje. Vše, co bylo vyneseno do popředí, aby si to lidstvo uvědomilo, je intenzivnější. Každý je tlačen k tomu, aby se spojil s vyšší úrovní pochopení sebe sama i lidí kolem a aby rozlišoval, co je v životě opravdu důležité. Je toho mnoho, co potřebuje být odstraněno, aby se okovy, které každého udržovaly v nižší hustotě, uvolnily a již nebyly funkční. Opravdu začalo Velké probuzení obyvatel Země.

Podívejte se na svého souseda a propojte se s ním. Lidé hledají ve svém životě smysl a jste to možná vy, kdo může posloužit jako katalyzátor, který jim otevře dveře k pochopení, které potřebují, aby se mohli pohnout kupředu. Pracovníci světla planety jsou opět pozvedáváni na vyšší úroveň a může to být pro ně těžké období, protože musí ve svých lidských operačních systémech zpracovat tuto energii zvýšených frekvencí. Vězte, že máte schopnost pozvednout se, abyste se s těmi energiemi vyrovnali v rovnováze a vyváženosti.Musíte propustit veškerá očekávání, jak by věci měly být. Buďte otevřeni novým dobrodružstvím.
Ve skutečnosti jste hostitelem vaší vlastní Božské esence, která přichází výrazněji do vašeho fyzického vozítka, aby se s vámi propojila. Abyste obdrželi víc potenciálu, který máte v sobě, může vám velmi pomoct váš záměr zarovnat se a spojit se touto láskyplnou sílou. Je důležité nalézat humor v situacích, které vás potkají, protože smích vám pomáhá v osvícení a rozšíření uvědomění ve všech aspektech vaší reality. Volby, které máte před sebou, jsou doslova neomezené a je na vás, abyste použili nově nalezenou svobodu, která ve vás dřímala.
Jak se vaše tělo, mysl a duch zarovnávají s vyššími aspekty vaší bytosti, dochází k regeneraci a můžete se posunout vpřed do budoucnosti, které je naplněna potenciálem. Byla vám dána nová příležitost jak se rozšířit a vyjádřit sebe sama způsobem tvořivé manifestace, kdy úspěšně proplouváte mnoha novými dveřmi, které se vám otevírají. Pamatujte, že vy jste vykonavateli, a tak jste to vy, kdo musí sáhnout za současnost tím, že podnikne akce, které jsou každým okamžikem požadovány.
Když máte v sobě vyváženost všech energií, stanete se otevřenými k novým oblastem uvědomění a s větší důvěrou budete procházet svým vývojem a vnitřním směrováním s vírou a rozhodností. Všechny části skládačky se složí a vytvoří nový útek** a osnovu ve zlatých vláknech vašeho života. Když naleznete rovnováhu mezi realitou vnitřního a vnějšího světa, bude se vám manifestovat opravdové kouzlo ducha. Očekávejte neočekávané a vězte, že se vám může stát cosi nového, neočekávaného a vzrušujícího. Těšte se na zázraky ve vašem životě, protože je jich pro vás mnoho přichystáno.
Já JSEM Hilarion
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
** Útek je nit, která se provléká v příčném směru osnovou, tvoří s ní (u tkanin) společnou vazbu, stabilizuje polohu osnovních nití a zaplňuje plochu textilie.
©2016 c/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.