Červenec 2016

Sucho, povodeň, sucho ...

31. července 2016 v 7:29 | Miroslav Kemel |  Humor

Kryonovy Marshmallow Messages – červenec 2016

31. července 2016 v 7:26 | Lee Carroll |  Channeling


KRYON MMM 20. 07. 2016 - ENERGIE ÚCTY

A tak zvedáme naše umyvadla, ve kterých jsme omývali vaše nohy, a vstáváme, abychom odešli z místa, kde sedíte. Vy si možná myslíte, že jste byli poctěni přítomností bytostí z druhé strany, ale máme pro vás novinku - to my jsme čekali na vás, až toto uslyšíte a budete číst. Pro to jsme stáli ve frontě. To je to, co jsme chtěli dělat.
Energii úcty, která mizí v trhlině v závoji, zatímco odcházíme, byste neměli přehlédnout. Jste vroucně milováni.
A tak to je…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -

KRYON MMM 12. 07. 2016 - SMĚŠNÁ FIKCE

Nedávno jsem učinil prohlášení, že věci se nikdy nevrátí k normálu, protože normál se posunul. Co myslíte, že si říkali vědci v oblasti medicíny, když jim byl představen koncept bakterií? Jen si to představte - neviditelní malí tvorečkové, kteří vás mohou zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak legrační! Smáli se tomu a nazvali to "směšnou fikcí". Pak, s objevem mikroskopu, to bylo prokázáno - a dnes je to běžná znalost. No, chci vám říct, že zde existují neviditelné věci coby součást laskavého systému, který je zde, aby vytvořil pomoc a podporu. Ale koncept jejich aktivace je otázkou vědomí víry. A znovu bude tato pro někoho "směšná fikce" prokázána tím, co přijde.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonova channelingu "Urychlovací sysstémy"
KRYON MM 05. 07. 2016 - ZMĚNA!

Ach, tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na změnu! Věci se mění a možná ne směrem, jaký jste plánovaly? Jaký z toho máte pocit? Ach, singulární lidské bytosti, dokážete pochopit, že umožnit změnu znamená dospět? Dokážete přemýšlet mimo jednu krabici? Dokážete zde sedět a říci: "Toto nebo něco lepšího. Umožňuji růst, dovoluji v sobě změnu vědomí, která by pak mohla změnit můj život způsoby, na které jsem nikdy ani nepomyslel." Jak moc se toho bojíte? Strach se musí změnit. Není to o tom, kam to směřuje, je to jen o tom samotném slově - změna! Dovolte sami sobě přijmout změny beze strachu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonova channelingu "Pět konceptů nového člověka"
KRYON MMM 25. 07. 2016 - NAŠE ZRCADLO

Gaia zrcadlí lidské vědomí. Odráží vědomí, které jí lidstvo dává. Pokud Gaie dáte vědomí války, vibrace Gaii se sníží, aby odpovídala tomu, co jí dáváte. Pokud jí dáte vědomí lásky či soucitného činu, Gaia náležitě zareaguje.
Určitě víte, že jsou zde velké složitosti a že Země nemá jednu vibraci po celé zeměkouli. Dokonce i krystalická mřížka vytváří kapsy toho, co byste nazvali vysokou a nízkou vibrací založené na tom, co se stalo s lidstvem v daných oblastech. Ale dovolte, abych vám něco pověděl - na této planetě jsou místa, která hned zpočátku navštívili Plejáďané a vyčistili zde mřížku, aby se tam nikdy nic nestalo, aby [nic] nezměnilo čistotu hlíny Země.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Písmeno A ve slově Kundalíní"

18 tipů k vyléčení úzkosti z nezdravých vztahů

29. července 2016 v 6:47 | Doreen Virtue |  Duchovní růst


Mít vztah, který je bezpečný a v němž vládne vzájemná úcta, je normální lidská touha a my všichni si zasloužíme tyto vlastnosti ve svých vztazích mít. Bohužel se však až příliš často obviňujeme za vztahové problémy, spíše než abychom si přiznali, že jsou nezdravé či dysfunkční, a posoudili, zda je vůbec možné je zachránit.

Zde je 18 tipů k vyléčení úzkosti způsobené nezdravými vztahy:

1. Nesoustřeďujte se na to, zda vás někdo má rád nebo nemá

Namísto toho, abyste si dělali starosti o to, zda vás někdo má nebo nemá rád a soustřeďovali se na to, jak vám buší srdce nebo zda máte motýlky v břiše, když ho nebo ji potkáte, se spíše ptejte, zda spíše necítíte vzrušení z toho, že reagujete na setkání s další dysfunkční osobou. Dívejte se, zda má tato osoba většinu, pokud vůbec nějaké, vlastností, které si ve vztahu přejete.

2. Buďte si sami nejlepšími přáteli

Jedním z důvodů, proč lidé setrvávají v nezdravých vztazích, je jejich strach být sami. Tento strach přitom máte jen proto, že jste si ještě nevybudovali nejlepší vztah sami se sebou. Pokuste se dosáhnout stavu, ve kterém si budete opravdu užívat svou vlastní společnost. A pokud to nepomůže, vězte, že být sami je zdravější a mnohem lepší než váznout v nezdravém vztahu plném nepřátelských dramat.

3. Přestaňte čekat, že někdo jiný vyřeší vaše problémy

Vy sami jste zodpovědní za vše, co potřebujete ve svém životě napravit, ať už jsou to vaše finanční dluhy, vaše kariéra, péče o vaše tělo atd., nikoli váš partner nebo partnerka, nejlepší přítel či přítelkyně, nebo vaši rodiče. Když převezmete zodpovědnost sami za sebe, budete mít sami ze sebe mnohem lepší pocit a vaše sebedůvěra bude velmi přitažlivá.

4. Poznejte své hranice a stůjte si za nimi

My sami druhým lidem neustále vysíláme náznaky o tom, jak si přejeme, aby se k nám chovali. Říká se jim "hranice" a jsou tím, co určuje, co budete nebo naopak nebudete akceptovat. To, jak důležitá je pro vás upřímnost, úcta a spolehlivost, je stejně tak důležité jako potřeba osobního prostoru, času o samotě nebo množství fyzických projevů lásky, které vyžadujete. Když dostojíte svým hranicím, nedovolíte druhým, aby s vámi manipulovali, vyvolávali ve vás pocity viny nebo vás ovládali, a vaše vnitřní já vám za to poděkuje.............................


Novodobý Lazar ...

28. července 2016 v 10:32 | http://protiproud.parlamentnilisty.cz |  Záhady kolem nás


Novodobý Lazar: Mrtvé čínské miminko i kluk pod ledem. Tam, kde medicína selhává. Žena v mozkové smrti: "Viděla a slyšela jsem všechno!" Modlitba je všemocná. Je staromódní věřit v evidentní zázrak?

Erika Magdalena Peprná přináší svědectví o třech zázračných uzdraveních, z hlediska moderní medicíny naprosto absurdních a vyloučených, evidentně však majících dvě důležité společné příčiny: modlitbu - a tedy pochopitelně i víru
V naší "moderní" době míváme sklony myslet si, že všemu rozumíme, a že takzvané "zázraky" jsou prostě jen dosud nevysvětlená hříčka přírody (například její dosud málo prozkoumané "energetické" stránky) - případně že nás Bůh nějakým zvláštním způsobem opustil a co bylo možné v biblických časech, dnes už možné není.

Vstal by dnes Lazar?

Ať už věříme, nebo nevěříme v Ježíše Krista a to, že vzkřísil Lazara, který tou dobou již třetí den ležel v hrobě, občas máme sklony si myslet, že dnes už "to funguje" jinak. Opak je ale pravdou. Funguje to pořád stejně. Jen my jsme "pozapomněli".

Připomíná nám "to" však velké množství svědectví o zázracích - a nikde nejsou průkaznější, než právě v okamžicích na předělu života a smrti. Nikoli přesto, ale právě proto, že má moderní medicína tyto krizové chvíle tak dobře prozkoumané, máme o nich svědectví mnohem důkladnější a jistější (a jistěji nevysvětlitelná jinými příčinami, než "staromódní" přímou intervencí Boží) než mnohá jiná.
Samozřejmě, že nepopiratelná "technická" převaha moderní medicíny mnohé vede současně ke skutečně trestuhodné pýše: pokud nás ovládne, máme sklony si myslet, že víme a můžeme určit, kdy lidský život začíná a především končí, ba že to dokonce můžeme o své vůli určovat (například eutanázií).

Když mrtvá, tak mrtvá

Dobrým příkladem tohoto fatálního (a jak mnozí věříme, hříšného) "zakopnutí" je tři roky starý editorial stránky mercurynews.com, píšící o případu devítileté dívenky Jahi McMath. Tu po strašidelně zpackané operaci mandlí, při níž se cosi "pokazilo", lékaři prohlásili za osobu v "mozkové smrti" a tudíž prakticky mrtvou, ačkoli přístroje uchovávaly její základní životní funkce netknuté.

Editorial o ní psal, že je samozřejmě její případ příšerný, zvláště také proto, že se odehrál přímo před Vánoci, v době, která je pro mnohé obdobím čekání na naději, leč "nezávislý expert" ji prohlásil za mozkově mrtvou, a tudíž je prostě mrtvá! ..................

Kryon - LÁSKA

27. července 2016 v 7:40 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Torontu, Kanada, 13. 02. 2016
Úvodní meditace Dr. Amber Wolf (zakladatelky Lemurijského sesterstva):
A tak se vnořme do toho nádherného prostoru, abychom obdrželi energii tohoto dne. Nadechováním do centra svého srdce se ponořte do svého těla, dovolte, aby se zjemnily jeho hranice, dovolte svému dechu, aby zjemnil vaše myšlenky a vaše tělo, pouze se uvolněte, uvolněte ramena, břicho, srdce se otevírá a dokonce vaše chodidla v botách se změkčují, jak se spojujete s Gaiou pod vámi… prociťte sami sebe, jak jste přímo tady a teď, pociťte své bytí - prostě jen buďte. A dovolte svému záměru, aby následoval vaši pozornost, což je tato chvíle teď. Je to chvíle přijímání, zde v této místnosti, procítění lásky rodiny, která vás obklopuje, v náručí Ducha, v náručí doprovodu, vašich andělů, vás jako andělů, bez jakéhokoli oddělení mezi vámi-člověkem a vámi-duchem. A tak jak k nám přichází Kryonova slova, vstupují do vašeho srdce, do vaší bytosti, do toho místa Jednoty, do toho místa Já jsem zajedno s božskostí, Já jsem božskost.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Blahopřeji všem, kteří naslouchají, chtějí zastavit to, čemu říkám tlachání, a chtějí za sebou nechat tzv. 3D skutečnost, to, s čím jste se narodili, i to, o čem vám bylo řečeno, že takhle věci fungují. Nechte to za sebou. A místo toho si přejte přijmout něco, co je mimo to, co vás učili - že existuje Stvořitel, který vás miluje, a že tento Stvořitel je součástí vašeho nynějšího uspořádání. Bůh je ve vás na buněčné úrovni. Některým z vás je to tak zřejmé, že se chcete zdravit symbolem, pohybem: Bůh ve mně zdraví Boha v tobě.

Toto poselství je o Lásce. Kolik poselství o lásce jsem vám už poskytl! A proč dneska poskytuji poselství o lásce? Protože dnes je Valentýna! "Počkej, Kryone, dnes ne." Toto je test vaší linearity, milovaní. Sešli jsme se v tomto velkém městě (v Torontu), v této velké oblasti Kanady, a já mám pro vás zprávu - stále je někde na Zemi zítra! Zítra je Valentýna! A jsou lidé, kteří ho právě teď slaví. A tak proč ne vy, bytosti všech dimenzí, kterými jste? A tak ho slavme společně.
Valentýn je velký svátek, zahrnující vše - i něco tak velkého jako je vesmír (univerzum), i to ještě větší. Pokud je Bůh Stvořitelem multiverz, což je mnoho univerz (vesmírů), pak je celý váš rozlehlý vesmír jen malou součástí celku. A velikost toho všeho je mimo veškeré lidské vnímání. Pro vaši vlastní vizualizaci - představte si srdce, pro lidstvo symbol lásky. A toto je tedy valentinské poselství od Boha pro vás..................

Solara - ČERVENEC 2016 - KOLO EXPANDOVANÉHO TADY A TEĎ

27. července 2016 v 7:34 | Solara |  Channeling


Solara -FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2016 - KOLO EXPANDOVANÉHO TADY A TEĎ

Když jsme vprostřed posouvající se reality, zažíváme obojí nejlepší i nejhorší časy. V červenci a srpnu budou pokračovat rozvraty a šokující události, aby vyzkoušely váš závazek být Pravdiví a ztělesňovat Opravdovost. A přitom budou tyto měsíce také spjaty s divukrásnými příležitostmi pro kvantové průlomy.
Do hmotného se neustále ukotvují obrovské přívaly energie z Nové Reality. Jak se tak děje, zvětšují cokoli, co nerezonuje s Opravdovostí, takže se to buď dá transformovat nebo propustit z našich energetických polí. V Opravdovosti je Velký Oheň, který vypálí veškeré nečistoty a odpad, abychom mohli jiskřit původností, autenticitou, a ozařovat cestu ostatním.

Nové Realitě, kterou rodíme, se musí věnovat plná pozornost, neboť dualita se nemůže přeměnit, transformovat, dokud ji živíme. Musíme rozhodně vytáhnout vlákna svých bytostí ze staré Tapisérie duality a vplést je do Tapisérie Nové Reality. Když nás to udělá stále větší počet, Tapisérie duality prostě odpadne.
Začátkem července, jsme s Emanaku vykládali naše "Karty AN", a oba jsme si vytáhli kartu "TADY A TEĎ", což se nám stává zřídka. Zřejmým vysvětlením této karty je vtáhnout všechny rozeseté energie do TADY A TEĎ. A když jsem si tu kartu vytáhla, stalo se něco nečekaného...................

Mahatma - Další pomůcka na vaší cestě transformace – „Kosmická úroveň Univerzálního světla“

27. července 2016 v 7:31 | Natalie Glasson |  Channeling


Chanelováno Natalií Glasson - 17. května 2016

Zdravím vás, jsem Vesmírný Logos, Mahatma, také známý jako Avatar syntézy. Z mé pozice na kosmické úrovni je mým záměrem předávat světlo a vědomí Stvořitele všem. Světlo, které kosmická úroveň předává, je nejčistší a nejrychlejší vibrace světla, která může být pociťována před úplnou integrací se Stvořitelem. Jde o velmi silnou podstatu, ke které se můžete dostat kdekoliv pobýváte ve vesmíru Stvořitele, a která vám názorně předvede a odhalí vaše pravé já. Pravda o vás samých, kterou si uvědomíte, je mimo vaše fyzické nebo osobnostní přesvědčení; může to být dokonce porozumění, které je v tuto chvíli pro vás nepředstavitelné, a přesto přinese hluboký pocit uklidnění, pravdy a čisté lásky.

Mnoho lidí, kteří se chtějí propojit na hlubší úrovni s jejich duší, vyšším já, vnitřní pravdou, nebo dokonce Stvořitelem, se propojují s kosmickou úrovní, neboť poskytuje obrovské možnosti stáhnout si inspiraci, stejně jako umožňuje velké přechody z prostorů zmatku, strachu nebo pocitů uvíznutí. Energie kosmické úrovně nabízí silnou podporu světla, která vytváří prudký nárůst ve vašem duchovním vývoji...............


Kryon - Nechat se vést vyšším vědomím

27. července 2016 v 7:28 | Barbara Bessen |  Channeling


Informační dopis č. 2/2016 Barbary Bessen s poselstvím Kryona
Milí přátelé,
zatímco píši tyto řádky, dívám se do dáli na zelené louky, pole a stromy. Od začátku roku bydlím v "holštýnském Švýcarsku". Je tady nádherná malebná krajina, trochu kopcovitá, jak již sám název napovídá. Z drsného klimatu pobřeží Baltského moře jsem se přestěhovala do přívětivé krajiny s jemným vánkem. Tato oblast s mnoha jezery je velmi poklidná a jak se hezky říká o venkově, čas tu plyne pomaleji. Užívám si to.
Před několika týdny k nám proudila citelně velká vlna božské síly z centra galaxie.Vnímala jsem ji s lehkou nevyvážeností a občasnými závratěmi. Jako kdyby se člověk vznášel na obláčku. Také jsme pociťovala čas od času lehkou únavu a připadala si, jako kdybych nebyla úplně přítomná.

Pomalu bych si začala myslet, že se dostávám do věku lehkého zapomínání. Je vlastně úžasné, že člověk už neví o všem, co prožil. Když se to však týká krátkodobé paměti, pak takové výpadky dokáží zkomplikovat každodenní život. Kryon k tomu říká, že "jde o silnější vlny k většímu projasňování", které nás všechny zasahují. Otřásají v základu našimi starými zásadami, názory, jak by měl člověk žít a s tím souvisejícími zastaralými zakořeněnými vzorci chování. Záležitostmi a znalostmi, které už nepotřebujeme. Hm, opravdu nemusím vědět, kdo ve 2. třídě seděl vedle mě ve škole. Ani jak se jmenovala ulice, kde jsem měla svůj první byt. Když se mě někdo ptá, kdy a jaké semináře jsem v posledních letech vedla, musím se zamyslet a pokusit se to dát dohromady. Často mi mí úžasní pomocníci v různých městech vyprávějí o nějakých veselých historkách ze seminářů a ptají se mě, jestli se na ně pamatuji. Nepamatuji, většinou ne. Nějakým způsobem mám vymazanou paměť................

Kryon - Tolik se toho děje

27. července 2016 v 7:24 | Barbara Bessen |  Channeling


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, červen/červenec 2016
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je pro mě radostí, že se s vámi opět mohu úzce spojit. Přesněji řečeno, jsem s vámi se všemi ve spojení vždy. V tento okamžik se však vědomě k sobě přibližujeme. Jako kdybychom se společně posadili v kruhu a příjemně se bavili. Vyměňujeme si informace. Odhaluje se mi tvá úroveň vědomí, emoční vyladění, tvé myšlenky, tvá funkce na Zemi a mnoho dalšího. Teď se před tebou velmi blízko ukláním a věnuji se ti. Vlastně se to teď děje se všemi, kdo toto čtou. Vcházím k vám velmi blízko. Působí to velmi individuálně a také to tak je.

Přesto mohu s mnoha z vás a se všemi zároveň komunikovat, na každého jednotlivce zcela zaměřit svou pozornost a zároveň vést debatu se všemi. Umožňuje mi to moje interdimenzionalita. Tohle na viditelné úrovni nedokážeš. Přesto tě však ujišťují, že jsi úzce spojen s mnoha dalšími bytostmi, nejen s lidmi, reaguješ na ně, vyměňuješ si s nimi informace, v jednom z tvých dalších těl s nimi něco podnikáš. Závisí to na tom, jak dalece jsi již rozvinul svá výše vibrující těla. Aby ses totiž mohl manifestovat ve fyzickém těle, zvolil sis stejnou cestu jako Země, totiž sklouznout z výše vibrující úrovně do nižší úrovně.............

Saint Germain - Žít v souladu se svým zaměřením

27. července 2016 v 1:37 | Barbara Bessen |  Channeling


Informační dopis Barbary Bessen s poselstvím Saint Germaina, červenec 2016
Milí přátelé,
podobně jako i vy často dostávám otázku: Co vlastně děláš jako povolání? Většinou odpovídám, že pořádám semináře a píšu knihy. Ano, a co vlastně předáváš lidem, následuje další otázka. Zadívám se pozorněji na tázajícího, respektive se do něj vcítím, abych zjistila, jaká odpověď by pro něj byla vhodná a srozumitelná. Dřív, když jsem před 15 lety začínala, jsem často odpovídala, že jsem médium a dodala: "Pracuji s Kryonem. Znáte Kryona?" Nemusím asi dodávat, že většina odpověděla záporně, často s neskrývaným údivem.

Doba se však změnila. Dnes mohu mluvit o práci, kterou dělám, docela často a otevřeně, dokonce i s "normálními" lidmi, se kterými se třeba setkám v kavárně nebo v čekárně u zubaře. Většinou se setkávám s jejich zvídavou reakcí. Chtějí o mé práci vědět víc a to mě samozřejmě těší. A těší mě, že stále víc lidí pracuje s "našimi" nástroji, totiž s těmi, které nám duchovní přátelé poskytují jako takzvané pracovní pomůcky. I lidé v léčitelských povoláních jsou stále víc otevřeni duchovní léčitelské práci. Dokonce i ve zdravotnictví začínají tento způsob léčení přijímat. Je to skvělé.

A pokud se mě někdo zeptá na účinky mé práce, odpovídám dnes takto: "Mým úkolem je nabízet a předávat lidstvu pomocné nástroje a energie z duchovního světa podporující proces transformace, probouzení a léčení, v němž se nacházíme. A často k tomu ještě dodávám: "V posledních třech letech je velmi oblíbené a účinné "napřímení páteře", jak nám radí Kryon a archanděl Michael a léčba "Zlatou vlnou". Ať už na našich seminářích, cestách nebo doma s pomocí CD nás tato léčení pozvedávají do pole Jednoty, které nás pak podle toho, jak jsme připraveni, slaďují s božským modrotiskem našeho těla. Takto zažíváme léčení. Měla bych ještě zmínit, že ohledně tohoto léčení a jeho účinků přichází od vás hodně reakcí. Jsou to skutečně nádherné nástroje pro naši cestu domů. Stačí je jen používat! ........

Nic v životě není náhoda. Příhody dvou andělů.

26. července 2016 v 7:50 | http://www.pronaladu.cz |  Duchovní růst


Dva andělé, žena spěchající do práce a příkré schodiště.

- Postrč ji, říkám, postrč ji trochu!
- Vždyť ty schody jsou strašlivě příkré, upadne a přizabije se na nich!
- Dám jí záchranu, jenom si zlomí nohu!
- To je hloupost, vždyť ta ženská spěchá do práce, už tři dny po sobě přišla pozdě!
- No, a teď ještě bude nejmíň tři týdny na nemocenské. To ji pak vůbec vyhodí.
- Ale to nejde, co bude dělat bez práce, přijde o slušný plat!
- Postrč ji, říkám ti, pak ti to vysvětlím, postrč ji trochu!

Stejní andělé, silnice, dvě ženy ve služebním autě, velká rychlost. Před osobním autem jede valník naložený kládami.
- Shoď tu kládu, netahej ji jen tak!
- Ta kláda může zabít, zvlášť v té rychlosti! Když jim vletí do čelního skla, bude po nich - a mají děti!
- Shoď to, já ji odkloním, jen se polekají.
- Ale proč, proč je chceš polekat?!
- Není čas, pak ti to řeknu, hned za zatáčkou je plakát "Čekají vás doma!", to už se z leknutí otřepou, připoutej jejich pozornost k tomu plakátu, ať zastaví.
- Obě pláčou, volají domů, to je tak surové!

Korporátní večírek. Dva andělé, muž se snubním prstýnkem na ruce a dívka.
- Ať se ještě napije.
- To stačí, už je opilý, hele, jak po ní kouká!
- Nalej mu ještě, ať pije!
- Má doma ženu a dvě děti, vždyť už se vůbec neovládá a zve tu holku do hotelu!
- Tak ať - a ona ať souhlasí!
- No tak to máš - souhlasila, odcházejí, to je prostě hrůza! Jeho žena se to dozví a rozvedou se!
- Tak tak, bez hádek to nepůjde. Tak to taky bylo myšleno.

Západ slunce, dva andělé.

- Tohle je teda práce, samý stres!
- Ty jsi první den na téhle úrovni, co? Tohle už je takový level, učení stresem, kamaráde, na první úrovni se učí knihami a filmy, ale tady už máme ty, kterým knížky nepomůžou. Musíš je z vyježděných kolejí vyhodit stresem. Jinak se nezastaví a nezamyslí. Proč žijou, jak žijou…
Ta první žena, zatímco bude doma sedět se zlomenou nohou, se vrátí k šití. Až ji vyhodí, už bude mít pět zakázek a vyhazov jí ani nezkazí náladu. Dřív, když byla o dost mladší, už to dělala a byla to paráda! A teď už deset let odkládá návrat k tomu, co jí baví, v čem je dobrá, říká si, že sociální jistoty jsou sociální jistoty, je to víc, než duševní pohoda a spokojenost. Přitom jí šití vynese víc a jak bude spokojená!

Z těch dvou žen, co na silnici plakaly, dá jedna za týden výpověď. Dojde jí, že její místo je doma u dítěte a manžela a ne aby kvůli práci žila týdny po hotelích v cizích městech. Narodí se jí druhé dítě, bude studovat, stane se psycholožkou - ti spolupracují s první úrovní.
A co ta nevěra? Copak ta může být užitečná? Vždyť to rozvrátí rodinu!
Rodina? Tam dávno žádná není! Žena zapomněla, že je ženou, muž po nocích pije, věčně se hádají, jeden druhého vydírá dětmi. To bude dlouhý proces. A bolavý. Ale každý z nich se zamyslí, žena začne číst ty vaše knížky a uvědomí si, že úplně zapomněla na ženskost. Naučí se s mužem komunikovat jinak…

- A podaří se tu rodinu zachránit?
- Šance tu je. Všechno bude záležet na té ženě!
- To je teda práce!
- Zvykneš si, má to výsledky! Jak člověka vyženeš z jeho pohodlíčka, hned se začne hýbat! Většina lidí je tak založená.
- A co když to nepomůže?
Je ještě třetí úroveň, tam se učí ztrátami. To už je o něčem úplně jiném…
To se jen zdá, že za všechno se dá platit penězi.
Za všechno důležité se ve skutečnosti platí kousky duše.

Z knihy Iriny Seminové "Čas zázraků".

Doreen Virtue: Karetní výklad pro týden od 25. 7. do 31. 7. 2016

25. července 2016 v 7:35 | Doreen Virtue |  Horoskop


30. týden 2016 - Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 25. do 31. července. Máme tady teď období tropických bouří, a tak jsme tu dnes uvnitř a modlíme se za bezpečí všech. Rádi bychom do našeho světa v tomto divokém čase vnesli více míru, světla a lásky, místo abychom upadali do starostí a strachu. Budeme tedy pracovat s Božími anděly, aby nám pomohli zůstat v míru.

Dnes bych k tomu použila své úplně první karty, které jsem vytvořila ještě v 90.letech - Andělské karty. Nejen, že jsou mými úplně prvními kartami, ale jsou také symbolem vytrvalosti a víry v sebe, neboť jak možná víte, vydavatel je čtyřikrát odmítl vydat, než se tak skutečně stalo, protože jsem byla vytrvalá a neustále ho o to žádala. Chtěli se mě už zbavit, tak souhlasili, že vydají 500 kopií před Vánocemi… a okamžitě byly rozebrány a zbytek už je historie. Dnes už mi věří, když jsem vedena k tomu něco vydat. Tyto karty jsou pro mě tedy symbolem víry v sebe samu, a možná tedy i někteří z vás potřebují toto poselství slyšet.

Tak jako každý týden se nad kartami nejprve pomodím, zamíchám je a ptám se přitom, co máme pro tento čas vědět ohledně toho, jak můžeme tento týden učinit lepším jak pro sebe samé, tak i pro druhé. Pro začátek týdne je tady Archanděl Michael. Tato karta je znamením bezpečí a ochrany a toho, že je na vás dohlíženo. Možná jste se strachovali a dělali si starosti, protože jste hodně sledovali zprávy - dochází teď kolem nás k mnohému násilí, a to v nás přirozeně vyvolává pocity zranitelnosti a obavy. Archanděl Michael nám touto kartou připomíná, že jsme vždy v bezpečí, pokud následujeme své vnitřní vedení. Říká nám, že nás chrání a dohlíží na nás - a dostávám také zprávu, že dohlíží na celý náš svět. Neupadejte tedy prosím do žádného katastrofického myšlení. To, co je děje, je opravdu hrozné, ale jako člověk, který na této planetě žije už přes padesát let vám říkám, že na této planetě vždy bylo příšerné násilí a dramata.

Tím to prosím vás nijak nesnižuji ani nepodceňuji, ale je to prostě tak - vždy se to dělo. A život jde dál. Nepřemýšlejte o tom tedy způsobem, jako že "to je ONO" ani nic tragického, jsou to srážky energií, temnoty a světla, názorů o tom, jak by co mělo být, atd. Archanděl Michael nám chce připomenout jednu věc: mír. Boží mír se nachází uvnitř každé jediné osoby, a na ten se chceme zaměřit, namísto ega jiných lidí. Takže než začneme obviňovat a stěžovat si, začněme si místo toho hledět vlastní práce na konání Boží vůle míru.
Děkujeme ti, archanděli Michaeli. A pamatujte, že Michael nenáleží k žádnému náboženství a nemá ani žádné tělo, takže se nemůže unavit, nemusí si vybírat, s kým bude, je schopen být všude zároveň.

Nádhernou kartou pro střed týdne je Uzdravení. To má samozřejmě osobní význam pro každého z vás, kdo se uzdravujete, fyzicky i citově, stejně tak i pro vaše milované blízké. Říkají však, že je to i poselství globální a že je ve světě v pohybu léčivá míruplná energie. Chtějí tedy, abyste se soustředili na širší obraz, namísto aktuálních hrozných zpráv. Abyste si uvědomili, že většina lidí je míruplná, vychází spolu, je šťastná, že většina lidí si přeje mír a NEJSOU násilní. Andělé nám říkají, že čím více se budeme soustřeďovat na tuto většinu a na věci, které jsou dobré, tak tím více tohoto dobra budeme na naši planetu přinášet ve větší míře.

Ještě k této kartě říkají, že máte sami léčivou energii a že se nemáte bát ji využívat. Abyste ji pustili ven a přinesli ji nejen svým drahým a světu, ale i sobě samým, drazí. Nezapomínejte do toho všeho zahrnovat i sebe.
Podívejme se, co nám vyšlo na konec týdne… oooooh, vyšla tu Nová láska. Je to karta s anděly cherubíny, která představuje vás, jak si nacházíte nového partnera či partnerku. Avšak pro tentokrát mi říkají, že to má globální poselství o nové lásce, která se zrodí v našich srdcích. Nejen romantická, ale Božská čistá nepodmíněná léčivá láska. Nakonec právě láska je odpovědí, která nám přináší bezpečí a jasnost. Říkají nám tím tedy, že na naši Zemi přichází nová láska, vlna nové lásky, která nám všem přinese více míru.

Máme tu tedy nádherný, nádherný léčivý týden. Soustřeďujte se na toto léčení namísto iluzí, které vám posílá vaše ego. Udržujte si mír ve svém srdci, a TÍM přispívejte k míru ve světě. Jsem na vás velmi hrdá za všechnu tu práci, kterou tady vykonáváte - vím, že pracujete velmi tvrdě jak na svém vlastním léčení, tak i na léčení druhých a světa. Pamatujte si, že je důležité se modlit místo abychom si dělali starosti. Starosti nikdy ničemu nepomohou, ale modlitba ano. Buďte velmi opatrní na to, co sledujete nebo posloucháte, protože vaše tělo nerozlišuje, zda se to, co vnímáte, děje někomu jinému, nebo vám samým. Prokažte si tedy laskavost a dobře si vybírejte, co budete sledovat, poslouchat, číst a také říkat. Je to týden zasvěcený míru.

Posílám vám spoustu lásky, míru, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

autor: Doreen Virtue
zdroj: https://youtu.be/grhpX4k9pW4
překlad: Magda Techetová

Abraham Hicks – Tajemství prosperujících vztahů

24. července 2016 v 0:21 | Esther a Jerry Hicks / http://abraham-hicks.cz/ |  Vztahy


Host: Mojí další otázkou je- když tohle člověk praktikuje nebo když dělám něco pro změnu, a vydám se tím směrem, tak někdy nejsem v souladu s těmi v mé blízkosti, možná přítel/přítelkyně… nebo i jiní lidé. Jste na jiném místě, ale musíte převzít zodpovědnost, protože jste si ty lidi přitáhnuli tam, kde jste v té době byli. Je tedy obtížné dělat něco z nového úhlu pohledu, protože oni teď nejsou s vámi, ale přesto jsou každý den ve vašem životě. Chtěla jsem se zeptat - jak to může člověk zvládnout?

Abraham: Dejte nám nějaký příklad.
Host:Například vlastní partner, se kterým žijete. Vybrali jste si ho. Nějakým způsobem jste nechali Zdroj, aby vás záměrně dal dohromady. Nabízíte vibraci a zákon přitažlivosti ji spojil s podobnou vibrací a teď co? Jste na místě, které je od místa, kde je váš partner, velmi rozdílné. A je tedy dost obtížné prožívat mnoho radostných momentů nebo být stejného názoru.

Abraham: Zde je jedna věc. Líbí se nám, že jste uznala, že jste se potkali díky tomu, že jste byli vibrační shodou. Jinak byste nebyli spolu. A ve svém příkladu jste se zaměřovala jinak než ten druhý. Někteří říkají, že já rostu a ten druhý ne. Ale teď nejsme na stejném místě. Chceme, abyste pochopili, co jsme dnes začali s první otázkou. Pokud si vyberete věci, které se vám na tomto člověku líbí nejvíce, a budete se na ně soustředit tím, že si je budete zapisovat, myslet na ně před usnutím a necháte tyto věci být větší částí vašeho uvědomění, dokud se nevycvičíte do místa, kdy je budete vnímat jen v tom nejlepším světle.

A zákon přitažlivosti vám doručí více věcí, které se s těmi věcmi shodují. Když se zaměříte na všechny vlastnosti nějakého člověka a budete je pozorovat ve jejich úplnosti, a budete pozorovat věci, které se vám líbí a nelíbí, tak všechny tyto věci budete udržovat blízko sebe. A zákon přitažlivosti vám bude neustála dodávat příležitosti všechny tyto věci prožít. Ale když si budete selektivně vybírát věci, které na tomto člověku máte nejraději, tak se vám budou tyto věci více objevovat, zatímco věci, na které se nezaměřujete, začnou mizet...............

Neviditelným vláknem jsou spojeni ti, jimž je souzeno se setkat

22. července 2016 v 7:31 | http://www.pronaladu.cz |  Vztahy


Nepřicházíme na tento svět jen sami o sobě, i když na první pohled by se mohlo zdát, že narození je nový počátek, nepopsaný list papíru. Nové možnosti, nová setkání, nové vědomosti. Proč ale potom, jak dospíváme, sílí v hloubi naší duše vědomí, že někde na tomto světě je člověk, který se nám velmi podobá, přesněji řečeno, ne podobá, ale je nám nesmírně blízký a nevyhnutelně se s ním setkáme? Je nám bližší než rodiče, než ti nejbližší přátelé a zároveň je pro nás největší hádankou ve Vesmíru. Je někde tam, za hranicí rozumu, předurčený, jediný a skutečný.
A po cestě života jdeme s neodbytnou myšlenkou, že někde tady už už na něj narazíme. Možná už za nejbližším rohem, možná za týden anebo za těch nejneuvěřitelnějších okolností. Všechno se může stát. A zároveň potkáváme po cestě i jiné lidi. Zajímavé, hezké, přitažlivé. Hormony vyvádějí, city kypí a nikdo nic nenamítá. Zdá se, že by to mohla být i láska. Skoro opravdová.

Přejde však nějaký čas a s ním se navrací pocit, že něco není, jak má být. Ten malý maják v hrudi, který nás neustále táhne hledat toho jednoho, nezmizel. A dává nám najevo, že ten vedle nás není ten pravý. Cesta života nás láká dál, kamsi do neznáma, kde možná je skutečně On. A nový člověk, nové setkání… Nový obrat citů. A zase mimo…
Čím delší cestu ujdeme, tím méně víry v to setkání nám zbývá. Ozývají se pochyby. Existuje vůbec ten, koho hledám?

Právě tehdy, když se vzdáme všech pokusů ho hledat, když se zcela smíříme s faktem, že ten druhý zkrátka neexistuje, když to úplně vzdáme a přijmeme jako stav věcí vůbec a svou samotu zvláště… Tehdy se neviditelné vlákno napne a vysílá signály tomu druhému. A události se dávají do pohybu. Sejdou se dvě samoty, které už ztratily jakoukoli víru, že se najdou.

Kouzelným neviditelným vláknem jsou spojeni ti, jejichž cesty se mají protnout. Najdou jeden druhého až když porozumí podstatě svobody a samoty, až moudrost převáží nad hloupostí a smíření nad tvrdohlavostí.
Setkají se. Čistí, upřímní, rovní, připraveni milovat a dávat a být ještě lepší. Protože dva jsou více než jeden. Ve dvou jsou silnější. City i moudrost se znásobují a mají před sebou celou věčnost k experimentování. Jejich setkání jim přináší nové možnosti. Takové, jaké lze najít jenom ve dvojici. A svět jim zatleská, protože podobné svazky s sebou vždycky nesou světlo a poznání pro všechny okolo.

Vzdálenosti, lidé, ani žádné okolnosti jim nemohou zabránit v naplnění jejich poslání. Setkali se. To hlavní se tedy už stalo. Všechno ostatní je jenom otázkou času. Hlavní je si pamatovat, že skutečná láska není jiskrou v ohni života. Je sama ohněm. A v jeho plameni shoří vše, co by jim bránilo být spolu.
Kouzelným neviditelným vláknem jsou spojeni ti, jimž je dáno se sejít.Tím vláknem je Opravdová Láska.

Soleil

Jennifer Aniston – „Aby bylo jasno“ (věnováno všem ženám)

21. července 2016 v 15:25 | Jennifer Aniston |  Ostatní


Popravdě, je to vůbec poprvé, co reaguji na pomluvy jako takové. Nerada dávám energii lžím, na kterých se vydělává, ale chtěla jsem se stát součástí důležité konverzace, která již začala a je nutné v ní pokračovat. Protože nejsem na sociálních sítích, rozhodla jsem se, že o tom napíšu sem.
Aby bylo jasno, ne, nejsem těhotná. Jen toho mám všeho dost. Mám po krk šmírování a zostuzování lidí podle toho, jak vypadají - pod rouškou "žurnalismu", který vše schovává za svobodu slova a novinky o celebritách.
Každý den jsme já i můj muž obtěžováni desítkami agresivních fotografů, kteří na nás čekají blízko domova, nebo jsou schopni urazit šokující vzdálenosti, jen aby získali fotku. I když to v důsledku znamená naše ohrožení nebo ohrožení kolemjdoucích. Mimo aspektu bezpečnosti veřejnosti bych se ale ráda soustředila na větší obrázek toho, co šílený bulvár reprezentuje pro nás všechny.

Pokud pro někoho z vás představuji určitý symbol, potom jsem zřejmě jistým příkladem toho, jakým měřítkem posuzujeme my, jako společnost, svoje matky, dcery, sestry, ženy, přítelkyně nebo kolegyně. Tato objektivizace a kontrola žen, které jsme podrobovány, je absurdní a znepokojivá. Způsob, jakým mě média líčí je jednoduše odrazem toho, jak obecně vnímá tato společnost ženy v rámci nějakého pokrouceného standardu krásy. Někdy tyto kulturní standardy prostě potřebují odlišnou perspektivu, abychom mohli vidět, co jsou doopravdy zač - tedy kolektivní souhlas… Podvědomá dohoda.................

POSELSTVÍ OD JESHUY

21. července 2016 v 15:08


Jste stateční, jste odvážní. Jste bojovníci Nové Éry. Žádám vás o to, abyste věřili sami sobě a svému poslání. A pokaždé, když se cítíte přemoženi silnými emocemi či temnými myšlenkami, odpočiňte si na chvíli a spojte se svým vnitřním já, centrem ticha uvnitř. To je zakotvení Nové Éry. Kotva již byla spuštěna. Mír již ve vašem srdci existuje. Jediná věc, kterou nyní musíte udělat, je vracet se k němu a znovu a znovu se ukotvovat v tomto ohnisku míru a jasnosti.

Nezabředávejte do dramatu a rozruchu. Emocionální nepokoj není přítelem pravdy. Je to spolehnutí se na tichý, poklidný a jasný hlas svého srdce a uvědomění, že nejste sami. Stojíme vedle vás s každým vaším krokem, který na této cestě činíte. Miluji vás a žádám vás, abyste přijali mezi vás moje energie lásky. Je mým horlivým přáním sloužit vám v tomto historickém okamžiku a podporovat vás na vašich někdy namáhavých cestách ke světlu.
Jeshua <3

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.7. - 24.7. 2016

20. července 2016 v 11:56 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
na vyšších rovinách existence se toho děje mnoho, odehrává se mnohé. Svět, jak ho znáte, prochází očistou na všech úrovních. Znamená to prosít, zpracovat a rozpustit mnoho vrstev, které jdou napříč generacemi. Neinformovanému pozorovateli se zdá, že se svět zbláznil, ale tak to není, je v tom vyšší smysl a na to vy - pracovníci Světa, musíte pamatovat a soustředit se na to. Je to znamení, že je ve vašem světě cítit větší světlo. Nicméně, pracují však i jiné síly, které se snaží zmařit dopad těch vyšších frekvencí a energií tím, že vytvářejí mezi lidmi na celém světě zmatek, bolest, a utrpení.

Takže se o vládu nad světem snaží dvě různorodé polarity. Ti, co patří ke Světlu, co udržují světlo, si jsou velmi dobře vědomi, že jejich účast je klíčová a že je to působení na bázi nenásilí. Chápou, že se jedná o jejich působení na energetické úrovní, na úrovni záměru, aby mohly zvítězit Světlo a Božský plán. Jak se vrstvy očišťují, mnoho toho, co bylo drženo v DNA a v srdci každého člověka na planetě vychází na povrch, je vyneseno, očišťováno a je to velmi nepříjemné. Někdy je to vysilující, ale nakonec ve výsledku přichází větší vnitřní svoboda.
Nebojte se, milovaní, více otevřít svá srdce. Toto je čas, toto je okamžik, kdy se musí projevit vše, čím jste. Mezi vámi je mnoho těch, co se cítí unaveni, kdo se stávají otrávení a cyničtí - myslí, že se na planetě nikdy nic nezměnía my jim říkáme: prosím, udržujte své světlo, udržujte vizi mírového světa. Může to přijít v mžiku, pokud bude sjednocena úroveň, která bude tuto vizi mírového světa udržovat; stane se to, dojde k tomu. Neztrácejte naději, neztrácejte víru. Světlo je tady, světlo DĚLÁ svoji práci.

Každý člověk na planetě hledá v srdci odpovědi. Ptá se, touží po lepším životě, po lepším způsobu života a bude to narůstat a bude se to u lidí na celé planetě vyskytovat čím dále, tím častěji. Intenzita emocionálních těl lidstva světa roste, takže tato doba je testem.Je to doba, kdy je od každého žádáno, aby si vybral:nechat odvést svou pozornost destrukcí v podobě světových událostí, k nimž dochází, anebo si zvolit, že bude soustředěn a uzemněn v pravdě své bytosti, v pravdě svého původu, v pravdě, že je dítkem Božím a že každý člověk na planetě je stejný.

My, z vyšších dimenzí, se na vás díváme, milovaní pracovníci světla, a vidíme, že si přejete manifestovat a zažívat nejvyšší výsledek, ale že se stáváte netrpělivými, že si myslíte, že to, o co jste se mnoho desetiletí snažili, se vlastně nikdy neuskuteční. Je čas udržovat si svou víru a své přesvědčení, že k nejlepšímu možnému výsledku a pozitivnímu konečnému výsledku toho, co předpověděl a nařídil Bůh, dojde. Neustávejte ve svém snažení. Stojíme s vámi v tomto velkém díle, podporujeme vás a dodáváme vám sílu.
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.


©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Michael - Dokonalost Stvořitele

20. července 2016 v 11:54 | Natalie Glasson |  Channeling


Poselst AA Michaela Přijala Natalii Glasson - 3. června 2016

Já, Archanděl Michael, vás přicházím pozdravit s láskou a andělským požehnáním. V hloubi svého srdce uchovávám vibraci dokonalosti Stvořitele, kterou hojně vyzařuji do vašeho bytí i kolem něj.Vibrace dokonalosti Stvořitele existuje ve všech bytostech; je přirozeným aspektem vaší podstaty, duše a pravdya přesto je to něco, co se v současné době aktivuje plněji a přitahuje vaši pozornost. Bytosti Venuše, které vám a Zemi po celý rok 2016 předávají svou energii posvátné lásky, podporují lásku, aby proudila četnými úrovněmi vašeho bytí. V této době se jejich láska ukotvuje ve všech úrovních a vibracích vaší duše neboli božská esence spouští aktivaci dokonalosti Stvořitele ve vás. Když se vibrace dokonalosti Stvořitele aktivuje, může vyvolat sérii nových vtělení světla a sebe sama a také úsvit nových perspektiv.


Dokonalost Stvořitele je přítomna ve všech aspektech Stvořitelova vesmíru v různé energetické míře. Dokonalost Stvořitele můžeme rozpoznat jako esenci, skutečnou vibraci a vědomí Stvořitele. Je v ní vibrace jednoty, míru, lásky, vědění a v podstatě vše, čím je Stvořitel. Je to kombinace toho, co si představujeme, čím je nejvyšší Tvůrce či Zdroj všeho, co jest. Abychom se propojili s dokonalostí Stvořitele a zažili ji, je třeba se zaměřit na božský proud Stvořitele, poddat se mu a přijmout ho.Božský proud si můžeme představit jako nepřetržitý proud energie životní síly, který skrze nás proudí, vede nás kupředu, energetizuje nás a hlouběji nás probouzí. Božský proud můžete procítit jako abstraktní energii, která je od nás oddělená ve svých projevech, ve stvořených bytostech, a přesto se božský proud Stvořitele šíří z každé bytosti na Zemi i z vnitřních rovin.....................

Lee Carroll - New Age - Z Kryonovy knihy 7 - Dopisy z domova

20. července 2016 v 11:51 | Lee Carroll |  Channeling


Není náhoda, že je toto první kapitola. Chtěl jsem, aby toto mé sdělení bylo hned na začátku knihy. Už brzy zde budete číst Kryonova poselství, ale toto je velmi lidská komunikace. Týká se dlouho diskutovaného hnutí New Age a prezentujeme ji zde zejména pro ty, kteří jsou zvědaví (jako jsem býval já).
Možná, že se vás některý z vašich přátel požádal, abyste si přečetli tento úryvek z knihy - aby vám pomohl pochopit, "kým se v této době stává". Možná jste se obávali, že se připojil k nějakému kultu či sektě. Abyste svého přítele pochopili, nemusíte číst jakoukoli další část této "duchařské" channelované knihy. A tato informace zde není prezentována proto, aby změnila vaše náboženství. Jejím účelem je vás jen informovat a možná dosáhnout i toho, abyste eventuálně změnili svou úroveň tolerance.

Takže kdo toto píše? Ano, jsem channeler a autor této knihy, ale než jsem začal být "divný", byl jsem 20 let velmi logickým zvukovým technikem a přemýšlel jsem velmi "prakticky". Vlastně si myslím, že stále uvažuji jasně - jen jsem "divný". Že jsem byl technik, to mne automaticky nevylučuje z duchovního myšlení. A má intuice v duchovních záležitostech nakonec zvítězila nad tím, co mě od mala učili o Bohu. Pro mne to bylo velmi logické. Víc než všechny ty historické mýty.

Mnozí slyší slovo "New Age" a mají celou řadu předem vytvořených dojmů, o čem to všechno je. Někteří okamžitě myslí na létající talíře, kulty, astrologii, tarot, pitvání mimozemšťanů, minulé životy a hordy lidí seřazených ve frontě u jasnovidce. Nepopírám, že mnoho z těchto věcí hraje v celkovém obraze New Age svou roli. Ale nejprve, dovolte, abych vám představil jinou perspektivu.
Prosím, určete víru spojenou s následujícím: Jonestown, odnož Davidiánů poblíž města Waco, sekta Nebeská brána (sebevražedná sekta, která se po své smrti měla přenést na létající talíř za Hale Boppovou kometou - pozn. překl.: viz Kryonova Kniha Šest). A denverská sekta, která je nyní (květen 1999) v Izraeli a čeká na změnu tisíciletí, aby jejich vůdce mohl zemřít v ulicích Jeruzaléma a po třech dnech povstat z mrtvých..............

Ho'oponopono v praxi

20. července 2016 v 8:42 | Joe Vitale |  Duchovní růst


Když jsem se v říjnu 2006 účastnila třídenního semináře Landmark Forum, pomohla mi Joeova zkrácená léčebná technika doslova zastavit potoky slz. Stalo se to během cvičení nazvaného "bytí s lidmi" nebo tak nějak. Aby "lidé byli s lidmi" rozdělil vedoucí semináře sedmdesát účastníků do čtyř rad a pak jsme se střídavě otáčeli, jedna řada po druhé, a abychom byli s lidmi, dívali jsme se navzájem do OČÍ. Já jsem byla ve třetí řadě.
Vedoucí vyzval nejprve první řadu, aby vystoupila na pódium a pohlédla do publika. Dívali se na nás, kteří jsme seděli na sedadlech. My jsme jejich pohledy opětovali. Pak byli vyzváni lidé z druhé řady, aby se také postavili na pódium, čelem k lidem z řady jedna, ve vzdálenosti přibližně třiceti centimetrů. Po dobu asi tří minut si tito lidé vzájemně hleděli do očí. Pak druhá řada opustila pódium a vrátila se na místa. První řada zůstala na pódiu, aby se dívala na nás, sedící, a my jsme se dívali na ně.

Čím více se blížila chvíle, kdy jsem se měla ocitnout na pódiu, tím více jsem si uvědomovala svou nervozitu, ale nevěděla jsem proč. Začaly se mi potit ruce a všimla jsem si, že se na židli vrtím. To, co jsem měla udělat, bylo tak jednoduché. Celý život jsem přece během rozhovoru s lidmi, ať již cizími, či přáteli, navazovala kontakt očima. Neměla jsem se čeho bát.

Pak jsem si vzpomněla, že když jsem se účastnila svého prvního semináře Landmark Forum, podělil se s námi vedoucí o svůj zážitek ze stejného cvičení. Řekl, že když asi před dvaceti lety poprvé cvičil jako řadový účastník, třásla se mu kolena tak, že mu mezi ně musel jeden z asistentů dál svou bundu, aby nebylo slyšet zvuk, který vydávala.
Když jsem pomyslela na to, co řekl, měla jsem chuť odejít z místnosti. Řekla jsem si, že nepotřebuji pokračovat ve cvičení, protože se lidem do očí stejně dívat umím. Věděla jsem ale, že opuštění místnosti není tolerováno. Zůstala jsem tedy na svém místě, potila se a vrtěla. Když má řada konečně ystoupila na pódium, stáli jsme třicet centimetrů od lidí z druhé řady a navzájem jsme si hleděli do očí. Bože!

Vždyť se nemusím dívat na padesát lidi. Stačí jeden, myslela jsem si. Vedoucí nás rozestavěl a začal nás provádět tříminutovým sebepoznávacím procesem. Po prvních deseti vteřinách jsem se nekontrolovatelně rozbrečela, z očí mi tekly proudy slz a nevěděla jsem proč. Nedokázala jsem přestat. Pokaždé, když jsem se podívala na svého partnera naproti, jsem se rozbrečela. "Řado tři odejděte, prosím, vlevo!" zaslechla jsem. Poděkovala jsem svému partnerovi a vzdálila se.

Co se to se mnou, proboha, stalo?! Měla jsem naslouchat svému vnitřnímu hlasu, ale neslyšela jsem zhola nic. Byla jsem zdrcena . . . a neměla jsem slov. Nic jsem se nedověděla! Co je to za cvičení?! Byla Jsem zmatená, zahanbená a přemítala jsem o svém zážitku. Cvičení přede mnou na pódiu pokračovalo. "Řado tři, zastavte se, prosím, otočte se doprava a jděte na pódium!" "Ne! Už znovu NE!" vřeštěla moje mysl. Teď se má řada dívala směrem k hledišti. Přežila jsem ty tři minuty jedině díky tomu, že jsem se nedívala na lidi, kteří hleděli na mně. Pak přišla na pódium řada čtyři a třicet centimetrů ode mne stála tváří v tvář nova partnerka, tentokrát starší přívětivá žena, která se na mě nesměle usmívala. "Myslím, že to tentokrát zvládnu, " řekla jsem si. Vzápětí na to se mi ale začaly drát slzy do očí. Pokaždé, když jsem pohlédla své partnerce do očí, zalily mi oči proudy slz a musela jsem se otočit jinam. Laskavě se snažila mě utišit a říkala, že vše bude v pořádku. Cítila jsem se trapně a zmateně - kvůli svým nevysvětlitelným návalům slz. Vedoucí semináře nás stále naváděl, abychom naslouchali všemu, co se děje v naší hlavě, všemu, co říkáme sami sobě. Můj hlas ale nepromlouval.

V jedné chvíli mi do hlavy vstoupily myšlenky, které byly jednoznačně lepší než to, co tam už bylo. Okamžitě jsem se podívala na svou partnerku a v duchu si řekla: "Miluji tě. Omlouvám se, Prosím, odpusť mi. Děkuji ti. Okamžitě se mi ulevilo a naplnil mne pocit spokojenosti a lásky k ženě, která stála proti mně. Cítila jsem se lépe a vzlykání ustalo. Dívala jsem se na ni a nové slzy nepřicházely. K mému údivu začala plakat má partnerka. Slzy jí kanuly po tvářích a její hlava se začala pomalu kývat dopředu a dozadu, zatímco šeptala: " Teď jsi rozbrečela ty mě." Já jsem jí jenom posílala své myšlenky "Miluji tě. Omlouvám se, Prosím, odpusť mi. Děkuji ti." Žena pak na pokyn vedoucího odešla z pódia a já jsem zůstala stát čelem k padesáti lidem, kteří se měli dívat a zhodnotit mě a mou řadu, Nyní jsem však cítila naprostý vnitřní klid a byla jsem schopna se dívat na lidi, kteří se dívali na mě. Ve skutečnosti jsem je vyhledávala, Dívala jsem se pouze na ty, kteří se dívali na mě, Bylo mi mnohem lépe! Mohla jsem být sama sebou mezi cizími lidmi. Ke všem jsem cítila ohromnou lásku a nesmírnou radost z jejich přítomnosti.

Brzy bylo cvičení u konce a seminář pokračoval. Měli jsme krátkou přestávku. Ta milá žena - moje poslední partnerka - mě vyhledala a vzájemně jsme si sdělovaly své zážitky, Řekla jsem ji, že se zjevně bojím lidí, což jsem nikdy předtím netušila. Ona mi odpověděla, že se cítila, jako bychom byly skutečně propojeny. Dodala, že jí seminář také pomohl, neboť si uvědomila, že dříve nedokázala přijímat lásku druhých. Najednou mi bylo jasné, že jí musím prozradit tajemství léčebné techniky, kterou jsem použila k uklidnění a k zastavení pláče, když jsme proti sobě stáli na podiu. Rozplakala se. Pak jsme se objaly a šly si vychutnat přestávku.

Neríssa Oden


( úryvek z knihy: Svět bez hranic - Joe Vítale, Dr. Ihaleakala Hew Len, PhD. )